Występuje tylko jedna usługa hostingowa w zakresie utrzymania systemu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Występuje tylko jedna usługa hostingowa w zakresie utrzymania systemu."

Transkrypt

1 W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania dedykowanego wraz z opracowaniem i dostawą materiałów informacyjnopromocyjnych dla projektu pn. Rozwój potencjału gospodarczego Powiatu Świdnickiego poprzez utworzenie inkubatora lotniczego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Zamawiający zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, art. 38, ust.1, pkt. 3) odpowiada na zadane przez Wykonawców pytania: PYTANIE 1. Czy w zakresie realizacji projektu leży świadczenie dwóch usług hostingowych - Jedna w zakresie utrzymania systemu a druga zgodnie z wymaganiami (parametrami) SIWZ do wykorzystania przez Zamawiającego na inne cele? Występuje tylko jedna usługa hostingowa w zakresie utrzymania systemu. Strona 1 PYTANIE 2. PKT. 6 Oprogramowanie: e-usługa - narzędzia do marketingu internetowego - 1 szt. Oprogramowanie to ma mieć własny system banerowy. Bardzo proszę o opis co dokładnie powinien zawierać system banerowy? System ma umożliwiać przypisanie poszczególnych reklam do konkretnych zakładek, aby ich tematyka była ściśle związana z prezentowaną treścią. W przypadku zamieszczenia większej liczby banerów, niż może być wyświetlonych w danym miejscu serwisu, reklamy mają być prezentowane w sposób losowy. Administrator ma mieć jednak możliwość ustawienia wybranych banerów na stałe lub zwiększenia prawdopodobieństwa ich wyświetlania. System ma na bieżąco prowadzić statystyki, zliczając ilość wyświetleń banerów oraz ilość kliknięć. Ma umożliwiać administratorowi wgląd w statystyki z poziomu panelu, a dodatkowo umożliwiać ograniczanie wyświetlania każdego z nich - definiując minimalną/maksymalna liczbę wyświetleń, kliknięć lub podając datę ważności, po której reklama przestanie być publikowana na stronie internetowej. System ma umożliwiać administratorowi ustalenia: ograniczenia czasu wyświetlania (data od-do) minimalną/maksymalną ilość wyświetleń minimalną/maksymalną liczbę kliknięć w dany baner określić czy reklama prezentowana będzie: rotacyjnie, czy na stałe.

2 PYTANIE 3. Oprogramowanie to ma mieć moduł konkursy, quizy, gry. Czy my mamy napisać te gry quizy - czy je już dostaniemy gotowe od Państwa? Czy to oprogramowanie ma mieć możliwość zamieszczania tylko tych gier?? Strona 2 Oferent ma sam zaproponować i wykonać min. 2 quizy/gry/konkursy. PYTANIE 4. Część 4: Utrzymanie platformy informatycznej. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Doraźna opieka techniczna - Czas reakcji serwisowej w siedzibie Zamawiającego: 40 minut Bardzo proszę o usuniecie tego zapisu. Czas reakcji serwisowej w siedzibie Zamawiającego: 40 minut jest to zapis, który z automatu uniemożliwia uczestnictwo w przetargu Wykonawcom z poza województwa Lubelskiego. W 40 min. do siedziby zamawiającego nie mamożliwości dojechać Wykonawca z poza Lublina. Jak Państwo wyobrażają sobie dojazd w ciągu 40 min z Warszawy lub Gdańska na przykład? Projekt jest zlokalizowany w Świdniku. Zamawiający wymaga od dostawcy wsparcia technicznego w lokalizacji projektu w celu zapewnienia skutecznego usunięcia awarii w miejscu użytkowania systemu informatycznego. Dostawca ma zapewnić odpowiednie zasoby do jej usunięcia. Po rozważeniu czasu reakcji wydłużamy go do 60 minut przy niemożności usunięcia problemu zdalnie bez zmian pozostałych warunków. Do wykonawcy należy określenie sposobu spełnienia tego warunku. PYTANIE 5. Doraźna opieka techniczna - Czas reakcji serwisowej w siedzibie Zamawiającego: 40 minut - prosimy o doprecyzowanie jakiego typu serwisowania dotyczy ten zapis i czy dotyczy to podjęcia reakcji od stawienia się w siedzibie Zamawiającego. Projekt jest zlokalizowany w Świdniku. Zamawiający wymaga od dostawcy wsparcia technicznego w lokalizacji projektu w celu zapewnienia skutecznego usunięcia awarii w miejscu użytkowania systemu informatycznego. Dostawca ma zapewnić odpowiednie zasoby do jej usunięcia. Po rozważeniu czasu reakcji wydłużamy go do 60 minut przy niemożności usunięcia problemu zdalnie bez zmian pozostałych warunków. 60 minut dotyczy czasu stawienia się w siedzibie Zamawiającego od złoszenia awarii, w przypadku niemożności rozwiązania problemu zdalnie. Zapis ten dotyczy serwisowania systemu informatycznego, Zamawiający nie określa typu serwisowania, chodzi o sprawne i prawidłowe funkcjonowanie systemu.

3 PYTANIE 6. Czy platforma ma obsługiwać standard SCORM 1.2, SCORM 2004, AICClub inne? Jeżeli inne to jakie. PYTANIE 7. Do wykonawcy należy zaproponowanie rozwiązania zapewniającego efektywną realizację założeń. Wykonawca powinien dobrać najbardziej odpowiednie standardy zapewniające efektywność. Zamawiający nie określa wymaganych standardów. Oprogramowanie to ma mieć moduł służący do tworzenia i zarządzania kursami w ramach platformy - co Zamawiający ma na myśli pisząc moduł służący do tworzenia szkoleń i jakiego typu funkcjonalności ma posiadać ewentualnymoduł. PYTANIE 8. Do wykonawcy należy zaproponowanie rozwiązania zapewniającego efektywną realizację założeń do tworzenia i zarzadzania szkoleniami. Oferta wykonawcy powinna zawierać również propozycję modelu danych oprogramowania do e- learningu. Oprogramowanie to ma mieć moduł służący do zamieszczania materiałów edukacyjnych w dowolnej formie (tekst, grafika, obraz, wideo, audio,ćwiczenia interaktywne itp.) - czy umieszczane materiały mają być eksportowane do standardów e-learningowych, a jeżeli tak to do jakich. Strona 3 PYTANIE 9. Do Wykonawcy należy zaproponowanie rozwiązania zapewniającego efektywną realizację powyższych założeń. Oferta wykonawcy powinna również zawierać propozycję modelu danych oprogramowania do e-learningu. Oprogramowanie to ma mieć moduł pozwalający na łatwą i szybką komunikację nauczycieli czy administratorów z uczestnikami szkoleń. Możliwość przypisywania wiadomości do wszystkich uczestników, wybranych grup szkoleniowych lub poszczególnych osób. Czy Zamawiający zakłada wykorzystanie wideo streamingu? PYTANIE 10. TAK Oprogramowanie to ma umożliwiać kupienia szkolenia ze strony starostwa opcjonalnie ze stron internetowych innych jednostek organizacyjnych. Czy Zamawiający oczekuje wdrożenia płatności elektronicznych a jeżeli tak to jakich?

4 Do wykonawcy należy zaproponowanie takiego modułu. Moduł musi mieć możliwość płatności elektronicznych np. przelew. PYTANIE 11. Czy aplikacje do tworzenia szkoleń e-learningowych mogą być programami desktopowymi nie zintegrowanymi z systemem? Strona 4 Muszą być to programy webowe. PYTANIE 12. Czy moduł e-learningowy ma być zintegrowany z systemami HR używanymi przez Zamawiającego, jeżeli takie posiada. PYTANIE 13. Nie jest to niezależne oprogramowanie. Czy Zamawiający poda minimalne wymagania systemowe stacji końcowych na jakich wymaga płynnego działania szkoleń. PYTANIE 14. Dostawca powinien przewidzieć jak najszerszy aspekt publikacji szkoleń na różnego typu urządzeniach. Powinien zaprojektować produkt tak by był jak najbardziej uniwersalny. Zamawiający nie jest wstanie określić stacji końcowych na jakich będą oglądane szkolenia. Wykonawca powinien określić minimalne, optymalne wymagania dla urządzeń Czy Zamawiający pozwala na dowolne wykorzystanie technologii webowych używanych w e- learningu. Do wykonawcy należy zaproponowanie rozwiązania. PYTANIE 15. i. Kierownik Projektu - co najmniej 1 osoba: posiadającakwalifikacje potwierdzone ważnymi certyfikatami instytucji certyfikujących z zakresu prowadzenia projektów na poziomie profesjonalnym lub wyższym; która w ciągu ostatnich 3 lat pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym sukcesem (odebranym przez zamawiającego) projektem informatycznym o czasie trwania nie krótszym niż 6 miesięcy; z budżetem

5 równym lub wyższym niż ,00 PLN brutto; BARDZO PROSZĘ O WYMIENIENIE jakie to MAJA BYĆ CERTYFIKATY - CZY CERTYFIKAT <https://www.google.pl/search?es_sm=93&q=prince+foundation&spell=1&sa=x&ei=u ssovinte-egyapigohybw&ved=0cbsqvwuoaa> PRINCE 2 FOUNDATION WYSTARCZY? Strona 5 Zamawiający nie narzuca konkretnych certyfikatów instytucji w tym zakresie. Prince 2 Fundation jak sama jego nazwa wskazuje jest certyfikatem na poziomie podstawowym zatem nie spełnia wymagań w zakresie Kierownika Projektu. PYTANIE 16. Próbka ma potwierdzać umiejętności i kreatywność potencjalnego dostawcy. 1) Próbka powinna być dostarczona w postaci graficznej ze stosownym opisem zgodnie z założeniami przygotowania systemu identyfikacji wizualnej. 2) Próbka ma dotyczyć elementów stałych i powtarzających się elementów graficznych takich jak np. logotyp, motyw tła oraz elementy informacyjno-promocyjne dla platformy internetowej oraz materiałów reklamowych PYTANIE 17. Przedmiotem zamówienia są właśnie te materiały. Zamawiający zamawia je ponieważ ich nie posiada. Wykonawca powinien przedstawić proponowany zakres tematyczny wystawy oraz projekt graficzny plansz.

6 PYTANIE 18. Strona 6 Nie, Zamawiający rozumie to jako projekt graficzny spójny z systemem identyfikacji wizualnej oraz zaproponowanym key Visual-em PYTANIE 19. Wszystkich szkiców stron i podstron z zaproponowanym układzie przez Wykonawcę. PYTANIE 20. 1) Oferent ma opracować uniwersalne plany kampanii i uruchomić narzędzia do przeprowadzenia kampanii promujących wydarzenia w Internecie. Narzędzia mają zapewniać wznawianie kampanii. Kampanie będą dotyczyć promocji wydarzeń prowadzonych przez inkubator lotniczy np. o charakterze jednorazowym i cyklicznym np.: cykliczne spotkania członków inkubatora, konferencje, prezentacje, targi, wystawy czasowe, stałe, pokazy lotnicze, warsztaty, szkolenia, imprezy kulturalne i inne. Pierwszymi wydarzeniami będą: - konferencja naukowa pod kątem rozwoju przemysłu lotniczego, lotnictwa i ruchu lotniczego w Polsce w kontekście współpracy międzynarodowej- konferencja mającą na celu powołanie zespołu i realizacji strategii pod kątem wydarzeń pokazów lotniczych i innych imprez towarzyszących o charakterze międzynarodowym PYTANIE 21. Tak, serwer musi spełniać parametry minimalne podane na stronie 40 w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

7 PYTANIE 22. Strona 7 PYTANIE 23. Zgodnie z SIWZ Silnik i cały tworzony system ma być stworzony w języku minimum PHP 5x lub nowszy w oparciu o bazę danych typu MySql lub podobną oraz serwer aplikacji internetowych typu Apache lub podobny. Natomiast Silnik i cały tworzony system ma umożliwiać pisanie usług implementowanych w ramach szyny usług w innych językach niż PHP. Wykonawca ma przewidzieć taka możliwość. PYTANIE 24. Opłacanie usług sms leży po stronie Zleceniodawcy. PYTANIE 25. Zakup narzędzi i certyfikatów do SSL leży po stronie Wykonawcy. System ma być otwarty i gotowy do integracji niezależnie od technologii wykorzystywanej na stronie lotniska.

8 PYTANIE 26. Strona 8 Założenia ma zaproponować Wykonawca. PYTANIE 27. System ma być otwarty i gotowy do integracji niezależnie od technologii rozwiązanie ma być zaproponowane przez wykonawcę. PYTANIE 28. Wykonawca ma wskazać optymalny standardowy zestaw raportów lub zapewnić narzędzia do ich sporządzania w zakresie pozyskanych danych objętych oprogramowaniem. PYTANIE 29. Wykonawca ma wskazać optymalny standardowy zestaw raportów lub zapewnić narzędzia do ich sporządzania w zakresie pozyskanych danych objętych oprogramowaniem.

9 PYTANIE 30. Strona 9 Zamawiającemu chodziło o wszystkie popularne wtyczki do facebooka. PYTANIE 31. PYTANIE 32. Wykonawca ma wskazać optymalny standardowy zestaw raportów lub zapewnić narzędzia do ich sporządzania w zakresie pozyskanych danych objętych oprogramowaniem. PYTANIE 33. Wykonawca ma wskazać optymalny standardowy zestaw raportów lub zapewnić narzędzia do ich sporządzania w zakresie pozyskanych danych objętych oprogramowaniem. Wykonawca ma wskazać optymalny standardowy zestaw raportów lub zapewnić narzędzia do ich sporządzania w zakresie pozyskanych danych objętych oprogramowaniem.

10 PYTANIE 34. Strona 10 PYTANIE 35. Wykonawca ma wskazać optymalny standardowy zestaw raportów lub zapewnić narzędzia do ich sporządzania w zakresie pozyskanych danych objętych oprogramowaniem. PYTANIE 36. Wykonawca ma wskazać propozycję sposobu oceny materiałów. PYTANIE 37. Wykonawca może zaproponować wielopoziomowość oceny zarówno przez ekspertów jak i użytkowników. Opis wraz z ich całą obsługa dotyczy działań powiązanych z organizacją wydarzenia np. pozyskaniem różnych zasobów do obsługi wydarzenia.

11 PYTANIE 38. Strona 11 PYTANIE 39. Przedmiotem zamówienia jest cały kompleksowy system informatyczny, dlatego do Wykonawcy należy dostarczenie wszelkich jego elementów i propozycji w zakresie pytania. Informacje o imprezach cyklicznych będą prowadzane na bieżąco poprzez zamawiającego i pobierane z innych serwisów informacyjnych to umożliwiających. Zamawiający powinien przewidzieć aspekt ewentualnej integracji wskazując na wymagania techniczne po stronie dostawcy informacji w aspekcie powyzszych założeń.

12 PYTANIE 40. Strona 12 PYTANIE 41. PYTANIE 42. Wykonawca ma wskazać optymalny standardowy zestaw raportów lub zapewnić narzędzia do ich sporządzania w zakresie pozyskanych danych objętych oprogramowaniem. Przedmiotem zamówienia jest cały kompleksowy system informatyczny, dlatego do Wykonawcy należy dostarczenie wszelkich jego elementów i propozycji w zakresie pytania. Wykonawca powinien przewidzieć aspekt ewentualnej integracji wskazując na wymagania techniczne po stronie dostawcy informacji w aspekcie powyższych założeń.

13 PYTANIE 43. Strona 13 Przedmiotem zamówienia jest cały kompleksowy system informatyczny, dlatego do Wykonawcy należy dostarczenie wszelkich jego elementów i propozycji w zakresie pytania. Wykonawca powinien przewidzieć aspekt ewentualnej integracji wskazując na wymagania techniczne po stronie dostawcy informacji w aspekcie powyższych założeń. PYTANIE 44. Przedmiotem zamówienia jest cały kompleksowy system informatyczny, dlatego do Wykonawcy należy dostarczenie wszelkich jego elementów i propozycji w zakresie pytania. Wykonawca powinien przewidzieć aspekt ewentualnej integracji wskazując na wymagania techniczne po stronie dostawcy informacji lub publikacji w aspekcie powyższych założeń.

14 PYTANIE 45. Strona 14 Przedmiotem zamówienia jest cały kompleksowy system informatyczny, dlatego do Wykonawcy należy dostarczenie wszelkich jego elementów i propozycji w zakresie pytania. Wykonawca powinien przewidzieć aspekt ewentualnej integracji wskazując na wymagania techniczne po stronie dostawcy informacji w aspekcie powyższych założeń. PYTANIE 46. PYTANIE 47. PYTANIE 48.

15 Uprawnieni Kooperanci mają mieć możliwość publikowania oferty, zlecenia. PYTANIE 49. Strona 15 Do wykonawcy należy zaproponowanie sposobu realizacji tego modułu. PYTANIE 50. Część 4: Utrzymanie platformy informatycznej Czas reakcji serwisowej w siedzibie Zamawiającego: 40 minut Bardzo proszę o usuniecie tego zapisu. Czas reakcji serwisowej w siedzibie Zamawiającego: 40 minut jest to zapis który z automatu wyklucza uczestnictwo w przetargu Wykonawcom z poza Świdnika. W 40 min. do siedziby zamawiającego nie ma możliwości dojechać Wykonawca z poza województwa Lubelskiego. Projekt jest zlokalizowany w Świdniku. Zamawiający wymaga od dostawcy wsparcia technicznego w lokalizacji projektu w celu zapewnienia skutecznego usunięcia awarii w miejscu użytkowania systemu informatycznego. Dostawca ma zapewnić odpowiednie zasoby do jej usunięcia. Po rozważeniu czasu reakcji wydłużamy go do 60 minut przy niemożności usunięcia problemu zdalnie bez zmian pozostałych warunków. Zapis nie wyklucza uczestnictwa w przetargu Wykonawcom z poza Świdnika i województwa lubelskiego ponieważ Wykonawca ma cały wachlarz możliwości zabezpieczenia tego wymogu również przewidziany warunkami przetargu. Do Wykonawcy należy określenie sposobu spełnienia tego warunku. W związku z tym, że w ocenie Zamawiającego pytania nie były istotne Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Powyższa informacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: w dniu r.

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zamawiający: Województwo Łódzkie. Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny, Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF Warszawa, 25.05.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-12/2012 Warszawa, 2012-06-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 4/dost./2009 BA/zp/47892/2009 Warszawa, dnia 2 marca 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 4/dost./2009 BA/zp/47892/2009 Warszawa, dnia 2 marca 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 4/dost./2009 BA/zp/47892/2009 Warszawa, dnia 2 marca 2009 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo