Zapytanie ofertowe: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług. 1/24

2 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego Przedmiot Oferty Ogólne założenia Zidentyfikowane potrzeby Sposób zaspokojenia potrzeb Etap Dostawa sprzętu komputerowego Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego Etap Zakres funkcjonalny systemu sterowania ryglami w drzwiach EX20-1PV Wdrożenie systemu ryglowania Wymagania dotyczące przedmiotu oferty Wymagania dotyczące gwarancji Wymagania dotyczące Oferenta Termin wykonania Przedmiotu Oferty Sposób przygotowania Ofert Sposób postępowania Miejsce i termin składania ofert Propozycja umowy Sposób kontaktowania się z Zamawiającym Zakończenie postępowania Załączniki Formularz ofertowy: OFERTA Dokumenty rejestrowe Oferenta: Weksel Lista referencji Specyfikacja oprogramowania i sprzętu Zasady gwarancji Propozycja umowy Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymagań zapytania ofertowego /24

3 1. Charakterystyka Zamawiającego Firma EBS założona została w 1989 roku i od początku swojego istnienia zajmuje się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej. Po wielu latach działalności na rynku firma wyspecjalizowała się w projektowaniu i produkcji elektroniki dla sektora ochrony. Produkty oferowane dla agencji ochrony osób i mienia obejmują swoim zakresem ochronę obiektów stałych (budynki), ochronę obiektów ruchomych (samochody, autobusy, pociągi) oraz personalne (urządzenia do monitorowania i lokalizacji osób). Firma w swoich produktach wykorzystuje najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku, dzięki czemu zainteresowanie produktami jest bardzo duże i stale rośnie. Firma EBS prowadzi sprzedaż swoich produktów na rynkach całego świata. Główne kierunki obecnej sprzedaży to: Europa Zachodnia, Polska, Rosja WNP, Afryka (głównie RPA) Ameryka Płd. (Argentyna, Brazylia, Meksyk, Kolumbia) Ze względu na rodzaj odbiorców rynek podzielić można pomiędzy OEM/ODM - projektowanie i produkcja urządzeń pod logiem firmy zlecającej, Telekomy - produkcja urządzeń dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, Security & Home security - głównie agencje ochrony Dystrybutorzy. Firma planuje wejść na nowe rynki zbytu poprzez dostosowanie swojej oferty do potrzeb tak wymagających klientów jak banki, energetyka, PKP oraz firmy programistyczne. Produkowane obecnie przez firmę EBS urządzenia są sprzedawane w sektorze bankowym przez firmy kooperujące oraz często konkurencyjne. Firma aktywnie przeszukuje rynek w zakresie nowych technologii umożliwiających unowocześnienie już posiadanych produktów lub opracowywaniu nowych. Głównym segmentem aktywności przedsiębiorstwa jest sprzedaż do telekomów, tj.: operatorów sieci telekomunikacyjnych. Są to urządzenia różnego zastosowania używające do wzajemnej komunikacji pomiędzy urządzeniami technologii GSM i infrastruktury GSM oraz usług transmisyjnych do ich obsługi. Drugim bardzo chłonnym, wysoce rentownym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem jest bankowość. Obecnie firma pokłada w tym rynku duże nadzieje związane z kompleksowym obsługiwaniem potrzeb tego sektora. Obecnie firma z powodzeniem oferuje bankom swoje urządzenia, lecz brak posiadanego oprogramowania uniemożliwia samodzielne oferowanie rozwiązań tym instytucjom. Rynek ten ma o tyle duże znaczenie gdyż banki w tym celu minimalizacji kosztów ograniczają koszty monitoringu i usług komunikacyjnych, 3/24

4 zastępując ludzi techniką, tj.: maszynami i bezobsługowymi systemami. Obecnie w większości małych oddziałów nie ma zatrudnionej ochrony fizycznej, tzw. ochroniarzy. Umowy podpisane z agencjami ochrony obejmują głównie instalacje i nadzór skomplikowanych urządzeń tzw. ochrony technicznej. Aspiracją firmy jest kompleksowe świadczenie usług nadzoru nad placówkami bankowym przy użyciu własnych urządzeń oraz systemów nadzoru i monitoringu. Firma specjalizuje się w technologiach M2M (machine to machine), tzn.: zdalnej, bezprzewodowej i automatycznej komunikacji urządzeń z systemami oraz centrami monitoringu, co ma ogromne zastosowania w różnych dziedzinach oraz systemach. Aktualnie opracowywane są urządzenia do monitorowania służb mundurowych (policja, straż pożarna, celnicy, ratownicy), niewielkie urządzenie będzie informowało centralę o pozycji na mapie poprzez GPS, odległości od pojazdu, o wyciągnięciu broni (alarm o zagrożeniu życia), pozycji horyzontalnej (osoba leżąca może być ranna lub wymagać pomocy) braku aktywności ruchowej (tak jak wcześniej może potrzebować natychmiastowej pomocy). Innym zastosowaniem podobnego urządzenia może być monitorowanie i lokalizacja osób chorych i starszych, zarówno w ich domach, jak i jednostkach medycznych i socjalnych. System pozwala monitorować podstawowe funkcje życiowe tj.: tętno, ciśnienie, temperatura ciała oraz zapewnia możliwość wezwania pomocy lekarskiej poprzez wciśnięcie przycisku "pomoc" na bransolecie. Zastosowań urządzeń do monitorowania jest bardzo wiele, obecnie firma dąży do miniaturyzacji swoich urządzeń, wydłużania działania na komplecie baterii oraz obniżenia kosztów i zwiększania szybkości transmisji danych. 4/24

5 2. Przedmiot Oferty 2.1. Ogólne założenia Główną potrzebą Zamawiającego jest wdrożenie w firmie EBS, jednego, spójnego i zintegrowanego, nowoczesnego systemu zarządzania produkowanymi urządzeniami, przeznaczonymi do monitoringu. Realizacja projektu zapewni możliwość rozwoju firmy i świadczenia nowych usług w ramach wdrożonego systemu. Cel ten jest pożądany przez firmę EBS gdyż brak systemu informatycznego jest wąskim gardłem blokującym możliwości rozwojowe i marketingowe, pozyskiwania nowych klientów i oferowania nowych produktów i usług. Zamawiający planuje zrealizować swoje potrzeby poprzez realizację Przedmiotu Zapytania w ramach wymienionych poniżej Etapów. Realizacja zamówienia obejmować będzie zakup wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz usług związanych z prawidłowym wdrożeniem nabytego sprzętu i oprogramowania w przedsiębiorstwie Zidentyfikowane potrzeby Firma poprzez wdrożenie systemu IT zamierza osiągnąć następujące mierzalne cele: - Zwiększenie zatrudnienia w EBS o jedną osobę na stanowiskach specjalisty w oddziale Ełk, - zwiększenie przychodów ze sprzedaży urządzenia autoryzacji otwierania i zamykania o 200% - zmniejszenie kosztów wdrożenia i wsparcia o % - podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz zabezpieczenia danych przed awariami systemu i sieci, - zwiększenie skuteczności pozyskiwania nowych klientów co przełoży się na wzrost ilości nowych klientów w skali roku po zakończeniu projektu o 15%. - zwiększenie jakości i wydajności wsparcia technicznego dla urządzeń oraz szybsze i skuteczniejsze wdrożenie nowych urządzeń. - rozwój firmy a tym samym zwiększenie konkurencyjności w sektorze urządzeń security - wejście na nowe rynki zbytu z nową technologia nie opanowaną jeszcze przez konkurencję, - możliwość startowania samodzielnie w przetargach na dostarczenie całościowych systemów bez konieczności zapraszania do partnerstwa firm trzecich - rozpoczęcie długofalowej obsługi klientów w zakresie dostarczania sprzętu oraz świadczenia usług elektronicznych, - wdrożenie e-usług: o świadczenie usługi nadzoru zdalnego nad urządzeniami, 5/24

6 o udostępnienie aplikacji zdalnie swoim klientom biznesowym, o możliwość zdalnego konfigurowania urządzeń, o oferowanie produktów i próbek demonstracyjnych wraz z dostępem do testowej aplikacji, - oferowanie w okresie początkowym 500 usług/rok nadzoru nad urządzeniami, w kolejnych latach około nową usługą objęte będą po zakończeniu projektu 2 firmy Sposób zaspokojenia potrzeb Zamawiający planuje zrealizować swoje potrzeby poprzez realizację Przedmiotu Zapytania w ramach wymienionych poniżej etapów Etap 1 Etap obejmować będzie dostawę sprzętu komputerowego wraz z licencjami na oprogramowanie oraz instalacje i konfiguracje sprzętu Dostawa sprzętu komputerowego serwer do obsługi bazy danych szt. 1 Główny serwer przechowujący bazę danych systemu informatycznego. Do zadań serwera będzie należało gromadzenie, przetwarzania i udostępnianie danych zgromadzonych w trakcie eksploatacji planowanego systemu IT. Serwer ten jest sercem całego systemu informacyjnego firmy i musi być maksymalnie jak to tylko możliwe zabezpieczony przez awariami i utratą danych. Osiągnięte to zostanie poprzez zamontowanie macierzy dysków, zasilanie awaryjne oraz system wykonywania kopii bezpieczeństwa. Wykorzystanie do stworzenia serwera dedykowanego do tego celu komputera także gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. Serwer składać się będzie z jednostki centralnej wyposażonej w dwa procesory w technologii 64 bitowej o częstotliwości nie mniejszej niż 2,4 GHz, pamięć RAM minimum 8 GB oraz dyski twarde połączone w macierz dysków o pojemności nie mniejszej niż 500GB. Na wyposażeniu serwera będzie także monitor o przekątnej 19 cali oraz klawiatura i mysz. Na potrzeby uruchomienia systemu informatycznego nowo zakupiony serwer i stacje robocze muszą być wyposażone w odpowiednie systemy operacyjne oraz silniki baz danych. System operacyjny do zarządzania serwerem bazodanowym podyktowany jest przez silnik bazy danych Microsoft SQL Server. W związku z tym nie ma innej możliwości jak korzystanie z tego oprogramowania. Liczba licencji oprogramowania Windows Serwer uzależniona jest od oprogramowania biznesowego. 6/24

7 Liczba licencji oprogramowania biznesowego powinna umożliwiać równoległą pracę 6 użytkowników. serwer aplikacji szt. 2 Składać się będzie z jednostki centralnej wyposażonej w dwa procesory w technologii 64 bitowej o częstotliwości nie mniejszej niż 2,4 GHz, pamięć RAM minimum 8 GB oraz dyski twarde połączone w macierz dysków o pojemności nie mniejszej niż 500GB. Na wyposażeniu serwera będzie także monitor o przekątnej 19 cali oraz klawiatura i mysz. Oprogramowanie Windows Serwer. zestaw komputerowy szt.2 Składać się będzie z jednostki centralnej wyposażonej w procesor w technologii dwurdzeniowej o częstotliwości nie mniejszej niż 2,4 GHz, pamięć RAM minimum 2 GB oraz dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500GB. Na wyposażeniu zestawu będzie także monitor o przekątnej 19 cali lub większy oraz klawiatura i mysz. System operacyjny Windows 7. drukarka sz. 1 Drukarka będzie wykorzystywana do wydruku wyników testów, protokołów zdawczo odbiorczych, protokołów przekazania próbek testowych, drukowania instrukcji uruchomienia urządzeń oraz kodów dostępu do aplikacji. zewnętrzna macierz dyskowa wraz z dyskami szt. 1 Liczba dysków twardych: 16 Rodzaj dysków: SAS Pojemność dysków twardych: 1 TB Macierz montowana w szafie rackowej Podwójny kontroler w macierzy Podwójne zasilanie macierzy zestaw komputerowy szt.2 Składać się będzie z jednostki centralnej wyposażonej w procesor w technologii dwurdzeniowej o częstotliwości nie mniejszej niż 2,4 GHz, pamięć RAM minimum 2 GB oraz dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500GB. Na wyposażeniu zestawu będzie także monitor o przekątnej 19 cali lub większy oraz klawiatura i mysz. System operacyjny Windows 7. drukarka sz. 1 Drukarka będzie wykorzystywana do wydruku wyników testów, protokołów zdawczo 7/24

8 odbiorczych, protokołów przekazania próbek testowych, drukowania instrukcji uruchomienia urządzeń oraz kodów dostępu do aplikacji. - generator prądu wolnostojący szt. 1 - Moc agregatu: 20 kva - Napięcie: 230 / 400 V - Częstotliwość: 50 Hz - Masa: 500 kg - Pojemność zbiornika paliwa: 40 l - Rodzaj zabudowy: Zabudowany - Instalacja w skład, w której wchodzi (okablowanie, instalacja układu wydechowego, zapewnienie odpowiedniej wentylacji) - Układ samoczynnego załączania rezerwy modułowy zasilacz awaryjny UPS kpl. 1 - Zasilacz awaryjny o łącznej mocy 80 KVA z akumulatorami na stojaku otwartym - Karta SNMP do zarządzania w sieci komputerowej - Redundancja na poziomie modułów i systemów - Możliwość wymiany elementów pod napięciem zapewnia nieprzerwaną Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego Po zakupie sprzętu komputerowego musi on być zainstalowany we wskazanych miejscach i skonfigurowany do działania z nowym systemem IT. Usługa ta jest kluczowym elementem zapewniającym bezawaryjną i optymalną pracę całego systemu informatycznego. W ramach usługi przeprowadzona zostanie: pełna konfiguracja sprzętowa wszystkich komputerów, serwerów oraz urządzeń sieciowych w celu dostosowania parametrów urządzeń pod potrzeby systemu operacyjnego i systemu informatycznego skonfigurowanie systemów operacyjnych na każdym zakupionym komputerze oraz na serwerach. W przypadku serwerów jest to bardzo odpowiedzialna praca i wymagająca dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej skonfigurowanie środowiska sieciowego Etap 2 Etap drugi obejmować będzie dostawę licencji systemu sterowania ryglami. 8/24

9 Zakres funkcjonalny systemu sterowania ryglami w drzwiach EX20-1PV. Dostarczone oprogramowania przeznaczone będzie także do obsługi poniższego procesu autoryzowanego automatycznego otwierania i zamykania. Urządzenie EX20-1PV oraz jego odmiany to podstawowy element systemu kontroli dostępu z transmisją GPRS/SMS i Ethernet stworzonego specjalnie na potrzeby najbardziej wymagających odbiorców jakimi są banki. Urządzenie to jest autorstwa firmy EBS i wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zgromadzone przez lata przy opracowywaniu innych technologii monitoringu i nadzoru. Kontrola dostępu do placówek bankowych jest dla instytucji finansowych kwestią najwyższej wagi. Oczekuje się, że dostęp będzie w najwyższym stopniu bezpieczny a jednocześnie sprawny i niezawodny. Stosowane obecnie przez większość banków metody kontroli dostępu polegają na przekazywaniu kluczy zewnętrznym agencjom świadczącym usługi ochrony, które w momencie potrzeby otwarcia placówki bankowej przywożą kluczę i wspólnie z pracownikami banków komisyjnie otwierają drzwi. System ten jest kosztowny a w dodatku często zawodzi z powodu pomyłek ludzkich (dostarczenie nie tych kluczy, przybycie do niewłaściwego oddziału) lub innych niezależnych czynników (jak utrudnienia na drodze powodujące opóźnienia w dostarczeniu kluczy). Standardowe otwarcie drzwi z użyciem tego systemu polega na wpisaniu dwóch różnych kodów przez dwóch różnych użytkowników (pracowników banku). Kody te są przypisywane do konkretnych użytkowników i są przechowywane jedynie w pamięci nadajnika umieszczonego wewnątrz chronionego pomieszczenia. Po wpisaniu przez pracownika kodu, jeśli znajduje się on na liście kodów w nadajniku, nadajnik wysyła do oprogramowania centrum monitoringu identyfikator użytkownika przypisanego do kodu. Aplikacja dokonuje automatycznej akceptacji lub odrzucenia kodu sprawdzając czy dany użytkownik widnieje na aktualnej liście uprawnionych osób, a także czy dana osoba jest upoważniona do otwarcia drzwi w danej chwili, co stwierdzane jest na podstawie wcześniej tworzonych harmonogramów.( np. godziny otwarcia placówki, zmianowy czas pracy osób uprawnionych, urlopy tych osób itp.) System umożliwia także awaryjne otwieranie drzwi (np. na wypadek gdyby pracownik banku widniejący w harmonogramie nie mógł pojawić się w pracy) za pomocą dłuższego niż standardowy kodu jednorazowego. Taki kod jest wysyłany przez aplikacje SMSem do wskazanej w bazie danych osoby a jednocześnie do nadajnika wysyłana jest komenda umożliwiająca dopisanie tego jednorazowego kodu do bazy kodów znajdujących się w nadajniku. Tego rodzaju kod jednorazowy ma określony czas życia i jeśli nie zostanie wykorzystany odpowiednio szybko staje się nieaktywny. Upoważnieni pracownicy banku mogą także dopisywać kolejne pozycje do listy osób za pomocą terminala znajdującego się w centrali lub placówce banku. W momencie wprowadzenia do systemu nowej osoby oprogramowanie centrum monitoringu generuje unikalny identyfikator osoby wraz z kodem startowym. Kod startowy nie służy do otwierania drzwi a jedynie do zmiany kodu przez użytkownika na własny kod zapisany wyłącznie w pamięci danego nadajnika. 9/24

10 Urządzenia EX20-1PV wychodzą naprzeciw potrzebie zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, które w przypadku systemów kontroli dostępu stosowanych w placówkach bankowych mają najwyższy priorytet. Aby zapewnić bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie systemu wprowadzono m.in. następujące rozwiązania: Redundantna transmisja danych (w oparciu o dwa nadajniki obsługujące różne kanały transmisji) Szyfrowanie wszystkich danych w standardzie AES Brak możliwości wglądu w kody przez instalatora ani żadnego z pracowników banku, stacji monitoringu, agencji ochrony Kodów standardowych służących do otwierania nie można zmienić z poziomu centrum monitoringu ani przez użytkowników Wydawanie komend dotyczących kontroli dostępu (tzw. komendy wrażliwe tzn. usuwanie/dodawanie użytkowników, akceptacja/odrzucenie kodów, otwarcie/zamknięcie zamka) mogą być zrealizowane tylko i wyłącznie za pomocą specjalnego oprogramowania. Połączenie tego specjalnego oprogramowania z serwerem stacji monitoringu jest szyfrowane i klucz szyfrujący stanowi autoryzację tego połączenia. Każde wprowadzenie błędnego kodu jest raportowane do stacji monitoringu Próba otwarcia bez użycia kodu jest raportowana do stacji monitoringu Zastosowanie systemu opartego o EX20-1PV daje szereg korzyści, do których można zaliczyć m.in. : Znaczne ograniczenie kosztów z uwagi na wyeliminowanie potrzeby codziennych dojazdów pracowników agencji ochrony i oparcie przesyłu na już istniejącej infrastrukturze (łączu Ethernet) Ograniczenie problemów z otwarciem placówek wynikających z pomyłek ludzkich (dostarczenie złych kluczy) i innych czynników (np. utrudnienia na drodze) Stały i ciągły nadzór nad systemem kontroli dostępu umożliwiający zbieranie i analizowanie danych o wszelkich nieprawidłowościach Przedstawiony powyżej scenariusz dotyczy sfery bankowej gdzie dostęp do pomieszczeń jest rygorystycznie przestrzegany. Istnieje wiele innych branż w których to urządzenie także może znaleźć zastosowania. Oto kilka z nich: energetyka: ochrona i monitorowanie transformatorów, głównych punktów zasilania i elektrowni PKP: ochrona infrastruktury energetycznej, trakcji elektrycznej oraz urządzeń automatyki kolejowej metro - kraj i zagranica: ochrona energetycznej, trakcji elektrycznej oraz urządzeń automatyki, z uwzględnieniem zagrożenia terrorystycznego 10/24

11 wodociągi i stacje uzdatniania wody Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. BTS'y - stacje bazowe operatorów telefonii komórkowej archiwa państwowe sady i sądy rejestrowe KRS rafinerie i stacje paliw sektor chemiczny sieci handlowe i centra dystrybucyjne lotniska: ochrona infrastruktury oraz urządzeń automatyki nadzoru lotniczego oraz stacji pogodowych POLICJA, WOJSKO, służby mundurowe, służby ratownicze i służby zarządzania kryzysowego apteki Każda z wymienionych branż posiada pomieszczenia, urządzenia, do których dostęp musi być ograniczony i monitorowany. Proponowana technologia pozawala na elastyczne podejście do autoryzacji i weryfikacji osób uprawnionych, dzięki czemu każda z potrzeb klientów będzie zrealizowana. Kluczowym elementem tego systemu jest urządzenie ryglujące, lecz bez wyspecjalizowanego oprogramowania do nadzoru systemem rygli jest bezwartościowe Wdrożenie systemu ryglowania Wdrożenie systemu obejmować będzie następujące prace: instalacja systemu na serwerach, prace konfiguracyjne systemu w celu uruchomienia wersji podstawowej (oferowanej przez producenta) przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu komputerowego i sieciowego, konfiguracja systemu pod potrzeby EBS, opracowanie raportów specyficznych dla danej branży, modyfikacja istniejących modułów oraz opracowanie nowych spełniających wymagania funkcjonalne EBS, nadzorowanie pracy użytkowników oraz wprowadzanych danych do systemu w trakcie realizacji projektu, oraz inne prace związane z prawidłowym uruchomieniem systemu w przedsiębiorstwie. 11/24

12 3. Wymagania dotyczące przedmiotu oferty Ogólne wymagania dotyczące Przedmiotu Oferty zostały opisane w poprzednim rozdziale Wymagania dotyczące gwarancji Zamawiający wymaga aby Oferent uwzględnił oddzielne terminy i warunki gwarancji dla: sprzętu serwerowego i sprzętu sieciowego oprogramowania systemowego i biznesowego 3.2. Wymagania dotyczące Oferenta Oferent winien być właścicielem praw autorskich lub winien posiadać prawo do dysponowania i modyfikacji kodu źródłowego oferowanego systemu. Jeśli Wykonawca nie jest producentem oprogramowania musi posiadać (potwierdzone umową z producentem) możliwość do wprowadzania modyfikacji aplikacji bez utraty gwarancji. Oferent zrealizował w latach projekty przetargowe o wartości co najmniej10 milionów złotych Konsultanci oferenta powinni wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych projektów Tytułem zabezpieczenia składanej oferty Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości zł, w formie weksla. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie przedstawi udokumentowanych kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty lub odmówi podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwróci wadium - weksel po upływie terminu związania ofertą lub po zawarciu umowy. Oferent jest związany składaną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12/24

13 4. Termin wykonania Przedmiotu Oferty Zamawiający oczekuje wykonania Przedmiotu Oferty w terminie do dnia /24

14 5. Sposób przygotowania Ofert Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wraz z ofertą Oferent jest zobowiązany złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium weksel. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Cena oferty musi być podana w walucie polskiej, określać całkowite wynagrodzenie Oferenta za wykonanie przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie należne podatki oraz opłaty. Strony muszą być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez jej uszkodzenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub uzupełniających 14/24

15 6. Sposób postępowania Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert na podstawie przedstawionych przez Oferentów dokumentów. Zamawiający nie przewiduje spotkań z Oferentami, których Oferty nie zostaną przez niego zakwalifikowane do dalszej analizy. Negocjacje warunków umowy przeprowadzane będą z wybranym przez Zamawiającego Oferentem. Zamawiający poinformuje o terminie i sposobie prowadzenia negocjacji wyłącznie Oferenta, którego Oferta zostanie najwyżej oceniona przez Zamawiającego. 7. Opis kryteriów Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. LP Kryterium Liczba punktów ( waga ) 1 Cena (Kc) 40 2 Referencje za zrealizowane projekty przetargowe: waga związana z wartością (KR) 3 Referencje za wdrożenie oprogramowania z zastosowaniem technologii bazodanowej, TCP/IP (KT) 4 Okres gwarancji na sprzęt (KGS) 5 5 Okres gwarancji na licencja i oprogramowanie (KGL) W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: KC = (KCN / KCB) x 40 Gdzie: KC oznacza kryterium cena KCN najniższa cena przedstawiona w ofertach KCB cena badanej oferty W kryterium referencje firm współpracujących najwyższą liczbę punktów (35) otrzyma oferta z największą liczbą załączonych referencji uzyskanych od firm współpracujących, a każda następna odpowiednio ze wzorem: KR= (KRB / KRN) x 35 15/24

16 Gdzie: KR oznacza kryterium: liczba referencji firm współpracujących o najwyższych wartościach KRN najwyższa liczba referencji KRB liczba referencji badanej oferty W kryterium technologia bazodanowa, TCP/IP najwyższą liczbę punktów (15 ) otrzyma oferta z największą liczbą referencji uzyskanych od firm za wdrożenie oprogramowania z zastosowaniem technologii bazodanowej, TCP/IP, a każda następna odpowiednio ze wzorem: KT= (KTB / KTN) x 15 Gdzie: KT oznacza kryterium: technologia bazodanowa, TCP/IP KTN najwyższa liczba referencji KTB liczba referencji badanej oferty W kryterium okres gwarancji na sprzęt i urządzenia najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma oferta z najwyższą liczbą miesięcy gwarancji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: KGS= (KGSB / KGSN ) x 5 Gdzie: KGS oznacza kryterium okres gwarancji na sprzęt i urządzenia KGSN najwyższą liczbą miesięcy gwarancji KGSB liczba miesięcy badanej oferty W kryterium okres gwarancji na oprogramowanie najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma oferta z najwyższą liczbą miesięcy gwarancji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: KGO= (KGOB / KGON) Gdzie: KGO oznacza kryterium okres gwarancji na oprogramowania KGON najwyższą liczbą miesięcy gwarancji KGOB liczba miesięcy badanej oferty Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów zgodnie ze wzorem: Kc + KT + KGS + KGL = liczba punktów oferty 16/24

17 8. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r. do godz w siedzibie Zamawiającego: ul. Bronisława Czecha 59, Warszawa. Koperta powinna być oznaczona nazwą firmy i adresem Oferenta oraz opisana następująco: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług. Nie otwierać przed dniem , godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2012 r. o godz w siedzibie Zamawiającego: ul. Bronisława Czecha 59, Warszawa 17/24

18 9. Propozycja umowy Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia kompletnej propozycji Umowy niezbędnej do zrealizowania Przedmiotu Oferty. 18/24

19 10. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym Jako formę komunikacji z Zamawiającym w sprawie Oferty dopuszcza się jedynie komunikację pocztą elektroniczną na adres 19/24

20 11. Zakończenie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny. Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe jeżeli nie zostaną złożone co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu. O zakończeniu zapytania ofertowego i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz opublikuje informację na swojej stronie internetowej. 20/24

21 12. Załączniki Formularz ofertowy: Wzór: (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) EBS Sp. z o.o. 0Bronisława Czecha 59, Warszawa OFERTA DANE WYKONAWCY: Nazwa i adres: tel.:... fax.: NIP:... REGON:... Nr konta bankowego:... Składając niniejszą ofertę na Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług. 1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę: brutto (z VAT):..... (słownie:...) VAT %:.... (słownie:...) netto:.. (słownie:...) 2. Oświadczamy, że posiadamy referencje na..... ( wartość ) zrealizowanych projektów przetargowych 3. Oświadczamy, że wdrożyliśmy.. ( ilość ) oprogramowania z zastosowaniem technologii bazodanowej, TCP/IP 4. Oferujemy gwarancję na sprzęt i urządzenia w wymiarze: miesięcy. 5. Oferujemy gwarancję na licencje oprogramowania w wymiarze: miesięcy. 6. Uważamy się za związanych złożoną ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym tj. 30 dni. 7. Oświadczamy, że nasi konsultanci dysponują min. 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych projektów. 8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 10. Wadium wnosimy w formie: weksla na kwotę PLN. 11. W załączeniu składamy wymagane zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego dokumenty ( referencje dot. 21/24

22 pkt ,): 1) 2) 12. Składamy Ofertę na ponumerowanych stronach. Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o (Miejsce i data) (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) Dokumenty rejestrowe Oferenta: - Wpis do KRS ( nie starszy niż 6 miesięcy) lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej ( nie starszy niż 6 miesięcy) - Nip - Regon Weksel Lista referencji Lista referencji dotycząca za zrealizowane projekty przetargowe LP Firma Osoba kontaktowa Numer telefonu Lista referencji dotycząca zrealizowanych wdrożeń oprogramowania z zastosowaniem technologii bazodanowej, TCP/IP LP Firma Osoba kontaktowa Numer telefonu LP Specyfikacja oprogramowania i sprzętu Specyfikacja - oprogramowania biznesowego POZYCJA 22/24

23 LP Specyfikacja - oprogramowania systemowego POZYCJA LP Specyfikacja sprzętu POZYCJA Zasady gwarancji Zasady gwarancji sprzęt Zasady gwarancji oprogramowania biznesowego Propozycja umowy Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymagań zapytania ofertowego Wzór: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiot zamówienia: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług. Data:... Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 1. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 23/24

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe: Analiza przedwdroŝeniowa integracji systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/11 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP /54 / D / SE-AG / 08 Czeladź, listopad 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Nr postępowania: P/104/11 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia. stycznia 2012 r. 1 S t r o n a ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo