Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji."

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi LOGOWANIE Jakie metody logowania dostępne są w systemie? Dostępne metody logowania to: Identyfikator i hasło maskowane. lub Identyfikator i certyfikat zapisany na karcie mikroprocesorowej oraz PIN. Co to jest identyfikator? Jest to unikalny kod literowo cyfrowy, nadawany przez Bank użytkownikom systemu. Służy do identyfikacji użytkownika podczas logowania do systemu. Czy mogę zmienić identyfikator? Nie, identyfikator nadawany jest przez Bank. Użytkownik nie ma możliwości zmiany swojego identyfikatora. Co to jest hasło z systemu SBI? Jest to hasło z poprzedniego systemu bankowości internetowej. Hasło to musi zostać zmienione przy pierwszym logowaniu do systemu (dotyczy tylko użytkowników migrowanych z poprzedniego systemu). Co to jest hasło startowe? Hasło startowe jest to jednorazowe hasło do systemu, wydawane przez Bank. Po wpisaniu hasła startowego, system wymaga ustanowienia nowego hasła lub wygenerowania certyfikatu. Co to jest hasło maskowane? Hasło maskowane różni się od zwyczajnego hasła tym, że nie podaje się go w całości, ale wpisuje się tylko wybrane przez system znaki. System może np. poprosić o wpisanie pierwszego, piątego i ósmego znaku i na tej podstawie zweryfikuje klienta. System może wyświetlić mniejszą ilość pól niż długość hasła. Gdzie mogę zmienić hasło? W module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Zmiana hasła. Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji. Co to jest PUK? PUK służy do odblokowania PIN-u. Czy z poziomu systemu mogę zmienić PIN / PUK? Tak, aby zmienić PIN / PUK z poziomu systemu bankowości internetowej w module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Zarządzanie kartą. Co to jest certyfikat / karta mikroprocesorowa? Karta mikroprocesorowa jest miejscem przechowywania certyfikatu użytkownika. Dostęp do karty jest zabezpieczony PIN-em. Gdzie mogę wygenerować pierwszy certyfikat? Pierwszy certyfikat należy wygenerować podczas pierwszego logowania. System poprosi o nadanie PIN-u i PUK-u. Następnie wygeneruje certyfikat i poprosi raz jeszcze o podanie PIN-u. Zanim zaczniemy inicjalizować kartę w systemie, na komputerze musi być zainstalowana aplikacja ToolBox.

2 Czy mogę odnowić / ponownie wygenerować certyfikat? Aby odnowić / ponownie wygenerować certyfikat, w module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Lista kluczy i kliknąć na przycisk Odnów certyfikat. Jak długo ważny jest certyfikat? Certyfikat ważny jest przez trzy lata od momentu wygenerowania. Czy mogę zmienić metodę logowania i autoryzacji zleceń? Tak, Użytkownik może zmienić metodę logowania i autoryzacji zleceń. Aby przejść z hasła maskowanego i kodów SMS na kartę mikroprocesorową, w module ADMINISTRACJA, należy wybrać zakładkę Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji. Aby zmienić metodę logowania z hasła maskowanego i kodów SMS, na kartę mikroprocesorową, należy włożyć kartę do czytnika i kliknąć przycisk Wygeneruj klucz. System poprosi o wprowadzenie PIN-u. Aby zakończyć proces zmiany metody logowania należy ponownie podpisać PIN, oraz podpisać to zlecenia za pomocą kodu SMS. Jeżeli zmiana przebiegła pomyślnie, wyświetlony zostanie stosowny komunikat. Zmiana będzie uwzględniona po ponowny zalogowaniu do systemu. Aby zmienić metodę logowania z karty mikroprocesorowej, na hasło maskowane i kody SMS, należy zdefiniować numer telefonu komórkowego, na który mają przychodzić kody SMS, wpisać nowe hasło, powtórzyć wpisane hasło (hasło powinno być zgodne z polityką bezpieczeństwa), a następnie kliknąć na przycisk DALEJ. W celu weryfikacji, należy wpisać kod SMS, który zostanie wysłany na wpisany numer telefonu. Zmianę metody logowania trzeba podpisać za pomocą PIN-u. Zmiana będzie uwzględniona po ponownym zalogowaniu do systemu. Uwaga. Zmianę metody logowania należy używać tylko w uzasadnionych przypadkach. PODPISYWANIE ZLECEŃ Jakie metody podpisywania zleceń dostępne są w systemie? Dostępne metody autoryzacji zleceń to: Kody SMS przesyłane na wskazany numer telefonu komórkowego. lub certyfikat zapisany na karcie mikroprocesorowej wraz z kodem PIN. lub certyfikat zapisany w pliku na dysku wraz z hasłem (tylko dla klientów migrowanych z poprzedniego systemu). Gdzie odnajdę przelewy do podpisania? W module PŁATNOŚCI należy wybrać zakładkę Przegląd zleceń. W jaki sposób mogę podpisać przelew? Przelew można podpisać po jego wprowadzeniu, używając przycisku PODPISZ albo PODPISZ I WYŚLIJ. Co się stanie z przelewem, który został wysłany do realizacji bez wymaganej liczby podpisów? Przelew, który nie posiada wymaganej liczby podpisów nie zostanie wysłany do realizacji. Przelew taki będzie posiadał status: W trakcie akceptacji - można go odnaleźć na zakładce Przegląd zleceń oraz Harmonogramu zleceń. Zlecenie można podpisać za pomocą Kodu SMS lub za pomocą certyfikatu Dlaczego podpisane zlecenie nie jest zaakceptowane? Zlecenie nie jest zaakceptowane, gdyż nie otrzymało wymaganej liczby podpisów. Czy mogę używać certyfikatu ze starego systemu? Tak. Po przejściu ze starego systemu, użytkownicy, którzy posiadali certyfikat zapisany w pliku na dysku, będą mogli podpisywać nim zlecenia. W jaki sposób mogę podpisać zlecenia certyfikatem ze starego systemu? Podczas podpisywania zlecenia należy podać hasło certyfikatu a następnie wskazać plik z certyfikatem ze starego systemu bankowości internetowej.

3 PŁATNOŚCI Jak wykonać przelew pomiędzy własnymi rachunkami w Banku? Na zakładce PŁATNOŚCI należy wybrać Nowy przelew wewnętrzny. Jak wykonać przelew walutowy na własny rachunek w Banku (przewalutowanie)? Na zakładce PŁATNOŚCI należy wybrać Nowy przelew wewnętrzny, wybierając odpowiednią walutę transakcji. System udostępnia tylko waluty, w których prowadzone są oba wybrane rachunki. Jak wykonać przelew do zapisanego beneficjenta? Na formularzu wybranego przelewu należy wybrać zapisanego beneficjenta z rozwijalnej listy, lub wyszukać za pomocą opcji WYSZUKAJ. Jak wykonać przelew z przyszłą datą realizacji? Na formularzu przelewu należy wprowadzić przyszłą datę płatności. Można także wpisać przyszłą godzinę realizacji. Jak wykonać przelew SORBNET? Na formularzu przelewu krajowego należy zaznaczyć opcję SORBNET (Przelew SORBNET dostępny jest jedynie dla przelewów krajowych) Gdzie znajdę przelewy z przyszłą datą / godziną realizacji? W module PŁATNOŚCI należy wybrać zakładkę Przegląd zleceń oczekujących. Prawidłowy format godziny to 00:00. Gdzie odnajdę wprowadzony przelew? W module PŁATNOŚCI należy wybrać zakładkę Przegląd zleceń. Czy mogę sprawdzić, kto podpisał przelew? Tak, Informacja ta będzie widoczna w szczegółach przelewu oraz na liście zleceń jako skrót od imienia i nazwiska osoby podpisującej. Czy mogę zmodyfikować wprowadzony przelew? Istnieje możliwość zmodyfikowania przelewu, pod warunkiem, że nie został on wykonany. W tym celu w module PŁATNOŚCI, na zakładce Przegląd zleceń należy odnaleźć przelew do zmodyfikowania i w kolumnie Akcje należy wybrać Modyfikuj. Modyfikacja przelewu powoduje skasowanie podpisów złożonych wcześniej pod przelewem. Czy mogę usunąć wprowadzony przelew? Istnieje możliwość usunięcia przelewu, pod warunkiem, że nie został on wykonany. W tym celu w module PŁATNOŚCI, na zakładce Przegląd zleceń należy odnaleźć przelew do usunięcia i w kolumnie Akcje wybrać Usuń. Usunięcie przelewu podpisanego wymaga autoryzacji, przelew niepodpisany można usunąć bez autoryzacji Czy mogę zduplikować przelew? Tak, Aby zduplikować przelew (wprowadzić nowy przelew z takimi samymi danymi), w szczegółach zrealizowanego przelewu (zakładka Historia zleceń) należy wybrać przycisk Duplikuj. Gdzie mogę pobrać/wydrukować potwierdzenie przelewu? Potwierdzenie przelewu można pobrać / wydrukować klikając przycisk Drukuj znajdujący się w szczegółach przelewu. Uwaga, aby możliwe było otworzenie dokumentu z potwierdzeniem, w komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader (program można pobrać ze strony Co oznacza czerwona ikona wykrzyknika, znajdująca się na pasku informacyjnym? Czerwona ikona wykrzyknika informuje o istnieniu odrzuconego przelewu. Kliknięcie ikony powoduje przejście na listę nieprzeczytanych wiadomości, gdzie znajdują się informacje o odrzuconym przelewie.

4 STATUSY PRZELEWÓW Przelew może otrzymać następujący status: Na zakładce Przegląd zleceń: Zapisany - przelew został wprowadzony, ale nie został podpisany przez żadną osobę. W trakcie akceptacji - przelew został podpisany przynajmniej przez jedną osobę, ale nie został zaakceptowany przez wszystkie wymagane osoby. Zaakceptowany - przelew został podpisany przez wszystkie wymagane osoby, ale nie został wysłany do realizacji. Na zakładce Przegląd zleceń oczekujących: Z przyszłą datą realizacji - przelew oczekuje na wykonanie z przyszłą datą / godziną wprowadzoną przez użytkownika. Oczekuje na realizację - przelew został wysłany do Banku podczas pracy w trybie off-line i zostanie zrealizowany po włączeniu systemu księgowego Banku lub oczekuje w systemie bankowym na realizację. W trakcie realizacji - przelew został wysłany do Banku i oczekuje na realizację. Na zakładce Historia zleceń: Zrealizowany - przelew został wysłany do Banku i jest zrealizowany. Częściowo zrealizowany - status ten dotyczy paczek zleceń (np. paczka płacowa), w których przynajmniej jedno zlecenie zostało odrzucone oraz przynajmniej jedno zlecenie jest wykonane. Odrzucony - przelew został wysłany do Banku, ale nie został zrealizowany. Usunięty - przelew został usunięty przez użytkownika. BENEFICJENCI (ODBIORCY) Jakiego rodzaju beneficjenta mogę dodać? W systemie można zapisać następujące rodzaje beneficjentów: Krajowy (dostępny na formularzu przelewu krajowego) ZUS (dostępny na formularzu przelewu ZUS) Podatkowy (dostępny na formularzu przelewu podatkowego) Zagraniczny / SEPA (dostępny na formularzu przelewu zagranicznego) Dłużnik polecenia zapłaty (dostępny dla modułu polecenia zapłaty) Gdzie mogę dodać nowego beneficjenta? Nowego beneficjenta można dodać z poziomu formularza przelewu, lub w module PŁATNOŚCI wybierając zakładkę Beneficjenci - Nowy beneficjent. Gdzie mogę sprawdzić dane zapisanego beneficjenta? W module PŁATNOŚCI należy wybrać zakładkę Beneficjenci - Lista beneficjentów Gdzie mogę zmienić dane zapisanego beneficjenta? W module PŁATNOSCI należy wybrać zakładkę Beneficjenci - Lista beneficjentów. Dane beneficjenta można zmienić, wybierając z kolumny Akcje, opcję Modyfikuj. Co to znaczy, że beneficjent jest zaufany? Przelew do zaufanego beneficjenta nie będzie musiał być podpisany. UWAGA!!! Opcja ta jest dostępna jedynie dla klientów indywidualnych. Zapisanie beneficjenta zaufanego wymaga jednorazowej autoryzacji. Na formularzu przelewu nie widzę zapisanego beneficjenta. Jeżeli beneficjent jest zapisany, ale nie jest dostępny na wybranym formularzu, oznacza to, że został on zapisany, jako beneficjent innego rodzaju przelewu. RACHUNKI Gdzie znajdę historię rachunku? W module RACHUNKI należy wybrać zakładkę Historia rachunku.

5 Skąd mogę pobrać wyciągi bankowe? W module RACHUNKI należy wybrać zakładkę Wyciągi bankowe. W jakim formacie dostępne są wyciągi bankowe? Wyciągi udostępnione są w formacie PDF oraz w formacie MT940. Z jaką częstotliwością generowane są wyciągi bankowe? Wyciągi bankowe standardowo generowane są z raz na miesiąc w ostatnim dniu miesiąca. Istnieje jednak możliwość generowania wyciągów bankowych raz na tydzień lub codziennie. Co to są grupy rachunków? Grupy rachunków to zbiór rachunków zdefiniowanych przez Bank lub użytkownika. Standardowo, w systemie stworzone są grupy: Rachunki bieżące, Rachunki lokat, Rachunki płatności masowych, Rachunki kredytowe, Rachunki kart kredytowych. W grupach tych znajdują się poszczególne typy rachunków. Grup tych nie można modyfikować. Aby zdefiniować własne grupy rachunków, W module RACHUNKI należy wybrać zakładkę Grupy Rachunków. Pod prezentowaną listą grup, dostępny będzie przycisk umożliwiający dodanie nowej grupy. Aby dodać rachunek do grupy należy wybrać odpowiednią opcję w szczegółach rachunku. Użytkownik może wyłączyć lub włączyć prezentacje wszystkich posiadanych grup rachunków, w tym grup rachunków zdefiniowanych przez Bank. KARTY Gdzie znajdę zestawienie transakcji wykonanych kartą? W module KARTY należy wybrać zakładkę Zestawienie transakcji Gdzie znajdę wyciągi z rachunku karty? W module KARTY należy wybrać zakładkę Wyciągi z rachunku karty kredytowej lub Wyciągi z karty charge. Gdzie mogę zastrzec lub zablokować kartę? W celu blokady karty prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 (22) , czynnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku lub pod numerem telefonu +48 (22) , czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:30. Gdzie mogę złożyć wniosek o zmianę limitu karty? Na zakładce KARTY należy wybrać Wniosek o zmianę limitów KREDYTY Gdzie mogę sprawdzić historię rachunku kredytowego? W tym celu w module KREDYTY należy wybrać zakładkę Historia rachunku kredytowego. Czy mogę pobrać wyciąg z rachunku kredytowego? Tak, W celu pobrania wyciągu z rachunku kredytowego, w module KREDYTY należy wybrać zakładkę Wyciąg z rachunku kredytowego. KOMUNIKACJA Jak wysłać wiadomość do Banku? W module KOMUNIKACJA należy wybrać zakładkę Nowa wiadomość. Wiadomości nie wymagają autoryzacji.

6 Jak wysłać autoryzowaną wiadomość? Wiadomość autoryzowana to Wniosek wolny dostępny w module WNIOSKI - Nowy wniosek (wniosek musi być podpisany wg zdefiniowanego schematu) Gdzie znajdę listę wysłanych / otrzymanych wiadomości? W module KOMUNIKACJA należy wybrać zakładkę Lista wiadomości. Co oznacza czerwona koperta znajdująca się na pasku informacyjnym? Czerwona koperta informuje o otrzymaniu wiadomości. Kliknięcie koperty spowoduje przeniesienie na listę nieprzeczytanych wiadomości. Co oznacza czerwona ikona wykrzyknika, znajdująca się na pasku informacyjnym? Czerwona ikona wykrzyknika informuje o istnieniu odrzuconego przelewu. Kliknięcie ikony powoduje przejście na listę nieprzeczytanych wiadomości, gdzie odnajdziecie Państwo informacje o odrzuconym przelewie. WNIOSKI Gdzie mogę wysłać wniosek do Banku? W module WNIOSKI należy wybrać zakładkę Nowy wniosek. Gdzie znajdę listę wysłanych wniosków? Lista wysłanych wniosków znajduje się w module WNIOSKI na zakładce Lista wniosków. Czy wniosek należy podpisać? Tak, każdy wysłany wniosek należy autoryzować. Statusy wniosków. Wniosek może otrzymać następujące statusy: Wprowadzony - oznacza, że wniosek został wprowadzony, ale nie został podpisany przez żadną osobę. W trakcie akceptacji - oznacza, że wniosek podpisała przynajmniej jedna osoba, ale nie został zaakceptowany przez wszystkie wymagane osoby. Zaakceptowany - oznacza, że wniosek został podpisany przez wszystkie wymagane osoby. Wysłany - oznacza, że wniosek został wysłany do Banku. Czy mogę usunąć / zmodyfikować wprowadzony wniosek? Istnieje możliwość usunięcia lub modyfikacji wniosku, który nie został wysłany do Banku. Czy istnieje możliwość zduplikowania wprowadzonego wcześniej wniosku? Tak, system posiada funkcję duplikowania wniosków. Polega ona na utworzeniu wniosku z danymi wprowadzonymi na wcześniej wprowadzonym wniosku. Zduplikowany wniosek nie będzie jednak zawierał podpisów złożonych na poprzednim wniosku. ADMINISTRACJA Co to jest kontekst? Kontekst klienta jest to funkcjonalność pozwalająca na dostęp do rachunków w obrębie jednego CIF-u. (Dotyczy użytkowników mających dostęp do rachunków przynajmniej dwóch klientów). Czy mogę zmienić domyślny kontekst? Tak, Aby logować się automatycznie w wybrany kontekst jako pierwszy widoczny po zalogowaniu, należy w module ADMINISTRACJA wybrać zakładkę Moje ustawienia - wybrać domyślny kontekst i zapisać zmiany. Czy mogę sprawdzić, jakie mam uprawnienia w systemie? Aby dowiedzieć się o posiadanych uprawnieniach dla wybranego kontekstu, należy w module ADMINISTRACJA wybrać zakładkę Moje uprawnienia.

7 Czy i gdzie mogę dowiedzieć się, jakie czynności wykonywane były przeze mnie w systemie? Aby uzyskać informacje o wykonywanych czynnościach, w module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Historia korzystania z systemu. Czy można sprawdzić numer telefonu komórkowego dla przychodzących kodów SMS? Tak, Aby sprawdzić numer telefonu komórkowego do kodów SMS należy wybrać moduł ADMINISTRACJA, a następnie zakładkę Profil użytkownika.. Numer telefonu podany będzie w polu Numer telefonu komórkowego do kodów SMS. Czy w systemie dostępna jest opcja powiadomień? Tak, możliwe jest powiadamianie o Prawidłowym logowaniu, Błędnym logowaniu, Blokadzie dostępu oraz o Odrzuconym przelewie. Powiadomienie może zostać wysłane na adres lub poprzez SMS. Można również wybrać opcje powiadomienia na stronie systemu. Aby ustawić powiadomienia, należy w module ADMINISTRACJA wybrać zakładkę Powiadomienia. Aby można było korzystać z tej opcji, należy podać adres oraz numer telefonu komórkowego. Czy mogę zaimportować przygotowany plik z przelewami / beneficjentami? Tak, aby zaimportować przygotowany plik w module ADMINISTRACJA należy wybrać zakładkę Import / Import. Aby zaimportować plik należy wybrać odpowiedni rodzaj szablonu, oraz wskazać przygotowany plik z przelewami / beneficjentami. Czy mogę zdefiniować własny szablon importu plików? Tak, system pozwala na zdefiniowanie własnego szablonu pliku zgodnego z formatem CSV. Czy w pliku importu mogę wprowadzić różne typy przelewów / beneficjentów? Nie, w pliku należy umieścić przelewy o takim samym typie. Czy mogę pozostać przy poprzednim systemie bankowości internetowej? Nie, stary system bankowości internetowej został wyłączony. Użytkownik nie ma możliwości powrotu do poprzedniego systemu. BEZPIECZEŃSTWO Zgubiłem / skradziono mi kartę mikroprocesorową. Co mam zrobić? W przypadku utraty karty mikroprocesorowej, bezzwłocznie należy powiadomić o tym Bank. Zgubiłem / skradziono mi telefon komórkowy. Co mam zrobić? W przypadku utraty telefonu komórkowego, na który wysyłane są kody SMS, należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie operatora sieci komórkowej oraz Bank. W jaki sposób należy kończyć pracę w systemie? W celu bezpieczeństwa, przy każdym zakończeniu pracy w systemie DZ Internet, należy wylogować się z systemu za pomocą przycisku WYLOGUJ znajdującego się na górnej pomarańczowej belce. Co to jest obrazek bezpieczeństwa? Obrazek bezpieczeństwa pozwala na dodatkowe zabezpieczenie konta. Znajduje się pod paskiem informacyjnym. Użytkownik systemu DZ Internet może ustawić jeden ze zdefiniowanych przez Bank obrazków bezpieczeństwa. Obrazek bezpieczeństwa można zmienić w module ADMINISTRACJA, na zakładce Moje Ustawienia (zmiana będzie widoczna po ponownym zalogowaniu się, lub po zmianie kontekstu pracy). Uwaga, jeżeli po zalogowaniu się do systemu DZ Internet, obrazek bezpieczeństwa jest inny niż ten, który został przez Państwa wybrany, prosimy o niewykonywanie dalszych czynności w systemie, oraz o bezzwłoczny kontakt z Bankiem. POZOSTAŁE Co oznacza Tryb off-line? Tryb off-line, oznacza, że system DZ Internet pracuje bez połączenia z systemem księgowym Banku. Taka sytuacja ma miejsce, gdy trwa przetwarzanie danych w głównym systemie księgowym Banku. Aktualnie

8 Tryb off-line ustawiony jest w godzinach od ok do ok W trybie off-line możliwe jest wprowadzanie, podpisywanie oraz wysyłanie przelewów, jednak zrealizowane będą po zakończeniu przetwarzania danych. Prezentowane dane zgodne są z datą podaną obok informacji o pracy w trybie offline. Co to są schematy akceptacji? Schematy akceptacji służą do definiowania osób uprawnionych do podpisywania zleceń. Jeżeli zlecenie nie zostanie podpisane zgodnie ze schematem akceptacji, nie będzie mogło zostać wysłane do realizacji. Opis definiowania schematów akceptacji znajdziecie Państwo w dokumencie [link do pliku Instrukcji definiowania schematów] Jak prawidłowo wypełnić Kartę Danych Identyfikacyjnych Klienta? DKK: Karta Danych Identyfikacyjnych Klienta jest załącznikiem do umowy. Składa się z dwóch części: Karta firmy Na Karcie firmy należy: Uzupełnić dane klienta Wybrać rodzaj karty: Nowa - dla firmy, która składa kartę po raz pierwszy Zastępująca - dla firm korzystających już z DZ Internet chcących nadpisać wszystkie wcześniejsze ustawienia i użytkowników Uzupełniająca - dla firm korzystających już z DZ Internet chcących dodać użytkownika lub zmienić uprawnienia Określić rachunki bankowe, do których użytkownicy firmy będą mieli dostęp. (UWAGA! Numer Rachunku Płacowego, oraz Numer Rachunku Funduszu Socjalnego należy wprowadzić w specjalnie przeznaczonych do tego celu polach. Zdefiniować schematy akceptacji. Instrukcja definiowania schematów akceptacji znajduje się w dokumencie: [link do pliku Instrukcji definiowania schematów] Wprowadzić Hasło na telefoniczne składanie zleceń (dla klientów korzystających z tej funkcjonalności) Wprowadzić Hasło do korzystania z Systemu Bankowej Informacji telefonicznej (tylko dla klientów korzystających z tej funkcjonalności) UWAGA! Aby karta została zatwierdzona przez Bank, powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione oraz opatrzona pieczęcią firmową, zgodnie reprezentacją. (Karta Wzorów Podpisów). Karta Użytkownika. Na Karcie Użytkownika należy podać dane użytkownika, który ma mieć dostęp do rachunków firmy. Prawidłowo wypełniona Karta Użytkownika powinna zawierać: Nazwę firmy, dla której składana jest karta Rodzaj Karty: Nowy - dotyczy nowego użytkownika Zastąpienie uprawnień - karta zastępuje poprzednią kartę tego użytkownika Zmiana uprawnień - karta zmienia wskazane uprawnienia Usunięcie - użytkownik zostanie usunięty z firmy Grupę akceptacji, do której użytkownik został przydzielony (tylko dla użytkowników upoważnionych do autoryzacji zleceń). Grupa akceptacji musi występować na Karcie Firmy. Dane personalne użytkownika Numer telefonu komórkowego, na które będą wysyłane kody SMS, oraz hasło startowe. Zdefiniowane uprawnienia do systemu - w przypadku nadania uprawnienia, należy zaznaczyć pozycję dodaj, w przypadku odebrania uprawnienia należy zaznaczyć pozycję usuń. Prawo do Paczki płacowej należy zdefiniować oddzielnie. Można nadać użytkownikowi prawo SuperUżytkownika - osoba taka będzie miała możliwość zmiany uprawnień, oraz poziomu dostępu do rachunków innych użytkowników firmy. Zdefiniowany poziom dostępu do rachunków wymienionych na Karcie Firmy. Jeżeli poziom uprawnień użytkownika jest jednakowy dla wszystkich rachunków (oprócz rachunku płacowego - payroll, oraz rachunku funduszu socjalnego), można zaznaczyć pozycję wszystkie. Dostępne poziomy uprawnień do rachunków to: Podgląd - użytkownik będzie miał prawo wyłączenie do podglądu rachunku. Wprowadzanie - użytkownik będzie miał prawo do wprowadzania i zapisywania zleceń. Podpisywanie - użytkownik będzie miał prawo do autoryzacji zleceń. Wysyłanie - użytkownik będzie miał prawo do wysyłania zleceń do realizacji. Należy określić czy użytkownik ma mieć każdy z poziomów uprawnień. Poziom uprawnień dla rachunku płacowego - payroll, oraz rachunku Funduszu Socjalnego należy określić w odpowiednich rubrykach.

9 Podpis użytkownika Uwaga, aby karta została zatwierdzona przez Bank, powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione oraz opatrzona pieczęcią firmową, zgodnie z danymi umieszczonymi w Banku na Karcie Wzorów Podpisów. Jakie wymagania musi spełnić komputer? Do korzystania z systemu internetowego niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w jedną z poniższych przeglądarek internetowych: MS Windows Vista, MS Windows 7: MS Internet Explorer 7 lub 8 Firefox 2.0.x, Opera 9.5 MS Windows XP, MS Windows 98 Second Edition: MS Internet Explorer 6 SP2, 7 lub 8 Firefox 2.0.x, Opera 9.5 Linux (i386) Red Hat 3 update 8, Red Hat 4 update 4, Novell SUSE 9.x, 10.1: Firefox 2.0.x, MacOS X v 10.4.x (Intel) Safari 3.x* Firefox Uwaga: Przeglądarki oznaczone gwiazdką (*) obsługują podpis cyfrowy jedynie dla kluczy przechowywanych w pliku na dysku (nie na nośnikach zewnętrznych). System pracuje poprawnie w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej.

Prezentacja systemu DZ Internet

Prezentacja systemu DZ Internet Prezentacja systemu DZ Internet Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy Państwu system bankowości internetowej DZ Internet. Na dalszych stronach opisane zostały funkcjonalności, metody logowania

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne ipko biznes

Usługi mobilne ipko biznes Usługi mobilne ipko biznes Spis treści TOKEN MOBILNY... 3 Korzystanie z aplikacji Token ipko biznes... 4 LISTA OBSŁUGIWANYCH TELEFONÓW... 5 IPKO BIZNES NA BLACKBERRY... 5 Wymagania i pobranie aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank WITAMY W SYSTEMIE BAKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET Dziękujemy za wybranie Usługi Bankowości Internetowej ebanknet Polskiego Banku

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników System ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników pozwala na obsługę rachunków bankowych przez wielu pracowników w firmie. Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Do czego służy H@sło2 i H@słaSMS? 5 Zostałeś automatycznie wylogowany?

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI Podpis elektroniczny wprowadzenie... 4 Elementy pakietu e-podpis... 5 Instalacja pakietu do podpisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta

Przewodnik dla Klienta Załącznik Do Umowy UBE Wolin 2013 r. Przewodnik dla Klienta Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja użytkownika) https://www.bswolin.pl Wolin 2013 rok 1 SPIS TREŚCI: Informacje ogólne...3 Konfiguracja...3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Alior Banku. (instrukcja dla Klientów Biznesowych)

Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Alior Banku. (instrukcja dla Klientów Biznesowych) Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku (instrukcja dla Klientów Biznesowych) Wstęp System Bankowości Internetowej (SBI) Alior Banku umożliwia utworzenie paczki (paczki płacowej) ze

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa Alior Banku

Bankowość internetowa Alior Banku Bankowość internetowa Alior Banku Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku możesz w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu, zrealizować dyspozycje, które do tej pory zlecałeś w oddziale.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI Instrukcja użytkowa systemu BGK@24 Biznes 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu BANKOWOŚĆ INTERNETOWA WPROWADZENIE Millenet to system bankowości internetowej Banku Millennium, który oferuje

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców)

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców) Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej Spis treści Wstęp...................................... 3 System bankowości elektronicznej Idea Bank SA................................. 4» Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Import pliku MPW do systemu plusbank24 Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych... 3 2. Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu Głównego. W Ekranie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ING BusinessMobile

Przewodnik po ING BusinessMobile Przewodnik po ING BusinessMobile Spis treści 1. Ogólne... 3 2. Dla kogo?... 3 3. Definicje wybranych pojęć... 3 4. Blokowanie... 3 7. Wniosek o deaktywację / aktywacje bankowości mobilnej dla firmy...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

Suplement do Przewodnika po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Suplement do Przewodnika po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Suplement do Przewodnika po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI 1. DEFINIOWANIE PROFILU UŻYTKOWNIKA SYSTEMU...4 1.1. Pierwsze defi niowanie profi lu uprawnień...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyMobile Opis podstawowych funkcjonalności aplikacji

mbank CompanyMobile Opis podstawowych funkcjonalności aplikacji mbank CompanyMobile Opis podstawowych funkcjonalności aplikacji mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW PRZENOSZONYCH DO ipko biznes

PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW PRZENOSZONYCH DO ipko biznes PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW PRZENOSZONYCH DO ipko biznes SPIS TREŚCI NOWA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - ipko biznes... 3 AKTYWACJA ipko biznes PO DNIU POŁĄCZENIA OPERACYJNEGO... 3 LOGOWANIE DO ipko biznes... 3

Bardziej szczegółowo

ewnioski Instrukcja użytkownika

ewnioski Instrukcja użytkownika ewnioski Instrukcja użytkownika 09.2016 CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści 2 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego.

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych...3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows:

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows: Instrukcja 1: Instrukcja zawnioskowania, pobrania i zainstalowania Certyfikatu Użytkownika wydanego przez Miasto Poznań Zarząd transportu Miejskiego w Poznaniu, oraz podpisywania Niekwalifikowanym Podpisem

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online Pierwsze logowanie Przed pierwszym logowaniem należy aktywować dostęp do systemu. Można to zrobić podczas wizyty w oddziale banku lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Bankowość internetowa IBank BS, ibank BS BIZNES Â Â Â Â Od dnia 02072007 r. udostępniony został nowy kanał dostępu do rachunku/ãłw klientãłw BS TarnogrÃłd bank internetowy. Dostęp może być realizowany

Bardziej szczegółowo