Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 R.C.S. Luxembourg B Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować akcji. Zapisy na akcje przyjmuje się wyłącznie na podstawie aktualnego prospektu oraz formularza subskrypcyjnego, ostatniego dostępnego raportu rocznego Funduszu i ostatniego raportu półrocznego, jeśli został opublikowany po raporcie rocznym.

2 Spis treści Strona(y) Kierownictwo i administracja 1-2 Informacje ogólne o Funduszu 3-5 Informacje dla Akcjonariuszy 6 Raport Rady Dyrektorów 7-22 Raport niezależnego biegłego rewidenta Zestawienie aktywów netto na 31 grudnia 2009 r Rachunek zysków i strat oraz zmian w aktywach netto za rok zakończony 31 grudnia 2009 r Informacje statystyczne Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2009 r MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 46 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 52 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 58 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym 60-61

3 Spis treści (cd.) Strona(y) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Protective Put - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 63 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 70 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym 72 MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym 80 - Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE ALL SHARE - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym 102 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 - Skład indeksu na 31 grudnia 2009 r Skład indeksu pod względem gospodarczym Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2009 r Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym i gospodarczym 107

4

5 Kierownictwo i administracja Rada Dyrektorów Prezes: - Pan Xavier SAUDREAU, Zastępca Szefa Departamentu Inżynierii Finansowej, Société Générale, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense (do 12 listopada 2009 r.) - Pani Thouraya JARRAY, Szef Departamentu Strukturyzacji Funduszy, Lyxor Asset Management, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense (od 12 listopada 2009 r.) Dyrektorzy: - Pan Matthieu FORTIN, Departament Inżynierii Finansowej, Société Générale, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense (do 25 listopada 2009 r.) - Pan Lionel PAQUIN, Dyrektor Zarządzający i Główny Urzędnik ds. Ryzyka, Lyxor Asset Management, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense (od 25 listopada 2009 r.) - Pan Christophe ARNOULD, Dyrektor Zarządzający, Lyxor Asset Mangement Luxembourg S.A., 18 boulevard Royal, L Luxembourg Siedziba: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Spółka Zarządzająca Lyxor Asset Management Luxembourg S.A., 18, boulevard Royal, L Luxembourg Zarządca inwestycyjny Lyxor International Asset Management, 17, cours Valmy, F Puteaux Promotor Société Générale, 29, boulevard Haussmann, F Paris Bank Powiernik i Agent Płatniczy Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, L Luxembourg Agent Administracyjny, Korporacyjny i Krajowy Société Générale Securities Services Luxembourg 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (poprzednia nazwa Euro-VL Luxembourg S.A. do 14 maja 2009 r.) 1

6 Kierownictwo i administracja (cd.) Agent Rejestrowy European Fund Services S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (poprzedni adres: 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg do 30 czerwca 2009 r.) Niezależny Biegły Rewident PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Réviseur d entreprises, 400, route d Esch, L-1471 Luxembourg 2

7 Informacje ogólne o Funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG ( Fundusz ) został założony 29 marca 2006 r. na mocy prawa Luksemburga jako ( SICAV ) na czas nieokreślony. Fundusz działa zgodnie z postanowieniami Części I Ustawy w sprawie przedsięwzięć zbiorowego inwestowania Luksemburga z 20 grudnia 2002 r. Akt Założycielski został zdeponowany w rejestrze Register of Commerce and Companies of Luxembourg i opublikowany w Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ( Mémorial ) 14 kwietnia 2006 r. Akt Założycielski został zmieniony 5 października 2009 r. i opublikowany w Mémorial 20 października 2009 r. Fundusz jest zarejestrowany w luksemburskim rejestrze handlu i spółek pod numerem B Fundusz ma na celu umożliwiać inwestorom inwestowanie w profesjonalnie zarządzane Subfundusze z zastosowaniem szerokiego wachlarza zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w celu osiągnięcia optymalnego zwrotu z zainwestowanego kapitału z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka inwestycyjnego z uwagi na dywersyfikację. Ponadto celem Funduszu jest zapewnienie inwestorom profesjonalnie zarządzanych Subfunduszy indeksowych, których celem jest powielanie składu pewnych indeksów finansowych uznawanych przez organy nadzoru Luksemburga. Na 31 grudnia 2009 r. inwestorom udostępniono następujące osiem Subfunduszy: - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAX - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Covered Call - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Protective Put - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE ALL SHARE - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 W ramach każdego z Subfunduszy Fundusz może tworzyć różne Klasy Akcji uprawnionych do regularnych płatności dywidendy ( akcje z dywidendą ) albo reinwestycji zysków ( akcje z kapitalizacją ), albo akcje różniące się pod względem docelowych inwestorów, ich walut referencyjnych, opłat zarządczych lub opłat subskrypcyjnych / umorzeniowych. W okresie zakończonym 31 grudnia 2009 r. zostały wyemitowane tylko akcje z kapitalizacją. Kwoty inwestowane w kilka Klas Akcji jednego Subfunduszu są same inwestowane we wspólny portfel bazowy inwestycji w Subfundusz, choć Wartość Aktywów Netto na Akcję każdej Klasy Akcji mogą się różnić w zależności od polityki dystrybucyjnej, opodatkowania podatkiem taxe d abonnement" i/albo opłat zarządczych i/albo opłat subskrypcyjnych i umorzeniowych dla każdej Klasy. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAX jest śledzenie zmian indeksu DAX ( Indeks DAX ). 3

8 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu (total return swap) w celu śledzenia zmian w Indeksie DAX. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX jest śledzenie zmian indeksu LevDAX ( Indeks LevDAX ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu w celu śledzenia zmian w Indeksie LevDAX. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Covered Call jest śledzenie zmian w indeksie DAXplus Covered Call ( Indeks DAXplus Covered Call ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu w celu śledzenia zmian w Indeksie DAXplus Covered Call. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Protective Put jest śledzenie zmian w indeksie DAXplus Protective Put ( Indeks DAXplus Protective Put ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu w celu śledzenia zmian w Indeksie DAXplus Protective Put. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 100 jest śledzenie zmian indeksu FTSE 100 ( Indeks FTSE 100 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie FTSE 100. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 250 jest śledzenie zmian indeksu FTSE 250 ( Indeks FTSE 250 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie FTSE

9 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE ALL SHARE jest śledzenie zmian indeksu FTSE ALL SHARE ( Indeks FTSE ALL SHARE ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie FTSE ALL SHARE. Celem inwestycyjnym MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 jest śledzenie zmian w indeksie MSCI ASIA APEX 50 ( Indeks MSCI ASIA APEX 50 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych ( koszyk zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie MSCI ASIA APEX 50. 5

10 Informacje dla Akcjonariuszy Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Funduszu w Luksemburgu w pierwszy piątek kwietnia każdego roku (albo w następny dzień roboczy, jeśli ten dzień nie jest dniem roboczym) o rano czasu luksemburskiego. Zawiadomienia o walnych zgromadzeniach są rozsyłane pocztą do wszystkich zarejestrowanych Akcjonariuszy na ich zarejestrowane adresy, co najmniej osiem dni przed takim zgromadzeniem. Zgodnie z wymogami Prawa Luksemburga, jeśli wyemitowane zostały akcje na okaziciela, zawiadomienia będą publikowane w Mémorial i w gazecie luksemburskiej, poza tym można publikować zawiadomienia w dowolnych innych gazetach ustalonych przez Radę Dyrektorów. Zbadane raporty roczne i niezbadane raporty półroczne będą rozsyłane akcjonariuszom i udostępniane publicznie w każdej z siedzib Funduszu i Agenta Administracyjnego w ciągu, odpowiednio, czterech i dwóch miesięcy od końca właściwego okresu obrotowego. Rok obrotowy Funduszu kończy się co roku 31 grudnia. Lista zmian w portfelu za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Funduszu. 6

11 Raport Rady Dyrektorów MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX WAN na jedną akcję na koniec roku 58,64 Wyniki od dnia powstania 3,00 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki Cena zamknięcia na Cena początkowa na koniec roku dzień wejścia na rynek Indeks DAX 4, , ,86 Performance Initial price as of launch date 7

12 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAX (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w DAX ( Indeks"). DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). DAX został pomyślany jako następca Börsen-Zeitung Index, który był wyliczany od 1959 r. Nadzwyczajne zdarzenia Od 13 kwietnia 2009 r. zmodyfikowano zasady datownika NAV. Wartości aktywów netto z datą D będą od tej pory dotyczyły ceny zamknięcia indeksu z dnia D, a nie D-1, jak poprzednio. Będą zawsze publikowane w dniu D+1. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF DAX wynosi 58,64 EUR, co stanowi wzrost o 23,27 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Od chwili powstania, wyniki wzrosły o 3,00. Subfundusz śledzi zmiany Indeksu DAX wyrażonego w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 23,85. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu DAX. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. Performance 8

13 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX WAN na jedną akcję na koniec roku 38,24 Wyniki od dnia powstania -35,69 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki Cena zamknięcia na koniec roku Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks LevDAX -23, , ,73 Performance 9

14 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w LevDAX ( Indeks"). LevDAX podaje lewarowaną ekspozycję na DAX. DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). Nadzwyczajne zdarzenia Od 13 kwietnia 2009 r. zmodyfikowano zasady datownika NAV. Wartości aktywów netto z datą D będą od tej pory dotyczyły ceny zamknięcia indeksu z dnia D, a nie D-1, jak poprzednio. Będą zawsze publikowane w dniu D+1. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF LevDAX wynosi 38,24 EUR, co stanowi wzrost o 38,40 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Od chwili powstania, wyniki spadły o 35,69. Subfundusz śledzi zmiany Indeksu LevDAX wyrażone w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 40,44. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu LevDAX. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. MULTI UNITS LUXEMBOURG Performance 10

15 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call WAN na jedną akcję na koniec roku 52,49 Wyniki od dnia powstania 9,08 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki Cena zamknięcia Cena początkowa na na koniec roku dzień wejścia na rynek Indeks DAXplus Covered Call 12,41 540,94 481,20 11

16 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w DAXplus Covered Call ( Indeks"). Stosując indeks DAXplus Covered Call, Deutsche Börse wykorzystuje tak zwaną strategię opcyjną covered call". Strategia ta polegająca na kompensowaniu zakupu ze sprzedażą obejmuje zakup instrumentu bazowego i jednoczesna sprzedaż opcji kupna tego instrumentu. Indeks opiera się na DAX, plus (krótka) opcja kupna DAX na Eurex. DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). DAX został pomyślany jako następca Börsen-Zeitung Index, który był wyliczany od 1959 r. Nadzwyczajne zdarzenia Od 13 kwietnia 2009 r. zmodyfikowano zasady datownika NAV. Wartości aktywów netto z datą D będą od tej pory dotyczyły ceny zamknięcia indeksu z dnia D, a nie D-1, jak poprzednio. Będą zawsze publikowane w dniu D+1. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF DAXplus Covered Call wynosi 52,49 EUR, co stanowi wzrost o 28,87 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Od chwili powstania, wyniki wzrosły o 9,08. Subfundusz śledzi zmiany Indeksu DAXplus Covered Call wyrażonego w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 29,80. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu DAXplus Covered Call. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 12

17 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Protective Put WAN na jedną akcję na koniec roku 38,96 Wyniki od dnia powstania -6,64 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki Cena zamknięcia na koniec roku Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks DAXplus Protective Put -4,72 397,56 417,27 Performance 13

18 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Protective Put (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w DAXplus Protective Put ( Indeks"). Indeks DAXplus Protective Put, dostarczany przez Deutsche Börse, opiera się na tradycyjnej strategii zabezpieczającej obejmującej zakup instrumentu bazowego z jednoczesnym zakupem opcji sprzedaży na ten instrument. Indeks opiera się na DAX, plus opcja sprzedaży DAX na Eurex. DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). DAX został pomyślany jako następca Börsen-Zeitung Index, który był wyliczany od 1959 r. Nadzwyczajne zdarzenia Od 13 kwietnia 2009 r. zmodyfikowano zasady datownika NAV. Wartości aktywów netto z datą D będą od tej pory dotyczyły ceny zamknięcia indeksu z dnia D, a nie D-1, jak poprzednio. Będą zawsze publikowane w dniu D+1. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF DAXplus Protective Put wynosi 38,96 EUR, co stanowi wzrost o 11,57 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Od chwili powstania, wyniki spadły o 6,64. Subfundusz śledzi zmiany Indeksu DAXplus Protective Put wyrażonego w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 12,42. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu DAXplus Protective Put. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 14

19 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 100 WAN na jedną akcję na koniec roku 5,5064 Wyniki od dnia powstania 23,84 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka Wyniki (łącznie ze skumulowaną dywidendą) Cena zamknięcia na koniec roku (łącznie ze skumulowaną dywidendą) Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks FTSE 100 TM 24, , ,45 15

20 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE 100 (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w FTSE 100 TM. Indeks FTSE 100 TM jest indeksem, który śledzi zmiany 100 głównych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE) w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF FTSE 100 wynosi 5,5064 GBP, co stanowi wzrost o 23,84 w pierwszym odnośnym okresie obrotowym (od 18 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Subfundusz śledzi zmiany Indeksu FTSE 100 TM wyrażonego w GBP, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 24,06. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu FTSE 100 TM. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 16

21 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 250 WAN na jedną akcję na koniec roku 9,4227 Wyniki od dnia powstania 24,37 Wartość aktywów netto /05/ /06/ /06/ /07/ /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /11/ /12/2009 Wyniki koszyka Wyniki (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena zamknięcia na koniec roku (łącznie ze skumulowana dywidendą Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks FTSE 250 TM 24, , ,63 17

22 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE 250 (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w FTSE 250 TM. Indeks FTSE 250TM jest indeksem, który śledzi zmiany głównych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE) w Wielkiej Brytanii, które nie są ujęte w indeksie FTSE 100TM. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF FTSE 250 wynosi 9,4227 GBP, co stanowi wzrost o 24,37 w pierwszym odnośnym okresie obrotowym (od 18 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Subfundusz śledzi zmiany Indeksu FTSE 250TM wyrażonego w GBP, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 24,62. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu FTSE 250TM Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 18

23 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE ALL SHARE WAN na jedną akcję na koniec roku 2,8053 Wyniki od dnia powstania 23,88 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka /05/ /06/ /06/ /07/ /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /11/ /12/2009 Wyniki (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena zamknięcia na koniec roku (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks FTSE ALL SHARE TM 24, , ,48 19

24 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE ALL SHARE (cd.) Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w FTSE ALL SHARE TM ( Indeks ). Indeks FTSE ALL SHARE jest indeksem śledzącym zmiany cen głównych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE) w Wielkiej Brytanii. Dla potrzeb informacyjnych na 30 stycznia 2007 r. w Indeksie były 694 akcje. Indeks FTSE ALL SHARE TM ma na celu reprezentowanie ponad 98 kapitalizacji skorygowanej o akcjonariat rozproszony na rynku papierów kapitałowych w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF FTSE ALL SHARE wynosi 2,8053 GBP, co stanowi wzrost o 23,88 w pierwszym odnośnym okresie obrotowym (od 18 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Subfundusz śledzi zmiany Indeksu FTSE ALL SHARE TM wyrażonego w GBP, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 24,17. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu FTSE ALL SHARE TM. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. 20

25 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 WAN na jedną akcję na koniec roku 77,81 Wyniki od dnia powstania 31,21 Wartość aktywów netto Wyniki koszyka /05/ /06/ /07/ /07/ /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /12/2009 Wyniki (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena zamknięcia na koniec roku (łącznie ze skumulowana dywidendą) Cena początkowa na dzień wejścia na rynek Indeks MSCI ASIA APEX 50 31,63 780,61 593,02 21

26 Raport Rady Dyrektorów (cd.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 (cd.) Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie MSCI ASIA APEX 50 ( Indeks ) wyrażonym w USD zwiększonych przez potencjalne przychody, jakie uzyskałby Subfundusz, gdyby był posiadaczem akcji będących podstawą Indeksu. Indeks MSCI ASIA APEX 50 składa się z indeksu 50 azjatyckich papierów kapitałowych najbardziej płynnych i najważniejszych pod względem kapitalizacji rynkowej w krajach azjatyckich z wyłączeniem Japonii. Wyjaśnienia dotyczące zmian w WAN Na 31 grudnia 2009 r. Wartość Aktywów Netto/Akcji na jedną akcję LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 wynosi 77,81 USD, co stanowi wzrost o 31,21 w pierwszym odnośnym okresie obrotowym (od 18 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.). Subfundusz śledzi zmiany Indeksu MSCI ASIA APEX 50 wyrażonego w USD, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 31,63. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki Indeksu MSCI ASIA APEX 50. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia przetargu konkurencyjnego pomiędzy kilkoma kontrahentami. Luksemburg, 20 kwietnia 2010 r. Rada Dyrektorów Uwaga: Kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są kwotami historycznymi i nie muszą stanowić odzwierciedlenia przyszłych wyników. 22

27 Raport niezależnego biegłego rewidenta Do Akcjonariuszy MULTI UNITS LUXEMBOURG PricewaterhouseCoopers Société à resonsabilité limitée Réviseur d Entreprises 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Telefon Faks Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego MULTI UNITS LUXEMBOURG ( SICAV ) oraz każdego z jego subfunduszy, obejmującego zestawienie aktywów netto i inwestycji na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy 2009, jak również opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające. Odpowiedzialność Rady Dyrektorów SICAV za sprawozdanie finansowe Rada Dyrektorów SICAV jest odpowiedzialna za sporządzenie i rzetelne przedstawienie niniejszego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami prawa i nadzoru Luksemburga dotyczącymi sporządzania sprawozdań finansowych. Obowiązek ten obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i prowadzenie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych, które nie zawierają istotnych nieprawidłowości, zarówno tych wynikających z oszustwa, jak i pomyłki; wybór i zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości; oraz dokonanie oszacowań księgowych uzasadnionych okolicznościami. Obowiązki audytora Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Przeprowadziliśmy nasze badanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania Sprawozdań Finansowych przyjętymi przez Institut des Réviseurs d Entreprises. Standardy te wymagają, abyśmy zaplanowali i przeprowadzili badanie w taki sposób, aby uzyskać zadowalającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmuje między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Wybrane procedury opierają się na osądzie audytora, w tym między innymi na ocenie ryzyka istotnych błędów w sprawozdaniu finansowym, zarówno tych wynikających z oszustwa, jak i pomyłki. Dokonując takiej oceny ryzyka, audytor bierze pod uwagę mechanizmy kontroli wewnętrznej związane ze sporządzeniem i rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego i ustala procedury badania odpowiednie do okoliczności. Celem tych procedur nie jest jednakże wyrażenie opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości oraz istotnych oszacowań dokonanych przez Radę Dyrektorów SICAV, a także ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uważamy, że nasze badanie stanowi zadowalającą podstawę dla naszej opinii. R.C.S. Luxembourg B TVA LU

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 ( Subfundusz") Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG, spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (Société d Investissement à Capital Variable) ( Spółka ) SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257 Poz. 17257. PKO Obligacji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9342/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK ASIA GROWTH 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK ASIA GROWTH 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK

Bardziej szczegółowo

SEG FUND 2025 SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT INFORMACYJNY

SEG FUND 2025 SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT INFORMACYJNY SEG FUND 2025 SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT INFORMACYJNY SPIS TREŚCI SEG FUND 2025... 3 PROSPEKT SKRÓCONY... 3 CZĘŚĆ STATUTOWA... 3 KRÓTKA PREZENTACJA... 3 INFORMACJE DOT. INWESTOWANIA I ZARZĄDZANIA... 3 KLASYFIKACJA...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828 Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg T.R. Nr B 86.828 Niezbadane sprawozdanie półroczne na dzień 30 września 2005 r. Na podstawie niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu UniEURIBOR wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 26 ROKU Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAŻONEGO RYNKU AMERYKAŃSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC EXCLUSIVE BOOSTER

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo