Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR"

Transkrypt

1 Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Zarządzanie Relacjami z Klientami Operatorami Obsługa Klienta Operatora Warszawa, styczeń 2013 r.

2 spis treści część 1 założenia procesowe część 2 nowe procesy manualne 2

3 cześć 1 założenia procesowe 3

4 założenia procesowe dzień wpływu do TP liczony jest jako dzień zerowy T0 dla operatorów aktualnie korzystających z procesu w kanale manualnym zmianie ulegnie: brak przekazania komunikatu z potwierdzeniem daty realizacji w procesie realizacji odejścia NP (TP jako dawca) brak możliwości anulowania z datą realizacji z przedziału 1-6 DR dla operatorów korzystających z procesu NP w kanale zmianie ulegnie: sposób procesowania zamówień zgodnie z datą wymaganą dla 1-6 DR procesowanie zamówień dobywać się będzie tylko w kanale manualnym ( ), do czasu wprowadzenia zmian w systemach brak realizacji procesu listonosza dla zamówień z datą realizacji z przedziału 1-6 DR brak komunikatów: odpytania / potwierdzenia daty realizacji potwierdzenia realizacji brak możliwości anulowania z datą realizacji z przedziału 1-6 DR 4

5 część 2 nowe procesy manualne 5

6 realizacja odejścia NP (TP jako dawca) 1/3 Operator Biorca / manualny W komunikacie jest wskazana data realizacji / manualny o NWF Brak realizacji przez TP w roli Dostawcy - dot. Operatorów manualny dot. Operatorów w kanale manualnym TP Podjęcie ze skrzynki funkcyjnej Przesłanie komunikatu o NWF Rejestracja Przekazanie do realizacji Realizacja NIE Weryfikacja formalna Czy weryfikacja pozytywna? TAK Brak czynności potwierdzenia/ zmiany daty przez Operatora Dawcę NIE Brak komunikatu potwierdzenia realizacji Czy TP jest op. macierzystym? NIE Weryfikacja usług szerokopasmowych Czy usługa szerokopasmowa u OA? TAK Przekazanie informacji o przejściu usługi BSA w tryb naked TAK Weryfikacja techniczna Operator BSA 6 weryfikacja formalna 1DR dot. przejścia usługi BSA w tryb naked realizacja - 1-6DR / manualny Skrócony KPI

7 realizacja odejścia NP (TP jako dawca) 2/3 operator Biorca po podpisaniu z abonentem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyła do TP komunikat zgodny z załączonym poniżej wzorem (w zależności od segmentu Klienta), zawierający datę wymaganą realizacji z przedziału 1-6 DR komunikat jest przesyłany na skrzynkę funkcyjną TP w sposób zaszyfrowany (PGP) - KI - KB TP podejmie komunikat ze skrzynki funkcyjnej zamówienie zostanie zweryfikowane pod kątem formalnym weryfikacja odbywa się w ciągu 1 DR (z założeniem, że dzień wpływu do TP jest dniem T0) w przypadku negatywnej weryfikacji formalnej (NWF), TP przesyła NWF wraz z podaniem przyczyny odrzutu zgodnie z załączonym powyżej wzorem -> następuje koniec procesu w przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej TP nie przesyła komunikatu z potwierdzeniem / zmianą daty realizacji (dotyczy operatorów korzystających z kanału ) 7

8 realizacja odejścia NP (TP jako dawca) 3/3 w przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, TP weryfikuje obecność usług szerokopasmowych na łączu w przypadku, gdy jest aktywna usługa szerokopasmowa u innego operatora (BSA) TP przekazuje komunikat dotyczący przejścia usługi w tryb naked TP rejestruje zamówienie w systemie, a następnie dokonuje jego realizacji zgodnie z ustaloną datą wymaganą TP nie przesyła komunikatu potwierdzenia realizacji do operatora Biorcy (dotyczy operatorów korzystających ) 8

9 realizacja migracji NP na stacji WLR 1/4 Operator Biorca W komunikacie jest wskazana data realizacji Brak realizacji przez TP w roli Dostawcy - dot. Operatorów manualny dot. Operatorów w kanale manualnym o NWF TP Podjęcie ze skrzynki funkcyjnej NIE Przesłanie komunikatu o NWF Brak czynności potwierdzenia/ zmiany daty przez Operatora Dawcę NIE Rejestracja Przekazanie do realizacji Realizacja Weryfikacja formalna Czy weryfikacja pozytywna? Weryfikacja usług szerokopasmowych Czy usługa szerokopasmowa u OA? Brak komunikatu potwierdzenia realizacji TAK TAK Weryfikacja techniczna Przekazanie informacji o przejściu usługi BSA w tryb naked Operator BSA weryfikacja formalna 1DR 9 dot. przejścia usługi BSA w tryb naked realizacja DR / manualny Skrócony KPI

10 realizacja migracji NP na stacji WLR 2/4 operator Biorca przesyła do TP komunikat migracji WLR na NP komunikat przesyłany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy z Abonentem oraz uzgodnieniach z Operatorem Dawcą i Macierzystym, gdy nie jest to TP (w tym potwierdzenie daty realizacji) komunikat powinien zostać przesyłany na skrzynkę funkcyjną TP w sposób zaszyfrowany (PGP) zgodnie z załączonym poniżej wzorem data realizacji wskazana przez Operatora Biorcę zawiera się w przedziale 1-6 DR WLR na NP 10

11 realizacja migracji NP na stacji WLR 3/4 operator Biorca komunikuje się z Operatorem Dawcą i Operatorem Macierzystym (gdy nie jest to TP) w zakresie terminu przeniesienia numeru i parametrów niezbędnych do realizacji zlecenia operator Biorca odpowiada za prawidłowość przekazywanych danych oraz dokonanie uzgodnień z Operatorem Dawcą i Macierzystym operator Biorca bierze odpowiedzialność za uzgodnienie daty dezaktywacji przez TP usługi WLR z Operatorem Dawcą w związku z przeniesieniem numeru do Operatora Biorcy i Operatorem Macierzystym, gdy nie jest nim TP operator Dawca po potwierdzeniu Biorcy danych niezbędnych do realizacji procesu WLR na NP (w tym daty realizacji), wyraża zgodę na rozwiązanie umowy w zakresie świadczenia usługi WLR przez TP i usługi świadczonej przez niego dla Abonenta, którego numer jest przenoszony w tym procesie TP podejmuje zamówienie ze skrzynki funkcyjnej zamówienie jest weryfikowane pod kątem formalnym - weryfikacja odbywa się w ciągu 1 DR (z założeniem, że dzień wpływu liczony jest jako T0) 11 w przypadku negatywnej weryfikacji formalnej (NWF), TP przesyła komunikat NWF wraz z podaniem przyczyny odrzutu -> następuje koniec procesu w przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, TP nie przesyła komunikatu z potwierdzeniem / zmianą daty realizacji (dotyczy Operatorów korzystających z )

12 realizacja migracji NP na stacji WLR 4/4 w przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, TP weryfikuje obecność usług szerokopasmowych na łączu w przypadku, gdy jest aktywna usługa szerokopasmowa u innego operatora (BSA) TP przekazuje komunikat dot. przejścia usługi w tryb naked TP rejestruje zamówienie w systemie, a następnie dokonuje jego realizacji zgodnie z ustaloną datą wymaganą TP nie przesyła komunikatu potwierdzenia realizacji do operatora Biorcy (dotyczy operatorów korzystających ) 12

13 realizacja kolejnego przeniesienia numeru (TP jako operator macierzysty) 1/3 - dot. Operatorów manualny dot. Operatorów w kanale manualnym Operator Biorca o NWF potwierdzenia przyjęcia TP / manualny W komunikacie jest wskazana data realizacji Podjęcie ze skrzynki funkcyjnej Przesłanie komunikatu o NWF NIE Data realizacji przesłana w komunikacie powinna być uzgodniona pomiędzy Dawcą i Biorcą przed wysłaniem do TP Brak realizacji przez TP w roli Dostawcy Weryfikacja formalna Czy weryfikacja pozytywna? TAK Przesłanie komunikatu potwierdzenia przyjęcia zam. Rejestracja Przekazanie do realizacji Realizacja Brak komunikatu potwierdzenia realizacji 13 weryfikacja formalna 1DR / manualny Skrócony KPI realizacja 1-6 DR (dla OA ), 1-4 DR (dla OA w kanale manualnym)

14 realizacja kolejnego przeniesienia numeru (TP jako operator macierzysty) 2/3 operator Biorca przesyła do TP komunikat kolejnego przeniesienia numeru komunikat powinien zostać przesyłany na skrzynkę funkcyjną TP w sposób zaszyfrowany (PGP) zgodnie z załączonym wzorem data realizacji wskazana przez Operatora Biorcę zawiera się w przedziale 1-6 DR (dla Operatorów korzystających z ) 1-4 DR (dla Operatorów korzystających z kanału manualnego) - kaskada 14

15 realizacja kolejnego przeniesienia numeru (TP jako operator macierzysty) 3/3 operator Biorca komunikuje się z Operatorem Dawcą w zakresie terminu przeniesienia numeru i parametrów niezbędnych do realizacji zlecenia. Operator Biorca odpowiada za prawidłowość przekazywanych danych oraz dokonanie uzgodnień z Operatorem Dawcą TP podejmuje zamówienie ze skrzynki funkcyjnej zamówienie jest weryfikowane pod kątem formalnym -> weryfikacja odbywa się w ciągu 1 DR (z założeniem, że dzień wpływu liczony jest jako T0) w przypadku negatywnej weryfikacji formalnej, TP przesyła komunikat NWF wraz z podaniem przyczyny odrzutu - następuje koniec procesu w przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, TP przesyła komunikat potwierdzenia przyjęcia - brak kroku potwierdzenia / zmiany daty realizacji przez Operatora Dawcę (dotyczy Operatorów ) TP rejestruje zamówienie w systemie, a następnie dokonuje jego realizacji zgodnie z ustaloną datą wymaganą TP nie przesyła komunikatu potwierdzenia realizacji do Operatora Biorcy (dotyczy Operatorów korzystających z ). 15

16 Operator Biorca realizacja zmiany RN (TP jako operator macierzysty) 1/3 o NWF Brak realizacji przez TP w roli Dostawcy potwierdzenia przyjęcia - dot. Operatorów manualny dot. Operatorów w kanale manualnym TP Podjęcie ze skrzynki funkcyjnej Przesłanie komunikatu o NWF NIE Brak realizacji przez TP w roli Dostawcy Weryfikacja formalna Czy weryfikacja pozytywna? TAK Przesłanie komunikatu potwierdzenia przyjęcia zam. W komunikacie jest wskazana data realizacji Rejestracja Przekazanie do realizacji Realizacja Brak komunikatu potwierdzenia realizacji 16 weryfikacja formalna 1DR / manualny Skrócony KPI realizacja 1-6 DR (dla OA ), 1-4 DR (dla OA w kanale manualnym)

17 realizacja zmiany RN (TP jako operator macierzysty) 2/3 operator Biorca przesyła do TP komunikat dotyczy zmiany RN komunikat przesyłany jest na skrzynkę funkcyjną TP w sposób zaszyfrowany (PGP) zgodnie z załączonym wzorem data realizacji wskazana przez Operatora Biorcę zawiera się w przedziale pierwszy poziom 1-6 DR (dla Operatorów korzystających z ) 1-4 DR (dla Operatorów korzystających z kanału awaryjnego) - zmiana RN 17

18 realizacja zmiany RN (TP jako operator macierzysty) 3/3 TP podejmuje zamówienie ze skrzynki funkcyjnej zamówienie jest weryfikowane pod kątem formalnym -> weryfikacja odbywa się w ciągu KPI 1 DR (z założeniem, że dzień wpływu liczony jest jako T0) w przypadku negatywnej weryfikacji formalnej, TP przesyła komunikat NWF wraz z podaniem przyczyny odrzutu -> następuje koniec procesu w przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, TP przesyła komunikat potwierdzenia przyjęcia. TP rejestruje zamówienie w systemie, a następnie dokonuje jego realizacji zgodnie z ustaloną datą wymaganą TP nie przesyła komunikatu potwierdzenia realizacji do Operatora Biorcy (dot. Operatorów korzystających z ) 18

19 dziękujemy

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

11 8000 Dobry numer Kompendium wiedzy o produkcie

11 8000 Dobry numer Kompendium wiedzy o produkcie 11 8000 Dobry numer Kompendium wiedzy o produkcie OPIS PRODUKTU / PROMOCJI [Charakterystyka produktu / promocji; wykorzystywane technologie; w przypadku oferty ze sprzętem parametry techniczne; rys] 11

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo