PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO"

Transkrypt

1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO Treści nauczania oparte na Podstawie Programowej Liczba godzin Umiejętności komunikacyjne Uczeń potrafi: Hola! - Prawidłowo wymawiać słowa - Literować - Przedstawić się w klasie Materiał leksykalny UNIDAD 0 Presentación Alfabet Gramatyka, ortografia i fonetyka Elementy kultury hiszpańskiego obszaru językowego Gry Mapa Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej Podręcznik Uwagi dotyczące realizacji Inne źródła informacji L:, 2,3/9 L: 6,7/0 UNIDAD Encantado Saludos P.P. 6. A qué te dedicas? P.P :.4 Cuál es tu número de teléfono? - Przedstawiać się i witać - Powitania formalne i nieformalne - Mówić o zawodach - Odmieniać czasowniki regularne - Pytać o numer telefonu - Odczytywać i pisać liczebniki - Tworzyć pytania - Rodzaj a nazwy narodowości - Czasowniki ser, tener - Zawody - Rodzaj a nazwy zawodów - Presente: czasowniki regularne - Liczebniki - Zaimki pytające - Powtórzenie Sławni Hiszpanie Gra na odmianę czasowników L:,2,3,4/4 L: 7,8/5 C:,2,4/4 C:3,4/6 L:,2,4,5/6 L:7,8,9,0/7 C: /5 C:2/6 Bingo L:,3,4,6/8 L: 0,/9 C:/6 C:2,3/7

2 UNIDAD 2 - Estás casado? La familia P.P..5 - Opisywać swoją rodzinę - Mówić o stanie cywilnym - Rodzina - Przymiotniki dzierżawcze Drzewo genealogiczne mojej rodziny Hiszpańska rodzina L:,2,4,5/22 L:4,5/25 C:,2,3/8 C:3/0 Dónde está? - Mówić o położeniu przedmiotów - Tworzyć liczbę mnogą rzeczowników - Qué hora es? - Podawać godzinę - Liczyć do Przyimki miejsca - Liczba mnoga rzeczowników - Godzina - Liczebniki Zaimki i przymiotniki wskazujące - Powtórzenie Rozkład dnia w Hiszpanii i w Polsce L:8,9/23 L:,2/24 C:,2/9 L:,2,3,4,5/26 L:6,7,9/27 Ćwiczenia z tablicą interaktywną

3 UNIDAD 3 Rosa se levanta a las siete A qué hora te levantas? P.P. 4. Qué desayunas? P.P..6, 9 - Mówić o zwyczajach - Mówić o planie dnia - Rutyna - Dni tygodnia - Mówić o śniadaniu - Słownictwo: jedzenie i picie - Czasowniki zwrotne - Przyimki czasu - Czasoniki nieregularne ir, volver, venir, empezar Mój dzień L:,2,3/30 L:6,7/3 C:,2,3,4,5/4 C:/5 - Powtórzenie Język gestów L:,2,3,4,5/34 C:3,4/7 Dónde vives? P.P..2 W hotelu UNIDAD 4 - Dónde vives? - Opisywać dom - Słownictwo: domy, wnętrza, umeblowanie - Rezerwować pokój w hotelu - Hotele i ich obiekty - Liczebniki porządkowe - Powtórzenie - Hay/está Mieszkania w Hiszpanii L:,2,3,4/38 L:,2/40 + 3,4/4 C:,3/8 C:,2,3,4,5,6/9 L:7,8,9/39 L:,2,4/42 C:,2,3/2

4 UNIDAD 5 Comer fuera de casa Comer fuera P.P. - Zamawiać jedzenie w restauracji - Dania kuchni hiszpańskiej Kulinarna podróż po Hiszpanii ćwiczenia z użyciem internetu L:,2/46 L:3,4,5,6,7/47 Actividades con la pizarra digital Te gusta el cine? P.P..9 Receta del Caribe P.P.9 - Mówić o gustach - Czas wolny - Czasownik gustar L:,2,3,4,5/48 L:7.8.9/49 C:,2,3/ Rozumie I udziela wskazówek - Produkty z Ameryki - Tryb rozkazujący twierdzący - Powtórzenie Kuchnie świata L:,2,3,4/50 L:,2,3/53 C:,2/26

5 UNIDAD 6 - Cómo se va a Plaza de España? El metro de Madrid - Kupić bilet w metrze - Dawać wskazówki jak jechać metrem. - Środki transportu L:,2/54 C:,2,3,4/28 Actividades con la pizarra digital Cierra la ventana - Prosić o przysługę - Wydawać polecenia - Tryb rozkazujący: formy nieregularne L:/56+2,3,4,5,6/57 C:,2,3,4,5/29 Mi barrio P.P..5, 9 - Opisywać dzielnicę, w którzej mieszka - Moja dzielnica - Użycie ser y estar - Powtórzenie Muzyka latynoska L:,2,3/58 L:5,6/59 +p.60 C:,2,3,4/30 C:3,7,8/3

6 UNIDAD 7 Salir con los amigos Dónde quedamos? P.P. 6.4, Umówić się z przyjaciółmi - Rozmawiać przez telefon - Umawiać się na spotkania - Przymować i odrzucać propozycje - Rozmowy telefoniczne - Zapraszanie, akceptowanie, odrzucanie - Czasownik quedar L:, 2,3,4,5,6/5 L: 5,6,7,8/53 C:,2,3/34 C: 4,5,6/35 Qué estás haciendo? - Mówić o czynnościach w momencie ich trwania - Czas wolny - Estar + gerundio + zaimki zwrotne - Intonacja L: /64 L: 2,3/64 C:,2,3,4/36 C: 5/37 Cómo es? - Opisywać charakter i wygląd zewnętrzny - Wygląd zewnętrzny - Charakter - Czasowniki: ser, tener, llevar L:,2,3/66 L: 4,5,6,7,8,9,0/67 Los sábados por la noche P.P. 5.4, 9 - Opowiadać o tym, jak spędzają czas wolny osoby hiszpańskojęzyczne - Czas wolny (rozszerzenie) - Powtórzenie W sobotę wieczorem C:,2,3,4/37 L:,2/69

7 UNIDAD 8 De vacaciones De vacaciones P.P. 6.4, 6. - Prosić o wskazanie drogi - Wskazywać (w sposób formalny i nieformalny) jak dojść do wybranego miejsca - Sklepy - Instytucje publiczne L:,2,3/70 L: 4,5,6/7 L: 7,8/7 C:,2,3,4/38 Qué hizo Rosa ayer? P.P. 5., Opowiadać o wydarzeniach z przeszłości - Życie codzienne - Pretérito Indefinido: budowa i użycie (formy regularne i nieregularne: ir, estar) L:,2,3,4/72 L: 6,7/73 C:,2/39 C: 4/40 Qué tiempo hace hoy? - Opisywać zjawiska atmosferyczne - Podać datę urodzenia - Pogoda - Miesiące - Pory roku - Święta i uroczystości Tradycyjne święta w Meksyku L:,2,3,4/74 L: 5,6,8/75 C: /40 C: 2,3,4/4 Vacaciones en España - Opisywać słynne miejsca w Hiszpanii - Powtórzenie Wakacje w Hiszpanii L:,2,3/77 P.P. 7., 7.2, 7.5, 9

8 UNIDAD 9 Compras Cuánto cuestan estos zapatos? P.P..7 - Pytać o wskazane produkty i ich ceny - Prowadzić dialog w sklepie - W sklepie - Zaimki i przymiotniki wskazujące - Zaimki dopełnienia bliższego: lo, la, los, las L:,2,3,4,6/8 L: 7,8/9 C:,3/44 C: 4,5/45 P.P. 4. Mi novio lleva corbata Buenos Aires es más grande que Toledo P.P. - Opisywać ubiór - Kolory - Uzgadnianie rzeczownika z przymiotnikiem - Opisywać miasto - Przymiotniki opisujące miasto - Porównania - Stopniowanie przymiotników regularne i nieregularne Zajęcia z wykorzystanie m internetu i tablicy interaktywnej L:,2,4/80 L: 5,7/8 C: 2/46 L:,2,3/82 L: 4,6,7,8/83 C:,2/46 Pintura española e hispanoamericana - Mówić o malarstwie z krajów obszaru hiszpańskojęzycznego - Powtórzenie Malarstwo hiszpańskie i hispanoamery kańskie L:,2,3,4,5/84 C:,2,3,4,5/86

9 UNIDAD 0 Salud y enfermedad P.P.. La salud - Mówić o chorobach i sposobach leczenia - Sugerować - Udzielać porady - Części ciała - Dolegliwości - Sposoby leczenia - Czasownik doler L:,2,3,4/86 L: 3,6,7,8/87 C:,4/48 C: 5/49 Antes salíamos mucho con los amigos P.P. 4.3 Voy a trabajar en un hotel P.P Opisywać przyzwyczajenia z przeszłości - Mówić o planach i projektach na przyszłość - Wyrażać swoje zamiary - Pretérito Imperfecto: budowa i użycie L: 2,3,4/88 L: 5,6,7,8/89 C:,2/49 - Ir a + bezokolicznik L:,2,3/80 L: 4,5/9 C:,2/50 C: 4,5/5 Mismo idioma, diferente carácter - Mówić o Wenezueli - Powtórzenie Ten sam język, różny charakter L:,2,3,4,5/92 L: 2/93

10 UNIDAD Biografías P.P..4 P.P. 4.3 Quieres ser millonario? Biografías Islas del Caribe La Alhambra de Granada - Mówić o swoich planach na przyszłość związanych z życiem zawodowym i osobistym - Mówić o sławnych osobach - Tworzyć narrację - Opowiadać anegdoty z przeszłości - Przedstawiać biografie - Podawać i zapisywać dane i daty - Mówić o zabytkach w Hiszpanii - Zaimki pytające: qué, cuál, cuánto/a/os/as - Pretérito Indefinido: użycie w biografiach L:,2,3/94 L: 4,5,6/95 C:,2,3,4/54 L: 2,3/96 L: 4,6/97 C:,3/55 C: 4/56 - Daty i liczby L:,2,3/98 L: 5,7,8/99 C: /56 C: 3/57 - Powtórzenie - La Alhambra L:,2,3,4/00 L: 2,3/0

11 UNIDAD 2 Costumbres Unas vacaciones inolvidables P.P Opisywać własne doświadczenia z przeszłości - Wakacje - Życie codzienne (rozszerzenie) - Pretérito Indefinido - (czasowniki regularne i nieregularne: dar, estar, hacer, ir/ser, poder, venir) L:,2,3/02 L: 4,6,7,8/03 C: 2,3,4/58 C: 5,6/56 Cómo te ha ido hoy? P.P Mówić o czynnościach zakończonych - Pretérito Perfecto: formy i użycie L:,2,3/04 L: 5,6,8/05 C: 2/59 C: 3,4,5/60 No se puede mirar P.P.. Bodas del Mundo P.P. 6.5, Mówić o różnicach kulturowych - Formułować ogólne zalecenia - Udzielać pozwolenia i zakazu - Mówić o tradycjach ślubnych - Hay que / (no) se puede Zwyczaje na świecie L:,2,3/06 L: 4,5/07 C:,2/6 - Powtórzenie Śluby na świecie L:,2,3,4,5/08 L:,2/09

12 UNIDAD 3 Salud y enfermedad Un lugar para vivir P.P..2 - Mówić o mieszkaniach i ich dekorowaniu - Dom (rozszerzenie) - Me gustaría + bezokolicznik L:,2,3,4/0 L: 5,6,7,8,9/ C:,2,3/64 Qué pasará dentro de 20 años? P.P Odnosić się do przyszłości - Wyrażać przypuszczenia - Futuro Imperfecto: forma i użycie - Zdania warunkowe: - Si tengo tiempo, iré a verte. L:,2,4/2 L: 6,7,9,0,2/3 C:,2,3/65 C: 4,5,6/66 Quién te lo ha regalado? - Używać zaimków dopełnienia bliższego i dalszego - Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego L: 2,4,5/4 L: 6,7.5 C:,2,3,4/67 Machu Picchu - Mówić o Peru - Powtórzenie Machu Picchu L:,2,3,4,5/6 L:,2,3/7

13 No había tantos coches P.P. 4.3 Yo no gano tanto como tú P.P. 3.3 Moverse por la ciudad P.P..8 Buenos Aires - Mówić o przyzwyczajeniach z przeszłości - Prezentować okoliczności wydarzeń z przeszłości UNIDAD 4 Antes y ahora - Pretérito Imperfecto - Porównywać - Porównania - Stopień najwyższy - Wskazywać drogę do określonego miejsca - Opowiadać o Buenos Aires - Wyrażenia związane z położeniem - Środki transportu L:,2,3/8 L: 4,5,6/9 C:,2,3,4/68 C: 5/69 L:,2/20 L: 4,5,6,7/22 C:,2,3/70 L:,2,3/22 L: 4,5/23 C:,3/7 - Powtórzenie Buenos Aires L:,2,3,4/24 L:,2/25

14 UNIDAD 5 Cocinar Segunda mano P.P..7 - Prowadzić rozmowy telefoniczne związane ze sprzedażą i kupnem - Mówić o swoich preferencjach dotyczących zakupów - Pisać ogłoszenia do gazety - Kupno i sprzedaż L:,2,3,4/26 L: 5,6,8,9,0/27 C: 2/74 C: 2/74 En la compra P.P..7 - Wyrażać ilość - Kupować produkty żywnościowe - Owoce - Warzywa - Przymiotniki i zaimki nieokreślone: algo/nada, alguien/nadie, algún/ningún L:,2,4,5/28 L: 6,7,8/29 C:,2,3,4/75 P.P. 5. Cocina fácil - Udzielać instrukcji w sposób bezosobowy - Mówić o sposobach przygotowywania dań - Czynności wykonywane w kuchni - Impersonales con se L:,2,3,4/30 L: 5,6,8/3 C:,2,4/76 C: 5/77 Comer fuera - Mówić o typowych daniach - Powtórzenie Jedzenie poza domem L:,2,3,4,5/32 L:,2,3/33

15 UNIDAD 6 Consejos Este verano, salud P.P Udzielać porad w trybie rozkazującym - Tryb rozkazujący twierdzący i przeczący L:,2/34 L: 3,5,6,7,8/35 C:,2,3/78 Mi jefe está de mal humor P.P.., 6.8 Qué te mejores! P.P. 6.3, Określać stany psychiczne - Wyrażać swoje życzenia - Humor i stany psychiczne - Ser/estar L:,2,3,5,6/36 L: 7,9/37 C:,2,3/80 - Presente de Subjuntivo: formy grzecznościowe L:,2,3/38 L: 4,5,6,7/39 C:,2,3/8 Emigrar a otro país - Rozmawiać o emigracji - Powtórzenie - Życie na emigracji L:,2,3,4,5/40 L: 2,3/4

16 UNIDAD 7 El periódico Buscando trabajo P.P..4 P.P. 3.3, 3. P.P. 6.0 Sucesos Excusas Escritores de habla hispana - Mówić o warunkach pracy - Mówić o swoich doświadczeniach zawodowych - Tworzyć narrację w przeszłości - Przedstawiać minione wydarzenia - Rozumie wiadomości prasowe - Przepraszać i udzielać wyjaśnień - Mówić o pisarzach hiszpańskojęzycznyc h - Zawody (rozszerzenie) - Pretérito Pluscamperfecto L:,2,3,4,6/42 L: 7,8,9,0/43 C:,2/84 L:,2/44 L: 4,5,6/42 C:,2,3/85 C: 4,6/86 - Mowa zależna L:,2/46 L: 3,4/47 C: /86 C: 3,4,5/87 - Powtórzenie - Pisarze hiszpańskojęzycz ni L:,2,3,4/48 L:,2/49

17 UNIDAD 8 Tiempo libre Cuánto tiempo llevas esperando? Qué has hecho el fin de semana? P.P..5,.9 Qué te parece este? P.P. 4.4 Fiestas del Mundo - Mówić o czynnościach trwających w teraźniejszości - Rozmawiać o kinie - Opisywać czas wolny - Wyrażać preferencje i upodobania - Wyrażać opinię - Zgadzać się lub nie z innymi opiniami - Opowiadać o mało popularnych świętach na świecie - Kino - Czas wolny (rozszerzenie) - Wyrażenia służące do wyrażania opinii - Llevar + imiesłów L:,2,3/50 L: 5,6,7/5 C:,2,3/88 - Pretérito indefinido / Pretérito Perfecto - Powtórzenie - Święta na świecie L:,2,3,4/52 L: 5,6,7,8/53 C: /89 C: 3/90 L:,2,3,4,5/54 L: 6.7/55 C: /90 C: 4/9 L:,2,3,4,5/56 L:,2,3/57

Witamy w świecie języka hiszpańskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie

Witamy w świecie języka hiszpańskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie Wprowadzenie Witamy w świecie języka hiszpańskiego Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się hiszpańskiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język, tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Witamy w świecie języka hiszpańskiego! Czy chcesz udoskonalić swoją znajomość języka hiszpańskiego, ucząc się szybko i z przyjemnością?

Wstęp. Witamy w świecie języka hiszpańskiego! Czy chcesz udoskonalić swoją znajomość języka hiszpańskiego, ucząc się szybko i z przyjemnością? Wstęp Witamy w świecie języka hiszpańskiego! Czy chcesz udoskonalić swoją znajomość języka hiszpańskiego, ucząc się szybko i z przyjemnością? Masz już za sobą poznawanie podstaw języka z Ekspresowym kursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO IDEALNY NA KURSACH I DO SAMODZIELNEJ NAUKI

PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO IDEALNY NA KURSACH I DO SAMODZIELNEJ NAUKI Arcoíris PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DOROTA NIETO-KUCZYŃSKA DAVID EDUARDO NIETO-RASIŃSKI POZIOM A1-A2 NAPISANY Z MYŚLĄ O POLSKICH STUDENTACH WSPÓŁCZESNY, CIEKAWY, LOGICZNY IDEALNY NA KURSACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

New Total English Pre-Intermediate

New Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY New Total English Pre-Intermediate POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 DATA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY JEDNOSTKI LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Welcome to Britain 1) Warunki ogólne: Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu. Organizatorami II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne z języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; nr programu DKOS-5002-57/05

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne z języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; nr programu DKOS-5002-57/05 Rozkład materiału na jednostki lekcyjne z języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; nr programu DKOS-5002-57/05 Kapitel l Ich stehe auf und bin gut drauf! Temat lekcji L. godz. Cele komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Hiszpański w tłumaczeniach

Hiszpański w tłumaczeniach Hiszpański w tłumaczeniach gramatyka 3 Magdalena Filak Preston Publishing www.prestonpublishing.pl Korekta i konsultacje: Korekta merytoryczna: Verónica Bodega Cañizares Honorata Kazek Ana María Henríquez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo