System kontroli danych diabetologicznych. for GLUCOCARD Series. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System kontroli danych diabetologicznych. for GLUCOCARD Series. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 System kontroli danych diabetologicznych for GLUCOCARD Series Instrukcja obsługi - 1 -

2 Wstęp Dziękujemy za zakup systemu kontroli danych diabetologicznych MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series. W niniejszej instrukcji opisano sposób odbierania i analizy wyników zapisanych w pamięci glukometru zastosowaniu oprogramowania MEQNET SMBG Viewer. Przed uŝyciem naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Objaśnienia Objaśnienia pojęć stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi. Wybierz Wybór opcji lub ikony na ekranie przy pomocy myszy lub klawiatury. Uruchom Uruchomienie aplikacji, takiej jak niniejsze oprogramowanie. MoŜna dostosować sposób uruchomienia w Windows i zaadaptować wykonywane operacje do środowiska. Kliknij Wciśnięcie lewego przycisku myszy. Kliknij Dwukrotne wciśnięcie lewego przycisku myszy. dwukrotnie Przeciągnij Przesunięcie myszy przy jednoczesnym wciśnięciu lewego przycisku. Upuść Zwolnienie lewego przycisku myszy po przeciągnięciu. Pojęcia często stosowane w niniejszej instrukcji. Niniejsze oprogramowanie MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series, oprogramowanie do zarządzania danymi z GLUCOCARD Series. Glukometr GLUCOCARD 01 GT-1920, GLUCOCARD 01-mini plus GT-1970, GLUCOCARD Vital GT-1050 niewielkie urządzenie do pomiaru poziomu glukozy we krwi wyprodukowane przez firmę ARKRAY <Nazwa ekranu> Nazwa ekranu podawana jest w nawiasach < >. <Menu główne> Ekran, który wyświetla sie po uruchomieniu oprogramowania. [Polecenie] Nazwa przycisku polecenia podana jest w nawiasach [ ]. Pulpit Ekran wyświetlony po uruchomieniu Windows. Komunikaty w ramkach wymagają zwrócenia szczególnej uwagi i ścisłego przestrzegania. Przykład: *W przypadku usunięcia informacji o pacjencie, usunięte zostaną wszystkie zapisane wyniki pomiarów glukozy dla tego pacjenta. Uwaga NIE naleŝy dokonywać edycji bazy danych utworzonej w niniejszym oprogramowaniu przy pomocy innego oprogramowania do edycji bazy danych. Zawartość niniejszego oprogramowania moŝe ulec zmianie bez uprzedzenia

3 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 OBJAŚNIENIA... 2 UWAGA OPIS OPROGRAMOWANIA WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA SPRZĘTOWE INSTALACJA OPROGRAMOWANIA WANIA INSTALACJA URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE OPROGRAMOWANIA JAK URUCHOMIĆ PROGRAM JAK ZAMKNĄĆ PROGRAM UKŁAD EKRANU MENU GŁÓWNE MENU OBSŁUGI PRZEBIEG DZIAŁANIA PODSTAWOWY PRZEBIEG DZIAŁANIA PODSTAWOWE USTAWIENIA REJESTRACJA PODSTAWOWYCH INFORMACJI DANE PACJENTA PRZEDZIAŁ CZASOWY JAK ZMIENIĆ INFORMACJE O PACJENCIE USTAWIENIE PORTÓW KOMUNIKACYJNYCH (PRZED PIERWSZYM ODBIOREM DANYCH) JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA GLUKOMETRU ODBIÓR DANYCH W JAKI SPOSÓB ODBIERAĆ DANE JAK ZMIENIĆ DATĘ OZNACZENIA JAK ZAPISYWAĆ WYNIKI OZNACZEŃ WYŚWIETLANIE DANYCH BAZA DANYCH ANALIZA WYNIKÓW Z SAMOKONTROLI STĘśENIA GLUKOZY BAZA DANYCH GLUKOMETRU WYKRESY USTAWIENIE BAZY DANYCH CH JAK KOPIOWAĆ BAZĘ DANYCH JAK ZMIENIĆ LOKALIZACJĘ BAZY DANYCH PLIK CSV

4 10.1 CO TO JEST PLIK CSV? JAK IMPORTOWAĆ DANE PACJENTA Z PLIKU CSV JAK IMPORTOWAĆ/EKSPORTOWAĆ WYNIKI POMIARU GLUKOZY DO/Z PLIKU CSV JAK IMPORTOWAĆ/EKSPORTOWAĆ INNE PLIKI CSV INNE JAK ZARZĄDZAĆ POZOSTAŁYMI DANYMI JAK USUNĄĆ DANE Z GLUKOMETRU USTAWIENIA DRUKARKI BLOKADA EKRANU PODGLĄD WYDRUKU HL USUWANIE OPROGRAMOWANIA

5 1. Opis oprogramowania 1.1 Właściwości Główne funkcje niniejszego oprogramowania są następujące: Odbiór / zapis lub analiza danych zapisanych w glukometrze ARKRAY. Zmiana ustawień lub usuwanie danych z glukometru ARKRAY. Eksport danych do pliku CSV, skąd moŝna je poddać edycji przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie danych do komputera oraz edycja, przetwarzanie lub zliczanie zapisanych danych. Drukowanie analizowanych danych w formie tabeli / wykresu. Zapis otrzymanych danych w formacie HL7. * Szczegóły uzyskać moŝna w regulaminie wymiany danych klinicznych japońskiego stowarzyszenia do spraw systemów Informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia (JAHIS). 1.2 Wymagania sprzętowe Wymagania sprzętowe do obsługi niniejszego oprogramowania są następujące: Procesor Pentium100MHz lub szybszy (rekomendowany Celeron 450MHz lub szybszy) Pamięć 32 MB lub więcej (rekomendowane 128MB lub więcej) System operacyjny Windows2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional Windows Vista / Windows 7 Dysk twardy Rozdzielczość wyświetlacza Rozmiar fontów *Microsoft, logo Windows oraz logo startowe Windows są zastrzeŝonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Co najmniej 40MB miejsca na dysku (zalecane jest co najmniej 100 MB) Co najmniej pikseli Wyłącznie mały font Inne Niezbędne wymagania:port szeregowy lub USB, myszka *Przekazywanie uwag drogą elektroniczną musi odbywać się poprzez Outlook Express, Windows Mail lub Windows Live Mail. Inne programy pocztowe nie współpracują z systemem. *Ustawienia internetowe i/lub poczty elektronicznej naleŝy wykonać oddzielnie

6 2. Instalacja oprogramowania 2.1 Instalacja 1) W celu pobrania programu instalacyjnego ze strony internetowej naleŝy wybrać folder (np. Moje Dokumenty), w którym zostanie on zapisany. 2) Przed zainstalowaniem naleŝy zalogować się w Windows z poziomu administratora lub uŝytkownika z uprawnieniami administratora i zamknąć wszystkie działające programy oraz oprogramowanie antywirusowe. * W przypadku wątpliwości naleŝy skontaktować się z administratorem systemu lub pracownikiem działu IT. Procedura 1. Przy pomocy opcji Eksplorator lub Mój komputer otworzyć folder, w którym znajduje się program instalacyjny, następnie dwukrotnie kliknąć setup.exe. 2. Poczekać, aŝ na ekranie wyświetli się następujący komunikat

7 3. Kliknąć [Dalej], kiedy wyświetli się następujący komunikat. 4. Wyświetli się umowa licencyjna. NaleŜy ją przeczytać, zaznaczyć Akceptuję warunki i postanowienia umowy licencyjnej i kliknąć [Dalej]

8 5. Wprowadzić informacje o kliencie i kliknąć [Dalej]. 6. Aby zmienić folder docelowy, naleŝy kliknąć [Zmień]. JeŜeli nie ma potrzeby zmiany folderu, naleŝy kliknąć [Dalej]. *Nie wybierać folderu głównego, jako folderu docelowego

9 7. Wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [Instaluj], aby rozpocząć instalację. 8. Po zakończeniu instalacji wyświetli się następujący komunikat. NaleŜy kliknąć [Zakończ]. 9. Instalacja oprogramowania została zakończona

10 3. Uruchamianie i wyłączanie oprogramowania 3.1 Jak uruchomić program 1. Kliknąć w ikonę MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series na pulpicie, lub kliknąć [Start] [Programy] [MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series] [MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series]. Uruchomienie programu ze skrótu na pulpicie. Uruchomienie z przycisku Start. 2. Wybór jednostek Wyświetli się <Wybór jednostek>. NaleŜy wybrać jednostkę stosowaną w danym kraju lub danej placówce ochrony zdrowia i kliknąć [Zapisz]. Od tego momentu [MEQNET SMBG Viewer] wylicza i analizuje dane w wybranych jednostkach. <Wybór jednostek> * Jednostki ustawić moŝna jedynie raz, podczas pierwszego uruchamiania [MEQNET SMBG Viewer]. Od tej pory nie ma potrzeby ponownego ustawiania. * Po ustawieniu jednostek nie moŝna dokonać zmian. Zmiana moŝliwa jest jedynie po odinstalowaniu [MEQNET SMBG Viewer] - 10 i - usunięciu bazy danych (Patrz rozdział 11.7 Odinstalowanie ).

11 3. Wyświetli się <Menu główne>. <Menu główne> 3.2 Jak zamknąć program 1. W menu głównym kliknąć [Wyjście]. 2. Wyświetli się następujący komunikat. Aby zamknąć program naleŝy kliknąć [Tak]

12 4. Układ ekranu 4.1 Menu główne Pierwszym ekranem oprogramowania jest <Menu główne>. W menu głównym naleŝy wybrać Ŝądaną funkcję. <Menu główne> Opcje dostępne w menu głównym Ekran z danymi Wprowadzanie / wyświetlenie (wynik oznaczenia glukozy, insulina, posiłek, wysiłek fizyczny, waga i uwagi lekarza), przesył danych, analiza, drukowanie. Otrzymane dane Odbieranie wyników oznaczeń glukozy z glukometru. Obsługa Blokada ekranu Wyjście Wyświetlenie menu obsługi. Ochrona przed dostępem osób nieupowaŝnionych. Zamknięcie programu

13 4.2 Menu obsługi W <Menu obsługi> moŝna dokonać róŝnych ustawień oprogramowania. NaleŜy wybrać Ŝądaną funkcję. <Menu obsługi> Zawartość <Menu obsługi> Dane Pacjenta Import danych pacjenta CSV Rejestracja podstawowych informacji Przenieś bazę danych Skopiuj bazę danych Optymalizuj bazę danych Ustawienia glukometru Usuwanie danych z glukometru Ustawienia portu komunikacyjnego Ustawienia drukarki Zamknij Wprowadzenie lub zmiana informacji o pacjencie. Import informacji o pacjencie z pliku CSV. Ustawienie/zmiana podstawowych opcji umoŝliwiających uŝytkowanie oprogramowania. Zmiana miejsca przechowywania bazy danych (wspólny dysk sieciowy itp.) Replikacja bazy danych. Defragmentacja bazy danych. Zmiana ustawień glukometru. Usuwanie wyników oznaczeń z glukometru. Zmiana ustawień portu komunikacyjnego łączącego glukometr z komputerem. Ustawienia drukarki. Zamknięcie <Menu obsługi> i powrót do <Menu głównego>

14 5. Przebieg działania 5.1 Podstawowy przebieg działania PoniŜszy schemat opisuje podstawowe czynności po zainstalowaniu oprogramowania. 1 Przy pierwszym uŝyciu oprogramowania naleŝy ustawić podstawowe opcje i wykonać niezbędnie ustawienia portów komunikacyjnych. 2 Ustawić glukometr i zarejestrować informacje dotyczące pacjenta. (Przy pierwszym podłączeniu glukometru.) 3 Odebrać wyniki oznaczeń glukozy z glukometru. 4 Zapisać odebrane dane w komputerze. 5 Wybrać Ŝądanego pacjenta i dokonać analizy zapisanych danych. (Przetwarzanie danych, wyświetlenie wykresu, drukowanie.)

15 6. Podstawowe ustawienia 6.1 Rejestracja podstawowych informacji Przed rozpoczęciem pracy z oprogramowaniem naleŝy dokonać w nim podstawowych ustawień. Procedura Po kliknięciu w pole [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć w pole [Rejestracja podstawowych informacji]. Wyświetli się ekran <Rejestracja podstawowych informacji>. 1. Wprowadzić informacje podstawowe i kliknąć [Zapisz]. <Rejestracja podstawowych informacji> Zawartość ekranu <Rejestracja podstawowych informacji> Nazwa przychodni/szpitala: (pole wymagane) NaleŜy wprowadzić nazwę placówki medycznej. Adres (pole wymagane do przesyłania uwag drogą elektroniczną) NaleŜy wprowadzić adres w celu wysyłania uwag do pacjentów. Hasło - kontrola dostępu: (pole wymagane, aby zmienić hasło chroniące wykonywane czynności) NaleŜy wprowadzić hasło, którym chronione są wykonywane czynności. *JeŜeli hasło nie będzie uŝywane, pole naleŝy zostawić puste. Nowe hasło kontrola dostępu: (pole niewymagane) NaleŜy wprowadzić nowe hasło, którym chronione będą wykonywane czynności. Nowe hasło kontrola dostępu: (w celu potwierdzenia): (pole wymagane, jeŝeli wprowadzone zostało nowe hasło) NaleŜy ponownie wprowadzić nowe hasło. Okres ostrzegawczy: (pole niewymagane) Ustawienie okresu ostrzegawczego. W okresie tym wyliczane są róŝne rodzaje danych, a wyniki wyświetlane są na ekranie <Wybór pacjenta>, który pojawia się po kliknięciu [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. JeŜeli od czasu poprzedniego potwierdzenia danych upłynie czas ustawiony jako okres ostrzegawczy, na ekranie <Wybór pacjenta> przy danych pacjenta pojawi się symbol $

16 Okres analizowany: (pole niewymagane) Wstępne ustawienie okresu wyświetlonego na ekranie <Baza danych>. Wartość nieprawidłowa (H/L): (pole wymagane) NaleŜy ustawić nieprawidłową wartość referencyjną na ekranie <Rejestracja informacji o pacjencie>. Wstępne ustawienie: Wartość nieprawidłowa (wysoka) 301 mg/dl (16,8 mmol/l), (niska) 70 mg/dl ( 3,8 mmol/l) Sprawdź czas rozpoczęcia (pole niewymagalne) Podgląd wydruku: (pole niewymagane) Aby przed wydrukowaniem danych skorzystać z opcji podglądu wydruku, naleŝy wybrać tak. Przesyłanie uwag em: (pole niewymagane) Aby uwagi wprowadzane w tabeli danych przesyłane były do pacjentów, naleŝy wybrać tak. * z uwagami moŝna utworzyć i przesłać jedynie przy pomocy programu Outlook Express. Inne programy pocztowe nie współpracują z tym systemem. * W celu uzyskania informacji dotyczących ustawień Outlook Express, naleŝy skontaktować się ze swoim dostawcą usług informatycznych. Metoda zarządzania danymi: (pole niewymagane) Dostępne są dwie metody zarządzania danymi moŝna wybrać jedną z dwóch poniŝszych. Numer seryjny Identyfikator pacjenta moŝe być rozpoznawany automatycznie na podstawie pola numeru seryjnego na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie> (patrz rozdział 6.2). Wtedy dane dotyczące glukozy z glukometru zostaną odebrane w formie danych Ŝądanego pacjenta. Pacjent Podczas transmisji danych z glukometru wyświetla się lista pacjentów wprowadzonych z ekranu <Rejestracji informacji o pacjencie>. Z tej listy wybrać moŝna pacjenta, którego dane mają zostać odebrane. Automatyczny zapis danych z glukometru: (pole niewymagane) Aby po zakończeniu przesyłu z glukometru odebrane dane zostały automatycznie zapisywane, naleŝy wybrać tak. Automatyczne wyświetlenie otrzymanych danych: (pole niewymagane) Aby po zakończeniu przesyłu automatycznie wyświetlała się tabela z danymi, naleŝy wybrać tak. Wyświetlanie w trybie timeline: (pole niewymagane) Aby punkty danych wyświetlały się na wykresie liniowym naleŝy wybrać "tak". Wysyłanie danych w standardzie HL7: (pole niewymagane) Aby zapisać i wysłać plik w standardzie HL7. Liczba kopii: (pole niewymagane) Wybór liczby drukowanych kopii. Automatyczne drukowanie wykresu: (pole niewymagane) Wybór odpowiednich tabeli i wykresów, jeŝeli mają one być automatycznie drukowane po przesłaniu z glukometru. * W przypadku wybrania tabeli i wykresów, które mają być drukowane automatycznie, w polu <Automatyczny zapis danych z glukometru> zawsze zaznaczona będzie opcja tak. Folder danych HL7 Wybór lokalizacji pliku w standardzie HL7, tworzonego podczas odbioru danych z

17 glukometru. *Dalsze informacje odnośnie HL7 znajdują się w rozdziale to 11.6 HL Dane Pacjenta Przed rozpoczęciem pracy z oprogramowaniem naleŝy wprowadzić informacje o pacjencie. Procedura 1. Po kliknięciu w pole [Obsługa] w <Menu głównym> wyświetli się <Menu obsługi>. Następnie kliknąć [Dane Pacjenta]. Wyświetli się ekran <Dane Pacjenta >. 2. Wprowadzić informacje o pacjencie i wcisnąć [Zapisz]. Ustawienie przedziału czasowego (wymagane), czyli ustawienie przedziału czasowego, wyświetla się na ekranie wprowadzania informacji o pacjencie Ekran < Dane Pacjenta >

18 Zawartość ekranu < Dane Pacjenta > 1. Pole wymagane: Informacje o pacjencie Numer pacjenta NaleŜy wprowadzić indywidualnie nadawany przez daną placówkę medyczną identyfikator pacjenta składający się maksimum z 15 znaków alfanumerycznych. Nazwisko pacjenta NaleŜy wprowadzić nazwisko pacjenta składające się maksimum z 40 znaków alfanumerycznych. Numer seryjny glukometru NaleŜy wprowadzić numer seryjny glukometru uŝywanego przez pacjenta. Patrz rozdział 6.6 Jak zmienić ustawienia glukometru. JeŜeli numer seryjny nie jest znany, naleŝy wpisać 0. Wpisany numer seryjny moŝna później zmienić. Wartość nieprawidłowa (wysoka/niska) JeŜeli poziom glukozy u pacjenta jest wyŝszy/niŝszy od podanych tu wartości, na ekranie z danymi wyświetli się ostrzeŝenie

19 2. Pola wymagane: Ustawienie przedziału czasowego Ustawianie godziny rozpoczęcia kaŝdego przedziału czasowego NaleŜy ustawić godzinę rozpoczęcia śniadania, obiadu i kolacji oraz godzinę okresu przed snem i w nocy. Wybór wyników z samokontroli stęŝenia glukozy (SMBG) w kaŝdym przedziale czasowym JeŜeli tego samego dnia w tym samym przedziale czasowym dostępnych jest kilka wyników, w celu wyświetlenia i analizy naleŝy wybrać pomiędzy wynikiem ostatnio dokonanego pomiaru i wynikiem najniŝszym. 3. Pole niewymagane: Informacje o pacjencie Typ choroby: typ 1, typ 2 lub inne Wybrać typ cukrzycy. Adres Wprowadzić adres pacjenta. Na adres ten będą przesyłane maile z uwagami. *Mail z uwagami: uwagi wprowadzone na ekranie <Baza danych> moŝna przesyłać do pacjentów. Płeć Wybrać płeć męŝczyzna/kobieta Data urodzenia Przed wprowadzeniem daty urodzenia naleŝy sprawdzić, czy kursor znajduje się wv lewym końcu pola. Przykład sierpień 5, /05/1960 Wprowadzić dalsze informacje: kod pocztowy, adres, numer telefonu, osoba do kontaktu, nr telefonu do kontaktu, spokrewnienie z osobą do kontaktu. 4. Przyciski [Zapisz] Przycisk ten słuŝy do zapisywania wprowadzonych danych. [Import lub eksport danych CSV (wyniki pomiaru glukozy)] Import lub eksport wyników pomiaru glukozy z/do pliku CSV. Patrz rozdział 10.3 Jak importować/eksportować dane z/do pliku CSV. [Usuń] Przycisk słuŝy do usuwania aktualnie wyświetlonych danych pacjenta

20 *Uwaga: W przypadku usunięcia informacji o pacjencie, usunięte zostaną wszystkie zapisane wyniki pomiarów glukozy dla tego pacjenta. [Wyczyść] Przycisk słuŝy do inicjalizacji wszystkich wprowadzonych informacji. [Zamknij] Zamknięcie ekranu <Rejestracji informacji o pacjencie>

21 6.3 Przedział czasowy Przedział czasowy W celu zarządzania danymi w aplikacji MEQNET SMBG Viewer ustawia się kilka przedziałów czasowych, takich jak pory posiłków, czas przed snem i pora nocna. W zaleŝności od godziny wykonania pomiaru glukozy we krwi, wynik przypisywany jest do odpowiedniego przedziału czasowego. W polu obok kaŝdej wyszczególnionej pozycji naleŝy wprowadzić godzinę. Okres pomiędzy godziną rozpoczęcia ustawioną dla danej i kolejnej pozycji to przedział czasowy dla tej pozycji punktu. * Przykład: JeŜeli wprowadzone zostaną godziny zgodnie z poniŝszą tabelą, przedziały czasowe będą następujące: Pozycja Godzina Przed śniadaniem 06:00 Po śniadaniu 08:00 Przed obiadem 11:00 Po obiedzie 13:00 Przed kolacją 16:00 Po kolacji 18:00 Przed snem 22:00 W nocy 01:00 Przed śniadaniem Przed obiadem Przed kolacją Przed snem Godzina Po śniadaniu Po obiedzie Po kolacji W nocy W nocy

22 - 22 -

23 6.4 Jak zmienić informacje o pacjencie Procedura 1. Po kliknięciu w pole [Obsługa] w menu głównym wyświetli się ekran <Menu obsługi>. Kliknąć [Dane pacjenta]. Wyświetli się ekran <Dane pacjenta>. 2. Wybrać numer pacjenta, którego dane mają być zmienione. 3. Wprowadzić nowe informacje w Ŝądanych polach i kliknąć [Zapisz]. *Ekran <Dane pacjenta> moŝna równieŝ wyświetlić poprzez kliknięcie <Ekran z danymi> w <Menu Głównym>. Następnie wybrać pacjenta i kliknąć <wybierz> a następnie <Informacje o pacjencie> 6.5 Ustawienie portów komunikacyjnych (przed pierwszym odbiorem danych) Po pierwszym odebraniu danych z glukometru naleŝy ustawić numer portu szeregowego komputera oraz portu komunikacyjnego dla oprogramowania. PC Przewód interfejsu Procedura W opcji [Ustawienia portu komunikacyjnego] jako port komunikacyjny z góry ustawiony jest port COM1. Nie ma konieczności zmiany ustawień po podłączeniu przewodu do portu COM1 w komputerze. W przypadku podłączenia przewodu do innego portu komunikacyjnego naleŝy odpowiednio zmienić ustawienia portu komunikacyjnego. 1. Kliknąć w pole [Obsługa] w menu głównym. Wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Ustawienia portu komunikacyjnego], aby wyświetlić ekran przygotowania portu komunikacyjnego. UŜyć adaptera konwersyjnego w celu kompatybilności PC/AT Ekran <Ustawienia portu komunikacyjnego> *Podłączyć kabel do glukometru po uruchomieniu oprogramowania 2. W razie konieczności zmienić port komunikacyjny i kliknąć [Zapisz]. *JeŜeli glukometr nie będzie podłączony, naleŝy z listy wybrać opcję Ŝaden. 3. Zrestartować oprogramowanie. *Kliknąć [Zamknij], aby zamknąć okno bez zapisania zmian

24 6.6 Jak zmienić ustawienia glukometru Przed pierwszym podłączeniem glukometru do oprogramowania naleŝy ustawić godzinę i numer seryjny. Procedura 1. Kliknąć w pole [Obsługa] w <Menu głównym>. Wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć w pole [Ustawienie glukometru], aby wyświetlić ekran ustawień glukometru. 2. Podłączyć przewód do portu komunikacyjnego w komputerze. Przewód interfejsu *Na tym etapie nie podłączać przewodu do glukometru. P C 3. Wyświetli się komunikat Podłączyć glukometr, aby odebrać ustawienia. Po podłączeniu glukometru włączy się zasilanie. 4. Po włączeniu zasilania glukometru automatycznie rozpocznie się przesył danych. Po zakończeniu przesyłu pojawi się komunikat o konieczności odłączenia przewodu. NaleŜy odłączyć przewód z glukometru i kliknąć [OK]. *Przed podłączeniem glukometru naleŝy sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawił się komunikat Podłączyć glukometr, aby uzyskać ustawienia. JeŜeli na wyświetlaczu pojawiają się inne komunikaty, informacje z glukometru nie zostaną przesłane do komputera. 5. Wyświetlą się aktualne ustawienia glukometru. W razie konieczności zmienić ustawienia i kliknąć [Zapis]. Zawartość ekranu <Instalacja glukometru>

25 <dotyczy wyłącznie 01> Ustawienie daty Sprawdzić, czy data na glukometrze jest prawidłowa i ewentualnie poprawić ją. Przed wprowadzeniem daty naleŝy sprawdzić, czy kursor znajduje się w lewym końcu pola Np. styczeń 29, /29/2004 Ustawienie czasu Sprawdzić, czy godzina na glukometrze jest prawidłowa i ewentualnie poprawić ja. Podczas poprawiania daty naleŝy sprawdzić, czy kursor znajduje się w lewym końcu pola i wprowadzić godzinę w systemie 24-godzinnym. Np. 3:20 PM 15:20 Format 12h/24h Wybrać format godziny, który ma być wyświetlany na glukometrze 12- lub 24-godzinny. urządzenie (Pole niezmienialne) Wyświetlają się jednostki, w których podawane są wyniki oznaczeń glukozy - mg/dl lub mmol/l. Miesiąc/Data NaleŜy wybrać format daty, który ma być wyświetlany na glukometrze miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc. Alarm NaleŜy wybrać pomiędzy wyłączone, mały, średni, duŝy. Wyświetlenie średniego wyniku Wybrać pomiędzy wyłączone, średnia 14 dniowa i średnia 30 dniowa. Numer seryjny NaleŜy wprowadzić dowolny numer składający się maksymalnie z 7 cyfr. * Odłączyć przewód z glukometru po zakończeniu zapisywania, aby nie rozpocząć ponownej transmisji danych

26 <dotyczy wyłącznie 01-mini plus> Hipoglikemia Włączyć funkcje ostrzegającą o hipoglikemii z opcji ON lub OFF i wprowadzić wartość graniczną od 10 do 80 mg/dl (od 0,6 do 4,4 mmol/l). Odliczanie czasu Wybrać funkcję pomiaru czasu z opcji ON lub OFF i wybrać czas, który upłynął od rozpoczęcia poprzedniego posiłku. Obfitość posiłku Wybrać funkcję obfitości posiłku z opcji ON lub OFF Alarm Wybrać funkcję alarmu z opcji ON lub OFF i wybrać czas włączenia alarmu. MoŜna ustawić cztery róŝne godziny (Alarm-1 do alarm-4)

27 <dotyczy wyłącznie Vital> 6. Podłączyć glukometr i włączyć go. Po wyświetleniu komunikatu zakończenia, naleŝy odłączyć przewód od glukometru i kliknąć [OK]. * Odłączyć przewód z glukometru po zakończeniu zapisywania, aby nie rozpocząć ponownej transmisji danych

28 7. Odbiór danych 7.1 W jaki sposób odbierać dane *Po odebraniu danych z glukometru naleŝy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Odłączenie przewodu lub wyłączenie glukometru moŝe spowodować usterkę. * PoniŜsza instrukcja odnosi się do sytuacji, w której jednostki ustawione są jako mg/dl. Procedura 1. Kliknąć w pole [Otrzymane dane] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>, którego dane będą zapisywane>. Kliknąć w pacjenta, którego dane mają zostać przesłane, a następnie kliknąć [Wybierz]. * Ekran wyboru danych pacjenta do przesłania <Wybór pacjenta, którego dane będą zapisywane> wyświetla się tylko w przypadku zaznaczenia opcji Pacjent w metodzie zarządzania danymi na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>. W przypadku zaznaczenia opcji Numer seryjny, naleŝy przejść do czynności nr 3. *NaleŜy uwaŝać, aby przesłać dane właściwego pacjenta. Ekran <Wybór pacjenta, którego dane będą zapisywane> 3. Wyświetli się ekran <Oczekiwanie na komunikację>. Podłączyć przewód do glukometru. Ekran <Oczekiwanie na komunikację> 4. Komputer automatycznie odbierze dane z glukometru. Po zakończeniu przesyłu danych wyświetli się ekran <Przesył zakończony>, a następnie na ekranie wyświetlą się <Otrzymane dane>. 5. Wyjąć przewód z glukometru. Ekran <Przesył zakończony>

29 * Odłączyć przewód z glukometru po zakończeniu przesyłu, aby ponownie nie rozpocząć transmisji danych. * W czasie, gdy wyświetla się ekran <Przesył zakończony> (około 20 sek.), komputer nie przyjmie Ŝadnych danych z glukometru. Ekran <Otrzymane dane> * JeŜeli podczas rejestracji podstawowych informacji w opcji automatycznego zapisywania danych z glukometru zaznaczono Tak, dane zostaną automatycznie zapisane, a ekran otrzymanych danych nie wyświetli się. * Wyniki z glukometru wyświetlone jako Lo (niskie) i Hi (wysokie) odpowiadają następującym wartościom. Dane Wartość (mg/dl) Wartość (mmol/l) Hi ,3 Lo 10 0,6 * JeŜeli otrzymane dane wydają się być nieprawidłowe, naleŝy sprawdzić wyniki w pamięci glukometru. Zawartość ekranu <Otrzymane dane> Średnia/mediana/maksimum/minimum/licznik oznaczeń Wyświetlona jest średnia/mediana/wartość najwyŝsza/wartość najniŝsza/ licznik oznaczeń *Wyniki oznakowane jako usuń, nie zostaną uwzględnione w wyliczeniu. Nr Numer pozycji. Nr 1 oznacza najstarsze dane

30 Data 1 (zmienialna) Data wykonania oznaczenia. W razie potrzeby moŝna ją zmienić. Patrz rozdział 7.2 Jak zmienić datę oznaczenia, przedział czasowy i flagę poposiłkową. Godzina Czas wykonania oznaczenia. Poziom glukozy Wyniki oznaczeń przesłane do oprogramowania. Wynik oznaczenia glukozy z flagą hipoglikemii wyświetlony jest na niebiesko (dotyczy wyłącznie 01-mini plus). Flaga JeŜeli danym przesłanym z glukometru towarzyszą dodatkowe informacje, wyświetlają się przy nich następujące flagi. Kontrola : Flaga wyświetla się przy wynikach oznaczonych przy pomocy roztworu kontrolnego i oznaczonych flagą (CONT). Usuń : Flaga wyświetla się przy wynikach oznaczonych flagą (DEL) podczas pomiaru lub w przypadku wystąpienia błędów. Nieprawidłowa temp: Flaga wyświetla się w przypadku, gdy uzyskane wyniki są błędne z powodu temperatury wykraczającej poza akceptowane zakresy. Przed posiłkiem Wyniki pomiaru glukozy z flagą przed posiłkiem oznaczone są w tej kolumnie literą X (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Po posiłku Wyniki oznaczeń glukozy po posiłku oznaczone są w tej kolumnie literą X. W przypadku zmiany ustawień patrz rozdział 7.2 Jak zmienić datę oznaczenia. Czas, który upłynął Wyniki pomiaru glukozy oznaczone jako czas, który upłynął Wyniki pomiaru glukozy z flagą pomiaru czasu oznaczone są w tej kolumnie jako czas, który upłynął (dotyczy wyłącznie 01-mini plus). Obfitość posiłku Wyniki pomiaru glukozy z flagą obfitości posiłku oznaczone są w tej kolumnie jako 50%, 80% lub pełen (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Po wysiłku fizycznym Wyniki pomiaru glukozy z flagą wysiłku fizycznego oznaczone są w tej kolumnie literą X (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Zapisz NaleŜy zaznaczyć dane, które mają zostać zapisane w pamięci. Patrz rozdział 7.3 Jak zapisywać wyniki oznaczeń. *Przy ostatnio otrzymanych danych opcja Zapisz zaznaczona jest automatycznie. Inne przyciski na ekranie <Otrzymane dane>

31 [Wyświetl] Przycisk wyświetla zmiany dokonane na ekranie <Otrzymane dane>. [Zapisz dane] Zapisanie otrzymanych danych. Patrz rozdział 7.3 Jak zapisywać wyniki oznaczeń. [Wysłanie danych CSV] Otrzymane dane zostaną wyeksportowane w pliku CSV. Patrz rozdział 10.4 Jak importować/eksportować pliki CSV. [Zamknij] Kliknąć [Zamknij], aby zamknąć ekran bez zapisywania otrzymanych danych

32 7.2 Jak zmienić datę oznaczenia Istnieje moŝliwość zmiany daty oznaczenia wyników otrzymanych z glukometru. JeŜeli nie ma takiej konieczności, naleŝy przejść do rozdziału 7.3 Jak zapisywać wyniki oznaczeń. Procedura a) Zmiana daty oznaczenia W przypadku problemów (np. nieprawidłowa data) moŝna zmienić datę. 1. Wybrać i dwukrotnie kliknąć datę, która ma zostać zmieniona. 2. Wprowadzić prawidłową datę. 3. Wcisnąć Enter

33 7.3 Jak zapisywać wyniki oznaczeń Po dokonaniu wszystkich Ŝądanych zmian, naleŝy zapisać otrzymane dane. Po kliknięciu [Zapisz dane] zapiszą się jedynie dane z zaznaczoną kolumną [Zapisz]. Aby opuścić ekran bez zapisywania danych naleŝy wcisnąć [Zamknij]. Procedura 1. NaleŜy potwierdzić, Ŝe przy nowootrzymanych wynikach zaznaczona jest kolumna [Zapisz]. 2. Kliknąć [Zapisz], aby odznaczyć wyniki, które nie będą zapisywane. 3. Kliknąć [Zapisz dane]. Ekran <Otrzymane dane> 4. Wyświetli się poniŝszy komunikat. Kliknąć [OK]. 8. Wyświetlanie danych 8.1 Baza danych Ekran <Ekran z danymi> jest głównym ekranem pozwalającym na sprawdzenie wyników oznaczeń glukozy zapisanych w programie. MoŜna tu wyświetlić / edytować wyniki badań otrzymanych / zapisanych z glukometru. MoŜna równieŝ wprowadzać codzienne dane dotyczące insuliny, posiłków, ćwiczeń, masy ciała, itp. Dodatkowo moŝna wyświetlić analizę danych lub wykresy. *JeŜeli podczas rejestracji podstawowych informacji, w opcji automatycznego wyświetlania otrzymanych danych zaznaczone zostanie tak, ekran <Baza danych> wyświetla się

34 natychmiast po zapisaniu otrzymanych danych. * PoniŜsza procedura dotyczy wyników w jednostkach mg/dl. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w menu głównym. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i kliknąć [Wybierz]. Ekran <Wybór pacjenta> Zawartość ekranu <Wybór pacjenta> (wszystkie pola niezmienialne) Sortuj Istnieje moŝliwość sortowania wyświetlonych informacji w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie na dany indeks. Flaga Flagi ostrzegawcze wyświetlają się przy danych pacjenta w następujących przypadkach: #:W tym samym przedziale czasowym w ciągu jednego tygodnia więcej niŝ 2 razy wystąpiła hipoglikemia. $ :Upłynął aktualny okres ostrzegawczy od ostatniej daty potwierdzenia. (Istnieje moŝliwość zmiany okresu ostrzegawczego na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>). Numer pacjenta Numer pacjenta przypisany losowo na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie>. Nazwisko pacjenta Nazwa pacjenta przypisywana losowo na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie>. Informacje Informacje wprowadzane opcjonalnie na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie>. Ostatnie dane Najnowsze wyniki oznaczeń spośród wszystkich danych otrzymanych z glukometru. Ostatni cfm Data najnowszych wyników potwierdzonych na ekranie <Baza danych> spośród wszystkich danych otrzymanych z glukometru. Zbyt wysoki / Zbyt niski Liczba przypadków hiperglikemii (hipoglikemii) w okresie ostrzegawczym* przed wyświetleniem poprzedniego dnia oznaczeń. NajwyŜszy / najniŝszy NajwyŜszy (najniŝszy) poziom glukozy w okresie ostrzegawczym* przed wyświetleniem poprzedniego dnia oznaczeń. Średni Średnia wartość glukozy w okresie ostrzegawczym* przed wyświetleniem poprzedniego dnia oznaczeń

35 *okres ostrzegawczy moŝna ustawić samodzielnie. Patrz rozdział 6.1 Rejestracja podstawowych informacji. 3. Wyświetli się ekran <Baza danych>. NaleŜy wykonać Ŝądane czynności. Ekran <Baza danych> * Wyniki z glukometru wyświetlone jako Lo (niskie) i Hi (wysokie) odpowiadają następującym wartościom. Dane Wartość (mg/dl) Wartość (mmol/l) Hi Lo Jak posługiwać się ekranem <Baza danych> Okres Na początku wyświetlają się wszystkie dane z okresu wprowadzonego na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji >. Istnieje moŝliwość zmiany danego okresu zgodnie z poniŝszą instrukcją. (Zmiana danego okresu na ekranie nie zostanie zapisana. Przy następnym wyświetleniu ponownie pojawi się okres wprowadzony na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>) W jaki sposób zmienić dany okres. 1. Wybrać datę początkową. Po kliknięciu opcji Okres wyświetli się kalendarz, z którego naleŝy wybrać odpowiednią datę. 2. W ten sam sposób wybrać datę końcową. 3. Kliknąć [Wyświetl], aby odświeŝyć ekran. 4. W przypadku zmiany opcji Okres analizowany, zmianie ulegnie równieŝ opcja Okres. Zmiana ta zostaje równieŝ odnotowana na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>

36 Zawartość wyświetlonych pól *Niektóre dane moŝna wprowadzać/zmieniać ręcznie, jednak informacje na ekranie <Baza danych> odnoszą się do analizy danych i dlatego naleŝy je wprowadzać/zmieniać bardzo uwaŝnie.. Data (pole niezmienialne) Zakres dat wyświetlanego okresu. Wyniki oznaczeń glukozy (pole zmienialne) Otrzymane wyniki oznaczeń glukozy są klasyfikowane według 8 przedziałów czasowych: 6 przedziałów przed i po posiłkach (śniadanie, obiad, kolacja) i 2 inne przedziały czasowe (przed snem i pora nocna). Aby wprowadzić lub zmienić wynik, naleŝy dwukrotnie kliknąć w dane pole. Insulina (pole zmienialne) Aby wprowadzić lub zmienić dane, naleŝy dwukrotnie kliknąć. Posiłek (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość wyboru obfitości kaŝdego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) spośród opcji obfity, przeciętny, lekki (w urządzeniu 01-mini plus opcje to: pełen, 80%, 50%). Po kliknięciu komórki wyświetli się lista wyboru. Aby anulować wprowadzoną opcję naleŝy na liście wyboru kliknąć w puste miejsce. Ćwiczenia (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość wyboru intensywności wysiłku fizycznego w danym dniu spośród opcji intensywny, przeciętny, lekki. Po kliknięciu komórki wyświetli się lista wyboru. Aby anulować wprowadzoną opcję naleŝy na liście wyboru kliknąć w puste miejsce. Waga (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość wprowadzenia wagi z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Aby wprowadzić dane, naleŝy dwukrotnie kliknąć w dane pole. Uwagi lekarza (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość wprowadzenia lub zmiany uwag lekarza odnośnie pacjenta. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>, w polu <Przesyłanie uwag em> zostanie zaznaczona opcja Nie, ekran <Uwagi lekarza> wyświetli się po dwukrotnym kliknięciu w komórkę. Po wprowadzeniu uwag naleŝy zamknąć ten ekran. JeŜeli zaznaczona została opcja Tak, po dwukrotnym kliknięciu w komórkę wyświetli się ekran <Przesyłanie uwag>. NaleŜy wprowadzić uwagi i kliknąć [Transmisja], aby przesłać na adres wprowadzony na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>. Do a moŝna równieŝ dołączyć tabele lub wykresy, zaznaczając Ŝądany plik, który ma zostać przesłany. JeŜeli uwagi nie będą przesyłane do pacjenta, naleŝy kliknąć [Zamknij]. Ekran <Przesyłanie uwag>

37 * z uwagami zostanie przesłany tylko wtedy, jeŝeli na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie> wpisany został adres . * e z uwagami moŝna tworzyć i przesyłać jedynie za pośrednictwem programu Outlook Express. Inne programy pocztowe nie współpracują z tym systemem. * W celu uzyskania informacji dotyczących ustawień Outlook Express, naleŝy skontaktować się ze swoim dostawcą usług informatycznych. Podsumowanie (pole niezmienialne) Maksimum, minimum, mediana, średnia, odchylenie i n (liczba wyników) w kaŝdym przedziale czasowym i dla wszystkich wyników. Podsumowanie dla aktualnie wyświetlonego okresu. Zawartość ekranu <Baza danych> [Wyświet] Tabela obejmująca dane za okres ustawiony w komórce Okres. [Zapisanie] Zapisywanie wprowadzonych i zmienionych danych. [Przełączanie wyświetlacza] Ekran moŝe wyświetlać się na dwa sposoby. 1) Wyświetlenie pól Insulina, Posiłek Ćwiczenia, Waga i Informacje o pacjencie. (Ustawienia domyślne) 2) Ukryte pola Insulina, Posiłek i Ćwiczenia. [Drukuj] Drukowanie <Bazy danych>. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji> w opcji podglądu wydruku wybrano tak, wyświetli się ekran <Podgląd wydruku>. Kliknąć [Drukuj], aby rozpocząć drukowanie. [Informacje o pacjencie] Ekran <Rejestracji informacji o pacjencie>. MoŜna na nim wprowadzać zmiany. [Podstawowe informacje] Ekran <Rejestracji podstawowych informacji>. zmiany. [Zamknij] Zamknięcie <Bazy danych>. [Analizowanie danych z glukometru] MoŜna na nim wprowadzać Ekran <Analiza danych>. Patrz rozdział 8.2 Analiza wyników z samokontroli stęŝenia glukozy. [Dane glukometru] Ekran <Bazy danych glukometru>. Patrz rozdział 8.3 Baza danych z glukometru. [Wykresy porównawcze <szereg czasowy>] Ekran wykresów porównawczych (szereg czasowy). Patrz rozdział 8.4 Wykresy. [Wykresy porównawcze <przedział czasowy>] Ekran wykresów porównawczych (przedział czasowy). Patrz rozdział 8.4

38 Wykresy. [Poziomy glikemii około posiłkowej] Ekran Poziomu glikemii około posiłkowej Patrz rozdział 8.4 Wykresy. [Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia] Ekran kaŝdego dnia tygodnia. Patrz rozdział 8.4 Wykresy. [Inne dane] Ekran <Wprowadzanie innych danych i odnośników>. Patrz rozdział 11.1 Jak zarządzać pozostałymi danymi. [Wykres wagi] Ekran wykresu wagi. [Import danych CSV], [Eksport danych CSV] Dane z ekranu <Baza danych> moŝna importować lub eksportować w formie pliku CSV. Patrz rozdział 10.4 Jak importować/eksportować pliki CSV

39 8.2 Analiza wyników z samokontroli stęŝenia glukozy Ekran <Analiza danych> umoŝliwia analizę wyników oznaczeń glukozy podanych w <Bazie danych> w opcjach <Wykresy porównawcze, szereg czasowy>, <Wykresy porównawcze, przedział czasowy>, <Histogram>, <Wykres kołowy>. * PoniŜsza instrukcja dotyczy wartości podanych w mg/dl. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać pacjenta, którego wyniki będą analizowane i kliknąć <Wybierz>. 3. Wyświetli się ekran <Baza danych>. Kliknąć [Analizowanie danych z glukometru]. 4. Wyświetli się ekran <Analiza danych>. Wykonać Ŝądane czynności. Ekran <Analiza danych> Operacje na ekranie <Analiza danych> KaŜdy wykres moŝna powiększyć poprzez dwukrotne kliknięcie. Aby powrócić do standardowego rozmiaru, naleŝy ponownie dwukrotnie kliknąć w wykres. Opis wykresów Wykres szeregu czasowego (1 na rysunku) Na osi X oznaczono datę, a na osi Y wartość glukozy. Wykres pokazuje dobowe wahania poziomu glukozy. Wykres przedziału czasowego (2 na rysunku) Na osi X oznaczono przedział czasowy, a na osi Y wartość glukozy. Z listy wyboru Początkowy przedział czasowy moŝna wybrać 4 przedziały czasowe jako początkowy przedział czasowy. Po wybraniu Analizowany przedział czasowy i wprowadzeniu wartości w polu Wyniki

40 w zakresie wyświetlać się będą jedynie wyniki oznaczeń glukozy w przedziale Wyniki w zakresie w wybranym przedziale czasowym. JeŜeli dostępne są równieŝ wyniki z tego samego dnia, lecz innego przedziału czasowego to zostaną one równieŝ wyświetlone. Na przykład moŝna skoncentrować się na dniu, w którym z rana wystąpiła hipoglikemia. Histogram (3 na rysunku) Pokazuje poziom glukozy (wysoki, prawidłowy, niski). Wykres kołowy (4 na rysunku) Poziom glukozy (wysoki, prawidłowy, niski) przedstawiony jest w formie procentowej. Widoczny jest odsetek nieprawidłowych wyników oznaczenia glukozy w porównaniu z wykresem aktualnym i poprzednim, pokazującym wyniki za taki sam okres jak wykres aktualny. * Na wykresie przedziału czasowego znajdują się dwie linie: Wartość nieprawidłowa (wysoka) 301 mg/dl (16,8 mmol/l) ( ) Wszystkie wyniki znajdujące się powyŝej tej linii uwaŝane są za nieprawidłowe Wartość nieprawidłowa (niska) 70 mg/dl ( 3,8 mmol/l) ( ) Wszystkie wyniki znajdujące się poniŝej tej linii uwaŝane są za nieprawidłowe Zawartość ekranu <Analiza danych> [Zamknij] Zamknięcie ekranu <Analiza danych>. [Drukuj] (wszystko/szereg czasowy/przedział czasowy). Wcisnąć [Drukuj (wszystko], [Drukuj (szereg czasowy)], lub [Drukuj (przedział czasowy)], aby wydrukować Ŝądany wykres. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji> w opcji podglądu wydruku wybrano tak, wyświetli się ekran <Podgląd wydruku>. Kliknąć [Drukuj], aby rozpocząć drukowanie. * Histogramu i wykresu kołowego nie moŝna drukować jednocześnie. NaleŜy wybrać jedną opcję z polecenia wyboru wykresu do wydruku Wybierz wykres, który chcesz wydrukować w prawym dolnym rogu ekranu

41 8.3 Baza danych glukometru Na ekranie <Bazy danych glukometru> wyświetlają się wyniki oznaczeń glukozy i podsumowanie za wybrany okres. Wszystkie dane dotyczące glukozy z danego dnia i przedziału czasowego wyświetlone są na ekranie <Baza danych glukometru>. MoŜna konsultować dane niewyświetlone na ekranie <Baza danych>. * PoniŜsza instrukcja dotyczy wartości podanych w mg/dl. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w menu głównym. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać pacjenta, którego dane będą poddane analizie i kliknąć [Wybierz]. 3. Wyświetli się ekran <Baza danych>. Kliknąć [Dane z glukometru]. 4. Wyświetli się ekran <Baza danych glukometru>. NaleŜy wykonać Ŝądane czynności. *Niektóre informacje moŝna wprowadzać lub zmieniać ręcznie, jednak dane z [Ekranu z danymi] muszą odpowiadać analizie danych, dlatego naleŝy je wprowadzać ze szczególną uwagą. Ekran <Baza danych glukometru>

42 * Wyniki z glukometru wyświetlone jako Lo (niskie) i Hi (wysokie) odpowiadają następującym wartościom Dane Wartość (mg/dl) Wartość (mmol/l) Hi Lo Opis ekranu <Bazy danych glukometru> Data (pole niezmienialne) Data i godzina pomiaru glukozy. Ustawienie przedziału czasowego (pole zmienialne) Przedział czasowy, w którym wykonano pomiar glukozy. Aby zmienić przedział czasowy naleŝy kliknąć w komórkę i wybrać odpowiedni przedział czasowy z listy. Nowy przedział czasowy wyświetli się w kolorze zielonym, wraz z adnotacją o zmianie danych. Aby przywrócić pierwotne ustawienie przedziału czasowego naleŝy dwukrotnie kliknąć w komórkę z godziną, znajdującą się po lewej stronie komórki z przedziałem czasowym. Wynik oznaczenia (pole niezmienialne) Wyniki oznaczeń glukozy otrzymane z glukometru. Przed posiłkiem Flaga X. Wyniki oznaczeń glukozy z flagą przed posiłkiem zostają oznaczone literą X automatycznie dla pomiarów wykonywanych w przedposiłkowych przedziałach czasowych, takich jak przed śniadaniem, przed obiadem lub przed kolacją (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Po posiłku Flaga po posiłkowa. Czas, który upłynął Wyniki pomiaru glukozy z flagą pomiaru czasu zostają automatycznie oznaczone jako czas, który upłynął (dotyczy wyłącznie 01-mini plus). Ilość posiłku Wyniki pomiaru glukozy z flagą obfitości posiłku zostają automatycznie oznaczone jako 50%, 80% lub pełen (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Po wysiłku fizycznym Wyniki pomiaru glukozy z flagą wysiłku fizycznego zostają automatycznie oznaczone literą X (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) DEL (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość usuwania wyświetlonych danych, co oznaczone zostanie w kolumnie jako Kasowanie. Po kliknięciu w kolumnę DEL, komunikat Kasowanie wyświetla się lub zostaje ukryty. * JeŜeli odebrany zostanie wynik z oznaczeniem w kolumnie DEL, w kolumnie DEL na ekranie <Baza danych glukometru> pojawi się komunikat Kasowanie i nie zniknie on po kliknięciu w kolumnę. Ustawienie przedziału czasowego (wymagane) Przypisanie danych do kaŝdego przedziału czasowego i ustawienie kategorii po posiłku. Patrz rozdział 6.2 Rejestracja informacji o pacjencie. Zawartość ekranu <Baza danych glukometru>

43 [Wyświetl] Tabela z danymi z przedziału czasowego ustawionego w polu Okres Patrz rozdział 8.1 Baza danych.. [Zamknij] Zamknięcie ekranu <Baza danych glukometru>. [Drukuj] MoŜna wydrukować dane z ekranu < Baza danych glukometru >. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji> w opcji podglądu wydruku wybrano tak, wyświetli się ekran <Podgląd wydruku>. Kliknąć [Drukuj], aby rozpocząć drukowanie. [Analiza danych z glukometru] Wyświetli się ekran <Analiza danych z glukometru>. [Zapisz (Po posiłku C )] Zmiany w tabeli zapisywane są bez jednoczesnego zapisywania modyfikacji przedziału czasowego. [Zapisz (Przedział czasowy)] Zapisanie zmian w przedziałach czasowych. [Import danych CSV], [Eksport danych CSV] Istnieje moŝliwość importu lub eksportu plików CSV. Patrz rozdział 10.4 Jak importować/eksportować pliki CSV. 5. Analiza danych z glukometru Opcja ta umoŝliwia analizę danych wyświetlonych w formie Porównawczej <szereg czasowy>, Porównawczej <przedział czasowy>, Histogramu, Wykresu kołowego na podstawie danych wyświetlonych na ekranie <Baza danych glukometru>

44 <Analiza danych z glukometru> Czynności na ekranie <Analiza danych z glukometru> KaŜdy wykres moŝna powiększyć poprzez dwukrotne kliknięcie. Ponowne dwukrotne kliknięcie przywraca wykres do standardowego rozmiaru. Opis wykresów Wykres szeregu czasowego (1 na rysunku) Na osi X oznaczono datę, a na osi Y wartość glukozy. Wykres pokazuje dobowe wahania poziomu glukozy. Wykres przedziału czasowego (2 na rysunku) Na osi X oznaczono przedział czasowy, a na osi Y wartość glukozy. MoŜna analizować wahania glukozy w kaŝdym przedziale czasowym. Histogram (3 na rysunku) Na osi X oznaczono poziom glukozy a na osi Y liczbę danych. Pomiary wykonane przed i po posiłku pokazane są oddzielnie. Wykres kołowy (4 na rysunku) Poziom glukozy (wysoki, prawidłowy, niski) przedstawiony jest w formie procentowej. Widoczny jest odsetek nieprawidłowych wyników oznaczenia glukozy w porównaniu z wykresem aktualnym i poprzednim, pokazującym wyniki za taki sam okres jak wykres aktualny. * Na wykresie szeregu czasowego i przedziału czasowego wszystkie wartości nieprawidłowe [wartość nieprawidłowa (wysoka) powyŝej 301 mg/dl (16,8 mmol/l)] oraz [Wartość nieprawidłowa (niska) poniŝej 70 mg/dl ( 3,8 mmol/l)] znajdują się poza obszarem zaznaczonym szarym kolorem

45 Zawartość ekranu <Analizowanie danych z glukometru> [Zamknij] Zamknięcie ekranu <Analizowanie danych z glukometru>. [Drukuj] (wszystko/szereg czasowy/przedział czasowy). Wcisnąć [Drukuj (wszystko], [Drukuj (szereg czasowy)], lub [Drukuj (przedział czasowy)], aby wydrukować Ŝądany wykres. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji> w opcji podglądu wydruku wybrano tak, wyświetli się ekran <Podgląd wydruku>. Kliknąć [Drukuj], aby rozpocząć drukowanie. * Histogramu i wykresu kołowego nie moŝna drukować jednocześnie. NaleŜy wybrać jedną opcję z polecenia wyboru wykresu do wydruku Wybierz wykres, który chcesz wydrukować w prawym dolnym rogu ekranu

46 8.4 Wykresy Dane moŝna wyświetlić w formie róŝnych wykresów porównawczych. MoŜna porównać wykres aktualny za okres aktualny wyświetlony na ekranie <Baza danych> z wykresem poprzednim za taki sam okres czasu na ekranie Wykresy porównawcze <szereg czasowy>, Wykresy porównawcze <przedział czasowy> i Histogram porównawczy. MoŜna równieŝ porównać dane z tych samych dni tygodnia w opcji Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia. * PoniŜsza instrukcja dotyczy wartości podanych w mg/dl. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i kliknąć [Wybierz]. 3. Wyświetli się ekran <Baza danych>. Kliknąć [Wykresy porównawcze <szereg czasowy>], [Wykresy porównawcze <przedział czasowy>], [Histogram porównawczy] lub [Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia]. 4. Pojawi się wybrany wykres. NaleŜy wykonać Ŝądane czynności. Zawartość wykresów < Wykresy porównawcze <szereg czasowy> Na osi X oznaczono datę, a na osi Y wartość glukozy. Na ekranie widoczne są dwa wykresy aktualny i poprzedni, który pokazuje wyniki za taki sam okres czasu jak wykres aktualny, co daje moŝliwość porównania wahania poziomu glukozy w danym okresie. Zaznaczone dane z przedziałów czasowych wyświetlone są w formie punktów danych. < Wykresy porównawcze <szereg czasowy>

47 < Wykresy porównawcze <przedział czasowy> Na osi X oznaczono przedziały czasowe a na osi Y wartość glukozy. Na ekranie widoczne są dwa wykresy aktualny i poprzedni, które pozwalają na porównanie wahań poziomu glukozy w zaleŝności od aktywności w ciągu dnia. Dodatkowe podsumowanie kaŝdego okresu pozwala lepiej zrozumieć wyniki oznaczeń. Z listy moŝna wybrać 4 przedziały czasowe, jako Początkowy przedział czasowy. < Wykresy porównawcze <przedział czasowy>

48 <Poziomy glikemii około posiłkowej> Na osi X oznaczono poziom glukozy a na osi Y liczbę danych. Wyświetlone są histogramy za okres aktualny i poprzedni. < Poziomy glikemii około posiłkowej >

49 <Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia> Wyniki oznaczeń glukozy kaŝdego dnia tygodnia (od poniedziałku do niedzieli). W przypadku powtarzalności pewnych schematów, np. dzień wolny lub ćwiczenia fizyczne wykonywane danego dnia tygodnia, wykresy te ułatwiają monitorowanie poziomu glukozy. Oprócz tego pokazany jest poziom glukozy następnego poranka, co pozwala na obserwacje wahania poziomu glukozy podczas snu. <Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia> * Na wykresie przedziału czasowego znajdują się dwie linie: Wartość nieprawidłowa (wysoka) 301 mg/dl (16,8 mmol/l) ( ) Wszystkie wyniki znajdujące się powyŝej tej linii uwaŝane są za nieprawidłowe Wartość nieprawidłowa (niska) 70 mg/dl ( 3,8 mmol/l) ( ) Wszystkie wyniki znajdujące się poniŝej tej linii uwaŝane są za nieprawidłowe

50 9. Ustawienie bazy danych 9.1 Jak kopiować bazę danych Baza danych jest bardzo istotnym elementem niniejszego oprogramowania i dlatego zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych na wypadek uszkodzenia lub usunięcia danych. Procedura 1. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Skopiuj bazę danych] w <Menu obsługi>. Wyświetli się okno <Kopiuj bazę danych>. <Kopiuj bazę danych> 2. Aby podać folder docelowy lub nazwę pliku, naleŝy kliknąć [Wybór folderu]. 3. Kliknąć [Utwórz], aby skopiować bazę danych. Po zakończeniu kopiowania wyświetli się komunikat, który naleŝy potwierdzić przyciskiem [OK]. 4. Baza danych została skopiowana

51 9.2 Jak zmienić lokalizację bazy danych JeŜeli baza danych wykorzystywana jest na kilku komputerach, zaleca się jej przeniesienie na wspólny dysk sieciowy. *Przenosząc bazę danych na dysk wspólny naleŝy pamiętać o ochronie informacji osobistych. Procedura 1. Zrobić kopię bazy danych jako ExSMBG.MDB w folderze transmisji. Patrz rozdział 9.1 Jak kopiować bazę danych. 2. Po kliknięciu pola [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Przenieś bazę danych] w <Menu obsługi>. Wyświetli się okno <Zmień lokalizację bazy danych>. <Zmień lokalizację bazy danych> 3. Kliknąć [Wybór folderu], aby wybrać skopiowany plik, który został utworzony jako folder transmisji patrz czynność 1 powyŝej. 4. Po kliknięciu [Zapisz], wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [OK]. Aby zamknąć okno bez zapisywania danych, naleŝy kliknąć [Zamknij]. 5. Baza danych została przeniesiona

52 10. Plik CSV 10.1 Co to jest plik CSV? Plik CSV to jeden z formatów, który moŝna otwierać / edytować w programie Microsoft Excel lub Notatnik. Przy pomocy tych programów moŝna w pliku zapisywać / importować otrzymane dane oraz ręcznie wprowadzać dane lub informacje. *Dane w pliku CSF muszą być zgodne z analizą danych. Dane naleŝy wprowadzać ze szczególną uwagą. *NaleŜy odpowiednio ustawić delimiter pliku CSV, w zaleŝności od ustawienia symbolu dziesiętnego w systemie operacyjnym Windows. a) JeŜeli symbolem dziesiętnym jest przecinek (,), delimiterem pliku CSV musi być średnik (;) b) JeŜeli symbolem dziesiętnym jest kropka (.),delimiterem pliku CSV musi być przecinek (,) 10.2 Jak importować dane pacjenta z pliku CSV Program umoŝliwia importowanie danych pacjenta z pliku CSV. Istnieje moŝliwość importowania danych zbudowanych przez system o znaczeniu krytycznym (np. komputer odbierający, elektroniczny system przechowujący dokumentację medyczną) i zarządzanie nimi za pomocą niniejszego oprogramowania. Procedura 1. Ustalić format importu Przed rozpoczęciem importu danych naleŝy w następujący sposób ustawić ich format: Pozostawić pierwszy rząd niezapisany. Dane wprowadzać od drugiego rzędu. Wpisywać dane kaŝdego pacjenta w kolejnych rzędach. Nie ma potrzeby wpisywania danych takich jak Numer pacjenta lub Nazwisko pacjenta. NaleŜy ustawić Numer pacjenta. Opcjonalnie wprowadzić informacje: nazwisko pacjenta; informacje, data urodzenia, płeć, typ choroby (Typ 1. Typ 2, Inne), numer seryjny, kod pocztowy, adres, numer telefonu, numer faksu, adres , adres kontaktowy, nr telefonu do kontaktu, najwyŝszy poziom glukozy, najniŝszy poziom glukozy, rano, w ciągu dnia, wieczorem, przed snem, o północy. * Patrz rozdział 6.2 Rejestracja informacji o pacjencie. * Wprowadzić typ cukrzycy w polu 1, 2,

53 <Przykład wprowadzania danych do pliku CSV> Numer pacjenta Data urodzenia Numer seryjny glukometru Adres Nazwisko pacjenta Płeć Kod pocztowy Adres kontaktowy 2. Potwierdzić prawidłowe ustawienia i zapisać plik w formacie CSV. 3. Zaimportować dane pacjenta. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Import danych pacjenta CSV]. 4. Po wyświetleniu ekranu <Importowanie danych pacjenta> kliknąć [Czytaj]. Wybrać plik z danymi pacjenta, w kolejności -> dysk, folder, plik. Następnie kliknąć [Otwórz]

54 5. Wyświetlą się dane pacjenta. Informacje będą wyświetlać się w innej kolejności niŝ zostały wprowadzone w czynności nr 1. <Import danych pacjenta CSV> 6. Po kliknięciu pola [Wybór], wyświetlać się będzie lista wyboru z lewej strony kaŝdej kolumny. Wszystkie informacje na dotyczące pacjenta naleŝy wybrać z listy. <Import danych pacjenta CSV> 7. Kliknąć [Zapisz], aby zapisać informacje dotyczące pacjenta

55 8. Potwierdzić, czy informacje zostały prawidłowo zaimportowane z pliku CSV na w <Rejestracji informacji o pacjencie>. MoŜna równieŝ dodać kolejne informacje. *JeŜeli wcześniej zarejestrowano juŝ dany numer pacjenta lub numer seryjny, nie moŝna zaimportować informacji dotyczących pacjenta. NaleŜy sprawdzić, czy identyfikatory pacjenta ani numery seryjne z pliku CSF i informacji zarejestrowanych w pamięci nie powtarzają się Jak importować/eksportować wyniki pomiaru glukozy do/z pliku CSV Istnieje moŝliwość importowania/eksportowania Ŝądanych wyników pomiarów glukozy z/do pliku CSV. *Uwaga: Import danych z datą, która jest juŝ obecna w bazie danych spowoduje zastąpienie poprzednich danych nowymi danymi z tą samą datą. Procedura 1. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć w pole [Rejestracja informacji o pacjencie] w <Menu Obsługi>. Wyświetli się ekran <Rejestracja informacji o pacjencie>. 2. Wybrać pacjenta, którego dane mają być importowane/eksportowane z/do pliku CSV, a następnie kliknąć [Import lub eksport danych CSV (wyniki pomiaru glukozy)]. 3. Kliknąć [Import] lub [Eksport]. <Import lub eksport danych CSV (wyniki pomiaru glukozy)> 4. Po zaimportowaniu pliku naleŝy wybrać plik CSV i kliknąć [Otwórz]. Aby zapisać plik, naleŝy wprowadzić jego nazwę i kliknąć [Zapisz]. 5. Potwierdzić, Ŝe plik CSV został prawidłowo zaimportowany do <Bazy danych> lub prawidłowo wyeksportowany

56 10.4 Jak importować/eksportować inne pliki CSV Istnieje równieŝ moŝliwość importu/eksportu plików CSV z/do <Otrzymane dane>, <Baza danych>, <Baza danych glukometru>. *Uwaga: Import danych z datą, która jest juŝ obecna w bazie danych spowoduje zastąpienie poprzednich danych nowymi danymi z tą samą datą. Eksport pliku CSV do <Otrzymane dane> MoŜna wyeksportować wyłącznie wyniki pomiarów glukozy, przesłane do pliku CSV z glukometru. * Plik CSV z ekranu <Otrzymane dane> moŝna jedynie eksportować. Nie ma moŝliwości zaimportowania tego pliku do niniejszego oprogramowania. 1. Odebrać dane z glukometru. Patrz rozdział 7. Odbiór danych. 2. Kliknąć [Eksport pliku CSV] na ekranie <Otrzymane dane>. Wyświetli się ekran <Zapisz jako> 3. Podać folder docelowy oraz nazwę folderu i kliknąć [Zapisz]. Wyświetli się komunikat, który naleŝy potwierdzić przyciskiem [OK]. 4. Potwierdzić, Ŝe plik został wyeksportowany prawidłowo. Eksport pliku CSV z <Baza danych>, <Baza danych glukometru> Istnieje moŝliwość eksportu danych za okres wyświetlony na ekranie <Baza danych>, <Baza danych glukometru> w formacie pliku CSV. 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i wcisnąć [Wybierz], aby wyświetlić ekran <Baza danych>. 3. Na ekranie <Baza danych> kliknąć [Eksport danych CSV]

57 4. Kliknąć [Eksport danych CSV] na ekranie <Baza danych>, lub kliknąć [Dane glukometru], a następnie [Eksportowanie danych CSV], aby wyeksportować plik CSV. 5. Wyświetli się ekran <Zapisz jako>. NaleŜy wprowadzić nazwę i kliknąć [Zapisz]. 6. Wyświetli się komunikat, który naleŝy potwierdzić przyciskiem [OK]. 7. Potwierdzić, Ŝe plik został prawidłowo wyeksportowany. *W pliku CSV znajdują się następujące dane. <Baza danych glukometru> Kolumna Data Czas pomiaru Wynik oznaczenia glukozy Flaga Po posiłku HYPO Przed posiłkiem Opis Data przypisana przez oprogramowanie zgodnie z czasem zapisania otrzymanych danych. Godzina wykonania pomiaru. Wynik oznaczenia glukozy we krwi otrzymany z glukometru. Flaga przypisana do wyników. (0: Brak flagi, 1: Kontrola, 2: Usuń, 3: Nieprawidłowa temperatura, 9:DEL Flaga oznaczeń po posiłku. Przy wynikach oznaczeń wykonywanych po posiłkach wyświetli się A lub C. Flaga oznaczeń wykonywanych w hipoglikemii. Przy wynikach oznaczeń wykonywanych w hipoglikemii wyświetli się Y (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Flaga oznaczeń wykonywanych przed posiłkiem. Przy wynikach oznaczeń wykonywanych przed posiłkiem wyświetli się Y (dotyczy wyłącznie 01-mini plus)

58 Czas, który upłynął po posiłku Obfitość posiłku Po wysiłku fizycznym Flaga czasu, który upłynął po posiłku. Przy wynikach oznaczeń wykonywanych z pomiarem czasu wyświetli się Czas, który upłynął (0 do 180) (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Flaga obfitości posiłku. Przy wynikach oznaczeń z podaną obfitością posiłku wyświetli się 50%, 80% lub pełen (dotyczy wyłącznie 01-mini plus). Flaga oznaczeń po wysiłku fizycznym Przy wynikach oznaczeń po wysiłku fizycznym wyświetli się Y (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) <Baza danych> Kolumna Opis Data 2 Data przypisana przez oprogramowanie w zaleŝności od strefy czasowej. StęŜenie glukozy przed śniadaniem StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym przed śniadaniem. StęŜenie glukozy po śniadaniu StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym po śniadaniu. StęŜenie glukozy przed obiadem StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym przed obiadem. StęŜenie glukozy po obiedzie StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym po obiedzie. StęŜenie glukozy przed kolacją StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym przed kolacją. StęŜenie glukozy po kolacji StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym po kolacji. StęŜenie glukozy przed snem StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym przed snem. StęŜenie glukozy w nocy StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym w nocy. Czas oznaczenia glukozy przed śniadaniem Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym przed śniadaniem. Czas oznaczenia glukozy po Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale śniadaniu czasowym po śniadaniu. Czas oznaczenia glukozy przed obiadem Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym przed obiadem. Czas oznaczenia glukozy po Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale obiedzie czasowym po obiedzie. Czas oznaczenia glukozy przed kolacją Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym przed kolacją. Czas oznaczenia glukozy po Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale kolacji czasowym po kolacji. Czas oznaczenia glukozy przed snem Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym przed snem. Czas oznaczenia glukozy w nocy Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym w nocy. Insulina śniadanie Ilość insuliny przyjęta rano. Insulina obiad Ilość insuliny przyjęta popołudniu. Insulina kolacja Ilość insuliny przyjęta wieczorem. Insulina przed snem Ilość insuliny przyjęta przed snem. Posiłek śniadanie Wielkość śniadania. Posiłek obiad Wielkość obiadu. Posiłek kolacja Wielkość kolacji. Ćwiczenia Ilość ćwiczeń fizycznych danego dnia. Waga Waga (masa ciała) Uwagi lekarza Uwagi wprowadzone przez lekarza

59 Import pliku CSV do ekranu <Baza danych>, <Baza danych glukometru> Istnieje moŝliwość importowania danych do <Baza danych>, <Baza danych glukometru>. * Pliki importowane do poszczególnych ekranów nie są kompatybilne. Pliki CSV naleŝy importować z tego samego ekranu, z którego eksportuje się pliki. 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. Wyświetli się <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i wcisnąć [Wybierz], aby wyświetlić ekran <Baza danych>. 2. Kliknąć [Import danych CSV], lub kliknąć [Dane glukometru], a następnie [Import danych CSV], aby zaimportować plik CSV do ekranu <Baza danych glukometru>. 3. Wyświetli się okno <Otwieranie>. Wybrać dysk, folder i plik CSV, a następnie wcisnąć [Otwórz]. 4. Wyświetli się następujący komunikat. Aby zaimportować dane, naleŝy wcisnąć [Tak]. 5. Wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [OK]. 6. Potwierdzić, Ŝe plik został prawidłowo zaimportowany

60 11. Inne 11.1 Jak zarządzać pozostałymi danymi Istnieje moŝliwość tworzenia dowolnych tabeli i wykresów (zawierających do 10 danych), poprzez ręczne wprowadzenie danych do oprogramowania. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i wcisnąć [Wybierz], aby wyświetlić ekran <Baza danych>. 3. Po kliknięciu przycisku [Inne dane] na ekranie <Baza danych>, wyświetli się <Wprowadzanie innych danych i odnośniki>. 4. Wprowadzić informacje w polach zaznaczonych na rysunku poniŝej symbolem 1 i kliknąć [Zapisz dane]. <Wprowadzanie innych danych i odnośniki> 1 Pola do wypełnienia Nazwa danych: (pole wymagane) Wprowadzić nazwę danych. Jednostki: (pole wymagane) Wprowadzić jednostki. Maks. wartość/min. wartość: (pole wymagane) Wprowadzić najwyŝszą i najniŝszą wartość dla wykresu. Linia średnia wykresu. Po zaznaczeniu okienka na wykresie będzie wyświetlać się linia średnia. Linia trendu Po zaznaczeniu okienka na wykresie będzie wyświetlać się linia trendu

61 5. Po kliknięciu przycisku [Dodaj dane], do tabeli oznaczonej na poniŝszym rysunku symbolem 2 dodany zostanie rząd. NaleŜy wprowadzić dane w kolumnie Data i Wynik oznaczenia i kliknąć [Zapisz dane], aby wyświetlić wprowadzone dane na wykresie oznaczonym na rysunku symbolem. <Wprowadzanie innych danych i odnośniki> 2 3 Informacje na ekranie <Wprowadzanie innych danych i odnośniki> Data: (pole wymagane) * NIE WPROWADZAĆ dnia tygodnia. N.p. Maj 1, /01/2004 Wynik oznaczenia: (pole wymagane) Wprowadzić wynik oznaczenia. Uwagi Wpisać ewentualne uwagi. Inne przyciski na ekranie <Wprowadzanie innych danych i odnośniki> [Wyświetl] Wyświetli się wybrany Okres. Po kliknięciu tego przycisku bez uprzedniego zapisania danych przyciskiem [Zapisz dane], nowe/zmienione informacje zostaną usunięte. NaleŜy pamiętać o zapisaniu ich przed kliknięciem przycisku [Wyświetl]. [Dodaj dane] Dodawanie rzędów w tabeli. [Usuń dane] Usuwanie zaznaczonych rzędów. [Zapisz dane] Wprowadzone dane zostaną zapisane i wyświetlone w formie wykresu

62 Przy pomocy zakładek na górze ekranu moŝna przełączać się pomiędzy danymi. (MoŜna zapisać do 10 róŝnych zestawów danych) 11.2 Jak usunąć dane z glukometru Istnieje moŝliwość usuwania wszystkich wyników oznaczeń zapisanych w pamięci glukometru. * Przed usunięciem naleŝy upewnić się, Ŝe do usunięcia wybrane zostały właściwe dane, poniewaŝ usuniętych danych nie moŝna odzyskać. Procedura 1. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Usuwanie danych z glukometru]. Wyświetli się okno <Usuwanie danych z glukometru>. 2. Kliknąć [Usuń dane], a następnie podłączyć glukometr i włączyć go. 3. Wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [OK]. 4. Odłączyć przewód glukometru i wyłączyć zasilanie. * Po usunięciu danych naleŝy odłączyć przewód glukometru, aby nie rozpocząć ponownej transmisji Ustawienia drukarki Istnieje moŝliwość wyboru drukarki współpracującej z oprogramowaniem. Procedura 1. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Ustawienia drukarki]. Wyświetli się ekran <Wybierz drukarkę>. <Wybierz drukarkę>

63 2. Po zainstalowaniu oprogramowania w komputerze zostaje wybrana drukarka domyślna dla programu. Aby zmienić drukarkę, naleŝy wybrać Ŝądaną drukarkę i kliknąć [Zapisz]. 3. Wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [OK]. 4. Zakończono ustawienia drukarki Blokada ekranu Wybranie opcji [Blokada ekranu] uniemoŝliwia wykonanie jakichkolwiek czynności poza odbiorem danych. Z <Menu głównego> znikają wtedy wszystkie przyciski funkcyjne. Aby przywrócić poprzednie opcje naleŝy wcisnąć [Odblokowanie ekranu]. Procedura 1. Kliknąć [Blokada ekranu] w <Menu głównym>. <Menu główne> 2. Wyświetli się następujący komunikat. Wszystkie czynności zostają zablokowane do momentu odblokowania ekranu. (W przypadku wybrania opcji Zablokuj przy rozpoczęciu pracy na ekranie <Rejestracja podstawowych informacji>, podczas uruchamiania oprogramowania wyświetli się następujący komunikat)

64 <Blokada ekranu> 3. Aby odblokować ekran naleŝy kliknąć [Odblokowanie ekranu] w prawym dolnym rogu ekranu. Wyświetli się okno <Ustaw hasło>. NaleŜy wprowadzić hasło, które zostało zdefiniowane podczas [Rejestracji podstawowych informacji] i kliknąć [OK]. Ekran zostanie odblokowany i wyświetli się <Menu główne>. <Ustaw hasło> *JeŜeli hasło nie zostało zdefiniowane nie naleŝy nic wpisywać, tylko kliknąć [OK]. Ekran zostanie odblokowany

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28 Instrukcja obsługi Data : 29/11/2007 1/28 1. PREZENTACJA PROCESU AKTUALIZACJI...3 1.1 ROZWIĄZANIE 1...3 1.2 ROZWIĄZANIE 2...3 2 REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ ACTIA...5 3. POBIERANIE PROGRAMU SMARTACH

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Z naszej strony moŝna pobrać oprogramowanie słuŝące do aktualizacji urządzenia. Składa się ono z 4 plików: Środowiska JAVA j2re.zip Programu SmartReader_Bear_OTC_Europe_Vxxx.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

GlucoContro. Instrukcja obsługi programu

GlucoContro. Instrukcja obsługi programu GlucoContro Home Spis treści 1. Manualna instalacja sterowników kabla USB...4 2. Instalacja programu GlucoContro Home...7 3. Pomoc programu... 11 4. Elementy głównego okna programu... 12 5. Tworzenie profilu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 24.06.2009 1. O programie. Program IR Thermometer umoŝliwia odczyt i rejestrację

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika (wersja 1.0) Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania, instalacji i obsługi aplikacji Diagnoza kl. 1 z kreatorem świadectw

Instrukcja pobierania, instalacji i obsługi aplikacji Diagnoza kl. 1 z kreatorem świadectw Instrukcja pobierania, instalacji i obsługi aplikacji Diagnoza kl. 1 z kreatorem świadectw Wymagania sprzętowe i programowe: procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 64, system operacyjny Windows Vista,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo