Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecnie"

Transkrypt

1 Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecnie Plan studiów i program nauczania dla kierunku Mechatronika na specjalności Elektroautomatyka okrętowa (EO) studia stacjonarne I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki w składzie: Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr inż. Artur Bejger, Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel, dr hab. Zenon Zwierzewicz, prof. nadzw. AM, dr inż. Andrzej Stefanowski, dr inż. Zenon Grządziel, dr Lech Kasyk, mgr inż. of. el. aut. Maciej Kozak, mgr inż. st. of. mech. okr. Paweł Krause Redakcja techniczna mgr inż. Czesław Wiznerowicz 2

3 Spis treści Karta zmian... 5 Informacje o planach studiów... 6 Kwalifikacje absolwenta... 8 Lista przedmiotów programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Akademii Morskiej w Szczecinie... 9 Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Przedmioty realizowane w ramach specjalności Elektroautomatyka okrętowa 1. Język angielski * Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka Fizyka * Automatyka i robotyka * Języki programowania Teoria sterowania Materiałoznawstwo okrętowe Wstęp do mechatroniki Mechanika Mechanika płynów Wytrzymałość materiałów Grafika inżynierska Podstawy konstrukcji maszyn Inżynieria wytwarzania Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Podstawy informatyki * Komputerowe wspomaganie w mechatronice Metrologia i systemy pomiarowe * Organizacja nadzoru Technologie informacyjne Napędy hydrauliczne Energoelektroniczne przetwarzanie energii elektrycznej * Systemy automatyki okrętowej Zaawansowane systemy informatyczne Technologia remontów Termodynamika techniczna Elektrotechnika okrętowa * Automatyka okrętowa * Chemia techniczna wody, paliw i smarów Użytkowanie paliw i środków smarnych Bezpieczna eksploatacja elektrycznych urządzeń okrętowych * Systemy okrętowe łączności i nawigacyjne * Budowa okrętu i wyposażenie pokładowe * Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja *

4 39. Maszyny i urządzenia okrętowe * Ochrona środowiska morskiego * Wiedza okrętowa Robotyka Tłokowe silniki spalinowe i ich systemy sterowania Siłownie okrętowe Maszyny elektryczne i napędy elektryczne * Seminarium dyplomowe Praktyki 47. Praktyka zawodowa (standardy MNiSzW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa inżynierska * zawiera treści programowe STCW 4

5 Karta zmian DATA TREŚĆ ZMIANY UWAGI 5

6 INFORMACJE O PLANACH STUDIÓW Studia stacjonarne pierwszego stopnia A. Informacje ogólne Studia 4 letnie przygotowują do pracy na stanowiskach okrętowych. W tym zakresie oferowany program studiów i praktyk studenckich spełnia wymagania do zajmowania na statkach stanowisk na poziomie zarządzania zgodnie z międzynarodową Konwencją o wyszkoleniu marynarzy, wydawaniu świadectw i pełnieniu wacht, zwanej Konwencją STCW. Program obejmuje godzin zajęć (bez godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy dyplomowej), w tym: przedmioty kształcenia ogólnego przedmioty podstawowe przedmioty kierunkowe przedmioty zawodowe szkolenie wojskowe 369 godz. 555 godz. 849 godz godz. 315 godz. Realizacja programu studiów stacjonarnych odbywa się w trakcie siedmiu semestrów przewidzianych na zajęcia dydaktyczne oraz jednego semestru (VII), podczas którego realizowana jest praktyka pływania. Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich formach zajęć przedmiotów objętych nadzorem administracji morskiej RP, a składających się na kurs modelowy na poziom operacyjny i zarządzania w dziale elektrycznym. Przedmioty objęte nadzorem administracji morskiej RP są oznaczone gwiazdką w planie studiów a kursywą wyróżnione tematy STCW w kartach przedmiotów. Student powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć i zaliczeń oraz wykonywać prace przejściowe przewidziane planem studiów. Może korzystać z konsultacji prowadzonych przez wykładowców przedmiotów. Do zdobywania wiedzy w ramach nauki własnej służą m.in. biblioteki i czytelnie AM w Szczecinie. B. Praktyki W programie studiów są przewidziane następujące praktyki studenckie: 1. Praktyka podstawowa zawodowa (wg wymagań MNiSW) trwająca minimum 16 tygodni, niezbędna do ukończenia studiów na kierunku Mechatronika, realizowana w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach produkujących silniki okrętowe oraz bezpośrednio w siłowniach okrętowych (promy i statek szkolno-badawczy m/v Nawigator XXI. 2. Praktyka pływania dla absolwentów ubiegających się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów administracji morskiej RP dla absolwentów wyższych szkół morskich, Podstawą do spełnienia wymagań Konwencji STCW 78 w zakresie praktyki pływania do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego dla absolwenta Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 6

7 z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U. Nr 47, poz. 445). Kandydat do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego w trybie przewidzianym dla absolwentów wyższych szkół morskich (ukończenie szkoły i 12 miesięczna praktyka pływania w dziale maszynowym na statkach morskich), musi odbyć praktykę pływania i następnie przystąpić do egzaminu zgodnie z procedurami przewidzianymi programem praktyk AM w Szczecinie. W przypadku nie wypływania wymaganego okresu praktyki przed obroną pracy dyplomowej, jest możliwość uzupełnienia jej po studiach, ale w terminach określonych przepisami administracji morskiej RP. Praktyki pływania są nadzorowane przez Akademię Morską zgodnie z procedurami wymaganymi przez administracje morską RP i zapisanymi w procedurach Systemu Zarządzania Jakością AM. Do odbycia praktyki i uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego niezbędne są także świadectwa ukończenia kursów specjalistycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U. Nr 47, poz. 445), a których wykaz znajduje się również w załączonym planie studiów. Jeżeli student nie zamierza uzyskać dyplomu w podanym wyżej trybie, posiadanie świadectw szkoleń specjalistycznych i praktyki pływania nie jest wymogiem koniecznym do ukończenia studiów. Absolwent kierunku Mechatronika AM w Szczecinie może uzyskać dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego wg ścieżki odmiennej od podanej powyżej, jednak obowiązują wtedy inne przepisy administracji morskiej RP, przede wszystkim wymagana praktyka w dziale maszynowym trwa kilka razy dłużej. C. Punkty kredytowe Student jest zobowiązany przed obroną pracy dyplomowej uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów. Za zaliczone przedmioty w każdej formie zajęć przewidzianej programem studiów, przypisywane są punkty kredytowe (ECTS). Wymagana minimalna liczba punktów do ukończenia studiów wynosi 210, z tym, że wliczane do tej sumy punkty za praktykę nie mogą przekroczyć 14 punktów kredytowych. Maksymalna liczba punktów kredytowych możliwa do osiągnięcia w trakcie studiów pierwszego stopnia wynosi 240, a jest ona wynikiem przyznania dodatkowych 30 punktów za praktykę pływania wg standardów Konwencji STCW dla studentów ubiegających się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego ścieżką przewidzianą dla absolwentów wyższych szkół morskich. Zamiennie przyznaje się punkty za praktyki pływania z dyplomem co najmniej oficera elektroautomatyka okrętowego w wymiarze minimum 6 miesięcy. D. Ukończenie studiów Student ma obowiązek przygotowania i obrony pracy dyplomowej inżynierskiej przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału. Pozytywna ocena egzaminu uprawnia do otrzymania dyplomu ukończenia studiów na kierunku Mechatronika i tytułu zawodowego inżyniera. 7

8 KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Studenci specjalności Elektroautomatyka okrętowa zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy, jako oficer elektroautomatyk okrętowy. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu: budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, systemów automatyki i sterowania, informatyki i robotyki, komputerowych metod i systemów sterowania, metod i systemów diagnostycznych. Nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala na obsługiwanie współczesnych, złożonych systemów energetycznych morskich obiektów pływających i ich układów mechatronicznych. Posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim. Absolwent jest przygotowany do: obsługi maszyn i urządzeń okrętowych i lądowych wraz z ich układami mechatronicznymi, obsługi siłowni okrętowych, organizowania i nadzorowania pracy w siłowniach okrętowych i lądowych, diagnozowania maszyn i urządzeń okrętowych i lądowych, organizowania, nadzorowania i przeprowadzania prac remontowych w siłowniach okrętowych i lądowych, podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas studiów i praktyk są szczególnie predysponowani do zajmowania stanowisk pracy: w składzie członków załóg obiektów pływających, jako oficerowie elektroautomatycy okrętowi, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych, w administracji morskiej. 8

9 Lista przedmiotów programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Akademii Morskiej w Szczecinie kierunek: specjalność: Mechatronika Elektroautomatyka okrętowa NR GRUPA / NAZWA PRZEDMIOTU A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (16 ECTS) 369 godz. 1. Język angielski * 2. Wychowanie fizyczne 3. Podstawy ekonomii 4. Nauka o pracy i kierowaniu * 5. Ochrona własności intelektualnej B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (42 ECTS) 555 godz. 6. Matematyka 7. Fizyka * 8. Automatyka i robotyka * 9. Języki programowania 10. Teoria sterowania 11. Materiałoznawstwo okrętowe C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (57 ECTS) 849 godz. 12. Wstęp do mechatroniki 13. Mechanika 14. Mechanika płynów 15. Wytrzymałość materiałów 16. Grafika inżynierska 17. Podstawy konstrukcji maszyn 18. Inżynieria wytwarzania 19. Podstawy elektrotechniki i elektroniki * 20. Podstawy informatyki* 21. Komputerowe wspomaganie w mechatronice 22. Metrologia i systemy pomiarowe * 23. Organizacja nadzoru 24. Technologie informacyjne 25. Napędy hydrauliczne 26. Energoelektroniczne przetwarzanie energii elektrycznej* D. PRZEDMIOTY ZAWODOWE (66 ECTS) 1038 godz. 27. Systemy automatyki okrętowej 28. Zaawansowane systemy informatyczne 29. Technologia remontów 30. Termodynamika techniczna 31. Elektrotechnika okrętowa* 32. Automatyka okrętowa* 33. Chemia techniczna wody, paliw i smarów 34. Użytkowanie paliw i środków smarnych 9

10 35. Bezpieczna eksploatacja elektrycznych urządzeń okrętowych* 36. Systemy okrętowe łączności i nawigacyjne* 37. Budowa okrętu i wyposażenie pokładowe* 38. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja* 39. Maszyny i urządzenia okrętowe* 40. Ochrona środowiska morskiego* 41. Wiedza okrętowa 42. Robotyka 43. Tłokowe silniki spalinowe i ich systemy sterowania 44. Siłownie okrętowe* 45. Maszyny elektryczne i napędy elektryczne * 46. Seminarium dyplomowe E. PRAKTYKI 47. Praktyka podstawowa zawodowa wg standardów MNiSW (14 ECTS) 14 tyg. 48. Praktyka pływania wg standardów STCW (30 ECTS) 16 tyg. F. PRACA DYPLOMOWA 49. Praca dyplomowa inżynierska (15 ECTS) 300 godz. Uwaga: * zostały zaznaczone przedmioty STCW. 10

11 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011 od pierwszego roku studiów Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Nr Nazwa przedmiotu Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VIII semestr VII semestr. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg 12 tyg. W Ć L S ECTS W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski* E 3 2 Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu* Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka* E Automatyka i robotyka* E Języki programowania Teoria sterowania E Materiałoznawstwo okrętowe* E Wstęp do mechatroniki Mechanika E Mechanika płynów Wytrzymałość materiałów E Grafika inżynierska Podstawy konstrukcji maszyn E Inżynieria wytwarzania Podstawy elektrotechniki i elektroniki* E Podstawy informatyki* Komputerowe wspomaganie w mechatronice E Metrologia i systemy pomiarowe* E Organizacja nadzoru Technologie informacyjne Napędy hydrauliczne* Energoelektroniczne przetwarzanie energii elektrycznej* ,5 1, Systemy automatyki okrętowej Zaawansowane systemy informatyczne Technologia remontów Termodynamika techniczna E Elektrotechnika okrętowa* Automatyka okrętowa* Chemia techniczna wody, paliw i smarów Użytkowanie Paliw i środków smarowych Bezpieczna eksploatacja elektrycznych urządzeń okręt. * Systemy okrętowe łączności i nawigacyjne* Budowa okrętu i wyposażenie pokładowe* Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja* Maszyny i urządzenia okrętowe E Ochrona środowiska morskiego* Wiedza okrętowa Robotyka E Tłokowe silniki spalinowe i ich systemy sterowania Siłownie okrętowe* Maszyny elektryczne i napędy elektryczne * Seminarium dyplomowe , Praktyka zawodowa (standardy MNiSzW) Praktyka zawodowa (standardy STCW) Praca dyplomowa inżynierska Razem: Obciążenie godzinowe w tygodniu: w semestrze: Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 11

12 12

13 1. Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu w semestrze w semestrze W Ć L S Σ W Ć L S I II III IV V 15 2E VI E 3 Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: przedmioty zawodowe specjalności i kierunków dyplomowania, praktyka pływania. Zakres wiedzy do opanowania Punkty kredytowe Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć laboratoryjnych z języka angielskiego student powinien: Znać 1) język angielski w stopniu umożliwiającym wypowiadanie się na tematy ogólne, 2) terminologię związaną z budową maszyn i urządzeń okrętowych. Umieć 1) odczytywać i rozumieć informacje z literatury technicznej, 2) stosować fragmenty SMCP dla działu mechanicznego, 3) porozumiewać się w sytuacjach dnia codziennego, 3) zastosować język angielski w zawodzie mechanika okrętowego. Treści zajęć dydaktycznych Program zajęć Semestr I Grammar: Present simple to be; Possessive adjectives; Imperatives; Present simple /I, you, we, they/; Articles; Plurals; Demonstrative pronouns; Present simple /he, she, it/; Can, can t; Would you like?; Possessive s; Possessive adjectives; Irregular plural; Have got; Some, any; Could I have?; No article; Adverbs of frequency; Prepositions of time; Would like; Objective pronouns; Prepositions of place; There is / are; Past simple to be; There was / were; Past simple; Regular and irregular verbs; Could you tell me the way?; Present continuous; Pr. simple or Pr. cont.?; Be going to; Imperatives; Modals /must, mustn t, needn t/. Razem W Ć L S

14 Language work: Alphabet, numbers; Personal details; Describing people and objects; Countries; Nationalities; Jobs; Activities; Routines; Buying food, changing money; Daily routines, hobbies; Telling the time; Ordinal numbers; Checking into a hotel; Adjectives of like and dislike; Leisure activities; Family; Going shopping; Health; Food; Ordering a meal; Describing rooms, places; Location; Asking for travel information; Describing past events and activities; Asking for directions; Describing contemporary activities; Distinguishing between routine activities and current actions; Future plans. Maritime English: International Maritime Alphabet; The Seafarer ; The Job ; Free Time ; In The Messroom ; The Vessel'; Past Voyages ; Incidents at Sea ; Personal injuries ; What s Happening On Board? ; Standard Engine Orders; Where Are The Life Jackets? ; Emergency. Teaching Aids: English File I; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 1/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 7/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 9/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 3/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 15/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 16/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 17/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 8/; SMCP; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 4/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 10/. Razem Semestr II Grammar: Present perfect; Past continuous; Be going to; Future simple; Modals /must, have to, can, be able to, should/; Comparison of adjectives; Countable and uncountable nouns. Language work: Describing recent actions; Checking and completing operations; Describing continuous actions in the past; Future actions, plans and intentions; Obligations, skills, duties, needs; Comparing and contrasting sizes, speeds etc.; How much, how many?; Giving details of quantities and weights. Maritime English: Have You Checked The Machine? ; The Right Message ; My Next Voyage ; A New Vessel ; Supplies ; Main Parts Of Ships; Manning Of A Ship. Teaching Aids: English File II; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 18/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 20/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 21/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 12/; Marlins English for Seafarers /Study Pack I, ch. 11/; Materiały własne; English Across Marine Engineering W. Buczkowska /str / Razem Semestr III Grammar: Revision of tenses; Past perfect; Passive voice Maritime English: Instruments ; Measuring Tools ; Fitting Tools. Teaching Aids: Workbook on English Grammar for Mechanical Engineering Students; English Across Marine Engineering W. Buczkowska /str /; English for Students of Marine Engineering H. Wysocki. Razem

15 Semestr IV Grammar: Revision of tenses; Time clauses; Conditionals. Language work: Real and hypothetical situations. Maritime English: Shipyard ; Building Ships ; Engine Room ; Diesel Engines /Slow-, medium- and high-speed Diesel engines; Inline engines and V-engines; Trunk engines and Crosshead engines; Two-stroke engines and four-stroke engines; The valve mechanism; Reversing the engine; The shaft/; IMO SMCP /Distress communication - fire, explosion, technical failure, abandoning vessel; On board com. - propulsion system, handing and taking over the watch, briefing on special events, temperatures, pressures, soundings, operation of M/E, A/E, pumping, special machinery events and repairs, record keeping. Teaching Aids: Workbook on English Grammar for Mechanical Engineering Students; English for Students of Marine Engineering - H. Wysocki; English for Maritime Studies T. N. Blakey; English Across Marine Engineering W. Buczkowska /str. 22/; An English Course for Students at Maritime Colleges and for On-Board Training Peter van Kluijven; SMCP /str , ; /. Semestr V Grammar: Reported speech; Revision of grammar. Language work: Reporting events, states and situations. Maritime English: Fuels And Their Properties ; The Fuel System ; Lubrication ; Cooling The Engine ; Auxiliary Engines /Pumps, The Anchor Winch, The Steering Engine, Boilers, Generators, Electric Motors/; IMO SMCP /Damage control, pollution prevention; Safety on board/. Teaching Aids: Workbook on English Grammar for Mechanical Engineering Students; An English Course for Students at Maritime Colleges and for On-Board Training Peter van Kluijven; English Across Marine Engineering - W. Buczkowska; English for Maritime Studies - T. N. Blakey; SMCP Razem Razem Semestr VII Grammar: Revision of grammar Maritime English: Revision of IMO SMCP; Some typical marine diesel engines; Maintenance and fault chart; Operating procedures, maintenance and surveys; Sulzer supplement; Operating manuals; Safety. Teaching Aids: Workbook on English Grammar for Mechanical Engineering Students; SMCP; English Across Marine Engineering W. Buczkowska unit XX; English for Maritime Studies T. N. Blakey; English Across Marine Engineering W. Buczkowska unit XXI; English for Students of Marine Engineering H. Wysocki; Materiały własne; English Across Marine Engineering W. Buczkowska unit XXII. Razem Razem w czasie studiów

16 Basic Literature: 1. John Sedes & Brian Cross: Tech Talk, Oxford University Press. 2. Peter van Kluijven: An English Course for Students at Maritime Colleges and for On- Board Training. Additional Complementary Literature: 1. J. Comfort, S. Hick, A. Savage: Basic Technical English, Oxford University Press. 2. W. Buczkowska: English Across Marine Engineering. 3. H. Świątkiewicz, Z. Tamilin: Selected English Grammar Problems in Exercises. 4. M. Misztal: Tests in English. 5. Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu. 6. E. Jakowczyk: English for Mechanical Engineering Students. 7. TN Blakey: English for Maritime Studies. 8. H. Wysocki: English for Students of Marine Engineering. Opracował: mgr Anna Augustyniak-Klimczuk; mgr Krzysztof Mastalerz 16

17 2. Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu w semestrze w semestrze W Ć L S Σ W Ć L S I II III Razem w czasie studiów Semestr Zakres wiedzy do opanowania Punkty kredytowe Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem oraz wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych student powinien: Znać 1) Przepisy obowiązujące w koszykówce. 2) Przepisy obowiązujące w siatkówce. 3) Podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć na basenie oraz 4) wyporności i zachowania się ciała w wodzie. 5) Wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć na basenie oraz wodach otwartych morze, jezioro. Umieć 1) Wykonać podstawowe elementy techniczne obowiązujące w koszykówce. 2) Wykonać podstawowe elementy techniczne obowiązujące w siatkówce. 3) Wykonać leżenie w pozycji poziomej na plecach w wodzie. Poruszać się na plecach z naprzemianstronną pracą rąk i nóg na dystansie 50 m w sposób ciągły (styl grzbietowy) ocena stylu. Wykonać skok na nogi do wody z wysokości słupka startowego. 4) Wykonać leżenie w pozycji poziomej na piersiach w wodzie z wydechem do wody. 5) Poruszać się na piersiach z naprzemianstronną pracą rąk i nóg na dystansie 100 m w sposób ciągły styl: kraul ocena stylu. 6) Wykonać skok na głowę do wody z wysokości słupka startowego. Treści zajęć dydaktycznych Razem W Ć L S 2 2 Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I KOSZYKÓWKA 1. Organizacja i bezpieczeństwo podczas zajęć z wychowania fizycznego. Tematyka zajęć. 2. Sposoby poruszania się po boisku, operowanie piłką Podania i chwyty Kozłowanie ze zmianą tempa, kierunku, ręki Rzuty z miejsca po zatrzymaniu Rzuty z biegu i rzuty z wyskoku Sprawdzian poznanych elementów

18 8. Zwody z piłką i bez piłki. Sędziowanie przepisy Obrona każdy swego, fragment gry 1:1, 2: Systemy obrony obrona strefowa Zasłona od piłki, zasłona za piłką Atak pozycyjny Atak szybki Sprawdzian poznanych umiejętności Organizacja turnieju, sędziowanie. 2 2 Razem Semestr II SIATKÓWKA 1. Postawy siatkarskie sposób poruszania się po boisku Odbicie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym- małe gry Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i 2 2 dolnym ćwiczenia przygotowawcze do zagrywki tenisowej małe gry. 4. Zagrywka tenisowa doskonalenie odbić piłki sposobem 2 2 oburącz górnym i dolnym-małe gry. 5. Nauka ataku doskonalenie zagrywki sposobem tenisowym 2 2 ustawienie zespołu na boisku przy zagrywce prze- ciwnika gra uproszczona. 6. Zastawienie blok pojedynczy i podwójny- ustawienie zespołu 2 2 przy zagrywce własnej gra uproszczona. 7. Sprawdzian z odbić sposobem oburącz górnym Doskonalenie ataku atak z pola obrony przepisy gry, 2 2 zmiany zawodników, asekuracja ataku skrzydłami obronygra szkolna. 9. Zagrywka sposobem tenisowym przyjęcie sposobem 2 2 oburącz dolnym gra szkolna. 10. Sprawdzian z odbić sposobem oburącz dolnym Przepisy gry sędziowanie asekuracja bloku skrzydłami 2 2 obrony. 12. Turniej trójek organizacja turnieju sędziowanie Doskonalenie poznanych elementów techniki indywidualnej 2 2 doskonalenie zagrywki tenisowej gra właściwa. 14. Sprawdzian zagrywki tenisowej Gra właściwa. 2 2 Razem Semestr III PŁYWANIE 1. Omówienie bezpieczeństwa i zasad zachowania się na zajęciach 1 1 na basenie oraz warunków zaliczenia semestru. 2. Ćwiczenia oswajające z wodą: zanurzenie twarzy pod 1 1 wodę, leżenie na wodzie w różnych pozycjach z nogami podkurczonymi, wyprostowanymi itp. 3. Nauka naprzemianstronnej pracy nóg ćwiczenia przy 1 1 ścianie basenu i z użyciem deski. 4. Doskonalenie naprzemianstronnej pracy nóg poruszanie 1 1 się bez pomocy deski w pozycji na plecach. 5. Doskonalenie pracy nóg pływanie dłuższych odcinków z 1 1 różnym ułożeniem ramion (za głową, wzdłuż tułowia, dłonie nad powierzchnią itp.). 6. Nauka przeniesienia ramienia nad i pod wodą ćwiczenia w formie uproszczonej np. dokładanka

19 7. Nauka naprzemianstronnej pracy ramion (z wyłączeniem 1 1 nóg). 8. Nauka koordynacji pracy rąk i nóg w pływaniu na plecach Nauka zmiany kierunku płynięcia (uproszczonego nawrotu) 1 1 w pływaniu na plecach. 10. Nauka skoku na nogi z małej wysokości, nauka startu w 1 1 pływaniu stylem grzbietowym. 11. Doskonalenie koordynacji rąk i nóg w pływaniu stylem 1 1 grzbietowym. 12. Wprowadzenie rotacji barków i ugięcia ręki w stawie 1 1 łokciowym jako efektywniejszej techniki poruszania się na plecach. 13. Pływanie odcinków 50 i 100 m stylem grzbietowym w 1 1 sposób ciągły. 14. Powtórzenie poznanych umiejętności Sprawdziany końcowe i zaliczenie semestru Omówienie bezpieczeństwa i zasad zachowania się na zajęciach 1 1 na basenie oraz kąpieliskach strzeżonych i nie- strzeżonych oraz warunków zaliczenia semestru. 17. Przypomnienie prawidłowej naprzemianstronnej pracy 1 1 nóg w pozycji na plecach, pływanie stylem grzbietowym. 18. Nauka naprzemianstronnej pracy nóg oraz prawidłowego 1 1 oddechu (wydech do wody) w pozycji na piersiach ćwiczenia przy ścianie basenu i z użyciem deski. 19. Doskonalenie naprzemianstronnej pracy nóg i oddychania 1 1 (z wydechem do wody i twarzą zanurzoną pod po- wierzchnię). 20. Doskonalenie pracy nóg pływanie dłuższych odcinków z 1 1 różnym ułożeniem ramion (przed głową, wzdłuż tułowia, itp.) 21. Nauka przeniesienia ramienia nad i pod wodą ćwiczenia 1 1 w formie uproszczonej np. dokładanka. 22. Nauka naprzemianstronnej pracy ramion Nauka koordynacji pracy rąk i nóg w pływaniu kraulem Doskonalenie koordynacji z akcentem na prawidłowy 1 1 moment nabierania powietrza. 25. Nauka skoku na głowę z małej wysokości, nauka startu w 1 1 pływaniu kraulem poruszanie się pod wodą, wypłynięcie. 26. Wprowadzenie rotacji barków i ugięcia ręki w stawie 1 1 łokciowym jako efektywniejszej technki pływania kraulem. 27. Nauka nawrotu koziołkowego w kraulu Pływanie odcinków 50 i 100 m kraulem w sposób ciągły Powtórzenie poznanych umiejętności Sprawdziany końcowe i zaliczenie semestru. 1 1 Razem Razem w czasie studiów Forma i warunki zaliczenia przedmiotu - obecność studenta na zajęciach, - zaliczenie z oceną. Opracował: mgr Artur Lipecki 19

20 3. Przedmiot: PODSTAWY EKONOMII Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu w semestrze w semestrze W Ć L S Σ W Ć L S I Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: nauka o pracy i kierowaniu, matematyka, siłownie okrętowe. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem student powinien: Znać 1) Istotę, cele i prawidłowości gospodarowania. 2) Podstawowe systemy ekonomiczne. 3) Gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 4) Tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego. 5) Problematykę wzrostu gospodarczego. 6) Podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy. 7) Teorie wyboru konsumenta. 8) Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 9) Funkcjonowanie rynku pieniężnego. 10) Funkcjonowanie rynku kapitałowego. 11) Funkcjonowanie rynku pracy. 12) Problemy globalizacji gospodarki światowej. 13) Rolę państwa w procesie transformacji systemowej. Umieć 1) Wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne. 2) Wyjaśnić związki zachodzące między procesami w makro- i mikroskali. 3) Scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania. 4) Określić rolę poszczególnych podmiotów w procesie gospodarowania. 5) Wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych. Punkty kredytowe 20

21 Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I 1. Istota, cele i prawidłowości gospodarowania, gospodarka jako system ekonomiczny, charakterystyka podstawowych systemów ekonomicznych, gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 2. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego, budżet państwa i polityka fiskalna, wzrost gospodarczy. 3. Gospodarka rynkowa; segmenty rynku, podstawowe kategorie i uczestnicy rynku, teorie wyboru konsumenta, mechanizm rynkowy. 4. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; formy przedsiębiorstw, efektywność działalności przedsiębiorstwa, otoczenie przedsiębiorstwa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa. 5. Funkcjonowanie rynku pieniężno-kapitałowego; pieniądz ewolucja pienieniądza i jego funkcji, podstawowe operacje na rynku pieniężnym, funkcje, zadania i cele banków, rynek papierów wartościowych, funkcjonowanie giełdy. 6. Rynek pracy; podaż i popyt na pracę; bezrobocie jako przejaw nierównowagi na rynku pracy, rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia; bezrobocie a inflacja. 7. Gospodarka światowa, globalizacja gospodarki światowej, główne problemy rozwoju współczesnego świata. 8. Rola państwa w gospodarce rynkowej; opcje i dylematy transformacji polskiego systemu gospodarczego. I. Metody dydaktyczne Razem W Ć L S Razem Razem w czasie studiów Przedmiot jest realizowany w formie wykładów na I roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - zaliczenie z oceną. 21

22 III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury podstawowej do wykładów 1. Milewski R.: Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marciniak S.: Makro i mikroekonomia - Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Grzywacz W.: Podstawy makroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Grzywacz W.: Podstawy mikroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Wykaz literatury uzupełniającej do wykładów 5. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia, Gdańsk Beksiak J.: Ekonomia, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia, PWE, Warszawa Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, PWN, Warszawa Barro R.J.: Makroekonomia, PWE, Warszawa Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia, PWN, Warszawa Mansfirld E., Podstawy makroekonomii. Agencja Wydawnicza Placet, Próchnicki L.: Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin Grzelak A., Leźnicka A.: Makroekonomia, PTE, Szczecin Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia t. 1 oraz t. 3 (Zbiór zadań), PWE, Warszawa Czarny E., Nojszewska E.: Mikroekonomia oraz Zbiór zadań, PWE, Warszawa Samuelson W.F.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa Opracował: dr inż. Piotr Lewandowski 22

23 4. Przedmiot: NAUKA O PRACY I KIEROWANIU Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Studia pierwszego stopnia Liczba tygodni Semestr w tygodniu w semestrze w semestrze W Ć L S Σ W Ć L S VIII Razem w czasie studiów Związki z innymi przedmiotami: podstawy ekonomii, ochrona własności intelektualnej, organizacja nadzoru, praktyki. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem student powinien: Znać Punkty kredytowe 1) Podstawowe pojęcia dotyczące pracy ludzkiej (definicja pracy, cechy pracy ludzkiej, kryteria klasyfikacji: fizyczne, psychiczne, moralne, organizacyjne). 2) Główne akty prawne, regulujące pracę ludzką (dokumenty: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Kodeks Pracy, Kodeks Morski, dokumenty branżowe). 3) Psychofizyczne uwarunkowania pracy ludzkiej (budowa systemu nerwowego człowieka, system czynności: motorycznych, werbalizacyjnych, umysłowych). Struktura czynności zawodowych. Metody badania obciążenia człowieka pracą. 4) Wpływ grupy społecznej na zachowanie się człowieka (rola norm grupowych). 5) Funkcje człowieka w procesie pracy (energetyczna, wykonawcza, sterownicza, koncepcyjna). 6) Zasady odpowiedzialności społecznej (social responsibility) prawna, służbowa, moralna. 7) Wpływ postępu technicznego na pracę ludzką (skutki mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji). 8) Granice przystosowania i wydolności człowieka w roli operatora (ergonomiczna lista pytań kontrolnych, niezawodność człowieka w czasie pracy). 9) Udział tzw. czynnika ludzkiego w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa pracy (rola kwalifikacji, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, uzależnień od alkoholu i narkotyków, zmęczenia). 10) Zasady organizacji pracy zespołowej (cykl organizacyjny, organizowanie narad i odpraw). 11) Podstawowe zadania kierownika i warunki efektywności pracy zespołowej (autorytet, dobre stosunki międzyludzkie, rodzaje konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów). 12) Zasady motywowania ludzi do pracy (system potrzeb, reguły oceniania podwładnych, skuteczność nagradzania i karania). 13) Mechanizmy zachowania się ludzi w grupie (organizational behavior) typowe reakcje jednostki w zespole zadaniowym, w tłumie, w sytuacji zagrożenia, w stresie przewlekłym. 23

24 14) Podstawowe zasady komunikacji w grupie zadaniowej (porozumiewanie się ludzi, błędy w komunikacji, uprzedzenia). 15) Proces adaptacji społecznej i zawodowej (reorientacja, tolerancja, akomodacja, asymilacja społeczna, zagadnienie deklasacji i demoralizacji). 16) Zasady etyki zawodowej (system wartości podstawowych, normy moralne, pojęcie honoru). Umieć 1) Dokonać analizy obciążenia pracą człowieka na dowolnym stanowisku pracy. 2) Definiować potrzeby i cele. 3) Zorganizować zespół do wykonania określonych zadań na statku. 4) Właściwie wypełniać arkusze ocen pracowników. 5) Kierować zebraniem, naradą, odprawą. 6) Zlecać zadania w formie dostosowanej do okoliczności miejsca, czasu, stopnia profesjonalizmu wykonawców. Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr VIII 1. Praca ludzka. Definicje, klasyfikacje, regulacje prawne. 2. Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy ludzkiej. Psychofizyczne uwarunkowania efektywności pracy. Funkcje człowieka w procesie pracy. Skutki pracy ludzkiej - problem odpowiedzialności. 3. Postęp techniczny a praca ludzka. Przystosowanie techniki do możliwości człowieka. Niezawodność człowieka granice wydolności. 4. Czynnik ludzki w zapobieganiu wypadkom przy pracy. Rola kwalifikacji, zdrowia, uzależnień od alkoholu i narkotyków. 5. Kierowanie ludźmi w procesie pracy. Metody kierowania ludźmi. Zadania kierownika. Osobowość dobrego kierownika. 6. Dynamika grupy. Zachowanie się ludzi w grupie zadaniowej, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tłumie. 7. Źródła stresu w zawodzie marynarza. Ogólny Syndrom Przystosowania (GAS). Stres chroniczny i stres zawodowy. Analiza sytuacji stresogennych. 8. Etyczne aspekty pracy na morzu. Konflikty moralne: własny rozwój, dobro rodziny, funkcjonowanie firmy, sprawiedliwa partycypacja w efektach pracy zespołowej, ochrona zdrowia i życia. Normy moralne. Razem W Ć L S Razem Razem w czasie studiów

25 I. Metody dydaktyczne Przedmiot jest realizowany w formie wykładów na IV roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - zaliczenie z oceną. III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury do wykładów 1. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludźmi: organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa Bugajska J.: Ergonomia, CIOP, Warszawa Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa Lencioni P.: Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa Covey S.R.: Siedem nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, Poznań Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Wyd. 2, Kraków Opracował: dr Artur Rzempała 25

26 5. Przedmiot: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu w semestrze w semestrze W Ć L S Σ W Ć L S V Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: seminarium dyplomowe, praca dyplomowa. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem student powinien: Znać Punkty kredytowe 1) Podstawowe przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową; 2) Ogólne zasady ochrony autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych; 3) Cechy patentu i wzoru użytkowego oraz procedury ich zgłaszania; 4) Podstawy odpowiedzialności karnej w zakresie naruszeń prawa autorskiego i ochrony patentowej Umieć 1) Scharakteryzować obiekty będące przedmiotem prawa autorskiego i ochrony patentowej; 2) Wskazać przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową; 3) Odróżnić patent od wzoru użytkowego; 4) Przedstawić procedurę zgłaszania patentu i wzoru użytkowego. Nr tematu Treść zajęć dydaktycznych Tematy i ich rozwinięcie Semestr V 1. Przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową. Razem W Ć L S Przedmiot i podmiot prawa autorskiego Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe Zakres korzystania z chronionych utworów i czas trwania 1 1 autorskich praw majątkowych. 5. Przechodzenie i zbywanie praw autorskich i majątkowych Szczegóły ochrony utworów audiowizualnych i programów 1 1 komputerowych. 7. Ochrona autorskich prawa osobistych i autorskich praw majątkowych

27 8. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy 1 1 źródeł informacji. 9. Prawa do artystycznych wykonań i naukowych dokonań Organizacje zbiorowe zarządzające prawami autorskimi Ochrona patentowa ogólne informacje Patent cechy charakterystyczne, zastrzeganie praw Wzór użytkowy cechy charakterystyczne, zastrzeganie praw Organizacja ochrony patentowej w Polsce procedura 1 1 zgłaszania patentu i wzoru użytkowego. 15. Odpowiedzialność karna w zakresie naruszeń prawa autorskiego 1 1 i ochrony patentowej. Razem Razem w czasie studiów I. Metody dydaktyczne Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych na III roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - zaliczenie z oceną. III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury podstawowej do wykładów 1. Ustawa z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117, Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. 286). 2. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. nr 80/00 poz. 904, Dz.U. z 2002 r., nr 197 poz. 1662, Dz.U. z 2003 r., nr 166, poz. 1610, Dz.U. z 2004 r., nr 91, poz. 869). 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(dz.u. z 1993 r., nr 47, poz. 211, tekst jednolity: Dz.U. z 2003 nr 153, poz. 1503, Dz.U. z 2004 r., nr 162, poz. 1693). 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U r., nr 128, poz.1402). 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365), akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii (art. 86) pierwszeństwo do opublikowania pracy dyplomowej studenta (art. 239). 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz.U. z 2005r., nr 161, poz. 1359) punktacja za osiągnięcia wynalazcze (karta oceny jednostki, zał. 2). Opracował: dr hab. inż. Zbigniew Matuszak 27

28 6. Przedmiot: MATEMATYKA Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu w semestrze w semestrze W Ć L S Σ W Ć L S I 15 2E II III 15 1E Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: fizyka, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, metrologia i systemy pomiarowe. Zakres wiedzy do opanowania Punkty kredytowe Po wysłuchaniu wykładów przewidywanych programem oraz wykonaniu ćwiczeń student powinien: Znać 1) Definicje i podstawowe twierdzenia dotyczące zbioru liczb zespolonych, macierzy, wyznaczników i układów równań liniowych. 2) Rachunek wektorowy, równania płaszczyzny i prostej w przestrzeni R 3. 3) Definicje i podstawowe twierdzenia dotyczące wszechstronnego badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. 4) Podstawowe zagadnienia dotyczące rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. 5) Podstawy rachunku całkowego (całka nieoznaczona, całka oznaczona, całki niewłaściwe, całki wielokrotne i krzywoliniowe). 6) Kryteria zbieżności szeregów liczbowych, podstawowe twierdzenia dotyczące szeregów funkcyjnych. 7) Sposoby rozwiązywania wybranych typów równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego i drugiego rzędu. 8) Elementy rachunku prawdopodobieństwa, podstawy statystyki matematycznej. Umieć 1) Wykonywać działania na liczbach zespolonych i macierzach, obliczać wyznaczniki oraz rozwiązywać układy równań liniowych metodą macierzową, za pomocą wzorów Cramera oraz w oparciu o twierdzenie Kroneckera-Capellego. 2) Przeprowadzać wszechstronne badanie funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. 28

29 3) Wyznaczać całki nieoznaczone, obliczać całki oznaczone, podwójne, potrójne i krzywoliniowe, stosować rachunek całkowy w geometrii i przedmiotach technicznych. 4) Wyznaczać ekstrema lokalne i warunkowe funkcji wielu zmiennych, badać zbieżność szeregów liczbowych i funkcyjnych, rozwijać funkcje w szereg Taylora. 5) Rozwiązywać wybrane typy równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych pierwszego i drugiego rzędu. 6) Obliczać prawdopodobieństwo zdarzeń losowych, wyznaczać estymatory i przedziały ufności, stosować testy statystyczne do weryfikacji hipotez statystycznych. Nr tematu Treść zajęć dydaktycznych Tematy i ich rozwinięcie Semestr I 1. Elementy logiki matematycznej: klasyczny rachunek zdań, klasyczny rachunek kwantyfikatorów. Elementy teorii zbiorów: algebra zbiorów, moc zbioru, algebra zbiorów a klasyczny rachunek zdań. Algebra Boole a: aksjomatyka algebry Boole a, interpretacje algebry Boole a. 2. Algebra wyższa: zbiór liczb zespolonych, definicja liczby zespolonej, postać kartezjańska i trygonometryczna liczby zespolonej, wzór de Moivre a, działania na liczbach zespolonych. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych: definicja macierzy, rodzaje macierzy, działania na macierzach, macierz odwrotna; definicja i własność wyznaczników, rząd macierzy; układy równań liniowych, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capellego. 3. Geometria analityczna w przestrzeni R 3 : rachunek wektorowy, równania płaszczyzny i prostej, odległość punktu od prostej, odległość punktu od płaszczyzny i prostej, odległość prostej od prostej, powierzchnia stopnia drugiego, powierzchnie obrotowe. 4. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: wiadomości uzupełniające dotyczące funkcji (funkcje cyklometryczne), granic ciągów i funkcji; pochodna i różniczka funkcji, pochodne i różniczki wyższych rzędów, twierdzenia o wartości średniej, wzór Taylora, reguły de L Hospitala, wszechstronne badanie przebiegu zmienności funkcji. 5. Elementy logiki matematycznej: wyznaczanie wartości logicznych zdań złożonych, sprawdzanie formuł rachunku zdań metodą zerojedynkową, dowodzenie twierdzeń klasycznego rachunku kwantyfikatorów. Elementy teorii zbiorów: wykonywanie działań na zbiorach, dowodzenie wybranych praw algebry zbiorów. Algebra Boole a: dowodzenie twierdzeń algebry Boole a na podstawie aksjomatów, przykłady realizacji algebry Boole a (algebra zdań, algebra zbiorów). 6. Algebra wyższa: potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych, rozwiązywanie równań algebraicznych w zbiorze liczb zespolonych. Razem W Ć L S

30 Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych: wykonywanie działań na macierzach, obliczanie wyznaczników, wyznaczanie macierzy odwrotnej, rozwiązywanie układów równań liniowych metodą macierzową i za pomocą wzorów Cramera. 7. Geometria analityczna w przestrzeni R 3 : obliczanie iloczynu skalarnego i mieszanego, wyznaczanie współrzędnych iloczynu wektorowego, wyznaczanie równań płaszczyzny i prostej, obliczanie odległości punktu od płaszczyzny, punktu od prostej i prostej od prostej. 8. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: obliczanie granic ciągów i granic funkcji, badanie ciągłości funkcji, wyznaczanie pochodnych na podstawie definicji i za pomocą reguł różniczkowania; wyznaczanie ekstremów, przedziałów monotoniczności, punktów przegięcia i przedziałów wypukłości i wklęsłości funkcji; wyznaczanie asymptot, rozwijanie funkcji według wzoru Taylora. Semestr II 9. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: całka nieoznaczona, podstawowe twierdzenia, metody całkowania, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych, całka oznaczona (definicja według Riemanna), podstawowe twierdzenia i własności całki oznaczonej, całki niewłaściwe, zastosowania całki oznaczonej w geometrii. 10. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych: zbiory płaskie, definicja funkcji wielu zmiennych, granica i ciągłość funkcji dwóch zmiennych, pochodne cząstkowe, pochodne funkcji złożonej, różniczka zupełna, pochodne cząstkowe i różniczki zupełne wyższych rzędów, zastosowanie różniczki zupełnej w rachunku błędów, wzór, Taylora, ekstrema funkcji wielu zmiennych. 11. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych: definicja i podstawowe własności całki podwójnej w obszarze normalnym, całka potrójna, zamiana całek wielokrotnych na całki iterowane, zamiana zmiennych, całki krzywoliniowe, twierdzenie Greena, zastosowania geometryczne całek wielokrotnych i całek krzywoliniowych. 12. Szeregi liczbowe i funkcyjne: definicja szeregu liczbowego, kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych, szeregi naprzemienne, szeregi liczbowe warunkowo i bezwzględnie zbieżne, ciągi i szeregi funkcyjne, szeregi potęgowe, szereg Taylora. 13. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: wyznaczanie całek nieoznaczonych za pomocą metody całkowania przez części i metodą zamiany zmiennych, wyznaczanie całek funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych; obliczanie całek oznaczonych w oparciu o twierdzenie Newtona-Leibniza; obliczanie pól figur płaskich, objętości i pól powierzchni brył obrotowych, długości łuku krzywej płaskiej Razem

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW NIESTACJ ONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW NIESTACJ ONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW NIESTACJ ONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHATRONIKA SPECJALNOŚĆ ELEKTROAUTOMATYKA OKRĘTOWA Programy zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Matematyka I Mathematics I Kierunek: biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich I stopnia specjalności Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Podstawowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia MATEMATYKA MATHEMATICS Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

2.1. Postać algebraiczna liczb zespolonych Postać trygonometryczna liczb zespolonych... 26

2.1. Postać algebraiczna liczb zespolonych Postać trygonometryczna liczb zespolonych... 26 Spis treści Zamiast wstępu... 11 1. Elementy teorii mnogości... 13 1.1. Algebra zbiorów... 13 1.2. Iloczyny kartezjańskie... 15 1.2.1. Potęgi kartezjańskie... 16 1.2.2. Relacje.... 17 1.2.3. Dwa szczególne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

P L A N Y I P ROGRAMY I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW NIESTACJ ONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Nazwa Przedmiotu: Analiza matematyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy Rok studiów, semestr: rok pierwszy, semestr I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecnie

Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecnie Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecnie Plan studiów i program nauczania dla kierunku Mechatronika na specjalności Elektroautomatyka okrętowa (EO) studia stacjonarne I stopnia Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17 2019/20 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Analiza matematyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok I/ I i II semestr Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK SPECJALNOŚĆ MECHANIKA I BUDOWA MASZYN EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Inżynieria biomedyczna Linear algebra and analytical geometry forma studiów: studia stacjonarne Kod przedmiotu: IB_mp_ Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1:

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: 1) Funkcja rzeczywista jednej zmiennej: ciąg dalszy a) Definicja granicy funkcji, b) Twierdzenie o trzech funkcjach, o granicy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka I

Opis przedmiotu: Matematyka I 24.09.2013 Karta - Matematyka I Opis : Matematyka I Kod Nazwa Wersja TR.NIK102 Matematyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Analiza matematyczna Nazwa modułu w języku angielskim Calculus Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. opis efektu kształcenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. opis efektu kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str.. Nazwa kierunku informatyka 2. Cykl rozpoczęcia 207/208Z 3. Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 4. Profil kształcenia ogólnoakademicki 5. Forma

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

P L A N Y I P ROGRAMY I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW NIESTACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Zastosowania matematyki w analityce medycznej

Zastosowania matematyki w analityce medycznej Zastosowania matematyki w analityce medycznej 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny,

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: MATEMATYKA Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Matematyka A (0310-CH-S1-001)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Matematyka A (0310-CH-S1-001) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Matematyka A (001) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki 2013/2014 semestr forma studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wstęp do matematyki Rozdział II. Ciągi i szeregi... 44

Spis treści. Rozdział I. Wstęp do matematyki Rozdział II. Ciągi i szeregi... 44 Księgarnia PWN: Ryszard Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej Spis treści Rozdział I. Wstęp do matematyki... 13 1.1. Elementy logiki i teorii zbiorów... 13 1.1.1. Rachunek zdań... 13 1.1.2. Reguły

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Matematyka I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E05_1_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: pierwszy Semestr: pierwszy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza matematyczna 2 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EME-1-202-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne MATEMATYKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 CZĘŚĆ I. ALGEBRA ZBIORÓW... 15 ROZDZIAŁ 1. ZBIORY... 15 1.1. Oznaczenia i określenia... 15 1.2. Działania na zbiorach... 17 1.3. Klasa zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Koordynator przedmiotu dr Artur Bryk, wykł., Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Koordynator przedmiotu dr Artur Bryk, wykł., Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.NIK102 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. wyd. 6 uzup. i popr., uwzględniające podstawowy program matematyki również

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Mechaniczny Nr 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: praktyczny Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Matematyka II Mathematics II Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: nauk ścisłych, moduł 1 I stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-0 Algebra liniowa Linear Algebra Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Analiza matematyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0530 Analiza Matematyczna II Calculus II

Z-ZIP-0530 Analiza Matematyczna II Calculus II KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-0530 Analiza Matematyczna II Calculus II A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II

Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/18 Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Funkcje zespolone Complex functions Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr I

Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr I KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu: Matematyka Profil 1 : ogólnoakademicki Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z pewnymi

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA

Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA Załącznik nr 11 do Uchwały nr 236 Rady WMiI z dnia 31 marca 2015 roku Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA ZASOBÓW NATURALNYCH I. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW : 6. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. audytoryjne),

MATEMATYKA. audytoryjne), Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie, stacjonarne 4. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ

REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ MONIKA FABIJAŃCZYK ANNA WARĘŻAK REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ DEFINICJE TWIERDZENIA PRZYKŁADY I KOMENTARZE Skrypt dla studentów przygotowujących się do egzaminu licencjackiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW Nazwa w języku polskim: FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim: Complex functions Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka i Robotyka Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia SYLABUS Nazwa przedmiotu Analiza matematyczna Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, przedmiot Instytut Fizyki Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III Materiały dydaktyczne Język angielski Semestr III 1 Temat 1 (4 godziny): Semestr III 30 godzin Pirates on Board A. Revision of grammar and vocabulary Czytanie ze zrozumieniem i tłumaczenie tekstu Pirates

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna i algebra liniowa

Analiza matematyczna i algebra liniowa Materiały pomocnicze dla studentów do wykładów Opracował (-li): 1 Prof dr hab Edward Smaga dr Anna Gryglaszewska 3 mgr Marta Kornafel 4 mgr Fryderyk Falniowski 5 mgr Paweł Prysak Materiały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ****** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE I FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim Differential equations and complex functions Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo