TENDENCJE NA RYNKU MŁODYCH KONSUMENTÓW. dr Ewa Badzińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TENDENCJE NA RYNKU MŁODYCH KONSUMENTÓW. dr Ewa Badzińska"

Transkrypt

1 TENDENCJE NA RYNKU MŁODYCH KONSUMENTÓW dr Ewa Badzińska

2 PLAN PREZENTACJI 1. Charakterystyka młodych konsumentów 2. Aktywność rynkowa młodzieży 3. Współczesne trendy konsumenckie wśród młodzieży 4. Komunikacja z młodymi uczestnikami rynku

3 1. Charakterystyka młodych konsumentów MŁODZIEŻ zbiór różnych grup społecznych o zróżnicowanym potencjale rozwojowym, odmiennych interesach, możliwościach i szansach ich realizacji. Podział młodzieży wg kryterium wieku: młodsze nastolatki lat starsze nastolatki lat młodzi dorośli lat

4 Charakterystyka młodych konsumentów Młodzi konsumenci to: liczący się i rozwijający się fragment rynku o dużej sile nabywczej - segment młodych konsumentów w Polsce liczy blisko 6,8 mln osób, co stanowi prawie 18% populacji Polaków, rynek prospektywny, niezwykle atrakcyjny dla wielu oferentów, rynek trudny do poznania i segmentacji ze względu na dużą dynamikę zmienności postaw oraz występowanie różnic w przekroju charakterystyk społecznoekonomicznych i demograficznych,

5 Charakterystyka młodych konsumentów aktywni uczestnicy rynku - wzrastająca rola w rodzinie, samodzielna realizacja zakupów wielu dóbr dla siebie, rówieśników i dorosłych, wymagający i baczni obserwatorzy rynku, krytycy i kreatorzy nowych potrzeb, postaw i zachowań, otwarci na nowości, zmieniające się mody i trendy, zainteresowani innowacyjnymi produktami i usługami, świadomie podejmują działania niekonwencjonalne, podkreślając swoją indywidualność, stronią od przyjętych standardów i stereotypów.

6 Generacja Y Pokolenie młodych konsumentów urodzonych w latach 80- tych i 90-tych XX wieku, aktywnych rynkowo, odważnych i obeznanych z nowoczesną technologią. Generacja ukształtowana przez komputery i Internet, dorastająca w warunkach gospodarki rynkowej oraz postępującego procesu globalizacji. generacja Internetu - cyfrowa generacja - generacja Millenium - słoneczna generacja Przewiduje się, że generacja Y z uwagi na swoją specyfikę przyczyni się w przyszłości do znacznych przeobrażeń na rynku, szczególnie gdy dzisiejsi 20-latkowie zaczną zajmować ważne stanowiska kierownicze w firmach.

7 2. Aktywność rynkowa młodzieży Zakupy własne oraz udział w decyzjach dotyczących zakupu produktów dla innych członków rodziny - funkcja doradców, ekspertów, a nawet decydentów Ponad 90% młodych ludzi bierze aktywny udział w podejmowaniu decyzji o rodzinnych zakupach.

8 Produkty i usługi dla rodziny, na zakup których ma wpływ młodzież w wieku lat Sprzęt radiowo-telewizyjny do użytku dla całej rodziny Telefon komórkowy 60,3 58,7 62,2 68 Wycieczki, wczasy 46 64,1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe 41,7 67,3 Sprzęt sportowy i rekreacyjny 37,8 50 Kosmetyki dla rodziców 15,3 40,4 Ubrania dla rodziców 16 34,6 Samochód Nie mam wpływu na zakup produktów/usług dla rodziny 5, ,2 30 dziewczęta chłopcy Inne produkty i usługi 7,1 5, % odpowiedzi Źródło: oprac. własne na podstawie: Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, red. A. Olejniczuk-Merta, W-wa, PWE 2007, s. 130.

9 Aktywność rynkowa młodzieży Poszukiwanie informacji o produktach i usługach przed ich nabyciem - istotny aspekt świadczący o wzrastającej świadomości rynkowej i nowym stylu konsumpcji.

10 Źródła informacji o nowych produktach/usługach Z reklam (TV, radio) 79% 88% Od znajomych, przyjaciół 55% 62% Z gazetek promocyjnych 42% 47% Z reklam inrernetowych 35% 47% Kobiety Mężczyźni owiaduję się w sklepie/w miejscu sprzedaży 36% 37% Szukam w internecie 20% 42% Reklama zewnetrzna (np.billboardy) 28% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Źródło: Oprac. własne na podstawie wyników badań ankietowych, N=1073, lat, luty - kwiecień 2009

11 Sposoby poszukiwania informacji o produktach/usługach w Internecie Źródło: E-commerce w Polsce, GemiusReport, maj 2009, N=1263 respondenci, którzy kupują w Internecie

12 Tendencje zachowań polskich internautów na rynku e-commerce w latach Źródło: E-commerce w Polsce, GemiusReport, maj 2009, N=1263 respondenci, którzy kupują w Internecie

13 Aktywność rynkowa młodzieży Preferencja centrów i galerii handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i spotkań towarzyskich. Wzrastająca aktywność na aukcjach i w sklepach internetowych.

14 Preferowane przez młodzież miejsca zakupu produktów/usług Centra Handlowe, Galerie 76% 79% Sklepy i aukcje internetowe 38% 49% Sklepy w centrum miasta 21% 31% Sklepy w pobliżu domu 16% 27% Kobiety Bazary, targowiska 15% 29% Mężczyźni Supermarkety 13% 19% Sklepy second-hand 7% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% odsetek respondentów Źródło: Oprac. własne na podstawie wyników badań ankietowych, N=1073, lat, luty - kwiecień 2009

15 3. Współczesne trendy konsumenckie wśród młodzieży GLOBALIZACJA KONSUMPCJI proces upowszechniania się oferty produktów lansowanych na rynkach światowych, prowadzący do przenikania i upodabniania się wzorów spożycia i zachowań konsumenckich w różnych zakątkach świata oraz tworzenia globalnej kultury konsumpcyjnej.

16 Współczesne trendy konsumenckie wśród młodzieży - procesy umasowienia konsumpcji i uniformizacji oferty towarowo-usługowej (globalny zasięg sieci handlowych, centra handlowe, sieci restauracji fast-food) - silny wpływ najnowszych trendów kosmopolitycznej kultury globalnej (sfera kultury, rozrywki, rekreacji i zagospodarowania czasu wolnego)

17 Współczesne trendy konsumenckie wśród młodzieży GLOBAL TEENAGER - żyją w zuniformizowanym świecie kultury pop - wyjątkowo podatni na międzynarodowe wzorce - główni adresaci kampanii promocyjnych globalnych koncernów - nie wykazują postaw etnocentrycznych - nie odczuwają potrzeby promowania produktów krajowych - świadomie preferują produkty zagraniczne (internacjonalizm konsumencki)

18 Współczesne trendy konsumenckie wśród młodzieży INDYWIDUALIZACJA STYLÓW ŻYCIA niekonwencjonalny styl ubioru, zachowania i wyznawane wartości (postępująca indywidualizacja zachowań rynkowych, stylów życia i tworzenie się subkultur). Indywidualizacja masowa (mass customizing) - konieczność dostosowywania ofert rynkowych do indywidualnych potrzeb klientów na masową skalę. Kastomeryzacja (customerization) - daleko idąca personalizacja nie tylko oferty produktowej, ale również działań marketingowych (korespondencji, obsługi, unikatowych kompozycji elementów marketingu-mix)

19 Współczesne trendy konsumenckie wśród młodzieży PROSUMPCJA zaangażowanie konsumentów w proces produkcyjny, umożliwienie projektowania własnych wyrobów. PROSUMENT jest konsumentem aktywnym i zaangażowanym, upowszechnia swoją wiedzę konsumencką, dzieli się dobrymi i złymi doświadczeniami wśród innych konsumentów, rekomenduje bądź odradza dany produkt, wymaga bardziej zindywidualizowanych produktów i informacji, przejmuje na siebie części pracy dotychczas wykonywanej przez producenta, chce mieć możliwość wpływania na cechy czy sposób powstawania wybieranego produktu, chce być traktowany jako konkretna, niepowtarzalna osoba.

20 Współczesne trendy konsumenckie wśród młodzieży CROWDSOURCING - czerpanie wiedzy, pomysłów i inspiracji z tłumu. Generation C - aktywni i kreatywni w swoich działaniach konsumenci, którzy nie tylko wyrażają opinie na temat cech czy sposobów powstawania wybieranego produktu, ale wręcz generują pomysły, współtworzą treści reklam oraz koncepcje nowych produktów. np. serwis InnovationExchange.com jest platformą wymiany wiedzy i pomysłów bez formalnych granic, skierowany do aktywnych konsumentów, tzw. fresh thinkers

21 Współczesne trendy konsumenckie wśród młodzieży TECHNICYZACJA KONSUMPCJI dynamiczny rozwój handlu elektronicznego (e-commerce) przybierający na sile rozwój m-handlu (m-commerce mobile commerce) istotne zmiany w obyczajach młodego człowieka w jego codziennym wymiarze (np. relacje międzyludzkie realizowane są w przestrzeni wirtualnej - poszukiwanie wirtualnych przyjaciół na portalach społecznościowych, zanik tradycyjnego wysyłania listów na rzecz i, sms-ów, mms-ów).

22 Odsetek osób korzystających z Internetu w latach 2008/2009 Źródło: Gemius S.A., Polski Internet 2008/2009

23 Odsetek osób korzystających z Internetu w 2009 roku - Z Internetu w Polsce korzystało w minionym roku 50,2% całej populacji, z czego połowę stanowili mężczyźni. - Młodzież generuje największy ruch na zasobach sieci, intensywnie i aktywnie korzystając z Internetu. - Według kryterium wieku wśród internautów dominują osoby w wieku lat oraz lat, a następnie 7-15 lat. Badanie NetTrack firmy Millward Brown SMG/KRC, N= 6044 respondentów, którzy korzystają z Internetu, październik-grudzień 2009.

24 Internet stacjonarny vs. mobilny w Polsce 2010 Polacy coraz częściej wykorzystują Internet mobilny Internauci z dostępem mobilnym to w większości ludzie młodzi - 55% z nich korzysta w ten sposób z sieci. Mobilny Internet wykorzystywany jest głównie do kontaktu ze znajomymi, słuchania muzyki oraz czytania wiadomości i postów. Internet stacjonarny wykorzystywany jest głównie do poszukiwania informacji, robienia zakupów, oglądania telewizji oraz załatwiania spraw finansowych.

25 Wykorzystywanie Internetu stacjonarnego i mobilnego w Polsce 2010 Źródło: Badanie Mobilność 2010, 2009/2010 roku, N=1103

26 Współczesne trendy konsumenckie wśród młodzieży EKOLOGIZACJA KONSUMPCJI upowszechnianie się świadomość ekologicznych uwarunkowań konsumpcji. Konsumpcja, która nie stwarza zagrożeń dla środowiska naturalnego i nie tworzy bodźców do intensywnego eksploatowania jego zasobów. Stanowi jeszcze margines globalnej konsumpcji, ale jest obiecującym symptomem rosnącej świadomości ekologicznej współczesnych młodych konsumentów i niewątpliwie zyskiwać będzie na znaczeniu.

27 4. Komunikacja z młodymi uczestnikami rynku Prowadzenie kampanii reklamowych z zastosowaniem niekonwencjonalnych działań i mediów typu ambient oraz akcji marketingu partyzanckiego (guerilla marketing). Zastosowanie nowoczesnych usług merchandisingowych związanych z cyfrowym przekazem reklamowym w miejscu sprzedaży (digital merchandising). Tworzenie rzeczywistych przeżyć wśród odbiorców, kształtowanie i umacnianie emocjonalnych więzi z promowaną marką poprzez organizowanie wydarzeń marketingowych (marketing events).

28 Komunikacja z młodymi uczestnikami rynku Efektywne pobudzanie komunikacji nieformalnej: marketing szeptany (word-of-mouth), marketing wirusowy (viral marketing), tworzenie społeczności internetowej wokół produktu lub usługi na serwisach Facebook, Twitter czy Blip, prowadzenie bloga korporacyjnego, aktywność na czatach, forach i w klubach dyskusyjnych.

29 Komunikacja z młodymi uczestnikami rynku Działania w ramach witryny reklamodawcy: newsletter, strefa klienta (clientzone), odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), baza wiedzy (knowledge base), internetowe centra doradztwa dla klientów.

30 BARDZO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej dr Ewa Badzińska Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej WPROWADZENIE Proces informatyzacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

WERSJA PRE-PRINT. Anna Kęsicka. Kondycja polskiego prosumenta

WERSJA PRE-PRINT. Anna Kęsicka. Kondycja polskiego prosumenta WERSJA PRE-PRINT Anna Kęsicka Kondycja polskiego prosumenta Celem tej publikacji jest przyjrzenie się trendom, które wpływają na kształtowanie zjawiska prosumeryzmu w Polsce. Z jednej strony współczesny

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów

Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów KOMUNIKACJA FIRM I KONSUMENTÓW W EPOCE CYFROWEJ NOWE TECHNOLOGIE A WYKORZYSTANIE TRADYCYJNYCH MEDIÓW

Bardziej szczegółowo

E-biznes i handel internetowy

E-biznes i handel internetowy 05.07.2004 r. E-biznes i handel internetowy W świecie współczesnym jednym z warunków funkcjonowania przedsiębiorstw jest umiejętne wykorzystywanie oraz przetwarzanie informacji. Informacja staje się podstawowym

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego?

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? 22 E- COMMERCE W POLSCE Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? E-commerce to handel internetowy wykorzystujący do swego funkcjonowania środki i urządzenia elektroniczne. Według

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług IAB Polska Październik 2013 2 E-konsumenci: Consumer Journey Online Podsumowanie Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do lektury raportu, który przybliża perspektywę internautów na sieć jako źródło

Bardziej szczegółowo

KONSUMPCJA I INNOWACJE

KONSUMPCJA I INNOWACJE KONSUMPCJA I INNOWACJE Redakcja naukowa Anna Olejniczuk-Merta Recenzenci Krzysztof Błoński, Augustyna Burlita, Anna Dąbrowska, Zofia Kędzior, Ewa Kieżel, Mirosława Janoś-Kresło, Alicja Kusińska, Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA Uczestnicy konferencji 1) Babicz-Zielińska Ewa,, Jeżewska-Zychowicz Marzena, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wpływ czynników środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Wydział Ekonomii Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki Autorka do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W POLSKIM HANDLU ELEKTRONICZNYM

WYKORZYSTANIE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W POLSKIM HANDLU ELEKTRONICZNYM ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 721 STUDIA INFORMATICA NR 29 2012 MICHAŁ POLASIK ANNA PIOTROWSKA JANUSZ KUNKOWSKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu WYKORZYSTANIE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych Zeszyty Naukowe nr 9 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Innowacje w komunikacji marketingowej 1. Wprowadzenie Współcześnie panuje kult innowacji, a samo pojęcie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?

Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? Ilona Bondos Katedra Marketingu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? Mając na uwadze rosnący w siłę segment seniorów, autorka artykułu nieprzypadkowo

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokolenie Google dr Magdalena Sobocińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Spolaryzowane

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA ROZWIĄZAŃ ICT W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE START-UPÓW AKADEMICKICH

INDYWIDUALIZACJA ROZWIĄZAŃ ICT W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE START-UPÓW AKADEMICKICH INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS X(XX) 2014 ISSN 1507-3858 Ewa Badzińska Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania e-mail: ewa.badzinska@put.poznan.pl INDYWIDUALIZACJA ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu

Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu 5 (54) 2011 Jarosław Gołębiewski Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu Changes in the environment as a factor affecting agribusiness marketing

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 9 (270) Monika Kampioni-Zawadka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa monika.kampioni@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce Warszawa, luty 2009 Spis treści Wprowadzenie 3 Polscy internauci 4 Narzędzia internauty 15 Znaczące miejsca w sieci 21 Web 2.0 28 Internet a inne media 41 Finanse internautów 51 E-commerce 59 2 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo