Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego"

Transkrypt

1 19 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego Przedmiot zamówienia: Usługa wypożyczenia sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 1. Informacje o Zamawiającym Zamawiającym jest ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa 2. Tryb wyboru oferty: a) Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert. b) Harmonogram postępowania a zaproszenie do składania ofert b godzin termin złożenia ofert c godzina decyzja o wyborze oferty c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty d) Przedmiot zamówienia będzie realizowany od do z możliwością przedłużenia. 3. Opis zamówienia: a) Pamięć RAM : Co najmniej 8GB RAM lub więcej b) Karta sieciowa : Co najmniej 2 x Gigabit Server Adapter c) Monitor : Co najmniej 17 LCD d) Typ zainstalowanego procesora: co najmniej czterordzeniowy INTEL XEON X3220 e) Częstotliwość procesora: co najmniej 2,4 GHz f) Ilość zainstalowanych dysków: co najmniej 2 szt (Różne konfiguracje) g) Pojemność zainstalowanego dysku: co najmniej 2 x 250GB h) Max. pojemność pamięci: co najmniej 8192 MB i) Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s j) Napędy wbudowane: DVD-ROM k) Komputer musi wspierać sprzętową wirtualizację l) Klawiatura + mysz laserowa m) Dostępne oprogramowanie : Licencjonowane oprogramowanie Microsoft Windows Vista lub Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 (do wyboru przez ACTION Centrum Edukacyjne przy wypożyczeniu)

2 Dodatkowo w ramach ceny na każdym z komputerów instalowane będzie oprogramowanie zgodne z zakresem tematycznym następujących ścieżek certyfikowanych Microsoft: 1) Microsoft Certified Technology Specialist(dalej MCTS)SQL Server Database Development 2)MCTS SQL Server 2008 Business Intelligence Development and Maintenance 3)MCTS Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuration 4)MCTS Enterprise Project Managment with Microsoft Office Project Server )MCTS Net Framework 3.5 windows Presentation Foundation 6) MCITP enterprise Messaging Administrator 7)MCITP Windows Server 2008 Server Administrator 8)MCITP Windows 7 Desktop Administrator Informacje dodatkowe: Koszty ewentualnego uszkodzenia ponosi podmiot Wynajmujący a nie Zamawiający. W przypadku uszkodzenia sprzętu podczas okresu wypożyczenia nowy sprzęt zostanie dostarczony w przeciągu max. 4 godzin. Sprzęt dostarczony i odebrany musi być na wskazane miejsce na koszt Wynajmującego w terminie wskazanym przez Zamawiającego (min. 2 godziny przed rozpoczęciem szkolenia, max. 2 godziny po zakończeniu szkolenia). 4. Wymagania dotyczące oferty: a) Koszty związane z przygotowaniem oferty, ponosi Wykonawca b) Oferta będzie zawierała a. wykaz potencjału Wykonawcy wraz z oświadczeniami zgodnie z pkt. 5 b. wskazanie osoby kontaktowej po stronie Wykonawcy c. cenę brutto za 1 dobę wypożyczenia sprzętu komputerowego, w tym zawierać się będzie koszt dostarczenia i odbioru sprzętu do jednej z lokalizacji wskazanej w pkt. 6 b: - w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach ) - w weekendy (soboty i niedziele) w 2 opcjach (obie wymagane) 5. Wymagania dotyczące Wykonawcy: a) Wykonawca oświadcza, iż dysponować będzie do realizacji usługi min. 22 kompletnymi stacjami komputerowymi zgodnymi ze specyfikacją wymieniona w pkt 3 a-h. b) Wykonawca oświadcza, iż zrealizował w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty min. 2 usługi (z których każda była realizowana na podstawie oddzielnej umowy), których przedmiotem było wypożyczenie sprzętu komputerowego o parametrach zbliżonych do wymaganych przez Zamawiającego w pkt 3, każdej z nich o wartości nie mniejszej niż zł brutto. Zamawiający ma prawo poprosić Wykonawcę o przedstawienie referencji potwierdzających należyte wykonanie usługi o której mowa w pkt. 5 b 6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: a) Termin: od do z możliwością przedłużenia

3 b) Miejsce: Bydgoszcz, Toruń. 7. Warunki unieważnienia postępowania: ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 8. Sposób komunikacji: a) Wykonawcy mają możliwość zadawania pytań do włącznie, elektronicznie na adres: Udzielona odpowiedź będzie wysyłana do wszystkich wykonawców, do których zostały skierowane zapytania b) Osobą kontaktową ze strony ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. jest Marcin Dworzański, mail: 9. Sposób i termin złożenia oferty: Oferty należy przesłać do dnia do godziny w formie pisemnej (oryginał lub podpisany skan) osobiście lub pocztą na adres (decyduje data otrzymania oferty) na adres: ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39a, Warszawa z dopiskiem na kopercie: Oferta na usługę wypożyczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu. 10. Wymagania dodatkowe dotyczące oferty: Zamawiający dodatkowo oczekuje pisemnego zapewnienia dotyczącego: a) Należytej staranności i terminowości przy realizacji przedmiotu zamówienia b) Gotowości do zmiany terminów w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z powodu przyczyn niezależnych od ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. c) Gotowości do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania d) Gwarancji ważności oferty przez 3 miesiące od daty jej złożenia e) Elastyczność w dostosowaniu terminów wypożyczenia sprzętu komputerowego do terminów proponowanych przez ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (terminy wypożyczenia sprzętu podawane będą z max. 10 dniowym wyprzedzeniem; Zamawiający ma prawo anulować rezerwację najpóźniej na 2 dni roboczych przed planowanym terminem wypożyczenia) 11. Kryteria wyboru oferty: Cena 100%. 12. Wybór oferty: a) Wybór najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana przez Zamawiającego b) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dokonanym wyborze.

4 c) Zastrzegamy sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami. d) Zamawiający zastrzega możliwość przekazania terminu realizacji szkoleń z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 13. Poufność: Niniejsze zapytanie ofertowe jest poufne i jest własnością ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Oferenci mogą wykorzystywać zawarte w nim informacje wyłącznie w celu przygotowania oferty. Informacje zawarte w zapytaniu nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez pisemnej zgody ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Wszystkie oferty cenowe przedstawione przez oferentów, które należy traktować jako poufne, muszą być oznaczone terminem poufne przed dostarczeniem ich do ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. W przypadku braku takiej klauzuli ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. jest zwolniona z poufności.

5 Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTY. Nazwa firmy Adres firmy (miejscowość, data) Telefon.. Fax. Przedkładam ofertę na usługę wypożyczenia sprzętu komputerowego do projektu Certyfikacja IT Twoją szansą współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki): CENA ZA WYNEJEM 1 KOMPUTERA na 1 DZIEŃ W TYGODNIU (poniedziałek - piątek ) Cena jednostkowa netto:.. Podatek VAT:.. Cena jednostkowa brutto: (słownie.) CENA ZA WYNEJEM 1 KOMPUTERA na 1 DZIEŃ W WEEKEND (sobota niedziela ) Cena jednostkowa netto:.. Podatek VAT:.. Cena jednostkowa brutto: (słownie.) Osobą do kontaktu jest Pan/Pani. Poświadczam że zapoznałem się z treścią zapytania i jestem świadomy warunków realizacji zamówienia. (pieczątka firmowa)... (Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania)

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 121/2013 Kielce, dn. 13. 03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi wynajmu sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu NAUCZYCIEL opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dnia 25.11.2011r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Krosno Odrzańskie, dnia 15.10.2013r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie Tel 68383 5052, fax 68 383 5022 adres e-mail: sekretariatzsp@op.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Kielce, 30 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Zamawiający: Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Warszawa, dnia 19.05.2014 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Topas Sp. z o. o. Warszawa, dnia 19.12.2013 ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOSOFT/01/2013/AP

Topas Sp. z o. o. Warszawa, dnia 19.12.2013 ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOSOFT/01/2013/AP Topas Sp. z o. o. Warszawa, dnia 19.12.2013 ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOSOFT/01/2013/AP W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 15 września 2014

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 15 września 2014 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 15 września 2014 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.1.3.2014 dotyczy zamówienia na dostawę: wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/04/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/04/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/04/1 UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i załączonym dokumentach stanowią informacje poufne w rozumieniu art. 72 1 kodeksu cywilnego. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firm szkoleniowych, które zorganizują i przeprowadzą szkolenia techniczne dla pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl ZBP/24/COP/15 Łódź, dnia 27.03.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zestawów komputerowych oraz notebooków na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/03/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych Skarżysko Kamienna, dn. 18.10.2012 r. ZAMAWIAJĄCY Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Warszawa, 20 marzec 2012 r. UD-XVII-ZFE.042.79.1.2012 dot. opracowania projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo