PROGRAM BOOK. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM BOOK. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie"

Transkrypt

1 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie Lublin, September 2015, Collegium Maius PROGRAM BOOK

2 SPIS TREŚCI Biologia molekularna złośliwych guzów glejopochodnych...5 Przerzuty do kręgosłupa/minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa...6 Rzadkie guzy OUN/guzy pnia mózgu...8 Neuromodulacja...9 Choroby naczyniowe mózgu Neurochirurgia dziecięca Guzy okołosiodłowe/radiochirurgia w guzach OUN Sesja młodych neurochirurgów Varia I Varia II Sesja pielęgniarska...21 Sesja plakatowa

3 CONTENTS High grade gliomas molecular biology...5 Metastatic spine disease/minimally invasive spinal surgery...6 Rare CNS tumors/brain stem tumors...8 Neuromodulation...9 CNS vascular diseases Paediatric neurosurgery Parasellar tumors/srs in CNS tumors Young neurosurgeons session Varia I Varia II Neurosurgical nurses session...21 Poster session

4 PROGRAM Sesja plenarna Plenary session Sesja satelitarna Satelite session Sympozja sponsorów Sponsor symposia Zebrania Meetings Przerwy/Sesja plakatowa Break/Poster session Spotkania towarzyskie Networking events Przerzuty do kręgosłupa / minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa Metastatic spine disease / minimally invasive spinal surgery Biologia molekularna złośliwych guzów glejopochodnych High grade gliomas molecular biology Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Lunch / BrainLab Symposium Sesja pielęgniarska Neurosurgical nurses session Rzadkie guzy OUN / guzy pnia mózgu Choroby naczyniowe mózgu CNS vascular diseases Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Neurochirurgia dziecięca Pediatric neurosurgery Lunch / Boston Scientific Symposium Sesja młodych neurochirurgów Young neurosurgeons session Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Sympozjum ekonomia funkcjonowania oddziału neurochirurgicznego Economy of the neurosurgical unit symposium Varia I Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Rare CNS tumors/brain stem tumors Uroczystość zakończenia Zjazdu Zebranie Zarządu PTNCH Guzy okołosiodłowe / radiochirurgia w guzach OUN Closing ceremony Polish Society of Neurosurgeons Board Meeting Parasellar tumors/srs in CNS tumors Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Przerwa / Break Uroczystość rozpoczęcia Zjazdu Opening ceremony Neuromodulacja Neuromodulation Przerwa / Break Impreza plenerowa Koktajl inauguracyjny / Coctail Outdoor party Sesja pielęgniarska Neurosurgical nurses session Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Walne zgromadzenie PTNCH General Assembly of the Polish Society of Neurosurgeons Coffee break / Poster session Przerwa / Break Uroczysty obiad Gala dinner Zgromadzienie Sekcji Pielęgniasrstwa PTNCH General Assembly of the Nurses Section of the Polish Society of Neurosurgeons Varia II

5 Aula Collegium Maius Biologia molekularna złośliwych guzów glejopochodnych High grade gliomas molecular biology Chair: W. Stummer, G. Schackert, R. Rola Current Concepts in the Neurosurgical Treatment of Gliomas Prof. W. Stummer (Münster) Innovative methods of intraoperative visualization: Optical imaging and CARS-Microscopy Prof. G. Schackert (Dresden) DNA methylation and mirna profiles in different brain tumor malignancy grades A-M. Barciszewska, M. Piwecka, K. Rolle, M. Naskręt-Barciszewska, St. Nowak The Survival Benefit for glioblastoma patients treated with Gliadel in relation to the methylation of MGMT promoter investigated with pyrosequencing P. Gutowski, J. Lemcke, A. Gräwe, U. Meier Analiza pozostawania przy życiu pacjentów z pierwotnymi nowotworami neuroepitelialnymi mózgu na tle lokalnej interoperacyjnej chemioterapii temodeksem Response to genotoxic stress in glioblastoma - association with the genetic and clinical profile and comparative analysis of public databases M. Bieńkowski, M. Iwanowski, M. Borowiec, K. Wiśniewski, E. Bobeff, E. Lewandowicz-Jesień, D. Jesionek-Kupnicka, W. Papierz, D. Jaskólski, P. P. Liberski Survival analysis in the population of patients with primary neuroepithelial brain tumors treated with local intraoperative chemotherapy with Temodex D. Wiejewnik, A. Fiedułow Novel inhibitor of the canonical WNT-pathway LGK974 impedes the in vitro growth of glioblastoma cell lines decreasing the tumor stem cell compartment A. Suwala, U. Kahlert, C. G. Eberhart, J. Maciaczyk UCP2 and DHTKD1 mitochondrial proteins in malignant glioma M. Kiełbus, A. Odrzywolski, J. Czapiński, T. Trojanowski, R. Rola, A. Stepulak Badania ekspresji wybranych czynników krzepnięcia w tkankach glioblastoma Analysis of expression of selected coagulation factors in glioblastoma tissue K. Gizelbach-żochowska, B. Hermann, E. Szwed, W. Kloc, M. Woźnica, E. Iżycka-Świeszewska The antiproliferative effects of FTY720 (fingolimod) in glioblastoma cells in vitro M. Kolodziej, B. Al-Barim, M. Reinges, K. Quint, E. Uhl 5

6 Aula Collegium Maius Przerzuty do kręgosłupa/minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa Metastatic spine disease/minimally invasive spinal surgery Chair: W. Jarmundowicz, A. Radek, W. Maksymowicz Minimally invasive spinal surgery - fashion or a new way of thinking? Prof. A. Radek (Łódź) Impact of endoscopic tubular lumbar procedure on postoperative spinal infection rate J. Szczygielski, MD B. Burkhardt, MD, M. Salah, J. Oertel, MD, PhD Zastosowanie technik endoskopowych w leczeniu schorzeń kręgosłupa lędźwiowego Endoscopic techniques implementation in the treatment of lumbar spine diseases R. Rutkowski, T. Łysoń, G. Turek, K. Gorbacz, Z. Mariak Percutaneous posterior cervical fusion with the Facet System for single-level radiculopathy Z. Brodzinski, Dubai Bone & Joint Center, UAE Dokładność położenia śrub transpedikularnych implantowanych metodą przezskórną (małoinwazyjną) The accuracy of minimally invasive transpedicular screws implantation M. Krakowiak, P. Słoniewski, T. Szmuda Leczenie operacyjne guzów kręgosłupa drogą wycięcia en-bloc Surgical treatment of spinal tumors with en block resection R. Załuski, W. Jarmundowicz, K. Chmielak Sposoby leczenia operacyjnego chorych z nowotworami przerzutowymi do kręgosłupa Surgical treatment strategy in patients with spine metastatic tumors R. Jankowski, B. Sokół, J. Kościński, S. Nowak, R. Żukiel, J. Szymaś Nerwiaki osłonkowe korzeni krzyżowych - strategia postępowania Sacral roots schwannomas - treatment strategy M. Maliszewski, Z. Lorenc, W. Szopa, P. Ładziński Klasyfikacja złamań kręgosłupa wg. Oner`a vs. wg. Magerl a ocena znaczenia rezonansu magnetycznego w diagnostyce i podejmowaniu decyzji terapeutycznych w złamaniach kręgosłupa odcinka piersiowo-lędźwiowego na podstawie analizy 50 przypadków Oner's vs. Magerl's spinal fractures classification - the evaluation of the role of MRI in diagnostics and therapeutic decission making in the treatment of thoraco-lumbar fractures based on 50 cases analysis. Sz. Kaczor, W. Górecki, M. Ząbek Nieprawidłowe oceny wartości wyników badania mri kręgosłupa szyjnego w patogenezie niekórych zespołów bólowych okolicy szyjno-ramiennej Abnormal spinal MRI results in the pathogenesis of selected cervico-brachial pain syndromes W. Jarmundowicz, R. Załuski, K. Chmielak 6

7 Wyniki leczenia choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego metodą transplantacji autologicznych chondrocytów (ADCT- Autologous Disc-derived Chondrocyte Transplants) Outcome of lumbar disc disease treatment with Autologous Disc-derived Chondrocyte Transplants (ADCT) M. Glowacki, F. Abaaslam, D. Kolońska, A. Włuka, Z. Czernicki Leczenie operacyjne oponowych przetok tętniczo- żylnych rdzenia kręgowego Surgical treatment of spinal arterio-venous dural fistulae J. Wojciechowski, D. Dziedzic, P. Kunert, A. Nowak, A. Marchel Ocena wyników leczenia izolowanych złamań zęba obrotnika typu II za pomocą aparatu Halo i śruby Boehlera. The evaluation of outcomes of isolated type II odontoid fractures treated with Halo apparatus and Boehler's screw J. Poleszczuk, W. Orczyk, H. A. Kasprzak 7

8 Aula Collegium Maius Rzadkie guzy OUN/guzy pnia mózgu Rare CNS tumors/brain stem tumors Chair: M. Tatagiba, Z. Czernicki, Ch. Matula Strategy and Surgical Technique for Brainstem Gliomas in Adults and Children Prof. M. Tatagiba (Tübingen) Extended endoscopic approach for the intracranial skull base tumours Prof. Ch. Matula (Wien) Leczenie chirurgiczne dorosłych chorych z glejakami pnia mózgu Surgical treatment of adult brain stem gliomas K. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, A. Król, P. Adamczyk, H.Majchrzak, P. Ładzinski, L. Krawczyk Analiza genetycznych czynników prognostycznych w materiale biopsyjnym z nieoperacyjnych guzów okolicy pnia mózgu Analysis of genetic, prognostic factors in biopsy specimens from inoperable brain stem tumors J. Furtak, M. A. Lewandowska, Maciej Harat, T. Szylberg, Marek Harat Leczenie operacyjne struniaków kości krzyżowej: opis przypadków i przegląd piśmiennictwa Surgical treatment of sacral chordomas - case description and literature review R. Michalik, A. Pieńkowski, T. Mandat, S. Barszcz, H. Koziara, B. Królicki, P. Izdebski, W. Bonicki, P. Rutkowski Śródmózgowe ognisko neurosarkoidozy. Opis przypadku Intracerebral neurosarcioidosis - a case report M. Prokopienko, A. Marchel, E. Matyja, W. Grajkowska Pierwotny rak płaskonabłonkowy mózgu prezentacja dwóch przypadków Primary intracranial planoepthelial carcinoma - presentation of two cases B. Jarosz, R. Rola, K. Obszańska, M. Janczarek, A. Brzozowska, T. Trojanowski Pleomorphic xanthoastrocytomas treated in the Department of Neurosurgery and Neurotraumatology Jagiellonian University Medical College ( ) A. Wilk, R. Morga, M. Betlej, D. Ungeheuer, D. Adamek, M. Bosak, M. Moskała Torbiel szyszynki a torbielowaty guz szyszynki - złożony problem diagnostyczno-terapeutyczny Pineal cyst versus cystic pineal tumor - a complex diagnostic-therepeutic problem A. Podgórski, A. Koziarski, G. Zieliński Traktografia nerwu twarzowego w guzach kąta mostowo-móżdżkowego. Przegląd systamatyczny z meta-analizą. Facial nerve tractography in the treatment of cerebello-pontine angle tumors. Systematic review and meta-analysis T. Szmuda, P. Słoniewski 8

9 Aula Collegium Maius Neuromodulacja Neuromodulation Chair: M. Harat, M. Ząbek, J. Maciaczyk Recent advances in DBS Dr W. Hamel (Hamburg) Burst a novel modality in spinal cord stimulation Dr G. de Carolis (Pisa) Ocena skuteczności stałoprądowej stymulacji głębokiej mózgu w hiperkinetycznych zaburzeniach ruchowych - doświadczenia własne Evaluation of efficacy of constant-current deep brain stimulation in hyperkinetic motor disorders - own experience Dr W. Libionka (Gdańsk) Odległa ocena skuteczności stymulacji stałoprądowej jądra niskowzgórzowego w chorobie Parkinsona - doświadczenia własne Long-term effects of constant-current subthalamic nucleus stimulation in Parkinson disease - own experience Dr W. Libionka (Gdańsk) Wyniki leczenia chorych z patologiczną agresją, oporną na leczenie zachowawcze, metodą głębokiej stymulacji mózgu - opis dwóch przypadków Treatment of pathological, conservative treatment-resistant agression with deep brain stimulation - presentation of 2 cases M. Harat, M. Rudaś, P. Zieliński Complication Rates Of Percutaneously Implanted Leads For Scs After A Trial Phase: 5-year Follow-up J. Maciaczyk, G. Bara, P. Slotty, J. Vesper Long-term observation of the quality of life in patients with Parkinson s Disease after DBS therapy A. Cegiełkowska, K. Obszańska, T. Trojanowski Wykorzystanie metody mocap (motion capture) w ocenie ilościowej objawów motorycznych u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych stereotaktyczną głęboką stymulacją mózgu (DBS) Motion capture technique for quantitative evaluation of motor signs in patients with Parkinson disease treated with stereotactic deep brain stimulation B. Kapustka, K. Kubicki, R. Sordyl, M. Stawarz, M. Boczarska-Jedynak, A. Polański, K. Wojciechowski, A. Przybyszewski, M. Hofman, T. Jamróz, W. Masarczyk, Z. Ślosarek, P. Bażowski, S. Kwiek Ocena jakości życia w zaawansowanej chorobie Parkinsona po obustronnej stymulacji jąder niskowzgórzowych z 2 letnim okresem pooperacyjnym Quality of life evaluation in patients with advanced Parkinson disease treated with bilateral subthalamic nucleus stimulation - a 2 year follow up M. Sobstyl, M. Ząbek, Z. Mossakowski, A. Zaczyński 9

10 ECG changes during vagal nerve stimulation K. Obszańska, B. Obszański, K. Gil, R. Rola, A. Kleinrok, T. Trojanowski Śródmózgowy zapis EEG w celu mapowania jądra przedniego wzgórza u chorych z padaczką lekooporną leczonych za pomocą głębokiej stymulacji mózgu Intracerebral EEG for anterior thalamic nucleus mapping in patients treated with deep brain stimulation for drug-resistant epilepsy M. Hupało, D. J. Jaskólski Skuteczność stymulacji warstwy niepewnej w drżeniu nie odpowiadającym na stymulację wzgórza Zona incerta stimulation efficacy for tremor resistant to thalamic stimulation W. Libionka, M. Woźnica, K. Dzięgiel, S. Adamski, Ł. Grabarczyk, W. Maksymowicz, W. Kloc Complex neuromodulative treatment of generalized dystonia H. Koziara, K. Szalecki, E. Soltan, B. Krolicki, W. Bonicki, T. Mandat Głęboka stymulacja mózgu w zespole Touretta: opis serii przypadków Deep brain stimulation for Tourette's syndrome - case series P. Sokal, M. Harat, M. Rudaś, P. Zieliński, M. Rusinek Ocena jakości życia pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa po zastosowaniu neurostymulacji rdzeniowej (SCS) Quality of life evaluation in patients with chronic back pain treated with spinal cord stimulation (SCS) A. Mosiewicz, E. Rutkowska, M. Matacz, B. Mosiewicz, R. Kaczmarczyk, T. Trojanowski Predictability of Dorsal Root Ganglion Stimulation Via Prior PRI Injection And RF Stimulation For The Treatment Of Peripheral Neuropathies J. Maciaczyk, G. Bara, P. Slotty, J. Vesper 10

11 Aula Collegium Maius Choroby naczyniowe mózgu CNS vascular diseases Chair: V. Seifert, T. Trojanowski, P. Słoniewski Treatment of Ruptured Intracranial Aneurysms: Equipoise in the Endovascular Era The Neurosurgical Perspective Prof. V. Seifert (Frankfurt am Main) Endovascular options in treatment of giant brain aneuryms the use of flow-diversion devices Doc. M. Szajner (Lublin) Biofluid dynamics and computational simulations in the treatment planning of cranial base aneurysms J. Kiwit, A. Spuler Predictors for intracranial aneurysms recanalisation after endovascular treatment K. Wiśniewski, D. J. Jaskólski Wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków tętnicy podstawnej The effects of endovascular treatment of basilar artery aneurysms P. Kunert, T. Dziedzic, P. Krych, J. Wojciechowski, J. Żyłkowski, M. Jaworski, A. Marchel Skuteczność leczenia endowaskularnego tętniaków tętnicy podstawnej doświadczenia jednoośrodkowe The efficacy of endovascular treatment of basilar artery aneurysms - a single centre experience W. Kociemba, S. Smól, A. Dąbrowski, R. Piestrzeniewicz, P. Czyżewski, T. Blok, M. Wieloch, J. Smól Niepęknięte tętniaki wewnątrzczaszkowe odległe wyniki zróżnicowanego postępowania Unruptured intracranial aneurysms- long term effects of multimodal treatment P. Kunert, K. Wójtowicz, P. Krych, T. Dziedzic, M. Bielecki, J. Wojciechowski, J. Żyłkowski, M. Jaworski, A. Marchel Early surgical removal of migrated coil/stent after failed embolization of intracranial aneurysm G. Turek, J. Kochanowicz, A. Lewszuk, T. Lysoń, J. Zielińska-Turek, J. Chwiesko, Z. Mariak Znaczenie kliniczne wybranych parametrów hemodynamicznych u chorych z rozpoznanym naczyniakiem tętniczo-żylnym mózgu Clinical importance of selected hemodynamic parameters in patients with arterio-venous malformations M. Tymowski, W. Kaspera, P. Larysz, A. Hebda, M. Kopera, P. Ładziński Predictors of multiple-stage embolization for ateroivenous malformations R. M. Krzyżewski, J. Polak, K. Stachura, M. Krupa, T. J. Popiela, P. Brzegowy, A. Kot, A. Kossowska, M. Moskała 11

12 Analiza wczesnych wyników leczenia u pacjentów z tętniakiem tętnicy łączącej przedniej mózgu leczonych metodą chirurgiczną lub wewnątrznaczyniową. Analysis of early outcome measures in patients treated surgically or endovascularly for anterior communicating artery aneurysms B. Kapustka, T. Jamróz, M. Hofman, W. Masarczyk, M. Korzekwa, P. Bażowski, J. Baron, S. Kwiek Skuteczne uszczelnienie przy użyciu gąbki kolagenowo-fibrynowej jako strategia ratunkowa w mikrochirurgii tętniaków wewnątrzczaszkowych demonstracja przypadku i przegląd metod stosowanych w incydentalnym rozdarciu pnia tętnicy wewnątrzczaszkowej Efficient emergency sealing with colagen-fibring sponge in intracranial aneurysms microsurgery - case presentation and a review of treatment strategies for incidental intracranial artery rupture D. Łątka, B. Maj, G. Miękisiak 12

13 Aula Collegium Maius Neurochirurgia dziecięca Paediatric neurosurgery Chair: M. Roszkowski, M. Mandera, S. Kwiatkowski Childhood craniopharyngioma - current trends and concepts in therapy Prof. Roszkowski (Warszawa) Hydrocephalus Valves Classification and Trends Prof. A. Aschoff, V. Barbara Craniopharyngioma in children Katowice experience Prof. M. Mandera, M. Kalina Wyniki leczenia padaczki guzów przyśrodkowej części płata skroniowego u dzieci Outcome of mesial temporal lobe tumors treatment in children P. Kowalczyk, P. Daszkiewicz, M. Roszkowski Ocena ekspresji mikrorna w wyściółczakach wieku dziecięcego w odniesieniu do stopnia złośliwości nowotworu i rokowania MicroRNA expression in childhood ependymomas in relation to tumor malignancy and prognosis M. Zakrzewska, W. Fendler, K. Zakrzewski, W. Grajkowska, B. Dembowska-Bagińska, I. Filipek, P. P. Liberski Postnatal neurosurgical interventions in the first year of life after fetoscopic surgery for spina bifida M. Kołodziej, K. Graf, F. Wanis, M. Reinges, E. Uhl Spring-assisted surgery dynamiczna korekcja długogłowia. Doświadczenia własne D. Szymkowicz-Kudełko, P. Daszkiewicz, A. Świąder-Leśniak, H. Kołodziejczyk, M. Roszkowski Ocena przydatności fazowo kontrastowego rezonansu magnetycznego w diagnostyce przewlekłego komunikującego wodogłowia u dzieci. Doniesienie wstępne Evaluation of phase-contrast MRI usefulness as a diagnostic tool in chronic communicating hydrocephalus in children. Preliminary communication E. Nowosławska, D. Gwizdała, D. Barańska, P. Grzelak, M. Podgórski, K. Zakrzewski, W. Mikołajczyk-Wieczorek, B. Polis, J. Krawczyk, W. Szymański, A. Kogut, M. Stasiołek, D. Sokołowska, L. Polis Rak splotu naczyniówkowego u dzieci optymalna strategia leczenia Choroid plexus carcinoma in children - optimal treatment strategy M. Mandera, G. Sobol, M. Linart, E. Lazar Cushing`s disease in children results of the transsphenoidal surgery G. Zieliński, Przemysław Witek Glejaki wielopostaciowe - wielki problem małych pacjentów Glioblastoma multiforme - a big problem for small patients P. Piątek, M. Wenio, St. Kwiatkowski, O. Milczarek 13

14 Wodniaki podtwardówkowe u dzieci Subdural hygromas in children A. Kogut, E. Nowosławska, W. Mikołajczyk, J. Krawczyk, K. Zakrzewski, B. Polis, M. Polis, M. Staniszewska, L. Polis Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w interdyscyplinarnym leczeniu złożonych kraniosynostoz syndromicznych prezentacja metod oraz wstępne wyniki leczenia Distractive osteogenesis implementation in multidisciplinary treatment of complex syndromic craniosynostoses - presentation of methodology and initial outcome D. Larysz, K. Dowgierd, P. Larysz, M. Mandera 14

15 Aula Collegium Maius Guzy okołosiodłowe/radiochirurgia w guzach OUN Parasellar tumors/srs in CNS tumors Chair: R. Fahlbusch, D. Jaskólski, W. Libert Complications avoidance and patients selection in sellar and parasellar tumours Prof. R. Falbusch (Erlangen/Hannover) Stereotactic radiosurgery for the treatment of skull base or posterior fossa tumors Prof. J. Voges (Magdeburg) Współczesne aspekty leczenia operacyjnego guzów przysadki Current aspects of parasellar surgeries Doc. R. Czepko (Kraków) Ocena przydatności śródoperacyjnego monitorowania nerwów: okoruchowego i odwodzącego w leczeniu guzów zatoki jamistej i jej otoczenia Applicability of intraoperative nerve monitoring (oculomotor and abducens) in treating tumors of cavernous sinus area P. Adamczyk, P. Ładziński, M. Tymowski, K. Majchrzak, W. Kaspera Przydatność markerów proliferacyjnych komórek ; mcm2, p53, Ki67 w określeniu inwazyjności gruczolaków przysadki typu somatotropinoma powodujących akromegalię Applicability of proliferative cell markers (mcm2, p53, Ki67) in staging somatotropinomas causing acromegaly R. Kułakowski, W.Liebert, A. Piotrowska, J. Szymaś, J. Waligórska-Stachura, E. Kaczmarek, M. Partyka Wyniki leczenia operacyjnego struniaków stoku i złącza czaszkowo szyjnego z dostępu przeznosowego metodą endoskopową Results of surgical treatment for clival and atlanto-cervical chordomas via endoscopic transnasal approach J. Kunicki, R. Michalik, P. Poppe, W. Bonicki Three cases of ectopic sphenoid sinus pituitary adenoma E. Bobeff, K. Wiśniewski, St. Andrzejak, T. Papierz, W. Papierz, L. Stefańczyk, D. Jaskólski Zaburzenia genetyczne w przypadku rodzinnego występowania gruczolaków przysadki mózgowej Genetic abnormalities in familial pituitary adenomas R. Kaczmarczyk, J. Kocki, A. Mosiewicz, T. Trojanowski Nadprodukcja prolaktyny a procesy poznawcze u pacjentów z gruczolakami przysadki mózgowej Hyperproduction of prolactin vs cognitive processes in patients with pituitary adenomas A. Bala, E. Łojek, A. Marchel Endoskopowe rozszerzone dostępy przeznosowe, przezklinowe w leczeniu chorych z oponiakami okolicy nadsiodłowej - wyniki Expanded endoscopic transnasal and transsphenoidal approaches in patients with suprasellar meningiomas J. Kunicki, P. Poppe, H. Koziara, W. Bonicki 15

16 Aula Collegium Maius Sesja młodych neurochirurgów Young neurosurgeons session Chair: A. Marchel, H. Majchrzak, I. Kojder Infekcja salmonella enteritidis po zabiegu usunięcia wyściółczaka anaplastycznego - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Salmonella enteritidis infection after excision of anaplastic ependymoma case report and literature review J. Miodoński, W. Marcol, B. Kapustka, P. Chodakowski, T. Wysokiński Monitorowanie neurofizjologiczne operacji guzów wyspy Neurophysiological monitoring of insular tumors J. Rakowska Przednia lędźwiowa stabilizacja międzytrzonowa (ALIF) biomechaniczne wyniki leczenia, doświadczenia własne. Anterior lumbar interbody fusion (ALIF) - biomechanical results and own experiences G. Kiwic, Z. Ślosarek, B. Kapustka, M. Ostry, K. Paruzel, P. Chodakowski, T. Wysokiński Korzyści leczenia chirurgicznego przerzutów raka płuc do mózgu Benefits of surgical treatment for brain metastases from lungs Z. Ślosarek, B. Kapustka, D. Pawlus, M. Dworak, M. Ostry, P. Bażowski, S. Kwiek Dysembrioplastyczny guz neuroepitelialny (DNET) w materiale kliniki neurochirurgii i neurotraumatologii su kraków w latach Dysembryoplastic neuroepithelial tumor (DNET) in material of Neurosugery Department in Cracow D. Ungeheuer, R. Morga, D. Adamek, K. Stachura, M. Moskała Zmiany modic a i ich związek z objawami klinicznymi u chorych operowanych z powodu dyskopati lędżwiowej Modic changes and their relation to clinical symptoms after surgeries for lumbar discopathy J. Kościński, M. Walkowiak Tętniak tętnicy korzeniowej imitujący nowotwór kanału kręgowego Aneurysm of radicular artery imitating spinal canal tumor A. Stanuszek, W. Chrobak Trans-f1 czy trans-f2 które dojście do komory bocznej niszczy więcej włókien istoty białej? Trans-f1 or trans-f2 - which approach to lateral ventricle destroys more white matter fibers? T. Szmuda, P. Słoniewski, M. Krakowiak, J. Dzierżanowski Które miejsca nacięcia skóry przy dostępie do kręgosłupa lędźwiowego preferują pacjenci: krótkie paramedialne (małoinwazyjne) czy dłuższe pośrodkowe (klasyczne)? Which skin incision site is preferred by patients: short paramedian (minimally invasive) or longer midline? T. Szmuda, P. Słoniewski 16

17 Zwężenie zatoki poprzecznej jako przyczyna łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego Transverse sinus stenosis as a cause of mild intracranial hypertension J. Wojciechowski Ciężkie urazy kręgosłupa szyjnego u małych dzieci - opis przypadku i przegląd literatury Severe injuries of cervical spine in small children - case report and literature review P. Piątek, St. Kwiatkowski, Z. Kawecki, O. Milczarek Ocena ekspresji wybranych czynników hipoksji na poziome mrna w oponiakach wewnątrzczaszkowych Expression of selected mrna hypoxia factors in intracranial meningiomas B. Tyzo, A. Odrzywolski, M. Kiełbus, R. Rola, T. Trojanowski Ocena skutecznośći stymulacji nerwu piszczelowego w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego stóp Efficacy of tibial nerve stimulation in treating peripheral neuropathic pain of feet S. Kierońska, M. Harat, P. Sokal, P. Zieliński 17

18 Aula Collegium Maius Varia Various Jak poprawić efektywność kosztowa oddziału neurochirurgicznego How to make a neurosurgical department more financially effective? Dr M. Wesołowski Ocena aspektów ekonomicznych procedur neurochirurgicznych refinansowanych przez N.F.Z. w Oddziale Neurochirurgicznym szpitala prywatnego. Assessment of economic aspects of neurosurgical procedures refinanced by National Health Fund (NFZ) in a private neurosurgical department Doc. R. Czepko Nowoczesne technologie a efektywność ekonomiczna oddziału neurochirurgii prezentacja własnych doświadczeń Modern technologies vs economical efficacy of a neurosurgical department - own experiences Dr D. Łątka Chair: P. Ładziński, Z. Mariak, P. Bażowski Varia I Missing quantification in decompressive craniectomies methodological failures of craniotomy-studies A. Aschoff, H. Luana, G. Karsten Failures of the Destiny-2-Study A. Aschoff Modeling the surgical procedure of decompressive craniectomy in the mouse model of closed head injury J. Szczygielski MD, A. E. Mautes MD, PhD, A. Müller MD, Ch. Sippl MD, V. Hubertus, E. Kruchten, C. Glameanu, K. Schwerdtfeger MD, PhD, W-I. Steudel MD, PhD, J. Oertel MD, PhD Protezy kości czaszki z plecionki polipropylenowo - poliestrowej formowanej indywidualnie na podstawie tomografii komputerowej przypadków pacjentów z ubytkami kości czaszki operowanych w latach w 5 polskich ośrodkach klinicznych Skull polipropylen-poliester prosthesis formed individually based on computed tomography 245 cases treated in in 5 Polish clinical centers P. Kasprzak, J. Jaskólski, M. Harat, B. Kwinta, M. Moskała, J. Polak, Z. Siedlecki, F. Stoma, T. Trojanowski Zastosowanie radiochirurgicznej talamotomii gamma knife w leczeniu drżenia. Radiosurgical gamma knife thalamotomy in treating tremor S. M. Dzierzęcki, M. Ząbek, K. Dyttus-Cybulok, D. Kiprian, A. Jarząbski, M. Niemiec 18

19 Robotyczna radiochirurgia Cyberknife w leczeniu oponiaków wewnątrzczaszkowych Robotical Cyberknife radiosurgery in treating intracranial meningiomas W. Koszewski, E. Skrocki, N. Piotrkowicz, D. Tyc-Szczepaniak, E. Korab-Chrzanowska, K. Pędziwiatr Guzy konara dolnego móżdżku i grzbietowej części rdzenia przedłużonego Tumors of inferior cerebellar peduncle and dorsal medulla oblongata H. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, K. Majchrzak, M. Tymowski, A. Król, P. Ładzinski, L. Krawczyk Varia II Termowizja w neurochirurgii Termovision in neurosurgery Z. Czernicki, M. Kastek, M. Zębala, K. Kaczmarska, T. Piątkowski, H. Polakowski Obrazowanie tensora dyfuzji (dti) w diagnostyce różnicowej wodogłowia normotensyjnego i zaniku mózgu Diffusion tensor imaging (dti) in differential diagnosis for normal pressure hydrocephalus and cerebral atrophy E. Szczepek, L. Czerwosz, J. Jurkiewicz, Z. Czernicki, W. Koszewski Endoscopic surgery of the orbit T. Lyson, A. Sieskiewicz, G. Turek, B. Piszczatowski, M. Rogowski, Z. Mariak Oponiaki tylnej ściany piramidy kości skroniowej: słuch i funkcja nerwu twarzowego po leczeniu operacyjnym Meningiomas of posterior part of petrous pyramid: hearing and facial nerve function after surgery A. Nowak, T. Dziedzic, A. Marchel Wykorzystanie sub-populacji CD271+ mezenchymalnych komórek macierzystych w regeneracji krążków międzykręgowych Use of CD271+ mesenchymal stem cells in regeneration of intervertebral discs K. Jezierska-Woźniak, A. Habich, J. Wojtkiewicz, P. Walczak, P. Wojtacha, W. Maksymowicz, M. Barczewska Zastosownie nowoczesnych technik neuroradiologii wewnątrznaczyniowej w implantacj drenu dosercowego zastawki komorowo-przedsionkowej u pacjenta z powikłanami po wielokrotnych operacjach z powodu wodogłowia Use of modern neuroradiological endovascular techniques in placement of atrial catheter for ventriculoatrial shunt in a patient with complications after multiple procedures for hydrocephalus T. A. Szczepański, J. Garcarek, W. Jarmundowicz Nowoczesne narzędzie do transekcji nerwów obwodowych i tkanek miękkich nóż powlekany bioaktywną nanopowłoką węglowo-azotowo-tytanową Modern instrument to transect peripheral nerves and soft tissues - knife coated in bioactive nanolayer J. Miodoński, W. Marcol Wyniki leczenia operacyjnego chirurgii glejaka wspomaganej fluorescencją kwasu 5-aminolewulinowego Results of glioma fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid T. Szmuda, P. Słoniewski 19

POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII Nowotwory wewnątrzczaszkowe"

POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII Nowotwory wewnątrzczaszkowe POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII Nowotwory wewnątrzczaszkowe" Olsztyn 10-15. 05. 2015 Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Polskiej Szkoły Neurochirurgii, która odbędzie się

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII

POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII Neurotraumatologia, neurochirurgia dziecięca, neurochirurgia czynnościowa i stereotaktyczna Olsztyn 24-29.04.2016 Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Polska Szkoła Neurochirurgii 2014r. Choroby naczyniowe OUN. Kurs specjalizacyjny obowiązkowy, w ramach programu specjalizacji

P R O G R A M. Polska Szkoła Neurochirurgii 2014r. Choroby naczyniowe OUN. Kurs specjalizacyjny obowiązkowy, w ramach programu specjalizacji P R O G R A M Polska Szkoła Neurochirurgii 2014r Choroby naczyniowe OUN Kurs specjalizacyjny obowiązkowy, w ramach programu specjalizacji 11 maja (niedziela) 17:00 Otwarcie Szkoły 18:00 Wykład Mistrza

Bardziej szczegółowo

Gamma Knife bezinwazyjna alternatywa dla leczenia operacyjnego guzów wewnątrzczaszkowych oraz innych patologii mózgu

Gamma Knife bezinwazyjna alternatywa dla leczenia operacyjnego guzów wewnątrzczaszkowych oraz innych patologii mózgu Gamma Knife bezinwazyjna alternatywa dla leczenia operacyjnego guzów wewnątrzczaszkowych oraz innych patologii mózgu Leszek Lombarski Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP, Warszawa Stereotaksja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM.

Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM. Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM. Zajęcia z neurochirurgii odbywają się na VI roku studiów na Wydziale Lekarskim PAM. Program i obejmuje 18 godzin w tym 10 godzin ćwiczeń i 8

Bardziej szczegółowo

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek Czwartek, 05 listopada 2009 Program 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek 10.45 11.00 Przerwa na kawę Sesja I 11.00 14.00 Przewodniczą: E.

Bardziej szczegółowo

Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu

Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu Tumors of posterior fossa in material of Pediatric Neurologial Surgery in Poznań Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16

spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16 spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16 1. Rozwój i podział układu nerwowego Janusz Moryś... 17 1.1. Rozwój rdzenia kręgowego... 17

Bardziej szczegółowo

Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci

Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci Choroid plexus papilloma in children Krzysztof Jarmusz, Zdzis³aw Huber, Pawe³ Ma³asiak, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzy ewski z Katedry i Kliniki Chirurgii,

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

ABSTRACTS. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie

ABSTRACTS. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie Lublin, 23-26 September 2015, Collegium Maius ABSTRACTS www.42zptn.pl CONTENTS Current Concepts in the

Bardziej szczegółowo

SPONSORZY GŁÓWNI WYSTAWCY

SPONSORZY GŁÓWNI WYSTAWCY U SPONSORZY GŁÓWNI WYSTAWCY Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie witamy w Białymstoku uczestników i gości V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII

Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII Program dla lekarzy posiadających specjalizcję I stopnia z neurochirurgi Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

Zakręt czołowy środkowy (gyrus frontalis medius)

Zakręt czołowy środkowy (gyrus frontalis medius) Zakręt czołowy środkowy (gyrus frontalis medius) Glowa jądra ogoniastego (head of caudate nucleus) Nerwy wzrokowe (optic nerves) Tętnica środkowa mózgu (middle cerebral artery) Zbiornik skrzyżowania (chiasmatic

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII

Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII Program podstawowy dla lekarzy rozpoczynających specjalizację od początku Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego

Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego Adam Pala Oddział Schorzeń i Urazów Kręgosłupa Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE W SZPICZAKU MNOGIM - radioterapia,

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

Lek. Andrzej Kurza. Oddział Neurochirurgii Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław

Lek. Andrzej Kurza. Oddział Neurochirurgii Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław Lek. Andrzej Kurza Oddział Neurochirurgii Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław Odległa ocena wyników leczenia ubytków kości pokrywy czaszki z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BOOK. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie

PROGRAM BOOK. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie Lublin, 23-26 September 2015, Collegium Maius PROGRAM BOOK www.42zptn.pl SPONSOR PLATYNOWY SPONSOR SREBRNY

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowy Zjazd PTChK Zakopane, 11-13 październik 2012

IV Międzynarodowy Zjazd PTChK Zakopane, 11-13 październik 2012 IV Międzynarodowy Zjazd PTChK Zakopane, 11-13 październik 2012 Program Zjazdu CZWARTEK - THURSDAY 11.10.2012 r. Pokaz filmów tematycznych i dyskusja Godz. 14 00 16 30, Sala konferencyjna Giewont Moderatorzy

Bardziej szczegółowo

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1 Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Bardziej szczegółowo

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Nazwa procedury medycznej Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru Amygdalohippocampotomia Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego Artrodeza kręgu C2 lub niżej

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Tematy seminariów z Neurologii dla V roku Kierunku Lekarskiego realizowane w Klinice Neurochirurgii:

Tematy seminariów z Neurologii dla V roku Kierunku Lekarskiego realizowane w Klinice Neurochirurgii: Tematyka zajęć i zaliczenie z Neurologii - plik pdf do pobrania Neurochirurgia Do zajęć seminaryjnych student jest zobowiązany przygotować wiedzę teoretyczną zgodnie ze słowami kluczowymi do danego tematu.

Bardziej szczegółowo

www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa

www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa Dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM Prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Występują one w przebiegu wad tworzenia się tzw. struny grzbietowej ( rozwoju kręgosłupa i rdzenia). Określane są inaczej terminem dysrafii. Wady te przyjmują postać: rozszczepu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Neurochirurgia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

8:45 Powitanie uczestników Welcome Kański Andrzej, Łazowski Tomasz

8:45 Powitanie uczestników Welcome Kański Andrzej, Łazowski Tomasz Program Programme Środa 05.10.2016 Wednesday 05.10.2016 8:00-8:45 rejestracja uczestników 8:45 Powitanie uczestników Welcome Kański Andrzej, Łazowski Tomasz 09:00-10:30 The principles of antibiotic tratment

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Oddział IV - procedury lecznicze

Oddział IV - procedury lecznicze Oddział IV - procedury lecznicze W naszym oddziale stale wprowadzamy nowe techniki operacyjne i nowe rozwiązania techniczne. Poniżej nieco informacji o niektórych z stosowanych metod operacyjnych. W leczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015 CHRAPANIE IV MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 28 listopada 2015 SLEEP APNEA & 4 th INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 28 th November 2015 PROGRAM CHRAPANIE 8:00 10:30 Sobota, 28 listopada 2015 Moderator:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii 1. Adres jednostki: Adres:60-355 Poznań, Przybyszewskiego 49 Tel. /Fax 61-869 14

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp Spis treści Spis Autorów Wstęp ROZDZIAŁ 1 Metabolizm w chirurgii 1.1. Informacje wstępne...1 1.2. Podział ustroju...1 1.3. Prawa równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej...2 1.4. Skład elektrolitowy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Lek. Szymon Wałejko, dr hab. med. Tomasz Mazurek, lek. Andrzej Klapkowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Nowotwory pierwotne i przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego - diagnostyka różnicowa

Nowotwory pierwotne i przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego - diagnostyka różnicowa Nowotwory pierwotne i przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego - diagnostyka różnicowa Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN) rozwijają się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Mogą być pierwotne

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 Grupa Voxel

Październik 2013 Grupa Voxel Październik 2013 Grupa Voxel GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne ie mózgowia - traktografia DTI RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO

METODYKA BADAŃ MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO KURS Rezonans magnetyczny w neuroradiologii Wrocław 2-3.12.2016 METODYKA BADAŃ MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO Marek SĄSIADEK Zakład Radiologii Ogólnej i Zabiegowej i Neuroradiologii Katedra Radiologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZASADY WYKONYWANIA REGIONALNYCH BLOKAD NERWÓW. Przedmowa... Przedmowa do wydania polskiego... Wstęp... Autorzy...

Spis treści ZASADY WYKONYWANIA REGIONALNYCH BLOKAD NERWÓW. Przedmowa... Przedmowa do wydania polskiego... Wstęp... Autorzy... Spis treści Przedmowa................................................ Przedmowa do wydania polskiego.............................. Wstęp.................................................... Autorzy...................................................

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 1 Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy Kierownik: dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w NEUROCHIRURGII Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym Warszawa 2003 Program specjalizacji przygotowany został przez komisję

Bardziej szczegółowo

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Neurologia Organizacja i wycena świadczeń Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Choroby neurologiczne wg. WHO Bardzo wysokie wskażniki rozpowszechnienia aktualnie na świecie u miliarda

Bardziej szczegółowo

2013-06-01 WARUNKI ANATOMICZNE DOJŚĆ OPERACYJNYCH DO OCZODOŁU W ASPEKCIE KLINICZNYM. Znaczenie kliniczne projektu CEL PRACY

2013-06-01 WARUNKI ANATOMICZNE DOJŚĆ OPERACYJNYCH DO OCZODOŁU W ASPEKCIE KLINICZNYM. Znaczenie kliniczne projektu CEL PRACY WARUNKI ANATOMICZNE DOJŚĆ OPERACYJNYCH DO OCZODOŁU W ASPEKCIE KLINICZNYM Natalia Dowgiałło Katarzyna Stańska Studenckie Koło Anatomiczne, opiekun: dr n. med. Anna Żurada Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 a 14 tc. ocena kształtu czaszki, sierpu mózgu, splotów naczyniówkowych komór bocznych ocena kręgosłupa

Badanie ultrasonograficzne między 11 a 14 tc. ocena kształtu czaszki, sierpu mózgu, splotów naczyniówkowych komór bocznych ocena kręgosłupa Ocena układu nerwowego u płodu w świetle Rekomendacji Sekcji USG PTG Wykonanie trzech przesiewowych badań ultrasonograficznych w ciąży: przed 10 tygodniem ciąży 11 14 tydzień ciąży 18 24 tydzień ciąży

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w NEUROCHIRURGII Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia Warszawa 2003 Program specjalizacji dla lekarzy posiadających

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 1. Wybrane aspekty jakości życia chorych w pierwszej fazie choroby Parkinsona 2. Wiedza pacjentów

Bardziej szczegółowo

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży?

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży? FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO ANATOMICZNE 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA: KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome

Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome Ortopedika oferuje kompleksowe leczenie schorzeń kręgosłupa szyjnego, od farmakoterapii i fizjoterapii,

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/0 z dnia 0.0.0r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

lek Magdalena Puławska-Stalmach STRESZCZENIE

lek Magdalena Puławska-Stalmach STRESZCZENIE lek Magdalena Puławska-Stalmach tytuł pracy: Kliniczne i radiologiczne aspekty tętniaków wewnątrzczaszkowych a wybór metody leczenia STRESZCZENIE Tętniak to miejscowe, nieprawidłowe poszerzenie światła

Bardziej szczegółowo

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII Spis treści CHIRURGIA NARZĄDOWA... 1005 51. Nowotwory układu pokarmowego... 1007 51.1. Nowotwory przełyku Andrzej W. Szawłowski... 1007 51.1.1. Wstęp... 1007 51.1.2. Patologia... 1008 51.1.3. Rozpoznanie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu 2. Deformacje i malformacje kręgosłupa

Spis treści tomu 2. Deformacje i malformacje kręgosłupa VI Spis treści tomu 2 Deformacje i malformacje kręgosłupa 23 Skolioza idiopatyczna Mathias Haefeli, Kan Min Epidemiologia.............................. 647 Patogeneza................................. 649

Bardziej szczegółowo

R_02 10-04-15 18:07 Page 103 Krytyczne spojrzenie 103

R_02 10-04-15 18:07 Page 103 Krytyczne spojrzenie 103 Krytyczne spojrzenie 103 ODPOWIEDZI PRZYPADEK 104 104 R_02 10-04-15 18:07 Page 105 P R Z Y P A D E K 51 1. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie? 2. Jaką lokalizację przerzutów ze względu na

Bardziej szczegółowo

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013 SLEEP APNEA & SNORING 2013 for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 7 th December 2013 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW II MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 7 grudnia 2013 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku.

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku. WSTĘP Technika PET, obok MRI, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod obrazowych w medycynie. Przełomowymi wydarzeniami w rozwoju PET było wprowadzenie wielorzędowych gamma kamer,

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 11 Bożydar Latkowski Antoni Prusiński. Wprowadzenie 12 Antoni Prusiński. Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21

Przedmowa 11 Bożydar Latkowski Antoni Prusiński. Wprowadzenie 12 Antoni Prusiński. Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21 Spis treści Przedmowa 11 Wprowadzenie 12 Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21 1. ABC anatomii i fizjologii narządu przedsionkowego jako obwodowego receptora układu równowagi 22 2. Badanie otoneurologiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ogólne zasady osteosyntezy. 1 Podstawy zespoleń kostnych. Słowo wstępne... VII J. SCHATZKER... 3

Spis treści. Ogólne zasady osteosyntezy. 1 Podstawy zespoleń kostnych. Słowo wstępne... VII J. SCHATZKER... 3 IX Słowo wstępne........................................................................ VII Część I Ogólne zasady osteosyntezy 1 Podstawy zespoleń kostnych J. SCHATZKER....................................................................

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Definicja - 1 Dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy z etapów choroby zwyrodnieniowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży P R O G R A M

Instytut Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży P R O G R A M Instytut Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży P R O G R A M PROGRAM RAMOWY - 24 listopada 2010 (środa) 12:00-14:00 Warsztaty chirurgiczne część

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MR / ANATOMIA MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO

METODYKA BADAŃ MR / ANATOMIA MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO KURS Rezonans magnetyczny w neuroradiologii Wrocław 21-22.04.2017 METODYKA BADAŃ MR / ANATOMIA MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO Marek SĄSIADEK Zakład Radiologii Ogólnej i Zabiegowej i Neuroradiologii Katedra

Bardziej szczegółowo

Oferta zabiegów neurochirurgicznych Cennik skrócony

Oferta zabiegów neurochirurgicznych Cennik skrócony 2017 Pełen cennik dostępny na stronie www.neurochirurgwroclaw.com.pl w zakładce operacje Oferta zabiegów neurochirurgicznych Cennik skrócony 2017-01-01 LP Opis Cena PLN od Konsultacje neurochirurgiczne

Bardziej szczegółowo

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU Tytuł kursu: Ratownictwo medyczne dzień I 19.06.2017 Powitanie uczestników i omówienie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja badań medycznych według EBM (medycyny opartej na dowodach naukowych) poziomy wiarygodności... 613 Wykaz skrótów... 613

Ewaluacja badań medycznych według EBM (medycyny opartej na dowodach naukowych) poziomy wiarygodności... 613 Wykaz skrótów... 613 IX 1. MECHANIZMY POWSTAWANIA BÓLU Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski... 1 Patomechanizm bólu ostrego... 3 Patomechanizm bólu przewlekłego... 9 Ból neuropatyczny... 10 Ośrodkowa sensytyzacja... 15 2. METODY

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA 11. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Laura Wołowicka... 3 Wybrane informacje demograficzne... 3 Światowe tendencje demograficzne... 4 Europejskie badania demograficzne...

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Tom ELSEV IER URRAN&PARTNER REHABILITACJA MEDYCZNA A N D R ZE JA KWOLKA

Tom ELSEV IER URRAN&PARTNER REHABILITACJA MEDYCZNA A N D R ZE JA KWOLKA ELSEV IER URRAN&PARTNER Tom REHABILITACJA MEDYCZNA A N D R ZE JA KWOLKA W y d a n i e d r u g i e D ono o o Pod redakcją Andrzeja Kwolka Tom li Rehabilitacja kliniczna Wydanie drugie ELSEY IER URBAN&rPARTNER

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA:

Bardziej szczegółowo

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o.

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Oferujemy leczenie bólu bez względu na jego pochodzenie i przyczyny AZ MED Informacje ogólne W zakresie działaności AZ MED Sp. z o.o. działają poradnie: leczenia bólu (neurologia,ortopedia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19 Przedmowa Barbara Czerska.................................. 11 Autorzy.................................................... 17 Wykaz skrótów.............................................. 19 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Aorta piersiowa i brzuszna Tętnice kończyn dolnych Tętnice kończyn górnych Tętnice dogłowowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Patologii Ogólnej i Neuropatologii, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny

Pracownia Patologii Ogólnej i Neuropatologii, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny POZAGONADALNE I POZACZASZKOWE GUZY GERMINALNE (EXTRAGONADAL GERM CELL TUMOR) Ewa IŜycka-Świeszewska Pracownia Patologii Ogólnej i Neuropatologii, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny 1.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

7 Rehabilitacja. w neurochirurgii. 7.1. Anatomia topograficzna. Włodzimierz Jarmundowicz, Małgorzata Mraz

7 Rehabilitacja. w neurochirurgii. 7.1. Anatomia topograficzna. Włodzimierz Jarmundowicz, Małgorzata Mraz 7 Rehabilitacja w neurochirurgii Włodzimierz Jarmundowicz, Małgorzata Mraz Przedmiotem zainteresowania neurochirurgii są choroby i uszkodzenia urazowe tak ważnych i szczególnie wrażliwych struktur, jakimi

Bardziej szczegółowo

Nerwiakowłókniakowatość typu 2

Nerwiakowłókniakowatość typu 2 Nerwiakowłókniakowatość typu 2 Konspekt spotkania SKN Neurologii Dziecięcej WUM, 21.01.2016 Autor: Monika Słowińska Neurofibromatoza typu 2 (NF2) centralna nerwiakowłókniakowatość Choroba skórno-nerowowa(fakomatoza),

Bardziej szczegółowo

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013 Wednesday, March 7th 2012 SCCS Center of Education, Training and New Medical Technologies 17:00 Opening of the Workshop Marian Zembala, Paul Urbanski HOW WE TREAT WOUND INFECTION IN CARDIAC SURGERY? Our

Bardziej szczegółowo

Propozycje nowego sposobu kontraktowania świadczeń z grup H51 i H52.

Propozycje nowego sposobu kontraktowania świadczeń z grup H51 i H52. załącznik nr 1 Propozycje nowego sposobu kontraktowania świadczeń z grup H51 i H5. Poniżej zostają przedstawione propozycje sposobu kontraktowania świadczeń Propozycja - Utworzenie nowych grup W tej propozycji

Bardziej szczegółowo

Seminarium 10. Neuroradiologia

Seminarium 10. Neuroradiologia Seminarium 10 Neuroradiologia Metody badania OUN Zdjęcie przeglądowe czaszki i kręgosłupa Tomografia komputerowa TK - tradycyjna - angio-tk - badania perfuzyjne Rezonans magnetyczny MR - techniki standardowe

Bardziej szczegółowo

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii?

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Wykorzystanie nowych technik molekularnych w badaniach nad genetycznymi i epigenetycznymi mechanizmami transformacji nowotworowej

Bardziej szczegółowo

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B.

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Stopa cukrzycowa Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Wyrzykowski Stopa cukrzycowa - definicja Infekcja, owrzodzenie lub destrukcja

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 64 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 64 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 64 SECTIO D 2005 1 Zakład Neuroradiologii, Akademia Medyczna Wrocław 2 Katedra i Zakład Radiologii AM Wrocław, 3 Katedra

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_24 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU 442 Część II. Neurologia kliniczna BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU Badania neuroobrazowe Badanie tomografii komputerowej głowy Zasadniczym rozróżnieniem wydaje

Bardziej szczegółowo

IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM

IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM 06 września 2012 r. (czwartek) 14.00 18.00 SESJA DLA PIELĘGNIAREK Żywienie pacjentów z chorobą nowotworową Patronat: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Walery Sienkiel, Arkadiusz Bielecki Roman Mierzwa, Sławomir Majcher. Korporektomia jako skuteczny zabieg operacyjny w patologii kręgosłupa

Walery Sienkiel, Arkadiusz Bielecki Roman Mierzwa, Sławomir Majcher. Korporektomia jako skuteczny zabieg operacyjny w patologii kręgosłupa Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Walery Sienkiel, Arkadiusz Bielecki Roman Mierzwa, Sławomir Majcher Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo