ZESTAW PYTAŃ NA KOLOKWIUM KOŃCOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAW PYTAŃ NA KOLOKWIUM KOŃCOWE"

Transkrypt

1 ZESTAW PYTAŃ NA KOLOKWIUM KOŃCOWE Z PRZEDMIOTU MULTIMEDIA FORMA ZALICZENIA Z aliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium obejmującego niżej przedstawione zagadnienia oraz przedstawienia samodzielnie przygotowanej multimedialnej prezentacji lub innego formy dotyczącej dydaktyki przedmiotów artystycznych. Kolokwium oceniane jest procentowo wynik procentowy podzielony przez cztery stanowi punktację w skali 1-25 pkt, która z kolei wyznacza ocenę. Samodzielnie przygotowana praca oceniana jest pod kątem wykorzystania programów i technik komputerowych poznawanych w trakcie zajęć oraz pod kątem jej przydatności edukacyjnej. Poniższą listę stanowią potencjalne pytania pogrupowane na poszczególne tematy zajęć. MULTIMEDIA W EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 1. Jaka jest wykładnia terminu multimedia? 2. Wymień podstawowe formy przekazu (środki) mogą wchodzi w skład multimediów? 3. Jaką cechę mogą posiadać multimedia dzięki zastosowaniu techniki komputerowej (co było praktycznie niemożliwe w przypadku multimedialnego przekazu sprzed ery komputerowej )? 4. Wymień najważniejsze korzyści płynących ze stosowania multimedialnego przekazu informacji w edukacji. 5. W jaki sposób prawo oświatowe wymusza stosowanie nowoczesnej techniki informacyjnej? Podaj przepis prawny, który to określa i czego on dokładnie dotyczy? 6. Wymień najbardziej typowe funkcjonalności strony internetowej w odniesieniu do dydaktyki szkolnej. 7. Wymień podstawowe typy prezentacji w odniesieniu do zadań dydaktycznych. Strona1

2 8. Wymień przynajmniej trzy dostępne w Polsce programy komputerowe mogące mieć zastosowanie w edukacji muzycznej. Określ, w nauczaniu jakich przedmiotów mogą być przydatne. 9. Jaką inną nazwę noszą platformy do zdalnego nauczania? 10. Wymień najważniejsze różnice w funkcjonalności edukacyjnej strony internetowej (rozumianej jako dokument HTML) i platformy do zdalnego nauczania? 11. Jak nazywa się jedna z najpopularniejszych, darmowych platform edukacyjnych? SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1. Wyjaśnij pojęcia hardware i software. 2. Co to jest bit i bajt? Podaj przykłady zastosowania tych jednostek. 3. Jakimi symbolami oznacza się bity i bajty? 4. Wymień cztery najczęściej spotykane w informatyce jednostki będące wielokrotnością bajtów. 5. Czy 1000 bajtów to KB? 6. Na czym polega system binarny i dlaczego ten system znalazł zastosowanie w informatyce? 7. Co to jest algorytm? 8. Jaki jest związek algorytmu i programu komputerowego? 9. Czym jest system komputerowy? 10. Co określają wymagania sprzętowe i gdzie je można znaleźć? 11. Na czym polega wydajność sprzętu komputerowego? 12. Jak nazywa się urządzenia służące wprowadzaniu danych i poleceń przez użytkownika? 13. Jak nazywają się urządzenia przekazujące użytkownikowi wynik operacji? 14. Jak można schematycznie przedstawić dwustronny proces komunikowania się użytkownika z komputerem? Jaka operacja musi nastąpić pomiędzy pamięcią operacyjną i procesorem? 15. Wymień niezbędne podzespoły komputera. 16. Które z podzespołów w największym stopniu decydują o wydajności komputera? Strona2

3 17. Co to jest BIOS płyty głównej? 18. Co to są podzespoły zintegrowane z płytą główną? 19. Jakie funkcje mogą pełnić podzespoły zintegrowane z płytą główną? Wymień dwa najpopularniejsze. 20. Jakie są dwa najważniejsze z punktu widzenia kompatybilności sprzętowej parametry płyty głównej? 21. Jaka jest wydajność zintegrowanych podzespołów w stosunku do samodzielnych układów? 22. Wymień dwóch wiodących producentów procesorów. 23. Jakie parametry procesora decydują o jego wydajności? 24. Czego przede wszystkim dotyczy kwestia kompatybilności procesora z płytą główną? 25. W jakich jednostkach mierzy się szybkość taktowania współczesnych procesorów? 26. Co to jest taktowanie procesora? 27. Jak pracuje pamięć operacyjna? 28. Co w największym stopniu określa zapotrzebowanie na odpowiednią ilość pamięci RAM? 29. Co to jest czas dostępu w kościach pamięci RAM? 30. Ile pamięci operacyjnej mają współczesne komputery (podaj rząd wielkości od - do)? 31. Jakie są najważniejsze parametry kart graficznych? 32. Co jest główną przyczyną bardzo dużego postępu technologicznego w budowie tego podzespołu i jaki ma to wpływ na ceny sprzętu? 33. Jaki parametr karty graficznej przestaje być istotny w przypadku operowania małymi rozdzielczościami? 34. Co to są dyski FDD? Czym się różnią od popularnych dysków HDD? 35. Czego dotyczą parametry 5400 RPM i 7200 RPM w odniesieniu do dysku twardego? Jaki ten parametr ma wpływ na jego pracę? 36. Jakie są pojemności współcześnie używanych dysków twardych (podaj rząd wielkości od do)? Strona3

4 37. Na czym polega różnica w operowaniu danymi między pamięcią RAM i dyskami twardymi? 38. Co to są zewnętrzne dyski twarde i w jaki sposób komunikują się z komputerem (podaj rodzaj złącza)? 39. Wymień nazwy trzech najpopularniejszych rodzajów napędów optycznych? 40. Jaka jest standardowa pojemność nośników danych każdego z rodzajów napędów optycznych? 41. Czy napędy optyczne są przyszłościowym rozwiązaniem dla komputerów? Uzasadnij swoją odpowiedź. 42. Na co trzeba zwrócić uwagę określając moc zasilacza do komputera stacjonarnego? 43. Wymień trzy typy podzespołów montowanych jako karty podłączane do gniazd PCI płyty głównej. 44. Jakie są dwie najpopularniejsze platformy sprzętowe komputerów domowych? Porównaj ich cechy (przedstaw w formie tabeli zalety-wady). 45. Wymień sześć urządzeń wejścia (służących wprowadzaniu danych). 46. Wymień cztery urządzenia wyjścia. 47. Wymień cztery podstawowych parametrów/cech współczesnych monitorów. 48. Co to jest technologia LCD? W jaki sposób jest wyświetlany obraz? 49. Wymień cztery podstawowych parametrów/cech współczesnych projektorów. 50. Który parametr wyświetlania ma dużo większe znaczenie dla jakości obrazu w przypadku projektora niż monitora? 51. Wartościami którego parametry typowe głośniki komputerowe odstają od głośników przeznaczonych do sprzętu audio? 52. Czym różni się zestaw głośników określony jako 2.0 od zestawu 2.1? 53. Jakie są dwie najpopularniejsze technologie druku stosowane w domowych i biurowych drukarkach? Która z tych technologii pozwala na szybszy druk? 54. Jaki parametr drukarki określany jest jednostką dpi? Co on w praktyce oznacza? 55. Od czego (jakiego parametru drukarki) zależy w największym stopniu szybkość komunikacji drukarki z komputerem? 56. Wymień trzy najpopularniejsze rodziny systemów operacyjnych? Wskaż, które z nich znajdują zastosowanie na platformie sprzętowej PC. Strona4

5 57. Czemu służy oprogramowanie typu firewall? 58. Wymień trzy główne składniki zabezpieczenia komputera. 59. Jaką rolę w przepływie informacji między użytkownikiem a komputerem pełni system operacyjny? 60. Jakie problemy może sprawiać 64-bitowy system zainstalowany na starym komputerze? 61. Jakie programy związane z korzystaniem z Internetu są automatycznie instalowane razem z systemem operacyjnym Windows? 62. Wymień przynajmniej po dwie nazwy znanych ci programów antywirusowych, antyspyware i firewalli. 63. Co należy bezwzględnie robić, aby ochrona antywirusowa mogła skutecznie działać (oczywiście oprócz włączenia programu antywirusowego)? 64. Wymień przynajmniej cztery programy wchodzące w skład pakietu biurowego Microsoft Office i napisz do czego one służą. 65. Jak nazywa się darmowy odpowiednik pakietu Microsoft Office? 66. Na jakie dwie grupy można podzielić programy graficzne (chodzi o typ plików graficznych)? 67. Wymień przynajmniej dwa programy do edycji grafiki wektorowej. 68. Wymień przynajmniej trzy programy do edycji grafiki rastrowej (bitmapowej). 69. Wymień przynajmniej trzy edytory nutowe. 70. Wymień przynajmniej dwa programy umożliwiające konwersję plików dźwiękowych. 71. Jaka jest najważniejsze różnica między dźwiękiem zapisanym w formacie.midi i.mp3 72. Jak nazywają się dodatki rozszerzające funkcjonalności programów (np. przeglądarek internetowych). Strona5

6 TYPY PLIKÓW 1. Co to jest plik? 2. Co to jest ikona i od czego najczęściej zależy jej wygląd? 3. Jaką strukturę w systemie Windows ma pełna nazwa pliku? 4. Co to jest rozszerzenie pliku? 5. Co powoduje nadanie plikowi atrybutu Tylko do odczytu? 6. Co to jest folder? 7. W jaki sposób można otworzyć plik w programie innym niż domyślnie ustawiony w systemie? 8. Jak przypisać do danego rodzaju plików programy domyślne? 9. Co to są pliki współdzielone i na czym polega ryzyko podczas ich usuwania z komputera? 10. Co to są uniwersalne i robocze formaty plików? Na czym polega największa różnica w korzystaniu z nich? 11. Na czym polega wyższość plików wektorowych nad rastrowymi podczas skalowania grafiki? 12. Wymień przynajmniej cztery rodzaje plików grafiki rastrowej. 13. Wymień przynajmniej cztery rodzaje plików grafiki wektorowej. 14. Z jakim rodzajem plików grafiki wektorowej spotykamy się najczęściej? 15. Wymień przynajmniej pięć rodzajów plików dźwiękowych. 16. Na czym polega kompresja dźwięku w formacie mp3? 17. Który format plików dźwiękowych jest formatem bezstratnym? 18. Dlaczego przygotowując pliki dźwiękowe w programie Audacity do dalszego wykorzystania np. w prezentacji nie powinniśmy ich zapisywać w natywnym formacie roboczym programu (.aup)? 19. Wymień przynajmniej pięć formatów plików filmowych. 20. W jakich dwóch formatach najczęściej zapisane są filmy umieszczone na portalu Youtube? 21. W jakim natywnym formacie zapisuje pliki program MS Word? 22. Jaka jest zaleta zapisania dokumentu tekstowego w formacie.pdf? Strona6

7 23. Dlaczego tworząc plik.pdf warto jest zapisać w nim używaną czcionkę? 24. Jak działa drukarka PDF? 25. Jaka jest różnica między otwieraniem/zapisywaniem plików, a importem /eksportem? 26. Co to jest konwersja pliku? 27. Co to jest kompresja pliku? JAK ZAPROJEKTOWAĆ PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ? 1. Wymień cztery główne elementy diagnozy, jakie należy brać pod uwagę projektując multimedialną pracownię? 2. Jakie dwa elementy są najistotniejsze w diagnozie potrzeb uczniów? 3. Wymień cztery cechy właściwie przeprowadzonej diagnozy potrzeb. 4. Określ, jakie urządzenia powinny się znajdować w pełni wyposażonej pracowni multimedialnej? 5. Opisz minimalne parametry komputera do pracowni multimedialnej. 6. Opisz zalety i wady korzystania z projektora. 7. W jakich warunkach telewizor LCD jest korzystniejszym urządzeniem do wyświetlania obrazu od projektora? 8. Wymień cztery podstawowe parametry/cechy projektora mające wpływ na jakość jego pracy. 9. Co jakie są parametry rozdzielczości FULL HD? 10. Jaką cechą powinien odznaczać się projektor używany do współpracy z tablicą multimedialną, żeby praca z takim zestawem była wygodna dla prowadzącego zajęcia? Strona7

8 EDYTOR NUTOWY FINALE 1. Jaka jest praktyczna różnica między ustawieniami dokonanymi w Program Options, a zmianami dokonanymi z poziomu dokumentu? 2. Wymień przynajmniej trzy opcje, które na początku pracy z Finale należy przestawić w zakładce Program Options aby ułatwić sobie pracę. 3. Jak nazywa się narzędzie służące do wprowadzania nut za pomocą kursorów i klawiszy z cyframi? 4. Co należy zmienić, aby móc wpisywać polskie litery korzystając z narzędzia tekstowego Text Tool (dotyczy wersji programu do 2011 włącznie)? 5. W jaki sposób należy odblokować możliwość wpisywania przednutek długich tworzonych z wartości rytmicznych mniejszych od ćwierćnuty? 6. Którym narzędziem możemy edytować wygląd kresek taktowych? 7. Napisz, z jakiego skrótu klawiaturowego należy skorzystać, jeżeli chcemy zaznaczyć takty np. od 17 do końca utworu (zakładamy, że utwór na kilkaset taktów). 8. Jak w programie Finale można najszybciej skopiować fragment zapisu nutowego? 9. W jaki sposób można z poziomu dokumentu wstawić metrum cztery/czwarte wyświetlane jako symbol C? 10. W którym narzędziu można zmienić nazwę instrumentu przypisaną do danego systemu? 11. Jaka jest różnica pomiędzy tekstem wpisanym za pomocą narzędzia Text Tool i Lyrics Tool? 12. Jaka jest różnica w działaniu klawiszy Del i Backspace podczas wpisywania nut w narzędziu Speedy Tool? 13. W jaki sposób w narzędziu Speedy Tool buduje się akordy? 14. W jaki sposób w narzędziu Speedy Tool uruchamia się tryb Insert i w jaki sposób on działa? 15. Ile głosów można teoretycznie zapisać na jednym systemie, kiedy korzystamy z warstw? 16. Dlaczego przy zapisie dwugłosu na jednym systemie zaleca się korzystanie z pierwszej i drugiej warstwy a nie np. z drugiej i trzeciej lub pierwszej i trzeciej? 17. Na czym polega różnica między użyciem drugiego głosu (voice 2) i drugiej warstwy (layer 2) przy zapisie wielogłosu na jednym systemie? Strona8

9 18. Jakie są skróty klawiszowe służące zmianie widoku (chodzi o powiększenie i pomniejszenie)? 19. Jak będąc w tonacji C-dur zmusić program do wyświetlenia kasownika przy dźwięku g znajdującemu się bezpośrednio za kreską taktową? 20. W jaki sposób można w narzędziu Articulation Tool najszybciej przypisać dany rodzaj artykulacji do kilku dźwięków nie wchodząc w okno wyboru artykulacji? 21. Jak za pomocą pewnej opcji w narzędziu Articulation Tool można dopisać dany rodzaj artykulacji do konkretnych wartości rytmicznych? 22. Z jakiego narzędzia należy skorzystać, aby nuty zapisane w programie Finale mogły być wykorzystane np. w dokumencie tekstowym? 23. W jaki sposób w programie Finale można stworzyć plik dźwiękowy z zapisanych nut? 24. Jakim skrótem w narzędziu Speedy Tool tworzymy triolę? 25. Jakim skrótem klawiaturowym uruchamiamy narzędzie do grupowania taktów w systemach? 26. W jaki sposób można zmienić brzmienie instrumentu przypisanego do danego systemu, kiedy chcemy odsłuchać zapisany przez nas utwór? 27. W jaki sposób można wprowadzić zmianę klucza wewnątrz taktu (np. po pierwszej mierze)? 28. Jak można zmienić tonację (znaki przykluczowe) tylko w jednym systemie/instrumencie (pozostałe partie mają pozostać zapisane w pierwotnej tonacji)? 29. Jakie są edycyjne różnice między łukiem rytmicznym i łukiem legato? Jak się je wprowadza do zapisu nutowego? 30. W jaki sposób można ukryć puste systemy? 31. W jaki sposób wpisując tekst piosenki w narzędziu Lyrics Tool należy wprowadzić spację między sylabami, które mają być przypisane do tego samego dźwięku np. w do mu? 32. W którym narzędziu ukryte są style taktowe i do czego one służą? 33. Na czym polegają problemy z przesyłaniem plików pomiędzy różnymi wersjami programu Finale? 34. W jakim narzędziu można ustawić wcięcie pierwszego systemu i wielkość marginesów? Strona9

10 35. Czemu służy opcja Generate Linked Parts w drugim oknie Setup Wizard? Jakie ma to znaczenie przy pracy z wielogłosową partyturą? 36. Co jest przyczyną wpisywania pauz zamiast nut w narzędziu Speedy Tool? Jak należy to zmienić? 37. W jaki sposób można usunąć pauzy automatycznie wpisywane w pustych taktach? 38. Jakim narzędziem wstawia się łuki legato oraz symbole diminuendo i crescendo? 39. W której zakładce znajduje się opcja wyświetlania dodatkowych narzędzi programu takich jak np. Graphics Tool, które w domyślnych ustawieniach programu są ukryte? 40. Jak wyłączyć opcję automatycznego uzupełniania niepełnych taktów pauzami podczas wpisywania nut? EDYTOR TEKSTU MS WORD 1. Co to są czcionki szeryfowe i bezszeryfowe? Kiedy powinno się stosować jedne i drugie? 2. Podaj przykład czcionki szeryfowej. 3. Podaj przykład czcionki bezszeryfowej. 4. Co to jest interlinia? 5. Jaki jest standard zapełnienia tekstem strony w formacie A4? 6. Co to jest justowanie obustronne? 7. Czym się różnią standardowe marginesy od marginesów lustrzanych? W jakim przypadku należy stosować marginesy lustrzane? 8. Jakie rodzaje elementów graficznych można wstawiać do dokumentów tekstowych? 9. Do czego służy grafika Smart Art? 10. Którym klawiszem powtarza się ostatnio wykonaną czynność? 11. Napisz zestaw poleceń wpisywanych w oknie Znajdź/Zamień żeby przenieść do nowego wiersza wszystkie pojedyncze znaki z końca poprzedniego wiersza. 12. Do czego służy malarz formatów? Jakie praktyczne zastosowanie ma ta funkcja? 13. Co (i gdzie) należy ustawić aby móc wydrukować tło strony? Strona10

11 14. Jakim skrótem klawiaturowym można przenieść część wiersza do nowej linijki nie tworząc nowego akapitu? 15. Jakim skrótem wstawia się myślnik nierozdzielający? 16. Wymień zalety tekstu formatowanego za pomocą stylów. 17. Jakim skrótem można zmieniać kolejność punktów na listach numerowanych i nienumerowanych, wierszy w tabeli oraz akapitów w tekście? 18. Jaki parametr należy zmienić wstawianej do dokumentu grafice, aby ta mogła być swobodnie przemieszczana, a tekst rozsuwał się w zależności od jej położenia? 19. Jaką opcję należy włączyć aby móc zaznaczyć obiekt zasłonięty innym obiektem? EDYTOR GRAFIKI RASTROWEJ GIMP 1. W jakich trzech oknach powinien uruchamiać się program GIMP? 2. W jaki sposób włączyć widoczność okna Warstwy? 3. W jaki sposób w programie GIMP należy dokować okna? 4. W jaki sposób można zablokować możliwość edytowania części obrazka? 5. Jakie trzy podstawowe operacje można dokonać na narzędziach zaznaczania? 6. Czym różni się działanie narzędzia Zaznaczenie według koloru od narzędzia Różdżka (Zaznaczenie rozmyte nazwa ze starszych wersji)? 7. Co należy zrobić aby dodać do pliku.jpg możliwość stosowania przezroczystości? 8. Co przedstawia histogram w opcjach narzędzia Poziomy? Do czego można go wykorzystać? 9. W jaki sposób w programie GIMP można stworzyć animację poklatkową? W jakim formacie należy zapisać taki plik? 10. Jakie cechy ma grafika zapisana w formacie.gif? 11. Jaka jest największa zaleta plików w formacie.jpg? 12. Jaki parametr obsługuje format.png, którego nie można uzyskać w popularnym formacie.jpg? 13. Dlaczego wielkość pliku graficznego wyrażona w pikselach nie mówi nam nic o jego wielkości podczas druku? Co należy zmienić/dodać, aby sprawdzić jaka będzie wielkość obrazka w druku? Strona11

12 14. Jaki parametr krycia warstw należy ustawić, aby wierzchnia warstwa działała jako filtr rozjaśniający lub przyciemniający? 15. Jak działają maski warstw? 16. W jaki sposób można zaznaczać obiekty za pomocą narzędzie do ścieżek? EDYTOR PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH AUDACITY 1. Czy możliwa jest edycja pliku w trybie odtwarzania (po wciśnięciu przycisku pauzy)? 2. Jaki jest optymalny uniwersalny format pliku dźwiękowego poddający się edycji w programie Audacity? 3. Jaką parą efektów należy edytować początek i koniec fragmentu dźwiękowego wyciętego ze środka dłuższego nagrania? 4. Jakimi skrótami klawiaturowymi można rozszerzyć zaznaczenie od wskazanego miejsca do początku i do końca nagrania? 5. Na czym polegają różnice w działaniu przycisków solo i cisza znajdujących się na początku każdej ścieżki dźwiękowej? 6. Opisz jako algorytm, w jaki sposób można z jednogłosowego nagrania stworzyć w programie Audacity kanon (przyjmijmy, że głosy wchodzą od tego samego dźwięku z opóźnieniem 10 sekund). 7. W jaki sposób można ręcznie poprawić jakość starego nagrania pochodzącego z płyty winylowej (najbardziej uciążliwe są pojedyncze trzaski!)? 8. Jaka jest różnica w działaniu efektu zmień prędkość i zmień tempo? 9. Co należy zrobić aby z zaznaczonego fragmentu nagrania stworzyć nowy plik dźwiękowy w formacie.wav? PROGRAM DO TWORZENIA PREZENTACJI MS POWERPOINT 1. Jakim skrótem klawiszowym uruchamia się prezentację od początku, jakim od aktualnie wskazywane slajdu, a czym się ją wyłącza (przechodzi do trybu edycji)? 2. Co należy zrobić aby uaktywnić narzędzia do formatowania grafiki (kształtów lub obrazków)? 3. Jaką opcje należy wybrać aby tło zmienione na jednym slajdzie było identyczne na pozostałych? 4. Co znajduje się z lewej strony okna roboczego? Strona12

13 5. W jaki sposób można najszybciej sformatować sposób wyświetlania elementów graficznych (chodzi o dodanie takich efektów jak poświata, odbicie i cień)? 6. Jaka jest różnica między pokazem slajdów a prezentacją (jakie są różnice w zachowaniu obu formatów plików MS PowerPoint?) 7. Czy MS PowerPoint 2010 umożliwia zapis w formatach starszych wersji? 8. W której zakładce można ustawić aby slajdy przełączały się automatycznie co np. 15 sekund? 9. Jakie funkcje (generalnie) ukryte są w zakładce Przejścia, a jakie w Animacjach? 10. Jaki skrót klawiaturowy działa jak Ctrl + C i Ctrl + V jednocześnie? 11. Jakie opcje rozpoczęcia może przyjmować dźwięk wstawiany do prezentacji MS PowerPoint? 12. Czy można utworzyć bezpośrednie przejście z prezentacji do konkretnych dokumentów (np. tekstowych lub stron w Internecie). Jeżeli tak to z jakiej należy skorzystać funkcji? 13. Czy w prezentacji PowerPoint można utworzyć mechanizm zliczający punkty np. po kliknięciu danego obiektu będzie dodawany kolejny punkt do wyświetlanego wyniku? Jeżeli tak to w jaki sposób? 14. Z jakiego okna należy skorzystać aby zmienić nazwy obiektów, móc wskazać obiekt znajdujący się na dole stosu lub ukryć widoczność obiektów? 15. W jaki sposób sprawić, aby animacja obiektu A (np. ruch w prawą stronę) następowała po kliknięciu w obiekt B? 16. Do czego służy malarz animacji dostępny w programie PowerPoint od wersji 2010? Strona13

Rodzaje plików. Podstawowe definicje.

Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Mariusz Tokarski Zagadnienia Zarządzanie plikami w systemie Windows Definicja pliku Opcje folderów Programy domyślne Współdzielenie plików przez programy Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Sprzęt Aplikacja Komputer osobisty PC Karta dźwiękowa zainstalowana w PC Mikrofon Wzmacniacz z kolumnami Audacity Program Audacity jest wielościeżkowym edytorem dźwięku.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie PYTANIA KONKURS INFORMATYCZNY Informatyka, Informacja, Infostrada 3 x i II edycja z marca 2016 roku Strona 1 1. Program komputerowy z licencją Shareware upoważnia między innymi do: a) rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Aby jej użyć, wybierz polecenie naciśnij Shift+F1. Na prawo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 temat 4. z podręcznika (str. 42-48); Czym jest i do czego służy system operacyjny? 10, 11 Działanie komputera i sieci komputerowej pytania 8-12 (str. 46);

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia - MS Power Point

Ćwiczenia - MS Power Point Wprowadzenie: PowerPoint to program graficzny, służący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje możliwość wykorzystania elementów graficznych (rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne itd.).

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Rozdział 3. System operacyny, oprogramowanie...15 Rozdział 4. Podstawy edycji grafiki...23

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego.

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. Informacje wstępne. Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. 1. Do każdego pytania w teście podane są 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest odpowiedzią prawidłową. 2. Na starcie każdy uczestnik otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun . Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia: Bezpieczne posługiwanie się komputerem, historia i budowa komputera 1. znam regulamin pracowni komputerowej 2. znam zasady BHP w pracy na komputerze w szkole i w domu 3. potrafię wymienić zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z informatyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej

Sprawdzian z informatyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z informatyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej Informacje dla ucznia 1. Upewnij się, czy sprawdzian ma 7 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Program prezentacyjny Technologia Informacyjna Program Prezentacyjny 2 Czym jest program prezentacyjny Jest to oprogramowanie służące do tworzenia grafiki prezentacyjnej, rozumianej

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY MISTRZ KOMPUTERA 1. Czy pamięć RAM: a. jest pamięcią zewnętrzną b. jest pamięcią wewnętrzną c. jest pamięcią przechowywaną na dyskietce 2. Co oznacza pojęcie SIMM,DIMM,DDR:

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji, PowerPoint

Tworzenie prezentacji, PowerPoint Tworzenie prezentacji, PowerPoint PowerPoint jest programem służącym do tworzenia multimedialnych prezentacji. Prezentacja multimedialna to forma przedstawienia treści (konkretnego zagadnienia), wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo