Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015"

Transkrypt

1 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem limitu produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015. Według danych GUS w grudniu 2014 r. pogłowie krów było o 1,2% mniejsze niż rok wcześniej i o 13% mniejsze niż w grudniu 2008 r. Skup mleka surowego W roku kwotowym 2014/2015 dostawy mleka do skupu są znacząco wyższe niż przed rokiem. W grudniu 2014 r. (według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące) producenci dostarczyli 842 mln kg mleka, o 4% więcej niż w listopadzie i 1,7% więcej niż przed rokiem. 980 Referencyjne dostawy mleka do skupu Rynek mleka bieżącego roku kwotowego wyniósł około 80,86%, a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw 80,56%. Z danych GUS wynika, że łącznie w 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 10,3 mld litrów mleka, o 7% więcej niż w 2013 r. Produkcja artykułów mleczarskich W 2014 r. zwiększona podaż mleka do przetwórstwa, ograniczone możliwości zbytu serów dojrzewających oraz popyt zarówno krajowy, jak i eksportowy na odtłuszczone mleko w proszku wpływały stymulująco na jego produkcję. W grudniu 2014 r. w krajowych proszkowniach (według GUS) wyprodukowano 12,5 tys. ton OMP, o 25,5% więcej niż w listopadzie i o 34% więcej niż przed rokiem. Ogółem w 2014 r. produkcja OMP osiągnęła poziom 170 tys. ton, o 67% wyższy niż w roku ,5 17,5 Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku mln kg tys. ton 15,5 13,5 11,5 9,5 7,5 5,5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 730 Źródło: dane ARR IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2013/ /2015 Od początku roku kwotowego 2014/2015 (tj. od kwietnia do grudnia 2014 r.) łącznie skupiono około 7,99 mld kg mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu), o blisko 6% więcej niż w tym samym okresie roku kwotowego 2013/2014. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po dziewięciu miesiącach W 2014 r. odnotowano również wzrost produkcji masła, który jest związany ze wzrostem produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. W grudniu 2014 r. (według GUS) wyprodukowano 16 tys. ton masła, o 5% więcej niż miesiąc wcześniej. Był to jednak poziom o 4,5% niższy niż przed rokiem. Łącznie w 2014 r. produkcja tego tłuszczu wyniosła 181 tys. ton i była o 6% większa niż rok wcześniej. Agencja Rynku Rolnego 1

2 tys. ton 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 Produkcja masła I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rosyjskie embargo oraz pogorszenie koniunktury na światowym rynku mleka przyczyniły się do notowanego od sierpnia 2014 r. ograniczenia produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających. Łącznie w 2014 r. (według GUS) produkcja tych serów była nieznacznie (o 0,2%) większa niż przed rokiem i wyniosła 306 tys. ton. W grudniu wyprodukowano ich 27 tys. ton, o 27% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6% więcej niż rok wcześniej. tys. ton 30,0 28,5 27,0 25,5 24,0 22,5 21,0 Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Handel zagraniczny mlekiem i produktami mleczarskimi Od momentu wprowadzenia (w sierpniu w 2014 r.) przez Rosję embarga na produkty mleczarskie m.in. z UE, wyniki polskiego handlu zagranicznego tymi produktami ulegały stopniowemu pogorszeniu. W okresie sierpień grudzień 2014 r. wartość wywozu produktów mleczarskich z Polski była o 5% mniejsza niż rok wcześniej. Jednak przed wprowadzeniem embarga (tj. w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r.) była o 23% większa. W efekcie obroty produktami mleczarskimi 1 w 2014 r. były znacząco wyższe niż przed rokiem. Ogółem wartość wywozu mleka i jego przetworów (bez kazeiny) osiągnęła poziom 1,9 mld EUR, o 11% wyższy niż w 2013 r. Wolumen eksportu produktów mleczarskich (w przeliczeniu na mleko surowe) wzrósł o 25,5% i wyniósł 2,8 mld litrów. Przywóz ukształtował się na poziomie 1,4 mld litrów, o 22% wyższym niż przed rokiem. Tym samym w 2014 r. saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi zwiększyło się do 1,3 mld litrów mleka z 1,0 mld litrów w roku Handel zagraniczny serami dojrzewającymi W 2014 r. w strukturze asortymentowej eksportu produktów mleczarskich największy udział w wartości (35%) miały sery i twarogi. Ogółem w 2014 r. z Polski wywieziono 205 tys. ton produktów z tej grupy asortymentowej, o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Przedmiotem eksportu były przede wszystkim sery dojrzewające, których wywóz był o 5% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 142 tys. ton. Polskie sery dojrzewające sprzedawane były głównie do UE (88,5 tys. ton 62% całego wywozu tych serów), w tym przede wszystkim do Czech, Niemiec, Słowacji, Włoch i na Węgry. Do momentu wprowadzenia embarga dużym rynkiem zbytu była również Rosja. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy ub.r. na rynek rosyjski trafiło 18% całego wolumenu wywozu polskich serów dojrzewających. Pogorszenie koniunktury na światowym 1 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Agencja Rynku Rolnego 2

3 rynku mleka oraz rosyjskie embargo przyczyniły się do ograniczenia wywozu tej grupy produktów mleczarskich w kolejnych miesiącach. Od czerwca 2014 r. ceny uzyskiwane w eksporcie serów dojrzewających były znacząco niższe niż przed rokiem (w grudniu o 10% niższe). Przed wprowadzeniem embarga (w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r.) wolumen wywozu serów dojrzewających z Polski był o 4% większy niż w tym samym okresie 2013 r. Jednak w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. ich wywóz był o 17,5% mniejszy niż przed rokiem. spadku cen, wolumen wywozu OMP utrzymywał się na wysokim poziomie. Łącznie w 2014 r. osiągnął on poziom 118 tys. ton, o 86% wyższy niż w 2013 r. Aż 69% OMP wywiezionego z Polski znalazło nabywców na rynkach pozaunijnych, w tym przede wszystkim w Algierii (35% całego wywozu), Chinach (6%), a także Nigerii, Meksyku i na Filipinach (po 3%). Do UE wywieziono 37 tys. ton tego produktu (najwięcej do Holandii, Niemiec, Włoch i Bułgarii). Przywóz serów dojrzewających w 2014 r. był o 9% większy i wyniósł 43 tys. ton. Handel zagraniczny odtłuszczonym mlekiem w proszku W 2014 r. udział mleka zagęszczonego i w proszku w wartości wywozu wynosił 24%, a przedmiotem eksportu tradycyjnie było głównie odtłuszczone mleko w proszku (78% wartości eksportu całej grupy towarowej). Ceny uzyskiwane w eksporcie odtłuszczonego mleka w proszku z Polski (po względnej stabilizacji w okresie styczeń kwiecień) od maja 2014 r. wykazywały tendencję spadkową. W grudniu 2014 r. cena eksportowa tego produktu była o 35% niższa od ceny uzyskiwanej w tym samym miesiącu 2013 r. Przy tak znaczącym Od połowy 2014 r. polscy przedsiębiorcy znacząco ograniczyli import OMP. W efekcie ogółem w 2014 r. do kraju przywieziono 19 tys. ton tego proszku, o 29% mniej niż przed rokiem. Handel zagraniczny masłem i tłuszczami mlecznymi Wolumen wywozu masła i tłuszczów mlecznych z Polski w 2014 r. był o 9% większy i wyniósł 35 tys. ton. Ceny tych produktów uzyskiwane w eksporcie od maja 2014 r. były znacząco niższe niż rok wcześniej (w grudniu o 24% niższe) Spadek cen spowodował, że pomimo wzrostu wolumenu, wartość eksportu tej grupy produktów była około 1% mniejsza niż przed rokiem i wyniosła 121 mln EUR. Głównymi partnerami Polski w eksporcie masła są kraje członkowskie UE (90%). W 2014 r. polskie masło poza UE znalazło nabywców Agencja Rynku Rolnego 3

4 także m.in. w Turcji, Kazachstanie, Chinach i Serbii. Przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga, wśród krajów nienależących do UE, ważnym odbiorcą polskiego masła i tłuszczów mlecznych była Rosja (w okresie styczeń lipiec 2014 r. do tego kraju trafiło 8% całego wolumenu wywozu masła z Polski). W 2014 r. do Polski zaimportowano nieco ponad 14 tys. ton masła i tłuszczów mlecznych, o 6% więcej niż rok wcześniej. WSPARCIE RYNKU MLEKA Dopłaty do prywatnego przechowywania W związku z rosyjskim embargiem we wrześniu 2014 r. w UE uruchomiono dopłaty do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku 2, umożliwiając ich realizację do 28 lutego 2015 r. 3 Według danych Komisji Europejskiej 4 od 1 września 2014 r. do 1 lutego 2015 r. do mechanizmu zaoferowano 30,8 tys. ton masła oraz 19,3 tys. ton OMP. Najwięcej masła zgłosili przedsiębiorcy z Holandii (40%), Irlandii (26%), Francji (12%), Belgii (10%) i Niemiec (8%), a OMP przedsię- biorcy z Niemiec (51%), Hiszpanii (21%) i Litwy (16%). W 2014 r. w ramach nadzwyczajnego systemu dopłat do prywatnego przechowywania serów o kodach CN , , , oraz mrożonego twarogu objętego kodem CN w całej UE zawarto umowy na przechowywanie 6 51,9 tys. ton tych serów. Najwięcej serów wprowadzono do prywatnych magazynów we Włoszech (38,5 tys. ton), Irlandii (7,1 tys. ton), Holandii (2,9 tys. ton) i w Szwecji (2,4 tys. ton). Mleko w szkole Administrowany przez Agencję Rynku Rolnego program Mleko w szkole skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ma on na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci uczestniczące w programie Mleko w szkole mogą spożywać mleko białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym 2014/2015, tj. od 1 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. ARR wydatkowała na ten cel (łącznie ze środków unijnych i krajowych) blisko 33 mln zł oraz 206 tys. zł z Funduszu Promocji Mleka (FPM). Ogółem od akcesji do 31 stycznia 2014 r. na program Mleko w szkole wydatkowano 1,15 mld zł (w tym 28,3 mln zł stanowiły środki pochodzące z FPM). Fundusz Promocji Mleka W 2014 r. na rachunek obsługiwanego przez ARR Funduszu Promocji Mleka 7 pod- 2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947 i 948 z 4 września 2014 r. 3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337 z 16 grudnia 2014 r. 4 Źródło: European Milk Market Observatory. Data odczytu 4 lutego 2015 r. 5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 950 z 4 września 2014 r. 6 Źródło: European Milk Market Observatory. Data odczytu 4 lutego 2015 r. 7 Ustawa o funduszach promocji produktów rolno- -spożywczych z 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z późn. zm.). Agencja Rynku Rolnego 4

5 mioty skupujące przekazały 10,4 mln zł. W 2014 r. ze środków FPM, poza programem Mleko w szkole, współfinansowano m.in.: program informacyjno-promocyjny dotyczący wybranych produktów mleczarskich na rynku Chin i Rosji, targi i wystawy, akcje promocyjne i informacyjno-edukacyjne. Ceny krajowe Tendencje cenowe W Polsce ceny skupu mleka i ceny zbytu jego przetworów w drugiej połowie 2014 r. były znacząco niższe od bardzo wysokiego poziomu sprzed roku. Ceny skupu mleka (bez VAT) Za mleko surowe w grudniu 2014 r. krajowi producenci (według GUS) przeciętnie uzyskiwali 123,48 zł/hl, o 1% mniej niż w listopadzie i o 20% mniej niż w tym samym miesiącu 2013 r. W odniesieniu do grudnia 2012 r. cena mleka była niższa o 1,8%. mln litrów Skup i cena skupu mleka VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII skup. cena skupu Najwyższe ceny za mleko płacono w woj. lubuskim 133,91 zł/hl i dolnośląskim 131,44 zł/hl, a najniższe w woj. łódzkim 114,69 zł/hl i świętokrzyskim 115,93 zł/hl. Ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich W grudniu 2014 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku przeciętnie wynosiła 8,94 zł/kg zł/hl (według GUS cena z VAT) i była o 7% niższa niż w poprzednim miesiącu i o 35,5% niższa niż w grudniu 2013 r. W styczniu 2015 r. utrzymała się spadkowa tendencja cen tego proszku. Według danych z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za OMP płacono średnio 7,55 zł/kg (bez VAT), o 4% mniej niż miesiąc wcześniej. zł/kg 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 Ceny zbytu masła w blokach, OMP i sera Edamskiego (z VAT) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII masło w blokach OMP ser Edamski. Za 1 kg masła w blokach w grudniu 2014 r. krajowi wytwórcy uzyskiwali przeciętnie 14,23 zł (według GUS ceny z VAT), o 6 gr/kg mniej niż miesiąc wcześniej. Cena zbytu masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 15,90 zł/kg, o 19 gr/kg (1%) niższym niż w listopadzie 2014 r. W porównaniu z notowaniami sprzed roku masło w blokach było tańsze o 23%, a konfekcjonowane o 15%. W styczniu 2015 r. (według ZSRIR MRiRW) cena masła w blokach w odniesieniu do grudnia 2014 r. obniżyła się o 6% i wyniosła 11,83 zł/kg (bez VAT). Za ser Edamski w grudniu 2014 r. (według GUS ceny z VAT) średnio w kraju płacono 13,92 zł/kg, a za ser Gouda 13,13 zł/kg, w obu przypadkach około 1% mniej niż miesiąc wcześniej. Sery te były tańsze niż przed rokiem odpowiednio o 22% i 25%. Agencja Rynku Rolnego 5

6 W styczniu 2015 r. (według danych ZSRIR MRiRW ceny bez VAT) ser Edamski zbywano po 11,76 zł/kg, a Gouda po 12,06 zł/kg, o 3 4% taniej niż w grudniu 2014 r. Ceny produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych Na początku 2015 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny głównych eksportowych produktów mleczarskich są niższe od notowanych przed rokiem. Mleko w proszku (OMP i PMP) Za odtłuszczone mleko w proszku w portach Europy Zachodniej (baza FOB) w końcu stycznia 2015 r. uzyskiwano USD/t, a w USA USD/t, odpowiednio o 6% i 12% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie w Oceanii cena tego proszku od początku br. była względnie stabilna i wynosiła USD/t. Pełne mleko w proszku na tym rynku w ciągu miesiąca podrożało o 2%, do USD/t, podczas gdy w portach Europy Zachodniej potaniało o 5%, do USD/t. Ceny mleka w proszku na wyżej wymienionych rynkach światowych były niższe niż przed rokiem o 47 54%. USD/tonę I 2014 Średnie miesięczne ceny odtłuszczonego mleka w proszku na wybranych rynkach zagranicznych II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL Na rynku wewnętrznym UE w ostatnim tygodniu stycznia 2015 r. średnia cena OMP wyniosła 1,96 EUR/kg i była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 41% niższa niż przed rokiem. Jednocześnie cena ta była o 15% wyższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). Za PMP płacono 2,44 EUR/kg, o 3% więcej niż przed miesiącem, ale o 36% mniej niż w porównywalnym okresie stycznia 2014 r. Masło w blokach Cena masła na giełdzie w Chicago w końcu stycznia br. wynosiła USD/t i była o 12,5% wyższa niż w porównywalnym okresie grudnia 2014 r., ale o 7% niższa niż przed rokiem. W Oceanii ceny masła od połowy listopada 2014 r. wzrosły. 23 stycznia 2015 r. za tłuszcz ten płacono USD/t, o 5% więcej niż miesiąc wcześniej, jednak o 21% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. USD/tonę Średnie miesięczne ceny masła na wybranych rynakch zagranicznych I 2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL W portach Europy Zachodniej (baza FOB) cena masła 23 stycznia br. wynosiła USD/t i była o 6% niższa niż przed miesiącem i o 39% niższa niż przed rokiem. Na wewnętrznym rynku UE w ostatnim tygodniu stycznia 2015 r. za masło płacono 2,97 EUR/kg, o 2% więcej niż przed miesiącem, ale o 24% mniej niż w porównywalnym okresie 2014 r. Cena ta była wyższa od ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100 kg) o 34%. Agencja Rynku Rolnego 6

7 Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) wg GUS Okres mln litrów Skup mleka zmiana wielkości skupu w % miesięczna roczna zł/hl Cena skupu mleka zmiana ceny skupu w % miesięczna roczna Skup sprawozdawczy ,4 x 6,0 119,78 x -1, I 759,6 2,6-1,2 123,48-1,8-2,7 Skup meldunkowy II 703,8-7,3-1,9 123,70 0,2-2,5 III 789,4 12,2-0,9 125,32 1,3-0,9 IV 793,1 0,5-4,4 126,34 0,8 5,8 V 865,4 9,1-1,6 125,71-0,5 7,9 VI 834,7-3,5-1,1 127,50 1,4 11,9 VII 866,0 3,8 2,8 129,80 1,8 14,8 VIII 841,8-2,8 0,7 132,97 2,4 17,8 IX 798,8-5,1 1,6 138,34 4,0 20,1 X 792,7-0,8 3,4 143,02 3,4 21,4 XI 745,8-5,9 5,2 150,03 4,9 23,3 XII 786,5 5,5 6,2 153,93 2,6 22,4 Skup sprawozdawczy ,0 x 0,6 135,64 x 13, I 809,2 2,9 6,5 153,65-0,2 24,4 skup meldunkowy II 757,3-6,4 7,6 151,65-1,3 22,6 I-XII 2014* III 852,3 12,6 8,0 150,31-0,9 19,9 IV 850,0-0,3 7,2 145,47-3,2 15,1 V 932,7 9,7 7,8 139,89-3,8 11,3 VI 910,8-2,3 9,1 135,73-3,0 6,5 VII 932,1 2,3 7,6 133,97-1,3 3,2 VIII 912,5-2,1 8,4 128,17-4,3-3,6 IX 865,7-5,1 8,4 124,68-2,7-9,9 X 842,6-2,7 6,3 124,38-0,2-13,0 XI 778,8-7,6 4,4 124,47 0,1-17,0 XII 814,5 4,6 3,6 123,48-0,8-19, ,6 x 7,2 136,63 x 2,3 Skup meldunkowy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł * Skup meldunkowy skorygowany o dane sprawozdawcze za I półrocze 2014 r. Agencja Rynku Rolnego 7

8 Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Okres 2012* 172,0 x 1,6 116,0 x 1,3 312,7 x 11, I 14,8-3,0-4,6 6,4-9,6-29,3 25,5 7,9 5,4 2013* II 12,7-13,9-8,3 6,2-3,3-8,7 24,0-5,8 2,0 III 15,2 18,9 7,7 7,0 12,5-4,4 25,2 4,8 4,2 IV 14,4-5,1 2,4 9,2 31,3-14,9 25,2-0,1 0,3 V 13,5-6,0-5,7 11,7 27,3-3,4 23,9-5,0-3,2 VI 13,5 0,0-8,8 11,7 0,2-16,8 25,4 6,2-0,1 VII 14,6 8,1 1,4 10,3-11,8-20,1 25,9 1,8-1,4 VIII 13,7-6,7-5,3 8,4-18,9-34,0 27,5 6,3-4,9 IX 14,3 4,5 0,7 8,2-2,1-11,2 25,4-7,5-2,1 X 14,3 0,1 3,9 7,8-4,3-1,2 26,0 2,3-3,4 XI 13,1-8,5 1,3 6,0-23,8 7,5 25,3-2,9-0,6 XII 16,8 28,2 11,4 9,3 56,3 31,4 25,6 1,6 8,4 172,5 x 0,1 108,3 x -6,7 312,9 x 0, I 15,5-7,6 4,7 11,1 19,6 73,9 26,2 2,3 2,7 I-XII 2014 w tys. ton II 13,0-16,1 2,0 11,7 5,3 89,2 22,3-14,9-7,1 III 15,2 16,4 0,1 13,8 17,3 97,3 25,5 14,3 1,2 IV 14,5-4,7 0,5 16,0 16,1 74,6 24,3-4,6-3,5 V 15,1 4,4 11,6 17,8 11,2 52,4 26,3 8,4 10,1 VI 14,8-2,2 9,3 18,2 2,4 55,7 26,4 0,4 4,1 VII 15,9 7,6 8,4 16,9-7,4 63,5 29,2 10,5 12,9 VIII 14,7-7,4 7,7 14,4-14,4 72,7 25,7-11,9-6,4 IX 16,0 8,5 11,8 15,1 4,5 84,2 25,2-2,0-0,8 X 14,9-6,9 4,1 12,6-16,5 60,8 25,8 2,1-0,9 XI 15,3 2,7 16,8 10,0-20,8 67,2 21,5-16,6-14,9 XII 16,0 4,8-4,5 12,5 25,5 34,2 27,2 26,7 6,2 Produkcja masła 181,0 x 5,8 170,0 x 66,8 306,0 x 0,2 Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. * produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku zmiana wielkości produkcji w % zmiana wielkości produkcji w % zmiana wielkości produkcji w % w tys. ton w tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Agencja Rynku Rolnego 8 Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających

9 Okres 2012 w blokach Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT) konfekcjonowane miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 14,03 x -13,2 15,95 x -7,3 10,04 x 0,4 14,19 x 1,3 14,20 x 0, I 15,00-2,5-8,9 16,14-2,1-8,6 11,41 0,4 9,9 14,76 0,0-0,6 15,17 0,2 2,0 I-XII 2013 II 14,71-1,9-2,5 15,83-1,9-7,9 11,51 0,9 14,2 14,70-0,4-0,1 15,01-1,1 1,8 III 14,75 0,3 2,9 15,85 0,1-5,3 11,48-0,3 17,5 14,68-0,1 0,5 14,99-0,1 2,7 IV 15,15 2,7 10,3 16,02 1,1-0,1 12,22 6,4 32,8 14,72 0,3 2,7 15,04 0,3 5,2 V 16,09 6,2 25,9 16,55 3,3 9,5 13,05 6,8 46,5 14,99 1,8 7,0 15,22 1,2 10,5 VI 16,68 3,7 31,2 16,91 2,2 12,4 13,29 1,8 47,3 15,08 0,6 9,8 15,27 0,3 13,2 VII 17,49 4,9 37,5 17,57 3,9 16,7 13,36 0,5 46,5 15,47 2,6 14,0 15,69 2,8 17,2 VIII 17,81 1,8 39,5 17,93 2,0 18,9 13,47 0,8 41,6 15,89 2,7 18,0 16,10 2,6 20,5 IX 18,19 2,1 33,4 18,30 2,1 18,9 13,84 2,7 30,0 16,67 4,9 22,8 16,62 3,2 21,2 X 18,16-0,2 31,5 18,46 0,9 17,9 13,62-1,6 22,2 16,96 1,7 19,5 17,15 3,2 19,4 XI 18,19 0,2 21,9 18,47 0,1 15,4 13,50-0,9 18,9 17,15 1,1 18,2 17,39 1,4 18,1 XII 18,46 1,5 19,9 18,77 1,6 13,8 13,87 2,7 22,0 17,41 1,5 18,0 17,73 2,0 17,1 16,72 x 19,2 17,23 x 8,0 12,89 x 28,3 15,71 x 11,1 15,95 x 12, I 17,71-4,1 18,1 18,65-0,6 15,6 14,02 1,1 22,9 17,50 0,5 18,6 17,82 0,5 17,5 I-XII 2014 II 16,66-5,9 13,3 18,04-3,3 14,0 14,16 1,0 23,0 17,21-1,7 17,1 17,47-2,0 16,4 III 16,32-2,0 10,6 17,72-1,8 11,8 14,08-0,6 22,6 16,60-3,5 13,1 16,87-3,4 12,5 IV 16,09-1,4 6,2 17,54-1,0 9,5 13,13-6,7 7,4 15,52-6,5 5,4 15,92-5,6 5,9 V 15,20-5,5-5,5 17,21-1,9 4,0 12,35-5,9-5,4 14,54-6,3-3,0 14,99-5,8-1,5 VI 15,14-0,4-9,2 17,16-0,3 1,5 12,30-0,4-7,4 14,34-1,4-4,9 14,85-0,9-2,8 VII 15,27 0,9-12,7 17,16 0,0-2,3 12,30 0,0-7,9 14,47 0,9-6,5 14,96 0,7-4,7 VIII 15,02-1,6-15,7 16,95-1,2-5,5 11,71-4,8-13,1 14,35-0,8-9,7 14,84-0,8-7,8 IX 13,93-7,3-23,4 16,09-5,1-12,1 10,58-9,6-23,6 13,47-6,1-19,2 14,29-3,7-14,0 X 13,95 0,1-23,2 16,07-0,1-12,9 9,96-5,9-26,9 13,25-1,6-21,9 14,15-1,0-17,5 XI 14,29 2,4-21,4 16,09 0,1-12,9 9,59-3,7-29,0 13,27 0,2-22,6 14,00-1,1-19,5 XII 14,23-0,4-22,9 15,90-1,2-15,3 8,94-6,8-35,5 13,13-1,1-24,6 13,92-0,6-21,5 Masło Odtłuszczone mleko w proszku 15,32 x -8,4 17,05 x -1,1 11,93 x -7,4 14,80 x -5,7 15,34 x -3,8 Gouda Sery podpuszczkowe dojrzewające Edamski Agencja Rynku Rolnego 9

10 Ceny zbytu (bez VAT) mleka spożywczego pasteryzowanego i mleka UHT Okres 2012 Mleko spożywcze pasteryzowane Mleko spożywcze UHT 2% 3,2% ogółem* 2% 3,2% ogółem* miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 1,73 x 1,8 1,77 x 2,9 1,74 x 1,8 1,85 x 0,0 1,86 x 1,1 1,83 x 0, I 1,73 0,3 0,0 1,79-0,2 1,2 1,76-0,1 0,5 1,85-0,2-0,1 1,88-0,3-0,7 1,84-0,2-0,5 II 1,73-0,2-0,3 1,79 0,0 0,7 1,75-0,1 0,2 1,85-0,3-1,1 1,88 0,2-0,2 1,85 0,1-0,3 III 1,73-0,2-0,3 1,79-0,1 0,7 1,75-0,1 0,3 1,85 0,1-0,5 1,87-0,4-0,3 1,84-0,4-0,4 IV 1,74 0,5 0,2 1,79 0,2 1,1 1,76 0,3 0,5 1,84-0,3-0,5 1,87-0,2 0,0 1,84-0,1 0,1 V 1,74 0,5 0,6 1,80 0,5 2,1 1,77 0,5 1,3 1,85 0,5-0,2 1,88 0,5 0,8 1,85 0,5 0,8 VI 1,76 0,9 2,2 1,83 1,7 4,4 1,79 1,2 3,2 1,85 0,1 0,3 1,91 1,7 3,9 1,87 1,3 3,4 VII 1,78 1,2 4,0 1,84 0,7 5,7 1,81 1,0 4,8 1,86 0,4 0,7 1,93 0,8 4,7 1,89 0,9 4,1 VIII 1,81 1,4 5,0 1,87 1,6 6,6 1,83 1,6 5,9 1,86 0,1 1,1 1,95 1,5 6,0 1,91 1,1 5,2 IX 1,84 2,1 7,5 1,92 2,6 9,0 1,88 2,2 8,3 1,91 2,3 3,0 1,98 1,3 7,3 1,94 1,8 6,9 X 1,86 1,1 8,3 1,94 1,1 10,1 1,90 1,1 9,2 1,93 1,2 4,3 2,04 2,8 9,3 1,98 2,0 8,4 XI 1,89 1,2 9,0 2,02 4,2 13,6 1,94 2,5 10,9 2,12 10,1 14,4 2,17 6,4 15,2 2,12 7,0 14,9 XII 1,89 0,3 9,5 2,11 4,3 17,8 1,98 2,0 12,9 2,18 2,8 17,7 2,20 1,5 16,7 2,15 1,6 16, ,79 x 3,6 1,87 x 5,9 1,83 x 5,0 1,91 x 3,4 1,96 x 5,5 1,92 x 5, I 1,91 6,4 10,0 2,12 13,1 18,5 1,99 9,1 13,4 2,21 15,7 19,6 2,24 14,3 19,5 2,19 14,0 18,8 II 1,91 0,1 10,4 2,10-0,9 17,4 1,99-0,1 13,4 2,15-2,8 16,6 2,22-0,8 18,2 2,16-1,5 17,0 III 1,90-0,3 10,3 2,09-0,6 16,8 1,98-0,7 12,8 2,17 0,9 17,6 2,20-1,1 17,4 2,15-0,3 17,0 IV 1,90 0,0 9,7 2,07-0,6 15,9 1,98 0,0 12,5 2,18 0,2 18,2 2,22 0,8 18,6 2,16 0,4 17,6 V 1,88-1,3 7,8 2,05-1,0 14,2 1,95-1,2 10,6 2,14-1,7 15,7 2,15-3,2 14,2 2,10-2,8 13,7 VI 1,87-0,3 6,5 2,00-2,4 9,7 1,93-1,4 7,8 2,09-2,3 12,9 2,11-1,9 10,2 2,05-2,1 9,8 VII 1,86-0,6 4,5 2,01 0,2 9,0 1,92-0,3 6,4 2,08-0,7 11,6 2,12 0,6 10,0 2,06 0,4 9,3 VIII 1,86-0,3 2,8 2,01 0,0 7,3 1,92 0,1 4,9 2,10 1,1 12,7 2,12 0,1 8,5 2,06-0,2 7,9 IX 1,84-0,8-0,2 1,97-1,8 2,6 1,90-1,3 1,2 2,08-1,0 9,1 2,09-1,6 5,4 2,04-1,1 4,9 X 1,82-1,0-2,3 1,95-1,1 0,4 1,88-0,9-0,8 2,02-2,7 4,9 2,01-3,8-1,4 1,96-3,6-0,9 XI 1,81-0,7-4,1 1,94-0,5-4,1 1,87-0,6-3,8 2,00-1,2-5,9 2,00-0,3-7,6 1,95-0,7-8,0 XII 1,79-0,9-5,3 1,92-1,3-9,2 1,85-1,0-6,7 1,99-0,6-9,1 1,99-0,4-9,3 1,94-0,7-10,1 I-XII ,86 x 4,0 2,02 x 7,8 1,93 x 5,7 2,10 x 9,8 2,12 x 8,1 2,07 x 7,6 * Cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5%. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW Agencja Rynku Rolnego 10

11 Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta Województwa w grudniu 2014 r. Zmiana ceny w % w zł/hl miesięczna roczna POLSKA 123,48-0,8-19,8 Dolnośląskie 131,44 0,9-16,4 Kujawsko-pomorskie 117,45-0,6-22,7 Lubelskie 117,80-1,5-25,0 Lubuskie 133,91 0,8-18,8 Łódzkie 114,69-1,0-22,0 Małopolskie 118,15 0,1-14,7 Mazowieckie 121,08-1,6-18,5 Opolskie 129,42-2,3-14,5 Podkarpackie 119,61-0,2-19,2 Podlaskie 129,83-0,5-17,5 Pomorskie 121,30 0,9-25,5 Śląskie 128,68 0,2-20,4 Świętokrzyskie 115,93-1,1-28,0 Warmińsko-mazurskie 127,24-0,4-16,2 Wielkopolskie 124,89-0,4-20,8 Zachodniopomorskie 125,72-1,2-23,2 Agencja Rynku Rolnego 11

12 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny w % Średnia cena miesięczna 1/ roczna * Masło w blokach Niemcy EUR/kg 3, ,2 12,70 Francja EUR/kg 3,00 7,1-25,0 12,70 Holandia EUR/kg 2,97 7,6-21,2 12,58 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1, ,4 8,22 Francja EUR/kg 1,85 2,8-44,6 7,83 Holandia EUR/kg 1,87 8,1-43,7 7,92 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2, ,3 10,16 Francja EUR/kg 2,35 4,4-37,7 9,95 Holandia EUR/kg 2,33 7,4-38,5 9,87 Masło USD/t ,6-38,9 12,67 OMP USD/t ,0-52,7 8,10 PMP USD/t ,8-47,3 10,27 Kreska (-) brak danych porównawczych * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z r.: 1 USD = 3,7687 PLN Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, CLAL i NBP Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z / zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z okresu r., a w przypadku cen światowych - z notowaniem z Średni kurs z r.: 1 EUR = 4,2348 PLN Agencja Rynku Rolnego 12

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu grudnia br. na rynku krajowym podrożało masło i pełne mleko w proszku. W dniach 02-08.12.2013 r. w

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/ Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup Od początku r. dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie wyższym niż rok

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup W kraju nadal notowany jest dynamiczny wzrost dostaw mleka surowego do skupu. W marcu r. do podmiotów skupujących dostarczono 921,5 mln litrów mleka,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 12/2006 23 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 1. Pogłowie krów mlecznych Sytuacja na rynku mleka Od wielu lat odnotowywany jest systematyczny spadek pogłowia krów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 21 29 maja 2009 r. ========== UNIA OPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 28/2016 28 lipca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA 18 maja 2007 r. UNIA EUROPEJSKA POLITYKA ROLNA I HANDLOWA CENY INSTYTUCJONALNE W SEKTORZE MLEKA W UNII EUROPEJSKIEJ w EUR/100 kg Ceny interwencyjne artykułów

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 37 16 września 2016 r. ========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 1 8 stycznia 2009 r. ========== UNIA OPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 22 3 czerwca 2016 r. ========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 25 24 czerwca 2016 r. ========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 12 25 marca 2016 r. ========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich Na pocztku maja br. notowano dalszy dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 29 23 lipca 2010 r. ========== UNIA OPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 15 16 kwietnia 2009 r. ========== UNIA OPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

FAMMU/FAPA Rynek mleka i produktów mleczarskich

FAMMU/FAPA Rynek mleka i produktów mleczarskich Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 30 30 lipca 2010 r. ========== UNIA OPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 3 21 stycznia 2011 r. ========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 1 7 stycznia 2011 r. ========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009

MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009 MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009 31 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 SPIS TREŚCI 1.Ekonomiczna sytuacja mleczarstwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 lipca 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 Spotkanie rozpoczęto omówieniem aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej. Produkcja mleka w pierwszym kwartale spadła o 1,3% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013 Czynniki podażowo-popytowe Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż Według szacunku GUS (opublikowanego 24 września) krajowe zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą i gryką) ukształtowały się na poziomie

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 25 marca 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 28 września 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 10 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Po zwiększeniu dostaw w lipcu i sierpniu 2013 r., we wrześniu skup zbóż podstawowych z mieszankami uległ sezonowemu ograniczeniu do 786 tys. ton. Poziom

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka w kontekście zniesienia kwot mlecznych. Dorota Śmigielska Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek mleka w kontekście zniesienia kwot mlecznych. Dorota Śmigielska Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek mleka w kontekście zniesienia kwot mlecznych Dorota Śmigielska Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Najwięksi producenci mleka krowiego na świecie w 2013r (mln ton) Lp Kraj 2013 EU

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 23 marca 2016 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IV/2014. Dorota Śmigielska

RYNEK MLEKA IV/2014. Dorota Śmigielska RYNEK MLEKA IV/2014 Dorota Śmigielska Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2014 1 2 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2013r. liczyła 5 595,5 tys. sztuk

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 27 czerwca 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów, powołanego przez Prezesa Agencji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 08.09.2015 r. Opracowanie sygnalne Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r. W 2014 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2012 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Informacyjny. www.arr.gov.pl. nr 2/2012. Kwartalnik. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach

Biuletyn. Informacyjny. www.arr.gov.pl. nr 2/2012. Kwartalnik. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach Biuletyn Informacyjny nr 2/2012 Kwartalnik Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku województwo podlaskie Tylko w Polsce Wczoraj dziś jutro www.arr.gov.pl Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA X/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Dorota Śmigielska Październik 2014

RYNEK MLEKA X/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Dorota Śmigielska Październik 2014 RYNEK MLEKA X/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Dorota Śmigielska Październik 2014 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 2014 r. liczyła 5 920,4 tys.

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2013 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Słaba koniunktura w branży mleczarskiej (PKD 10.51) Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Słaba koniunktura w branży mleczarskiej (PKD 10.51) Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe gru 10 mar 11 cze 11 wrz 11 gru 11 mar 12 cze 12 wrz 12 gru 12 mar 13 cze 13 wrz 13 gru 13 mar 14 cze 14 wrz 14 gru 14 mar cze wrz mleko płynne masło sery niedojrzewające i twarogi pełne mleko w proszku

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2005 5 maja 2005

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 4/2014 16 maja 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MARZEC KWIECIEŃ 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 4/2014 16 maja 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MARZEC KWIECIEŃ 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 4/ 16 maja r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 19 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna sierpień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4 Warszawa, 2013.03.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU II 2012 = 100 I 2013= 100 Pszenica... 84,88 92,49

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo