Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010"

Transkrypt

1 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło tys. szt. i w porównaniu do czerwca 2009 r. było mniejsze o ok. 68 tys. szt. (o 2,6%). Pogłowie tych zwierząt zostało zmniejszone w 13 województwach. Największy spadek odnotowano na terenie woj. podkarpackiego (o 18,6%), dolnośląskiego (o 12,0%), zachodniopomorskiego (o 11,1%) i pomorskiego (o 6,8%). Nie zmienił się praktycznie stan pogłowia w woj. wielkopolskim, a wzrósł jedynie w woj. podlaskim (o 2,4%) i śląskim (o 1,8%). Przewiduje się, że w II połowie br. liczba krów mlecznych w kraju ulegnie dalszemu zmniejszeniu. w m ln litrów Skup i skupu mleka wg danych GUS zł/hl czerwcu, ale o 1,5% mniej niż rok wcześniej. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2010 r. zakłady mleczarskie skupiły ok. 5,1 mld l mleka, tj. o ok. 3% mniej niż w porównywalnym okresie 2009 r. Według danych przekazywanych przez podmioty skupujące do OT ARR, w roku kwotowym 2010/2011 (tj. w okresie od kwietnia do lipca 2010 r.) skupiono ok. 3,2 mld kg mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym wyniósł ok. 34%. Produkcja artykułów mleczarskich W lipcu br. produkcja głównych artykułów mleczarskich w kraju była mniejsza niż rok wcześniej. Natomiast w odniesieniu do czerwca br. produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających oraz masła była większa, podczas gdy produkcja odtłuszczonego mleka w proszku została ponownie ograniczona. W analizowanym miesiącu produkcja serów była o ponad 8% wyższa niż w czerwcu br. i osiągnęła poziom 23 tys. ton. 600 I III V VII IX XI I III V VII 2010 s k u p c e n a s k u p u Skup mleka surowego Po czerwcowym spadku, w lipcu br. odnotowano wzrost podaży mleka do skupu. W analizowanym miesiącu (wg GUS) producenci dostarczyli prawie 799 mln l mleka, tj. o 1,3% więcej niż 1

2 w tys. ton 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających wg danych GUS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Produkcję masła zwiększono o 1% i wyniosła ona ponad 13 tys. ton. w tys. ton 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 Produkcja masła w g danych GUS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W tym czasie produkcja OMP obniżyła się o ok. 11%, do 9,5 tys. ton. w tys. ton 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku wg danych GUS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2010 r. zarówno produkcja serów dojrzewających jak i OMP, w odniesieniu do porównywalnego okresu 2009 r., była mniejsza o ok. 11%, a masła o prawie 5% mniejsza. Handel zagraniczny Od maja br. wywóz serów i odtłuszczonego mleka w proszku jest większy niż przed rokiem, jednak jego spadek w okresie pierwszych czterech miesięcy zaważył na wynikach pierwszego półrocza br. Według nieostatecznych danych Ministerstwa Finansów, w miesiącach styczeń-czerwiec br. eksport serów był o 3,5% mniejszy niż rok wcześniej i wyniósł niecałe 50 tys. ton. Wywóz OMP był o blisko 15% mniejszy i ukształtował się na poziomie 34,5 tys. ton. Na wyższym niż przed rokiem poziomie utrzymuje się natomiast wywóz masła. W okresie pierwszych sześciu miesięcy br. osiągnął on poziom 14 tys. ton, tj. o ponad 29% wyższy niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrósł przywóz głównych produktów mleczarskich. W pierwszym półroczu br. na polski rynek trafiło 4,1 tys. ton masła, tj. ponad dwa razy więcej niż w porównywalnym okresie ub.r. W tym czasie przywóz serów podpuszczkowych zwiększył się o blisko 35%, do 14 tys. ton, a odtłuszczonego mleka w proszku o ok. 19%, do niecałych 5,8 tys. ton. Działania wspierające rynek Od 1 maja br., zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1111/2009, w ramach programu Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej z magazynów interwencyjnych wycofywane jest masło oraz OMP. Polsce na ten cel do rozdysponowania w 2010 r. 2

3 przyznano 1,9 tys. ton masła i prawie 18 tys. ton OMP. W zamian za odebrane zapasy, przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć produkty żywnościowe do organizacji charytatywnych. Według danych z 2 września br. z magazynów interwencyjnych ARR wydano już ok. 1,4 tys. ton masła i ok. 17,7 tys. ton OMP. Od 1 marca do 15 sierpnia br. unijni przedsiębiorcy mogli składać oferty na dopłaty do prywatnego przechowywania masła (RK nr 158/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.). Łącznie w UE, w okresie objętym dopłatami, zgłoszono 83,1 tys. ton masła (m.in. we Francji, Holandii, Niemczech, Irlandii i Belgii) wobec 80,1 tys. ton przed rokiem. Na terenie Polski przedsiębiorcy nie skorzystali z tego wsparcia. Jednocześnie od początku br. do końca lipca ARR wystawiła 34 certyfikaty jakości na ogólną ilość 836 ton masła przeznaczonego do przechowywania w Niemczech i w Holandii. Według stanu na 26 sierpnia br. w prywatnych magazynach na terenie UE przechowywane było 94,4 tys. ton masła objętego dopłatami (łącznie z masłem zgromadzonym w poprzednim sezonie). W 2010 r., w okresie interwencyjnym (trwającym standardowo od 1 marca do 31 sierpnia) przeciętne rynkowe ceny masła w UE w poszczególnych tygodniach były o 25-66% wyższe od ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100 kg), a OMP o 18-42% wyższe (169,80 EUR/100 kg). W tej sytuacji unijni przedsiębiorcy nie byli zainteresowani sprzedażą tych produktów na zapasy interwencyjne UE. Według stanu na 26 sierpnia br. na zapasach interwencyjnych UE znajdowało się jednak 20,4 tys. ton masła i 224,9 tys. ton OMP zakupionego w poprzednim sezonie. W 2010 r. ARR kontynuuje wypłaty refundacji do wywozu realizowanego na podstawie pozwoleń, na które wnioski można było składać przed 20 listopada 2009 r. Od początku br. do 29 sierpnia w ramach tego wsparcia beneficjentom wypłacono ok. 13,5 mln zł refundacji (łącznie z produktami non-aneks I). realizuje także program Szklanka mleka, którego głównym celem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad zdrowego odżywiania. W roku szkolnym 2009/2010 w programie uczestniczyło ponad 2,8 mln uczniów uczęszczających do 17,2 tys. placówek oświatowych. Od początku września 2009 r. do 29 sierpnia 2010 r. ARR wypłaciła na ten cel (łącznie w ramach dopłaty unijnej i krajowej) ponad 158 mln zł. Na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 148, poz. 990), w końcu sierpnia br. wprowadzono nowe zasady udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, obowiązujące od roku szkolnego 2010/2011. Polegają one m.in. na określeniu dla Wnioskodawcy zainteresowanego dostarczaniem mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych - limitu środków finansowych na realizację ww. dostaw w danym roku szkolnym. Na rok szkolny 2010/2011 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2010 r. 3

4 całkowity limit tych środków ustalono na poziomie 118 mln zł. Znowelizowana ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wprowadziła również zmiany w mechanizmie kwotowania produkcji mleka. Dotyczą one m.in. - zniesienia w latach kwotowych 2010/2011 oraz 2011/2012 nałożonego na podmioty skupujące, obowiązku pobierania od dostawców hurtowych na poczet opłaty wyrównawczej, zaliczek w wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka wprowadzony do obrotu ponad przysługującą im kwotę indywidualną. - zniesienia od roku kowtowego 2010/2011 mechanizmu przyznawania rekompensat za zaprzestanie produkcji mleka; - zmiany sposobu wyliczenia kwoty należnej do przyznania z krajowej rezerwy w roku kwotowym 2010/2011. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 z 17 grudnia 2007 r. oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 501/2008 z 5 czerwca 2008 r., z późn. zm., organizacje branżowe lub międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla branży mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego skierowanego na rynek wewnętrzny UE, dotyczącego m.in. mleka i produktów mlecznych. Ostateczny termin składania do ARR propozycji programów upływa 30 listopada 2010 r. Tendencje cenowe Ceny krajowe Ceny skupu mleka (bez VAT) Od początku 2010 r. ceny skupu mleka w Polsce są względnie stabilne. W lipcu (wg GUS) podmioty skupujące za 100 litrów mleka średnio w kraju płaciły 102,59 zł wobec 102,04 zł w czerwcu i 102,22 zł w styczniu br. Jednak w porównaniu do cen sprzed roku mleko w skupie było droższe o ok. 20%. Przeciętnie najwyższe ceny mleka uzyskiwali dostawcy z woj.: podlaskiego 109,38 zł/hl i zachodniopomorskiego 105,10 zł/hl, a najniższe z woj.: podkarpackiego 87,02 zł/hl i małopolskiego 91,24 zł/hl. Ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich Na rynku krajowym przeważają wzrostowe tendencje cen głównych produktów mleczarskich. Według danych GUS w lipcu br. ceny zbytu masła konfekcjonowanego oraz w blokach, w porównaniu do czerwca br., wzrosły o ok. 2%, odpowiednio do 15,45 zł/kg i 14,44 zł/kg (z VAT). Wymienione rodzaje masła były droższe niż przed rokiem o 36% i 41%. W tym czasie zdrożały również sery podpuszczkowe dojrzewające. Za ser typu Gouda wytwórcy przeciętnie uzyskiwali 12,80 zł/kg, a za Edam 12,91 zł/kg (z VAT), tj. o niecały 1% więcej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen notowanych przed rokiem sery te były droższe o 19-20%. 4

5 Cena odtłuszczonego mleka w proszku w zbycie ukształtowała się na poziomie 9,57 zł/kg (z VAT) i była zbliżona do notowanej w czerwcu oraz o blisko 29% wyższa niż w lipcu 2009 r. zł/kg 15,50 14,50 13,50 12,50 11,50 10,50 9,50 8,50 7,50 6,50 Ceny zbytu masła w blokach i mleka odtłuszczonego w proszku (z VAT) wg GUS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ceny masła w 2009 ceny masła w 2010 ceny OMP w 2009 ceny OMP w 2010 W sierpniu br. ceny serów dojrzewających nadal rosły, a OMP i masła obniżyły się. W zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w sierpniu za odtłuszczone mleko w proszku średnio kraju płacono 8,78 zł/kg (bez VAT), tj. o prawie 3% mniej niż średnio w lipcu. Masło w blokach potaniało o niecały 1%, do 13,91 zł/kg. W odniesieniu do średniej ceny z lipca, w sierpniu sery dojrzewające podrożały o 1-2% i za Edam uzyskiwano 12,01 zł/kg, a za Goudę 12,08 zł/kg. Ceny na rynkach zagranicznych Na monitorowanych rynkach Europy Zachodniej (tj. w Niemczech, we Francji i w Holandii) w sierpniu br. odnotowano znaczący spadek cen pełnego mleka w proszku. W dniach r. (za FAMMU/FAPA) za artykuł ten unijni wytwórcy uzyskiwali 2,67-2,75 EUR/kg, tj. o 4-6% mniej niż porównywalnym tygodniu lipca. W ciągu miesiąca na rynku niemieckim o 3,5%, tj. do 2,20 EUR/kg potaniało także odtłuszczone mleko w proszku. Jednocześnie w Holandii i we Francji ceny OMP wzrosły o 3-4% i wyniosły odpowiednio 2,21 EUR/kg i 2,23 EUR/kg. Ceny masła w Niemczech i w Holandii obniżyły się o 1-2% i w dniach r. za produkt ten płacono 3,72-3,74 EUR/kg. Na rynku francuskim ceny masła od czerwca br. wykazują wzrost, choć jego dynamika w sierpniu uległa znacznemu zmniejszeniu. W końcu sierpnia za 1 kg tego tłuszczu uzyskiwano 3,65 EUR, tj. o 0,6% więcej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku na monitowanych rynkach masło było droższe o 57-65%, OMP o 29-33%, a PMP o 34-40% droższe. USD/t Ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku na giełdach Europy Zachodniej (na bazie FOB) wg USDA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ceny OMP w 2009 r. ceny OMP w 2010 r. ceny masła w 2009 r. ceny masła w 2010 r. Na giełdach zachodnioeuropejskich odnotowano spadek cen mleka w proszku. Według danych United States Department of Agriculture, 20 sierpnia 2010 r. w portach Europy Zachodniej (baza FOB) giełdowe ceny odtłuszczonego mleka w proszku obniżyły się w porównaniu do notowań sprzed miesiąca o blisko 4%, do

6 USD/t (8,83 zł/kg), a proszku pełnego o 1,4%, do USD/t (11,16 zł/kg). W ciągu miesiąca o prawie 2% wzrosła natomiast masła, za które płacono USD/t (15,36 zł/kg). Ceny masła były o 49% wyższe niż rok wcześniej, a OMP i PMP odpowiednio o 20% i o 31% wyższe. W odniesieniu do cen notowanych na giełdach europejskich, w Oceanii PMP i masło było znacząco tańsze (o 8% i 18%), podczas gdy OMP o ok. 6% droższe. Na giełdach amerykańskich masło i OMP było tańsze niż na giełdach zachodnioeuropejskich odpowiednio o 9% i o 13%. 6

7 Miesięczny skup mleka surowego, produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Rok Skup mleka * 8686,4 x 3,7 182,0 x 4,3 120,0 x -7,6 281,5 x 11, I 663,3-1,7 2,4 14,1-8,8 2,3 5,4-43,0-16,3 28,6 21,2 34,9 II 673,9 1,6 5,6 12,9-8,1-1,6 6,3 16,7-3,5 21,6-24,5-0,9 III 737,4 9,4 7,2 15,1 16,8 1,5 8,4 32,9-0,9 23,7 9,7 5,3 IV 752,0 2,0 8,9 13,8-8,4 0,6 8,7 4,0-10,6 22,4 0,2 2,4 V 834,6 11,0 6,2 14,3 3,2-6,0 10,5 20,5-10,0 23,7 5,7 8,9 VI 818,9-1,9 6,5 14,1-0,9 5,5 12,4 18,0-24,1 24,5 3,2 1,8 VII 811,2-0,9 2,3 15,1 6,9-1,4 11,3-8,3-29,5 24,9 1,9-2,7 VIII 796,2-1,9 2,1 14,7-2,8 0,8 10,1-10,7-14,8 23,1-7,3-5,6 IX 737,6-7,4-0,3 13,8-5,8-11,6 7,4-26,7-30,7 23,6 2,5-4,5 X 700,6-5,0-1,6 14,2 2,3-9,2 6,5-12,8-38,7 22,9-3,1-7,2 XI 648,5-7,4 0,2 13,0-8,4-3,6 5,1-21,8-26,0 19,7-14,0-15,4 XII 671,7 3,4-0,6 14,0 7,8-9,4 5,8 14,9-38,5 20,0 1,5-15,4 2009* Miesiąc mln l Zmiana wielkości skupu w % w % tys. ton Produkcja masła Zmiana wielkości produkcji w % w % Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku Zmiana wielkości produkcji 8878,2 x 2,2 170,2 x -6,5 116,9 x -2,5 285,2 x 1, I 680,2 1,4 2,5 13,6-2,6-3,2 4,9-15,4-8,0 19,6-2,0-23,2 II 625,0-8,1-7,3 11,9-12,7-8,1 3,7-24,7-41,4 19,2-2,0-11,2 III 714,6 14,3-3,1 14,3 20,4-5,2 4,5 21,3-46,2 22,9 19,5-3,1 IV 734,5 2,8-2,3 13,7-4,3-1,0 9,4 109,7 8,5 20,3-11,4-9,3 V 799,3 8,8-4,2 14,7 7,1 2,9 11,1 17,9 6,2 21,6 6,2-8,9 VI 788,8-1,3-3,7 13,2-9,9-6,4 10,6-4,6-14,1 21,5-0,7-12,3 VII 798,7 1,3-1,5 13,4 1,1-11,4 9,5-10,6-16,3 23,2 8,4-6,7 tys. ton w % w % Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających tys. ton Zmiana wielkości produkcji w % w % I-VII ,1 x -2,8 94,8 x -4,7 56,3 x -10,8 149,0 x -10,5 *-skup i produkcja z danych sprawozdawczych GUS zielonek zielonek 7

8 Miesięczne ceny skupu mleka (bez VAT) oraz ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT) Masło Mleko surowe Rok Miesiąc w blokach formowane Odtłuszczone mleko w proszku Sery podpuszczkowe dojrzewające Gouda Edam zł/hl ceny ceny zł/kg ceny ceny zł/kg ceny ceny zł/kg ceny ceny zł/kg ceny ceny zł/kg ceny ceny w % w % w % w % w % w % w % w % w % w % w % w % ,26 x -4,5 10,39 x -17,4 11,84 x -5,3 8,51 x -28,9 12,31 x -9,3 12,15 x -10, I 87,92-1,2-29,4 9,66 0,9-15,6 11,34 1,0-11,8 6,75-4,8-31,3 10,73-2,7-23,1 10,68-1,7-25,5 II 86,84-1,2-28,0 9,91 2,6-9,8 11,36 0,1-8,4 7,02 4,0-27,2 10,82 0,8-21,1 10,75 0,7-23,4 III 87,05 0,2-25,4 9,95 0,4-9,6 11,29-0,6-8,4 7,21 2,7-23,4 10,91 0,8-17,8 10,87 1,1-19,8 IV 87,71 0,8-20,9 9,87-0,8-8,4 11,36 0,6-5,8 7,38 2,4-17,1 10,91 0,0-15,5 10,96 0,8-12,9 V 86,84-1,0-17,3 9,81-0,6-6,1 11,15-1,8-4,9 7,36-0,3-14,4 10,80-1,0-10,7 10,93-0,3-6,7 VI 86,40-0,5-15,2 9,96 1,5-4,1 11,23 0,7-4,4 7,41 0,7-14,5 10,74-0,6-10,4 10,87-0,5-6,0 VII 85,77-0,7-12,1 10,21 2,5-1,4 11,40 1,5-3,1 7,43 0,3-14,1 10,70-0,4-10,8 10,87 0,0-5,9 VIII 85,58-0,2-9,8 10,34 1,3 0,5 11,49 0,8-2,0 7,28-2,0-13,3 10,71 0,1-10,4 10,85-0,2-6,3 IX 87,64 2,4-6,1 10,83 4,7 6,0 11,89 3,5 2,9 7,36 1,1-9,0 10,92 2,0-8,0 11,07 2,0-4,0 X 91,93 4,9 1,2 13,34 23,2 37,8 13,56 14,0 18,9 7,82 6,3 3,9 11,73 7,4 0,1 11,83 6,9 4,0 XI 99,35 8,1 10,1 14,96 12,1 57,5 14,85 9,5 31,1 8,59 9,8 16,9 12,47 6,3 10,6 12,46 5,3 12,5 XII 104,87 5,6 17,9 14,80-1,1 54,6 15,06 1,4 34,1 8,85 3,0 24,8 12,79 2,6 16,0 12,62 1,3 16, ,62 x -12,4 11,14 x 7,2 12,16 x 2,7 7,54 x -11,4 11,19 x -9,2 11,23 x -7, I 102,22-2,5 16,3 12,92-12,7 33,7 14,48-3,9 27,7 8,58-3,1 27,1 12,66-1,0 18,0 12,58-0,3 17,8 II 102,22 0,0 17,7 12,35-4,4 24,6 14,37-0,8 26,5 8,38-2,3 19,4 12,56-0,8 16,1 12,53-0,4 16,6 III 102,13-0,1 17,3 12,37 0,2 24,3 14,29-0,6 26,5 8,46 1,0 17,3 12,60 0,3 15,5 12,60 0,6 15,9 IV 101,05-1,1 15,2 12,47 0,8 26,3 14,25-0,2 25,4 8,68 2,6 17,6 12,50-0,8 14,6 12,53-0,6 14,3 V 101,06 0,0 16,4 13,44 7,8 37,0 14,68 3,0 31,7 9,27 6,8 26,0 12,53 0,2 16,0 12,65 1,0 15,7 VI 102,04 1,0 18,1 14,18 5,5 42,4 15,14 3,1 34,8 9,56 3,1 29,0 12,70 1,4 18,2 12,85 1,6 18,2 VII 102,59 0,5 19,6 14,44 1,8 41,4 15,45 2,0 35,5 9,57 0,1 28,8 12,80 0,8 19,6 12,91 0,5 18,8 I-VII ,89 x 17,3 13,17 x 32,9 14,66 x 29,7 8,93 x 23,6 12,62 x 16,8 12,66 x 16,7 Źródło : GUS i obliczenia własne 8

9 Ceny zbytu (bez VAT) mleka spożywczego pasteryzowanego i mleka UHT zł/kg Mleko spożywcze pasteryzowane Mleko spożywcze UHT Rok Miesiąc 2% 3,2% Ogółem* 2% 3,2% Ogółem* 2009 I 1,63 0,8-1,7 1,67 1,3-0,5 1,64 0,9-1,3 1,79-1,2-4,9 1,69-1,5-11,3 1,69-1,4-10,1 II 1,61-1,1-2,8 1,65-1,5-2,0 1,62-1,2-2,4 1,77-1,1-5,8 1,69 0,0-10,3 1,69-0,4-9,7 III 1,60-0,7-3,2 1,64-0,5-2,0 1,61-0,7-2,8 1,78 0,6-5,0 1,66-1,7-10,3 1,67-1,3-9,9 IV 1,60 0,2-3,4 1,62-1,0-3,2 1,60-0,9-3,9 1,78 0,1-4,2 1,67 0,4-9,2 1,67 0,2-9,1 V 1,61 0,4-2,8 1,60-1,4-4,5 1,60 0,0-3,8 1,78-0,2-4,1 1,64-1,7-9,7 1,64-1,7-9,7 VI 1,60-0,4-2,0 1,58-1,0-4,7 1,59-0,5-3,4 1,77-0,1-3,5 1,63-0,7-8,5 1,64-0,4-8,2 VII 1,61 0,3-1,3 1,60 0,8-4,2 1,60 0,7-2,6 1,77-0,3-3,6 1,64 0,5-8,1 1,63-0,5-8,6 VIII 1,61 0,0-1,9 1,58-0,9-4,3 1,59-0,6-3,3 1,77 0,2-2,8 1,64 0,2-7,4 1,64 0,9-7,3 IX 1,60-0,4-2,2 1,58-0,2-4,5 1,58-0,4-3,6 1,77-0,2-3,2 1,62-1,2-8,0 1,63-0,5-7,6 X 1,61 0,6-1,4 1,62 2,7-2,0 1,61 1,7-1,9 1,76-0,5-3,5 1,63 0,5-7,6 1,63-0,4-7,5 XI 1,61 0,0-0,8 1,63 0,5-2,1 1,61 0,3-1,5 1,79 1,4-1,3 1,69 3,5-3,2 1,68 3,3-3,2 XII 1,61-0,1-0,3 1,63 0,1-1,2 1,61 0,0-0,8 1,81 1,5 0,2 1,72 2,2 0,2 1,71 1,9-0, ,61 x -1,8 1,61 x -3,6 1,61 x -2,4 1,78 x -3,3 1,66 x -7,8 1,66 x -7, I 1,62 0,5-0,6 1,64 0,8-1,8 1,62 0,6-1,1 1,80-0,9 0,5 1,72 0,0 1,7 1,71-0,1 1,0 II 1,60-0,8-0,4 1,64-0,2-0,4 1,61-0,6-0,5 1,81 0,5 2,2 1,72-0,2 1,6 1,72 0,2 1,6 III 1,60-0,1 0,3 1,63-0,5-0,4 1,61-0,2-0,1 1,80-0,1 1,5 1,72 0,1 3,4 1,70-0,7 2,2 IV 1,60 0,1 0,2 1,62-0,4 0,3 1,61 0,0 0,8 1,82 0,6 2,0 1,73 0,5 3,5 1,72 1,0 3,0 V 1,60-0,3-0,5 1,62-0,1 1,7 1,61-0,2 0,6 1,80-0,7 1,4 1,71-1,2 4,0 1,71-0,7 4,0 VI 1,60-0,2-0,4 1,63 0,1 2,8 1,61 0,0 1,1 1,81 0,6 2,1 1,72 0,6 5,4 1,72 0,5 4,9 VII 1,61 0,8 0,1 1,62-0,2 1,7 1,61 0,4 0,9 1,81-0,2 2,2 1,71-0,6 4,2 1,70-0,7 4,7 * średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5% Źródło: MRiRW i obliczenia własne 9

10 Ceny mleka w przekroju wojewódzkim wg siedziby producenta Ceny skupu mleka bez VAT - zł/hl Województwa lipiec POLSKA 102,59 0,5 dolnośląskie 104,48 1,6 kujawsko-pomorskie 102,03 0,7 lubelskie 99,49 2,2 lubuskie 102,33-2,1 łódzkie 95,88 0,6 małopolskie 91,24-0,7 mazowieckie 101,82 0,8 opolskie 103,14 0,8 podkarpackie 87,02-2,2 podlaskie 109,38-0,7 pomorskie 100,27 0,6 śląskie 99,85 0,6 świętokrzyskie 94,86 2,7 warmińsko-mazurskie 103,46-0,2 wielkopolskie 102,81 2,0 zachodniopomorskie 105,10-1,3 19,6 14,4 22,1 19,5 14,4 19,8 10,1 27,1 12,7 11,8 16,5 28,2 12,8 19,6 21,2 14,2 25,6 Źródło: GUS i obliczenia własne 10

11 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia % średniej ceny Miesięczna Roczna Średnia w zł/kg* Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie masło w blokach Niemcy EUR/kg 3,72-2,1 65,3 14,86 Francja EUR/kg 3,65 0,6 60,8 14,58 Holandia EUR/kg 3,74-1,1 57,1 14,94 odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,20-3,5 29,4 8,79 Francja EUR/kg 2,23 3,7 32,7 8,91 Holandia EUR/kg 2,21 2,8 32,3 8,83 pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,68-6,0 35,4 10,71 Francja EUR/kg 2,75-3,5 34,1 10,99 Holandia EUR/kg 2,67-4,0 39,8 10,67 Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia masło USD/t ,8 49,1 15,36 OMP USD/t ,8 20,1 8,83 PMP USD/t ,4 31,1 11,16 * z przeliczenia według kursu NBP: 1 EUR = 3,9946 PLN ( ) 1 USD = 3,1110 PLN ( ) Źródło: FAMMU/FAPA i USDA; ceny walut przeliczono wg kursu dnia NBP 11

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu grudnia br. na rynku krajowym podrożało masło i pełne mleko w proszku. W dniach 02-08.12.2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2006 30 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 22/2006 1 czerwca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2005 8 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51/2005 22 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2005 18 sierpnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich Na pocztku maja br. notowano dalszy dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym .pl https://www..pl Prognozy i notowania cen na rynku rolnym Autor: Elżbieta Sulima Data: 25 kwietnia 2016 Trudna sytuacja na rynku mleka i jej prognoza nie jest optymistyczna. W kwietniu ceny mleka spadają.

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe?

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? .pl https://www..pl Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 lutego 2017 Ceny skupu mleka w niektórych rejonach polski przekroczyły granicę 140 zł/hl, nie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 12/2006 23 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015 RYNEK MLEKA XI/215 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 215 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 215 r. liczyła 5 96, tys. sztuk i była wyższa o,7%

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka X/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka X/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich W kwietniu br. na rynku krajowym przeway wzrosty cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka IX/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 2015 r. liczyła 5 960,0 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat!

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! .pl https://www..pl Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 października 2017 Cena mleka w Polsce w br. jest najwyższa od trzech lat. Rosną ceny zbytu przetworów

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA SKUP I CENY SKUPU MLEKA CZERWIEC 2009

ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA SKUP I CENY SKUPU MLEKA CZERWIEC 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA SKUP I CENY SKUPU MLEKA CZERWIEC 2009 Białystok, J.K. Branickiego 29A lok. 1; 1515-085 Białystok Tel: 85/ 674 73 29 E-mail: izba@izbamleka.pl NR 6/10.07.2009 SPIS TREŚCI Skup

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 5 marca 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 6/2018 15 lutego 2018r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2017 23 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 47/2017 30 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka II/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 42/2017 26 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 44/2017 9 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2017 14 grudnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2008 12 czerwca 2008r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/ Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup Od początku r. dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie wyższym niż rok

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2007 6 września 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51,52/2017 04 stycznia 2018r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2016 25 sierpnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2016 8 września 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka V/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 PAGE \* MERGEFORMAT 226 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe Skup W kraju nadal notowany jest dynamiczny wzrost dostaw mleka surowego do skupu. W marcu r. do podmiotów skupujących dostarczono 921,5 mln litrów mleka,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 10/2016 17 marca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2016 07 kwietnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka I/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo