Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu."

Transkrypt

1 Projekt Wykonawczy Branża: Miejscowość: Temat: Obiekt: Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Projektowany budynek placówki terenowej KRUS w Przemyślu, ul. księdza Piotra Skargi, dz. nr 144. Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala. Adres Inwestora: Data wykonania: marzec, Rozdzielnik: egz Inwestor egz. 5 Jednostka Projektowa. Al. Niepodległości 190, Warszawa. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA BUDOWLANE DATA PODPIS 1656/99/U PROJEKTOWAŁ mgr inż. Michał Ozimkiewicz Licencja pracownika zabezp. techn. II st. nr : Marzec, 2006 Strona 1

2 SPIS TREŚCI Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Inwestor Podstawa opracowania...3 a) podstawa formalna...3 b) podstawa techniczna...3 c) podstawa prawna Wykonawca opracowania Charakterystyka chronionego obiektu...4 a) analiza architektoniczno - budowlana...4 b) analiza topograficzna obiektu...4 c) analiza funkcjonowania obiektu Analiza i ocena zagrożeń oraz sposobów i środków koniecznych do ich neutralizacji Opis organizacyjny systemu Strefy Opis techniczny systemu Instalacja przewodowa systemu Zasilanie, bilans energetyczny Testowanie, uruchomienie i odbiór instalacji Wykaz podstawowych urządzeń systemu Uwagi końcowe...17 Zalecenia dotyczące okablowania magistrali AB (RS-485) w systemie Galaxy...18 Karty katalogowe...21 Część rysunkowa...22 Spis rysunków...22 Marzec, 2006 Strona 2

3 Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w projektowanym budynku PT KRUS w Przemyślu. 2. Inwestor. Inwestorem niniejszego zadania jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, Al. Niepodległości 190, Warszawa. 3. Podstawa opracowania. a) podstawa formalna Zamówienie Inwestora. Ustalenia robocze z Użytkownikiem i Inwestorem, b) podstawa techniczna Dokumentację wykonano na podstawie następujących danych: dokumentacja architektoniczna obiektu wraz z rysunkami architektury wnętrz plan usytuowania budynku (uwzględniający jego położenie i otoczenie) określenie potrzeb na podstawie roboczych ustaleń z Użytkownikiem założenia organizacyjne pracy obiektu i analiza zagrożeń karty informacyjnych danych technicznych projektowanych urządzeń c) podstawa prawna Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano następujące podstawy prawne i normatywne: Ustawa z dnia r. o ochronie osób i mienia (Dz. Ust.1997 Nr 114, poz. 740); Ustawa z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust.1997 Nr 133, poz. 883); Marzec, 2006 Strona 3

4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz. Ust.1999 Nr 18, poz. 162); Polska Norma Systemy Alarmowe PN-93/E Inne pokrewne akty prawne i normy tematyczne 4. Wykonawca opracowania. Wykonawcą bezpośrednim niniejszej dokumentacji projektowej jest firma: LineA Janusz Szymanek, ul. Wileńska 11/82, Lublin. Firma ta działa na podzlecenie firmy: Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze Arys sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6A, Lublin. 5. Charakterystyka chronionego obiektu. a) analiza architektoniczno budowlana. Przedmiotowy obiekt PT KRUS jest projektowanym budynkiem, usytuowanym w Przemyślu, przy ul. ks. P. Skargi. Budynek będzie składał się z czterech kondygnacji tj. parter, piętro 1, piętro 2, poddasze. W budynku będzie jedna główna klatka schodowa i nie będzie wind. Stolarka drzwiowa i okienna będzie wykonana z PCV, drewna i aluminium. Budynek będzie posiadał typowe instalacje wnętrzowe, charakterystyczne dla tego typu obiektów, między innymi instalację, okablowania strukturalnego i przeciwpożarową. Wszystkie okna w budynku, za wyjątkiem okien na parterze klatki schodowej, będą otwierane na pełną szerokość. Wszystkie okna na parterze będą wyposażone w szyby antywłamaniowe (klejone). b) analiza topograficzna obiektu Budynek PT KRUS będzie znajdował się w miejscu o średnim natężeniu ruchu komunikacyjnego w pobliżu skrzyżowania ulic ks. Skargi i ul. Barskiej. Marzec, 2006 Strona 4

5 Teren wokół budynku jest płaski, w niewielkim stopniu zadrzewiony i zakrzewiony. Budynek PT KRUS będzie wolnostojący, otoczony ogrodzeniem metalowym i murowanym o wysokości ok. 1,8m. Dwie ściany budynku (w tym jedna nie posiadająca okien ani drzwi, oraz druga od strony ulicy ks. Skargi) będą znajdowały się w granicach sąsiednich działek. Na posesji przy budynku zaprojektowano niewielki parking dla pojazdów personelu lub ew. klientów. Brama wjazdowa oraz furta na teren posesji PT KRUS, będą otworzone tylko w godzinach funkcjonowania placówki. Szkic sytuacyjny przedstawiono na rys. Nr 1 c) analiza funkcjonowania obiektu Placówka PT KRUS, będzie otworzona dla klientów w określonych godzinach i w określone dni tygodnia. W placówce będzie zatrudnionych ok osób. W placówce nie przewiduje się całodobowych dyżurów służb portiersko ochronnych. Na parterze będzie znajdowała się sala operacyjna (obsługa klientów), na pozostałych kondygnacjach pomieszczenia biurowe. Dostęp do części biurowej będzie ograniczony dla klientów poprzez zastosowanie systemu kontroli dostępu obejmującego drzwi wejściowe do klatki schodowej na parterze. Dostęp klientów do tej części budynku będzie możliwy pod nadzorem upoważnionego pracownika placówki. Marzec, 2006 Strona 5

6 6. Analiza i ocena zagrożeń oraz sposobów i środków koniecznych do ich neutralizacji Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego stwierdzono, że rejon w którym znajduje się obiekt, jak do tej pory, jest w niewielkim stopniu zagrożony czynami przestępczymi, przy czym dominują czyny o niskiej szkodliwości społecznej. Także architektura budynku i jego otoczenia (wolnostojący, w dość dużej odległości od innych obiektów, dobre oświetlenie w nocy, ogrodzenie zewnętrzne) są niewątpliwie czynnikami korzystnymi z punktu widzenia ochrony. Natomiast niezabudowane, częściowo porośnięte krzewami działki sąsiednie, duża ilość potencjalnych klientów, ruchliwość miejsca usytuowania w godzinach urzędowania i potencjalne trasy ucieczkowe, zwłaszcza w kierunku pobliskiej rzeki San, mogą przyczynić się do zwiększenia potencjalnych zagrożeń. Do podstawowych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem projektowanego obiektu należą: a) kradzież; mało prawdopodobne, raczej ze strony pracowników; przeciwdziałanie: system kontroli dostępu (KD) utrudniający dostęp klientów do części biurowej, właściwa polityka społeczno-kadrowa, oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników. b) kradzież z włamaniem; prawdopodobne, wymaga nakładów i przygotowań. Analizując statystyki można stwierdzić, iż najwięcej włamań do budynków dokonuje się przez wszelkiego rodzaju drzwi wejściowe lub przez okna. Również zdarzają się przypadki wejścia dachem, górnymi oknami, wywietrznikami, innymi otworami tzw. słabymi punktami obiektu. W przypadku przedmiotowego obiektu najbardziej prawdopodobne wydają się być włamania poprzez jedne z drzwi lub okien (zbicie szyby; wyłamanie okna lub drzwi). przeciwdziałanie: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) czujki, kontaktrony. Marzec, 2006 Strona 6

7 c) Napad (rozbój); prawdopodobne, szczególnie na sali operacyjnej. przeciwdziałanie: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) przyciski antynapadowe. d) Szantaż; mało prawdopodobny, może dotyczyć zarówno PT KRUS jako instytucji jaki i kluczowych pracowników. przeciwdziałanie: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) przyciski antynapadowe, sygnalizacja przejść pod przymusem,. e) Sabotaż; b. mało prawdopodobny, działania zaplanowane ze strony pracowników. przeciwdziałanie: właściwa polityka społeczno-kadrowa. f) Terroryzm kryminalny, wg statystyk bardzo mało prawdopodobny w tego typu obiektach. Duża trudność w działanich prewencyjnych. przeciwdziałanie: (SSWiN) sygnalizacja otwarcia stref pod przymusem, g) Zagrożenia pożarowe; prawdopodobne, pożar samoistny lub podpalenia. przeciwdziałanie: instalacja p-poż ( w ramach odrębnego projektu). h) Zagrożenia środowiskowe i ze strony infrastruktury technicznej; b. mało prawdopodobne. przeciwdziałanie: instalacja p-poż. Na podstawie powyższej analizy zakwalifikowano przedmiotowy budynek jako obiekt o średnim poziomie zagrożenia Z2, wymagający między innymi ochrony organizacyjnej i technicznej w klasie SA3 (wyższy poziom bezpieczeństwa). Marzec, 2006 Strona 7

8 7. Opis organizacyjny systemu. Zabezpieczenie techniczne, związane z funkcjonowaniem projektowanej placówki PT KRUS zrealizowano poprzez wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Na podstawie przeprowadzonej analizy spodziewanych zagrożeń w przedmiotowym obiekcie, w jak i miejsc ich potencjalnego wystąpienia zaprojektowano elementy SSWiN właściwe do neutralizacji tych zagrożeń. Po włączeniu alarmu, powstałego wskutek naruszenia jednej ze stref dozorowych, naciśnięcia przycisku antynapadowegio, sabotażu urządzeń lub w wyniku wprowadzenia na manipulatorze hasła pułapki (alarm cichy), sygnał alarmowy będzie przekazywany do alarmowego centrum odbiorczego (ACO). Transmisja sygnału do ACO będzie odbywała się za pośrednictwem publicznej telefonicznej sieci komutowanej. Wskazane jest również (w zależności od możliwości technicznych ACO), zapewnienie radiowej transmisji sygnału alarmu. W projekcie założono opcjonalny montaż nadajnika radiowego. W transmisji radiowej wykorzystuje się dedykowane pasmo częstotliwości przydzielone na potrzeby monitoringu. Lokalizację i typ ewentualnego nadajnika radiowego, należy ustalić przy realizacji projektu, w porozumieniu z firmą wybraną do monitorowania obiektu (ACO). Po wysłaniu sygnału alarmu do ACO powinna nastąpić właściwa reakcja koncesjonowanej grupy interwencyjnej. Dodatkowo będzie uruchamiany zewnętrzny sygnalizator opytyczno akustyczny (za wyjątkiem alarmów cichych). Centrala powinna być tak skonfigurowana aby generowała alarmy ciche, w wyniku naciśnięcia przycisku pilota antynapadowego lub wprowadzenia na manipulatorze specjalnego kodu rozbrojenia strefy oznaczającego wejście pod przymusem. Kontrolą techniczna objęto wszystkie pomieszczenia obiektu, w których mogą znajdować się wartościowe przedmioty lub dokumenty. Marzec, 2006 Strona 8

9 8. Strefy. Ze względów organizacyjno funkcjonalnych chroniony obiekt podzielono na 3 strefy dozoru: - pomieszczenie archiwum (I piętro) - serwerownia (II piętro) - pozostał część budynku, w tym garaż i pomieszczenia techniczne na parterze. Szczegółowe dane na temat uprawnień do załączania i wyłączania stref dozorowych będą zawarte w dokumentach wewnętrznych placówki. 9. Opis techniczny systemu. Wobec założonej klasy systemu alarmowego SA3, zaprojektowano go z elementów klasy S oraz C. Schemat blokowy projektowanego SSWiN, wraz z opisem typu zamontowanych urządzeń, przedstawiono na rys. 2, a lokalizację projektowanych urządzeń na rysunkach nr 3. Zaprojektowano mikroprocesorową centralę alarmową klasy S, wyposażoną w odpowiedni zasilacz, niezbędne do pracy karty funkcyjne, interfejsy sterujące i transmisyjne, klawiatury z wyświetlaczami oraz inne niezbędne do prawidłowej pracy systemu wyposażenie techniczne. Centralę alarmową należy zainstalować, w pomieszczeniu serwerowni na 2 piętrze, wg rys. 3/3. Moduły dodatkowych linii dozorowych (podcentrale; koncentratory RIO) zamontować w ciągach komunikacyjnych nad sztucznym sufitem, wg rys. 3. Zaprojektowano czujki dualne ruchu (PIR + mikrofala) spełniające wymagania wobec klasy S i wyposażone w nadzór zakrycia optyki czujki (antymasking). Czujki montować na wysokości ok. 2,1m, wg rys. nr 3. Do ochrony przed atakiem przez okno na parterze, poprzez próbę zbicia szyby lub ich wyłamania zaprojektowano czujki akustyczne zbicia szyby (wykrywające także atak na szyby antywłamaniowe lub cięcie szyby), oraz czujniki magnetyczne (kontaktrony). Drzwi zewnętrzne (w tym do pomieszczeń Marzec, 2006 Strona 9

10 technicznych i garażowe) oraz wewnętrzne objęte kontrolą dostępu jak również okna balkonowe na 1 piętrze wyposażono także w czujki magnetyczne (kontaktrony; klasa C), Do uzbrajania i rozbrajania stref zaprojektowano 3 manipulatory typu LCD. Będą one zlokalizowane w miejscach, wg rys. 3. Manipulator MK1, znajdujący się na parterze, obok drzwi wejściowych należy zabezpieczyć umieszczając go w dodatkowej, zamykanej na klucz obudowie stalowej. Manipulatory MK montować na wysokości ok. 1,4m. Lokalizację radiowego sterownika pilotów antynapadowych zaprojektowano na 1 piętrze, nad sztucznym sufitem, obok modułu RIO. W przypadku trudności z właściwą detekcją sygnałów z pilotów, należy zmienić lokalizację sterownika. Zainstalowane urządzenia alarmowe będą wyposażone w obwody antysabotażowe. Drzwi wejściowe do klatki schodowej na parterze będą objęte kontrolą dostępu. Kontrolę dostępu projektuje się w oparciu o czytniki kart dostępowych (zbliżeniowych), współpracujące z projektowaną centrala SSWiN. W związku z tym, drzwi wejściowe do klatki schodowej na parterze powinny być wyposażone w elektrozaczepy typu NO (otwarte bez napięcia ). Do zasilania tych elektrozaczepów projektuje się odrębny (nie monitorowany) zasilacz 230VAC/12VDC. Zasilacz ten należy umieścić nad sztucznym sufitem, w pobliżu dozorowanych drzwi. Zasilacz zasilić napięciem 230VAC z jednego z ogólnych obwodów gniazdowych. Całość instalacji znajdująca się poniżej sztucznego sufitu powinna być wykonana podtynkowo. W projekcie podano przykładowe rozwiązania w oparciu o system wykrywania włamania i napadu Galaxy G3-144C. Schemat blokowy systemu przedstawiono na rysunku nr 2. Centrala GALAXY jest nowoczesną, mikroprocesorową centralą posiadającą w zależności od wersji, od 1 do 4 magistrali transmisyjnych RS485. Dzięki przyjętemu sposobowi komunikacji poszczególne moduły mogą Marzec, 2006 Strona 10

11 być oddalone od centrali do 1 km, a same linie dozorowe mogą mieć długość do 500m. Najprostszy system alarmowy nadzoruje 8 linii, najbardziej rozbudowany może nadzorować 520. Istotna zaletą systemu GALAXY jest funkcja samokonfiguracji automatyczne rozpoznanie modułów przyłączonych do magistral RS485 oraz przyjęcie standardowych parametrów po włączeniu urządzenia do sieci zasilającej. Koncentratory (podcentrale) RIO umożliwiają budowę instalacji rozproszonej, a przede wszystkim znacznie upraszczają okablowanie. Umożliwiają też dowolną modyfikację i rozbudowę instalacji. RIO współpracują z centralą poprzez magistralę RS485. Każda podcentrala posiada osiem niezależnych wejść parametryczne i pozwala na utworzenie do 8 linii dozorowych parametrycznych, do których można podłączyć maksymalnie po 10 czujek. Każda linia dozorowa, zależnie od podłączonych czujek musi być odpowiednio sparametryzowana. Nowa rodzina central Galaxy serii G3 posiada kompletny system zlokalizowany na jednej płycie głównej. Płyta ta zawiera między innymi, w pełni monitorowany zasilacz impulsowy, moduł transmisji alarmów, port RS232 (np. dla podłączenia lokalnego PC lub integracji z systemem BMS, 16 parametryzowanych linii dozorowych, 8 wejść programowalnych, złącze do rozbudowy systemu, dwa niezależne układy antysabotażowe. Centrale serii G3 są zgodne z nową, będącą obecnie w tłumaczeniu na język polski normą EN50131: Instalacja przewodowa systemu. Komunikacja pomiędzy modułem sterującym Galaxy i dołączonymi urządzeniami odbywa się poprzez magistrale AB. Wymiana danych odbywa się według specyfikacji protokołu RS485. Moduł sterujący monitoruje stan magistrali, do której podłączone są urządzenia. Przerwanie komunikacji z jakimkolwiek modułem systemu powoduje wygenerowanie alarmu sabotażowego. Magistralę RS485 należy wykonać w układzie pojedynczego łańcucha równoległego, tzn. linia A z poprzedniego urządzenia jest połączona z Marzec, 2006 Strona 11

12 końcówką A bieżącego urządzenia, te zaś podłączone jest do linii A następnego urządzenia. Analogicznie jest wykonana linia B. Na końcu magistrali powinien znajdować się terminator linii. (rezystor 680Ω EOL). Magistralę RS485 należy wykonać skrętką ekranowaną, np. CAB4/TP. Wolną parę w magistrali wykorzystać do zasilania modułów nie wyposażonych w zasilacze sieciowe, wg rys. nr 2. Topologia okablowania czujek i sygnalizatorów ma natomiast postać gwiazdy. Wszystkie linie dozorowe wykonać przewodami YTKSYekw 3x2x0.5. Kable należy prowadzić, o ile to, możliwe korytami przeznaczonymi do prowadzenia okablowania sieci strukturalnej, nad sztucznym sufitem. Wszystkie przejścia w ścianach i innych murach ochraniać rurkami z PCV. Pozostałą część instalacji (poniżej sztucznych sufitów i tam gdzie ich nie ma) należy wykonać podtynkowo w rurkach giętkich PCV. Uwaga: Montaż okablowania należy skoordynować z pracami murarskimi. W szczególności dotyczy to wykonania okablowania kontaktronów w oknach oraz szybów pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Okablowanie kontaktronów wykonać, sprowadzając kable znad sztucznego sufitu w rurkach giętkich Φ16 o zwiększonej odporności na udary (np. ICTA 3422). Rurki te należy zabetonować w nadprożach okien. Przejścia pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami wykonać w rurach ICTA3422 o średnicy Φ50, w miejscu obok projektowanych pionów okablowania strukturalnego rys. 3. Rury te wyprowadzić na poszczególnych kondygnacjach nad sztucznym sufitem. 11.Zasilanie, bilans energetyczny. Parametry zasilania urządzeń zaprojektowano zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-93/E-08390/12 (Systemy alarmowe, Wymagania ogólne, Zasilacze parametry funkcjonalne i metody badań). Centrala alarmowa oraz wszystkie pozostałe moduły (podcentrale) powinne być zasilone z dedykowanych odpływów 230V napięcia gwarantowanego. Marzec, 2006 Strona 12

13 Zgodnie z PN przewidziano także podtrzymanie napięcia zasilania z akumulatorów, na wypadek awarii zasilania sieciowego, przez okres 72 godziny (obiekt bez dozoru poza godzinami pracy). Zasilacze sieciowe w sytemie Galaxy są przystosowane do pracy z maksymalnie dwoma akumulatorami 17Ah. Ze względu na stosunkowe małę długości kabli od poszczególnych modułów pominięto w obliczeniach spadki napięć. Dobrano minimalną pojemność akumulatorów (ilość akumulatorów 17Ah), przeznaczonych do zasilania urządzeń, przy następujących parametrach: 72 h ciągłej pracy w czasie awarii głównego zasilania, 0,25 h pracy systemu w stanie alarmowym. C =,25( A t + A t ), min gdzie : t 1 i t 2 są czasami trwania obciążenia stanu pogotowia i obciążania alarmowego, A 1 jest to całkowity prąd wyrażony w amperach, pobierany w przypadku uszkodzenia zasilania sieciowego w stanie czuwania, A 2 jest to całkowity prąd wyrażony w amperach pobierany przez system alarmowy w warunkach stanu alarmowania (jeśli zwiększa się wskutek stanu alarmu). Do obliczeń przyjęto średnią wartość prądu pobieranego przez urządzenia (w czasie dozoru oraz alarmu), podaną w DTR urządzeń. Sygnalizator alarmowy jak również ew. nadajnik radiowy będą posiadały własne akumulatory, zapewniające ich pracę przez wymagany czas i dlatego nie ma potrzeby uwzględniać ich w bilansie mocy. Przy takich założeniach maksymalny prąd pobierany z jednego zasilacza buforowanego jednym akumulatorem 7Ah, nie może być większy niż 188 ma, a z zasilacza buforowanego akumulatorami o łącznej pojemności 34Ah (2x17Ah), nie może być większy niż 376 ma. Marzec, 2006 Strona 13

14 Poniżej przedstawiono sumaryczne zestawienia prądów pobieranych z poszczególnych zasilaczy: Urządzenie In [ma] Ilość I [ma] Akumulator CA (G3-144C) płyta CA (A305) MK3 (Mk7) P18-P21 (DS 950) x 17Ah Koncentrator P026 (4) - piętro2 płyta RIO (A250) P12-P17 (DS 950) Ah Koncentrator P026 (3) - piętro1 płyta RIO (A250) P5-P11 (DS 950) MK2 (Mk7) Radiowy sterownik uniwersalny x 17Ah Koncentrator P026 (1) - parter płyta RIO (A250+A158) P1-P4 (DS 950) CS1-CS4 (Max-Glass) MK1 (Mk7) KD1-KD2 (MX11/0,3) x 17Ah Elementy systemu wymagające uziemienia, należy uziemić. Marzec, 2006 Strona 14

15 12. Testowanie, uruchomienie i odbiór instalacji. Warunkiem odbioru instalacji sygnalizacji włamania będą pozytywne wyniki przeprowadzonych testów, potwierdzone protokołem oraz uruchomienie systemu. Dla wykonanej instalacji zakres testowania obejmuje: sprawdzenie: - sposobu usunięcia powłoki zewnętrznej z końców kabli; - prawidłowości montażu rozszyć w centrali; - braku uszkodzeń mechanicznych; - ciągłości żyły; Uruchomienie obejmuje: - wypozycjonowanie wszystkich czujek; - przypisanie odpowiednich czujek strefom; - opisanie czujek w pamięci centrali; - dołączenie paneli rozszerzających; - sprawdzenie reakcji wszystkich czujek; - zaprogramowaniu stref dozorowych; - sprawdzeniu alarmów i rejestracji zdarzeń; - sprawdzeniu działania całego systemu. Marzec, 2006 Strona 15

16 13. Wykaz podstawowych urządzeń systemu. Uwaga: Założona koncepcja projektowa, została przedstawiona w oparciu o przykładowe produkty wybranych firm. Możliwe jest zastosowanie produktów, o analogicznych parametrach funkcjonalnych i technicznych i o nie gorszej jakości, innych producentów. L.p. Nazwa elementu Typ J.m. Ilość 1. Centrala GALAXY G3-144 wraz z obudową C144-C szt Koncentrator Galaxy Power RIO, boxed P026 szt Koncentrator RIO boxed C072 szt Akumulator 17Ah/12V 17Ah/12 szt Klawiatura MK7 CP027 szt Czujka dualna PIR+MV (kpl.) DS950 szt Czujka zbicia szyby akustyczna Max-Glass szt Czujnik magnetyczny (drzwi) MC 270 S48 szt Czujnik magnetyczny (garaż) MC 270 S68 szt Czujnik magnetyczny (okna) S2 szt Radiowy sterownik uniwersalny (Gorke) RSU-K01 szt Pilot antynapadowy (Gorke) PUK-101 szt Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SP4002 szt Czytnik kart zbliżeniowych MicroMax MX11/03 kpl Karta zbliżeniowa Max proxy card MX05 szt Metalowa obudowa czytnika MX11-VRC szt Przycisk wyjścia SOLID TKN-2 kpl Elektrozaczep (rygiel) rewersyjny - Biratronik Puszka instalacyjna z zabezp. sabotaż. JB720/WH szt Przewód CAB4TP/0,5 m Przewód YTKSYekw 3x2x0,5 m Przewód YTKSY 2x2x0,5 m Przewód YTKSY 1x2x0,8 m Przewód YDYżo 3x2,5 m Rura giętka,śr. 16 ICA 3321 m Rura giętka, sr. 16 ICTA 3422 m Rura giętka, śr. 50 ICTA 3422 m 15 Marzec, 2006 Strona 16

17 14. Uwagi końcowe. Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z projektem, a szczególną uwagę należy zwrócić na schemat funkcjonalny (blokowy) instalacji alarmowej sygnalizacji włamania i napadu w celu należytego wykonania wszystkich połączeń. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Połączenia wszystkich kabli należy wykonać na zaciskach urządzeń. Lub w monitorowanych puszkach połączeniowych. Niedopuszczalne jest łączenia kabli poza urządzeniami. Sposób połączeń odpowiednich modułów instalacji i elementów wykrywczych należy montować wg DTR. Klawiatury należy zainstalować w taki sposób aby były widoczne i nie były zasłonięte przez elementy wyposażenia. Przewody układać w odległości min. 5 cm od innych instalacji, a magistrale RS cm. Przejścia instalacji przez stropy i ściany wydzieleń pożarowych należy po wykonaniu instalacji uszczelnić masą uszczelniającą ognioodporną. Wykonanie uruchomienie oraz konserwację instalacji należy powierzyć wyłączne specjalistycznej firmie posiadającej właściwe uprawnienia i autoryzację producenta wybranych urządzeń. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać dokumentację powykonawczą oraz zapewnić należytą konserwację systemu. Należy przestrzegać aby numeracja pomieszczeń zaprogramowana w centrali była zawsze zgodna ze stanem faktycznym. Dla konserwacji systemu obowiązują procedury określone w Polskiej Normie PN-93/E-08390/14, rozdział 9 Konserwacja. Częstotliwość konserwacji (nie rzadziej niż co 3 miesiące) wynika z wymagań na kontrolę systemów alarmowych klasy SA3, podanych w Tablicy Z-2 Załącznika krajowego do PN-93/E-08390/14. W przypadku uszkodzenia systemu naprawa powinna być podjęta w ciągu 4 godzin. Marzec, 2006 Strona 17

18 Zalecenia dotyczące okablowania magistrali AB (RS-485) w systemie GALAXY (opracowanie firmy KONSUS) Komunikacja między jednostką centralną i poszczególnymi modułami (np. podcentralami RIO czy klawiaturami) odbywa się po magistrali cyfrowej AB. Protokół komunikacji wykorzystuje format RS-485. Jednostka centralna A max odległość 1000m np. RIO 680Ω B Rezystor fabrycznie umieszczony na płycie głównej EOL 680Ω W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu należy bezwzględnie przestrzegać poniższych 10 zasad: 1. Używaj tylko ekranowanej skrętki do układania magistrali AB (RS 485) np. W002 (odp. BELDEN 8769) lub W001 (odp. BELDEN 8723). Typowy wielożyłowy kabel nie daje dostatecznego zabezpieczenia przed zakłóceniami elektrycznymi i elektromagnetycznym i jego stosownie jest zdecydowanie NIE zalecane. Taki typowy kabel może być użyty tylko do prowadzenia linii dozorowych. Ekranowana skrętka daje dobre zabezpieczenie w sytuacji gdy występują tzw. zakłócenia radiowe. Pamiętaj: Nie ma prostych i niedrogich metod mierzenia zakłóceń elektrycznych, podobnie jak nie ma prostych i tanich metod zabezpieczania się przed tymi zakłóceniami. Marzec, 2006 Strona 18

19 Typowe objawy nieprawidłowej pracy systemu wywołane zakłóceniami elektrycznymi: Mała (w %) wartość komunikacji między modułami systemu a jednostką centralną. (Menu 61=DIAGNOSTYKA). (podcentrale RIO, zasilacze lub klawiatury: wartość <50% lub szeroki zakres zmian (± 20%) przy pomiarach w odstępach kilkuminutowych). Powolna praca klawiatur tzn. występujące opóźnienia (kilkusekundowe) między naciśnięciem klawisza a pojawieniem się na wyświetlaczu klawiatury. Pojawiające się w rejestrze zdarzeń komunikaty o brakujących modułach (Menu 22=Rejestr zdarzeń) 2. Upewnij się, że wszystkie moduły (klawiatury, RIO, czytniki MAX, Telecom etc.) na magistralach AB są połączone szeregowo (jeden za drugim). Nie łączyć magistral AB (RS485) w gwiazdę lub w sposób rozgałęziony. 3. Upewnij się, że magistrala AB nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie innych kabli. Zmniejszy to efekt interferencji elektrycznej między kablami. Tam gdzie to jest możliwe należy utrzymywać minimalną odległość pary AB od pozostałych kabli równą 30cm. Tam gdzie jest to możliwe, należy pamiętać, by nie prowadzić magistrali AB równolegle z innymi kablami (na dłuższych odcinkach). Długość takiego odcinka nie powinna przekraczać 5m. 4. Upewnij się, że ekran oraz wszystkie przewody masowe magistrali AB są podłączone do punktu 0V na płycie jednostki centralnej. W RIO ekran i przewody masowe dołączyć do punktu na płytce podcentrali oznaczonego S. W innych modułach ekrany i przewody masowe połącz razem. 5. Upewnij się, że jest tylko jedna magistrala AB (RS 485) w danym kablu. Niedopuszczalne jest przesyłanie równoległe (obok siebie) dwóch magistrali AB. 6. Upewnij się, że wszystkie dodatkowe syreny, sygnalizatory, głośniki czy inne odbiorniki do których mogą płynąć silne prądy są zasilane i sterowane własnymi kablami. 7. Upewnij się, że opornik końca linii (EOL) jest założony w ostatnim module w każdej z magistral AB 8. Upewnij się, że jest odpowiednie napięcie zasilające dla każdego z modułów. Marzec, 2006 Strona 19

20 Absolutne minimum to 10,5V a normalne napięcie powinno zawierać się w granicach: 12,5 do 13,8V. Minimalne napięcie powinno być bezwzględnie zachowane nawet jeśli system jest w stanie alarmu i jest zasilany z akumulatora. Pamiętaj prostą zasadę: przy prądzie 100mA płynącym w obwodzie napięcie spada o ok. 2V na każde 100 mb kabla. Podwajanie kabli zasilających ma znikomy wpływ na spadek napięcia. 9. Upewnij się, że 0V w zasilaczu jest połączone z 0V w jednostce centralnej. Nigdy nie łącz razem +12V. Nigdy nie łącz zasilaczy równolegle. 10. Upewnij się, że 0V w zasilaczu NIE jest uziemione. Jeżeli po spełnieniu tych warunków system nadal wykazuje objawy zakłóceń elektrycznych to: usuń uziemienie z jednostki centralnej. W tym celu zastąp metalowe kołki dystansowe pod płytą jednostki centralnej - plastikowymi z podkładkami izolacyjnymi pod śruby. Upewnij się przy tym, że obudowa centrali jest nadal uziemiona (ze względów bezpieczeństwa), a tylko płyta główna jest odseparowana. zamień opornik końca linii (EOL) z 680Ω na 100Ω. Należy wymienić rezystor zarówno w jednostce centralnej jak i na końcu magistrali. Marzec, 2006 Strona 20

21 Karty katalogowe Marzec, 2006 Strona 21

22 Część rysunkowa Spis rysunków: 1. Lokalizacja obiektu. 2. Schemat blokowy systemu. 3/1. Rozmieszczenie projektowanych urządzeń parter 3/2. Rozmieszczenie projektowanych urządzeń I piętro 3/3. Rozmieszczenie projektowanych urządzeń II piętro 3/4. Rozmieszczenie projektowanych urządzeń poddasze Marzec, 2006 Strona 22

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Obiekt: Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański 16 400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax. 87 5630534 e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.suw 2989; NIP 844-107-95-49 FAZA:

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego.

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego. Karta tytułowa nazwa jednostki projektowej F.U.H. E L E K T R O - K O M P L E K S W o j c i e c h K o b i e r z y ń s k i 4 2-2 0 0 C zęstochowa u l. S t a r z yńskiego 17/84 t e l. / f a x + 4 8 ( 3 4

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Załącznik nr 11 do SIWZ Temat: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji

2. Zawartość dokumentacji 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. 5. Opis techniczny instalacji oddymiania. 3. Spis

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania... 3 2.Podstawa prawna opracowania... 3 3. Instalacje bezpieczeństwa... 3 3.1. Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu...

Bardziej szczegółowo