Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin PROJEKT WYKONAWCZY cz. instalacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin PROJEKT WYKONAWCZY cz. instalacyjna"

Transkrypt

1

2 2 SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 4 2 Zakres opracowania 4 3 Opis instalacji Ogrzewanie Wentylacja 4 4 Ogrzewanie obliczenia i dobór urządzeń Dobór grzejników 5 5 Wentylacja obliczenia i dobór urządzeń Hala technologiczna Chlorownia Toaleta Lista części wentylacji i osuszania Osuszanie powietrza. 8 6 Instalacja wod.-kan Woda zimna Woda ciepła Lista części Kanalizacja 9 7 Warunki BHP 9 8 Próby i odbiory 9

3 3 Spis rysunków LP Wyszczególnienie Skala Nr rys. 1 Rzut budynku technologicznego instalacja wod.-kan. 1 : 50 IS-1 2 Rzut budynku technologicznego instalacja 1 : 50 IS-2 ogrzewania, wentylacji i osuszania 3 Przekroje A-A i B - B 1 : 75 IS-3 4 Profil kanalizacji sanitarnej i technologicznej 1 : 100 IS-4

4 4 OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA do projektu ogrzewania, wentylacji i instalacji wod.-kan. dla Stacji Uzdatniania Wody Józefin 1 PODSTAWA OPRACOWANIA - projekt architektoniczny i technologiczny dla Stacji Uzdatniania Wody (wykonany przez Funam Sp. z o.o.), - norma PN-EN "Metoda obliczania projektowego obciąŝenia cieplnego " oraz normy przynaleŝne, - przepisy i normatywy dotyczące wentylacji i ogrzewania stacji uzdatniania wody. 2 ZAKRES OPRACOWANIA W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody. ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna, instalacja osuszania instalacje wod. kan. 3 OPIS INSTALACJI 3.1 OGRZEWANIE Do ogrzewania pomieszczeń budynku technologicznego dobrano konwektory elektryczne typu np. CNS. Konwektory dostosowane są do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. KaŜdy grzejnik wyposaŝony jest we wbudowany termoregulator, który gwarantuje płynną regulację temperatury i łatwość obsługi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki posiadają są w wykonaniu antybryzgowym. Posiadają równieŝ zabezpieczenie przeciwmrozowe. 3.2 WENTYLACJA W chlorowni zaprojektowano wentylację mechaniczną i naturalną. Ze względu na obecność w pomieszczeniu podchlorynu sodu wywiew powietrza zorganizowano z dołu i z góry pomieszczenia. Do wywiewu mechanicznego dobrano wentylator dachowy np. Dakφ160, zamontowany na kanale wentylacji grawitacyjnej na podstawie dachowej BI-φ160. Włączanie wentylatora jest zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni, w ten sposób, Ŝe moŝliwe jest otwarcie drzwi dopiero po włączeniu wentylatora. Wentylator moŝna równieŝ

5 5 włączyć ręcznie - włączanie naleŝy zlokalizować w pobliŝu drzwi. Wentylacja mechaniczna zapewnia krotność 6 wymian na godzinę. Kratkę wywiewną naleŝy umieścić tuŝ nad podłogą i pod stropem. W pomieszczeniu zorganizowano takŝe wentylację naturalną o krotności wymiany powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez kratkę zamontowaną nad podłogą i kanał wentylacji grawitacyjnej, na którym zamontowano obrotową nasadę kominową wykonaną z blachy chromoniklowej np. Tulipan-φ150, przystosowaną do zabudowy na bloczku wentylacyjnym typu φ160. Nawiew powietrza przez nawietrznik podokienny np. typ NP-1 zamontowany w ścianie zewnętrznej. Hala technologiczna wyposaŝona jest w wentylację naturalną pobudzoną, która zapewnia 0,5 krotna wymianę powietrza na godzinę. Nawiew powietrza zorganizowano przez 3 nawietrzniki podokienne np. typu NP-1 i okna wyposaŝone w opcję rozszczelniania, wywiew przez 3 obrotowe nasady kominowe np. typ Turbowent-φ150 zamontowane na podstawach dachowych BIII-φ150 (z przepustnicą wyposaŝoną w siłownik elektryczny) W toalecie zaprojektowano wentylację grawitacyjną pobudzoną, do wywiewu powietrza dobrano obrotowa nasadę kominową np. Tulipan-φ150, przystosowaną do zabudowy na bloczku wentylacyjnym typu φ160. Nawiew przez jeden nawietrznik podokienny z grzałką elektryczną np. typu NG OGRZEWANIE OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ Obliczenia strat ciepła wykonano wg normy PN-EN DOBÓR GRZEJNIKÓW Budynek technologiczny. Nr Nazwa Temperatura Straty ciepła Moc Ilość pom. pomieszczenia grzejnika - - C W - Szt. 1 Hala technologiczna ,00kW 1,50kW Chlorownia ,00kW 1 3 Korytarz Toaleta ,00kW 1 Σ Q = W 5 WENTYLACJA OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ 5.1 HALA TECHNOLOGICZNA Kubatura K = ~390 m 3 - wentylacja grawitacyjna krotność wymiany powietrza n = 0,5 w/h ilość powietrza wentylującego L = 0,5 x 390 = 207 m 3 /h

6 6 Do wywiewu powietrza przyjęto 3 obrotowe nasady kominowe Turbowent-φ150. zamontowane na podstawach dachowych typ BIII-φ150, wyposaŝonych w przepustnicę wyposaŝoną w siłownik. Nawiew zorganizowano przez 3 nawietrzniki podokienne typu NP CHLOROWNIA Kubatura K = ~30,0 m 3 - wentylacja grawitacyjna krotność wymiany powietrza n = 2 w/h ilość powietrza L = 2 x 30,0 = 60,0 m 3 /h Do wywiewu dobrano obrotowa nasadę kominową Tulipan, wykonaną z blachy chromoniklowej, przystosowaną do zabudowy na kanale kominowym typu φ160. Nawiew zorganizowano przez nawietrznik podokienny typ NP wentylacja mechaniczna krotność wymiany powietrza n = 6 w/h ilość powietrza do wentylacji L = 6 x 30,0 = 180,0 m 3 /h Do wywiewu powietrza dobrano wentylator dachowy Dak-φ160 o parametrach: - ilość powietrza m 3 /h - spręŝ 180 Pa - moc silnika 0,12 kw/220v-1-50hz - obroty 1400 obr./min Wentylator wywiewny będzie zamontowany na wylocie kanału wentylacji grawitacyjnej. Wywiew powietrza zorganizowano z dołu i z góry pomieszczenia. Wentylator załączany będzie w sposób automatyczny za pomocą czujnika ruchu oraz w sposób ręczny za pomocą wyłącznika 1-bieg. umieszczonego w pomieszczeniu. 5.3 TOALETA Ilośc powietrza wentylacyjnego V = 50,0 m 3 /h - wentylacja grawitacyjna Do wywiewu dobrano obrotowa nasadę kominową Tulipan przystosowaną do zabudowy na kanale typu φ160. Nawiew zorganizowano przez nawietrznik podokienny typu NG110 z grzałką elektryczną. Wentylator wywiewny będzie zamontowany na wylocie kanału wentylacji grawitacyjnej. Wywiew powietrza zorganizowano z dołu i z góry pomieszczenia. Wentylator załączany będzie w sposób automatyczny za pomocą czujnika ruchu oraz w sposób ręczny za pomocą wyłącznika 1-bieg. umieszczonego w pomieszczeniu.

7 7 5.4 LISTA CZĘŚCI WENTYLACJI I OSUSZANIA N-1 Nawietrzak podokienny typu NP-1 prostokątny 2 Darco - Dębica N-2 Nawietrzak podokienny typ NG80A cylindryczny 1 Darco - Dębica z grzałką elektryczną W-1 Obrotowa nasada kominowa Turbowent-φ150 3 Darco - Dębica W-2 Podstawa dachowa typ BIII φ150 z przepustnicą 3 Darco - Dębica sterowaną siłownikiem LF230 W-3 Obrotowa nasada kominowa Tulipan-φ150 2 Darco - Dębica W-4 Podstawa dachowa typ BI φ150 do zabudowy na 3 Darco - Dębica kanale typu φ160. W-5 Wentylator dachowy, Dak-φ160.kwasoodporny, z 2 podstawą dachową przystosowaną do montaŝu na kanale wentylacji grawitacyjnej: Uniwersal - Katowice - wydajność m 3 /h - spręŝ 90 Pa - moc 0,12kW/220V-1-50Hz - obroty 1400 obr/min W-6 Podstawa dachowa typ BI φ160 2 Uniwersal - Katowice W-7 Kratka wywiewna 140 x 200 z tworzywa 4 sztucznego osuszanie O-1 Kolano φ160; 90 Spiro 1 Frapol - Kraków O-2 Prostka Spiro φ160. L=550mmM 1 Frapol - Kraków O-3 Konfuzor φ160/ φ Frapol - Kraków O-4 Króciec elastyczny L=100mm 1 Frapol - Kraków O-5 Osuszacz DR-040-T16 o; 1 DST-Polska -wydajności osuszania 2,3 kg/h -ilości powietrza suchego V=550m 3 /h -moc 3,3 kw O-6 Króciec elastyczny φ160; L=100mm 1 Frapol - Kraków O-7 Dyfuzor φ160/φ250 Spiro 1 Frapol - Kraków O-8 Kolano φ250; 90 ; Spiro 3 Frapol - Kraków O-9 Prostka Spiro φ250; L=2200mmM 1 Frapol - Kraków O-10 Prostka Spiro φ250; L=1750mmM 1 Frapol - Kraków O-11 Prostka φ250, L=650mm z zabudowaną kratką 1 Frapol - Kraków SRRS-S; 535x75mm; Spiro O-12 Konfuzor φ250/φ200; Spiro 1 Frapol - Kraków O-13 Prostka Spiro φ200; L=3200mmM 1 Frapol - Kraków O-14 Prostka φ200, L=650mm z zabudowaną kratką 1 Frapol - Kraków SRRS-S; 535x75mm; Spiro O-15 Konfuzor φ200/φ160 1 Frapol - Kraków O-16 Prostka Spiro φ160; L=2800mm 1 Frapol - Kraków O-17 Prostka φ160, L=650mm z zabudowaną kratką 1 Frapol - Kraków SRRS-S; 535x75mm O-18 Króciec elastyczny φ100, L=100mm 1 Frapol - Kraków O-19 Dyfuzor φ100/φ160; Spiro 1 Frapol - Kraków O-20 Prostka Spiro φ160; L=550mm 1 Frapol - Kraków O-21 Kolano φ Frapol - Kraków

8 8 5.5 OSUSZANIE POWIETRZA. Hala technologiczna Kubatura K = 390,0 m 3 krotność wymiany powietrza n = 0,5 w/h ilość wydzielającej się wilgoci: G = 390,0 x 0,5 x 1,2 x 6,5 = 1521,0 g/h tj 1,5 kg/h dobrano osuszacz o wydajności osuszania 2,0 kg/h. Sterowanie pracą osuszacza czujnikiem wilgotności. 6 INSTALACJA WOD.-KAN. 6.1 WODA ZIMNA Instalację wykonać z rur wodociągowych φ 32 x 4,4 mm z PP, wpinając ją do rurociągu tłocznego wody uzdatnionej do sieci. Na instalacji wody uŝytkowej za wodomierzem, zainstalowano zawór antyskaŝeniowy typ EA 241 z gwintem 3/4. Na instalacji wody uŝytkowej przed podejściem do umywalki w chlorowni, zainstalowano zawór antyskaŝeniowy typ EA 241 z gwintem 1/2. Do pomiaru ilości zuŝywanej wody na cele własne SUW i budynku magazynowego, zastosowano wodomierze skrzydełkowe; q n =2,5m3/h; d n =20mm, wielostrumieniowy z całkowicie suchobieŝnym liczydłem, wyposaŝony w szybkoobrotowy wskaźnik, przeznaczony do pomiaru objętości wody zimnej do 50 o C, przepływającej w poziomych przewodach instalacji o ciśnieniu do 16 bar. Dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną potwierdzone jest atestem PZH. Baterię umywalkową, umywalkę zamontować w chlorowni. Przy umywalce w chlorowni, w pomieszczeniach toalety i w hali technologicznej zainstalować kurki ze złączką do węŝa. 6.2 WODA CIEPŁA W pomieszczeniu toalety w budynku SUW, zamontować podgrzewacz elektryczny ciśnieniowy np. SH-10 moc N-1,5 kw/ 3x400 V. 6.3 LISTA CZĘŚCI 1 Wodomierz WS-2,5 1 2 Zawór antyskaŝeniowy EA 241; ¾ 1 3 Zawór kulowy dn25; dn 0,6MPa 2 4 Podgrzewacz wody ciepłej SH Zawór antyskaŝeniowy EA 241; 1/2 1 6 Zawór kulowy dn15; dn 0,6MPa 1 7 Zawór kulowy dn15; dn 0,6MPa; ze złączką 3 do węŝa

9 9 6.4 KANALIZACJA Kanalizację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na kielichy i uszczelki. Poziomy przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych, stalowych bez szwu wg PN-80/74219 o średnicy 273,0 x 7,1 mm (dla średnicy 160 mm). Poziom kanalizacyjny z chlorowni budynku SUW, sprowadzić do projektowanego bezodpływowego zbiornika ścieków o pojemności czynnej 3,0 m 3. Poziom kanalizacyjny z toalety i hali technologicznej w budynku SUW, sprowadzić do projektowanego bezodpływowego zbiornika ścieków szamba o pojemności czynnej 3,0 m 3. 7 WARUNKI BHP Wszystkie prace związane z montaŝem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących ludzi. Poza ogólnymi przepisami BHP, obowiązującymi przy robotach montaŝowych, transportowych i ziemnych oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego, naleŝy przestrzegać warunków zawartych w: - Rozporządzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn r. w sprawie warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlano montaŝowych i rozbiórkowych. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/ PRÓBY I ODBIORY Dla sieci i instalacji naleŝy przeprowadzić próby zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych - część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych oraz normami odbiorowymi dla wodociągów PN-81/B i kanalizacji PN-84/B Opracowała: mgr inŝ. Danuta Śliwa

10

11

12

13

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny: OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI INTERNATU OHP. INWESTOR: OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA LABORATORIUM DOŚWIADCZALNEGO TRZODY CHLEWNEJ ZLOKALIZOWANEGO W BAŁCYNACH DZ. NR 20/3 GM.

Bardziej szczegółowo

Instalacja wewnętrzna gazu i technologia kotłowni gazowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - Głogów ul. Aleja Wolności 17 strona nr 1

Instalacja wewnętrzna gazu i technologia kotłowni gazowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - Głogów ul. Aleja Wolności 17 strona nr 1 strona nr 1 TECZKA ZAWIERA: 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Wykaz urządzeń i armatury 4. Rysunki: - rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu - rys. nr 2 Schemat technologii kotłowni - rys. nr 3 Rzut

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2

HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2 HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2 Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja, Chłodnictwo email: hvac@hvac.chorzow.pl Projektowanie i doradztwo inŝynierskie NIP 627-23-36-562

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo