Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji."

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi LOGOWANIE Jakie metody logowania dostępne są w systemie? Dostępne metody logowania to: Identyfikator i hasło maskowane. lub Identyfikator i certyfikat zapisany na karcie mikroprocesorowej oraz PIN. Co to jest identyfikator? Jest to unikalny kod literowo cyfrowy, nadawany przez Bank użytkownikom systemu. Służy do identyfikacji użytkownika podczas logowania do systemu. Czy mogę zmienić identyfikator? Nie, identyfikator nadawany jest przez Bank. Użytkownik nie ma możliwości zmiany swojego identyfikatora. Co to jest hasło z systemu SBI? Jest to hasło z poprzedniego systemu bankowości internetowej. Hasło to musi zostać zmienione przy pierwszym logowaniu do systemu (dotyczy tylko użytkowników migrowanych z poprzedniego systemu). Co to jest hasło startowe? Hasło startowe jest to jednorazowe hasło do systemu, wydawane przez Bank. Po wpisaniu hasła startowego, system wymaga ustanowienia nowego hasła lub wygenerowania certyfikatu. Co to jest hasło maskowane? Hasło maskowane różni się od zwyczajnego hasła tym, że nie podaje się go w całości, ale wpisuje się tylko wybrane przez system znaki. System może np. poprosić o wpisanie pierwszego, piątego i ósmego znaku i na tej podstawie zweryfikuje klienta. System może wyświetlić mniejszą ilość pól niż długość hasła. Gdzie mogę zmienić hasło? W module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Zmiana hasła. Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji. Co to jest PUK? PUK służy do odblokowania PIN-u. Czy z poziomu systemu mogę zmienić PIN / PUK? Tak, aby zmienić PIN / PUK z poziomu systemu bankowości internetowej w module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Zarządzanie kartą. Co to jest certyfikat / karta mikroprocesorowa? Karta mikroprocesorowa jest miejscem przechowywania certyfikatu użytkownika. Dostęp do karty jest zabezpieczony PIN-em. Gdzie mogę wygenerować pierwszy certyfikat? Pierwszy certyfikat należy wygenerować podczas pierwszego logowania. System poprosi o nadanie PIN-u i PUK-u. Następnie wygeneruje certyfikat i poprosi raz jeszcze o podanie PIN-u. Zanim zaczniemy inicjalizować kartę w systemie, na komputerze musi być zainstalowana aplikacja ToolBox.

2 Czy mogę odnowić / ponownie wygenerować certyfikat? Aby odnowić / ponownie wygenerować certyfikat, w module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Lista kluczy i kliknąć na przycisk Odnów certyfikat. Jak długo ważny jest certyfikat? Certyfikat ważny jest przez trzy lata od momentu wygenerowania. Czy mogę zmienić metodę logowania i autoryzacji zleceń? Tak, Użytkownik może zmienić metodę logowania i autoryzacji zleceń. Aby przejść z hasła maskowanego i kodów SMS na kartę mikroprocesorową, w module ADMINISTRACJA, należy wybrać zakładkę Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji. Aby zmienić metodę logowania z hasła maskowanego i kodów SMS, na kartę mikroprocesorową, należy włożyć kartę do czytnika i kliknąć przycisk Wygeneruj klucz. System poprosi o wprowadzenie PIN-u. Aby zakończyć proces zmiany metody logowania należy ponownie podpisać PIN, oraz podpisać to zlecenia za pomocą kodu SMS. Jeżeli zmiana przebiegła pomyślnie, wyświetlony zostanie stosowny komunikat. Zmiana będzie uwzględniona po ponowny zalogowaniu do systemu. Aby zmienić metodę logowania z karty mikroprocesorowej, na hasło maskowane i kody SMS, należy zdefiniować numer telefonu komórkowego, na który mają przychodzić kody SMS, wpisać nowe hasło, powtórzyć wpisane hasło (hasło powinno być zgodne z polityką bezpieczeństwa), a następnie kliknąć na przycisk DALEJ. W celu weryfikacji, należy wpisać kod SMS, który zostanie wysłany na wpisany numer telefonu. Zmianę metody logowania trzeba podpisać za pomocą PIN-u. Zmiana będzie uwzględniona po ponownym zalogowaniu do systemu. Uwaga. Zmianę metody logowania należy używać tylko w uzasadnionych przypadkach. PODPISYWANIE ZLECEŃ Jakie metody podpisywania zleceń dostępne są w systemie? Dostępne metody autoryzacji zleceń to: Kody SMS przesyłane na wskazany numer telefonu komórkowego. lub certyfikat zapisany na karcie mikroprocesorowej wraz z kodem PIN. lub certyfikat zapisany w pliku na dysku wraz z hasłem (tylko dla klientów migrowanych z poprzedniego systemu). Gdzie odnajdę przelewy do podpisania? W module PŁATNOŚCI należy wybrać zakładkę Przegląd zleceń. W jaki sposób mogę podpisać przelew? Przelew można podpisać po jego wprowadzeniu, używając przycisku PODPISZ albo PODPISZ I WYŚLIJ. Co się stanie z przelewem, który został wysłany do realizacji bez wymaganej liczby podpisów? Przelew, który nie posiada wymaganej liczby podpisów nie zostanie wysłany do realizacji. Przelew taki będzie posiadał status: W trakcie akceptacji - można go odnaleźć na zakładce Przegląd zleceń oraz Harmonogramu zleceń. Zlecenie można podpisać za pomocą Kodu SMS lub za pomocą certyfikatu Dlaczego podpisane zlecenie nie jest zaakceptowane? Zlecenie nie jest zaakceptowane, gdyż nie otrzymało wymaganej liczby podpisów. Czy mogę używać certyfikatu ze starego systemu? Tak. Po przejściu ze starego systemu, użytkownicy, którzy posiadali certyfikat zapisany w pliku na dysku, będą mogli podpisywać nim zlecenia. W jaki sposób mogę podpisać zlecenia certyfikatem ze starego systemu? Podczas podpisywania zlecenia należy podać hasło certyfikatu a następnie wskazać plik z certyfikatem ze starego systemu bankowości internetowej.

3 PŁATNOŚCI Jak wykonać przelew pomiędzy własnymi rachunkami w Banku? Na zakładce PŁATNOŚCI należy wybrać Nowy przelew wewnętrzny. Jak wykonać przelew walutowy na własny rachunek w Banku (przewalutowanie)? Na zakładce PŁATNOŚCI należy wybrać Nowy przelew wewnętrzny, wybierając odpowiednią walutę transakcji. System udostępnia tylko waluty, w których prowadzone są oba wybrane rachunki. Jak wykonać przelew do zapisanego beneficjenta? Na formularzu wybranego przelewu należy wybrać zapisanego beneficjenta z rozwijalnej listy, lub wyszukać za pomocą opcji WYSZUKAJ. Jak wykonać przelew z przyszłą datą realizacji? Na formularzu przelewu należy wprowadzić przyszłą datę płatności. Można także wpisać przyszłą godzinę realizacji. Jak wykonać przelew SORBNET? Na formularzu przelewu krajowego należy zaznaczyć opcję SORBNET (Przelew SORBNET dostępny jest jedynie dla przelewów krajowych) Gdzie znajdę przelewy z przyszłą datą / godziną realizacji? W module PŁATNOŚCI należy wybrać zakładkę Przegląd zleceń oczekujących. Prawidłowy format godziny to 00:00. Gdzie odnajdę wprowadzony przelew? W module PŁATNOŚCI należy wybrać zakładkę Przegląd zleceń. Czy mogę sprawdzić, kto podpisał przelew? Tak, Informacja ta będzie widoczna w szczegółach przelewu oraz na liście zleceń jako skrót od imienia i nazwiska osoby podpisującej. Czy mogę zmodyfikować wprowadzony przelew? Istnieje możliwość zmodyfikowania przelewu, pod warunkiem, że nie został on wykonany. W tym celu w module PŁATNOŚCI, na zakładce Przegląd zleceń należy odnaleźć przelew do zmodyfikowania i w kolumnie Akcje należy wybrać Modyfikuj. Modyfikacja przelewu powoduje skasowanie podpisów złożonych wcześniej pod przelewem. Czy mogę usunąć wprowadzony przelew? Istnieje możliwość usunięcia przelewu, pod warunkiem, że nie został on wykonany. W tym celu w module PŁATNOŚCI, na zakładce Przegląd zleceń należy odnaleźć przelew do usunięcia i w kolumnie Akcje wybrać Usuń. Usunięcie przelewu podpisanego wymaga autoryzacji, przelew niepodpisany można usunąć bez autoryzacji Czy mogę zduplikować przelew? Tak, Aby zduplikować przelew (wprowadzić nowy przelew z takimi samymi danymi), w szczegółach zrealizowanego przelewu (zakładka Historia zleceń) należy wybrać przycisk Duplikuj. Gdzie mogę pobrać/wydrukować potwierdzenie przelewu? Potwierdzenie przelewu można pobrać / wydrukować klikając przycisk Drukuj znajdujący się w szczegółach przelewu. Uwaga, aby możliwe było otworzenie dokumentu z potwierdzeniem, w komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader (program można pobrać ze strony Co oznacza czerwona ikona wykrzyknika, znajdująca się na pasku informacyjnym? Czerwona ikona wykrzyknika informuje o istnieniu odrzuconego przelewu. Kliknięcie ikony powoduje przejście na listę nieprzeczytanych wiadomości, gdzie znajdują się informacje o odrzuconym przelewie.

4 STATUSY PRZELEWÓW Przelew może otrzymać następujący status: Na zakładce Przegląd zleceń: Zapisany - przelew został wprowadzony, ale nie został podpisany przez żadną osobę. W trakcie akceptacji - przelew został podpisany przynajmniej przez jedną osobę, ale nie został zaakceptowany przez wszystkie wymagane osoby. Zaakceptowany - przelew został podpisany przez wszystkie wymagane osoby, ale nie został wysłany do realizacji. Na zakładce Przegląd zleceń oczekujących: Z przyszłą datą realizacji - przelew oczekuje na wykonanie z przyszłą datą / godziną wprowadzoną przez użytkownika. Oczekuje na realizację - przelew został wysłany do Banku podczas pracy w trybie off-line i zostanie zrealizowany po włączeniu systemu księgowego Banku lub oczekuje w systemie bankowym na realizację. W trakcie realizacji - przelew został wysłany do Banku i oczekuje na realizację. Na zakładce Historia zleceń: Zrealizowany - przelew został wysłany do Banku i jest zrealizowany. Częściowo zrealizowany - status ten dotyczy paczek zleceń (np. paczka płacowa), w których przynajmniej jedno zlecenie zostało odrzucone oraz przynajmniej jedno zlecenie jest wykonane. Odrzucony - przelew został wysłany do Banku, ale nie został zrealizowany. Usunięty - przelew został usunięty przez użytkownika. BENEFICJENCI (ODBIORCY) Jakiego rodzaju beneficjenta mogę dodać? W systemie można zapisać następujące rodzaje beneficjentów: Krajowy (dostępny na formularzu przelewu krajowego) ZUS (dostępny na formularzu przelewu ZUS) Podatkowy (dostępny na formularzu przelewu podatkowego) Zagraniczny / SEPA (dostępny na formularzu przelewu zagranicznego) Dłużnik polecenia zapłaty (dostępny dla modułu polecenia zapłaty) Gdzie mogę dodać nowego beneficjenta? Nowego beneficjenta można dodać z poziomu formularza przelewu, lub w module PŁATNOŚCI wybierając zakładkę Beneficjenci - Nowy beneficjent. Gdzie mogę sprawdzić dane zapisanego beneficjenta? W module PŁATNOŚCI należy wybrać zakładkę Beneficjenci - Lista beneficjentów Gdzie mogę zmienić dane zapisanego beneficjenta? W module PŁATNOSCI należy wybrać zakładkę Beneficjenci - Lista beneficjentów. Dane beneficjenta można zmienić, wybierając z kolumny Akcje, opcję Modyfikuj. Co to znaczy, że beneficjent jest zaufany? Przelew do zaufanego beneficjenta nie będzie musiał być podpisany. UWAGA!!! Opcja ta jest dostępna jedynie dla klientów indywidualnych. Zapisanie beneficjenta zaufanego wymaga jednorazowej autoryzacji. Na formularzu przelewu nie widzę zapisanego beneficjenta. Jeżeli beneficjent jest zapisany, ale nie jest dostępny na wybranym formularzu, oznacza to, że został on zapisany, jako beneficjent innego rodzaju przelewu. RACHUNKI Gdzie znajdę historię rachunku? W module RACHUNKI należy wybrać zakładkę Historia rachunku.

5 Skąd mogę pobrać wyciągi bankowe? W module RACHUNKI należy wybrać zakładkę Wyciągi bankowe. W jakim formacie dostępne są wyciągi bankowe? Wyciągi udostępnione są w formacie PDF oraz w formacie MT940. Z jaką częstotliwością generowane są wyciągi bankowe? Wyciągi bankowe standardowo generowane są z raz na miesiąc w ostatnim dniu miesiąca. Istnieje jednak możliwość generowania wyciągów bankowych raz na tydzień lub codziennie. Co to są grupy rachunków? Grupy rachunków to zbiór rachunków zdefiniowanych przez Bank lub użytkownika. Standardowo, w systemie stworzone są grupy: Rachunki bieżące, Rachunki lokat, Rachunki płatności masowych, Rachunki kredytowe, Rachunki kart kredytowych. W grupach tych znajdują się poszczególne typy rachunków. Grup tych nie można modyfikować. Aby zdefiniować własne grupy rachunków, W module RACHUNKI należy wybrać zakładkę Grupy Rachunków. Pod prezentowaną listą grup, dostępny będzie przycisk umożliwiający dodanie nowej grupy. Aby dodać rachunek do grupy należy wybrać odpowiednią opcję w szczegółach rachunku. Użytkownik może wyłączyć lub włączyć prezentacje wszystkich posiadanych grup rachunków, w tym grup rachunków zdefiniowanych przez Bank. KARTY Gdzie znajdę zestawienie transakcji wykonanych kartą? W module KARTY należy wybrać zakładkę Zestawienie transakcji Gdzie znajdę wyciągi z rachunku karty? W module KARTY należy wybrać zakładkę Wyciągi z rachunku karty kredytowej lub Wyciągi z karty charge. Gdzie mogę zastrzec lub zablokować kartę? W celu blokady karty prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 (22) , czynnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku lub pod numerem telefonu +48 (22) , czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:30. Gdzie mogę złożyć wniosek o zmianę limitu karty? Na zakładce KARTY należy wybrać Wniosek o zmianę limitów KREDYTY Gdzie mogę sprawdzić historię rachunku kredytowego? W tym celu w module KREDYTY należy wybrać zakładkę Historia rachunku kredytowego. Czy mogę pobrać wyciąg z rachunku kredytowego? Tak, W celu pobrania wyciągu z rachunku kredytowego, w module KREDYTY należy wybrać zakładkę Wyciąg z rachunku kredytowego. KOMUNIKACJA Jak wysłać wiadomość do Banku? W module KOMUNIKACJA należy wybrać zakładkę Nowa wiadomość. Wiadomości nie wymagają autoryzacji.

6 Jak wysłać autoryzowaną wiadomość? Wiadomość autoryzowana to Wniosek wolny dostępny w module WNIOSKI - Nowy wniosek (wniosek musi być podpisany wg zdefiniowanego schematu) Gdzie znajdę listę wysłanych / otrzymanych wiadomości? W module KOMUNIKACJA należy wybrać zakładkę Lista wiadomości. Co oznacza czerwona koperta znajdująca się na pasku informacyjnym? Czerwona koperta informuje o otrzymaniu wiadomości. Kliknięcie koperty spowoduje przeniesienie na listę nieprzeczytanych wiadomości. Co oznacza czerwona ikona wykrzyknika, znajdująca się na pasku informacyjnym? Czerwona ikona wykrzyknika informuje o istnieniu odrzuconego przelewu. Kliknięcie ikony powoduje przejście na listę nieprzeczytanych wiadomości, gdzie odnajdziecie Państwo informacje o odrzuconym przelewie. WNIOSKI Gdzie mogę wysłać wniosek do Banku? W module WNIOSKI należy wybrać zakładkę Nowy wniosek. Gdzie znajdę listę wysłanych wniosków? Lista wysłanych wniosków znajduje się w module WNIOSKI na zakładce Lista wniosków. Czy wniosek należy podpisać? Tak, każdy wysłany wniosek należy autoryzować. Statusy wniosków. Wniosek może otrzymać następujące statusy: Wprowadzony - oznacza, że wniosek został wprowadzony, ale nie został podpisany przez żadną osobę. W trakcie akceptacji - oznacza, że wniosek podpisała przynajmniej jedna osoba, ale nie został zaakceptowany przez wszystkie wymagane osoby. Zaakceptowany - oznacza, że wniosek został podpisany przez wszystkie wymagane osoby. Wysłany - oznacza, że wniosek został wysłany do Banku. Czy mogę usunąć / zmodyfikować wprowadzony wniosek? Istnieje możliwość usunięcia lub modyfikacji wniosku, który nie został wysłany do Banku. Czy istnieje możliwość zduplikowania wprowadzonego wcześniej wniosku? Tak, system posiada funkcję duplikowania wniosków. Polega ona na utworzeniu wniosku z danymi wprowadzonymi na wcześniej wprowadzonym wniosku. Zduplikowany wniosek nie będzie jednak zawierał podpisów złożonych na poprzednim wniosku. ADMINISTRACJA Co to jest kontekst? Kontekst klienta jest to funkcjonalność pozwalająca na dostęp do rachunków w obrębie jednego CIF-u. (Dotyczy użytkowników mających dostęp do rachunków przynajmniej dwóch klientów). Czy mogę zmienić domyślny kontekst? Tak, Aby logować się automatycznie w wybrany kontekst jako pierwszy widoczny po zalogowaniu, należy w module ADMINISTRACJA wybrać zakładkę Moje ustawienia - wybrać domyślny kontekst i zapisać zmiany. Czy mogę sprawdzić, jakie mam uprawnienia w systemie? Aby dowiedzieć się o posiadanych uprawnieniach dla wybranego kontekstu, należy w module ADMINISTRACJA wybrać zakładkę Moje uprawnienia.

7 Czy i gdzie mogę dowiedzieć się, jakie czynności wykonywane były przeze mnie w systemie? Aby uzyskać informacje o wykonywanych czynnościach, w module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Historia korzystania z systemu. Czy można sprawdzić numer telefonu komórkowego dla przychodzących kodów SMS? Tak, Aby sprawdzić numer telefonu komórkowego do kodów SMS należy wybrać moduł ADMINISTRACJA, a następnie zakładkę Profil użytkownika.. Numer telefonu podany będzie w polu Numer telefonu komórkowego do kodów SMS. Czy w systemie dostępna jest opcja powiadomień? Tak, możliwe jest powiadamianie o Prawidłowym logowaniu, Błędnym logowaniu, Blokadzie dostępu oraz o Odrzuconym przelewie. Powiadomienie może zostać wysłane na adres lub poprzez SMS. Można również wybrać opcje powiadomienia na stronie systemu. Aby ustawić powiadomienia, należy w module ADMINISTRACJA wybrać zakładkę Powiadomienia. Aby można było korzystać z tej opcji, należy podać adres oraz numer telefonu komórkowego. Czy mogę zaimportować przygotowany plik z przelewami / beneficjentami? Tak, aby zaimportować przygotowany plik w module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Import / Import. Aby zaimportować plik należy wybrać odpowiedni rodzaj szablonu, oraz wskazać przygotowany plik z przelewami / beneficjentami. Czy mogę zdefiniować własny szablon importu plików? Tak, system pozwala na zdefiniowanie własnego szablonu pliku zgodnego z formatem CSV. Czy w pliku importu mogę wprowadzić różne typy przelewów / beneficjentów? Nie, w pliku należy umieścić przelewy o takim samym typie. Czy mogę pozostać przy poprzednim systemie bankowości internetowej? Nie, stary system bankowości internetowej został wyłączony. Użytkownik nie ma możliwości powrotu do poprzedniego systemu. BEZPIECZEŃSTWO Zgubiłem / skradziono mi kartę mikroprocesorową. Co mam zrobić? W przypadku utraty karty mikroprocesorowej, bezzwłocznie należy powiadomić o tym Bank. Zgubiłem / skradziono mi telefon komórkowy. Co mam zrobić? W przypadku utraty telefonu komórkowego, na który wysyłane są kody SMS, należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie operatora sieci komórkowej oraz Bank. W jaki sposób należy kończyć pracę w systemie? W celu bezpieczeństwa, przy każdym zakończeniu pracy w systemie DZ Internet, należy wylogować się z systemu za pomocą przycisku WYLOGUJ znajdującego się na górnej pomarańczowej belce. Co to jest obrazek bezpieczeństwa? Obrazek bezpieczeństwa pozwala na dodatkowe zabezpieczenie konta. Znajduje się pod paskiem informacyjnym. Użytkownik systemu DZ Internet może ustawić jeden ze zdefiniowanych przez Bank obrazków bezpieczeństwa. Obrazek bezpieczeństwa można zmienić w module ADMINISTRACJA, na zakładce Moje Ustawienia (zmiana będzie widoczna po ponownym zalogowaniu się, lub po zmianie kontekstu pracy). Uwaga, jeżeli po zalogowaniu się do systemu DZ Internet, obrazek bezpieczeństwa jest inny niż ten, który został przez Państwa wybrany, prosimy o niewykonywanie dalszych czynności w systemie, oraz o bezzwłoczny kontakt z Bankiem. POZOSTAŁE Co oznacza Tryb off-line? Tryb off-line, oznacza, że system DZ Internet pracuje bez połączenia z systemem księgowym Banku. Taka sytuacja ma miejsce, gdy trwa przetwarzanie danych w głównym systemie księgowym Banku. Aktualnie

8 Tryb off-line ustawiony jest w godzinach od ok do ok W trybie off-line możliwe jest wprowadzanie, podpisywanie oraz wysyłanie przelewów, jednak zrealizowane będą po zakończeniu przetwarzania danych. Prezentowane dane zgodne są z datą podaną obok informacji o pracy w trybie offline. Co to są schematy akceptacji? Schematy akceptacji służą do definiowania osób uprawnionych do podpisywania zleceń. Jeżeli zlecenie nie zostanie podpisane zgodnie ze schematem akceptacji, nie będzie mogło zostać wysłane do realizacji. Opis definiowania schematów akceptacji znajdziecie Państwo w dokumencie [link do pliku Instrukcji definiowania schematów] Jak prawidłowo wypełnić Kartę Danych Identyfikacyjnych Klienta? DKK: Karta Danych Identyfikacyjnych Klienta jest załącznikiem do umowy. Składa się z dwóch części: Karta firmy Na Karcie firmy należy: Uzupełnić dane klienta Wybrać rodzaj karty: Nowa - dla firmy, która składa kartę po raz pierwszy Zastępująca - dla firm korzystających już z DZ Internet chcących nadpisać wszystkie wcześniejsze ustawienia i użytkowników Uzupełniająca - dla firm korzystających już z DZ Internet chcących dodać użytkownika lub zmienić uprawnienia Określić rachunki bankowe, do których użytkownicy firmy będą mieli dostęp. (UWAGA! Numer Rachunku Płacowego, oraz Numer Rachunku Funduszu Socjalnego należy wprowadzić w specjalnie przeznaczonych do tego celu polach. Zdefiniować schematy akceptacji. Instrukcja definiowania schematów akceptacji znajduje się w dokumencie: [link do pliku Instrukcji definiowania schematów] Wprowadzić Hasło na telefoniczne składanie zleceń (dla klientów korzystających z tej funkcjonalności) Wprowadzić Hasło do korzystania z Systemu Bankowej Informacji telefonicznej (tylko dla klientów korzystających z tej funkcjonalności) UWAGA! Aby karta została zatwierdzona przez Bank, powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione oraz opatrzona pieczęcią firmową, zgodnie reprezentacją. (Karta Wzorów Podpisów). Karta Użytkownika. Na Karcie Użytkownika należy podać dane użytkownika, który ma mieć dostęp do rachunków firmy. Prawidłowo wypełniona Karta Użytkownika powinna zawierać: Nazwę firmy, dla której składana jest karta Rodzaj Karty: Nowy - dotyczy nowego użytkownika Zastąpienie uprawnień - karta zastępuje poprzednią kartę tego użytkownika Zmiana uprawnień - karta zmienia wskazane uprawnienia Usunięcie - użytkownik zostanie usunięty z firmy Grupę akceptacji, do której użytkownik został przydzielony (tylko dla użytkowników upoważnionych do autoryzacji zleceń). Grupa akceptacji musi występować na Karcie Firmy. Dane personalne użytkownika Numer telefonu komórkowego, na które będą wysyłane kody SMS, oraz hasło startowe. Zdefiniowane uprawnienia do systemu - w przypadku nadania uprawnienia, należy zaznaczyć pozycję dodaj, w przypadku odebrania uprawnienia należy zaznaczyć pozycję usuń. Prawo do Paczki płacowej należy zdefiniować oddzielnie. Można nadać użytkownikowi prawo SuperUżytkownika - osoba taka będzie miała możliwość zmiany uprawnień, oraz poziomu dostępu do rachunków innych użytkowników firmy. Zdefiniowany poziom dostępu do rachunków wymienionych na Karcie Firmy. Jeżeli poziom uprawnień użytkownika jest jednakowy dla wszystkich rachunków (oprócz rachunku płacowego - payroll, oraz rachunku funduszu socjalnego), można zaznaczyć pozycję wszystkie. Dostępne poziomy uprawnień do rachunków to: Podgląd - użytkownik będzie miał prawo wyłączenie do podglądu rachunku. Wprowadzanie - użytkownik będzie miał prawo do wprowadzania i zapisywania zleceń. Podpisywanie - użytkownik będzie miał prawo do autoryzacji zleceń. Wysyłanie - użytkownik będzie miał prawo do wysyłania zleceń do realizacji. Należy określić czy użytkownik ma mieć każdy z poziomów uprawnień. Poziom uprawnień dla rachunku płacowego - payroll, oraz rachunku Funduszu Socjalnego należy określić w odpowiednich rubrykach.

9 Podpis użytkownika Uwaga, aby karta została zatwierdzona przez Bank, powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione oraz opatrzona pieczęcią firmową, zgodnie z danymi umieszczonymi w Banku na Karcie Wzorów Podpisów. Jakie wymagania musi spełnić komputer? Do korzystania z systemu internetowego niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w jedną z poniższych przeglądarek internetowych: MS Windows Vista, MS Windows 7: MS Internet Explorer 7 lub 8 Firefox 2.0.x, Opera 9.5 MS Windows XP, MS Windows 98 Second Edition: MS Internet Explorer 6 SP2, 7 lub 8 Firefox 2.0.x, Opera 9.5 Linux (i386) Red Hat 3 update 8, Red Hat 4 update 4, Novell SUSE 9.x, 10.1: Firefox 2.0.x, MacOS X v 10.4.x (Intel) Safari 3.x* Firefox Uwaga: Przeglądarki oznaczone gwiazdką (*) obsługują podpis cyfrowy jedynie dla kluczy przechowywanych w pliku na dysku (nie na nośnikach zewnętrznych). System pracuje poprawnie w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej.

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu inord Business

Podręcznik użytkownika systemu inord Business Podręcznik użytkownika systemu inord Business Szanowni Państwo, Dziękujemy za skorzystanie z systemu inord Business. Dla Państwa wygody udostępniliśmy Podręcznik użytkownika inord Business, który pozwoli

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych Autor: Wersja: 10 Marta Melon IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych Data: Dokument jest własnością Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo Podlega ewidencji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych Autor: BT076B Marta Melon IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych Data: Dokument jest własnością Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo Podlega ewidencji i kontroli zmian

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo