Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań 1

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja absolwentów na podlaskim rynku pracy w świetle statystyk rynku pracy 2

3 Wykształcenie ludności woj. podlaskiego w wieku 15 lat i więcej (BAEL) Poziom wykształcenia ludności 2006 IV kw III kw. Liczba (w tys.) % Liczba (w tys.) % Polska % Wzrost/ spadek Wyższe , ,2 15, Policealne i średnie zawodowe , ,2 24, Średnie ogólnokształcące 86 9,6 97 9,8 13, Zasadnicze zawodowe , ,3 31, Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe i bez wykształcenia szkolnego , ,4 14,7-43 Ogółem: ,0 100, Rośnie poziom wykształcenia ludności województwa (w 2006 r.13,4% posiadało wykształcenie wyższe obecnie ponad 19%) - Podlaskie prezentuje się korzystnie na tle kraju: w Polsce niespełna 16% osób posiada wykształcenie wyższe Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku 3

4 Wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w woj. podlaskim wg poziomu wykształcenia (dane BAEL III kw. 2011) Poziom wykształcenia Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia wyższe 73,5% 6,7% policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 64,6% 6,9% 44,3% 14,3% zasadnicze zawodowe 64,5% 7,9% gimnazjalne i poniżej 19,6% 13,1% Ogółem 51,8% 8,3% -Im wyższe wykształcenie, tym wyższy wskaźnik zatrudnienia, - bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia na poziomie zawodowym (zarówno zasadniczym, jak i średnim) i o wiele niższy na poziomie wykształcenia ogólnym, nie dającym zawodu Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku 4

5 Bezrobocie rejestrowane w woj. podlaskim w latach Wyszczególnienie I 2012 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Stopa bezrobocia w woj. podlaskim ogółem 12,8% 13,8% 14,1% 14,9% - - III kw. 13,4% - Dane: WUP w Białymstoku Bezrobocie wg BAEL -III kwartał 2011) Badanie aktywności ekonomicznej ludności Stopa bezrobocia w % woj. podlaskie Ogółem do 25 roku życia 8,3 13,0 Definicja bezrobotnego wg BAEL: osoba w wieku 15-74l., która w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą, w ciągu 4 tyg. aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pracę w ciągu następnych 2 tygodni. Dane: Urząd Statystyczny w Białymstoku 5

6 Sytuacja młodzieży na białostockim i podlaskim rynku pracy (XII 2011) Wyszczególnienie woj. podlaskie Polska Zarejestrowani bezrobotni ogółem, w tym: Bezrobotna młodzież do 25 roku życia % do ogółu bezrobotnych 22,4% 21,0% Bezrobotni absolwenci ogółem 4456 % do ogółu bezrobotnych 6,8% 6,3% Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2968 z tego: % do ogółu bezrobotnych 4,5% 4,6% Bezrobotni absolwenci szkół wyższych, do 27 roku życia 1488 % do ogółu bezrobotnych 2,3% 1,7% Dane: WUP w Białymstoku 6

7 Struktura zawodowa bezrobotnych absolwentów: Struktura zawodowa bezrobotnych absolwentów różni się od struktury ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, wśród bezrobotnych absolwentów 27% to specjaliści, a wśród ogółu bezrobotnych 10%, dużo większa jest też grupa absolwentów bez zawodu (głównie po l.o.) 38%, a wśród ogółu bezrobotnych 24% Dane: WUP w Białymstoku 7

8 Najliczniejsze zawody bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w urzędach pracy woj. podlaskiego (2011) Kod zaw Nazwa grupy zawodów Napływ bezrobotnych absolwentów w 2011r. Bezrobotni absolwenci stan w końcu 2011r. % absolwentów pozostających w rejestrach w końcu roku Absolwenci ogółem ,6 Bez zawodu , Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) , Technicy mechanicy , Mechanicy pojazdów samochodowych ,2 Średni personel do spraw statystyki i 3314 dziedzin pokrewnych , Kucharze , Fryzjerzy , Dietetycy i żywieniowcy ,5 Technicy wsparcia informatycznego i 3512 technicznego , Piekarze, cukiernicy i pokrewni , Technicy rolnictwa i pokrewni , Recepcjoniści hotelowi , Elektromechanicy i elektromonterzy ,1 8

9 Zawody najczęściej występujące wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (2011) Zawód Liczba bezrobotnych Bez zawodu ,4 Sprzedawca ,5 Technik ekonomista ,9 Ślusarz ,9 Mechanik pojazdów samochodowych/ Mechanik ,9 samochodów osobowych Kucharz, Kucharz małej gastronomii ,9 Krawiec ,7 Technik mechanik ,7 Piekarz, Cukiernik ,7 Robotnik budowlany ,6 Murarz 958 1,5 Technik rolnik 882 1,3 Robotnik gospodarczy 796 1,2 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 693 1,1 Stolarz 666 1,0 Specjalista administracji publicznej 633 1,0 Sprzątaczka biurowa 587 0,9 Rolnik 556 0,8 Fryzjer 527 0,8 % Prawie ¼ zarejestrowanych bezrobotnych to osoby bez zawodu: absolwenci liceów ogólnokształcących i osoby, które zakończyły naukę na poziomie gimnazjalnym i niższym Zawód sprzedawcy jest najliczniej występujący wśród bezrobotnych, ale jest też dużo ofert pracy dla pracowników handlu W rankingu dominują: zawody związane z usługami, gastronomią, naprawą pojazdów samochodowych, zawody techniczne, zawody robotnicze związane z przemysłem maszynowym, odzieżowym, przetwórczym i budownictwem 9

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji popyt na pracę w ujęciu regionalnym i lokalnym 10

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość analizowania udziału poszczególnych źródeł w rynku oraz ofert pracy charakterystycznych dla źródła Oferty pracy według źródła* (N=26 999) *dane za I półrocze 2011r. 11

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość dokładnej analizy rozkładu terytorialnego ofert pracy (z jakich obszarów pochodzą oferty pracy) (N=26 999), dane za I półrocze 2011r. 12

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Analiza grup poszukiwanych pracowników (grupy wielkie) (N=26 999, dane za I półrocze 2011.) * w tym głównie praktykanci 13

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość szczegółowego śledzenia poszukiwanych zawodów na poziomie województwa i poszczególnych powiatów: L.p. Wyszczególnienie Częstość Procent Ogółem , _Przedstawiciel handlowy , _Robotnik gospodarczy , _Sprzedawca 945 3, _Kierowca samochodu ciężarowego 618 2, _Technik prac biurowych 575 2, _Robotnik budowlany 500 1, _Murarz 484 1, _Specjalista do spraw sprzedaży 387 1, _Cieśla 383 1, _Doradca klienta 364 1,35 Pozostałe zawody ,37 TOP 10 dla województwa podlaskiego (najczęściej poszukiwane zawody/specjalności), 14

15 Możliwość monitorowania sektorów generujących popyt na pracę: Rozkład ofert według sekcji PKD (N=12785), dane za I półrocze 2011r. 15

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość monitorowania branż generujących popyt na pracę: Wyszczególnienie Częstość Procent 85 Edukacja , Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 928 3,4 pojazdami samochodowymi 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 882 3, Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; 848 3,1 naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem 688 2,6 ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 43 - Roboty budowlane specjalistyczne 603 2, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 530 2,0 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem 461 1,7 w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem 425 1, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 388 1,4 TOP BRANŻE (wg działów PKD) (N=6798), dane za I półrocze 2011r., załącznik sl.16 16

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. możliwość śledzenia, jakie kraje i w jakich zawodach poszukują pracowników na podlaskim rynku pracy (N=2 283, dane za I półrocze 2011r.) Wyszczególnienie Częstość Procent Niemcy ,24 Francja 206 9,64 Wielka Brytania 179 8,37 Holandia 172 8,04 Belgia 105 4,91 Austria 54 2,53 Szwajcaria 45 2,10 Włochy 45 2,10 Norwegia 37 1,73 Hiszpania 30 1,40 17

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. pracownicy poszukiwani przez pracodawców niemieckich (N=1010, dane za I półrocze 2011r.) Nazwa zawodu Kod zawodu Częstość Procent Opiekun osoby starszej s ,24 Pielęgniarka ,75 Cieśla s ,26 Murarz s ,47 Elektryk s ,97 Ślusarz s ,77 Zbrojarz ,28 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym ,18 Kelner s ,18 Kucharz s ,88 Elektromonter linii napowietrznych niskich i śednich napięć 1,88 Stolarz s ,88 18

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość dokładnej analizy wymagań stawianych kandydatom do pracy w województwie podlaskim (N=26 999) * w tym głównie praktykanci 19

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. danych o wymaganym stażu pracy (N=14731) Lata pracy Częstość Jakikolwiek staż pracy Precyzyjne określenie stażu pracy, w tym: rok lata lata lata 35 5 lata lata 15 7 lata 4 8 lata lata lata 2 20

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. danych o wymaganiach w zakresie posiadania kompetencji kluczowych (N=6 661, dane za I półrocze 2011) Rodzaj kompetencji częstość Procent w N=26999* Kompetencje kluczowe (ogółem) ,0 Kompetencje społeczne i obywatelskie ,1 Kompetencje językowe, porozumiewanie się w językach ,8 obcych Inicjatywność i przedsiębiorczość ,2 Kompetencje informatyczne ,8 Umiejętność uczenia się 522 1,9 Kompetencje matematyczno-techniczne 435 1,6 Porozumiewanie się w języku ojczystym 382 1,4 Świadomość i ekspresja kulturalna 27 0,1 *możliwość wielokrotnego wyboru Z15 21

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. danych o najczęściej poszukiwanych w cechach osobowych (N=4 290) cechy osobowe częstość procent ogółem ,00 samodzielność ,65 zaangażowanie ,38 solidność/sumienność/rzetelność ,02 wysoka kultura osobista ,92 odpowiedzialność/poważne ,69 nastawienie motywacja ,22 optymizm/pozytywne nastawienie 313 7,30 odporność na stres 308 7,18 dokładność 288 6,71 uczciwość 278 6,48 systematyczność 261 6,08 chęć do pracy 258 6,01 dynamizm 211 4,92 22

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. danych w zakresie poszukiwanych uprawnień (N=3013, dane za I półrocze 2011r.) Wyszczególnienie Częstość Procent w N=26999* Wymagania w zakresie uprawnień, z tego: ,00 prawo jazdy kat. B ,9 prawo jazdy kat. C+E 430 1,6 uprawnienia budowlane 180 0,7 prawo jazdy kat. C 130 0,5 uprawnienia do przewozu rzeczy 110 0,4 uprawnienia pedagogiczne 97 0,4 uprawnienia elektryczne 91 0,3 wózki widłowe 72 0,3 ADR (uprawnienia do przewozu materiałów 47 0,2 niebezpiecznych) prawo jazdy kat. D 27 0,1 UDT (poświadczenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru 16 0,1 Technicznego uprawnienia do przewozu osób 15 0,1 *możliwość wielokrotnego wyboru 23

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Np. wymagań w zakresie posiadania konkretnych umiejętności praktycznych (N= 9 832) Wymagana umiejętność Częstość Ogółem, w tym: Znajomość rysunku technicznego 229 Umiejętność prowadzenia dokumentacji budowlanej 50 Znajomość technik sprzedaży 42 Praktyczna umiejętność spawania 30 Praktyczna umiejętność kosztorysowania 24 Znajomość przepisów prawa 5 Pozostałe

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Możliwość określania profili poszukiwanych pracowników Np. przedstawiciel handlowy (profil dla województwa) Kod i nazwa zawodu najczęściej stawiane wymagania Liczba w % ofert wskazań Przedstawiciel handlowy ,0 1. Kompetencje ogólne ,0 2. Cechy osobowe, odnoszące się bezpośrednio do charakteru ,2 3. Poziom wykształcenia ,1 4. Kursy i uprawnienia (zakończone świadectwem, certyfikatem dającym ,3 uprawnienia) 5. Doświadczenie zawodowe, w tym: staż pracy ,8 umiejętności praktyczne , 6. Wiek 42 3,0 7. Płeć 13 0,9 8. Inne wymagania, w tym: dostęp do Internetu 101 7,2 dyspozycyjność ,7 rozmowy handlowe/negocjacje ,2 własne auto 139 9,9 wyjazdy służbowe 98 7,0 znajomość lokalnego rynku 128 9,1 9. Status kandydata 32 2,3 student/uczeń ,2 niepełnosprawny 1 0,1

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przedstawiciel handlowy warunki zatrudnienia Wyszczególnienie Liczba w % ofert wskazań Warunki zatrudnienia ,9 wynagrodzenie ,8 szkolenia ,1 auto ,4 telefon ,5 rozwój, awans/ ścieżka kariery ,2 niezbędne narzędzia ,7 laptop ,0 wyzwania ,3 inne ,6 stabilność ,1 wsparcie 113 8,1 nagrody, premie 113 8,1 młody zespół 100 7,1 atmosfera 97 6,8 samodzielność 75 5,3 pakiet socjalny/ opieka medyczna 52 3,6 międzynarodowe środowisko 38 2,7 26 * Udział w N=1411, inne profile Załącznik sl.26

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przedstawiciel handlowy forma zatrudnienia Forma zatrudnienia Liczba wskazań w % ofert umowa o pracę ,4 elastyczny czas pracy/ forma zatrudnienia ,5 działalność gospodarcza ,0 pełny etat 56 4,0 umowa zlecenie 33 2,4 praktyki 24 1,7 niepełny etat 15 1,1 Chałupnictwo ( w domu) 8 0,6 czas nieokreślony 5 0,4 umowa agencyjna 5 0,4 staż 1 0,1 * Udział w N=

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji raport za I półrocze 2011r.: asie.pl/index.php/strony/

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Diagnoza stanu kształcenia zawodowego ( ) w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy x.php/strony/

30 Zapotrzebowanie pracodawców na konkretne zawody wyniki badania Diagnoza stanu kształcenia zawodowego Ponad 75% podmiotów miało problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, Aż 26% firm oceniło, iż w okolicy nie kształci się osób w zawodzie, którego potrzebowała firma, zaś 43%, że absolwenci szkół zawodowych nie mają pożądanych kwalifikacji i umiejętności; 70% właścicieli firm stwierdziło, że w ciągu najbliższych pięciu lat będzie zatrudniać absolwentów szkół zawodowych, zaś 18,5% uznało, że działań takich nie podejmie; W najbliższych 5 latach najbardziej poszukiwane będą, zdaniem pracodawców, takie zawody jak: szeroko rozumiany zawód mechanika i budowlańca (odp:10,8% i 7,5% wskazań), operatora pojazdów i maszyn (5,7%), elektryka (4,5%), montera (4,3%), spawacza (4,3%), sprzedawcy (4,2%) stolarza (4,3%). 30

31 Analiza rozmieszczenia szkół zawodowych i zawodów W podlaskiem działa obecnie 137 szkół zawodowych, z czego 84 to technika (w tym technika uzupełniające), zaś 53 to zasadnicze szkoły zawodowe; Największa liczba szkół funkcjonuje w największych ośrodkach miejskich regionu (Białystok, Łomża i Suwałki). Nauczanie odbywa się w 73 zawodach W technikach kształci się ok. 19 tys.os. w zsz ok. 4,7 tys.os.

32

33 Liczby uczniów w najpopularniejszych profesjach w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa zawodu Technikum Liczba uczniów Liczba ofert I półr.2011 Technik informatyk Technik ekonomista Technik mechanik Technik rolnik Technik hotelarstwa Technik budownictwa Technik agrobiznesu (i brak pokrewn) 9 Technik elektryk ZSZ Kucharz Fryzjer Cukiernik Liczba bezrob. Absolw

34 Zawody o małej liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa zawodu Liczba uczniów Liczba ofert I półr. Technikum Liczba bezrob. Absolw r. Technik ogrodnik Technik poligraf ZSZ Betoniarz-zbrojarz Fotograf Tapicer Malarz-tapeciarz Dekarz Cieśla

35

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sektor maszyn i urządzeń a rynek pracy 36

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Struktura zatrudnionych w sektorze wg wykształcenia 37

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Struktura zawodów w sektorze 38

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Najbardziej deficytowe zawody największy wzrost zatrudnienia Lp. Podsektor maszyn i urządzeń rolniczych Podsektor pozostałych maszyn i urządzeń Stanowiska kierownicze i specjalistyczne 1. Specjaliści (np. ds. marketingu, handlu) Konstruktorzy 2. Konstruktorzy Technolodzy 3. Technolodzy Przedstawiciele handlowi Stanowiska bezpośrednio produkcyjne 1. Spawacze Mechanicy 2. Ślusarze Tokarze 3. Mechanicy Frezerzy 39

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapotrzebowanie na zawody związane z branżą maszynową Ślusarz (48 uczniów 2010/2011) 151 0,56 Pozostali spawacze i pokrewni 111 0,41 Tokarz w metalu (60 uczniów operator obrabiarek 90 0,33 Frezer skrawających 2010/2011) 83 0,31 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (0 uczn.) 81 0,30 Inżynier sprzedaży 71 0,26 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 58 0,21 Spawacz metodą MAG 49 0,18 Spawacz metodą TIG 44 0,16 Spawacz metodą MIG 37 0,14 Spawacz ręczny gazowy 33 0,12 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 27 0,10 Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i 8 0,03 pokrewni Pozostali ślusarze i pokrewni 12 0,04 40

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapotrzebowanie na zawody związane z branżą maszynową Inżynier automatyki i robotyki 10 0,04 Inżynier mechanik maszyny i urządzenia do obróbki 8 0,03 metali Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i 8 0,03 przetwórstwa metali" Szlifierz metali 4 0,01 Operator obrabiarek skrawających S (por. wyżej) 3 0,01 Mechanik - monter maszyn i urządzeń S ( 46 uczn. 2010/2011) 19 0,07 41

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach Maksymalne miesięczne wynagrodzenie brutto Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto Średnie wynagrodzenie Dyrektorzy Kierownicy działów produkcyjnych Kierownicy działów nieprodukcyjnych (handel, marketing, controlling) Brygadziści Mechanicy Ślusarze Spawacze Tokarze Frezerzy Księgowy

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wymagania wobec nowych pracowników od dyrektora ds. technicznych i technologów oczekiwano posiadania najnowszej wiedzy technologicznej, od tych ostatnio ponadto - znajomości programów konstrukcyjnych i umiejętności technicznych; ważną umiejętnością zatrudnionych w sektorze producentów maszyn i urządzeń jest umiejętność czytania rysunków technicznych oczekuje jej się powszechnie od osób zajmujących następujące stanowiska: kierownicy produkcji, mistrzowie produkcji, brygadziści, mechanicy, ślusarze, spawacze, tokarze, frezerzy, monterzy; podkreślano konieczność posiadania uprawnień do wykonywania zawodu przez kierowców oraz spawaczy; w grupie oczekiwań pod adresem nowozatrudnionych pracowników pojawiły się także choć zdecydowanie rzadziej niż wyżej wymienione - te związane z niektórymi kompetencjami indywidualnymi i społecznymi, np. umiejętnością organizacji pracy, umiejętnością współpracy, chęcią uczenia się. Pojawiały się także choć ponownie niezbyt często - cechy opisujące postawę etyczną pracownika: uczciwość, sumienność, zaangażowanie. 43

44 Wojewódzki Urząd Pracy Urząd w Białymstoku Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urzą Pracy w Białymstoku BADANIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, TECHNIKÓW) ORAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH ZAWODOWYCH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH BUDOWLANYCH, KTÓRZY UZYSKALI ŚWIADECTWO/DYPLOM UKOŃCZENIA NAUKI W 2010 R.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapotrzebowanie na zawody budowlane (I półrocze 2011r.) BUDOWLANE Robotnik budowlany 500 1,85 Murarz S 484 1,79 Cieśla s 383 1,42 Zbrojarz 358 1,33 Monter / składacz okien 239 0,89 Robotnik drogowy 239 0,89 Operator sprzętu ciężkiego 211 0,77 Tynkarz 205 0,76 Brukarz 137 0,51 Dekarz' 123 0,46 Cieśla szalunkowy 113 0,42 Stolarz S 112 0,41 Elektryk S 107 0,40 Posadzkarz S 100 0,37

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapotrzebowanie na zawody budowlane (I półrocze 2011r.), cd. Malarz budowlany 94 0,35 Glazurnik 77 0,29 Monter konstrukcji stalowych 77 0,29 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym 66 0,24 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych S 66 0,24 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 64 0,24 Blacharz s 63 0,23 Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 62 0,23 Kierowca operator wózków jezdniowych 59 0,22 Elektromonter instalacji elektrycznych 55 0,20 Monter płyt kartonowo - gipsowych 54 0,20 Hydraulik 53 0,20 Betoniarz 52 0,19

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Szkoły kształcące w zawodach budowlanych Poziom kształcenia Liczba szkół wyższy zawodowy 2 średni techniczny 15 zasadniczy zawodowy 21 Zawody nauczane na danym poziomie kształcenia Inżynier budownictwa Inżynier inżynierii środowiska Architekt (Architektura i Urbanistyka) Technik budownictwa Technik drogownictwa Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik urządzeń sanitarnych Murarz Kamieniarz Betoniarz-zbrojarz Cieśla Dekarz Posadzkarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wyższe szkoły zawodowe kierunki budowlane liczba absolwentów: 717 osób (2010 rok)

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przewidywana liczba absolwentów zawodów budowlanych w latach Zawód Murarz Betoniarz-zbrojarz Cieśla Dekarz Posadzkarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Zasadnicza szkoła zawodowa - razem Technik budownictwa Technik drogownictwa Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik urządzeń sanitarnych Technikum, szkoła policealna - razem Budownictwo Inżynieria Środowiska Architektura i Urbanistyka Szkoły wyższe (I stopień) - razem Budownictwo Inżynieria Środowiska Architektura i Urbanistyka Szkoły wyższe (II stopień) - razem Razem

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku CATI - zasadnicze szkoły zawodowe 71,3% absolwentów podjęło pracę, dla 63,4% z nich była ona pierwszą po zakończeniu edukacji; 75% pracujących absolwentów nie miało trudności ze znalezieniem pracy; 40,2% znalazło pracę w ciągu tygodnia, kolejne 41,5% w ciągu miesiąca; wynagrodzenie otrzymywane przez absolwentów w większości (42,7%) zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł netto, dla kolejnych 25,6% jest to zł netto;

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku CATI - średnie szkoły zawodowe 70,6% absolwentów podjęło pracę, dla 68% z nich była ona pierwszą po zakończeniu edukacji; większość absolwentów nie miała problemów ze znalezieniem pracy, jednak aż 34,7% badanych napotkało trudności; 33,3% znalazło pracę w ciągu tygodnia, kolejne 37,5% w ciągu miesiąca; wynagrodzenie otrzymywane przez absolwentów w blisko 30% zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł netto, dla kolejnych 30 % jest to zł netto;

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zawód PODLASKI MONITOR PŁAC wynagrodzenia w budownictwie (2011r.) Najniższe zidentyfikowane Cieśla Dekarz Malarz-tapeciarz Mistrz produkcji w bud.ogól Robotnik budowlany Robotnik drogowy Spawacz MIG Ślusarz Tynkarz Najwyższe zidentyfikowane

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku CATI - wyższe szkoły zawodowe jedynie 66% absolwentów przystąpiło do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, z czego 90% zdało egzamin; 73% absolwentów nie miało trudności ze znalezieniem pracy; ponad 33% znalazło pracę w ciągu tygodnia, kolejne 36% w ciągu miesiąca; wynagrodzenie otrzymywane przez absolwentów w blisko 30% zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł netto, dla kolejnych 30 % jest to zł netto, a dla ponad 19% zł netto;

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podsumowanie Do głównych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, których absolwenci nie posiadają, zaliczyć należy przede wszystkim (na podstawie badania jakościowego): - brak dobrej znajomości obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń związanych z wykonywaniem danego zawodu, - brak praktycznej znajomości programów komputerowych do kosztorysowania czy projektowania z zakresu budownictwa, - brak umiejętności czytania planów i rysunków, - brak wymaganych uprawnień do odbioru i nadzoru prac budowlanych, - brak obrony dyplomu w przypadku techników, - brak praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych.

57 Wojewódzki Urząd Pracy Urząd w Białymstoku Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urzą Pracy w Białymstoku Podlaski Absolwent Badanie absolwentów szkół wyższych kierunków: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i marketing, pedagogika, administracja, którzy ukończyli naukę w roku akademickim 2008/2009

58 Badane kierunki Administracja Ekonomia Zarządzanie Zarządzanie i marketing Pedagogika Absolwenci roku akademickiego 2008/2009 studiów I i II stopnia oraz jednolitych dziennych i zaocznych

59 Liczba absolwentów administracji w latach osób 59

60 Obecny status zawodowy absolwentów administracji wśród magistrów pracuje 53% 17% 44% 26% 13% pracuję i nie kontynuuję nauki pracuję i jednocześnie kontynuuję naukę nie pracuję i kontynuuję naukę nie pracuję i nie kontynuuję nauki N = 191

61 Pracujący absolwenci administracji stanowisko kierownik 2% 56% - sektor publiczny 43% - prywatny specjalista 10% obsługa klienta/sprzedawca 22% pracownik biurowy 48% pracownik fizyczny 18% Częste zjawisko skrajnego underemployment N = 116

62 Szacowany napływ absolwentów administracji w najbliższych latach Najbliższe pięć lat to wejście na rynek pracy absolwentów kierunku administracja 62

63 Liczba absolwentów ekonomii w latach osób 63

64 Obecny status zawodowy absolwentów ekonomii Szczególnie niski odsetek pracujących wśród magistrów (38%) 20% 32% 17% 32% pracuję i nie kontynuuję nauki pracuję i jednocześnie kontynuuję naukę nie pracuję i kontynuuję naukę nie pracuję i nie kontynuuję nauki N = 118

65 Pracujący absolwenci ekonomii stanowisko pracownik fizyczny 4% W sektorze prywatnym 59%, publicznym 38% pracownik biurowy obsługa klienta/sprzedawca specjalista 11% 33% 47% kierownik dyrektor 2% 2% Rzadziej zdobywają stanowiska kierownicze/dyrektors kie N = 61

66 Szacowany napływ absolwentów ekonomii w najbliższych latach Najbliższe pięć lat to wejście na rynek pracy absolwentów kierunku ekonomia 66

67 Wykonywana praca w relacji do kwalifikacji 67

68 Wskaźnik zatrudnienia podlaskich absolwentów studiów magisterskich na tle absolwentów szkół wyższych w Polsce 68

69 Najczęściej poszukiwani specjaliści na podlaskim rynku pracy PMZiK I półrocze 2011r. Częstość Procent _Specjalista do spraw sprzedaży 387 9, _Programista aplikacji 198 4, _Lektor języka angielskiego 159 3, _Doradca finansowy 152 3, _Przedstawiciel medyczny 147 3, _Pielęgniarka 114 2, _Farmaceuta farmacja apteczna 113 2, _Lektor języka rosyjskiego 112 2, _Lektor języka hiszpańskiego 111 2, _Lektor języka francuskiego 109 2,6 Pełna lista poszukiwanych specjalistów (osób z wyższym wykształceniem, Załącznik sl.69z69 69

70 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Zapraszamy do kontaktu: Tel Dziękuję za uwagę Edyta Dąbrowska 70

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Trzeba wykorzystywać te możliwości, które można znaleźć (Jadwiga Skibińska - Podbielska) ABSOLWENCI 40000 35000 30000 32025 36845 33793 31251 25000 20000 15000 19917 18896

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OLSZTYNIE W ROKU 2012 OLSZTYN LUTY 2013 Miejski Urząd Pracy Al. Piłsudskiego 64b 10-450 Olsztyn tel. 89 537 28 00 fax. 89 537 28 01

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA Raport z badania ankietowego projektu Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców Dolnego Śląska projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8 tel. 224-10-92, fax. 225 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU - 1 - WSTĘP Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo