PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

2 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo da Vinci Erasmus Grundtvig Erasmus

3 Cele ilościowe programu 2 mln studentów będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą

4 Cele ilościowe programu 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży

5 Budżet programu Perspektywa finansowa programu Erasmus ,7 mld EUR Przewidywany budżet dla Polski około 1 mld EUR Poziom finansowania w br. dla Polski 2014 r. 102 mln EUR

6 Uczestnicy programu Erasmus+ A. Kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia kraje kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii B. Kraje partnerskie: Konfederacja Szwajcarska *zmiana statusu kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja pozostałe kraje udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

7 E R A S M U S + edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Mobilność edukacyjna Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz dwa rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport

8 Obszary edukacji w programie Erasmus+ Edukacja szkolna Kształcenie i szkolenia zawodowe Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Akcja 1 kadra kadra osoby uczące się kadra osoby uczące się kadra wolontariusze wymiany młodzieży kadra Akcja 2 Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA Akcja 3 KE KE KE KE Dialog usystematyzowany

9 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 1 24 marca 2014 r. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) 30 kwietnia 2014 r. Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą 1 października 2014 r. Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą 27 marca 2014 r. Wspólne studia magisterskie 3 kwietnia 2014 r. Wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego

10 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 2 30 kwietnia 2014 r. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) 1 października 2014 r. Partnerstwa strategiczne wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą 3 kwietnia 2014 r. Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 3 kwietnia 2014 r., 2 września 2014 r. Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

11 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 3 17 marca 2014 r. Współpraca w społeczeństwie obywatelskim 30 kwietnia 2014 r. i 1 października 2014 r. Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą 20 maja 2014 r. i drugi etap 2 października 2014 r. Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży Działania Jean Monnet 26 marca 2014 r. Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty Działania w dziedzinie sportu 15 maja 2014 r. Współpraca partnerska w dziedzinie sportu 14 marca 2014 r., 15 maja 2014 r. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

12 MECHANIZM WNIOSKOWANIA Innowacje w programie Erasmus+ REJESTRACJA NA PORTALU UŻYTKOWNIKA KROKI POSTĘPOWANIA 1. ECAS account 2. PIC code 3. e-form

13 REJESTRACJA W BAZIE ECAS Utworzenie konta ECAS jest niezbędne, aby rozpocząć rejestrację instytucji. System automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą po zarejestrowaniu się. To działanie nie jest rejestracją organizacji/instytucji. Stanowi tylko początek procesu i pozwala uzyskać PIC w dalszej procedurze.

14 PORTAL UŻYTKOWNIKA PIC kod

15 Kluczowe dokumenty: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Przewodnik po programie Erasmus+ Zaproszenie do składania wniosków Program Erasmus+ Formularze wniosków (on-line)

16 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (24) Należy skupić się w szczególności na sporcie na poziomie najbliższym obywatelowi oraz na wolontariacie w sporcie z uwagi na ważną rolę, jaką odgrywają one w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej.

17 Dziękuję za uwagę. Mirosław Marczewski Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 1 kwietnia 2014 r., Sejm RP

18 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

19 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla edukacji szkolnej

20 E R A S M U S + Edukacja szkolna AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność kadry edukacji szkolnej Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 12 lub 24 miesiące o uczestnicy: pracownicy szkoły o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 24 lub 36 miesięcy o uczestnicy: pracownicy szkoły i uczniowie

21 Edukacja szkolna akcja 1 i 2 Instytucje uprawnione do udziału w programie Erasmus+ (publiczne i niepubliczne): przedszkola szkoły: podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne artystyczne sportowe inne instytucje działające w sektorze edukacji (dotyczy Akcji 2)

22 Akcja 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Rodzaje mobilności edukacyjnych (od 2 do 60 dni): prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole partnerskiej (teaching assignment) szkolenie kadry/pracowników za granicą, w tym: udział w kursach udział w szkoleniach (seminaria/konferencje) job shadowing (obserwacja pracy szkoły partnerskiej) Przykład: Szkoła sportowa z Polski w celu podniesienia jakości i innowacyjności zajęć sportowych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych kadry realizuje projekt, którego głównymi działaniami są wyjazdy szkoleniowoobserwacyjne do instytucji z Niemiec, Francji i Austrii. Wdrażanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas wyjazdów stanowi integralną część projektu.

23 Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI SZKOLNEJ Projekty współpracy szkół co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów (międzynarodowe spotkania projektowe, krótko- i długoterminowe zagraniczne wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli) Projekty współpracy regionalnej między władzami edukacyjnymi co najmniej dwie grupy instytucji z dwóch różnych krajów (jednostka samorządu terytorialnego, szkoła/przedszkole, inna instytucja, np. klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, stowarzyszenie itp.) Projekty instytucji edukacyjnych co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów

24 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Projekty współpracy szkół Sport and us Projekt zrealizowany przez szkołę mistrzostwa sportowego z Polski wraz ze szkołami z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier, Włoch, Turcji, Bułgarii i Niemiec. Projekty współpracy regionalnej między władzami edukacyjnymi Korzyści dla szkoły i regionu płynące ze sportu i rekreacji Projekt realizowany pomiędzy Polską i Słowacją. Uczestniczą w nim gminy i szkoły podstawowe z obu krajów oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży (Polska) i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (Słowacja).

25 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 1 24 marca 2014 r. godz Akcja 2 30 kwietnia 2014 r. godz Wniosek eform składany wyłącznie elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami Wniosek składany przez instytucję pełniącą rolę koordynatora projektu

26 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Edukacja szkolna tel Dziękuję za uwagę. Michał Wodzisławski Koordynator Akcji 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Erasmus+ Edukacja szkolna

27 Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej

28 Erasmus+ Młodzież Naturalna kontynuacja programu Młodzież w działaniu ( ) Zdrowy, aktywny styl życia młodzieży oraz sport jako edukacyjne narzędzie były jednym z głównych priorytetów Mwd w 2013 roku 1/3 dofinansowanych projektów była związana z tym priorytetem (245 na 766) stowarzyszenia, fundacje, UKS-y, samorządowe instytucje sportu i kultury, szkolne kluby

29 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Wymiana młodzieżowa Sport for changes Organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie Organizacje partnerskie: Youth4Youth (Włochy), MCAST Sports Department (Malta), Jarvenpaa City/Sports Departament (Finlandia), Brandenburgische Sportjugend (Niemcy) Inspiracją dla projektu był Europejski Rok Wolontariatu. Celem było podkreślenie, że wolontariat sportowy to wolontariat jak każdy inny potrzebne są do niego zaangażowanie i pozytywna energia.

30 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ poznanie innych form pracy z młodzieżą poprzez sport: Sandball z Malty, Floorball z Finlandii i Strassenfussball z Niemiec nauka organizacji imprezy rekreacyjno-sportowej: uliczny turniej piłki nożnej wolontariat sportowy w innych krajach (realia) swobodne funkcjonowanie w wielokulturowej grupie (język obcy, komunikacja) przybliżenie tradycji i zwyczajów Efekt długofalowy: powołanie do życia MSIS (Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych) Orlik jasnym punktem na społecznej i młodzieżowej mapie miasta

31 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Inicjatywa młodzieżowa Zagrajmy w Petanque Organizator: Stowarzyszenie "Nasz Łąg nasza wieś Organizacja partnerska: A.T.E. Caltun Club UNESCO (Rumunia) W trakcie projektu poznamy zasady francuskiej gry w boule (petanka), zbudujemy 8 pól do gry w okolicach Łęga i Curtea de Arges w Rumunii.

32 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Inicjatywa młodzieżowa Zagrajmy w Petanque - Główne działania: lokalne turnieje dwa turnieje międzynarodowe budowa miejsc do gry instruktaż gry nagrany na DVD i rozpowszechniany w szkołach stworzenie halowej odmiany tej gry

33 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Wolontariat Europejski Beyond yourself vounteering for children and youth Organizator: Stowarzyszenie Parafiada Wolontariusze: Ola z Ukrainy i Johanna z Niemiec Czas: 9 miesięcy Prowadzisz zajęcia z dziećmi według swojego pomysłu i to reakcja dzieci będzie najszczerszą oceną. Pomagamy między innymi w sportowych zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci w Parafiadzie. Jesteśmy zaskoczone, że dzieci mogą mieć aż tyle energii!

34 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Jednym z priorytetów zdefiniowanych przez Komisję Europejską jest: Zdrowy styl życia młodzieży, zwłaszcza aktywność fizyczna i sport amatorski, traktowane także jako narzędzie włączania społecznego i zwiększania odpowiedzialności młodzieży za sprawy publiczne.

35 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Sport jako narzędzie edukacyjne Sport jako narzędzie pracy z młodzieżą (wychowawcze, kształtujące postawy itd.) Sport jako narzędzie włączania społecznego, rozwoju kompetencji, poprawy stanu zdrowia młodzieży Wszystko w czasie wolnym od nauki.

36 E R A S M U S + M Ł O D Z I E Ż AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wymiany młodzieżowe Wolontariat Europejski Mobilność osób pracujących z młodzieżą Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe Partnerstwa strategiczne Rozwój polityki młodzieżowej

37 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Wymiany młodzieżowe 5-21 dni osób od 13. do 30. roku życia minimum dwa kraje wspólna praca nad interesującym tematem

38 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Wolontariat Europejski od 2 do 12 miesięcy do 30 wolontariuszy uczestniczących w projekcie od 17. do 30. roku życia praca społeczna w innym kraju partnerstwo: organizacja goszcząca organizacja wysyłająca wolontariusz

39 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Mobilność osób pracujących z młodzieżą rozwój osób pracujących z młodzieżą wymiana doświadczeń, nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy instytucjami seminaria, kursy szkoleniowe, wizyty studyjne wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów (ang. Contact Making Activities) staże typu podpatrywanie pracy (ang. job shadowing) od 2 dni do 12 miesięcy (bez podróży) do 50 uczestników

40 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne Dla kogo? Przez młodzież, dla młodzieży, z młodzieżą organizacje, instytucje pracujące z młodzieżą osoby działające i pracujące w obszarze edukacji i szkoleń osoby pracujące z młodzieżą eksperci, specjaliści młodzi ludzie, studenci, uczniowie, wolontariusze (13-30 lat) Czas: Ile krajów: Ilu uczestników: Kluczowe słowa: od 6 do 24 miesięcy wystarczą dwa kraje brak ograniczeń Strategia, czyli plan działania; Partnerstwo, czyli równe traktowanie się stron; Innowacje, czyli nowatorstwo.

41 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Wymiana metod pracy, dobrych praktyk Współpraca międzysektorowa = szansa na nowe rozwiązania wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskich podejść, metod i sposobów pracy w sektorze młodzieżowym; wymierne efekty; aktualizacja, odświeżenie, modernizacja Zmiany systemowe Cel: odpowiedź na wyzwania współczesnego świata (bezrobocie młodzieży, dążenie do stabilności i wzrostu ekonomicznego, dążenie do zwiększenia uczestnictwa młodych w życiu publicznym)

42 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe to projekt, który na tyle ile to możliwe samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież to możliwość sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów to współpraca lokalnych inicjatyw realizowanych równolegle przez minimum dwie grupy młodzieży z minimum dwóch różnych krajów To założenie klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego to organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych

43 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Rozwój polityki młodzieżowej Dialog usystematyzowany, czyli spotkania, konsultacje między decydentami a młodymi ludźmi Możliwe działania: krajowe i międzynarodowe seminaria (debaty, spotkania, wymiana informacji) Europejski Tydzień Młodzieży konsultacje dotyczące aktywnego uczestnictwa młodzieży w publicznym życiu demokratycznym wydarzenia symulujące pracę instytucji demokratycznych organizacja konferencji młodzieżowych w ramach prezydencji danego kraju w UE

44 SPORT W SEKTORZE MŁODZIEŻ PROGRAMU ERASMUS+ Rozwój polityki młodzieżowej Spotkanie krajowe jedna organizacja z Polski Spotkania międzynarodowe min. dwie organizacje z dwóch różnych krajów od 3 do 24 miesięcy od 13. do 30. roku życia co najmniej 30 uczestników

45 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Młodzież tel Dziękuję za uwagę. Mikołaj Różycki Koordynator Akcji 2 Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Młodzież

46 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Oferta programu Erasmus+ dla instytucji działających w obszarze sportu

47 E R A S M U S + Kształcenie i szkolenia zawodowe AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność uczniów i kadry Partnerstwa strategiczne na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 12 lub 24 miesiące o uczestnicy: nauczyciele, trenerzy, uczniowie i praktykanci o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 24 lub 36 miesięcy o uczestnicy: osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe

48 Akcja 1 i 2 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Instytucje uprawnione do udziału w programie Erasmus+ w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych (publiczne i niepubliczne): szkoły i placówki kształcenia zawodowego każda inna instytucja działająca w obszarze kształcenia zawodowego i szkolenia kadry (także sportowej) instytucje, których działalność ma bezpośredni lub pośredni wpływ na sektor kształcenia i szkoleń zawodowych

49 Akcja 1 MOBILNOŚĆ KADRY Uczestnicy: nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie praktyk, doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności osoby z przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz innych sektorów (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie) Czas trwania wyjazdu: od 2 dni do 2 miesięcy Działania: praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie bądź instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego obserwacja (job shadowing) lub pobyt szkoleniowy w instytucjach szkoleniowych prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich Wymagany min. jeden partner zagraniczny

50 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Leonardo da Vinci Miejski Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska W Pogoni po doświadczenia z kolebki futbolu (Partner zagraniczny: Wielka Brytania) Wymiana doświadczeń trenerów i instruktorów Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Ruda Śląska. Podczas tygodniowego pobytu w brytyjskim klubie sportowym uczestnicy poznali metody szkoleniowe związane z przygotowaniem drużyny do meczu oraz zasady rządzące cyklem doboru treningowego młodych sportowców. Zgodnie z planami klubu nowe doświadczenia zostaną wykorzystane nie tylko w popularyzowaniu piłki nożnej wśród młodzieży. Dzieląc się wiedzą i materiałami z zaobserwowanych zajęć i sesji, klub zamierza upowszechniać nowe rozwiązania także w innych instytucjach.

51 Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Współpraca partnerska pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze kształcenia zawodowego. Możliwa jest również realizacja projektów międzysektorowych (łączących szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych i pozaformalną edukację młodzieży, także w kontekście sportu). Przykładowe działania: wymiana dobrych praktyk, rozwój i wdrażanie nowych metod szkoleniowych, opracowywanie programów szkoleniowych, ułatwianie uznawalności nabytych kwalifikacji, promocja szkolnictwa zawodowego, upowszechnianie nowych metod szkoleniowych itp. Zasady tworzenia partnerstw: co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów uprawnionych w programie Erasmus+ (instytucje z krajów partnerskich spoza UE mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną) Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy (do wyboru jedna z opcji)

52 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Leonardo da Vinci Uniwersytet Szczeciński Fitness Elearning Team Training (Partnerzy: Irlandia, Belgia, Czechy, Malta, Hiszpania, Portugalia, Włochy) Projekt w trakcie realizacji. Celem współpracy pomiędzy partnerami będzie stworzenie standardów i wytycznych dla potencjalnych trenerów w ośrodkach dla instruktorów fitness. W ciągu dwuletniej współpracy partnerzy wymienią doświadczenia w zakresie rozwoju sprawności fizycznej w celu stworzenia wspólnej grupy zadaniowej, która będzie rozwijać standardy pracy zespołów szkoleniowych w przyszłych e-learningowych centrach fitness. System szkoleń będzie wykorzystywać technologie e-learningowe w oparciu o EQF-fitness.

53 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Akcja 1 24 marca 2014 r. godz Akcja 2 30 kwietnia 2014 r. godz Wniosek e-form składany wyłącznie elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami Wniosek e-form składany przez instytucję pełniącą rolę koordynatora projektu

54 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe tel Dziękuję za uwagę. Izabela Laskowska Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

55 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego

56 Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego MOBILNOŚĆ (1) Wyjazdy stypendialne studentów w celu zrealizowania części kształcenia: a) w partnerskiej uczelni zagranicznej b) w zagranicznym przedsiębiorstwie (możliwe wyjazdy absolwentów, o ile zostaną zrekrutowani na ostatnim roku studiów) Wyjazdy stypendialne pracowników: a) nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznej b) pracowników w celach szkoleniowych

57 Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego MOBILNOŚĆ (2) Stypendia dla studentów zakwalifikowanych na wspólne studia magisterskie (Joint Masters Degrees), które uzyskały akceptację Komisji Europejskiej System pożyczek bankowych przyznawanych na preferencyjnych warunkach ukończenie studiów drugiego stopnia w innym kraju

58 Udział akademii wychowania fizycznego w mobilności w poprzednich edycjach programu Erasmus Wyjazdy studentów Wyjazdy pracowników Kwota na wyjazdy stypendialne PL GDAŃSK PL KATOWICE PL KRAKÓW PL POZNAŃ PL WARSZAWA PL WROCŁAW

59 Udział akademii wychowania fizycznego w kursach intensywnych ( ) Connection between Wellness Technology and Physiotherapy HELLP Health as a Lifelong Learning Process EduSport The Sport Operator between Educational Responsibility and Management Expertise ATLAS Winter University Tourism Development for Health and Social Well-Being of Local Communities Community Based Mental Health Critical Assessment and Outcome Measures in Aquatic Therapy for Persons with Chronic Disabilities Study, Work and Travel as "Voluntourist" SocialSport New Approaches in Education and Physical Activity for an Healthier Society Stay hungry stay active! Lifestyles for a long health span

60 Udział akademii wychowania fizycznego w projektach centralnych ( ) Uczelnia AWF Warszawa (rehabilitacja) AWF Kraków AWF Warszawa i AWF Wrocław Tytuł projektu European standards in adapted physical activities Innovations and Learning in Spa Management Innovations and Learning in Spa Management Ageing and disability a new crossing between physical activity, social inclusion and life-long wellbeing Kraje zaangażowane w realizację CZ, PL, SE, UK, PT, LV, IE, FI, FR, BE FI, ES, UK, AT, PL EE, AT, CZ, BG, ES, NL, NO, SI, CY, FR, IT, MT, PL, UK, SK, LV, LI, IE, GR, DE

61 Efekt uboczny Erasmusa

62 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (dawniej Erasmus) tel Dziękuję za uwagę. Beata Skibińska Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

63 Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

64 E R A S M U S + Edukacja dorosłych AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność edukacyjna (Mobilność kadry edukacji dorosłych) Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych, EPALE) 3,48 mln EUR zakładany budżet Erasmusa+ dla sektora Edukacja dorosłych w 2014 r.

65 Edukacja i szkolenia 2020 wskaźnik odniesienia dot. edukacji dorosłych Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie, cele na rok 2020: średnio w Europie co najmniej 15 proc. dorosłych ( proc., ,7 proc.) w Polsce co najmniej 10 proc. dorosłych (2012 4,5 proc., ,4 proc.) Wskaźnik dotyczy uczestniczenia w uczeniu się formalnym i pozaformalnym w ostatnich 4 tyg. przed badaniem.

66 PRIORYTETY PROGRAMU ERASMUS+ DLA SEKTORA EDUKACJI DOROSŁYCH Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych priorytety strategiczne programu: rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, takich jak kompetencje językowe, informatyczne, przedsiębiorczość rozszerzanie wykorzystania TIK w nauczaniu i uczeniu się promowanie narzędzi uznawania kwalifikacji przystosowanie zasad finansowania i inwestowania w edukację do nowych potrzeb i rozwijanie nowych podejść w tym zakresie

67 PRIORYTETY SPECYFICZNE DLA OBSZARU EDUKACJI DOROSŁYCH Przyczynienie się do zmniejszenia liczby osób dorosłych nisko wykwalifikowanych (re-skilling, up-skilling), m.in. poprzez: motywowanie do uczenia się (tworzenie systemu zachęt) zapewnianie informacji o dostępie do uczenia się przez całe życie, w tym informacji o uznawaniu efektów uczenia się i doradztwo w rozwoju tworzenie ofert edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych dorosłych słuchaczy

68 EDUKACJA DOROSŁYCH Akcja 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH Ogólny cel akcji: wspieranie profesjonalnego rozwoju kadry edukacji dorosłych poprzez realizację rocznego lub dwuletniego projektu przez organizacje edukacji dorosłych Działania wspierane w ramach akcji: wyjazdy kadry w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych/szkoleń w obszarze edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej wyjazdy kadry w celu udziału w kursach i innego typu formach szkoleniowych oraz pobytach typu job shadowing/obserwacja pracy w organizacji zajmującej się edukacją dorosłych Wniosek o dofinansowanie: składa organizacja edukacji dorosłych do narodowej agencji w kraju, w którym ma siedzibę Liczba możliwych wniosków: jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w danej rundzie selekcyjnej Termin składania wniosków: 17 marca 2014 r. (do godz ) Termin rozpoczęcia projektu: między 1 czerwca a 31 grudnia 2014 r. Europejski Plan Rozwoju (European Development Plan)

69 EDUKACJA DOROSŁYCH Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata Skład partnerski: organizacje z minimum trzech krajów programu Uczestnicy: organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, władze lokalne Wniosek o dofinansowanie: składa organizacja wnioskująca (koordynator) w imieniu całego partnerstwa i ona podpisuje umowę o dofinansowanie Liczba możliwych wniosków: ten sam skład partnerski może złożyć jeden wniosek, jedna organizacja może być w różnych projektach (te same działania mogą być dofinansowane tylko raz) Grupy docelowe: kadra edukacji dorosłych, dorośli słuchacze Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2014 r. (do godz ) Termin rozpoczęcia projektu: 1 września 2014 r.

70 EDUKACJA DOROSŁYCH Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Przykładowe działania wspierane w ramach akcji: wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną rozwijanie współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi międzynarodowe działania wspierające rozwój przedsiębiorczości jako cechy umysłu oraz rozwój umiejętności w celu pobudzania aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości, w tym społecznej spotkania międzynarodowe partnerów dotyczące koordynacji i wdrażania projektu

71 EDUKACJA DOROSŁYCH Akcja 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Przykładowe działania wspierane w ramach akcji (cd.) Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się, jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu: krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (5 dni 2 miesiące) dłuższe pobyty szkoleniowe kadry: prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy w zagranicznej organizacji partnerskiej lub szkoleń dla kadry edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej (2-12 miesięcy) łączona mobilność (blended & virtual mobility) dorosłych słuchaczy (do 2 miesięcy)

72 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Program/akcja: program Uczenie się przez całe życie Grundtvig / Projekty Partnerskie Grundtviga Tytuł projektu: Healthy Life Without Obesity Via Sports Lata realizacji: Organizacja polska: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia (Dąbrowa Białostocka) Kraje partnerów: Turcja (koordynator), Hiszpania, Włochy Cele projektu: zapobieganie i walka z problemami zdrowotnymi wynikającymi z otyłości osób dorosłych upośledzonych umysłowo poprzez aktywność fizyczną i sport podniesienie świadomości społecznej, w szczególności wśród rodziców, opiekunów, pedagogów i edukatorów osób upośledzonych umysłowo na temat wiedzy i rozumienia istoty problemu otyłości dla życia tych osób organizacje partnerskie zdobywają doświadczenie i poznają metody, techniki i sposoby walki z otyłością w kontekście możliwości i rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach partnerów

73 PRZYKŁADY PROJEKTÓW O TEMATYCE SPORTOWEJ w programie poprzedzającym program Erasmus+ Grupa docelowa: pracownicy organizacji działających na rzecz osób upośledzonych umysłowo, społeczność lokalna, osoby upośledzone umysłowo (w tym osoby otyłe) Planowane rezultaty projektu: strona internetowa projektu kwestionariusz dot. problemów otyłości osób upośledzonych umysłowo program żywieniowy program zajęć sportowych broszura informacyjna na temat zagadnień podejmowanych w ramach projektu film promujący zdrowy i aktywny styl życia wśród osób upośledzonych umysłowo seminaria dla rodziców i organizacji na temat otyłości, sposobów walki z nią oraz zapobiegania jej newslettery

74 Kontakt z Zespołem Erasmus+ Edukacja dorosłych tel Dziękuję za uwagę. Alina Respondek Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych

75 Projekty centralne i sport Perspektywa

76 ZAŁOŻENIA AKCJI CENTRALNYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ Projekty centralne Erasmus+ to projekty realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim. Projekty centralne są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency EACEA) w Brukseli. Kluczowa rola KE i EACEA dla wnioskodawców. Wnioskowanie w systemie online oraz zależnie od wymagań danej akcji pocztą wraz z załącznikami bezpośrednio do EACEA.

77 ZAŁOŻENIA AKCJI CENTRALNYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ Projekty dotyczą głównie działań cross sektorowych np. współpracy biznesu z uczelniami czy organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) z biznesem i rynkiem pracy, tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy czy wspierania reform w obszarze edukacji. Dodatkowo program Jean Monnet wspiera działania instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej. Nowym elementem jest Erasmus+ Sport, który wspiera rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi, ma podnieść poziom aktywności fizycznej w Europie i nadać jej wymiar europejski.

78 ROLA AGENCJI WYKONAWCZEJ ds. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO DLA PROJEKTÓW CENTRALNYCH Publikuje wszystkie oficjalne dokumenty i Zaproszenia do składania wniosków. Informuje o kryteriach oceny i przyznawania grantów. Publikuje i przyjmuje wszystkie wnioski dla projektów centralnych. Przekazuje informacje o i dla projektów zatwierdzonych do realizacji. Zawiera umowy z beneficjentami. Monitoruje realizacje projektów i przyjmuje wszystkie raporty. Przekazuje wyjaśnienia i interpretacje dla beneficjentów. Prowadzi Helpdesk i FAQ dla projektów centralnych. Publikuje przewodniki i kompendia projektów w danym roku.

79 ŹRÓDŁA INFORMACJI Projekty centralne Erasmus+ STRONA INTERNETOWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ /erasmus-plus/index_en.htm STRONA INTERNETOWA AGENCJI WYKONAWCZEJ DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

80 Krótka charakterystyka akcji centralnych Erasmus+ Perspektywa

81 PROJEKTY CENTRALNE PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1 Studiowanie i wolontariat w innym kraju (projekty w dużej skali) Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji Akcja Jean Monnet Akcja Erasmus+ Sport

82 Akcja 1 STUDIOWANIE I WOLONTARIAT ZA GRANICĄ Działania w akcji 1: Wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego Grupą odbiorców są młodzi ludzie w wieku lat, którzy chcą się zaangażować w niezarobkowe działania wolontariackie za granicą. Wspólne studia magisterskie

83 Akcja 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I DOBRYCH PRAKTYK Działania w akcji 2: Sojusze na rzecz wiedzy Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą Projekty wspierające modernizację/reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

84 Akcja 3 WSPARCIE DLA REFORM W OBSZARZE EDUKACJI Wsparcie w reformowaniu polityk i osiąganiu celów strategii Europa 2020, strategii Edukacja i szkolenia 2020 oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata ; Działania związane z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży (w tym EQF, ECTS, ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass); Współpraca kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi wsparciem reform. Działania w akcji 3 (aktualnie ogłoszone): Współpraca w społeczeństwie obywatelskim współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia oraz współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze młodzieży Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży międzynarodowa współpraca w zakresie wdrażania innowacyjnych polityk pod kierownictwem władz publicznych wysokiego szczebla

85 Jean Monnet Wsparcie działań podejmowanych głównie przez szkoły wyższe w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej. Inicjatywy realizowane w ramach programu Jean Monnet: Moduły Jean Monnet Katedry Jean Monnet Centra doskonałości Jean Monnet Wsparcie Jean Monnet dla instytucji i stowarzyszeń specjalizujących się w nauczaniu o Unii Europejskiej i integracji europejskiej Sieci Jean Monnet oraz projekty Jean Monnet

86 Erasmus+ Sport Perspektywa

87 OGÓLNE CELE PROGRAMU ERASMUS+ SPORT 1. Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi, wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego 2. Rozwój wymiaru europejskiego w sporcie (poziom systemowy) 3. Podniesienie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej /ruchowej (poziom indywidualny)

88 PRIORYTETY PROGRAMU ERASMUS+ SPORT walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja; promocja i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie oraz kariery dwutorowej sportowców; promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie; wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

89 Erasmus+ Sport Działania w akcji Sport: Wdrażane i zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: 1. Współpraca Partnerska w dziedzinie Sportu 2. Niekomercyjne Europejskie Wydarzenia Sportowe Spójność polityk - realizowana przez Komisję Europejską: 1. Działania wzmacniające politykę opartą na faktach/badaniach 2. Dialog polityczny pomiędzy partnerami w Unii Europejskiej

90 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W DZIEDZINIE SPORTU CELE SZCZEGÓŁOWE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W DZIEDZINIE SPORTU: walka z dopingiem na poziomie najbliższym obywatelowi, szczególnie dotycząca środowiska sportu amatorskiego i fitness wsparcie działań profilaktycznych, edukacyjnych i innowacyjnych umożliwiających walkę z przemocą, rasizmem i nietolerancją w sporcie wzmocnienie profilaktyki i podnoszenie świadomości pomiędzy osobami zaangażowanymi w walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych wspieranie wdrażania strategicznych dokumentów unijnych w dziedzinie sportu i obszarów pokrewnych (np. wytyczne UE dotyczące propagowania prozdrowotnej aktywności fizycznej (HEPA) Health-Enhancing Physical Activity, wytyczne UE dotyczące kariery dwutorowej sportowców i zasady dobrego zarządzania w sporcie itp.)

91 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W DZIEDZINIE SPORTU ORGANIZACJE MAJĄCE PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Wszystkie nienastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne z krajów programu np.: instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie Narodowe Komitety Olimpijskie oraz federacje sportowe organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, a także międzynarodowym narodowe ligi sportowe kluby sportowe

92 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W DZIEDZINIE SPORTU ORGANIZACJE MAJĄCE PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE organizacje i związki reprezentujące sportowców organizacje i związki reprezentujące wolontariuszy, trenerów, menedżerów itp. działających w sporcie organizacje z obszaru sportu dla wszystkich organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży

93 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W DZIEDZINIE SPORTU WARUNKI REALIZACJI Współpraca powinna obejmować partnerów z co najmniej pięciu krajów uprawnionych w programie. Wszystkie organizacje/instytucje muszą być określone już na etapie składania wniosku. Czas trwania projektu od 12 do 36 miesięcy musi być określony na etapie wnioskowania (12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy). Termin składania wniosków upływa 15 maja dla projektów realizowanych od 1 stycznia następnego roku. Maksymalna wysokość dofinansowania: EUR przy dofinansowaniu maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów uprawnionych.

94 NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIA SPORTOWE Cele szczegółowe Niekomercyjnych Europejskich Wydarzeń Sportowych: wspieranie działań w obszarze sportu, strategii UE w zakresie walki z wykluczeniem społecznym, wyrównywania szans, szczególnie Europejskiej Strategii na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności wspieranie wdrażania wytycznych Unii Europejskiej dotyczących propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej (HEPA) wspieranie możliwych działań związanych z organizacją Europejskiego Tygodnia Sportu

95 NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIA/IMPREZY SPORTOWE INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wszystkie nienastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne w zakresie sportu. Przykładowe organizacje mogące brać udział: instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, a także międzynarodowym instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń europejskich w zakresie sportu Nieuprawnione działania: zawody sportowe regularnie organizowane przez międzynarodowe lub krajowe federacje sportowe/doroczne rozgrywki lig zawodowych rozgrywki/zawody w obszarze sportu wyczynowego

96 NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIA/IMPREZY SPORTOWE WARUNKI REALIZACJI Organizacja szeroko zakrojonego niekomercyjnego europejskiego wydarzenia sportowego, w którym uczestnicy pochodzą z co najmniej 12 różnych krajów programu Terminy składania wniosków: do 14 marca dla projektów rozpoczynających się od 1 czerwca do 15 maja dla projektów rozpoczynających się od 1 stycznia następnego roku Maksymalnie EUR dofinansowania przy dofinansowaniu maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów uprawnionych.

97 DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJI SPORT ERASMUS+ Sport INFO DAY r. BRUKSELA Zapis transmisji z tego wydarzenia, a także korzystanie z przygotowanych prezentacji na stronie: nce=21819&portal.id=1 W związku z nową akcją przygotowano elektroniczną platformę do poszukiwania partnerów dla projektów Erasmus+ Sport: https://sporttool.teamwork.fr/

98 Kryteria przyznawania środków Kluczowe elementy sukcesu we wnioskowaniu do programu Erasmus+

99 KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Adekwatność projektu Jakość proponowanych działań i ich realizacji Doświadczenie i poziom grupy realizującej projekt oraz jakość umów partnerskich Wpływ i upowszechnianie Propozycja projektu przygotowana w oparciu o cele polityk UE w danej dziedzinie Propozycja projektu niesie wartość dodaną na poziomie Unii Europejskiej Spójność pomiędzy celami projektu, jego metodologią, działaniami i proponowanym budżetem Jakość i wykonalność zaproponowanej metodologii projektu Odpowiednia liczba różnorodnych partnerów o odpowiednim profilu działalności i adekwatnym doświadczeniu w danej dziedzinie Spodziewany wpływ na uczestników, zaangażowane organizacje oraz otoczenie projektu Jakość działań zapewniających trwałość projektu

100 KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE Kryterium wykluczającym jest brak następujących dokumentów: oświadczenie/zobowiązanie do realizacji projektu przez partnerów (Declaration of Honour) podpis osoby uprawnionej potwierdzającej: status prawny/osobowość prawną organizacji stabilną kondycję finansową (financially stable) brak zobowiązań (obciążeń) prawnych zdolność organizacyjną do podjęcia pracy w projekcie że zapisy we wniosku zostały uzgodnione ze wszystkimi partnerami

101 MECHANIZM KONTRAKTOWANIA I FINANSOWANIA Projekty centralne Erasmus+ są objęte m.in. następującymi regulacjami: Wielostronne umowy na realizację projektu Nowe regulacje finansowe Badanie/sprawdzanie zdolności finansowej na etapie selekcji wniosków Badanie nie obowiązuje instytucji publicznych i organizacji międzynarodowych oraz w przypadku dofinansowania na niższym poziomie (low value) do EUR.

102 Zrozumieć akcje centralne Erasmus+ Ogólne wskazówki dotyczące wnioskowania w akcjach centralnych

103 ZROZUMIEĆ AKCJE CENTRALNE ERASMUS+ Główne zagadnienia adresowane do wszystkich wnioskodawców Zawartość projektu: ponadnarodowy wpływ i oddziaływanie cele i priorytety projektów centralnych Erasmus+ Wybór i zarządzanie: wybór metodologii równe traktowanie wszystkich wnioskujących Duże znaczenie: kryteriów uprawniających do udziału w programie kryteriów przyznawania grantów kryteriów wykluczających kryteriów wyboru wg: zdolności organizacyjnych zdolności finansowych

104 DOBRZE OPRACOWANA PROPOZYCJA PROJEKTU JEST: spójna ujęcie problemu, grupy docelowe, działania, cele, środki prosta cele, podejście oparta na badaniach analiza potrzeb ex-ante, stan wiedzy przejrzysta potrzeba podjęcia działań, rozwiązania i efekty działania rzetelnie zaplanowana działania, harmonogram, potrzebne środki wyczerpująca wszystkie istotne informacje muszą się znaleźć we wniosku, to co się w nim nie znajdzie, nie będzie miało miejsca konkretnie ukierunkowana projekt nie musi rozwiązywać problemów całego świata, lecz ma odpowiadać na konkretne potrzeby

105 Należy: Tips & tricks? Jakość! znać obowiązujące (dokumenty) strategie, polityki, wytyczne znać program i jego akcje znać priorytety i wymagania danego Zaproszenia do składania wniosków zadbać, zapewnić, aby projekt wpisywał się w działania instytucji/organizacji zapewnić dobrą sieć współpracy międzynarodowej wykorzystywać potencjał (własny i partnerów) zapewnić bardzo dobry (piszący) zespół projektowy zapewniający proces tworzenia i pisania projektu (wniosku)

106 Kontakt z Zespołem Upowszechniania Rezultatów i Analiz Programowych tel Dziękuję za uwagę. Tadeusz Wojciechowski Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Upowszechniania Rezultatów i Analiz Programowych

107

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych Krótki przewodnik Niniejsza broszura przedstawia wybrane programy współpracy międzynarodowej dla europejskich szkół wyższych. Informacje zostały

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Sesja Uczenie się dorosłych - umiejętności podstawowe a sukces w życiu Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Alina Respondek

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Oferta programu Grundtvig na rok 2010 Cele (skrót) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo