elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, Warszawa

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU SŁOWNIK POJĘĆ ELEMENTY EKRANU SPIS RYSUNKÓW PRAWA DOSTĘPU MINIMALNE WYMAGANIA PROGRAMOWE ODWOŁANIE DO INSTRUKCJI STANDARDOWYCH DOSTĘP DO PODSYSTEMU ZAUFANY PROFIL ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO WPROWADZENIE WYGENEROWANIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE PZ UŻYTKOWNIKA WYGENEROWANIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE PZ PODMIOTU ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO UŻYTKOWNIKA PRZY POMOCY SAMOZAUFANIA ZARZĄDZANIE PROFILEM ZAUFANYM PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI PZ Przedłużenie okresu ważności PZ użytkownika Przedłużenie okresu ważności PZ podmiotu UNIEWAŻNIENIE PROFILU ZAUFANEGO Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap Unieważnienie PZ podmiotu z poziomu konta epuap Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap PODPISYWANIE PRZY UŻYCIU PZ / 70

3 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie obsługi podsystemu Profil Zaufany epuap w systemie epuap. Podsystem Profil Zaufany epuap służy do zakładania profilu zaufanego użytkownika i podmiotu, zarządzania swoim profilem zaufanym oraz wykorzystywania profilu zaufanego do podpisywania elektronicznych dokumentów Słownik pojęć Nazwa Profil zaufany PZ ) Podmiot potwierdzający Osoba potwierdzająca (w skrócie OP ) Podsystem Profil Zaufany epuap Użytkownik Samozaufanie Objaśnienie Zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę, będącą dysponentem konta na epuap, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego Instytucja publiczna uprawniona przez MSWiA do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Osoba uprawniona z ramienia podmiotu potwierdzającego do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Aplikacja epuap, umożliwiająca przeprowadzenie operacji nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników Osoba lub podmiot, dysponujący kontem na platformie epuap Metoda samodzielnego zakładania zaufanego profilu przez użytkownika posiadającego certyfikat kwalifikowany 3 / 70

4 1.3. Elementy ekranu Symbol Objaśnienie Przycisk służący do edycji pozycji (np. dokumentu) 1.4. Spis rysunków RYSUNEK 1 STRONA GŁÓWNA EPUAP... 8 RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA EPUAP UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY... 9 RYSUNEK 3 MOJE KONTO RYSUNEK 4 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 5 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 6 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 7 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA PODANIE PARAMETRU AUTORYZACJI RYSUNEK 8 WYSYŁANIE WNIOSKU O PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 9 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA ZŁOŻONY RYSUNEK 10 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 11 WNIOSEK O PZ PODMIOTU RYSUNEK 12 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - SIEDZIBA RYSUNEK 13 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - METODA AUTORYZACJI RYSUNEK 14 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - WYŚLIJ RYSUNEK 15 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - ZŁOŻONY RYSUNEK 16 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 17 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 18 WYBÓR METODY AUTORYZACJI RYSUNEK 19 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA - SAMOZAUFANIE RYSUNEK 20 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA - PODPISZ CERTYFIKATEM RYSUNEK 21 WYBÓR CERTYFIKATU RYSUNEK 22 STWÓRZ ZAUFANY PROFIL RYSUNEK 23 ZAUFANY PROFIL UTWORZONY RYSUNEK 24 LISTA MOICH PZ RYSUNEK 25 SZCZEGÓŁY PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 26 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA / 70

5 RYSUNEK 27 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 28 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 29 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 30 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 31 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 32 POTWIERDZENIE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PROFILU RYSUNEK 33 PRZEDŁUŻONO WAŻNOŚD PZ RYSUNEK 34 LISTA MOICH PZ RYSUNEK 35 SZCZEGÓŁY PZ PODMIOTU RYSUNEK 36 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ PODMIOTU RYSUNEK 37 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ PODMIOTU RYSUNEK 38 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ PODMIOTU RYSUNEK 39 WYBÓR SPOSOBU UWIERZYTELNIENIA RYSUNEK 40 ZATWIERDZENIE PRZEDŁUŻENIA PZ RYSUNEK 41 ZATWIERDZENIE PRZEDŁUŻENIA PZ RYSUNEK 42 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI RYSUNEK 43 WYBÓR CERTYFIKATU RYSUNEK 44 KLUCZ PRYWATNY RYSUNEK 45 PRZEDŁUŻANIE PZ RYSUNEK 46 POTWIERDZENIE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PROFILU RYSUNEK 47 PRZEDŁUŻONO WAŻNOŚD PZ PODMIOTU RYSUNEK 48 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 49 SZCZEGÓŁY PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 50 DANE UNIEWAŻNIANEGO PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 51 KOD AUTORYZACJI UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 52 POWÓD UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 53 PZ UŻYTKOWNIKA UNIEWAŻNIONY RYSUNEK 54 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 55 SZCZEGÓŁY PZ PODMIOTU RYSUNEK 56 DANE UNIEWAŻNIANEGO PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 57 KOD AUTORYZACJI UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 58 POWÓD UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 59 PZ UNIEWAŻNIONY RYSUNEK 60 STRONA GŁÓWNA EPUAP RYSUNEK 61 UNIEWAŻNIANIE PZ RYSUNEK 62 UNIEWAŻNIENIE PZ RYSUNEK 63 UNIEWAŻNIANIE PZ WYBÓR PROFILU RYSUNEK 64 UNIEWAŻNIANIE PZ - WPROWADZENIE DANYCH / 70

6 RYSUNEK 65 UNIEWAŻNIENIE PZ - WPROWADZENIE KODU RYSUNEK 66 UNIEWAŻNIENIE PZ - WPROWADZENIE POWODU RYSUNEK 67 PZ UNIEWAŻNIONY RYSUNEK 68 STRONA GŁÓWNA EPUAP - UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY RYSUNEK 69 MOJE DOKUMENTY RYSUNEK 70 SZCZEGÓŁY DOKUMENTU RYSUNEK 71 PODPISYWANIE DOKUMENTU RYSUNEK 72 WYBÓR PROFILU RYSUNEK 73 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI RYSUNEK 74 ZATWIERDZENIE PODPISU RYSUNEK 75 ZATWIERDZENIE PODPISU RYSUNEK 76 STATUS PODPISÓW DOKUMENTU RYSUNEK 77 SZCZEGÓŁY PODPISU Prawa dostępu Każdy użytkownik ma uprawnienia do zarządzania swoim profilem zaufanym użytkownika. Do zarządzania profilem zaufanym podmiotu uprawniony jest tylko administrator podmiotu, albo osoba, której administrator podmiotu nada odpowiednie uprawnienia, tj. ZpZarzadzanieZpMojegoPodmiotu oraz ZpPodpisywanieZpPodmiotu Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: o o Linux, Windows Przeglądarki internetowe: 6 / 70

7 o Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP) o FireFox 2.0 o Mozilla 1.7 (opcja wykonywania JavaScript musi być włączona) 1.7. Odwołanie do instrukcji standardowych Informacje na temat logowania do systemu oraz zarządzania swoim kontem epuap przez użytkownika znajdują się w instrukcji Instrukcja użytkownika - Podsystem bezpieczeństwa. Informacje na temat korzystania z certyfikatu (konfiguracji przeglądarki internetowej) znajdują się w instrukcji Instrukcja korzystania z certyfikatu. 7 / 70

8 2. Dostęp do podsystemu Zaufany Profil Krok 1. Aby przejść do podsystemu Zaufany Profil epuap, należy zalogować się do systemu epuap. W tym celu na stronie głównej portalu epuap należy kliknąć odnośnik Zaloguj się (Rysunek 1). Rysunek 1 Strona główna epuap 8 / 70

9 Krok 2. Po zalogowaniu na konto epuap, należy przejść do swojego konta, klikając odnośnik Moje Konto (Rysunek 2). Rysunek 2 Strona główna epuap użytkownik zalogowany Krok 3. Po przejściu na stronę Moje konto, należy kliknąć odnośnik Moje zaufane profile (Rysunek 3). Użytkownik zostanie przekierowany do strony Moje zaufane profile (Rysunek 4). 9 / 70

10 Rysunek 3 Moje konto Rysunek 4 Moje zaufane profile 10 / 70

11 3. Założenie profilu zaufanego 3.1. Wprowadzenie Użytkownik może założyć zaufany profil na trzy sposoby. Sposób 1. Każdy użytkownik ma możliwość wygenerowania i przesłania elektronicznego wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika (lub podmiotu) z poziomu swojego konta epuap, a następnie udania się do wybranego urzędu z dowodem tożsamości (lub również z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi upoważnieni do reprezentowania podmiotu) w celu uwierzytelnienia swojej osoby/podmiotu i dokończenia procesu zakładania profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą zaufany profil. Procedura wygenerowania i przesłania elektronicznego wniosku o założenie profilu zaufanego została opisana w podrozdziałach 3.2. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ użytkownika (str.13) oraz 3.3. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ podmiotu (str. 18) niniejszej instrukcji. Sposób 2. Jeśli użytkownik posiada podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowany, ma on możliwość utworzenia swojego profilu zaufanego użytkownika samodzielnie, przy pomocy tzw. samozaufania. Procedura zakładania profilu zaufanego przy pomocy samozaufania została opisana w podrozdziale 3.4. Założenie profilu zaufanego użytkownika przy pomocy samozaufania niniejszej instrukcji (str. 24). Sposób 3. Każdy użytkownik ma możliwość założenia swojego profilu zaufanego użytkownika lub podmiotu w urzędzie. W tym celu należy udać się do wybranego urzędu, będącego organem podmiotu potwierdzającego z dowodem tożsamości (lub również z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi upoważnieni do reprezentowania podmiotu) i złożyć papierowy wniosek o założenie profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą w swoim imieniu. Zaufany profil zostanie utworzony przez osobę potwierdzającą. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta epuap, osoba 11 / 70

12 potwierdzająca może również na wniosek użytkownika założyć w jego imieniu konto epuap z profilem zaufanym. W tym wypadku jednak, jeśli użytkownik posiada podmiot, dla którego będzie chciał założyć zaufany profil, będzie on musiał udać się do urzędu w tym celu ponownie, po uprzednim utworzeniu samodzielnie na platformie epuap konta podmiotu. 12 / 70

13 3.2. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ użytkownika Opis: Aby wygenerować i przesłać elektroniczny wniosek o założenie profilu zaufanego użytkownika, należy przejść do podsystemu Zaufany Profil i dodać elektroniczny wniosek. Potwierdzenie wniosku i utworzenie PZ odbywa się w urzędzie. Krok 1. W celu dodania wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile użytkowników (Rysunek 5) kliknąć odnośnik Dodaj nowy wniosek zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku.. Użytkownik 13 / 70

14 Rysunek 5 Moje zaufane profile Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi użytkownika (Rysunek 6), pobranymi z konta epuap. Należy zweryfikować poprawność danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta epuap. 14 / 70

15 Rysunek 6 Wniosek o PZ użytkownika Krok 3. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego (Rysunek 7), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać swój adres e- mail). 15 / 70

16 Rysunek 7 Wniosek o PZ użytkownika podanie parametru autoryzacji Krok 4. Następnie należy wysłać wniosek, klikając odnośnik Wyślij wniosek (Rysunek 8). Jeśli wniosek zostanie wysłany, system wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wniosku (Rysunek 9), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o przyjęciu wniosku o nadanie profilu zaufanego użytkownika. 16 / 70

17 Rysunek 8 Wysyłanie wniosku o PZ użytkownika Rysunek 9 Wniosek o PZ użytkownika złożony 17 / 70

18 3.3. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ podmiotu Opis: Wniosek o założenie profilu zaufanego podmiotu może złożyć tylko administrator podmiotu. Aby wygenerować i przesłać elektroniczny wniosek o założenie PZ podmiotu, należy przejść do podsystemu Zaufany Profil i dodać wniosek. Potwierdzenie wniosku i utworzenie PZ odbywa się w urzędzie, będącym organem podiotu potwierdzającego. Osoba fizyczna nie ma możliwości składania wniosku o założenie profilu zaufanego podmiotu. Krok 1. Aby dodać wniosek o założenie profilu zaufanego podmiotu, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile podmiotu (Rysunek 10) kliknąć odnośnik Dodaj nowy wniosek. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku. 18 / 70

19 Rysunek 10 Moje zaufane profile Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi podmiotu, pobranymi z konta epuap, za wyjątkiem siedziby podmiotu, którą należy wpisać na wniosku ręcznie (Rysunek 11). Należy zweryfikować poprawność pobranych danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta podmiotu epuap. 19 / 70

20 Rysunek 11 Wniosek o PZ podmiotu Krok 3. W polu Siedziba (Rysunek 12) należy wpisać siedzibę podmiotu. 20 / 70

21 Rysunek 12 Wniosek o PZ podmiotu - siedziba Krok 4. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego podmiotu ( Rysunek 13), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać adres podmiotu). 21 / 70

22 Rysunek 13 Wniosek o PZ podmiotu - metoda autoryzacji Krok 5. Następnie należy wysłać wniosek, klikając odnośnik Wyślij wniosek (Rysunek 14). Jeśli wniosek zostanie wysłany, system wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wniosku (Rysunek 15), jak również na adres podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o przyjęciu wniosku o nadanie profilu zaufanego podmiotu. 22 / 70

23 Rysunek 14 Wniosek o PZ podmiotu - wyślij Rysunek 15 Wniosek o PZ podmiotu - złożony 23 / 70

24 3.4. Założenie profilu zaufanego użytkownika przy pomocy samozaufania Opis: Jeśli użytkownik posiada podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowany, ma on możliwość wygenerowania wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika i podpisania go przy pomocy osobistego certyfikatu kwalifikowanego. Dzięki temu, może on założyć samodzielnie swój zaufany profil użytkownika. Krok 1. Aby rozpocząć zakładanie profil zaufany użytkownika przy pomocy samozaufania, należy wygenerować elektroniczny wniosek. W tym celu na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile użytkowników (Rysunek 16) należy kliknąć odnośńik Dodaj nowy wniosek. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku. 24 / 70

25 Rysunek 16 Moje zaufane profile Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi użytkownika, pobranymi z konta epuap ( Rysunek 13). Należy zweryfikować poprawność danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta epuap. 25 / 70

26 Rysunek 17 Wniosek o PZ użytkownika Krok 3. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego (Rysunek 18), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji adres ). (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać swój 26 / 70

27 Rysunek 18 Wybór metody autoryzacji Krok 4. Aby podpisać wniosek przy pomocy własnego certyfikatu kwalifikowanego, należy zaznaczyć check-box Samozaufanie? (Rysunek 19). Następnie należy kliknąć odnośnik Podpisz wniosek własnym certyfikatem. 27 / 70

28 Rysunek 19 Wniosek o PZ użytkownika - Samozaufanie Krok 5. System sprawdza dostępność podpisu przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku poprawnej weryfikacji, należy kliknąć odnośnik Podpisz certyfikatem (Rysunek 20). 28 / 70

29 Rysunek 20 Wniosek o PZ użytkownika - Podpisz certyfikatem Krok 6. W oknie Wybór certyfikatu należy wskazać certyfikat (Rysunek 21), a następnie zatwierdzić klikając OK.. 29 / 70

30 Rysunek 21 Wybór certyfikatu Krok 7. Należy kliknąć odnośnik Stwórz zaufany profil (Rysunek 22). O poprawnym utworzeniu profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Zaufany Profil utworzony (Rysunek 23), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o utworzeniu profilu zaufanego użytkownika. 30 / 70

31 Rysunek 22 Stwórz Zaufany Profil Rysunek 23 Zaufany Profil utworzony 31 / 70

32 4. Zarządzanie profilem zaufanym 4.1. Przedłużenie okresu ważności PZ Opis: Ważność profilu zaufanego użytkownika/podmiotu jest ograniczona, dlatego każdy użytkownik/podmiot ma możliwość przedłużenia ważność swojego profilu zaufanego z poziomu Moje zaufane profile konta epuap. W wyniku operacji poprzedni zaufany profil traci ważność, a tworzony jest nowy zaufany profil. Podczas operacji można zmienić metodę autoryzacji nowego profilu zaufanego Przedłużenie okresu ważności PZ użytkownika Krok 1. W celu przedłużenia ważności profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile użytkownika (Rysunek 24) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu przy ważnym zaufanym profilu użytkownika., który znajduje się 32 / 70

33 Rysunek 24 Lista moich PZ Krok 2. Należy kliknąć odnośnik Przedłuż ważność profilu/zmień ustawienia autoryzacji (Rysunek 25). Zostanie wyświetlone okno Przedłużanie ważności profilu zaufanego. 33 / 70

34 Rysunek 25 Szczegóły PZ użytkownika Krok 3. W przypadku chęci zmiany metody autoryzacji profilu zaufanego użytkownika, w oknie Przedłużanie ważności profilu zaufanego (Rysunek 26) należy wybrać nową metodę autoryzacji, a następnie wprowadzić parametr autoryzacji. Jeśli metoda autoryzacji ma pozostać taka sama jak w dotychczasowym profilu zaufanym, należy pozostawić metodę i parametr bez zmian. Następnie należy kliknąć Podpisz nowy profil zaufany. Rysunek 26 Przedłużanie ważności PZ użytkownika 34 / 70

35 Krok 4. Należy kliknąć Podpisz profilem zaufanym (Rysunek 27) a następnie pod wyświetlonym dostępnym profilem zaufanym użytkownika należy kliknąć Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 28). Rysunek 27 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Rysunek 28 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Krok 5. Następnie w polu Kod weryfikacyjny ( Rysunek 29) należy przepisać otrzymany kod autoryzacji przedłużenia ważności PZ i zatwierdzić operację, klikając Zatwierdź (Rysunek 30). 35 / 70

36 Kod autoryzacji zostanie przekazany użytkownikowi zgodnie z wybraną przez niego metodą autoryzacyjną poprzedniego zaufanego profilu. Oznacza to, że jeśli poprzedni profil zaufany był autoryzowany np. przy pomocy metody , kod autoryzacyjny zostanie wysłany na adres właściwy dla autoryzacji poprzedniego profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 29 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Rysunek 30 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Krok 6. Pomyślne zakończenie operacji zostanie potwierdzone przez komunikat Dokument został podpisany ( Rysunek 31). W celu sfinalizowania operacji przedłużania ważności profilu zaufanego, należy kliknąć odnośnik Przedłuż profil zaufany. 36 / 70

37 Rysunek 31 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Krok 7. Na pytanie Czy jesteś pewien/pewna, że chcesz przedłużyć zaufany profil odpowiedz klikając Tak, chcę ( Rysunek 32), jeśli chcesz przedłużyć ważność PZ (lub Nie, zabierz mnie stąd w przypadku rezygnacji). O poprawnym przedłużeniu ważności profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Przedłużono ważność Zaufanego Profilu (Rysunek 33), wyświetlonym na stronie, jak również na adres e- mail użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu poprzedniego profilu zaufanego i utworzeniu nowego PZ. Rysunek 32 Potwierdzenie przedłużanie ważności profilu 37 / 70

38 Rysunek 33 Przedłużono ważność PZ Przedłużenie okresu ważności PZ podmiotu Krok 1. W celu przedłużenia ważności profilu zaufanego podmiotu należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile podmiotu (Rysunek 34) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu zaufanym profilu podmiotu., który znajduje się przy ważnym 38 / 70

39 Rysunek 34 Lista moich PZ Krok 2. Należy kliknąć odnośnik Przedłuż ważność profilu/zmień ustawienia autoryzacji (Rysunek 35). Zostanie wyświetlone okno Przedłużanie ważności profilu zaufanego. 39 / 70

40 Rysunek 35 Szczegóły PZ podmiotu Krok 3. W przypadku chęci zmiany metody autoryzacji profilu zaufanego podmiotu, w oknie Przedłużanie ważności profilu zaufanego (Rysunek 36) należy wybrać nową metodę autoryzacji, a następnie wprowadzić parametr autoryzacji. Jeśli metoda autoryzacji ma pozostać taka sama jak w dotychczasowym profilu zaufanym, należy pozostawić metodę i parametr bez zmian. Następnie należy kliknąć Podpisz nowy profil zaufany. Rysunek 36 Przedłużanie ważności PZ podmiotu 40 / 70

41 Krok 4. Należy kliknąć Podpisz profilem zaufanym (Rysunek 37 a następnie pod wyświetlonymi dostępnym profilem zaufanym podmiotu należy kliknąć Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 38). Rysunek 37 Przedłużanie ważności PZ podmiotu Rysunek 38 Przedłużanie ważności PZ podmiotu Krok 5. Następnie należy wybrać sposób uwierzytelnienia. Każdy administrator podmiotu, posiadający ważny profil zaufany użytkownika, może podpisać wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy swojego osobistego profilu zaufanego. Jeśli administrator podmiotu posiada ważny certyfikat kwalifikowany, może podpisać on wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy certyfikatu. 41 / 70

42 Aby podpisać wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy swojego osobistego profilu zaufanego należy przejść do kroku 6. Aby podpisać wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy certyfikatu należy przejść do kroku 8. Krok 6. Należy kliknąć odnośnik Potwierdź tożsamość osobistym PZ (Rysunek 39). Rysunek 39 Wybór sposobu uwierzytelnienia Krok 7. Następnie w polu Kod weryfikacyjny (Rysunek 40) należy przepisać otrzymany kod autoryzacji przedłużenia ważności PZ i zatwierdzić klikając Zatwierdź (Rysunek 41). Następnie należy przejść do kroku 9. Kod autoryzacji zostanie przekazany kanałem autoryzacji profilu zaufanego administratora organizacji. Rysunek 40 Zatwierdzenie przedłużenia PZ 42 / 70

43 Rysunek 41 Zatwierdzenie przedłużenia PZ Krok 8. Należy kliknąć odnośnik Potwierdź tożsamość certyfikatem 42). (Rysunek Rysunek 42 Potwierdzenie tożsamości Krok 9. W oknie Wybór certyfikatu należy wskazać certyfikat (Rysunek 43) i zatwierdzić klikając OK. Po wyświetleniu danych klucza, należy potwierdzić klikając OK (Rysunek 44). 43 / 70

44 Rysunek 43 Wybór certyfikatu Rysunek 44 Klucz prywatny Krok 10. Pomyślne zakończenie operacji zostanie potwierdzone przez komunikat Dokument został podpisany (Rysunek 45). W celu sfinalizowania operacji przedłużania ważności profilu zaufanego, należy kliknąć odnośnik Przedłuż profil zaufany. Rysunek 45 Przedłużanie PZ 44 / 70

45 Krok 11. Na pytanie Czy jesteś pewien/pewna, że chcesz przedłużyć zaufany profil odpowiedz klikając Tak, chcę ( Rysunek 46), jeśli chcesz przedłużyć ważność PZ (lub Nie, zabierz mnie stąd w przypadku rezygnacji). O poprawnym przedłużeniu ważności profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Przedłużono ważność Zaufanego Profilu (Rysunek 33), wyświetlonym na stronie szczegółów profilu zaufanego podmiotu, jak również zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu poprzedniego profilu zaufanego i utworzeniu nowego na adres podmiotu. Rysunek 46 Potwierdzenie przedłużanie ważności profilu Rysunek 47 Przedłużono ważność PZ podmiotu 45 / 70

46 4.2. Unieważnienie profilu zaufanego Opis: Unieważnienie profilu zaufanego użytkownika lub podmiotu można przeprowadzić samodzielnie na dwa sposoby. Pierwszy sposób, polegający na unieważnieniu swojego Zaufanego Profili użytkownika/podmiotu z poziomu konta epuap, został przedstawiony w rozdziale Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap, str.46. Drugi sposób, polegający na unieważnieniu PZ bez dostępu do konta epuap, został opisany w Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap, str. 55. Ponadto unieważnienie profilu zaufanego na stosowny wniosek użytkownika lub podmiotu może dokonać Osoba Potwierdzająca w urzędzie. Profil zaufany traci ważność również automatycznie, gdy użytkownik/podmiot zmieni lub usunie dane z konta epuap Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia unieważnienia swojego profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile użytkownika (Rysunek 48) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu przy ważnym zaufanym profilu użytkownika., który znajduje się 46 / 70

47 Rysunek 48 Moje zaufane profile Krok 2. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij (Rysunek 49). Zostanie wyświetlony ekran Unieważnienie profilu zaufanego. Rysunek 49 Szczegóły PZ użytkownika 47 / 70

48 Krok 3. Należy zweryfikować poprawność danych pobranych z konta epuap ( Rysunek 50), tj. Adres użytkownika, Identyfikator użytkownika, a następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Adres użytkownika pobrany z konta epuap, który służy do unieważnienia PZ, może być inny niż przypisany metodzie autoryzacji profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 50 Dane unieważnianego PZ użytkownika Krok 4. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 51) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości przysłanej na adres konta epuap użytkownika. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 48 / 70

49 Rysunek 51 Kod autoryzacji unieważnienia PZ Krok 5. W polu Powód unieważnienia (Rysunek 52) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 52 Powód unieważnienia PZ O poprawnym przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Profil został unieważniony (Rysunek 53), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. 49 / 70

50 Rysunek 53 PZ użytkownika unieważniony Unieważnienie PZ podmiotu z poziomu konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia operacji unieważnienia swojego profilu zaufanego podmiotu, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile podmiotu (Rysunek 54) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu, który znajduje się przy ważnym zaufanym profilu podmiotu. 50 / 70

51 Rysunek 54 Moje zaufane profile Krok 2. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij profil zaufany 55). Zostanie wyświetlony ekranu Unieważnienie profilu zaufanego. (Rysunek 51 / 70

52 Rysunek 55 Szczegóły PZ podmiotu Krok 3. Należy zweryfikować poprawność danych pobranych z konta epuap (Rysunek 56), tj. Adres podmiotu, Identyfikator podmiotu, a następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Adres podmiotu, pobrany z konta epuap, który służy do unieważnienia PZ, może być inny niż przypisany metodzie autoryzacji profilu zaufanego podmiotu. 52 / 70

53 Rysunek 56 Dane unieważnianego PZ użytkownika Krok 4. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 57) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości przysłanej na adres konta epuap podmiotu. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 53 / 70

54 Rysunek 57 Kod autoryzacji unieważnienia PZ Krok 5. W polu Powód unieważnienia (Rysunek 58) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 58 Powód unieważnienia PZ O poprawnym przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Profil został unieważniony (Rysunek 59), jak również na adres podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. 54 / 70

55 Rysunek 59 PZ unieważniony Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia unieważnienia swojego profilu zaufanego bez logowania do konta epuap, należy na stronie głównej epuap kliknąć odnośnik Pomoc (Rysunek 60). 55 / 70

56 Rysunek 60 Strona główna epuap Krok 2. Następnie należy wybrać odnośnik Unieważnienie PZ (Rysunek 61). 56 / 70

57 Rysunek 61 Unieważnianie PZ Krok 3. Należy kliknąć odnośnik Unieważnienie profilu zaufanego 62). Zostanie wyświetlony ekran Unieważnienie Zaufanego Profilu. (Rysunek 57 / 70

58 Rysunek 62 Unieważnienie PZ Krok 4. Jeśli chcesz unieważnić profil zaufany użytkownika, zaznacz check-box Chcę unieważnić zaufany profil użytkownika (Rysunek 63), natomiast jeśli chcesz unieważnić profil zaufany podmiotu, zaznacz checkbox Chcę unieważnić zaufany profil podmiotu. 58 / 70

59 Rysunek 63 Unieważnianie PZ wybór profilu Krok 5. Następnie należy wypełnić pola: Adres użytkownika (lub podmiotu) (Rysunek 64), Identyfikator użytkownika (lub podmiotu) a następnie kliknąć odnośnik Unieważnij. 59 / 70

60 Rysunek 64 Unieważnianie PZ - wprowadzenie danych Krok 6. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 65) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości . Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 60 / 70

61 Rysunek 65 Unieważnienie PZ - wprowadzenie kodu Krok 7. W polu Powód unieważnienia (Rysunek 66) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 61 / 70

62 Rysunek 66 Unieważnienie PZ - wprowadzenie powodu O poprawnie przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Profil został unieważniony (Rysunek 67), wyświetlonym na stronie, jak również na adres użytkownika/podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. Rysunek 67 PZ unieważniony 62 / 70

63 5. Podpisywanie przy użyciu PZ Opis: Przy użyciu profilu zaufanego użytkownika/podmiotu można podpisywać elektroniczne dokumenty. Aby podpisać dokument, należy najpierw go utworzyć, zapisać i zweryfikować. Krok 1. Aby wybrać dokument do podpisu przy pomocy swojego profilu zaufanego, należy po zalogowaniu się na konto epuap przejść do strony Moje dokumenty (Rysunek 68). 63 / 70

64 Rysunek 68 Strona główna epuap - użytkownik zalogowany Krok 2. Należy przejść do Szczegółów dokumentu klikając na nazwę wybranego dokumentu (Rysunek 69) lub zaznaczając check-box przy nazwie dokumentu i klikając ikonę edycji. 64 / 70

65 Rysunek 69 Moje dokumenty Krok 3. Aby rozpocząć operację podpisu dokumentu, należy na stronie szczegółów dokumentu kliknąć odnośnik Podpisz (Rysunek 70). 65 / 70

66 Rysunek 70 Szczegóły dokumentu Krok 4. Należy kliknąć odnośnik Podpisz profilem zaufanym ( Rysunek 71). Jeśli użytkownik posiada również podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, zostanie wyświetlony również odnośnik Podpisz certyfikatem. 66 / 70

67 Rysunek 71 Podpisywanie dokumentu Krok 5. Należy wybrać profil zaufany użytkownika (lub organizacji), którym zostanie podpisany dokument. Aby podpisać dokument, należy kliknąć odnośnik Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 72) pod wybranym profilem. Rysunek 72 Wybór profilu Krok 6. Po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego podmiotu, należy potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy osobistego profilu zaufanego użytkownika (lub 67 / 70

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Profilu Zaufanego

Funkcjonowanie Profilu Zaufanego Materiały szkoleniowe Funkcjonowanie Profilu Zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Instrukcja osoby potwierdzającej profil zaufany 2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Nowy Targ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ` elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Akt prawny do ogłoszenia przekazanie do RCL wersja 2.0 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr do Zarządzenia nr 59/4 Starosty Kłodzkiego z dnia 0 września 204 Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.0. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Grupa: przedsiębiorcy

Grupa: przedsiębiorcy Grupa: przedsiębiorcy Informacje wstępne Dostęp anonimowy/autoryzowany Zakładanie konta w CEIDG - Wybór sposobu dostępu do systemu - Wybór certyfikatu - Logowanie epuap - Weryfikacja i uzupełnienie danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

epuap Jak zmienić parametr autoryzacji w Profilu Zaufanym

epuap Jak zmienić parametr autoryzacji w Profilu Zaufanym epuap Jak zmienić parametr autoryzacji w Profilu Zaufanym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Założenie profilu na Platformie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/14 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 września 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa INSTRUKCJA ZAKŁADANIA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ PODMIOTU PUBLICZNEGO NA PLATFORMIE EPUAP

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Spis treści Użyte

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Urząd Miejski w Brodnicy wychodząc naprzeciw Społeczeństwu Informacyjnemu udostępnia usługę składania dokumentów drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL)

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Instrukcja Użytkownika Publicznego Wydanie 1 zmiana 0 NIP: 5252259585 REGON: 015336777 KRS: 0000155328 DUNS: 367459273 WYKAZ WPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO POTWIERDZANIA, PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI I UNIEWAŻNIANIA PROFILI ZAUFANYCH EPUAP W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 Starosty Lęborskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania i unieważniania Profili Zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania i unieważniania Profili Zaufanych epuap Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27.04.2015r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania i unieważniania Profili Zaufanych epuap w Urzędzie Gminy Secemin

Bardziej szczegółowo

działania 1.1 POPC Następnie przejść do Katalog spraw, wyszukać katalog Dofinansowanie z funduszy UE

działania 1.1 POPC Następnie przejść do Katalog spraw, wyszukać katalog Dofinansowanie z funduszy UE Instrukcja wyszukania usługi Korekta wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC 1. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Linux, Windows. Przeglądarki: Microsoft Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Generator wniosków o dofinansowanie. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie. www.funduszeeuropejskie.gov.pl Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Generator wniosków o dofinansowanie www.rpo.dolnyslask.pl www.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wałbrzych 25 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Spis treści. Użyte pojęcia i skróty... 3 2. Podstawa prawna... 4 3. Informacje charakteryzujące działanie Punktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL SPIS TREŚCI Od czego zacząć?... 2 Jak założyć konto w aplikacji?... 3 Jak wygląda proces składania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet. Warto wiedzieć, że także inne usługi urzędów pracy są dostępne drogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5554 Poz. 547 547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5 SPIS TREŚCI O PORTALU... 3 Część Publiczna... 3 Część Spersonalizowana... 3 Autentykacja... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 Wyszukiwanie informacji podatkowych... 4 Sprawdzenie numeru PESEL swojego nowonarodzonego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Aby skorzystać z możliwości elektronicznego złożenia wniosku o nowy dokument należy posiadać Profil Zaufany 1 ( jeżeli już jesteś

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH (SMK) SAMORZĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 1.1. Jak uzyskać dostęp do aplikacji SMK?...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Składnie wniosku przez portal Emp@tia

Składnie wniosku przez portal Emp@tia Składnie wniosku przez portal Emp@tia Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) Wypełnienie wniosku i przesłanie go do jednostki na przykładzie wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL SPIS TREŚCI Od czego zacząć?... 2 Jak założyć konto w aplikacji?... 3 Jak wygląda proces składania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo