PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

2 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo da Vinci Erasmus Grundtvig Erasmus

3 Cele ilościowe programu 2 mln studentów będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą

4 Cele ilościowe programu 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży

5 Budżet programu Perspektywa finansowa programu Erasmus ,7 mld EUR Przewidywany budżet dla Polski około 1 mld EUR Poziom finansowania w br. dla Polski 2014 r. 102 mln EUR

6 Uczestnicy programu Erasmus+ A. Kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia kraje kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii B. Kraje partnerskie: Konfederacja Szwajcarska *zmiana statusu kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja pozostałe kraje udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

7 E R A S M U S + edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Mobilność edukacyjna Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz dwa rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport

8 Obszary edukacji w programie Erasmus+ Edukacja szkolna Kształcenie i szkolenia zawodowe Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Akcja 1 kadra kadra osoby uczące się kadra osoby uczące się kadra wolontariusze wymiany młodzieży kadra Akcja 2 Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA Akcja 3 KE KE KE KE Dialog usystematyzowany

9 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 1 24 marca 2014 r. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) 30 kwietnia 2014 r. Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą 1 października 2014 r. Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą 27 marca 2014 r. Wspólne studia magisterskie 3 kwietnia 2014 r. Wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego

10 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 2 30 kwietnia 2014 r. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) 1 października 2014 r. Partnerstwa strategiczne wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą 3 kwietnia 2014 r. Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 3 kwietnia 2014 r., 2 września 2014 r. Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

11 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 3 17 marca 2014 r. Współpraca w społeczeństwie obywatelskim 30 kwietnia 2014 r. i 1 października 2014 r. Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą 20 maja 2014 r. i drugi etap 2 października 2014 r. Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży Działania Jean Monnet 26 marca 2014 r. Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty Działania w dziedzinie sportu 15 maja 2014 r. Współpraca partnerska w dziedzinie sportu 14 marca 2014 r., 15 maja 2014 r. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

12 MECHANIZM WNIOSKOWANIA Innowacje w programie Erasmus+ REJESTRACJA NA PORTALU UŻYTKOWNIKA KROKI POSTĘPOWANIA 1. ECAS account 2. PIC code 3. e-form

13 REJESTRACJA W BAZIE ECAS Utworzenie konta ECAS jest niezbędne, aby rozpocząć rejestrację instytucji. System automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą po zarejestrowaniu się. To działanie nie jest rejestracją organizacji/instytucji. Stanowi tylko początek procesu i pozwala uzyskać PIC w dalszej procedurze.

14 PORTAL UŻYTKOWNIKA PIC kod

15 Kluczowe dokumenty: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Przewodnik po programie Erasmus+ Zaproszenie do składania wniosków Program Erasmus+ Formularze wniosków (on-line)

16 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (24) Należy skupić się w szczególności na sporcie na poziomie najbliższym obywatelowi oraz na wolontariacie w sporcie z uwagi na ważną rolę, jaką odgrywają one w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej.

17 Dziękuję za uwagę. Mirosław Marczewski Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 1 kwietnia 2014 r., Sejm RP

18 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

19 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla edukacji szkolnej

20 E R A S M U S + Edukacja szkolna AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność kadry edukacji szkolnej Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 12 lub 24 miesiące o uczestnicy: pracownicy szkoły o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 24 lub 36 miesięcy o uczestnicy: pracownicy szkoły i uczniowie

21 Edukacja szkolna akcja 1 i 2 Instytucje uprawnione do udziału w programie Erasmus+ (publiczne i niepubliczne): przedszkola szkoły: podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne artystyczne sportowe inne instytucje działające w sektorze edukacji (dotyczy Akcji 2)

22 Akcja 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Rodzaje mobilności edukacyjnych (od 2 do 60 dni): prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole partnerskiej (teaching assignment) szkolenie kadry/pracowników za granicą, w tym: udział w kursach udział w szkoleniach (seminaria/konferencje) job shadowing (obserwacja pracy szkoły partnerskiej) Przykład: Szkoła sportowa z Polski w celu podniesienia jakości i innowacyjności zajęć sportowych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych kadry realizuje projekt, którego głównymi działaniami są wyjazdy szkoleniowoobserwacyjne do instytucji z Niemiec, Francji i Austrii. Wdrażanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas wyjazdów stanowi integralną część projektu.

23 Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI SZKOLNEJ Projekty współpracy szkół co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów (międzynarodowe spotkania projektowe, krótko- i długoterminowe zagraniczne wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli) Projekty współpracy regionalnej między władzami edukacyjnymi co najmniej dwie grupy instytucji z dwóch różnych krajów (jednostka samorządu terytorialnego, szkoła/przedszkole, inna instytucja, np. klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, stowarzyszenie itp.) Projekty instytucji edukacyjnych co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów

24 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Projekty współpracy szkół Sport and us Projekt zrealizowany przez szkołę mistrzostwa sportowego z Polski wraz ze szkołami z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier, Włoch, Turcji, Bułgarii i Niemiec. Projekty współpracy regionalnej między władzami edukacyjnymi Korzyści dla szkoły i regionu płynące ze sportu i rekreacji Projekt realizowany pomiędzy Polską i Słowacją. Uczestniczą w nim gminy i szkoły podstawowe z obu krajów oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży (Polska) i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (Słowacja).

25 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 1 24 marca 2014 r. godz Akcja 2 30 kwietnia 2014 r. godz Wniosek eform składany wyłącznie elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami Wniosek składany przez instytucję pełniącą rolę koordynatora projektu

26 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Edukacja szkolna tel Dziękuję za uwagę. Michał Wodzisławski Koordynator Akcji 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Erasmus+ Edukacja szkolna

27 Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej

28 Erasmus+ Młodzież Naturalna kontynuacja programu Młodzież w działaniu ( ) Zdrowy, aktywny styl życia młodzieży oraz sport jako edukacyjne narzędzie były jednym z głównych priorytetów Mwd w 2013 roku 1/3 dofinansowanych projektów była związana z tym priorytetem (245 na 766) stowarzyszenia, fundacje, UKS-y, samorządowe instytucje sportu i kultury, szkolne kluby

29 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Wymiana młodzieżowa Sport for changes Organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie Organizacje partnerskie: Youth4Youth (Włochy), MCAST Sports Department (Malta), Jarvenpaa City/Sports Departament (Finlandia), Brandenburgische Sportjugend (Niemcy) Inspiracją dla projektu był Europejski Rok Wolontariatu. Celem było podkreślenie, że wolontariat sportowy to wolontariat jak każdy inny potrzebne są do niego zaangażowanie i pozytywna energia.

30 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ poznanie innych form pracy z młodzieżą poprzez sport: Sandball z Malty, Floorball z Finlandii i Strassenfussball z Niemiec nauka organizacji imprezy rekreacyjno-sportowej: uliczny turniej piłki nożnej wolontariat sportowy w innych krajach (realia) swobodne funkcjonowanie w wielokulturowej grupie (język obcy, komunikacja) przybliżenie tradycji i zwyczajów Efekt długofalowy: powołanie do życia MSIS (Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych) Orlik jasnym punktem na społecznej i młodzieżowej mapie miasta

31 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Inicjatywa młodzieżowa Zagrajmy w Petanque Organizator: Stowarzyszenie "Nasz Łąg nasza wieś Organizacja partnerska: A.T.E. Caltun Club UNESCO (Rumunia) W trakcie projektu poznamy zasady francuskiej gry w boule (petanka), zbudujemy 8 pól do gry w okolicach Łęga i Curtea de Arges w Rumunii.

32 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Inicjatywa młodzieżowa Zagrajmy w Petanque - Główne działania: lokalne turnieje dwa turnieje międzynarodowe budowa miejsc do gry instruktaż gry nagrany na DVD i rozpowszechniany w szkołach stworzenie halowej odmiany tej gry

33 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Wolontariat Europejski Beyond yourself vounteering for children and youth Organizator: Stowarzyszenie Parafiada Wolontariusze: Ola z Ukrainy i Johanna z Niemiec Czas: 9 miesięcy Prowadzisz zajęcia z dziećmi według swojego pomysłu i to reakcja dzieci będzie najszczerszą oceną. Pomagamy między innymi w sportowych zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci w Parafiadzie. Jesteśmy zaskoczone, że dzieci mogą mieć aż tyle energii!

34 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Jednym z priorytetów zdefiniowanych przez Komisję Europejską jest: Zdrowy styl życia młodzieży, zwłaszcza aktywność fizyczna i sport amatorski, traktowane także jako narzędzie włączania społecznego i zwiększania odpowiedzialności młodzieży za sprawy publiczne.

35 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Sport jako narzędzie edukacyjne Sport jako narzędzie pracy z młodzieżą (wychowawcze, kształtujące postawy itd.) Sport jako narzędzie włączania społecznego, rozwoju kompetencji, poprawy stanu zdrowia młodzieży Wszystko w czasie wolnym od nauki.

36 E R A S M U S + M Ł O D Z I E Ż AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wymiany młodzieżowe Wolontariat Europejski Mobilność osób pracujących z młodzieżą Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe Partnerstwa strategiczne Rozwój polityki młodzieżowej

37 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Wymiany młodzieżowe 5-21 dni osób od 13. do 30. roku życia minimum dwa kraje wspólna praca nad interesującym tematem

38 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Wolontariat Europejski od 2 do 12 miesięcy do 30 wolontariuszy uczestniczących w projekcie od 17. do 30. roku życia praca społeczna w innym kraju partnerstwo: organizacja goszcząca organizacja wysyłająca wolontariusz

39 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Mobilność osób pracujących z młodzieżą rozwój osób pracujących z młodzieżą wymiana doświadczeń, nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy instytucjami seminaria, kursy szkoleniowe, wizyty studyjne wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów (ang. Contact Making Activities) staże typu podpatrywanie pracy (ang. job shadowing) od 2 dni do 12 miesięcy (bez podróży) do 50 uczestników

40 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne Dla kogo? Przez młodzież, dla młodzieży, z młodzieżą organizacje, instytucje pracujące z młodzieżą osoby działające i pracujące w obszarze edukacji i szkoleń osoby pracujące z młodzieżą eksperci, specjaliści młodzi ludzie, studenci, uczniowie, wolontariusze (13-30 lat) Czas: Ile krajów: Ilu uczestników: Kluczowe słowa: od 6 do 24 miesięcy wystarczą dwa kraje brak ograniczeń Strategia, czyli plan działania; Partnerstwo, czyli równe traktowanie się stron; Innowacje, czyli nowatorstwo.

41 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Wymiana metod pracy, dobrych praktyk Współpraca międzysektorowa = szansa na nowe rozwiązania wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskich podejść, metod i sposobów pracy w sektorze młodzieżowym; wymierne efekty; aktualizacja, odświeżenie, modernizacja Zmiany systemowe Cel: odpowiedź na wyzwania współczesnego świata (bezrobocie młodzieży, dążenie do stabilności i wzrostu ekonomicznego, dążenie do zwiększenia uczestnictwa młodych w życiu publicznym)

42 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe to projekt, który na tyle ile to możliwe samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież to możliwość sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów to współpraca lokalnych inicjatyw realizowanych równolegle przez minimum dwie grupy młodzieży z minimum dwóch różnych krajów To założenie klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego to organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych

43 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Rozwój polityki młodzieżowej Dialog usystematyzowany, czyli spotkania, konsultacje między decydentami a młodymi ludźmi Możliwe działania: krajowe i międzynarodowe seminaria (debaty, spotkania, wymiana informacji) Europejski Tydzień Młodzieży konsultacje dotyczące aktywnego uczestnictwa młodzieży w publicznym życiu demokratycznym wydarzenia symulujące pracę instytucji demokratycznych organizacja konferencji młodzieżowych w ramach prezydencji danego kraju w UE

44 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Rozwój polityki młodzieżowej Spotkanie krajowe jedna organizacja z Polski Spotkania międzynarodowe min. dwie organizacje z dwóch różnych krajów od 3 do 24 miesięcy od 13. do 30. roku życia co najmniej 30 uczestników

45 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Młodzież tel Dziękuję za uwagę. Mikołaj Różycki Koordynator Akcji 2 Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Młodzież

46 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Oferta programu Erasmus+ dla instytucji działających w obszarze sportu

47 E R A S M U S + Kształcenie i szkolenia zawodowe AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność uczniów i kadry Partnerstwa strategiczne na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 12 lub 24 miesiące o uczestnicy: nauczyciele, trenerzy, uczniowie i praktykanci o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 24 lub 36 miesięcy o uczestnicy: osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe

48 Akcja 1 i 2 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Instytucje uprawnione do udziału w programie Erasmus+ w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych (publiczne i niepubliczne): szkoły i placówki kształcenia zawodowego każda inna instytucja działająca w obszarze kształcenia zawodowego i szkolenia kadry (także sportowej) instytucje, których działalność ma bezpośredni lub pośredni wpływ na sektor kształcenia i szkoleń zawodowych

49 Akcja 1 MOBILNOŚĆ KADRY Uczestnicy: nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie praktyk, doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności osoby z przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz innych sektorów (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie) Czas trwania wyjazdu: od 2 dni do 2 miesięcy Działania: praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie bądź instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego obserwacja (job shadowing) lub pobyt szkoleniowy w instytucjach szkoleniowych prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich Wymagany min. jeden partner zagraniczny

50 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Leonardo da Vinci Miejski Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska W Pogoni po doświadczenia z kolebki futbolu (Partner zagraniczny: Wielka Brytania) Wymiana doświadczeń trenerów i instruktorów Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Ruda Śląska. Podczas tygodniowego pobytu w brytyjskim klubie sportowym uczestnicy poznali metody szkoleniowe związane z przygotowaniem drużyny do meczu oraz zasady rządzące cyklem doboru treningowego młodych sportowców. Zgodnie z planami klubu nowe doświadczenia zostaną wykorzystane nie tylko w popularyzowaniu piłki nożnej wśród młodzieży. Dzieląc się wiedzą i materiałami z zaobserwowanych zajęć i sesji, klub zamierza upowszechniać nowe rozwiązania także w innych instytucjach.

51 Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Współpraca partnerska pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze kształcenia zawodowego. Możliwa jest również realizacja projektów międzysektorowych (łączących szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych i pozaformalną edukację młodzieży, także w kontekście sportu). Przykładowe działania: wymiana dobrych praktyk, rozwój i wdrażanie nowych metod szkoleniowych, opracowywanie programów szkoleniowych, ułatwianie uznawalności nabytych kwalifikacji, promocja szkolnictwa zawodowego, upowszechnianie nowych metod szkoleniowych itp. Zasady tworzenia partnerstw: co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów uprawnionych w programie Erasmus+ (instytucje z krajów partnerskich spoza UE mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną) Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy (do wyboru jedna z opcji)

52 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Leonardo da Vinci Uniwersytet Szczeciński Fitness Elearning Team Training (Partnerzy: Irlandia, Belgia, Czechy, Malta, Hiszpania, Portugalia, Włochy) Projekt w trakcie realizacji. Celem współpracy pomiędzy partnerami będzie stworzenie standardów i wytycznych dla potencjalnych trenerów w ośrodkach dla instruktorów fitness. W ciągu dwuletniej współpracy partnerzy wymienią doświadczenia w zakresie rozwoju sprawności fizycznej w celu stworzenia wspólnej grupy zadaniowej, która będzie rozwijać standardy pracy zespołów szkoleniowych w przyszłych e-learningowych centrach fitness. System szkoleń będzie wykorzystywać technologie e-learningowe w oparciu o EQF-fitness.

53 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 1 24 marca 2014 r. godz Akcja 2 30 kwietnia 2014 r. godz Wniosek e-form składany wyłącznie elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami Wniosek e-form składany przez instytucję pełniącą rolę koordynatora projektu

54 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe tel Dziękuję za uwagę. Izabela Laskowska Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

55 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego

56 Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego MOBILNOŚĆ (1) Wyjazdy stypendialne studentów w celu zrealizowania części kształcenia: a) w partnerskiej uczelni zagranicznej b) w zagranicznym przedsiębiorstwie (możliwe wyjazdy absolwentów, o ile zostaną zrekrutowani na ostatnim roku studiów) Wyjazdy stypendialne pracowników: a) nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznej b) pracowników w celach szkoleniowych

57 Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego MOBILNOŚĆ (2) Stypendia dla studentów zakwalifikowanych na wspólne studia magisterskie (Joint Masters Degrees), które uzyskały akceptację Komisji Europejskiej System pożyczek bankowych przyznawanych na preferencyjnych warunkach ukończenie studiów drugiego stopnia w innym kraju

58 Udział akademii wychowania fizycznego w mobilności w poprzednich edycjach programu Erasmus Wyjazdy studentów Wyjazdy pracowników Kwota na wyjazdy stypendialne PL GDAŃSK PL KATOWICE PL KRAKÓW PL POZNAŃ PL WARSZAWA PL WROCŁAW

59 Udział akademii wychowania fizycznego w kursach intensywnych ( ) Connection between Wellness Technology and Physiotherapy HELLP Health as a Lifelong Learning Process EduSport The Sport Operator between Educational Responsibility and Management Expertise ATLAS Winter University Tourism Development for Health and Social Well-Being of Local Communities Community Based Mental Health Critical Assessment and Outcome Measures in Aquatic Therapy for Persons with Chronic Disabilities Study, Work and Travel as "Voluntourist" SocialSport New Approaches in Education and Physical Activity for an Healthier Society Stay hungry stay active! Lifestyles for a long health span

60 Udział akademii wychowania fizycznego w projektach centralnych ( ) Uczelnia AWF Warszawa (rehabilitacja) AWF Kraków AWF Warszawa i AWF Wrocław Tytuł projektu European standards in adapted physical activities Innovations and Learning in Spa Management Innovations and Learning in Spa Management Ageing and disability a new crossing between physical activity, social inclusion and life-long wellbeing Kraje zaangażowane w realizację CZ, PL, SE, UK, PT, LV, IE, FI, FR, BE FI, ES, UK, AT, PL EE, AT, CZ, BG, ES, NL, NO, SI, CY, FR, IT, MT, PL, UK, SK, LV, LI, IE, GR, DE

61 Efekt uboczny Erasmusa

62 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (dawniej Erasmus) tel Dziękuję za uwagę. Beata Skibińska Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

63 Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

64 E R A S M U S + Edukacja dorosłych AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność edukacyjna (Mobilność kadry edukacji dorosłych) Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych, EPALE) 3,48 mln EUR zakładany budżet Erasmusa+ dla sektora Edukacja dorosłych w 2014 r.

65 Edukacja i szkolenia 2020 wskaźnik odniesienia dot. edukacji dorosłych Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie, cele na rok 2020: średnio w Europie co najmniej 15 proc. dorosłych ( proc., ,7 proc.) w Polsce co najmniej 10 proc. dorosłych (2012 4,5 proc., ,4 proc.) Wskaźnik dotyczy uczestniczenia w uczeniu się formalnym i pozaformalnym w ostatnich 4 tyg. przed badaniem.

66 PRIORYTETY PROGRAMU ERASMUS+ DLA SEKTORA EDUKACJI DOROSŁYCH Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych priorytety strategiczne programu: rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, takich jak kompetencje językowe, informatyczne, przedsiębiorczość rozszerzanie wykorzystania TIK w nauczaniu i uczeniu się promowanie narzędzi uznawania kwalifikacji przystosowanie zasad finansowania i inwestowania w edukację do nowych potrzeb i rozwijanie nowych podejść w tym zakresie

67 PRIORYTETY SPECYFICZNE DLA OBSZARU EDUKACJI DOROSŁYCH Przyczynienie się do zmniejszenia liczby osób dorosłych nisko wykwalifikowanych (re-skilling, up-skilling), m.in. poprzez: motywowanie do uczenia się (tworzenie systemu zachęt) zapewnianie informacji o dostępie do uczenia się przez całe życie, w tym informacji o uznawaniu efektów uczenia się i doradztwo w rozwoju tworzenie ofert edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych dorosłych słuchaczy

68 EDUKACJA DOROSŁYCH Akcja 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH Ogólny cel akcji: wspieranie profesjonalnego rozwoju kadry edukacji dorosłych poprzez realizację rocznego lub dwuletniego projektu przez organizacje edukacji dorosłych Działania wspierane w ramach akcji: wyjazdy kadry w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych/szkoleń w obszarze edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej wyjazdy kadry w celu udziału w kursach i innego typu formach szkoleniowych oraz pobytach typu job shadowing/obserwacja pracy w organizacji zajmującej się edukacją dorosłych Wniosek o dofinansowanie: składa organizacja edukacji dorosłych do narodowej agencji w kraju, w którym ma siedzibę Liczba możliwych wniosków: jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w danej rundzie selekcyjnej Termin składania wniosków: 17 marca 2014 r. (do godz ) Termin rozpoczęcia projektu: między 1 czerwca a 31 grudnia 2014 r. Europejski Plan Rozwoju (European Development Plan)

69 EDUKACJA DOROSŁYCH Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata Skład partnerski: organizacje z minimum trzech krajów programu Uczestnicy: organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, władze lokalne Wniosek o dofinansowanie: składa organizacja wnioskująca (koordynator) w imieniu całego partnerstwa i ona podpisuje umowę o dofinansowanie Liczba możliwych wniosków: ten sam skład partnerski może złożyć jeden wniosek, jedna organizacja może być w różnych projektach (te same działania mogą być dofinansowane tylko raz) Grupy docelowe: kadra edukacji dorosłych, dorośli słuchacze Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2014 r. (do godz ) Termin rozpoczęcia projektu: 1 września 2014 r.

70 EDUKACJA DOROSŁYCH Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Przykładowe działania wspierane w ramach akcji: wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną rozwijanie współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi międzynarodowe działania wspierające rozwój przedsiębiorczości jako cechy umysłu oraz rozwój umiejętności w celu pobudzania aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości, w tym społecznej spotkania międzynarodowe partnerów dotyczące koordynacji i wdrażania projektu

71 EDUKACJA DOROSŁYCH Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Przykładowe działania wspierane w ramach akcji (cd.) Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się, jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu: krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (5 dni 2 miesiące) dłuższe pobyty szkoleniowe kadry: prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy w zagranicznej organizacji partnerskiej lub szkoleń dla kadry edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej (2-12 miesięcy) łączona mobilność (blended & virtual mobility) dorosłych słuchaczy (do 2 miesięcy)

72 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Program/akcja: program Uczenie się przez całe życie Grundtvig / Projekty Partnerskie Grundtviga Tytuł projektu: Healthy Life Without Obesity Via Sports Lata realizacji: Organizacja polska: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia (Dąbrowa Białostocka) Kraje partnerów: Turcja (koordynator), Hiszpania, Włochy Cele projektu: zapobieganie i walka z problemami zdrowotnymi wynikającymi z otyłości osób dorosłych upośledzonych umysłowo poprzez aktywność fizyczną i sport podniesienie świadomości społecznej, w szczególności wśród rodziców, opiekunów, pedagogów i edukatorów osób upośledzonych umysłowo na temat wiedzy i rozumienia istoty problemu otyłości dla życia tych osób organizacje partnerskie zdobywają doświadczenie i poznają metody, techniki i sposoby walki z otyłością w kontekście możliwości i rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach partnerów

73 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Grupa docelowa: pracownicy organizacji działających na rzecz osób upośledzonych umysłowo, społeczność lokalna, osoby upośledzone umysłowo (w tym osoby otyłe) Planowane rezultaty projektu: strona internetowa projektu kwestionariusz dot. problemów otyłości osób upośledzonych umysłowo program żywieniowy program zajęć sportowych broszura informacyjna na temat zagadnień podejmowanych w ramach projektu film promujący zdrowy i aktywny styl życia wśród osób upośledzonych umysłowo seminaria dla rodziców i organizacji na temat otyłości, sposobów walki z nią oraz zapobiegania jej newslettery

74 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Edukacja dorosłych tel Dziękuję za uwagę. Alina Respondek Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych

75 Projekty centralne i sport Perspektywa

76 ZAŁOŻENIA AKCJI CENTRALNYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ Projekty centralne Erasmus+ to projekty realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim. Projekty centralne są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency EACEA) w Brukseli. Kluczowa rola KE i EACEA dla wnioskodawców. Wnioskowanie w systemie online oraz zależnie od wymagań danej akcji pocztą wraz z załącznikami bezpośrednio do EACEA.

77 ZAŁOŻENIA AKCJI CENTRALNYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ Projekty dotyczą głównie działań cross sektorowych np. współpracy biznesu z uczelniami czy organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) z biznesem i rynkiem pracy, tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy czy wspierania reform w obszarze edukacji. Dodatkowo program Jean Monnet wspiera działania instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej. Nowym elementem jest Erasmus+ Sport, który wspiera rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi, ma podnieść poziom aktywności fizycznej w Europie i nadać jej wymiar europejski.

78 ROLA AGENCJI WYKONAWCZEJ ds. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO DLA PROJEKTÓW CENTRALNYCH Publikuje wszystkie oficjalne dokumenty i Zaproszenia do składania wniosków. Informuje o kryteriach oceny i przyznawania grantów. Publikuje i przyjmuje wszystkie wnioski dla projektów centralnych. Przekazuje informacje o i dla projektów zatwierdzonych do realizacji. Zawiera umowy z beneficjentami. Monitoruje realizacje projektów i przyjmuje wszystkie raporty. Przekazuje wyjaśnienia i interpretacje dla beneficjentów. Prowadzi Helpdesk i FAQ dla projektów centralnych. Publikuje przewodniki i kompendia projektów w danym roku.

79 ŹRÓDŁA INFORMACJI Projekty centralne Erasmus+ STRONA INTERNETOWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ /erasmus-plus/index_en.htm STRONA INTERNETOWA AGENCJI WYKONAWCZEJ DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

80 Krótka charakterystyka akcji centralnych Erasmus+ Perspektywa

81 PROJEKTY CENTRALNE PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1 Studiowanie i wolontariat w innym kraju (projekty w dużej skali) Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji Akcja Jean Monnet Akcja Erasmus+ Sport

82 Akcja 1 STUDIOWANIE I WOLONTARIAT ZA GRANICĄ Działania w akcji 1: Wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego Grupą odbiorców są młodzi ludzie w wieku lat, którzy chcą się zaangażować w niezarobkowe działania wolontariackie za granicą. Wspólne studia magisterskie

83 Akcja 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I DOBRYCH PRAKTYK Działania w akcji 2: Sojusze na rzecz wiedzy Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą Projekty wspierające modernizację/reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

84 Akcja 3 WSPARCIE DLA REFORM W OBSZARZE EDUKACJI Wsparcie w reformowaniu polityk i osiąganiu celów strategii Europa 2020, strategii Edukacja i szkolenia 2020 oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata ; Działania związane z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży (w tym EQF, ECTS, ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass); Współpraca kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi wsparciem reform. Działania w akcji 3 (aktualnie ogłoszone): Współpraca w społeczeństwie obywatelskim współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia oraz współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze młodzieży Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży międzynarodowa współpraca w zakresie wdrażania innowacyjnych polityk pod kierownictwem władz publicznych wysokiego szczebla

85 Jean Monnet Wsparcie działań podejmowanych głównie przez szkoły wyższe w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej. Inicjatywy realizowane w ramach programu Jean Monnet: Moduły Jean Monnet Katedry Jean Monnet Centra doskonałości Jean Monnet Wsparcie Jean Monnet dla instytucji i stowarzyszeń specjalizujących się w nauczaniu o Unii Europejskiej i integracji europejskiej Sieci Jean Monnet oraz projekty Jean Monnet

86 Erasmus+ Sport Perspektywa

87 OGÓLNE CELE PROGRAMU ERASMUS+ SPORT 1. Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi, wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego 2. Rozwój wymiaru europejskiego w sporcie (poziom systemowy) 3. Podniesienie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej /ruchowej (poziom indywidualny)

88 PRIORYTETY PROGRAMU ERASMUS+ SPORT walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja; promocja i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie oraz kariery dwutorowej sportowców; promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie; wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

89 Erasmus+ Sport Działania w akcji Sport: Wdrażane i zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: 1. Współpraca Partnerska w dziedzinie Sportu 2. Niekomercyjne Europejskie Wydarzenia Sportowe Spójność polityk - realizowana przez Komisję Europejską: 1. Działania wzmacniające politykę opartą na faktach/badaniach 2. Dialog polityczny pomiędzy partnerami w Unii Europejskiej

90 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W DZIEDZINIE SPORTU CELE SZCZEGÓŁOWE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W DZIEDZINIE SPORTU: walka z dopingiem na poziomie najbliższym obywatelowi, szczególnie dotycząca środowiska sportu amatorskiego i fitness wsparcie działań profilaktycznych, edukacyjnych i innowacyjnych umożliwiających walkę z przemocą, rasizmem i nietolerancją w sporcie wzmocnienie profilaktyki i podnoszenie świadomości pomiędzy osobami zaangażowanymi w walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych wspieranie wdrażania strategicznych dokumentów unijnych w dziedzinie sportu i obszarów pokrewnych (np. wytyczne UE dotyczące propagowania prozdrowotnej aktywności fizycznej (HEPA) Health-Enhancing Physical Activity, wytyczne UE dotyczące kariery dwutorowej sportowców i zasady dobrego zarządzania w sporcie itp.)

91 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W DZIEDZINIE SPORTU ORGANIZACJE MAJĄCE PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Wszystkie nienastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne z krajów programu np.: instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie Narodowe Komitety Olimpijskie oraz federacje sportowe organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, a także międzynarodowym narodowe ligi sportowe kluby sportowe

92 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W DZIEDZINIE SPORTU ORGANIZACJE MAJĄCE PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE organizacje i związki reprezentujące sportowców organizacje i związki reprezentujące wolontariuszy, trenerów, menedżerów itp. działających w sporcie organizacje z obszaru sportu dla wszystkich organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży

93 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W DZIEDZINIE SPORTU WARUNKI REALIZACJI Współpraca powinna obejmować partnerów z co najmniej pięciu krajów uprawnionych w programie. Wszystkie organizacje/instytucje muszą być określone już na etapie składania wniosku. Czas trwania projektu od 12 do 36 miesięcy musi być określony na etapie wnioskowania (12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy). Termin składania wniosków upływa 15 maja dla projektów realizowanych od 1 stycznia następnego roku. Maksymalna wysokość dofinansowania: EUR przy dofinansowaniu maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów uprawnionych.

94 NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIA SPORTOWE Cele szczegółowe Niekomercyjnych Europejskich Wydarzeń Sportowych: wspieranie działań w obszarze sportu, strategii UE w zakresie walki z wykluczeniem społecznym, wyrównywania szans, szczególnie Europejskiej Strategii na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności wspieranie wdrażania wytycznych Unii Europejskiej dotyczących propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej (HEPA) wspieranie możliwych działań związanych z organizacją Europejskiego Tygodnia Sportu

95 NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIA/IMPREZY SPORTOWE INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wszystkie nienastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne w zakresie sportu. Przykładowe organizacje mogące brać udział: instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, a także międzynarodowym instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń europejskich w zakresie sportu Nieuprawnione działania: zawody sportowe regularnie organizowane przez międzynarodowe lub krajowe federacje sportowe/doroczne rozgrywki lig zawodowych rozgrywki/zawody w obszarze sportu wyczynowego

96 NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIA/IMPREZY SPORTOWE WARUNKI REALIZACJI Organizacja szeroko zakrojonego niekomercyjnego europejskiego wydarzenia sportowego, w którym uczestnicy pochodzą z co najmniej 12 różnych krajów programu Terminy składania wniosków: do 14 marca dla projektów rozpoczynających się od 1 czerwca do 15 maja dla projektów rozpoczynających się od 1 stycznia następnego roku Maksymalnie EUR dofinansowania przy dofinansowaniu maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów uprawnionych.

97 DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJI SPORT ERASMUS+ Sport INFO DAY r. BRUKSELA Zapis transmisji z tego wydarzenia, a także korzystanie z przygotowanych prezentacji na stronie: nce=21819&portal.id=1 W związku z nową akcją przygotowano elektroniczną platformę do poszukiwania partnerów dla projektów Erasmus+ Sport: https://sporttool.teamwork.fr/

98 Kryteria przyznawania środków Kluczowe elementy sukcesu we wnioskowaniu do programu Erasmus+

99 KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Adekwatność projektu Jakość proponowanych działań i ich realizacji Doświadczenie i poziom grupy realizującej projekt oraz jakość umów partnerskich Wpływ i upowszechnianie Propozycja projektu przygotowana w oparciu o cele polityk UE w danej dziedzinie Propozycja projektu niesie wartość dodaną na poziomie Unii Europejskiej Spójność pomiędzy celami projektu, jego metodologią, działaniami i proponowanym budżetem Jakość i wykonalność zaproponowanej metodologii projektu Odpowiednia liczba różnorodnych partnerów o odpowiednim profilu działalności i adekwatnym doświadczeniu w danej dziedzinie Spodziewany wpływ na uczestników, zaangażowane organizacje oraz otoczenie projektu Jakość działań zapewniających trwałość projektu

100 KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE Kryterium wykluczającym jest brak następujących dokumentów: oświadczenie/zobowiązanie do realizacji projektu przez partnerów (Declaration of Honour) podpis osoby uprawnionej potwierdzającej: status prawny/osobowość prawną organizacji stabilną kondycję finansową (financially stable) brak zobowiązań (obciążeń) prawnych zdolność organizacyjną do podjęcia pracy w projekcie że zapisy we wniosku zostały uzgodnione ze wszystkimi partnerami

101 MECHANIZM KONTRAKTOWANIA I FINANSOWANIA Projekty centralne Erasmus+ są objęte m.in. następującymi regulacjami: Wielostronne umowy na realizację projektu Nowe regulacje finansowe Badanie/sprawdzanie zdolności finansowej na etapie selekcji wniosków Badanie nie obowiązuje instytucji publicznych i organizacji międzynarodowych oraz w przypadku dofinansowania na niższym poziomie (low value) do EUR.

102 Zrozumieć akcje centralne Erasmus+ Ogólne wskazówki dotyczące wnioskowania w akcjach centralnych

103 ZROZUMIEĆ AKCJE CENTRALNE ERASMUS+ Główne zagadnienia adresowane do wszystkich wnioskodawców Zawartość projektu: ponadnarodowy wpływ i oddziaływanie cele i priorytety projektów centralnych Erasmus+ Wybór i zarządzanie: wybór metodologii równe traktowanie wszystkich wnioskujących Duże znaczenie: kryteriów uprawniających do udziału w programie kryteriów przyznawania grantów kryteriów wykluczających kryteriów wyboru wg: zdolności organizacyjnych zdolności finansowych

104 DOBRZE OPRACOWANA PROPOZYCJA PROJEKTU JEST: spójna ujęcie problemu, grupy docelowe, działania, cele, środki prosta cele, podejście oparta na badaniach analiza potrzeb ex-ante, stan wiedzy przejrzysta potrzeba podjęcia działań, rozwiązania i efekty działania rzetelnie zaplanowana działania, harmonogram, potrzebne środki wyczerpująca wszystkie istotne informacje muszą się znaleźć we wniosku, to co się w nim nie znajdzie, nie będzie miało miejsca konkretnie ukierunkowana projekt nie musi rozwiązywać problemów całego świata, lecz ma odpowiadać na konkretne potrzeby

105 Należy: Tips & tricks? Jakość! znać obowiązujące (dokumenty) strategie, polityki, wytyczne znać program i jego akcje znać priorytety i wymagania danego Zaproszenia do składania wniosków zadbać, zapewnić, aby projekt wpisywał się w działania instytucji/organizacji zapewnić dobrą sieć współpracy międzynarodowej wykorzystywać potencjał (własny i partnerów) zapewnić bardzo dobry (piszący) zespół projektowy zapewniający proces tworzenia i pisania projektu (wniosku)

106 Kontakt z Zespołem Upowszechniania Rezultatów i Analiz Programowych tel Dziękuję za uwagę. Tadeusz Wojciechowski Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Upowszechniania Rezultatów i Analiz Programowych

107

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

o programie Erasmus+

o programie Erasmus+ www.erasmusplus.org.pl o programie Erasmus+ Erasmus+ to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM? Program Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Sport Warszawa, 17.10.2014 r.

Erasmus+ Sport Warszawa, 17.10.2014 r. Akademia Erasmus+ Erasmus+ Sport Warszawa, 17.10.2014 r. Oczekiwania uczestników Zagadnienia merytoryczne Kształtowanie postaw aktywnych obywateli, liderów sportowych wolontariuszy, edukacja poprzez sport,

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne Warszawa, 20.10.2014 r.

Erasmus+ Akcje centralne Warszawa, 20.10.2014 r. Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Warszawa, 20.10.2014 r. Jakie zagadnienia dotyczące akcji centralnych Erasmus+ interesują Państwa najbardziej? Aspekty finansowe projektu Wszystkie związane z

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r.

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r. ANDRZEJ WYCZAWSKI Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE Częstochowa, 23 maja 2016 r. ERASMUS+ Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Zasadnicze zmiany do okresu 2007-2013 Mniejsza liczba akcji Wnioskowanie tylko elektroniczne -w postaci eform Praktycznie brak kosztów rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych E R A S M U S + 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe projekty edukacyjne - nowy program Erasmus+ Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ

Międzynarodowe projekty edukacyjne - nowy program Erasmus+ Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ Międzynarodowe projekty edukacyjne - nowy program Erasmus+ Erasmus+ Uczenie się przez Całe Życie Lifelong Learning Programme (2007-2013) Erasmus+ (2014-2020) Podstawowe informacje Okres obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013 Edukacja szkolna Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. COMENIUS 2007-2013 Erasmus+ Edukacja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE 19 października 2015 Porządek prezentacji 1. Wyzwania edukacji dorosłych 2. Miejsce sektora

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2016 15 lutego 2016 r., Warszawa PLAN SPOTKANIA 1. Ogólna charakterystyka Partnerstw strategicznych 2. Prezentacja projektu Freely accesible

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta programu GRUNDTVIG na rok 2012 październik 2011 Comenius Edukacja szkolna STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Dialog usystematyzowany: spotkania młodych ludzi i decydentów do spraw młodzieży ,,NIC O NAS BEZ NAS Dialog usystematyzowany (ang. structured

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl

www.erasmusplus.org.pl www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Konkurs 2013 Warszawa, 30 listopada 2012 Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ : Sport. Sport

Erasmus+ : Sport. Sport Erasmus+ : Michał Rynkowski Unit DG Edukacji i Kultury Komisja Europejska W przeszłości Brak specyficznego programu Preparatory actions (2009-2011 i 2012-2013) Wydarzenia specjalne (tzw. special annual

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Warszawa, 10 listopada 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Sesja Uczenie się dorosłych - umiejętności podstawowe a sukces w życiu Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Alina Respondek

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 Wspiera edukację,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji szkolnej Konkurs 2015 2014 2020 E R A S M U S + Edukacja szkolna AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r.

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. Mobilność w pigułce Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ Oferta programu Erasmus+ dla studentów Poznań, 18 marca 2016 r. HISTORIA PROGRAMU ERASMUS 1987 Erasmus 1995 1999 SOCRATES I 1998 Polska dołącza do programu 2000 2006

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Znaczenie programu Uczenie się przez całe Ŝycie w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE?

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE? Część B Mobilność kadry edukacji dorosłych dorosłych MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH Opisywany projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę: Mobilność kadry: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Prezentacja programu. Konkurs 2011 Warszawa, 6 grudnia 2010 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu

Bardziej szczegółowo

oferta programu dla sektora edukacji pozaformalnej

oferta programu dla sektora edukacji pozaformalnej oferta programu dla sektora edukacji pozaformalnej Akcja 1 Wymiany młodzieży Wolontariat Europejski Wyjazdy osób pracujących z młodzieżą Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego. Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r.

Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego. Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r. Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r. Plan prezentacji Program Erasmus+ w pigułce Biegłość językowa cel czy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PRIORYTETY SEKTOROWE: WZMACNIANIE PROFESJONALNEGO PROFILU NAUCZYCIELI ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH OGRANICZENIE PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI SZKOLNEJ PODNOSZENIE JAKOŚCI WCZESNEJ EDUKACJI I OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Wyniki konkursu 29 kwi 2016 19:14 Sz. P. Dorota Rachwalik Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

fiszka uwzględniająca:

fiszka uwzględniająca: Załącznik do uchwały nr 74 KM PO WER z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla IV Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Lp. Roczny

Bardziej szczegółowo

Akademia Erasmus+ Erasmus+ Sport

Akademia Erasmus+ Erasmus+ Sport Akademia Erasmus+ Erasmus+ Sport Plan prezentacji Erasmus+ Sport 1. Założenia i idee Erasmus+ - akcje centralne 2. Działania przygotowawcze 2009-2013 3. Cele i priorytety Erasmus+ Sport 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Wspieranie edukacji dorosłych w placówkach kultury

Wspieranie edukacji dorosłych w placówkach kultury ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH Wspieranie edukacji dorosłych w placówkach kultury Forum Edukacji Dorosłych 28 listopada 2016 r., Warszawa Alina Respondek O CZYM BĘDZIE PREZENTACJA I SESJA Wyzwania stojące

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja 2014/ 15 2020/ 2021 1. Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017 PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE Konkurs 2017 Liczba projektów dofinansowanych w konkursach 2014, 2015, 2016 72 80 wnioski złożone 47 wnioski dofinansowane 12 11 10

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo