Podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek-piątek

2 Spis Treści 2 1. Informacje wstępne Wymaganie techniczne Logowanie Okno Główne Moje ustawienia wybór formatu daty i kwoty Rachunki Podgląd Płatności Informacje ogólne Tworzenie nowej płatności Przelew Krajowy Przelew do ZUS Przelew do Urzędu Skarbowego Elektroniczny Przekaz Pocztowy Przelew Zagraniczny Przelew SEPA Autoryzacja i wysyłanie płatności... 18

3 1. Informacje wstępne 3 CitiDirect Ewolucja Bankowości (CitiDirect EB) jest system bankowości elektronicznej umożliwiającym łączenie się za pomocą przeglądarki internetowej z serwerami Banku i zarządzanie środkami finansowymi. Najwyższe bezpieczeństwo pracy zapewnia protokół SSL 3.0 szyfrujący wszelkie dane przesyłane między Klientem a Bankiem. Logowanie do programu odbywa się za pomocą karty SafeWord generatora haseł jednorazowych - zabezpieczonej czterocyfrowym kodem PIN. 1.1 Wymaganie techniczne System operacyjny / pamięć RAM Monitor Przeglądarka internetowa Dodatki do przeglądarki Ustawienia sieci Microsoft Windows 2000, XP / minimalnie 512MB zalecane 1GB Microsoft Windows Vista / 7 minimalnie 2GB zalecane 4GB Rozdzielczość ekranu 1024x768 Internet Explorer 6.0 lub nowsza zalecana Internet Explorer 8.0 lub nowsza Adobe Flash Player lub nowszy Włączona obsługa protokołu SSL3 (128bit) Otwarte porty http (80) i https (443) 1.2 Logowanie Otwórz adres: https://portal.citidirect.com Podczas pierwszego wywołania lub po usunięciu plików cookie pojawi się witryna z wyborem kraju. Wybierz Poland i kliknij Go. Otworzy się strona logowania: Program domyślnie wyświetla się po polsku. Istnieje możliwość zmiany na wersję angielską.

4 W polu Metoda logowania wybierz Karta SafeWord 4 W polu Identyfikator Użytkownika wpisz nazwę podaną przez Bank. Posługując się kartą SafeWord wygeneruj hasło: Naciśnij ON, aby włączyć Kartę. Na wyświetlaczu pojawi się napis ENTER PIN. Wpisz swój PIN. Z chwilą naciśnięcia ostatniej cyfry PIN-u na wyświetlaczu pojawi się napis HOST?. Naciśnij cyfrę 2. Na wyświetlaczu pojawi się sześcioznakowe hasło. UWAGA Hasło może składać się z cyfr i liter. Wielkość liter nie ma znaczenia. Literami mogą być tylko takie znaki, które nie mogą być cyframi. W razie wątpliwości czy wpisać literę czy cyfrę pierwszeństwo ma zawsze cyfra (np. Zawsze 0 nigdy O ). Hasło jest jednorazowe. Przy każdym logowaniu musi być generowane od nowa. Przepisz hasło do odpowiedniego pola na stronie logowania. Naciśnij Zaloguj, aby uruchomić program. Zaznaczenie opcji Pamiętaj mój identyfikator logowania na tym komputerze pozwoli przy kolejnych logowaniach wybierać identyfikatorz listy. Usunięcie plików cookie spowoduje, że Identyfikator zniknie i znowu trzeba będzie skorzystać z opcji Nowy użytkownik.

5 1.3 Okno Główne Po zalogowaniu się Użytkownik, w zależności od swoich uprawnień ujrzy ekran analogiczny do poniższego: 5 Tutaj możesz nadać rachunkom nazwy własne. Pasek Nawigacyjny Pozwala na dostęp do wszystkich funkcji systemu, do których użytkownik jest uprawniony. DOSTOSUJ WYGLĄD - wybierz elementy jakie mają być widoczne na Stronie Głównej. Panel Listy Zadań Szybki dostęp wszystkich czynności, do jakich użytkownik jest uprawniony w płatnościach, poleceniach zapłaty i wzorcach. Trade opcja w menu dostępna dla klientów korzystających z produktów Finansowania Handlu. Szczegóły w podręczniku Citi Trade Portal Panel Rachunków Podgląd aktualnych sald oraz możliwość łatwego przejścia do historii operacji. Nowość Podgląd do informacji o liczbie i sumie uznań/obciążeń na rachunkach. Panel Wzorców Biblioteka zapamiętanych kontrahentów. Kliknij na ikonę aby DOSTOSOWAĆ zakres i sposób prezentacji informacji w danym Panelu.

6 1.4 Moje ustawienia wybór formatu daty i kwoty 6 2. Wybierz Globalne. 1. Kliknij Moje Ustawienia. 4. Kliknij Zatwierdź w celu zapisania ustawień. 3. Wybierz formaty daty i kwoty zgodnie ze swoimi preferencjami. Zalecamy wybór ustawień przedstawionych na powyższym przykładzie.

7 2. Rachunki Podgląd Dostęp do rachunków jest możliwy w panelu Rachunki na Stronie Głównej lub w Pasku Nawigacyjnym. Data i godzina ostatniej zmiany salda Wypadkowe saldo (suma) wszystkich rachunków widocznych na liście. TUTAJ DOSTOSUJESZ bieżący widok. Możesz dostosować zakres prezentowanych informacji i kolejność kolumn. Domyślnie będą widoczne wszystkie rachunki Klienta. Panel może wyświetlić maksymalnie 100 pozycji. Aby dostosować liczbę i zakres informacji wyświetlanych rachunków wybierz opcję Dostosuj. Wybrane rachunki będą wyświetlane wyłącznie w dni robocze.

8 W menu Raporty i Analizy możesz wykonać eksport informacji o rachunku w formacie SWIFT MT940 i SAP MT940 jak również masz dostęp do Modułu wymiany plików Delphi. 8 W menu Salda i Operacje, opcja Podsumowanie Sald, pozwala na wyświetlenie sald wszystkich rachunków, do których użytkownik ma dostęp. W Szukaj Transakcji masz wgląd do historii zaksięgowanych operacji na rachunku.

9 3. Płatności Informacje ogólne System CitiDirect Ewolucja Bankowości umożliwia wykonywanie następujących płatności: Krajowa do ZUS, do Urzędu Skarbowego, przelew zagraniczny przelew europejski SEPA Dostęp do płatności możliwy jest na Stronie Głównej w Liście Zadań lub w Pasku Nawigacyjnym.

10 3.2 Tworzenie nowej płatności W Pasku Nawigacyjnym wejdź w Płatności i wybierz Wprowadź Płatność: 10 Zaznacz to pole, aby dodać płatność do paczki, która potem będzie autoryzowana i wysyłana łącznie. Wzorzec/Formularz Nowej Płatności Program domyślnie zawsze otwiera się na wyszukiwarce wzorców. Skorzystaj z opcji przeszukiwania i wybierz jednego lub kilku naraz zapisanych odbiorców albo kliknij na Formularz Nowej Płatności, aby wypełnić przelew ręcznie. Wybierz rachunek do obciążenia z listy. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że po każdym wybraniu Nowego Formularza Płatności system będzie wybierał określony rodzaj przelewu i rachunek obciążany. Po wybraniu rodzaju płatności i rachunku do obciążenia kliknij Kontynuuj, aby przejść do wypełniania szczegółów przelewu. Tu wybierz rodzaj przelewu, jaki chcesz wykonać.

11 Wybierając opcję przelew z wzorca, możesz zaznaczyć jeden lub kilka wzorców płatności naraz. Wykonując poszczególne płatności dostępny jest podgląd do informacji jakie wzorce i ile razy zostały już wykorzystane. 11 Tworzenie płatności z wybranych wzorców Liczba (#) przy nazwie wzorca wskazuje na to ile razy płatność została wykonana z danego wzorca. Na pokazanym przykładzie: WzorzecA 2 wykonane płatności, WzorzecB wykonana 1 płatność, Wzorzec C - brak wykonanych płatności. Po uzupełnieniu szczegółów płatności i zatwierdzeniu przelewu automatycznie pojawi się ekran do wprowadzenia kolejnej płatności z ostatnio wybranego wzorca. W celu zmiany wzorca dla kolejnej wykonywanej płatności, wybierz wzorzec z listy. Na liście rozwijanej widoczne są wszystkie wybrane wcześniej wzorce.

12 3.2.1 Przelew Krajowy 12 UWAGA: Uważnie zapoznaj się z informacjami w dolnej części strony. Zaznaczenie opcji spowoduje, że przy tej płatności na liście pojawi się czerwony wykrzyknik, który ma informować osoby autoryzujące, że jest to płatność ważna. System nie pozwoli na wpisanie niektórych, zabronionych znaków w tym polu. Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz dodać odbiorcę do bazy. Kliknij, aby zaniechać tworzenia płatności. Numer rachunku beneficjenta wpisz bez spacji. Gdy wszystkie szczegóły płatności są wprowadzone, kliknij tutaj, aby przesłać przelew do autoryzacji/wysłania. W każdej chwili możesz zapamiętać przelew i kontynuować jego edycję później. Czyści tekst we wszystkich polach. Pole Sorbnet Pole utworzone w celu skierowania przelewów poniżej kwoty PLN do innych banków krajowych poprzez system SORBNET. Zaznaczenie opcji spowoduje realizację przelewu systemem rozliczeń wysokokwotowych SORBNET i może spowodować naliczenie wyższych kosztów. Nie zaznaczaj pola Sorbnet, gdy: - kwota płatności jest równa lub wyższa od PLN, lub - odbiorca przelewu posiada konto w Citi Handlowy - cyfry od 3-ciej do 6-tej w numerze jego rachunku to "1030"

13 3.2.2 Przelew do ZUS 13 Kliknij tutaj, aby wybrać rachunek ZUS z listy. Nie wypełniaj numeru rachunku ręcznie. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przy tej płatności na liście pojawi się czerwony wykrzyknik, który ma informować osoby autoryzujące, że jest to płatność ważna. Format: RRRR/MM Gdy wszystkie szczegóły płatności są wprowadzone, kliknij tutaj, aby przesłać przelew do autoryzacji/wysłania. NIP wpisz jednym ciągiem, bez myślników. Podaj numer innego identyfikatora jednym ciągiem, bez odstępów lub myślników. Poprawność jest weryfikowana.

14 3.2.3 Przelew do Urzędu Skarbowego 14 Jeżeli wpisujesz numer rachunku ręcznie, wpisz bez spacji. Numer wybranego identyfikatora wpisz jednym ciągiem, bez myślników. Możesz wyszukać urząd skarbowy z listy. Podaj dwie ostatnie cyfry roku. Podaj numer wybranego okresu: 1. Dekada/Dzień - 4 cyfry numer dnia/dekady i numer miesiąca, np. 0103, Kwartał/Miesiąc/Półrocze - 2 cyfry 3. Rok pozostaw pole puste Wybierz z listy typ podatku, jaki chcesz zapłacić. Nie wpisuj ręcznie. Dostępne pozycje do wyboru zależą od wybranego numeru rachunku urzędu, do którego dokonujesz płatność. Po wybraniu opcji Wyszukaj Urząd Skarbowy z listy możliwy jest podgląd typów formularzy płatności podatkowych obsługiwanych przez poszczególne Urzędy Skarbowe.

15 3.2.4 Elektroniczny Przekaz Pocztowy 15 Przekaz może być wyłącznie w PLN. Tutaj wybierz typ przekazu: Z Zwykły ZP Zwykły z potwierdzeniem odbioru R Poste Restante (Odbiór na Poczcie) RP Poste Restante z potwierdzeniem odbioru Nie stosuj skrótu ul.. Nazwę miejscowości podaj tylko w przypadku, gdy nie ma nazwy ulicy. Nr rachunku Poczty Polskiej uzupełniany jest automatycznie. Tutaj wpisuj same cyfry. Znak - uzupełni się automatycznie. Uwaga Korzystanie z Elektronicznego Przekazu Pocztowego wymaga zawarcia odrębnej umowy z Bankiem. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Opiekunem Rachunku.

16 3.2.5 Przelew Zagraniczny 16 Określ, kto poniesie opłaty za przelew: 1.Beneficjent wszystkie opłaty poniesie odbiorca 2.Nasze wszystkie opłaty poniesie Zleceniodawca 3.Wspólne każda ze stron poniesie koszty swojego banku. Wybierz rachunek do obciążenia opłatami. Opcja aktywna dla typów opłat Nasz i Wspólne. Rachunek beneficjenta powinien być wpisany w formacie międzynarodowym odpowiednim dla danego kraju. Nazwa Banku Beneficjenta wyświetli się automatycznie po wpisaniu Kodu Banku Beneficjenta. Nie należy wypełniać tego pola ręcznie. Dostępne do wyboru metody zależą od waluty przelewu. Wpisz Kod Banku Beneficjenta zgodnie z wybraną metodą płatności. Pole przeznaczone na dodatkowe instrukcje do Banku. Pole należy wypełniać zgodnie z ustaleniami z bankiem wypełnianie innymi wartościami lub w sposób nieuzgodniony z bankiem spowoduje opóźnienie w realizacji przelewu: 1. VD0 zlecenie realizacji przelewu w trybie ekspresowym - uznanie rachunku beneficjenta nastąpi w dniu realizacji przelewu 2. VD1 zlecenie realizacji przelewu w trybie pilnym uznanie rachunku beneficjenta nastąpi następnego dnia po realizacji przelewu 3. Przewalutowanie podaj wartość wynegocjowanego kursu i nazwisko pracownika Banku z którym został zawarty kontrakt.

17 3.2.6 Przelew SEPA Wybierz rachunek do obciążenia opłatami. 17 Wybierz opcję opłat: Wspólne Wpisz rachunek beneficjenta w formacie IBAN, jednym ciągiem, bez odstępów. Tutaj wybierz: NO ROUTING METHOD Przelew może być wyłącznie w walucie EUR. Tutaj wpisz wyłącznie kod Swift Banku Beneficjenta. To pole pozostaw puste.

18 3.3 Autoryzacja i wysyłanie płatności 18 Instrukcje wykonane w programie podlegają przed wysyłką weryfikacji zgodnie z przyjętym w firmie schematem autoryzacji. Czynności te dostępne są w Pasku Nawigacyjnym w Liście zadań, na Stronie Głównej. Wybierz odpowiednią zakładkę w zależności od operacji, którą chcesz przeprowadzić. Tu wybierasz, czy chcesz autoryzować/zwalniać pojedyncze płatności czy paczki. Wybierz płatności do autoryzacji/zwolnienia. Zaznaczenie tego pola spowoduje wybrania wszystkich płatności na ekranie. Status transakcji informuje, na jakim etapie realizacji znajduje się płatność. O tym, jakie czynności Użytkownik może wykonać decydują nadane uprawnienia. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy oraz CitiDirect są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink)

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) CitiDirect EB - Citi Trade Portal Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEM BIZ ONLINE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja 1.1 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r.

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Podręcznik Klienta Indywidualnego Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo