Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 R.C.S. Luxembourg B Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować akcji. Zapisy na akcje przyjmuje się wyłącznie na podstawie aktualnego prospektu oraz formularza subskrypcyjnego, ostatniego dostępnego raportu rocznego Funduszu i ostatniego raportu półrocznego, jeśli został opublikowany po raporcie rocznym.

2 Spis treści Strona(y) Kierownictwo i administracja 1-2 Informacje ogólne o Funduszu 3-5 Informacje dla Akcjonariuszy 6 Raport Rady Dyrektorów 7-22 Raport niezależnego biegłego rewidenta Zestawienie aktywów netto na 31 grudnia 2009 r Rachunek zysków i strat oraz zmian w aktywach netto za rok zakończony 31 grudnia 2009 r Informacje statystyczne Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2009 r MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 46 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 52 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 58 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym 60-61

3 Spis treści (cd.) Strona(y) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Protective Put - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 63 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 70 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym 72 MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 80 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE ALL SHARE - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym 102 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym 107

4

5 Kierownictwo i administracja Rada Dyrektorów Prezes: - Pan Xavier SAUDREAU, Zastępca Szefa Departamentu Inżynierii Finansowej, Société Générale, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense (do 12 listopada 2009 r.) - Pani Thouraya JARRAY, Szef Departamentu Strukturyzacji Funduszy, Lyxor Asset Management, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense (od 12 listopada 2009 r.) Dyrektorzy: - Pan Matthieu FORTIN, Departament Inżynierii Finansowej, Société Générale, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense (do 25 listopada 2009 r.) - Pan Lionel PAQUIN, Dyrektor Zarządzający i Główny Urzędnik ds. Ryzyka, Lyxor Asset Management, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense (od 25 listopada 2009 r.) - Pan Christophe ARNOULD, Dyrektor Zarządzający, Lyxor Asset Mangement Luxembourg S.A., 18 boulevard Royal, L Luxembourg Siedziba: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Spółka Zarządzająca Lyxor Asset Management Luxembourg S.A., 18, boulevard Royal, L Luxembourg Zarządca inwestycyjny Lyxor International Asset Management, 17, cours Valmy, F Puteaux Promotor Société Générale, 29, boulevard Haussmann, F Paris Bank Powiernik i Agent Płatniczy Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, L Luxembourg Agent Administracyjny, Korporacyjny i Krajowy Société Générale Securities Services Luxembourg 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (poprzednia nazwa Euro-VL Luxembourg S.A. do 14 maja 2009 r.) 1

6 Kierownictwo i administracja (cd.) Agent Rejestrowy European Fund Services S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (poprzedni adres: 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg do 30 czerwca 2009 r.) Niezależny Biegły Rewident PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Réviseur d entreprises, 400, route d Esch, L-1471 Luxembourg 2

7 Informacje ogólne o Funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG ( Fundusz ) został założony 29 marca 2006 r. na mocy prawa Luksemburga jako ( SICAV ) na czas nieokreślony. Fundusz działa zgodnie z postanowieniami Części I Ustawy w sprawie przedsięwzięć zbiorowego inwestowania Luksemburga z 20 grudnia 2002 r. Akt Założycielski został zdeponowany w rejestrze Register of Commerce and Companies of Luxembourg i opublikowany w Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ( Mémorial ) 14 kwietnia 2006 r. Akt Założycielski został zmieniony 5 października 2009 r. i opublikowany w Mémorial 20 października 2009 r. Fundusz jest zarejestrowany w luksemburskim rejestrze handlu i spółek pod numerem B Fundusz ma na celu umożliwiać inwestorom inwestowanie w profesjonalnie zarządzane Subfundusze z zastosowaniem szerokiego wachlarza zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w celu osiągnięcia optymalnego zwrotu z zainwestowanego kapitału z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka inwestycyjnego z uwagi na dywersyfikację. Ponadto celem Funduszu jest zapewnienie inwestorom profesjonalnie zarządzanych Subfunduszy indeksowych, których celem jest powielanie składu pewnych indeksów finansowych uznawanych przez organy nadzoru Luksemburga. Na 31 grudnia 2009 r. inwestorom udostępniono następujące osiem Subfunduszy: - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAX - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Covered Call - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Protective Put - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE ALL SHARE - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 W ramach każdego z Subfunduszy Fundusz może tworzyć różne Klasy Akcji uprawnionych do regularnych płatności dywidendy ( akcje z dywidendą ) albo reinwestycji zysków ( akcje z kapitalizacją ), albo akcje różniące się pod względem docelowych inwestorów, ich walut referencyjnych, opłat zarządczych lub opłat subskrypcyjnych / umorzeniowych. W okresie zakończonym 31 grudnia 2009 r. zostały wyemitowane tylko akcje z kapitalizacją. Kwoty inwestowane w kilka Klas Akcji jednego Subfunduszu są same inwestowane we wspólny portfel bazowy inwestycji w Subfundusz, choć Wartość Aktywów Netto na Akcję każdej Klasy Akcji mogą się różnić w zależności od polityki dystrybucyjnej, opodatkowania podatkiem taxe d abonnement" i/albo opłat zarządczych i/albo opłat subskrypcyjnych i umorzeniowych dla każdej Klasy. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAX jest śledzenie zmian indeksu DAX ( Indeks DAX ). 3

8 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu (total return swap) w celu śledzenia zmian w Indeksie DAX. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX jest śledzenie zmian indeksu LevDAX ( Indeks LevDAX ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu w celu śledzenia zmian w Indeksie LevDAX. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Covered Call jest śledzenie zmian w indeksie DAXplus Covered Call ( Indeks DAXplus Covered Call ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu w celu śledzenia zmian w Indeksie DAXplus Covered Call. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Protective Put jest śledzenie zmian w indeksie DAXplus Protective Put ( Indeks DAXplus Protective Put ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu w celu śledzenia zmian w Indeksie DAXplus Protective Put. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 100 jest śledzenie zmian indeksu FTSE 100 ( Indeks FTSE 100 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie FTSE 100. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 250 jest śledzenie zmian indeksu FTSE 250 ( Indeks FTSE 250 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie FTSE

9 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE ALL SHARE jest śledzenie zmian indeksu FTSE ALL SHARE ( Indeks FTSE ALL SHARE ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie FTSE ALL SHARE. Celem inwestycyjnym MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 jest śledzenie zmian w indeksie MSCI ASIA APEX 50 ( Indeks MSCI ASIA APEX 50 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie MSCI ASIA APEX 50. 5

10 Informacje dla Akcjonariuszy Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Funduszu w Luksemburgu w pierwszy piątek kwietnia każdego roku (albo w następny dzień roboczy, jeśli ten dzień nie jest dniem roboczym) o rano czasu luksemburskiego. Zawiadomienia o walnych zgromadzeniach są rozsyłane pocztą do wszystkich zarejestrowanych Akcjonariuszy na ich zarejestrowane adresy, co najmniej osiem dni przed takim zgromadzeniem. Zgodnie z wymogami Prawa Luksemburga, jeśli wyemitowane zostały akcje na okaziciela, zawiadomienia będą publikowane w Mémorial i w gazecie luksemburskiej, poza tym można publikować zawiadomienia w dowolnych innych gazetach ustalonych przez Radę Dyrektorów. Zbadane raporty roczne i niezbadane raporty półroczne będą rozsyłane akcjonariuszom i udostępniane publicznie w każdej z siedzib Funduszu i Agenta Administracyjnego w ciągu, odpowiednio, czterech i dwóch miesięcy od końca właściwego okresu obrotowego. Rok obrotowy Funduszu kończy się co roku 31 grudnia. Lista zmian w portfelu za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Funduszu. 6

11 Raport Rady Dyrektorów MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX WAN na jedną akcję na koniec roku 58,64 Wyniki od dnia powstania 3,00 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki Cena zamknięcia na Cena początkowa na koniec roku dzień wejścia na rynek Indeks DAX 4, , ,86 Performance Initial price as of launch date 7

12 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAX (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w DAX ( Indeks"). DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). DAX został pomyślany jako następca Börsen-Zeitung Index, który był wyliczany od 1959 r. Nadzwyczajne zdarzenia Od 13 kwietnia 2009 r. zmodyfikowano zasady datownika NAV. Wartości aktywów netto z datą D będą od tej pory dotyczyły ceny zamknięcia indeksu z dnia D, a nie D-1, jak poprzednio. Będą zawsze publikowane w dniu D+1. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF DAX wynosi 58,64 EUR, co stanowi wzrost o 23,27 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Od chwili powstania, wyniki wzrosły o 3,00. Subfundusz śledzi zmiany Indeksu DAX wyrażonego w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 23,85. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu DAX. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. Performance 8

13 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX WAN na jedną akcję na koniec roku 38,24 Wyniki od dnia powstania -35,69 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki Cena zamknięcia na koniec roku Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks LevDAX -23, , ,73 Performance 9

14 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w LevDAX ( Indeks"). LevDAX podaje lewarowaną ekspozycję na DAX. DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). Nadzwyczajne zdarzenia Od 13 kwietnia 2009 r. zmodyfikowano zasady datownika NAV. Wartości aktywów netto z datą D będą od tej pory dotyczyły ceny zamknięcia indeksu z dnia D, a nie D-1, jak poprzednio. Będą zawsze publikowane w dniu D+1. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF LevDAX wynosi 38,24 EUR, co stanowi wzrost o 38,40 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Od chwili powstania, wyniki spadły o 35,69. Subfundusz śledzi zmiany Indeksu LevDAX wyrażone w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 40,44. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu LevDAX. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. MULTI UNITS LUXEMBOURG Performance 10

15 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call WAN na jedną akcję na koniec roku 52,49 Wyniki od dnia powstania 9,08 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki Cena zamknięcia Cena początkowa na na koniec roku dzień wejścia na rynek Indeks DAXplus Covered Call 12,41 540,94 481,20 11

16 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w DAXplus Covered Call ( Indeks"). Stosując indeks DAXplus Covered Call, Deutsche Börse wykorzystuje tak zwaną strategię opcyjną covered call". Strategia ta polegająca na kompensowaniu zakupu ze sprzedażą obejmuje zakup instrumentu bazowego i jednoczesna sprzedaż opcji kupna tego instrumentu. Indeks opiera się na DAX, plus (krótka) opcja kupna DAX na Eurex. DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). DAX został pomyślany jako następca Börsen-Zeitung Index, który był wyliczany od 1959 r. Nadzwyczajne zdarzenia Od 13 kwietnia 2009 r. zmodyfikowano zasady datownika NAV. Wartości aktywów netto z datą D będą od tej pory dotyczyły ceny zamknięcia indeksu z dnia D, a nie D-1, jak poprzednio. Będą zawsze publikowane w dniu D+1. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF DAXplus Covered Call wynosi 52,49 EUR, co stanowi wzrost o 28,87 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Od chwili powstania, wyniki wzrosły o 9,08. Subfundusz śledzi zmiany Indeksu DAXplus Covered Call wyrażonego w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 29,80. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu DAXplus Covered Call. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 12

17 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Protective Put WAN na jedną akcję na koniec roku 38,96 Wyniki od dnia powstania -6,64 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki Cena zamknięcia na koniec roku Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks DAXplus Protective Put -4,72 397,56 417,27 Performance 13

18 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Protective Put (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w DAXplus Protective Put ( Indeks"). Indeks DAXplus Protective Put, dostarczany przez Deutsche Börse, opiera się na tradycyjnej strategii zabezpieczającej obejmującej zakup instrumentu bazowego z jednoczesnym zakupem opcji sprzedaży na ten instrument. Indeks opiera się na DAX, plus opcja sprzedaży DAX na Eurex. DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). DAX został pomyślany jako następca Börsen-Zeitung Index, który był wyliczany od 1959 r. Nadzwyczajne zdarzenia Od 13 kwietnia 2009 r. zmodyfikowano zasady datownika NAV. Wartości aktywów netto z datą D będą od tej pory dotyczyły ceny zamknięcia indeksu z dnia D, a nie D-1, jak poprzednio. Będą zawsze publikowane w dniu D+1. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF DAXplus Protective Put wynosi 38,96 EUR, co stanowi wzrost o 11,57 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Od chwili powstania, wyniki spadły o 6,64. Subfundusz śledzi zmiany Indeksu DAXplus Protective Put wyrażonego w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 12,42. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu DAXplus Protective Put. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 14

19 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 100 WAN na jedną akcję na koniec roku 5,5064 Wyniki od dnia powstania 23,84 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki (łącznie ze skumulowaną dywidendą) Cena zamknięcia na koniec roku (łącznie ze skumulowaną dywidendą) Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks FTSE 100 TM 24, , ,45 15

20 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE 100 (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w FTSE 100 TM. Indeks FTSE 100 TM jest indeksem, który śledzi zmiany 100 głównych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE) w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF FTSE 100 wynosi 5,5064 GBP, co stanowi wzrost o 23,84 w pierwszym odnośnym okresie obrotowym (od 18 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Subfundusz śledzi zmiany Indeksu FTSE 100 TM wyrażonego w GBP, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 24,06. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu FTSE 100 TM. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 16

21 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 250 WAN na jedną akcję na koniec roku 9,4227 Wyniki od dnia powstania 24,37 Wartość aktywów netto /05/ /06/ /06/ /07/ /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /11/ /12/2009 Wyniki koszyka Wyniki (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena zamknięcia na koniec roku (łącznie ze skumulowana dywidendą Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks FTSE 250 TM 24, , ,63 17

22 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE 250 (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w FTSE 250 TM. Indeks FTSE 250TM jest indeksem, który śledzi zmiany głównych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE) w Wielkiej Brytanii, które nie są ujęte w indeksie FTSE 100TM. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF FTSE 250 wynosi 9,4227 GBP, co stanowi wzrost o 24,37 w pierwszym odnośnym okresie obrotowym (od 18 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Subfundusz śledzi zmiany Indeksu FTSE 250TM wyrażonego w GBP, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 24,62. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu FTSE 250TM Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 18

23 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE ALL SHARE WAN na jedną akcję na koniec roku 2,8053 Wyniki od dnia powstania 23,88 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka /05/ /06/ /06/ /07/ /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /11/ /12/2009 Wyniki (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena zamknięcia na koniec roku (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks FTSE ALL SHARE TM 24, , ,48 19

24 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE ALL SHARE (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w FTSE ALL SHARE TM ( Indeks ). Indeks FTSE ALL SHARE jest indeksem śledzącym zmiany cen głównych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE) w Wielkiej Brytanii. Dla potrzeb informacyjnych na 30 stycznia 2007 r. w Indeksie były 694 akcje. Indeks FTSE ALL SHARE TM ma na celu reprezentowanie ponad 98 kapitalizacji skorygowanej o akcjonariat rozproszony na rynku papierów kapitałowych w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF FTSE ALL SHARE wynosi 2,8053 GBP, co stanowi wzrost o 23,88 w pierwszym odnośnym okresie obrotowym (od 18 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Subfundusz śledzi zmiany Indeksu FTSE ALL SHARE TM wyrażonego w GBP, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 24,17. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu FTSE ALL SHARE TM. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 20

25 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 WAN na jedną akcję na koniec roku 77,81 Wyniki od dnia powstania 31,21 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka /05/ /06/ /07/ /07/ /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /12/2009 Wyniki (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena zamknięcia na koniec roku (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks MSCI ASIA APEX 50 31,63 780,61 593,02 21

26 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 (cd.) Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie MSCI ASIA APEX 50 ( Indeks ) wyrażonym w USD zwiększonych przez potencjalne przychody, jakie uzyskałby Subfundusz, gdyby był posiadaczem akcji będących podstawą Indeksu. Indeks MSCI ASIA APEX 50 składa się z indeksu 50 azjatyckich papierów kapitałowych najbardziej płynnych i najważniejszych pod względem kapitalizacji rynkowej w krajach azjatyckich z wyłączeniem Japonii. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto/Akcji na jedną akcję LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 wynosi 77,81 USD, co stanowi wzrost o 31,21 w pierwszym odnośnym okresie obrotowym (od 18 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Subfundusz śledzi zmiany Indeksu MSCI ASIA APEX 50 wyrażonego w USD, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 31,63. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu MSCI ASIA APEX 50. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. Luksemburg, 20 kwietnia 2010 r. Rada Dyrektorów Uwaga: Kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są kwotami historycznymi i nie muszą stanowić odzwierciedlenia przyszłych wyników. 22

27 Raport niezależnego biegłego rewidenta Do Akcjonariuszy MULTI UNITS LUXEMBOURG PricewaterhouseCoopers Société à resonsabilité limitée Réviseur d Entreprises 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Telefon Faks Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego MULTI UNITS LUXEMBOURG ( SICAV ) oraz każdego z jego subfunduszy, obejmującego zestawienie aktywów netto i inwestycji na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy 2009, jak również opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające. Odpowiedzialność Rady Dyrektorów SICAV za sprawozdanie finansowe Rada Dyrektorów SICAV jest odpowiedzialna za sporządzenie i rzetelne przedstawienie niniejszego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami prawa i nadzoru Luksemburga dotyczącymi sporządzania sprawozdań finansowych. Obowiązek ten obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i prowadzenie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych, które nie zawierają istotnych nieprawidłowości, zarówno tych wynikających z oszustwa, jak i pomyłki; wybór i zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości; oraz dokonanie oszacowań księgowych uzasadnionych okolicznościami. Obowiązki audytora Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Przeprowadziliśmy nasze badanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania Sprawozdań Finansowych przyjętymi przez Institut des Réviseurs d Entreprises. Standardy te wymagają, abyśmy zaplanowali i przeprowadzili badanie w taki sposób, aby uzyskać zadowalającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmuje między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Wybrane procedury opierają się na osądzie audytora, w tym między innymi na ocenie ryzyka istotnych błędów w sprawozdaniu finansowym, zarówno tych wynikających z oszustwa, jak i pomyłki. Dokonując takiej oceny ryzyka, audytor bierze pod uwagę mechanizmy kontroli wewnętrznej związane ze sporządzeniem i rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego i ustala procedury badania odpowiednie do okoliczności. Celem tych procedur nie jest jednakże wyrażenie opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości oraz istotnych oszacowań dokonanych przez Radę Dyrektorów SICAV, a także ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uważamy, że nasze badanie stanowi zadowalającą podstawę dla naszej opinii. R.C.S. Luxembourg B TVA LU

MULTI UNITS LUXEMBOURG. Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 115.129. Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r.

MULTI UNITS LUXEMBOURG. Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 115.129. Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r. R.C.S. Luxembourg B 115.129 Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r. [pieczątka:] Christophe ARNOULD Dyrektor [podpis] Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 ( Subfundusz") Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG, spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (Société d Investissement à Capital Variable) ( Spółka ) SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY Société anonyme 65, boulevard GrandeDuchesse Charlotte L1331 Luksemburg Rejestr handlowy i spółek (RCS), Luxembourg B 109.173 RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 65, boulevard GrandeDuchesse

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa W okresie sprawozdawczym: 1) Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu.

Informacja dodatkowa W okresie sprawozdawczym: 1) Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu. Informacja dodatkowa W okresie sprawozdawczym: 1) Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu. 2) Nie wystąpiły po dniu bilansowym znaczące zdarzenia nie uwzględnione

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe:

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe: Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC EXTRA PROFIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego które wchodzą w życie w dniu ogłoszenia tj. w dniu 15 lipca 2010 r. art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za trzeci kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

2. Cel Subfunduszu Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 3.----------------------

2. Cel Subfunduszu Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 3.---------------------- Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Dobry Bonus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego które wchodzą w życie w dniu ogłoszenia tj. w dniu 8 grudnia 2009 r. art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Brzmienie

Bardziej szczegółowo