Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od"

Transkrypt

1 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się do osłabienia jego dynamiki. Według danych GUS (opublikowanych r.) w grudniu 2013 r. pogłowie krów mlecznych wyniosło tys. szt. i w porównaniu z grudniem 2012 r. zmniejszyło się o około 47 tys. szt. (tj. o 2%). w mln szt. 2,85 2,75 2,65 2,55 2,45 2,35 2,25 Pogłowie i wydajność krów mleczych w latach VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII * Rynek mleka w l/szt Krowy mleczne Wydajność mleczna krów mlecznych *wydajność szacunek IERiGŻ-PIB Źródło: opracownie ARR na podstawie danych GUS i IERiGŻ-PIB Skup mleka surowego Według danych przekazywanych przez podmioty skupujące do OT ARR w grudniu 2013 r. producenci dostarczyli do skupu 828,3 mln kg mleka, o 7,2% więcej niż w listopadzie i o 6,2% więcej niż przed rokiem. Od początku roku kwotowego 2013/2014 (tj. od kwietnia do grudnia 2013 r.) łącznie skupiono około 7,6 mld kg mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu), tj. o 1,17% więcej niż w tym samym okresie roku kwotowego 2012/2013. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych, przysługujących dostawcom hurtowym, po dziewięciu miesiącach bieżącego roku kwotowego wyniósł około 76,37%, a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw 76,21%. Referencyjne dostawy mleka do skupu Agencja Rynku Rolnego 1 tel mln kg Źródło: dane ARR IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2012/ /2014 Według danych GUS w całym 2013 r. dostawy mleka do skupu osiągnęły poziom 9,6 mld litrów, o 0,7% wyższy niż w 2012 r. Produkcja artykułów mleczarskich W 2013 r. sprzedaż produktów mleczarskich zwiększyła się o 2,7% (dane GUS). Spośród monitorowanych artykułów mleczarskich wytwórcy zwiększyli produkcję mleka spożywczego oraz serów twarogowych i niedojrzewających. Na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej utrzymano produkcję masła i pełnego mleka w proszku. Ograniczono natomiast m.in. produkcję odtłuszczonego mleka w proszku, jogurtów, a także śmietany. Produkcja 1 odtłuszczonego mleka w proszku w grudniu 2013 r. wyniosła ponad 9 tys. ton i była o 56% większa niż w poprzednim miesiącu i o 31% większa niż rok wcześniej. Pomimo tak dużego wzrostu 1 Produkcja według danych GUS pozyskiwana od przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.

2 w końcu roku, w całym 2013 r. produkcja OMP była o 12% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 102 tys. ton. tys. ton 15,0 13,5 12,0 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W grudniu 2013 r. produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających osiągnęła poziom 25,6 tys. ton, o około 2% wyższy niż w listopadzie 2013 r. i o 8% wyższy niż przed rokiem. Jednak ogółem w 2013 r. produkcja serów twardych była nieznacznie (o 0,3%) mniejsza niż w 2012 r. i wyniosła 305 tys. ton. Serów twarogowych i niedojrzewających w całym 2013 r. wyprodukowano 400 tys. ton, o 6% więcej niż w roku tys. ton Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Produkcja masła w grudniu 2013 r. wyniosła 16,8 tys. ton i była o 28% większa niż miesiąc wcześniej i o 11% większa niż przed rokiem. Jednak ogółem w 2013 r. produkcja masła w kraju była zbliżona do notowanej w 2012 r. i wyniosła 171 tys. ton. tys. ton 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 Produkcja masła I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Handel zagraniczny W 2013 r. odnotowano istotną poprawę wyników handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi. W okresie jedenastu miesięcy 2013 r. (obliczenia analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów) z Polski wywieziono produkty mleczarskie (bez kazeiny) o łącznej wartości ponad 1,5 mld EUR (wzrost o ponad 16% w odniesieniu do porównywalnego okresu 2012 r.), a dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 952 mln EUR wobec 884 mln EUR przed rokiem. W 2013 r. wzrostowa tendencja utrzymywała się w polskim eksporcie serów dojrzewających. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2013 r. z Polski (łącznie do UE i krajów trzecich) wywieziono 136 tys. ton serów dojrzewających, o 14% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie ich import był o 27% większy niż rok wcześniej i wyniósł 35 tys. ton. Na wysokim poziomie utrzymywał się również wywóz serwatki. W analizowanym okresie wyniósł on 213 tys. ton i był o 24% większy niż w okresie jedenastu miesięcy Agencja Rynku Rolnego 2 tel

3 2012 r. Odnotowano również znaczny wzrost przywozu tego produktu. W okresie styczeń listopad 2013 r. do kraju przywieziono 65 tys. ton serwatki, tj. 5 razy więcej niż przed rokiem. Wzrost był efektem dużego importu serwatki płynnej z Litwy. W okresie styczeń listopad 2013 r. eksport jogurtów ukształtował się na poziomie 44 tys. ton i był o 2% większy niż rok wcześniej. Do Polski zaimportowano 16 tys. ton tego asortymentu, o 24% mniej niż w okresie jedenastu miesięcy 2012 r. W analizowanym okresie wywóz odtłuszczonego mleka w proszku zmniejszył się o 23%, do 57 tys. ton, podczas gdy pełnego mleka w proszku wzrósł o 1%, do 17 tys. ton. Jednocześnie odnotowano istotny wzrost przywozu mleka w proszku. Do kraju przywieziono 22 tys. ton OMP i 8 tys. ton. PMP, odpowiednio o 24% i o 38% więcej niż w miesiącach styczeń listopad 2012 r. Od maja 2013 r. wywóz masła z Polski był mniejszy niż rok wcześniej. Łącznie w miesiącach styczeń listopad 2013 r. eksport masła był o 3% mniejszy niż w tym samym okresie 2012 r. i wyniósł 27,5 tys. ton. Jednocześnie import tego tłuszczu wzrósł o 9% i wyniósł 9 tys. ton. Działania ARR na rynku mleka Fundusz Promocji Mleka Zgodnie z uchwałą Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka na rok 2014 (Nr 1/2014) w planie finansowym funduszu przewidziano realizację 82 zadań. Ze środków FPM dofinansowywane będzie m.in. spożycie mleka w placówkach oświatowych, udział w targach i wystawach w kraju i za granicą, organizacja krajowych wystaw bydła, konferencji oraz szkoleń, realizacja projektów edukacyjno-informacyjnych (Dzieciaki mleczaki) oraz projektów promujących mleko i jego produkty (m.in. Święto mleka, Piknik mleczny). Mleko w szkole Od akcesji Polski do UE Agencja Rynku Rolnego promuje konsumpcję mleka oraz jego przetworów w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Dzieci i młodzież, które uczestniczą w programie mogą spożywać mleko białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym 2013/2014 (od 1 września 2013 do 31 stycznia 2014 r.) na realizację programu ARR wydatkowała około 29 mln zł (łącznie ze środków unijnych i krajowych). Równolegle z Funduszu Promocji Mleka (FPM) wypłacono około 0,3 mln zł. Ogółem od akcesji do 31 stycznia 2014 r. na program Mleko w szkole wydatkowano 996 mln zł (w tym 27 mln zł stanowiły środki pochodzące z FPM). Dopłaty do prywatnego przechowywania masła W UE kontynuowane jest wyprowadzanie masła zmagazynowanego w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania (rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2013). Zgodnie z danymi KE według stanu z 4 lutego 2014 r. w unijnych magazynach znajdowało się 5,4 tys. ton masła, z 89,7 tys. ton zgłoszonych do mechanizmu w całej UE. W Polsce całą ilość masła (tj. 84 tony) wycofano z mechanizmu do końca listopada 2013 r. Na podstawie umów zawartych w 2013 r. w miesiącach grudzień 2013 styczeń 2014 r. z tytułu prywatnego przechowywania masła ARR wypłaciła przedsiębiorcom 16 tys. zł. Agencja Rynku Rolnego 3 tel

4 Ceny krajowe Tendencje cenowe Ceny skupu mleka (bez VAT) W 2013 r. koniunktura na światowym rynku mleka wpływała stymulująco na wzrost krajowych cen skupu mleka. Według danych GUS w grudniu 2013 r. ceny surowca osiągnęły poziom 153,93 zł/hl i były o 2,6% wyższe niż w listopadzie i o ponad 22% wyższe niż rok wcześniej. mln litrów Skup i cena skupu mleka VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII s k u p c e n a s k u p u W grudniu 2013 r. ceny mleka wzrosły w piętnastu województwach. Najwyższe ceny za mleko uzyskiwano w woj. lubuskim 164,89 zł/hl i zachodniopomorskim 163,70 zł/hl. Najmniej za surowiec płacono w woj. małopolskim 138,52 zł/hl i łódzkim 147,12 zł/hl. W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wzrost cen odnotowano w woj. lubelskim i podkarpackim (po o około 9%). Jedynie w woj. mazowieckim ceny mleka w ciągu miesiąca uległy obniżeniu (o blisko 4%). Ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich zł/hl W 2013 r. koniunktura na światowym rynku mleka oraz ograniczone dostawy surowca w kraju wpływały stymulująco na wzrost cen zbytu monitorowanych produktów mleczarskich. W grudniu 2013 r. (według danych GUS) krajowi wytwórcy za ser Gouda przeciętnie uzyskiwali 17,41 zł/kg (z VAT), a za Edamski 17,73 zł/kg (z VAT), w obu przypadkach o około 2% więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 17-18% więcej niż w grudniu 2012 r. Za masło konfekcjonowane średnio w kraju płacono 18,77 zł/kg (z VAT), a za masło w blokach 18,46 zł/kg (z VAT), o około 2% więcej niż w listopadzie 2013 r. W odniesieniu do grudnia 2012 r. masło konfekcjonowane było droższe o 14%, a masło w blokach o 20%. Cena odtłuszczonego mleka w proszku osiągnęła poziom 13,87 zł/kg (z VAT) i była o 3% wyższa niż w poprzednim miesiącu i o 22% wyższa niż w grudniu 2012 r. zł/kg 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 Ceny zbytu masła w blokach, OMP i sera Edamskiego (z VAT) 9,00 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII masło w blokach OMP ser Edamski W styczniu 2014 r. odnotowano dalszy wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku. Według danych z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w porównaniu z grudniem 2013 r., ceny OMP wzrosły o 1%, do 13,38 zł/kg (bez VAT). Jednocześnie ceny masła obniżyły się o 4,6%, do 16,75 zł/kg (bez VAT). Nieznacznie potaniały również sery dojrzewające. W styczniu za ser Edamski płacono Agencja Rynku Rolnego 4 tel

5 17,05 zł/kg, a za Goudę 16,83 zł/kg (z VAT), o 9 12 gr/kg mniej niż w grudniu. Ceny produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych Na monitorowanych rynkach międzynarodowych na początku 2014 r. ceny trwałych produktów mleczarskich nadal wykazywały tendencje wzrostowe. W końcu stycznia 2014 r. w Oceanii ceny masła ukształtowały się na poziomie USD/t, o 7% wyższym niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku w ciągu miesiąca podrożało o około 5%, do USD/t. Ceny pełnego mleka w proszku od trzeciej dekady grudnia 2013 r. są względnie stabilne i 31 stycznia br. średnio wynosiły USD/t. W odniesieniu do notowań sprzed roku w Oceanii masło było droższe o 36%, OMP o 45%, a PMP o 53% droższe. Na giełdzie w Chicago 31 stycznia br. ceny masła osiągnęły poziom USD/t, o 20% wyższy niż miesiąc wcześniej. Wzrostowe tendencje (od kwietnia ub.r.) wykazują również ceny odtłuszczonego mleka w proszku. W końcu stycznia br. za proszek ten płacono USD/t, o 2% więcej niż przed miesiącem. W ciągu roku na giełdzie w Chicago masło zdrożało o 21%, a OMP o 35%. W styczniu 2014 r. w portach Europy Zachodniej (baza FOB) odnotowano dalszy wzrost cen mleka w proszku. Według danych USDA 31 stycznia 2014 r. ceny odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowały się na poziomie USD/t, a pełnego mleka w proszku wyniosły USD/t. Mleko w proszku było o 1-2% droższe USD/t Ceny masła i mleka w proszku na giełdach Europy Zachodniej (baza FOB) masło OMP PMP Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych USDA niż miesiąc wcześniej. Za masło przeciętnie uzyskiwano USD/t, o 7% mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań z analogicznego okresu 2013 r. masło było droższe o 16%, OMP o 28%, a PMP o 27% droższe. Na monitorowanych rynkach wewnętrznych UE (tj. w Niemczech, Francji i Holandii) w dniach r. producenci przeciętnie za masło uzyskiwali 3,76 4,00 EUR/kg. Na rynku niemieckim i holenderskim w porównaniu z cenami z początku stycznia br. tłuszcz ten potaniał o około 6%, a na francuskim o 1%. W analizowanym okresie ceny odtłuszczonego mleka w proszku w ww. krajach kształtowały się w zakresie 3,31 3,34 EUR/kg, a pełnego mleka w proszku 3,77 3,83 EUR/kg. W ciągu trzech tygodni mleko w proszku podrożało około 1%. Jedynie w Holandii cena PMP nie uległa zmianie. W porównaniu z notowaniami sprzed roku na monitorowanych rynkach UE ceny masła były wyższe o 12 18%, OMP o 23 25%, a PMP o 24 28% wyższe. Agencja Rynku Rolnego 5 tel

6 Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) wg GUS Okres mln l Skup mleka zmiana wielkości skupu w % miesięczna roczna zł/hl Cena skupu mleka zmiana ceny skupu w % miesięczna roczna 2011 I 703,1 3,9 3,4 114,94-2,9 12,4 Skup meldunkowy II 644,5-8,3 3,1 116,15 1,1 13,6 III 731,4 13,5 2,4 119,87 3,2 17,4 IV 731,1 0,0-0,5 120,42 0,5 19,2 V 818,0 11,9 2,3 119,00-1,2 17,8 VI 823,0 0,6 4,3 119,32 0,3 16,9 VII 805,5-2,1 0,8 119,28 0,0 16,3 VIII 796,8-1,1 1,1 120,36 0,9 16,0 IX 762,6-4,3 1,7 121,23 0,7 13,7 X 751,5-1,4 4,7 123,08 1,5 10,1 XI 707,1-5,9 8,4 126,87 3,1 10,2 XII 738,1 4,4 9,1 129,28 1,9 9,3 Skup sprawozdawczy ,8 x 3,2 121,20 x 13, I 768,5 4,1 9,3 126,96-1,8 10,5 Skup meldunkowy II 717,2-6,7 11,3 126,85-0,1 9,2 III 796,4 11,0 8,9 126,40-0,4 5,5 IV 829,8 4,2 13,5 119,40-5,5-0,9 V 879,5 6,0 7,5 116,54-2,4-2,1 VI 844,1-4,0 2,6 113,93-2,2-4,5 VII 842,6-0,2 4,6 113,05-0,8-5,2 VIII 835,6-0,8 4,9 112,85-0,2-6,2 IX 786,3-5,9 3,1 115,19 2,1-5,0 X 767,0-2,5 2,0 117,80 2,3-4,3 XI 708,9-7,6 0,3 121,64 3,3-4,1 XII 740,3 4,4 0,3 125,72 3,4-2,8 Skup sprawozdawczy ,4 x 6,0 119,78 x -1, I 759,6 2,6-1,2 123,48-1,8-2,7 Skup meldunkowy I-XII 2013* II 703,8-7,3-1,9 123,70 0,2-2,5 III 789,4 12,2-0,9 125,32 1,3-0,9 IV 793,1 0,5-4,4 126,34 0,8 5,8 V 865,4 9,1-1,6 125,71-0,5 7,9 VI 834,7-3,5-1,1 127,50 1,4 11,9 VII 866,0 3,8 2,8 129,80 1,8 14,8 VIII 841,8-2,8 0,7 132,97 2,4 17,8 IX 798,8-5,1 1,6 138,34 4,0 20,1 X 792,7-0,8 3,4 143,02 3,4 21,4 XI 745,8-5,9 5,2 150,03 4,9 23,3 XII 786,5 5,5 6,2 153,93 2,6 22, ,0 x 0,7 133,51 x 11,8 Skup meldunkowy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. * - skup mleka skorygowany o dane ze skupu sprawozdawczego za I półrocze 2013 r. Agencja Rynku Rolnego tel

7 Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Okres 2012 I 15,5 9,9-1,3 9,1-6,2 23,9 24,2-1,6 22,2 2012* II 13,7-11,6 0,7 6,8-25,1 2,7 23,6-2,5 14,6 III 13,8 0,7 3,0 7,3 7,4-0,3 24,2 2,5 24,1 IV 14,0 1,4 2,2 10,8 47,4 32,3 25,1 3,7 26,1 V 14,3 2,1 0,0 12,1 12,2 6,1 24,7-1,6 8,3 VI 14,8 3,5 15,6 14,1 16,4 8,2 25,4 2,8 12,9 VII 14,4-2,7-3,4 12,9-8,2-3,1 26,2 3,1 11,5 VIII 14,4 0,0-2,0 12,7-1,9 4,2 28,9 10,3 13,8 IX 14,2-1,4 0,0 9,2-27,2-16,1 26,0-10,0 0,4 X 13,8-2,8-4,8 7,9-14,0-8,0 26,9 3,5 7,2 XI 12,9-6,5-2,3 5,6-30,0-13,1 25,4-5,6 4,5 XII 15,1 17,1 7,1 7,1 27,8-26,6 23,7-6,7-3,7 172,0 x 1,6 116,0 x 1,3 313,0 x 11, I 14,8-3,0-4,6 6,4-9,6-29,3 25,5 7,9 5,4 I-XII 2013 w tys. ton Produkcja masła zmiana wielkości produkcji w % miesięczna roczna Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w tys. ton Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających zmiana wielkości produkcji w % zmiana wielkości produkcji w % w tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna II 12,7-13,9-8,3 6,2-3,3-8,7 24,0-5,8 2,0 III 15,2 18,9 7,7 7,0 12,5-4,4 25,2 4,8 4,2 IV 14,4-5,1 2,4 9,2 31,3-14,9 25,2-0,1 0,3 V 13,5-6,0-5,7 11,7 27,3-3,4 23,9-5,0-3,2 VI 13,5 0,0-8,8 11,7 0,2-16,8 25,4 6,2-0,1 VII 14,6 8,1 1,4 10,3-11,8-20,1 25,9 1,8-1,4 VIII 13,7-6,7-5,3 8,4-18,9-34,0 27,5 6,3-4,9 IX 14,3 4,5 0,7 8,2-2,1-11,2 25,4-7,5-2,1 X 14,3 0,1 3,9 7,8-4,3-1,2 26,0 2,3-3,4 XI 13,1-8,5 1,3 6,0-23,8 7,5 25,3-2,9-0,6 XII 16,8 28,2 11,4 9,3 56,3 31,4 25,6 1,6 8,4 171,0 x 0,1 101,9 x -12,1 305,0 x -0,3 Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. * W 2012 r. produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Agencja Rynku Rolnego tel

8 Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT) Okres 2011 Masło Sery podpuszczkowe dojrzewające Odtłuszczone mleko w proszku w blokach konfekcjonowane Gouda Edamski miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 16,16 x 16,0 17,21 x 12,8 10,01 x 10,1 14,01 x 8,1 14,13 x 8, I 16,46-3,4 9,0 17,65-1,0 6,1 10,38-0,3 11,9 14,85 1,8 11,1 14,87 2,5 8,9 II 15,09-8,3-2,7 17,19-2,6 3,4 10,08-2,9 1,9 14,72-0,9 8,7 14,74-0,9 6,6 III 14,33-5,0-10,1 16,73-2,7-0,8 9,77-3,1-9,4 14,60-0,8 4,1 14,60-0,9 2,0 IV 13,73-4,2-13,7 16,03-4,2-5,1 9,20-5,8-12,8 14,33-1,8 1,5 14,30-2,1-0,5 V 12,78-6,9-18,9 15,11-5,7-10,7 8,91-3,2-10,2 14,01-2,2-1,0 13,77-3,7-4,3 VI 12,71-0,5-20,0 15,04-0,5-10,9 9,02 1,2-7,9 13,74-1,9-2,1 13,49-2,0-5,7 VII 12,72 0,1-21,2 15,05 0,1-12,6 9,12 1,1-6,7 13,57-1,2-3,6 13,39-0,7-4,4 VIII 12,77 0,4-21,1 15,08 0,2-12,7 9,51 4,3-0,6 13,47-0,7-3,2 13,36-0,2-4,0 IX 13,64 6,8-17,2 15,39 2,1-12,1 10,65 12,0 7,5 13,57 0,7-1,9 13,71 2,6-1,5 X 13,81 1,2-18,8 15,66 1,8-12,0 11,15 4,7 11,6 14,19 4,6 1,0 14,36 4,7 1,6 XI 14,92 8,0-12,0 16,01 2,2-11,3 11,35 1,8 11,3 14,51 2,3 0,9 14,72 2,5 3,2 XII 15,39 3,2-9,7 16,49 3,0-7,5 11,37 0,2 9,2 14,76 1,7 1,2 15,14 2,9 4, ,03 x -13,2 15,95 x -7,3 10,04 x 0,4 14,19 x 1,3 14,20 x 0, I 15,00-2,5-8,9 16,14-2,1-8,6 11,41 0,4 9,9 14,76 0,0-0,6 15,17 0,2 2,0 II 14,71-1,9-2,5 15,83-1,9-7,9 11,51 0,9 14,2 14,70-0,4-0,1 15,01-1,1 1,8 III 14,75 0,3 2,9 15,85 0,1-5,3 11,48-0,3 17,5 14,68-0,1 0,5 14,99-0,1 2,7 IV 15,15 2,7 10,3 16,02 1,1-0,1 12,22 6,4 32,8 14,72 0,3 2,7 15,04 0,3 5,2 V 16,09 6,2 25,9 16,55 3,3 9,5 13,05 6,8 46,5 14,99 1,8 7,0 15,22 1,2 10,5 VI 16,68 3,7 31,2 16,91 2,2 12,4 13,29 1,8 47,3 15,08 0,6 9,8 15,27 0,3 13,2 VII 17,49 4,9 37,5 17,57 3,9 16,7 13,36 0,5 46,5 15,47 2,6 14,0 15,69 2,8 17,2 VIII 17,81 1,8 39,5 17,93 2,0 18,9 13,47 0,8 41,6 15,89 2,7 18,0 16,10 2,6 20,5 IX 18,19 2,1 33,4 18,30 2,1 18,9 13,84 2,7 30,0 16,67 4,9 22,8 16,62 3,2 21,2 X 18,16-0,2 31,5 18,46 0,9 17,9 13,62-1,6 22,2 16,96 1,7 19,5 17,15 3,2 19,4 XI 18,19 0,2 21,9 18,47 0,1 15,4 13,50-0,9 18,9 17,15 1,1 18,2 17,39 1,4 18,1 XII 18,46 1,5 19,9 18,77 1,6 13,8 13,87 2,7 22,0 17,41 1,5 18,0 17,73 2,0 17,1 I-XII ,72 x 19,2 17,23 x 8,0 12,89 x 28,3 15,71 x 11,1 15,95 x 12,3 Agencja Rynku Rolnego tel

9 Ceny zbytu (bez VAT) mleka spożywczego pasteryzowanego i mleka UHT Mleko spożywcze pasteryzowane Mleko spożywcze UHT Okres 2% 3,2% ogółem* 2% 3,2% ogółem* miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2012 I 1,73 0,3 4,5 1,77 0,5 5,2 1,75 0,2 4,8 1,85-1,1 1,3 1,89 0,1 5,7 1,85-0,2 4,6 II 1,74 0,1 4,1 1,78 0,6 5,2 1,75 0,3 4,5 1,87 0,7 1,5 1,88-0,2 4,0 1,85-0,1 3,5 III 1,73-0,2 2,0 1,77-0,2 2,2 1,75-0,2 2,0 1,86-0,5 0,4 1,88-0,3 3,0 1,85-0,3 2,2 IV 1,73 0,0 2,4 1,77-0,2 2,6 1,75 0,0 2,4 1,85-0,4 0,1 1,87-0,6 3,2 1,83-0,6 2,0 V 1,73 0,1 2,0 1,76-0,5 2,4 1,74-0,2 2,0 1,85 0,2 0,8 1,86-0,2 2,3 1,83-0,1 1,4 VI 1,72-0,7 1,2 1,75-0,6 2,1 1,73-0,7 1,4 1,85-0,4 0,3 1,84-1,4 0,9 1,81-1,2 0,4 VII 1,71-0,5 0,2 1,74-0,5 1,4 1,72-0,5 0,6 1,85 0,0 0,0 1,84 0,1 0,5 1,81 0,1-0,1 VIII 1,72 0,4 0,0 1,76 0,8 2,0 1,73 0,5 0,7 1,84-0,2-0,4 1,84 0,2 0,4 1,81 0,1-0,2 IX 1,71-0,3-0,5 1,76 0,4 2,2 1,73 0,0 0,5 1,85 0,4-0,8 1,85 0,1 0,2 1,82 0,1-0,5 X 1,72 0,3-0,6 1,76 0,1 2,6 1,74 0,2 0,5 1,85-0,1-0,8 1,86 0,9-0,5 1,83 0,6-1,0 XI 1,73 0,6-0,4 1,78 1,0 0,6 1,75 0,9 0,1 1,86 0,5-0,9 1,88 1,0-0,3 1,85 1,0-0,7 XII 1,73-0,1-0,1 1,79 0,5 1,9 1,76 0,3 0,8 1,85-0,2-1,0 1,88 0,1-0,2 1,85 0,1-0, ,73 x 1,8 1,77 x 2,9 1,74 x 1,8 1,85 x 0,0 1,86 x 1,1 1,83 x 0, I 1,73 0,3 0,0 1,79-0,2 1,2 1,76-0,1 0,5 1,85-0,2-0,1 1,88-0,3-0,7 1,84-0,2-0,5 II 1,73-0,2-0,3 1,79 0,0 0,7 1,75-0,1 0,2 1,85-0,3-1,1 1,88 0,2-0,2 1,85 0,1-0,3 III 1,73-0,2-0,3 1,79-0,1 0,7 1,75-0,1 0,3 1,85 0,1-0,5 1,87-0,4-0,3 1,84-0,4-0,4 IV 1,74 0,5 0,2 1,79 0,2 1,1 1,76 0,3 0,5 1,84-0,3-0,5 1,87-0,2 0,0 1,84-0,1 0,1 V 1,74 0,5 0,6 1,80 0,5 2,1 1,77 0,5 1,3 1,85 0,5-0,2 1,88 0,5 0,8 1,85 0,5 0,8 VI 1,76 0,9 2,2 1,83 1,7 4,4 1,79 1,2 3,2 1,85 0,1 0,3 1,91 1,7 3,9 1,87 1,3 3,4 VII 1,78 1,2 4,0 1,84 0,7 5,7 1,81 1,0 4,8 1,86 0,4 0,7 1,93 0,8 4,7 1,89 0,9 4,1 VIII 1,81 1,4 5,0 1,87 1,6 6,6 1,83 1,6 5,9 1,86 0,1 1,1 1,95 1,5 6,0 1,91 1,1 5,2 IX 1,84 2,1 7,5 1,92 2,6 9,0 1,88 2,2 8,3 1,91 2,3 3,0 1,98 1,3 7,3 1,94 1,8 6,9 X 1,86 1,1 8,3 1,94 1,1 10,1 1,90 1,1 9,2 1,93 1,2 4,3 2,04 2,8 9,3 1,98 2,0 8,4 XI 1,89 1,2 9,0 2,02 4,2 13,6 1,94 2,5 10,9 2,12 10,1 14,4 2,17 6,4 15,2 2,12 7,0 14,9 XII 1,89 0,3 9,5 2,11 4,3 17,8 1,98 2,0 12,9 2,18 2,8 17,7 2,20 1,5 16,7 2,15 1,6 16, ,79 x 3,6 1,87 x 5,9 1,83 x 5,0 1,91 x 3,4 1,96 x 5,5 1,92 x 5,1 * cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5% Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW. Agencja Rynku Rolnego tel

10 Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta Województwa w grudniu 2013 r. Zmiana ceny w % w zł/hl miesięczna roczna POLSKA 153,93 2,6 22,4 Dolnośląskie 157,24 6,0 27,0 Kujawsko-pomorskie 151,99 1,3 25,8 Lubelskie 157,00 8,7 24,7 Lubuskie 164,89 4,2 24,6 Łódzkie 147,12 4,0 30,6 Małopolskie 138,52 4,6 24,7 Mazowieckie 148,62-3,8 18,1 Opolskie 151,29 1,5 22,3 Podkarpackie 148,02 8,6 28,8 Podlaskie 157,47 5,1 14,8 Pomorskie 162,92 7,1 28,8 Śląskie 161,71 6,3 31,2 Świętokrzyskie 161,00 7,2 40,4 Warmińsko-mazurskie 151,82 0,7 17,1 Wielkopolskie 157,65 4,2 30,3 Zachodniopomorskie 163,70 3,8 25,7 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny w % miesięczna 1/ roczna Średnia cena * Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie Masło w blokach Niemcy EUR/kg 3,76-6,2 12,2 15,67 Francja EUR/kg 4,00-1,0 17,6 16,67 Holandia EUR/kg 3,77-5,5 14,2 15,71 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 3,31 0,9 23,0 13,79 Francja EUR/kg 3,34 1,2 23,7 13,92 Holandia EUR/kg 3,32 0,6 24,8 13,83 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 3,83 1,1 23,9 15,96 Francja EUR/kg 3,77 0,5 23,6 15,71 Holandia EUR/kg 3,79 0,0 28,0 15,79 Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia Masło USD/t ,1 15,7 16,43 OMP USD/t ,7 28,1 14,43 PMP USD/t ,2 27,3 16,23 1/ zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z okresu , a w przypadku cen światowych - z notowaniem z * z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z dn r.: 1 EUR = 4,1669 PLN. Średni kurs z dn r.: 1 USD = 3,1288 PLN. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, USDA i NBP. Agencja Rynku Rolnego tel

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu grudnia br. na rynku krajowym podrożało masło i pełne mleko w proszku. W dniach 02-08.12.2013 r. w

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2006 30 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 22/2006 1 czerwca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2005 8 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51/2005 22 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2005 18 sierpnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 12/2006 23 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015 RYNEK MLEKA XI/215 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 215 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 215 r. liczyła 5 96, tys. sztuk i była wyższa o,7%

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka IX/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/ Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup Od początku r. dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie wyższym niż rok

Bardziej szczegółowo

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat!

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! .pl https://www..pl Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 października 2017 Cena mleka w Polsce w br. jest najwyższa od trzech lat. Rosną ceny zbytu przetworów

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup W kraju nadal notowany jest dynamiczny wzrost dostaw mleka surowego do skupu. W marcu r. do podmiotów skupujących dostarczono 921,5 mln litrów mleka,

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka X/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka X/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka II/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka I/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 2015 r. liczyła 5 960,0 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe?

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? .pl https://www..pl Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 lutego 2017 Ceny skupu mleka w niektórych rejonach polski przekroczyły granicę 140 zł/hl, nie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym .pl https://www..pl Prognozy i notowania cen na rynku rolnym Autor: Elżbieta Sulima Data: 25 kwietnia 2016 Trudna sytuacja na rynku mleka i jej prognoza nie jest optymistyczna. W kwietniu ceny mleka spadają.

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka V/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 PAGE \* MERGEFORMAT 226 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich Na pocztku maja br. notowano dalszy dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009

MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009 MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009 31 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 SPIS TREŚCI 1.Ekonomiczna sytuacja mleczarstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2008 12 czerwca 2008r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich W kwietniu br. na rynku krajowym przeway wzrosty cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 1. Pogłowie krów mlecznych Sytuacja na rynku mleka Od wielu lat odnotowywany jest systematyczny spadek pogłowia krów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 6/2018 15 lutego 2018r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%]

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%] MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 8/2014 27 lutego 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2007 6 września 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2017 23 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 47/2017 30 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 5/2007 1 lutego 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 42/2017 26 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 44/2017 9 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51,52/2017 04 stycznia 2018r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2017 14 grudnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 10/2016 17 marca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2016 07 kwietnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2014 5 maja 2014r. RYNEK MLEKA

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IX/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wrzesień

RYNEK MLEKA IX/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wrzesień RYNEK MLEKA IX/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wrzesień 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2016 25 sierpnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2016 8 września 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik

RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2014 20 listopada 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo