WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nr PZP5/2015 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 PZP oraz punktu 7.8 SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania wykonawcy/ów do treści SIWZ. Ad. 1) W wymaganiach funkcjonalnych (WF-0030) jest mowa o danych wpływających na proces planowania. Czy ta lista 4 elementów może się zmieniać? Czy możemy uznać, że te parametry są stałe? Zamawiający odpowiadając na pytanie stwierdza, iż miejscowości są typowane na podstawie wielkości populacji możliwej do przebadania w oparciu m.in. o założenia dla planowania, które zostały wymienione w wymaganiu WF-0030, lista tych założeń na etapie przetargu jest stała. Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę na wymagania z sekcji Definiowanie danych podstawowych, w której znajduje się wymaganie WF Wymagania z tego obszaru są parametrami wolno zmiennymi wpływającymi na proces planowania. Takie parametry to dostępne mammobusy (wymaganie WF-0010), wymagania NFZ (jak np. minimalna liczba mammobusów skierowana do pracy w danym okresie czasu zapisane w WF-0020) oraz dane zmienne jak np. dane statystyczne (WF-0080) stanowiące podstawę planowania tras. Zatem Zamawiający potwierdza, iż na obecnym etapie parametry są stałe i zdefiniowane we wskazanych grupach wymagań (stanowią minimum na jakim planowanie musi się opierać), równocześnie Zamawiający dopuszcza, iż w wyniku propozycji Wykonawcy i przeprowadzonych analizy parametry mogą zostać rozbudowane o inne zaproponowane przez Wykonawcę. 1

2 Ad. 2) Co rozumieją Państwo przez informacje o firmach konkurencyjnych działających na danym obszarze w danym okresie czasu w wymaganiu WF-0030? Jakie informacje mają wpływ na planowanie tras mammobusów? Zamawiający rozumie informacje o firmach konkurencyjnych jako pozyskane z rynku dane dotyczące ilości badań w danej miejscowości w tym samym miesiącu dwa lata wcześniej oraz planowanych na dany miesiąc postojach mammobusów konkurencji Ad. 3) Czy możemy otrzymać przykładowe informacje statystyczne dotyczące mammobusów (np. ilość mammobusów, ilość ciągników, ilość techników)? Aktualnie pracuje 15 mammobusów ( możliwość zwiększenia), ok. 40 techników, 6 ciągników. Ad. 4) Czy poprawnie rozumiemy, że dany ciągnik może w ciągu jednego dnia przewieźć z miejsca na miejsce więcej niż jeden mammobus, o ile pozwalają na to ograniczenia kilometrowe? Jeden ciągnik W NOCY przestawia 1-3 mammobusów. Ad. 5) W wymaganiu WF-0100 jest mowa o potencjale trasy. Jak mamy rozumieć to pojęcie? Potencjał trasy to suma wszystkich danych, jakie maja wpływ na harmonogram pracy mammobusów w danym miesiącu. Ad. 6) Czy w ramach wymagania WF-0160 istnieje zależność pomiędzy typem zadań a listą czynności do wykonania w ramach zadania? Czy też lista czynności jest płynna i dowolnie konfigurowalna przez 2

3 użytkownika? Czy też należy przygotować słownik możliwych akcji z puli których użytkownik przy tworzeniu zadania będzie wybierał z nadaniem parametrów? Zamawiający zakłada, iż zostanie przygotowany słownik zadań możliwy do rozbudowy przez tylko administratora biznesowego aplikacji. Ad. 7) Czy możemy prosić o szerszy opis wymagania WF-0170? Gdzie ma być to zapotrzebowanie wysyłane? Czy do zewnętrznego systemu, czy też drogą mailową? Zapotrzebowania dużej części oznaczają złożenie przez pracownika mammobusu zapotrzebowanie na odbiór śmieci, materiały eksploatacyjne (to jest użytkownik definiujący). Takie zapotrzebowanie trafia do użytkownika CRM, który jest odpowiedzialny za realizację (ktoś z logistyki lub administracji). Pracownik centrali w CRM może sprawdzić miejsce postoju oraz plan postojów mammobusu w perspektywie kolejnych dni. Zapotrzebowanie jest więc dodane do zadań określonych użytkowników systemu CRM w centrali. Wymaganie to jest powiązane w wymaganiem WF Konkludując: zapotrzebowanie jest zapisywane jak zlecenia zadania w systemie CRM określonemu użytkownikowi. Zlecenie powinny być możliwe do wykonania przez moduł Grafiki oraz przez GUI CRM. Ad. 8) Czy dobrze rozumiemy, iż wymaganie WF-0175 jest szczególnym przypadkiem wykorzystania wymagania WF-0170? Tak, możliwość zamówienia kuriera czy śledzenia przesyłki ma użytkownik CRM odpowiedzialny za realizację złożonego zapotrzebowania, o którym była mowa w WF Informacja taka powinna być również dostępna dla załogi mammobusu (w module grafiki), która złożyła zapotrzebowanie lub użytkownika, który takie zapotrzebowanie złożył (tu dostępność przez GUI systemu CRM). Ad. 9) 3

4 Czy kalendarz dostępności mammobusów oraz ciągników jest przedmiotem wymagań z grupy Grafiki? Czy też będzie od definiowany ręcznie w systemie CRM? Zamawiający zwraca uwagę, iż nie mamy takiego obszaru wymagań jak Grafiki. Moduł grafiki jest modułem, który ma zostać dostarczony w ramach realizacji zamówienia. Ma to być osobny moduł integrowany z CRM poprzez usługę sieciową. Rolą tego modułu jest udostępnienie grafików dla techników, kierowców oraz udostępnienie funkcjonalności do przesłanie zapotrzebowania dotyczącego obsługi logistycznej (kurier, odbiór śmieci, itp.). W takim sensie kalendarz pracy mammobusu jest elementem modułu Grafiki. Natomiast sam kalendarz dostępności mammobusu jest przedmiotem wymagania WF-0070 Określanie liczby dostępnych mammobusodni, które dotyczy modułu CRM o oznacza możliwości definiowania dostępności mammobusu do planowania i pracy. Ręcznie jest definiowany kalendarz oraz terminy niedostępności mammobusu np. z powodu przeglądów na tej podstawie określana jest liczba dostępnych mammobusodni dla każdego mammobusu. Liczba może być korygowana przez uprawnionego użytkownika zarządzającego konfiguracją. Szczegóły znajdują się w wymaganiu WF Ad. 10) Obecnie posiadacie Państwo rozwiązanie oparte o MS Dynamics CRM. W SIWZ jest wspominane ( str 14 Załącznik 1 ) że Zamawiający zamierza rozbudować obecnie rozwiązanie. Czy z systemu ma korzystać większa liczba użytkowników niż jest to podane w rozdziale w Załączniku 1? Jeżeli system należy rozbudować a nie rozszerzyć jak należy rozumieć w tym kontekście wymagania dotyczące weryfikacji sizignu i dostarczenia sprzętu oraz licencji dla przedmiotu zamówienia czy dotyczy to nowej czy obecnej infrastruktury? Zamawiający informuje, że dane wolumetryczne podane Tabela 13. Dane ilościowe. z rozdziału Wymiarowanie i wolumetria stanowiły podstawę do oszacowania zapotrzebowania na sprzęt i oprogramowanie określone w zestawieniach Tabela 10. Zestawienie sprzętu wymaganego dla Systemu. i Tabela 11. Zestawienie wymaganych licencji.. Zamawiający zakłada, iż szacunki zostały wykonane poprawne. Równocześnie Zamawiający nie znając propozycji rozwiązań, a w szczególności algorytmów, jakie zostaną zaproponowane przez Wykonawcę na potrzeby predykcji tras i lokalizacji, zakłada konieczność potwierdzenia przez Wykonawcę, iż zakładana infrastruktura wystarczy do prawidłowego 4

5 działania dostarczonego przez Wykonawcę Systemu. Stąd wymaganie na przeprowadzeni sizingu. Siłą rzeczy wymaganie to dotyczy nowej infrastruktury dodawanej do istniejącej na potrzeby realizowanej dostawy. 5

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 21 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 31.01.2015r. Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. Ludwika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU POPRAWA DOSTEPNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Numer sprawy: Zp 272.3.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego,

Bardziej szczegółowo