Metody scoringowe w regresji logistycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody scoringowe w regresji logistycznej"

Transkrypt

1 Metody scoringowe w regresji logistycznej Andrzej Surma Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 19 listopada 2009 AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

2 Plan prezentacji 1 O klasyfikacji - Przypomnienie 2 Wprowadzenie do metody scoringowej 3 Wstępna analiza danych 4 Budowa modelu scoringowego 5 Ocena modelu 6 Implementacja w R 7 Bibliografia AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

3 Przypomnienie Reguła decyzyjna Reguła decyzyjna (reguła dyskryminacyjna lub klasyfikacyjna) d(x) : X G Zadanie klasyfikacji = zadanie predykcji Reguła klasyfikacyjna = klasyfikator Regresja logistyczna - przypadek dwóch klas y i {0, 1} niezależne y i ma rozkład bin(1, p(x i )) L(β) = n p(x i ) y i (1 p(x i )) 1 y i = i=1 n i=1 e y i x T i β 1 + e xt i β AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

4 Przypomnienie Przypadek K klas y i {1,..., K} niezależne o rozkładzie p(1 x i ),..., p(k x i ) p(j x i ) = e xt i β j 1+ K 1 m=1 ext i βm L(β 1,..., β K 1 ) = n p(1 x i ) 1(y i =1)... p(k x i ) 1(y i =K) i=1 log(l(β 1,..., β K 1 )) max β1,...,β K 1 Klasyfikator d(x) = argmax 1 j K p(j x) Regresja logistyczna zapewnia pozostawanie wartości estymatora p(k x) w przedziale [0, 1] AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

5 Wprowadzenie Podstawowy opis modelu Zbudowanie poprawnego modelu scoringowego wymaga dokładnie przemyślanego zaprojektowania całego przedsięwzięcia. Proces budowy analitycznych modeli jest tylko jednym z etapów tego procesu, w dużym stopniu uzależnionym od jakości i rzetelności zebranych danych. Trafność oceny zdolności kredytowej zależy zatem od tego, co zostało w taki model wbudowane. Wymagania stawiane narzędziom wspierającym procesy decyzyjne minimalizacja ryzyka błędnej decyzji szybkość działania (warunki konkurencji) możliwość uwzględniania różnych informacji jakościowych i ilościowych AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

6 Wstępna analiza danych wykorzystanie danych historycznych do ustalenia kształtu modelu odpowiedni dobór zmiennych możliwość uogólnienia danych zawartych w modelu zapewnienie wysokiej skuteczności predykcji AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

7 Ważne kwestie Jakość danych Budowa modelu odbywa się na zbiorze danych treningowych. Pożądane jest, aby dane były rzetelne i precyzyjne. To na ich podstawie później będziemy klasyfikować kredytobiorców do odpowiednich klas. Dane stanowią punkt wyjścia. Określenie charakteru oraz dekompozycja danych odpowiednia ilość obserwacji w celu zwiększenia własności predykcyjnych modelu względnie równy dobór obserwacji z różnych grup ryzyka poprawność i jednorodność danych sposób traktowania obserwacji brakujących i odstających AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

8 Ważne kwestie Metody przekształcania Normalizacja (przedział (0, 1)) Dyskretyzacja Segmentacja Stosowane techniki Statystyczno-matematyczne regresja liniowa regresja logistyczna analiza dyskryminacyjna drzewa decyzyjne Niestatystyczne programowanie (liniowe i całkowitoliczbowe) sieci neuronowe systemy eksperckie AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

9 Czynniki wpływające na stosowane techniki jakość dostępnych danych (w danych ze znaczną liczbą braków sugerowane są drzewa decyzyjne) typ zmiennej wyjaśnianej (ciągły, binarny, wielomianowy) rozmiar dostępnych prób możliwości implementacyjne interpretowalność wyników (sugerowana regresja logistyczna) AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

10 Credit scoring Ocena zdolności kredytowej łatwa dostępność informacji sprawne przetwarzanie informacji łatwa interpretowalność możliwość ustalenia jednoznacznej decyzji wyznaczenie na podstawie charakterystyk kredytobiorcy punktowej oceny służącej później do zaklasyfikowania kredytobiorcy do grupy o określonym poziomie ryzyka prognoza dla jakościowej zmiennej o rozkładzie dwumianowym z dwiema kategoriami przyznajemy kredyt (niewielkie ryzyko) nie przyznajemy kredytu AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

11 Dyskretyzacja zmiennych Metoda WOE pozwala ocenić dobroć podziału i siłę predykcyjną każdego z atrybutów badanej cechy, natomiast IV bada siłę predykcyjną całej zmiennej. W modelu staramy się uwzględnić zmienne o wysokim współczynniku IV, pamiętając jednocześnie o tym, aby ten współczynnik nie był zbyt wysoki, bo taka zmienna może zdominować model i niesie ryzyko spadku stabilności modelu. Wykres WOE powinien układać się w logiczny trend. Kategoryzacja powinna dać wystarczajęce udziały procentowe dla każdego przedziału. AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

12 WOE i IV Weight of evidence WOE jest miarą różnicy pomiędzy proporcją dobrych i złych klientów w każdym atrybucie. Dla j-tego atrybutu mamy woe j = ln( distr jgood distr j bad ) 100 Information Value Dla całej zmiennej (składającej się z kilku atrybutów) definiujemy Information Value k IV = [(distr j good distr j bad) ln( distr jgood distr j=1 j bad )] AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

13 Score Scoring można określić jako system automatycznej i obiektywnej oceny obiektu, wprowadzony w rezultacie doświadczenia, uzasadniony przykładami i statystykami. Ocena punktowa opiera się nie tylko na zmiennych dotyczących klienta bezpośrednio, ale również takich, które dotyczą jego otoczenia. Wygodnie jest przyjąć przedział punktowy od 0 do 100. Można wówczas nadać mu interpretację procentową. Scoring wychodzi z założenia, że przyszłość jest odzwierciedleniem przeszłości. Score = Offset + Factor ln(odds) W celu znalezienia wszystkich stałych we wzorze definiujemy pdo (points to double the odds) Score + pdo = Offset + Factor ln(2 odds) AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

14 Wartość cut off Punkt odcięcia - wartość reprezentująca próg ryzyka. Powinien być ustalony tak, aby: zminimalizować udział bads zapewnić pożądany poziom akceptowalności wniosków maksymalizować zyski AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

15 Ocena modelu scoringowego IV Statystyka Kołmogorowa-Smirnova (K-S) Wskaźnik Giniego Krzywa ROC Wykres odds ratio - wyraża stosunek ilości dobrych klientów do złych klientów Wskaźnik bad rate - oznacza stosunek ilości złych klientów do ilości wszystkich klientów Badanie stabilności modelu - postępowanie przyszłościowe AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

16 Zalety i wady scoringu Zalety scoringu Prostota stosowania Szerokie zastosowanie Ograniczenie kosztów analizy Skrócenie czasu weryfikacji Automatyzacja i obektywizm oceny Możliwość wtórnego wykorzystania danych Jednolitość procesu oceny Zmniejszenie liczby złych decyzji (kontrola i przewidywanie) Zwiększenie wydajności pracy AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

17 Wady scoringu Szybka dezaktualizacja systemu Mała elastyczność Kosztowne wdrażanie Błędy w danych Brak analizy jakościowej Dyskryminacja niektórych grup społecznych Problem z doborem kryteriów ocen Zbytnia ogólnikowość Ograniczenia ze strony prawa Problemy ze spełnieniem założeń funkcji statystycznych AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

18 Zastosowanie metody scoringowej scoring bankowy scoring ubezpieczeniowy scoring marketingowy zastosowanie w medycynie kwestia podatkowa zastosowanie w przemyśle okrętowym (ryzyko bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego) AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

19 Implementacja w R Składnia glm(formula,family,data,weights,subset,na.action,method,...) summary() step() predict() AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

20 Obiekt klasy glm $coefficient - oceny współczynników $fitted.values - oceny prawdopodobieństw p $linear.predictors - wartości dopasowane równe ln p 1 p $family - funkcja wiążąca $aic - wartość kryterium Akaike AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

21 Bibliografia 1 Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring N.Siddiqi 2 Scoring kredytowy a modele data mining G.Migut, J.Wątroba 3 Budowa modelu scoringowego do e-pożyczki z wykorzystaniem narzędzi Statistica K.Karnowska, K.Cioch 4 Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu L.Boguszewski, B.Gelińska AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19 listopada / 21

BUDOWA MODELU SCORINGOWEGO DO E-POŻYCZKI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STATISTICA

BUDOWA MODELU SCORINGOWEGO DO E-POŻYCZKI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STATISTICA BUDOWA MODELU SCORINGOWEGO DO E-POŻYCZKI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STATISTICA Kamila Karnowska i Katarzyna Cioch, SKOK im. Franciszka Stefczyka Wykorzystanie metod scoringowych do oceny punktowej klientów

Bardziej szczegółowo

SKORING KREDYTOWY A MODELE DATA MINING

SKORING KREDYTOWY A MODELE DATA MINING SKORING KREDYTOWY A MODELE DATA MINING Janusz Wątroba StatSoft Polska Sp. z o.o. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest problematyka oceny ryzyka kredytowego oraz wybrane zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Scoring kredytowy w pigułce

Scoring kredytowy w pigułce Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Scoring kredytowy w pigułce Mariola Kapla Biuro Informacji Kredytowej S.A. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36 30-110

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY SKORING - NIE TYLKO KREDYTOWY

PRAKTYCZNY SKORING - NIE TYLKO KREDYTOWY PRAKTYCZNY SKORING - NIE TYLKO KREDYTOWY Piotr Wójtowicz, Grzegorz Migut StatSoft Polska Jakie są różnice pomiędzy osobami prawidłowo regulującymi swoje zobowiązania a niechętnie spłacającymi swoje długi,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. Modele skoringowe na trwałe wpisują się w kulturę organizacyjną coraz

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANIE WYŁUDZEŃ W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH ZA POMOCĄ MODELI PREDYKCYJNYCH W TUIR WARTA

PRZEWIDYWANIE WYŁUDZEŃ W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH ZA POMOCĄ MODELI PREDYKCYJNYCH W TUIR WARTA PRZEWIDYWANIE WYŁUDZEŃ W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH ZA POMOCĄ MODELI PREDYKCYJNYCH W TUIR WARTA Barbara Leśniarek, TUiR WARTA S.A. Ubezpieczenia komunikacyjne są strategicznym filarem biznesu ubezpieczeniowego.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorstwa jest konieczny dla zachowania konkurencyjnej pozycji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DETEKCJI KARTOWYCH TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DETEKCJI KARTOWYCH TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DETEKCJI KARTOWYCH TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH Michał Grzywa, ALIOR BANK S.A. Karty płatnicze są powszechnie stosowanym i bezpiecznym instrumentem płatniczym. W

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji Dariusz Sala Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji 1. Wprowadzenie W połowie lat 70. ubiegłego wieku podjęto drugi

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych Jacek Rumiński

Eksploracja danych Jacek Rumiński Eksploracja danych Jacek Rumiński slajd 1 Kontakt: Katedra Inżynierii Biomedycznej, pk. 106, tel.: 3472678, fax: 3461757, e-mail: jwr@eti.pg.gda.pl Źródła, Internet, SQL/MM i inne standardy (dodatkowy

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

CZY DECYZJE KLIENTÓW O ZMIANIE UBEZPIECZYCIELA MOŻNA PRZEWIDYWAĆ? ANALIZA CHURN W TUIR WARTA

CZY DECYZJE KLIENTÓW O ZMIANIE UBEZPIECZYCIELA MOŻNA PRZEWIDYWAĆ? ANALIZA CHURN W TUIR WARTA CZY DECYZJE KLIENTÓW O ZMIANIE UBEZPIECZYCIELA MOŻNA PRZEWIDYWAĆ? ANALIZA CHURN W TUIR WARTA Joanna Woźniak i Piotr Paryż, TUiR WARTA S.A. Analiza migracji klientów jest jednym z najpopularniejszych tematów

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

A. Problemy i poglądy

A. Problemy i poglądy 2 (31) 2006 czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: prof. dr hab. Władysław Baka redaktor naczelny, Kazimierz Beca, dr

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA Karol Sot, Rafał Pajączek Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu Abstract: It the article the representing

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

Analiza danych i data mining w finansach

Analiza danych i data mining w finansach Analiza danych i data mining w finansach Zarządzanie ryzykiem Budowa i walidacja kart skoringowych Wykrywanie nadużyć Określanie wymogów kapitałowych Zarządzanie relacjami z klientem Segmentacja klientów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

CRM analityczny. Skoring marketingowy. Analiza lojalności klientów. Analizy sekwencji zakupów i analizy koszykowe Systemy lojalnościowe

CRM analityczny. Skoring marketingowy. Analiza lojalności klientów. Analizy sekwencji zakupów i analizy koszykowe Systemy lojalnościowe Analiza danyc Analiza danych i data mining w marketingu CRM analityczny Zarządzanie relacjami z klientem Segmentacja Skoring marketingowy Optymalizacja kampanii marketingowych Cross-selling i up-selling

Bardziej szczegółowo

Analiza danych i data mining w finansach

Analiza danych i data mining w finansach Analiza danych i data mining w finansach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BUDOWA I WALIDACJA KART SKORINGOWYCH WYKRYWANIE NADUŻYĆ OKREŚLANIE WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM SEGMENTACJA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo