SINUMERIK 840D/840Di/810D. ShopMill. Wprowadzenie. Obsługa. Programowanie przy pomocy ShopMill. Programowanie przy pomocy G-Code.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SINUMERIK 840D/840Di/810D. ShopMill. Wprowadzenie. Obsługa. Programowanie przy pomocy ShopMill. Programowanie przy pomocy G-Code."

Transkrypt

1 Wprowadzenie 1 Obsługa 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopMill Programowanie przy pomocy ShopMill Programowanie przy pomocy G-Code 3 4 Obsługa / programowanie Symulacja 5 Zarządzanie plikami 6 Budowa form 7 Alarmy i komunikaty 8 Przykłady 9 Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 840D powerline 7 SINUMERIK 840DE powerline 7 SINUMERIK 840Di 3 SINUMERIK 840DiE (wariant eksportowy) 3 SINUMERIK 810D powerline 7 SINUMERIK 810DE powerline 7 Aneks A Wydanie 10.04

2 Dokumentacja SINUMERIK Kody wydań Przed niniejszym wydaniem ukazały się wydania wymienione niżej. W kolumnie "Uwagi" zaznaczono literą, jaki status mają dotychczasowe wydania. Oznaczenie statusu w kolumnie "Uwagi": A... B... C... Nowa dokumentacja. Niezmieniony przedruk z nowym numerem zamówieniowym. Zmieniona wersja jako nowe wydanie. Wydanie Nr zamówieniowy Uwagi FC5298-2AD10-0AP0 A FC5298-2AD10-0AP1 C FC5298-5AD10-0AP0 C FC5298-5AD10-0AP1 C FC5298-6AD10-0AP0 C FC5298-6AD10-0AP1 C FC5298-6AD10-0AP2 C FC5298-6AD10-0AP3 C Marki SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIROTEC, SINUMERIK i SIMODRIVE są zarejestrowanymi markami firmy Siemens AG. Pozostałe określenia w niniejszym druku mogą być markami, których używanie przez strony trzecie do swoich celów może naruszać prawa właścicieli. Dalsze informacje znajdziecie w internecie pod: Sporządzenie niniejszej dokumentacji nastąpiło przy pomocy Word 2000 i Designer V 7.1. Przekazywanie jak też powielanie niniejszej dokumentacji, korzystanie z niej i informowanie o jej treści jest niedozwolone, o ile nie ma wyraźnego zezwolenia. Naruszenie zobowiązuje do rekompensaty szkód. Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności w przypadku przyznania patentu albo zarejestrowania wzoru użytkowego. Może być możliwe wykonywanie dalszych funkcji sterowania, nie opisanych w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji przy dostawie nowego sterowania albo w przypadku usługi serwisowej. Sprawdziliśmy treść niniejszego druku na zgodność z opisanym sprzętem i oprogramowaniem. Mimo to nie możemy wykluczyć rozbieżności, tak że nie dajemy gwarancji na pełną zgodność. Dane w niniejszym druku są jednak regularnie sprawdzane i niezbędne korekty zostaną zawarte w następnych wydaniach. Za propozycje poprawy będziemy wdzięczni. Zmiany techniczne zastrzeżone. Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone 6FC5298-6AD10-0AP3 Siemens-Aktiengesellschaft.

3 Słowo wstępne 0 Słowo wstępne Podział dokumentacji Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na 3 płaszczyzny: Dokumentacja ogólna Dokumentacja użytkownika Dokumentacja producenta/serwisowa Adresat Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla osoby obsługującej pionowe centa obróbkowe albo frezarki uniwersalne z SINUMERIK 840D/840Di/810D. Obowiązywanie Niniejsza instrukcja obsługi/programowania obowiązuje dla ShopMill w. opr Hotline W przypadku zapytań proszę zwrócić się do następującej hotline: A&D Technical Support Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) W przypadku pytań (propozycji, korekt) dot. dokumentacji proszę wysłać telefaks albo na następujący adres: Fax: +49 (9131) Formularz telefaksu patrz arkusz na końcu niniejszego druku Adres internetowy SINUMERIK 840D powerline Od są do dyspozycji SINUMERIK 840D powerline i SINUMERIK 840DE powerline o polepszonych właściwościach. Zestawienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w następującym opisie sprzętu: Literatura: /PHD/, Podręcznik projektowania SINUMERIK 840D SINUMERIK 810D powerline Od są do dyspozycji SINUMERIK 810D powerline i SINUMERIK 810DE powerline o polepszonych właściwościach. Zestawienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w następującym opisie sprzętu: Literatura: /PHC/, Podręcznik projektowania SINUMERIK 810D Zakres standardowy W niniejszej instrukcji obsługi / programowania opisano działanie otoczki graficznej ShopMill. Uzupełnienia albo zmiany, które zostały dokonane przez producenta maszyny, są przez niego dokumentowane. Bliższe informacje o drukach dot. SINUMERIK 840D/840Di/810D jak też druków, które dotyczą wszystkich sterowań SINUMERIK (np. interfejs uniwersalny, cykle pomiarowe...), otrzymacie w oddziale firmy SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie v

4 0 Słowo wstępne Siemens. W sterowaniu mogą być możliwe do realizacji dalsze funkcje, nie opisane w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji w przypadku dostawy nowego sterowania albo wykonania usługi serwisowej. Podstawa Sterowania SINUMERIK 840D/840Di/810D z ShopMill są budowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi technicznymi zasadami bezpieczeństwa, normami i przepisami. Urządzenia dodatkowe Dzięki specjalnym, oferowanym przez firmę SIEMENS przyrządom dodatkowym, urządzeniom dodatkowym i stopniom rozbudowy można rozbudowywać sterowania SIEMENS odpowiednio do dziedziny ich zastosowania. Personel Wolno jest angażować tylko właściwie wykształcony, autoryzowany, niezawodny personel. Bez wymaganego wykształcenia nie wolno jest nikomu nawet przez krótki czas pracować przy sterowaniu. Odpowiednie kompetencje personelu angażowanego do ustawiania, obsługi i konserwacji muszą być klarownie ustalone a ich przestrzeganie kontrolowane. Zachowanie się Przed uruchomieniem sterowania należy zapewnić, by instrukcje eksploatacji zostały przez właściwy personel przeczytane i zrozumiane. Poza tym na zakładzie spoczywa obowiązek stałej obserwacji technicznego stanu całkowitego sterowania (zewnętrznie rozpoznawalne braki i uszkodzenia jak też zmiana zachowywania się podczas pracy). Serwis Naprawy wolno jest wykonywać tylko zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji konserwacji i utrzymania i tylko przez osoby wykształcone i kwalifikowane w danej dziedzinie. Należy przy tym przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów bezpieczeństwa. Za niezgodne z przeznaczeniem i wykluczające wszelką odpowiedzialność producenta uważa się: Każde stosowanie odbiegające od wyżej wymienionych punktów albo wykraczające poza nie. Gdy sterowanie jest eksploatowane nie w technicznie nienagannym stanie, bez świadomości bezpieczeństwa i zagrożeń oraz przestrzegania wszystkich instrukcji zawartych w dokumentacji eksploatacyjnej. Gdy usterki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, nie zostały usunięte przed uruchomieniem sterowania. Każda zmiana, mostkowanie albo wyłączenie urządzeń. vi SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

5 Słowo wstępne 0 w sterowaniu, które służą nienagannemu funkcjonowaniu, nieograniczonemu korzystaniu jak też aktywnemu i pasywnemu bezpieczeństwu. Budowa dokumentacji W niniejszej dokumentacji są stosowane następujące bloki informacyjne, oznaczone piktogramami Funkcja Informacje w tle Kolejność czynności obsługowych Objaśnienie parametrów Dodatkowe wskazówki Opcja programowa W przypadku opisanej funkcji chodzi o opcję programową. Oznacza to że funkcja działa w sterowaniu, gdy nabyliście odpowiednią opcję. Wskazówki ostrzegawcze W dokumentacji stosujemy następujących 5 wskazówek ostrzegawczych o stopniowanym znaczeniu. Niebezpieczeństwo Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że nastąpi śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. Ostrzeżenie Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że może nastąpić śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. Ostrożnie Ta wskazówka ostrzegawcza (z trójkątem ostrzegawczym) oznacza, że może nastąpić lekkie uszkodzenie ciała, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie vii

6 0 Słowo wstępne Ostrożnie Ta wskazówka ostrzegawcza (bez trójkąta ostrzegawczego) oznacza, że może nastąpić szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. Uwaga Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że może nastąpić niepożądany wynik albo niepożądany stan, gdy odpowiednie wskazówki nie będą przestrzegane. Producent maszyny Gdy do określonych stanów rzeczy są ew. uzupełnienia albo zmiany ze strony producenta maszyny, wskazujemy na to jak następuje: Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Wskazówka dot. literatury Jeżeli o określonych stanach rzeczy możecie przeczytać w dalej idącej literaturze, wówczas jest to zaznaczone następująco: Literatura: Pełne zestawienie literatury znajdziecie w aneksie do niniejszej instrukcji obsługi. Pojęcia Poniżej ustalamy znaczenie kilku zasadniczych pojęć stosowanych w niniejszej dokumentacji. Program Program jest ciągiem instrukcji pod adresem sterowania CNC, który w sumie powoduje obrobienie określonego przedmiotu na maszynie. Kontur Przy pomocy konturu jest z jednej strony określany zarys obrabianego przedmiotu. Z drugiej strony konturem jest nazywana część programu, w której z poszczególnych elementów jest definiowany zarys obrabianego przedmiotu. Cykl Cykl, np. frezowania wnęki prostokątnej, jest zadanym przez ShopMill podprogramem do wykonania powtarzającego się procesu obróbki. (Po części cykl jest również nazywany funkcją.). viii SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

7 Słowo wstępne 0 Jednostka miary W niniejszej dokumentacji jednostki parametrów są zawsze podawane w systemie metrycznym. Odpowiednie jednostki w systemie calowym możecie odczytać z poniższej tabeli. Metryczny mm mm/ząb mm/min mm/obr m/min Calowe cal cali/ząb cali/min cali/obr stóp/min SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie ix

8 0 Słowo wstępne Notatki. x SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

9 Treść 0 Treść Wprowadzenie ShopMill Przebieg pracy Stanowisko pracy Układ współrzędnych Pulpity obsługi Przyciski pulpitów obsługi Pulpity sterownicze maszyny Elementy pulpitów sterowniczych maszyny R1)czny przyrząd obsługowy mini Otoczka grficzna Przegląd Obsługa poprzez przysiski programowane i sprzętowe Widoki programów Wprowadzenie parametrów Podstawy Określenia płaszczyzn Współrzędne biegunowe Wymiar absolutny Wymiar przyrostowy Funkcja kalkulatora Obsługa Załączenie i wyłączenie Bazowanie do punktu odniesienia Akceptacja użytkownika w przypadku Safety Integrated Rodzaje obsługi Nastawy dla maszyny Przełączanie jednostki miary (milimetry/cale) Przełączanie układu współrzędnych (MKS/WKS) Nastawienie nowej wartości pozycji Pomiar punktu zerowego obrabianego przedmiotu Pomiar krawędzi Pomiar narożnika Pomiar wnęki i otworu Pomiar czopa Ustawienie płaszczyzny Korekcje po pomiarze punktu zerowego Kalibrowanie elektronicznego narzędzia pomiarowego Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie xi

10 0 Treść Pomiar narzędzia Ręczny pomiar narzędzia Kompensacja punktu stałego Pomiar narzędzia czujnikiem pomiarowym Kompensacja czujnika pomiarowego Praca ręczna Wybór narzędzia i założenie do wrzeciona Wpisanie nowego narzędzia na listę i założenie dla wrzeciona Wpisanie nowego narzędzia na listę i załadowanie do magazyny Ręczne uruchomienie, zatrzymanie i wypozycjonowanie wrzeciona Ruchy w osiach Pozycjonowanie osi Skręt Frezowanie płaszczyzny Nastawy dla pracy ręcznej Praca MDA Praca automatyczna Przełączanie między wyświetleniami "T, F, S", "Funkcje G" i "Funkcje pomocnicze" Wybór programu do wykonania Uruchomienie/zatrzymanie/anulowanie programu Przerwanie programu Uruchomienie wykonywania w określonym miejscu programu Sterowanie przebiegiem programu Zmiana zapisu w pamięci Testowanie programu Symulacja przed wykonywaniem Symulacja podczas wykonywania Wdrażanie programu Wykonywanie pojedynczymi blokami Wyświetlanie aktualnego bloku programu Korygowanie programu Czasy przebiegu Narzędzia i korekcje narzędzi Utworzenie nowego narzędzia Utworzenie wielu ostrzy na narzędzie Zmiana nazwy narzędzia Utworzenie narzędzia siostrzanego Narzędzia ręczne Korekcje narzędzi Funkcje dodatkowe dla narzędzia Wprowadzenie danych zużycia narzędzia Uaktywnienie nadzoru narzędzia Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone xii SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

11 Treść Lista magazynu Zmiana typu narzędzia Załadowanie narzędzia do magazynu wzgl. rozładowanie z magazynu Przełożenie narzędzia Pozycjonowanie magazynu Sortowanie narzędzi Przesunięcia punktu zerowego Definiowanie przesunięć punktu zerowego Lista przesunięć punktu zerowego Wybór/cofnięcie wyboru przesunięcia punktu zerowego w zakresie ręcznym Przełączenie na pracę CNC-ISO ShopMill Open (PCU 50) Diagnoza zdalna Programowanie przy pomocy ShopMill Podstawy programowania Budowa programu Sporządzenie programu krokowego Utworzenie nowego programu; zdefiniowanie półfabrykatu Programowanie nowych bloków Zmiana bloków programu Edytor programów Programowanie narzędzia, wartości korekcji i prędkości obrotowej wrzeciona Frezowanie konturu Przedstawienie konturu Utworzenie nowego konturu Sporządzenie elementów konturu Zmiana konturu Przykłady dowolnego programowania konturu Frezowanie konturowe Wiercenie wstępne wnęki konturowej Frezowanie wnęki konturowej (zgrubne) Wybieranie pozostałego materiału wnęki konturowej Obróbka wykańczająca wnęki konturowej Sfazowanie wnęki konturowej Frezowanie czopa konturowego (zgrubne) Wybieranie pozostałego materiału czopa konturowego Obróbka wykańczająca czopa konturowego Sfazowanie czopa konturowego Proste albo kołowe ruchy po torze Prosta Okrąg o znanym punkcie środkowym Okrąg o znanym promieniu Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie xiii

12 0 Treść Linia spiralna Współrzędne biegunowe Prosta biegunowo Okrąg biegunowo Przykłady programowania współrzędnych biegunowych Wiercenie Nakiełkowanie Wiercenie i rozwiercanie Wiercenie głębokie Rozwiercanie Gwintowanie otworu Frezowanie gwintu Wiercenie otworu z frezowaniem otworu Pozycjonowanie w dowolnych pozycjach i na wzorze pozycji Dowolne pozycje Wzór pozycji "Linia" Wzór pozycji "Siatka" Wzór pozycji "Ramka" Wzór pozycji "Okrąg pełny" Wzór pozycji "Łuk koła" Włączanie i maskowanie pozycji Przeszkoda Powtarzanie pozycji Przykłady programowania wiercenia Frezowanie Frezowanie płaszczyzny Wnęka prostokątna Wnęka kołowa Czop prostokątny Czop kołowy Rowek podłużny Rowek kołowy Stosowanie wzoru pozycji przy frezowaniu Grawura Pomiar Pomiar punktu zerowego obrabianego przedmiotu Pomiar narzędzia Kompensacja czujnika pomiarowego Różne funkcje Wywołanie podprogramu Powtarzanie bloków programu Zmiana ustawień programu Wywołanie przesunięć punktu zerowego Definiowanie transformacji współrzędnych Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone xiv SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

13 Treść Transformacja pobocznicy walca Skręt Funkcje dodatkowe Wstawienie G-Code w programie krokowym Programowanie przy pomocy G-Code 4.1 Sporządzenie programu G-Code Wykonanie programu G-Code Edytor G-Code Parametry obliczeniowe Dialekty ISO Symulacja 5.1 Ogólnie Uruchomienie/anulowanie programu w symulacji standardowej Przedstawienie w widoku z góry Przedstawienie w widoku 3-płaszczyznowym Powiększenie wycinka Przedstawienie trójwymiarowe Zmiana położenia wycinka Rozcięcie obrabianego przedmiotu Uruchomienie/anulowanie widoku szybkiego dla budowy form Przedstawienie w widoku szybkim Dopasowanie i przesunięcie grafiki obrabianego przedmiotu Pomiar odstępu Funkcja szukania Opracowywanie bloków programu obróbki Wybór bloków G Opracowanie programu G-Code Zarządzanie plikami Zarządzanie programami przy pomocy ShopMill Zarządzanie programami przy pomocy PCU Otwarcie programu Wykonanie programu Mocowanie wielokrotne Wykonanie programu G-Code ze stacji dyskietek / stacji sieciowej Utworzenie nowego katalogu/programu Zaznaczenie wielu programów Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie xv

14 0 Treść Kopiowanie / zmiana nazwy katalogu/programu Skasowanie katalogu/programu Wykonywanie programu poprzez interfejs V Wczytanie/wyprowadzenie programu poprzez interfejs V Wyświetlenie protokołu błędów Zapisanie/wczytanie danych narzędzia/punktu zerowego Zarządzanie programami przy pomocy PCU Otwarcie programu Wykonanie programu Mocowanie wielokrotne Załadowanie/rozładowanie programu Wykonanie programu G-Code z dysku twardego wzgl. stacji dyskietek/ stacji sieciowej Utworzenie nowego katalogu/programu Zaznaczenie wielu programów Skopiowanie / zmiana nazwy / przesunięcie katalogu / programu Skasowanie katalogu / programu Wyprowadzenie / wczytanie programu poprzez interfejs vv Wyświetlenie protokołu błędów Zapisanie / wczytanie danych narzędzia / punktu zerowego Budowa form 7.1 Warunki Ustawianie maszyny Pomiar narzędzia Sporządzenie programu Utworzenie programu Programowanie narzędzia Programowanie cyklu "High Speed Settings" Wywołanie podprogramu Wykonanie programu Wybór programu do wykonania Uruchomienie programu w określonym miejscu Przykład Alarmy i komunikaty Alarmy i komunikaty cykli Postępowanie z błędami w cyklach Przegląd alarmów cykli Komunikaty w cyklach Alarmy w przypadku ShopMill Przegląd alarmów Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone xvi SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

15 Treść Wybór przeglądu alarmów / komunikatów Opis alarmów Dane użytkownika Wyświetlenie wersji Przykłady Przykład 1: obróbka z wnęką prostokątną/kołową i rowkiem kołowym Przykład 2: przesunięcie i lustrzane odbicie konturu Przykład 3: transformacja pobocznicy walca Przykład 4: korekcja ścianki rowka Przykład 5: skręt Aneks... A-445 A Skróty...A-446 B Literatura...A-449 C Indeks...I-461 Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie xvii

16 0 Treść Notatki Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone xviii SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

17 Wprowadzenie ShopMill Przebieg pracy Stanowisko pracy Układ współrzędnych Pulpity obsługi Przyciski pulpitów obsługi Pulpity sterownicze maszyny Elementy pulpitów sterowniczych maszyny Ręczny przyrząd obsługowy mini Otoczka graficzna Przegląd Obsługa poprzez przyciski programowane i sprzętowe Widoki programów Wprowadzenie parametrów Podstawy Określenia płaszczyzn Współrzędne biegunowe Wymiar absolutny Wymiar przyrostowy Funkcja kalkulatora Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie

18 1 Wprowadzenie ShopMill ShopMill ShopMill jest oprogramowaniem do obsługi i programowania, które umożliwia Wam komfortową obsługę maszyny i proste programowanie obrabianych przedmiotów. Oto kilka cech oprogramowania: Ustawienie maszyny Sporządzenie programu Specjalne cykle pomiarowe ułatwiają pomiar narzędzi i obrabianego przedmiotu. Są do dyspozycji 3 różne warianty programu: Programy G-Code do zastosowania przy budowie form, które przejmujecie od systemów CAD/CAM. Programy G-Code, które sporządzacie bezpośrednio na maszynie. Przy programowaniu macie do dyspozycji wszystkie cykle technologiczne. Programy krokowe, które sporządzacie bezpośrednio na maszynie (opcja programowa). Programowanie obróbki przebiega bez trudu, ponieważ jest wspierane graficznie i nie wymaga znajomości G-Code. ShopMill pokazuje program na przejrzystym planie pracy i przedstawia poszczególne cykle i elementy konturu na dynamicznej grafice. Niezależnie od wariantu programu następujące funkcje ułatwiają programowanie wzgl. obróbkę: Wydajny procesor konturu dopuszcza wprowadzanie dowolnych konturów. Cykl skrawania z rozpoznawaniem pozostałego materiału pozwala na zaoszczędzenie zbędnych czynności obróbkowych (opcja programowa). Cykl skrętu umożliwia obróbkę wielostronną i obróbkę na skośnych powierzchniach niezależnie od kinematyki maszyny (stół skrętny/głowica skrętna). Wykonanie programu Wykonywanie programu możecie przedstawić trójwymiarowo na ekranie. Możecie w prosty sposób kontrolować wynik programowania wzgl. wygodnie śledzić obróbkę na maszynie (opcja programowa). Wykonywanie programów krokowych jest opcją programową. Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie10.04

19 Wprowadzenie 1.1 ShopMill 1 Wykonanie programu Wykonywanie programów możecie przedstawiać trójwymiarowo na ekranie. Możecie w prosty sposób kontrolować wynik programowania wzgl. wygodnie śledzić obróbkę na maszynie (opcja programowa). Wykonywanie programów krokowych jest opcją programową. Zarządzanie narzędziami ShopMill zapisuje Wasze dane narzędzi. Oprogramowanie może przy tym zarządzać również danymi narzędzi, które nie znajdują się w magazynie. Zarządzanie programami Podobnych programów nie musicie sporządzać od nowa, lecz możecie je łatwo kopiować i zmieniać. Przy pomocy ShopMill możecie realizować mocowanie wielokrotne takich samych albo różnych obrabianych przedmiotów (opcja programowa) z optymalizacją kolejności narzędzi. Poprzez połączenie z siecią i stację dyskietek możecie sięgać do programów zewnętrznych (opcja programowa) Przebieg pracy W niniejszej instrukcji rozróżnia się dwie następujące typowe sytuacje robocze. Chcecie wykonać program, aby przeprowadzić automatyczną obróbkę. Chcecie najpierw sporządzić program obróbki. Wykonanie programu Zanim będziecie mogli wykonać program, musicie najpierw ustawić swoją maszynę. W tym celu musicie przeprowadzić następujące czynności, przy których będziecie wspierani przez ShopMill (patrz punkt "Obsługa"): Bazowanie do punktu odniesienia maszyny (tylko w przypadku przyrostowego systemu pomiaru drogi) Pomiar narzędzi Ustalenie punktu zerowego obrabianego przedmiotu Wprowadzenie ew. dalszych przesunięć punktu zerowego Gdy zakończyliście ustawianie maszyny, możecie wybrać program i uruchomić automatyczną obróbkę (patrz punkt "Praca automatyczna"). Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie

20 1 Wprowadzenie Stanowisko pracy 1 Sporządzenie programu Gdy sporządzacie nowy program, możecie wybrać, czy chcecie utworzyć program krokowy czy program G-Code (patrz "Programowanie przy pomocy ShopMill" wzgl. "Programowanie przy pomocy G-Code"). Przy sporządzaniu programu krokowego ShopMill wzywa Was do wprowadzenia wszystkich wymaganych parametrów. Postęp programu jest każdorazowo automatycznie przedstawiany na grafice kreskowej. Dodatkowo jesteście przy programowaniu wspierani przez obrazy pomocy, które objaśniają poszczególne parametry kroków obróbki. Naturalnie możecie również wstawić polecenia G-Code do programu krokowego. Program G-Code natomiast musicie sporządzić kompletnie z poleceń G-Code. 1.2 Stanowisko pracy Do stanowiska pracy ShopMill należą obok frezarki ze sterowaniem CNC/pozycjonującym również pulpit obsługi i pulpit sterowniczy maszyny. Szkic stanowiska pracy Frezarka Możecie stosować ShopMill na frezarkach pionowych i uniwersalnych o maksymalnie 10 osiach (łącznie z osiami obrotowymi i wrzecionem). Z 10 osi można równocześnie wyświetlić 3 osie liniowe i 2 osie obrotowe jak też 1 wrzeciono. Programy krokowe i programy G-Code są dostosowane do obróbki 2D do 2 ½, do obróbki 3D stosujcie programy G-Code z systemów CAD/CAM. Sterowanie Pulpit obsługi Pulpit sterowniczy maszyny ShopMill pracuje na sterowaniu CNC SINUMERIK 840D/840Di/810D z PCU 20 i PCU 50. Poprzez pulpit obsługi następuje komunikacja z ShopMill. Przy pomocy pulpitu sterowniczego maszyny obsługujecie frezarkę. Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie10.04

21 Wprowadzenie 1.2 Stanowisko pracy Układ współrzędnych Przy obróbce na frezarce z zasady zakłada się prostokątny układ współrzędnych. Składa się on z trzech osi współrzędnych X, Y i Z, równoległych do osi maszyny. Położenie układu współrzędnych i punktu zerowego maszyny zależy od typu maszyny. Z Y M W X Położenie układu współrzędnych, punktu zerowego maszyny i punktu zerowego obrabianego przedmiotu (przykład) Kierunki osi są zgodne z tzw. "regułą prawej ręki" (wg. DIN 66217). Gdy stoimy przed maszyną a palec środkowy prawej ręki jest skierowany przeciwnie do kierunku dosuwu wrzeciona, wówczas wskazują: kciuk kierunek +X palec wskazujący kierunek +Y palec środkowy kierunek +Z Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie

22 1 Wprowadzenie Stanowisko pracy 1 +Z +Y +X Reguła prawej ręki Pulpity obsługi Dla PCU możecie alternatywnie stosować jeden z następujących pulpitów obsługi: OP 010 OP 010C OP 010S z klawiaturą pełną CNC OP 032S OP 012 OP 015 z klawiaturą pełną CNC 19'' Pulpit obsługi OP Pulpit obsługi OP Ekran 10'' 2 Przyciski ekranu 3 Poziomy pasek przycisków programowanych 4 Pionowy pasek przycisków programowanych Blok alfanumeryczny Blok korekcji/kursora z klawiaturą sterowania i przyciskiem Input Interfejs USB Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie10.04

23 Wprowadzenie 1.2 Stanowisko pracy 1 Pulpit obsługi OP 010C Pulpit obsługi OP 010C Ekran 10'' Przyciski ekranu Poziomy pasek przycisków programowanych Pionowy pasek przycisków programowanych Blok alfanumeryczny Blok korekcji/kursora z klawiaturą sterowania i przyciskiem Input 6 Interfejs USB Wąski pulpit obsługi OP 010S 1 2 A 2 A 4 A 3 A 5 Pulpit obsługi OP 010S Ekran 10'' Przyciski ekranu Poziomy pasek przycisków programowanych Pionowy pasek przycisków programowanych Interfejs USB Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie

24 1 Wprowadzenie Stanowisko pracy 1 Pulpit obsługi OP 012 A5 A4 1 A4 A2 A3 7 6 A2 Pulpit obsługi OP Ekran 12'' 2 Przyciski ekranu 3 Poziomy pasek przycisków programowanych 4 Pionowy pasek przycisków programowanych 5 Blok alfanumeryczny Blok korekcji/kursora z klawiaturą sterowania i przyciskiem Input 6 Interfejs USB 7 Mysz Pulpit obsługi OP A4 5 A2 A2 A3 Pulpit obsługi OP Ekran 15'' 2 Przyciski ekranu 3 Poziomy pasek przycisków programowanych 4 Pionowy pasek przycisków programowanych 5 Interfejs USB Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie10.04

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny. Obróbka. Sporządzenie programu ShopTurn. Funkcje ShopTurn. Praca z maszyną ręczną

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny. Obróbka. Sporządzenie programu ShopTurn. Funkcje ShopTurn. Praca z maszyną ręczną Wprowadzenie 1 Ustawianie maszyny 2 Obróbka 3 SINUMERIK 840D sl Sporządzenie programu ShopTurn 4 ShopTurn Funkcje ShopTurn 5 Obsługa/programowanie Praca z maszyną ręczną 6 Program G-Code 7 Praca z osią

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 840D/840Di/810D

SINUMERIK 840D/840Di/810D SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie Wydanie 06.03 ShopTurn Dokumentacja użytkownika Wprowadzenie 1 Ustawianie maszyny 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Obróbka 3 ShopTurn Sporządzenie programu ShopTurn

Bardziej szczegółowo

Obsługa/programowanie Wydanie 06/2003. sinumerik. ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D

Obsługa/programowanie Wydanie 06/2003. sinumerik. ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie Wydanie 06/2003 sinumerik ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D Wprowadzenie 1 Ustawianie maszyny 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Obróbka 3 ShopTurn Sporządzenie programu ShopTurn 4 Funkcje

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja Toczenie ISO-Dialekt T Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie ISO-Dialekt T Krótka instrukcja Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 840D sl SINUMERIK 840D sl/840d/840di/810d HMI-Advanced

SINUMERIK 840D sl SINUMERIK 840D sl/840d/840di/810d HMI-Advanced Wprowadzenie 1 SINUMERIK 840D sl SINUMERIK 840D sl/840d/840di/810d HMI-Advanced Komponenty obsługi/ przebiegi czynności obsługowych 2 Przykład obsługi 3 Maszyna 4 Instrukcja obsługi Parametry 5 Program

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Automation and Drives. service. Szkolenia

Automation and Drives. service. Szkolenia Automation and Drives service Szkolenia s SINUMERIK 810D/840D Programowanie i obsługa I Uruchamianie obrabiarki Praca w trybie JOG Praca w trybie MDA Praca w trybie AUTO/SBL Powrót do konturu tryb REPOS

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000 Frezowanie Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Frezowanie Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D 1 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie. Krótka instrukcja wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie. Krótka instrukcja wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja wydanie 11.2000 Toczenie Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D 1 Wydanie 11.2000 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

17 A. Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Słowo wstępne. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny 2. Praca w trybie ręcznym 3

17 A. Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Słowo wstępne. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny 2. Praca w trybie ręcznym 3 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl/828d Podręcznik użytkownika Obowiązuje dla: Sterowanie SINUMERIK 840D sl / 840DE sl / 828D Słowo wstępne Wprowadzenie 1 Ustawianie maszyny 2 Praca w trybie ręcznym 3 Obróbka

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik programowania i obsługi Wydanie 04/2007

Podręcznik programowania i obsługi Wydanie 04/2007 Podręcznik programowania i obsługi Wydanie 04/2007 SINUMERIK 802D sl Słowo wstępne Opis 1 SINUMERIK 802D sl Podręcznik programowania i obsługi Software'owa otoczka graficzna 2 Ząłączenie, bazowanie do

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inŝ. Wojciech

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

Obsługa i programowanie Wydanie 08/2003

Obsługa i programowanie Wydanie 08/2003 Obsługa i programowanie Wydanie 08/2003 SINUMERIK 802S base line SINUMERIK 802C base line Toczenie Wprowadzenie 1 Włączenie i bazowanie do punktu odniesienia 2 SINUMERIK 802S base line SINUMERIK 802C

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. Wprowadzenie 1. Zalety pracy z ShopMill

Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. Wprowadzenie 1. Zalety pracy z ShopMill Wprowadzenie 1 Zalety pracy z ShopMill 2 SINUMERIK Operate SinuTrain Materiały szkoleniowe Aby wszystko działało sprawnie 3 Podstawy dla początkujących 4 Odpowiednio przygotowany 5 Przykład 1: Obróbka

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Słowo wstępne. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny 2. Praca w trybie ręcznym 3. Obróbka przedmiotu

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Słowo wstępne. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny 2. Praca w trybie ręcznym 3. Obróbka przedmiotu Słowo wstępne Wprowadzenie 1 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl Podręcznik użytkownika Ustawianie maszyny 2 Praca w trybie ręcznym 3 Obróbka przedmiotu 4 Symulacja obróbki 5 Widok wielokanałowy 6 Obowiązuje dla:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Obsługa i programowanie Wydanie 01/2005

Obsługa i programowanie Wydanie 01/2005 Obsługa i programowanie Wydanie 01/2005 Toczenie SINUMERIK 802D sl Wprowadzenie 1 Włączenie i bazowanie do punktu odniesienia 2 SINUMERIK 802D sl Ustawianie 3 Obsługa i programowanie Toczenie Praca ze

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 840Di sl/840d sl/840d. HMI-Advanced. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. Komponenty obsługi/ przebiegi czynności obsługowych.

SINUMERIK 840Di sl/840d sl/840d. HMI-Advanced. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. Komponenty obsługi/ przebiegi czynności obsługowych. Wprowadzenie 1 SINUMERIK 840Di sl/840d sl/840d HMI-Advanced Komponenty obsługi/ przebiegi czynności obsługowych 2 Przykład obsługi 3 Maszyna 4 Instrukcja obsługi Parametry 5 Program 6 Usługi 7 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Słowo wstępne Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa 1. Wprowadzenie 2. Ustawianie maszyny 3

SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Słowo wstępne Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa 1. Wprowadzenie 2. Ustawianie maszyny 3 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl/828d Podręcznik użytkownika Obowiązuje dla: Sterowanie SINUMERIK 840D sl / 840DE sl / 828D Oprogramowanie oprogramowania systemowego CNC dla 840D sl/ 840DE sl SINUMERIK Operate

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Sp. z o.o 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21 Tel. +48 (32) 763 77 77, 265 76 41, 265 70 97 Fax +48 (32) 763 75 94 www.mikster.com.pl mikster@mikster.com.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

1 Zasady bezpieczeństwa

1 Zasady bezpieczeństwa 1 Zasady bezpieczeństwa W trakcie trwania zajęć laboratoryjnych ze względów bezpieczeństwa nie należy przebywać w strefie działania robota, która oddzielona jest od pozostałej części laboratorium barierkami.

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK. SINUMERIK 808D Frezowanie, część 1: Obsługa. Wstęp. Wprowadzenie 1. Włączenie i najazd na punkt referencyjny 2.

SINUMERIK. SINUMERIK 808D Frezowanie, część 1: Obsługa. Wstęp. Wprowadzenie 1. Włączenie i najazd na punkt referencyjny 2. Wstęp Wprowadzenie 1 SINUMERIK SINUMERIK 808D Podręcznik programowania i obsługi Włączenie i najazd na punkt referencyjny 2 Konfigurowanie 3 Programowanie części 4 Automatyczna obróbka skrawaniem 5 System

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Poziom niski wyrażony cyfrą 2 wymagania konieczne. Uczeń ma duże trudności ze spełnieniem wymagań, potrzebuje częstej pomocy nauczyciela. Poziom dostateczny

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Klawiatura komputerowa.

Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa. Zdjęcie: www.xpec.pl Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania lub wprowadzania danych do komputera. Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. Wprowadzenie 1. Zalety pracy z ShopMill

Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. Wprowadzenie 1. Zalety pracy z ShopMill Wprowadzenie 1 Zalety pracy z ShopMill 2 SINUMERIK Operate SinuTrain Materiały szkoleniowe Aby wszystko działało sprawnie 3 Podstawy dla początkujących 4 Odpowiednio przygotowany 5 Przykład 1: Obróbka

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz Wykład A1 AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz 1 Tematyka zajęć Rysunek techniczny Elementy geometrii wykreślnej Pakiet CAD (AutoCAD 2008) 2 Prowadzący zajęcia Wykłady: Prof. Jadwiga Maciaszek (pok. 204) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo