Rynek mleka i produktów mleczarskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mleka i produktów mleczarskich"

Transkrypt

1 tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do pogłębienia spadkowej tendencji w pogłowiu krów mlecznych. Na początku grudnia 2015 r. (według danych GUS) ich liczba była o 5,1% (o blisko 114 tys. szt.) mniejsza niż rok wcześniej i ukształtowała się na poziomie tys. szt. w mln szt. 2,80 Pogłowie i wydajność krów mlecznych w Polsce w l/szt Mleko surowe Skup W 2015 r., na skutek rosnącej wydajności krów i towarowości produkcji mleka, dostawy do przemysłu mleczarskiego uległy zwiększeniu. W grudniu 2015 r. skupiono 868 mln litrów mleka, o 6% więcej niż w listopadzie 2015 r. i o około 7% więcej niż w grudniu 2014 r Skup i cena skupu mleka , , , , ,30 2,20 2,10 VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII * skup cena skupu Krowy mleczne Wydajność mleczna krów mlecznych * wydajność - szacunek IERiGŻ - PIB Spadek pogłowia krów mlecznych odnotowano w 15 województwach (największy w woj. dolnośląskim o 13,9%, a najmniejszy w woj. świętokrzyskim o 0,7%). Liczba krów mlecznych wzrosła jedynie w województwie podlaskim (o 0,2%, do 428,1 tys. szt.), na terenie którego znajduje się 20% krajowego pogłowia krów mlecznych Pogłowie krów mlecznych według województw* *stan w grudniu Ogółem w 2015 r. (według danych GUS) do podmiotów skupujących dostarczono 10,6 mld litrów mleka, o 2,8% więcej niż w roku Ceny skupu w Polsce (bez VAT) W 2015 r., w wyniku rosnących dostaw i ograniczonych możliwości zbytu przetworów, ceny skupu mleka były znacząco niższe niż rok wcześniej. W grudniu 2015 r. krajowi producenci za surowiec uzyskiwali przeciętnie 112,89 zł/hl, o 0,3% mniej niż w listopadzie 2015 r. i o 8,6% mniej niż w grudniu 2014 r. Średnio w 2015 r. cena skupu mleka była aż o 17% niższa niż w roku poprzednim. W grudniu 2015 r. ceny skupu mleka we wszystkich województwach były niższe niż rok wcześniej. Największy spadek cen odnotowano w województwie dolnośląskim (o 12,2%), a najmniejszy w woj. lubelskim (o 3%). Tradycyjnie najwyższe ceny za su- Agencja Rynku Rolnego 1

2 tys. ton EUR/100 kg tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 rowiec płacono w woj. podlaskim (119,42 zł/hl), a także w województwach, na terenie których znajdują się duże gospodarstwa powstałe na bazie dawnych PGR-ów, tj. w woj. lubuskim, dolnośląskim, opolskim, warmińskomazurskim, zachodniopomorskim i śląskim. Ceny mleka w UE Spadkowe tendencje cen skupu mleka przeważały również w innych krajach UE. W grudniu 2015 r. (według danych Komisji Europejskiej) przeciętnie w UE za surowiec płacono 30,47 EUR/100 kg, o 1% mniej niż w listopadzie 2015 r. i o blisko 8% mniej niż w grudniu 2014 r. W odniesieniu do notowań z listopada 2015 r. spadek cen odnotowano w szesnastu unijnych krajach (największy w Irlandii o 5%, a najmniejszy w Polsce o 0,1%). W dziesięciu krajach mleko podrożało najbardziej w Austrii i we Włoszech (o 2%), a najmniej na Słowacji (o 0,1%). W Danii i Hiszpanii cena mleka w grudniu 2015 r. utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca Ceny skupu mleka w UE i w wybranych krajach w latach VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Niemcy Polska Litwa średnio UE 30,47 29,74 27,39 22,14 W 2015 r. krajowi producenci, na skutek pogorszenia koniunktury na światowym rynku mleka oraz przedłużonego przez Federację Rosyjską embarga na import produktów mleczarskich m.in. z UE, zwiększali jedynie produkcję tych artykułów mleczarskich, które łatwiej znajdowały nabywców. W konsekwencji w 2015 r. wzrosła produkcja mleka płynnego, masła oraz serów. Według danych GUS produkcja mleka płynnego w 2015 r. osiągnęła poziom 3,1 mln ton, o blisko 9% wyższy niż w roku Produkcję serów niedojrzewających i twarogów zwiększono o ponad 6%, do 422 tys. ton, a serów dojrzewających o 3%, do 304 tys. ton Produkcja serów w latach sery dojrzewające Masła wyprodukowano 190 tys. ton, o około 7% więcej niż w 2014 r sery niedojrzewające i twarogi Produkcja masła w latach Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych European Milk Market Observatory, data odczytu r. Produkty mleczarskie Produkcja krajowa Przy ograniczonych możliwościach zbytu zmniejszono natomiast produkcję mleka w proszku, jogurtów, a także śmietany. W 2015 r. wyprodukowano 40 tys. ton pełnego mleka w proszku, o 29% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie produkcję odtłuszczonego mleka w proszku zmniejszono o 11%, do 160 tys. ton. Agencja Rynku Rolnego

3 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/ Produkcja OMP i PMP w latach OMP Produkcja śmietany ukształtowała się na poziomie 354 tys. ton, o 7% niższym niż w 2014 r. Jednocześnie produkcję jogurtów zmniejszono o 3%, do 423 tys. ton. Handel zagraniczny Notowane w 2015 r. pogorszenie koniunktury na światowym rynku mleka przyczyniło się do ograniczenia obrotów polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi. W okresie styczeń listopad 2015 r. wywóz artykułów mleczarskich z kraju w ekwiwalencie mleka surowego ukształtował się na poziomie 2,6 mld litrów i był o niecały 1% mniejszy niż w tym samym okresie 2014 r. 1 W 2015 r. większy niż rok wcześniej był wywóz mleka płynnego, masła i tłuszczów mlecznych, serów niedojrzewających, a także lodów i kazeiny. W okresie jedenastu miesięcy 2015 r. wyeksportowano 465 tys. ton mleka płynnego i śmietany (o 30% więcej niż rok wcześniej), 38 tys. ton masła i tłuszczów mlecznych (o 13% więcej) i 76 tys. ton serów niedojrzewających (o 31% więcej). Ograniczono natomiast eksport mleka w proszku, 1 Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi dotyczą artykułów o kodach CN oraz wybranych produktów z pozycji CN Obejmują one wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent surowca został obliczony przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 39 PMP serów dojrzewających, serwatki oraz jogurtów i napojów fermentowanych. W analizowanym okresie wywieziono 100 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku oraz 21,5 tys. ton pełnego mleka w proszku, odpowiednio o 10% i 22% mniej niż rok wcześniej. Eksport serów dojrzewających uległ zmniejszeniu o 4,5% i wyniósł 127 tys. ton, a jogurtów i napojów fermentowanych był mniejszy o 8% i wyniósł 94 tys. ton. Na skutek znacznie niższych niż rok wcześniej cen transakcyjnych wpływy uzyskane z eksportu produktów mleczarskich zmniejszyły się o 16%, do 1,5 mld EUR. W 2015 r., na poziomie niższym niż rok wcześniej, utrzymywał się import produktów mleczarskich. W okresie styczeń listopad 2015 r. przywóz tych artykułów do kraju (w przeliczeniu na ekwiwalent mleka) wyniósł 1,4 mld litrów mleka, o 5% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r., a jego wartość obniżyła się o niecałe 4%, do 720 mln EUR. Ograniczono przywóz serwatki, PMP, a także masła. W okresie jedenastu miesięcy 2015 r. do Polski przywieziono 68 tys. ton serwatki, o 23% mniej niż rok wcześniej. Import masła oraz tłuszczów mlecznych był o 10% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 12 tys. ton. Import PMP ukształtował się na poziomie 9 tys. ton wobec 13 tys. ton w okresie styczeń listopad 2014 r. Zwiększono natomiast import mleka płynnego i śmietany, jogurtów i napojów fermentowanych, serów i twarogów, OMP, lodów, a także kazeiny. W okresie jedenastu miesięcy 2015 r. do Polski przywieziono 193 tys. ton mleka płynnego i śmietany, o 11% więcej niż przed rokiem. Import serów niedojrzewających wzrósł o 17,5%, do 25 tys. ton, a serów dojrzewających o 16%, do 44 tys. ton. O 9% większy był również przywóz OMP, który wyniósł 23 tys. ton, a import jogurtów i napojów fermentowanych wzrósł o 13%, do 35 tys. ton. Agencja Rynku Rolnego 3

4 Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka W dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141). Wsparcie przysługiwać będzie rolnikom producentom mleka, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 tys. kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Wysokość wsparcia będzie zależała m.in. od ilości mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/2015 (jednak nie większej niż 300 tys. kg). Wniosek o udzielenie wsparcia będzie można składać w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta od 18 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do r. (zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z 15 października 2015 r. Dz. U. UE L 271 z 16 października 2015 r., str. 25). Prywatne przechowywanie Ze względu na pogorszenie koniunktury na światowym rynku mleka w latach , Komisja Europejska od września 2014 r. realizuje mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania OMP, masła i niektórych serów oraz zakupy interwencyjne OMP i masła. Odtłuszczone mleko w proszku Od 1 września 2014 r. do 31 stycznia 2016 r. na okres przechowywania od 90 do 210 dni w UE zaoferowano 62,6 tys. ton OMP, najwięcej w Niemczech (19 tys. ton), Hiszpanii (9,2 tys. ton), na Litwie (8,4 tys. ton), w Holandii (7,9 tys. ton) i Irlandii (7,5 tys. ton). W Polsce do przechowywania zaoferowano 724 tony OMP. Na okres przechowywania przez 365 dni od 19 października 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. zaoferowano 14,2 tys. ton OMP najwięcej w Holandii (5,9 tys. ton), Belgii (2,5 tys. ton), Hiszpanii (2,3 tys. ton) i Niemczech (2,2 tys. ton). W Polsce nie zadeklarowano OMP na ten okres przechowywania. Łącznie unijni przedsiębiorcy do prywatnego przechowywania zgłosili 76,7 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. Do końca 2015 r. notowano stały wzrost zapasów OMP, zarówno w ramach prywatnego przechowywania, jak i interwencyjnego zakupu. Uwzględniając ilości OMP wycofane z prywatnego przechowywania, w unijnych magazynach na koniec grudnia 2015 r. znajdowało się 33 tys. ton tego proszku 2. Wlk. Brytania 3% Masło W UE od 1 września 2014 r. do 31 stycznia 2016 r. do prywatnego przechowywania zaoferowano także 177 tys. ton masła najwięcej w Holandii (76 tys. ton), Irlandii (27 tys. ton), we Francji (24 tys. ton), Niemczech 2 Ilości masła, OMP i serów objęte prywatnym przechowywaniem, zakupionego interwencyjnie OMP oraz zapasy produktów mleczarskich według European Milk Market Observatory data odczytu r. Agencja Rynku Rolnego 4 Litwa 8% Francja 8% Udział krajów UE w zapasach OMP zgromadzonych w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania* Hiszpania 10% Irlandia 8% Czechy 4% Belgia 12% Niemcy 20% 33 tys. ton Łotwa 2% Polska 2% Holandia 23% *wedłu stanu na koniec grudnia 2015 r. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych European Milk Market Observatory - data odczytu r.

5 (22 tys. ton) i Belgii (14 tys. ton). Przedsiębiorcy w Polsce w ramach tego mechanizmu zgłosili 816 ton tego produktu. Na koniec grudnia 2015 r. w Unii Europejskiej (po uwzględnieniu wycofanych ilości) w chłodniach znajdowało się 51 tys. ton masła. Największe zapasy masła w ramach dopłat do prywatnego przechowywania znajdowały się w magazynach w sierpniu 2015 r. i wynosiły ponad 99 tys. ton. Austria 0,1% Polska 0,5% Litwa 2,0% Francja 5,5% Udział krajów UE w zapasach masła zgromadzonych w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania* Niemcy 5,5% Wlk. Brytania 5,7% 51 tys. ton Belgia 9,4% Holandia 46,8% Irlandia 24,5% *wedłu stanu na koniec grudnia 2015 r. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych European Milk Market Observatory - data odczytu r. Sery W ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów od 19 października 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. zaoferowano 32 tys. ton serów, w tym: we Włoszech (12 tys. ton), w Holandii (7,3 tys. ton), w Wielkiej Brytanii (3,9 tys. ton), we Francji (2,8 tys. ton), w Irlandii (1,8 tys. ton), w Grecji (1,3 tys. ton), na Litwie (1,2 tys. ton), w Szwecji (0,9 tys. ton), w Finlandii i Bułgarii (po 0,3 tys. ton). W Polsce nie zgłoszono tego asortymentu do przechowywania. Limity serów przyznane poszczególnym państwom członkowskim wykorzystano już w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, na Litwie i we Włoszech. W unijnych magazynach na koniec grudnia znajdowało się prawie 28 tys. ton serów. Holandia 22% Udział krajów UE w zapasach serów zgromadzonych w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania* Wlk. Brytania 14% Bułgaria 1% Szwecja 3% Litwa 4% Zakupy interwencyjne OMP W okresie od 13 lipca 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. złożono wnioski o interwencyjny zakup 62,8 tys. ton OMP najwięcej w Belgii (24,7 tys. ton), na Litwie (10,8 tys. ton), w Polsce (6,5 tys. ton), we Francji (6,0 tys. ton) i w Irlandii (5,1 tys. ton). W magazynach na koniec grudnia 2015 r. przechowywano 29 tys. ton OMP. Masło Unijni przedsiębiorcy w okresie od 13 lipca 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. nie byli zainteresowani sprzedażą masła na zapasy interwencyjne. Program Mleko w szkole Administrowany przez Agencję Rynku Rolnego program Mleko w szkole skierowany jest do dzieci uczęszczających do Agencja Rynku Rolnego 5 Włochy 43% 28 tys. ton Irlandia 7% Francja 6% *wedłu stanu na koniec grudnia 2015 r. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych European Milk Market Observatory - data odczytu r. Polska 9% Francja 7% Udział krajów UE w zapasach OMP zgromadzonych w ramach zakupów interwencyjnych* Irlandia 6% Litwa 27% Belgia 40% Wielka Brytania 4% 29 tys. ton Finlandia 3% Niemcy Łotwa 2% 2% *wedłu stanu na koniec grudnia 2015 r. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych European Milk Market Observatory - data odczytu r.

6 zł/kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ma on na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci uczestniczące w programie Mleko w szkole mogą spożywać mleko białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym 2015/2016, tj. od 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. ARR wydatkowała na ten cel (łącznie ze środków unijnych i krajowych) 19,4 mln zł. Ogółem od akcesji Polski do UE do 31 stycznia 2016 r. na program Mleko w szkole wypłacono 1,3 mld zł (w tym 28,7 mln zł stanowiły środki pochodzące z FPM). Fundusz Promocji Mleka W 2015 r. na rachunek obsługiwanego przez ARR Funduszu Promocji Mleka 3 podmioty skupujące przekazały 10,3 mln zł. Ze środków FPM współfinansowano m.in.: kampanię Trade Milk, program Mleko w szkole, a także targi i wystawy, akcje promocyjne i informacyjno-edukacyjne oraz szkolenia. Tendencje cenowe Krajowe ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich W grudniu 2015 r. krajowe ceny zbytu produktów mleczarskich, po wzroście w okresie wrzesień listopad 2015 r., uległy obniżeniu. Spadek cen kontynuowany był również w styczniu 2016 r. W grudniu 2015 r. w największym stopniu potaniało odtłuszczone mleko w proszku. Według danych GUS za produkt ten płacono przeciętnie 7,58 zł/kg (cena z VAT), o niecałe 3% mniej niż miesiąc wcześniej i o 15% mniej niż przed rokiem. Według danych z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w stycz- 3 Ustawa o funduszach promocji produktów rolno- -spożywczych z 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z późn. zm.). niu 2016 r. cena tego proszku w odniesieniu do notowań z poprzedniego miesiąca obniżyła się o 3,5% i wyniosła 7,14 zł/kg (bez VAT). Ser Edamski w grudniu 2015 r. zbywano po 12,42 zł/kg, a ser Gouda po 11,87 zł/kg (ceny z VAT), w obu przypadkach o niecały 1% taniej niż w listopadzie 2015 r. W porównaniu z notowaniami sprzed roku sery te były tańsze o 10 11%. Według danych ZSRIR MRiRW w styczniu 2016 r. przeciętna cena sera Gouda ukształtowała się na poziomie 10,43 zł/kg, a sera Edamskiego 10,40 zł/kg (ceny bez VAT), w obu przypadkach o około 4% niższym niż w grudniu 2015 r. W grudniu 2015 r. za masło w blokach krajowi producenci uzyskiwali średnio 13,89 zł/kg (cena z VAT według GUS), o 4 gr/kg mniej niż miesiąc wcześniej i o 34 gr/kg (o 2%) mniej niż rok wcześniej. W styczniu 2016 r. cena masła (według danych ZSRIR MRiRW bez VAT) była o 4% niższa niż miesiąc wcześniej i ukształtowała się na poziomie 12,03 zł/kg. Ceny produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych Na początku 2016 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały spadki cen głównych eksportowych produktów mleczarskich. Mleko w proszku (OMP i PMP) W portach Europy Zachodniej (baza FOB) 5 lutego 2016 r. za odtłuszczone Agencja Rynku Rolnego 6 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 Ceny zbytu masła w blokach, OMP i sera Edamskiego (z VAT) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII masło w blokach OMP ser Edamski

7 USD/tonę USD/tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 mleko w proszku płacono przeciętnie USD/t, o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. W Oceanii proszek ten potaniał o 4%, do USD/t. Na wyżej wymienionych rynkach OMP w ciągu roku potaniało odpowiednio o 22% i 28%. Na początku lutego 2016 r. na giełdzie w Chicago cena OMP ukształtowała się na poziomie USD/t, o 2% niższym niż miesiąc wcześniej i o 26% niższym niż w porównywalnym okresie 2015 r. Za pełne mleko w proszku w Oceanii, tak jak na początku stycznia 2016 r., uzyskiwano USD/t, o 21% mniej niż przed rokiem. W portach Europy Zachodniej cena PMP wyniosła USD/t i była o 1% niższa niż przed miesiącem i o 22% niższa niż na początku lutego 2015 r Ceny OMP na wybranych rynkach zagranicznych (wg notowań z początku miesiąca) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL. Na rynku wewnętrznym UE w ostatnim tygodniu stycznia br. średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie EUR/t, a pełnego mleka w proszku na EUR/t, odpowiednio o 3% i 7% niższym niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP potaniało o 15%, a PMP o 14%. Masło Na początku 2016 r. w Europie notowano również dalszy spadek cen masła. Według notowań z 5 lutego 2016 r. w portach Europy Zachodniej (baza FOB) za masło uzyskiwano przeciętnie USD/t, o 2% mniej niż przed miesiącem i o 15% mniej niż rok wcześniej. Na rynku wewnętrznym UE w końcu stycznia br. za tłuszcz ten przeciętnie płacono EUR/t, o 7% taniej niż w końcu grudnia 2015 r. i niż przed rokiem. W Oceanii 5 lutego br. za masło uzyskiwano USD/t, o 2% mniej niż miesiąc wcześniej i o 16% mniej niż w porównywalnym okresie lutego 2015 r. Na początku 2016 r. jedynie na giełdzie w Chicago przeważały wzrosty cen masła. Według notowań z 5 lutego br. za 1 tonę tego tłuszczu płacono USD, o 7% więcej niż miesiąc wcześniej i o 21% więcej niż przed rokiem Ceny masła na wybranych rynkach zagranicznych (wg notowań z początku miesiąca) VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II 2016 Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL. Ser Cheddar W końcu stycznia 2016 r. na wewnętrznym rynku UE za ser Cheddar przeciętnie płacono EUR/t, o 2% mniej niż miesiąc wcześniej i o 13% mniej niż przed rokiem. Na giełdzie w Chicago 5 lutego br. ser ten zbywano po USD/t (2 892 EUR/t), o 1% drożej niż przed miesiącem, ale o 4% taniej niż na początku lutego 2015 r. W Oceanii ceny sera Cheddar, po utrzymującej się od końca listopada 2015 r. względnej stabilizacji, w końcu stycznia 2016 r. uległy obniżeniu, a na początku lutego ponownie wzrosły. W notowaniu z 5 lutego 2016 r. za ser ten uzyskiwano USD/t (2 789 EUR/t), o 2% mniej niż miesiąc wcześniej i o 16% mniej niż na początku lutego 2015 r. Agencja Rynku Rolnego 7

8 Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) Okres Skup mleka Cena skupu mleka 2014 I 809,2 2,9 6,5 153,65-0,2 24,4 Skup meldunkowy II 757,3-6,4 7,6 151,65-1,3 22,6 III 852,3 12,6 8,0 150,31-0,9 19,9 IV 850,0-0,3 7,2 145,47-3,2 15,1 V 932,7 9,7 7,8 139,89-3,8 11,3 VI 910,8-2,3 9,1 135,73-3,0 6,5 VII 932,1 2,3 7,6 133,97-1,3 3,2 VIII 912,5-2,1 8,4 128,17-4,3-3,6 IX 865,7-5,1 8,4 124,68-2,7-9,9 X 842,6-2,7 6,3 124,38-0,2-13,0 XI 778,8-7,6 4,4 124,47 0,1-17,0 XII 814,5 4,6 3,6 123,48-0,8-19,8 Skup sprawozdawczy ,3 x 7,1 137,11 x 1, I 824,6 1,2 1,9 122,18-1,1-20,5 Skup meldunkowy I-XII 2015* Skup meldunkowy Skup sprawozdawczy mln litrów zmiana wielkości skupu w % miesięczna II 756,6-8,2-0,1 120,74-1,2-20,4 III 844,2 11,6-1,0 121,02 0,2-19,5 IV 884,9 4,8 4,1 116,43-3,8-20,0 V 965,0 9,1 3,5 112,52-3,4-19,6 VI 943,7-2,2 3,6 110,40-1,9-18,7 VII 964,5 2,2 3,5 108,47-1,7-19,0 VIII 941,7-2,4 3,2 107,81-0,6-15,9 IX 872,2-7,4 0,7 108,79 0,9-12,7 X 871,8 0,0 3,5 112,03 3,0-9,9 XI 819,8-6,0 5,3 113,20 1,0-9,1 XII 868,1 5,9 6,6 112,89-0,3-8, ,4 x 2,8 113,09 x -17,2 Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta Agencja Rynku Rolnego 8 zł/hl zmiana ceny skupu w % miesięczna - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. * Skup meldunkowy skorygowany o dane sprawozdawcze za I półrocze 2015 r. Województwa w grudniu 2015 r. w zł/hl miesięczna POLSKA 112,89-0,3-8,6 Dolnośląskie 115,36 0,1-12,2 Kujawsko-pomorskie 106,58 1,0-9,3 Lubelskie 114,23 1,2-3,0 Lubuskie 118,79-0,5-11,3 Łódzkie 101,11-2,4-11,8 Małopolskie 107,42 2,0-9,1 Mazowieckie 113,27-0,2-6,4 Opolskie 114,80 0,1-11,3 Podkarpackie 105,86-0,4-11,5 Podlaskie 119,42 0,2-8,0 Pomorskie 110,07-0,0-9,3 Śląskie 113,75-0,2-11,6 Świętokrzyskie 102,20-1,1-11,8 Warmińsko-mazurskie 114,48-1,7-10,0 Wielkopolskie 112,62-0,6-9,8 Zachodniopomorskie 114,31-0,3-9,1 Zmiana ceny w %

9 Okres Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających 2014 I 15,5-7,6 4,7 11,1 19,6 73,9 26,2 2,3 2,7 2014* II 13,0-16,1 2,0 11,7 5,3 89,2 22,3-14,9-7,1 III 15,2 16,4 0,1 13,8 17,3 97,3 25,3 13,5 0,4 IV 14,2-6,6-1,4 16,0 16,1 74,6 24,0-5,1-4,8 V 14,9 4,9 10,4 17,8 11,2 52,4 26,1 8,8 9,2 VI 14,5-2,7 7,4 18,2 2,4 55,7 26,2 0,4 3,1 VII 15,6 7,6 6,8 16,9-7,4 63,5 29,0 10,7 12,0 VIII 14,5-7,1 5,8 14,4-14,4 72,7 25,5-12,1-7,3 IX 15,8 9,0 10,5 15,1 4,5 84,2 25,0-2,0-1,6 X 14,7-7,0 2,8 12,6-16,5 60,8 25,6 2,4-1,5 XI 15,1 2,7 15,3 10,0-20,8 67,2 21,4-16,4-15,4 XII 15,8 4,6-6,0 12,5 25,5 34,2 27,1 26,6 5,9 179,6 x 5,6 179,5 x 65,8 301,3 x -3, I 16,5 4,4 6,5 12,5 0,2 12,5 24,0-11,4-8,4 I-XII 2015 w tys. ton II 15,1-8,5 16,2 11,8-6,1 0,3 21,9-8,8-1,8 III 15,4 2,0 1,3 12,6 6,8-8,7 22,1 0,9-12,6 IV 15,2-2,6 5,3 14,2 12,9-11,2 25,6 15,8 6,7 V 16,3 6,9 7,8 16,3 15,2-8,0 25,3-1,2-3,1 VI 14,7-9,6 1,2 16,7 2,3-8,1 25,7 1,6-1,9 VII 15,9 7,8 1,3 16,0-4,2-5,0 27,9 8,6-3,8 VIII 16,1 1,4 10,9 12,9-19,6-10,9 27,6-1,1 8,2 IX 14,8-8,1-6,3 12,5-2,6-16,9 26,3-4,7 5,2 X 17,1 15,5 17,0 12,1-3,5-4,0 26,1-0,8 2,0 XI 15,2-11,4 0,8 8,5-30,0-15,1 25,8-1,4 20,6 XII 17,4 14,6 10,1 13,3 57,1 6,2 26,3 1,9-3,3 Produkcja masła zmiana wielkości produkcji w % miesięczna Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w tys. ton miesięczna 190,0 x 6,6 159,7 x -11,0 304,0 x 3,2 Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. * Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. w tys. ton zmiana wielkości produkcji w % miesięczna Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających zmiana wielkości produkcji w % Agencja Rynku Rolnego 9

10 Okres I-XII 2013 w blokach Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT) konfekcjonowane zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % w zł/kg w zł/kg w zł/kg w zł/kg miesięczna miesięczna miesięczna miesięczna miesięczna 16,72 x 19,2 17,23 x 8,0 12,89 x 28,3 15,71 x 11,1 15,95 x 12, I 17,71-4,1 18,1 18,65-0,6 15,6 14,02 1,1 22,9 17,50 0,5 18,6 17,82 0,5 17,5 I-XII 2014 II 16,66-5,9 13,3 18,04-3,3 14,0 14,16 1,0 23,0 17,21-1,7 17,1 17,47-2,0 16,4 III 16,32-2,0 10,6 17,72-1,8 11,8 14,08-0,6 22,6 16,60-3,5 13,1 16,87-3,4 12,5 IV 16,09-1,4 6,2 17,54-1,0 9,5 13,13-6,7 7,4 15,52-6,5 5,4 15,92-5,6 5,9 V 15,20-5,5-5,5 17,21-1,9 4,0 12,35-5,9-5,4 14,54-6,3-3,0 14,99-5,8-1,5 VI 15,14-0,4-9,2 17,16-0,3 1,5 12,30-0,4-7,4 14,34-1,4-4,9 14,85-0,9-2,8 VII 15,27 0,9-12,7 17,16 0,0-2,3 12,30 0,0-7,9 14,47 0,9-6,5 14,96 0,7-4,7 VIII 15,02-1,6-15,7 16,95-1,2-5,5 11,71-4,8-13,1 14,35-0,8-9,7 14,84-0,8-7,8 IX 13,93-7,3-23,4 16,09-5,1-12,1 10,58-9,6-23,6 13,47-6,1-19,2 14,29-3,7-14,0 X 13,95 0,1-23,2 16,07-0,1-12,9 9,96-5,9-26,9 13,25-1,6-21,9 14,15-1,0-17,5 XI 14,29 2,4-21,4 16,09 0,1-12,9 9,59-3,7-29,0 13,27 0,2-22,6 14,00-1,1-19,5 XII 14,23-0,4-22,9 15,90-1,2-15,3 8,94-6,8-35,5 13,13-1,1-24,6 13,92-0,6-21,5 15,32 x -8,4 17,05 x -1,1 11,93 x -7,4 14,80 x -5,7 15,34 x -3, I 13,76-3,3-22,3 15,59-1,9-16,4 8,43-5,7-39,9 12,80-2,5-26,9 13,25-4,8-25,6 I-XII 2015 w zł/kg II 14,06 2,2-15,6 15,53-0,4-13,9 8,56 1,5-39,5 12,91 0,9-25,0 13,38 1,0-23,4 III 14,48 3,0-11,3 15,71 1,2-11,3 8,79 2,7-37,6 12,90-0,1-22,3 13,26-0,9-21,4 IV 13,94-3,7-13,4 15,44-1,7-12,0 8,29-5,7-36,9 12,39-4,0-20,2 12,81-3,4-19,5 V 13,40-3,9-11,8 14,86-3,8-13,7 8,08-2,5-34,6 11,92-3,8-18,0 12,23-4,5-18,4 VI 13,35-0,4-11,8 14,85-0,1-13,5 7,95-1,6-35,4 11,74-1,5-18,1 12,02-1,7-19,1 VII 13,31-0,3-12,8 14,80-0,3-13,8 7,65-3,8-37,8 11,24-4,3-22,3 11,85-1,4-20,8 VIII 13,13-1,4-12,6 14,65-1,0-13,6 7,47-2,4-36,2 11,14-0,9-22,4 11,81-0,3-20,4 IX 13,40 2,1-3,8 14,84 1,3-7,8 7,50 0,4-29,1 11,40 2,3-15,4 12,08 2,3-15,5 X 13,89 3,7-0,4 15,05 1,4-6,3 7,74 3,2-22,3 11,71 2,7-11,6 12,32 2,0-12,9 XI 13,93 0,3-2,5 15,24 1,3-5,3 7,78 0,5-18,9 11,96 2,1-9,9 12,51 1,5-10,6 XII 13,89-0,3-2,4 15,19-0,3-4,5 7,58-2,6-15,2 11,87-0,8-9,6 12,42-0,7-10,8 Masło Odtłuszczone mleko w proszku 13,71 x -10,5 15,15 x -11,2 7,99 x -32,0 12,00 x -19,0 12,50 x -18,5 Agencja Rynku Rolnego 10 Gouda Sery podpuszczkowe dojrzewające Edamski

11 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny w % Średnia cena miesięczna 1/ w zł/kg* Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach Masło w blokach Niemcy EUR/kg 2, ,6 12,06 Francja EUR/kg 2,70-5,3-10,0 11,89 Holandia EUR/kg 2,64-4,0-14,0 11,62 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1, ,0 7,22 Francja EUR/kg 1,66-0,6-13,5 7,31 Holandia EUR/kg 1,65-1,2-17,5 7,26 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2, ,5 9,38 Francja EUR/kg 2,08-7,6-11,5 9,16 Holandia EUR/kg 1,95-7,1-21,4 8,58 Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z Masło USD/t ,7-14,7 11,73 OMP USD/t ,1-22,2 6,90 PMP USD/t ,1-22,0 8,57 1/ zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z , a w przypadku cen światowych - z notowaniem z * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z r.: 1 EUR = 4,4024 PLN Średni kurs z r.: 1 USD = 3,9420 PLN Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA (ceny produktów mleczarskich w wybranych krajach UE), CLAL (ceny w portach Europy Zachodniej) i NBP. Agencja Rynku Rolnego 11

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015 RYNEK MLEKA XI/215 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 215 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 215 r. liczyła 5 96, tys. sztuk i była wyższa o,7%

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu grudnia br. na rynku krajowym podrożało masło i pełne mleko w proszku. W dniach 02-08.12.2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup W kraju nadal notowany jest dynamiczny wzrost dostaw mleka surowego do skupu. W marcu r. do podmiotów skupujących dostarczono 921,5 mln litrów mleka,

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/ Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup Od początku r. dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie wyższym niż rok

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka II/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka X/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka X/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 2015 r. liczyła 5 960,0 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka V/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 PAGE \* MERGEFORMAT 226 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka IX/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 22/2006 1 czerwca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2006 30 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka I/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2005 8 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51/2005 22 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 1. Pogłowie krów mlecznych Sytuacja na rynku mleka Od wielu lat odnotowywany jest systematyczny spadek pogłowia krów

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2005 18 sierpnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 12/2006 23 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym .pl https://www..pl Prognozy i notowania cen na rynku rolnym Autor: Elżbieta Sulima Data: 25 kwietnia 2016 Trudna sytuacja na rynku mleka i jej prognoza nie jest optymistyczna. W kwietniu ceny mleka spadają.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2008 12 czerwca 2008r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IX/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wrzesień

RYNEK MLEKA IX/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wrzesień RYNEK MLEKA IX/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wrzesień 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA V/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Maj 2016

RYNEK MLEKA V/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Maj 2016 RYNEK MLEKA V/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Maj 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o 1,8%

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik

RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2017 23 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 47/2017 30 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2007 6 września 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%]

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%] MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 8/2014 27 lutego 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 42/2017 26 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 44/2017 9 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe?

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? .pl https://www..pl Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 lutego 2017 Ceny skupu mleka w niektórych rejonach polski przekroczyły granicę 140 zł/hl, nie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2017 14 grudnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 5/2007 1 lutego 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2014 5 maja 2014r. RYNEK MLEKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2014 20 listopada 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2016 25 sierpnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2016 8 września 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat!

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! .pl https://www..pl Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 października 2017 Cena mleka w Polsce w br. jest najwyższa od trzech lat. Rosną ceny zbytu przetworów

Bardziej szczegółowo