Instrukcja użytkowania -Tłumaczenie instrukcji oryginalnej -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania -Tłumaczenie instrukcji oryginalnej -"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania -Tłumaczenie instrukcji oryginalnej - PL Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Niniejsza instrukcja montażu może być stosowana dla następujących wykonań uszczelek: Uszczelki ze sprężyną: seria Allpac 4, Allpac seria N, seria Centipac 1, CRO, seria D, seria DHT, Europac 306, seria Europac 6x, FRO, GSD, GSL, seria HD, HSC, HSH, LD, seria P, seria Q, RO, seria Simpac 3, SRO, seria U, seria UHT. Uszczelki z mieszkiem metalowym: seria BRC, seria BX, BXH, seria BXLS, BXRH, seria CBR, CBS, seria PB, PBR, PBS, PC, seria X. Experience In Motion

2 1. Rysunek, skrócony opis, ochrona przeciwwybuchowa, warunki działania Niniejsze uszczelnienie pierścieniem ślizgowym zostało zaprojektowane dla niezawodnego działania i w bardzo różnorodnych warunkach zastosowania. Parametry i dane techniczne podane w niniejszej broszurze produktowej są według naszego mniemania prawidłowe, przekazywane są jednakże tylko do celów informacyjnych i nie mogą być rozumiane przy zawierzeniu ich prawidłowości jako potwierdzenie wzgl. gwarancja zadawalających wyników. Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie mogą być interpretowane jako kontraktowo gwarantowana lub jako milcząco zaakceptowana włączona tutaj gwarancja w odniesieniu do produktu. Firma Flowserve Corporation może wprawdzie ustanowić ogólne wytyczne zastosowania, lecz nie może podawać specyficznych informacji o wszystkich możliwych zastosowaniach. Ostateczna odpowiedzialność za powściągliwość w zakresie przeznaczenia, jeśli chodzi o dobór, montaż, zastosowanie i konserwację produktów firmy Flowserve musi zatem być przejęta przez kupującego/użytkownika. Ponieważ firma Flowserve Corporation stale udoskonala swoje produkty i doprowadza je do najnowszego stanu techniki, dlatego też podane w niniejszej broszurze dane techniczne, wymiary i parametry mogą być zmieniane bez uprzedniej zapowiedzi. 1.1 Rysunek W przesyłce obok uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym znajduje się rysunek. 1.2 Skrócony opis Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym jest systemem uszczelniającym, przeznaczonym do uszczelniania wirujących wałów w nieruchomych obudowach, np. do uszczelniania wału pompy w kadłubie pompy. Nieruchome podzespoły obejmują pierścień ślizgowy oraz (w zależności od wykonania) element sprężysty. Elementem sprężystym może być sprężyna albo mieszek. Pierścień ślizgowy uszczelniony jest w stosunku do obudowy przez uszczelkę dodatkową, np. przez pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym. Wirujące podzespoły obejmują pierścień ślizgowy oraz (w zależności od wykonania) element sprężysty. Elementem sprężystym może być sprężyna albo mieszek. Pierścień ślizgowy uszczelniony jest w stosunku do wału przez uszczelkę dodatkową, np. przez pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym. Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym może być dostarczone jako zmontowany wstępnie pakiet (Cartridge) lub w pojedynczych komponentach. Montaż odbywa się zgodnie z rysunkiem. Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym może być zastosowane w zetknięciu z pompowanym produktem lub w zetknięciu z zewnętrzną cieczą zasilającą. Przy uszczelnieniach smarowanych cieczą pomiędzy powierzchniami uszczelnienia winna zawsze znajdować się cienka warstewka cieczy. Uszczelnienia Copyright 2009 Flowserve Corporation

3 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn smarowane gazem wymagają zawsze warstwy gazu pomiędzy powierzchniami uszczelnienia. Powierzchnie uszczelnienia oddzielone są od siebie przy obracającym się wałku za pomocą warstwy uszczelniającej (cieczy lub gazu) i pracują w tych warunkach prawie bez zetknięcia się ze sobą i nie ulegają zużyciu. 1.3 Ochrona przeciwwybuchowa Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym ISC2 jest standardowym uszczelnieniem kasetowym i dlatego traktowane jest jako element maszyny. Elementy maszyn nie podlegają przepisom dyrektywy 94/9/EG (dyrektywy produktowe ATEX 95), ponieważ uważane są za integralne części składowe większej maszyny (pompa, mieszadło). Zostało to potwierdzone przez stałą komisję ATEX WE jak również przez stowarzyszenie European Sealing Association (ESA). Odsyła się w związku z tym do następujących stron internetowych: Stała Komisja ATEX WE: Stanowisko ESA: Dla zastosowań, które wymagają danych o oczekiwanych temperaturach powierzchni elementów ślizgowych, na zamówienie można otrzymać dokument firmy Flowserve Informacja/Wyjaśnienie ATEX 137. Dokument ten umożliwia użytkownikom wyznaczenie typowych temperatur powierzchniowych na podstawie wykonania uszczelnienia, warunków zastosowania i materiałów elementów ślizgowych. Umożliwia to użytkownikom przestrzeganie dyrektywy ATEX 1999/92/EG (ATEX 137). 1.4 Warunki funkcjonowania Prawidłowe działanie uszczelnienia pierścieniem ślizgowym osiąga się tylko po spełnieniu następujących warunków: Powierzchnie uszczelniające, polerowane zgodnie ze specyfikacją Prostopadłość i współśrodkowość wału do strony czołowej przestrzeni uszczelnienia wzgl. otworu Swobodna osiowa ruchomość sprężyny dla zespołu sprężynowego (pierścienia ślizgowego) Osiowa i promieniowa ruchomość robocza wału w ramach tolerancji Flowserve lub firmy pierwotnie wyposażającej (zależnie od tego, który zakres jest węższy). Uszczelka została zastosowana w warunkach, dla których została dobrana. Urządzenie z zamontowaną uszczelką/uszczelkami użytkowane jest w ramach normalnych parametrów (bez kawitacji, bez zbyt silnych drgań itp.). Należy wykluczyć możliwość tworzenia się osadów na powierzchni wału lub tulei wałowej np. przez krystalizację, polimeryzację. Trwała, płynna lub gazowa warstwa uszczelnienia pomiędzy powierzchniami uszczelnienia. Jeżeli powyższe warunki działania nie będą spełnione, może dojść do znacznie zwiększo-

4 nego przecieku i/lub do skrócenia żywotności uszczelki. Mogą również wystąpić wysokie temperatury powierzchni (patrz dyrektywa 94/9/EG, 1999/92/EG oraz EN ). 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO: Oznacza, iż w razie nieprzestrzegania istnieje zagrożenie dla osób lub mogą wystąpić znaczne szkody materialne. UWAGA: Oznacza, iż zwraca się w szczególny sposób uwagę na ważne informacje, ponieważ prawdopodobnie nie są one oczywiste również dla specjalistów. Przestrzeganie tych wskazówek jest jednak nieodzowne, aby uniknąć obrażeń osób i szkód materialnych. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jeśli uszczelnienie pierścieniem ślizgowym zostanie zamontowane zgodnie z poniższą instrukcją, będzie długo funkcjonować bez zakłóceń. Dla przynależnych systemów zasilających (zbiornik, chłodnica, itd.) udostępnione zostaną oddzielne instrukcje. Użytkownik końcowy winien zadbać o to, aby osoby, którym powierzono obchodzenie się, montaż i użytkowanie uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym i przynależnym wyposażeniem były obeznane z konstrukcja i warunkami eksploatacji tego wyposażenia. Osoby te winny używać w razie potrzeby ubrania roboczego zgodnie z przepisami obowiązującymi dla danego urządzenia. W przypadku uszkodzenia jednego z elementów uszczelki, a zwłaszcza powierzchni uszczelniających, może wystąpić (zwiększony) przeciek w formie ciekłej lub gazowej. Zagrożenie ze strony tego przecieku zależy od uszczelnianego produktu, a może ono istnieć zarówno dla osób jak i dla środowiska. Elementy stykające się z wyciekiem muszą być odporne na korozję lub zabezpieczone przed korozją. Wypływający przeciek nie może tworzyć mieszanin zapalnych. Należy koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i ochrony środowiska, obowiązujących dla urządzenia. Táto mechanická upchávka je konštruovaná a dimenzovaná na utesnenie rotujúcich strojov. Za škody, ktoré budú spôsobené nesprávnym používaním, ručí používateľ. Zanik, ponowne przywrócenie lub zmiana zasilania energetycznego maszyny i/lub systemu zasilania nie może stanowić zagrożenia dla osób i środowiska względnie naruszyć funkcjonowania uszczelnienia pierścieniem ślizgowym. Zastosowane przez producenta maszyny urządzenia zabezpieczające winny odpowiadać wymaganiom urządzenia, nie mogą jednakże stanowić dodatkowego zagrożenia. Te urządzenia zabezpieczające muszą jednakże umożliwić prawidłowe udostępnienie potrzebnego miejsca dla prac konserwacyjnych na uszczelnieniu pierścieniem ślizgowym.

5 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Zasilanie elektryczne maszyny musi odpowiadać wymaganiom zabezpieczenia zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/95/EG. Zasilanie energią nie elektryczną nie może powodować żadnego zagrożenia dla osób i środowiska. 3. Wskazówki ogólne Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych w odniesieniu do rysunków oraz danych niniejszej instrukcji montażu i konserwacji, niezbędnych do poprawy parametrów produktu. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji użytkowania pozostają własnością firmy FLOWSERVE. Niniejsza instrukcja użytkowania przeznaczona jest dla personelu konserwującego, obsługującego oraz nadzorującego i zawiera przepisy i rysunki techniczne, których nie wolno powielać, rozpowszechniać ani też wykorzystywać w celach konkurencyjnych lub udostępniać osobom trzecim w całości bądź w części. Należy pamiętać, że firma Flowserve nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i zakłócenia funkcjonowania, wynikające z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania. 4. Transport, składowanie Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym oraz przynależne systemy zasilania należy transportować i przechowywać w nie otwartym oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i przynależnych systemów zasilania musi być suche i wolne od pyłu. Należy unikać narażania wyposażenia na duże wahania temperatury oraz na napromieniowanie. Części lub kompletne uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, które upadły podczas transportu lub zostały narażone na silne uderzenia, nie mogą być montowane. W takim przypadku usilnie zaleca się ich kontrolę przez Flowserve lub autoryzowanego przedstawiciela. Po okresie przechowywania, wynoszącym 3 lata, należy sprawdzić, czy uszczelnienie pierścieniem ślizgowym ma nadal takie same właściwości, jak nowy produkt. Dotyczy to szczególnie powierzchni uszczelniających i uszczelek dodatkowych. Konieczna jest wtedy kontrola przez Flowserve. W przypadku konserwowania maszyny z zamontowanym uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym środek konserwujący nie może zakłócać funkcjonowania uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, np. przez sklejenie elementów ślizgowych wzgl. spęcznienie uszczelek dodatkowych. Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym należy zasadniczo transportować odpowiednimi środkami transportu jak np. urządzeniami dźwigowymi.

6 5. Kontrola wymiarów skojarzonych 5.1 Przed demontażem elementów należy zastosować się do przepisów bezpieczeństwa dla Państwa urządzenia: nosić wymagany ubiór ochronny; odizolować wyposażenie i spuścić ciśnienie z systemu; wyłączyć maszynę i zamknąć zawory; przestrzegać wymagań o substancjach niebezpiecznych, podanych w zakładowych ulotkach danych informacyjnych o materiale (MSDS). 5.2 Rozmontować maszynę zgodnie z informacjami producenta, aby uzyskać dostęp do komory zabudowy uszczelnienia. 5.3 Wybudować istniejące systemy uszczelniające (uszczelnienie pierścieniem ślizgowym lub inne). Dokładnie wyczyścić komorę uszczelnienia i wał. 5.4 Sprawdzić, czy wymiar zabudowy wału zgodnie z rysunkiem jest prawidłowy. Sprawdzić powierzchnie pod pierścieniami samouszczelniającymi uszczelnienia, aby upewnić się, że nie mają one ani wżerów, ani zadrapań. Usunąć zadziory ze wszystkich ostrych krawędzi na odsadzeniach wału, gwintach, wycięciach, nasadach, rowkach itp., po których ślizgają się elementy uszczelniające i/lub które muszą być przez nie uszczelniane. 5.5 Sprawdzić obudowę uszczelnienia lub pasowanie prowadzące zabudowy na średnicy zewnętrznej zgodnie z rysunkiem montażowym. 5.6 W oparciu o rysunek montażowy uszczelnienia sprawdzić, czy należy dokonać zmian w urządzeniu (dodatkowa obróbka), i przeprowadzić je. 5.7 Aby zapobiec powstawaniu iskier na skutek wyładowań elektryczności statycznej, maszyna musi być uziemiona. Owalność wału dla łożysk kulkowych lub wałeczkowych nie powinna w żadnym miejscu przekraczać 0,05 mm (.002 ) TIR (odczyt w całym zakresie pomiarowym). W przypadku łożysk ślizgowych należy zastosować się do wymagań producenta. Jeżeli urządzenie nie jest demontowane w całości, należy sprawdzić bicie wału w miejscu zabudowy uszczelni enia. Podane wyżej wartości odnoszą się do prędkości obrotowych wału w zakresie od 1000 do 3600 min-1. Przy wyższych lub niższych prędkościach obrotowych prosimy porozumieć się z przedstawicielem firmy Flowserve. Patrz rysunek 1. Rys. 1

7 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Luz końców wału by nie powinien przekraczać 0,25 mm (.010 ) TIR przy łożyskach wzdłużnych. W przypadku łożysk wielosegmentowych należy zastosować się do wymagań producenta. Patrz rysunek 2. Rys. 2 Osiowe ruchy wału powinny zostać dopasowane do specyfikacji producenta urządzenia. Dla łożysk kulkowych lub wałeczkowych należy z reguły uwzględniać wymiar 0,05-0,10 mm ( ). Dla łożysk ślizgowych lub łożysk wzdłużnych wartości te wynoszą z reguły 0,10-0,15 mm ( ). Patrz rysunek 3. Rys. 3 Tolerancja w odniesieniu do prostopadłości obudowy uszczelnienia do linii środkowej wału powinna wynosić 0,015 na każde 25 mm otworu obudowy uszczelnienia (.0005 na każdy 1 otworu obudowy uszczelnienia). Wskazówka: należy upewnić się, że luz końców wału nie wywiera negatywnego wpływu na odczyt. Sprawdzić, czy powierzchnia czołowa obudowy jest wystarczająco gładka dla pierścienia samouszczelniającego. Patrz rysunek 4. Rys. 4

8 Tolerancja w odniesieniu do współśrodkowości wału w stosunku do obudowy uszczelki powinna mieścić się w zakresie od 0,025 na każde 25 mm średnicy wału (.001 na każde 1 średnicy wału) do maksymalnie 0,125 mm (.005 ) TIR. Patrz rysunek 5. Rys Zabudowa uszczelnienia pierścieniem ślizgowym Sprawdzić, czy dostarczone uszczelnienie pierścieniem ślizgowym jest zgodne z dokumentami zamówienia, aby zagwarantować, że zabudowana zostanie właściwa uszczelka. Należy zwracać uwagę na to, aby podczas montażu uszczelnienia pierścieniem ślizgowym ostrożnie obchodzić się z uszczelnieniami kasetowymi względnie z elementami uszczelnienia i aby je bezpiecznie transportować oraz aby były przestrzegane zasady ergonomii. Aby uniknąć obrażeń osób, operator winien nosić ubranie robocze zgodnie z przepisami obowiązującymi dla urządzenia. Dla nienagannego funkcjonowania uszczelnienia pierścieniem ślizgowym duże znaczenie posiada wymiar montażowy. Nieprawidłowy montaż uszczelnienia może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i w konsekwencji do wycieku tłoczonego produktu do środowiska. W przypadku uszczelnienia kasetowego wszystkie elementy tworzą zespół, montowany na jedną tuleję wałową, dzięki czemu w jednej operacji można zabudować kompletne uszczelnienie. Uszczelnienia z pojedynczych elementów montowane są w maszynie w kilku kolejnych operacjach; konieczne są przy tym staranne pomiary, aby zagwarantować prawidłowe ustawienie i zabezpieczenie wirujących elementów w stosunku do nieruchomych elementów. Przy określaniu wymiaru zabudowy lub przy zabezpieczaniu uszczelnień kasetowych wał musi koniecznie znajdować się w tej samej pozycji, jaką będzie zajmował podczas pracy maszyny (należy uwzględnić przy tym również wydłużenie lub skrócenie termiczne wału w stosunku do obudowy). Dla ułatwienia zabudowy można lekko przesmarować uszczelnienie (pierścienie samouszczelniające). Smar musi być zarówno dopasowany do produktu, jak i do materiału uszczelek. Z reguły dobrze nadaje się smar silikonowy, należy to jednak sprawdzić przed jego naniesieniem.

9 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Uwaga: należy unikać zbyt mocnego ściskania mieszka. Mogłoby to spowodować zmniejszenie siły sprężyny i długości sprężyny. Niektóre uszczelnienia pierścieniem ślizgowym są zależne od kierunku obrotów. Przed montażem należy sprawdzić, czy kierunek obrotów wału jest zgodny z kierunkiem obrotów dla uszczelnienia pierścieniem ślizgowym. Elementy uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, przez które trzeba przechodzić w trakcie wykonywania prac montażowych, należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Elementy te należy zabezpieczyć przed przesunięciem, potknięciem i upadkiem (np. poprzez założenie urządzeń mocujących). 6.1 Zabudowa uszczelki kasetowej z nakładkami montażowymi Patrz rysunek 6. Rys Przed montażem sprawdzić rysunek, wykaz części i zespół uszczelnienia Zamontować uszczelnienie na wale i wypozycjonować do strony czołowej komory uszczelnienia Wykonać przyłącza do kołnierzy uszczelnienia zgodnie z informacjami na rysunku i w planie orurowania Równomiernie dociągnąć kołnierze, aby zapobiec zakleszczeniu się kołnierzy lub wywierania przez kołnierz nierównomiernego nacisku na komorę uszczelnienia. Nie dociągać śrub zespołu zabierającego Całkowicie zmontować pozostałe urządzenie (ewentualnie włącznie z łożyskami oporowymi) Sprawdzić, czy nakładki montażowe są odpowiednio osadzone i zablokowane. Nieprawidłowa pozycja nakładek montażowych może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i w konsekwencji do wycieku tłoczonego produktu do środowiska Dociągnąć zabierak, zwracając uwagę na wymagany moment obrotowy. Nieprawidłowe dokręcenie śrub może prowadzić do sytuacji zagrożeń, ponieważ uszczelnienie pierścieniem ślizgowym może wysunąć się z przestrzeni uszczelnienia pod wpływem działania ciśnienia Zmontować łączące przewody rurowe zgodnie z planem API oraz instrukcją wykony- 9

10 wania orurowania, podaną w punkcie 7. Patrz (w razie potrzeby) również podręcznik montażu i konserwacji urządzenia zasilającegoj Wczepić nakładki montażowe z tulei i mocno dokręcić je w wyczepionej pozycji. Aby uniknąć kontaktu pomiędzy wirującymi i nieruchomymi elementami, należy zwrócić uwagę, aby nakładki montażowe nie opadały na tuleję Upewnić się, że napęd i zabierak są wypozycjonowane zgodnie ze wskazówkami skręcania i/lub wymaganiami producenta maszyny Po osiągnięciu warunków eksploatacyjnych (ciśnienie, temperatura) przez urządzenie należy ponownie sprawdzić ustawienie pompy w stosunku do zabieraka. Przeprowadzić niezbędne ustawienia. 6.2 Zabudowa uszczelki kasetowej z elementami centrującymi Patrz rysunek 7 Rys Przed montażem sprawdzić rysunek montażowy, wykaz części i zespół uszczelnienia Zamontować uszczelnienie na wale i wypozycjonować do strony czołowej komory uszczelnienia Wykonać przyłącza do kołnierzy uszczelnienia zgodnie z informacjami na rysunku montażowym i w planie orurowania Włożyć sworznie/nakrętki kołnierzowe, ale nie dokręcać ich. Kołnierz musi mieć promieniową swobodę poruszania się Całkowicie zmontować pozostałe urządzenie (ewentualnie włącznie z łożyskami oporowymi) Sprawdzić, czy elementy centrujące są odpowiednio osadzone i zablokowane. Nieprawidłowa pozycja nakładek montażowych może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i w konsekwencji do wycieku tłoczonego produktu do środowiska Równomiernie dociągnąć sworznie/nakrętki kołnierzeowe, aby zapobiec zakleszczeniu się kołnierzy lub wywierania przez kołnierz nierównomiernego nacisku na komorę uszczelnienia Dociągnąć zabierak, zwracając uwagę na wymagany moment obrotowy. 10

11 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn Nieprawidłowe dokręcenie śrub może prowadzić do sytuacji zagrożeń, ponieważ uszczelnienie pierścieniem ślizgowym może wysunąć się z przestrzeni uszczelnienia pod wpływem działania ciśnienia Zmontować łączące przewody rurowe zgodnie z planem API oraz instrukcją wykonywania orurowania, podaną w punkcie 7. Patrz (w razie potrzeby) również podręcznik montażu i konserwacji urządzenia zasilającego Wyjąć elementy centrujące i przechowywać je w bezpiecznym miejscu Upewnić się, że napęd i zabierak są wypozycjonowane zgodnie ze wskazówkami skręcania i/lub wymaganiami producenta maszyny Po osiągnięciu warunków eksploatacyjnych (ciśnienie, temperatura) przez urządzenie należy ponownie sprawdzić ustawienie pompy w stosunku do zabieraka. Przeprowadzić niezbędne ustawienia. 6.3 Zabudowa uszczelki z pojedynczych podzespołów (nie zmontowanych wstępnie) Patrz rysunek 8. Rys Przed montażem sprawdzić rysunek montażowy, wykaz części i elementy uszczelnienia. Zagwarantować, aby powierzchnie uszczelniające i połączenia nie wykazywały rys, zanieczyszczeń i innych uszkodzeń. Przed montażem należy oczyścić polerowane powierzchnie ściereczką, nie pozostawiającą włókien, oraz szybko schnącym rozpuszczalnikiem. Nie zaleca się smarowania powierzchni uszczelniających, jeżeli nie jest to podane na rysunku montażowym uszczelnienia Zmontować komorę uszczelnienia i wał (ewentualnie razem z łożyskami oporowymi) i sprawdzić/zaznaczyć wymiar zabudowy uszczelnienia zgodnie z ilustracją na rysunku montażowym. Należy pamiętać, iż nieprawidłowy montaż uszczelnienia może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i w konsekwencji do wycieku tłoczonego produktu do środowiska Ewentualnie należy dokonać wstępnego montażu wirujących i stacjonarnych elementów lub podzespołów uszczelnienia zgodnie z rysunkiem montażowym Kolejno zabudować składniki uszczelnia w maszynie i zamocować wirujące elementy. Dosunąć kołnierz(e) do strony czołowej komory uszczelnienia Wykonać przyłącza do kołnierzy uszczelnienia zgodnie z informacjami na rysunku montażowym. 11

12 6.3.6 Równomiernie dociągnąć sworznie/nakrętki kołnierzeowe, aby zapobiec zakleszczeniu się kołnierzy lub wywierania przez kołnierz nierównomiernego nacisku na komorę uszczelnienia Całkowicie zmontować pozostałe urządzenie (ewentualnie włącznie z łożyskami oporowymi) Zmontować łączące przewody rurowe zgodnie z planem API oraz instrukcją wykonywania orurowania, podaną w punkcie 7. Patrz (w razie potrzeby) również podręcznik montażu i konserwacji urządzenia zasilającegoj Upewnić się, że napęd i zabierak są wypozycjonowane zgodnie ze wskazówkami skręcania i/lub wymaganiami producenta maszyny Po osiągnięciu warunków eksploatacyjnych (ciśnienie, temperatura) przez urządzenie należy ponownie sprawdzić ustawienie pompy w stosunku do zabieraka. Przeprowadzić niezbędne ustawienia. 6.4 Zabudowa uszczelek z tulejami wałowymi, blokowanymi osiowo (pompy Overhung) 12 Patrz rysunek 9 Rys Przed montażem sprawdzić rysunek montażowy, wykaz części i elementy uszczelnienia. Zagwarantować, aby powierzchnie uszczelniające i połączenia nie wykazywały rys, zanieczyszczeń i innych uszkodzeń. Przed montażem należy oczyścić polerowane powierzchnie ściereczką, nie pozostawiającą włókien, oraz szybko schnącym rozpuszczalnikiem. Nie zaleca się smarowania powierzchni uszczelniających, jeżeli nie jest to podane na rysunku montażowym uszczelnienia Zmontować komorę uszczelnienia i wał (ewentualnie razem z łożyskami oporowymi) i sprawdzić odstęp pomiędzy stroną czołową komory uszczelnienia i końcem wału zgodnie z ilustracją na rysunku montażowym. Jeśli odstęp ten nie zgadza się z wymiarem podanym na rysunku montażowym, to montaż uszczelnienia pierścieniem ślizgowym jest wadliwy; może to prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i do wycieku tłoczonego produktu do środowiska Ewentualnie należy dokonać wstępnego montażu wirujących i stacjonarnych elementów lub podzespołów uszczelnienia zgodnie z rysunkiem montażowym Kolejno zabudować składniki uszczelnia w maszynie. Dosunąć kołnierz(e) do strony czołowej komory uszczelnienia. Ewentualnie zamontować wpusty pasowane zabiera-

13 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn ka zgodnie z ilustracją na rysunku montażowym uszczelnienia i/lub pompy Wykonać przyłącza do kołnierzy uszczelnienia zgodnie z informacjami na rysunku montażowym i w planie orurowania Równomiernie dociągnąć sworznie/nakrętki kołnierzeowe, aby zapobiec zakleszczeniu się kołnierzy lub wywierania przez kołnierz nierównomiernego nacisku na komorę uszczelnienia Po dociągnięciu wirnika właściwym momentem obrotowym należy sprawdzić, czy tulejka została dosunięta na całej powierzchni Całkowicie zmontować pozostałe urządzenie (ewentualnie włącznie z łożyskami oporowymi) Zmontować łączące przewody rurowe zgodnie z planem API oraz instrukcją wykonywania orurowania, podaną w punkcie 7. Patrz (w razie potrzeby) również podręcznik montażu i konserwacji urządzenia zasilającego Upewnić się, że napęd i zabierak są wypozycjonowane zgodnie ze wskazówkami skręcania i/lub wymaganiami producenta maszyny Po osiągnięciu warunków eksploatacyjnych (ciśnienie, temperatura) przez urządzenie należy ponownie sprawdzić ustawienie pompy w stosunku do zabieraka. Przeprowadzić niezbędne ustawienia. Elementy uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, które poruszają się podczas eksploatacji maszyny (np. tarcza skurczowa), muszą być zabezpieczone przed zetknięciem zgodnie z danymi producenta maszyny za pomocą odpowiednich urządzeń zabezpieczających. 7. Zalecenia dotyczące połączeń rurowych Instrukcja wykonywania orurowania podana jest na rysunku montażowym uszczelnienia pierścieniem ślizgowym. Należy ściśle zastosować się do tych instrukcji, aby zagwarantować poprawne działanie uszczelnienia. Aby uniknąć sytuacji zagrożeń, należy upewnić się, czy przewody rurowe połączone są z właściwymi przyłączami. Dla instalacji zasilających: Należy uważnie przeczytać instrukcję konserwacji dostarczoną wraz z urządzeniem. Przyłącza uszczelnienia pierścieniem ślizgowym są prawidłowo oznakowane. Unikać przewężeń, zwłaszcza przy zamkniętych obwodach przewodów. Jeżeli nie podano inaczej, to średnica wewnętrzna rur, przewodów elastycznych i części uszczelnienia wynosi 12,7 mm (.500 ). Łączną długość przewodów rurowych oraz ilość kolanek rurowych należy zredukować do 13

14 minimum. Przewody układać łagodnymi łukami o dużym promieniu; nie stosować trójników, kolanek pod kątem prostym itp. Zwężki należy umieszczać możliwie jak najdalej od kołnierza uszczelki. Nie powinno to dotyczyć przesłon do opróżniania przewodów rurowych. Aby zapobiec zatykaniu się przesłon zaleca się umieszczenie ich w kołnierzu uszczelki, aby wytwarzane ciepło mogło być używane do utrzymywania płynności wypływającego produktu. Dla systemów obiegowych (plan API 23, 52 i 53 A, B, C) Orurowanie musi być ułożone w sposób monotonnie podnoszący się lub opadający, aby możliwy był wystarczający obieg oraz odpowiednie odpowietrzanie i opróżnianie. Należy zagwarantować, że w obiegu włącznie z kołnierzem uszczelki nie występują pułapki parowe. Jeżeli nie podano inaczej, należy mocować zbiorniki i chłodnice 40 do 60 cm (15 do 24 ) powyżej przyłączy wlotowych lub wylotowych uszczelnienia, w zależności od tego, które są wyżej, aby wspomagać działanie syfonu termicznego podczas pracy w gotowości. Uszczelnienia, wyposażone w wykrywacze nieszczelności Wykrywanie nieszczelności przeprowadzane jest często w uszczelnieniach pojedynczych lub w bezciśnieniowych uszczelnieniach podwójnych, przy czym dokonywane jest ono z reguły przez nadzór wzrastających poziomów cieczy lub temperatur. Przy takim usytuowaniu przewód odprowadzania normalnego przecieku musi być ułożony monotonnie opadająco aż do wylotu (np. do odstojnika). Pozostałe wymagania co do orurowania oraz wskazówki na temat właściwego ustawienia zwężki dławiącej i instrumentalizacji podane są na rysunku montażowym uszczelnienia Sprawdzanie szczelności pomp Wielu producentów przeprowadza kontrolę wydajności pompy przy pomocy wody przy zabudowanym uszczelnieniu pierścieniem ślizgowym. Jeżeli pompowany produkt ma podczas pracy inne właściwości niż woda, to w przypadku niektórych typów uszczelnień i materiałów powierzchni ślizgowych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, aby nie doprowadzić do uszkodzenia uszczelnienia podczas takich testów. Uszczelnienia o dwóch twardych powierzchniach ślizgowych mogą zostać przykładowo wyposażone w powierzchnie ślizgowe z alternatywnych materiałów, lepiej nadających się dla medium testującego pompę. Po zakończeniu testów należy wymienić je z powrotem na powierzchnie ślizgowe, wykonane z wybranych materiałów. Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym z parą materiałową twardy/twardy może być bezpiecznie eksploatowane w zastosowaniach z wodą pod warunkiem, że ciśnienie nie przekracza 5 bar i prędkość jest mniejsza niż 10 m/s. Jeżeli podczas kontroli wydajności pompy do testowania uszczelnień z uszczelkami dodatkowymi z grafitu odpornego na wysoką temperaturę użyta zostanie woda, to po zakończeniu testu należy dokładnie wysuszyć uszczelnienia, aby zapobiec parowaniu wody wchłoniętej przez uszczelki dodatkowe po osiągnięciu (wysokiej) temperatury roboczej pompy. Dalsze informacje otrzymacie Państwo od przedstawiciela Flowserve.

15 Ogólna instrukcja montażu i konserwacji części maszyn 9. Uruchomienie maszyny Ciśnienie i temperatura w komorze uszczelnienia lub ciśnienie i temperatura cieczy zaporowej nie mogą przekraczać zalecanych maksymalnych granic eksploatacyjnych uszczelnienia. Również prędkość wału nie może przekraczać granic eksploatacyjnych uszczelnienia. W przypadku uszczelnień z zewnętrznym chłodzeniem i/lub płukaniem zewnętrznym należy włączyć chłodzenie i/lub płukanie przed uruchomieniem uszczelnienia. Należy unikać przypadkowego włączania zaworów w systemie chłodzenia, co mogłoby spowodować przerwanie zasilania chłodziwem uszczelnienia pierścieniem ślizgowym. 9.3 Bezciśnieniowe uszczelnienia pojedyncze i podwójne (tandem) wymagają odpowiedniego odstępu ciśnienia pary w komorze uszczelki, aby zapobiec parowaniu produktu na powierzchniach uszczelniających. 9.4 W przypadku bezciśnieniowych uszczelnień podwójnych (tandem) ciśnienie cieczy chłodzącej bezprzeponowo musi być niższe od ciśnienia w komorze uszczelki. Jeżeli nie podano inaczej, to ciśnienie cieczy chłodzącej bezprzeponowo musi być z reguły równe ciśnieniu atmosferycznemu lub ciśnieniu w urządzeniu odzyskiwania oparów. 9.5 Jeśli nie podano inaczej, to ciśnienie cieczy zaporowej w uszczelnieniach (podwójnych) pod ciśnieniem musi wynosić co najmniej 2 bar (30 psi) powyżej ciśnienia w komorze uszczelnienia. Uszczelnienie należy obciążyć ciśnieniem koniecznie przed podaniem ciśnienia na maszynę. Tak samo ciśnienie cieczy zaporowej można zdjąć dopiero po całkowitym odizolowaniu, odciążeniu i odpowietrzeniu maszyny. 9.6 W oparciu o prototyp, wielkość uszczelnienia, temperaturę produktu, właściwości cieczy zaporowej i szybkość wału, firma Flowserve może dostarczyć informacji o temperaturze cieczy zaporowej i wymaganiach w zakresie przepływu. W cieczy buforowej/zaporowej nie może być dodatków do zwiększania odporności na zużycie i utlenianie albo mogą one występować tylko w niewielkich ilościach. W żadnym razie nie wolno stosować samochodowego środka przeciw zamarzaniu. Należy zagwarantować, aby ciecz zaporowa była czysta i zgodna z produktem. 9.7 Uszczelnienie to zostało skonstruowane w taki sposób, aby było ono odporne na korozję dla produktu/produktów, podanych na rysunku montażowym. Nie narażać materiałów uszczelnienia na kontakt z produktami innymi niż podane na rysunku montażowym. Na rysunku montażowym podawane są materiały. W razie wystąpienia wątpliwości lub konieczności zastosowania uszczelnienia do innego celu, niż zostało ono dobrane, należy skonsultować się z przedstawicielem Flowserve. 9.8 Przy uszczelnieniach smarowanych cieczą: Nie należy uruchamiać maszyny na sucho. Otworzyć zawory, aby zalać urządzenie produktem. Przed uruchomieniem odpowietrzyć całkowicie obudowę maszyny i komorę uszczelnienia, i/lub odprowa- 15

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania PL Instrukcja użytkowania - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej - Seria ISC2 Innowacyjne standardowe uszczelnienie kasetowe do zastosowań ogólnych. Instrukcja montażu części maszyn. Experience in Motion

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig , ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Ogólnie Pompy DICKOW typu HZ/HZA są jedno lub wielostopniowymi pompami odśrodkowymi z uszczelnieniem wału. Zastosowanie Pompy typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig , ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2011 Data: 16.02.2011 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Pierścień tłumiący DT i DTV

Pierścień tłumiący DT i DTV 1 z 5 DT służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu układu napędu (silnik - łącznik pompa-silnik - pompa) z pokrywą zbiornika lub płytą bazową. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs Przedstawiciel w Polsce: AFT Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań tel. (+48) 618205145 fax (+48) 618206959 p.bzowy@aft.pl www.aft.pl Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Typowe uszkodzenia przy pompach wody i ich przyczyny

Typowe uszkodzenia przy pompach wody i ich przyczyny Typowe uszkodzenia przy pompach wody i ich przyczyny www.meyle.com Pompy wodne marki MEYLE innowacyjna technika zamiast technicznego zastoju Prawidłowy dobór wysokowartościowych poszczególnych elementów

Bardziej szczegółowo

POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40

POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40 POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40 Ogólnie Pompy DICKOW typu SC są pompami poziomymi, samozasysającymi, bocznokanałowymi. Przy małych wydatkach i dużych wysokościach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 Instrukcja Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 1. Instrukcja 2. Opis Zaworu 3. Instalacja 4. Działanie 5. Usunięcie 6. Konserwacja 7. Naprawa 8. Uswuwanie usterek 9.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Zawór upustowy typ 620

Zawór upustowy typ 620 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5-18 Wrocław Tel./Fax: +8 71 36 3 71 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór upustowy typ 60 Materiał obudowy Materiał gniazda i grzybka

Bardziej szczegółowo

Pompy wody. Typowe uszkodzenia i ich przyczyny

Pompy wody. Typowe uszkodzenia i ich przyczyny Pompy wody Typowe uszkodzenia i ich przyczyny Pompy wodne marki MEYLE innowacyjna technika zamiast technicznego zastoju Co moja bryczka nosi pod spodem? Tylko najlepsze części. Prawidłowy dobór wysokowartościowych

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

ROTEX Instrukcja montaż u sprzę g ł a w wykonaniu AFN-SB spec.

ROTEX Instrukcja montaż u sprzę g ł a w wykonaniu AFN-SB spec. AFN-SB spec. jest skrętnie elastycznym sprzęgłem kłowym z tarczą hamulcową. Umożliwia kompensację odchyłek położenia wałów, wynikających np. z niedokładności produkcji, rozszerzalności cieplnej, itp. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZAWORÓW ZWROTNYCH ANTYSKAŻENIOWYCH TYPU EA Z MOŻLIWOŚCIĄ NADZORU I ODWODNIENIEM NR KAT 372 DN20 DN50 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. 094 348 60 40 fax 094 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Zawór klapowy zwrotny typ 33

Zawór klapowy zwrotny typ 33 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 52-48 Wrocław Tel./Fax: +48 7 364 43 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy HI-PVC PP PVDF Uszczelnienia (do wyboru)

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. D-447 Rheine 461 PL 1 z 7 Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Najważniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 277 Edycja: 1/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 277 Edycja: 1/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 277 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

NAF-Triball Zawory kulowe PN DN

NAF-Triball Zawory kulowe PN DN NAF-Triball Zawory kulowe PN 16-40 DN 10-100 Wydanie 10/02 NAF-Triball DN 10-100 PN 16-40 A8 Przeznaczenie: do cieczy, gazów, pary wodnej Charakterystyka: Zawory kulowe, pełnoprzelotowe do zastosowań jako

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE Typ INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Nazw. DTR Strona 1 z 7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZASTOSOWANIE... 3 3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN

PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN -1400 Cechy konstrukcyjne 1 Przepustnica i przekładnia W standardzie przystosowane zarówno do bezpośredniej zabudowy w ziemi lub w komorach Korpus Opływowy

Bardziej szczegółowo

Wodna chłodnica oleju - typ TAK/T

Wodna chłodnica oleju - typ TAK/T 1 z 7 Wodna chłodnica oleju - TAK/T Wodne chłodnice oleju TAK/T są chłodnicami płaszczowo-rurowymi o wysokiej wydajności. Spis treści 1 ane techniczne Wskazówki 4.1 Wskazówki ogólne 4. Oznaczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KUREK KULOWY zbal Fig. 565

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KUREK KULOWY zbal Fig. 565 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KUREK KULOWY zbal Fig. 565 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE ZABUDOWY, MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE NR KAT. 9835/9836/9837/9838

OGÓLNE WYTYCZNE ZABUDOWY, MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE NR KAT. 9835/9836/9837/9838 OGÓLNE WYTYCZNE ZABUDOWY, MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE NR KAT. 9835/9836/9837/9838 1 Spis treści : 1. PRZEZNACZENIE 2. DOBÓR ZAWORÓW 3. MAGAZYNOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA TYPU E NR KAT. 2681, 2650 Nr katalogowy 2681

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH 15-15 E2 Instrukcja oryginalna Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres: 86-005 Białe Błota, Zielonka ul. Biznesowa 22 Osoba

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

RUFLEX Sprzę g ł o Przeciążeniowe Instrukcja Montaż u

RUFLEX Sprzę g ł o Przeciążeniowe Instrukcja Montaż u D-4847 Rheine 46 P Sprzęgło przeciążeniowe jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Najważniejsze zasady Przed zamontowaniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli. Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO

Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli. Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO Wydanie 2 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie Siłownik membranowy 423... Siłownik membranowy do hamulców krzywkowych do hamulców tarczowych Zastosowanie Cel Konserwacja Zalecenie montażowe Przyczepy z dyszlem i naczepy siodłowe z więcej niż jedną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR  Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model

Instrukcja obsługi. Model Instrukcja obsługi Model 311.10 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas INFORMACJA TECHNICZNA ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas Art. FPG1 przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka stała Art. FPG1-R przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka ruchoma Art. FPG1-K przyłącza:

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 311.10.160 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 287, 288 Edycja: 1/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 287, 288 Edycja: 1/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 287, 288 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZAWORY IGLICOWE TYP ZA ZASTOSOWANIE: Zawory iglicowe przeznaczone są do montażu, uruchomienia i obsługi przetworników, manometrów i innego osprzętu w układach

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM

Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM Przedstawiciel w Polsce: AFT Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań tel. (+48) 618205145 fax (+48) 618206959 p.bzowy@aft.pl www.aft.pl

Bardziej szczegółowo

Agregaty sprężarek śrubowych Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo. Książka przeglądów (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_202519_8

Agregaty sprężarek śrubowych Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo. Książka przeglądów (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_202519_8 Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Książka przeglądów (Tłumaczenie tekstu oryginalnego) P_202519_8 COPYRIGHT Wszelkie prawa zastrzeżone. Nic z tej publikacji nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Kątowy zawór nadmiarowy Artykuł M&S nr 65300

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Kątowy zawór nadmiarowy Artykuł M&S nr 65300 Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Kątowy zawór nadmiarowy Artykuł M&S nr 65300 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26 26446 Friedeburg Niemcy

Bardziej szczegółowo

SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE HZS / HZSA SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE Ogólnie Pompy wielostopniowe samozasysające HZS/HZSA są przewidziane do pompowania węglowodorów i innych cieczy lotnych. Pompa typu HZS stosowana jest w bazach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPU COMBI Z NAPĘDEM RĘCZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPU COMBI Z NAPĘDEM RĘCZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPU COMBI Z NAPĘDEM RĘCZNYM EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

USZCZELNIENIA SPIRALNE

USZCZELNIENIA SPIRALNE Budowa Uszczelka spiralna składa się z elementu uszczelniającego oraz w zależności od zastosowań, z pierścienia zewnętrznego i/lub wewnętrznego. Element uszczelniający uszczelki (spirala) wykonany jest

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 227 Edycja: 1/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 227 Edycja: 1/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR REGULUJĄCY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 227 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model

Instrukcja obsługi. Model Instrukcja obsługi Model 111.20 Ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów obojętnych na stopy miedzi i niepowodujących zatorów w układach ciśnienia Instrukcja obsługi modelu 111.20 10/2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. Typ NCT/NMT

POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. Typ NCT/NMT POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Typ NCT/NMT Ogólnie Pompy zanurzeniowe DICKOW typu NCT dla przemysłu chemicznego są pompami pionowymi z oddzielną rurą tłoczącą. Maksymalna wydajność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo