MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT"

Transkrypt

1 REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność

2 WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację polskiego systemu prawnego, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 roku. Dotyczą niektórych aspektów usług prawnych, w ramach społecznego funkcjonowania Portalu My Life Crowdfunding. Uwzględniają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. oraz darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. z późn. zm., ustawy z dnia 14 marca 2014 r, dot. finansowania społecznościowego. 2 Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Portalu My Life Crowdfunding. Każdy potencjalny użytkownik, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności. Po ich zaakceptowaniu, użytkownik może przystąpić do rejestracji. 3 Administratorem portalu My Life Crowdfunding jest Hanna Wolff zam Dzierżążno, ul. Szpitalna 1A DEFINICJE ADMINISTRATOR -umożliwia użytkownikom dostęp do Portalu My Life Crowdfunding BIURO - wirtualne biuro w systemie Administratora Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi. DARCZYŃCA - osoba, która jako zarejestrowany użytkownik, przekaże dobrowolnie ustaloną kwotę na prywatne konto obdarowanego. DAROWIZNY - dobrowolne, prywatne przekazy pieniężne, przesyłane między użytkownikami Portalu My Life Crowdfunding. - indywidualne konto , umożliwiające logowanie się do osobistego, wirtualnego Biura Portalu My Life Crowdfunding. ETAP - kolejny krok w otrzymywaniu i dzieleniu się darowiznami.. OBDAROWANY - użytkownik, który otrzymał od Darczyńcy na swoje prywatne konto, darowiznę o określonej kwocie. POCZTA - elektroniczna skrzynka pocztowa, służąca do komunikacji między użytkownikami a Administratorem. Poczta jest integralną częscią Portalu My Life Crowdfunding. Rezygnacja z mailingu jest jednoznaczna z rezygnacją posiadanych kont, podpisanych pod dany . PORTAL MY LIFE CROWDFUNDING - portal, oparty na przepływie darowizn między uczestnikami. Każdy użytkownik promuje własny indywidualny projekt. SPAM - niechciane, niepotrzebne informacje, wysyłane do użytkowników. REGULAMIN - dokument normujący prawa i obowiązki użytkownika oraz Administratora. UŻYTKOWNIK podmiot lub osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która z chwilą rejestracji do Portalu My Life Crowdfunding, zapoznała się i zaakceptowała Regulamin oraz

3 Politykę Prywatności. PROJEKT opis sporządzony przez Użytkownika Portalu My Life Crowdfunding dot. jego osobistego celu zbiórki funduszy ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU 1 My Life Crowdfunding, to Portal obejmujący sieć społecznościowego finansowania indywidualnych projektów i regulujący przepływ darowizn, przekazywanych bezpośrednio na prywatne konta zarejestrowanych użytkowników. Uczestnik przedstawia własny, indywidualny, promowany przez siebie projekt (Cel zbiórki darowizn). Najciekawsze projekty w systemie rotacyjnym będą promowane na stronie www. mylifecrowdfunding.com 2 Aby korzystać z Portalu My Life Crowdfunding, niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarki Internetowej z włączonym mechanizmem akceptacji plików typu cookies. Należy założyć adres , służący do logowania oraz kontaktu z Administratorem. 3 Każda osoba chcąca się zarejestrować do Portalu My Life Crowdfunding, jest zobligowana do zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz postanowień w nim zawartych. 4 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych umieszczonych w Formularzu rejestracyjnym przez Administratora, w celu prawidłowego funkcjonowania założeń Portalu My Life Crowdfunding. 5 Rejestracja jest dobrowolna. Każdy użytkownik może zrezygnować z jego uczestnictwa, bez konsekwencji finansowych. Darowizna przekazana Obdarowanemu, nie podlega zwrotowi. Użytkownikowi, który zrezygnował z uczestnictwa w My Life Crowdfunding, nie przysługują korzyści finansowe ani zwrot wysłanej wcześniej darowizny. Nie ma również możliwości odsprzedania swojego konta innemu uczestnikowi. W przypadku rezygnacji, każdy uczestnik powinien wysłać na adres informację o rezygnacji. Po otrzymaniu takiego a, wszystkie dane użytkownika, zostaną natychmiast usunięte z rejestru. 6 Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu rejestracyjnym prawidłowych danych osobowych: imię i nazwisko, kraj, numer telefonu, adres . Po zarejestrowaniu się, użytkownik otrzymuje indywidualne, wirtualne biuro, za pomocą którego będzie miał dostęp do swoich danych oraz niektórych danych innych użytkowników, umożliwiających przekazywanie im darowizn. Po zalogowaniu się do wirtualnego biura, użytkownik powinien uzupełnić swój profil o dodatkowe dane: PESEL oraz adres zamieszkania. Służą one do rozliczania podatku od darowizn i są widoczne tylko przez osobę obdarowaną.

4 7 Aby w pełni korzystać z Portalu My Life Crowdfunding, użytkownik powinien uzupełnić również: wpis minimum jednego konta bankowego, służącego do przekazywania darowizn BANK - BANK dodatkowo procesor płatniczy PayPal oraz CreditPay lub ASAP służące do przekazywania darowizn PROCESOR - PROCESOR każdy użytkownik, powinien zapoznać się z procesem przekazywania darowizn, korzystając z załączonych Poradników umieszczonych na stronie 8 Wirtualne biuro pozwala na kontrolowanie przepływu darowizn, dot. promowanych aktualnie projektów, w jednym miejscu. 9 Użytkownik może zostać usunięty z My Life Crowdfunding w sytuacji: naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności za wysyłanie spamu użytkownikom Portalu My Life Crowdfunding. podejmowania działań na szkodę pozostałych użytkowników lub Administratora. umieszczanie w miejscach publicznych treści lub zdjęć, mających negatywny wpływ na wizerunek oraz funkcjonowanie Portalu My Life Crowdfunding a także jego Administratora. 10 Użytkownik przekazuje darowiznę w ciągu 24 godzin na wybrany przez siebie projekt. Jeżeli nie dokona przelewu darowizny w wyznaczonym terminie oraz nie wyśle prośby o jej potwierdzenie, konto to zostanie usunięte z biura Użytkownika Każdy uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie darowizn. Uczestnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od darowizn, obowiązujący w danym kraju. 12 Użytkownik przystępujący do Portalu My Life Crowdfunding, wyraża zgodę na otrzymywanie darowizn, zgodnie z jego zasadami. 13 Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności. Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się z nią oraz do jej zaakceptowania Portal My Life Crowdfunding, nie jest pośrednikiem w przekazywaniu darowizn. Środki finansowe są przekazywane bezpośrednio na prywatne konta użytkowników jako darowizny.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wpisanych przez siebie danych osobowych oraz hasła, zarówno w Formularzu rejestracyjnym jak i Formularzu kontaktowym. Ponosi również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w związku z wyborem poczty i hasła. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, nieprawidłowym działaniem oprogramowania, nieuprawnionym działaniem osób trzecich, bądź samego użytkownika. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta użytkownik, w tym za przerwy w dostawie Internetu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Administratora. Ponadto, Administrator podejmie wszelkie kroki, niezbędne do prawidłowego wyświetlania przekazywanych treści, na stronach Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlenie treści na stronie, jeżeli wadliwość wynika z ich złej jakości przekazanej przez użytkownika lub jest spowodowane innymi okolicznościami, leżącymi po stronie użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane zdjęcia lub wizerunek innej osoby. Za tego typu działania odpowiada wyłącznie użytkownik. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane lub nieprzekazywane darowizny, między użytkownikami programu. Administrator nie odpowiada za skutki wynikłe z posiadania hasła dostępowego przez osoby trzecie. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora do 30 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenia dotyczyć będą nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, mogą pozostać bez odpowiedzi. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, właściciel za pośrednictwem wiadomości , zostanie poinformowany o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, a także, w razie potrzeby, wskaże czynności, które mogą przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres W treści należy wpisać szczegóły problemu, będącego podstawą reklamacji, termin jego wystąpienia oraz oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, adres ), którego dotyczy. Administrator zastrzega sobie prawo przechowywania kopii takiej korespondencji. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto użytkownika, w przypadku konieczności usunięcia zakłócenia lub problemów w funkcjonowaniu Konta. Odpowiedź na reklamację, wysyłana jest na adres , wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin jest dostępny dla użytkowników pod adresem internetowym Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, szczególnie w przypadku wprowadzania nowych usług lub funkcjonalności Portalu. W przypadku wprowadzenia zmian, Administrator poinformuje o tym fakcie użytkowników, poprzez umieszczenie jednolitego tekstu na stronie internetowej oraz za pośrednictwem wiadomości . Brak uwag ze strony użytkownika, jest jednoznaczny z akceptacją zmian w Regulaminie. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowienia są utrzymane w mocy. W miejsce nieaktualnego postanowienia, zostanie zastosowana najbliższa reguła.

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE. 801 500 200 i drogą elektroniczną pod adresem: bok@envelo.pl.

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE. 801 500 200 i drogą elektroniczną pod adresem: bok@envelo.pl. REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Zmieniono definicję: BOK PPUC Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo