Podręcznik programowania i obsługi Wydanie 04/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik programowania i obsługi Wydanie 04/2007"

Transkrypt

1 Podręcznik programowania i obsługi Wydanie 04/2007 SINUMERIK 802D sl

2

3 Słowo wstępne Opis 1 SINUMERIK 802D sl Podręcznik programowania i obsługi Software'owa otoczka graficzna 2 Ząłączenie, bazowanie do punktu odniesienia 3 Ustawianie 4 Praca sterowana ręcznie 5 Praca automatyczna 6 Programowanie obróbki 7 System 8 Programowanie 9 Cykle 10 Praca w sieci 11 Wykonanie kopii zapasowej danych 12 Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D sl T/M 1.4 Diagnoza PLC 13 Aneks A 04/2007 6FC5398-0CP10-3AA0

4 Wskazówki dot. bezpieczeństwa Niniejszy podręcznik zawiera wskazówki, których musicie przestrzegać dla Waszego osobistego bezpieczeństwa jak też w celu uniknięcia szkód rzeczowych. Wskazówki dot. Waszego osobistego bezpieczeństwa są uwydatnione trójkątem ostrzegawczym, wskazówki dot. tylko szkód rzeczowych są bez trójkąta. Zależnie od stopnia zagrożenia wskazówki ostrzegawcze są przedstawiane w kolejności malejącej jak następuje. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nastąpi śmierć albo ciężkie uszkodzenie ciała, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. OSTRZEŻENIE oznacza, że może nastąpić śmierć albo ciężkie uszkodzenie ciała, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. OSTROŻNIE z trójkątem ostrzegawczym oznacza, że może wystąpić lekkie uszkodzenie ciała, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. OSTROŻNIE bez trójkąta ostrzegawczego oznacza, że może wystąpić szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. UWAGA oznacza, że może wystąpić niepożądany wynik albo stan, gdy odpowiednia wskazówka nie będzie przestrzegana. Przy wystąpieniu wielu stopni zagrożenia jest stosowana zawsze wskazówka ostrzegawcza najwyższego stopnia. Gdy we wskazówce ostrzegawczej ostrzega się przed szkodami osobowymi, wówczas w tej samej wskazówce może dodatkowo zostać zawarte ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi. Personel kwalifikowany Przynależne urządzenie/system wolno ustawiać i eksploatować tylko w połączeniu z niniejszą dokumentacją. Uruchomienie i eksploatację urządzenia/systemu wolno jest prowadzić tylko wykwalifikowanemu personelowi. Personelem kwalifikowanym w rozumieniu wskazówek technicznych dot. bezpieczeństwa, zawartych w niniejszej dokumentacji, są osoby, które są uprawnione do uruchamiania, uziemiania i oznakowywania urządzeń, systemów i obwodów prądu, według standardów techniki bezpieczeństwa. Użycie zgodnie z przeznaczeniem Przestrzegajcie co następuje: OSTRZEŻENIE Urządzenie wolno stosować tylko do indywidualnych przypadków przewidzianych w katalogu i opisie technicznym i tylko w połączeniu z urządzeniami i komponentami obcymi dopuszczonymi albo zalecanymi przez firmę Siemens. Nienaganna i bezpieczna eksploatacja produktu zakłada należyty transport, należyte magazynowanie, ustawienie i montaż jak też staranną obsługę i utrzymanie. Marki Wszystkie określenia oznaczone znakiem ochrony są zarejestrowanymi markami firmy Siemens AG. Pozostałe określenia w niniejszym druku mogą być markami, których używanie przez strony trzecie do swoich celów może naruszać prawa właścicieli. Wykluczenie odpowiedzialności Sprawdziliśmy treść niniejszego druku na zgodność z opisanym sprzętem i oprogramowaniem. Mimo to nie możemy wykluczyć rozbieżności, tak że nie dajemy gwarancji na pełną zgodność. Dane zawarte w niniejszym druku są regularnie sprawdzane, niezbędne korekty będą zawierane w kolejnych wydaniach. Siemens AG Automation and Drives Postfach NÜRNBERG DEUTSCHLAND Nr zamówieniowy dokumentu: 6FC5398-1CP10-3AA0 06/2007 Copyright Siemens AG Zmiany zastrzeżone

5 Słowo wstępne Podział dokumentacji Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na 3 płaszczyzny: Dokumentacja ogólna Dokumentacja użytkownika Dokumentacja producenta/serwisowa Aktualizowany co miesiąc przegląd publikacji z każdorazowym podaniem dostępnego języka znajdziecie pod: Postępujcie według punktów meny Support Technische Dokumentation Druckschriften-Übersicht. Internetowe wydanie DOConCD, wydanie DOConWeb, znajdziecie pod: Informacje dot. oferty szkoleniowej i dot. FAQ (frequently asked questions) znajdziecie w internecie pod: a tam pod punktem menu Support Przeznaczenie Pożytek Niniejszy druk jest przeznaczony dla programistów, projektantów, operatorów maszyn i urządzeń. Podręcznik programowania i obsługi pozwala adresatom na projektowanie, pisanie, sporządzanie i testowanie programów i otoczek graficznych oraz usuwanie błędów. Ponadto pozwala adresatom na obsługę sprzętu i oprogramowania maszyny. Zakres standardowy W niniejszej dokumentacji opisano działanie zakresu standardowego. Uzupełnienia albo zmiany, które zostały dokonane przez producenta maszyny, są przez niego dokumentowane. W sterowaniu mogą być możliwe do realizacji dalsze funkcje, nie opisane w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji w przypadku dostawy nowego sterowania albo wykonania usługi serwisowej. 3

6 Słowo wstępne Ze względu na przejrzystość dokumentacja ta zawiera również nie wszystkie informacje szczegółowe dot. wszystkich typów produktu i nie może uwzględniać każdego możliwego przypadku ustawienia, pracy i utrzymania. Technical Support W przypadku pytań technicznych proszę zwrócić się do następującej hotline: Europa / Afryka Azja / Australia Ameryka Telefon Fax Internet Wskazówka Specyficzne dla krajów numery telefonów doradztwa technicznego znajdziecie w internecie: Pytania do dokumentacji W przypadkach pytań dot. dokumentacji (propozycje, korekty) prosimy wysłać telefaks albo na następujący adres: Fax Szablon telefaksu znajdziecie na końcu niniejszego dokumentu Adres internetowy dla SINUMERIK Deklaracja zgodności WE Deklarację zgodności WE z dyrektywą EMC znajdziecie/otrzymacie w internecie: pod numerem produktu/zamówieniowym we właściwym oddziale dziedziny A&D MC firmy Siemens AG 4

7 Spis treści Słowo wstępne Opis Elementy obsługi i wyświetlania Wyświetlenia statusu i błędów Definicja przycisków klawiatury pełnej CNC (format pionowy) Definicja przycisków pulpitu sterowniczego maszyny Układy współrzędnych Software'owa otoczka graficzna Podział ekranu Standardowe przyciski programowane Zakresy czynności obsługowych System pomocy Załączenie, bazowanie do punktu odniesienia Załączenie i bazowanie do punktu odniesienia Ustawianie Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Utworzenie nowego narzędzia Określanie korekcji narzędzi (ręcznie) Określanie korekcji narzędzi przy pomocy czujnika pomiarowego Ustawienia czujnika pomiarowego Wprowadzenie/zmiana przesunięcia punktu zerowego Określenie przesunięcia punktu zerowego Programowanie danych nastawczych Parametry obliczeniowe R Praca sterowana ręcznie Praca sterowana ręcznie Rodzaj pracy JOG - zakres czynności obsługowych Pozycja Przyporządkowanie kółek ręcznych Rodzaj pracy MDA (wprowadzanie ręczne) - zakres czynności obsługowych Pozycja Teach In (MDA) Toczenie poprzeczne Praca automatyczna Rodzaj pracy AUTOMATYKA Wybór, wystartowanie programu obróbki

8 Spis treści 6.3 Szukanie bloku Zatrzymanie, anulowanie programu obróbki Rozpoczęcie po anulowaniu Ponowne dosunięcie po przerwaniu Wykonywanie ze źródła zewnętrznego Programowanie obróbki Przegląd programowania obróbki Wprowadzenie nowego programu Edytowanie programu obróbki Symulacja Dopasowanie elementów konturu Dowolne programowanie konturu Programowanie konturu Ustalenie punktu startowego Przyciski programowane i parametry Parametryzowanie elementów konturu Graficzne przedstawienie konturu Podanie elementów konturu we współrzędnych biegunowych, zamknięcie konturu Opis parametrów elementów konturu prosta/okrąg Przykład programowania frezowanie System System Systemowe przyciski programowane (IBN) Systemowe przyciski programowane (MD) Systemowe przyciski programowane (dane serwisowe) Systemowe przyciski programowane (PLC) Systemowe przyciski programowane (pliki uruchomieniowe) Wyświetlenie alarmu Programowanie Podstawy programowania NC Nazwy programów Budowa programu Budowa słowa i adres Budowa bloku Zestaw znaków Przegląd instrukcji Dane dot. drogi Programowanie danych wymiarowych Wybór płaszczyzny: G17 do G Absolutne/przyrostowe podanie wymiaru: G90, G91, AC, IC Metryczne i calowe podanie wymiaru: G71, G70, G710, G Współrzędne biegunowe, ustalenie bieguna: G110, G111, G Programowane przesunięcie punktu zerowego: TRANS, ATRANS Programowany obrót: ROT, AROT

9 Spis treści Programowany współczynnik skali: SCALE, ASCALE Programowalne lustrzane odbicie: MIRROR, AMIRROR Zamocowanie obrabianego przedmiotu - nastawiane przesunięcie punktu zerowego: G54 do G59, G500, G53, G Programowane ograniczenie pola roboczego: G25, G26, WALIMON, WALIMOF Ruch w osiach Interpolacja prostoliniowa z przesuwem szybkim: G Interpolacja prostoliniowa z posuwem: G Interpolacja kołowa: G2, G Interpolacja kołowa poprzez punkt pośredni: CIP Okrąg z przejściem stycznym: CT Interpolacja linii śrubowej: G2/G3, TURN Nacinanie gwintu o stałym skoku: G Gwintowanie otworu z użyciem oprawki wyrównawczej: G Interpolacja gwintu: G331, G Dosunięcie do punktu stałego: G Dosunięcie do punktu odniesienia: G Pomiar czujnikiem przełączającym: MEAS, MEAW Sterowanie styczne: TANG, TANGON, TANGOF, TANGOF, TLIFT, TANGDEL Posuw F Korekta posuwu w przypadku okręgów: CFTCP, CFC Zatrzymanie dokładne / przejście płynne: G9, G60, G Zachowanie się pod względem przyspieszenia: BRISK, SOFT Procentowa korekcja przyśpieszenia: ACC Ruch ze sterowaniem wyprzedzającym: FFWON, FFWOF Polepszenie jakości powierzchni przez kompresor: COMPCAD oś Czas oczekiwania: G Ruch do oporu sztywnego Redukcja posuwu ze zwłoką na narożnikach (FENDNORM, G62, G621) Ruchy wrzeciona Prędkość obrotowa wrzeciona S, kierunki obrotów Ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona: G25, G Pozycjonowanie wrzeciona: SPOS Stopnie przekładni Wsparcie programowania konturu Zaokrąglenie, fazka Programowanie zarysu konturu Narzędzie i korekcja narzędzia Wskazówki ogólne Narzędzie T Numer korekcji narzędzia D Wybór korekcji promienia narzędzia: G41, G Zachowanie się na narożnikach: G450, G Korekcja promienia narzędzia WYŁ: G Przypadki specjalne korekcji promienia narzędzia Przykład korekcji promienia narzędzia Funkcja dodatkowa M Funkcja H

10 Spis treści 9.9 Parametry obliczeniowe R, zmienne LUD i PLC Parametry obliczeniowe R Lokalne dane użytkownika (LUD) Odczyt i zapis zmiennych PLC Skoki w programie Cel skoku dla skoków w programie Bezwarunkowe skoki w programie Warunkowe skoki w programie Przykład programowania skoków Technika podprogramów Ogólnie Wywoływanie cykli obróbkowych Modalne wywołanie podprogramu Wykonywanie podprogramu ze źródła zewnętrznego (EXTCALL) Zegary i liczniki obrabianych przedmiotów Zegar czasu przebiegu Liczniki obrabianych przedmiotów Polecenia językowe do nadzoru narzędzi Przegląd nadzoru narzędzi Nadzór czasu żywotności Nadzór liczby sztuk Miękkie dosunięcie i odsunięcie Obróbka frezarska powierzchni pobocznicowej - TRACYL Cykle Przegląd cykli Programowanie cykli Graficzna obsługa cykli w edytorze programów Cykle wiercenia Ogólnie Warunki Wiercenie, nakiełkowanie - CYCLE Wiercenie, pogłębianie czołowe - CYCLE Wiercenie otworów głębokich - CYCLE Gwintowanie otworu bez oprawki wyrównawczej - CYCLE Gwintowanie otworu z oprawką wyrównawczą - CYCLE Rozwiercanie dokładne 1 (rozwiercanie 1) - CYCLE Wytaczanie (rozwiercanie 2) - CYCLE Rozwiercanie ze stopem 1 (rozwiercanie 3) - CYCLE Wiercenie ze stopem 2 (rozwiercanie 4) - CYCLE Rozwiercanie dokładne 2 (rozwiercanie 5) - CYCLE Cykle układów wierconych otworów Warunki Szereg otworów - HOLES Szereg otworów - HOLES Cykle frezowania Warunki płaszczyzny - CYCLE konturowe - CYCLE

11 Spis treści czopa prostokątnego - CYCLE czopa kołowego - CYCLE Otwory podłużne na okręgu - LONGHOLE Rowki na okręgu - SLOT Rowek kołowy - SLOT wnęki prostokątnej - POCKET wnęki kołowej - POCKET gwintu - CYCLE Komunikat błędu i obchodzenie się z błędem Wskazówki ogólne Obchodzenie się z błędami w cyklach Przegląd alarmów cykli Komunikaty w cyklach Praca w sieci Praca w sieci Praca w sieci (opcjonalnie) Konfiguracja połączenia sieciowego Zarządzanie użytkownikami Zalogowanie użytkownika - RCS log in Praca z połączeniem sieciowym Udostępnianie katalogów Łączenie i rozłączanie stacji sieciowych RCS-Tool Wykonanie kopii zapasowej danych Przesyłanie danych poprzez interfejs RS Sporządzenie archiwum uruchomieniowego i wyprowadzenie wzgl. wczytanie Wczytywanie i wyprowadzanie projektów PLC Kopiowanie i wstawianie plików Diagnoza PLC Diagnoza PLC w przedstawieniu jako schemat stykowy Budowa ekranu Możliwości obsługi A Aneks A.1 Pozostałe A.1.1 Kalkulator A.1.2 Edycja znaków pisma chińskiego A.2 Feedback do dokumentacji A.3 Struktura dokumentacji 802D sl Indeks

12 Spis treści 10

13 Opis Elementy obsługi i wyświetlania Elementy obsługi Poprzez poziome i pionowe przyciski programowane następuje wywoływanie zdefiniowanych funkcji. Opis znajdziecie w niniejszym podręczniku. Rysunek 1-1 Pulpit obsługi CNC 11

14 Opis 1.2 Wyświetlenia statusu i błędów 1.2 Wyświetlenia statusu i błędów Sygnalizacja diodami na pulpicie obsługi CNC (PCU) Na pulpicie obsługi CNC są umieszczone następujące diody sygnalizacyjne. W poniższej tablicy opisano diody i ich znaczenie. Tablica 1-1 Wyświetlenia statusu i błędów LED ERR (czerwony) RDY (zielony) NC (żółty) CF (żółty) Znaczenie krytyczny błąd; pomoc przez power off/on gotowość do pracy nadzór na czas życia zapis/odczyt na/z karty CF Wskazówka dot. literatury Informacje dot. opisu błędów znajdziecie w /DG/, SINUMERIK 802D sl, Podręcznik diagnostyczny 12

15 Opis 1.3 Definicja przycisków klawiatury pełnej CNC (format pionowy) 1.3 Definicja przycisków klawiatury pełnej CNC (format pionowy) 13

16 Opis 1.2 Wyświetlenia statusu i błędów Przyciski skrótu W edytorze programów obróbki i w polach wprowadzania HMI mogą przy pomocy kombinacji przycisków klawiatury pełnej CNC być wykonywane następujące funkcje: Kombinacja przycisków <CTRL> i <C> <CTRL> i <B> <CTRL> i <X> <CTRL> i <V> <ALT> i <L> <ALT> i <H> albo przycisk <HELP> Funkcja Skopiowanie zaznaczonego tekstu Zaznaczenie tekstu Wycięcie zaznaczonego tekstu Wstawienie skopiowanego tekstu Przełączenie na mieszany sposób pracy Wywołanie systemu pomocy 14

17 Opis 1.4 Definicja przycisków pulpitu sterowniczego maszyny 1.4 Definicja przycisków pulpitu sterowniczego maszyny 15

18 Opis 1.5 Układy współrzędnych Wskazówka W niniejszej dokumentacji zakłada się standardowy pulpit sterowniczy maszyny MCP 802D. Gdybyście stosowali inny MCP, obsługa może odbiegać od tego opisu. 1.5 Układy współrzędnych Układ współrzędnych jest z reguły wyznaczany przez trzy prostopadłe do siebie osie współrzędnych. Przy pomocy tak zwanej reguły trzech palców prawej ręki są ustalane dodatnie kierunki osi współrzędnych. Układ współrzędnych jest odniesiony do obrabianego przedmiotu a programowanie następuje niezależnie od tego, czy poruszane jest narzędzie czy obrabiany przedmiot. Przy programowaniu zawsze zakłada się, że narzędzie porusza się w stosunku do układu współrzędnych zatrzymanego obrabianego przedmiotu. Rysunek 1-2 Ustalenie kierunku osi w stosunku do siebie, układ współrzędnych dla programowania 16

19 Opis 1.5 Układy współrzędnych Układ współrzędnych maszyny (MKS) Jak układ współrzędnych jest położony w stosunku do maszyny, zależy od danego typu maszyny. Może on być obracany w różne położenia. Kierunki osi podążają za regułą trzech palców prawej ręki. Gdy stoimy przed maszyną, palec środkowy prawej ręki wskazuje przeciwnie do kierunku dosuwu wrzeciona głównego. Rysunek 1-3 Osie współrzędnych maszyny na przykładzie frezarki Środkiem tego układu współrzędnych jest punkt zerowy maszyny. Ten punkt stanowi tylko punkt odniesienia, który jest ustalany przez producenta maszyny. Nie musi być możliwe dosunięcie do niego. Zakres ruchu osi maszyny może leżeć w zakresie ujemnym. 17

20 Opis 1.5 Układy współrzędnych Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS) Do opisu geometrii obrabianego przedmiotu w programie obróbki jest również używany prawoskrętny i prostokątny układ współrzędnych. Punkt zerowy obrabianego przedmiotu programista może dowolnie wybrać w osi Z. W osi X leży on w osi toczenia. Rysunek 1-4 Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu Względny układ współrzędnych (REL) Sterowanie, oprócz układu współrzędnych maszyny i układu współrzędnych obrabianego przedmiotu udostępnia względny układ współrzędnych. Ten układ współrzędnych służy do ustawienia dowolnie wybieralnych punktów odniesienia, które nie mają żadnego wpływu na aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu. Wszystkie ruchy osi są wyświetlane w stosunku do tych punktów odniesienia. Wskazówka Wartość rzeczywista w każdorazowym układzie współrzędnych może zostać uaktywniona i wyświetlona w zakresie czynności obsługowych "Pozycja" poprzez pionowy przycisk programowany "MKS/WKS REL". 18

21 Opis 1.5 Układy współrzędnych Zamocowanie obrabianego przedmiotu W celu obróbki przedmiot jest mocowany w maszynie. Obrabiany przedmiot musi przy tym być tak ustawiony, by osie współrzędnych obrabianego przedmiotu przebiegały równolegle do osi współrzędnych maszyny. Wynikające przesunięcie punktu zerowego maszyny w stosunku do punktu zerowego obrabianego przedmiotu jest określane w osi Z i wpisywane w nastawnym przesunięciu punktu zerowego. W programie NC przesunięcie to jest uaktywniane w przebiegu programu przy pomocy na przykład zaprogramowanego G54. Rysunek 1-5 Obrabiany przedmiot na maszynie Aktualny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu Przy pomocy programowalnego przesunięcia punktu zerowego TRANS można wytworzyć przesunięcie w stosunku do układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Przy tym powstaje aktualny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu (patrz punkt Programowane przesunięcie punktu zerowego: TRANS ). Rysunek 1-6 Współrzędne na obrabianym przedmiocie, aktualny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 19

22 Opis 1.5 Układy współrzędnych 20

23 Otoczka graficzna oprogramowania Podział ekranu Rysunek 2-1 Podział ekranu Ekran jest podzielony na następujące główne obszary: obszar statusu obszar aplikacji obszar wskazówek i przycisków programowanych Obszar statusu Rysunek 2-2 Obszar statusu 21

24 Otoczka graficzna oprogramowania 2.1 Podział ekranu Tablica 2-1 Objaśnienie elementów obrazu w obszarze statusu Numer Wyświetlenie Symbol Znaczenie Aktywny zakres czynności Pozycja (przycisk zakresu czynności obsługowych obsługowych <POZYCJA> System (przycisk zakresu czynności obsługowych <SYSTEM>) Program (przycisk zakresu czynności obsługowych <PROGRAM>) Menedżer programów (przycisk zakresu czynności obsługowych <MENEDŻER PROGRAMÓW>) Program (przycisk zakresu czynności obsługowych <OFFSET PARAM>) Aktywny rodzaj pracy Alarm (przycisk zakresu czynności obsługowych <ALARM>) Dosunięcie do punktu odniesienia JOG JOG INC; 1 INC, 10 INC, 100 INC, 1000 INC, VAR INC (ewaluacja przyrostowa w trybie JOG) MDA AUTOMATYKA Wiersz alarmów i komunikatów alternatywnie są wyświetlane: 1. Numer alarmu z jego tekstem 2. Tekst komunikatu Wybrany program obróbki (program główny) Stan programu Sterowanie programem w pracy automatycznej RESET RUN STOP Program anulowany / stan podstawowy Program w trakcie przebiegu Program zatrzymany 22

25 Otoczka graficzna oprogramowania 2.1 Podział ekranu Obszar wskazówek i przycisków programowanych Rysunek 2-3 Obszar wskazówek i przycisków programowanych Tablica 2-2 Objaśnienie elementów obrazu w obszarze wskazówek i przycisków programowanych Element rysunkowy Wyświetlenie Znaczenie Symbol Recall Przez naciśnięcie przycisku Recall następuje powrót do nadrzędnej płaszczyzny menu. Wiersz wskazówek Wyświetlanie wskazówek dla operatora Informacja o statusie HMI ETC jest możliwe (po naciśnięciu tego przycisku poziomy pasek przycisków programowanych wyświetla dalsze funkcje.) Mieszany sposób pisania (pisanie dużymi/małymi literami) jest aktywny RS232 połączenie aktywne Połączenie z narzędziami uruchomieniowymi i diagnostycznymi (np. Programming Tool 802) jest aktywne RCS połączenie sieciowe aktywne Pasek przycisków programowanych pionowy i poziomy 23

26 Otoczka graficzna oprogramowania 2.2 Standardowe przyciski programowane 2.2 Standardowe przyciski programowane Maska jest zamykana. Wprowadzanie jest przerywane, okno jest zamykane. Wprowadzanie ulega zakończeniu i następuje obliczenie. Wprowadzanie ulega zakończeniu i wprowadzone wartości są przejmowane. 24

27 Otoczka graficzna oprogramowania 2.3 Zakresy czynności obsługowych 2.3 Zakresy czynności obsługowych Funkcje sterowania mogą być wykonywane w następujących zakresach czynności obsługowych: Pozycja Obsługa maszyny Offset/parametry Wprowadzanie wartości korekcji i danych nastawczych Program Sporządzanie programów obróbki Menedżer programów Katalog programów obróbki System Diagnoza, uruchomienie Alarm Listy alarmów i komunikatów Stopnie ochrony Przełączenie na inny zakres czynności obsługowych następuje przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na klawiaturze pełnej CNC (przycisk sprzętowy). W SINUMERIK 802D sl jest zawarta koncepcja stopni ochrony do udostępniania obszarów danych. Sterowanie jest wysyłane ze standardowymi hasłami dla stopni ochrony 1 do 3. Stopień ochrony 1 Hasło eksperta Stopień ochrony 2 Hasło producenta Stopień ochrony 3 Hasło użytkownika Sterują one różnymi uprawnieniami do dostępu. Wprowadzenie wzgl. zmiana danych w poniższych menu jest zależne od ustawionego stopnia ochrony: korekcje narzędzi przesunięcia punktu zerowego dane nastawcze ustawienie RS232 sporządzenie / korekta programu 25

28 Otoczka graficzna oprogramowania 2.4 System pomocy 2.4 System pomocy W sterowaniu jest zapisana obszerna pomoc online. Tematami pomocy są: Krótki opis wszystkich ważnych funkcji obsługowych Przegląd i krótki opis poleceń NC Objaśnienie parametrów napędu Objaśnienie alarmów napędu Kolejność czynności obsługowych System pomocy możecie wywołać z każdego zakresu czynności obsługowych przez naciśnięcie przycisku Info albo poprzez kombinację przycisków <ALT+H>. Rysunek 2-4 System pomocy: spis treści 26

29 Otoczka graficzna oprogramowania 2.4 System pomocy Przyciski programowane Ta funkcja otwiera wybrany temat. Rysunek 2-5 System pomocy: opis do tematu Ta funkcja umożliwia wybór odesłań krosowych. Odesłanie krosowe jest oznaczone znakiem >>...<<. Ten przycisk programowany jest widoczny tylko wtedy, gdy odesłanie krosowe jest wyświetlane w obszarze aplikacji. Gdy wybierzecie odnośnik, jest dodatkowo wyświetlany przycisk Powrót do tematu. Przy pomocy tej funkcji powracacie do poprzedniego obrazu. Funkcja umożliwia szukanie pojęcia w spisie treści. Wprowadźcie pojęcie i wystartujcie proces szukania. Pomoc w obszarze edytora programów System pomocy daje objaśnienie do każdej instrukcji NC. Możecie dotrzeć bezpośrednio do tekstu pomocy przez ustawienie kursora za instrukcją i naciśnięcie przycisku Info. Instrukcja NC musi w tym celu być napisana dużymi literami. 27

30 Otoczka graficzna oprogramowania 2.4 System pomocy 28

31 Załączenie, bazowanie do punktu odniesienia Załączenie i bazowanie do punktu odniesienia Wskazówka Gdy załączacie SINUMERIK 802D sl i maszynę, uwzględnijcie również dokumentację maszyny, ponieważ załączenie i bazowanie są funkcjami zależnymi od maszyny. Kolejność czynności obsługowych Najpierw załączcie napięcie zasilające CNC i maszyny. Po rozruchu sterowania znajdujecie się w zakresie czynności obsługowych Pozycja, rodzaj pracy Bazowanie do punktu odniesienia. Okno Punkt odniesienia jest aktywne. Rysunek 3-1 Obraz podstawowy Ruch do punktu odniesienia 29

32 Załączenie, bazowanie do punktu odniesienia 3.1 Załączenie i bazowanie do punktu odniesienia Uaktywnijcie bazowanie do punktu odniesienia przyciskiem <Punkt odniesienia na pulpicie sterowniczym maszyny. W oknie Punkt odniesienia następuje wyświetlanie, czy osie są zbazowane. Oś musi zostać bazowana Oś doszła do punktu odniesienia Naciskajcie przyciski kierunkowe. Gdy wybierzecie nieprawidłowy kierunek dosunięcia, ruch nie nastąpi. W każdej osi dokonajcie dosunięcia do punktu odniesienia. Funkcję kończycie przez wybór innego rodzaju pracy (MDA, automatyka albo JOG). Wskazówka Bazowanie do punktu odniesienia jest możliwe tylko w rodzaju pracy JOG. 30

33 Ustawianie 4 Uwagi wstępne Zanim będziecie mogli pracować z CNC, ustawcie maszynę, narzędzia itd. w sposób następujący: Wprowadzenie narzędzi i korekcji narzędzi Wprowadzenie/zmiana przesunięcia punktu zerowego Wprowadzenie danych nastawczych 31

34 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Działanie Korekcje narzędzi składają się z szeregu danych, które opisują geometrię, zużycie i typ narzędzia. W zależności od typu każde narzędzie zawiera ustaloną liczbę parametrów. Narzędzia są każdorazowo oznaczane numerem (numer T). Patrz też punkt Narzędzie i korekcja narzędzia Kolejności czynności obsługowych Nacisnąć przycisk <OFFSET PARAM> Funkcja otwiera okno danych korekcyjnych narzędzi, która zawiera listę utworzonych narzędzi. Możecie nawigować w ramach tej listy przy pomocy przycisków kursora i przycisków Page Up, Page Down. Lista narzędzi standard Rysunek 4-1 Lista narzędzi 32

35 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Lista narzędzi definiowana przez użytkownika Rysunek 4-2 Lista narzędzi definiowana przez użytkownika Gdy poniższe dane maszynowe wyświetlania uaktywnicie przy pomocy "1", wówczas lista narzędzi jest uzupełniana parametrami "Numer miejsca" i "Numer H" jak też polem kontrolnym "Narzędzie nadwymiarowe": Dana masz. wyświetl. MD332 TOOL_LIST_PLACE_NO Dana masz. wyświetl. MD393 DISPLAY_TOOL_H_NO Dana masz. wyświetl. MD395 COL_OVERSIZE_TYPE_CHECKBOX Korekcje wprowadzacie przez wprowadzenie co następuje i potwierdzenie przyciskiem <Input> albo ruchem kursora: belkę kursora wypozycjonować na zmieniane pole wprowadzania, wprowadzić wartość(i) Potwierdzić przyciskiem <Input> albo ruchem kursora. Przyciski programowane Pomiar narzędzia Dla narzędzi specjalnych jest do dyspozycji funkcja przycisku programowanego, która udostępnia do wypełnienia kompletną listę parametrów. Określenie danych korekcyjnych narzędzia (działa tylko w rodzaju pracy JOG!) Ręczne określenie danych korekcyjnych narzędzia Półautomatyczne określenie danych korekcyjnych narzędzia (obowiązuje tylko w połączeniu z czujnikiem pomiarowym) Kompensacja czujnika pomiarowego 33

36 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Skasuj narzędzie Dane korekcyjne narzędzia wszystkich ostrzy narzędzia są kasowane. Funkcja wyświetla wszystkie parametry narzędzia Rysunek 4-3 Maska wprowadzania dla narzędzia specjalnego Znaczenie parametrów jest opisane w punkcie "Programowanie". Otwiera podrzędny pasek menu, który udostępnia wszystkie funkcje do tworzenia i wyświetlania dalszych ostrzy. Wybór kolejnego wyższego numeru ostrza. Wybór kolejnego niższego numeru ostrza. Nowe ostrze Utworzenie nowego ostrza. Wszystkie wartości korekcji ostrza są ustawiane na zero. Funkcja umożliwia zmianę typu narzędzia. Wybierzcie typ narzędzia przy pomocy przycisku programowanego. Znajdź Nowe narzędzie Szukanie numeru narzędzia: Wprowadźcie numer szukanego narzędzia i przyciskiem OK wystartujcie proces szukania. Gdy szukanie narzędzie istnieje, kursor jest ustawiany na odpowiednim wierszu. Utworzenie danych korekcyjnych narzędzia dla nowego narzędzia. 34

37 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Utworzenie nowego narzędzia Kolejność czynności obsługowych Funkcja udostępnia dwie dalsze funkcje przycisków programowanych do wyboru typu narzędzia "wiertło" i "frez". Po wybraniu wpiszcie pożądany numer narzędzia w polu wprowadzania. Rysunek 4-4 Okno Nowe narzędzie Wprowadzenie numeru narzędzia Przy pomocy OK potwierdźcie wprowadzenie. Zestaw danych wyposażony wstępnie w wartość zero jest przyjmowany do listy narzędzi. 35

38 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Określanie korekcji narzędzi (ręcznie) Wskazówka Dla narzędzi frezarskich należy określić długość 1 i promień, dla narzędzi wiertarskich (patrz poniższy rysunek) - tylko długość 1. Wskazówka Jako znanej współrzędnej maszynowej możecie użyć również już określonego przesunięcia punktu zerowego (np. wartość G54). W tym przypadku wykonajcie ostrzem narzędzia ruch do punktu zerowego obrabianego przedmiotu. Gdy ostrze jest dokładnie w punkcie zerowym obrabianego przedmiotu, wówczas punktem odniesienia jest zero. Działanie Ta funkcja umożliwia Wam określenie nieznanej geometrii narzędzia T. Na podstawie pozycji rzeczywistej punktu F (współrzędna maszynowa) i punktu odniesienia sterowanie może dla wybranej osi obliczyć każdorazowo przyporządkowaną korekcję długości 1 albo promień narzędzia. Rysunek 4-5 Określenie korekcji długości na przykładzie wiertła długość 1/oś Z Warunek Odnośne narzędzie jest wprowadzone do pozycji roboczej. W rodzaju pracy JOG wykonujecie ruch ostrzem narzędzia do punktu w maszynie, którego wartości danych maszynowych są znane. Może to być obrabiany przedmiot, którego położenie jest Wam znane. 36

39 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Kolejność czynności obsługowych Naciśnijcie ten przycisk programowany i zostanie otwarte okno wyboru pomiaru ręcznego albo półautomatycznego. Rysunek 4-6 Pomiar narzędzia Jest otwierane okno Ręczny pomiar narzędzia. Rysunek 4-7 Okno "Ręczny pomiar narzędzia", pomiar długości 37

40 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Rysunek 4-8 Okno "Ręczny pomiar narzędzia", pomiar średnicy narzędzia Wprowadźcie punkt odniesienia w polu X0, Y0 albo Z0. Może on być aktualną współrzędną maszynową (absolutnie) albo wartością z przesunięć punktu zerowego (baza, G54 - G59). Gdy zostaną zastosowane inne wartości, wartość korekcji odnosi się do podanej pozycji. Po naciśnięciu przycisku "Ustaw długość" albo "Ustaw średnicę" sterowanie określa szukaną geometrię "długość 1" albo "średnica" odpowiednio do wybranej osi. Obliczona wartość korekcji jest zapisywana w pamięci. Gdy zostanie włożony element dystansowy między narzędziem i obrabianym przedmiotem, można wpisać jego grubość w polu "Odległość". 38

41 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Określanie korekcji narzędzi przy pomocy czujnika pomiarowego Kolejność czynności obsługowych Pomiar narzędzia Naciśnijcie ten przycisk programowany i zostanie otwarte okno wyboru pomiaru ręcznego albo półautomatycznego. Rysunek 4-9 Pomiar narzędzia Jest otwierane okno "Automatyczny pomiar narzędzia". Po otwarciu maski pola wprowadzania są zajmowane przez aktywne narzędzie i jest wyświetlana płaszczyzna, w której mają nastąpić pomiary. To ustawienie można zmienić w masce "Dane czujnika pomiarowego" (patrz punkt "Ustawienia czujnika pomiarowego"). Wskazówka Do sporządzenia programu pomiaru są stosowane parametry "Odstęp bezpieczeństwa" z maski "Ustawienia" i "Posuw" z maski "Dane czujnika pomiarowego". Jeżeli jest wykonywany ruch równocześnie w wielu osiach, nie może nastąpić obliczenie pozycji czujnika pomiarowego. 39

42 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Proces długości narzędzia Rysunek 4-10 Okno "Pomiar narzędzia autom.", pomiar długości W osi dosuwu następuje ruch do czujnika pomiarowego. Gdy ukaże się symbol "czujnik pomiarowy zareagował", należy puścić przycisk ruchu i poczekać na zakończenie procesu pomiaru. Podczas pomiaru automatycznego ukazuje się w animacji czujnik zegarowy, który symbolizuje aktywny proces pomiaru. Pomiar średnicy narzędzia Określenie średnicy może nastąpić tylko przy wirującym wrzecionie. W tym celu należy w masce "Dane czujnika pomiarowego" wpisać prędkość obrotową i kierunek obrotów wrzeciona. Rysunek 4-11 Okno "Pomiar narzędzia autom.", pomiar średnicy 40

43 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Ruch do czujnika pomiarowego jest wykonywany w jednej osi płaszczyzny. Zależnie od zastosowanej osi należy wykonać ruch do punktu P1 albo P3 wzgl. P2 albo P4. Gdy ukaże się symbol "czujnik pomiarowy zareagował", należy puścić przycisk ruchu i poczekać na zakończenie procesu pomiaru. Podczas pomiaru automatycznego ukazuje się w animacji czujnik zegarowy, który symbolizuje aktywny proces pomiaru. OSTRZEŻENIE Wrzeciono pracuje z prędkością obrotową zapisaną w danych czujnika pomiarowego. Postępowanie w przypadku czujnik pomiarowy zareagował Zareagowanie czujnika pomiarowego jest przedstawiane na ekranie wypełniony okrąg. Po zareagowaniu czujnika pomiarowego należy puścić przycisk kierunkowy osi. Po puszczeniu przycisku kierunkowego osi sterowanie automatycznie tworzy i uruchamia wewnętrzny program pomiaru w pamięci programów. Ten program pomiaru powoduje, że czujnik pomiarowy jest dosuwany maksymalnie trzy razy, aby dać sterowaniu zmierzone wartości. Jeżeli po trzecim dosunięciu czujnika pomiarowego wartość pomiarowa nie zostanie przesłana do sterowania, wówczas na wyświetlaczu ukazuje się wiadomość, która informuje operatora, że nie można było odczytać żadnych wartości. W ten sposób należy dokonać dosunięcia we wszystkich osiach uczestniczących w procesie pomiaru. 41

44 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Ustawienia czujnika pomiarowego Ustawienia Nacisnąć przycisk Ustawienia. Tutaj następuje zapisanie współrzędnych czujnika pomiarowego i ustawienie posuwu w osi dla automatycznego procesu pomiaru. płaszczyzna czujnika pomiarowego posuw w osi prędkość obrotowa i kierunek obrotów wrzeciona Kierunek obrotów należy wybrać przeciwny do kierunku skrawania przez frez. Wszystkie wartości pozycji odnoszą się do układu współrzędnych maszyny. Rysunek 4-12 Maska wprowadzania "Dane czujnika pomiarowego" Tablica 4-1 Znaczenie pól wprowadzania Parametr Znaczenie Poz. absolutna P5 Pozycja absolutna czujnika pomiarowego w kierunku Z- Punkt środkowy: X Punkt środkowy: Y Średnica Grubość Obliczony punkt środkowy czujnika pomiarowego (współrzędne maszynowe) Średnica tarczki czujnika pomiarowego (po kalibrowaniu jest wyświetlana obliczona średnica). Grubość tarczki czujnika pomiarowego 42

45 Ustawianie 4.1 Wprowadzanie narzędzi i korekcji narzędzi Kalibrowanie czujnika pomiarowego Kompensacja czujnika pomiarowego może nastąpić w menu Ustawienia albo w menu Pomiar narzędzie. Rysunek 4-13 Kompensacja czujnika pomiarowego (długość)... (średnica Po otwarciu maski ukazuje się obok aktualnych pozycji czujnika animacja, która sygnalizuje krok do wykonania. Ruch do tego punktu należy wykonać w odpowiedniej osi. Ruch do tego punktu należy wykonać w odpowiedniej osi. Gdy czujnik pomiarowy zareaguje, sterowanie przejmuje prowadzenie pomiaru przez przełączenie na rodzaj pracy AUTOMATYKA, uaktywnienie programu pomiaru a następnie samoczynne wystartowanie go. Osoba obsługująca widzi krótkotrwały ruch osi w kierunku przeciwnym. Podczas pomiaru czujnik zegarowy symbolizuje aktywny stan NC. Pozycja podana przez program pomiaru służy do obliczenia rzeczywistej pozycji czujnika. Wskazówka Do sporządzenia programu pomiaru są używane parametry odstęp bezpieczeństwa z maski "Ustawienia" i posuw z maski "Dane czujnika pomiarowego". 43

46 Ustawianie 4.2 Wprowadzenie/zmiana przesunięcia punktu zerowego 4.2 Wprowadzenie/zmiana przesunięcia punktu zerowego Działanie Pamięć wartości rzeczywistych a przez to również ich wyświetlanie jest po dokonaniu bazowania odniesiona do punktu zerowego maszyny. Program obróbki natomiast odnosi się do punktu zerowego obrabianego przedmiotu. To przesunięcie należy wprowadzić jako przesunięcie punktu zerowego. Kolejności czynności obsługowych Nacisnąć przycisk <OFFSET PARAM> Przesun. pkt. zer. Wybrać przesunięcie punktu zerowego poprzez <OFFSET PARAM> i Przesunięcie punktu zerowego. Na ekranie ukazuje się przegląd ustawianych przesunięć punktu zerowego. Maska zawiera ponadto wartości programowanego przesunięcia punktu zerowego, aktywnych współczynników skalowania, wyświetlenie statusu "lustrzane odbicie aktywne" i sumę aktywnych przesunięć punktu zerowego. Rysunek 4-14 Okno "Przesunięcie punktu zerowego" Beleczkę kursora wypozycjonować na zmienianym polu wprowadzania, Wprowadzić wartość(i). Ruchem kursora albo przyciskiem <Input> następuje przejęcie wartości do przesunięć punktu zerowego. Wartości korekcji ostrzy działają natychmiast. 44

47 Ustawianie 4.2 Wprowadzenie/zmiana przesunięcia punktu zerowego Określenie przesunięcia punktu zerowego Warunek Wybraliście okno z odpowiednim przesunięciem punktu zerowego (np. G54) i oś, dla której chcecie określić przesunięcie. Sposób postępowania Rysunek 4-15 Określenie przesunięcia punktu zerowego Naciśnijcie przycisk programowany Pomiar obrabianego przedmiotu. Sterowanie przełącza się wówczas na zakres czynności obsługowych Pozycja i otwiera okno dialogu do pomiaru przesunięć punktu zerowego. Wybrana oś ukazuje się jako przycisk programowany o tle czarnym. Następnie draśnijcie narzędziem obrabiany przedmiot. Jeżeli draśnięcie jest niemożliwe wzgl. do pożądanego punktu nie można sięgnąć narzędziem (np. przy zastosowaniu elementu dystansowego), odstęp między narzędziem i powierzchnią obrabianego przedmiotu musi zostać wpisany w polu "Odległość". W celu określenia przesunięcia należy przy aktywnym narzędziu uwzględnić kierunek ruchu narzędzia. Gdy nie jest aktywne żadne narzędzie, jest wyświetlane pole "Promień". 45

48 Ustawianie 4.2 Wprowadzenie/zmiana przesunięcia punktu zerowego Rysunek 4-16 Maska "Określenie przesunięcia punktu zerowego w X i Y" Rysunek 4-17 Maska "Określenie przesunięcia punktu zerowego w Z Nast. przes. pkt. zer Ten przycisk programowany oblicza przesunięcie i wyświetla wynik w polu Offset. 46

49 Ustawianie 4.3 Programowanie danych nastawczych 4.3 Programowanie danych nastawczych Działanie Przy pomocy danych nastawczych ustalacie ustawienia dla stanów roboczych. W razie potrzeby mogą one zostać zmienione. Kolejności czynności obsługowych Znajdujecie się w zakresie czynności obsługowych <OFFSET PARAM>. Dane nastawcze Naciśnijcie przycisk Dane nastawcze. Jest otwierany obraz podstawowy Dane nastawcze. Tutaj są do dyspozycji dalsze funkcje przycisków programowanych, przy pomocy których możecie ustawiać różne opcje sterowania. Rysunek 4-18 Obraz podstawowy Dane nastawcze JOG posuw Wartość posuwu w trybie JOG Gdy wartość posuwu jest zero, sterowanie stosuje wartość zapisaną w danych maszynowych. Wrzeciono Prędkość obrotowa wrzeciona Minimalna/maksymalna Ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona w polach max (G26) /min (G25) może nastąpić tylko w ramach wartości granicznych ustalonych w danych maszynowych. Ograniczenie przy pomocy G96 Programowane górne ograniczenie prędkości obrotowej (LIMS) przy stałej prędkości skrawania (G96). 47

50 Ustawianie 4.3 Programowanie danych nastawczych Posuw próbny w trybie pracy próbnej (DRY) Wprowadzany tutaj posuw jest przy wykonywaniu programu stosowany zamiast posuwu zaprogramowanego przy wybraniu funkcji posuwu próbnego w rodzaju pracy Automatyka. Kąt startowy w przypadku gwintu (SF) W celu nacinania gwintu jest wyświetlana pozycja startowa wrzeciona jako kąt początkowy. Przez zmianę kąta można, gdy operacja nacinania gwintu jest powtarzana, nacinać gwint wielozwojny. Ustawcie beleczkę kursora na zmienianym polu wprowadzania i wprowadźcie wartość. Potwierdzić przy pomocy <Input> albo ruchu kursora. Przyciski programowane Ogranicz. pola robocz. Ograniczenie pola roboczego działa w przypadku geometrii i osi dodatkowych. Jeżeli ma być stosowane ograniczenie pola roboczego, jego wartości mogą zostać wprowadzone w tym dialogu. Przycisk Włącz aktywność uaktywnia/wyłącza wartości dla osi zaznaczonej kursorem. Rysunek 4-19 Ograniczenie pola roboczego 48

51 Ustawianie 4.3 Programowanie danych nastawczych Czasy, liczniki Rysunek 4-20 Czasy, liczniki Znaczenie: Części łącznie: Liczba łącznie obrobionych przedmiotów (wykonana liczba obrobionych przedmiotów) Części zażądanych: Liczba potrzebnych obrobionych przedmiotów (zadana liczba obrobionych przedmiotów ) Liczba części: W tym liczniku jest rejestrowana liczba wszystkich przedmiotów obrobionych od chwili startu. Czas przebiegu razem: Całkowity czas przebiegu programów NC w rodzaju pracy AUTOMATYKA W rodzaju pracy AUTOMATYKA są sumowane czasy przebiegu programów między NC- Start i końcem programu / reset. Zegar jest zerowany z każdym rozruchem sterowania. Czas przebiegu programu: czas skrawania przez narzędzie W wybranym programie NC jest mierzony czas przebiegu między NC-Start i końcem programu / reset. Ze startem nowego programu NC zegar jest kasowany. Czas przebiegu posuwu Mierzony jest czas ruchu osi uczestniczących w tworzeniu konturu bez aktywnego przesuwu szybkiego we wszystkich programach NC między NC-Start i końcem programu / reset przy aktywnym narzędziu. Pomiar jest dodatkowo przerywany przy aktywnym czasie oczekiwania. Zegar jest automatycznie zerowany przy rozruchu sterowania z wartościami domyślnymi. 49

52 Ustawianie 4.3 Programowanie danych nastawczych Pozostałe Ta funkcja wyszczególnia wszystkie dane nastawcze istniejące w sterowaniu. Dane nastawcze są podzielone na ogólne, specyficzne dla osi i specyficzne dla kanału. Wybierane poprzez następujące funkcje przycisków programowanych: Ogólne Specyficzne Specyficzne dla kanału Rysunek 4-21 Dane nastawcze, ogólne 50

53 Ustawianie 4.4 Parametry obliczeniowe R 4.4 Parametry obliczeniowe R Działanie Na obrazie podstawowym Parametry R są wyszczególniane wszystkie parametry R występujące w sterowaniu. Te parametry globalne mogą przez programistę programu obróbki być w dowolnych celach w programie ustawiane albo odpytywane a w razie potrzeby zmieniane. Rysunek 4-22 Obraz podstawowy Parametry R Kolejność czynności obsługowych Znajdujecie się w zakresie czynności obsługowych <OFFSET PARAM>. Parametry R Poprzez Parametry R docieracie do obszaru wprowadzania. Ustawcie beleczkę kursora na zmienianym polu wprowadzania i wprowadźcie wartości. Potwierdźcie wprowadzenie przyciskiem <Input> albo ruchem kursora. Znajdź Szukanie parametrów R 51

54 Ustawianie 4.4 Parametry obliczeniowe R 52

55 Praca sterowana ręcznie Praca sterowana ręcznie Praca sterowana ręcznie jest możliwa w rodzajach pracy JOG i MDA. Rysunek 5-1 Struktura menu rodzaju pracy JOG zakres czynności obsługowych Pozycja 53

56 Praca sterowana ręcznie 5.1 Praca sterowana ręcznie Rysunek 5-2 Struktura menu MDA zakres czynności obsługowych Pozycja 54

57 Praca sterowana ręcznie 5.2 Rodzaj pracy JOG - zakres czynności obsługowych Pozycja 5.2 Rodzaj pracy JOG - zakres czynności obsługowych Pozycja Kolejności czynności obsługowych Wybranie rodzaju pracy JOG poprzez przycisk <JOG> na pulpicie sterowniczym maszyny. W celu wykonywania ruchów w osiach naciskajcie odpowiedni przycisk osi X albo Z. Jak długo ten przycisk jest naciśnięty, osie wykonują ruch w sposób ciągły z prędkością zapisaną w danych nastawczych. Gdy wartość danej nastawczej wynosi Zero, jest stosowana wartość zapisana w danych maszynowych. Ew. ustawcie prędkość przełącznikiem Override. Gdy dodatkowo naciśniecie przycisk <Nałożenie przesuwu szybkiego>, ruch w wybranej osi następuje przesuwem szybkim, jak długo przycisk jest naciskany. W rodzaju pracy <Wymiar krokowy> możecie przy pomocy tej samej sekwencji czynności obsługowych wykonywać ruch ustawianymi krokami. Ustawiona wielkość kroku jest wyświetlana w obszarze statusu. W celu cofnięcia należy jeszcze raz nacisnąć <JOG>. Na obrazie podstawowym JOG są wyświetlane wartości pozycji, posuwu, wrzeciona oraz aktualne narzędzie. Rysunek 5-3 Obraz podstawowy JOG 55

58 Praca sterowana ręcznie 5.2 Rodzaj pracy JOG - zakres czynności obsługowych "Pozycja" Parametry Tablica 5-1 Parametry MKS X Z +X - Z Pozycja mm Przesun. repos Funkcja G Wrzeciono S obr/min Posuw F mm/min Narzędzie Opis parametrów na obrazie podstawowym JOG Objaśnienie Wyświetlenie istniejących osi w układzie współrzędnych maszyny (MKS) albo układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS). Gdy wykonujecie ruch w osi w kierunku dodatnim (+) albo ujemnym (-), ukazuje się w odpowiednim polu znak plus albo minus. Gdy oś znajduje się w pozycji, znak nie jest wyświetlany. W tych polach jest wyświetlana aktualna pozycja osi w MKS albo WKS. Gdy osie wykonują ruch w stanie program przerwany w rodzaju pracy <JOG>, jest w tej kolumnie wyświetlany przebyty odcinek drogi każdej osi w odniesieniu do miejsca przerwania. Wyświetlenie ważnych funkcji G Wyświetlenie wartości rzeczywistej i zadanej prędkości obrotowej wrzeciona Wyświetlanie wartości rzeczywistej i zadanej posuwu po torze ruchu. Wyświetlenie aktualnie skrawającego narzędzia z aktualnym numerem ostrza Wskazówka Gdy do systemu zostanie włączone drugie wrzeciono, wyświetlanie wrzeciona roboczego następuje mniejszą wielkością pisma. Okno wyświetla zawsze tylko dane wrzeciona. Sterowanie wyświetla dane wrzeciona według następujących punktów widzenia: jest wyświetlane wrzeciono wiodące (wyświetlenie duże): - w stanie spoczynkowym, - przy starcie wrzeciona - gdy obydwa wrzeciona są aktywne jest wyświetlane wrzeciono robocze (wyświetlenie małe): - przy starcie wrzeciona roboczego Beleczka mocy obowiązuje dla każdorazowo aktywnego wrzeciona. Gdy wrzeciono wiodące i wrzeciono robocze są aktywne, jest wyświetlana beleczka mocy dla wrzeciona wiodącego. 56

59 Praca sterowana ręcznie 5.2 Rodzaj pracy JOG - zakres czynności obsługowych "Pozycja" Przyciski programowane Ustawienie bazowego przesunięcia punktu zerowego albo tymczasowego punktu odniesienia we względnym układzie współrzędnych. Po otwarciu funkcja ta umożliwia ustawienie bazowego przesunięcia punktu zerowego. Są udostępniane następujące podfunkcje: Bezpośrednie wprowadzenie pożądanej pozycji w osi W oknie pozycji należy ustawić kursor wprowadzania na pożądanej osi a następnie wprowadzić nową pozycję. Wprowadzenie należy zakończyć przyciskiem Input albo ruchem kursora. Ustawienie wszystkich osi na zero Funkcja przycisku programowanego Wszystkie na zero zastępuje zerem aktualne pozycje poszczególnych osi. Ustawianie poszczególnych osi na zero Po naciśnięciu przycisku X=0 albo Z=0 albo "Z=0" aktualna pozycja jest zastępowana zerem. Po naciśnięciu przycisku Ustaw względny wyświetlenie jest przełączane na względny układ współrzędnych. Dalsze wprowadzenia zmieniają punkt odniesienia w tym układzie współrzędnych. Wskazówka Zmienione bazowe przesunięcie punktu zerowego działa niezależnie od wszystkich innych przesunięć punktu zerowego. Określenie przesunięcia punktu zerowego (por. punkt Ustawianie ) Pomiar narzędzia Ustawienia Pomiar korekcji narzędzi (por. punkt Ustawianie ) Maska wprowadzania służy do ustawienia płaszczyzny wycofania, odstępu bezpieczeństwa i kierunku obrotów wrzeciona dla automatycznie generowanych programów obróbki w rodzaju pracy MDA. Ponadto mogą zostać ustawione wartości dla posuwu JOG i zmiennego wymiaru przyrostowego. Rysunek 5-4 Ustawienia 57

60 Praca sterowana ręcznie 5.2 Rodzaj pracy JOG - zakres czynności obsługowych "Pozycja" Płaszczyzna wycofania Funkcja obróbka poprzeczna po wykonaniu wycofuje narzędzie do podanej pozycji (pozycja Z). Odstęp bezpieczeństwa Odstęp bezpieczeństwa od powierzchni obrabianego przedmiotu Ta wartość ustala minimalny odstęp między powierzchnią obrabianego przedmiotu i obrabianym przedmiotem. Jest ona używana przez funkcje Obróbka poprzeczna i automatyczny pomiar narzędzia. Posuw JOG Wartość posuwu w pracy JOG Kierunek obrotów Kierunek obrotów wrzeciona dla automatycznie generowanych programów w pracy JOG i MDA. Funkcja przełącza między metryczną jednostką miary i wymiarowaniem calowym. 58

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja Toczenie ISO-Dialekt T Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie ISO-Dialekt T Krótka instrukcja Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie. Krótka instrukcja wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie. Krótka instrukcja wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja wydanie 11.2000 Toczenie Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D 1 Wydanie 11.2000 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000 Frezowanie Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Frezowanie Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D 1 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa i programowanie Wydanie 01/2005

Obsługa i programowanie Wydanie 01/2005 Obsługa i programowanie Wydanie 01/2005 Toczenie SINUMERIK 802D sl Wprowadzenie 1 Włączenie i bazowanie do punktu odniesienia 2 SINUMERIK 802D sl Ustawianie 3 Obsługa i programowanie Toczenie Praca ze

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa i programowanie Wydanie 08/2003

Obsługa i programowanie Wydanie 08/2003 Obsługa i programowanie Wydanie 08/2003 SINUMERIK 802S base line SINUMERIK 802C base line Toczenie Wprowadzenie 1 Włączenie i bazowanie do punktu odniesienia 2 SINUMERIK 802S base line SINUMERIK 802C

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny. Obróbka. Sporządzenie programu ShopTurn. Funkcje ShopTurn. Praca z maszyną ręczną

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny. Obróbka. Sporządzenie programu ShopTurn. Funkcje ShopTurn. Praca z maszyną ręczną Wprowadzenie 1 Ustawianie maszyny 2 Obróbka 3 SINUMERIK 840D sl Sporządzenie programu ShopTurn 4 ShopTurn Funkcje ShopTurn 5 Obsługa/programowanie Praca z maszyną ręczną 6 Program G-Code 7 Praca z osią

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 840D sl SINUMERIK 840D sl/840d/840di/810d HMI-Advanced

SINUMERIK 840D sl SINUMERIK 840D sl/840d/840di/810d HMI-Advanced Wprowadzenie 1 SINUMERIK 840D sl SINUMERIK 840D sl/840d/840di/810d HMI-Advanced Komponenty obsługi/ przebiegi czynności obsługowych 2 Przykład obsługi 3 Maszyna 4 Instrukcja obsługi Parametry 5 Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Obsługa i programowanie Wydanie 05/2005

Obsługa i programowanie Wydanie 05/2005 Obsługa i programowanie Wydanie 05/2005 Toczenie SINUMERIK 802D sl Wprowadzenie 1 Włączenie i bazowanie do punktu odniesienia 2 SINUMERIK 802D sl Ustawianie 3 Obsługa i programowanie Toczenie Praca ze

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 840D/840Di/810D. ShopMill. Wprowadzenie. Obsługa. Programowanie przy pomocy ShopMill. Programowanie przy pomocy G-Code.

SINUMERIK 840D/840Di/810D. ShopMill. Wprowadzenie. Obsługa. Programowanie przy pomocy ShopMill. Programowanie przy pomocy G-Code. Wprowadzenie 1 Obsługa 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopMill Programowanie przy pomocy ShopMill Programowanie przy pomocy G-Code 3 4 Obsługa / programowanie Symulacja 5 Zarządzanie plikami 6 Budowa form

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

Automation and Drives. service. Szkolenia

Automation and Drives. service. Szkolenia Automation and Drives service Szkolenia s SINUMERIK 810D/840D Programowanie i obsługa I Uruchamianie obrabiarki Praca w trybie JOG Praca w trybie MDA Praca w trybie AUTO/SBL Powrót do konturu tryb REPOS

Bardziej szczegółowo

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku.

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. Adrian Lewandowski nr indeksu 8915 E-g, dn. 18 lipca 2010 Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. 1. Temat prezentacji.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA TOKARKI CNC W UKŁADZIE STEROWANIA SINUMERIK 802D. II. Pierwsze uruchomienie tokarki CNC (Sinumerik 802D)

OBSŁUGA TOKARKI CNC W UKŁADZIE STEROWANIA SINUMERIK 802D. II. Pierwsze uruchomienie tokarki CNC (Sinumerik 802D) OBSŁUGA TOKARKI CNC W UKŁADZIE STEROWANIA SINUMERIK 802D I. Objaśnienia funkcji na Sinumerik 802D M33 praca bez konika np. N10 M33 G54 M41, M42, M43 zakres obrotów wrzeciona tokarki, np. M42=200-1200 obr/min

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Toczenie. SINUMERIK 802D sl plus. Toczenie. Wstęp. Wprowadzenie 1. Przegląd systemu 2. Funkcje ustawień 3. Zarządzanie programem i pamięć programu

Toczenie. SINUMERIK 802D sl plus. Toczenie. Wstęp. Wprowadzenie 1. Przegląd systemu 2. Funkcje ustawień 3. Zarządzanie programem i pamięć programu Toczenie Wstęp Wprowadzenie 1 SINUMERIK 802D sl plus Toczenie Przegląd sterowania dla sprzedawców obrabiarek Przegląd systemu 2 Funkcje ustawień 3 Zarządzanie programem i pamięć programu 4 Programowanie

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne), LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME

POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne), LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne), LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME Odległość ODLEG _DIST Użytkownik może szybko wyświetlić poniższe informacje dla dwóch punktów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do pracy frezarki CNC

Przygotowanie do pracy frezarki CNC Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Przygotowanie do pracy frezarki CNC Cykl I Ćwiczenie 2 Opracował: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H3 Programowanie z wykorzystaniem prostych cykli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D sl Szlifowanie

SINUMERIK 802D sl Szlifowanie Słowo wstępne Opis 1 Otoczka graficzna oprogramowania 2 SINUMERIK 802D sl Szlifowanie Programowanie 3 Cykle 4 Podręcznik programowania i obsługi Zakresy czynności obsługowych i rodzaje pracy 5 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. Wprowadzenie 1. Zalety pracy z ShopMill

Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Łatwiejsze toczenie dzięki ShopMill. Wprowadzenie 1. Zalety pracy z ShopMill Wprowadzenie 1 Zalety pracy z ShopMill 2 SINUMERIK Operate SinuTrain Materiały szkoleniowe Aby wszystko działało sprawnie 3 Podstawy dla początkujących 4 Odpowiednio przygotowany 5 Przykład 1: Obróbka

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK SINUMERIK 808D ADVANCED Podręcznik programowania i obsługi (toczenie) Kompaktowa instrukcja obsługi

SINUMERIK SINUMERIK 808D ADVANCED Podręcznik programowania i obsługi (toczenie) Kompaktowa instrukcja obsługi SINUMERIK SINUMERIK 808D ADVANCED Kompaktowa instrukcja obsługi Wskazówki prawne Koncepcja wskazówek ostrzeżeń Podręcznik zawiera wskazówki, które należy bezwzględnie przestrzegać dla zachowania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK. SINUMERIK 808D Toczenie, część 1: Obsługa. Wstęp. Wprowadzenie 1. Włączenie i najazd na punkt referencyjny 2.

SINUMERIK. SINUMERIK 808D Toczenie, część 1: Obsługa. Wstęp. Wprowadzenie 1. Włączenie i najazd na punkt referencyjny 2. Wstęp Wprowadzenie 1 SINUMERIK SINUMERIK 808D Podręcznik programowania i obsługi Włączenie i najazd na punkt referencyjny 2 Konfigurowanie 3 Programowanie części 4 Automatyczna obróbka skrawaniem 5 System

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 840D/840Di/810D

SINUMERIK 840D/840Di/810D SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie Wydanie 06.03 ShopTurn Dokumentacja użytkownika Wprowadzenie 1 Ustawianie maszyny 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Obróbka 3 ShopTurn Sporządzenie programu ShopTurn

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Słowo wstępne. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny 2. Praca w trybie ręcznym 3. Obróbka przedmiotu

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Słowo wstępne. Wprowadzenie. Ustawianie maszyny 2. Praca w trybie ręcznym 3. Obróbka przedmiotu Słowo wstępne Wprowadzenie 1 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl Podręcznik użytkownika Ustawianie maszyny 2 Praca w trybie ręcznym 3 Obróbka przedmiotu 4 Symulacja obróbki 5 Widok wielokanałowy 6 Obowiązuje dla:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Obsługa/programowanie Wydanie 06/2003. sinumerik. ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D

Obsługa/programowanie Wydanie 06/2003. sinumerik. ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie Wydanie 06/2003 sinumerik ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D Wprowadzenie 1 Ustawianie maszyny 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Obróbka 3 ShopTurn Sporządzenie programu ShopTurn 4 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK. SINUMERIK 808D Frezowanie, część 1: Obsługa. Wstęp. Wprowadzenie 1. Włączenie i najazd na punkt referencyjny 2.

SINUMERIK. SINUMERIK 808D Frezowanie, część 1: Obsługa. Wstęp. Wprowadzenie 1. Włączenie i najazd na punkt referencyjny 2. Wstęp Wprowadzenie 1 SINUMERIK SINUMERIK 808D Podręcznik programowania i obsługi Włączenie i najazd na punkt referencyjny 2 Konfigurowanie 3 Programowanie części 4 Automatyczna obróbka skrawaniem 5 System

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Odczyty 2.0 Spis treści

Odczyty 2.0 Spis treści Opracowanie i skład: MMSoft s.c Copyright MMSoft s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MMSoft

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Cykle pomiarowe SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Cykle pomiarowe. Słowo wstępne. Opis. Warianty pomiaru. Listy parametrów

Cykle pomiarowe SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Cykle pomiarowe. Słowo wstępne. Opis. Warianty pomiaru. Listy parametrów Słowo wstępne Opis 1 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl/828d Podręcznik programowania Warianty pomiaru 2 Listy parametrów 3 Zmiany od wersji oprogramowania cykli 4.4 B Aneks A Obowiązuje dla: Sterowanie SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo