Zapytanie ofertowe nr A-D/IOUT/2014 ( dotyczy stworzenia modułów programu A-D/IOUT oraz szkoleń z tych modułów )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr A-D/IOUT/2014 ( dotyczy stworzenia modułów programu A-D/IOUT oraz szkoleń z tych modułów )"

Transkrypt

1 Intelix Sp. z o.o. Katowice, ul. Witosa Katowice tel fax Zapytanie ofertowe nr A-D/IOUT/2014 ( dotyczy stworzenia modułów programu A-D/IOUT oraz szkoleń z tych modułów ) I. ZAMAWIAJĄCY Intelix Sp. z o.o. ul. Witosa 21, Katowice NIP: , REGON: , KRS: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie modułów programu komputerowego, w ramach projektu Zarządzanie połączeniami telekomunikacyjnymi i integracja z systemem księgowym w celu elektronicznej wymiany danych i dokumentów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIG. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: A. Idea systemu: System Zarządzanie połączeniami telekomunikacyjnymi i integracja z systemem księgowym w celu elektronicznej wymiany danych i dokumentów, dalej zwany IOUT to system informatyczny. Ma to być zintegrowany pakiet oprogramowania, udostępniający szereg nowoczesnych usług, umieszczonych w chmurze związanych z zarządzaniem i rozliczaniem połączeń telefonicznych, zintegrowany z systemem księgowym i helpdesk. B. Ogólny opis systemu Tworzony system B2B zapewniać ma obsługę firm pod względem szeroko rozumianej taryfikacji oraz kontroli połączeń telefonicznych. W skład systemu wchodzić będzie sześć modułów, każdy odpowiada za inną funkcję w aplikacji: a. Moduł I do rozliczania rozmów GSM i stacjonarnych; b. Moduł II zaznaczania przez pracowników klienta, które rozmowy są prywatne, a które służbowe; c. Moduł III do porównywanie taryf (cenników) operatorów telekomunikacyjnych opierając się na jego rzeczywistym ruchu telekomunikacyjnym; d. Moduł IV książki telefonicznej mają w nim być kontakty ogólnofirmowe dostępne dla wszystkich pracowników oraz kontakty widocznej tylko przez danego pracownika (jego własne kontakty); e. Moduł V - Helpdesk umożliwiający przesłanie z dowolnego z powyższych modułów zgłoszeń o problemach i życzeniach klientów dotyczących systemu. f. Moduł VI pozwalający na integrację z systemem fakturowym wnioskodawcy i umożliwienie wysłania faktur w wersji PDF do klientów, po zakończeniu okresu rozliczeniowego korzystania z powyżej opisanych modułów. System bazować będzie na modelu aplikacji WEBowej, model ten charakteryzuję się budową serwer klient. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem Internetu. Od przedsiębiorstw współpracujących wymagany jest jedynie dostęp do łącza internetowego. Aplikacja zainstalowana i udostępniona na serwerze nie będzie wymagać pojedynczej instalacji na komputerze przedsiębiorstw współpracujących. Wystarczy jeżeli będą mieli zainstalowaną jakąkolwiek przeglądarkę internetową. Połączenie z serwerem aplikacji odbywa się za pośrednictwem Internetu podczas bezpiecznej sesji, szyfrowanej za pomocą certyfikatów SSL. Strona 1 z 8

2 C. Architektura System IOUT ma składać się z części serwerowej (jeden serwer aplikacji) oraz z części klienckiej, którą może być stanowisko komputerowe z dostępem sieciowym (przeglądarka internetowa). Komunikacja części klienckiej z częścią serwerową ma się odbywać za pośrednictwem sieci Internet. Po stronie klienckiej nie będzie wymagana instalacja żadnej aplikacji z wyjątkiem określonej przeglądarki internetowej. Część serwerowa udostępniać będzie usługi z pośrednictwem serwera WWW (Microsoft IIS). Dane wprowadzane przez użytkownika będą gromadzone w bazie danych (Microsoft SQL Server). Natomiast bieżące przetwarzanie danych wykonywać będzie usługa systemowa (systemu Microsoft Windows). Dane do systemu wprowadzać będzie użytkownik. Wyniki przetwarzania będą prezentowane w postaci raportów generowanych na żądanie użytkownika. Rysunki 1. i 2. przedstawiają ogólną architekturę rozwiązania. Rys. 1. Ogólna architektura rozwiązania Rys. 2. Architektura rozwiązania 3. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: Strona 2 z 8

3 A. Kod źródłowy poniższych Grup Wymagań: DOTACJE NA INNOWACJE A. Moduł do rozliczania rozmów GSM i stacjonarnych B. Moduł zaznaczania przez pracowników klienta, które rozmowy są prywatne, a które służbowe C. Moduł do porównywanie taryf (cenników) operatorów telekomunikacyjnych opierając się na jego rzeczywistym ruchu telekomunikacyjnym D. Moduł książki telefonicznej mają w nim być kontakty ogólnofirmowe dostępne dla wszystkich pracowników oraz kontakty widocznej tylko przez danego pracownika (jego własne kontakty E. Helpdesk umożliwiający przesłanie z dowolnego z powyższych modułów zgłoszeń o problemach i życzeniach klientów dotyczących systemu F. Moduł pozwalający na integrację z systemem fakturowym wnioskodawcy i umożliwienie wysłania faktur w wersji PDF do klientów, po zakończeniu okresu rozliczeniowego korzystania z powyżej opisanych modułów Zapytanie ofertowe obejmuje grupy: A, B, C i D Poszczególne Grypy Wymagań powinny spełniać następujące wymagania: Nr wymagania Nazwa wymagania Grupa Opis wymagania F01 Dostęp www A Poszczególni użytkownicy łączą się z aplikacją webową za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer lub Firefox.. F02 F03 Indywidualne konta użytkowników Dostęp zabezpieczony hasłem A A Każdy użytkownik łączący się z aplikacją posiada własne konto. Przed rozpoczęciem pracy z systemem konieczne będzie podanie loginu i hasła. Indywidualne konto użytkownika musi być zabezpieczone hasłem. Hasło powinno być ustawiane przez administratora z możliwością jego zmiany przez użytkownika. F04 Role użytkowników A Podział użytkowników na role. Role dzielą użytkowników pod względem uprawnień w systemie. Wymagane role: - użytkownik: pozwala na przeglądanie raportów linii, które są przypisane do danego użytkownika, - kierownik: poza funkcjami użytkownika, osoba z takimi uprawnieniami może sprawdzać raporty rozmów dla osób, które są z nią skojarzone, - administrator: konto dla osoby administrującej, dostęp do wszystkich opcji. F05 Generowanie raportu szczegółowego A Możliwość wygenerowania bilingu szczegółowego zawierającego informacje: - kto dzwonił (nazwa linii wewnętrznej), Strona 3 z 8

4 - gdzie dzwoniono (nr miejski), - kiedy (datę rozpoczęcia połączenia), - jak długo trwało połączenie (czas trwania połączenia) - koszt netto za połączenie, - koszt brutto za połączenie. F06 Filtrowanie wyników raportów A Opcja pozwalająca na przeglądanie podsumowania rekordów taryfikacyjnych. Możliwości filtrowania raportów pod względem: - data połączeń, - godzina połączeń, - nr linii, - strefy: lokalne, komórkowe, międzymiastowe, międzynarodowe, - rodzaj połączenia: przychodząca, wychodząca, - skutek połączenia: odebrane, nieodebrane, - czas rozmowy, - koszt rozmowy, - połączenia z numerami: użytkownik może podać konkretny numer F07 Eksport raportów A Możliwość eksportowania na dysk lokalny, wygenerowanych raportów jako plik o rozszerzeniu pdf.. F01 Dostęp www B Poszczególni użytkownicy łączą się z aplikacją webową za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer lub Firefox. F02 F03 Indywidualne konta użytkowników Dostęp zabezpieczony hasłem B B Każdy użytkownik łączący się z aplikacją posiada własne konto. Przed rozpoczęciem pracy z systemem konieczne będzie podanie loginu i hasła. Indywidualne konto użytkownika musi być zabezpieczone hasłem. Hasło powinno być ustawiane przez administratora z możliwością jego zmiany przez użytkownika. F04 Role użytkowników B Podział użytkowników na role. Role dzielą użytkowników pod względem uprawnień w systemie. Wymagane role: - użytkownik: pozwala na przeglądanie raportów linii, które Strona 4 z 8

5 F05 F06 Oznaczanie rozmów prywatnych Eksport raportu z oznaczenia rozmów DOTACJE NA INNOWACJE są przypisane do danego użytkownika i oznaczenie w nich rozmów prywatnych i służbowych. - kierownik: poza funkcjami użytkownika, osoba z takimi uprawnieniami może sprawdzać czy skojarzeni z nią użytkownicy zaznaczyli rozmowy prywatne oraz przeglądać raporty tych użytkowników. - administrator: konto dla osoby administrującej, dostęp do wszystkich opcji. B B Generowanie raportu rozmów dla linii stacjonarnych lub/i komórkowych z możliwością wyboru cechy połączenia (czy rozmowa była prywatna, czy służbowa). Możliwość eksportowania na dysk lokalny do pliku pdf, wygenerowanego raportu z oznaczeń rozmów prywatnych. F01 Dostęp www C Poszczególni użytkownicy łączą się z aplikacją webową za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer lub Firefox. F02 F03 Indywidualne konta użytkowników Dostęp zabezpieczony hasłem C C Każdy użytkownik łączący się z aplikacją posiada własne konto. Przed rozpoczęciem pracy z systemem konieczne będzie podanie loginu i hasła. W ten sposób każdy użytkownik będzie identyfikowany. Indywidualne konto użytkownika musi być zabezpieczone hasłem. Hasło powinno być ustawiane przez administratora z możliwością jego zmiany przez użytkownika. F04 Role użytkowników C Podział użytkowników na role. Role dzielą użytkowników pod względem uprawnień w systemie. Wymagane role: - użytkownik: pozwala na przeglądanie raportów porównawczych, - administrator: konto dla osoby administrującej, dostęp do wszystkich opcji wraz z opcją konfiguracji parametrów porównania. F05 Generowanie raportów C Możliwość wygenerowania raportu Strona 5 z 8

6 porównawczych zawierającego koszty połączeń do stref operatora dla co najmniej dwóch różnych cenników. F06 Eksport raportów C Możliwość eksportowania na dysk lokalny, wygenerowanych raportów jako plik o rozszerzeniu pdf. F01 Dostęp www D Poszczególni użytkownicy łączą się z aplikacją webową za pomocą przeglądarki F02 F03 F04 Indywidualne konta użytkowników Dostęp zabezpieczony hasłem Książka publiczna i prywatna D D D internetowej Internet Explorer lub Firefox. Użytkownik łączący się z aplikacją może posiadać własne konto. Przed rozpoczęciem pracy z systemem możliwe będzie podanie loginu i hasła, które pozwoli na dostęp do indywidualnej książki danego użytkownika. Indywidualne konto użytkownika musi być zabezpieczone hasłem. Hasło powinno być ustawiane przez administratora z możliwością jego zmiany przez użytkownika. Możliwość wyświetlania kontaktów dostępnych dla użytkowników niezalogowanych (książka publiczna) oraz kontaktów, do których możliwy jest dostęp po zalogowaniu (książka prywatna). F05 Role użytkowników D Podział użytkowników na role. Role dzielą użytkowników pod względem uprawnień w systemie. Wymagane role: - użytkownik: dostęp do książki adresowej publicznej, edycja, dodawanie, usuwanie kontaktów w książce prywatnej, - administrator: konto dla osoby administrującej, dostęp do wszystkich opcji. N01 Język programowania A, B, C, D System nie może być napisany w innym języku programowania niż język C# (.NET) w technologii ASP.NET. N02 Środowisko IDE A, B, C, D Kod źródłowy nie może być napisany w innym zintegrowanym środowisku programistycznym (ang. Integrated Development Environment, w skrócie IDE) niż Microsoft Visual Studio w wersji 2010 lub N03 Zarządzanie źródłami kodu A, B, C, D Zarządzanie wersjami kodu źródłowego musi być możliwe w narzędziu Microsoft Team Foundation Server N04 Środowisko baza A, B, C, D System ma współpracować z serwerem Strona 6 z 8

7 N05 danych Środowisko system operacyjny DOTACJE NA INNOWACJE SQL firmy Microsoft w wersjach: Microsoft SQL Server 2008 R2 lub Microsoft SQL Server A, B, C, D Aplikacja ma pracować poprawnie na serwerze IIS w wersji 8.0, która działa w systemie operacyjnym Microsoft Windows Server B. Przeszkoli 2 pracowników działu serwisu Zamawiającego, z każdej grupy wymagań, o których mowa w pkt. II. 3.A. Szkolenie ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie z każdej grupy wymagań powinno trwać 8 godzin. Tematyką szkolenia ma być: Zapoznanie z obsługą, wdrożeniem, konfiguracją modułu programu i zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 6. Oferent zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji, i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych przeze firmę lub przygotowanych przez nią w trakcie, lub jako rezultat przygotowania oferty. Oferent wyraża zgodę na nie ujawnianie owych informacji stronom trzecim. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do r. IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: - opatrzona pieczątką firmową (jeśli Oferent takową posiada), - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę Oferenta oraz dane kontaktowe (telefon i/lub ) - podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną, - oferta zachowuje swoją ważność przez 60 dni. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana listownie lub za pośrednictwem a na adres: z załączonym skanem oferty, lub też dostarczona osobiście pod adresem Intelix Sp. z o.o., ul. Witosa 21, Katowice do dnia r. do godziny 12: Ocena ofert zostanie dokonana w dniu r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie firmy Intelix Sp. z o.o. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać samodzielnie poprawek błędów rachunkowych. VI. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 - Cena 100% VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie, owo lub telefonicznie. VIII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Dodatkowych informacji technicznych udziela: Krzysztof Skonieczny pod numerem telefonu oraz owo pod adresem: 2. Dodatkowych informacji proceduralnych udziela: Łukasz Opat pod numerem telefon oraz owo pod adresem: IX. ZAŁĄCZNIKI Wzór formularza ofertowego. Strona 7 z 8

8 . Miejscowość i data Pieczęć oferenta W związku ze skierowanym do nas zapytaniem ofertowym nr A-D/IOUT/2014 z dnia r. informuję, że: Nazwa firmy Siedziba firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu) Dane kontaktowe (nr telefonu i/lub adres ) może dostarczyć przedmiot zapytania ofertowego w cenie netto (za znakiem = proszę wpisać kwotę danej pozycji): 1. Moduł programu A x 1 szt. =.zł 2. Moduł programu B x 1 szt. =.zł 3. Moduł programu C x 1 szt. =.zł 4. Moduł programu D x 1 szt. =.zł 5. Szkolenie z modułu programu A x 2 osoby =.zł 6. Szkolenie z modułu programu B x 2 osoby =.zł 7. Szkolenie z modułu programu C x 2 osoby =.zł 8. Szkolenie z modułu programu D x 2 osoby =.zł RAZEM:, zł netto (słownie: ) tj, zł brutto (słownie:...) Jednocześnie informujemy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Termin obowiązywania oferty: 60 dni. Czytelny podpis lub parafka i pieczątka imienna Oferenta Strona 8 z 8

Zapytanie ofertowe nr 3/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 3/IAP )

Zapytanie ofertowe nr 3/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 3/IAP ) Intelix Sp. z o.o. Katowice, 08.04.2013 ul. Witosa 12 40-832 Katowice tel. + 48 32 201 45 44 fax + 48 32 205 81 98 info@intelix.pl www.intelix.pl Zapytanie ofertowe nr 3/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 3/IAP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 2/IAP )

Zapytanie ofertowe nr 2/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 2/IAP ) Intelix Sp. z o.o. Katowice, 08.04.2013 ul. Witosa 12 40-832 Katowice tel. + 48 32 201 45 44 fax + 48 32 205 81 98 info@intelix.pl www.intelix.pl Zapytanie ofertowe nr 2/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 2/IAP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku Toruń,23/kwietnia/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo