Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu."

Transkrypt

1 Projekt Wykonawczy Branża: Miejscowość: Temat: Obiekt: Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Projektowany budynek placówki terenowej KRUS w Przemyślu, ul. księdza Piotra Skargi, dz. nr 144. Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala. Adres Inwestora: Data wykonania: marzec, Rozdzielnik: egz Inwestor egz. 5 Jednostka Projektowa. Al. Niepodległości 190, Warszawa. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA BUDOWLANE DATA PODPIS 1656/99/U PROJEKTOWAŁ mgr inż. Michał Ozimkiewicz Licencja pracownika zabezp. techn. II st. nr : Marzec, 2006 Strona 1

2 SPIS TREŚCI Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Inwestor Podstawa opracowania...3 a) podstawa formalna...3 b) podstawa techniczna...3 c) podstawa prawna Wykonawca opracowania Charakterystyka chronionego obiektu...4 a) analiza architektoniczno - budowlana...4 b) analiza topograficzna obiektu...4 c) analiza funkcjonowania obiektu Analiza i ocena zagrożeń oraz sposobów i środków koniecznych do ich neutralizacji Opis organizacyjny systemu Strefy Opis techniczny systemu Instalacja przewodowa systemu Zasilanie, bilans energetyczny Testowanie, uruchomienie i odbiór instalacji Wykaz podstawowych urządzeń systemu Uwagi końcowe...17 Zalecenia dotyczące okablowania magistrali AB (RS-485) w systemie Galaxy...18 Karty katalogowe...21 Część rysunkowa...22 Spis rysunków...22 Marzec, 2006 Strona 2

3 Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w projektowanym budynku PT KRUS w Przemyślu. 2. Inwestor. Inwestorem niniejszego zadania jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, Al. Niepodległości 190, Warszawa. 3. Podstawa opracowania. a) podstawa formalna Zamówienie Inwestora. Ustalenia robocze z Użytkownikiem i Inwestorem, b) podstawa techniczna Dokumentację wykonano na podstawie następujących danych: dokumentacja architektoniczna obiektu wraz z rysunkami architektury wnętrz plan usytuowania budynku (uwzględniający jego położenie i otoczenie) określenie potrzeb na podstawie roboczych ustaleń z Użytkownikiem założenia organizacyjne pracy obiektu i analiza zagrożeń karty informacyjnych danych technicznych projektowanych urządzeń c) podstawa prawna Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano następujące podstawy prawne i normatywne: Ustawa z dnia r. o ochronie osób i mienia (Dz. Ust.1997 Nr 114, poz. 740); Ustawa z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust.1997 Nr 133, poz. 883); Marzec, 2006 Strona 3

4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz. Ust.1999 Nr 18, poz. 162); Polska Norma Systemy Alarmowe PN-93/E Inne pokrewne akty prawne i normy tematyczne 4. Wykonawca opracowania. Wykonawcą bezpośrednim niniejszej dokumentacji projektowej jest firma: LineA Janusz Szymanek, ul. Wileńska 11/82, Lublin. Firma ta działa na podzlecenie firmy: Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze Arys sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6A, Lublin. 5. Charakterystyka chronionego obiektu. a) analiza architektoniczno budowlana. Przedmiotowy obiekt PT KRUS jest projektowanym budynkiem, usytuowanym w Przemyślu, przy ul. ks. P. Skargi. Budynek będzie składał się z czterech kondygnacji tj. parter, piętro 1, piętro 2, poddasze. W budynku będzie jedna główna klatka schodowa i nie będzie wind. Stolarka drzwiowa i okienna będzie wykonana z PCV, drewna i aluminium. Budynek będzie posiadał typowe instalacje wnętrzowe, charakterystyczne dla tego typu obiektów, między innymi instalację, okablowania strukturalnego i przeciwpożarową. Wszystkie okna w budynku, za wyjątkiem okien na parterze klatki schodowej, będą otwierane na pełną szerokość. Wszystkie okna na parterze będą wyposażone w szyby antywłamaniowe (klejone). b) analiza topograficzna obiektu Budynek PT KRUS będzie znajdował się w miejscu o średnim natężeniu ruchu komunikacyjnego w pobliżu skrzyżowania ulic ks. Skargi i ul. Barskiej. Marzec, 2006 Strona 4

5 Teren wokół budynku jest płaski, w niewielkim stopniu zadrzewiony i zakrzewiony. Budynek PT KRUS będzie wolnostojący, otoczony ogrodzeniem metalowym i murowanym o wysokości ok. 1,8m. Dwie ściany budynku (w tym jedna nie posiadająca okien ani drzwi, oraz druga od strony ulicy ks. Skargi) będą znajdowały się w granicach sąsiednich działek. Na posesji przy budynku zaprojektowano niewielki parking dla pojazdów personelu lub ew. klientów. Brama wjazdowa oraz furta na teren posesji PT KRUS, będą otworzone tylko w godzinach funkcjonowania placówki. Szkic sytuacyjny przedstawiono na rys. Nr 1 c) analiza funkcjonowania obiektu Placówka PT KRUS, będzie otworzona dla klientów w określonych godzinach i w określone dni tygodnia. W placówce będzie zatrudnionych ok osób. W placówce nie przewiduje się całodobowych dyżurów służb portiersko ochronnych. Na parterze będzie znajdowała się sala operacyjna (obsługa klientów), na pozostałych kondygnacjach pomieszczenia biurowe. Dostęp do części biurowej będzie ograniczony dla klientów poprzez zastosowanie systemu kontroli dostępu obejmującego drzwi wejściowe do klatki schodowej na parterze. Dostęp klientów do tej części budynku będzie możliwy pod nadzorem upoważnionego pracownika placówki. Marzec, 2006 Strona 5

6 6. Analiza i ocena zagrożeń oraz sposobów i środków koniecznych do ich neutralizacji Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego stwierdzono, że rejon w którym znajduje się obiekt, jak do tej pory, jest w niewielkim stopniu zagrożony czynami przestępczymi, przy czym dominują czyny o niskiej szkodliwości społecznej. Także architektura budynku i jego otoczenia (wolnostojący, w dość dużej odległości od innych obiektów, dobre oświetlenie w nocy, ogrodzenie zewnętrzne) są niewątpliwie czynnikami korzystnymi z punktu widzenia ochrony. Natomiast niezabudowane, częściowo porośnięte krzewami działki sąsiednie, duża ilość potencjalnych klientów, ruchliwość miejsca usytuowania w godzinach urzędowania i potencjalne trasy ucieczkowe, zwłaszcza w kierunku pobliskiej rzeki San, mogą przyczynić się do zwiększenia potencjalnych zagrożeń. Do podstawowych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem projektowanego obiektu należą: a) kradzież; mało prawdopodobne, raczej ze strony pracowników; przeciwdziałanie: system kontroli dostępu (KD) utrudniający dostęp klientów do części biurowej, właściwa polityka społeczno-kadrowa, oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników. b) kradzież z włamaniem; prawdopodobne, wymaga nakładów i przygotowań. Analizując statystyki można stwierdzić, iż najwięcej włamań do budynków dokonuje się przez wszelkiego rodzaju drzwi wejściowe lub przez okna. Również zdarzają się przypadki wejścia dachem, górnymi oknami, wywietrznikami, innymi otworami tzw. słabymi punktami obiektu. W przypadku przedmiotowego obiektu najbardziej prawdopodobne wydają się być włamania poprzez jedne z drzwi lub okien (zbicie szyby; wyłamanie okna lub drzwi). przeciwdziałanie: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) czujki, kontaktrony. Marzec, 2006 Strona 6

7 c) Napad (rozbój); prawdopodobne, szczególnie na sali operacyjnej. przeciwdziałanie: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) przyciski antynapadowe. d) Szantaż; mało prawdopodobny, może dotyczyć zarówno PT KRUS jako instytucji jaki i kluczowych pracowników. przeciwdziałanie: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) przyciski antynapadowe, sygnalizacja przejść pod przymusem,. e) Sabotaż; b. mało prawdopodobny, działania zaplanowane ze strony pracowników. przeciwdziałanie: właściwa polityka społeczno-kadrowa. f) Terroryzm kryminalny, wg statystyk bardzo mało prawdopodobny w tego typu obiektach. Duża trudność w działanich prewencyjnych. przeciwdziałanie: (SSWiN) sygnalizacja otwarcia stref pod przymusem, g) Zagrożenia pożarowe; prawdopodobne, pożar samoistny lub podpalenia. przeciwdziałanie: instalacja p-poż ( w ramach odrębnego projektu). h) Zagrożenia środowiskowe i ze strony infrastruktury technicznej; b. mało prawdopodobne. przeciwdziałanie: instalacja p-poż. Na podstawie powyższej analizy zakwalifikowano przedmiotowy budynek jako obiekt o średnim poziomie zagrożenia Z2, wymagający między innymi ochrony organizacyjnej i technicznej w klasie SA3 (wyższy poziom bezpieczeństwa). Marzec, 2006 Strona 7

8 7. Opis organizacyjny systemu. Zabezpieczenie techniczne, związane z funkcjonowaniem projektowanej placówki PT KRUS zrealizowano poprzez wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Na podstawie przeprowadzonej analizy spodziewanych zagrożeń w przedmiotowym obiekcie, w jak i miejsc ich potencjalnego wystąpienia zaprojektowano elementy SSWiN właściwe do neutralizacji tych zagrożeń. Po włączeniu alarmu, powstałego wskutek naruszenia jednej ze stref dozorowych, naciśnięcia przycisku antynapadowegio, sabotażu urządzeń lub w wyniku wprowadzenia na manipulatorze hasła pułapki (alarm cichy), sygnał alarmowy będzie przekazywany do alarmowego centrum odbiorczego (ACO). Transmisja sygnału do ACO będzie odbywała się za pośrednictwem publicznej telefonicznej sieci komutowanej. Wskazane jest również (w zależności od możliwości technicznych ACO), zapewnienie radiowej transmisji sygnału alarmu. W projekcie założono opcjonalny montaż nadajnika radiowego. W transmisji radiowej wykorzystuje się dedykowane pasmo częstotliwości przydzielone na potrzeby monitoringu. Lokalizację i typ ewentualnego nadajnika radiowego, należy ustalić przy realizacji projektu, w porozumieniu z firmą wybraną do monitorowania obiektu (ACO). Po wysłaniu sygnału alarmu do ACO powinna nastąpić właściwa reakcja koncesjonowanej grupy interwencyjnej. Dodatkowo będzie uruchamiany zewnętrzny sygnalizator opytyczno akustyczny (za wyjątkiem alarmów cichych). Centrala powinna być tak skonfigurowana aby generowała alarmy ciche, w wyniku naciśnięcia przycisku pilota antynapadowego lub wprowadzenia na manipulatorze specjalnego kodu rozbrojenia strefy oznaczającego wejście pod przymusem. Kontrolą techniczna objęto wszystkie pomieszczenia obiektu, w których mogą znajdować się wartościowe przedmioty lub dokumenty. Marzec, 2006 Strona 8

9 8. Strefy. Ze względów organizacyjno funkcjonalnych chroniony obiekt podzielono na 3 strefy dozoru: - pomieszczenie archiwum (I piętro) - serwerownia (II piętro) - pozostał część budynku, w tym garaż i pomieszczenia techniczne na parterze. Szczegółowe dane na temat uprawnień do załączania i wyłączania stref dozorowych będą zawarte w dokumentach wewnętrznych placówki. 9. Opis techniczny systemu. Wobec założonej klasy systemu alarmowego SA3, zaprojektowano go z elementów klasy S oraz C. Schemat blokowy projektowanego SSWiN, wraz z opisem typu zamontowanych urządzeń, przedstawiono na rys. 2, a lokalizację projektowanych urządzeń na rysunkach nr 3. Zaprojektowano mikroprocesorową centralę alarmową klasy S, wyposażoną w odpowiedni zasilacz, niezbędne do pracy karty funkcyjne, interfejsy sterujące i transmisyjne, klawiatury z wyświetlaczami oraz inne niezbędne do prawidłowej pracy systemu wyposażenie techniczne. Centralę alarmową należy zainstalować, w pomieszczeniu serwerowni na 2 piętrze, wg rys. 3/3. Moduły dodatkowych linii dozorowych (podcentrale; koncentratory RIO) zamontować w ciągach komunikacyjnych nad sztucznym sufitem, wg rys. 3. Zaprojektowano czujki dualne ruchu (PIR + mikrofala) spełniające wymagania wobec klasy S i wyposażone w nadzór zakrycia optyki czujki (antymasking). Czujki montować na wysokości ok. 2,1m, wg rys. nr 3. Do ochrony przed atakiem przez okno na parterze, poprzez próbę zbicia szyby lub ich wyłamania zaprojektowano czujki akustyczne zbicia szyby (wykrywające także atak na szyby antywłamaniowe lub cięcie szyby), oraz czujniki magnetyczne (kontaktrony). Drzwi zewnętrzne (w tym do pomieszczeń Marzec, 2006 Strona 9

10 technicznych i garażowe) oraz wewnętrzne objęte kontrolą dostępu jak również okna balkonowe na 1 piętrze wyposażono także w czujki magnetyczne (kontaktrony; klasa C), Do uzbrajania i rozbrajania stref zaprojektowano 3 manipulatory typu LCD. Będą one zlokalizowane w miejscach, wg rys. 3. Manipulator MK1, znajdujący się na parterze, obok drzwi wejściowych należy zabezpieczyć umieszczając go w dodatkowej, zamykanej na klucz obudowie stalowej. Manipulatory MK montować na wysokości ok. 1,4m. Lokalizację radiowego sterownika pilotów antynapadowych zaprojektowano na 1 piętrze, nad sztucznym sufitem, obok modułu RIO. W przypadku trudności z właściwą detekcją sygnałów z pilotów, należy zmienić lokalizację sterownika. Zainstalowane urządzenia alarmowe będą wyposażone w obwody antysabotażowe. Drzwi wejściowe do klatki schodowej na parterze będą objęte kontrolą dostępu. Kontrolę dostępu projektuje się w oparciu o czytniki kart dostępowych (zbliżeniowych), współpracujące z projektowaną centrala SSWiN. W związku z tym, drzwi wejściowe do klatki schodowej na parterze powinny być wyposażone w elektrozaczepy typu NO (otwarte bez napięcia ). Do zasilania tych elektrozaczepów projektuje się odrębny (nie monitorowany) zasilacz 230VAC/12VDC. Zasilacz ten należy umieścić nad sztucznym sufitem, w pobliżu dozorowanych drzwi. Zasilacz zasilić napięciem 230VAC z jednego z ogólnych obwodów gniazdowych. Całość instalacji znajdująca się poniżej sztucznego sufitu powinna być wykonana podtynkowo. W projekcie podano przykładowe rozwiązania w oparciu o system wykrywania włamania i napadu Galaxy G3-144C. Schemat blokowy systemu przedstawiono na rysunku nr 2. Centrala GALAXY jest nowoczesną, mikroprocesorową centralą posiadającą w zależności od wersji, od 1 do 4 magistrali transmisyjnych RS485. Dzięki przyjętemu sposobowi komunikacji poszczególne moduły mogą Marzec, 2006 Strona 10

11 być oddalone od centrali do 1 km, a same linie dozorowe mogą mieć długość do 500m. Najprostszy system alarmowy nadzoruje 8 linii, najbardziej rozbudowany może nadzorować 520. Istotna zaletą systemu GALAXY jest funkcja samokonfiguracji automatyczne rozpoznanie modułów przyłączonych do magistral RS485 oraz przyjęcie standardowych parametrów po włączeniu urządzenia do sieci zasilającej. Koncentratory (podcentrale) RIO umożliwiają budowę instalacji rozproszonej, a przede wszystkim znacznie upraszczają okablowanie. Umożliwiają też dowolną modyfikację i rozbudowę instalacji. RIO współpracują z centralą poprzez magistralę RS485. Każda podcentrala posiada osiem niezależnych wejść parametryczne i pozwala na utworzenie do 8 linii dozorowych parametrycznych, do których można podłączyć maksymalnie po 10 czujek. Każda linia dozorowa, zależnie od podłączonych czujek musi być odpowiednio sparametryzowana. Nowa rodzina central Galaxy serii G3 posiada kompletny system zlokalizowany na jednej płycie głównej. Płyta ta zawiera między innymi, w pełni monitorowany zasilacz impulsowy, moduł transmisji alarmów, port RS232 (np. dla podłączenia lokalnego PC lub integracji z systemem BMS, 16 parametryzowanych linii dozorowych, 8 wejść programowalnych, złącze do rozbudowy systemu, dwa niezależne układy antysabotażowe. Centrale serii G3 są zgodne z nową, będącą obecnie w tłumaczeniu na język polski normą EN50131: Instalacja przewodowa systemu. Komunikacja pomiędzy modułem sterującym Galaxy i dołączonymi urządzeniami odbywa się poprzez magistrale AB. Wymiana danych odbywa się według specyfikacji protokołu RS485. Moduł sterujący monitoruje stan magistrali, do której podłączone są urządzenia. Przerwanie komunikacji z jakimkolwiek modułem systemu powoduje wygenerowanie alarmu sabotażowego. Magistralę RS485 należy wykonać w układzie pojedynczego łańcucha równoległego, tzn. linia A z poprzedniego urządzenia jest połączona z Marzec, 2006 Strona 11

12 końcówką A bieżącego urządzenia, te zaś podłączone jest do linii A następnego urządzenia. Analogicznie jest wykonana linia B. Na końcu magistrali powinien znajdować się terminator linii. (rezystor 680Ω EOL). Magistralę RS485 należy wykonać skrętką ekranowaną, np. CAB4/TP. Wolną parę w magistrali wykorzystać do zasilania modułów nie wyposażonych w zasilacze sieciowe, wg rys. nr 2. Topologia okablowania czujek i sygnalizatorów ma natomiast postać gwiazdy. Wszystkie linie dozorowe wykonać przewodami YTKSYekw 3x2x0.5. Kable należy prowadzić, o ile to, możliwe korytami przeznaczonymi do prowadzenia okablowania sieci strukturalnej, nad sztucznym sufitem. Wszystkie przejścia w ścianach i innych murach ochraniać rurkami z PCV. Pozostałą część instalacji (poniżej sztucznych sufitów i tam gdzie ich nie ma) należy wykonać podtynkowo w rurkach giętkich PCV. Uwaga: Montaż okablowania należy skoordynować z pracami murarskimi. W szczególności dotyczy to wykonania okablowania kontaktronów w oknach oraz szybów pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Okablowanie kontaktronów wykonać, sprowadzając kable znad sztucznego sufitu w rurkach giętkich Φ16 o zwiększonej odporności na udary (np. ICTA 3422). Rurki te należy zabetonować w nadprożach okien. Przejścia pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami wykonać w rurach ICTA3422 o średnicy Φ50, w miejscu obok projektowanych pionów okablowania strukturalnego rys. 3. Rury te wyprowadzić na poszczególnych kondygnacjach nad sztucznym sufitem. 11.Zasilanie, bilans energetyczny. Parametry zasilania urządzeń zaprojektowano zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-93/E-08390/12 (Systemy alarmowe, Wymagania ogólne, Zasilacze parametry funkcjonalne i metody badań). Centrala alarmowa oraz wszystkie pozostałe moduły (podcentrale) powinne być zasilone z dedykowanych odpływów 230V napięcia gwarantowanego. Marzec, 2006 Strona 12

13 Zgodnie z PN przewidziano także podtrzymanie napięcia zasilania z akumulatorów, na wypadek awarii zasilania sieciowego, przez okres 72 godziny (obiekt bez dozoru poza godzinami pracy). Zasilacze sieciowe w sytemie Galaxy są przystosowane do pracy z maksymalnie dwoma akumulatorami 17Ah. Ze względu na stosunkowe małę długości kabli od poszczególnych modułów pominięto w obliczeniach spadki napięć. Dobrano minimalną pojemność akumulatorów (ilość akumulatorów 17Ah), przeznaczonych do zasilania urządzeń, przy następujących parametrach: 72 h ciągłej pracy w czasie awarii głównego zasilania, 0,25 h pracy systemu w stanie alarmowym. C =,25( A t + A t ), min gdzie : t 1 i t 2 są czasami trwania obciążenia stanu pogotowia i obciążania alarmowego, A 1 jest to całkowity prąd wyrażony w amperach, pobierany w przypadku uszkodzenia zasilania sieciowego w stanie czuwania, A 2 jest to całkowity prąd wyrażony w amperach pobierany przez system alarmowy w warunkach stanu alarmowania (jeśli zwiększa się wskutek stanu alarmu). Do obliczeń przyjęto średnią wartość prądu pobieranego przez urządzenia (w czasie dozoru oraz alarmu), podaną w DTR urządzeń. Sygnalizator alarmowy jak również ew. nadajnik radiowy będą posiadały własne akumulatory, zapewniające ich pracę przez wymagany czas i dlatego nie ma potrzeby uwzględniać ich w bilansie mocy. Przy takich założeniach maksymalny prąd pobierany z jednego zasilacza buforowanego jednym akumulatorem 7Ah, nie może być większy niż 188 ma, a z zasilacza buforowanego akumulatorami o łącznej pojemności 34Ah (2x17Ah), nie może być większy niż 376 ma. Marzec, 2006 Strona 13

14 Poniżej przedstawiono sumaryczne zestawienia prądów pobieranych z poszczególnych zasilaczy: Urządzenie In [ma] Ilość I [ma] Akumulator CA (G3-144C) płyta CA (A305) MK3 (Mk7) P18-P21 (DS 950) x 17Ah Koncentrator P026 (4) - piętro2 płyta RIO (A250) P12-P17 (DS 950) Ah Koncentrator P026 (3) - piętro1 płyta RIO (A250) P5-P11 (DS 950) MK2 (Mk7) Radiowy sterownik uniwersalny x 17Ah Koncentrator P026 (1) - parter płyta RIO (A250+A158) P1-P4 (DS 950) CS1-CS4 (Max-Glass) MK1 (Mk7) KD1-KD2 (MX11/0,3) x 17Ah Elementy systemu wymagające uziemienia, należy uziemić. Marzec, 2006 Strona 14

15 12. Testowanie, uruchomienie i odbiór instalacji. Warunkiem odbioru instalacji sygnalizacji włamania będą pozytywne wyniki przeprowadzonych testów, potwierdzone protokołem oraz uruchomienie systemu. Dla wykonanej instalacji zakres testowania obejmuje: sprawdzenie: - sposobu usunięcia powłoki zewnętrznej z końców kabli; - prawidłowości montażu rozszyć w centrali; - braku uszkodzeń mechanicznych; - ciągłości żyły; Uruchomienie obejmuje: - wypozycjonowanie wszystkich czujek; - przypisanie odpowiednich czujek strefom; - opisanie czujek w pamięci centrali; - dołączenie paneli rozszerzających; - sprawdzenie reakcji wszystkich czujek; - zaprogramowaniu stref dozorowych; - sprawdzeniu alarmów i rejestracji zdarzeń; - sprawdzeniu działania całego systemu. Marzec, 2006 Strona 15

16 13. Wykaz podstawowych urządzeń systemu. Uwaga: Założona koncepcja projektowa, została przedstawiona w oparciu o przykładowe produkty wybranych firm. Możliwe jest zastosowanie produktów, o analogicznych parametrach funkcjonalnych i technicznych i o nie gorszej jakości, innych producentów. L.p. Nazwa elementu Typ J.m. Ilość 1. Centrala GALAXY G3-144 wraz z obudową C144-C szt Koncentrator Galaxy Power RIO, boxed P026 szt Koncentrator RIO boxed C072 szt Akumulator 17Ah/12V 17Ah/12 szt Klawiatura MK7 CP027 szt Czujka dualna PIR+MV (kpl.) DS950 szt Czujka zbicia szyby akustyczna Max-Glass szt Czujnik magnetyczny (drzwi) MC 270 S48 szt Czujnik magnetyczny (garaż) MC 270 S68 szt Czujnik magnetyczny (okna) S2 szt Radiowy sterownik uniwersalny (Gorke) RSU-K01 szt Pilot antynapadowy (Gorke) PUK-101 szt Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SP4002 szt Czytnik kart zbliżeniowych MicroMax MX11/03 kpl Karta zbliżeniowa Max proxy card MX05 szt Metalowa obudowa czytnika MX11-VRC szt Przycisk wyjścia SOLID TKN-2 kpl Elektrozaczep (rygiel) rewersyjny - Biratronik Puszka instalacyjna z zabezp. sabotaż. JB720/WH szt Przewód CAB4TP/0,5 m Przewód YTKSYekw 3x2x0,5 m Przewód YTKSY 2x2x0,5 m Przewód YTKSY 1x2x0,8 m Przewód YDYżo 3x2,5 m Rura giętka,śr. 16 ICA 3321 m Rura giętka, sr. 16 ICTA 3422 m Rura giętka, śr. 50 ICTA 3422 m 15 Marzec, 2006 Strona 16

17 14. Uwagi końcowe. Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z projektem, a szczególną uwagę należy zwrócić na schemat funkcjonalny (blokowy) instalacji alarmowej sygnalizacji włamania i napadu w celu należytego wykonania wszystkich połączeń. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Połączenia wszystkich kabli należy wykonać na zaciskach urządzeń. Lub w monitorowanych puszkach połączeniowych. Niedopuszczalne jest łączenia kabli poza urządzeniami. Sposób połączeń odpowiednich modułów instalacji i elementów wykrywczych należy montować wg DTR. Klawiatury należy zainstalować w taki sposób aby były widoczne i nie były zasłonięte przez elementy wyposażenia. Przewody układać w odległości min. 5 cm od innych instalacji, a magistrale RS cm. Przejścia instalacji przez stropy i ściany wydzieleń pożarowych należy po wykonaniu instalacji uszczelnić masą uszczelniającą ognioodporną. Wykonanie uruchomienie oraz konserwację instalacji należy powierzyć wyłączne specjalistycznej firmie posiadającej właściwe uprawnienia i autoryzację producenta wybranych urządzeń. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać dokumentację powykonawczą oraz zapewnić należytą konserwację systemu. Należy przestrzegać aby numeracja pomieszczeń zaprogramowana w centrali była zawsze zgodna ze stanem faktycznym. Dla konserwacji systemu obowiązują procedury określone w Polskiej Normie PN-93/E-08390/14, rozdział 9 Konserwacja. Częstotliwość konserwacji (nie rzadziej niż co 3 miesiące) wynika z wymagań na kontrolę systemów alarmowych klasy SA3, podanych w Tablicy Z-2 Załącznika krajowego do PN-93/E-08390/14. W przypadku uszkodzenia systemu naprawa powinna być podjęta w ciągu 4 godzin. Marzec, 2006 Strona 17

18 Zalecenia dotyczące okablowania magistrali AB (RS-485) w systemie GALAXY (opracowanie firmy KONSUS) Komunikacja między jednostką centralną i poszczególnymi modułami (np. podcentralami RIO czy klawiaturami) odbywa się po magistrali cyfrowej AB. Protokół komunikacji wykorzystuje format RS-485. Jednostka centralna A max odległość 1000m np. RIO 680Ω B Rezystor fabrycznie umieszczony na płycie głównej EOL 680Ω W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu należy bezwzględnie przestrzegać poniższych 10 zasad: 1. Używaj tylko ekranowanej skrętki do układania magistrali AB (RS 485) np. W002 (odp. BELDEN 8769) lub W001 (odp. BELDEN 8723). Typowy wielożyłowy kabel nie daje dostatecznego zabezpieczenia przed zakłóceniami elektrycznymi i elektromagnetycznym i jego stosownie jest zdecydowanie NIE zalecane. Taki typowy kabel może być użyty tylko do prowadzenia linii dozorowych. Ekranowana skrętka daje dobre zabezpieczenie w sytuacji gdy występują tzw. zakłócenia radiowe. Pamiętaj: Nie ma prostych i niedrogich metod mierzenia zakłóceń elektrycznych, podobnie jak nie ma prostych i tanich metod zabezpieczania się przed tymi zakłóceniami. Marzec, 2006 Strona 18

19 Typowe objawy nieprawidłowej pracy systemu wywołane zakłóceniami elektrycznymi: Mała (w %) wartość komunikacji między modułami systemu a jednostką centralną. (Menu 61=DIAGNOSTYKA). (podcentrale RIO, zasilacze lub klawiatury: wartość <50% lub szeroki zakres zmian (± 20%) przy pomiarach w odstępach kilkuminutowych). Powolna praca klawiatur tzn. występujące opóźnienia (kilkusekundowe) między naciśnięciem klawisza a pojawieniem się na wyświetlaczu klawiatury. Pojawiające się w rejestrze zdarzeń komunikaty o brakujących modułach (Menu 22=Rejestr zdarzeń) 2. Upewnij się, że wszystkie moduły (klawiatury, RIO, czytniki MAX, Telecom etc.) na magistralach AB są połączone szeregowo (jeden za drugim). Nie łączyć magistral AB (RS485) w gwiazdę lub w sposób rozgałęziony. 3. Upewnij się, że magistrala AB nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie innych kabli. Zmniejszy to efekt interferencji elektrycznej między kablami. Tam gdzie to jest możliwe należy utrzymywać minimalną odległość pary AB od pozostałych kabli równą 30cm. Tam gdzie jest to możliwe, należy pamiętać, by nie prowadzić magistrali AB równolegle z innymi kablami (na dłuższych odcinkach). Długość takiego odcinka nie powinna przekraczać 5m. 4. Upewnij się, że ekran oraz wszystkie przewody masowe magistrali AB są podłączone do punktu 0V na płycie jednostki centralnej. W RIO ekran i przewody masowe dołączyć do punktu na płytce podcentrali oznaczonego S. W innych modułach ekrany i przewody masowe połącz razem. 5. Upewnij się, że jest tylko jedna magistrala AB (RS 485) w danym kablu. Niedopuszczalne jest przesyłanie równoległe (obok siebie) dwóch magistrali AB. 6. Upewnij się, że wszystkie dodatkowe syreny, sygnalizatory, głośniki czy inne odbiorniki do których mogą płynąć silne prądy są zasilane i sterowane własnymi kablami. 7. Upewnij się, że opornik końca linii (EOL) jest założony w ostatnim module w każdej z magistral AB 8. Upewnij się, że jest odpowiednie napięcie zasilające dla każdego z modułów. Marzec, 2006 Strona 19

20 Absolutne minimum to 10,5V a normalne napięcie powinno zawierać się w granicach: 12,5 do 13,8V. Minimalne napięcie powinno być bezwzględnie zachowane nawet jeśli system jest w stanie alarmu i jest zasilany z akumulatora. Pamiętaj prostą zasadę: przy prądzie 100mA płynącym w obwodzie napięcie spada o ok. 2V na każde 100 mb kabla. Podwajanie kabli zasilających ma znikomy wpływ na spadek napięcia. 9. Upewnij się, że 0V w zasilaczu jest połączone z 0V w jednostce centralnej. Nigdy nie łącz razem +12V. Nigdy nie łącz zasilaczy równolegle. 10. Upewnij się, że 0V w zasilaczu NIE jest uziemione. Jeżeli po spełnieniu tych warunków system nadal wykazuje objawy zakłóceń elektrycznych to: usuń uziemienie z jednostki centralnej. W tym celu zastąp metalowe kołki dystansowe pod płytą jednostki centralnej - plastikowymi z podkładkami izolacyjnymi pod śruby. Upewnij się przy tym, że obudowa centrali jest nadal uziemiona (ze względów bezpieczeństwa), a tylko płyta główna jest odseparowana. zamień opornik końca linii (EOL) z 680Ω na 100Ω. Należy wymienić rezystor zarówno w jednostce centralnej jak i na końcu magistrali. Marzec, 2006 Strona 20

21 Karty katalogowe Marzec, 2006 Strona 21

22 Część rysunkowa Spis rysunków: 1. Lokalizacja obiektu. 2. Schemat blokowy systemu. 3/1. Rozmieszczenie projektowanych urządzeń parter 3/2. Rozmieszczenie projektowanych urządzeń I piętro 3/3. Rozmieszczenie projektowanych urządzeń II piętro 3/4. Rozmieszczenie projektowanych urządzeń poddasze Marzec, 2006 Strona 22

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec

S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec Agencja Ochrony Mienia TAURUS Ul. Marynarki Polskiej 77 80-868 Gdańsk Tel/Fax 058 322 5 72 www.taurusochrona.pl e-mail:biuro@taurusochrona.pl Dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Domofon (również bramofon)

Domofon (również bramofon) Domofon Domofon (również bramofon) Jest to urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali, zazwyczaj pomiędzy zewnętrzną kasetą bramową a montowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/163/2012 Załącznik nr 1.1. do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwacją systemów włamania i napadu (SWiN) w obiektach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ESBwT INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 2 Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2

Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 str. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM... 3 4.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor URZĄD MIEJSKI śywcu 34-300 śywiec RYNEK 2 Obiekt PRZEDSZKOLE P11 W śywcu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4 4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE 5 5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 6

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4 4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE 5 5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 6 1. WSTĘP 3 2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4 4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE 5 5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 6 5.1 Założenia i projekty związane 6 6. OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r.

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r. PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH AUTOMATYKA MIKROPORCESOROWA ul. Braniborska 58-68, 53-680 WROCŁAW tel. fax. 071 3550022, 3593074 e-mail : predomex@predomex.pl www.predomex.pl Numer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 ZP/UR/.../2014 Dodatek nr. do siwz OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 na usługę monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwację systemów włamania i napadu ( SWiN) w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 Temat opracowania : Zabudowa układu wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej17 we Wrocławiu Inwestor : Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Elektryczna. Inwestycja:

Przedmiar robót. Elektryczna. Inwestycja: Przedm robót Branża: Elektryczna Inwestycja: Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w ieszczeniach byłego baru adaptowanych na ieszczenia administracyjno-biurowe dla realizacji świadczeń rodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo