MULTI UNITS LUXEMBOURG. Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MULTI UNITS LUXEMBOURG. Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 115.129. Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 R.C.S. Luxembourg B Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r. [pieczątka:] Christophe ARNOULD Dyrektor [podpis] Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować akcji. Zapisy na akcje przyjmuje się wyłącznie na podstawie aktualnego prospektu oraz formularza subskrypcyjnego, ostatniego dostępnego raportu rocznego Funduszu i ostatniego raportu półrocznego, jeśli został opublikowany po raporcie rocznym.

2 Spis treści: Strona Kierownictwo i administracja 1 Informacje ogólne o Funduszu 2 Informacje dla Akcjonariuszy 9 Raport Rady Dyrektorów 10 Raport niezależnego biegłego rewidenta 33 Zestawienie aktywów netto na 31 grudnia 2010 r. 35 Rachunek zysków i strat oraz zmian w aktywach netto za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 43 Informacje statystyczne 51 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2010 r. 63 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 87 Skład indeksu pod względem gospodarczym 88 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 89 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 92 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 94 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF LevDAX Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 95 Skład indeksu pod względem gospodarczym 96 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 97 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 99 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 100 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 101 Skład indeksu pod względem gospodarczym 102 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 103 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 104 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 105 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Protective Put Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 106 Skład indeksu pod względem gospodarczym 107 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 108 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 109 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 110 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE 100 Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 111 Skład indeksu pod względem gospodarczym 114 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 115 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 117 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 118

3 Spis treści (cd.) Strona MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE 250 Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 119 Skład indeksu pod względem gospodarczym 125 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 126 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 127 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 128 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE ALL SHARE Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 129 Skład indeksu pod względem gospodarczym 143 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 144 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 145 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 146 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 147 Skład indeksu pod względem gospodarczym 149 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 150 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 151 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 152 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 153 Skład indeksu pod względem gospodarczym 154 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 155 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 157 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 158 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500 Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 159 Skład indeksu pod względem gospodarczym 171 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 172 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 174 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 175 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 176 Skład indeksu pod względem gospodarczym 178 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 179 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 181 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 182

4 Spis treści (cd.) Strona MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 183 Skład indeksu pod względem gospodarczym 188 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 189 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 190 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 191 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD UTILITIES TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 192 Skład indeksu pod względem gospodarczym 195 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 196 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 197 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 198 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD MATERIALS TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 199 Skład indeksu pod względem gospodarczym 203 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 204 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 206 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 207 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 208 Skład indeksu pod względem gospodarczym Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 211 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 213 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 214 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 215 Skład indeksu pod względem gospodarczym 219 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 220 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 221 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 222 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 223 Skład indeksu pod względem gospodarczym 226 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 227 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 229 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 230

5 Spis treści (cd.) Strona MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD INDUSTRIALS TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 231 Skład indeksu pod względem gospodarczym 237 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 238 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 239 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 240 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 241 Skład indeksu pod względem gospodarczym 244 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 245 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 247 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 248 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD FINANCIALS TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 249 Skład indeksu pod względem gospodarczym 257 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 258 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 259 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 260 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 261 Skład indeksu pod względem gospodarczym 267 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 268 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 269 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 270 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 271 Skład indeksu pod względem gospodarczym 274 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 275 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 276 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 277 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF EURO STOXX 50 TR Skład indeksu na 31 grudnia 2010 r. 278 Skład indeksu pod względem gospodarczym 280 Zestawienie inwestycji na 31 grudnia 2010 r. 281 Klasyfikacja inwestycji pod względem gospodarczym 283 Klasyfikacja inwestycji pod względem geograficznym 284

6 Kierownictwo i administracja Rada Dyrektorów Prezes: - Pani Thouraya JARRAY, Szef Departamentu Strukturyzacji Funduszy, Lyxor Asset Management, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense Dyrektorzy: - Pan Lionel PAQUIN, Główny Specjalista ds. Ryzyka, Lyxor Asset Management, 17, cours Valmy, F Paris-La Défense - Pan Christophe ARNOULD, Dyrektor Zarządzający, Lyxor Asset Mangement Luxembourg S.A., 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Siedziba: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Spółka Zarządzająca Lyxor Asset Management Luxembourg S.A., 18, boulevard Royal, L Luxembourg Zarządca Inwestycyjny: Lyxor International Asset Management, 17, cours Valmy, F Puteaux Promotor Société Générale, 29, boulevard Haussmann, F Paris Bank Powiernik i Agent Płatniczy Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, L Luxembourg Agent Administracyjny, Korporacyjny i Krajowy Société Générale Securities Services Luxembourg 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Agent Rejestrowy European Fund Services S.A., 18, boulevard Royal, L Luxembourg Niezależny Biegły Rewident PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route d Esch, L Luxembourg 1

7 Informacje ogólne o Funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG ( Fundusz ) został założony 29 marca 2006 r. na mocy prawa Luksemburga jako Société d'investissement à Capital Variable ( SICAV ) na czas nieokreślony. Fundusz działa zgodnie z postanowieniami Części I luksemburskiej Ustawy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania z 20 grudnia 2002 r. Akt Założycielski został zdeponowany w rejestrze Register of Commerce and Companies of Luxembourg i opublikowany w Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ( Mémorial ) 14 kwietnia 2006 r. Akt Założycielski został zmieniony 5 października 2009 r. i opublikowany w Mémorial 20 października 2009 r. Fundusz jest zarejestrowany w luksemburskim rejestrze handlu i spółek pod numerem B Fundusz ma na celu umożliwiać inwestorom inwestowanie w profesjonalnie zarządzane Subfundusze z zastosowaniem szerokiego wachlarza zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w celu osiągnięcia optymalnego zwrotu z zainwestowanego kapitału z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka inwestycyjnego poprzez dywersyfikację. Ponadto celem Funduszu jest zapewnienie inwestorom profesjonalnie zarządzanych Subfunduszy indeksowych, których celem jest powielanie składu pewnych indeksów finansowych uznawanych przez organy nadzoru Luksemburga. Na 31 grudnia 2010 r. inwestorom udostępniono następujące dwadzieścia trzy Subfundusze: - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAX - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Covered Call - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Protective Put - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE ALL SHARE - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF WIG20 - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF S&P MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) - (poprzednia nazwa MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF S&P TSX 60) - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) - (poprzednia nazwa MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF S&P ASX 200) - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD UTILITIES TR - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD MATERIALS TR - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR 2

8 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD INDUSTRIALS TR - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD FINANCIALS TR - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR - MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF EURO STOXX 50 TR W ramach każdego z Subfunduszy Fundusz może tworzyć różne Klasy Akcji uprawnionych do regularnych płatności dywidendy ( Akcje z Dywidendą ) albo reinwestycji zysków ( Akcje z Kapitalizacją ) bądź różniących się pod względem docelowych inwestorów, ich walut referencyjnych, opłat za zarządzanie, opłat subskrypcyjnych / umorzeniowych. W okresie zakończonym 31 grudnia 2010 r. zostały wyemitowane zarówno akcje z kapitalizacją, jak i akcje z dywidendą. Kwoty inwestowane w kilka Klas Akcji jednego Subfunduszu są same inwestowane we wspólny portfel bazowy inwestycji w Subfundusz, choć Wartość Aktywów Netto na Akcję każdej Klasy Akcji może być różna w zależności od polityki dystrybucyjnej, opodatkowania podatkiem taxe d abonnement, opłat za zarządzanie lub opłat subskrypcyjnych i umorzeniowych dla każdej Klasy. Subfundusz Klasy akcji Kod ISIN z Dywidendą/ z Kapitalizacją MUTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAX Klasa A LU z Kapitalizacją MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX Klasa A LU z Kapitalizacją MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call Klasa A LU z Kapitalizacją MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Protective Put Klasa A LU z Kapitalizacją MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE 100 Klasa A LU z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE 250 Klasa A LU z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE ALL SHARE Klasa A LU z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 Klasa A LU z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 Klasa A LU z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500 Klasa A (EUR) LU z Dywidendą Klasa B (USD) LU z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) Klasa A (EUR) LU z Dywidendą Klasa B (USD) LU z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) Klasa A (EUR) LU z Dywidendą Klasa B (USD) LU z Dywidendą 3

9 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) Subfundusz Klasy akcji Kod ISIN z Dywidendą/ z Kapitalizacją MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD UTILITIES TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD MATERIALS TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD INDUSTRIALS TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą 4

10 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) Subfundusz Klasy akcji Kod ISIN z Dywidendą/ z Kapitalizacją MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD FINANCIALS TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa C (USD) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa D (USD) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Klasa A (USD) Niewyemitowane z Dywidendą MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF EURO STOXX 50 TR Klasa C (EUR) LU z Kapitalizacją Klasa D (EUR) Niewyemitowane z Dywidendą Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAX jest śledzenie zmian indeksu DAX ( Indeks DAX ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie co najmniej 75 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji wyemitowanych w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, a pozostałej części aktywów w papiery kapitałowe i instrumenty dłużne oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu ( total return swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie DAX. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX jest śledzenie zmian indeksu LevDAX ( Indeks LevDAX ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie co najmniej 75 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji wyemitowanych w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, a pozostałej części aktywów w papiery kapitałowe i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej stopie dochodu oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu ( total return swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie LevDAX. 5

11 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Covered Call jest śledzenie zmian w indeksie DAXplus Covered Call ( Indeks DAXplus Covered Call ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie co najmniej 75 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji wyemitowanych w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, a pozostałej części aktywów w papiery kapitałowe i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej stopie dochodu oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu ( total return swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie DAXplus Covered Call. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF DAXplus Protective Put jest śledzenie zmian indeksu DAXplus Protective Put ( Indeks DAX DAXplus Protective Put ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie co najmniej 75 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji wyemitowanych w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, a pozostałej części aktywów w papiery kapitałowe i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej stopie dochodu oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu ( total return swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie DAXplus Protective Put. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 100 jest śledzenie zmian indeksu FTSE 100 ( Indeks FTSE 100 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie FTSE 100. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 250 jest śledzenie zmian indeksu FTSE 250 ( Indeks FTSE 250 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie FTSE 250. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE ALL SHARE jest śledzenie zmian indeksu FTSE ALL SHARE ( Indeks FTSE ALL SHARE ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie FTSE ALL SHARE. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 jest śledzenie zmian indeksu MSCI ASIA APEX 50 ( Indeks MSCI ASIA APEX 50 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie MSCI ASIA APEX 50. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF WIG20 jest śledzenie zmian indeksu WIG20 ( Indeks WIG20 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu w celu śledzenia zmian w Indeksie WIG20. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF S&P 500 jest śledzenie zmian indeksu S&P 500 ( Indeks S&P 500 ). 6

12 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie co najmniej 75 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji wyemitowanych w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie S&P 500. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) - (poprzednia nazwa MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF S&P TSX 60) jest śledzenie zmian indeksu S&P/TSX 60 ( Indeks S&P/TSX 60 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie S&P/TSX 60. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) - (poprzednia nazwa MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF S&P ASX 200) jest śledzenie zmian indeksu S&P/ASX 200 ( Indeks S&P/ASX 200 ). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów w celu śledzenia zmian w Indeksie S&P/ASX 200. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD UTILITIES TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Utilities Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD MATERIALS TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Materials Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Telecommunication Services Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. 7

13 Informacje ogólne o Funduszu (cd.) Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Health Care Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD INDUSTRIALS TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Industrials Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Energy Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD FINANCIALS TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Financials Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Consumer Discretionary Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR jest śledzenie zmian indeksu MSCI World Consumer Staples Net Total Return (całkowitego zwrotu netto) ( Indeks ) wyrażonego w dolarach amerykańskich (USD). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu) oraz zawieranie swapów ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. Celem Subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF EURO STOXX 50 TR jest śledzenie zmian indeksu EURO STOXX 50 Net Return (Kod Bloomberga: SX5T) ( Indeks ) wyrażonego w euro (EUR). Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez inwestowanie co najmniej 75 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji wyemitowanych w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz zawieranie swapów całkowitego dochodu ( Swap ) w celu śledzenia zmian w Indeksie. 8

14 Informacje dla Akcjonariuszy Doroczne Zgromadzenie Ogólne Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Funduszu w Luksemburgu w pierwszy piątek kwietnia każdego roku (albo w następny dzień roboczy, jeśli ten dzień nie jest dniem roboczym) o godz rano czasu luksemburskiego. Zawiadomienia o walnych zgromadzeniach są rozsyłane pocztą do wszystkich zarejestrowanych Akcjonariuszy na ich zarejestrowane adresy, co najmniej osiem dni przed takim zgromadzeniem. Zgodnie z wymogami Prawa Luksemburga, jeśli wyemitowane zostały akcje na okaziciela, zawiadomienia będą publikowane w Mémorial i w gazecie luksemburskiej, ponadto zawiadomienia mogą być publikowane w dowolnych innych gazetach ustalonych przez Radę Dyrektorów. Zbadane raporty roczne i niezbadane raporty półroczne będą rozsyłane akcjonariuszom i będą udostępniane publicznie do wglądu w każdej z siedzib Funduszu i Agenta Administracyjnego w ciągu, odpowiednio, czterech i dwóch miesięcy od końca właściwego okresu obrotowego. Rok obrotowy Funduszu kończy się co roku 31 grudnia. Lista zmian w portfelu za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Funduszu. 9

15 Raport Rady Dyrektorów MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX WAN na jedną akcję na koniec roku 67,77 Wyniki od dnia powstania 19,04 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 30 grudnia maja 2006 Indeks DAX 21, , ,86 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie DAX ( Indeks"). DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). DAX został pomyślany jako następca Börsen-Zeitung Index, który był wyliczany od 1959 r. Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF DAX wynosiła 67,77 EUR, co stanowi wzrost o 15,57 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.). Od chwili powstania, wyniki wzrosły o 19,04. Subfundusz śledzi zmiany indeksu DAX wyrażonego w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 16,06. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka papierów kapitałowych na wyniki indeksu DAX. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. Cena początkowa 10

16 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF LevDAX WAN na jedną akcję na koniec roku 49,26 Wyniki od dnia pierwszego notowania (28 czerwca 2006 r.) 1,91 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 30 grudnia czerwca 2006 Indeks ETF LevDAX 7, , ,22 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie LevDAX ( Indeks"). LevDAX podaje lewarowaną ekspozycję na DAX. DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 30 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF LevDAX wynosił 49,26 EUR, co stanowi wzrost o 28,83 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r.). Od chwili pierwszego notowania, wyniki wzrosły o 1,91. Subfundusz śledzi zmiany indeksu LevDAX wyrażone w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 29,65. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Ten kontrakt zawierany pozagiełdowo pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki indeksu LevDAX. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 11

17 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Covered Call WAN na jedną akcję na koniec roku 61,17 Wyniki od dnia powstania 27,12 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 30 grudnia maja 2006 Indeks DAXplus Covered Call 31,85 634,45 481,20 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie DAXplus Covered Call ( Indeks ). Stosując indeks DAXplus Covered Call, Deutsche Börse wykorzystuje tak zwaną strategię opcyjną covered call. Strategia ta polegająca na kompensowaniu zakupu ze sprzedażą obejmuje zakup instrumentu bazowego i jednoczesną sprzedaż opcji kupna tego instrumentu. Indeks opiera się na DAX, plus (krótka) opcja kupna DAX na Eurex. DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). DAX został pomyślany jako następca Börsen-Zeitung Index, który był wyliczany od 1959 r. Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 30 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF DAXplus Covered Call wynosiła 61,17 EUR, co stanowi wzrost o 16,54 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r.). Od chwili pierwszego notowania, wyniki wzrosły o 27,12. Subfundusz śledzi zmiany indeksu DAXplus Covered Call wyrażonego w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 17,29. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Ten kontrakt zawierany pozagiełdowo pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki indeksu DAXplus Covered Call. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 12

18 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAXplus Protective Put WAN na jedną akcję na koniec roku 41,02 Wyniki od dnia powstania -1,71 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 30 grudnia maja 2007 Indeks DAXplus Protective Put 1,03 421,55 417,27 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie DAXplus Protective Put ( Indeks ). Indeks DAXplus Protective Put, dostarczany przez Deutsche Börse, opiera się na tradycyjnej strategii zabezpieczającej obejmującej zakup instrumentu bazowego z jednoczesnym zakupem opcji sprzedaży na ten instrument. Indeks opiera się na DAX, plus opcja sprzedaży DAX na Eurex. DAX odzwierciedla niemiecki segment najlepszej jakości spółek (tzw. blue chip), na który składają się największe spółki niemieckie o najwyższych obrotach notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FWB ). 30 emisji składających się na Indeks zostało przyjętych do Segmentu Najwyższej Jakości (Prime Standard Segment). DAX został pomyślany jako następca Börsen-Zeitung Index, który był wyliczany od 1959 r. Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 30 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF DAXplus Protective Put wynosiła 41,02 EUR, co stanowi wzrost o 5,28 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r.). Od chwili powstania wyniki spadły o 1,71. Subfundusz śledzi zmiany indeksu DAXplus Protective Put wyrażonego w euro, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 6,03. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Ten kontrakt zawierany pozagiełdowo pozwala na wymianę koszyka akcji na wyniki indeksu DAXplus Protective Put. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 13

19 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 100 WAN na jedną akcję na koniec roku 5,9363 Wyniki od dnia powstania wraz z dywidendą 38,54 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 31 grudnia maja 2009 Indeks FTSE , , ,45 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie FTSE 100. FTSE 100 jest indeksem, który śledzi zmiany 100 głównych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE) w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF FTSE 100 wynosiła 5,9363 GBP, co stanowi wzrost o 7,81 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.), a wzrost ponownie inwestowanej dywidendy wyniósł 11,87. Od chwili powstania wyniki wzrosły o 33,51 (38,54 wzrost ponownie inwestowanej dywidendy). Subfundusz śledzi zmiany indeksu FTSE 100 wyrażonego w GBP, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 12,33. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Ten kontrakt zawierany pozagiełdowo pozwala na wymianę koszyka papierów kapitałowych na wyniki indeksu FTSE 100. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 14

20 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 250 WAN na jedną akcję na koniec roku 11,6112 Wyniki od dnia powstania wraz z dywidendą 57,19 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 31 grudnia maja 2009 Indeks FTSE , , ,63 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie FTSE 250. FTSE 250 jest indeksem, który śledzi zmiany głównych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE) w Wielkiej Brytanii, które nie są ujęte w indeksie FTSE 100. Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF FTSE 250 wynosiła 11,6112 GBP, co stanowi wzrost o 23,23 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.), a wzrost ponownie inwestowanej dywidendy wyniósł 26,39. Od chwili powstania wyniki wzrosły o 53,25 (57,19 wzrost ponownie inwestowanej dywidendy). Subfundusz śledzi zmiany indeksu FTSE 250 wyrażonego w GBP, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 26,87. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Ten kontrakt zawierany pozagiełdowo pozwala na wymianę koszyka papierów kapitałowych na wyniki indeksu FTSE 250. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 15

21 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF FTSE ALL SHARE WAN na jedną akcję na koniec roku 3,0804 Wyniki od dnia powstania wraz z dywidendą 40,76 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 31 grudnia maja 2009 Indeks FTSE ALL SHARE 41, , ,48 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie FTSE ALL SHARE. Indeks FTSE ALL SHARE jest indeksem śledzącym zmiany cen 100 * głównych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE) w Wielkiej Brytanii. Dla potrzeb informacyjnych na 30 stycznia 2007 r. w Indeksie były 694 akcje. Indeks FTSE ALL SHARE ma na celu reprezentowanie ponad 98 kapitalizacji skorygowanej o akcjonariat rozproszony na rynku papierów kapitałowych w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF FTSE ALL SHARE wynosiła 3,0809 GBP, co stanowi wzrost o 9,81 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.), a wzrost ponownie inwestowanej dywidendy wyniósł 13,63. Od chwili powstania wyniki wzrosły o 36,03 (40,76 wzrost ponownie inwestowanej dywidendy). Subfundusz śledzi zmiany indeksu FTSE ALL SHARE wyrażonego w GBP, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 14,18. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka papierów kapitałowych na wyniki indeksu FTSE ALL SHARE. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. * Uwaga tłumacza: błąd w oryginale. 16

22 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 WAN na jedną akcję na koniec roku 88,68 Wyniki od dnia powstania 49,55 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 31 grudnia maja 2009 Indeks ASIA APEX 50 50,86 894,61 593,02 Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie MSCI ASIA APEX 50 wyrażonym w USD zwiększonych o potencjalne przychody, jakie uzyskałby Subfundusz, gdyby był posiadaczem akcji będących podstawą Indeksu. MSCI ASIA APEX 50 składa się z indeksu 50 azjatyckich papierów kapitałowych najbardziej płynnych i najważniejszych pod względem kapitalizacji rynkowej w krajach azjatyckich z wyłączeniem Japonii. Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 wynosiła 88,68 USD, co stanowi wzrost o 13,97 w odnośnym okresie obrotowym (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.). Od chwili powstania wyniki wzrosły o 49,55. Subfundusz śledzi zmiany indeksu MSCI ASIA APEX 50 wyrażonego w USD, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 14,60. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka papierów kapitałowych na wyniki indeksu MSCI ASIA APEX 50. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 17

23 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF WIG 20 WAN na jedną akcję na koniec roku 279,29 Wyniki od dnia powstania 26,08 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 31 grudnia lutego 2010 Indeks WIG 20 26, , ,15 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie WIG20. WIG20 opiera się na wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek na podstawowej liście warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych ( WGPW ). Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto na jedną akcję LYXOR ETF WIG 20 wynosiła 279,29 PLN, co stanowi wzrost o 26,08 w pierwszym odnośnym okresie obrotowym (od 10 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.). Subfundusz śledzi zmiany indeksu WIG20 wyrażonego w złotych, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 26,74. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka papierów kapitałowych na wyniki indeksu WIG20. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 18

24 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500 WAN na jedną Akcję Klasy A na koniec roku 9,4378 WAN na jedną Akcję Klasy B na koniec roku 12,6608 Wyniki od dnia powstania (Klasa A) 8,35 Wyniki od dnia powstania (Klasa B) 8,49 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 31 grudnia marca 2010 Indeks S&P 500 8, , ,59 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie S&P 500. S&P 500 jest publikowanym od 1957 r. giełdowym indeksem cen 500 akcji zwykłych spółek o wysokiej kapitalizacji, którymi prowadzony jest aktywny obrót na giełdach w Stanach Zjednoczonych, ważonym kapitalizacją. Akcje objęte indeksem S&P 500 to papiery dużych spółek publicznych, które prowadzą obrót na jednym z dwóch największych rynków giełdowych Ameryki (NYSE Euronext i NASDAQ OMX). Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto Klasy A na jedną akcję LYXOR ETF S&P 500 wynosiła 9,4378 EUR, co stanowi wzrost o 8,35 w odnośnym pierwszym okresie obrotowym (od 26 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.). Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto Klasy B na jedną akcję LYXOR ETF S&P 500 wynosiła 12,6608 USD, co stanowi wzrost o 8,49 w odnośnym pierwszym okresie obrotowym (od 26 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.). Subfundusz śledzi zmiany indeksu S&P 500 wyrażonego w USD, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 8,89. Ponieważ Klasa A nie jest wyrażona w walucie indeksu, Wartość Aktywów Netto jest narażona na ryzyko walutowe. Kurs USD do EUR wzrósł w tym okresie o 0,13. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka papierów kapitałowych na wyniki indeksu S&P 500. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 19

25 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) WAN na jedną Akcję Klasy A na koniec roku 58,23 WAN na jedną Akcję Klasy B na koniec roku 7,81 Wyniki od dnia powstania (Klasa A) 14,30 Wyniki od dnia powstania (Klasa B) 14,46 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 31 grudnia marca 2010 Indeks S&P/TSX 60 11,02 779,14 701,81 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie S&P/TSX 60. Indeks S&P/TSX 60 mierzy wyniki akcji 60 czołowych spółek w wiodących branżach i obejmuje około 73 kapitalizacji rynkowej Kanady. Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto Klasy A na jedną akcję LYXOR ETF CANADA (S&P/TSX 60) wynosiła 58,23 EUR, co stanowi wzrost o 14,30 w odnośnym pierwszym okresie obrotowym (od 26 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.). Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto Klasy B na jedną akcję LYXOR ETF CANADA (S&P/TSX 60) wynosiła 7,81 USD, co stanowi wzrost o 14,46 w odnośnym pierwszym okresie obrotowym (od 26 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.). Subfundusz śledzi zmiany indeksu S&P/TSX 60 wyrażonego w CAD, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł 11,02. Ponieważ akcje poszczególnych klas nie są wyrażone w walucie indeksu, Wartość Aktywów Netto jest narażona na ryzyko walutowe. Kurs CAD do EUR wzrósł w tym okresie o 3,25, a kurs CAD wobec USD o 3,37. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka papierów kapitałowych na wyniki indeksu S&P /TSX 60. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 20

26 Raport Rady Dyrektorów (c.d.) MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) WAN na jedną Akcję Klasy A na koniec roku 36,87 WAN na jedną Akcję Klasy B na koniec roku 24,73 Wyniki od dnia powstania (Klasa A) 11,59 Wyniki od dnia powstania (Klasa B) 11,71 Wartość aktywów netto Wyniki indeksu Wynik Cena zamknięcia na Cena początkowa na 31 grudnia marca 2010 Indeks S&P/ASX 200-1, , ,89 Cel inwestycyjny Celem Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie S&P/ASX 200. Indeks S&P/ASX 200 mierzy wyniki akcji 200 czołowych indeksowanych spółek notowanych na ASX według kapitalizacji rynkowej skorygowanej o akcjonariat rozproszony. Indeks jest korygowany o akcje niebędące w swobodnym obrocie i obejmuje ok. 80 kapitalizacji rynkowej w Australii. Wyjaśnienia dotyczące wyników WAN Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto Klasy A na jedną akcję LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) wynosiła 36,87 EUR, co stanowi wzrost o 11,59 w odnośnym pierwszym okresie obrotowym (od 26 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.). Na 31 grudnia 2010 r. Wartość Aktywów Netto Klasy B na jedną akcję LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) wynosiła 24,73 USD, co stanowi wzrost o 11,71 w odnośnym pierwszym okresie obrotowym (od 26 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.). Subfundusz śledzi zmiany indeksu S&P/ASX 200 wyrażonego w AUD, z którego zwrot w okresie obrotowym wyniósł -1,06. Ponieważ akcje poszczególnych klas nie są wyrażone w walucie indeksu, ich Wartość Aktywów Netto jest narażona na ryzyko walutowe. Kurs AUD wobec EUR wzrósł w ciągu okresu o 11,52 i o 11,01 wobec USD. Zgodnie z metodą zarządzania na podstawie wskaźników syntetycznych, indeksy śledzi się poprzez swapy powiązane z kapitałem (equity linked swap). Kontrakt ten, zawierany pozagiełdowo, pozwala na wymianę koszyka papierów kapitałowych na wyniki indeksu S&P/ASX 200. Zgodnie z dokumentacją ofertową Funduszu po złożeniu propozycji przez doradcę inwestycyjnego zarządzający zawarł transakcje terminowe forward bezpośrednio z Société Générale bez przeprowadzenia konkursu ofert pomiędzy kilkoma kontrahentami. 21

Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r.

Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. R.C.S. Luxembourg B 115.129 Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować akcji. Zapisy na akcje przyjmuje się wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 ( Subfundusz") Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG, spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (Société d Investissement à Capital Variable) ( Spółka ) SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

SEG FUND 2025 SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT INFORMACYJNY

SEG FUND 2025 SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT INFORMACYJNY SEG FUND 2025 SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT INFORMACYJNY SPIS TREŚCI SEG FUND 2025... 3 PROSPEKT SKRÓCONY... 3 CZĘŚĆ STATUTOWA... 3 KRÓTKA PREZENTACJA... 3 INFORMACJE DOT. INWESTOWANIA I ZARZĄDZANIA... 3 KLASYFIKACJA...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK ASIA GROWTH 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK ASIA GROWTH 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Niniejszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z Kwietnia 2015 r. FIDELITY FUNDS Aneks z kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK EMERGING MARKETS JUMPER 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK EMERGING MARKETS JUMPER 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Skrót prospektu: Fund Partners Kredyt Bank Conservative

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT. Dążenie do efektywnych inwestycji

PROSPEKT. Dążenie do efektywnych inwestycji F I D E L I T Y F U N D S S P Ó Ł K A I N W E S T Y C Y J N A O Z M I E N N Y M K A P I TA L E ( S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E ) ZAŁO ONA W LUKSEMBURGU PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2024 PROSPEKT WERSJA PEŁNA

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2024 PROSPEKT WERSJA PEŁNA FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2024 PROSPEKT WERSJA PEŁNA SPIS TREŚCI FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2024... 2 PROSPEKT W WERSJI SKRÓCONEJ... 2 CZĘŚĆ STATUTOWA... 2 PREZENTACJA SUMARYCZNA... 2 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące subfunduszu Kredyt Bank German Jumper 1-/-

Informacje dotyczące subfunduszu Kredyt Bank German Jumper 1-/- Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO [stopka na pierwszej stronie: M_LU_SI_PLAINVANILLA_INDEX]

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt WAŻNE INFORMACJE WAŻNE: W razie wystąpienia wątpliwości odnoś do treści nijszego Prospektu należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Strona 1/31 LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - PL KBC START 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - PL KBC START 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - PL KBC START

Bardziej szczegółowo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT GRUDZIEŃ 2011 r. 1 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE...6 1.1. CELE I

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 808 Robeco Capital Growth Funds spółka zawiązana zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Spis treści Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo