RSS/ZPFSiZ/P-41/../13 Radom dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RSS/ZPFSiZ/P-41/../13 Radom dnia"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (048) , REGON: fax.: (048) RSS/ZPFSiZ/P-41/../13 Radom dnia Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej Euro na zorganizowanie kolonii letnich w nadmorskich miejscowościach dla dzieci pracowników Radomskiego Szpitala Specjalistycznego I. Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pytanie nr 1 W specyfikacji przetargu na zorganizowanie kolonii letnich w nadmorskich miejscowościach dla dzieci pracowników Radomskiego Szpitala Specjalistycznego punkt 3.8 brzmi: 3.8. Na terenie ośrodka musi znajdować się aparat telefoniczny na karty magnetyczne. W związku z wycofaniem przez operatorów wielu automatów telefonicznych na terenie naszego kraju ciężko jest zagwarantować w każdym ośrodku aparat telefoniczny. Wychodząc naprzeciw biuro może zaoferować uczestnikom dostęp do telefonu komórkowego, z którego uczestnicy bez dodatkowych opłat będą mogli wykonywać połączenia do rodziców/opiekunów prawnych. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w momencie zagwarantowania przez Wykonawcę dostępu do ww. telefonu komórkowego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na telefon komórkowy. Zamawiający dopuszcza na terenie ośrodka telefon stacjonarny dostępny przez 24 godz. dla uczestników kolonii. Pytanie nr 2 Zwracam się z zapytaniem czy aparat telefoniczny na karty magnetyczne jest obigatoryjnie wymagany na terenie ośrodka? Czy brak takiego aparatu wyklucza ofertę? Aparaty telefoniczne są likwidowane i w mało jakim mieście taki aparat można jeszcze spotkać. Odpowiedź:

2 Zamawiający dopuszcza na terenie ośrodka telefon stacjonarny dostępny przez 24 godz. dla uczestników kolonii. Pytanie nr 3 W rozdziale II część nr 1 i 2 pkt. 3 ppkt znajduje się zapis: Na terenie ośrodka musi znajdować się aparat telefoniczny na karty magnetyczne. Z uwagi na to, że w związku z rozwojem telefonii komórkowej, takie aparaty w ośrodkach są likwidowane czy akceptujecie Państwo w zamian zapewnienie bezpłatnego kontaktu telefonicznego uczestników z rodziacami z telefonu komórkowego na wyposażeniu kolonii? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na telefon komórkowy. Zamawiający dopuszcza na terenie ośrodka telefon stacjonarny dostępny przez 24 godz. dla uczestników kolonii. II. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W związku z wprowadzonymi zmianami do SIWZ Zamawiający na podstawie art. 12a, ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) przesuwa termin składania ofert na dzień r. godz Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz W załączeniu Zamawiający przekazuje: poprawione zapisy SIWZ poprawiony opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 poprawiony formularz cenowy/specyfikację techniczną dla części 1 i 2 który jest obowiązujący. Andrzej Pawluczyk.. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Sporządziła: Anna Skwarczyńska

3 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY po zmianach z r. ( ) 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu (26-610) w pok. 308 lub 309 /Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia/, III piętro w terminie do do godz Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane P Oferta przetargowa na zorganizowanie kolonii letnich w nadmorskich miejscowościach dla dzieci pracowników Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, część nr., nie otwierać przed dniem godz ( ) 14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w dniu o godz ( )

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia r. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kolonii letnich w nadmorskich miejscowościach dla dzieci pracowników Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Część nr 1 miejscowość 1 1. MIEJSCE KOLONII LETNIEJ: Zamawiający wymaga zorganizowania kolonii letniej w miejscowościach nadmorskich na terenie Polski. Wykonawca wskaże miejscowość, w której zostaną zorganizowane kolonie z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wykonawca będzie składał ofertę na oba zakresy, muszą to być różne miejscowości. 2. CZAS TRWANIA I LICZBA UCZESTNIKÓW: 2.1. I turnus trwający 16 dni dla 40 dzieci (w tym 15 noclegów) 2.2. Termin wykonania zamówienia: czas rozpoczęcia kolonii najwcześniej r. czas zakończenia kolonii najpóźniej r. 3. ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW: 3.1. Obiekt wypoczynkowy położony z dala od dróg komunikacyjnych w odległości max. 350 m od plaży, z bezpiecznym zejściem na plażę, z dostępem do morza na wysokości ośrodka, ogrodzony, z dopuszczonym przez Sanepid do kąpieli kąpieliskiem, 3.2. Posiadający budynki murowane suche, przeznaczone wyłącznie na wypoczynek dzieci młodzieży, spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny Wszyscy uczestnicy z danego turnusu muszą być zakwaterowani w jednym budynku Pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, prysznic, WC, ciepła woda całą dobę). Pokoje i łazienki estetyczne, utrzymane w czystości, bez wilgoci i grzybów zwłaszcza w łazience, nienaganna glazura w łazience Wyposażenie pokoju (liczba wyposażenia dostosowana do liczby zakwaterowanych uczestników): łóżko z pościelą, szafa, szafka, stolik okolicznościowy, krzesło Obiekt wyposażony w świetlicę posiadającą telewizję, video/dvd, książki, czasopisma, automaty do elektronicznych gier zręcznościowych, bilard, gry i zabawy planszowe itp.( wszystkie te urządzenia, sprzęty muszą być sprawne/nadające się do użytku) 3.7. Na terenie obiektu znajdować się musi zaplecze rekreacyjno sportowe, w tym sale do ćwiczeń, siłownia, boiska do różnych gier (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), tenis stołowy, sprzętu sportowego itp Na terenie ośrodka musi znajdować się aparat telefoniczny na karty magnetyczne. Dopuszcza się telefon stacjonarny dostępny 24 godz. na terenie ośrodka. 4. WYŻYWIENIE: 4.1. Stołówka musi znajdować się na terenie ośrodka.

5 4.2. Wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną. Zapewnienie przez całą dobę wody, napojów, soków, herbaty, itp Wyżywienie odpowiadające normom żywienia dla dzieci pod względem ilości i jakości, świeże, smaczne, zdrowe, bogate w witaminy, różnorodne. 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 5.1. Wykonawca zapewnia transport uczestników na miejsce kolonii wraz z powrotem do domu autokarem. Miejsce odjazdu/przywozu dzieci - parking przy ul. Lekarskiej w Radomiu. Autokar sprawny technicznie, przed wyjazdem dzieci Zamawiający dokona jego sprawdzenia przy pomocy funkcjonariuszy Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia na czas przejazdu i pobytu na kolonii do PLN na osobę Wykonawca zapewnia kierownika kolonii oraz całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, również podczas transportu uczestników na miejsce kolonii i powrotu do domu Wykonawca zapewnia opiekę pielęgniarsko lekarską przez całą dobę (pielęgniarka 24- godz. na dobę na terenie ośrodka, lekarz dostępny 24 godz. na dobę), w tym zapewnienie leków pierwszej pomocy i materiałów opatrunkowych Wykonawca zapewnia nadzór ratowników podczas kąpieli morskich Wykonawca zapewnia obsługę sprzątająco porządkową dla utrzymania czystości w pokojach i łazienkach Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny uczestników kolonii z rodzicami/opiekunami. 6. ATRAKCJE TURYSTYCZNO REKREACYJNE: 6.1. Wykonawca zapewni wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe po bliższej i dalszej okolicy, wymagana min. 1 wycieczka całodniowa (np. wycieczka kulturoznawcza lub zwiedzanie atrakcji regionu). Podczas wycieczki dzieci będą miały zapewniony suchy prowiant i napoje, a po powrocie do ośrodka gorący posiłek Organizacja dyskotek, imprez sportowych, rozrywkowych, ognisk, konkursów z nagrodami itp. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej oferowanych obiektów wypoczynkowych przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, celem oceny zgodności oferty wykonawcy z wymaganiami treści SIWZ. Podstawy prawne dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z Nr 218, poz. 1696),

6 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 223, poz z późn. zm.), 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze zm.), 4. Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z r.), 5. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.). Część nr 2 miejscowość 2 1. MIEJSCE KOLONII LETNIEJ: Zamawiający wymaga zorganizowania kolonii letniej w miejscowościach nadmorskich na terenie Polski. Wykonawca wskaże miejscowość, w której zostaną zorganizowane kolonie z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy wykonawca będzie składał ofertę na oba zakresy muszą to być różne miejscowości. 2. CZAS TRWANIA I LICZBA UCZESTNIKÓW: 2.1. I turnus trwający 16 dni dla 50 dzieci (w tym 15 noclegów) 2.2. Termin wykonania zamówienia: czas rozpoczęcia kolonii najwcześniej r., czas zakończenia kolonii najpóźniej r.) 3. ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW: 3.1. Obiekt wypoczynkowy położony z dala od dróg komunikacyjnych w odległości max. 350 m od plaży, z bezpiecznym zejściem na plażę, z dostępem do morza na wysokości ośrodka, ogrodzony, z dopuszczonym przez Sanepid do kąpieli kąpieliskiem Posiadający budynki murowane suche, przeznaczone wyłącznie na wypoczynek dzieci młodzieży, spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny Wszyscy uczestnicy z danego turnusu muszą być zakwaterowani w jednym budynku Pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, prysznic, WC, ciepła woda całą dobę). Pokoje i łazienki estetyczne, utrzymane w czystości, bez wilgoci i grzybów zwłaszcza w łazience, nienaganna glazura w łazience Wyposażenie pokoju (liczba wyposażenia dostosowana do liczby zakwaterowanych uczestników): łóżko z pościelą, szafa, szafka, stolik okolicznościowy, krzesło Obiekt wyposażony w świetlicę posiadającą telewizję, video/dvd, książki, czasopisma, automaty do elektronicznych gier zręcznościowych, bilard, gry i zabawy planszowe itp..( wszystkie te urządzenia, sprzęty muszą być sprawne/nadające się do użytku) 3.7. Na terenie obiektu znajdować się musi zaplecze rekreacyjno sportowe, w tym sale do ćwiczeń, siłownia, boiska do różnych gier (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), tenis stołowy, sprzętu sportowego itp Na terenie ośrodka musi znajdować się aparat telefoniczny na karty magnetyczne. Dopuszcza się telefon stacjonarny dostępny 24 godz. na terenie ośrodka. 4. WYŻYWIENIE:

7 4.1. Stołówka musi znajdować się na terenie ośrodka Wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną. Zapewnienie przez całą dobę wody, napojów, soków, herbaty, itp Wyżywienie odpowiadające normom żywienia dla dzieci pod względem ilości i jakości, świeże, smaczne, zdrowe, bogate w witaminy, różnorodne. 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 5.1. Wykonawca zapewnia transport uczestników na miejsce kolonii wraz z powrotem do domu autokarem. Miejsce odjazdu/przywozu dzieci - parking przy ul. Lekarskiej w Radomiu. Autokar sprawny technicznie, przed wyjazdem dzieci Zamawiający dokona jego sprawdzenia przy pomocy funkcjonariuszy Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia na czas przejazdu i pobytu na kolonii do PLN na osobę Wykonawca zapewnia kierownika kolonii oraz całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, również podczas transportu uczestników na miejsce kolonii i powrotu do domu Wykonawca zapewnia opiekę pielęgniarsko lekarską przez całą dobę (pielęgniarka 24- godz. na dobę na terenie ośrodka, lekarz dostępny 24 godz. na dobę), w tym zapewnienie leków pierwszej pomocy i materiałów opatrunkowych Wykonawca zapewnia nadzór ratowników podczas kąpieli morskich Wykonawca zapewnia obsługę sprzątająco porządkową dla utrzymania czystości w pokojach i łazienkach Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny uczestników kolonii z rodzicami/opiekunami. 6. ATRAKCJE TURYSTYCZNO REKREACYJNE: 6.1. Wykonawca zapewni wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe po bliższej i dalszej okolicy, wymagana min. 1 wycieczka całodniowa (np. wycieczka kulturoznawcza lub zwiedzanie atrakcji regionu). Podczas wycieczki dzieci będą miały zapewniony suchy prowiant i napoje, a po powrocie do ośrodka gorący posiłek Organizacja dyskotek, imprez sportowych, rozrywkowych, ognisk, konkursów z nagrodami itp. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej oferowanych obiektów wypoczynkowych przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, celem oceny zgodności oferty wykonawcy z wymaganiami treści SIWZ. Podstawy prawne dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z Nr 218, poz. 1696),

8 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 223, poz z późn. zm.), 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze zm.), 4. Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z r.), 5. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.).

9 Załącznik nr 7 do SIWZ FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA po zmianach z r. Część nr 1 miejscowość 1 I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania Zamawiającego 1. MIEJSCE KOLONII LETNIEJ: Zamawiający wymaga zorganizowania kolonii letniej w miejscowościach nadmorskich na terenie Polski. Wykonawca wskaże miejscowość, w której zostaną zorganizowane kolonie z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wykonawca będzie składał ofertę na oba zakresy, muszą to być różne miejscowości. Oferta Wykonawcy (należy szczegółowo opisać każdy z punktów wymaganych przez Zamawiającego) 2. CZAS TRWANIA I LICZBA UCZESTNIKÓW: 2.1. I turnus trwający 16 dni dla 40 dzieci (w tym 15 noclegów) 2.2. Termin wykonania zamówienia: czas rozpoczęcia kolonii najwcześniej r. czas zakończenia kolonii najpóźniej r. 3. ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW: 3.1. Obiekt wypoczynkowy położony z dala od dróg komunikacyjnych w odległości max. 350 m od plaży, z bezpiecznym zejściem na plażę, z dostępem do morza na wysokości ośrodka, ogrodzony, z dopuszczonym przez Sanepid do kąpieli kąpieliskiem, 3.2. Posiadający budynki murowane suche, przeznaczone wyłącznie na wypoczynek dzieci młodzieży, spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny Wszyscy uczestnicy z danego turnusu muszą być zakwaterowani w jednym budynku Pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, prysznic, WC, ciepła woda całą dobę). Pokoje i łazienki estetyczne, utrzymane w czystości, bez wilgoci i

10 grzybów zwłaszcza w łazience, nienaganna glazura w łazience Wyposażenie pokoju (liczba wyposażenia dostosowana do liczby zakwaterowanych uczestników): łóżko z pościelą, szafa, szafka, stolik okolicznościowy, krzesło Obiekt wyposażony w świetlicę posiadającą telewizję, video/dvd, książki, czasopisma, automaty do elektronicznych gier zręcznościowych, bilard, gry i zabawy planszowe itp.( wszystkie te urządzenia, sprzęty muszą być sprawne/nadające się do użytku) 3.7. Na terenie obiektu znajdować się musi zaplecze rekreacyjno sportowe, w tym sale do ćwiczeń, siłownia, boiska do różnych gier (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), tenis stołowy, sprzętu sportowego itp Na terenie ośrodka musi znajdować się aparat telefoniczny na karty magnetyczne. Dopuszcza się telefon stacjonarny dostępny 24 godz. na terenie ośrodka. 4. WYŻYWIENIE: 4.1. Stołówka musi znajdować się na terenie ośrodka Wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną. Zapewnienie przez całą dobę wody, napojów, soków, herbaty, itp Wyżywienie odpowiadające normom żywienia dla dzieci pod względem ilości i jakości, świeże, smaczne, zdrowe, bogate w witaminy, różnorodne. 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 5.1. Wykonawca zapewnia transport uczestników na miejsce kolonii wraz z powrotem do domu autokarem. Miejsce odjazdu/przywozu dzieci - parking przy ul. Lekarskiej w Radomiu. Autokar sprawny technicznie, przed wyjazdem dzieci Zamawiający dokona jego sprawdzenia przy pomocy funkcjonariuszy Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia na czas przejazdu i pobytu na kolonii do

11 PLN na osobę Wykonawca zapewnia kierownika kolonii oraz całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, również podczas transportu uczestników na miejsce kolonii i powrotu do domu Wykonawca zapewnia opiekę pielęgniarsko lekarską przez całą dobę (pielęgniarka 24-godz. na dobę na terenie ośrodka, lekarz dostępny 24 godz. na dobę), w tym zapewnienie leków pierwszej pomocy i materiałów opatrunkowych Wykonawca zapewnia nadzór ratowników podczas kąpieli morskich Wykonawca zapewnia obsługę sprzątająco porządkową dla utrzymania czystości w pokojach i łazienkach Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny uczestników kolonii z rodzicami/opiekunami. 6. ATRAKCJE TURYSTYCZNO REKREACYJNE: 6.1. Wykonawca zapewni wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe po bliższej i dalszej okolicy, wymagana min. 1 wycieczka całodniowa (np. wycieczka kulturoznawcza lub zwiedzanie atrakcji regionu). Podczas wycieczki dzieci będą miały zapewniony suchy prowiant i napoje, a po powrocie do ośrodka gorący posiłek Organizacja dyskotek, imprez sportowych, rozrywkowych, ognisk, konkursów z nagrodami itp. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej oferowanych obiektów wypoczynkowych przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, celem oceny zgodności oferty wykonawcy z wymaganiami treści SIWZ. II. PARAMETRY OCENIANE Lp. Parametr oceniany Parametr oferowany ATRAKCJE MIEJSCOWOŚCI 1. Kino Brak kina 2. Amfiteatr Brak amfiteatru

12 Wesołe miasteczko (karuzela) 3. Brak wesołego miasteczka Molo spacerowe na plaży głównej 4. Brak mola Szeroka, piaszczysta plaża 5. Wąska, kamienista plaża ATRAKCJE OBIEKTU TURYSTYCZNEGO 1. Położenie ośrodka 300 m od plaży 200 m od plaży 100 m od plaży 2. Duży, przestronny teren ośrodka Brak przestrzeni, ciasno ułożone budynki 3. Na terenie ośrodka dużo zieleni, kwiatów, ławeczek Mało zieleni, kwiatów, ławeczek, nieporządek 4. Położenie ośrodka na zaciszu, w spokojnej okolicy Położenie ośrodka w pobliżu traktu komunikacyjnego lub miejsca, w którym odbywają się huczne imprezy UWAGA: Ocena kryterium atrakcyjność oferty dokonana zostanie na podstawie oświadczenia wykonawcy, a potwierdzona zostanie załączonymi do oferty katalogami, zdjęciami oraz przeprowadzoną wizją lokalną. III. FORMULARZ CENOWY Lp. Termin turnusu Liczba Cena brutto Liczba Podatek Wartość dzieci na 1 noclegów VAT oferowana osobodzień (w %) brutto (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Turnus I UWAGA: Do oceny ofert w kryterium cena będzie brana pod uwagę wartość oferowana brutto (kolumna nr 7 w tabeli powyżej).... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

13 Załącznik nr 8 do SIWZ FORMULARZ CENOWY/SPECYFIKACJA TECHNICZNA po zmianach z r. Część nr 2 miejscowość 2 Wymagania Zamawiającego 1. MIEJSCE KOLONII LETNIEJ: Zamawiający wymaga zorganizowania kolonii letniej w miejscowościach nadmorskich na terenie Polski. Wykonawca wskaże miejscowość, w której zostaną zorganizowane kolonie z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wykonawca będzie składał ofertę na oba zakresy, muszą to być różne miejscowości. Oferta Wykonawcy (należy szczegółowo opisać każdy z punktów wymaganych przez Zamawiającego) 2. CZAS TRWANIA I LICZBA UCZESTNIKÓW: 2.1. I turnus trwający 16 dni dla 50 dzieci (w tym 15 noclegów) 2.2. Termin wykonania zamówienia: czas rozpoczęcia kolonii najwcześniej r., czas zakończenia kolonii najpóźniej r.) 3. ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW: 3.1. Obiekt wypoczynkowy położony z dala od dróg komunikacyjnych w odległości max. 350 m od plaży, z bezpiecznym zejściem na plażę, z dostępem do morza na wysokości ośrodka, ogrodzony, z dopuszczonym przez Sanepid do kąpieli kąpieliskiem, 3.2. Posiadający budynki murowane suche, przeznaczone wyłącznie na wypoczynek dzieci młodzieży, spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny Wszyscy uczestnicy z danego turnusu muszą być zakwaterowani w jednym budynku Pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, prysznic, WC, ciepła woda całą dobę). Pokoje i łazienki estetyczne, utrzymane w czystości, bez wilgoci i grzybów zwłaszcza w łazience, nienaganna glazura w

14 łazience Wyposażenie pokoju (liczba wyposażenia dostosowana do liczby zakwaterowanych uczestników): łóżko z pościelą, szafa, szafka, stolik okolicznościowy, krzesło Obiekt wyposażony w świetlicę posiadającą telewizję, video/dvd, książki, czasopisma, automaty do elektronicznych gier zręcznościowych, bilard, gry i zabawy planszowe itp.( wszystkie te urządzenia, sprzęty muszą być sprawne/nadające się do użytku) 3.7. Na terenie obiektu znajdować się musi zaplecze rekreacyjno sportowe, w tym sale do ćwiczeń, siłownia, boiska do różnych gier (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), tenis stołowy, sprzętu sportowego itp Na terenie ośrodka musi znajdować się aparat telefoniczny na karty magnetyczne. Dopuszcza się telefon stacjonarny dostępny 24 godz. na terenie ośrodka. 4. WYŻYWIENIE: 4.1. Stołówka musi znajdować się na terenie ośrodka Wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną. Zapewnienie przez całą dobę wody, napojów, soków, herbaty, itp Wyżywienie odpowiadające normom żywienia dla dzieci pod względem ilości i jakości, świeże, smaczne, zdrowe, bogate w witaminy, różnorodne. 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 5.1. Wykonawca zapewnia transport uczestników na miejsce kolonii wraz z powrotem do domu autokarem. Miejsce odjazdu/przywozu dzieci - parking przy ul. Lekarskiej w Radomiu. Autokar sprawny technicznie, przed wyjazdem dzieci Zamawiający dokona jego sprawdzenia przy pomocy funkcjonariuszy Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia na czas przejazdu i pobytu na kolonii do PLN na osobę.

15 5.3. Wykonawca zapewnia kierownika kolonii oraz całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, również podczas transportu uczestników na miejsce kolonii i powrotu do domu Wykonawca zapewnia opiekę pielęgniarsko lekarską przez całą dobę (pielęgniarka 24-godz. na dobę na terenie ośrodka, lekarz dostępny 24 godz. na dobę), w tym zapewnienie leków pierwszej pomocy i materiałów opatrunkowych Wykonawca zapewnia nadzór ratowników podczas kąpieli morskich Wykonawca zapewnia obsługę sprzątająco porządkową dla utrzymania czystości w pokojach i łazienkach Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny uczestników kolonii z rodzicami/opiekunami. 6. ATRAKCJE TURYSTYCZNO REKREACYJNE: 6.1. Wykonawca zapewni wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe po bliższej i dalszej okolicy, wymagana min. 1 wycieczka całodniowa (np. wycieczka kulturoznawcza lub zwiedzanie atrakcji regionu). Podczas wycieczki dzieci będą miały zapewniony suchy prowiant i napoje, a po powrocie do ośrodka gorący posiłek Organizacja dyskotek, imprez sportowych, rozrywkowych, ognisk, konkursów z nagrodami itp. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej oferowanych obiektów wypoczynkowych przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, celem oceny zgodności oferty wykonawcy z wymaganiami treści SIWZ. II. PARAMETRY OCENIANE Lp. Parametr oceniany Parametr oferowany ATRAKCJE MIEJSCOWOŚCI 1. Kino Brak kina 2. Amfiteatr Brak amfiteatru 3. Wesołe miasteczko (karuzela)

16 Brak wesołego miasteczka Molo spacerowe na plaży głównej 4. Brak mola Szeroka, piaszczysta plaża 5. Wąska, kamienista plaża ATRAKCJE OBIEKTU TURYSTYCZNEGO 1. Położenie ośrodka 300 m od plaży 200 m od plaży 100 m od plaży 2. Duży, przestronny teren ośrodka Brak przestrzeni, ciasno ułożone budynki 3. Na terenie ośrodka dużo zieleni, kwiatów, ławeczek Mało zieleni, kwiatów, ławeczek, nieporządek 4. Położenie ośrodka na zaciszu, w spokojnej okolicy Położenie ośrodka w pobliżu traktu komunikacyjnego lub miejsca, w którym odbywają się huczne imprezy UWAGA: Ocena kryterium atrakcyjność oferty dokonana zostanie na podstawie oświadczenia wykonawcy, a potwierdzona zostanie załączonymi do oferty katalogami, zdjęciami oraz przeprowadzoną wizją lokalną. III. FORMULARZ CENOWY Lp. Termin turnusu Liczba Cena brutto Liczba Podatek Wartość dzieci na 1 noclegów VAT oferowana osobodzień (w %) brutto (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Turnus I UWAGA: Do oceny ofert w kryterium cena będzie brana pod uwagę wartość oferowana brutto (kolumna nr 7 w tabeli powyżej).... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Centralny nr postępowania:: /2012 Radom, dnia

Centralny nr postępowania:: /2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeo, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeo, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Oznaczenie sprawy: 6/REG/2018 Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OA.3302-II-1/17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. ogłasza konkurs

OA.3302-II-1/17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. ogłasza konkurs OA.3302-II-1/17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ogłasza konkurs na zorganizowanie kolonii letniej, z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy, dla dzieci i młodzieży w roku 2017 Konkurs

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie. Dział Wspierania Rodziny. ul. Grodziska 31, Brwinów tel./fax.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie. Dział Wspierania Rodziny. ul. Grodziska 31, Brwinów tel./fax. BIP ŚOPS Brwinów ŚOPS.231.2.2016 - organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi: wypoczynek letni w formie kolonii profilaktyczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz świadczenie dostaw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie, ul. Rynek 8 05 555 Tarczyn

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie, ul. Rynek 8 05 555 Tarczyn Tarczyn, 8.05.2013 r. ( pieczęć Zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 33011-2014 z dnia 2014-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 40 gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY USŁUGI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY USŁUGI Zamawiający: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu Sygnatura akt MOPiRPA. 271.01.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zamawiający:

Zapytanie ofertowe Zamawiający: GKRPA 271.1.2019 Dobromierz, dnia 05.02.2019 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479 REGON 890717343, tel. 74/8586217, fax 74/8586460

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: )

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: ) Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: 109613-2008) Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Wołoska 137 02-507 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Oferta - kolonie 2016"

ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta - kolonie 2016 GMINNy OSROOEK POMOCy S~OŁ.EC~ Q6.666 Talczyn. III Ryneei8 WOj.mazowi~cKie....: (22) 7-1 79 3. (pieczę_~1t#"ą~~ Tarczyn, 01.06.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Oferta - kolonie 2016" W związku z art.4 ust.

Bardziej szczegółowo

Formularz opisu przedmiotu zamówienia

Formularz opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz opisu przedmiotu zamówienia wykonanie usługi turystycznej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w 2014 roku kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe organizację turnusu integracyjnego dla dzieci cudzoziemców. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. Caritas Polska ul. Okopowa Warszawa

Zapytanie ofertowe organizację turnusu integracyjnego dla dzieci cudzoziemców. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. Caritas Polska ul. Okopowa Warszawa Nr postępowania ZP/CP/3/17 Warszawa, 22.05.2017r. Zapytanie ofertowe organizację turnusu integracyjnego dla dzieci cudzoziemców. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Caritas Polska ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa II.

Bardziej szczegółowo

W załączeniu Zamawiający przesyła poprawiony opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy/specyfikację techniczną, które są obowiązujące.

W załączeniu Zamawiający przesyła poprawiony opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy/specyfikację techniczną, które są obowiązujące. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Oznaczenie sprawy: 7/REG/2018 Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Oznaczenie sprawy: 2/REG/2016 Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, GOPS O G Ł O S Z E N I E

Ciechanów, GOPS O G Ł O S Z E N I E Ciechanów, 2012.04.04 GOPS. 8122.1.2012 O G Ł O S Z E N I E 1. Nazwa zamawiającego Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. 2. Tryb postępowania postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 6/2016 WÓJTA GMINY ZAKRZEW z dnia r.

ZARZĄDZENIE nr 6/2016 WÓJTA GMINY ZAKRZEW z dnia r. ZARZĄDZENIE nr 6/2016 WÓJTA GMINY ZAKRZEW z dnia 10.03.2016r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-98/./2013 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-98/./2013 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi turystycznej w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-04-25 13:33 Zduńska Wola: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu kolonii letnich z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Zaproszenie do składania ofert na: zorganizowanie kolonii śródrocznej tzw. zielonej szkoły" dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013 Numer ogłoszenia: 76363-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013 Numer ogłoszenia: 76363-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wersja archiwalna Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat - nr ogl - 76363-2013. Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 08.03.2012 r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 08.03.2012 r. Zielona Góra, 08.03.2012 r. CPR.IX.3221.2.2012 Zapytanie ofertowe W związku z planowanym wydatkiem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, Warszawa, tel./fax: NIP REGON

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, Warszawa, tel./fax: NIP REGON Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa, tel./fax: 022 614-70-00 NIP 524-106-54-00 REGON 010751916 Ogłoszenie o zamówieniu Opublikowano w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Radom: Zorganizowanie kolonii letnich w nadmorskich miejscowościach na terenie RP oraz obozu na terenie Hiszpanii dla dzieci i młodzieży pracowników SWPZZPOZ Numer ogłoszenia: 69705-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, Płock

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, Płock Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki

Bardziej szczegółowo

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-6 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 9 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: 165/2011 Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-77/./2011 Radom, dnia

Centralny nr postępowania: 165/2011 Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-77/./2011 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 6-60 Radom, ul. Tochtermana Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Dział II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, Płock

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, Płock Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zorganizowanie wypoczynku w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich Sztum NIP REGON

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich Sztum NIP REGON Znak sprawy 2973/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 16.06.2014 r. 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum NIP 579-19-57-687 REGON 192641951 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień w rodzinie dla 200 dzieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie- Zdrój, dn r. Us RPO ZAPYTANIE OFERTOWE

Jastrzębie- Zdrój, dn r. Us RPO ZAPYTANIE OFERTOWE Us. 262.1.2.2016.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn. 09.05.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu O krok do przodu realizowanego w ramach Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SUCHY BÓR Sp. z o.o. Suchy Bór ul. Pawlety 26 46-053 Chrząstowice tel./fax (77) 421 97 96 e-mail: suchybor@interia.pl www.suchy-bor.pl wypoczynek - rekreacja uroczystości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna.

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna. Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zamówienie w trybie przetargu na wykonanie zadania pn.: Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zimowiska z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 1 do siwz zawarta w dniu... pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Czas trwania kolonii - 10 dni Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia. Czas trwania kolonii - 10 dni Szczegółowy opis zamówienia: Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Załącznik Nr 1 do umowy Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie wypoczynku letniego imprezy o charakterze turystycznym (kolonii) z programem

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zamówienie w trybie przetargu na wykonanie zadania pn.: Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu Rodzinka jest dobra na wszystko współfinansowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57022-2011 z dnia 2011-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pismo otrzymują: 1. Strona internetowa Szpitala 2. Tablica ogłoszeń Zamawiającego IV piętro ul. Lekarska 4 3. a/a

Pismo otrzymują: 1. Strona internetowa Szpitala 2. Tablica ogłoszeń Zamawiającego IV piętro ul. Lekarska 4 3. a/a RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-6 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie zimowiska dla 90 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWK w następujący sposób:

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWK w następujący sposób: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nr postępowania ZP/ 477/055/U/10 Załącznik nr 1 do umowy I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Na kompleksowe wykonanie zamówienia składać się będzie: a) zakwaterowanie i wyżywienie dla 45 dzieci,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zał. nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia (CPV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zał. nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia (CPV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu umowy zał. nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zimowiska, z nauką jazdy na nartach, dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 120 dzieci ze szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PWD /13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:

Zapytanie ofertowe PWD /13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest: PWD-271-13/13 Zapytanie ofertowe Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostaw/usług/robót budowlanych* 1.

Bardziej szczegółowo

KOLONIE W GRZYBOWIE ========================================================================

KOLONIE W GRZYBOWIE ======================================================================== KOLONIE W GRZYBOWIE ======================================================================== Ośrodek Wypoczynkowy Szekla pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami, telewizory, do dyspozycji uczestników piękny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Oświatowa, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Oświatowa, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel , faks Tarnowo Podgórne: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne Numer ogłoszenia: 28112-2016; data zamieszczenia w BZP: 09.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1...

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1... Załącznik nr 7 UMOWA - wzór Zawarta w dniu.. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór usługodawcy na Zorganizowanie pobytu (noclegów i wyżywienia) uczestników obozów naukowych, w ramach

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I OBOZY DLA MODZIEZ Y PRACOWNIKO W KWK RUDA W 2018 ROKU

KOLONIE I OBOZY DLA MODZIEZ Y PRACOWNIKO W KWK RUDA W 2018 ROKU KOLONIE I OBOZY DLA MODZIEZ Y PRACOWNIKO W KWK RUDA W 2018 ROKU KOLONIE NAD MORZEM W ŁUKĘCINIE Ośrodek Wypoczynkowy WRZOS - pokoje 3,4 osobowe z łazienkami, balkonami i TV. Do dyspozycji uczestników basen

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Projekt Rodzinka jest dobra na wszystko współfinansowany OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na : Organizację pobytu letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na : Organizację pobytu letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 41-250 CZELADŻ; UL. 17 LIPCA 27 tel. (032) 265-14-42, (032) 265-68-11 www.mops.czeladz.pl, e-mail: mops@mops.czeladz.pl Czeladź 27 maj 2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące organizacji obozu sportowego

Zapytanie ofertowe. dotyczące organizacji obozu sportowego Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji obozu sportowego 1. Zamawiający Klub Sportowy MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski ul. Zarówie 86 21-560 Międzyrzec Podlaski 2. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Termin realizacji: 5 dni (co najmniej4 noclegi) w okresie od 08 do 15 czerwca2014 r.

Zapytanie ofertowe Termin realizacji: 5 dni (co najmniej4 noclegi) w okresie od 08 do 15 czerwca2014 r. ZSO - 272.07.2013 Zapytanie ofertowe Białystok, dnia 22 stycznia 2014 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku, zaprasza do złożenia ofert na kompleksową organizację zielonej szkoły w ramach

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści SIWZ. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zapis:

Modyfikacja treści SIWZ. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zapis: Modyfikacja treści SIWZ W treści siwz wprowadzono 3 modyfikacje Modyfikacja I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zapis: V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 135 dzieci ze szkół

Bardziej szczegółowo

Obydwie części zamówienia będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obydwie części zamówienia będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Inowrocław, 9 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Do zamówienia udzielanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy GOPS.SAIK.231.70.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych ogółem dla 93 osób (50+43) oraz wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 18 osób

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Inne przetargi Zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym dla 200 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych tym problemem w wieku od 6 lat do 16 lat zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 1 do Umowy Załącznik Nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 3 1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja kolonii letnich na terenie kraju, nad morzem w miejscowości Łeba w wybranym przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ZIELONEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ZIELONEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III Czeladź, dnia 18.01.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ZIELONEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zał. nr 11 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zał. nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zał. nr 11 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów

Bardziej szczegółowo

OFERTA na Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,kapitalna szkoła

OFERTA na Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,kapitalna szkoła ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców Załącznik nr 2 do siwz OFERTA na Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,kapitalna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 14.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na : Organizację pobytu letniego dla dzieci i młodzieży w 2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na : Organizację pobytu letniego dla dzieci i młodzieży w 2016r. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 41-250 CZELADŹ; UL. 17 LIPCA 27 tel. (32) 265-14-42, (32) 265-68-11 www.mops.czeladz.pl, e-mail: mops@mops.czeladz.pl Czeladź 08.06. 2016 DFK.JJ.0717-125/2016 ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.500m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część ogólna 2 Oferta na wykonanie zamówienia 3 Opis obiektu Spis formularzy 4 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /18/ (wzór)

UMOWA NR /18/ (wzór) UMOWA NR /18/ (wzór) Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Kruszynie pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 B, 59-700 Bolesławiec, NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Organizacja 14-dniowego obozu sportowo rekreacyjnego nad morzem oraz obozu sportowo-rekreacyjnego na Pojezierzu Mazurskim dla dzieci i młodzieży z terenu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /17/ (wzór)

UMOWA NR /17/ (wzór) UMOWA NR /17/ (wzór) Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Kruszynie pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 B, 59-700 Bolesławiec, NIP:

Bardziej szczegółowo

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35%

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35% A U T O K A R Miejscowość położona 9 km na wschód od Kołobrzegu. Ośrodek wczasowy Nadmorski Raj usytuowany nad samym morzem z bezpośrednim zejściem na plażę. Wyposażony w pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl Częstochowa: Zorganizowanie letniego wypoczynku na terenie kraju w

Bardziej szczegółowo

Dobromierz, dnia 20 marca 2015 r. GKRPA 271.2.2015. Zapytanie ofertowe

Dobromierz, dnia 20 marca 2015 r. GKRPA 271.2.2015. Zapytanie ofertowe GKRPA 271.2.2015 Dobromierz, dnia 20 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe Gmina Dobromierz działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania: Nr sprawy 6/2013

Tryb postępowania: Nr sprawy 6/2013 Nr sprawy 6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE KOLINII LETNICH W NADMORSKICH MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE RP ORAZ OBOZU NA TERENIE WŁOCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Projekt Rodzinka jest dobra na wszystko współfinansowany OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Numer sprawy nadanej przez zamawiającego: ZP-251.3.2014 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Rybniku ul. dr. Mariana Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) I. Rodzaj zadania: WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Organizację obozu rekreacyjnego z elementami żeglarstwa dla 20 osób młodzieży gimnazjalnej w wieku lat.

Zapytanie ofertowe. Organizację obozu rekreacyjnego z elementami żeglarstwa dla 20 osób młodzieży gimnazjalnej w wieku lat. GKRPA 271.1.2015 Dobromierz, dnia 20 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe Gmina Dobromierz działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo