Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań 1

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja absolwentów na podlaskim rynku pracy w świetle statystyk rynku pracy 2

3 Wykształcenie ludności woj. podlaskiego w wieku 15 lat i więcej (BAEL) Poziom wykształcenia ludności 2006 IV kw III kw. Liczba (w tys.) % Liczba (w tys.) % Polska % Wzrost/ spadek Wyższe , ,2 15, Policealne i średnie zawodowe , ,2 24, Średnie ogólnokształcące 86 9,6 97 9,8 13, Zasadnicze zawodowe , ,3 31, Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe i bez wykształcenia szkolnego , ,4 14,7-43 Ogółem: ,0 100, Rośnie poziom wykształcenia ludności województwa (w 2006 r.13,4% posiadało wykształcenie wyższe obecnie ponad 19%) - Podlaskie prezentuje się korzystnie na tle kraju: w Polsce niespełna 16% osób posiada wykształcenie wyższe Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku 3

4 Wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w woj. podlaskim wg poziomu wykształcenia (dane BAEL III kw. 2011) Poziom wykształcenia Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia wyższe 73,5% 6,7% policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 64,6% 6,9% 44,3% 14,3% zasadnicze zawodowe 64,5% 7,9% gimnazjalne i poniżej 19,6% 13,1% Ogółem 51,8% 8,3% -Im wyższe wykształcenie, tym wyższy wskaźnik zatrudnienia, - bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia na poziomie zawodowym (zarówno zasadniczym, jak i średnim) i o wiele niższy na poziomie wykształcenia ogólnym, nie dającym zawodu Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku 4

5 Bezrobocie rejestrowane w woj. podlaskim w latach Wyszczególnienie I 2012 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Stopa bezrobocia w woj. podlaskim ogółem 12,8% 13,8% 14,1% 14,9% - - III kw. 13,4% - Dane: WUP w Białymstoku Bezrobocie wg BAEL -III kwartał 2011) Badanie aktywności ekonomicznej ludności Stopa bezrobocia w % woj. podlaskie Ogółem do 25 roku życia 8,3 13,0 Definicja bezrobotnego wg BAEL: osoba w wieku 15-74l., która w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą, w ciągu 4 tyg. aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pracę w ciągu następnych 2 tygodni. Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku 5

6 Sytuacja młodzieży na białostockim i podlaskim rynku pracy (XII 2011) Wyszczególnienie woj. podlaskie Polska Zarejestrowani bezrobotni ogółem, w tym: Bezrobotna młodzież do 25 roku życia % do ogółu bezrobotnych 22,4% 21,0% Bezrobotni absolwenci ogółem 4456 % do ogółu bezrobotnych 6,8% 6,3% Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2968 z tego: % do ogółu bezrobotnych 4,5% 4,6% Bezrobotni absolwenci szkół wyższych, do 27 roku życia 1488 % do ogółu bezrobotnych 2,3% 1,7% Dane: WUP w Białymstoku 6

7 Struktura zawodowa bezrobotnych absolwentów: Struktura zawodowa bezrobotnych absolwentów różni się od struktury ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, wśród bezrobotnych absolwentów 27% to specjaliści, a wśród ogółu bezrobotnych 10%, dużo większa jest też grupa absolwentów bez zawodu (głównie po l.o.) 38%, a wśród ogółu bezrobotnych 24% Dane: WUP w Białymstoku 7

8 Najliczniejsze zawody bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w urzędach pracy woj. podlaskiego (2011) Kod zaw Nazwa grupy zawodów Napływ bezrobotnych absolwentów w 2011r. Bezrobotni absolwenci stan w końcu 2011r. % absolwentów pozostających w rejestrach w końcu roku Absolwenci ogółem ,6 Bez zawodu , Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) , Technicy mechanicy , Mechanicy pojazdów samochodowych ,2 Średni personel do spraw statystyki i 3314 dziedzin pokrewnych , Kucharze , Fryzjerzy , Dietetycy i żywieniowcy ,5 Technicy wsparcia informatycznego i 3512 technicznego , Piekarze, cukiernicy i pokrewni , Technicy rolnictwa i pokrewni , Recepcjoniści hotelowi , Elektromechanicy i elektromonterzy ,1 8

9 Zawody najczęściej występujące wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (2011) Zawód Liczba bezrobotnych Bez zawodu ,4 Sprzedawca ,5 Technik ekonomista ,9 Ślusarz ,9 Mechanik pojazdów samochodowych/ Mechanik ,9 samochodów osobowych Kucharz, Kucharz małej gastronomii ,9 Krawiec ,7 Technik mechanik ,7 Piekarz, Cukiernik ,7 Robotnik budowlany ,6 Murarz 958 1,5 Technik rolnik 882 1,3 Robotnik gospodarczy 796 1,2 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 693 1,1 Stolarz 666 1,0 Specjalista administracji publicznej 633 1,0 Sprzątaczka biurowa 587 0,9 Rolnik 556 0,8 Fryzjer 527 0,8 % Prawie ¼ zarejestrowanych bezrobotnych to osoby bez zawodu: absolwenci liceów ogólnokształcących i osoby, które zakończyły naukę na poziomie gimnazjalnym i niższym Zawód sprzedawcy jest najliczniej występujący wśród bezrobotnych, ale jest też dużo ofert pracy dla pracowników handlu W rankingu dominują: zawody związane z usługami, gastronomią, naprawą pojazdów samochodowych, zawody techniczne, zawody robotnicze związane z przemysłem maszynowym, odzieżowym, przetwórczym i budownictwem 9

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji popyt na pracę w ujęciu regionalnym i lokalnym 10

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość analizowania udziału poszczególnych źródeł w rynku oraz ofert pracy charakterystycznych dla źródła Oferty pracy według źródła* (N=26 999) *dane za I półrocze 2011r. 11

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość dokładnej analizy rozkładu terytorialnego ofert pracy (z jakich obszarów pochodzą oferty pracy) (N=26 999), dane za I półrocze 2011r. 12

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Analiza grup poszukiwanych pracowników (grupy wielkie) (N=26 999, dane za I półrocze 2011.) * w tym głównie praktykanci 13

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość szczegółowego śledzenia poszukiwanych zawodów na poziomie województwa i poszczególnych powiatów: L.p. Wyszczególnienie Częstość Procent Ogółem , _Przedstawiciel handlowy , _Robotnik gospodarczy , _Sprzedawca 945 3, _Kierowca samochodu ciężarowego 618 2, _Technik prac biurowych 575 2, _Robotnik budowlany 500 1, _Murarz 484 1, _Specjalista do spraw sprzedaży 387 1, _Cieśla 383 1, _Doradca klienta 364 1,35 Pozostałe zawody ,37 TOP 10 dla województwa podlaskiego (najczęściej poszukiwane zawody/specjalności), 14

15 Możliwość monitorowania sektorów generujących popyt na pracę: Rozkład ofert według sekcji PKD (N=12785), dane za I półrocze 2011r. 15

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość monitorowania branż generujących popyt na pracę: Wyszczególnienie Częstość Procent 85 Edukacja , Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 928 3,4 pojazdami samochodowymi 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 882 3, Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; 848 3,1 naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem 688 2,6 ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 43 - Roboty budowlane specjalistyczne 603 2, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 530 2,0 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem 461 1,7 w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem 425 1, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 388 1,4 TOP BRANŻE (wg działów PKD) (N=6798), dane za I półrocze 2011r., załącznik sl.16 16

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. możliwość śledzenia, jakie kraje i w jakich zawodach poszukują pracowników na podlaskim rynku pracy (N=2 283, dane za I półrocze 2011r.) Wyszczególnienie Częstość Procent Niemcy ,24 Francja 206 9,64 Wielka Brytania 179 8,37 Holandia 172 8,04 Belgia 105 4,91 Austria 54 2,53 Szwajcaria 45 2,10 Włochy 45 2,10 Norwegia 37 1,73 Hiszpania 30 1,40 17

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. pracownicy poszukiwani przez pracodawców niemieckich (N=1010, dane za I półrocze 2011r.) Nazwa zawodu Kod zawodu Częstość Procent Opiekun osoby starszej s ,24 Pielęgniarka ,75 Cieśla s ,26 Murarz s ,47 Elektryk s ,97 Ślusarz s ,77 Zbrojarz ,28 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym ,18 Kelner s ,18 Kucharz s ,88 Elektromonter linii napowietrznych niskich i śednich napięć 1,88 Stolarz s ,88 18

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość dokładnej analizy wymagań stawianych kandydatom do pracy w województwie podlaskim (N=26 999) * w tym głównie praktykanci 19

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. danych o wymaganym stażu pracy (N=14731) Lata pracy Częstość Jakikolwiek staż pracy Precyzyjne określenie stażu pracy, w tym: rok lata lata lata 35 5 lata lata 15 7 lata 4 8 lata lata lata 2 20

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. danych o wymaganiach w zakresie posiadania kompetencji kluczowych (N=6 661, dane za I półrocze 2011) Rodzaj kompetencji częstość Procent w N=26999* Kompetencje kluczowe (ogółem) ,0 Kompetencje społeczne i obywatelskie ,1 Kompetencje językowe, porozumiewanie się w językach ,8 obcych Inicjatywność i przedsiębiorczość ,2 Kompetencje informatyczne ,8 Umiejętność uczenia się 522 1,9 Kompetencje matematyczno-techniczne 435 1,6 Porozumiewanie się w języku ojczystym 382 1,4 Świadomość i ekspresja kulturalna 27 0,1 *możliwość wielokrotnego wyboru Z15 21

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. danych o najczęściej poszukiwanych w cechach osobowych (N=4 290) cechy osobowe częstość procent ogółem ,00 samodzielność ,65 zaangażowanie ,38 solidność/sumienność/rzetelność ,02 wysoka kultura osobista ,92 odpowiedzialność/poważne ,69 nastawienie motywacja ,22 optymizm/pozytywne nastawienie 313 7,30 odporność na stres 308 7,18 dokładność 288 6,71 uczciwość 278 6,48 systematyczność 261 6,08 chęć do pracy 258 6,01 dynamizm 211 4,92 22

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. danych w zakresie poszukiwanych uprawnień (N=3013, dane za I półrocze 2011r.) Wyszczególnienie Częstość Procent w N=26999* Wymagania w zakresie uprawnień, z tego: ,00 prawo jazdy kat. B ,9 prawo jazdy kat. C+E 430 1,6 uprawnienia budowlane 180 0,7 prawo jazdy kat. C 130 0,5 uprawnienia do przewozu rzeczy 110 0,4 uprawnienia pedagogiczne 97 0,4 uprawnienia elektryczne 91 0,3 wózki widłowe 72 0,3 ADR (uprawnienia do przewozu materiałów 47 0,2 niebezpiecznych) prawo jazdy kat. D 27 0,1 UDT (poświadczenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru 16 0,1 Technicznego uprawnienia do przewozu osób 15 0,1 *możliwość wielokrotnego wyboru 23

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. wymagań w zakresie posiadania konkretnych umiejętności praktycznych (N= 9 832) Wymagana umiejętność Częstość Ogółem, w tym: Znajomość rysunku technicznego 229 Umiejętność prowadzenia dokumentacji budowlanej 50 Znajomość technik sprzedaży 42 Praktyczna umiejętność spawania 30 Praktyczna umiejętność kosztorysowania 24 Znajomość przepisów prawa 5 Pozostałe

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość określania profili poszukiwanych pracowników Np. przedstawiciel handlowy (profil dla województwa) Kod i nazwa zawodu najczęściej stawiane wymagania Liczba w % ofert wskazań Przedstawiciel handlowy ,0 1. Kompetencje ogólne ,0 2. Cechy osobowe, odnoszące się bezpośrednio do charakteru ,2 3. Poziom wykształcenia ,1 4. Kursy i uprawnienia (zakończone świadectwem, certyfikatem dającym ,3 uprawnienia) 5. Doświadczenie zawodowe, w tym: staż pracy ,8 umiejętności praktyczne , 6. Wiek 42 3,0 7. Płeć 13 0,9 8. Inne wymagania, w tym: dostęp do Internetu 101 7,2 dyspozycyjność ,7 rozmowy handlowe/negocjacje ,2 własne auto 139 9,9 wyjazdy służbowe 98 7,0 znajomość lokalnego rynku 128 9,1 9. Status kandydata 32 2,3 student/uczeń ,2 niepełnosprawny 1 0,1

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przedstawiciel handlowy warunki zatrudnienia Wyszczególnienie Liczba w % ofert wskazań Warunki zatrudnienia ,9 wynagrodzenie ,8 szkolenia ,1 auto ,4 telefon ,5 rozwój, awans/ ścieżka kariery ,2 niezbędne narzędzia ,7 laptop ,0 wyzwania ,3 inne ,6 stabilność ,1 wsparcie 113 8,1 nagrody, premie 113 8,1 młody zespół 100 7,1 atmosfera 97 6,8 samodzielność 75 5,3 pakiet socjalny/ opieka medyczna 52 3,6 międzynarodowe środowisko 38 2,7 26 * Udział w N=1411, inne profile Załącznik sl.26

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przedstawiciel handlowy forma zatrudnienia Forma zatrudnienia Liczba wskazań w % ofert umowa o pracę ,4 elastyczny czas pracy/ forma zatrudnienia ,5 działalność gospodarcza ,0 pełny etat 56 4,0 umowa zlecenie 33 2,4 praktyki 24 1,7 niepełny etat 15 1,1 Chałupnictwo ( w domu) 8 0,6 czas nieokreślony 5 0,4 umowa agencyjna 5 0,4 staż 1 0,1 * Udział w N=

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji raport za I półrocze 2011r.: asie.pl/index.php/strony/

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Diagnoza stanu kształcenia zawodowego ( ) w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy x.php/strony/

30 Zapotrzebowanie pracodawców na konkretne zawody wyniki badania Diagnoza stanu kształcenia zawodowego Ponad 75% podmiotów miało problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, Aż 26% firm oceniło, iż w okolicy nie kształci się osób w zawodzie, którego potrzebowała firma, zaś 43%, że absolwenci szkół zawodowych nie mają pożądanych kwalifikacji i umiejętności; 70% właścicieli firm stwierdziło, że w ciągu najbliższych pięciu lat będzie zatrudniać absolwentów szkół zawodowych, zaś 18,5% uznało, że działań takich nie podejmie; W najbliższych 5 latach najbardziej poszukiwane będą, zdaniem pracodawców, takie zawody jak: szeroko rozumiany zawód mechanika i budowlańca (odp:10,8% i 7,5% wskazań), operatora pojazdów i maszyn (5,7%), elektryka (4,5%), montera (4,3%), spawacza (4,3%), sprzedawcy (4,2%) stolarza (4,3%). 30

31 Analiza rozmieszczenia szkół zawodowych i zawodów W podlaskiem działa obecnie 137 szkół zawodowych, z czego 84 to technika (w tym technika uzupełniające), zaś 53 to zasadnicze szkoły zawodowe; Największa liczba szkół funkcjonuje w największych ośrodkach miejskich regionu (Białystok, Łomża i Suwałki). Nauczanie odbywa się w 73 zawodach W technikach kształci się ok. 19 tys.os. w zsz ok. 4,7 tys.os.

32

33 Liczby uczniów w najpopularniejszych profesjach w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa zawodu Technikum Liczba uczniów Liczba ofert I półr.2011 Technik informatyk Technik ekonomista Technik mechanik Technik rolnik Technik hotelarstwa Technik budownictwa Technik agrobiznesu (i brak pokrewn) 9 Technik elektryk ZSZ Kucharz Fryzjer Cukiernik Liczba bezrob. Absolw

34 Zawody o małej liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa zawodu Liczba uczniów Liczba ofert I półr. Technikum Liczba bezrob. Absolw r. Technik ogrodnik Technik poligraf ZSZ Betoniarz-zbrojarz Fotograf Tapicer Malarz-tapeciarz Dekarz Cieśla

35

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sektor maszyn i urządzeń a rynek pracy 36

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Struktura zatrudnionych w sektorze wg wykształcenia 37

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Struktura zawodów w sektorze 38

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Najbardziej deficytowe zawody największy wzrost zatrudnienia Lp. Podsektor maszyn i urządzeń rolniczych Podsektor pozostałych maszyn i urządzeń Stanowiska kierownicze i specjalistyczne 1. Specjaliści (np. ds. marketingu, handlu) Konstruktorzy 2. Konstruktorzy Technolodzy 3. Technolodzy Przedstawiciele handlowi Stanowiska bezpośrednio produkcyjne 1. Spawacze Mechanicy 2. Ślusarze Tokarze 3. Mechanicy Frezerzy 39

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapotrzebowanie na zawody związane z branżą maszynową Ślusarz (48 uczniów 2010/2011) 151 0,56 Pozostali spawacze i pokrewni 111 0,41 Tokarz w metalu (60 uczniów operator obrabiarek 90 0,33 Frezer skrawających 2010/2011) 83 0,31 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (0 uczn.) 81 0,30 Inżynier sprzedaży 71 0,26 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 58 0,21 Spawacz metodą MAG 49 0,18 Spawacz metodą TIG 44 0,16 Spawacz metodą MIG 37 0,14 Spawacz ręczny gazowy 33 0,12 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 27 0,10 Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i 8 0,03 pokrewni Pozostali ślusarze i pokrewni 12 0,04 40

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapotrzebowanie na zawody związane z branżą maszynową Inżynier automatyki i robotyki 10 0,04 Inżynier mechanik maszyny i urządzenia do obróbki 8 0,03 metali Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i 8 0,03 przetwórstwa metali" Szlifierz metali 4 0,01 Operator obrabiarek skrawających S (por. wyżej) 3 0,01 Mechanik - monter maszyn i urządzeń S ( 46 uczn. 2010/2011) 19 0,07 41

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach Maksymalne miesięczne wynagrodzenie brutto Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto Średnie wynagrodzenie Dyrektorzy Kierownicy działów produkcyjnych Kierownicy działów nieprodukcyjnych (handel, marketing, controlling) Brygadziści Mechanicy Ślusarze Spawacze Tokarze Frezerzy Księgowy

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wymagania wobec nowych pracowników od dyrektora ds. technicznych i technologów oczekiwano posiadania najnowszej wiedzy technologicznej, od tych ostatnio ponadto - znajomości programów konstrukcyjnych i umiejętności technicznych; ważną umiejętnością zatrudnionych w sektorze producentów maszyn i urządzeń jest umiejętność czytania rysunków technicznych oczekuje jej się powszechnie od osób zajmujących następujące stanowiska: kierownicy produkcji, mistrzowie produkcji, brygadziści, mechanicy, ślusarze, spawacze, tokarze, frezerzy, monterzy; podkreślano konieczność posiadania uprawnień do wykonywania zawodu przez kierowców oraz spawaczy; w grupie oczekiwań pod adresem nowozatrudnionych pracowników pojawiły się także choć zdecydowanie rzadziej niż wyżej wymienione - te związane z niektórymi kompetencjami indywidualnymi i społecznymi, np. umiejętnością organizacji pracy, umiejętnością współpracy, chęcią uczenia się. Pojawiały się także choć ponownie niezbyt często - cechy opisujące postawę etyczną pracownika: uczciwość, sumienność, zaangażowanie. 43

44 Wojewódzki Urząd Pracy Urząd w Białymstoku Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urzą Pracy w Białymstoku BADANIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, TECHNIKÓW) ORAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH ZAWODOWYCH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH BUDOWLANYCH, KTÓRZY UZYSKALI ŚWIADECTWO/DYPLOM UKOŃCZENIA NAUKI W 2010 R.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapotrzebowanie na zawody budowlane (I półrocze 2011r.) BUDOWLANE Robotnik budowlany 500 1,85 Murarz S 484 1,79 Cieśla s 383 1,42 Zbrojarz 358 1,33 Monter / składacz okien 239 0,89 Robotnik drogowy 239 0,89 Operator sprzętu ciężkiego 211 0,77 Tynkarz 205 0,76 Brukarz 137 0,51 Dekarz' 123 0,46 Cieśla szalunkowy 113 0,42 Stolarz S 112 0,41 Elektryk S 107 0,40 Posadzkarz S 100 0,37

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapotrzebowanie na zawody budowlane (I półrocze 2011r.), cd. Malarz budowlany 94 0,35 Glazurnik 77 0,29 Monter konstrukcji stalowych 77 0,29 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym 66 0,24 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych S 66 0,24 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 64 0,24 Blacharz s 63 0,23 Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 62 0,23 Kierowca operator wózków jezdniowych 59 0,22 Elektromonter instalacji elektrycznych 55 0,20 Monter płyt kartonowo - gipsowych 54 0,20 Hydraulik 53 0,20 Betoniarz 52 0,19

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Szkoły kształcące w zawodach budowlanych Poziom kształcenia Liczba szkół wyższy zawodowy 2 średni techniczny 15 zasadniczy zawodowy 21 Zawody nauczane na danym poziomie kształcenia Inżynier budownictwa Inżynier inżynierii środowiska Architekt (Architektura i Urbanistyka) Technik budownictwa Technik drogownictwa Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik urządzeń sanitarnych Murarz Kamieniarz Betoniarz-zbrojarz Cieśla Dekarz Posadzkarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wyższe szkoły zawodowe kierunki budowlane liczba absolwentów: 717 osób (2010 rok)

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przewidywana liczba absolwentów zawodów budowlanych w latach Zawód Murarz Betoniarz-zbrojarz Cieśla Dekarz Posadzkarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Zasadnicza szkoła zawodowa - razem Technik budownictwa Technik drogownictwa Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik urządzeń sanitarnych Technikum, szkoła policealna - razem Budownictwo Inżynieria Środowiska Architektura i Urbanistyka Szkoły wyższe (I stopień) - razem Budownictwo Inżynieria Środowiska Architektura i Urbanistyka Szkoły wyższe (II stopień) - razem Razem

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku CATI - zasadnicze szkoły zawodowe 71,3% absolwentów podjęło pracę, dla 63,4% z nich była ona pierwszą po zakończeniu edukacji; 75% pracujących absolwentów nie miało trudności ze znalezieniem pracy; 40,2% znalazło pracę w ciągu tygodnia, kolejne 41,5% w ciągu miesiąca; wynagrodzenie otrzymywane przez absolwentów w większości (42,7%) zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł netto, dla kolejnych 25,6% jest to zł netto;

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku CATI - średnie szkoły zawodowe 70,6% absolwentów podjęło pracę, dla 68% z nich była ona pierwszą po zakończeniu edukacji; większość absolwentów nie miała problemów ze znalezieniem pracy, jednak aż 34,7% badanych napotkało trudności; 33,3% znalazło pracę w ciągu tygodnia, kolejne 37,5% w ciągu miesiąca; wynagrodzenie otrzymywane przez absolwentów w blisko 30% zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł netto, dla kolejnych 30 % jest to zł netto;

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zawód PODLASKI MONITOR PŁAC wynagrodzenia w budownictwie (2011r.) Najniższe zidentyfikowane Cieśla Dekarz Malarz-tapeciarz Mistrz produkcji w bud.ogól Robotnik budowlany Robotnik drogowy Spawacz MIG Ślusarz Tynkarz Najwyższe zidentyfikowane

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku CATI - wyższe szkoły zawodowe jedynie 66% absolwentów przystąpiło do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, z czego 90% zdało egzamin; 73% absolwentów nie miało trudności ze znalezieniem pracy; ponad 33% znalazło pracę w ciągu tygodnia, kolejne 36% w ciągu miesiąca; wynagrodzenie otrzymywane przez absolwentów w blisko 30% zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł netto, dla kolejnych 30 % jest to zł netto, a dla ponad 19% zł netto;

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podsumowanie Do głównych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, których absolwenci nie posiadają, zaliczyć należy przede wszystkim (na podstawie badania jakościowego): - brak dobrej znajomości obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń związanych z wykonywaniem danego zawodu, - brak praktycznej znajomości programów komputerowych do kosztorysowania czy projektowania z zakresu budownictwa, - brak umiejętności czytania planów i rysunków, - brak wymaganych uprawnień do odbioru i nadzoru prac budowlanych, - brak obrony dyplomu w przypadku techników, - brak praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych.

57 Wojewódzki Urząd Pracy Urząd w Białymstoku Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urzą Pracy w Białymstoku Podlaski Absolwent Badanie absolwentów szkół wyższych kierunków: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i marketing, pedagogika, administracja, którzy ukończyli naukę w roku akademickim 2008/2009

58 Badane kierunki Administracja Ekonomia Zarządzanie Zarządzanie i marketing Pedagogika Absolwenci roku akademickiego 2008/2009 studiów I i II stopnia oraz jednolitych dziennych i zaocznych

59 Liczba absolwentów administracji w latach osób 59

60 Obecny status zawodowy absolwentów administracji wśród magistrów pracuje 53% 17% 44% 26% 13% pracuję i nie kontynuuję nauki pracuję i jednocześnie kontynuuję naukę nie pracuję i kontynuuję naukę nie pracuję i nie kontynuuję nauki N = 191

61 Pracujący absolwenci administracji stanowisko kierownik 2% 56% - sektor publiczny 43% - prywatny specjalista 10% obsługa klienta/sprzedawca 22% pracownik biurowy 48% pracownik fizyczny 18% Częste zjawisko skrajnego underemployment N = 116

62 Szacowany napływ absolwentów administracji w najbliższych latach Najbliższe pięć lat to wejście na rynek pracy absolwentów kierunku administracja 62

63 Liczba absolwentów ekonomii w latach osób 63

64 Obecny status zawodowy absolwentów ekonomii Szczególnie niski odsetek pracujących wśród magistrów (38%) 20% 32% 17% 32% pracuję i nie kontynuuję nauki pracuję i jednocześnie kontynuuję naukę nie pracuję i kontynuuję naukę nie pracuję i nie kontynuuję nauki N = 118

65 Pracujący absolwenci ekonomii stanowisko pracownik fizyczny 4% W sektorze prywatnym 59%, publicznym 38% pracownik biurowy obsługa klienta/sprzedawca specjalista 11% 33% 47% kierownik dyrektor 2% 2% Rzadziej zdobywają stanowiska kierownicze/dyrektors kie N = 61

66 Szacowany napływ absolwentów ekonomii w najbliższych latach Najbliższe pięć lat to wejście na rynek pracy absolwentów kierunku ekonomia 66

67 Wykonywana praca w relacji do kwalifikacji 67

68 Wskaźnik zatrudnienia podlaskich absolwentów studiów magisterskich na tle absolwentów szkół wyższych w Polsce 68

69 Najczęściej poszukiwani specjaliści na podlaskim rynku pracy PMZiK I półrocze 2011r. Częstość Procent _Specjalista do spraw sprzedaży 387 9, _Programista aplikacji 198 4, _Lektor języka angielskiego 159 3, _Doradca finansowy 152 3, _Przedstawiciel medyczny 147 3, _Pielęgniarka 114 2, _Farmaceuta farmacja apteczna 113 2, _Lektor języka rosyjskiego 112 2, _Lektor języka hiszpańskiego 111 2, _Lektor języka francuskiego 109 2,6 Pełna lista poszukiwanych specjalistów (osób z wyższym wykształceniem, Załącznik sl.69z69 69

70 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapraszamy do kontaktu: Tel Dziękuję za uwagę Edyta Dąbrowska 70

Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji. Zawody i kwalifikacje poszukiwane na podlaskim rynku pracy

Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji. Zawody i kwalifikacje poszukiwane na podlaskim rynku pracy Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji Zawody i kwalifikacje poszukiwane na podlaskim rynku pracy Monitorowane źródła ofert pracy: DOTYCHCZAS: OBECNIE (PMZiK 2010,2011,2012) 1. publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji wyniki analizy za I półrocze 2011

Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji wyniki analizy za I półrocze 2011 Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji wyniki analizy za I półrocze 2011 ANALIZA ROZKŁADU ORAZ CHARAKTERU POPYTU NA ZAWODY I KWALIFIKACJE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W UJĘCIU LOKALNYM Popyt na pracę w województwie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w zakresie kompetencji na podstawie wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w zakresie kompetencji na podstawie wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w zakresie kompetencji na podstawie wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

- Edycja 2012. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji

- Edycja 2012. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji - Edycja 2012 Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji Dyslokacja zatrudnienia w woj. podlaskim w ujęciu klasycznej triady sektorów: rolnictwo przemysł usługi Polska 21% 28% 51% woj. podlaskie 37% 20% 43%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Oczekiwania pracodawców Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym.

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy

CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CZĘŚĆ PROGOSTYCZNA Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CHOJNICE 2009 CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo