Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję"

Transkrypt

1 mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r. tempo wzrostu dostaw mleka do skupu uległo spowolnieniu. W styczniu 2014 r. (według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące) producenci dostarczyli 857 mln kg mleka, o 1,7% więcej niż w grudniu 2014 r. i o 0,6% więcej niż przed rokiem. Od początku roku kwotowego 2014/2015 (tj. od kwietnia 2014 r. do stycznia 2015 r.) łącznie skupiono około 8,9 mld kg mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu), o 5,3% więcej niż w tym samym okresie roku kwotowego 2013/2014. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po dziesięciu miesiącach bieżącego roku kwotowego wyniósł około 89,52%, a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw 89,20% Źródło: dane ARR Referencyjne dostawy mleka do skupu IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2013/ /2015 Produkcja artykułów mleczarskich Rynek mleka Na początku 2015 r. odnotowano dalszy wzrost produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. Wzrosła także produkcja masła, serów niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję serów podpuszczkowych dojrzewających, śmietany niezagęszczonej i pełnego mleka w proszku. W styczniu br. w krajowych proszkowniach (według GUS), podobnie jak w grudniu 2014 r., wyprodukowano 12,5 tys. ton OMP. Był to jednak poziom o 12,5% wyższy niż przed rokiem. Produkcja masła ukształtowała się na poziomie (według GUS) około 17 tys. ton, o 4% wyższym niż w grudniu 2014 r. i o 7% wyższym niż rok wcześniej. Serów podpuszczkowych dojrzewających wyprodukowano (według GUS) niecałe 24 tys. ton, o 13% mniej niż w grudniu 2014 r. i o 10% mniej niż w styczniu 2014 r. Agencja Rynku Rolnego Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 Produkcja masła I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2 mln euro tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polski handel zagraniczny mlekiem i produktami mleczarskimi Polski sektor mleczarski od lat z powodzeniem zagospodarowuje nadwyżkę podaży surowca, kierując co czwarty skupiony litr mleka na eksport. Od akcesji Polski do UE wartość eksportu produktów mleczarskich wzrosła prawie trzykrotnie i w 2014 r. stanowiła blisko 9% eksportu polskiego sektora rolno-żywnościowego. W 2014 r., obroty produktami mleczarskimi 1 osiągnęły rekordowo wysoki poziom, pomimo niższych niż w 2013 r. cen uzyskiwanych w eksporcie. Ogółem wartość wywozu mleka i jego przetworów wyniosła 1,9 mld EUR i była o 11% wyższa niż w 2013 r. Wolumen eksportu produktów mleczarskich (w przeliczeniu na mleko surowe) ukształtował się na poziomie 2,8 mld litrów, o 25% wyższym niż w 2013 r. i około 2 razy wyższym niż w roku Przywóz ukształtował się na poziomie 1,5 mld litrów, o 22% wyższym niż przed rokiem i 7 razy wyższym niż w roku akcesji Polski do UE. W 2014 r. saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi zwiększyło się do 1,3 mld litrów mleka z 1,0 mld litrów w roku Od momentu wprowadzenia (w sierpniu w 2014 r.) przez Rosję embarga na produk- 1 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. ty mleczarskie m.in. z UE, wyniki polskiego handlu zagranicznego tymi produktami ulegały stopniowemu pogorszeniu. W okresie sierpień grudzień 2014 r. wartość wywozu produktów mleczarskich z Polski była o 5% mniejsza niż rok wcześniej. Natomiast przed wprowadzeniem embarga (tj. w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r.) była o 23% większa. Produkty mleczarskie są eksportowane przede wszystkim do krajów UE, chociaż udział tych krajów w wartości wywozu w 2014 r. zmniejszył się o 8 punktów procentowych i wyniósł 66%. Po utracie ważnego rynku zbytu jakim była Rosja i ograniczeniu eksportu na Ukrainę, udział krajów WNP w eksporcie polskich produktów zmniejszył się do 8% z 11% w 2013 r. Łączna wartość wywozu produktów mleczarskich do krajów WNP w 2014 r. była o 18% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 155 mln EUR. Jednocześnie znacząco (do 480 mln EUR, tj. o 93%) wzrósł eksport do pozostałych krajów m.in.: do Algierii (wzrost 6,6 razy, do 138 mln EUR), Chin (66%, do 46 mln EUR), Arabii Saudyjskiej (18,5%, 26 mln EUR), Indonezji (15%, 20 mln EUR), na Kubę (4,3 razy, 18 mln EUR), do Egiptu (47%, 17,5 mln EUR), Malezji (69%, 17 mln EUR), na Filipiny (79%, 16 mln EUR), do Tajlandii (2,2 razy, 15 mln EUR), Nigerii (2,5 razy, 13 mln EUR). W 2014 r. udział krajów Agencja Rynku Rolnego Polski handel zagraniczny produktami mleczarskimi* Eksport Import Saldo *z kazeiną Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych IERiGŻ-PIB i wstępnych danych Ministerstwa Finansów 784

3 pozaunijnych nienależących do WNP w strukturze geograficznej wywozu wzrósł do 25,5% z 15% w 2013 r. Struktura geograficzna eksportu produktów mleczarskich * z Polski w 2014 r. UE 66% Pozostałe kraje 15% Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych MF Arabia Saudyjska 1% Chiny 3% Algieria 7% Unijny handel zagraniczny produktami mleczarskimi Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w 2014 r., eksport trwałych produktów mleczarskich z UE (z wyjątkiem serów) był większy niż w 2013 r. Największy wzrost eksportu (o 62%) zanotowano w przypadku OMP, którego w 2014 r. poza granice UE wywieziono 657 tys. ton. Wywóz masła był o 19% większy niż w 2013 r. i osiągnął poziom 122 tys. ton, a eksport PMP wzrósł o 5%, do poziomu 393 tys. ton. Wolumen wywozu serów zmniejszył się natomiast o 8%, do 727 tys. ton. Skala przywozu trwałych produktów mleczarskich (masła, mleka w proszku i serów) do UE jest niewielka i stanowi jedynie uzupełnienie podaży wewnętrznej. Z danych KE wynika, że w 2014 r. przywóz masła wzrósł do poziomu 38 tys. ton z 23 tys. ton w 2013 r., a serów dojrzewających do 76 tys. ton z 75 tys. ton rok wcześniej. Import mleka w proszku był jeszcze mniejszy niż w latach poprzednich i wyniósł 2,3 tys. ton OMP i 1,2 tys. ton PMP wobec odpowiednio 5,0 tys. ton i 3,4 tys. ton w roku WSPARCIE RYNKU MLEKA WNP 8% *z kazeiną Dopłaty do prywatnego przechowywania W związku z rosyjskim embargiem we wrześniu 2014 r. w UE uruchomiono dopłaty do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku 2. Ze względu na sytuację rynkową Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym 2015/303 3 przedłużyła okres składania wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania do 30 września 2015 r. Według danych Komisji Europejskiej 4 od 1 września 2014 r. do 8 marca 2015 r. do mechanizmu zaoferowano 48,3 tys. ton masła oraz 21,2 tys. ton OMP. Najwięcej masła zgłosili przedsiębiorcy w Holandii (45%), Irlandii (17%), Belgii i Francji (po 13%) oraz w Niemczech (6%), a OMP przedsiębiorcy w Niemczech (48%), Hiszpanii (22%) i na Litwie (14%). Mleko w szkole Agencja Rynku Rolnego realizuje program Mleko w szkole, który jest skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ma on na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i uczniów. Dzieci uczestniczące w programie Mleko w szkole mogą spożywać mleko białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym 2014/2015, tj. od 1 września 2014 r. do 8 marca 2015 r. ARR wydatkowała na ten cel (łącznie ze środków unijnych i krajowych) 47,2 mln zł oraz 339 tys. zł z Funduszu Promocji Mleka (FPM). Ogółem od akcesji do 8 marca 2015 r. na program Mleko w szkole wydatkowano 1,17 mld zł (w tym 28,4 mln zł stanowiły środki pochodzące z FPM). 2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947 i nr 948 z 4 września 2014 r. 3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/303 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku. 4 Źródło: European Milk Market Observatory. Data odczytu 12 marca 2015 r. Agencja Rynku Rolnego 3

4 zł/kg mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Ceny krajowe Tendencje cenowe Ceny skupu mleka (bez VAT) Po sukcesywnym wzroście cen skupu mleka w 2013 r., w roku 2014 notowano ich systematyczny spadek. Jednak w czwartym kwartale ub.r. dynamika tego spadku uległa spowolnieniu. Spadkowe tendencje cen skupu mleka utrzymały się również na początku 2015 r. W styczniu br. producenci za 100 litrów mleka surowego (według GUS) przeciętnie uzyskiwali 122,18 zł, o 1% mniej niż w grudniu 2014 r. i o 20,5% mniej niż w tym samym miesiącu 2014 r Skup i cena skupu mleka VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I skup cena skupu Najwyższe ceny za mleko płacono w woj. podlaskim 131,34 zł/hl i warmińskomazurskim 128,99 zł/hl, a najniższe w woj. łódzkim 113,01 zł/hl i małopolskim 114,79 zł/hl. W porównaniu z grudniem 2014 r. wzrost cen odnotowano jedynie w woj. warmińsko-mazurskim (1,4%) i podlaskim (1,2%). W pozostałych województwach ceny obniżyły się od około 1% (w świętokrzyskim i lubelskim) do 4,6% (w dolnośląskim) i 11,3% (w lubuskim). We wszystkich województwach cena mleka była niższa niż przed rokiem (o 14 27%). Ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich W styczniu 2015 r. wraz ze spadkiem cen skupu mleka, dalszej obniżce uległy również ceny głównych eksportowych produktów mleczarskich. W lutym koniunktura na światowym rynku mleka uległa poprawie. W styczniu 2015 r. za odtłuszczone mleko w proszku średnio uzyskiwano 8,43 zł/kg (według GUS cena z VAT) o 6% mniej niż w grudniu 2014 r. i o 40% mniej niż w styczniu 2014 r. Według danych z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w lutym br. za OMP płacono przeciętnie 7,90 zł/kg (bez VAT), o 5% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena zbytu masła w blokach w styczniu 2015 r. (wg danych GUS cena z VAT) przeciętnie wynosiła 13,76 zł/kg i była o 3% niższa niż w poprzednim miesiącu i o 22% niższa niż w rok wcześniej. Według danych ZSRIR MRiRW w lutym br. cena masła w blokach w odniesieniu do stycznia br. wzrosła o 6% i wyniosła 12,58 zł/kg (bez VAT). Ser Edamski w styczniu 2015 r. (według danych GUS ceny z VAT) średnio w kraju zbywano po 13,25 zł/kg, o 5% taniej niż miesiąc wcześniej i o 26% taniej niż w styczniu 2014 r. Cena sera Gouda wyniosła 12,80 zł/kg i była o 2,5% niższa niż przed miesiącem i o 27% niższa niż przed rokiem. W lutym 2015 r. (według danych ZSRIR MRiRW ceny bez VAT) cena sera Gouda była nieznacznie (o 1 gr/kg) niższa niż w styczniu br. kształtując się na poziomie Agencja Rynku Rolnego 4 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 Ceny zbytu masła w blokach, OMP i sera Edamskiego (z VAT) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I masło w blokach OMP ser Edamski

5 USD/tonę USD/tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ ,05 zł/kg. Jednocześnie ser Edamski potaniał o 2%, do 11,51 zł/kg. Ceny produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych Od początku lutego 2015 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały wzrosty cen głównych eksportowych produktów mleczarskich. Mleko w proszku (OMP i PMP) Najbardziej dynamicznie rosły ceny mleka w proszku. Na początku marca 2015 r. za odtłuszczone mleko w proszku w Oceanii płacono USD/t, o 16% więcej niż na początku lutego br. W portach Europy Zachodniej (baza FOB) cena tego proszku wyniosła USD/t, a w USA USD/t, odpowiednio o 8% i 9% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena pełnego mleka w proszku w Oceanii w ciągu miesiąca wzrosła o 32%, do USD/t, a w portach Europy Zachodniej o 14%, do USD/t. Pomimo tak znacznego wzrostu ceny mleka w proszku na wyżej wymienionych rynkach światowych były niższe niż przed rokiem o 32 48% I 2014 Średnie miesięczne ceny odtłuszczonego mleka w proszku na wybranych rynkach zagranicznych II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL II Na rynku wewnętrznym UE w ostatnim tygodniu lutego 2015 r. przeciętna cena OMP osiągnęła poziom 2,18 EUR/kg, o 11% wyższy niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 28,5% wyższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). Unijni producenci za PMP w końcu lutego br. uzyskiwali 2,69 EUR/kg, o 10% więcej niż przed miesiącem. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 34%, a PMP o 28%. Masło w blokach Od listopada 2014 r. notowany jest dynamiczny wzrost cen masła w Oceanii. Na początku marca 2015 r. za tłuszcz ten uzyskiwano USD/t, o 9% więcej niż miesiąc wcześniej, jednak o 16% mniej niż przed rokiem. W portach Europy Zachodniej (baza FOB) cena masła 6 marca br. wynosiła USD/t i była o 7% wyższa niż przed miesiącem, ale o 24% niższa niż przed rokiem. Na wewnętrznym rynku UE w ostatnim tygodniu lutego 2015 r. za masło płacono 3,28 EUR/kg, o 11% więcej niż w porównywalnym okresie stycznia br., ale o 10% mniej niż rok wcześniej. Cena ta była wyższa od ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100 kg) o 48%. Na początku marca br. odnotowano natomiast spadek cen masła w USA. Cena tego tłuszczu na giełdzie w Chicago była o 2,5% niższa niż miesiąc wcześniej i o 7% niższa niż przed rokiem kształtując się na poziomie USD/t. Ser Cheddar Ceny sera Cheddar w USA od początku 2015 r. utrzymują się na względnie stabilnym poziomie, ale są znacząco niższe niż rok wcześniej. Na początku marca za ten gatunek sera płacono USD/t, o niecałe 2% Agencja Rynku Rolnego Średnie miesięczne ceny masła na wybranych rynkach zagranicznych I 2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL II

6 więcej niż przed miesiącem, ale o 32% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. W Oceanii od roku utrzymuje się spadkowa tendencja cen sera Cheddar. 6 marca br. za ten produkt uzyskiwano USD/t, o 2% mniej niż przed miesiącem i o 30% mniej niż rok wcześniej. Na wewnętrznym rynku UE ceny sera Cheddar od początku 2015 r. wykazują tendencję wzrostową. W ostatnim tygodniu lutego br. za ser ten płacono 3,31 EUR/kg, o 3% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 18% mniej niż przed rokiem. Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) wg GUS Okres Skup mleka Cena skupu mleka Skup sprawozdawczy ,4 x 6,0 119,78 x -1, I 759,6 2,6-1,2 123,48-1,8-2,7 Skup meldunkowy II 703,8-7,3-1,9 123,70 0,2-2,5 III 789,4 12,2-0,9 125,32 1,3-0,9 IV 793,1 0,5-4,4 126,34 0,8 5,8 V 865,4 9,1-1,6 125,71-0,5 7,9 VI 834,7-3,5-1,1 127,50 1,4 11,9 VII 866,0 3,8 2,8 129,80 1,8 14,8 VIII 841,8-2,8 0,7 132,97 2,4 17,8 IX 798,8-5,1 1,6 138,34 4,0 20,1 X 792,7-0,8 3,4 143,02 3,4 21,4 XI 745,8-5,9 5,2 150,03 4,9 23,3 XII 786,5 5,5 6,2 153,93 2,6 22,4 Skup sprawozdawczy ,0 x 0,6 135,64 x 13, I 809,2 2,9 6,5 153,65-0,2 24,4 Skup meldunkowy I-XII 2014* mln litrów zmiana wielkości skupu w % miesięczna II 757,3-6,4 7,6 151,65-1,3 22,6 III 852,3 12,6 8,0 150,31-0,9 19,9 IV 850,0-0,3 7,2 145,47-3,2 15,1 V 932,7 9,7 7,8 139,89-3,8 11,3 VI 910,8-2,3 9,1 135,73-3,0 6,5 VII 932,1 2,3 7,6 133,97-1,3 3,2 VIII 912,5-2,1 8,4 128,17-4,3-3,6 IX 865,7-5,1 8,4 124,68-2,7-9,9 X 842,6-2,7 6,3 124,38-0,2-13,0 XI 778,8-7,6 4,4 124,47 0,1-17,0 XII 814,5 4,6 3,6 123,48-0,8-19, ,6 x 7,2 136,63 x 2, I 824,6 1,2 1,9 122,18-1,1-20,5 roczna zł/hl zmiana ceny skupu w % miesięczna roczna Skup meldunkowy Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. * Skup meldunkowy skorygowany o dane sprawozdawcze za I półrocze 2014 r. Agencja Rynku Rolnego 6

7 Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Okres 2012* 172,0 x 1,6 116,0 x 1,3 312,7 x 11, I 14,8-3,0-4,6 6,4-9,6-29,3 25,5 7,9 5,4 2013* II 12,7-13,9-8,3 6,2-3,3-8,7 24,0-5,8 2,0 III 15,2 18,9 7,7 7,0 12,5-4,4 25,2 4,8 4,2 IV 14,4-5,1 2,4 9,2 31,3-14,9 25,2-0,1 0,3 V 13,5-6,0-5,7 11,7 27,3-3,4 23,9-5,0-3,2 VI 13,5 0,0-8,8 11,7 0,2-16,8 25,4 6,2-0,1 VII 14,6 8,1 1,4 10,3-11,8-20,1 25,9 1,8-1,4 VIII 13,7-6,7-5,3 8,4-18,9-34,0 27,5 6,3-4,9 IX 14,3 4,5 0,7 8,2-2,1-11,2 25,4-7,5-2,1 X 14,3 0,1 3,9 7,8-4,3-1,2 26,0 2,3-3,4 XI 13,1-8,5 1,3 6,0-23,8 7,5 25,3-2,9-0,6 XII 16,8 28,2 11,4 9,3 56,3 31,4 25,6 1,6 8,4 172,5 x 0,1 108,3 x -6,7 312,9 x 0, I 15,5-7,6 4,7 11,1 19,6 73,9 26,2 2,3 2,7 I-XII 2014 w tys. ton II 13,0-16,1 2,0 11,7 5,3 89,2 22,3-14,9-7,1 III 15,2 16,4 0,1 13,8 17,3 97,3 25,5 14,3 1,2 IV 14,5-4,7 0,5 16,0 16,1 74,6 24,3-4,6-3,5 V 15,1 4,4 11,6 17,8 11,2 52,4 26,3 8,4 10,1 VI 14,8-2,2 9,3 18,2 2,4 55,7 26,4 0,4 4,1 VII 15,9 7,6 8,4 16,9-7,4 63,5 29,2 10,5 12,9 VIII 14,7-7,4 7,7 14,4-14,4 72,7 25,7-11,9-6,4 IX 16,0 8,5 11,8 15,1 4,5 84,2 25,2-2,0-0,8 X 14,9-6,9 4,1 12,6-16,5 60,8 25,8 2,1-0,9 XI 15,3 2,7 16,8 10,0-20,8 67,2 21,5-16,6-14,9 XII 16,0 4,8-4,5 12,5 25,5 34,2 27,2 26,7 6,2 181,0 x 5,8 170,0 x 66,8 306,0 x 0, I 16,7 4,2 7,2 12,5 0,2 12,5 23,6-13,2-9,9 Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. * produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób Produkcja masła Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku zmiana wielkości produkcji w % zmiana wielkości produkcji w % zmiana wielkości produkcji w % w tys. ton w tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Agencja Rynku Rolnego 7 Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających

8 Okres 2012 w blokach Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT) konfekcjonowane miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 14,03 x -13,2 15,95 x -7,3 10,04 x 0,4 14,19 x 1,3 14,20 x 0, I 15,00-2,5-8,9 16,14-2,1-8,6 11,41 0,4 9,9 14,76 0,0-0,6 15,17 0,2 2,0 I-XII 2013 II 14,71-1,9-2,5 15,83-1,9-7,9 11,51 0,9 14,2 14,70-0,4-0,1 15,01-1,1 1,8 III 14,75 0,3 2,9 15,85 0,1-5,3 11,48-0,3 17,5 14,68-0,1 0,5 14,99-0,1 2,7 IV 15,15 2,7 10,3 16,02 1,1-0,1 12,22 6,4 32,8 14,72 0,3 2,7 15,04 0,3 5,2 V 16,09 6,2 25,9 16,55 3,3 9,5 13,05 6,8 46,5 14,99 1,8 7,0 15,22 1,2 10,5 VI 16,68 3,7 31,2 16,91 2,2 12,4 13,29 1,8 47,3 15,08 0,6 9,8 15,27 0,3 13,2 VII 17,49 4,9 37,5 17,57 3,9 16,7 13,36 0,5 46,5 15,47 2,6 14,0 15,69 2,8 17,2 VIII 17,81 1,8 39,5 17,93 2,0 18,9 13,47 0,8 41,6 15,89 2,7 18,0 16,10 2,6 20,5 IX 18,19 2,1 33,4 18,30 2,1 18,9 13,84 2,7 30,0 16,67 4,9 22,8 16,62 3,2 21,2 X 18,16-0,2 31,5 18,46 0,9 17,9 13,62-1,6 22,2 16,96 1,7 19,5 17,15 3,2 19,4 XI 18,19 0,2 21,9 18,47 0,1 15,4 13,50-0,9 18,9 17,15 1,1 18,2 17,39 1,4 18,1 XII 18,46 1,5 19,9 18,77 1,6 13,8 13,87 2,7 22,0 17,41 1,5 18,0 17,73 2,0 17,1 16,72 x 19,2 17,23 x 8,0 12,89 x 28,3 15,71 x 11,1 15,95 x 12, I 17,71-4,1 18,1 18,65-0,6 15,6 14,02 1,1 22,9 17,50 0,5 18,6 17,82 0,5 17,5 I-XII 2014 II 16,66-5,9 13,3 18,04-3,3 14,0 14,16 1,0 23,0 17,21-1,7 17,1 17,47-2,0 16,4 III 16,32-2,0 10,6 17,72-1,8 11,8 14,08-0,6 22,6 16,60-3,5 13,1 16,87-3,4 12,5 IV 16,09-1,4 6,2 17,54-1,0 9,5 13,13-6,7 7,4 15,52-6,5 5,4 15,92-5,6 5,9 V 15,20-5,5-5,5 17,21-1,9 4,0 12,35-5,9-5,4 14,54-6,3-3,0 14,99-5,8-1,5 VI 15,14-0,4-9,2 17,16-0,3 1,5 12,30-0,4-7,4 14,34-1,4-4,9 14,85-0,9-2,8 VII 15,27 0,9-12,7 17,16 0,0-2,3 12,30 0,0-7,9 14,47 0,9-6,5 14,96 0,7-4,7 VIII 15,02-1,6-15,7 16,95-1,2-5,5 11,71-4,8-13,1 14,35-0,8-9,7 14,84-0,8-7,8 IX 13,93-7,3-23,4 16,09-5,1-12,1 10,58-9,6-23,6 13,47-6,1-19,2 14,29-3,7-14,0 X 13,95 0,1-23,2 16,07-0,1-12,9 9,96-5,9-26,9 13,25-1,6-21,9 14,15-1,0-17,5 XI 14,29 2,4-21,4 16,09 0,1-12,9 9,59-3,7-29,0 13,27 0,2-22,6 14,00-1,1-19,5 XII 14,23-0,4-22,9 15,90-1,2-15,3 8,94-6,8-35,5 13,13-1,1-24,6 13,92-0,6-21,5 15,32 x -8,4 17,05 x -1,1 11,93 x -7,4 14,80 x -5,7 15,34 x -3, I 13,76-3,3-22,3 15,59-1,9-16,4 8,43-5,7-39,9 12,80-2,5-26,9 13,25-4,8-25,6 Masło Odtłuszczone mleko w proszku Gouda Sery podpuszczkowe dojrzewające Edamski Agencja Rynku Rolnego 8

9 Ceny zbytu (bez VAT) mleka spożywczego pasteryzowanego i mleka UHT Okres 2012 Mleko spożywcze pasteryzowane Mleko spożywcze UHT 2% 3,2% ogółem* 2% 3,2% ogółem* miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 1,73 x 1,8 1,77 x 2,9 1,74 x 1,8 1,85 x 0,0 1,86 x 1,1 1,83 x 0, I 1,73 0,3 0,0 1,79-0,2 1,2 1,76-0,1 0,5 1,85-0,2-0,1 1,88-0,3-0,7 1,84-0,2-0,5 II 1,73-0,2-0,3 1,79 0,0 0,7 1,75-0,1 0,2 1,85-0,3-1,1 1,88 0,2-0,2 1,85 0,1-0,3 III 1,73-0,2-0,3 1,79-0,1 0,7 1,75-0,1 0,3 1,85 0,1-0,5 1,87-0,4-0,3 1,84-0,4-0,4 IV 1,74 0,5 0,2 1,79 0,2 1,1 1,76 0,3 0,5 1,84-0,3-0,5 1,87-0,2 0,0 1,84-0,1 0,1 V 1,74 0,5 0,6 1,80 0,5 2,1 1,77 0,5 1,3 1,85 0,5-0,2 1,88 0,5 0,8 1,85 0,5 0,8 VI 1,76 0,9 2,2 1,83 1,7 4,4 1,79 1,2 3,2 1,85 0,1 0,3 1,91 1,7 3,9 1,87 1,3 3,4 VII 1,78 1,2 4,0 1,84 0,7 5,7 1,81 1,0 4,8 1,86 0,4 0,7 1,93 0,8 4,7 1,89 0,9 4,1 VIII 1,81 1,4 5,0 1,87 1,6 6,6 1,83 1,6 5,9 1,86 0,1 1,1 1,95 1,5 6,0 1,91 1,1 5,2 IX 1,84 2,1 7,5 1,92 2,6 9,0 1,88 2,2 8,3 1,91 2,3 3,0 1,98 1,3 7,3 1,94 1,8 6,9 X 1,86 1,1 8,3 1,94 1,1 10,1 1,90 1,1 9,2 1,93 1,2 4,3 2,04 2,8 9,3 1,98 2,0 8,4 XI 1,89 1,2 9,0 2,02 4,2 13,6 1,94 2,5 10,9 2,12 10,1 14,4 2,17 6,4 15,2 2,12 7,0 14,9 XII 1,89 0,3 9,5 2,11 4,3 17,8 1,98 2,0 12,9 2,18 2,8 17,7 2,20 1,5 16,7 2,15 1,6 16, ,79 x 3,6 1,87 x 5,9 1,83 x 5,0 1,91 x 3,4 1,96 x 5,5 1,92 x 5, I 1,91 6,4 10,0 2,12 13,1 18,5 1,99 9,1 13,4 2,21 15,7 19,6 2,24 14,3 19,5 2,19 14,0 18,8 II 1,91 0,1 10,4 2,10-0,9 17,4 1,99-0,1 13,4 2,15-2,8 16,6 2,22-0,8 18,2 2,16-1,5 17,0 III 1,90-0,3 10,3 2,09-0,6 16,8 1,98-0,7 12,8 2,17 0,9 17,6 2,20-1,1 17,4 2,15-0,3 17,0 IV 1,90 0,0 9,7 2,07-0,6 15,9 1,98 0,0 12,5 2,18 0,2 18,2 2,22 0,8 18,6 2,16 0,4 17,6 V 1,88-1,3 7,8 2,05-1,0 14,2 1,95-1,2 10,6 2,14-1,7 15,7 2,15-3,2 14,2 2,10-2,8 13,7 VI 1,87-0,3 6,5 2,00-2,4 9,7 1,93-1,4 7,8 2,09-2,3 12,9 2,11-1,9 10,2 2,05-2,1 9,8 VII 1,86-0,6 4,5 2,01 0,2 9,0 1,92-0,3 6,4 2,08-0,7 11,6 2,12 0,6 10,0 2,06 0,4 9,3 VIII 1,86-0,3 2,8 2,01 0,0 7,3 1,92 0,1 4,9 2,10 1,1 12,7 2,12 0,1 8,5 2,06-0,2 7,9 IX 1,84-0,8-0,2 1,97-1,8 2,6 1,90-1,3 1,2 2,08-1,0 9,1 2,09-1,6 5,4 2,04-1,1 4,9 X 1,82-1,0-2,3 1,95-1,1 0,4 1,88-0,9-0,8 2,02-2,7 4,9 2,01-3,8-1,4 1,96-3,6-0,9 XI 1,81-0,7-4,1 1,94-0,5-4,1 1,87-0,6-3,8 2,00-1,2-5,9 2,00-0,3-7,6 1,95-0,7-8,0 XII 1,79-0,9-5,3 1,92-1,3-9,2 1,85-1,0-6,7 1,99-0,6-9,1 1,99-0,4-9,3 1,94-0,7-10,1 I-XII ,86 x 4,0 2,02 x 7,8 1,93 x 5,7 2,10 x 9,8 2,12 x 8,1 2,07 x 7, I 1,78-0,6-6,7 1,91-0,4-9,9 1,84-0,7-7,7 1,93-2,6-12,7 2,00 0,3-10,9 1,93-0,1-11,7 * Cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5%. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW Agencja Rynku Rolnego 9

10 Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta Województwa w styczniu 2015 r. Zmiana ceny w % w zł/hl miesięczna roczna POLSKA 122,18-1,1-20,5 Dolnośląskie 125,33-4,6-22,4 Kujawsko-pomorskie 114,92-2,2-23,6 Lubelskie 116,54-1,1-22,1 Lubuskie 118,85-11,3-24,4 Łódzkie 113,01-1,5-22,2 Małopolskie 114,79-2,8-16,7 Mazowieckie 119,19-1,6-24,7 Opolskie 126,97-1,9-20,1 Podkarpackie 117,23-2,0-20,2 Podlaskie 131,34 1,2-13,6 Pomorskie 117,31-3,3-26,9 Śląskie 125,14-2,7-22,3 Świętokrzyskie 115,02-0,8-25,4 Warmińsko-mazurskie 128,99 1,4-15,6 Wielkopolskie 121,21-2,9-21,6 Zachodniopomorskie 123,69-1,6-22,9 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny w % Średnia cena miesięczna 1/ roczna * Masło w blokach Niemcy EUR/kg 3,38 9,0-7,4 14,10 Francja EUR/kg 3,40 13,3-6,8 14,19 Holandia EUR/kg 3,42 11,4-3,4 14,27 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,25 9,8-31,8 9,39 Francja EUR/kg 2,35 22,4-29,9 9,80 Holandia EUR/kg 2,20 10,0-32,3 9,18 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,73 8,3-28,7 11,39 Francja EUR/kg 2,80 19,1-24,3 11,68 Holandia EUR/kg 2,83 14,1-24,3 11,81 Masło USD/t ,2-24,1 14,07 OMP USD/t ,8-47,1 9,13 PMP USD/t ,9-38,0 11,95 * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z r.: 1 EUR = 4,1723 PLN Średni kurs z r.: 1 USD = 3,7649 PLN Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, CLAL i NBP Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z / zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z , a w przypadku cen światowych - z notowaniem z Agencja Rynku Rolnego 10

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu grudnia br. na rynku krajowym podrożało masło i pełne mleko w proszku. W dniach 02-08.12.2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup W kraju nadal notowany jest dynamiczny wzrost dostaw mleka surowego do skupu. W marcu r. do podmiotów skupujących dostarczono 921,5 mln litrów mleka,

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/ Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup Od początku r. dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie wyższym niż rok

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015 RYNEK MLEKA XI/215 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 215 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 215 r. liczyła 5 96, tys. sztuk i była wyższa o,7%

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 2015 r. liczyła 5 960,0 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 22/2006 1 czerwca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2006 30 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2005 8 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51/2005 22 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2005 18 sierpnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 12/2006 23 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe?

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? .pl https://www..pl Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 lutego 2017 Ceny skupu mleka w niektórych rejonach polski przekroczyły granicę 140 zł/hl, nie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka II/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym .pl https://www..pl Prognozy i notowania cen na rynku rolnym Autor: Elżbieta Sulima Data: 25 kwietnia 2016 Trudna sytuacja na rynku mleka i jej prognoza nie jest optymistyczna. W kwietniu ceny mleka spadają.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 6/2018 15 lutego 2018r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2017 23 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 47/2017 30 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka IX/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka X/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka X/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2008 12 czerwca 2008r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 42/2017 26 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 44/2017 9 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich Na pocztku maja br. notowano dalszy dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51,52/2017 04 stycznia 2018r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2017 14 grudnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2007 6 września 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka I/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka V/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 PAGE \* MERGEFORMAT 226 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat!

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! .pl https://www..pl Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 października 2017 Cena mleka w Polsce w br. jest najwyższa od trzech lat. Rosną ceny zbytu przetworów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2016 25 sierpnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2016 8 września 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 5/2007 1 lutego 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 10/2016 17 marca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2016 07 kwietnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%]

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%] MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 8/2014 27 lutego 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2014 20 listopada 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 1. Pogłowie krów mlecznych Sytuacja na rynku mleka Od wielu lat odnotowywany jest systematyczny spadek pogłowia krów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich W kwietniu br. na rynku krajowym przeway wzrosty cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2014 5 maja 2014r. RYNEK MLEKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 28/2016 28 lipca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo