Monitoring Działań Antydyskryminacyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring Działań Antydyskryminacyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie"

Transkrypt

1 Raport Monitoring Działań Antydyskryminacyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Raport został opracowany przez uczestników projektu Szkoła Działań Strażniczych realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. Kraków, luty 2014

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Informacje o autorach raportu Skąd ten pomysł? Jaki był nasz cel? Uwarunkowania prawne Pojęcia równego traktowania oraz dyskryminacji Podstawy prawne funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy Informacje o Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie Metodologia działań Opis działań Informacje prasowe Wnioski o dostęp do informacji publicznej Inne metody działania Wnioski i rekomendacje Wnioski Rekomendacje Podsumowanie Załączniki Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik

3 Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Wprowadzenie Nadrzędne zadanie Okręgowych Inspektoratów Pracy stanowi nadzór oraz kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. Do ich kompetencji należą również działania prewencyjne oraz społeczne akcje informacyjne na temat prawa pracy. Obszar, na którym skupiliśmy naszą uwagę, to zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu. Badanie poziomu aktywności OIP w przedmiotowym zakresie jest szczególnie ważne, ponieważ to właśnie Inspektoraty są pierwszymi instytucjami, do których zgłaszają się dyskryminowane osoby, chcąc uzyskać pomoc. Powody takiego stanu rzeczy są różne, wynikają m.in. z kosztów uzyskania porad prawnych udzielanych przez prawników prowadzących prywatną praktykę zawodową, które dla znacznej grupy pracowników mogą okazać się zaporowe. Stąd też bardzo często osoby dotknięte zjawiskiem dyskryminacji w miejscu pracy poszukują porady u państwowej instytucji, jaką stanowi Państwowa Inspekcja Pracy. Jest więc niezwykle ważne, aby poziom udzielanej pomocy był jak najwyższy. Nasza grupa watchdogowa badała dwie aktywności Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie. Pierwszym polem badań były narzędzia kontroli i nadzoru, zaś drugim działania prewencyjne, informacyjne oraz doradztwo prawne. Zastosowaliśmy różnorodne metody badawcze: analizę przepisów prawnych i raportów organizacji pozarządowych, wywiady i rozmowy z pracowni(cz)kami OIP w Krakowie oraz przedstawiciel(k)ami NGO, a także wnioski o dostęp do informacji publicznej związanej z działalnością OIP w Krakowie. 3

4 Niniejszy raport stanowi zwieńczenie naszych działań. Raport zawiera opis przyjętej przez nas metodologii, opisy poszczególnych działań oraz wnioski i rekomendacje dla pracowników i pracowniczek Okręgowego Inspektoratu Pracy. Chcemy, by nasze działania strażnicze pełniły nie tylko funkcję poznawczą czy pomocniczą, ale przede wszystkim realnie przyczyniły się do zmniejszenia problemu dyskryminacji w zatrudnieniu. W monitoringu skupiliśmy się na dwóch przesłankach dyskryminacji, którymi są płeć oraz orientacja seksualna. Choć przesłanek dyskryminacji jest znacznie więcej, a katalog ten nie jest zamknięty i (niestety) wciąż się rozszerza, to zdecydowaliśmy się na zawężenie naszych aktywności w stosunku do wskazanych powyżej przesłanek. Dlaczego? Otóż uznaliśmy, iż mając określony czas na przeprowadzenie działania strażniczego musimy mierzyć siły na zamiary, stąd by nasze działanie było rzetelne, postanowiliśmy przebadać aktywność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć oraz orientację seksualną. Wybór akurat tych dwóch przesłanek był naturalny, ponieważ członkowie naszej grupy, to m.in. osoby, które na co dzień spotykają się z tą problematyką, będąc współpracownikami organizacji pozarządowych, do których działań statutowych należą działania na rzecz równego traktowania kobiet oraz osób LGBT. Ponadto, uczestniczyli w realizacji projektów w przedmiotowym zakresie. 2. Informacje o autorach raportu Nasze działanie prowadziliśmy w ramach Szkoły Działań Strażniczych projektu realizowanego przez Fundację Stańczyka w Krakowie. Projekt miał na celu wykształcenie umiejętności prowadzenia działań strażniczych, nabycie wiedzy na temat ich metodologii oraz dostępu do informacji publicznej przez grupę osób, będących jego uczestnikami. Umiejętności te nabywaliśmy poprzez zaplonowanie i przeprowadzenie własnego działania strażniczego. Naszą grupę tworzy pięć osób: 1. Justyna Krawczyk matka, członkini Obywatel Mama, współorganizatorka Akcji Poziomka; 2. Olga Weber uczy się stolarstwa, działa w grupie Samba Ka Krakowskie Rytmy Oporu oraz współorganizuje Marsz Równości i Festiwal Queerowy Maj; 3. Joanna Zakrzewska socjolożka, miała przyjemność współorganizować wiele działań na rzecz kobiet i osób LGBT w Krakowie i Poznaniu; 4. Kuba Borowiec współpracownik Fundacji Kultura dla Tolerancji; 5. Marcin Wilk uczeń technikum o profilu informatycznym, wolontariusz Fundacji Stańczyka zajmujący się kwestiami technicznymi. 4

5 Naszym opiekunem w projekcie jest Magdalena Gałan, współpracowniczka Fundacji Stańczyka w Szkole Działań Strażniczych oraz wolontariuszka Programu Prawnego Fundacji. Początek naszych działań to czerwiec 2013 r., kiedy to po raz pierwszy spotkaliśmy się wraz z pozostałymi uczestnikami projektu na warsztatach metodologicznych oraz prawnych, prowadzonych przez współpracowników Fundacji Stańczyka oraz przedstawicieli innych organizacji pozarządowych. Świadomi, że bardzo dobre przygotowanie, to klucz do sukcesu działania strażniczego, z zapałem zapoznawaliśmy się ze specyfiką watchdogowej aktywności. Przez ponad 6 miesięcy podejmowaliśmy różnego rodzaju aktywności, które miały przybliżyć nas do upragnionego celu, którym było: dowiedzieć się, jak naprawdę jest Bardzo ważne dla nas, jako osób zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i jako aktywnych społecznie obywateli i obywatelek, jest przypatrywanie się przejrzystości działań administracji publicznej oraz uprawnianie jej funkcjonowania 3. Skąd ten pomysł? Każdy z członków i członkiń zespołu stale spotyka się z informacjami na temat przypadków dyskryminacji, zarówno w prasie/serwisach informacyjnych, raportach organizacji pozarządowych, jak i w codziennym życiu, wśród bliskich i znajomych osób. Skala zjawiska jest prawdopodobnie większa, niż można by sądzić opierając się na powyższych źródłach, ponieważ temat dyskryminacji wciąż stanowi tabu, a także często nie jest właściwie rozpoznawany. Jednak nawet ta widoczna skala zjawiska jest poważna, szczególnie jeśli dyskryminacja następuje w miejscu zatrudnienia lub w środowisku współpracowników, czyli przestrzeni, która każdej osobie powinna zapewniać co najmniej środki finansowe umożliwiające egzystencję. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy, kiedy w wielu przypadkach odejście z pracy oznacza jej wielomiesięczny brak (w IV kwartale 2011 roku czas poszukiwania nowej pracy wynosił przeciętnie 11 miesięcy). Raporty organizacji pozarządowych zajmujących sie prawami człowieka wykazują, że nierówne traktowanie w zatrudnieniu jest wciąż powszechnym zjawiskiem, zwłaszcza gdy przesłanką dyskryminacji jest orientacja seksualna lub płeć. Na podstawie przeglądu i analizy raportów i opracowań dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć można stwierdzić, że do dyskryminacji dochodzi już na początku procesu rekrutacyjnego. Jak wynika z monitoringu ogłoszeń o pracę na ogłoszeń 86% zawierało treści dyskryminujące ze względu na płeć. Dyskryminacja w procesie 5

6 rekrutacyjnym. Podczas rozmów rekrutacyjnych kobietom zadaje się pytanie dotyczące stanu cywilnego, planowania dzieci, bycia w ciąży 1. Dyskryminacja ze względu na macierzyństwo potencjalne lub faktyczne ma miejsce także w trakcie zatrudnienia.. Kobiety często zamiast ułatwień, spotykają się z pogorszeniem swojej sytuacji zawodowej ze względu na ciążę i macierzyństwo. Wyniki badania Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet wskazują, iż 27% przedstawicieli firm uważa, że kobieta, choćby nawet miała wysokie kwalifikacje, przez ciążę jest w pewien sposób niepełnowartościowa jako pracownik 2.. Dyskryminacja przejawia się też w obszarze wynagrodzeń za pracę, awansu i dostępu do szkoleń 3. Częściej dotyka ona kobiet, które otrzymują mniejsze wynagrodzenie na podobnych stanowiskach. Ma miejsce segregacja zawodowa pozioma i pionowa. Pierwsza dotyczy przekonania, że pewne zawody przypisywane są kobietom, a inne mężczyznom. Pionowa polega na tym, że kobiety zatrudniane są częściej na niższych stanowiskach i napotykają na utrudnienia w awansie. Kobiety najczęściej doświadczają molestowania seksualnego 4. Zwraca się uwagę, że istotnym wskaźnikiem dyskryminacji jest brak znajomości własnych praw pracowniczych przez kobiety. Na nierówne traktowanie pracowników różnej płci, w tym mobbing, czy molestowanie seksualne zwraca uwagę w swoim raporcie Państwowa Inspekcja Pracy, akcentując konieczność wprowadzania i popularyzacji regulacji równościowych 5. Dyskryminacja dotyczy również mężczyzn i określana jest mianem szklanej piwnicy analogicznie do szklanego sufitu określającego bariery w awansie i wynagrodzeniu zatrudnionych kobiet. Dyskryminacja mężczyzn dotyczy trudności w staraniach o urlop ojcowski, czy zwolnienie ze względu na chorobę dziecka (województwo zachodniopomorskie), zob. również (województwo mazowieckie) nie.pdf

7 Dlatego też za każdym razem, gdy słyszymy o osobie dyskryminowanej miejscu pracy, zastanawiamy się dlaczego taka sytuacja miała miejsce, jaki dramat osoby dyskryminowanej musi się za nią kryć, oraz za pomocą jakich środków można wyegzekwować stosowanie przepisów prawa pracy, które zakazują jakiejkolwiek dyskryminacji. Zastanawiając się nad tym, do jakich podmiotów można zwrócić się będąc osobą dyskryminowaną w miejscu zatrudnienia, poza organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami człowieka, w pierwszej kolejności pomyśleliśmy o Państwowej Inspekcji Pracy i lokalnie o Okręgowych Inspektoratach Pracy. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy warto zwracać się o pomoc do tej instytucji i jak pomoc z jej strony może wyglądać oraz czy mamy pomysły na poprawę ewentualnych uchybień, które mogły by przyczynić się do korzystnej zmiany w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu zatrudnienia. 4. Jaki był nasz cel? Celem strategicznym, obranym przez nas podczas działania, było wywarcie korzystnego wpływu na zmniejszenie dyskryminacji w zatrudnieniu. Ponieważ jednak czas na działanie, nasze umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu działań strażniczych oraz liczność grupy były mocno ograniczone, musieliśmy zawęzić nasz główny cel do próby podniesienia poziomu aktywności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną w miejscu zatrudnienia. Aby osiągnąć główny cel, ustaliliśmy następujące pomniejsze cele do realizacji w czasie działania: - zbadanie poradnictwa prawnego w zakresie porad z prawa antydyskryminacyjnego (możliwe drogi otrzymania porad prawnych oraz ich jakość) - zbadanie działalności kontrolno-nadzorczej (metodyki i narzędzi kontroli, możliwych do podjęcia środków administracyjnych, skuteczności całego procesu) - zbadanie działalności prewencyjnej (obecność informacji na temat dyskryminacji i jej przeciwdziałania, programy/akcje, szkolenia dla pracowników OIP) - zbadanie wizerunku OIP (jako potencjalnie nieprzyjaznego osobie szukającej wsparcia z powodu bycia dyskryminowaną) 7

8 Po zbadaniu tych zagadnień mieliśmy nadzieję uzyskać pewną wizję funkcjonowania OIP w Krakowie, która umożliwi nam stworzenie koncepcji konkretnych działań na rzecz zmiany. Uznaliśmy także, iż poprzez zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji oraz zaproszenie OIP w Krakowie do współpracy, osiągniemy dodatkowy cel w postaci podniesienia poziomu świadomości pracowników tej instytucji w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć oraz orientację seksualną. 5. Uwarunkowania prawne 4.1 Pojęcia równego traktowania oraz dyskryminacji 1. Prawo międzynarodowe Równość ludzi wobec godności i prawa została wprost wskazana w art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Kolejną doniosłą regulację w tym zakresie stanowi artykuł 2 Deklaracji, zgodnie z którym każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Jak wynika z powyższego prawo do równego traktowania stanowi podstawowe prawo człowieka i jest jednym z praw naturalnych. Warto również przywołać art. 7 Deklaracji, zgodnie z jego treścią Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest jednym z podstawowych dokuemntów o zasięgu międzynarodowym, który w sposób bezkompromisowy odnosi się do problematyki równości oraz wprost wskazuje, iż jakakolwiek dyskryminacja jest naruszeniem prawa, na które państwa sygnatariusze (i nie tylko) Deklaracji nie mogą się godzić. Rok 1948 był z pewnością przełomowym w zakresie regulacji odnoszących się do praw człowieka. Wśród bardziej doniosłych aktów prawnych z przedmiotowego zakresu należy również wskazać m.in. następujące: 1. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.; 2. Europejska Karta Społeczna z 1961 r.; 3. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r. 8

9 Ponadto, także regulację międzynarodowego prawa publicznego, która uznaje równość w ramach stosunku prawnego stanowi Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 111 w sprawie dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania z 1958 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt a) Konwencji wszelkie rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na rasie, kolorze skóry, płci, religii, poglądach politycznych, pochodzeniu narodowym lub społecznym, które powoduje zniweczenie albo naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu stanowi dyskryminację w myśl jej postanowień. 2. Prawo Unii Europejskiej Uregulowania z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji pojawiły się również na poziomie ustawodawstwa unijnego. Karta praw podstawowych UE w Artykule 21 wyraźnie zakazuje wszelkich form dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną. Zgodnie z brzmieniem ust. 1 zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Wymóg równego traktowania kobiet i mężczyzn ponadto podkreślony jest w Artykule 23 Karty. Zgodnie z jego treścią należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Zasada równości nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków zapewniających specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej Choć Art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej w brzmieniu ustalonym w Traktacie Amsterdamskim, (zgodnie z jego treścią: (...) bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatu oraz w granicach uprawnień nadanych Wspólnocie, Rada działając jednomyślnie na wniosek Komisji i w porozumieniu z Parlamentem Europejskim może podjąć działanie zwalczające dyskryminację z przyczyn płci, rasy, lub pochodzenia etnicznego, religii lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej), upoważnia Unię do podjęcia działań polegających na opracowaniu przepisów zwalczających dyskryminację ze względu na płeć i orientację seksualną, w chwili obecnej Unia przyjęła przepisy chroniące przed dyskryminacją jedynie w dziedzinie zatrudnienia. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram w zakresie równego traktowania przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu, zakazuje dyskryminacji w dostępie do oraz warunkach zatrudnienia i samozatrudnienia, szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego i członkowstwa w 9

10 organizacjach pracowników i pracodawców z przyczyn religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej. Ma ona zastosowanie zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Państwa członkowskie miały wdrożyć przedmiotową dyrektywę do końca 2003 r. Innym aktem prawnym zakazującym dyskryminacji w UE jest Dyrektywa nr 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Do celów Dyrektywy należy wprowadzanie w życie zasady równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. W tym celu zawiera ona[dyrektywa] przepisy dotyczące wprowadzenia w życie zasady równego traktowania w odniesieniu do: a) dostępu do zatrudnienia, w tym do awansu zawodowego i szkolenia zawodowego; b) warunków pracy, w tym wynagrodzenia; c) systemów zabezpieczenia społecznego pracowników. Dyrektywa ta zawiera miedzy innymi definicje takich pojęć jak dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja bezpośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, które w identycznym brzmieniu obowiązują w Polsce dzięki Ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. 3. Prawo krajowe W Polsce zakaz dyskryminacji i równe traktowanie zapewniają różne akty prawne - zarówno te transponujące przepisy Unijne, jak i te rodzime, z których nadrzędnym jest oczywiście Konstytucja RP z dnia 2 czerwca 1997 r. Artykuł 32 Konstytucji głosi, że 1) Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2) Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Istotne znaczenie ma wspomniana już Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, której zakres zastosowania ogranicza się jednak prawie wyłącznie do obszaru zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiera ona istotne z punktu widzenia prowadzonych przez nas działań projektowych definicje dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej, molestowania, molestowania seksualnego i nierównego traktowania. Innym rodzimym aktem prawnym zakazującym dyskryminacji ze względu na płeć bądź orientację seksualną w obszarze zatrudnienia jest Kodeks Pracy. Zasada niedyskryminacji 10

11 oraz równego traktowania należą do podstawowych (głównych) zasad prawa pracy. To z kolei oznacza, iż regulacje zawarte w Kodeksie pracy nie mogą być sprzeczne z brzmieniem z tychże zasad, a ponadto winny być interpretowane w ich duchu. Zgodnie z brzmieniem art obowiązkiem pracodawcy jest poszanowanie godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Kolejne artykuły odnoszą się bezpośrednio do zagadnienia równości. Treść art wskazuje, iż pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełnienia takich samych obowiązków, co dotyczy w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn. Z kolei art wprowadza bezpośredni zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Zgodnie z jego brzmieniem, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, prze-konania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna. Zagadnienie równego traktowania uregulowane jest również w art. 18, zgodnie z jego treścią Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami nie mającymi charakteru dyskryminacyjnego. Rozdział IIa Kodeksu Pracy jest w całości poświęcony zagadnieniu równego traktowania. Ja wynika z treści przytoczonych powyżej przepisów, zakaz dyskryminacji ze względu na płeć bądź orientację seksualną oraz każdą inną przesłankę, został wprost wyrażony w obowiązujących w Polsce aktach prawnych i ma na celu zapewniać, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia, wystarczającą ochronę przed nierównym traktowaniem. Kodeks Pracy zakazuje dyskryminacji w zatrudnieniu Za naruszenie zasady równego traktowania uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji ze względu na płeć, którego skutkiem jest w szczególności: odmowa nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, a także pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Ta definicja niestety jest niejasna (pojęcia dyskryminacji oraz naruszenia zasady równego traktowania są używane synonimicznie) i pomija całe spektrum sytuacji, gdzie trudno o tak znaczące dowody jak różnica w wynagrodzeniu czy pominięcie przy przyznaniu dodatkowych świadczeń. Być może bardziej przydatne w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji jest BHP, które jednak nie ma jasno określonej definicji. Najprostsza to skrót obejmujący zbiór zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także niezależna dziedzina zajmująca się określaniem odpowiednich warunków pracy. Pewnym jest, że sytuacja gdy 11

12 pracownik jest nadmiernie obciążony fizycznie lub psychicznie, nie mieści się w spełnianiu standardów BHP, co jest polem do działań PIP/OIP. 4.2 Podstawy prawne funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy Podstawy prawne funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy reguluje Kodeks pracy oraz Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Aktem wewnętrznym, regulującym funkcjonowanie PIP jest Statut Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z treścią przepisów zawartych w wymienionych aktach, Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Sejm. Art. 5 ust. 1 ustawy o PIP reguluje zagadnienie okręgowych inspektoratów pracy. Zgodnie z jego brzmieniem, okręgowy inspektorat pracy obejmuje zakresem swej właściwości terytorialnej obszar jednego lub więcej województw. Jak wynika z powyższego nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji należą do ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz lokalnie okręgowych inspektoratów pracy. 6. Informacje o Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy z 2007, okręgowy inspektorat pracy stanowi jednostkę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, która jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy (zob. więcej w Rozdziale 5. Uwarunkowania prawne). Zasięg działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie obejmuje województwo małopolskie. Siedziba Inspektoratu mieści się przy Placu Szczepańskim Nr 5 w Krakowie. Na terenie województwa działają również odziały terenowe Okręgowego Inspektoratu Pracy znajdujące się w Nowym Sączu oraz Tarnowie. Okręgowa Inspekcja Pracy posiada zróżnicowany zasób narzędzi, metod, kompetencji, poprzez które może przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu. Do powyższych należy działalność kontrolno-nadzorcza, poradnictwo prawne, działalność prewencyjna oraz promocyjna (public realation). Poradnia prawna okręgowej inspekcji pracy jest często pierwszą instytucją, do której dyskryminowany pracownik/pracowniczka zgłasza się, szukając informacji i porady prawnej. Ponadto, inspektorzy pracy mogą wnioskować o ukaranie pracodawcy w przypadku stwierdzenia wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Natomiast wyniki przeprowadzanych kontroli mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy. Wśród ciekawszych 12

13 działań okręgowych inspektoratów pracy należy wymienić m.in. kontrolę ogłoszeń o pracę jednej z agencji zatrudnienia, w tym pod kątem naruszeń zasad równego traktowania w zatrudnieniu. W ramach kontroli w 2012 r. inspektor pracy OIP w Katowicach przeanalizował treść ofert pracy umieszczonych w Internecie, mediach oraz na tablicach informacyjnych pod kątem treści dyskryminacyjnych Metodologia działań Podejmując decyzję, co do metod jakimi będziemy posługiwać się w ramach naszego monitoringu, uznaliśmy, iż ich wachlarz musi być maksymalnie szeroki i zróżnicowany. Dlatego też, prócz tradycyjnych w działalności strażniczej narzędzi, takich jak analiza prawna, wnioski o dostęp do informacji publicznej, czy też analiza dostępnych raportów tematycznych, posłużyliśmy się także innowacyjnymi rozwiązaniami. Zaczęliśmy zwyczajnie - od ustalenia harmonogramu, co przy z góry określonym czasie prowadzenia działania strażniczego jest niezbędne. Poniżej nasz planowany harmonogram działań. Lp. Tabela 1 Planowany harmonogram działań Działanie Termin realizacji 0 Analiza treści strony www OIP w Krakowie oraz PIP VII 2013 r. 1 Kontekst międzynarodowy poszukiwanie zagranicznego Cały okres realizacji odpowiednika PIP oraz analiza jego zadań działania 2 Prasówka Cały okres realizacji działania 3 Analiza prawna 15 VIII 2013 r. 4 Analiza sprawozdań z działalności PIP 15 VIII 2013 r. 5 Analiza dostępnych raportów ngo w przedmiocie dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną 15 VIII 2013 r. 6 Analiza raportów NIK 23 VIII 2013 r. 7 Spotkanie z watchdogiem 25 VIII 2013 r. 8 Podsumowanie dotychczasowych działań oraz analiza zebranych materiałów od 1 IX 2013 r. 15 X 2013 r. 9 Obserwacja zewnętrzna 2/3 IX 2013 r. 10 Analiza stron www pozostałych OIP pod kątem treści antydyskryminacyjnych 15 IX 2013 r. 7 Zob. 13

14 11 1-szy wywiad z ngo Po 15 IX 2013 r. 12 Telefony do OIP (kilka prostych pytań, które pomogą ukierunkować treść wniosków o dip) Po 15 IX 2013 r. 13 Konstrukcja wniosków o dip 15 X 2013 r. 1 XI 2013 r. 14 Złożenie wniosków o dip Po 2 XI 2013 r. 15 Kontynuacja wcześniej rozpoczętych działań oraz praca nad raportem XII 2013 r. II 2014 r. 16 Działania doraźne Cały okres realizacji działania Harmonogram działań, który zaplanowaliśmy na początku został zrealizowany w pełni. Jednakże uznaliśmy, iż musimy wykorzystać jeszcze inne metody, aby dokonać dokładniejszej analizy problemu, a ponadto nieco zmodyfikować te, których używaliśmy dotychczas. Prócz wyżej wskazanych przeprowadziliśmy następujące działania: - nawiązaliśmy kontakt z monitorowanym podmiotem; - wykorzystaliśmy narzędzie informatyczne w celu stałego monitorowania strony www OIP w Krakowie pod kątem treści dot. dyskryminacji; - przeprowadziliśmy kolejny wywiad ze współpracownikiem ngo. Oto metody, które wykorzystaliśmy prowadząc nasz monitoring: 1) analiza prawna (regulacje krajowe, wspólnotowe oraz zagraniczne); 2) analiza raportów NGO, dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć i orientację seksualną - analiza treści raportów z użyciem klucza kategoryzacyjnego - słowa klucze pochodzą z Raportu przygotowanego przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną w ramach Projektu Monitoring Działań Podejmowanych przez Samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ; 3) analiza treści internetowych z użyciem wyżej wskazanej metody; 4) wnioski o dostęp do informacji publicznej; 5) wywiady z użyciem wywiadu kierowanego wywiady były prowadzone zgodnie z metodologią dostępną na stronie: Zgodnie z założeniami metodologii, narzędziem do wywiadu jest lista pytań zadawanych informatorom. Wywiad był autoryzowany oraz rejestrowany za pomocą dyktafonu. Lista pytań opracowanych na potrzeby jednego z wywiadów znajduje się w Załączniku 23. 6) kontakt z monitorowanym podmiotem; 14

15 7) obserwacja zewnętrzna; 8) narzędzie informatyczne w celu stałego monitorowania strony www pod kątem treści dot. dyskryminacji. 8. Opis działań 8.1 Informacje prasowe Postanowiliśmy zacząć od początku, zebraliśmy więc informacje prasowe na temat Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Dokonaliśmy przeglądu publikacji dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji przez małopolski OIP. Większość publikacji pochodzi z 2012 roku, wtedy to prowadzona była przez OIP kampania antydyskryminacyjna (wydarzenie w głównej mierze o charakterze artystycznym) Szczypawice - stop dyskryminacji, organizowana w ramach kampanii PIP Poznaj swoje prawa w pracy. Spotkanie organizowało OIP w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Fundacja Jaśka Meli Poza horyzonty. W ramach wydarzenia miał miejsce konkurs na najlepszą animację lub video dot. dyskryminacji, performers i przedstawienie teatralne nt. mobbingu w pracy 8. Informacja o tym wydarzeniu pojawiła się też na portalach: magiczny Kraków, stronie Fundacji Poza horyzonty, w Gazecie Wyborczej i Kronice Krakowskiej TVP Z informacji prasowych dowiadujemy się też o spotkaniu zorganizowanym w Gazeta Cafe w ramach kampanii PIP przeciw dyskryminacji z udziałem Pracownika OIP, psychologa i przedstawicieli Fundacji Poza Horyzonty. Na spotkaniu udzielane były porady z zakresu dyskryminacji w pracy 9. Pojawiło się kilka audycji i reportaży na temat dyskryminacji i mobbingu oraz działalności OIP. Przykład stanowi reportaż Ewy Szkurłat - dziennikarki Radia Kraków, w którym wypowiadają się osoby szykanowane w pracy i dyskryminowane np. ze względu na wiek, fakt posiadania dzieci, płeć. Wypowiadają się też pracownicy OIP m.in. o tym, że udzielają porad prawnych i dokonują kontroli, które mogą być dowodem w postępowaniu sądowym 10. W innym reportaż Ewy Szkurłat poznajemy historię kobiety, która ostatecznie wygrała sprawę w Sądzie Pracy. Jest też mowa o procedurach, jakie powinien podjąć pracodawca (w spotkani e_w_gazeta_cafe.html

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Anna Chęć Alina Kula

Anna Chęć Alina Kula Raport z monitoringu 167 gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Równe traktowanie w zatrudnieniu Równe traktowanie w zatrudnieniu Przepisy a rzeczywistość Raport z monitoringu ogłoszeń o pracę pod redakcją Karoliny Kędziory Krzysztofa Śmiszka Moniki Zimy Równe traktowanie w zatrudnieniu Przepisy

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej raport z badania ewaluacyjnego Część I Wstęp...3 Część II Metodologia badania ewaluacyjnego...4 CZĘŚĆ III. Zasada równości

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Prawa i Administracji PODYPLOMOWE STUDIUM EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I MARKETINGU Dominika Stelmachowicz-Pawyza ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla MŚP Spis treści Streszczenie wyników badania... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Spis treści Polska Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji... 3 Opinia

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci WARUNKI PRACY I RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W SUPERMARKETACH W POLSCE Z PERSPEKTYWY RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo