P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy zatwierdzone przez Radę Wydziału Mechanicznego r. SZCZECIN 2011

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki w składzie: Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr inż. Artur Bejger, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk dr inż. Piotr Treichel, Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM, dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. AM, dr hab. inż. Daniela Szaniawska, prof. nadzw. AM, dr inż. Zenon Grządziel, dr Janusz Chrzanowski, dr inż. Maciej Kozak, dr inż. Leszek Chybowski, mgr inż. Paweł Krause. Redakcja techniczna mgr inż. Czesław Wiznerowicz 2

3 Spis treści Karta zmian... 6 Informacje o planach studiów... 7 Kwalifikacje absolwenta Lista przedmiotów programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Akademii Morskiej w Szczecinie Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunków dyplomowania: Układy napędowe z silnikami tłokowymi Napędy turbinowe Eksploatacja zbiornikowców Eksploatacja chemikaliowców Eksploatacja gazowców Eksploatacja chłodnicowców Komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową Elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania Przedmioty realizowane w ramach specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych dla wszystkich kierunków dyplomowania 1. Język angielski * Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka Fizyka * Mechanika * Wytrzymałość materiałów * Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn * Materiałoznawstwo okrętowe * Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Maszyny i napędy elektryczne * Elektrotechnika okrętowa * Podstawy automatyki i robotyki * Automatyka i miernictwo okrętowe * Chemia techniczna

4 26. Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki tłokowe * Kotły okrętowe * Maszyny i urządzenia okrętowe * Chłodnictwo i klimatyzacja * Siłownie okrętowe * Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * Organizacja nadzoru Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * Seminarium dyplomowe Przedmioty realizowane w ramach specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych dla kierunków dyplomowania: Układy napędowe z silnikami tłokowymi Współczesne konstrukcje tłokowych silników okrętowych Ochrona środowiska w eksploatacji statku Okrętowe układy napędowe Gospodarka energetyczna statku Napędy turbinowe Eksploatacja okrętowych turbin parowych i gazowych Kotły parowe główne Urządzenia i instalacje obsługujące turbiny okrętowe Eksploatacja okrętowych siłowni turboparowych Eksploatacja zbiornikowców Budowa zbiornikowców Eksploatacja zbiornikowców Ekologiczne aspekty eksploatacji zbiornikowców Bezpieczeństwo pracy na zbiornikowcach Eksploatacja chemikaliowców Budowa statków do przewozu chemikaliów Eksploatacja statków do przewozu chemikaliów Ekologiczne aspekty eksploatacji chemikaliowców Bezpieczeństwo pracy na chemikaliowcach Eksploatacja gazowców Budowa statków do przewozu skroplonych gazów Eksploatacja statków do przewozu skroplonych gazów Ekologiczne aspekty eksploatacji gazowców Bezpieczeństwo pracy na gazowcach

5 Eksploatacja chłodnicowców Eksploatacja instalacji i urządzeń statków do przewozu ładunków chłodzonych Automatyka instalacji chłodniczych Technologia przewozu ładunków chłodzonych Ekologiczne aspekty eksploatacji instalacji chłodniczych Komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową Programowanie komputerów i sterowników Komputerowe systemy automatyki Inteligentne urządzenia automatyki Elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania Miernictwo elektryczne * Wytwarzanie energii elektrycznej na statku * Napędy elektryczne statku * Energoelektroniczne przetwarzanie energii elektrycznej * Praktyki 47. Praktyka zawodowa (standardy MNiSzW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa * zawiera treści programowe STCW 5

6 Karta zmian Data Treść zmiany Uwagi r. Zmiana treści programowych przedmiotu nr 1 Język angielski Uchwała Nr 8/2011 Rady Wydziału Mechanicznego 6

7 INFORMACJE O PLANACH STUDIÓW Studia stacjonarne pierwszego stopnia A. Informacje ogólne Studia 4 letnie przygotowują do pracy na stanowiskach eksploatatorów instalacji energetycznych przede wszystkim siłowni okrętowych. W tym zakresie oferowany program studiów i praktyk studenckich spełnia wymagania do zajmowania w siłowni statku stanowisk na poziomie zarządzania zgodnie z międzynarodową Konwencją o wyszkoleniu marynarzy, wydawaniu świadectw i pełnieniu wacht, zwanej Konwencją STCW. Program obejmuje 2755 godzin zajęć (bez godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy dyplomowej), w tym: przedmioty kształcenia ogólnego przedmioty podstawowe przedmioty kierunkowe przedmioty zawodowe 369 godz. 570 godz. 975 godz. 841 godz. oraz godziny przewidziane dla wybranego kierunku dyplomowania: Układy napędowe z silnikami tłokowymi Napędy turbinowe Eksploatacja zbiornikowców Eksploatacja chemikaliowców Eksploatacja gazowców Eksploatacja chłodnicowców Komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową Elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania 108 godz. 92 godz. 102 godz. 87 godz. 87 godz. 96 godz. 102 godz. 114 godz. Realizacja programu studiów stacjonarnych odbywa się w trakcie siedmiu semestrów przewidzianych na zajęcia dydaktyczne oraz jednego semestru (VI), podczas którego realizowana jest praktyka pływania. Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich formach zajęć przedmiotów objętych nadzorem administracji morskiej RP, a składających się na kurs modelowy na poziom operacyjny i zarządzania w dziale maszynowym. Przedmioty objęte nadzorem administracji morskiej RP są oznaczone gwiazdką w planie studiów a kursywą wyróżnione tematy STCW w kartach przedmiotów. Student powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć i zaliczeń oraz wykonywać prace przejściowe przewidziane planem studiów. Może korzystać z konsultacji prowadzonych przez wykładowców przedmiotów. Do zdobywania wiedzy w ramach nauki własnej służą m.in. biblioteki i czytelnie AM w Szczecinie. 7

8 B. Kierunki dyplomowania Studenci studiów niestacjonarnych mogą wybierać kierunki dyplomowania. Głównym kierunkiem dyplomowania na specjalności ESO jest kierunek Układy napędowe z silnikami tłokowymi. Studenci musza zadeklarować uczestnictwo w zajęciach wybranego kierunku dyplomowania oraz kierunku alternatywnego (gdyby nie powstała odpowiednia grupa w pierwszym kierunku) przed ostatnim dniem rozliczeniowym III roku studiów (30 września). Po tym terminie dziekan dokonuje przydziału do grupy kierunku dyplomowania. Grupa kierunku dyplomowania nie powinna być mniejsza niż 16 osób. Jeżeli w dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego listy zgłoszonych na inne kierunki będą obejmowały mniej niż 16 osób, studenci z tych list automatycznie zostaną wpisani na listę alternatywnego lub głównego kierunku dyplomowania. C. Praktyki W programie studiów są przewidziane następujące praktyki studenckie: 1. Praktyka podstawowa zawodowa (wg wymagań MNiSW) trwająca minimum 14 tygodni, niezbędna do ukończenia studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn, Realizowane w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach produkujących silniki okrętowe oraz bezpośrednio w siłowniach okrętowych (promy i statek szkolno-badawczy m/v Nawigator XXI ). 2. Praktyka pływania dla absolwentów ubiegających się o dyplom oficera mechanika wachtowego zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów administracji morskiej RP dla absolwentów wyższych szkół morskich, Podstawą do spełnienia wymagań Konwencji STCW 78 w zakresie praktyki pływania do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego (pierwszy dyplom oficerski w dziale maszynowym) dla absolwenta Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U. Nr 47, poz. 445). Kandydat do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego w trybie przewidzianym dla absolwentów wyższych szkół morskich (ukończenie szkoły i 6-cio miesięczna praktyka pływania w dziale maszynowym statku o mocy napędu głównego 750 i więcej kilowatów), musi odbyć praktykę pływania z dziennikiem praktyk i następnie przystąpić do egzaminu zgodnie z procedurami przewidzianymi programem praktyk AM w Szczecinie. Pozytywna ocena z egzaminu uprawnia do wydania przez Uczelnię Zaświadczenia o zaliczeniu dziennika praktyk. To zaświadczenie stanowi dowód odbycia praktyki pływania niezbędnej do uzyskania dyplomu morskiego. W przypadku nie wypływania wymaganego okresu praktyki przed obroną pracy dyplomowej, jest możliwość uzupełnienia jej po studiach, ale w terminach określonych przepisami administracji morskiej RP. Praktyki pływania stanowiące podstawę do wydania przez Uczelnię Zaświadczenia o zaliczeniu dziennika praktyk są nadzorowane przez Akademię Morską zgodnie z procedurami wymaganymi przez administracje morską RP i zapisanymi w procedurach Systemu Zarządzania Jakością AM. Do odbycia praktyki i uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego niezbędne są także świadectwa ukończenia kursów specjalistycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U. Nr 47, poz. 445), a których wykaz znajduje się również w załączonym planie studiów. 8

9 Jeżeli student nie zamierza uzyskać dyplomu w podanym wyżej trybie, posiadanie świadectw szkoleń specjalistycznych i praktyki pływania nie jest wymogiem koniecznym do ukończenia studiów. Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn AM w Szczecinie może uzyskać dyplom oficera mechanika wachtowego wg ścieżki odmiennej od podanej powyżej, jednak obowiązują wtedy inne przepisy administracji morskiej RP, przede wszystkim wymagana praktyka w dziale maszynowym trwa kilka razy dłużej. D. Punkty kredytowe Student jest zobowiązany przed obroną pracy dyplomowej uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów na danym kierunku dyplomowania. Za zaliczone przedmioty w każdej formie zajęć przewidzianej programem studiów, przypisywane są punkty kredytowe (ECTS). Wymagana minimalna liczba punktów do ukończenia studiów wynosi 210, z tym, że wliczane do tej sumy punkty za praktykę nie mogą przekroczyć 14 punktów kredytowych. Maksymalna liczba punktów kredytowych możliwa do osiągnięcia w trakcie studiów pierwszego stopnia wynosi 240, a jest ona wynikiem przyznania dodatkowych 30 punktów za praktykę pływania wg standardów Konwencji STCW dla studentów ubiegających się o dyplom oficera mechanika wachtowego ścieżką przewidzianą dla absolwentów wyższych szkół morskich. Zamiennie przyznaje się punkty za praktyki pływania z dyplomem co najmniej oficera mechanika wachtowego w wymiarze minimum 6 miesięcy. E. Ukończenie studiów Student ma obowiązek przygotowania i obrony pracy dyplomowej inżynierskiej przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału. Pozytywna ocena egzaminu uprawnia do otrzymania dyplomu ukończenia studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn i tytułu zawodowego inżyniera. 9

10 KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych posiadają podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwenci są przygotowani do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; pracy w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie posługiwania się językiem w życiu codziennym oraz specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia i bezpieczeństwa pracy na jednostkach pływających. Absolwenci powinni być przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach armatorskich jako członkowie załóg pływających, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowobadawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Absolwenci Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych są przygotowani w szczególności do: podjęcia studiów drugiego stopnia, obsługi maszyn i urządzeń okrętowych i lądowych, obsługi siłowni okrętowych i lądowych, organizowania i nadzorowania pracy w siłowniach okrętowych i lądowych, diagnozowania maszyn i urządzeń okrętowych i lądowych, organizowania, nadzorowania i przeprowadzania prac remontowych w siłowniach okrętowych i lądowych, Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są szczególnie predysponowani do zajmowania stanowisk pracy: w składzie członków załóg statków jako oficerowie działu maszynowego, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym. w administracji morskiej. 10

11 Lista przedmiotów programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Akademii Morskiej w Szczecinie kierunek: specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Eksploatacja Siłowni Okrętowych NR GRUPA / NAZWA PRZEDMIOTU A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (15 ECTS) 369 godz. 1. Język angielski 2. Wychowanie fizyczne 3. Podstawy ekonomii 4. Nauka o pracy i kierowaniu 5. Ochrona własności intelektualnej B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (43 ECTS) 570 godz. 6. Matematyka 7. Fizyka 8. Mechanika 9. Wytrzymałość materiałów 10. Grafika inżynierska 11. Informatyka użytkowa C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (67 ECTS) 975 godz. 12. Podstawy konstrukcji maszyn 13. Materiałoznawstwo okrętowe 14. Techniki wytwarzania I 15. Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa 16. Techniki wytwarzania III spawalnictwo 17. Technologia remontów 18. Termodynamika techniczna 19. Mechanika płynów 20. Podstawy elektrotechniki i elektroniki 21. Maszyny i napędy elektryczne 22. Elektrotechnika okrętowa 23. Podstawy automatyki i robotyki 24. Automatyka i miernictwo okrętowe D. PRZEDMIOTY ZAWODOWE (48 ECTS) 841 godz. 25. Chemia techniczna 26. Chemia wody, paliw i smarów 27. Użytkowanie paliw i środków smarowych 28. Okrętowe silniki tłokowe 29. Kotły okrętowe 30. Maszyny i urządzenia okrętowe 31. Chłodnictwo i klimatyzacja 32. Siłownie okrętowe 33. Podstawy budowy statku i organizacji załogi 34. Teoria i budowa okrętu 35. Ochrona środowiska morskiego 36. Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator 11

12 37. Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku 38. Organizacja nadzoru 39. Podstawy nautyki 40. Prawo i ubezpieczenia morskie 41. Seminarium dyplomowe E. PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKÓW DYPLOMOWANIA: Układy napędowe z silnikami tłokowymi (8 ECTS) 108 godz Współczesne konstrukcje tłokowych silników okrętowych Ochrona środowiska w eksploatacji statku Okrętowe układy napędowe Gospodarka energetyczna statku Napędy turbinowe (8 ECTS) 92 godz Eksploatacja okrętowych turbin parowych i gazowych Kotły parowe główne Urządzenia i instalacje obsługujące turbiny okrętowe Eksploatacja okrętowych siłowni turboparowych Eksploatacja zbiornikowców (8 ECTS) 102 godz Budowa zbiornikowców Eksploatacja zbiornikowców Ekologiczne aspekty eksploatacji zbiornikowców Bezpieczeństwo pracy na zbiornikowcach Eksploatacja chemikaliowców (8 ECTS) 87 godz Budowa statków do przewozu chemikaliów Eksploatacja statków do przewozu chemikaliów Ekologiczne aspekty eksploatacji chemikaliowców Bezpieczeństwo pracy na chemikaliowcach Eksploatacja gazowców (8 ECTS) 87 godz Budowa statków do przewozu skroplonych gazów Eksploatacja statków do przewozu skroplonych gazów Ekologiczne aspekty eksploatacji gazowców Bezpieczeństwo pracy na gazowcach Eksploatacja chłodnicowców (8 ECTS) 96 godz Eksploatacja instalacji i urządzeń statków do przewozu ładunków chłodzonych Automatyka instalacji chłodniczych Technologia przewozu ładunków chłodzonych Ekologiczne aspekty eksploatacji instalacji chłodniczych Komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową (8 ECTS) 102 godz Programowanie komputerów i sterowników Komputerowe systemy automatyki Inteligentne urządzenia automatyki Elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania (8 ECTS) 114 godz Miernictwo elektryczne Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Napędy elektryczne statku Energoelektroniczne przetwarzanie energii elektrycznej 12

13 F. PRAKTYKI 47. Praktyka podstawowa zawodowa wg standardów MNiSzW (14 ECTS) 14 tyg. 48. Praktyka pływania wg standardów STCW (30 ECTS) 19 tyg. G. PRACA DYPLOMOWA 49. Praca dyplomowa inżynierska (15 ECTS) 300 godz. 13

14 14

15 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych Kierunek dyplomowania: Układy napędowe z silnikami tłokowymi Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/2012 od pierwszego roku studiów Nr Nazwa przedmiotu Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VII semestr VIII semestr VI sem. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 12 tyg. W Ć L S ECTS W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski * E Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka * E Mechanika * E Wytrzymałość materiałów * E Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn * E Materiałoznawstwo okrętowe * E Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * E Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * E Maszyny i napędy elektryczne * E Elektrotechnika okrętowa * E Podstawy automatyki i robotyki * E Automatyka i miernictwo okrętowe * E Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki tłokowe * E ,25E 2, Kotły okrętowe * E 0, Maszyny i urządzenia okrętowe * E Chłodnictwo i klimatyzacja * ,7 0, Siłownie okrętowe * E 2 4 1E Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * ,25 1, Organizacja nadzoru Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * , Seminarium dyplomowe , Współczesne konstrukcje tłokowych silników okrętowych Ochrona środowiska w eksploatacji statku , Okrętowe układy napędowe E Gospodarka energetyczna statku Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa Razem: ,25 3, , ,7 3, ,50 4,5 30 Obciążenie godzinowe w tygodniu: ,5 32,3 30,0 20 w semestrze: , Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 15

16 16

17 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych Kierunek dyplomowania: Napędy turbinowe Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/2012 od pierwszego roku studiów Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI VII semestr VIII semestr Nr Nazwa przedmiotu 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. semestr 15 tyg. 12 tyg. W Ć L S ECT S W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski * E Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka * E Mechanika * E Wytrzymałość materiałów * E Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn * E Materiałoznawstwo okrętowe * E Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * E Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Maszyny i napędy elektryczne * E Elektrotechnika okrętowa * E Podstawy automatyki i robotyki * E Automatyka i miernictwo okrętowe * E Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki tłokowe * E ,25E 2, Kotły okrętowe * E 0, Maszyny i urządzenia okrętowe * E Chłodnictwo i klimatyzacja * ,7 0, Siłownie okrętowe * E 2 4 1E Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * ,25 1, Organizacja nadzoru Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * , Seminarium dyplomowe , Eksploatacja okrętowych turbin parowych i gazowych E Kotły parowe główne , Urządzenia i instalacje obsługujące turbiny okrętowe Eksploatacja okrętowych siłowni turboparowych Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa Razem: , ,25 3, , , ,75 1 2, Obciążenie godzinowe w tygodniu: ,5 32,3 29,3 19,5 w semestrze: ,5 484, Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 17

18 18

19 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych Kierunek dyplomowania: Eksploatacja zbiornikowców Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/2012 od pierwszego roku studiów Nr Nazwa przedmiotu Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI VII semestr VIII semestr 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. semestr 15 tyg. 12 tyg. W Ć L S ECTS W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski * E Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka * E Mechanika * E Wytrzymałość materiałów * E Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn * E Materiałoznawstwo okrętowe * E Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * E Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Maszyny i napędy elektryczne * E Elektrotechnika okrętowa * E Podstawy automatyki i robotyki * E Automatyka i miernictwo okrętowe * E Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki tłokowe * E ,25E 2, Kotły okrętowe * E 0, Maszyny i urządzenia okrętowe * E Chłodnictwo i klimatyzacja * ,7 0, Siłownie okrętowe * E 2 4 1E Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * ,25 1, Organizacja nadzoru Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * , Seminarium dyplomowe , Budowa zbiornikowców Eksploatacja zbiornikowców E Ekologiczne aspekty eksploatacji zbiornikowców Bezpieczeństwo pracy na zbiornikowcach Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa Razem: ,25 3, , ,7 2, , Obciążenie godzinowe w tygodniu: ,5 32,3 30,0 19,5 w semestrze: , Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 19

20 20

21 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych Kierunek dyplomowania: Eksploatacja chemikaliowców Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/2012 od pierwszego roku studiów Nr Nazwa przedmiotu Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI VII semestr VIII semestr 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. semestr 15 tyg. 12 tyg. W Ć L S ECTS W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski * E Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka * E Mechanika * E Wytrzymałość materiałów * E Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn * E Materiałoznawstwo okrętowe * E Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * E Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Maszyny i napędy elektryczne * E Elektrotechnika okrętowa * E Podstawy automatyki i robotyki * E Automatyka i miernictwo okrętowe * E Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki tłokowe * E ,25E 2, Kotły okrętowe * E 0, Maszyny i urządzenia okrętowe * E Chłodnictwo i klimatyzacja * ,7 0, Siłownie okrętowe * E 2 4 1E Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * ,25 1, Organizacja nadzoru Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * , Seminarium dyplomowe , Budowa statków do przewozu chemikaliów Eksploatacja statków do przewozu chemikaliów E Ekologiczne aspekty eksploatacji chemikaliowców Bezpieczeństwo pracy na chemikaliowcach Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa Razem: ,25 3, , ,7 2, , Obciążenie godzinowe w tygodniu: ,5 32,3 29,0 19,5 w semestrze: ,5 484, Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 21

22 22

23 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych Kierunek dyplomowania: Eksploatacja gazowców Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/2012 od pierwszego roku studiów Nr Nazwa przedmiotu Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI VII semestr VIII semestr 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. semestr 15 tyg. 12 tyg. W Ć L S ECTS W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski * E Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka * E Mechanika * E Wytrzymałość materiałów * E Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn * E Materiałoznawstwo okrętowe * E Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * E Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Maszyny i napędy elektryczne * E Elektrotechnika okrętowa * E Podstawy automatyki i robotyki * E Automatyka i miernictwo okrętowe * E Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki tłokowe * E ,25E 2, Kotły okrętowe * E 0, Maszyny i urządzenia okrętowe * E Chłodnictwo i klimatyzacja * ,7 0, Siłownie okrętowe * E 2 4 1E Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * ,25 1, Organizacja nadzoru Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * , Seminarium dyplomowe , Budowa statków do przewozu skroplonych gazów Eksploatacja statków do przewozu skroplonych gazów E Ekologiczne aspekty eksploatacji gazowców Bezpieczeństwo pracy na gazowcach Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa Razem: ,25 3, , ,7 2, , Obciążenie godzinowe w tygodniu: ,5 32,3 29,0 19,5 w semestrze: , Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 23

24 24

25 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych Kierunek dyplomowania: Eksploatacja chłodnicowców Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/2012 od pierwszego roku studiów Nr Nazwa przedmiotu Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI VII semestr VIII semestr 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. semestr 15 tyg. 12 tyg. W Ć L S ECTS W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski * E Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka * E Mechanika * E Wytrzymałość materiałów * E Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn * E Materiałoznawstwo okrętowe * E Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * E Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Maszyny i napędy elektryczne * E Elektrotechnika okrętowa * E Podstawy automatyki i robotyki * E Automatyka i miernictwo okrętowe * E Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki tłokowe * E ,25E 2, Kotły okrętowe * E 0, Maszyny i urządzenia okrętowe * E Chłodnictwo i klimatyzacja * ,7 0, Siłownie okrętowe * E 2 4 1E Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * ,25 1, Organizacja nadzoru Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * , Seminarium dyplomowe , Eksploatacja instalacji i urządzeń statków do przewozu ładunków chłodzonych 44.6 Automatyka instalacji chłodniczych E Technologia przewozu ładunków chłodzonych , Ekologiczne aspekty eksploatacji instalacji chłodniczych Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa Razem: ,25 3, , ,7 2, ,5 3, Obciążenie godzinowe w tygodniu: ,5 32,3 30,0 19 w semestrze: , Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 25

26 26

27 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych Kierunek dyplomowania: Komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/2012 od pierwszego roku studiów Nr Nazwa przedmiotu Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI VII semestr VIII semestr 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. semestr 15 tyg. 12 tyg. W Ć L S ECTS W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski * E Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka * E Mechanika * E Wytrzymałość materiałów * E Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn * E Materiałoznawstwo okrętowe * E Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * E Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Maszyny i napędy elektryczne * E Elektrotechnika okrętowa * E Podstawy automatyki i robotyki * E Automatyka i miernictwo okrętowe * E Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki tłokowe * E ,25E 2, Kotły okrętowe * E 0, Maszyny i urządzenia okrętowe * E Chłodnictwo i klimatyzacja * ,7 0, Siłownie okrętowe * E 2 4 1E Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * ,25 1, Organizacja nadzoru Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * , Seminarium dyplomowe , Programowanie komputerów i sterowników Komputerowe systemy automatyki E Inteligentne urządzenia automatyki Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa Razem: ,25 3, , ,7 2, , Obciążenie godzinowe w tygodniu: ,5 32,3 30,0 19,5 w semestrze: , Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 27

28 28

29 P r a k t y k a m o r s k a 30 punktów ECTS Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny PLAN STUDIÓW STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych Kierunek dyplomowania: Elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/2012 od pierwszego roku studiów Nr Nazwa przedmiotu Rozkład zajęć w semestrze tygodniowo Godziny I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI VII semestr VIII semestr 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. semestr 15 tyg. 12 tyg. W Ć L S ECTS W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E W Ć L S E 1 Język angielski * E Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu * Ochrona własności intelektualnej Matematyka E E Fizyka * E Mechanika * E Wytrzymałość materiałów * E Grafika inżynierska * Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn * E Materiałoznawstwo okrętowe * E Techniki wytwarzania I * Techniki wytwarzania II praktyka warsztatowa * Techniki wytwarzania III spawalnictwo * Technologia remontów * Termodynamika techniczna * E Mechanika płynów * Podstawy elektrotechniki i elektroniki * Maszyny i napędy elektryczne * E Elektrotechnika okrętowa * E Podstawy automatyki i robotyki * E Automatyka i miernictwo okrętowe * E Chemia techniczna Chemia wody, paliw i smarów * Użytkowanie paliw i środków smarowych * Okrętowe silniki tłokowe * E ,25E 2, Kotły okrętowe * E 0, Maszyny i urządzenia okrętowe * E Chłodnictwo i klimatyzacja * ,7 0, Siłownie okrętowe * E 2 4 1E Podstawy budowy statku i organizacji załogi * Teoria i budowa okrętu * Ochrona środowiska morskiego * Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej symulator * Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku * ,25 1, Organizacja nadzoru Podstawy nautyki Prawo i ubezpieczenia morskie * , Seminarium dyplomowe , Miernictwo elektryczne * Wytwarzanie energii elektrycznej na statku * E Napędy elektryczne statku * Energoelektroniczne przetwarzanie energii elektrycznej * Praktyka zawodowa (standardy MNiSW) Praktyka pływania (standardy STCW) Praca dyplomowa Razem: ,25 3, , ,7 2, , Obciążenie godzinowe w tygodniu: ,5 32,3 30,0 20,5 w semestrze: , Obowiązkowe kursy wymagane przez STCW I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr VII semestr VIII semestr 1 Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej X 2 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej X 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej X 4 Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych X 5 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy X 6 Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy X 7 Szkolenie na świadectwo ratownika X * zawiera treści programowe STCW 29

P L A N Y I P ROGRAMY I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

P L A N Y I P ROGRAMY I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW NIESTACJ ONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

P L A N Y I P ROGRAMY I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW NIESTACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia Egzamin po semestr WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała Rady W M z dnia Obowiązuje od Lp. Nazwa przedmiotu A. Grupa przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: Mechaniczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

WYDZIAŁ: Mechaniczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Egzamin po semestr ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała D-1//1/007 Rady W M z dnia 0.09.007 *)

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne Decyzja Dziekana WNiUO nr 427/2014 z dnia 27.08.2014 r. Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Niniejszy regulamin odpowiada postanowieniom

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

z Termodynamika techniczna 3 z Budowa i eksploatacja silników spalinowych 4 e

z Termodynamika techniczna 3 z Budowa i eksploatacja silników spalinowych 4 e WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Kierunek TRANSPORT, specjalność LOGISTYKA TRANSPORTU studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2013/2014, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn. 11.04.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Decyzja 151/ 2012 Dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ z dnia 11.05.2012 r. W efekcie przeprowadzonej kontroli wyższej szkoły morskiej w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. Dz.U.2013.937 2014.10.08 zm. Dz.U.2014.1349 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

mechanika i budowa maszyn, mechatronika,

mechanika i budowa maszyn, mechatronika, Zał. Nr 4 Lp. Imię, nazwisko / stopień (tytuł) / stanowisko / uprawnienia zawodowe Wykaz kadry kierowniczej i dydaktycznej prowadzącej zajęcia w zakresie objętym postanowieniami Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I 1 Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA semestralny wymiar godzin kierunek: transport Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i BHP 9 9 1 5

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji SEMESTR: I L.p. Nazwa przedmiotu Studia stacjonarne 1. Mikroekonomia E Z 24 6 4 2. Matematyka w zastosowaniach inżynierskich E Z 40 5 5 1. Rachunkowość E Z 30 15 5 2. Materiałoznawstwo E Z Z 35 10 15 7

Bardziej szczegółowo

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych.

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Program Zocznych Studiów Inżynierskich Program studiów Ustalenia ogólne Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Rok akademicki podzielony jest na 4 półsemestry: jesienny,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym 1)

Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym 1) (minister właściwy ds gospodarki morskiej) dokument nr..., dnia... Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym 1) w przedmiocie: 1) uznania 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW KIRUNK: INŻYNIRIA TRANSPORTU I LOGISTYKI załącznik nr A. PRZDMIOTY / MODUŁY KSZTAŁCNIA PODSTAWOWGO Kod NAZWA PRZDMIOTU / MODUŁU godz W Ć L P/S CTS P 0 Matematyka 0 60 60 P 0 Fizyka

Bardziej szczegółowo

dr inż. Maria Mazur prodziekan ds. dydaktyki Ankietyzacja zajęć

dr inż. Maria Mazur prodziekan ds. dydaktyki Ankietyzacja zajęć dr inż. Maria Mazur prodziekan ds. dydaktyki Ankietyzacja zajęć WME narada posesyjna 11 grudzień 28 Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia (zarządzenie wewnętrzne nr 29/23 z dnia 28.5.23, pisma

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY MARYNARSKIE

DOKUMENTY MARYNARSKIE DOKUMENTY MARYNARSKIE Zgodnie z Konwencją STCW 78/95, Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2000 r. nr 109, poz. 1156 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1 Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1 1 Fizyka lub chemia A T Fizyka I Mechanika WPT WPT 2 30 30 2 Matematyka, statystyka, badania operacyjne A Matematyka WPT WPT 4 30 15 45 3 Mikro-

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Zał. nr 1 do ZW 97/2013 Program Semestr I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin Punkty ECTS Efekty kształcenia Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-1 30 3 D(I)3_W04 PP-2 30 3 D(I)3_W04

Bardziej szczegółowo

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem W-F 15 1 Razem

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem W-F 15 1 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne drugiego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 Semestr 1 przedmiot w ćw. lab. proj. inne egz ECTS

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Gdynia, maj 2012 r. SPIS TRESCI Strona I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ROFIL PRAKTYCZNY.. 2 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza.

STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza. STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza. dr inŝ. pil. Jarosław KOZUBA Warszawa 03.11. 2009 r. 1. Wstęp 2. Standardy kształcenia MN

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia niestacjonarne drugiego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 1 Zarządzanie strategiczne 9 18 1 2

Bardziej szczegółowo

system: niestacjonarne Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia

system: niestacjonarne Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia Egzamin po sem WYDZIAŁ: Mechaniczny specjalność: Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.07.2007 Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia 21.04.2011 Obowiązuje od 01.10.2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ)

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ) 1) w załączniku nr 1: a) w 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz Obwieszczenie Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 21 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz Obwieszczenie Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 167 Obwieszczenie Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Techniczno-Przyrodniczy (W-16) Politechnika Wrocławska w Legnicy. dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak

Wydział Techniczno-Przyrodniczy (W-16) Politechnika Wrocławska w Legnicy. dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak Wydział Techniczno-Przyrodniczy (W-16) Politechnika Wrocławska w Legnicy dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak Kilka słów o Wydziale Techniczno-Przyrodniczym PWr. w Legnicy Powstał

Bardziej szczegółowo

Godziny w semestrze Kod Nazwa przedmiotu suma w ćw lab p sem ECTS e. MME-1PC-13 Chemia ogólna A e

Godziny w semestrze Kod Nazwa przedmiotu suma w ćw lab p sem ECTS e. MME-1PC-13 Chemia ogólna A e RAMOWY PLAN STUDIÓW Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Studia: I stopnia stacjonarne (inżynierskie) z-zaliczenie e-egzamin SEMESTR 1 15 Ochrona środowiska i gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/1/1/1 Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku wg Rozporządzenia MNiSW poz. 170 z dnia.10.01 r Nazwa kierunku studiów: Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY DYSCYPLINA ELEKTROTECHNIKA I II III IV V VI VII VIII

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY DYSCYPLINA ELEKTROTECHNIKA I II III IV V VI VII VIII Zał. nr 1 do ZW 11/2012 Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 chemia, lub inne PP-2 30 6 Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Metalurgia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Metalurgia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień. Profil praktyczny

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień. Profil praktyczny UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz www.wz.utp.edu.pl WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. PRAKTYK I STAŻY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo