system taryfikacyjny FENIX for Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "system taryfikacyjny FENIX for Windows"

Transkrypt

1 system taryfikacyjny FENIX for Windows

2 WSTĘP Podstawowym zadaniem systemu taryfikacyjnego FENIX for Windows jest tworzenie raportów i zestawień przedstawiających informacje o przeprowadzonych połączeniach telefonicznych. FENIX for Windows działa w oparciu o dane (rekordy taryfikacyjne) pobierane z plików generowanych przez centralę telefoniczną. FENIX for Windows skierowany jest zarówno do małych firm posiadających jedną centralę, jak i do dużych korporacji posiadających wiele oddziałów, z których każdy posiada centralę telefoniczną PABX. Każdy oddział może korzystać z usług kilku operatorów lokalnych i kilku dostawców połączeń międzymiastowych (np. TP S.A., Netia, NOM). Do połączeń międzymiastowych i zagranicznych coraz powszechniej korzysta się z usług VoIP. Takie rozwiązania powodują znaczne obniżenie kosztów telekomunikacji w danej korporacji, podnosząc jednocześnie wymagania stawiane systemom taryfikacyjnym. Nowoczesny system powinien dostarczyć informacji szczegółowych dotyczących wykorzystywania telefonów przez pracowników czy podnajemców, ale także ogólnych, jak rozkładają się koszty, jakie korzyści przyniosły inwestycje, gdzie możliwe są oszczędności, jakie są tendencje. I taki naszym zdaniem jest FENIX for Windows. Odbiór danych odbywać się może na kilka sposobów: lokalnie poprzez wykorzystanie urządzeń buforujących, zdalnie, poprzez wykorzystanie urządzeń buforujących połączonych z modemem, zdalnie, poprzez wykorzystanie urządzeń buforujących połączonych poprzez interfejs TCP/IP (protokół FTP). Informacje z przetworzonych plików umieszczane są w bazie danych programu i stanowią podstawę do tworzenia wszystkich zestawień i raportów. Wygenerowane przez program zestawienie (billing) może mieć różną postać w zależności od przyjętych kryteriów. Do najczęściej stosowanych zestawień i raportów należą: billing szczegółowy - zawiera wszystkie dane o połączeniach, billing dzienny - główny nacisk kładzie na rozkład rozmów wg dni, billing godzinowy - pokazuje obciążenie w określonych godzinach, billing wg linii wewnętrznych - akcentuje rozmowy dla linii wewnętrznych, billing wg stref - zawiera informacje o kosztach dla poszczególnych stref, billing dla odbiorców-kontrahentów. Każde z zestawień przedstawia szczegółowe informacje o wykonanych połączeniach telefonicznych; są to m.in.: czas rozpoczęcia oraz trwania połączenia, numer telefonu osoby dzwoniącej oraz osoby odbierającej, liczba impulsów połączenia, jednostkowa oraz łączna wartość połączeń, informacje dodatkowe (np. rodzaj, typ, strefa, trakt). FENIX for Windows wylicza dokładny koszt wychodzących rozmów telefonicznych zgodnie z obowiązującymi tabelami taryfikacyjnymi operatorów (TPSA, Netia, NOM, Era GSM, Plus czy Idea), które są na bieżąco aktualizowane. Dzięki temu użytkownik ma możliwość porównania wartości wynikających z rachunku operatora oraz wartości obliczonych przez system.

3 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU TARYFIKACYJNEGO FENIX FOR WINDOWS OBSŁUGA CENTRAL Obsługa większości central System FENIX for Windows obsługuje każdą centralę, która generuje rekordy taryfikacyjne w formacie tekstowym oraz posiada port IP lub RS232. Współpraca z wieloma centralami System FENIX for Windows jest przygotowany do pracy z kilkoma niezależnymi centralami. System może łączyć zarówno centrale umieszczone w jednym miejscu i obsługujące te same linie wewnętrzne i miejskie, jak i centrale umieszczone w różnych miejscach. Dzięki sieci telekomunikacyjnej system może zbierać dane z wszystkich central. Wielu operatorów telekomunikacyjnych System FENIX for Windows jest przygotowany do pracy w instalacjach, gdzie do centrali dołączone są jednocześnie linie od wielu operatorów telekomunikacyjnych. Koszty połączeń obliczane są na podstawie taryfy operatora obsługującego linię miejską, po której wykonane zostało połączenie. Nowości rynku telekomunikacyjnego System FENIX for Windows, dzięki współpracy z producentami central telefonicznych oraz stałemu kontaktowi z ważniejszymi operatorami telekomunikacyjnymi, dopasowany jest zarówno do zmian sprzętowych, jak i nowości oferowanych na rynku telekomunikacyjnym. Obsługa ruchu telefonicznego System FENIX for Windows obsługuje zarówno ruch wychodzący, jak i przychodzący, a także połączenia między numerami wewnętrznymi.

4 TARYFIKACJA ROZMÓW Naliczanie sekundowe System FENIX for Windows obsługuje wprowadzony w ostatnim okresie przez operatorów system naliczania sekundowego, jak również system rozliczania impulsowego. Tworzenie własnego pakietu taryfikacyjnego w taryfikacji dwustronnej System FENIX for Windows daje możliwość wprowadzenia swojego własnego pakietu taryfikującego, dzięki któremu można taryfikować klientów po własnych cenach. Taryfikacja dwustronna stanowi przydatne narzędzie m.in. dla administratorów biurowców, którzy mogą retaryfikować w dowolny, elastyczny sposób swoich odbiorców. Poprzez zróżnicowanie cen dostawców i odbiorców dajemy możliwość generowania przychodów. Nieograniczona ilość pakietów taryfikacyjnych System FENIX for Windows pozwala na przetwarzanie danych w oparciu o wybrane pakiety taryfikacyjne operatorów, które są aktualizowane np. poprzez sieć Internet. Wysoka elastyczność umożliwia indywidualne taryfikowanie określonych typów rozmów dla określonych linii, określonych traktów, w określonych strefach itp. Aktualizacja taryf System FENIX for Windows umożliwia swoim użytkownikom uaktualnianie taryf krajowych operatorów. Pliki dostępne są jedynie dla zarejestrowanych użytkowników programu. ŁATWOŚĆ OBSŁUGI Praca w systemie Windows System FENIX for Windows pracuje w systemie operacyjnym Windows, wykorzystując wszystkie możliwości i ułatwienia proponowane przez najnowsze wersje tego systemu. Dostęp do raportów System FENIX for Windows daje możliwość sieciowego dostępu do raportów. Użytkownik może mieć dostęp do wykonywania tylko określonego typu raportów lub zestawień billingowych. Stwarza to możliwość samodzielnej obsługi programu przez zainteresowane działy kontrolne. Przykładowa baza danych System FENIX for Windows zawiera dodatkową bazę testową, która umożliwia szybkie wykonanie prezentacji oraz daje możliwość przetestowania programu bez obawy o posiadane dane. W bazie zawarte są przykładowe rekordy taryfikacyjne oraz informacje dotyczące struktury organizacyjnej, central, traktów, kontrahentów i użytkowników. System tipów System FENIX for Windows zawiera łatwo dostępny system pomocy. W trudnych i ważnych miejscach systemu użytkownik może uzyskać informacje na temat koniecznych do wykonania kroków oraz wyjaśnienia poszczególnych funkcji programu. Automatyzacja pracy System FENIX for Windows umożliwia pełną automatyzację pracy programu. Możliwe jest definiowanie zadań związanych z transmisją i przetwarzaniem danych odczytywanych z centrali lub bufora.

5 INDYWIDUALIZACJA PRACY Szczegółowe informacje w raportach System FENIX for Windows pozwala tworzyć zestawienia zawierające szczegółowe informacje o wykonanych połączeniach. Użytkownik może w dowolny sposób budować swoje raporty. Różne sposoby przedstawiania billingów System FENIX for Windows oferuje wiele możliwości prezentacji zestawień taryfikacyjnych, w zależności od przyjętych kryteriów. Możliwe jest stworzenie billingu szczegółowego, dziennego, godzinowego, dla linii wewnętrznych, dla określonego zakresu kosztów, impulsów itp.

6 Struktura organizacyjna System FENIX for Windows umożliwia odzwierciedlenie w programie kompletnej struktury organizacyjnej firmy, bez ograniczeń co do poziomów zagłębienia. Linie mogą być przyporządkowane do odpowiednich komórek administracyjnych firmy lub konkretnych kontrahentów. Wszystkie poziomy, komórki czy linie mogą mieć indywidualnie ustalane wartości rozliczanych połączeń. Historia zmian taryf i zmian struktury System FENIX for Windows automatyzuje proces uwzględniania w raportach zmian taryf wprowadzanych przez operatorów. Każda modyfikacja taryfy operatora wprowadzana jest z informacją, od kiedy obowiązuje, program przeliczając koszty połączeń automatycznie uwzględnia wprowadzoną zmianę. Program umożliwia także administratorowi ręczne wprowadzanie zmian w tabelach taryfikacyjnych. Możliwość indywidualnej taryfikacji po numerach PIN System FENIX for Windows umożliwia osobną taryfikację po numerach PIN. Pozwala to na stosowanie numerów PIN prywatnych, służbowych czy też projektowych. Fakturowanie odbiorców System FENIX for Windows zawiera moduł generowania faktur, który umożliwia wystawienie faktury odbiorcy usług telefonicznych w ramach linii wewnętrznych. Można także dodawać i fakturować specyficzne usługi. Indywidualne usługi System FENIX for Windows daje możliwość przypisania własnych usług, które oferowane są odbiorcom. Każdy administrator systemu ma możliwość rozliczania własnych usług oraz ich fakturowania. Narzędzia analityczne System FENIX for Windows zawiera moduł analizowania danych, dzięki któremu użytkownik, na potrzeby analizy rozmów, może tworzyć różnego rodzaju wykresy i zestawienia.

7 WYSOKA WYDAJNOŚĆ Stabilny i wydajny silnik bazodanowy MS SQL Server System FENIX for Windows korzysta z wysokowydajnej bazy danych MS SQL (MSDE lub MS SQL). Wysoka wydajność System FENIX for Windows, w zależności od platformy sprzętowej, może przetworzyć od do ponad rekordów taryfikacyjnych na godzinę. Wysoka liczba linii wewnętrznych System FENIX for Windows, dzięki architekturze SQL, obsługuje centrale o pojemności od 16 do ponad linii wewnętrznych przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej szybkości działania. BEZPIECZEŃSTWO Użytkownicy System FENIX for Windows zapewnia zabezpieczenie dostępu do programu hasłem. Program może być zainstalowany na jednym stanowisku lub w wersji sieciowej z dostępem dla większej liczby użytkowników. Uprawnienia użytkowników do korzystania z programu określone są przez administratora systemu. Możliwości korzystania z systemu przez osoby uprawnione mogą być zróżnicowane, od administrowania systemem do wykonania przygotowanych raportów. Kopia bezpieczeństwa System FENIX for Windows umożliwia wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Zapamiętuje on w specjalnym pliku wszystkie informacje pozwalające odtworzyć kompletny system po awarii, nawet w przypadku, gdy wymagane jest ponowne zainstalowanie FENIX for Windows. Archiwizacja System FENIX for Windows umożliwia przenoszenie do archiwum plików z danymi o połączeniach, pozostawiając do dyspozycji tylko dane wymagalne, np. z ostatnich trzech miesięcy. Dane z archiwum mogą być w każdej chwili dołączone do danych roboczych. ZALETY STOSOWANIA SYSTEMÓW TARYFIKACYJNYCH Wdrożenie systemu taryfikacyjnego pozwala uzyskać wymierne korzyści. Przejawiają się one przede wszystkim w obniżeniu kosztów związanych z usługami telekomunikacyjnymi, ale również w zwiększeniu produktywności oraz bezpieczeństwa informacji wymienianych poprzez sieć telekomunikacyjną. W wielu firmach, które nie posiadają systemu taryfikacyjnego kontrolującego ruch telefoniczny dochodzi do sytuacji, w której jedynie procent rozmów to połączenia służbowe. Pozostałe to rozmowy prywatne lub takie, których można by uniknąć, a które blokują linie. Problem racjonalnego wykorzystywania telefonów w strategii obniżania kosztów działalności firm stanowi bardzo ważny element. Instalując system taryfikacyjny uzyskujemy możliwość przywrócenia należytych proporcji między telefonowaniem w sprawach służbowych a nadużywaniem telefonów do celów prywatnych oraz bieżącej kontroli wszystkich połączeń.

8 Instalacja systemu natychmiast pokaże różnicę w podejściu pracowników do problemu właściwego korzystania z telefonu. Sama świadomość rejestracji wszelkich połączeń daje bardzo dobre wyniki. FENIX for Windows bezlitośnie wskaże wszystkie rozmowy, pokazując czas trwania, numer pod jaki dzwoniono i koszt połączenia. Zatem do najważniejszych zalet systemu można zaliczyć: Obniżenie kosztów usług związanych z telekomunikacją poprzez zmniejszenie liczby oraz skrócenie czasu trwania połączeń telefonicznych, w większości połączeń prywatnych, a także dostęp do danych umożliwiających lepszy dobór pakietów czy operatorów. Zarządzanie telekomunikacją w zakresie konsolidacji danych z wielu central, rozdziału kosztów od operatorów oraz narzutów naliczonych przez operatorów, możliwości uzyskiwania informacji pozwalającej na zarządzanie ruchem oraz rozliczenia wydziałów lub oddziałów z budżetów na telekomunikację. Zwiększenie produktywności poprzez identyfikację wykorzystywania przez pracowników czasu pracy, możliwość identyfikowania najlepszych pracowników, zmniejszenie obciążenia linii w przypadku rozliczania pracowników z połączeń prywatnych, integrację systemów raportujących w firmie, a także redukcję zużycia papieru przez dystrybucję dokumentów na drodze elektronicznej. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w związku z możliwością identyfikacji niesprawnych linii miejskich, identyfikacji połączeń z nieczynnych telefonów wewnętrznych, wczesnego wykrywania i prewencji przy nieuprawnionym wykorzystywaniu telefonu, śledzenia połączeń po godzinach pracy. MODUŁ BILLING On-LINE Moduł Billing On-line jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą umożliwić swoim pracownikom lub klientom dostęp do danych taryfikacyjnych poprzez sieć LAN/WAN lub Internet. System umożliwia samodzielne przeglądanie i analizowanie informacji billingowych. System przedstawia ogólne statystyki połączeń wykonanych w bieżącym miesiącu, łączny czas oraz koszt przeprowadzonych rozmów z podziałem na strefy taryfikacyjne oferowane przez Operatora (np.: rozmowy lokalne, międzymiastowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych). Interfejs użytkownika jest w pełni parametryzowalny co daje możliwość dostosowania go do indywidualnych wymagań operatora (np. kolorystyka czy logo).

9 WYMAGANIA SPRZĘTOWE SYSTEMU DOTYCZĄCE SYSTEMU FENIX for Windows Zalecane Parametry WIELKOŚĆ INSTALACJI Instalacja mała Instalacja średnia Instalacja duża Procesor Pentium 2 Pentium 3 Pentium 4 HDD 5 GB 10 GB 20 GB RAM 128 MB 256 MB 512 MB lub więcej Inne wymagania Port szeregowy Systemy operacyjne Windows 2000 Professional Windows XP Professional WYMAGANIA SPRZĘTOWE DOTYCZĄCE MODUŁU BILLING ON-LINE Hardware Procesor PIII 512 MB Pamięci RAM 1 x HDD 36GB karta sieciowa 100 Mbit/s Software Windows XP Professional lub Windows 2000 Professional Serwer WWW z obsługą skryptów PHP (np. Apache)

10 DIR ul. Konstytucji 3 Maja Grudziądz tel.: +48 (56) , fax: +48 (56) , infolinia: DIR. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Największą na rynku funkcjonalność oprogramowania Dopasowany do potrzeb Klienta proces instalacyjno-wdrożeniowy Program zapewnienia jakości

Największą na rynku funkcjonalność oprogramowania Dopasowany do potrzeb Klienta proces instalacyjno-wdrożeniowy Program zapewnienia jakości NetReporter OMÓWIENIE NetReporter to przeglądarka połączeń telefonicznych w Intranecie bądź Internecie. Jest to dodatkowy moduł rozszerzający program Telbaza SQL o możliwość błyskawicznego, samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu rozliczeń. BillingMAN. Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził:

Instrukcja obsługi programu rozliczeń. BillingMAN. Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził: Instrukcja obsługi programu rozliczeń BillingMAN Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził: Bydgoszcz, 15 grudnia 2003 1. Wstęp...3 2. Interfejs użytkownika...4 2.1 Logowanie do systemu... 4 2.2 Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Producent i integrator systemów informatycznych

Producent i integrator systemów informatycznych PasCom Flota II - to program komputerowy do optymalnego zarządzania flotami samochodowymi czyli niezbędnik fleet menadżera, efekt wieloletnich doświadczeń flotowców. System służy do kompleksowego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Pojęcia i implementacja

AssetCenter Pojęcia i implementacja Peregrine AssetCenter Pojęcia i implementacja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01025-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w ninieszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Ujednolicona komunikacja niższe koszty i oszczędne wykorzystanie zasobów Zalety ujednoliconej komunikacji w trudnych warunkach ekonomicznych oraz rozwiązania firmy Microsoft umożliwiające przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Piotr Świątek IVFDS

Autor: Piotr Świątek IVFDS Tytuł pracy: Voice Over Internet Protocol Autor: Piotr Świątek IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie starałem się przedstawić zagadnienia związane z Voice over IP. Praca zawiera podstawowe typy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo