Skutki bezrobocia RYNEK PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skutki bezrobocia RYNEK PRACY"

Transkrypt

1 Skutki bezrobocia RYNEK PRACY Maciej Frączek

2 Podział skutków bezrobocia Skutki bezrobocia mogą być rozpatrywane w rozmaitych wymiarach, np.: negatywne vs pozytywne; ekonomiczne vs społeczne (psychologiczne, psychiczne); odnoszące się do jednostki (osoby bezrobotnej) vs odnoszące się do całości gospodarki i/lub społeczeństwa

3 Pozytywne skutki bezrobocia 1 bezrobocie umacnia dyscyplinę pracy, zmniejsza płynność zatrudnienia, jest środkiem pobudzania etosu pracy i oddziaływania na postawy wobec pracy; pewna nadwyżka podaży pracy nad popytem warunkuje procesy restrukturyzacji i inwestycji; jeżeli przedsiębiorstwa nie mają możliwości swobodnego zakupu pracy na rynku pracy, to rekrutacja do nowych przedsięwzięć gospodarczych dokonuje się na drodze walki płacowej i kreuje różne (znane z gospodarki niedoborów) patologiczne formy istnienia płynności siły roboczej; zwolnienie pracowników nieprzydatnych, usunięcie tym samym bezrobocia ukrytego, racjonalizuje strukturę zatrudnienia, stymuluje wydajność i efektywność pracy; naturalną konsekwencją racjonalizacji zatrudnienia jest wzrost społecznej wydajności pracy, usprawnienie organizacji pracy, wprowadzenie postępu technicznego i technologicznego;

4 Pozytywne skutki bezrobocia 2 bezrobocie sprzyja konkurencji o pracę, zwłaszcza w atrakcyjnych i dobrze płatnych zawodach; skłania jednostki do większej dbałości i odpowiedzialności za wybór zawodu, rodzaju kwalifikacji czy później skłonności do kształcenia, rozszerzania wiedzy; nadwyżka rąk do pracy modeluje aspiracje i zachowania związków zawodowych, zwiększając ich społeczną odpowiedzialność; zamrożenie istniejącej struktury zatrudnienia w zmieniającej się gospodarce doprowadziłoby ostatecznie do niedostosowania podaży pracy do popytu na nią; zmuszenie ludzi do przejścia przez okres bezrobocia jest jednym ze sposobów, za pomocą których społeczeństwo dokonuje realokacji siły roboczej, kierując ją do bardziej odpowiednich miejsc pracy i zwiększając poziom całkowitej produkcji w długim okresie.

5 Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia 1 ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu politycznym, kulturalnym i wżyciu społeczności lokalnej, brak możliwości zaspokajania istotnych potrzeb (potrzeba działania w grupie, kontaktów ze środowiskiem pozarodzinnym, w tym także zawodowym, wyznaczenia statusu i określenia tożsamości jednostki, ukierunkowania aktywności czy zorganizowania struktury czasowej dnia i tygodnia), narastanie konfliktów w rodzinie, brak wzajemnego zrozumienia, poczucie utraty własnej wartości i pozycji społecznej, narastanie stanów frustracji i depresji, bezradności i fatalizmu, obniżanie się u bezrobotnego poczucia własnej wartości, zmniejszanie motywacji i umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany posiadanego zawodu lub kwalifikacji,

6 Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia 2 ograniczanie i blokowanie indywidualnych pól działania, rozdźwięk pomiędzy wyuczonym sposobem spędzania czasu a tym związanym z bezrobociem, żal, smutek po utracie czegoś ważnego pracy, poczucie zagrożenia i niemożność planowania przyszłości, stygmatyzacja społeczna: bezrobotny jako osoba wyalienowana, wyizolowana społecznie, zachwianie zaufania w stabilność i człowieczeństwo istniejącego systemu, pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego znacznej części społeczeństwa, wzrost liczby samobójstw, wzrost liczby zjawisk patologicznych (alkoholizm, narkomania, prostytucja, przestępstwa kryminalne), wzrost napięć politycznych i konfliktów społecznych, poczucie zagrożenia bezrobociem ludzi zatrudnionych.

7 Ekonomiczne skutki bezrobocia (systemowe) wydatki z Funduszu Pracy, wysokie koszty wydatków socjalnych (zasiłki dla bezrobotnych,świadczenia pomocy społecznej), koszty wcześniejszych emerytur i świadczeń przedemerytalnych dla bezrobotnych i osób zwalnianych przez zakłady pracy, koszty funkcjonowania instytucji obsługujących bezrobotnych (urzędy pracy), spadek wartości PKB (luka Okuna - bezrobocie powyżej poziomu bezrobocia naturalnego ma negatywny wpływ na PKB i zmniejsza go odpowiednio poniżej możliwości produkcji potencjalnej), przyjmuje się obecnie, że 1%-owy wzrost bezrobocia generuje ok. 2%-owy spadek produkcji, luka podatkowo ubezpieczeniowa spowodowana występowaniem osób bezrobotnych, przepływ bezrobotnych do szarej strefy gospodarki, straty związane z czasową i stałą migracją ludności.

8 Ekonomiczne skutki bezrobocia (indywidualne) obniżenie poziomu życia bezrobotnego i jego rodziny z powodu utraty dochodów: zamiana mieszkania na mniejsze i mniej kosztowne, zaległości z opłatami za czynsz, wodę, energię, gaz, sprzedaż wyposażenia mieszkania, życie na kredyt (brak oszczędności i częste zadłużenie), ograniczanie wydatków na żywność, co prowadzi do obniżenia standardu wyżywienia rodzin, zakupu ubrania i obuwia, rezygnacja z wydatków związanych z wyposażeniem mieszkania, remontem, wyjazdem czy szeroko rozumianą kulturą.

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej naturalizacja zatrudnienia, stagnacja a aktywność na rynku pracy

przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej naturalizacja zatrudnienia, stagnacja a aktywność na rynku pracy 1 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY zmiany w strukturze rynku pracy elastyczność, dynamizm, nieprzewidywalność brak długoterminowych perspektyw nowa koncepcja pracy i kariery elastyczne formy zatrudnienia organizacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Projektu: www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl. Projekt badawczy WIEDZA PLUS 2 jest realizowany na terenie woj.

Strona internetowa Projektu: www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl. Projekt badawczy WIEDZA PLUS 2 jest realizowany na terenie woj. Informacji na temat Projektu WIEDZA PLUS 2 udziela kierownik Projektu: Jakub Ryszard Stempień (ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie) j.stempien@asm-poland.com.pl, tel. 024 355-77-61 Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Spo eczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego

Spo eczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego Zeszyty Naukowe nr 716 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Ma gorzata Makówka Katedra Badaƒ Konsumpcji Spo eczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego 1. Uwagi wst pne Jedną z najbardziej charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006 r. Strona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU Załącznik do Uchwały Nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO

DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU luty 2013 DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI,

Bardziej szczegółowo

TRZYNAŚCIE TEZ W SPRAWIE REFORMY POLITYKI PAŃSTWA NA RYNKU PRACY W POLSCE *

TRZYNAŚCIE TEZ W SPRAWIE REFORMY POLITYKI PAŃSTWA NA RYNKU PRACY W POLSCE * TRZYNAŚCIE TEZ W SPRAWIE REFORMY POLITYKI PAŃSTWA NA RYNKU PRACY W POLSCE * Elżbieta Kryńska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Zenon Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Każde państwo realizuje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research PRAKTYKI WSPARCIA NAUCZYCIELI ZAWODOWYCH ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2014 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S W IELOFUNKCYJNY RO ZW Ó J OBSZARÓW W IEJSKICH

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S W IELOFUNKCYJNY RO ZW Ó J OBSZARÓW W IEJSKICH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 170, 2003 Janina Saw icka* W IELOFUNKCYJNY RO ZW Ó J OBSZARÓW W IEJSKICH 1. PO JĘ C IE W IELOFUNKCYJNEGO ROZW O JU Na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem wybranych elementów budżetu państwa

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem wybranych elementów budżetu państwa Dr Janusz Strojny Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Rzeszowskiej Mgr Agnieszka Muszalska Wyższa Szkoła Ekonomii i Języków Obcych w Częstochowie Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012

Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012 TRANSFORMACJA PROCESU PRACY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM WORK TRANSFORMATION IN THE INFORMATION SOCIETY Izabela GRZANKA Politechnika Śląska Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono podstawowe uwarunkowania,

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 (projekt) Kartuzy, 2015 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1... 5 Podstawy prawne Strategii... 5 Rozdział 2... 6 Zgodność

Bardziej szczegółowo