SINUMERIK 840D/840Di/810D. ShopMill. Wprowadzenie. Obsługa. Programowanie przy pomocy ShopMill. Programowanie przy pomocy G-Code.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SINUMERIK 840D/840Di/810D. ShopMill. Wprowadzenie. Obsługa. Programowanie przy pomocy ShopMill. Programowanie przy pomocy G-Code."

Transkrypt

1 Wprowadzenie 1 Obsługa 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopMill Programowanie przy pomocy ShopMill Programowanie przy pomocy G-Code 3 4 Obsługa / programowanie Symulacja 5 Zarządzanie plikami 6 Budowa form 7 Alarmy i komunikaty 8 Przykłady 9 Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 840D powerline 7 SINUMERIK 840DE powerline 7 SINUMERIK 840Di 3 SINUMERIK 840DiE (wariant eksportowy) 3 SINUMERIK 810D powerline 7 SINUMERIK 810DE powerline 7 Aneks A Wydanie 10.04

2 Dokumentacja SINUMERIK Kody wydań Przed niniejszym wydaniem ukazały się wydania wymienione niżej. W kolumnie "Uwagi" zaznaczono literą, jaki status mają dotychczasowe wydania. Oznaczenie statusu w kolumnie "Uwagi": A... B... C... Nowa dokumentacja. Niezmieniony przedruk z nowym numerem zamówieniowym. Zmieniona wersja jako nowe wydanie. Wydanie Nr zamówieniowy Uwagi FC5298-2AD10-0AP0 A FC5298-2AD10-0AP1 C FC5298-5AD10-0AP0 C FC5298-5AD10-0AP1 C FC5298-6AD10-0AP0 C FC5298-6AD10-0AP1 C FC5298-6AD10-0AP2 C FC5298-6AD10-0AP3 C Marki SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIROTEC, SINUMERIK i SIMODRIVE są zarejestrowanymi markami firmy Siemens AG. Pozostałe określenia w niniejszym druku mogą być markami, których używanie przez strony trzecie do swoich celów może naruszać prawa właścicieli. Dalsze informacje znajdziecie w internecie pod: Sporządzenie niniejszej dokumentacji nastąpiło przy pomocy Word 2000 i Designer V 7.1. Przekazywanie jak też powielanie niniejszej dokumentacji, korzystanie z niej i informowanie o jej treści jest niedozwolone, o ile nie ma wyraźnego zezwolenia. Naruszenie zobowiązuje do rekompensaty szkód. Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności w przypadku przyznania patentu albo zarejestrowania wzoru użytkowego. Może być możliwe wykonywanie dalszych funkcji sterowania, nie opisanych w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji przy dostawie nowego sterowania albo w przypadku usługi serwisowej. Sprawdziliśmy treść niniejszego druku na zgodność z opisanym sprzętem i oprogramowaniem. Mimo to nie możemy wykluczyć rozbieżności, tak że nie dajemy gwarancji na pełną zgodność. Dane w niniejszym druku są jednak regularnie sprawdzane i niezbędne korekty zostaną zawarte w następnych wydaniach. Za propozycje poprawy będziemy wdzięczni. Zmiany techniczne zastrzeżone. Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone 6FC5298-6AD10-0AP3 Siemens-Aktiengesellschaft.

3 Słowo wstępne 0 Słowo wstępne Podział dokumentacji Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na 3 płaszczyzny: Dokumentacja ogólna Dokumentacja użytkownika Dokumentacja producenta/serwisowa Adresat Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla osoby obsługującej pionowe centa obróbkowe albo frezarki uniwersalne z SINUMERIK 840D/840Di/810D. Obowiązywanie Niniejsza instrukcja obsługi/programowania obowiązuje dla ShopMill w. opr Hotline W przypadku zapytań proszę zwrócić się do następującej hotline: A&D Technical Support Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) W przypadku pytań (propozycji, korekt) dot. dokumentacji proszę wysłać telefaks albo na następujący adres: Fax: +49 (9131) Formularz telefaksu patrz arkusz na końcu niniejszego druku Adres internetowy SINUMERIK 840D powerline Od są do dyspozycji SINUMERIK 840D powerline i SINUMERIK 840DE powerline o polepszonych właściwościach. Zestawienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w następującym opisie sprzętu: Literatura: /PHD/, Podręcznik projektowania SINUMERIK 840D SINUMERIK 810D powerline Od są do dyspozycji SINUMERIK 810D powerline i SINUMERIK 810DE powerline o polepszonych właściwościach. Zestawienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w następującym opisie sprzętu: Literatura: /PHC/, Podręcznik projektowania SINUMERIK 810D Zakres standardowy W niniejszej instrukcji obsługi / programowania opisano działanie otoczki graficznej ShopMill. Uzupełnienia albo zmiany, które zostały dokonane przez producenta maszyny, są przez niego dokumentowane. Bliższe informacje o drukach dot. SINUMERIK 840D/840Di/810D jak też druków, które dotyczą wszystkich sterowań SINUMERIK (np. interfejs uniwersalny, cykle pomiarowe...), otrzymacie w oddziale firmy SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie v

4 0 Słowo wstępne Siemens. W sterowaniu mogą być możliwe do realizacji dalsze funkcje, nie opisane w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji w przypadku dostawy nowego sterowania albo wykonania usługi serwisowej. Podstawa Sterowania SINUMERIK 840D/840Di/810D z ShopMill są budowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi technicznymi zasadami bezpieczeństwa, normami i przepisami. Urządzenia dodatkowe Dzięki specjalnym, oferowanym przez firmę SIEMENS przyrządom dodatkowym, urządzeniom dodatkowym i stopniom rozbudowy można rozbudowywać sterowania SIEMENS odpowiednio do dziedziny ich zastosowania. Personel Wolno jest angażować tylko właściwie wykształcony, autoryzowany, niezawodny personel. Bez wymaganego wykształcenia nie wolno jest nikomu nawet przez krótki czas pracować przy sterowaniu. Odpowiednie kompetencje personelu angażowanego do ustawiania, obsługi i konserwacji muszą być klarownie ustalone a ich przestrzeganie kontrolowane. Zachowanie się Przed uruchomieniem sterowania należy zapewnić, by instrukcje eksploatacji zostały przez właściwy personel przeczytane i zrozumiane. Poza tym na zakładzie spoczywa obowiązek stałej obserwacji technicznego stanu całkowitego sterowania (zewnętrznie rozpoznawalne braki i uszkodzenia jak też zmiana zachowywania się podczas pracy). Serwis Naprawy wolno jest wykonywać tylko zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji konserwacji i utrzymania i tylko przez osoby wykształcone i kwalifikowane w danej dziedzinie. Należy przy tym przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów bezpieczeństwa. Za niezgodne z przeznaczeniem i wykluczające wszelką odpowiedzialność producenta uważa się: Każde stosowanie odbiegające od wyżej wymienionych punktów albo wykraczające poza nie. Gdy sterowanie jest eksploatowane nie w technicznie nienagannym stanie, bez świadomości bezpieczeństwa i zagrożeń oraz przestrzegania wszystkich instrukcji zawartych w dokumentacji eksploatacyjnej. Gdy usterki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, nie zostały usunięte przed uruchomieniem sterowania. Każda zmiana, mostkowanie albo wyłączenie urządzeń. vi SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

5 Słowo wstępne 0 w sterowaniu, które służą nienagannemu funkcjonowaniu, nieograniczonemu korzystaniu jak też aktywnemu i pasywnemu bezpieczeństwu. Budowa dokumentacji W niniejszej dokumentacji są stosowane następujące bloki informacyjne, oznaczone piktogramami Funkcja Informacje w tle Kolejność czynności obsługowych Objaśnienie parametrów Dodatkowe wskazówki Opcja programowa W przypadku opisanej funkcji chodzi o opcję programową. Oznacza to że funkcja działa w sterowaniu, gdy nabyliście odpowiednią opcję. Wskazówki ostrzegawcze W dokumentacji stosujemy następujących 5 wskazówek ostrzegawczych o stopniowanym znaczeniu. Niebezpieczeństwo Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że nastąpi śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. Ostrzeżenie Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że może nastąpić śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. Ostrożnie Ta wskazówka ostrzegawcza (z trójkątem ostrzegawczym) oznacza, że może nastąpić lekkie uszkodzenie ciała, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie vii

6 0 Słowo wstępne Ostrożnie Ta wskazówka ostrzegawcza (bez trójkąta ostrzegawczego) oznacza, że może nastąpić szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. Uwaga Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że może nastąpić niepożądany wynik albo niepożądany stan, gdy odpowiednie wskazówki nie będą przestrzegane. Producent maszyny Gdy do określonych stanów rzeczy są ew. uzupełnienia albo zmiany ze strony producenta maszyny, wskazujemy na to jak następuje: Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Wskazówka dot. literatury Jeżeli o określonych stanach rzeczy możecie przeczytać w dalej idącej literaturze, wówczas jest to zaznaczone następująco: Literatura: Pełne zestawienie literatury znajdziecie w aneksie do niniejszej instrukcji obsługi. Pojęcia Poniżej ustalamy znaczenie kilku zasadniczych pojęć stosowanych w niniejszej dokumentacji. Program Program jest ciągiem instrukcji pod adresem sterowania CNC, który w sumie powoduje obrobienie określonego przedmiotu na maszynie. Kontur Przy pomocy konturu jest z jednej strony określany zarys obrabianego przedmiotu. Z drugiej strony konturem jest nazywana część programu, w której z poszczególnych elementów jest definiowany zarys obrabianego przedmiotu. Cykl Cykl, np. frezowania wnęki prostokątnej, jest zadanym przez ShopMill podprogramem do wykonania powtarzającego się procesu obróbki. (Po części cykl jest również nazywany funkcją.). viii SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

7 Słowo wstępne 0 Jednostka miary W niniejszej dokumentacji jednostki parametrów są zawsze podawane w systemie metrycznym. Odpowiednie jednostki w systemie calowym możecie odczytać z poniższej tabeli. Metryczny mm mm/ząb mm/min mm/obr m/min Calowe cal cali/ząb cali/min cali/obr stóp/min SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie ix

8 0 Słowo wstępne Notatki. x SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

9 Treść 0 Treść Wprowadzenie ShopMill Przebieg pracy Stanowisko pracy Układ współrzędnych Pulpity obsługi Przyciski pulpitów obsługi Pulpity sterownicze maszyny Elementy pulpitów sterowniczych maszyny R1)czny przyrząd obsługowy mini Otoczka grficzna Przegląd Obsługa poprzez przysiski programowane i sprzętowe Widoki programów Wprowadzenie parametrów Podstawy Określenia płaszczyzn Współrzędne biegunowe Wymiar absolutny Wymiar przyrostowy Funkcja kalkulatora Obsługa Załączenie i wyłączenie Bazowanie do punktu odniesienia Akceptacja użytkownika w przypadku Safety Integrated Rodzaje obsługi Nastawy dla maszyny Przełączanie jednostki miary (milimetry/cale) Przełączanie układu współrzędnych (MKS/WKS) Nastawienie nowej wartości pozycji Pomiar punktu zerowego obrabianego przedmiotu Pomiar krawędzi Pomiar narożnika Pomiar wnęki i otworu Pomiar czopa Ustawienie płaszczyzny Korekcje po pomiarze punktu zerowego Kalibrowanie elektronicznego narzędzia pomiarowego Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie xi

10 0 Treść Pomiar narzędzia Ręczny pomiar narzędzia Kompensacja punktu stałego Pomiar narzędzia czujnikiem pomiarowym Kompensacja czujnika pomiarowego Praca ręczna Wybór narzędzia i założenie do wrzeciona Wpisanie nowego narzędzia na listę i założenie dla wrzeciona Wpisanie nowego narzędzia na listę i załadowanie do magazyny Ręczne uruchomienie, zatrzymanie i wypozycjonowanie wrzeciona Ruchy w osiach Pozycjonowanie osi Skręt Frezowanie płaszczyzny Nastawy dla pracy ręcznej Praca MDA Praca automatyczna Przełączanie między wyświetleniami "T, F, S", "Funkcje G" i "Funkcje pomocnicze" Wybór programu do wykonania Uruchomienie/zatrzymanie/anulowanie programu Przerwanie programu Uruchomienie wykonywania w określonym miejscu programu Sterowanie przebiegiem programu Zmiana zapisu w pamięci Testowanie programu Symulacja przed wykonywaniem Symulacja podczas wykonywania Wdrażanie programu Wykonywanie pojedynczymi blokami Wyświetlanie aktualnego bloku programu Korygowanie programu Czasy przebiegu Narzędzia i korekcje narzędzi Utworzenie nowego narzędzia Utworzenie wielu ostrzy na narzędzie Zmiana nazwy narzędzia Utworzenie narzędzia siostrzanego Narzędzia ręczne Korekcje narzędzi Funkcje dodatkowe dla narzędzia Wprowadzenie danych zużycia narzędzia Uaktywnienie nadzoru narzędzia Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone xii SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

11 Treść Lista magazynu Zmiana typu narzędzia Załadowanie narzędzia do magazynu wzgl. rozładowanie z magazynu Przełożenie narzędzia Pozycjonowanie magazynu Sortowanie narzędzi Przesunięcia punktu zerowego Definiowanie przesunięć punktu zerowego Lista przesunięć punktu zerowego Wybór/cofnięcie wyboru przesunięcia punktu zerowego w zakresie ręcznym Przełączenie na pracę CNC-ISO ShopMill Open (PCU 50) Diagnoza zdalna Programowanie przy pomocy ShopMill Podstawy programowania Budowa programu Sporządzenie programu krokowego Utworzenie nowego programu; zdefiniowanie półfabrykatu Programowanie nowych bloków Zmiana bloków programu Edytor programów Programowanie narzędzia, wartości korekcji i prędkości obrotowej wrzeciona Frezowanie konturu Przedstawienie konturu Utworzenie nowego konturu Sporządzenie elementów konturu Zmiana konturu Przykłady dowolnego programowania konturu Frezowanie konturowe Wiercenie wstępne wnęki konturowej Frezowanie wnęki konturowej (zgrubne) Wybieranie pozostałego materiału wnęki konturowej Obróbka wykańczająca wnęki konturowej Sfazowanie wnęki konturowej Frezowanie czopa konturowego (zgrubne) Wybieranie pozostałego materiału czopa konturowego Obróbka wykańczająca czopa konturowego Sfazowanie czopa konturowego Proste albo kołowe ruchy po torze Prosta Okrąg o znanym punkcie środkowym Okrąg o znanym promieniu Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie xiii

12 0 Treść Linia spiralna Współrzędne biegunowe Prosta biegunowo Okrąg biegunowo Przykłady programowania współrzędnych biegunowych Wiercenie Nakiełkowanie Wiercenie i rozwiercanie Wiercenie głębokie Rozwiercanie Gwintowanie otworu Frezowanie gwintu Wiercenie otworu z frezowaniem otworu Pozycjonowanie w dowolnych pozycjach i na wzorze pozycji Dowolne pozycje Wzór pozycji "Linia" Wzór pozycji "Siatka" Wzór pozycji "Ramka" Wzór pozycji "Okrąg pełny" Wzór pozycji "Łuk koła" Włączanie i maskowanie pozycji Przeszkoda Powtarzanie pozycji Przykłady programowania wiercenia Frezowanie Frezowanie płaszczyzny Wnęka prostokątna Wnęka kołowa Czop prostokątny Czop kołowy Rowek podłużny Rowek kołowy Stosowanie wzoru pozycji przy frezowaniu Grawura Pomiar Pomiar punktu zerowego obrabianego przedmiotu Pomiar narzędzia Kompensacja czujnika pomiarowego Różne funkcje Wywołanie podprogramu Powtarzanie bloków programu Zmiana ustawień programu Wywołanie przesunięć punktu zerowego Definiowanie transformacji współrzędnych Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone xiv SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

13 Treść Transformacja pobocznicy walca Skręt Funkcje dodatkowe Wstawienie G-Code w programie krokowym Programowanie przy pomocy G-Code 4.1 Sporządzenie programu G-Code Wykonanie programu G-Code Edytor G-Code Parametry obliczeniowe Dialekty ISO Symulacja 5.1 Ogólnie Uruchomienie/anulowanie programu w symulacji standardowej Przedstawienie w widoku z góry Przedstawienie w widoku 3-płaszczyznowym Powiększenie wycinka Przedstawienie trójwymiarowe Zmiana położenia wycinka Rozcięcie obrabianego przedmiotu Uruchomienie/anulowanie widoku szybkiego dla budowy form Przedstawienie w widoku szybkim Dopasowanie i przesunięcie grafiki obrabianego przedmiotu Pomiar odstępu Funkcja szukania Opracowywanie bloków programu obróbki Wybór bloków G Opracowanie programu G-Code Zarządzanie plikami Zarządzanie programami przy pomocy ShopMill Zarządzanie programami przy pomocy PCU Otwarcie programu Wykonanie programu Mocowanie wielokrotne Wykonanie programu G-Code ze stacji dyskietek / stacji sieciowej Utworzenie nowego katalogu/programu Zaznaczenie wielu programów Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie xv

14 0 Treść Kopiowanie / zmiana nazwy katalogu/programu Skasowanie katalogu/programu Wykonywanie programu poprzez interfejs V Wczytanie/wyprowadzenie programu poprzez interfejs V Wyświetlenie protokołu błędów Zapisanie/wczytanie danych narzędzia/punktu zerowego Zarządzanie programami przy pomocy PCU Otwarcie programu Wykonanie programu Mocowanie wielokrotne Załadowanie/rozładowanie programu Wykonanie programu G-Code z dysku twardego wzgl. stacji dyskietek/ stacji sieciowej Utworzenie nowego katalogu/programu Zaznaczenie wielu programów Skopiowanie / zmiana nazwy / przesunięcie katalogu / programu Skasowanie katalogu / programu Wyprowadzenie / wczytanie programu poprzez interfejs vv Wyświetlenie protokołu błędów Zapisanie / wczytanie danych narzędzia / punktu zerowego Budowa form 7.1 Warunki Ustawianie maszyny Pomiar narzędzia Sporządzenie programu Utworzenie programu Programowanie narzędzia Programowanie cyklu "High Speed Settings" Wywołanie podprogramu Wykonanie programu Wybór programu do wykonania Uruchomienie programu w określonym miejscu Przykład Alarmy i komunikaty Alarmy i komunikaty cykli Postępowanie z błędami w cyklach Przegląd alarmów cykli Komunikaty w cyklach Alarmy w przypadku ShopMill Przegląd alarmów Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone xvi SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

15 Treść Wybór przeglądu alarmów / komunikatów Opis alarmów Dane użytkownika Wyświetlenie wersji Przykłady Przykład 1: obróbka z wnęką prostokątną/kołową i rowkiem kołowym Przykład 2: przesunięcie i lustrzane odbicie konturu Przykład 3: transformacja pobocznicy walca Przykład 4: korekcja ścianki rowka Przykład 5: skręt Aneks... A-445 A Skróty...A-446 B Literatura...A-449 C Indeks...I-461 Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie xvii

16 0 Treść Notatki Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone xviii SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie 10.04

17 Wprowadzenie ShopMill Przebieg pracy Stanowisko pracy Układ współrzędnych Pulpity obsługi Przyciski pulpitów obsługi Pulpity sterownicze maszyny Elementy pulpitów sterowniczych maszyny Ręczny przyrząd obsługowy mini Otoczka graficzna Przegląd Obsługa poprzez przyciski programowane i sprzętowe Widoki programów Wprowadzenie parametrów Podstawy Określenia płaszczyzn Współrzędne biegunowe Wymiar absolutny Wymiar przyrostowy Funkcja kalkulatora Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie

18 1 Wprowadzenie ShopMill ShopMill ShopMill jest oprogramowaniem do obsługi i programowania, które umożliwia Wam komfortową obsługę maszyny i proste programowanie obrabianych przedmiotów. Oto kilka cech oprogramowania: Ustawienie maszyny Sporządzenie programu Specjalne cykle pomiarowe ułatwiają pomiar narzędzi i obrabianego przedmiotu. Są do dyspozycji 3 różne warianty programu: Programy G-Code do zastosowania przy budowie form, które przejmujecie od systemów CAD/CAM. Programy G-Code, które sporządzacie bezpośrednio na maszynie. Przy programowaniu macie do dyspozycji wszystkie cykle technologiczne. Programy krokowe, które sporządzacie bezpośrednio na maszynie (opcja programowa). Programowanie obróbki przebiega bez trudu, ponieważ jest wspierane graficznie i nie wymaga znajomości G-Code. ShopMill pokazuje program na przejrzystym planie pracy i przedstawia poszczególne cykle i elementy konturu na dynamicznej grafice. Niezależnie od wariantu programu następujące funkcje ułatwiają programowanie wzgl. obróbkę: Wydajny procesor konturu dopuszcza wprowadzanie dowolnych konturów. Cykl skrawania z rozpoznawaniem pozostałego materiału pozwala na zaoszczędzenie zbędnych czynności obróbkowych (opcja programowa). Cykl skrętu umożliwia obróbkę wielostronną i obróbkę na skośnych powierzchniach niezależnie od kinematyki maszyny (stół skrętny/głowica skrętna). Wykonanie programu Wykonywanie programu możecie przedstawić trójwymiarowo na ekranie. Możecie w prosty sposób kontrolować wynik programowania wzgl. wygodnie śledzić obróbkę na maszynie (opcja programowa). Wykonywanie programów krokowych jest opcją programową. Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie10.04

19 Wprowadzenie 1.1 ShopMill 1 Wykonanie programu Wykonywanie programów możecie przedstawiać trójwymiarowo na ekranie. Możecie w prosty sposób kontrolować wynik programowania wzgl. wygodnie śledzić obróbkę na maszynie (opcja programowa). Wykonywanie programów krokowych jest opcją programową. Zarządzanie narzędziami ShopMill zapisuje Wasze dane narzędzi. Oprogramowanie może przy tym zarządzać również danymi narzędzi, które nie znajdują się w magazynie. Zarządzanie programami Podobnych programów nie musicie sporządzać od nowa, lecz możecie je łatwo kopiować i zmieniać. Przy pomocy ShopMill możecie realizować mocowanie wielokrotne takich samych albo różnych obrabianych przedmiotów (opcja programowa) z optymalizacją kolejności narzędzi. Poprzez połączenie z siecią i stację dyskietek możecie sięgać do programów zewnętrznych (opcja programowa) Przebieg pracy W niniejszej instrukcji rozróżnia się dwie następujące typowe sytuacje robocze. Chcecie wykonać program, aby przeprowadzić automatyczną obróbkę. Chcecie najpierw sporządzić program obróbki. Wykonanie programu Zanim będziecie mogli wykonać program, musicie najpierw ustawić swoją maszynę. W tym celu musicie przeprowadzić następujące czynności, przy których będziecie wspierani przez ShopMill (patrz punkt "Obsługa"): Bazowanie do punktu odniesienia maszyny (tylko w przypadku przyrostowego systemu pomiaru drogi) Pomiar narzędzi Ustalenie punktu zerowego obrabianego przedmiotu Wprowadzenie ew. dalszych przesunięć punktu zerowego Gdy zakończyliście ustawianie maszyny, możecie wybrać program i uruchomić automatyczną obróbkę (patrz punkt "Praca automatyczna"). Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie

20 1 Wprowadzenie Stanowisko pracy 1 Sporządzenie programu Gdy sporządzacie nowy program, możecie wybrać, czy chcecie utworzyć program krokowy czy program G-Code (patrz "Programowanie przy pomocy ShopMill" wzgl. "Programowanie przy pomocy G-Code"). Przy sporządzaniu programu krokowego ShopMill wzywa Was do wprowadzenia wszystkich wymaganych parametrów. Postęp programu jest każdorazowo automatycznie przedstawiany na grafice kreskowej. Dodatkowo jesteście przy programowaniu wspierani przez obrazy pomocy, które objaśniają poszczególne parametry kroków obróbki. Naturalnie możecie również wstawić polecenia G-Code do programu krokowego. Program G-Code natomiast musicie sporządzić kompletnie z poleceń G-Code. 1.2 Stanowisko pracy Do stanowiska pracy ShopMill należą obok frezarki ze sterowaniem CNC/pozycjonującym również pulpit obsługi i pulpit sterowniczy maszyny. Szkic stanowiska pracy Frezarka Możecie stosować ShopMill na frezarkach pionowych i uniwersalnych o maksymalnie 10 osiach (łącznie z osiami obrotowymi i wrzecionem). Z 10 osi można równocześnie wyświetlić 3 osie liniowe i 2 osie obrotowe jak też 1 wrzeciono. Programy krokowe i programy G-Code są dostosowane do obróbki 2D do 2 ½, do obróbki 3D stosujcie programy G-Code z systemów CAD/CAM. Sterowanie Pulpit obsługi Pulpit sterowniczy maszyny ShopMill pracuje na sterowaniu CNC SINUMERIK 840D/840Di/810D z PCU 20 i PCU 50. Poprzez pulpit obsługi następuje komunikacja z ShopMill. Przy pomocy pulpitu sterowniczego maszyny obsługujecie frezarkę. Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie10.04

21 Wprowadzenie 1.2 Stanowisko pracy Układ współrzędnych Przy obróbce na frezarce z zasady zakłada się prostokątny układ współrzędnych. Składa się on z trzech osi współrzędnych X, Y i Z, równoległych do osi maszyny. Położenie układu współrzędnych i punktu zerowego maszyny zależy od typu maszyny. Z Y M W X Położenie układu współrzędnych, punktu zerowego maszyny i punktu zerowego obrabianego przedmiotu (przykład) Kierunki osi są zgodne z tzw. "regułą prawej ręki" (wg. DIN 66217). Gdy stoimy przed maszyną a palec środkowy prawej ręki jest skierowany przeciwnie do kierunku dosuwu wrzeciona, wówczas wskazują: kciuk kierunek +X palec wskazujący kierunek +Y palec środkowy kierunek +Z Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie

22 1 Wprowadzenie Stanowisko pracy 1 +Z +Y +X Reguła prawej ręki Pulpity obsługi Dla PCU możecie alternatywnie stosować jeden z następujących pulpitów obsługi: OP 010 OP 010C OP 010S z klawiaturą pełną CNC OP 032S OP 012 OP 015 z klawiaturą pełną CNC 19'' Pulpit obsługi OP Pulpit obsługi OP Ekran 10'' 2 Przyciski ekranu 3 Poziomy pasek przycisków programowanych 4 Pionowy pasek przycisków programowanych Blok alfanumeryczny Blok korekcji/kursora z klawiaturą sterowania i przyciskiem Input Interfejs USB Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie10.04

23 Wprowadzenie 1.2 Stanowisko pracy 1 Pulpit obsługi OP 010C Pulpit obsługi OP 010C Ekran 10'' Przyciski ekranu Poziomy pasek przycisków programowanych Pionowy pasek przycisków programowanych Blok alfanumeryczny Blok korekcji/kursora z klawiaturą sterowania i przyciskiem Input 6 Interfejs USB Wąski pulpit obsługi OP 010S 1 2 A 2 A 4 A 3 A 5 Pulpit obsługi OP 010S Ekran 10'' Przyciski ekranu Poziomy pasek przycisków programowanych Pionowy pasek przycisków programowanych Interfejs USB Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie

24 1 Wprowadzenie Stanowisko pracy 1 Pulpit obsługi OP 012 A5 A4 1 A4 A2 A3 7 6 A2 Pulpit obsługi OP Ekran 12'' 2 Przyciski ekranu 3 Poziomy pasek przycisków programowanych 4 Pionowy pasek przycisków programowanych 5 Blok alfanumeryczny Blok korekcji/kursora z klawiaturą sterowania i przyciskiem Input 6 Interfejs USB 7 Mysz Pulpit obsługi OP A4 5 A2 A2 A3 Pulpit obsługi OP Ekran 15'' 2 Przyciski ekranu 3 Poziomy pasek przycisków programowanych 4 Pionowy pasek przycisków programowanych 5 Interfejs USB Siemens AG Wszelkie prawa zastrzeżone SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill (BAS) - wydanie10.04

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek TNC 620 Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek Marzec 2014 Opisane w tym prospekcie funkcje i dane techniczne obowiązują dla TNC 620 z NC-SW 81760x-01 2 Treść TNC 620... Gdzie może

Bardziej szczegółowo

POLECENIA SYMBOLICZNE

POLECENIA SYMBOLICZNE Indeks poleceń programowania sterownika CNC Opracowany przez dr inż. Piotra Drogosza Dla studentów Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.11 2010 r. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D FESTO Sp. z o.o. Instrukcja obsługi Sinumerik 840D Frezowanie Opracowanie na podstawie instrukcji firmy Maier GmbH Przygotował: Piotr Lecyk - - 2 WSTĘP Opracowanie to ma pomóc w nauce obsługi i programowania

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

CNC PILOT 4290 Oś B i Y

CNC PILOT 4290 Oś B i Y Instrukcja obsługi dla operatora CNC PILOT 4290 Oś B i Y NC-software 625 952-xx Język polski (pl) 3/2010 CNC PILOT 4290 Oś B i Y CNC PILOT 4290 Oś B i Y Niniejszy podręcznik opisuje funkcje, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Systemy CNC Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Laboratorium nr 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe Wydanie 04/2008 11616350 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16 Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK Wersja software 2.16 Język polski (pl) 2/2010 i.1 ND 1200 wprowadzenie 1 Ekran LCD 2 Softkeys 3 Klawisze funkcji pomiarowych 4 Klawisze osiowe 5 Klawisze

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0 Instrukcja Obsługi CNConv USB Controller Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać Ver 0.14.0 Spis treści Str. 1. Wskazówki bezpieczeństwa 3 2. Opis ogólny 3 3. Przykłady wykonanych prac 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK SinuTrain SINUMERIK Operate Szkolenie i programowanie

SINUMERIK SinuTrain SINUMERIK Operate Szkolenie i programowanie SINUMERIK SinuTrain SINUMERIK Operate Instrukcja obsługi Słowo wstępne SinuTrain SINUMERIK Operate - szkolenie i programowanie na PC. Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje odnośnie użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika Gospodarka Materiałowa Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1.1 1.2 Zasady... gospodarki materiałowej 1-1 Zadania... programu 1-2 Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura...

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo