ZESTAW PYTAŃ NA KOLOKWIUM KOŃCOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAW PYTAŃ NA KOLOKWIUM KOŃCOWE"

Transkrypt

1 ZESTAW PYTAŃ NA KOLOKWIUM KOŃCOWE Z PRZEDMIOTU MULTIMEDIA FORMA ZALICZENIA Z aliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium obejmującego niżej przedstawione zagadnienia oraz przedstawienia samodzielnie przygotowanej multimedialnej prezentacji lub innego formy dotyczącej dydaktyki przedmiotów artystycznych. Kolokwium oceniane jest procentowo wynik procentowy podzielony przez cztery stanowi punktację w skali 1-25 pkt, która z kolei wyznacza ocenę. Samodzielnie przygotowana praca oceniana jest pod kątem wykorzystania programów i technik komputerowych poznawanych w trakcie zajęć oraz pod kątem jej przydatności edukacyjnej. Poniższą listę stanowią potencjalne pytania pogrupowane na poszczególne tematy zajęć. MULTIMEDIA W EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 1. Jaka jest wykładnia terminu multimedia? 2. Wymień podstawowe formy przekazu (środki) mogą wchodzi w skład multimediów? 3. Jaką cechę mogą posiadać multimedia dzięki zastosowaniu techniki komputerowej (co było praktycznie niemożliwe w przypadku multimedialnego przekazu sprzed ery komputerowej )? 4. Wymień najważniejsze korzyści płynących ze stosowania multimedialnego przekazu informacji w edukacji. 5. W jaki sposób prawo oświatowe wymusza stosowanie nowoczesnej techniki informacyjnej? Podaj przepis prawny, który to określa i czego on dokładnie dotyczy? 6. Wymień najbardziej typowe funkcjonalności strony internetowej w odniesieniu do dydaktyki szkolnej. 7. Wymień podstawowe typy prezentacji w odniesieniu do zadań dydaktycznych. Strona1

2 8. Wymień przynajmniej trzy dostępne w Polsce programy komputerowe mogące mieć zastosowanie w edukacji muzycznej. Określ, w nauczaniu jakich przedmiotów mogą być przydatne. 9. Jaką inną nazwę noszą platformy do zdalnego nauczania? 10. Wymień najważniejsze różnice w funkcjonalności edukacyjnej strony internetowej (rozumianej jako dokument HTML) i platformy do zdalnego nauczania? 11. Jak nazywa się jedna z najpopularniejszych, darmowych platform edukacyjnych? SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1. Wyjaśnij pojęcia hardware i software. 2. Co to jest bit i bajt? Podaj przykłady zastosowania tych jednostek. 3. Jakimi symbolami oznacza się bity i bajty? 4. Wymień cztery najczęściej spotykane w informatyce jednostki będące wielokrotnością bajtów. 5. Czy 1000 bajtów to KB? 6. Na czym polega system binarny i dlaczego ten system znalazł zastosowanie w informatyce? 7. Co to jest algorytm? 8. Jaki jest związek algorytmu i programu komputerowego? 9. Czym jest system komputerowy? 10. Co określają wymagania sprzętowe i gdzie je można znaleźć? 11. Na czym polega wydajność sprzętu komputerowego? 12. Jak nazywa się urządzenia służące wprowadzaniu danych i poleceń przez użytkownika? 13. Jak nazywają się urządzenia przekazujące użytkownikowi wynik operacji? 14. Jak można schematycznie przedstawić dwustronny proces komunikowania się użytkownika z komputerem? Jaka operacja musi nastąpić pomiędzy pamięcią operacyjną i procesorem? 15. Wymień niezbędne podzespoły komputera. 16. Które z podzespołów w największym stopniu decydują o wydajności komputera? Strona2

3 17. Co to jest BIOS płyty głównej? 18. Co to są podzespoły zintegrowane z płytą główną? 19. Jakie funkcje mogą pełnić podzespoły zintegrowane z płytą główną? Wymień dwa najpopularniejsze. 20. Jakie są dwa najważniejsze z punktu widzenia kompatybilności sprzętowej parametry płyty głównej? 21. Jaka jest wydajność zintegrowanych podzespołów w stosunku do samodzielnych układów? 22. Wymień dwóch wiodących producentów procesorów. 23. Jakie parametry procesora decydują o jego wydajności? 24. Czego przede wszystkim dotyczy kwestia kompatybilności procesora z płytą główną? 25. W jakich jednostkach mierzy się szybkość taktowania współczesnych procesorów? 26. Co to jest taktowanie procesora? 27. Jak pracuje pamięć operacyjna? 28. Co w największym stopniu określa zapotrzebowanie na odpowiednią ilość pamięci RAM? 29. Co to jest czas dostępu w kościach pamięci RAM? 30. Ile pamięci operacyjnej mają współczesne komputery (podaj rząd wielkości od - do)? 31. Jakie są najważniejsze parametry kart graficznych? 32. Co jest główną przyczyną bardzo dużego postępu technologicznego w budowie tego podzespołu i jaki ma to wpływ na ceny sprzętu? 33. Jaki parametr karty graficznej przestaje być istotny w przypadku operowania małymi rozdzielczościami? 34. Co to są dyski FDD? Czym się różnią od popularnych dysków HDD? 35. Czego dotyczą parametry 5400 RPM i 7200 RPM w odniesieniu do dysku twardego? Jaki ten parametr ma wpływ na jego pracę? 36. Jakie są pojemności współcześnie używanych dysków twardych (podaj rząd wielkości od do)? Strona3

4 37. Na czym polega różnica w operowaniu danymi między pamięcią RAM i dyskami twardymi? 38. Co to są zewnętrzne dyski twarde i w jaki sposób komunikują się z komputerem (podaj rodzaj złącza)? 39. Wymień nazwy trzech najpopularniejszych rodzajów napędów optycznych? 40. Jaka jest standardowa pojemność nośników danych każdego z rodzajów napędów optycznych? 41. Czy napędy optyczne są przyszłościowym rozwiązaniem dla komputerów? Uzasadnij swoją odpowiedź. 42. Na co trzeba zwrócić uwagę określając moc zasilacza do komputera stacjonarnego? 43. Wymień trzy typy podzespołów montowanych jako karty podłączane do gniazd PCI płyty głównej. 44. Jakie są dwie najpopularniejsze platformy sprzętowe komputerów domowych? Porównaj ich cechy (przedstaw w formie tabeli zalety-wady). 45. Wymień sześć urządzeń wejścia (służących wprowadzaniu danych). 46. Wymień cztery urządzenia wyjścia. 47. Wymień cztery podstawowych parametrów/cech współczesnych monitorów. 48. Co to jest technologia LCD? W jaki sposób jest wyświetlany obraz? 49. Wymień cztery podstawowych parametrów/cech współczesnych projektorów. 50. Który parametr wyświetlania ma dużo większe znaczenie dla jakości obrazu w przypadku projektora niż monitora? 51. Wartościami którego parametry typowe głośniki komputerowe odstają od głośników przeznaczonych do sprzętu audio? 52. Czym różni się zestaw głośników określony jako 2.0 od zestawu 2.1? 53. Jakie są dwie najpopularniejsze technologie druku stosowane w domowych i biurowych drukarkach? Która z tych technologii pozwala na szybszy druk? 54. Jaki parametr drukarki określany jest jednostką dpi? Co on w praktyce oznacza? 55. Od czego (jakiego parametru drukarki) zależy w największym stopniu szybkość komunikacji drukarki z komputerem? 56. Wymień trzy najpopularniejsze rodziny systemów operacyjnych? Wskaż, które z nich znajdują zastosowanie na platformie sprzętowej PC. Strona4

5 57. Czemu służy oprogramowanie typu firewall? 58. Wymień trzy główne składniki zabezpieczenia komputera. 59. Jaką rolę w przepływie informacji między użytkownikiem a komputerem pełni system operacyjny? 60. Jakie problemy może sprawiać 64-bitowy system zainstalowany na starym komputerze? 61. Jakie programy związane z korzystaniem z Internetu są automatycznie instalowane razem z systemem operacyjnym Windows? 62. Wymień przynajmniej po dwie nazwy znanych ci programów antywirusowych, antyspyware i firewalli. 63. Co należy bezwzględnie robić, aby ochrona antywirusowa mogła skutecznie działać (oczywiście oprócz włączenia programu antywirusowego)? 64. Wymień przynajmniej cztery programy wchodzące w skład pakietu biurowego Microsoft Office i napisz do czego one służą. 65. Jak nazywa się darmowy odpowiednik pakietu Microsoft Office? 66. Na jakie dwie grupy można podzielić programy graficzne (chodzi o typ plików graficznych)? 67. Wymień przynajmniej dwa programy do edycji grafiki wektorowej. 68. Wymień przynajmniej trzy programy do edycji grafiki rastrowej (bitmapowej). 69. Wymień przynajmniej trzy edytory nutowe. 70. Wymień przynajmniej dwa programy umożliwiające konwersję plików dźwiękowych. 71. Jaka jest najważniejsze różnica między dźwiękiem zapisanym w formacie.midi i.mp3 72. Jak nazywają się dodatki rozszerzające funkcjonalności programów (np. przeglądarek internetowych). Strona5

6 TYPY PLIKÓW 1. Co to jest plik? 2. Co to jest ikona i od czego najczęściej zależy jej wygląd? 3. Jaką strukturę w systemie Windows ma pełna nazwa pliku? 4. Co to jest rozszerzenie pliku? 5. Co powoduje nadanie plikowi atrybutu Tylko do odczytu? 6. Co to jest folder? 7. W jaki sposób można otworzyć plik w programie innym niż domyślnie ustawiony w systemie? 8. Jak przypisać do danego rodzaju plików programy domyślne? 9. Co to są pliki współdzielone i na czym polega ryzyko podczas ich usuwania z komputera? 10. Co to są uniwersalne i robocze formaty plików? Na czym polega największa różnica w korzystaniu z nich? 11. Na czym polega wyższość plików wektorowych nad rastrowymi podczas skalowania grafiki? 12. Wymień przynajmniej cztery rodzaje plików grafiki rastrowej. 13. Wymień przynajmniej cztery rodzaje plików grafiki wektorowej. 14. Z jakim rodzajem plików grafiki wektorowej spotykamy się najczęściej? 15. Wymień przynajmniej pięć rodzajów plików dźwiękowych. 16. Na czym polega kompresja dźwięku w formacie mp3? 17. Który format plików dźwiękowych jest formatem bezstratnym? 18. Dlaczego przygotowując pliki dźwiękowe w programie Audacity do dalszego wykorzystania np. w prezentacji nie powinniśmy ich zapisywać w natywnym formacie roboczym programu (.aup)? 19. Wymień przynajmniej pięć formatów plików filmowych. 20. W jakich dwóch formatach najczęściej zapisane są filmy umieszczone na portalu Youtube? 21. W jakim natywnym formacie zapisuje pliki program MS Word? 22. Jaka jest zaleta zapisania dokumentu tekstowego w formacie.pdf? Strona6

7 23. Dlaczego tworząc plik.pdf warto jest zapisać w nim używaną czcionkę? 24. Jak działa drukarka PDF? 25. Jaka jest różnica między otwieraniem/zapisywaniem plików, a importem /eksportem? 26. Co to jest konwersja pliku? 27. Co to jest kompresja pliku? JAK ZAPROJEKTOWAĆ PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ? 1. Wymień cztery główne elementy diagnozy, jakie należy brać pod uwagę projektując multimedialną pracownię? 2. Jakie dwa elementy są najistotniejsze w diagnozie potrzeb uczniów? 3. Wymień cztery cechy właściwie przeprowadzonej diagnozy potrzeb. 4. Określ, jakie urządzenia powinny się znajdować w pełni wyposażonej pracowni multimedialnej? 5. Opisz minimalne parametry komputera do pracowni multimedialnej. 6. Opisz zalety i wady korzystania z projektora. 7. W jakich warunkach telewizor LCD jest korzystniejszym urządzeniem do wyświetlania obrazu od projektora? 8. Wymień cztery podstawowe parametry/cechy projektora mające wpływ na jakość jego pracy. 9. Co jakie są parametry rozdzielczości FULL HD? 10. Jaką cechą powinien odznaczać się projektor używany do współpracy z tablicą multimedialną, żeby praca z takim zestawem była wygodna dla prowadzącego zajęcia? Strona7

8 EDYTOR NUTOWY FINALE 1. Jaka jest praktyczna różnica między ustawieniami dokonanymi w Program Options, a zmianami dokonanymi z poziomu dokumentu? 2. Wymień przynajmniej trzy opcje, które na początku pracy z Finale należy przestawić w zakładce Program Options aby ułatwić sobie pracę. 3. Jak nazywa się narzędzie służące do wprowadzania nut za pomocą kursorów i klawiszy z cyframi? 4. Co należy zmienić, aby móc wpisywać polskie litery korzystając z narzędzia tekstowego Text Tool (dotyczy wersji programu do 2011 włącznie)? 5. W jaki sposób należy odblokować możliwość wpisywania przednutek długich tworzonych z wartości rytmicznych mniejszych od ćwierćnuty? 6. Którym narzędziem możemy edytować wygląd kresek taktowych? 7. Napisz, z jakiego skrótu klawiaturowego należy skorzystać, jeżeli chcemy zaznaczyć takty np. od 17 do końca utworu (zakładamy, że utwór na kilkaset taktów). 8. Jak w programie Finale można najszybciej skopiować fragment zapisu nutowego? 9. W jaki sposób można z poziomu dokumentu wstawić metrum cztery/czwarte wyświetlane jako symbol C? 10. W którym narzędziu można zmienić nazwę instrumentu przypisaną do danego systemu? 11. Jaka jest różnica pomiędzy tekstem wpisanym za pomocą narzędzia Text Tool i Lyrics Tool? 12. Jaka jest różnica w działaniu klawiszy Del i Backspace podczas wpisywania nut w narzędziu Speedy Tool? 13. W jaki sposób w narzędziu Speedy Tool buduje się akordy? 14. W jaki sposób w narzędziu Speedy Tool uruchamia się tryb Insert i w jaki sposób on działa? 15. Ile głosów można teoretycznie zapisać na jednym systemie, kiedy korzystamy z warstw? 16. Dlaczego przy zapisie dwugłosu na jednym systemie zaleca się korzystanie z pierwszej i drugiej warstwy a nie np. z drugiej i trzeciej lub pierwszej i trzeciej? 17. Na czym polega różnica między użyciem drugiego głosu (voice 2) i drugiej warstwy (layer 2) przy zapisie wielogłosu na jednym systemie? Strona8

9 18. Jakie są skróty klawiszowe służące zmianie widoku (chodzi o powiększenie i pomniejszenie)? 19. Jak będąc w tonacji C-dur zmusić program do wyświetlenia kasownika przy dźwięku g znajdującemu się bezpośrednio za kreską taktową? 20. W jaki sposób można w narzędziu Articulation Tool najszybciej przypisać dany rodzaj artykulacji do kilku dźwięków nie wchodząc w okno wyboru artykulacji? 21. Jak za pomocą pewnej opcji w narzędziu Articulation Tool można dopisać dany rodzaj artykulacji do konkretnych wartości rytmicznych? 22. Z jakiego narzędzia należy skorzystać, aby nuty zapisane w programie Finale mogły być wykorzystane np. w dokumencie tekstowym? 23. W jaki sposób w programie Finale można stworzyć plik dźwiękowy z zapisanych nut? 24. Jakim skrótem w narzędziu Speedy Tool tworzymy triolę? 25. Jakim skrótem klawiaturowym uruchamiamy narzędzie do grupowania taktów w systemach? 26. W jaki sposób można zmienić brzmienie instrumentu przypisanego do danego systemu, kiedy chcemy odsłuchać zapisany przez nas utwór? 27. W jaki sposób można wprowadzić zmianę klucza wewnątrz taktu (np. po pierwszej mierze)? 28. Jak można zmienić tonację (znaki przykluczowe) tylko w jednym systemie/instrumencie (pozostałe partie mają pozostać zapisane w pierwotnej tonacji)? 29. Jakie są edycyjne różnice między łukiem rytmicznym i łukiem legato? Jak się je wprowadza do zapisu nutowego? 30. W jaki sposób można ukryć puste systemy? 31. W jaki sposób wpisując tekst piosenki w narzędziu Lyrics Tool należy wprowadzić spację między sylabami, które mają być przypisane do tego samego dźwięku np. w do mu? 32. W którym narzędziu ukryte są style taktowe i do czego one służą? 33. Na czym polegają problemy z przesyłaniem plików pomiędzy różnymi wersjami programu Finale? 34. W jakim narzędziu można ustawić wcięcie pierwszego systemu i wielkość marginesów? Strona9

10 35. Czemu służy opcja Generate Linked Parts w drugim oknie Setup Wizard? Jakie ma to znaczenie przy pracy z wielogłosową partyturą? 36. Co jest przyczyną wpisywania pauz zamiast nut w narzędziu Speedy Tool? Jak należy to zmienić? 37. W jaki sposób można usunąć pauzy automatycznie wpisywane w pustych taktach? 38. Jakim narzędziem wstawia się łuki legato oraz symbole diminuendo i crescendo? 39. W której zakładce znajduje się opcja wyświetlania dodatkowych narzędzi programu takich jak np. Graphics Tool, które w domyślnych ustawieniach programu są ukryte? 40. Jak wyłączyć opcję automatycznego uzupełniania niepełnych taktów pauzami podczas wpisywania nut? EDYTOR TEKSTU MS WORD 1. Co to są czcionki szeryfowe i bezszeryfowe? Kiedy powinno się stosować jedne i drugie? 2. Podaj przykład czcionki szeryfowej. 3. Podaj przykład czcionki bezszeryfowej. 4. Co to jest interlinia? 5. Jaki jest standard zapełnienia tekstem strony w formacie A4? 6. Co to jest justowanie obustronne? 7. Czym się różnią standardowe marginesy od marginesów lustrzanych? W jakim przypadku należy stosować marginesy lustrzane? 8. Jakie rodzaje elementów graficznych można wstawiać do dokumentów tekstowych? 9. Do czego służy grafika Smart Art? 10. Którym klawiszem powtarza się ostatnio wykonaną czynność? 11. Napisz zestaw poleceń wpisywanych w oknie Znajdź/Zamień żeby przenieść do nowego wiersza wszystkie pojedyncze znaki z końca poprzedniego wiersza. 12. Do czego służy malarz formatów? Jakie praktyczne zastosowanie ma ta funkcja? 13. Co (i gdzie) należy ustawić aby móc wydrukować tło strony? Strona10

11 14. Jakim skrótem klawiaturowym można przenieść część wiersza do nowej linijki nie tworząc nowego akapitu? 15. Jakim skrótem wstawia się myślnik nierozdzielający? 16. Wymień zalety tekstu formatowanego za pomocą stylów. 17. Jakim skrótem można zmieniać kolejność punktów na listach numerowanych i nienumerowanych, wierszy w tabeli oraz akapitów w tekście? 18. Jaki parametr należy zmienić wstawianej do dokumentu grafice, aby ta mogła być swobodnie przemieszczana, a tekst rozsuwał się w zależności od jej położenia? 19. Jaką opcję należy włączyć aby móc zaznaczyć obiekt zasłonięty innym obiektem? EDYTOR GRAFIKI RASTROWEJ GIMP 1. W jakich trzech oknach powinien uruchamiać się program GIMP? 2. W jaki sposób włączyć widoczność okna Warstwy? 3. W jaki sposób w programie GIMP należy dokować okna? 4. W jaki sposób można zablokować możliwość edytowania części obrazka? 5. Jakie trzy podstawowe operacje można dokonać na narzędziach zaznaczania? 6. Czym różni się działanie narzędzia Zaznaczenie według koloru od narzędzia Różdżka (Zaznaczenie rozmyte nazwa ze starszych wersji)? 7. Co należy zrobić aby dodać do pliku.jpg możliwość stosowania przezroczystości? 8. Co przedstawia histogram w opcjach narzędzia Poziomy? Do czego można go wykorzystać? 9. W jaki sposób w programie GIMP można stworzyć animację poklatkową? W jakim formacie należy zapisać taki plik? 10. Jakie cechy ma grafika zapisana w formacie.gif? 11. Jaka jest największa zaleta plików w formacie.jpg? 12. Jaki parametr obsługuje format.png, którego nie można uzyskać w popularnym formacie.jpg? 13. Dlaczego wielkość pliku graficznego wyrażona w pikselach nie mówi nam nic o jego wielkości podczas druku? Co należy zmienić/dodać, aby sprawdzić jaka będzie wielkość obrazka w druku? Strona11

12 14. Jaki parametr krycia warstw należy ustawić, aby wierzchnia warstwa działała jako filtr rozjaśniający lub przyciemniający? 15. Jak działają maski warstw? 16. W jaki sposób można zaznaczać obiekty za pomocą narzędzie do ścieżek? EDYTOR PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH AUDACITY 1. Czy możliwa jest edycja pliku w trybie odtwarzania (po wciśnięciu przycisku pauzy)? 2. Jaki jest optymalny uniwersalny format pliku dźwiękowego poddający się edycji w programie Audacity? 3. Jaką parą efektów należy edytować początek i koniec fragmentu dźwiękowego wyciętego ze środka dłuższego nagrania? 4. Jakimi skrótami klawiaturowymi można rozszerzyć zaznaczenie od wskazanego miejsca do początku i do końca nagrania? 5. Na czym polegają różnice w działaniu przycisków solo i cisza znajdujących się na początku każdej ścieżki dźwiękowej? 6. Opisz jako algorytm, w jaki sposób można z jednogłosowego nagrania stworzyć w programie Audacity kanon (przyjmijmy, że głosy wchodzą od tego samego dźwięku z opóźnieniem 10 sekund). 7. W jaki sposób można ręcznie poprawić jakość starego nagrania pochodzącego z płyty winylowej (najbardziej uciążliwe są pojedyncze trzaski!)? 8. Jaka jest różnica w działaniu efektu zmień prędkość i zmień tempo? 9. Co należy zrobić aby z zaznaczonego fragmentu nagrania stworzyć nowy plik dźwiękowy w formacie.wav? PROGRAM DO TWORZENIA PREZENTACJI MS POWERPOINT 1. Jakim skrótem klawiszowym uruchamia się prezentację od początku, jakim od aktualnie wskazywane slajdu, a czym się ją wyłącza (przechodzi do trybu edycji)? 2. Co należy zrobić aby uaktywnić narzędzia do formatowania grafiki (kształtów lub obrazków)? 3. Jaką opcje należy wybrać aby tło zmienione na jednym slajdzie było identyczne na pozostałych? 4. Co znajduje się z lewej strony okna roboczego? Strona12

13 5. W jaki sposób można najszybciej sformatować sposób wyświetlania elementów graficznych (chodzi o dodanie takich efektów jak poświata, odbicie i cień)? 6. Jaka jest różnica między pokazem slajdów a prezentacją (jakie są różnice w zachowaniu obu formatów plików MS PowerPoint?) 7. Czy MS PowerPoint 2010 umożliwia zapis w formatach starszych wersji? 8. W której zakładce można ustawić aby slajdy przełączały się automatycznie co np. 15 sekund? 9. Jakie funkcje (generalnie) ukryte są w zakładce Przejścia, a jakie w Animacjach? 10. Jaki skrót klawiaturowy działa jak Ctrl + C i Ctrl + V jednocześnie? 11. Jakie opcje rozpoczęcia może przyjmować dźwięk wstawiany do prezentacji MS PowerPoint? 12. Czy można utworzyć bezpośrednie przejście z prezentacji do konkretnych dokumentów (np. tekstowych lub stron w Internecie). Jeżeli tak to z jakiej należy skorzystać funkcji? 13. Czy w prezentacji PowerPoint można utworzyć mechanizm zliczający punkty np. po kliknięciu danego obiektu będzie dodawany kolejny punkt do wyświetlanego wyniku? Jeżeli tak to w jaki sposób? 14. Z jakiego okna należy skorzystać aby zmienić nazwy obiektów, móc wskazać obiekt znajdujący się na dole stosu lub ukryć widoczność obiektów? 15. W jaki sposób sprawić, aby animacja obiektu A (np. ruch w prawą stronę) następowała po kliknięciu w obiekt B? 16. Do czego służy malarz animacji dostępny w programie PowerPoint od wersji 2010? Strona13

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Poniżej przedstawione są pytania, z których część (30 pytań) znajdzie się na teście kompetencji. Będzie to test jednokrotnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie do komponowania i notacji muzycznej

Wolne oprogramowanie do komponowania i notacji muzycznej Wolne oprogramowanie do komponowania i notacji muzycznej Źródło: http://musescore.org, data: pn, 02/18/2013 Podręcznik Ten podręcznik przeznaczony jest dla programu MuseScore w wersji 0.9.2 i późniejszych.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne Slajd 1 Studia podyplomowe z informatyki Tutaj poopowiadam trochę o zaliczeniu Slajd 2 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Rozpoczęcie od projektu podstawowego Dodanie nowych slajdów i treści

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED5.1-6 2008/09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD.

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo