elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, Warszawa

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU SŁOWNIK POJĘĆ ELEMENTY EKRANU SPIS RYSUNKÓW PRAWA DOSTĘPU MINIMALNE WYMAGANIA PROGRAMOWE ODWOŁANIE DO INSTRUKCJI STANDARDOWYCH DOSTĘP DO PODSYSTEMU ZAUFANY PROFIL ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO WPROWADZENIE WYGENEROWANIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE PZ UŻYTKOWNIKA WYGENEROWANIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE PZ PODMIOTU ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO UŻYTKOWNIKA PRZY POMOCY SAMOZAUFANIA ZARZĄDZANIE PROFILEM ZAUFANYM PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI PZ Przedłużenie okresu ważności PZ użytkownika Przedłużenie okresu ważności PZ podmiotu UNIEWAŻNIENIE PROFILU ZAUFANEGO Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap Unieważnienie PZ podmiotu z poziomu konta epuap Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap PODPISYWANIE PRZY UŻYCIU PZ / 70

3 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie obsługi podsystemu Profil Zaufany epuap w systemie epuap. Podsystem Profil Zaufany epuap służy do zakładania profilu zaufanego użytkownika i podmiotu, zarządzania swoim profilem zaufanym oraz wykorzystywania profilu zaufanego do podpisywania elektronicznych dokumentów Słownik pojęć Nazwa Profil zaufany PZ ) Podmiot potwierdzający Osoba potwierdzająca (w skrócie OP ) Podsystem Profil Zaufany epuap Użytkownik Samozaufanie Objaśnienie Zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę, będącą dysponentem konta na epuap, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego Instytucja publiczna uprawniona przez MSWiA do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Osoba uprawniona z ramienia podmiotu potwierdzającego do nadawania statusu profilu zaufanego użytkownikom i zarządzania profilem zaufanym użytkownika Aplikacja epuap, umożliwiająca przeprowadzenie operacji nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników Osoba lub podmiot, dysponujący kontem na platformie epuap Metoda samodzielnego zakładania zaufanego profilu przez użytkownika posiadającego certyfikat kwalifikowany 3 / 70

4 1.3. Elementy ekranu Symbol Objaśnienie Przycisk służący do edycji pozycji (np. dokumentu) 1.4. Spis rysunków RYSUNEK 1 STRONA GŁÓWNA EPUAP... 8 RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA EPUAP UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY... 9 RYSUNEK 3 MOJE KONTO RYSUNEK 4 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 5 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 6 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 7 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA PODANIE PARAMETRU AUTORYZACJI RYSUNEK 8 WYSYŁANIE WNIOSKU O PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 9 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA ZŁOŻONY RYSUNEK 10 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 11 WNIOSEK O PZ PODMIOTU RYSUNEK 12 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - SIEDZIBA RYSUNEK 13 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - METODA AUTORYZACJI RYSUNEK 14 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - WYŚLIJ RYSUNEK 15 WNIOSEK O PZ PODMIOTU - ZŁOŻONY RYSUNEK 16 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 17 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 18 WYBÓR METODY AUTORYZACJI RYSUNEK 19 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA - SAMOZAUFANIE RYSUNEK 20 WNIOSEK O PZ UŻYTKOWNIKA - PODPISZ CERTYFIKATEM RYSUNEK 21 WYBÓR CERTYFIKATU RYSUNEK 22 STWÓRZ ZAUFANY PROFIL RYSUNEK 23 ZAUFANY PROFIL UTWORZONY RYSUNEK 24 LISTA MOICH PZ RYSUNEK 25 SZCZEGÓŁY PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 26 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA / 70

5 RYSUNEK 27 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 28 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 29 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 30 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 31 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 32 POTWIERDZENIE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PROFILU RYSUNEK 33 PRZEDŁUŻONO WAŻNOŚD PZ RYSUNEK 34 LISTA MOICH PZ RYSUNEK 35 SZCZEGÓŁY PZ PODMIOTU RYSUNEK 36 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ PODMIOTU RYSUNEK 37 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ PODMIOTU RYSUNEK 38 PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PZ PODMIOTU RYSUNEK 39 WYBÓR SPOSOBU UWIERZYTELNIENIA RYSUNEK 40 ZATWIERDZENIE PRZEDŁUŻENIA PZ RYSUNEK 41 ZATWIERDZENIE PRZEDŁUŻENIA PZ RYSUNEK 42 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI RYSUNEK 43 WYBÓR CERTYFIKATU RYSUNEK 44 KLUCZ PRYWATNY RYSUNEK 45 PRZEDŁUŻANIE PZ RYSUNEK 46 POTWIERDZENIE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI PROFILU RYSUNEK 47 PRZEDŁUŻONO WAŻNOŚD PZ PODMIOTU RYSUNEK 48 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 49 SZCZEGÓŁY PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 50 DANE UNIEWAŻNIANEGO PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 51 KOD AUTORYZACJI UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 52 POWÓD UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 53 PZ UŻYTKOWNIKA UNIEWAŻNIONY RYSUNEK 54 MOJE ZAUFANE PROFILE RYSUNEK 55 SZCZEGÓŁY PZ PODMIOTU RYSUNEK 56 DANE UNIEWAŻNIANEGO PZ UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 57 KOD AUTORYZACJI UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 58 POWÓD UNIEWAŻNIENIA PZ RYSUNEK 59 PZ UNIEWAŻNIONY RYSUNEK 60 STRONA GŁÓWNA EPUAP RYSUNEK 61 UNIEWAŻNIANIE PZ RYSUNEK 62 UNIEWAŻNIENIE PZ RYSUNEK 63 UNIEWAŻNIANIE PZ WYBÓR PROFILU RYSUNEK 64 UNIEWAŻNIANIE PZ - WPROWADZENIE DANYCH / 70

6 RYSUNEK 65 UNIEWAŻNIENIE PZ - WPROWADZENIE KODU RYSUNEK 66 UNIEWAŻNIENIE PZ - WPROWADZENIE POWODU RYSUNEK 67 PZ UNIEWAŻNIONY RYSUNEK 68 STRONA GŁÓWNA EPUAP - UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY RYSUNEK 69 MOJE DOKUMENTY RYSUNEK 70 SZCZEGÓŁY DOKUMENTU RYSUNEK 71 PODPISYWANIE DOKUMENTU RYSUNEK 72 WYBÓR PROFILU RYSUNEK 73 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI RYSUNEK 74 ZATWIERDZENIE PODPISU RYSUNEK 75 ZATWIERDZENIE PODPISU RYSUNEK 76 STATUS PODPISÓW DOKUMENTU RYSUNEK 77 SZCZEGÓŁY PODPISU Prawa dostępu Każdy użytkownik ma uprawnienia do zarządzania swoim profilem zaufanym użytkownika. Do zarządzania profilem zaufanym podmiotu uprawniony jest tylko administrator podmiotu, albo osoba, której administrator podmiotu nada odpowiednie uprawnienia, tj. ZpZarzadzanieZpMojegoPodmiotu oraz ZpPodpisywanieZpPodmiotu Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: o o Linux, Windows Przeglądarki internetowe: 6 / 70

7 o Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP) o FireFox 2.0 o Mozilla 1.7 (opcja wykonywania JavaScript musi być włączona) 1.7. Odwołanie do instrukcji standardowych Informacje na temat logowania do systemu oraz zarządzania swoim kontem epuap przez użytkownika znajdują się w instrukcji Instrukcja użytkownika - Podsystem bezpieczeństwa. Informacje na temat korzystania z certyfikatu (konfiguracji przeglądarki internetowej) znajdują się w instrukcji Instrukcja korzystania z certyfikatu. 7 / 70

8 2. Dostęp do podsystemu Zaufany Profil Krok 1. Aby przejść do podsystemu Zaufany Profil epuap, należy zalogować się do systemu epuap. W tym celu na stronie głównej portalu epuap należy kliknąć odnośnik Zaloguj się (Rysunek 1). Rysunek 1 Strona główna epuap 8 / 70

9 Krok 2. Po zalogowaniu na konto epuap, należy przejść do swojego konta, klikając odnośnik Moje Konto (Rysunek 2). Rysunek 2 Strona główna epuap użytkownik zalogowany Krok 3. Po przejściu na stronę Moje konto, należy kliknąć odnośnik Moje zaufane profile (Rysunek 3). Użytkownik zostanie przekierowany do strony Moje zaufane profile (Rysunek 4). 9 / 70

10 Rysunek 3 Moje konto Rysunek 4 Moje zaufane profile 10 / 70

11 3. Założenie profilu zaufanego 3.1. Wprowadzenie Użytkownik może założyć zaufany profil na trzy sposoby. Sposób 1. Każdy użytkownik ma możliwość wygenerowania i przesłania elektronicznego wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika (lub podmiotu) z poziomu swojego konta epuap, a następnie udania się do wybranego urzędu z dowodem tożsamości (lub również z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi upoważnieni do reprezentowania podmiotu) w celu uwierzytelnienia swojej osoby/podmiotu i dokończenia procesu zakładania profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą zaufany profil. Procedura wygenerowania i przesłania elektronicznego wniosku o założenie profilu zaufanego została opisana w podrozdziałach 3.2. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ użytkownika (str.13) oraz 3.3. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ podmiotu (str. 18) niniejszej instrukcji. Sposób 2. Jeśli użytkownik posiada podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowany, ma on możliwość utworzenia swojego profilu zaufanego użytkownika samodzielnie, przy pomocy tzw. samozaufania. Procedura zakładania profilu zaufanego przy pomocy samozaufania została opisana w podrozdziale 3.4. Założenie profilu zaufanego użytkownika przy pomocy samozaufania niniejszej instrukcji (str. 24). Sposób 3. Każdy użytkownik ma możliwość założenia swojego profilu zaufanego użytkownika lub podmiotu w urzędzie. W tym celu należy udać się do wybranego urzędu, będącego organem podmiotu potwierdzającego z dowodem tożsamości (lub również z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi upoważnieni do reprezentowania podmiotu) i złożyć papierowy wniosek o założenie profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą w swoim imieniu. Zaufany profil zostanie utworzony przez osobę potwierdzającą. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta epuap, osoba 11 / 70

12 potwierdzająca może również na wniosek użytkownika założyć w jego imieniu konto epuap z profilem zaufanym. W tym wypadku jednak, jeśli użytkownik posiada podmiot, dla którego będzie chciał założyć zaufany profil, będzie on musiał udać się do urzędu w tym celu ponownie, po uprzednim utworzeniu samodzielnie na platformie epuap konta podmiotu. 12 / 70

13 3.2. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ użytkownika Opis: Aby wygenerować i przesłać elektroniczny wniosek o założenie profilu zaufanego użytkownika, należy przejść do podsystemu Zaufany Profil i dodać elektroniczny wniosek. Potwierdzenie wniosku i utworzenie PZ odbywa się w urzędzie. Krok 1. W celu dodania wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile użytkowników (Rysunek 5) kliknąć odnośnik Dodaj nowy wniosek zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku.. Użytkownik 13 / 70

14 Rysunek 5 Moje zaufane profile Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi użytkownika (Rysunek 6), pobranymi z konta epuap. Należy zweryfikować poprawność danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta epuap. 14 / 70

15 Rysunek 6 Wniosek o PZ użytkownika Krok 3. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego (Rysunek 7), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać swój adres e- mail). 15 / 70

16 Rysunek 7 Wniosek o PZ użytkownika podanie parametru autoryzacji Krok 4. Następnie należy wysłać wniosek, klikając odnośnik Wyślij wniosek (Rysunek 8). Jeśli wniosek zostanie wysłany, system wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wniosku (Rysunek 9), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o przyjęciu wniosku o nadanie profilu zaufanego użytkownika. 16 / 70

17 Rysunek 8 Wysyłanie wniosku o PZ użytkownika Rysunek 9 Wniosek o PZ użytkownika złożony 17 / 70

18 3.3. Wygenerowanie wniosku o założenie PZ podmiotu Opis: Wniosek o założenie profilu zaufanego podmiotu może złożyć tylko administrator podmiotu. Aby wygenerować i przesłać elektroniczny wniosek o założenie PZ podmiotu, należy przejść do podsystemu Zaufany Profil i dodać wniosek. Potwierdzenie wniosku i utworzenie PZ odbywa się w urzędzie, będącym organem podiotu potwierdzającego. Osoba fizyczna nie ma możliwości składania wniosku o założenie profilu zaufanego podmiotu. Krok 1. Aby dodać wniosek o założenie profilu zaufanego podmiotu, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile podmiotu (Rysunek 10) kliknąć odnośnik Dodaj nowy wniosek. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku. 18 / 70

19 Rysunek 10 Moje zaufane profile Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi podmiotu, pobranymi z konta epuap, za wyjątkiem siedziby podmiotu, którą należy wpisać na wniosku ręcznie (Rysunek 11). Należy zweryfikować poprawność pobranych danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta podmiotu epuap. 19 / 70

20 Rysunek 11 Wniosek o PZ podmiotu Krok 3. W polu Siedziba (Rysunek 12) należy wpisać siedzibę podmiotu. 20 / 70

21 Rysunek 12 Wniosek o PZ podmiotu - siedziba Krok 4. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego podmiotu ( Rysunek 13), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać adres podmiotu). 21 / 70

22 Rysunek 13 Wniosek o PZ podmiotu - metoda autoryzacji Krok 5. Następnie należy wysłać wniosek, klikając odnośnik Wyślij wniosek (Rysunek 14). Jeśli wniosek zostanie wysłany, system wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wniosku (Rysunek 15), jak również na adres podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o przyjęciu wniosku o nadanie profilu zaufanego podmiotu. 22 / 70

23 Rysunek 14 Wniosek o PZ podmiotu - wyślij Rysunek 15 Wniosek o PZ podmiotu - złożony 23 / 70

24 3.4. Założenie profilu zaufanego użytkownika przy pomocy samozaufania Opis: Jeśli użytkownik posiada podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowany, ma on możliwość wygenerowania wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika i podpisania go przy pomocy osobistego certyfikatu kwalifikowanego. Dzięki temu, może on założyć samodzielnie swój zaufany profil użytkownika. Krok 1. Aby rozpocząć zakładanie profil zaufany użytkownika przy pomocy samozaufania, należy wygenerować elektroniczny wniosek. W tym celu na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane Profile użytkowników (Rysunek 16) należy kliknąć odnośńik Dodaj nowy wniosek. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku. 24 / 70

25 Rysunek 16 Moje zaufane profile Krok 2. Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie danymi użytkownika, pobranymi z konta epuap ( Rysunek 13). Należy zweryfikować poprawność danych. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, należy je poprawić lub uzupełnić w ustawieniach konta epuap. 25 / 70

26 Rysunek 17 Wniosek o PZ użytkownika Krok 3. Z dostępnej listy należy wybrać metodę autoryzacji profilu zaufanego (Rysunek 18), a następnie wpisać parametr dla wybranej metody autoryzacji adres ). (np. w przypadku wybrania metody należy wpisać swój 26 / 70

27 Rysunek 18 Wybór metody autoryzacji Krok 4. Aby podpisać wniosek przy pomocy własnego certyfikatu kwalifikowanego, należy zaznaczyć check-box Samozaufanie? (Rysunek 19). Następnie należy kliknąć odnośnik Podpisz wniosek własnym certyfikatem. 27 / 70

28 Rysunek 19 Wniosek o PZ użytkownika - Samozaufanie Krok 5. System sprawdza dostępność podpisu przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku poprawnej weryfikacji, należy kliknąć odnośnik Podpisz certyfikatem (Rysunek 20). 28 / 70

29 Rysunek 20 Wniosek o PZ użytkownika - Podpisz certyfikatem Krok 6. W oknie Wybór certyfikatu należy wskazać certyfikat (Rysunek 21), a następnie zatwierdzić klikając OK.. 29 / 70

30 Rysunek 21 Wybór certyfikatu Krok 7. Należy kliknąć odnośnik Stwórz zaufany profil (Rysunek 22). O poprawnym utworzeniu profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Zaufany Profil utworzony (Rysunek 23), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o utworzeniu profilu zaufanego użytkownika. 30 / 70

31 Rysunek 22 Stwórz Zaufany Profil Rysunek 23 Zaufany Profil utworzony 31 / 70

32 4. Zarządzanie profilem zaufanym 4.1. Przedłużenie okresu ważności PZ Opis: Ważność profilu zaufanego użytkownika/podmiotu jest ograniczona, dlatego każdy użytkownik/podmiot ma możliwość przedłużenia ważność swojego profilu zaufanego z poziomu Moje zaufane profile konta epuap. W wyniku operacji poprzedni zaufany profil traci ważność, a tworzony jest nowy zaufany profil. Podczas operacji można zmienić metodę autoryzacji nowego profilu zaufanego Przedłużenie okresu ważności PZ użytkownika Krok 1. W celu przedłużenia ważności profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile użytkownika (Rysunek 24) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu przy ważnym zaufanym profilu użytkownika., który znajduje się 32 / 70

33 Rysunek 24 Lista moich PZ Krok 2. Należy kliknąć odnośnik Przedłuż ważność profilu/zmień ustawienia autoryzacji (Rysunek 25). Zostanie wyświetlone okno Przedłużanie ważności profilu zaufanego. 33 / 70

34 Rysunek 25 Szczegóły PZ użytkownika Krok 3. W przypadku chęci zmiany metody autoryzacji profilu zaufanego użytkownika, w oknie Przedłużanie ważności profilu zaufanego (Rysunek 26) należy wybrać nową metodę autoryzacji, a następnie wprowadzić parametr autoryzacji. Jeśli metoda autoryzacji ma pozostać taka sama jak w dotychczasowym profilu zaufanym, należy pozostawić metodę i parametr bez zmian. Następnie należy kliknąć Podpisz nowy profil zaufany. Rysunek 26 Przedłużanie ważności PZ użytkownika 34 / 70

35 Krok 4. Należy kliknąć Podpisz profilem zaufanym (Rysunek 27) a następnie pod wyświetlonym dostępnym profilem zaufanym użytkownika należy kliknąć Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 28). Rysunek 27 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Rysunek 28 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Krok 5. Następnie w polu Kod weryfikacyjny ( Rysunek 29) należy przepisać otrzymany kod autoryzacji przedłużenia ważności PZ i zatwierdzić operację, klikając Zatwierdź (Rysunek 30). 35 / 70

36 Kod autoryzacji zostanie przekazany użytkownikowi zgodnie z wybraną przez niego metodą autoryzacyjną poprzedniego zaufanego profilu. Oznacza to, że jeśli poprzedni profil zaufany był autoryzowany np. przy pomocy metody , kod autoryzacyjny zostanie wysłany na adres właściwy dla autoryzacji poprzedniego profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 29 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Rysunek 30 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Krok 6. Pomyślne zakończenie operacji zostanie potwierdzone przez komunikat Dokument został podpisany ( Rysunek 31). W celu sfinalizowania operacji przedłużania ważności profilu zaufanego, należy kliknąć odnośnik Przedłuż profil zaufany. 36 / 70

37 Rysunek 31 Przedłużanie ważności PZ użytkownika Krok 7. Na pytanie Czy jesteś pewien/pewna, że chcesz przedłużyć zaufany profil odpowiedz klikając Tak, chcę ( Rysunek 32), jeśli chcesz przedłużyć ważność PZ (lub Nie, zabierz mnie stąd w przypadku rezygnacji). O poprawnym przedłużeniu ważności profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Przedłużono ważność Zaufanego Profilu (Rysunek 33), wyświetlonym na stronie, jak również na adres e- mail użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu poprzedniego profilu zaufanego i utworzeniu nowego PZ. Rysunek 32 Potwierdzenie przedłużanie ważności profilu 37 / 70

38 Rysunek 33 Przedłużono ważność PZ Przedłużenie okresu ważności PZ podmiotu Krok 1. W celu przedłużenia ważności profilu zaufanego podmiotu należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile podmiotu (Rysunek 34) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu zaufanym profilu podmiotu., który znajduje się przy ważnym 38 / 70

39 Rysunek 34 Lista moich PZ Krok 2. Należy kliknąć odnośnik Przedłuż ważność profilu/zmień ustawienia autoryzacji (Rysunek 35). Zostanie wyświetlone okno Przedłużanie ważności profilu zaufanego. 39 / 70

40 Rysunek 35 Szczegóły PZ podmiotu Krok 3. W przypadku chęci zmiany metody autoryzacji profilu zaufanego podmiotu, w oknie Przedłużanie ważności profilu zaufanego (Rysunek 36) należy wybrać nową metodę autoryzacji, a następnie wprowadzić parametr autoryzacji. Jeśli metoda autoryzacji ma pozostać taka sama jak w dotychczasowym profilu zaufanym, należy pozostawić metodę i parametr bez zmian. Następnie należy kliknąć Podpisz nowy profil zaufany. Rysunek 36 Przedłużanie ważności PZ podmiotu 40 / 70

41 Krok 4. Należy kliknąć Podpisz profilem zaufanym (Rysunek 37 a następnie pod wyświetlonymi dostępnym profilem zaufanym podmiotu należy kliknąć Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 38). Rysunek 37 Przedłużanie ważności PZ podmiotu Rysunek 38 Przedłużanie ważności PZ podmiotu Krok 5. Następnie należy wybrać sposób uwierzytelnienia. Każdy administrator podmiotu, posiadający ważny profil zaufany użytkownika, może podpisać wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy swojego osobistego profilu zaufanego. Jeśli administrator podmiotu posiada ważny certyfikat kwalifikowany, może podpisać on wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy certyfikatu. 41 / 70

42 Aby podpisać wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy swojego osobistego profilu zaufanego należy przejść do kroku 6. Aby podpisać wniosek o przedłużenie ważność PZ podmiotu przy pomocy certyfikatu należy przejść do kroku 8. Krok 6. Należy kliknąć odnośnik Potwierdź tożsamość osobistym PZ (Rysunek 39). Rysunek 39 Wybór sposobu uwierzytelnienia Krok 7. Następnie w polu Kod weryfikacyjny (Rysunek 40) należy przepisać otrzymany kod autoryzacji przedłużenia ważności PZ i zatwierdzić klikając Zatwierdź (Rysunek 41). Następnie należy przejść do kroku 9. Kod autoryzacji zostanie przekazany kanałem autoryzacji profilu zaufanego administratora organizacji. Rysunek 40 Zatwierdzenie przedłużenia PZ 42 / 70

43 Rysunek 41 Zatwierdzenie przedłużenia PZ Krok 8. Należy kliknąć odnośnik Potwierdź tożsamość certyfikatem 42). (Rysunek Rysunek 42 Potwierdzenie tożsamości Krok 9. W oknie Wybór certyfikatu należy wskazać certyfikat (Rysunek 43) i zatwierdzić klikając OK. Po wyświetleniu danych klucza, należy potwierdzić klikając OK (Rysunek 44). 43 / 70

44 Rysunek 43 Wybór certyfikatu Rysunek 44 Klucz prywatny Krok 10. Pomyślne zakończenie operacji zostanie potwierdzone przez komunikat Dokument został podpisany (Rysunek 45). W celu sfinalizowania operacji przedłużania ważności profilu zaufanego, należy kliknąć odnośnik Przedłuż profil zaufany. Rysunek 45 Przedłużanie PZ 44 / 70

45 Krok 11. Na pytanie Czy jesteś pewien/pewna, że chcesz przedłużyć zaufany profil odpowiedz klikając Tak, chcę ( Rysunek 46), jeśli chcesz przedłużyć ważność PZ (lub Nie, zabierz mnie stąd w przypadku rezygnacji). O poprawnym przedłużeniu ważności profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Przedłużono ważność Zaufanego Profilu (Rysunek 33), wyświetlonym na stronie szczegółów profilu zaufanego podmiotu, jak również zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu poprzedniego profilu zaufanego i utworzeniu nowego na adres podmiotu. Rysunek 46 Potwierdzenie przedłużanie ważności profilu Rysunek 47 Przedłużono ważność PZ podmiotu 45 / 70

46 4.2. Unieważnienie profilu zaufanego Opis: Unieważnienie profilu zaufanego użytkownika lub podmiotu można przeprowadzić samodzielnie na dwa sposoby. Pierwszy sposób, polegający na unieważnieniu swojego Zaufanego Profili użytkownika/podmiotu z poziomu konta epuap, został przedstawiony w rozdziale Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap, str.46. Drugi sposób, polegający na unieważnieniu PZ bez dostępu do konta epuap, został opisany w Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap, str. 55. Ponadto unieważnienie profilu zaufanego na stosowny wniosek użytkownika lub podmiotu może dokonać Osoba Potwierdzająca w urzędzie. Profil zaufany traci ważność również automatycznie, gdy użytkownik/podmiot zmieni lub usunie dane z konta epuap Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia unieważnienia swojego profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile użytkownika (Rysunek 48) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu przy ważnym zaufanym profilu użytkownika., który znajduje się 46 / 70

47 Rysunek 48 Moje zaufane profile Krok 2. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij (Rysunek 49). Zostanie wyświetlony ekran Unieważnienie profilu zaufanego. Rysunek 49 Szczegóły PZ użytkownika 47 / 70

48 Krok 3. Należy zweryfikować poprawność danych pobranych z konta epuap ( Rysunek 50), tj. Adres użytkownika, Identyfikator użytkownika, a następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Adres użytkownika pobrany z konta epuap, który służy do unieważnienia PZ, może być inny niż przypisany metodzie autoryzacji profilu zaufanego użytkownika. Rysunek 50 Dane unieważnianego PZ użytkownika Krok 4. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 51) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości przysłanej na adres konta epuap użytkownika. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 48 / 70

49 Rysunek 51 Kod autoryzacji unieważnienia PZ Krok 5. W polu Powód unieważnienia (Rysunek 52) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 52 Powód unieważnienia PZ O poprawnym przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Profil został unieważniony (Rysunek 53), jak również na adres użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. 49 / 70

50 Rysunek 53 PZ użytkownika unieważniony Unieważnienie PZ podmiotu z poziomu konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia operacji unieważnienia swojego profilu zaufanego podmiotu, należy na stronie Moje zaufane profile w sekcji Zaufane profile podmiotu (Rysunek 54) kliknąć odnośnik Szczegóły profilu, który znajduje się przy ważnym zaufanym profilu podmiotu. 50 / 70

51 Rysunek 54 Moje zaufane profile Krok 2. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij profil zaufany 55). Zostanie wyświetlony ekranu Unieważnienie profilu zaufanego. (Rysunek 51 / 70

52 Rysunek 55 Szczegóły PZ podmiotu Krok 3. Należy zweryfikować poprawność danych pobranych z konta epuap (Rysunek 56), tj. Adres podmiotu, Identyfikator podmiotu, a następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Adres podmiotu, pobrany z konta epuap, który służy do unieważnienia PZ, może być inny niż przypisany metodzie autoryzacji profilu zaufanego podmiotu. 52 / 70

53 Rysunek 56 Dane unieważnianego PZ użytkownika Krok 4. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 57) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości przysłanej na adres konta epuap podmiotu. Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 53 / 70

54 Rysunek 57 Kod autoryzacji unieważnienia PZ Krok 5. W polu Powód unieważnienia (Rysunek 58) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. Rysunek 58 Powód unieważnienia PZ O poprawnym przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Profil został unieważniony (Rysunek 59), jak również na adres podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. 54 / 70

55 Rysunek 59 PZ unieważniony Unieważnienie PZ bez dostępu do konta epuap Krok 1. W celu rozpoczęcia unieważnienia swojego profilu zaufanego bez logowania do konta epuap, należy na stronie głównej epuap kliknąć odnośnik Pomoc (Rysunek 60). 55 / 70

56 Rysunek 60 Strona główna epuap Krok 2. Następnie należy wybrać odnośnik Unieważnienie PZ (Rysunek 61). 56 / 70

57 Rysunek 61 Unieważnianie PZ Krok 3. Należy kliknąć odnośnik Unieważnienie profilu zaufanego 62). Zostanie wyświetlony ekran Unieważnienie Zaufanego Profilu. (Rysunek 57 / 70

58 Rysunek 62 Unieważnienie PZ Krok 4. Jeśli chcesz unieważnić profil zaufany użytkownika, zaznacz check-box Chcę unieważnić zaufany profil użytkownika (Rysunek 63), natomiast jeśli chcesz unieważnić profil zaufany podmiotu, zaznacz checkbox Chcę unieważnić zaufany profil podmiotu. 58 / 70

59 Rysunek 63 Unieważnianie PZ wybór profilu Krok 5. Następnie należy wypełnić pola: Adres użytkownika (lub podmiotu) (Rysunek 64), Identyfikator użytkownika (lub podmiotu) a następnie kliknąć odnośnik Unieważnij. 59 / 70

60 Rysunek 64 Unieważnianie PZ - wprowadzenie danych Krok 6. W polu Kod autoryzacji (Rysunek 65) należy wpisać kod autoryzacyjny, otrzymany w wiadomości . Następnie należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 60 / 70

61 Rysunek 65 Unieważnienie PZ - wprowadzenie kodu Krok 7. W polu Powód unieważnienia (Rysunek 66) należy wpisać powód unieważnienia zaufanego profilu. Aby potwierdzić operację unieważnienia, należy kliknąć odnośnik Unieważnij. 61 / 70

62 Rysunek 66 Unieważnienie PZ - wprowadzenie powodu O poprawnie przeprowadzonej operacji unieważniania profilu zaufanego system powiadomi komunikatem Profil został unieważniony (Rysunek 67), wyświetlonym na stronie, jak również na adres użytkownika/podmiotu zostanie wysłane powiadomienie o unieważnieniu profilu zaufanego. Rysunek 67 PZ unieważniony 62 / 70

63 5. Podpisywanie przy użyciu PZ Opis: Przy użyciu profilu zaufanego użytkownika/podmiotu można podpisywać elektroniczne dokumenty. Aby podpisać dokument, należy najpierw go utworzyć, zapisać i zweryfikować. Krok 1. Aby wybrać dokument do podpisu przy pomocy swojego profilu zaufanego, należy po zalogowaniu się na konto epuap przejść do strony Moje dokumenty (Rysunek 68). 63 / 70

64 Rysunek 68 Strona główna epuap - użytkownik zalogowany Krok 2. Należy przejść do Szczegółów dokumentu klikając na nazwę wybranego dokumentu (Rysunek 69) lub zaznaczając check-box przy nazwie dokumentu i klikając ikonę edycji. 64 / 70

65 Rysunek 69 Moje dokumenty Krok 3. Aby rozpocząć operację podpisu dokumentu, należy na stronie szczegółów dokumentu kliknąć odnośnik Podpisz (Rysunek 70). 65 / 70

66 Rysunek 70 Szczegóły dokumentu Krok 4. Należy kliknąć odnośnik Podpisz profilem zaufanym ( Rysunek 71). Jeśli użytkownik posiada również podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, zostanie wyświetlony również odnośnik Podpisz certyfikatem. 66 / 70

67 Rysunek 71 Podpisywanie dokumentu Krok 5. Należy wybrać profil zaufany użytkownika (lub organizacji), którym zostanie podpisany dokument. Aby podpisać dokument, należy kliknąć odnośnik Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 72) pod wybranym profilem. Rysunek 72 Wybór profilu Krok 6. Po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego podmiotu, należy potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy osobistego profilu zaufanego użytkownika (lub 67 / 70

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem Komunikacyjny wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Podmiotów Instytucjonalnych Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: podczas pierwszego logowania przy użyciu danych z epuap, system automatycznie założy konto na platformie cyfrowego urzędu.

Uwaga: podczas pierwszego logowania przy użyciu danych z epuap, system automatycznie założy konto na platformie cyfrowego urzędu. Pomoc Spis treści: 2. Cyfrowy Urząd 3. Rejestracja na portalu/zakładanie nowego konta 4. Logowanie do systemu 5. Powiązanie konta w CU z kontem w epuap 6. Zakładka Moje konto 7. Wyszukiwanie spraw/usług

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Osoby Fizycznej Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

epuap Jak załatwić sprawę?

epuap Jak załatwić sprawę? epuap Jak załatwić sprawę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo