PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) Repki, dnia r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu komputerowego i laptopa wraz z oprogramowaniem (usługa poniżej euro) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Szkoła Równych Szans programy rozwojowe szkół. III edycja Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer i nazwa Projektu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer i nazwa Działania: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych I. ZAMAWIAJĄCY: Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach Repki ul. Szkolna 3 II. TRYB POSTĘPOWANIA Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej wartości euro netto realizowane jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup: a. zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem Windows, pakietem Microsoft Office i antywirusem (1 szt.) b. laptopa wraz z oprogramowaniem Windows, pakietem Microsoft Office i antywirusem (1 szt.). IV. WYMAGANIA I WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO: 1. O wyborze oferty będą decydowały najwyższe parametry towarów oferowane za najniższą cenę, najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, jakość sprzętu, udzielona gwarancja w punkcie sprzedaży, czas trwania gwarancji, oferowane dodatkowe usługi/rabaty oraz bezterminowa licencja. 2. Koszty dostawy pokrywa dostawca. 3. Warunki płatności: przelew. V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1. Czytelnie wypełniony formularz oferty Wykonawcy - załącznik nr 1 2. Formularz oferty Wykonawcy (parametry) - załącznik nr 2

2 3. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych - załącznik nr 3 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy składać do 9 XII 2011r. do godz w jednej z poniżej wskazanych sposobów: osobiście w sekretariacie Zespół Szkół w Repkach, Repki, ul. Osiedlowa 8 pocztą na adres: Zespół Szkół w Repkach, Repki, ul. Osiedlowa 8 (liczy się wpłynięcie oferty a nie data stempla pocztowego). 2. Oferta powinna być dostarczona w szczelnie zamkniętej kopercie opisanej (lub z dopiskiem jeśli oferta jest przesyłana pocztą): Zakup zestawu komputerowego i laptopa SRS III edycja. 3. Oferta nie kompletna lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 10 dni od daty złożenia zamówienia. VIII. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 12 XII 2011r. 2. Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w niniejszym zapytaniu. Oferty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą brane pod uwagę (z tego tytułu Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego). 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Ocena 100% IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę za pośrednictwem telefonu. X. DODATKOWE INFORMACJE 1. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu pod numerem telefonu Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Gminy Repki Wzór formularza ofertowego Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Wzór formularza ofertowego Wykonawcy (parametry) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. ZAŁĄCZNIKI: 1. Formularz oferty Wykonawcy 2. Formularz oferty Wykonawcy (parametry) 3. Zgoda na przetwarzanie danych KOORDYNATOR PROJEKTU Marzena Wierzbicka

3 Załącznik Nr 1.., dnia (Miejscowość) (Data). (Pieczęć Wykonawcy) Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach Repki ul. Szkolna 3 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY zakup zestawu komputerowego i laptopa wraz z oprogramowaniem usługa poniżej euro I. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY Nazwa:... Siedziba:... Adres: Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu: (**)... Numer faksu: (**)... Numer REGON:... Numer NIP:... II. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym nr 03/2011 z dnia r. dotyczącego zakup zestawu komputerowego i laptopa wraz z oprogramowaniem (usługa poniżej euro), zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia z zapytania ofertowego nr 03/2011 z dnia r. gdzie: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem Windows, pakietem Microsoft Office i antywirusem (1 szt.) cena /brutto/ zł za 1 szt. (słownie:... zł /brutto/) laptop wraz z oprogramowaniem Windows, pakietem Microsoft Office i antywirusem (1 szt.) cena /brutto/ zł za 1 szt. (słownie:... zł /brutto/)

4 III. OŚWIADCZAM, ŻE: 1. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 2. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy z Zamawiającym. 3. Wyrażam zgodę na zawężenie lub poszerzenie zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przez Zamawiającego. 4. Po podpisaniu umowy mam 10 dni na zrealizowanie zamówienia... (Pieczęć Wykonawcy).. (Data i podpis osoby uprawnionej)

5 LAPTOP FIRMA : Procesor Częstotliwość procesora Częstotliwość szyny FSB Pamięć podręczna Dysk (min. 500 GB) RAM z możliwością rozbudowy do 4GB przez dołożenie modułu Przekątna ekranu (min. 17 ) Rozdzielczość ekranu Dedykowana karta graf z pamięcią dedykowaną Multimedia PARAMETRY Załącznik Nr 2 Napęd optyczny Gniazdo Gniazda USB (min. 4) Karta sieciowa Klawiatura pełna (TAK/NIE) Wskaźnik Interfejsy Karta WiFi Bluetooth Czytnik kart pamięci (Multi) Bateria System operacyjny (Windows) Gwarancja Masa netto Pakiet Microsoft Office Antywirus Dodatkowe

6 LAPTOP FIRMA : Procesor Częstotliwość procesora Częstotliwość szyny FSB Pamięć podręczna Dysk (min. 500 GB) RAM z możliwością rozbudowy do 4GB przez dołożenie modułu Monitor LCD Przekątna ekranu (min. 17 ) Rozdzielczość ekranu Dedykowana karta graf z pamięcią dedykowaną Multimedia Napęd optyczny Gniazdo Gniazda USB (min. 4) Karta sieciowa Wskaźnik Interfejsy PARAMETRY Karta WiFi Bluetooth Czytnik kart pamięci (Multi) Bateria System operacyjny (Windows) Gwarancja Masa netto Pakiet Microsoft Office Antywirus Dodatkowe

7 Załącznik Nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół w Repkach moich danych osobowych w celu przeprowadzenia działań projektu Szkoła Równych Szans programy rozwojowe szkół. III edycja. (data i podpis Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki Zabrze, 30.10.2012r Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki Gimnazjum nr 20 w Zabrzu realizujące w partnerstwie z firmą Pro Publico projekt Dziś nauka, jutro zawód w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o ceny II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie o ceny II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie o ceny Zapytanie o ceny komputera, rzutnika multimedialnego i odtwarzaczy mp4 do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX, działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów Zamawiający Zespół Szkół w Przegini, 403 Przeginia 32-049 NIP 5130170430 REGON 120750283 Zapytanie cenowe Przeginia, dnia 3.10.2013 r. W związku z realizacją projektu (nr umowy WND- ) który realizowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI ROL9IK TRYB POSTEPOWA9IA

EUROPEJSKI ROL9IK TRYB POSTEPOWA9IA Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów Lututów, 05.12.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 23 05.12.2012

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Ze względu na pozytywną rekomendację wniosku o dofinansowanie projektu pt. Tworzę kompletną wizualizację

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr AW.00501.643.2014.JK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lipca 2014 r. FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013 Sulechów, 12.08.2013r Powiat Zielonogórski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Piaskowa 53 66-100 Sulechów Tel. +48 68 385 26 86 Fax +48 68 385 33 04 sekretariat@zsp-sulechow.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508 Poznań, dnia 16.09.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE PBS 01/2014 W związku z realizacją projektu badawczego Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

04/2014/EFS/ZO/12 Tychy, 16-04-2014

04/2014/EFS/ZO/12 Tychy, 16-04-2014 0/201/EFS/ZO/12 Tychy, 16-0-201 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 ul. Edukacji 21 3-100 Tychy ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach realizuje projekt finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Świdnik, dn. 12.10.2010 r. ul. Szkolna 1 21-045 Świdnik Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Szkoła przy lotnisku

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Tel.: 022 49 20 08, 0 801 000 511, Fax: +48 22 49 29 85 NIP: 11-266-90-77, REGON: 140920781, KRS: 000027922, Kapitał zakładowy: 50 000 pln, opłacony gotówką w całości Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wrocław, dnia 02.03.2015 r. Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. Jawna ul. Jarzębinowa 15A 53-120 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wrocław, dnia 02.03.2015 r. Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. Jawna ul. Jarzębinowa 15A 53-120 Wrocław Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. Jawna ul. Jarzębinowa 15A 53-120 Wrocław Wrocław, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo