PROGRAM BOOK. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM BOOK. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie"

Transkrypt

1 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie Lublin, September 2015, Collegium Maius PROGRAM BOOK

2 SPIS TREŚCI Biologia molekularna złośliwych guzów glejopochodnych...5 Przerzuty do kręgosłupa/minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa...6 Rzadkie guzy OUN/guzy pnia mózgu...8 Neuromodulacja...9 Choroby naczyniowe mózgu Neurochirurgia dziecięca Guzy okołosiodłowe/radiochirurgia w guzach OUN Sesja młodych neurochirurgów Varia I Varia II Sesja pielęgniarska...21 Sesja plakatowa

3 CONTENTS High grade gliomas molecular biology...5 Metastatic spine disease/minimally invasive spinal surgery...6 Rare CNS tumors/brain stem tumors...8 Neuromodulation...9 CNS vascular diseases Paediatric neurosurgery Parasellar tumors/srs in CNS tumors Young neurosurgeons session Varia I Varia II Neurosurgical nurses session...21 Poster session

4 PROGRAM Sesja plenarna Plenary session Sesja satelitarna Satelite session Sympozja sponsorów Sponsor symposia Zebrania Meetings Przerwy/Sesja plakatowa Break/Poster session Spotkania towarzyskie Networking events Przerzuty do kręgosłupa / minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa Metastatic spine disease / minimally invasive spinal surgery Biologia molekularna złośliwych guzów glejopochodnych High grade gliomas molecular biology Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Lunch / BrainLab Symposium Sesja pielęgniarska Neurosurgical nurses session Rzadkie guzy OUN / guzy pnia mózgu Choroby naczyniowe mózgu CNS vascular diseases Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Neurochirurgia dziecięca Pediatric neurosurgery Lunch / Boston Scientific Symposium Sesja młodych neurochirurgów Young neurosurgeons session Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Sympozjum ekonomia funkcjonowania oddziału neurochirurgicznego Economy of the neurosurgical unit symposium Varia I Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Rare CNS tumors/brain stem tumors Uroczystość zakończenia Zjazdu Zebranie Zarządu PTNCH Guzy okołosiodłowe / radiochirurgia w guzach OUN Closing ceremony Polish Society of Neurosurgeons Board Meeting Parasellar tumors/srs in CNS tumors Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Coffee break / Poster session Przerwa / Break Uroczystość rozpoczęcia Zjazdu Opening ceremony Neuromodulacja Neuromodulation Przerwa / Break Impreza plenerowa Koktajl inauguracyjny / Coctail Outdoor party Sesja pielęgniarska Neurosurgical nurses session Przerwa kawowa / Sesja plakatowa Walne zgromadzenie PTNCH General Assembly of the Polish Society of Neurosurgeons Coffee break / Poster session Przerwa / Break Uroczysty obiad Gala dinner Zgromadzienie Sekcji Pielęgniasrstwa PTNCH General Assembly of the Nurses Section of the Polish Society of Neurosurgeons Varia II

5 Aula Collegium Maius Biologia molekularna złośliwych guzów glejopochodnych High grade gliomas molecular biology Chair: W. Stummer, G. Schackert, R. Rola Current Concepts in the Neurosurgical Treatment of Gliomas Prof. W. Stummer (Münster) Innovative methods of intraoperative visualization: Optical imaging and CARS-Microscopy Prof. G. Schackert (Dresden) DNA methylation and mirna profiles in different brain tumor malignancy grades A-M. Barciszewska, M. Piwecka, K. Rolle, M. Naskręt-Barciszewska, St. Nowak The Survival Benefit for glioblastoma patients treated with Gliadel in relation to the methylation of MGMT promoter investigated with pyrosequencing P. Gutowski, J. Lemcke, A. Gräwe, U. Meier Analiza pozostawania przy życiu pacjentów z pierwotnymi nowotworami neuroepitelialnymi mózgu na tle lokalnej interoperacyjnej chemioterapii temodeksem Response to genotoxic stress in glioblastoma - association with the genetic and clinical profile and comparative analysis of public databases M. Bieńkowski, M. Iwanowski, M. Borowiec, K. Wiśniewski, E. Bobeff, E. Lewandowicz-Jesień, D. Jesionek-Kupnicka, W. Papierz, D. Jaskólski, P. P. Liberski Survival analysis in the population of patients with primary neuroepithelial brain tumors treated with local intraoperative chemotherapy with Temodex D. Wiejewnik, A. Fiedułow Novel inhibitor of the canonical WNT-pathway LGK974 impedes the in vitro growth of glioblastoma cell lines decreasing the tumor stem cell compartment A. Suwala, U. Kahlert, C. G. Eberhart, J. Maciaczyk UCP2 and DHTKD1 mitochondrial proteins in malignant glioma M. Kiełbus, A. Odrzywolski, J. Czapiński, T. Trojanowski, R. Rola, A. Stepulak Badania ekspresji wybranych czynników krzepnięcia w tkankach glioblastoma Analysis of expression of selected coagulation factors in glioblastoma tissue K. Gizelbach-żochowska, B. Hermann, E. Szwed, W. Kloc, M. Woźnica, E. Iżycka-Świeszewska The antiproliferative effects of FTY720 (fingolimod) in glioblastoma cells in vitro M. Kolodziej, B. Al-Barim, M. Reinges, K. Quint, E. Uhl 5

6 Aula Collegium Maius Przerzuty do kręgosłupa/minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa Metastatic spine disease/minimally invasive spinal surgery Chair: W. Jarmundowicz, A. Radek, W. Maksymowicz Minimally invasive spinal surgery - fashion or a new way of thinking? Prof. A. Radek (Łódź) Impact of endoscopic tubular lumbar procedure on postoperative spinal infection rate J. Szczygielski, MD B. Burkhardt, MD, M. Salah, J. Oertel, MD, PhD Zastosowanie technik endoskopowych w leczeniu schorzeń kręgosłupa lędźwiowego Endoscopic techniques implementation in the treatment of lumbar spine diseases R. Rutkowski, T. Łysoń, G. Turek, K. Gorbacz, Z. Mariak Percutaneous posterior cervical fusion with the Facet System for single-level radiculopathy Z. Brodzinski, Dubai Bone & Joint Center, UAE Dokładność położenia śrub transpedikularnych implantowanych metodą przezskórną (małoinwazyjną) The accuracy of minimally invasive transpedicular screws implantation M. Krakowiak, P. Słoniewski, T. Szmuda Leczenie operacyjne guzów kręgosłupa drogą wycięcia en-bloc Surgical treatment of spinal tumors with en block resection R. Załuski, W. Jarmundowicz, K. Chmielak Sposoby leczenia operacyjnego chorych z nowotworami przerzutowymi do kręgosłupa Surgical treatment strategy in patients with spine metastatic tumors R. Jankowski, B. Sokół, J. Kościński, S. Nowak, R. Żukiel, J. Szymaś Nerwiaki osłonkowe korzeni krzyżowych - strategia postępowania Sacral roots schwannomas - treatment strategy M. Maliszewski, Z. Lorenc, W. Szopa, P. Ładziński Klasyfikacja złamań kręgosłupa wg. Oner`a vs. wg. Magerl a ocena znaczenia rezonansu magnetycznego w diagnostyce i podejmowaniu decyzji terapeutycznych w złamaniach kręgosłupa odcinka piersiowo-lędźwiowego na podstawie analizy 50 przypadków Oner's vs. Magerl's spinal fractures classification - the evaluation of the role of MRI in diagnostics and therapeutic decission making in the treatment of thoraco-lumbar fractures based on 50 cases analysis. Sz. Kaczor, W. Górecki, M. Ząbek Nieprawidłowe oceny wartości wyników badania mri kręgosłupa szyjnego w patogenezie niekórych zespołów bólowych okolicy szyjno-ramiennej Abnormal spinal MRI results in the pathogenesis of selected cervico-brachial pain syndromes W. Jarmundowicz, R. Załuski, K. Chmielak 6

7 Wyniki leczenia choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego metodą transplantacji autologicznych chondrocytów (ADCT- Autologous Disc-derived Chondrocyte Transplants) Outcome of lumbar disc disease treatment with Autologous Disc-derived Chondrocyte Transplants (ADCT) M. Glowacki, F. Abaaslam, D. Kolońska, A. Włuka, Z. Czernicki Leczenie operacyjne oponowych przetok tętniczo- żylnych rdzenia kręgowego Surgical treatment of spinal arterio-venous dural fistulae J. Wojciechowski, D. Dziedzic, P. Kunert, A. Nowak, A. Marchel Ocena wyników leczenia izolowanych złamań zęba obrotnika typu II za pomocą aparatu Halo i śruby Boehlera. The evaluation of outcomes of isolated type II odontoid fractures treated with Halo apparatus and Boehler's screw J. Poleszczuk, W. Orczyk, H. A. Kasprzak 7

8 Aula Collegium Maius Rzadkie guzy OUN/guzy pnia mózgu Rare CNS tumors/brain stem tumors Chair: M. Tatagiba, Z. Czernicki, Ch. Matula Strategy and Surgical Technique for Brainstem Gliomas in Adults and Children Prof. M. Tatagiba (Tübingen) Extended endoscopic approach for the intracranial skull base tumours Prof. Ch. Matula (Wien) Leczenie chirurgiczne dorosłych chorych z glejakami pnia mózgu Surgical treatment of adult brain stem gliomas K. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, A. Król, P. Adamczyk, H.Majchrzak, P. Ładzinski, L. Krawczyk Analiza genetycznych czynników prognostycznych w materiale biopsyjnym z nieoperacyjnych guzów okolicy pnia mózgu Analysis of genetic, prognostic factors in biopsy specimens from inoperable brain stem tumors J. Furtak, M. A. Lewandowska, Maciej Harat, T. Szylberg, Marek Harat Leczenie operacyjne struniaków kości krzyżowej: opis przypadków i przegląd piśmiennictwa Surgical treatment of sacral chordomas - case description and literature review R. Michalik, A. Pieńkowski, T. Mandat, S. Barszcz, H. Koziara, B. Królicki, P. Izdebski, W. Bonicki, P. Rutkowski Śródmózgowe ognisko neurosarkoidozy. Opis przypadku Intracerebral neurosarcioidosis - a case report M. Prokopienko, A. Marchel, E. Matyja, W. Grajkowska Pierwotny rak płaskonabłonkowy mózgu prezentacja dwóch przypadków Primary intracranial planoepthelial carcinoma - presentation of two cases B. Jarosz, R. Rola, K. Obszańska, M. Janczarek, A. Brzozowska, T. Trojanowski Pleomorphic xanthoastrocytomas treated in the Department of Neurosurgery and Neurotraumatology Jagiellonian University Medical College ( ) A. Wilk, R. Morga, M. Betlej, D. Ungeheuer, D. Adamek, M. Bosak, M. Moskała Torbiel szyszynki a torbielowaty guz szyszynki - złożony problem diagnostyczno-terapeutyczny Pineal cyst versus cystic pineal tumor - a complex diagnostic-therepeutic problem A. Podgórski, A. Koziarski, G. Zieliński Traktografia nerwu twarzowego w guzach kąta mostowo-móżdżkowego. Przegląd systamatyczny z meta-analizą. Facial nerve tractography in the treatment of cerebello-pontine angle tumors. Systematic review and meta-analysis T. Szmuda, P. Słoniewski 8

9 Aula Collegium Maius Neuromodulacja Neuromodulation Chair: M. Harat, M. Ząbek, J. Maciaczyk Recent advances in DBS Dr W. Hamel (Hamburg) Burst a novel modality in spinal cord stimulation Dr G. de Carolis (Pisa) Ocena skuteczności stałoprądowej stymulacji głębokiej mózgu w hiperkinetycznych zaburzeniach ruchowych - doświadczenia własne Evaluation of efficacy of constant-current deep brain stimulation in hyperkinetic motor disorders - own experience Dr W. Libionka (Gdańsk) Odległa ocena skuteczności stymulacji stałoprądowej jądra niskowzgórzowego w chorobie Parkinsona - doświadczenia własne Long-term effects of constant-current subthalamic nucleus stimulation in Parkinson disease - own experience Dr W. Libionka (Gdańsk) Wyniki leczenia chorych z patologiczną agresją, oporną na leczenie zachowawcze, metodą głębokiej stymulacji mózgu - opis dwóch przypadków Treatment of pathological, conservative treatment-resistant agression with deep brain stimulation - presentation of 2 cases M. Harat, M. Rudaś, P. Zieliński Complication Rates Of Percutaneously Implanted Leads For Scs After A Trial Phase: 5-year Follow-up J. Maciaczyk, G. Bara, P. Slotty, J. Vesper Long-term observation of the quality of life in patients with Parkinson s Disease after DBS therapy A. Cegiełkowska, K. Obszańska, T. Trojanowski Wykorzystanie metody mocap (motion capture) w ocenie ilościowej objawów motorycznych u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych stereotaktyczną głęboką stymulacją mózgu (DBS) Motion capture technique for quantitative evaluation of motor signs in patients with Parkinson disease treated with stereotactic deep brain stimulation B. Kapustka, K. Kubicki, R. Sordyl, M. Stawarz, M. Boczarska-Jedynak, A. Polański, K. Wojciechowski, A. Przybyszewski, M. Hofman, T. Jamróz, W. Masarczyk, Z. Ślosarek, P. Bażowski, S. Kwiek Ocena jakości życia w zaawansowanej chorobie Parkinsona po obustronnej stymulacji jąder niskowzgórzowych z 2 letnim okresem pooperacyjnym Quality of life evaluation in patients with advanced Parkinson disease treated with bilateral subthalamic nucleus stimulation - a 2 year follow up M. Sobstyl, M. Ząbek, Z. Mossakowski, A. Zaczyński 9

10 ECG changes during vagal nerve stimulation K. Obszańska, B. Obszański, K. Gil, R. Rola, A. Kleinrok, T. Trojanowski Śródmózgowy zapis EEG w celu mapowania jądra przedniego wzgórza u chorych z padaczką lekooporną leczonych za pomocą głębokiej stymulacji mózgu Intracerebral EEG for anterior thalamic nucleus mapping in patients treated with deep brain stimulation for drug-resistant epilepsy M. Hupało, D. J. Jaskólski Skuteczność stymulacji warstwy niepewnej w drżeniu nie odpowiadającym na stymulację wzgórza Zona incerta stimulation efficacy for tremor resistant to thalamic stimulation W. Libionka, M. Woźnica, K. Dzięgiel, S. Adamski, Ł. Grabarczyk, W. Maksymowicz, W. Kloc Complex neuromodulative treatment of generalized dystonia H. Koziara, K. Szalecki, E. Soltan, B. Krolicki, W. Bonicki, T. Mandat Głęboka stymulacja mózgu w zespole Touretta: opis serii przypadków Deep brain stimulation for Tourette's syndrome - case series P. Sokal, M. Harat, M. Rudaś, P. Zieliński, M. Rusinek Ocena jakości życia pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa po zastosowaniu neurostymulacji rdzeniowej (SCS) Quality of life evaluation in patients with chronic back pain treated with spinal cord stimulation (SCS) A. Mosiewicz, E. Rutkowska, M. Matacz, B. Mosiewicz, R. Kaczmarczyk, T. Trojanowski Predictability of Dorsal Root Ganglion Stimulation Via Prior PRI Injection And RF Stimulation For The Treatment Of Peripheral Neuropathies J. Maciaczyk, G. Bara, P. Slotty, J. Vesper 10

11 Aula Collegium Maius Choroby naczyniowe mózgu CNS vascular diseases Chair: V. Seifert, T. Trojanowski, P. Słoniewski Treatment of Ruptured Intracranial Aneurysms: Equipoise in the Endovascular Era The Neurosurgical Perspective Prof. V. Seifert (Frankfurt am Main) Endovascular options in treatment of giant brain aneuryms the use of flow-diversion devices Doc. M. Szajner (Lublin) Biofluid dynamics and computational simulations in the treatment planning of cranial base aneurysms J. Kiwit, A. Spuler Predictors for intracranial aneurysms recanalisation after endovascular treatment K. Wiśniewski, D. J. Jaskólski Wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków tętnicy podstawnej The effects of endovascular treatment of basilar artery aneurysms P. Kunert, T. Dziedzic, P. Krych, J. Wojciechowski, J. Żyłkowski, M. Jaworski, A. Marchel Skuteczność leczenia endowaskularnego tętniaków tętnicy podstawnej doświadczenia jednoośrodkowe The efficacy of endovascular treatment of basilar artery aneurysms - a single centre experience W. Kociemba, S. Smól, A. Dąbrowski, R. Piestrzeniewicz, P. Czyżewski, T. Blok, M. Wieloch, J. Smól Niepęknięte tętniaki wewnątrzczaszkowe odległe wyniki zróżnicowanego postępowania Unruptured intracranial aneurysms- long term effects of multimodal treatment P. Kunert, K. Wójtowicz, P. Krych, T. Dziedzic, M. Bielecki, J. Wojciechowski, J. Żyłkowski, M. Jaworski, A. Marchel Early surgical removal of migrated coil/stent after failed embolization of intracranial aneurysm G. Turek, J. Kochanowicz, A. Lewszuk, T. Lysoń, J. Zielińska-Turek, J. Chwiesko, Z. Mariak Znaczenie kliniczne wybranych parametrów hemodynamicznych u chorych z rozpoznanym naczyniakiem tętniczo-żylnym mózgu Clinical importance of selected hemodynamic parameters in patients with arterio-venous malformations M. Tymowski, W. Kaspera, P. Larysz, A. Hebda, M. Kopera, P. Ładziński Predictors of multiple-stage embolization for ateroivenous malformations R. M. Krzyżewski, J. Polak, K. Stachura, M. Krupa, T. J. Popiela, P. Brzegowy, A. Kot, A. Kossowska, M. Moskała 11

12 Analiza wczesnych wyników leczenia u pacjentów z tętniakiem tętnicy łączącej przedniej mózgu leczonych metodą chirurgiczną lub wewnątrznaczyniową. Analysis of early outcome measures in patients treated surgically or endovascularly for anterior communicating artery aneurysms B. Kapustka, T. Jamróz, M. Hofman, W. Masarczyk, M. Korzekwa, P. Bażowski, J. Baron, S. Kwiek Skuteczne uszczelnienie przy użyciu gąbki kolagenowo-fibrynowej jako strategia ratunkowa w mikrochirurgii tętniaków wewnątrzczaszkowych demonstracja przypadku i przegląd metod stosowanych w incydentalnym rozdarciu pnia tętnicy wewnątrzczaszkowej Efficient emergency sealing with colagen-fibring sponge in intracranial aneurysms microsurgery - case presentation and a review of treatment strategies for incidental intracranial artery rupture D. Łątka, B. Maj, G. Miękisiak 12

13 Aula Collegium Maius Neurochirurgia dziecięca Paediatric neurosurgery Chair: M. Roszkowski, M. Mandera, S. Kwiatkowski Childhood craniopharyngioma - current trends and concepts in therapy Prof. Roszkowski (Warszawa) Hydrocephalus Valves Classification and Trends Prof. A. Aschoff, V. Barbara Craniopharyngioma in children Katowice experience Prof. M. Mandera, M. Kalina Wyniki leczenia padaczki guzów przyśrodkowej części płata skroniowego u dzieci Outcome of mesial temporal lobe tumors treatment in children P. Kowalczyk, P. Daszkiewicz, M. Roszkowski Ocena ekspresji mikrorna w wyściółczakach wieku dziecięcego w odniesieniu do stopnia złośliwości nowotworu i rokowania MicroRNA expression in childhood ependymomas in relation to tumor malignancy and prognosis M. Zakrzewska, W. Fendler, K. Zakrzewski, W. Grajkowska, B. Dembowska-Bagińska, I. Filipek, P. P. Liberski Postnatal neurosurgical interventions in the first year of life after fetoscopic surgery for spina bifida M. Kołodziej, K. Graf, F. Wanis, M. Reinges, E. Uhl Spring-assisted surgery dynamiczna korekcja długogłowia. Doświadczenia własne D. Szymkowicz-Kudełko, P. Daszkiewicz, A. Świąder-Leśniak, H. Kołodziejczyk, M. Roszkowski Ocena przydatności fazowo kontrastowego rezonansu magnetycznego w diagnostyce przewlekłego komunikującego wodogłowia u dzieci. Doniesienie wstępne Evaluation of phase-contrast MRI usefulness as a diagnostic tool in chronic communicating hydrocephalus in children. Preliminary communication E. Nowosławska, D. Gwizdała, D. Barańska, P. Grzelak, M. Podgórski, K. Zakrzewski, W. Mikołajczyk-Wieczorek, B. Polis, J. Krawczyk, W. Szymański, A. Kogut, M. Stasiołek, D. Sokołowska, L. Polis Rak splotu naczyniówkowego u dzieci optymalna strategia leczenia Choroid plexus carcinoma in children - optimal treatment strategy M. Mandera, G. Sobol, M. Linart, E. Lazar Cushing`s disease in children results of the transsphenoidal surgery G. Zieliński, Przemysław Witek Glejaki wielopostaciowe - wielki problem małych pacjentów Glioblastoma multiforme - a big problem for small patients P. Piątek, M. Wenio, St. Kwiatkowski, O. Milczarek 13

14 Wodniaki podtwardówkowe u dzieci Subdural hygromas in children A. Kogut, E. Nowosławska, W. Mikołajczyk, J. Krawczyk, K. Zakrzewski, B. Polis, M. Polis, M. Staniszewska, L. Polis Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w interdyscyplinarnym leczeniu złożonych kraniosynostoz syndromicznych prezentacja metod oraz wstępne wyniki leczenia Distractive osteogenesis implementation in multidisciplinary treatment of complex syndromic craniosynostoses - presentation of methodology and initial outcome D. Larysz, K. Dowgierd, P. Larysz, M. Mandera 14

15 Aula Collegium Maius Guzy okołosiodłowe/radiochirurgia w guzach OUN Parasellar tumors/srs in CNS tumors Chair: R. Fahlbusch, D. Jaskólski, W. Libert Complications avoidance and patients selection in sellar and parasellar tumours Prof. R. Falbusch (Erlangen/Hannover) Stereotactic radiosurgery for the treatment of skull base or posterior fossa tumors Prof. J. Voges (Magdeburg) Współczesne aspekty leczenia operacyjnego guzów przysadki Current aspects of parasellar surgeries Doc. R. Czepko (Kraków) Ocena przydatności śródoperacyjnego monitorowania nerwów: okoruchowego i odwodzącego w leczeniu guzów zatoki jamistej i jej otoczenia Applicability of intraoperative nerve monitoring (oculomotor and abducens) in treating tumors of cavernous sinus area P. Adamczyk, P. Ładziński, M. Tymowski, K. Majchrzak, W. Kaspera Przydatność markerów proliferacyjnych komórek ; mcm2, p53, Ki67 w określeniu inwazyjności gruczolaków przysadki typu somatotropinoma powodujących akromegalię Applicability of proliferative cell markers (mcm2, p53, Ki67) in staging somatotropinomas causing acromegaly R. Kułakowski, W.Liebert, A. Piotrowska, J. Szymaś, J. Waligórska-Stachura, E. Kaczmarek, M. Partyka Wyniki leczenia operacyjnego struniaków stoku i złącza czaszkowo szyjnego z dostępu przeznosowego metodą endoskopową Results of surgical treatment for clival and atlanto-cervical chordomas via endoscopic transnasal approach J. Kunicki, R. Michalik, P. Poppe, W. Bonicki Three cases of ectopic sphenoid sinus pituitary adenoma E. Bobeff, K. Wiśniewski, St. Andrzejak, T. Papierz, W. Papierz, L. Stefańczyk, D. Jaskólski Zaburzenia genetyczne w przypadku rodzinnego występowania gruczolaków przysadki mózgowej Genetic abnormalities in familial pituitary adenomas R. Kaczmarczyk, J. Kocki, A. Mosiewicz, T. Trojanowski Nadprodukcja prolaktyny a procesy poznawcze u pacjentów z gruczolakami przysadki mózgowej Hyperproduction of prolactin vs cognitive processes in patients with pituitary adenomas A. Bala, E. Łojek, A. Marchel Endoskopowe rozszerzone dostępy przeznosowe, przezklinowe w leczeniu chorych z oponiakami okolicy nadsiodłowej - wyniki Expanded endoscopic transnasal and transsphenoidal approaches in patients with suprasellar meningiomas J. Kunicki, P. Poppe, H. Koziara, W. Bonicki 15

16 Aula Collegium Maius Sesja młodych neurochirurgów Young neurosurgeons session Chair: A. Marchel, H. Majchrzak, I. Kojder Infekcja salmonella enteritidis po zabiegu usunięcia wyściółczaka anaplastycznego - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Salmonella enteritidis infection after excision of anaplastic ependymoma case report and literature review J. Miodoński, W. Marcol, B. Kapustka, P. Chodakowski, T. Wysokiński Monitorowanie neurofizjologiczne operacji guzów wyspy Neurophysiological monitoring of insular tumors J. Rakowska Przednia lędźwiowa stabilizacja międzytrzonowa (ALIF) biomechaniczne wyniki leczenia, doświadczenia własne. Anterior lumbar interbody fusion (ALIF) - biomechanical results and own experiences G. Kiwic, Z. Ślosarek, B. Kapustka, M. Ostry, K. Paruzel, P. Chodakowski, T. Wysokiński Korzyści leczenia chirurgicznego przerzutów raka płuc do mózgu Benefits of surgical treatment for brain metastases from lungs Z. Ślosarek, B. Kapustka, D. Pawlus, M. Dworak, M. Ostry, P. Bażowski, S. Kwiek Dysembrioplastyczny guz neuroepitelialny (DNET) w materiale kliniki neurochirurgii i neurotraumatologii su kraków w latach Dysembryoplastic neuroepithelial tumor (DNET) in material of Neurosugery Department in Cracow D. Ungeheuer, R. Morga, D. Adamek, K. Stachura, M. Moskała Zmiany modic a i ich związek z objawami klinicznymi u chorych operowanych z powodu dyskopati lędżwiowej Modic changes and their relation to clinical symptoms after surgeries for lumbar discopathy J. Kościński, M. Walkowiak Tętniak tętnicy korzeniowej imitujący nowotwór kanału kręgowego Aneurysm of radicular artery imitating spinal canal tumor A. Stanuszek, W. Chrobak Trans-f1 czy trans-f2 które dojście do komory bocznej niszczy więcej włókien istoty białej? Trans-f1 or trans-f2 - which approach to lateral ventricle destroys more white matter fibers? T. Szmuda, P. Słoniewski, M. Krakowiak, J. Dzierżanowski Które miejsca nacięcia skóry przy dostępie do kręgosłupa lędźwiowego preferują pacjenci: krótkie paramedialne (małoinwazyjne) czy dłuższe pośrodkowe (klasyczne)? Which skin incision site is preferred by patients: short paramedian (minimally invasive) or longer midline? T. Szmuda, P. Słoniewski 16

17 Zwężenie zatoki poprzecznej jako przyczyna łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego Transverse sinus stenosis as a cause of mild intracranial hypertension J. Wojciechowski Ciężkie urazy kręgosłupa szyjnego u małych dzieci - opis przypadku i przegląd literatury Severe injuries of cervical spine in small children - case report and literature review P. Piątek, St. Kwiatkowski, Z. Kawecki, O. Milczarek Ocena ekspresji wybranych czynników hipoksji na poziome mrna w oponiakach wewnątrzczaszkowych Expression of selected mrna hypoxia factors in intracranial meningiomas B. Tyzo, A. Odrzywolski, M. Kiełbus, R. Rola, T. Trojanowski Ocena skutecznośći stymulacji nerwu piszczelowego w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego stóp Efficacy of tibial nerve stimulation in treating peripheral neuropathic pain of feet S. Kierońska, M. Harat, P. Sokal, P. Zieliński 17

18 Aula Collegium Maius Varia Various Jak poprawić efektywność kosztowa oddziału neurochirurgicznego How to make a neurosurgical department more financially effective? Dr M. Wesołowski Ocena aspektów ekonomicznych procedur neurochirurgicznych refinansowanych przez N.F.Z. w Oddziale Neurochirurgicznym szpitala prywatnego. Assessment of economic aspects of neurosurgical procedures refinanced by National Health Fund (NFZ) in a private neurosurgical department Doc. R. Czepko Nowoczesne technologie a efektywność ekonomiczna oddziału neurochirurgii prezentacja własnych doświadczeń Modern technologies vs economical efficacy of a neurosurgical department - own experiences Dr D. Łątka Chair: P. Ładziński, Z. Mariak, P. Bażowski Varia I Missing quantification in decompressive craniectomies methodological failures of craniotomy-studies A. Aschoff, H. Luana, G. Karsten Failures of the Destiny-2-Study A. Aschoff Modeling the surgical procedure of decompressive craniectomy in the mouse model of closed head injury J. Szczygielski MD, A. E. Mautes MD, PhD, A. Müller MD, Ch. Sippl MD, V. Hubertus, E. Kruchten, C. Glameanu, K. Schwerdtfeger MD, PhD, W-I. Steudel MD, PhD, J. Oertel MD, PhD Protezy kości czaszki z plecionki polipropylenowo - poliestrowej formowanej indywidualnie na podstawie tomografii komputerowej przypadków pacjentów z ubytkami kości czaszki operowanych w latach w 5 polskich ośrodkach klinicznych Skull polipropylen-poliester prosthesis formed individually based on computed tomography 245 cases treated in in 5 Polish clinical centers P. Kasprzak, J. Jaskólski, M. Harat, B. Kwinta, M. Moskała, J. Polak, Z. Siedlecki, F. Stoma, T. Trojanowski Zastosowanie radiochirurgicznej talamotomii gamma knife w leczeniu drżenia. Radiosurgical gamma knife thalamotomy in treating tremor S. M. Dzierzęcki, M. Ząbek, K. Dyttus-Cybulok, D. Kiprian, A. Jarząbski, M. Niemiec 18

19 Robotyczna radiochirurgia Cyberknife w leczeniu oponiaków wewnątrzczaszkowych Robotical Cyberknife radiosurgery in treating intracranial meningiomas W. Koszewski, E. Skrocki, N. Piotrkowicz, D. Tyc-Szczepaniak, E. Korab-Chrzanowska, K. Pędziwiatr Guzy konara dolnego móżdżku i grzbietowej części rdzenia przedłużonego Tumors of inferior cerebellar peduncle and dorsal medulla oblongata H. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, K. Majchrzak, M. Tymowski, A. Król, P. Ładzinski, L. Krawczyk Varia II Termowizja w neurochirurgii Termovision in neurosurgery Z. Czernicki, M. Kastek, M. Zębala, K. Kaczmarska, T. Piątkowski, H. Polakowski Obrazowanie tensora dyfuzji (dti) w diagnostyce różnicowej wodogłowia normotensyjnego i zaniku mózgu Diffusion tensor imaging (dti) in differential diagnosis for normal pressure hydrocephalus and cerebral atrophy E. Szczepek, L. Czerwosz, J. Jurkiewicz, Z. Czernicki, W. Koszewski Endoscopic surgery of the orbit T. Lyson, A. Sieskiewicz, G. Turek, B. Piszczatowski, M. Rogowski, Z. Mariak Oponiaki tylnej ściany piramidy kości skroniowej: słuch i funkcja nerwu twarzowego po leczeniu operacyjnym Meningiomas of posterior part of petrous pyramid: hearing and facial nerve function after surgery A. Nowak, T. Dziedzic, A. Marchel Wykorzystanie sub-populacji CD271+ mezenchymalnych komórek macierzystych w regeneracji krążków międzykręgowych Use of CD271+ mesenchymal stem cells in regeneration of intervertebral discs K. Jezierska-Woźniak, A. Habich, J. Wojtkiewicz, P. Walczak, P. Wojtacha, W. Maksymowicz, M. Barczewska Zastosownie nowoczesnych technik neuroradiologii wewnątrznaczyniowej w implantacj drenu dosercowego zastawki komorowo-przedsionkowej u pacjenta z powikłanami po wielokrotnych operacjach z powodu wodogłowia Use of modern neuroradiological endovascular techniques in placement of atrial catheter for ventriculoatrial shunt in a patient with complications after multiple procedures for hydrocephalus T. A. Szczepański, J. Garcarek, W. Jarmundowicz Nowoczesne narzędzie do transekcji nerwów obwodowych i tkanek miękkich nóż powlekany bioaktywną nanopowłoką węglowo-azotowo-tytanową Modern instrument to transect peripheral nerves and soft tissues - knife coated in bioactive nanolayer J. Miodoński, W. Marcol Wyniki leczenia operacyjnego chirurgii glejaka wspomaganej fluorescencją kwasu 5-aminolewulinowego Results of glioma fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid T. Szmuda, P. Słoniewski 19

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 I 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 st Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Program Spis treści / Table of contents

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

Sesja Kardiologiczna

Sesja Kardiologiczna Sesja Kardiologiczna Organizatorzy: Radosław Dębiec - rdebiec@op.pl- 600928707 Michał Kasprzak - mkacprzak@tlen.pl- 608446135 We wszelkich sprawach związanych z prezentacją pracy w tej sesji prosimy o

Bardziej szczegółowo

GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie. I Łódzkie Spotkania Przysadkowe

GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie. I Łódzkie Spotkania Przysadkowe Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 003; 6 (54) SYMPOZJUM GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie I Łódzkie Spotkania Przysadkowe Łódź, 8-0 stycznia 004 r. ORGANIZATORZY: Polskie

Bardziej szczegółowo

Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego SPIS TREŚCI Program kursów 2 Program wystąpień ustnych - Sala Widowiskowa Opery Nova... 3 Keratoplastyka (I) Zaćma i Rogówka (II) Chirurgia Refrakcyjna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO

WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO LfC Zielona Góra WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO OGÓŁEM 450 PUBLIKACJI 2014 r. 1. Ciupik L.F.: Od własności przemysłowej do zysku: doświadczenia LfC w zakresie komercjalizacji.,

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY ORIGINAL PAPERS / ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 1/2004 ISSN 0423-104X Effectiveness

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Rzadkie kliniczne odmiany glejaka wielopostaciowego Rare clinical form of glioblastoma multiforme

Rzadkie kliniczne odmiany glejaka wielopostaciowego Rare clinical form of glioblastoma multiforme Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 316-324 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2013.10.31 Accepted: 2014.02.14 Published: 2014.03.27 Rzadkie kliniczne odmiany glejaka wielopostaciowego

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury

Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury The advancement of glial tumors surgical treatment - the own experience and literature review Zygmunt

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE Spis treści SPIS SKRÓTÓW... 3 1. CEL STANOWISKA... 5 2. PRZEWLEKŁY BÓL KRĘGOSŁUPA (CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW KRĘGOSŁUPA)...

Bardziej szczegółowo

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Program 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 roku www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp Program Ramowy Środa 9 września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Traktografia nerwu twarzowego w guzach kąta mostowo-móżdżkowego

Traktografia nerwu twarzowego w guzach kąta mostowo-móżdżkowego 42 Otorynolaryngologia 2014, 13(1): 42-50 Traktografia nerwu twarzowego w guzach kąta mostowo-móżdżkowego Diffusion tractography of facial nerve in cerebello-pontine angle tumours Tomasz Szmuda 1/, Paweł

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych ISSN 1734 5251 Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych Ireneusz W. Kojder, Dariusz Jeżewski, Marek Lickendorf Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

Clinical Medicine Experimental Medicine Management

Clinical Medicine Experimental Medicine Management WWW.MEDICALPROBLEMS.EU / MARCH 2015 ISSN 0478-3824 MedicalPROBLEMS PUBLIC HEALTH Secretary of State, dr n. med Beata Małecka-Libera, on creating a healthier nation Clinical Experimental Management Peer-reviewed

Bardziej szczegółowo

Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka

Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I Anna-Maria Barciszewska Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka Praca doktorska Promotor Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

5 th International Students Scientific Conference of Young Medical Researchers. List of qualified papers

5 th International Students Scientific Conference of Young Medical Researchers. List of qualified papers 5 th International Students Scientific Conference of Young Medical Researchers List of qualified papers STOMATOLOGY SESSION (SESJA STOMATOLOGICZNA) ORAL SESSION (SESJA USTNA) 1. The comparison of the root

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

World Organization of Family Doctors (Wonca) and realization of the Millennium Development Goals

World Organization of Family Doctors (Wonca) and realization of the Millennium Development Goals Review PAPERS World Organization of Family Doctors (Wonca) and realization of the Millennium Development Goals Światowa Organizacja Lekarzy Rodzinnych (Wonca) i realizacja Milenijnych Celów Rozwoju Tomasz

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego ISSN 1734 5251 Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego Jerzy Walecki 1, Elżbieta Jurkiewicz² 1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP w Warszawie ²Instytut Pomnik Centrum

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal Polish Heart Journal Impact Factor: 0,536 Wrzesień 2013, tom 71 / September 2013, volume 71 SUPLEMENT VI XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17 th International Congress

Bardziej szczegółowo

WZNOWA GWIAŹDZIAKA II STOPNIA wg WHO W FORMIE UZŁOŚLIWIONEJ PO 13 LATACH. OPIS PRZYPADKU I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

WZNOWA GWIAŹDZIAKA II STOPNIA wg WHO W FORMIE UZŁOŚLIWIONEJ PO 13 LATACH. OPIS PRZYPADKU I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 2, 45 50 DOMINIKA PARAFINIUK, DARIUSZ JEŻEWSKI, PRZEMYSŁAW NOWACKI 1 WZNOWA GWIAŹDZIAKA II STOPNIA wg

Bardziej szczegółowo

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY IX DNI FIZJOTERAPII Postępy w rehabilitacji od badań naukowych do praktyki klinicznej IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY Progress in Rehabilitation from research to clinical practice 3 czerwca 05, Wrocław Miejsce

Bardziej szczegółowo