Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Data : 29/11/2007 1/28

2 1. PREZENTACJA PROCESU AKTUALIZACJI ROZWIĄZANIE ROZWIĄZANIE REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ ACTIA POBIERANIE PROGRAMU SMARTACH UPDATE INSTALACJA PROGRAMU ORAZ POBIERANIE PAKIETÓW OPRGRAMOWANIA DLA TACHOGRAFÓW SMARTACH INSTALACJA PROGRAMU SMARTACH UPDATE POBIERANIE PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DLA TACHOGRAFU SMARTACH PRZYGOTOWANIE DO PRZENIESIENIA DANYCH DO KOMPUTERA WARSZTAT INSTALACJA PROGRAMU ORAZ PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DLA TACHOGRAFÓW SMARTACH W KOMPUTERZE WARSZTAT INSTALACJA PROGRAMU SMARTACH UPDATE IMPORTOWANIE PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DLA TACHOGRAFÓW SMARTACH Z PROGRAMU SMARTACH UPDATE AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA TACHOGRAFU SMARTACH STANDARDOWA PROCEDURA AKTUALIZACJI SZCZEGÓLNE PRZYPADKI AKTUALIZACJI D POBIERANIE NOWYCH PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DLA TACHOGRAFÓW SMARTACH GENEROWANIE PROŚBY O ODNOWIENIE PAKIETU POBIERANIE NOWYCH PAKIETÓW...26 Data : 29/11/2007 2/28

3 1. Prezezntacja procesu aktualizacji. Aby zaktualizować oprogramowanie w tachografie Actia SmarTach wymaganych jest kilka kroków. Ich liczba zaleŝy od tego czy komputer warsztatowy podłączony jest do Internetu. 1.1 Rozwiązanie 1 Warsztat wyposaŝony jest w komputer który moŝe być podłączony do Internetu. W tym przypadku warsztat musi wykonać następujące czynności: 1. Rejestracja na stronie 2. Pobranie i instalacja programu SmarTach update 3. Pobranie pakietów oprogramowania dla tachografu SmarTach (= Pakietu kompletnego oprogramowania) 4. Zaktualizowanie tachografu SmarTach W przypadku gdy dostępne są nowe pakiety oprogramowania: 5. Wysłanie prośby o odnowienie rejestracji 6. Pobranie i instalacja nowych pakietów oprogramowania 7. Zaktualizowanie tachografu SmarTach 1.2 Rozwiązanie 2 Warsztat posiada komputer bez moŝliwości podłączenia do Internetu (dalej nazywanym Warsztat) oraz drugi komputer z połączeniem internetowym (zwanym Internet) 1. Rejestracja na stronie (komputer Internet) 2. Pobranie i instalacja programu SmarTach update 3. Pobranie pakietów oprogramowania dla tachografu SmarTach (komputer Internet) 4. Przeniesienie programu SmarTach update oraz pakietów oprogramowania dla tachografu SmarTach do komputera Warsztat (przy uŝyciu USB key lub innego sposobu przenoszenia danych) 5. Instalacja programu SmarTach Update pakietów oprogramowania dla tachografu SmarTach na komputerze Warsztat 8. Zaktualizowanie tachografu SmarTach (komputer Warsztat) W przypadku gdy dostępne są nowe pakiety oprogramowania: 6. Wypełnienie prośby o odnowienie rejestracji (komputer Warsztat) 7. Przeniesienie prośby o odnowienie rejestracji do komputera Internet 8. Wysłanie prośby o odnowienie rejestracji (komputer Internet) Data : 29/11/2007 3/28

4 9. Pobranie nowych pakietów oprogramowania (komputer Internet) 10. Przeniesienie pakietów oprogramowania dla tachografu SmarTach do komputera Warsztat 11. Zaktualizowanie tachografu SmarTach (komputer Warsztat) Niniejsza instrukcja obsługi opisuje dokładnie rozwiązanie 2. RóŜnice w stosunku do rozwiązania 1 są dokładnie oznaczone (opuszczenie kilu kroków i przekierowanie do następnej sekcji). Data : 29/11/2007 4/28

5 2 Rejestracja na stronie internetowej Actia. Połączyć się ze stroną internetową Kliknąć na Products registration SmarTach menu Registration Form Data : 29/11/2007 5/28

6 - Wprowadź 13 pierwszych znaków numeru karty warsztatowej łącznie z literami jeśli tam występują. - Wprowadź kompletne informacje o warsztacie. - NaleŜy wprowadzić waŝny adres . Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane na podany adres. - Wybrać 6-cio znakowe hasło dostępu (litery i/lub cyfry) - Przepisać czerwone znaki do pola obok Zatwierdzić wprowadzone dane kliknięciem w przycisk Send my registration. Komunikat o błędzie wystąpi jeśli któreś z pól zostanie wypełnione nieprawidłowo. NaleŜy poprawić błędnie wypełnione pola i wysłać formularz ponownie. potwierdzający rejestrację zostanie wysłany z konta na adres podany w formularzu w przeciągu 24h. Data : 29/11/2007 6/28

7 3. Pobieranie programu SmarTach Update. - Połączyć się ze stroną internetową - Przełączyć na odpowiedni język wybierając Ŝądaną flagę - Wybrać z menu u góry ekranu opcję Restricted Access - Wprowadzić swój login (13 pierwszych znaków z numeru karty warsztatowej) oraz swoje hasło: (zapisane w u z potwierdzeniem rejestracji). Następnie wciśnąć Login Wybrać z menu po prawej stronie opcję SmarTach Update Pobrać plik SMTUpdaterinstaller.zip klikając prawym przyciskiem myszy na dostępny link oraz wybierając opcję Zapisz element docelowy jako z menu kontekstowego. Data : 29/11/2007 7/28

8 4. Instalacja programu oraz pobieranie pakietów opgrogramowania dla tachografów SmarTach 4.1 Instalacja programu SmarTach Update - Rozpakować pobrany plik SMTUpdaterinstaller.zip programem Unzip w wybranym miejscu w komputerze. - Uruchomić instalację klikając dwa razy na pliku SMTUpdaterinstaller.exe - Pojawi się następujące okno : Wybrać język instalacji a następnie: Kliknąć Next> : Data : 29/11/2007 8/28

9 Wybrać dysk w komputerze na którym ma być zainstalowany program. Kliknąć Next> Kliknąć Install aby uruchomić instalację. Data : 29/11/2007 9/28

10 Kliknąć Finish aby zakończyć instalację. Po zakończeniu instalacji moŝe być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Program SmarTach Update jest teraz zainstalowany na komputerze INTERNET. 4.2 Pobieranie pakietów oprogramowania dla tachografu SmarTach Uruchom program SMTUpdater za pomocą: - Ikony na pulpicie Windows - Menu Start/Programy/SmarTachUpdate/SmarTachUpdate Po wybraniu języka obsługi z listy pojawi się standardowy ekran programu: Kliknąć przycisk INTERNET. - Zaznaczyć opcję : Uaktualnij pakiety przez internet, i wciśnij Dalej : Data : 29/11/ /28

11 - Wprowadzić swój login (13 pierwszych znaków z numeru karty warsztatowej) a następnie wcisnąć Dalej Na ekranie pojawi się okno w którym będzie widoczny postęp wyszukiwania i pobierania danych. Data : 29/11/ /28

12 Po zakończeniu operacji pojawi się okno : W przypadku gdy komputer INTERNET nie jest jednocześnie komputerem WARSZTAT-owym naleŝy przekopiować pakiety oprogramowania dla tachografu SmarTach na komputer WARSZTAT. Kliknąć Wyjście. Data : 29/11/ /28

13 4.3 Przygotowanie do przeniesienia danych do komputera WARSZTAT Uruchomić ponownie program SmarTach Update kliknąć INTERNETi wybrać opcję Uaktualnij profil WARSZTAT przez eksport pakietów a następnie wciśnij Dalej. Podłącz PenDrive do komputera INTERNET. Teraz dane mogą być przekopiowane na PenDrive. NaleŜy wybrać Ŝądany katalog a następnie wcisnąć Dalej. Data : 29/11/ /28

14 5. Instalacja programu oraz pakietów oprogramowania dla tachografów SmarTach w komputerze WARSZTAT 5.1 Instalacja programu SmarTach Update Podłączyć PenDrive do komputera WARSZTAT. Przekopiować plik SMTupdaterinstaller.exe w dowolne miejsce na komputerze WARSZTAT. Uruchomić instalację klikając dwa razy na pliku SMTUpdaterinstaller.exe. 5.2 Importowanie pakietów oprogramowania dla tachografów SmarTach z programu SmarTach Update. Uruchom program SMTUpdater za pomocą: - Ikony na pulpicie Windows - Menu Start/Programy/SmarTachUpdate/SmarTachUpdate Kliknąć przycisk WARSWZTAT a następnie : Wybrać opcję Uaktualnij profil WARSZTAT przez import pakietów, a następnie wcisnąć Dalej. Data : 29/11/ /28

15 Wybierać katalog w którym znajdują sie dane do importu (np. PenDrive) a następnie wcisnąć przycisk Dalej. Pakiety oprogramowania zostaną automatycznie przekopiowane do katalogu w którym zainstalowany jest program SmarTach Update. Data : 29/11/ /28

16 6. Aktualizacja oprogramowania tachografu SmarTach Wszystkie niezbędne elementy do procedury aktualizacji są teraz zaintalowane w komputerze WARSZTAT. Aktualizacja oprogramowania w tachografie SmarTach jest teraz moŝliwa. 6.1 Standardowa procedura aktualizacji Powrócić do standardowego ekranu prgogramu SmarTach Update i klinąć przycisk WARSZTAT. Wybrać opcję Uaktualnij oprgramowanie w tachografie SmarTach i następnie wciśnij Dalej. Data : 29/11/ /28

17 Połączyć tachograf SmarTach z komputerem WARSZTAT za pomocą kabla TACHO/PC dostarczanego przez ACTIA. Wybrać port komunikacyjny COM do którego podłączony jest kabel w komputrze WARSZTAT. 1 ) Jeśli komputer wyposaŝony jest w interfejs szeregowy, wybierz COM1. 2 ) Jeśli do połączenie uŝywany jest adapter USB/COM naleŝy sprawdzić numer portu komunikacyjnego przyporządkowany przez system operacyjny. NaleŜy wybrać: - Start - Ustawienia - Panel Sterowania - System - Zakładka Sprzęt - MenedŜer urządzeń - Porty (COM i LPT) Sprawdzić numer portu i ustawić odpowiedni w programie. Następnie wcisnąć Dalej. Pojawi się następujące okno. Poczekać aŝ sekwencja startowa tachografu dobiegnie końca a następnie wcisnąć Dalej. Kliknąć Dalej. Program sprawdzi parametry tachografu SmarTach. Data : 29/11/ /28

18 Sprawdzanie parametrów tachografu moŝe zabrac kilka chwil. W tym czasie sprawdzana jest takŝe wersja oprogramowania zainstalowanego w tachografie. Gdy pojawi się następujące okno : NaleŜy włoŝyć kartę warsztatową do PIERWSZEGO czytnika tachografu. NaleŜy wprowadzić kod PIN w tachografie SmarTach. Data : 29/11/ /28

19 Procedura wprowadzania kodu PIN : - Wprowadzić pierwszy znak kodu PIN uŝywając przycisków < oraz > i zatwierdzić krótkim przyciśnięciem klawisza OK jednocześnie przechodząc do następnego znaku kodu. - Po wprowadzeniu ostatniego znaku zatwierdzić go krótkim przyciśnięciem OK a następnie długim przyciśnięciem klawisza OK potwierdzić cały kod PIN. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu PIN naleŝy wrócić do komputera i wcisnąć przycisk Dalej : Rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania w tachografie SmarTach. Proces moŝe potrwać 2-3 minuty. Po zakończeniu procedury na ekranie pojawi się komunikat Operacja zakończona sukcesem. Data : 29/11/ /28

20 Sprawdzić wersję oprogramowania zainstalowaną w tachografie SmarTach. Program SmarTach Update pokaŝe numer wersji załadowanej do tachografu w następującym formacie: XX.XX.XX RevX. NIE WOLNO WPROWADZAĆ KODU PIN! NaleŜy wcisnąć przycisk OK tylko 1 raz Po około 20 sekundach karta warsztatowa zostanie wysunięta z tachografu. NaleŜy zabrać ją z czytnika. Zostanie wyświetlony komunikat Invalid card. NaleŜy wcisnąć przycisk OK dwa razy. Sprawdzanie wersji oprogramowania w tachografie SmarTach. - Wybrać menu Information w tachografie - Przy uŝyciu przycisków < oraz > przejść do ekranu MP= XX.XX.XX.RevX - Wersja SmarTach MP musi być taka sama jak wersja wskazana w programie SmarTach Update. 6.2 Szczególne przypadki aktualizacji Data : 29/11/ /28

21 Jeśli proces aktualizacji zostanie przypadkowo przerwany (np. Odłączenie kabla podczas transmisji danych, zawieszenie programu itd.) wmagana jest szczególna procedura: Jeśli proces aktualizacji został wstrzymany zostanie wyświetlony komunikat Problem z komunikacją. Przejdź do rozdziału 6 Program SmarTach Update poprosi o zrestartowanie tachografu SmarTach: Data : 29/11/ /28

22 Ekran tachografu SmarTach wyświetla logo ACTIA przesuwające się z lewej strony do prawej I z prawej w lewą: Karta warsztatowa zostanie automatycznie wysunięta. Po pojawieniu się okna (poniŝej) naleŝy włoŝyć kartę warsztatową do czytnika pierwszego tachografu SmarTach: NaleŜy wprowadzić kod PIN w tachografie SmarTach. Procedura wprowadzania kodu PIN : - Wprowadzić pierwszy znak kodu PIN uŝywając przycisków < oraz > i zatwierdzić krótkim przyciśnięciem klawisza OK jednocześnie przechodząc do następnego znaku kodu. - Po wprowadzeniu ostatniego znaku zatwierdzić go krótkim przyciśnięciem OK a następnie długim przyciśnięciem klawisza OK potwierdzić cały kod PIN. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu PIN naleŝy wrócić do komputera i wcisnąć przycisk Dalej : Data : 29/11/ /28

23 Rozpocznie się ładowanie specjalnego programu wznawiającego. MoŜe to zająć 2-3 minuty. Po załadowaniu tego programu tachograf SmarTach moŝe być uruchomiony ponownie w normalny sposób. Na ekranie tachografu SmarTach wyświetlany jest pasek postępu: Karta moŝe być automatycznie wysunięta z tachografu. Zostanie wyświetlony komunikat Problem z komunikacją. Data : 29/11/ /28

24 Przejdź do rozdziału 6 Data : 29/11/ /28

25 7. Pobieranie nowych pakietów oprogramowania dla tachografów SmarTach Pakietów oprogramowania dla tachografu SmarTach moŝena uŝywac jedynie przez określony czas. Pakiety są regularnie odnawiane na serwerach ACTIA. Gdy termin waŝności pakietu przeminie warsztat musi pobrać nowe pakiety. 7.1 Generowanie prośby o odnowienie pakietu Ten krok jest niezbędny aby pobrać nowy pakiet. W głównym ekranie programu SmarTach Update kliknąć przycisk WARSZTATm wybrać opcję Utwórz Ŝądanie odnowienia rejestracji, a następnie wcisnąć Dalej: Plik zostanie wygenerowany automatycznie. Data : 29/11/ /28

26 W przypadku gdy komputer WARSZTAT nie ma połączenia z Internetem naleŝy podłączyć PenDrive i zapisać na nim plik z prośbą o odnowienie pakietu. Plik naleŝy wysłać em na adres : lub uruchomić ponownie program SmarTach Update, kliknąć przycisk INTERNET i wybrać opcję Wyślij Ŝądanie odnowienia rejestracji. Po wykonaniu tych czynności jest moŝliwość pobrania nowych pakietów. 7.2 Pobieranie nowych pakietów Uruchomić program SmarTach Update I kliknąć przycisk INTERNET. Wybrać opcję Uaktualnij pakiety przez internet. Następnie wciśnij Dalej. Data : 29/11/ /28

27 Wprowadzić swój login (13 pierwszych znaków z numeru karty warsztatowej) a następnie wcisnąć Dalej Na ekranie pojawi się okno w którym będzie widoczny postęp wyszukiwania i pobierania danych. Data : 29/11/ /28

28 Jeśli komputer INTERNET jest równieŝ komputerem WARSZTAT-owym aktualizacja pakietów oprogramowania dla tachografu SmarTach nastąpi automatycznie. Jeśli komputer Internet nie jest komputerem WARSZTAT-owym naleŝy przekopiować nowe pakiety do komputera WARSZTAT-owego. Przejdź do rozdziału 4.3 aby przenieść pakiety do komputera WARSZTAT. Data : 29/11/ /28

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System kontroli danych diabetologicznych. for GLUCOCARD Series. Instrukcja obsługi

System kontroli danych diabetologicznych. for GLUCOCARD Series. Instrukcja obsługi System kontroli danych diabetologicznych for GLUCOCARD Series Instrukcja obsługi - 1 - Wstęp Dziękujemy za zakup systemu kontroli danych diabetologicznych MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP

Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP Przeglądarka Internetowa: Internet Explorer 5.5 PL SP2 Siła szyfrowania 128 bit Wersja oprogramowania: Microsoft Outlook 2000 PL Service Release 1 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dostępu do infrastruktury informatycznej. Instrukcja dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.4.0 Rzeszów: 28.09.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 Strona 2 z 33 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Skrócona instrukcja obsługi Version 1.00 Edition 1 11/2006 Copyright 2006. All rights reserved. Informacje ogólne Vantage CNM to obsługiwane przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 2 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 4 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 3.1 Jak pobrać oprogramowanie... 6 3.2 Rejestracja nowego konta... 9 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

SendFax. Fax Server Access System

SendFax. Fax Server Access System Instrukcja obsługi oprogramowania SendFax oraz Fax Server Access System dla serwera faksowego produkcji Vidicode Rev 2.050 Vidicode 2008 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Oprogramowanie SendFax........ 4

Bardziej szczegółowo

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)...

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)... Spis treści Czynności wstępne... - 1 - Zawartość opakowania... - 1 - Składanie telefonu... - 2 - Konfiguracja i rejestracja... - 4 - Konfiguracja poprzez stronę internetową... - 4 - Konfiguracja poprzez

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

LG EzSign 2.0 TV. System operacyjny Windows XP SP2/SP3, Windows Vista, Windows 7

LG EzSign 2.0 TV. System operacyjny Windows XP SP2/SP3, Windows Vista, Windows 7 Co to jest LG EzSign 2.0 Editor? LG EzSign Edytor 2.0 pozwala na tworzenie treści reklamowych szybko i łatwo za pomocą kreatora. Wystarczy uruchomić Edytor LG TV EzSign i wykonać 4 proste w obsłudze kroki

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Spis treści Powitanie...4 Klawisze i funkcje...5 1. Rozpoczęcie pracy...6 1.1 Włączanie / wyłączanie Tabletu...8 1.1.1 Włączanie...8 1.1.2 Wyłączanie...8 1.1.3 Launcher &

Bardziej szczegółowo