Rynek mleka i produktów mleczarskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mleka i produktów mleczarskich"

Transkrypt

1 Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup W kraju nadal notowany jest dynamiczny wzrost dostaw mleka surowego do skupu. W marcu r. do podmiotów skupujących dostarczono 921,5 mln litrów mleka, o 8% więcej niż miesiąc wcześniej i o 9% więcej niż przed rokiem. mln litrów Skup i cena skupu mleka w Polsce VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III 2014 skup cena skupu W pierwszym kwartale r. zakłady mleczarskie skupiły 2,7 mld litrów surowca, o 10% więcej niż przed rokiem zł/hl Ceny Rosnące dostawy mleka do skupu w warunkach dekoniunktury na światowym rynku mleka przyczyniają się do kontynuacji spadkowej tendencji cen skupu mleka. W Polsce w marcu r. cena skupu mleka surowego ukształtowała się na poziomie 105,89 zł/hl (według GUS cena bez VAT), o 3% niższym niż miesiąc wcześniej i o 12,5% niższym niż przed rokiem. W odniesieniu do notowań z lutego br. mleko potaniało w piętnastu województwach (najbardziej w pomorskim o 4,4%, a najmniej w śląskim o 0,6%). Jedynie w woj. zachodniopomorskim cena skupu mleka nieznacznie wzrosła (o 0,5%, do 108,59 zł/hl). Najwyższe ceny płacono w woj. podlaskim 114,60 zł/hl (o 8% więcej niż średnio w kraju), a najniższe w łódzkim 96,92 zł/hl (o 8,5% mniej niż średnio w kraju). W marcu br. poniżej 1 zł za litr uzyskiwali również producenci z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego i kujawsko- -pomorskiego. W kwietniu r. krajowe ceny skupu mleka uległy dalszemu obniżeniu. W UE w marcu r. średnia cena mleka wynosiła 28,10 EUR/100 kg i była o 4% niższa niż miesiąc wcześniej i o 11% niższa niż przed rokiem 1. W Nowej Zelandii za mleko uzyskiwano 20,29 EUR/100 kg, o 22% mniej niż rok wcześniej 2, a w USA 30,39 EUR/100 kg, o 10% mniej. Produkcja krajowa W pierwszym kwartale r. przetwórcy utrzymywali produkcję większości monitorowanych przetworów mleczarskich na poziomie wyższym niż przed rokiem. W największym stopniu zwiększono produkcję mleka w proszku. W pierwszym kwartale br. odtłuszczonego mleka w proszku wyprodukowano 43 tys. ton, o 16,4% więcej niż rok wcześniej (według GUS). Produkcję pełnego mleka w proszku zwiększono o 30,4%, do 11 tys. ton. 1 Milk Market Observatory data odczytu r. 2 Dane CLAL data odczytu r. Agencja Rynku Rolnego 1 EUR/100 kg Ceny mleka w wybranych regionach świata VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Nowa Zelandia USA UE-28 Polska Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych CLAL i KE. III

2 Produkcja serów dojrzewających w pierwszym kwartale r. osiągnęła poziom 77 tys. ton, o 14,3% wyższy niż w porównywalnym okresie r. Jednocześnie produkcja serów niedojrzewających i twarogów była tylko nieznacznie (0,4%) większa od notowanej przed rokiem i wyniosła 110 tys. ton. Masła wyprodukowano blisko 54 tys. ton, o 14% więcej niż przed rokiem. Do 793 tys. ton (o 11,3%) zwiększono także produkcję mleka płynnego. Jednocześnie produkcję jogurtów ograniczono o 2,6%, do 105 tys. ton, a śmietany niezagęszczonej o 1%, do 82 tys. ton. tował się tylko wywóz mleka płynnego i śmietany (o 14%), serów i twarogów (o 4%, w tym serów dojrzewających o 6%, a serów niedojrzewających o 1%) oraz kazeiny (o 7%). Tendencje spadkowe wykazuje natomiast eksport mleka w proszku (w porównaniu z analogicznym okresem r. spadek o 26%), jogurtów i napojów fermentowanych (o 17%), lodów (o 13%), serwatki (o 5%) oraz masła i tłuszczów mlecznych (o 4%). mln euro Polski handel zagraniczny produktami mleczarskimi * I kw. Eksport Import Saldo I kw. Handel zagraniczny W pierwszym kwartale r. odnotowano pogorszenie wyników eksportu przetworów mleczarskich 3. Wartość wywozu tych produktów wyniosła 358 mln EUR i była o 12% niższa niż w pierwszym kwartale r. W tym czasie wolumen eksportu artykułów mleczarskich (w wadze produktu) wyniósł 314 tys. ton wobec 316 tys. ton rok wcześniej. Na poziomie wyższym niż w okresie trzech pierwszych miesięcy r. ukształ- 3 Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi dotyczą artykułów o kodach CN , 2105 oraz wybranych produktów z pozycji CN 3501 obliczenia analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych MF - dane wstępne za lata -. W strukturze geograficznej wywozu produktów mleczarskich z Polski nadal dominuje UE. Jednak w pierwszym kwartale r. wpływy z eksportu do krajów unijnych w odniesieniu do notowanych przed rokiem zmniejszyły się o 17,5%, do 254 mln EUR, a ich udział w całym wywozie zmniejszył się do 71% wobec 76% w pierwszym kwartale r. Odnotowano natomiast wzrost wywozu produktów mleczarskich do WNP (głównie na Białoruś oraz do Armenii i na Ukrainę). Udział tego ugrupowania w eksporcie polskich produktów mleczarskich wzrósł do 3,5% (z 1,6% w tym samym okresie r.), a łączna wartość wywozu była o 91% większa niż rok wcześniej i wyniosła 12,6 mln EUR. Jednocześnie udział krajów nienależących do UE ani do WNP w wywozie był o blisko 3 p.p. większy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 25,5%. Jednak wpływy uzyskane z wywozu były o 1% niższe niż w pierwszym kwartale r. i wy- Agencja Rynku Rolnego 2

3 niosły 91 mln EUR. Spośród tych krajów największy udział w eksporcie produktów mleczarskich z Polski miały: Algieria, Chiny, Kuba, Arabia Saudyjska i Wietnam. Zakupy interwencyjne Utrzymujący się kryzys na światowym rynku mleka powoduje zakłócenia równowagi w sektorze mleka i przetworów mleczarskich. W tej sytuacji Rada Unii Europejskiej rozporządzeniem (UE) /591 zwiększyła limity zakupów po ustalonych cenach na r. w przypadku OMP ze 109 tys. ton do 218 tys. ton, a w przypadku masła z 50 tys. ton do 100 tys. ton 4. W r. (do 8 maja) unijni przedsiębiorcy zaoferowali do interwencji łącznie 187 tys. ton OMP, natomiast dotychczas nie byli zainteresowani sprzedażą masła na zapasy interwencyjne 5. Prywatne przechowywanie Odtłuszczone mleko w proszku W r. (do 8 maja) w UE do przechowywania zgłoszono łącznie (na okres przechowywania przez dni i 365 dni) 20,4 tys. ton OMP. W prywatnych magazynach UE (po uwzględnieniu ilości wycofanych) na koniec marca r. znajdowało się 35,8 tys. ton OMP. Masło W Unii Europejskiej w r. (do 8 maja) do prywatnego przechowywania zgłoszono 74,5 tys. ton masła. Po uwzględnieniu ilości wycofanych, w chłodniach na koniec marca r. znajdowało się 63,6 tys. ton masła. 4 Rozporządzenie Rady (UE) /591 z 15 kwietnia r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych w odniesieniu do obowiązujących ograniczeń ilościowych na zakup masła i odtłuszczonego mleka w proszku. 5 W UE - ilości zgłoszonego do interwencji OMP i produktów objętych prywatnym przechowywaniem oraz zapasy produktów mleczarskich (data odczytu r.) według European Milk Market Observatory. Wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania OMP i masła można składać do września r. Sery W r. KE udostępniła zainteresowanym państwom, tj. Irlandii, Francji, Włochom, Litwie, Holandii, Finlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii niewykorzystany limit serów (68,1 tys. ton), które mogą być objęte mechanizmem dopłat do prywatnego przechowywania. W okresie od 21 lutego do 8 maja r. przedsiębiorcy z Irlandii, Włoch, Francji, Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji zaoferowali do prywatnych magazynów 42 tys. ton tych serów. Uwzględniając ilości serów wycofane z prywatnego przechowywania, w unijnych magazynach na koniec marca r. znajdowało się 29,7 tys. ton serów. Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka Do 30 czerwca r. producentom mleka zostanie udzielone wsparcie w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych 6. W sektorze mleka wsparcie przysługuje rolnikom, którzy w roku kwotowym 2014/ wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 tys. kg oraz w dniu złożenia do ARR wniosku posiadali co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Wysokość wsparcia będzie zależała m.in. od ilości mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/ (jednak nie większej niż 300 tys. kg). Do ARR wpłynęły wnioski od ponad 93 tys. producentów mleka, a kwotę pomocy 6 Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 141). Agencja Rynku Rolnego 3

4 ustalono na poziomie 122,9 mln zł (po 50% z budżetu UE i z budżetu krajowego). Program Mleko w szkole Od akcesji Polski do UE Agencja Rynku Rolnego promuje konsumpcję mleka oraz jego przetworów w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Dzieci i młodzież, które uczestniczą w programie mogą spożywać mleko białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym /, tj. od 1 września r. do 15 maja r. na realizację tego programu ARR wydatkowała 82,9 mln zł (łącznie ze środków unijnych i krajowych). Ogółem od akcesji Polski do UE do 15 maja r. na program Mleko w szkole wydatkowano 1,36 mld zł (w tym 28,7 mln zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Promocji Mleka). Fundusz Promocji Mleka Obsługiwany przez Agencję Rynku Rolnego Fundusz Promocji Mleka (FPM) 7 ma na celu wspieranie marketingu rolnego, wzrost spożycia oraz promocję mleka i jego przetworów. W okresie czterech pierwszych miesięcy r. na rachunek Funduszu wpłynęły 3 mln zł. Ze środków FPM współfinansowano m.in.: program Mleko w szkole oraz kampanię informacyjno-promocyjną Trade Milk, a także targi i wystawy, akcje promocyjne i informacyjno-edukacyjne, szkolenia oraz działania promocyjne poza granicami Polski. Tendencje cenowe Krajowe ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich Dekoniunktura na światowym rynku mleka, rosnąca podaż, a w efekcie większy przerób mleka oraz rosyjskie embargo przy- 7 Ustawa o funduszach promocji produktów rolnospożywczych z 22 maja 2009 r. czyniają się do dalszego spadku cen zbytu monitorowanych produktów mleczarskich. W marcu r. krajowi producenci za masło w blokach uzyskiwali 12,67 zł/kg (dane GUS cena z VAT), o 4% mniej niż miesiąc wcześniej i o 12,5% mniej niż przed rokiem. W kwietniu r. cena masła w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w odniesieniu do notowań z marca br. obniżyła się o 4% i wyniosła 9,90 zł/kg (bez VAT). Za 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku w marcu r. płacono przeciętnie 7,35 zł (cena z VAT), o 1% mniej niż miesiąc wcześniej i o 16% mniej niż przed rokiem. Według danych ZSRIR MRiRW w kwietniu r. cena tego proszku utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca, kształtując się na poziomie 7,01 zł/kg (bez VAT). Cena zbytu sera Gouda ukształtowała się na poziomie 11,00 zł/kg, a sera Edamskiego 11,40 zł/kg (ceny z VAT), w obu przypadkach o 3% niższym niż w lutym br. W odniesieniu do cen notowanych przed rokiem ser Gouda potaniał o 15%, a ser Edamski o 14%. W kwietniu r. przetwórcy przeciętnie za ser Gouda uzyskiwali 9,60 zł/kg, a za ser Edamski 9,67 zł/kg (cena bez VAT dane ZSRIR MRiRW), odpowiednio o 6% i 2% mniej niż miesiąc wcześniej. Agencja Rynku Rolnego 4 zł/kg 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 Krajowe ceny zbytu masła w blokach, OMP i sera Edamskiego (z VAT) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 2014 masło w blokach OMP ser Edamski III

5 Ceny produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych Ceny głównych eksportowych produktów mleczarskich są znacząco niższe niż rok wcześniej. Masło W Oceanii 13 maja r. cena masła ukształtowała się na poziomie USD/t, o 5% niższym niż przed miesiącem i o 21% niższym niż rok wcześniej. Na rynku wewnętrznym UE w pierwszym tygodniu maja r. unijni producenci za masło uzyskiwali EUR/t, o 3% mniej niż miesiąc wcześniej i o 19% mniej niż przed rokiem. W portach Europy Zachodniej (baza FOB) 13 maja br. cena tego produktu wyniosła USD/t i była o 5% wyższa niż w połowie kwietnia br., ale o 18% niższa niż w porównywalnym okresie r. W USA 13 maja br. za masło płacono USD/t, o 2% mniej niż przed miesiącem, ale o 3% więcej niż w połowie maja r. USD/tonę Ceny masła na wybranych rynkach zagranicznych (wg notowań z początku miesiąca) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL. Mleko w proszku (OMP i PMP) W Oceanii 13 maja br. odtłuszczone mleko w proszku zbywano przeciętnie po USD/t, o 1% taniej niż miesiąc wcześniej i o 24% taniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie na giełdzie w Chicago ceny OMP ukształtowały się na poziomie USD/t, a w portach Europy Zachodniej USD/t (baza FOB), w obu przypadkach o 4% wyższym niż miesiąc wcześniej. W USA OMP było tańsze niż przed rokiem o 19%, a w portach zachodnioeuropejskich o 14%. W pierwszym tygodniu maja br. na rynku unijnym cena odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła EUR/t i była o 1,5% niższa niż miesiąc wcześniej i o 14% niższa niż w porównywalnym okresie r. Za pełne mleko w proszku w Oceanii 13 maja br. uzyskiwano USD/t, a w portach Europy Zachodniej USD/t. W obu przypadkach były to ceny zbliżone do notowanych przed miesiącem, ale odpowiednio o 17% i 27% niższe niż przed rokiem. Na początku maja br. producenci w UE za produkt ten uzyskiwali EUR/t, nieznacznie mniej niż przed miesiącem (o 0,3%) i o 24% mniej niż rok wcześniej. Ser Cheddar W Oceanii 13 maja br. za ser Cheddar uzyskiwano USD/t, o 1% mniej niż miesiąc wcześniej i o 27% mniej niż przed rokiem. W pierwszym tygodniu maja br. na wewnętrznym rynku UE za ten gatunek sera przeciętnie płacono EUR/t, nieznacznie (0,5%) mniej niż na początku kwietnia br. i o 20% mniej niż w porównywalnym okresie r. Na giełdzie w Chicago 13 maja br. Cheddar zbywano po USD/t, o 10% taniej niż przed miesiącem i o 21% taniej niż w połowie maja r. Agencja Rynku Rolnego 5 USD/tonę Ceny OMP na wybranych rynkach zagranicznych (wg notowań z początku miesiąca) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL.

6 Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) Okres Skup mleka Cena skupu mleka Skup sprawozdawczy ,3 x 7,1 137,11 x 1,1 I 824,6 1,2 1,9 122,18-1,1-20,5 Skup meldunkowy mln litrów zmiana wielkości skupu w % II 756,6-8,2-0,1 120,74-1,2-20,4 III 844,2 11,6-1,0 121,02 0,2-19,5 IV 884,9 4,8 4,1 116,43-3,8-20,0 V 965,0 9,1 3,5 112,52-3,4-19,6 VI 943,7-2,2 3,6 110,40-1,9-18,7 VII 964,5 2,2 3,5 108,47-1,7-19,0 VIII 941,7-2,4 3,2 107,81-0,6-15,9 IX 872,2-7,4 0,7 108,79 0,9-12,7 X 871,8 0,0 3,5 112,03 3,0-9,9 XI 819,8-6,0 5,3 113,20 1,0-9,1 XII 868,1 5,9 6,6 112,89-0,3-8,6 Skup sprawozdawczy ,4 x 2,3 113,40 x -17,3 I 886,9 2,2 7,6 111,80-1,0-8,5 zł/hl zmiana ceny skupu w % Skup meldunkowy I-III Skup meldunkowy II 854,5-3,7 12,9 109,54-2,0-9,3 III 921,5 7,8 9,2 105,89-3,3-12, ,9 x 9,8 109,03 x -10,1 - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta Województwa w marcu r. w zł/hl POLSKA 105,89-3,3-12,5 Dolnośląskie 110,57-2,7-10,4 Kujawsko-pomorskie 99,80-4,2-12,5 Lubelskie 104,45-4,2-7,7 Lubuskie 112,50-2,8-9,7 Łódzkie 96,92-3,8-13,2 Małopolskie 103,03-0,9-7,9 Mazowieckie 103,59-4,0-11,8 Opolskie 109,89-2,8-10,5 Podkarpackie 99,07-3,7-11,6 Podlaskie 114,60-2,1-13,3 Pomorskie 99,46-4,4-15,1 Śląskie 108,03-0,6-10,0 Świętokrzyskie 97,47-1,3-12,1 Warmińsko-mazurskie 108,13-3,8-15,2 Wielkopolskie 104,92-4,3-13,3 Zachodniopomorskie 108,59 0,5-13,4 Zmiana ceny w % Agencja Rynku Rolnego 6

7 Okres w tys. ton Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Produkcja masła zmiana wielkości produkcji w % w tys. ton Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku zmiana wielkości produkcji w % Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w tys. ton zmiana wielkości produkcji w % 2014* 179,6 x 5,6 179,5 x 65,8 301,3 x -3,1 I 16,5 4,4 6,5 12,5 0,2 12,5 24,0-11,4-8,4 II 15,1-8,5 16,2 11,8-6,1 0,3 21,9-8,8-1,8 III 15,4 2,0 1,3 12,6 6,8-8,7 22,1 0,9-12,6 IV 15,2-2,6 5,3 14,2 12,9-11,2 25,6 15,8 6,7 V 16,3 6,9 7,8 16,3 15,2-8,0 25,3-1,2-3,1 VI 14,7-9,6 1,2 16,7 2,3-8,1 25,7 1,6-1,9 VII 15,9 7,8 1,3 16,0-4,2-5,0 27,9 8,6-3,8 VIII 16,1 1,4 10,9 12,9-19,6-10,9 27,6-1,1 8,2 IX 14,8-8,1-6,3 12,5-2,6-16,9 26,3-4,7 5,2 X 17,1 15,5 17,0 12,1-3,5-4,0 26,1-0,8 2,0 XI 15,2-11,4 0,8 8,5-30,0-15,1 25,8-1,4 20,6 XII 17,4 14,6 10,1 13,3 57,1 6,2 26,3 1,9-3,3 I-XII 190,0 x 6,6 159,7 x -11,0 304,0 x 3,2 I 19,3 10,9 16,8 14,1 5,8 12,3 26,1-0,7 8,5 II 15,5-19,7 2,8 13,2-5,9 12,5 25,2-3,2 14,9 III 18,8 21,2 21,9 15,6 18,0 24,3 25,9 2,5 17,1 I-III 53,6 x 14,0 42,9 x 16,4 77,2 x 14,3 Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. * Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Agencja Rynku Rolnego 7

8 Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT) Masło Sery podpuszczkowe dojrzewające Odtłuszczone mleko w proszku Okres w blokach konfekcjonowane Gouda Edamski I-XII ,32 x -8,4 17,05 x -1,1 11,93 x -7,4 14,80 x -5,7 15,34 x -3,8 I 13,76-3,3-22,3 15,59-1,9-16,4 8,43-5,7-39,9 12,80-2,5-26,9 13,25-4,8-25,6 II 14,06 2,2-15,6 15,53-0,4-13,9 8,56 1,5-39,5 12,91 0,9-25,0 13,38 1,0-23,4 III 14,48 3,0-11,3 15,71 1,2-11,3 8,79 2,7-37,6 12,90-0,1-22,3 13,26-0,9-21,4 IV 13,94-3,7-13,4 15,44-1,7-12,0 8,29-5,7-36,9 12,39-4,0-20,2 12,81-3,4-19,5 V 13,40-3,9-11,8 14,86-3,8-13,7 8,08-2,5-34,6 11,92-3,8-18,0 12,23-4,5-18,4 VI 13,35-0,4-11,8 14,85-0,1-13,5 7,95-1,6-35,4 11,74-1,5-18,1 12,02-1,7-19,1 VII 13,31-0,3-12,8 14,80-0,3-13,8 7,65-3,8-37,8 11,24-4,3-22,3 11,85-1,4-20,8 VIII 13,13-1,4-12,6 14,65-1,0-13,6 7,47-2,4-36,2 11,14-0,9-22,4 11,81-0,3-20,4 IX 13,40 2,1-3,8 14,84 1,3-7,8 7,50 0,4-29,1 11,40 2,3-15,4 12,08 2,3-15,5 X 13,89 3,7-0,4 15,05 1,4-6,3 7,74 3,2-22,3 11,71 2,7-11,6 12,32 2,0-12,9 XI 13,93 0,3-2,5 15,24 1,3-5,3 7,78 0,5-18,9 11,96 2,1-9,9 12,51 1,5-10,6 XII 13,89-0,3-2,4 15,19-0,3-4,5 7,58-2,6-15,2 11,87-0,8-9,6 12,42-0,7-10,8 I-XII 13,71 x -10,5 15,15 x -11,2 7,99 x -32,0 12,00 x -19,0 12,50 x -18,5 I 13,63-1,9-0,9 14,95-1,6-4,1 7,47-1,5-11,4 11,62-2,1-9,2 11,99-3,5-9,5 II 13,23-2,9-5,9 14,63-2,1-5,8 7,41-0,8-13,4 11,32-2,6-12,3 11,77-1,8-12,0 III 12,67-4,2-12,5 14,26-2,5-9,2 7,35-0,8-16,4 11,00-2,8-14,7 11,40-3,1-14,0 I-III 13,18 x -6,5 14,61 x -6,4 7,41 x -13,8 11,31 x -12,1 11,72 x -11,9 Agencja Rynku Rolnego 8

9 Towar/Kraj Masło w blokach Niemcy EUR/kg 2,50 2,0-16,7 11,06 Francja EUR/kg 2,45 0,0-21,0 10,84 Holandia EUR/kg 2,43 2,5-17,1 10,75 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,65 1,9-11,8 7,30 Francja EUR/kg 1,65 0,0-10,8 7,30 Holandia EUR/kg 1,62 0,0-8,5 7,17 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,91-0,5-26,0 8,45 Francja EUR/kg 1,98 3,7-25,3 8,76 Holandia EUR/kg 1,81 4,0-24,3 8,01 Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z Masło USD/t ,9-18,2 10,47 OMP USD/t ,6-13,9 6,88 PMP USD/t ,0-26,7 8,00 * Z przeliczenia według kursu NBP: Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach / zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z r., a w przypadku cen światowych - z notowaniem z r. Średni kurs z r.: 1 EUR = 4,4241 PLN Średni kurs z r.: 1 USD = 3,8775 PLN Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny w % Średnia cena 1/ * Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA (ceny produktów mleczarskich w wybranych krajach UE), CLAL (ceny w portach Europy Zachodniej) i NBP. Agencja Rynku Rolnego 9

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/ Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup Od początku r. dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie wyższym niż rok

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu grudnia br. na rynku krajowym podrożało masło i pełne mleko w proszku. W dniach 02-08.12.2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 12/2006 23 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 2015 r. liczyła 5 960,0 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015 RYNEK MLEKA XI/215 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 215 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 215 r. liczyła 5 96, tys. sztuk i była wyższa o,7%

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 22/2006 1 czerwca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka V/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 PAGE \* MERGEFORMAT 226 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2006 30 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka II/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2005 8 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51/2005 22 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka X/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka X/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka I/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym .pl https://www..pl Prognozy i notowania cen na rynku rolnym Autor: Elżbieta Sulima Data: 25 kwietnia 2016 Trudna sytuacja na rynku mleka i jej prognoza nie jest optymistyczna. W kwietniu ceny mleka spadają.

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka IX/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2005 18 sierpnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe?

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? .pl https://www..pl Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 lutego 2017 Ceny skupu mleka w niektórych rejonach polski przekroczyły granicę 140 zł/hl, nie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA V/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Maj 2016

RYNEK MLEKA V/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Maj 2016 RYNEK MLEKA V/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Maj 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o 1,8%

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2007 6 września 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2008 12 czerwca 2008r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat!

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! .pl https://www..pl Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 października 2017 Cena mleka w Polsce w br. jest najwyższa od trzech lat. Rosną ceny zbytu przetworów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 5/2007 1 lutego 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 6/2018 15 lutego 2018r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2017 23 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 47/2017 30 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%]

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%] MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 8/2014 27 lutego 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2014 5 maja 2014r. RYNEK MLEKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2014 20 listopada 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 42/2017 26 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 44/2017 9 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2016 25 sierpnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2016 8 września 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51,52/2017 04 stycznia 2018r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2017 14 grudnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 10/2016 17 marca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 28/2016 28 lipca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2016 07 kwietnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik

RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo