FINANSOWANIE I MODELOWANIE DUŻYCH INWESTYCJI RZECZOWYCH - niezbędne etapy i potencjalne dylematy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE I MODELOWANIE DUŻYCH INWESTYCJI RZECZOWYCH - niezbędne etapy i potencjalne dylematy"

Transkrypt

1 Grupa LOTOS S.A. FINANSOWANIE I MODELOWANIE DUŻYCH INWESTYCJI RZECZOWYCH - niezbędne etapy i potencjalne dylematy Stanisław Pokojski, Szef Biura Organizacji Finansowania (FO) Sławomir Kuras, Koordynator ds. modelowania w Biurze FO Konferencja PM 2015, Wydział Zarządzania UG, Sopot r. 1

2 AGENDA skrócona 1 2 BAZA DOŚWIADCZEŃ W FINANSOWANIU INWESTYCJI KLUCZOWE ETAPY W ORGANIZACJI FINANSOWANIA PROJEKTÓW 3 NIECO O MODELOWANIU FINANSOWYM PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 4 PODSTAWOWE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA INWESTYCJI 2

3 DUŻE INWESTYCJE RZECZOWE W GRUPIE LOTOS S.A. (d. R.G.) (1/2) Nazwa projektu Przedmiot i efekt projektu Okres finansowania Wartość projektu Reforming katalityczny Zwiększenie przerobu ropy o 65% (+produkcja benzyn bezołowiowych) Hydrokraking Program P10+ EFRA* Łącznie Zwiększenie przerobu ropy o 36% (+ wzrost produkcji oleju napędowego) Zwiększenie przerobu ropy o 75% Max. pogłębienie przerobu ropy MPLN 425 MUSD MEUR 511 MEUR Udział długu 81% 68% 61% 57% mln PLN * Projekt wspólny GL S. A. i LOTOS Asfalt - w końcowym etapie fazy przygotowawczej i aranżacji finansowania 3

4 DUŻE INWESTYCJE RZECZOWE W GRUPIE LOTOS S.A. (d. R.G.) (2/2) Nazwa projektu Kwota, struktura i waluta długu Finansujący Reforming katalityczny 47 MPLN 38 MUSD 2 polskie banki Hydrokraking Program P10+ EFRA Łącznie 100 MUSD 170 MCHF 225 MPLN 35 MPLN Merrill Lynch (USD) 11 europejskich banków (CHF) 3 polskie banki (2 -kredyt + 1 -obligacje) 975 MUSD Term Loan 200 MUSD Working Capital Loan 425 MUSD SACE Term Loan 150 MUSD Contingent Loan 400 MUSD Inventory Facility 17 światowych banków 4 polskie banki 432 MUSD kredyt terminowy 300 MPLN kredyt obrotowy Konsorcjum 7 finansujących (6+1) mln PLN Formuła finansowania CF CF HF PF/CF 4

5 mln ton ropy / rok Grupa LOTOS S.A. MOCE PRODUKCYJNE GRUPY LOTOS S.A. w l Program ,5 EFRA Inwestycje modernizacyjne 6 4 Reforming Katalityczny 3,3 Hydrokraking 4,

6 PROGRAM 10+ NA CZELE DUŻYCH POLSKICH INWESTYCJI 6

7 FINANSUJĄCY PROGRAM tombstone 7

8 WYRÓŻNIENIA DLA FINANSOWANIA PROGRAMU 10+ (1/2) 8

9 WYRÓŻNIENIA DLA FINANSOWANIA PROGRAMU 10+ (2/2) 9

10 KIEDY INTERESUJEMY SIĘ FINANSOWANIEM? INWESTYCJE PRZEJĘCIA CASH-OUT UDZIAŁOWCÓW GORSZE WYNIKI FINANSOWE ŁAGODNIEJSZE KOWENANTY EKSPANSJA PROBLEMY Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA CHĘĆ OBNIŻENIA RYZYKA 10

11 CO PROJEKT INWESTYCYJNY POWINIEN ZAPEWNIAĆ? WZROST WARTOŚCI ZGODNOŚĆ Z CELEM STRATEGICZNYM POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI ATRAKCYJNA STOPA ZWROTU KREOWANIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU DUŻA ODPORNOŚĆ NA ZMIANY KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW 11

12 FINANSOWANIE podstawowe etapy TYPOWE ETAPY PROJEKTU ROZPOZNANIE PRZYGOTOWANIE REALIZACJA ZAMKNIĘCIE ETAPY FINANSOWANIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO ROZPOZNANIE STRUKTURYZACJA ARANŻACJA URUCHOMIENIE SPŁATA M O D E L O W A N I E F I N A N S O W E 12

13 ROZPOZNANIE kluczowe działania ZESPÓŁ MULTIDYSCYPLINARNY Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI PIONU FINANSOWEGO ANALIZY TECHNICZNO- EKONOMICZNE ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH RYZYKA I SPOSOBY MITYGACJI ANALIZY FINANSOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWE SPONSORA ZDOLNOŚĆ I WIARYGODNOŚĆ KREDYTOWA ISTNIEJĄCE OGRANICZENIA PROGNOZOWANY CASHFLOW POTENCJALNE STRUKTURY FINANSOWANIA WRAŻLIWOŚĆ NA KLUCZOWE RYZYKA 13

14 ROZPOZNANIE model opłacalności CENY PRĄDU CENY ENERGII W PARZE PANEL STERUJĄCY CZAS PRACY INSTALACJI ZUŻYCIE SUROWCÓW CENY WÓD TECHNOLOGICZNYCH CENY ROPY I PRODUKTÓW CENY GAZU ZIEMNEGO DANE EKONOMICZNE DANE TECHNICZNE STRUKTURA PRODUKCJI PRODUKCJA MEDIÓW EMISJA GAZÓW INNE CENY UPRAWNIEŃ CO2 KOSZTY FUNKCJONOWANIA PROJEKTU RACHUNEK WYNIKÓW RACHUNEK CASH-FLOW NAKŁADY INWESTYCYJNE INNE IRR PROJEKTU NPV PROJEKTU ANALIZY WRAŻLIWOŚCI IRR KAPITAŁÓW NPV KAPITAŁÓW 14

15 STRUKTURYZACJA - cele OPTYMALIZACJA ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁOWEGO MAKSYMALIZACJA ZWROTU Z PROJEKTU OSIĄGNIĘCIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU KOMERCYJNEJ, TECHNOLOGICZNEJ I BIZNESOWEJ STABILNOŚCI PROJEKTU ZAPEWNIENIE KONTROLI NAD PROJEKTEM CELE ZAPEWNIENIE BANKOWALNOŚCI STRUKTURY 15

16 STRUKTURYZACJA organizacja procesu ZESPÓŁ DWUFILAROWY TECHNICZNY I FINANSOWY PODGRUPY TEMATYCZNE HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY KAMIENIE MILOWE DORADCY SPONSORA WYBÓR DORADCY BIZNESOWEGO/FINANSOWEGO WYBÓR DORADCY PRAWNEGO 16

17 STRUKTURYZACJA analizy i dokumentacja (1/3) BUDOWA BANKOWEGO MODELU FINANSOWEGO ANALIZY PROJEKTU I PODMIOTU ANALIZY ŹRÓDEŁ KAPITAŁU WŁASNEGO ANALIZY ŹRÓDEŁ KAPITAŁU OBCEGO ANALIZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WSZYSTKIE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI HORYZONT CZASOWY SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W KSZTAŁCIE OCZEKIWANYM PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE RYZYKA PROJEKTU POTRZEBY FINANSOWE PROJEKTU STRUKTURA I KONFIGURACJE FINANSOWANIA STANDING KREDYTOWY PODATKOWO KSIĘGOWE OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z INNEJ DOKUMENTACJI DYLEMAT (slajd 31 i 32) DYLEMAT (slajd 37) KREDYT DŁUGOTERMINOWY (amortyzowany) KREDYT NA VAT KREDYT REZERWOWY KREDYT OBROTOWY OBLIGACJE TRANSZE NA AKREDYTYWY I GWARANCJE KREDYTY GWARANTOWANE PRZEZ ECA KREDYT POMOSTOWY 17

18 STRUKTURYZACJA analizy i dokumentacja (2/3) WYBÓR DORADCÓW BANKÓW PRAWNEGO TECHNICZNEGO RYNKOWEGO UBEZPIECZENIOWEGO AUDYTORA MODELU BANKOWEGO PROCESY DUE DILIGENCE ROZPOCZĘCIE/ZAKOŃCZENIE PRZED WYJŚCIEM NA RYNEK BANKOWY UWZGLĘDNIENIE ICH WYNIKÓW W STRUKTURYZACJI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STRUKTURA DOKUMENTACYJNA ALOKACJA RYZYK NA PODMIOTY ZAANGAŻOWANE PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POTENCJALNE ZABEZPIECZENIA CHARAKTER RYNKOWY POWIĄZAŃ (arm s length) USTALENIE DOCELOWEJ STRUKTURY REALIZACYJNEJ FINANSOWEJ 18

19 STRUKTURYZACJA analizy i dokumentacja (3/3) SONDOWANIE RYNKU TEASER SPOTKANIA Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZWROTNEJ OCENA CHŁONNOŚCI I APETYTU RYNKU BANKOWEGO OKREŚLENIE KLUCZOWYCH PARAMETRÓW KOMERCYJNYCH OKRES FINANSOWANIA MARŻE PROWIZJE (aranżacyjna, od zaangażowania, agencyjne) OPŁATY OBOWIĄZKOWE (BFG) ZWROT KOSZTÓW (platforma internetowa, koszty zwrotne ) DOKUMENTACJA ARANŻACYJNA RFP PIM (Project Information Memorandum) TERMSHEET MODEL FINANSOWY UMOWY PROJEKTOWE RAPORTY DORADCÓW BANKOWYCH 19

20 ARANŻACJA etap zasadniczy KONTYNUACJA PROCESU DUE DILIGENCE WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI, SESJA Q&A NEGOCJACJE TERM SHEET U MODYFIKACJE STRUKTURY FINANSOWANIA UZYSKANIE OFERT WIĄŻĄCYCH (COMMITMENT LETTER) NEGOCJACJE SZCZEGÓŁOWEJ DOKUMENTACJI UZYSKANIE DECYZJI KORPORACYJNYCH PODPISANIE DOKUMENTACJI FINANSOWEJ ZAMKNIĘCIE FINANSOWE (WYPEŁNIENIE CP DLA URUCHOMIENIA ŚRODKÓW) 20

21 URUCHOMIENIE FINANSOWANIA zasady i warunki RACHUNKI OBOWIĄZKOWE COMPLETION TEST MECHANIKA WYPŁAT IMPLEMENTATION PLAN WSPÓŁPRACA Z DORADCĄ TECHNICZNYM AKTUALIZACJA MODELU FINANSOWEGO 21

22 SPŁATA DŁUGU zasady i warunki RACHUNKI OBOWIĄZKOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZGODY BANKÓW KOWENANTY FINANSOWE DSRA DSA MMA IPA SPRAWOZDANIA FINANSOWE RAPORTY OPERACYJNO - ŚRODOWISKOWE BUDŻETY ROCZNE COMPLIANCE LETTER WAIVER LETTERS ZMIANY W UMOWACH ZMIANY WŁAŚCICIELSKIE (np. Change of control) DSCR NET DEBT/EBITDA, TCNW (Tangible Consolidated Net Worth) KASKADA RACHUNKÓW PODATKI KOSZTY OPERACYJNE FINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO OBSŁUGA ZADŁUŻENIA RACHUNKI REZERWOWE NADWYŻKA PIENIĘŻNA DO DYSTRYBUCJI 22

23 DECYZJE KORPORACYJNE W ARANŻACJI FINANSOWANIA Zgody Rady Nadzorczej na: Uchwała Zarządu Uchwała Zarządu Uchwały Zarządu Zgody WZA realizację inwestycji zaciąganie zobowiązań zawarcie kluczowych umów transakcje kapitałowe wydatkowanie środków publicznych ROZPOZNANIE STRUKTURYZACJA ARANŻACJA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW SPŁATA Zgody Rady Nadzorczej Komitet inwestycyjny Komitet inwestycyjny Zgody Rady Nadzorczej Zgody WZA na: dysponowanie nieruchomościami ustanowienie zabezpieczeń na majątku 23

24 TYPOWA STRUKTURA MODELU FINANSOWEGO CONTROL PANEL INPUTS SCENARIUSZE ZMIANY KLUCZOWYCH PARAMETRÓW PODSUMOWANIE WSKAŹNIKÓW SOURCES & USES WIĘKSZOŚĆ DANYCH WEJŚCIOWYCH CAPEX STRUKTURA FINANSOWANIA I ZAŁOŻENIA KOSZTOWE DANE MAKROEKONOMIC ZNE SEMESTRIAL WORKINGS SZCZEGÓŁOWE PRZELICZENIA JEDEN LUB KILKA ARKUSZY OUTPUTS PODSUMOWANIE DANYCH FINANSOWYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRAFIKI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW 24

25 ATRYBUTY MODELU FINANSOWEGO INTERWAŁY CZASOWE AUTOMATYZACJA OBLICZEŃ KALKULACJE PODATKOWE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI/ZDEFINIOWANE SCENARIUSZE AUDYT MODELU POD KĄTEM: BŁĘDÓW RACHUNKOWYCH PODATKOWO-KSIĘGOWYM POPRAWNOŚCI IMPLEMENTACJI DANYCH OD DORADCÓW WALIDACJI DANYCH PRZEZ DORADCÓW KOLORY W MODELU CZARNE WART. DODATNIE CZERWONE WART. UJEMNE SZARE KALKULACJE KONTROLKI - OK., TAK, BŁĄD, NIE DATABOOK + MANUAL 25

26 [m PLN] [m PLN] mar-08 cze-08 wrz-08 gru-08 mar-09 cze-09 wrz-09 gru-09 mar-10 cze-10 wrz-10 gru-10 mar-11 cze-11 wrz-11 gru-11 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 million $ million $ [m PLN] [m PLN] Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 million $ million $ million $ Grupa LOTOS S.A. PRZYKŁADOWE SCREENSHOT Z MODELU FINANSOWEGO Uses of funds USD million % Sources of funds USD million % Main indicators 1 Scenario PRAWDA PRAWDA Implementation costs to date (1) % Equity to date ,6% Additional implementation costs prior financial close (2) % Outstanding Borrower s Funds ,3% Key Dates Investment costs % Model start 1 date 1-janv.-08 Contingencies 226 8% Inventory Facility Closing Date 1-janv.-08 On-going CAPEX 103 4% GLSA generated "Equity" ,9% Financial Close 1-juil.-08 Costs overruns - 0% Construction duration 36 months Total CAPEX % End of Construction 31-déc.-10 Term loan ,6% Total Financing Costs 183 7% Tranche2: Tranche SACE (2) ,9% Financing '000 USD Intial funding of DSRA 66 2% Tranche3: - 0,0% Inventory Facility size Tranche4: Contingent Facility 150 5,6% Tern Loan size Total Financing Costs 249 9% Total Debt Funding ,1% Contingent Facility size Working Capital Facility Total Uses % Total Sources % (1) As at 31/12/2007 (2) Discussions on-going with SACE Excess (Shortfall) Equity - Inventory Facility undrawn Cash Movements and cash position during construction Capex Cover Ratio Debt facilities outstanding ,60 2,40 2, ,00 1, ,60 1,40 1, ,00 0,80 0, ,40 0, % 90% % 70% % % 40% % 20% % 0 0% Main Indicators Cash Available for Debt Service & Cover Ratios Debt Service Scenario ,0 Part of Baloon non repaid Debt Prepayments DSCRs Average Minimum Semi-Annual (scheduled Repayment) 2,25 1,82 2,5 Debt Scheduled Principal Repayment (+/- Deferral) Semi-Annual (Incl. Prepayment) 1,94 1,54 Interest Payments , Commercial debt tenor 12,5 Years Average life of the Scheduled Senior loan 6,8027 Years 1, LLCRs 60 Minimum LLCR 3,15 1,0 50 LLCR at first repayment date 3,15 40 First scheduled repayment Date 30-Jun ,5 Last scheduled repayment Date 31-Dec Date at which the Balloon is fully repaid 30-Jun-2016 CFADS Scheduled Debt Service DSCR Inventory Facility Size Facilities outstanding over the project life CFADS and Debt service per barrel , , , , , , , , Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan Financing costs / bbl Senior debt intersts / bbl Bilateral facilities outstanding Inventory Facility outstanding Scheduled principal repayment / bbl CFADS / bbl Inventory Market Value Borrowing Base (85% of the Value) Working Capital Facility outstanding Senior Term Facilities outstanding Inventory Facility outstanding Cumulated Cash Available for Distribution Cash EoP Total Cash Available For Project Costs Total Project Costs Minimum cash required for distribution in construction Cumulated Uses Senior Debt outstanding %Senior Debt financing Project Capex Coverage Ratio Capex Costs Coverage Ratio 10+ Programme Capex Summary Financial Indebtedness Cash - including financing Revenues and EBITDA margin % % % % 0 0 0% Przychody marża EBITDA Asset structure Liabilities structure Costs Overruns Non-current assets Current assets Liabilities and provisions Equity Capitalised Financing Costs (incl. DSRA funding) GLSA on-going capex Bilateral Facilities Inventory Facility Working capital Term Loan SACE Debt Tranche service and DSCR 10+ programme contingencies (assumed spent) Contingent Facility Working Capital -300 Facility 1 600,0 10+ programme outstanding capex ,0 Deferral , ,0 Capex spent as of June , , , , (200,0) Investment loan - tranche 1 Interest DSCR with cash DSCR without cash Inventories Receivablesi Liabilities Cash Net working capital Production, Refinery Yield and Load Factor Products volumes processed by the refinery Stocks (Ton's 000) of the refinery ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Stocks of Crude Stocks of semi-products Gasolines Gasolines Diesel Naphta Gasoil Jet naphtha Diesel Gasoil Total Production Total Feedstocks processed HSFO LPG Bitumens VGO Other Jet HSFO LPG Refinery load factor Refinery Yield Bitumens VGO/Hydrowax Others Projects assum ptions: Financing: Alerts: Cov enants: Market price assumptions: Downside Case Turn on/off reserve account: PRAWDA Balance (A=P): PRAWDA DSCR: PRAWDA Dow nside Case 1 Base Case Cash sweep 0 Postive cash balance PRAWDA Average DSCR: 1,79267 Upside Case Final TLF repayment date Final effective TLF repayment date Project launch: CA PEX overrun: 0% - OPEX overrun: 0% Change in USD/PLN rate: 0% Ticekts for obligatory inventories: 0 0 A nnual Base Feedstock 100% 1 ## Annual Capacity - % utilisation 96% Annual feedstock volume [ths ton]

27 STRATEGICZNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (1/4) Czy opłacalność projektu to jedyne kryterium decyzyjne? NIE, dodatkowo należy uwzględnić co najmniej: Ryzyka związane z realizacją projektu, w tym: - Rynkowe - Technologiczne - Środowiskowe Wewnętrzną konkurencję między projektami inwestycyjnymi sponsora Zgodność z corebiznesem sponsora 27

28 STRATEGICZNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (2/4) Corporate Finance, czy Project Finance? Główne determinanty wyboru to: 1. Zakres projektu 2. Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa sponsora 3. Potrzeba wyeliminowania ryzyk projektu 4. Możliwości wyodrębnienia projektu: prawnego, technologicznego, biznesowego 5. Gotowości i możliwości do wprowadzania przez finansujących ograniczeń w działalności sponsora 6. Możliwości kadrowe dla przygotowania i realizacji projektu w SPV Pro i Contra CF: (+) Niższe koszty finansowania, (+) Kredytobiorca o ugruntowanej wiarygodności i historii, (+) Mniej rozbudowana dokumentacja niższe koszty prawne (-) Wprowadzenie ograniczeń w swobodzie działalności sponsora, (-) Ewentualne trupy w szafie u sponsora (-) Cały wklad własny musi zostać wygenerowany przez sponsora Pro i Contra PF: (+) Możliwość wprowadzenia do projektu współinwestorów, (+) Wyizolowanie części ryzyk projektu do SPV, (+) Odizolowanie projektu od ryzyk sponsora (ring fence), (+) Możliwość pozyskania większej kwoty finansowania niż w CF, (-) Wyższe koszty finansowania, (-) Bardziej skomplikowana struktura dokumentacyjna, (-) Większa kontrola banków 28

29 STRATEGICZNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (3/4) CF w formie Ring fencing? LUB Może Over the fence? Pro i Contra: (+) Zapewnienie pełnowartościowego, całościowego zabezpieczenia kredytów (na bazie ongoing concern ) w oparciu o działalność projektową, z jednoczesnym odcięciem banków od ryzyk pozostałej działalności zwiększenie prawdopodobieństwa pozyskania finansowania, (+) Elementy działalności spółki, nie będące przedmiotem ring fencingu pozostają poza kontrolą i zainteresowaniem banków większa swoboda w rozwoju takich działalności, Pro i Contra: (+) Zmniejszenie kwoty nakładów inwestycyjnych do poniesienia przez sponsora, (+) Skupienie się na tej części działalności, na której sponsor się najlepiej zna, (+) Pozostawienie działalności, w której sponsor nie posiada kompetencji dla wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych LUB LUB (-) Bardziej skomplikowana struktura projektu, w szczególności gdy spółka prowadzi dużo różnych działalności, (-) Potencjalne trudności z wydzieleniem aktywów i przepływów od reszty działalności wpływ na operacyjną obsługę projektu i finansowania. (-) Zwiększenie kosztów operacyjnych projektu w okresie eksploatacji /podzielenie się profitami z projektu z podmiotami zewnętrznymi (-) Utrata kontroli nad realizacją i eksploatacją części projektu zwiększenie ryzyka, (-) Bardziej skomplikowana struktura kontraktowa projektu. 29

30 STRATEGICZNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (4/4) Jacy współinwestorzy i ich partycypacja? Branżowi: Podmioty tożsame lub podobne Licencjodawcy projektu Wykonawcy projektu Wykonawcy OTF Ograniczenia w angażowaniu inwestorów branżowych Finansowi: Fundusze infrastrukturalne Fundusze inwestycyjne Instytucje multilateralne (np. EBOR, EBI) PIR Uwarunkowania w angażowaniu współinwestorów 30

31 FUNDAMENTALNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (1/7) Skąd kapitał własny? Wewnętrzny wygenerowany przez sponsora projektu: przed jego realizacją w trakcie realizacji Zewnętrzny: z nowych emisji akcji lub udziałów od współinwestorów od partnerów handlowych / forward sale z kredytu sponsora projektu przeznaczonego na kapitał własny SPV finansowanie typu mezzanine Ile kapitału własnego, a ile długu? Czynniki determinujące relację kapitał własny/dług: Dysponowanie i możliwości pozyskania kapitału własnego przez sponsora Ryzyko branży sponsora Poziom i alokacja ryzyk w projekcie Pozakapitałowe wsparcie sponsora dla projektu Typowe struktury equity/debt Implikacje wyboru struktury finansowania 31

32 FUNDAMENTALNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (2/7) Czy tylko finansowanie nakładów rzeczowych? Struktura wydatków stricte inwestycyjnych: rzeczowe nakłady inwestycyjne kredyty rezerwowe akredytywy i gwarancje dla wykonawców finansowanie VAT Refinansowanie dotychczasowego zadłużenia sponsora Finansowanie kapitału obrotowego w okresie eksploatacji: kredyty obrotowe ciągnione kredyty w rachunku bieżącym akredytywy i gwarancje w okresie eksploatacji Finansowanie i refinansowanie wzrostu wartości zapasów (!) 32

33 FUNDAMENTALNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (3/7) Co decyduje o wyborze rodzaju, struktury i waluty długu? Warunki na rynkach finansowych Płynność rynku inwestorów Wybór waluty długu determinują: Waluta przychodów sponsora Waluta nakładów na projekt Dostępność i koszty walut Apetyt na ryzyko banków komercyjnych Wielkość inwestycji Elastyczność działalności 33

34 FUNDAMENTALNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (4/7) Ile i jakiego hedgingu? Hedging obowiązkowy: Hedging opcjonalny/fakultatywny: Uwarunkowania Hedging stopy procentowej i walutowy Okres i moment hedgowania Poziom i strony transakcji hedgingowych Towarowy (commodity) o Cen materiałów lub wyrobów o Marży przerobowej Inne, np. uprawnień do emisji CO2 Poziom i strony transakcji hedgingowych 34

35 FUNDAMENTALNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (5/7) Jak alokować ryzyka? Rozkład ryzyk projektu na jego uczestników: Sponsora Licencjodawców Wykonawców Odbiorców produktów Dostawców Wpływ poziomu i alokacji ryzyka na strukturyzację i finansowanie projektu Project managera Operatora projektu Ubezpieczycieli Banki 35

36 FUNDAMENTALNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (6/7) Jakie konsorcjum finansujących? Czynniki decydujące: Wielkość, charakter i atrakcyjność projektu inwestycyjnego Potencjał i pozycja rynkowa sponsora Warunki na rynku bankowym Zainteresowanie instytucji multilateralnych i innych instytucji finansowych Relacje sponsora z bankami Możliwość wykorzystania środków wsparcia Charakter i skład konsorcjum finansującego: Underwriting Club Deal 36

37 FUNDAMENTALNE DYLEMATY ARANŻACJI FINANSOWANIA (7/7) Doradcy ds. projektu? Doradcy sponsora Doradcy finansujących: Prawny Rynkowy Techniczny Ubezpieczeniowy Audytor modelu finansowego Jakie kowenanty finansowe, obowiązki i wymogi stawiane sponsorowi? Ograniczenia swobody działalności (w tym cash cascade) Typowe kowenanty finansowe: Net debt/ebitda ADSCR Wybór i współpraca z doradcami Obowiązki informacyjne Finansowanie zaangażowania doradców 37

38 INNE ISTOTNE DYLEMATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Ile i jakie zabezpieczenia i ubezpieczenia? Jak optymalizować księgowo i podatkowo finansowanie? Jakie uwarunkowania rozpoczęcia fazy realizacyjnej projektu inwestycyjnego? Jakie są współzależności między kontraktem wykonawczym (EPC) a finansowaniem projektu? Jaki charakter i zakres warunków zawieszających uruchomienie finansowania? 38

39 Grupa LOTOS S.A. Ul. Elbląska 135 Gdańsk 39

Program Inwestycje Polskie. Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR 21.02.2013

Program Inwestycje Polskie. Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR 21.02.2013 Program Inwestycje Polskie Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR 21.02.2013 1 Proces inwestycyjny (1/4). Analiza wstępna Analiza wstępna Analiza szczegółowa Due diligence Zamknięcie Czynności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska MILLER &MODIGLIANI Międzynarodowe Finansowanie Przedsiębiorstw, Wykład 4 1 WACC Średnioważony koszt kapitału (WACC) to krańcowy koszt pozyskania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A.

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Jak zostać zielonym milionerem Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Przygotowanie projektu Właściwa ilość substratu 2 Przygotowanie projektu Stabilność dostaw 3 Przygotowanie projektu Tendencje rynkowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Program EFRA. Zawarcie umów finansowania Programu oraz kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji

Program EFRA. Zawarcie umów finansowania Programu oraz kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji Program EFRA Zawarcie umów finansowania Programu oraz kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji Charakterystyka programu EFRA ZAKRES Budowa instalacji opóźnionego koksowania

Bardziej szczegółowo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Wrocław, 1 lipca 2015 r. Spis treści PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r.

Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r. Dobre praktyki transakcji PPP Kraków, kwiecień 2014r. Akademia PIR Spis treści Obraz rynku PPP Finansowanie projektów PPP Rozpoznanie Ryzyk 1 Obraz rynku PPP 2 Obraz rynku PPP Oczekiwania a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie Wartości i Kondycji Finansowej Nieruchomości Anna Duchnowska. 29 Marca 2012

Podnoszenie Wartości i Kondycji Finansowej Nieruchomości Anna Duchnowska. 29 Marca 2012 Podnoszenie Wartości i Kondycji Finansowej Nieruchomości Anna Duchnowska 29 Marca 2012 Agenda 1. Co to jest wartość 2. Rola Asset Managera w podnoszeniu wartości 3. Cykl inwestycji - zakup / zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej listopad 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Montaż finansowy dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Finansowanie Strukturalne Struktura finansowa, która opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych będących pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Katowice, 22-23 września 2009 r. Monika Mroczek 1 Cechy PPP Duże zróżnicowanie prawne i strukturalne (np.: zaprojektuj-wybuduj-finansuj-eksploatuj

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 09 czerwca 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 37,4 mld EUR na koniec 2013 typowy poziom inwestycji: 3,5 mld EUR

Bardziej szczegółowo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Spis treści PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Część 1: Finansowanie

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować projekt PPP. 24 października 2013 r. Łódź

Jak przygotować projekt PPP. 24 października 2013 r. Łódź Jak przygotować projekt PPP 24 października 2013 r. Łódź Agenda Rynek finansowy Charakterystyka PPP Jak przygotować projekt PPP Analizy finansowo-ekonomiczne 1 1. Rynek finansowy Rynek finansowy Duża nadpłynność

Bardziej szczegółowo

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014 Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Warszawa, 13 maja 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015 2015-03-10 20:36 VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. otrzymała od banku

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący ekspansję zagraniczną polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.

Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. Wielki Słownik Języka Polskiego: bankiet banknot.... bankowo bankowość TheFreeDictionary: bankable Bankowalność definicja bankowalny/bankowalność? Acceptable

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna

01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna 01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna Dr Anna Wojewnik-Filipkowska Katedra Inwestycji i Nieruchomości 1 Czy portfolio opcji jest więcej warte, niż opcja

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r.

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. Grupa LOTOS S.A. (GPW: LST, Thomson Reuters: LTS.WA, Bloomberg: LTS PW) Dane zawarte w niniejszym raporcie są szacunkowe,

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF

Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF Dane finansowe na dzień: zamknięcie III kwartału 2015 rok Warszawa, dn. 21 grudnia 2015 roku Informacja prawna Niniejsza prezentacja wyników finansowych spółek

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS 3kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 27 października, 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS 3kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 27 października, 2016 Grupa Kapitałowa LOTOS 3kw. 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe 27 października, 2016 1 1 Podstawowe informacje 3-6 2 Otoczenie makroekonomiczne 7-11 3 Segment wydobywczy 12-16 4 Segment produkcji i handlu

Bardziej szczegółowo

ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego

ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego Bojano, 9 grudnia 2016 Plan naprawczy wyniki podjętych działań Kluczowe obszary planu naprawczego Sprzedaż łodzi Sprzedaż innych wyrobów Produkcja Plan

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Michał Kłaczyński SGH 2010 PROCES INWESTYCYJNY

Michał Kłaczyński SGH 2010 PROCES INWESTYCYJNY Michał Kłaczyński SGH 2010 PROCES INWESTYCYJNY Przedsiębiorstwo, które zamierzamy przejąć lub objąć mniejszościowy udział Kwestie biznesowe ile kontroli za jaki wkład (wycena firmy) Kupujemy akcje/udziały

Bardziej szczegółowo

Link Spis treści Table of contents P&L Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów Consolidated statement of comprehensive income B&S

Link Spis treści Table of contents P&L Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów Consolidated statement of comprehensive income B&S Link Spis treści Table of contents P&L Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów Consolidated statement of comprehensive income B&S Skonsolidowane Sprawozdanie z Pozycji Finansowej Consolidated

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Komunalnych

Finansowanie Inwestycji Komunalnych Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Polska Południowa Finansowanie Inwestycji Komunalnych Bank BPH kim jesteśmy? Jeden z największych banków na polskim rynku lider w zakresie nowatorskich rozwiązań, w

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran polskich przedsiębiorstw: Iran Konferencja Iran post sanctions Warszawa, 2 września 2016 Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji Wsparcie ze strony Grupy BGK Wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2016 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący projekty zagraniczne polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Akcje, pożyczki,

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Determinanty rentowności obligacji. Warszawa, 10.12.12 PZU SA/ PZU Zycie SA, Biuro Inwestycji Strukturyzowanych

Determinanty rentowności obligacji. Warszawa, 10.12.12 PZU SA/ PZU Zycie SA, Biuro Inwestycji Strukturyzowanych Determinanty rentowności obligacji Warszawa, 10.12.12 PZU SA/ PZU Zycie SA, Biuro Inwestycji Strukturyzowanych Tenor Dług/PKB Polski rynek długu korporacyjnego na tle rynku europejskiego Średni tenor obligacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Wzór Planu operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert 1/2016 Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1 Plan operacyjny jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw z branży budowlanej

Finansowanie przedsiębiorstw z branży budowlanej Deutsche Bank Please send your feedback Finansowanie przedsiębiorstw z branży budowlanej Ocena i możliwości ograniczania ryzyka Piotr Piechota Warszawa, 15 kwietnia 2013 0 Agenda 1. Background. 2. Ocena

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wydział Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie USM Opiekun: Dr Grzegorz Michalski

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A.

Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A. Jarosław Piechotka Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A. Główne zagadnienia prezentacji Prezentacja Spółki Polimex-Mostostal S.A. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo