Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015"

Transkrypt

1 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem limitu produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015. Według danych GUS w grudniu 2014 r. pogłowie krów było o 1,2% mniejsze niż rok wcześniej i o 13% mniejsze niż w grudniu 2008 r. Skup mleka surowego W roku kwotowym 2014/2015 dostawy mleka do skupu są znacząco wyższe niż przed rokiem. W grudniu 2014 r. (według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące) producenci dostarczyli 842 mln kg mleka, o 4% więcej niż w listopadzie i 1,7% więcej niż przed rokiem. 980 Referencyjne dostawy mleka do skupu Rynek mleka bieżącego roku kwotowego wyniósł około 80,86%, a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw 80,56%. Z danych GUS wynika, że łącznie w 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 10,3 mld litrów mleka, o 7% więcej niż w 2013 r. Produkcja artykułów mleczarskich W 2014 r. zwiększona podaż mleka do przetwórstwa, ograniczone możliwości zbytu serów dojrzewających oraz popyt zarówno krajowy, jak i eksportowy na odtłuszczone mleko w proszku wpływały stymulująco na jego produkcję. W grudniu 2014 r. w krajowych proszkowniach (według GUS) wyprodukowano 12,5 tys. ton OMP, o 25,5% więcej niż w listopadzie i o 34% więcej niż przed rokiem. Ogółem w 2014 r. produkcja OMP osiągnęła poziom 170 tys. ton, o 67% wyższy niż w roku ,5 17,5 Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku mln kg tys. ton 15,5 13,5 11,5 9,5 7,5 5,5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 730 Źródło: dane ARR IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2013/ /2015 Od początku roku kwotowego 2014/2015 (tj. od kwietnia do grudnia 2014 r.) łącznie skupiono około 7,99 mld kg mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu), o blisko 6% więcej niż w tym samym okresie roku kwotowego 2013/2014. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po dziewięciu miesiącach W 2014 r. odnotowano również wzrost produkcji masła, który jest związany ze wzrostem produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. W grudniu 2014 r. (według GUS) wyprodukowano 16 tys. ton masła, o 5% więcej niż miesiąc wcześniej. Był to jednak poziom o 4,5% niższy niż przed rokiem. Łącznie w 2014 r. produkcja tego tłuszczu wyniosła 181 tys. ton i była o 6% większa niż rok wcześniej. Agencja Rynku Rolnego 1

2 tys. ton 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 Produkcja masła I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rosyjskie embargo oraz pogorszenie koniunktury na światowym rynku mleka przyczyniły się do notowanego od sierpnia 2014 r. ograniczenia produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających. Łącznie w 2014 r. (według GUS) produkcja tych serów była nieznacznie (o 0,2%) większa niż przed rokiem i wyniosła 306 tys. ton. W grudniu wyprodukowano ich 27 tys. ton, o 27% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6% więcej niż rok wcześniej. tys. ton 30,0 28,5 27,0 25,5 24,0 22,5 21,0 Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Handel zagraniczny mlekiem i produktami mleczarskimi Od momentu wprowadzenia (w sierpniu w 2014 r.) przez Rosję embarga na produkty mleczarskie m.in. z UE, wyniki polskiego handlu zagranicznego tymi produktami ulegały stopniowemu pogorszeniu. W okresie sierpień grudzień 2014 r. wartość wywozu produktów mleczarskich z Polski była o 5% mniejsza niż rok wcześniej. Jednak przed wprowadzeniem embarga (tj. w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r.) była o 23% większa. W efekcie obroty produktami mleczarskimi 1 w 2014 r. były znacząco wyższe niż przed rokiem. Ogółem wartość wywozu mleka i jego przetworów (bez kazeiny) osiągnęła poziom 1,9 mld EUR, o 11% wyższy niż w 2013 r. Wolumen eksportu produktów mleczarskich (w przeliczeniu na mleko surowe) wzrósł o 25,5% i wyniósł 2,8 mld litrów. Przywóz ukształtował się na poziomie 1,4 mld litrów, o 22% wyższym niż przed rokiem. Tym samym w 2014 r. saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi zwiększyło się do 1,3 mld litrów mleka z 1,0 mld litrów w roku Handel zagraniczny serami dojrzewającymi W 2014 r. w strukturze asortymentowej eksportu produktów mleczarskich największy udział w wartości (35%) miały sery i twarogi. Ogółem w 2014 r. z Polski wywieziono 205 tys. ton produktów z tej grupy asortymentowej, o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Przedmiotem eksportu były przede wszystkim sery dojrzewające, których wywóz był o 5% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 142 tys. ton. Polskie sery dojrzewające sprzedawane były głównie do UE (88,5 tys. ton 62% całego wywozu tych serów), w tym przede wszystkim do Czech, Niemiec, Słowacji, Włoch i na Węgry. Do momentu wprowadzenia embarga dużym rynkiem zbytu była również Rosja. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy ub.r. na rynek rosyjski trafiło 18% całego wolumenu wywozu polskich serów dojrzewających. Pogorszenie koniunktury na światowym 1 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Agencja Rynku Rolnego 2

3 rynku mleka oraz rosyjskie embargo przyczyniły się do ograniczenia wywozu tej grupy produktów mleczarskich w kolejnych miesiącach. Od czerwca 2014 r. ceny uzyskiwane w eksporcie serów dojrzewających były znacząco niższe niż przed rokiem (w grudniu o 10% niższe). Przed wprowadzeniem embarga (w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r.) wolumen wywozu serów dojrzewających z Polski był o 4% większy niż w tym samym okresie 2013 r. Jednak w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. ich wywóz był o 17,5% mniejszy niż przed rokiem. spadku cen, wolumen wywozu OMP utrzymywał się na wysokim poziomie. Łącznie w 2014 r. osiągnął on poziom 118 tys. ton, o 86% wyższy niż w 2013 r. Aż 69% OMP wywiezionego z Polski znalazło nabywców na rynkach pozaunijnych, w tym przede wszystkim w Algierii (35% całego wywozu), Chinach (6%), a także Nigerii, Meksyku i na Filipinach (po 3%). Do UE wywieziono 37 tys. ton tego produktu (najwięcej do Holandii, Niemiec, Włoch i Bułgarii). Przywóz serów dojrzewających w 2014 r. był o 9% większy i wyniósł 43 tys. ton. Handel zagraniczny odtłuszczonym mlekiem w proszku W 2014 r. udział mleka zagęszczonego i w proszku w wartości wywozu wynosił 24%, a przedmiotem eksportu tradycyjnie było głównie odtłuszczone mleko w proszku (78% wartości eksportu całej grupy towarowej). Ceny uzyskiwane w eksporcie odtłuszczonego mleka w proszku z Polski (po względnej stabilizacji w okresie styczeń kwiecień) od maja 2014 r. wykazywały tendencję spadkową. W grudniu 2014 r. cena eksportowa tego produktu była o 35% niższa od ceny uzyskiwanej w tym samym miesiącu 2013 r. Przy tak znaczącym Od połowy 2014 r. polscy przedsiębiorcy znacząco ograniczyli import OMP. W efekcie ogółem w 2014 r. do kraju przywieziono 19 tys. ton tego proszku, o 29% mniej niż przed rokiem. Handel zagraniczny masłem i tłuszczami mlecznymi Wolumen wywozu masła i tłuszczów mlecznych z Polski w 2014 r. był o 9% większy i wyniósł 35 tys. ton. Ceny tych produktów uzyskiwane w eksporcie od maja 2014 r. były znacząco niższe niż rok wcześniej (w grudniu o 24% niższe) Spadek cen spowodował, że pomimo wzrostu wolumenu, wartość eksportu tej grupy produktów była około 1% mniejsza niż przed rokiem i wyniosła 121 mln EUR. Głównymi partnerami Polski w eksporcie masła są kraje członkowskie UE (90%). W 2014 r. polskie masło poza UE znalazło nabywców Agencja Rynku Rolnego 3

4 także m.in. w Turcji, Kazachstanie, Chinach i Serbii. Przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga, wśród krajów nienależących do UE, ważnym odbiorcą polskiego masła i tłuszczów mlecznych była Rosja (w okresie styczeń lipiec 2014 r. do tego kraju trafiło 8% całego wolumenu wywozu masła z Polski). W 2014 r. do Polski zaimportowano nieco ponad 14 tys. ton masła i tłuszczów mlecznych, o 6% więcej niż rok wcześniej. WSPARCIE RYNKU MLEKA Dopłaty do prywatnego przechowywania W związku z rosyjskim embargiem we wrześniu 2014 r. w UE uruchomiono dopłaty do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku 2, umożliwiając ich realizację do 28 lutego 2015 r. 3 Według danych Komisji Europejskiej 4 od 1 września 2014 r. do 1 lutego 2015 r. do mechanizmu zaoferowano 30,8 tys. ton masła oraz 19,3 tys. ton OMP. Najwięcej masła zgłosili przedsiębiorcy z Holandii (40%), Irlandii (26%), Francji (12%), Belgii (10%) i Niemiec (8%), a OMP przedsię- biorcy z Niemiec (51%), Hiszpanii (21%) i Litwy (16%). W 2014 r. w ramach nadzwyczajnego systemu dopłat do prywatnego przechowywania serów o kodach CN , , , oraz mrożonego twarogu objętego kodem CN w całej UE zawarto umowy na przechowywanie 6 51,9 tys. ton tych serów. Najwięcej serów wprowadzono do prywatnych magazynów we Włoszech (38,5 tys. ton), Irlandii (7,1 tys. ton), Holandii (2,9 tys. ton) i w Szwecji (2,4 tys. ton). Mleko w szkole Administrowany przez Agencję Rynku Rolnego program Mleko w szkole skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ma on na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci uczestniczące w programie Mleko w szkole mogą spożywać mleko białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym 2014/2015, tj. od 1 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. ARR wydatkowała na ten cel (łącznie ze środków unijnych i krajowych) blisko 33 mln zł oraz 206 tys. zł z Funduszu Promocji Mleka (FPM). Ogółem od akcesji do 31 stycznia 2014 r. na program Mleko w szkole wydatkowano 1,15 mld zł (w tym 28,3 mln zł stanowiły środki pochodzące z FPM). Fundusz Promocji Mleka W 2014 r. na rachunek obsługiwanego przez ARR Funduszu Promocji Mleka 7 pod- 2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947 i 948 z 4 września 2014 r. 3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337 z 16 grudnia 2014 r. 4 Źródło: European Milk Market Observatory. Data odczytu 4 lutego 2015 r. 5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 950 z 4 września 2014 r. 6 Źródło: European Milk Market Observatory. Data odczytu 4 lutego 2015 r. 7 Ustawa o funduszach promocji produktów rolno- -spożywczych z 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z późn. zm.). Agencja Rynku Rolnego 4

5 mioty skupujące przekazały 10,4 mln zł. W 2014 r. ze środków FPM, poza programem Mleko w szkole, współfinansowano m.in.: program informacyjno-promocyjny dotyczący wybranych produktów mleczarskich na rynku Chin i Rosji, targi i wystawy, akcje promocyjne i informacyjno-edukacyjne. Ceny krajowe Tendencje cenowe W Polsce ceny skupu mleka i ceny zbytu jego przetworów w drugiej połowie 2014 r. były znacząco niższe od bardzo wysokiego poziomu sprzed roku. Ceny skupu mleka (bez VAT) Za mleko surowe w grudniu 2014 r. krajowi producenci (według GUS) przeciętnie uzyskiwali 123,48 zł/hl, o 1% mniej niż w listopadzie i o 20% mniej niż w tym samym miesiącu 2013 r. W odniesieniu do grudnia 2012 r. cena mleka była niższa o 1,8%. mln litrów Skup i cena skupu mleka VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII skup. cena skupu Najwyższe ceny za mleko płacono w woj. lubuskim 133,91 zł/hl i dolnośląskim 131,44 zł/hl, a najniższe w woj. łódzkim 114,69 zł/hl i świętokrzyskim 115,93 zł/hl. Ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich W grudniu 2014 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku przeciętnie wynosiła 8,94 zł/kg zł/hl (według GUS cena z VAT) i była o 7% niższa niż w poprzednim miesiącu i o 35,5% niższa niż w grudniu 2013 r. W styczniu 2015 r. utrzymała się spadkowa tendencja cen tego proszku. Według danych z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za OMP płacono średnio 7,55 zł/kg (bez VAT), o 4% mniej niż miesiąc wcześniej. zł/kg 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 Ceny zbytu masła w blokach, OMP i sera Edamskiego (z VAT) VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII masło w blokach OMP ser Edamski. Za 1 kg masła w blokach w grudniu 2014 r. krajowi wytwórcy uzyskiwali przeciętnie 14,23 zł (według GUS ceny z VAT), o 6 gr/kg mniej niż miesiąc wcześniej. Cena zbytu masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 15,90 zł/kg, o 19 gr/kg (1%) niższym niż w listopadzie 2014 r. W porównaniu z notowaniami sprzed roku masło w blokach było tańsze o 23%, a konfekcjonowane o 15%. W styczniu 2015 r. (według ZSRIR MRiRW) cena masła w blokach w odniesieniu do grudnia 2014 r. obniżyła się o 6% i wyniosła 11,83 zł/kg (bez VAT). Za ser Edamski w grudniu 2014 r. (według GUS ceny z VAT) średnio w kraju płacono 13,92 zł/kg, a za ser Gouda 13,13 zł/kg, w obu przypadkach około 1% mniej niż miesiąc wcześniej. Sery te były tańsze niż przed rokiem odpowiednio o 22% i 25%. Agencja Rynku Rolnego 5

6 W styczniu 2015 r. (według danych ZSRIR MRiRW ceny bez VAT) ser Edamski zbywano po 11,76 zł/kg, a Gouda po 12,06 zł/kg, o 3 4% taniej niż w grudniu 2014 r. Ceny produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych Na początku 2015 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny głównych eksportowych produktów mleczarskich są niższe od notowanych przed rokiem. Mleko w proszku (OMP i PMP) Za odtłuszczone mleko w proszku w portach Europy Zachodniej (baza FOB) w końcu stycznia 2015 r. uzyskiwano USD/t, a w USA USD/t, odpowiednio o 6% i 12% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie w Oceanii cena tego proszku od początku br. była względnie stabilna i wynosiła USD/t. Pełne mleko w proszku na tym rynku w ciągu miesiąca podrożało o 2%, do USD/t, podczas gdy w portach Europy Zachodniej potaniało o 5%, do USD/t. Ceny mleka w proszku na wyżej wymienionych rynkach światowych były niższe niż przed rokiem o 47 54%. USD/tonę I 2014 Średnie miesięczne ceny odtłuszczonego mleka w proszku na wybranych rynkach zagranicznych II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL Na rynku wewnętrznym UE w ostatnim tygodniu stycznia 2015 r. średnia cena OMP wyniosła 1,96 EUR/kg i była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 41% niższa niż przed rokiem. Jednocześnie cena ta była o 15% wyższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). Za PMP płacono 2,44 EUR/kg, o 3% więcej niż przed miesiącem, ale o 36% mniej niż w porównywalnym okresie stycznia 2014 r. Masło w blokach Cena masła na giełdzie w Chicago w końcu stycznia br. wynosiła USD/t i była o 12,5% wyższa niż w porównywalnym okresie grudnia 2014 r., ale o 7% niższa niż przed rokiem. W Oceanii ceny masła od połowy listopada 2014 r. wzrosły. 23 stycznia 2015 r. za tłuszcz ten płacono USD/t, o 5% więcej niż miesiąc wcześniej, jednak o 21% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. USD/tonę Średnie miesięczne ceny masła na wybranych rynakch zagranicznych I 2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 Oceania USA porty Europy Zachodniej (baza FOB) Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL W portach Europy Zachodniej (baza FOB) cena masła 23 stycznia br. wynosiła USD/t i była o 6% niższa niż przed miesiącem i o 39% niższa niż przed rokiem. Na wewnętrznym rynku UE w ostatnim tygodniu stycznia 2015 r. za masło płacono 2,97 EUR/kg, o 2% więcej niż przed miesiącem, ale o 24% mniej niż w porównywalnym okresie 2014 r. Cena ta była wyższa od ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100 kg) o 34%. Agencja Rynku Rolnego 6

7 Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) wg GUS Okres mln litrów Skup mleka zmiana wielkości skupu w % miesięczna roczna zł/hl Cena skupu mleka zmiana ceny skupu w % miesięczna roczna Skup sprawozdawczy ,4 x 6,0 119,78 x -1, I 759,6 2,6-1,2 123,48-1,8-2,7 Skup meldunkowy II 703,8-7,3-1,9 123,70 0,2-2,5 III 789,4 12,2-0,9 125,32 1,3-0,9 IV 793,1 0,5-4,4 126,34 0,8 5,8 V 865,4 9,1-1,6 125,71-0,5 7,9 VI 834,7-3,5-1,1 127,50 1,4 11,9 VII 866,0 3,8 2,8 129,80 1,8 14,8 VIII 841,8-2,8 0,7 132,97 2,4 17,8 IX 798,8-5,1 1,6 138,34 4,0 20,1 X 792,7-0,8 3,4 143,02 3,4 21,4 XI 745,8-5,9 5,2 150,03 4,9 23,3 XII 786,5 5,5 6,2 153,93 2,6 22,4 Skup sprawozdawczy ,0 x 0,6 135,64 x 13, I 809,2 2,9 6,5 153,65-0,2 24,4 skup meldunkowy II 757,3-6,4 7,6 151,65-1,3 22,6 I-XII 2014* III 852,3 12,6 8,0 150,31-0,9 19,9 IV 850,0-0,3 7,2 145,47-3,2 15,1 V 932,7 9,7 7,8 139,89-3,8 11,3 VI 910,8-2,3 9,1 135,73-3,0 6,5 VII 932,1 2,3 7,6 133,97-1,3 3,2 VIII 912,5-2,1 8,4 128,17-4,3-3,6 IX 865,7-5,1 8,4 124,68-2,7-9,9 X 842,6-2,7 6,3 124,38-0,2-13,0 XI 778,8-7,6 4,4 124,47 0,1-17,0 XII 814,5 4,6 3,6 123,48-0,8-19, ,6 x 7,2 136,63 x 2,3 Skup meldunkowy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł * Skup meldunkowy skorygowany o dane sprawozdawcze za I półrocze 2014 r. Agencja Rynku Rolnego 7

8 Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Okres 2012* 172,0 x 1,6 116,0 x 1,3 312,7 x 11, I 14,8-3,0-4,6 6,4-9,6-29,3 25,5 7,9 5,4 2013* II 12,7-13,9-8,3 6,2-3,3-8,7 24,0-5,8 2,0 III 15,2 18,9 7,7 7,0 12,5-4,4 25,2 4,8 4,2 IV 14,4-5,1 2,4 9,2 31,3-14,9 25,2-0,1 0,3 V 13,5-6,0-5,7 11,7 27,3-3,4 23,9-5,0-3,2 VI 13,5 0,0-8,8 11,7 0,2-16,8 25,4 6,2-0,1 VII 14,6 8,1 1,4 10,3-11,8-20,1 25,9 1,8-1,4 VIII 13,7-6,7-5,3 8,4-18,9-34,0 27,5 6,3-4,9 IX 14,3 4,5 0,7 8,2-2,1-11,2 25,4-7,5-2,1 X 14,3 0,1 3,9 7,8-4,3-1,2 26,0 2,3-3,4 XI 13,1-8,5 1,3 6,0-23,8 7,5 25,3-2,9-0,6 XII 16,8 28,2 11,4 9,3 56,3 31,4 25,6 1,6 8,4 172,5 x 0,1 108,3 x -6,7 312,9 x 0, I 15,5-7,6 4,7 11,1 19,6 73,9 26,2 2,3 2,7 I-XII 2014 w tys. ton II 13,0-16,1 2,0 11,7 5,3 89,2 22,3-14,9-7,1 III 15,2 16,4 0,1 13,8 17,3 97,3 25,5 14,3 1,2 IV 14,5-4,7 0,5 16,0 16,1 74,6 24,3-4,6-3,5 V 15,1 4,4 11,6 17,8 11,2 52,4 26,3 8,4 10,1 VI 14,8-2,2 9,3 18,2 2,4 55,7 26,4 0,4 4,1 VII 15,9 7,6 8,4 16,9-7,4 63,5 29,2 10,5 12,9 VIII 14,7-7,4 7,7 14,4-14,4 72,7 25,7-11,9-6,4 IX 16,0 8,5 11,8 15,1 4,5 84,2 25,2-2,0-0,8 X 14,9-6,9 4,1 12,6-16,5 60,8 25,8 2,1-0,9 XI 15,3 2,7 16,8 10,0-20,8 67,2 21,5-16,6-14,9 XII 16,0 4,8-4,5 12,5 25,5 34,2 27,2 26,7 6,2 Produkcja masła 181,0 x 5,8 170,0 x 66,8 306,0 x 0,2 Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. * produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku zmiana wielkości produkcji w % zmiana wielkości produkcji w % zmiana wielkości produkcji w % w tys. ton w tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Agencja Rynku Rolnego 8 Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających

9 Okres 2012 w blokach Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT) konfekcjonowane miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 14,03 x -13,2 15,95 x -7,3 10,04 x 0,4 14,19 x 1,3 14,20 x 0, I 15,00-2,5-8,9 16,14-2,1-8,6 11,41 0,4 9,9 14,76 0,0-0,6 15,17 0,2 2,0 I-XII 2013 II 14,71-1,9-2,5 15,83-1,9-7,9 11,51 0,9 14,2 14,70-0,4-0,1 15,01-1,1 1,8 III 14,75 0,3 2,9 15,85 0,1-5,3 11,48-0,3 17,5 14,68-0,1 0,5 14,99-0,1 2,7 IV 15,15 2,7 10,3 16,02 1,1-0,1 12,22 6,4 32,8 14,72 0,3 2,7 15,04 0,3 5,2 V 16,09 6,2 25,9 16,55 3,3 9,5 13,05 6,8 46,5 14,99 1,8 7,0 15,22 1,2 10,5 VI 16,68 3,7 31,2 16,91 2,2 12,4 13,29 1,8 47,3 15,08 0,6 9,8 15,27 0,3 13,2 VII 17,49 4,9 37,5 17,57 3,9 16,7 13,36 0,5 46,5 15,47 2,6 14,0 15,69 2,8 17,2 VIII 17,81 1,8 39,5 17,93 2,0 18,9 13,47 0,8 41,6 15,89 2,7 18,0 16,10 2,6 20,5 IX 18,19 2,1 33,4 18,30 2,1 18,9 13,84 2,7 30,0 16,67 4,9 22,8 16,62 3,2 21,2 X 18,16-0,2 31,5 18,46 0,9 17,9 13,62-1,6 22,2 16,96 1,7 19,5 17,15 3,2 19,4 XI 18,19 0,2 21,9 18,47 0,1 15,4 13,50-0,9 18,9 17,15 1,1 18,2 17,39 1,4 18,1 XII 18,46 1,5 19,9 18,77 1,6 13,8 13,87 2,7 22,0 17,41 1,5 18,0 17,73 2,0 17,1 16,72 x 19,2 17,23 x 8,0 12,89 x 28,3 15,71 x 11,1 15,95 x 12, I 17,71-4,1 18,1 18,65-0,6 15,6 14,02 1,1 22,9 17,50 0,5 18,6 17,82 0,5 17,5 I-XII 2014 II 16,66-5,9 13,3 18,04-3,3 14,0 14,16 1,0 23,0 17,21-1,7 17,1 17,47-2,0 16,4 III 16,32-2,0 10,6 17,72-1,8 11,8 14,08-0,6 22,6 16,60-3,5 13,1 16,87-3,4 12,5 IV 16,09-1,4 6,2 17,54-1,0 9,5 13,13-6,7 7,4 15,52-6,5 5,4 15,92-5,6 5,9 V 15,20-5,5-5,5 17,21-1,9 4,0 12,35-5,9-5,4 14,54-6,3-3,0 14,99-5,8-1,5 VI 15,14-0,4-9,2 17,16-0,3 1,5 12,30-0,4-7,4 14,34-1,4-4,9 14,85-0,9-2,8 VII 15,27 0,9-12,7 17,16 0,0-2,3 12,30 0,0-7,9 14,47 0,9-6,5 14,96 0,7-4,7 VIII 15,02-1,6-15,7 16,95-1,2-5,5 11,71-4,8-13,1 14,35-0,8-9,7 14,84-0,8-7,8 IX 13,93-7,3-23,4 16,09-5,1-12,1 10,58-9,6-23,6 13,47-6,1-19,2 14,29-3,7-14,0 X 13,95 0,1-23,2 16,07-0,1-12,9 9,96-5,9-26,9 13,25-1,6-21,9 14,15-1,0-17,5 XI 14,29 2,4-21,4 16,09 0,1-12,9 9,59-3,7-29,0 13,27 0,2-22,6 14,00-1,1-19,5 XII 14,23-0,4-22,9 15,90-1,2-15,3 8,94-6,8-35,5 13,13-1,1-24,6 13,92-0,6-21,5 Masło Odtłuszczone mleko w proszku 15,32 x -8,4 17,05 x -1,1 11,93 x -7,4 14,80 x -5,7 15,34 x -3,8 Gouda Sery podpuszczkowe dojrzewające Edamski Agencja Rynku Rolnego 9

10 Ceny zbytu (bez VAT) mleka spożywczego pasteryzowanego i mleka UHT Okres 2012 Mleko spożywcze pasteryzowane Mleko spożywcze UHT 2% 3,2% ogółem* 2% 3,2% ogółem* miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 1,73 x 1,8 1,77 x 2,9 1,74 x 1,8 1,85 x 0,0 1,86 x 1,1 1,83 x 0, I 1,73 0,3 0,0 1,79-0,2 1,2 1,76-0,1 0,5 1,85-0,2-0,1 1,88-0,3-0,7 1,84-0,2-0,5 II 1,73-0,2-0,3 1,79 0,0 0,7 1,75-0,1 0,2 1,85-0,3-1,1 1,88 0,2-0,2 1,85 0,1-0,3 III 1,73-0,2-0,3 1,79-0,1 0,7 1,75-0,1 0,3 1,85 0,1-0,5 1,87-0,4-0,3 1,84-0,4-0,4 IV 1,74 0,5 0,2 1,79 0,2 1,1 1,76 0,3 0,5 1,84-0,3-0,5 1,87-0,2 0,0 1,84-0,1 0,1 V 1,74 0,5 0,6 1,80 0,5 2,1 1,77 0,5 1,3 1,85 0,5-0,2 1,88 0,5 0,8 1,85 0,5 0,8 VI 1,76 0,9 2,2 1,83 1,7 4,4 1,79 1,2 3,2 1,85 0,1 0,3 1,91 1,7 3,9 1,87 1,3 3,4 VII 1,78 1,2 4,0 1,84 0,7 5,7 1,81 1,0 4,8 1,86 0,4 0,7 1,93 0,8 4,7 1,89 0,9 4,1 VIII 1,81 1,4 5,0 1,87 1,6 6,6 1,83 1,6 5,9 1,86 0,1 1,1 1,95 1,5 6,0 1,91 1,1 5,2 IX 1,84 2,1 7,5 1,92 2,6 9,0 1,88 2,2 8,3 1,91 2,3 3,0 1,98 1,3 7,3 1,94 1,8 6,9 X 1,86 1,1 8,3 1,94 1,1 10,1 1,90 1,1 9,2 1,93 1,2 4,3 2,04 2,8 9,3 1,98 2,0 8,4 XI 1,89 1,2 9,0 2,02 4,2 13,6 1,94 2,5 10,9 2,12 10,1 14,4 2,17 6,4 15,2 2,12 7,0 14,9 XII 1,89 0,3 9,5 2,11 4,3 17,8 1,98 2,0 12,9 2,18 2,8 17,7 2,20 1,5 16,7 2,15 1,6 16, ,79 x 3,6 1,87 x 5,9 1,83 x 5,0 1,91 x 3,4 1,96 x 5,5 1,92 x 5, I 1,91 6,4 10,0 2,12 13,1 18,5 1,99 9,1 13,4 2,21 15,7 19,6 2,24 14,3 19,5 2,19 14,0 18,8 II 1,91 0,1 10,4 2,10-0,9 17,4 1,99-0,1 13,4 2,15-2,8 16,6 2,22-0,8 18,2 2,16-1,5 17,0 III 1,90-0,3 10,3 2,09-0,6 16,8 1,98-0,7 12,8 2,17 0,9 17,6 2,20-1,1 17,4 2,15-0,3 17,0 IV 1,90 0,0 9,7 2,07-0,6 15,9 1,98 0,0 12,5 2,18 0,2 18,2 2,22 0,8 18,6 2,16 0,4 17,6 V 1,88-1,3 7,8 2,05-1,0 14,2 1,95-1,2 10,6 2,14-1,7 15,7 2,15-3,2 14,2 2,10-2,8 13,7 VI 1,87-0,3 6,5 2,00-2,4 9,7 1,93-1,4 7,8 2,09-2,3 12,9 2,11-1,9 10,2 2,05-2,1 9,8 VII 1,86-0,6 4,5 2,01 0,2 9,0 1,92-0,3 6,4 2,08-0,7 11,6 2,12 0,6 10,0 2,06 0,4 9,3 VIII 1,86-0,3 2,8 2,01 0,0 7,3 1,92 0,1 4,9 2,10 1,1 12,7 2,12 0,1 8,5 2,06-0,2 7,9 IX 1,84-0,8-0,2 1,97-1,8 2,6 1,90-1,3 1,2 2,08-1,0 9,1 2,09-1,6 5,4 2,04-1,1 4,9 X 1,82-1,0-2,3 1,95-1,1 0,4 1,88-0,9-0,8 2,02-2,7 4,9 2,01-3,8-1,4 1,96-3,6-0,9 XI 1,81-0,7-4,1 1,94-0,5-4,1 1,87-0,6-3,8 2,00-1,2-5,9 2,00-0,3-7,6 1,95-0,7-8,0 XII 1,79-0,9-5,3 1,92-1,3-9,2 1,85-1,0-6,7 1,99-0,6-9,1 1,99-0,4-9,3 1,94-0,7-10,1 I-XII ,86 x 4,0 2,02 x 7,8 1,93 x 5,7 2,10 x 9,8 2,12 x 8,1 2,07 x 7,6 * Cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5%. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW Agencja Rynku Rolnego 10

11 Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta Województwa w grudniu 2014 r. Zmiana ceny w % w zł/hl miesięczna roczna POLSKA 123,48-0,8-19,8 Dolnośląskie 131,44 0,9-16,4 Kujawsko-pomorskie 117,45-0,6-22,7 Lubelskie 117,80-1,5-25,0 Lubuskie 133,91 0,8-18,8 Łódzkie 114,69-1,0-22,0 Małopolskie 118,15 0,1-14,7 Mazowieckie 121,08-1,6-18,5 Opolskie 129,42-2,3-14,5 Podkarpackie 119,61-0,2-19,2 Podlaskie 129,83-0,5-17,5 Pomorskie 121,30 0,9-25,5 Śląskie 128,68 0,2-20,4 Świętokrzyskie 115,93-1,1-28,0 Warmińsko-mazurskie 127,24-0,4-16,2 Wielkopolskie 124,89-0,4-20,8 Zachodniopomorskie 125,72-1,2-23,2 Agencja Rynku Rolnego 11

12 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny w % Średnia cena miesięczna 1/ roczna * Masło w blokach Niemcy EUR/kg 3, ,2 12,70 Francja EUR/kg 3,00 7,1-25,0 12,70 Holandia EUR/kg 2,97 7,6-21,2 12,58 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1, ,4 8,22 Francja EUR/kg 1,85 2,8-44,6 7,83 Holandia EUR/kg 1,87 8,1-43,7 7,92 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2, ,3 10,16 Francja EUR/kg 2,35 4,4-37,7 9,95 Holandia EUR/kg 2,33 7,4-38,5 9,87 Masło USD/t ,6-38,9 12,67 OMP USD/t ,0-52,7 8,10 PMP USD/t ,8-47,3 10,27 Kreska (-) brak danych porównawczych * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z r.: 1 USD = 3,7687 PLN Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, CLAL i NBP Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z / zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z okresu r., a w przypadku cen światowych - z notowaniem z Średni kurs z r.: 1 EUR = 4,2348 PLN Agencja Rynku Rolnego 12

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu grudnia br. na rynku krajowym podrożało masło i pełne mleko w proszku. W dniach 02-08.12.2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup W kraju nadal notowany jest dynamiczny wzrost dostaw mleka surowego do skupu. W marcu r. do podmiotów skupujących dostarczono 921,5 mln litrów mleka,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/ Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup Od początku r. dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie wyższym niż rok

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 22/2006 1 czerwca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015 RYNEK MLEKA XI/215 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 215 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 215 r. liczyła 5 96, tys. sztuk i była wyższa o,7%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2006 30 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2005 8 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51/2005 22 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 2015 r. liczyła 5 960,0 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2005 18 sierpnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 12/2006 23 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka X/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka X/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 1. Pogłowie krów mlecznych Sytuacja na rynku mleka Od wielu lat odnotowywany jest systematyczny spadek pogłowia krów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe?

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? .pl https://www..pl Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 lutego 2017 Ceny skupu mleka w niektórych rejonach polski przekroczyły granicę 140 zł/hl, nie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 6/2018 15 lutego 2018r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2017 23 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 47/2017 30 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym .pl https://www..pl Prognozy i notowania cen na rynku rolnym Autor: Elżbieta Sulima Data: 25 kwietnia 2016 Trudna sytuacja na rynku mleka i jej prognoza nie jest optymistyczna. W kwietniu ceny mleka spadają.

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka II/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2008 12 czerwca 2008r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 42/2017 26 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 44/2017 9 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51,52/2017 04 stycznia 2018r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2017 14 grudnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2007 6 września 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka IX/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2016 25 sierpnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2016 8 września 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka V/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 PAGE \* MERGEFORMAT 226 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 10/2016 17 marca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2016 07 kwietnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka I/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 5/2007 1 lutego 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%]

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%] MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 8/2014 27 lutego 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2014 5 maja 2014r. RYNEK MLEKA

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 21 29 maja 2009 r. ========== UNIA OPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2014 20 listopada 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat!

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! .pl https://www..pl Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 października 2017 Cena mleka w Polsce w br. jest najwyższa od trzech lat. Rosną ceny zbytu przetworów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 28/2016 28 lipca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA 18 maja 2007 r. UNIA EUROPEJSKA POLITYKA ROLNA I HANDLOWA CENY INSTYTUCJONALNE W SEKTORZE MLEKA W UNII EUROPEJSKIEJ w EUR/100 kg Ceny interwencyjne artykułów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo