Instalacja oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja oprogramowania"

Transkrypt

1 Programy Slican CTI Telefon i Slican CTI Serwer współpracujące z centralami Slican CCA2720 i NCT1248 Instalacja oprogramowania Wydanie II Dla programu wersji 2.0

2 2

3 Cechy charakteryzujące system CTI publiczna i prywatna książka telefoniczna wyposażona w notatki prezentacja dzwoniącego z identyfikacją w książce telefonicznej automatyczna obsługa dzwonków na podstawie identyfikacji informacja o numerze wybranym przez dzwoniącego szybkie wyszukiwanie notatek na podstawie identyfikacji dzwoniącego historia połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych nawiązywanie połączenia za pomocą numeru lub nazwy z książki telefonicznej ponowne wybieranie numeru redial połączenia trójstronne i konferencyjne parkowanie połączeń przeniesienie wywołań zaznaczanie połączeń złośliwych MCID funkcja automatycznego blokowania telefonu przy wyłączonym komputerze przekazywanie rozmowy z awizowaniem lub bez awizowania przekazywanie rozmowy bez odbierania (na dzwonku) odrzucanie wywołania funkcja nie przeszkadzać polegająca na przekierowaniu wywołań miejskich na abonenta alternatywnego oraz pomijanie numeru w grupach CTI (Computer Telephony Integration - Integracja telefonii z komputerem) jest metodą łączenia telefonii i systemu komputerowego. Struktura systemu CTI Slican obejmuje:! telefon analogowy, analogowy telefon systemowy: ATS-20, HTP-0535, 518M, Panasonic lub cyfrowy: HTP DIGITAL lub CTS-20 (za wyjątkiem telefonów ISDN)! abonencką centralę cyfrową Slican-CCA2720 lub analogową Slican-NCT1248! aplikacje Slican CTI Serwera CTI i Slican CTI Telefon! sieć komputerową LAN W skład systemu (oprogramowania) CTI Slican wchodzą dwie współpracujące ze sobą aplikacje: CTI - Serwer oraz CTI - Telefon (klient). 3

4 I. CTI Serwer Serwerem CTI może być dowolny komputer wchodzący w skład sieci LAN spełniający poniższe wymagania: Komputer PC minimum Pentium, 32 MB RAM System operacyjny Windows 98, Windows NT 4.0 Service Pack 6, Windows ME, Windows 2000, Windows XP Zainstalowany protokół sieciowy TCP/IP. Jeden wolny port transmisji szeregowej RS (COM1, COM2, COM3 lub COM4) Zainstalowany program Slican CTI Serwer. Dodatkowo do współpracy konieczny jest program w centrali od wersji: a) dla centrali CCA dla systemu CTI w oparciu o Telefon 1.0 i Serwer dla systemu CTI w oparciu o Telefon 2.0 i modułowy serwer CTI na karcie awiz- ETHERNET-LAN centrali CCA 2720 w wykonaniu 5 lub dla systemu CTI w oparciu o Telefon 2.0 i Serwer 2.0 b) dla centrali NCT dla systemu CTI w oparciu o Telefon 1.0 i Serwer dla systemu CTI w oparciu o Telefon 2.0 i Serwer Przyłączenie serwera Połączyć komputer pełniący rolę serwera CTI do centrali poprzez wejście RS. Wykorzystać przy tym kabel będący na wyposażeniu centrali służący do współpracy z programami serwisowymi i konfiguracyjnymi centrali. 2. Konfiguracja serwera 4

5 Połączenie sieciowe: Sieciowy port komunikacyjny Program domyślnie korzysta z portu komunikacyjnego 5524 dla połączeń telefonicznych i 5525 dla połączeń serwisowych W przypadku nie działania aplikacji przy skonfigurowanym ww. domyślnym porcie możliwa jest jego zmiana, która musi być jednocześnie dokonana w aplikacjach telefonów CTI lub serwisowych. UDP Slican Response Server automatyczne wyszukiwanie serwera CTI w sieci lokalnej. Zaznaczenie opcji: odpowiadaj na rozgłoszeniowe zapytania o adres serwera umożliwia aplikacjom telefonów CTI automatyczne wyszukiwanie serwera w sieci lokalnej. Połączenie z centralą: Celem połączenia z centralą telefoniczną należy ustawić w programie serwera CTI - opcje/ustawienia połączeń/połączenie z centralą - używany nr portu szeregowego z dostępnych: COM1, COM2, COM3 lub COM4. W przypadku pomyślnego połączenia z centralą w oknie opcje/informacje o serwerze powinny być wyświetlone bieżące informacje o centrali typ, nr seryjny, czas centralowy itp. 3. Dodawanie klientów Dodawanie klientów następuje automatycznie w wyniku ich pierwszego zalogowania do serwera CTI. Zostają oni wówczas wpisani do bazy użytkowników na serwerze CTI, ewentualne usunięcie możliwe jest po wybraniu opcje/uprawnieni abonenci/usuń abonenta. Dane konfiguracyjne mogą być automatycznie zapisywane po zaznaczeniu opcji archiwizacja/automatycznie archiwizuj ustawienia serwera. Dodatkowo w dowolnym dla operatora momencie możliwe jest wykonywanie ręcznej archiwizacji przez wybranie opcji 5

6 archiwizacja/utwórz kopię ustawień serwera. Odtwarzanie zarchiwizowanych ustawień może nastąpić z danych konfiguracyjnych zapisywanej ręcznie lub automatycznie: - archiwizacja/odtwórz automatyczne archiwum ustawień serwera - archiwizacja/odtwórz kopię ustawień serwera Po zalogowaniu aplikacje CTI Telefon będą widoczne w oknie opcje/połączeni klienci. CTI Serwer umożliwia również współpracę z programami serwisowym i taryfikacyjnym skonfigurowanymi do pobierania danych z centrali po sieci LAN. 6

7 II. CTI Klient - Telefon CTI Klientem CTI może być dowolny komputer wchodzący w skład sieci LAN spełniający poniższe wymagania. Wymagania: Komputer PC minimum Pentium, 32 MB RAM System operacyjny Windows 95 MSIE 4+, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0 SP 6, Windows 2000, Windows XP Zainstalowany protokół sieciowy TCP/IP. Zainstalowany program Slican CTI Serwer na komputerze w sieci lokalnej Zainstalowany program klienta Slican CTI Telefon. Konfiguracja W konfiguracji aplikacji należy wpisać numer wewnętrzny telefonu użytkownika aplikacji wraz z kluczem dostępu nadawanym przez serwis centrali telefonicznej. W zakładce sieć należy zaznaczyć Poszukaj serwera w sieci lokalnej celem automatycznego odnalezienia IP serwera. Możliwe jest również wpisanie tego adresu ręcznie jeśli jest nam znany. Jako klient CTI może pracować również aplikacja programu do taryfikacji lub konfiguracji centrali skonfigurowana do pracy przez sieć LAN. 7

8 III. Licencja Dla programu Slican CTI Serwer udzielana jest licencja na określoną ilość użytkowników. Po wpisaniu kodu licencji w opcje/informacje o licencji/rejestracja aplikacji/kod licencji następuje uaktywnienie określonej w licencji liczby użytkowników. Każdy program umożliwia jednokrotne testowanie w ramach 720 godzin pracy serwera na nielimitowaną liczbę użytkowników (trial). Tryb ten rozpoczyna się w momencie wprowadzenia większej liczby użytkowników, niż zezwala na to licencja. Po zakończeniu testowania program powraca do pracy w trybie zarejestrowanej licencji tryb post trial gdzie możliwa jest praca w ilości użytkowników, na którą zezwala licencja. Gdy aplikacja nie została zarejestrowana liczba licencjonowanych użytkowników wynosi 0. Aby powrócić do trybu normalnego należy skasować nadmiar użytkowników z tabeli abonentów, tak aby ich liczba nie przekraczała liczby dopuszczonej przez licencję. IV. Usuwanie problemów z instalacją. 1. Proponowana kolejność instalacji oprogramowania a) Podłączenie komputera pełniącego funkcję serwera do centrali b) Instalacja aplikacji CTI Serwer c) Konfiguracja połączenia z centralą (opcje/ustawienia połączeń/połączenie z centralą) d) Wprowadzenie informacji o użytkownikach systemu CTI (opcje/informacje o klientach/połączenia telefoniczne) Dodawanie klientów następuje automatycznie w wyniku ich pierwszego zalogowania do serwera CTI. Zostają oni wówczas wpisani do bazy użytkowników na serwerze CTI. e) Instalacja aplikacji CTI Telefon 2. Komunikaty błędów w aplikacjach CTI CTI Serwer: Opcje/Informacje o serwerze/połączenie "Nieaktywne" - Brak połączenia z centralą. Zalecane czynności: a) sprawdzić kabel łączący serwer z centralą poprzez wejście RS b) sprawdzić ustawienie portu szeregowego (Opcje/Ustawienia połączeń/połączenie z centralą/port szeregowy) Opcje/Podgląd logu "Połączenie z NrKat [Adres] odrzucone. Brak połączenia z centralą" Połączenie z aplikacją CTI Telefon odrzucone z powodu: a) braku połączenia serwera z centralą (patrz wyżej) b) połączenie serwisowe zajmuje transmisję szeregową (tylko dla centrali NCT 1248). "Połączenie z NrKat [Adres] odrzucone. Zarejestruj aplikację!" Próba połączenia się aplikacji CTI Telefon z serwerem po okresie trybu trial (patrz rozdział Licencja). "Połączenie z NrKat [Adres] odrzucone. Abonent nieuprawniony." Próba połączenia się abonenta, którego numer katalogowy nie jest wpisany do tabeli abonentów uprawnionych (Opcje/Uprawnieni abonenci) 8

9 "Połączenie z NrKat [Adres] odrzucone. Brak hasła." a) Nastąpiło połączenie z aplikacją CTI Telefon w wersji poniżej 2.0x. Należy zainstalować najnowszą wersję aplikacji CTI Telefon. b) Abonent nie podał klucza dostępu podczas logowania się do serwera. "Serwis Host [Adres] dokonał próby połączenia (Zarejestruj aplikację!)" Próba połączenia się aplikacji serwisowej z serwerem po okresie trybu trial (patrz rozdział Licencja) "Serwis Host [Adres] dokonał próby połączenia (zbyt duża liczba użytkowników)" Próba połączenia się więcej niż jednej aplikacji serwisowej z serwerem. CTI Telefon: Konfiguracja/Sieć/Stan połączenia: "Poszukiwanie adresu serwera zakończone niepowodzeniem..." Może wystąpić przy włączonej opcji poszukiwania serwera w sieci lokalnej. Oznacza, iż poszukiwanie serwera zakończyło się niepowodzeniem. Należy sprawdzić czy serwer jest uruchomiony i czy ma włączoną funkcję USR (CTI Serwer/Opcje/Ustawienia połączeń/połączenie sieciowe/udp Slican Response) "Rozłączony z serwerem" Nastąpiło zerwanie połączenia z serwerem. Aplikacja automatycznie ponowi próbę połączenia po ok. 30 sekundach. Możliwe jest również manualne odnowienie połączenia przy pomocy przycisku Połącz z serwerem. "Nie odnaleziono serwera o podanym adresie..." Może wystąpić przy wyłączonej opcji poszukiwania serwera w sieci lokalnej. Oznacza, iż komputer o adresie podanym w polu Serwer nie istnieje. Należy sprawdzić jaka jest poprawna nazwa serwera: CTI Serwer/Opcje/Informacje o serwerze/nazwa serwera lub uaktywnić opcję poszukiwania serwera w sieci lokalnej. "Odmowa dostępu: Nie ma takiego numeru w centrali" W polu Numer telefonu wprowadzono nieistniejący lub błędny numer abonenta. Należy sprawdzić poprawność wpisanego numeru oraz czy jest on numerem katalogowym. "Odmowa dostępu: Numer nie jest abonentem" W polu Numer telefonu wprowadzono numer istniejący w centrali lecz nie będący numerem abonenta. Należy sprawdzić poprawność wpisanego numeru oraz czy jest on numerem katalogowym. "Odmowa dostępu: Błędny klucz" W polu Klucz dostępu wprowadzono niepoprawny klucz abonenta. "Odmowa dostępu: Brak klucza" 9

10 Abonent o numerze wprowadzonym w polu Numer telefonu nie posiada klucza dostępu w konfiguracji centrali. Należy zgłosić się do administratora o przyznanie klucza dostępu. "Odmowa dostępu: Abonent wyłączony lub uszkodzony" Abonent o numerze wprowadzonym w polu Numer telefonu posiada status uszkodzonego lub wyłączonego. Należy skontaktować się z administratorem. "Odmowa dostępu: Brak uprawnień" Abonent o numerze wprowadzonym w polu Numer telefonu nie jest wprowadzony do tabeli abonentów uprawnionych w aplikacji CTI Serwera (CTI Serwer/Opcje/Informacje o klientach/uprawnieni abonenci) "Odmowa dostępu: Zakończona wersja trial serwera" Odrzucenie połączenia przez aplikację CTI Serwer spowodowane zakończeniem trybu trial (patrz rozdział Licencja) "Odmowa dostępu: Brak połączenia z centralą" Odrzucenie połączenia przez aplikację CTI Serwer spowodowane brakiem połączenia z centralą. Należy sprawdzić połączenie CTI Serwera z centralą (Dla central NCT: Należy sprawdzić czy jest aktywne połączenie serwisowe - CTI Serwer/Opcje/Informacje o klientach/połączenie serwisowe). Odmowa dostępu: Nieznana nazwa klienta Prawdopodobnie połączono się z aplikacją CTI Serwer w wersji poniżej 2.0x. Należy zainstalować najnowszą wersją CTI Serwera. "10050: Wykryto awarię sieci" Aplikacja nie mogła połączyć się z serwerem w następstwie awarii sieci lokalnej. W tym wypadku należy skontaktować się z administratorem sieci "10055: Brak miejsca w buforze" Błąd spowodowany brakiem miejsca w buforze sieciowym. Zaleca się restart systemu operacyjnego na komputerze z aplikacją CTI Telefon "10060: Serwer nie odpowiada" Brak odpowiedzi serwera w zadanym czasie (timeout). Może być spowodowany: a) błędną konfiguracją aplikacji CTI Telefon; należy sprawdzić poprawność nazwy i portu w konfiguracji klienta (CTI Telefon/Konfiguracja/Sieć) b) błędnym działaniem serwera, jego zawieszeniem lub nagłym wyłączeniem; zaleca się restart serwera. "10061: Brak aplikacji serwera pod podanym adresem" Błąd wynikły z braku zainstalowanego serwera pod podanym adresem i numerem portu. Należy sprawdzić poprawność wpisanej nazwy serwera oraz portu w aplikacji klienta (CTI Serwer/Opcje/Informacje o serwerze/nazwa serwera oraz CTI Serwer/Opcje/Informacje o serwerze/port dla aplikacji telefonicznych). "10067: Zbyt duża ilość procesów sieciowych w systemie" Błąd spowodowany zbyt dużą ilością procesów sieciowych uruchomionych jednocześnie na komputerze. Zaleca się restart systemu operacyjnego na komputerze z aplikacja CTI Telefon 10

11 11

12 SLICAN Sp. z o.o. ul. Garbary Bydgoszcz tel. (52) (serwis) tel. (52) (sekretariat) Ostatnio otwarty: :00 Ostatnia modyfikacja

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA ver. 2.00.03 Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 3.00.01 W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO. Wydanie I d

Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO. Wydanie I d Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO Wydanie I d CTS-20 Dzięki zakupowi cyfrowego telefonu systemowego CTS-20 wybraliście państwo produkt polski. Dziękujemy bardzo za okazane nam zaufanie.

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Microsoft Apps

Instrukcja obsługi Microsoft Apps Instrukcja obsługi Microsoft Apps Wydanie 1 2 Microsoft Apps informacje Microsoft Apps informacje Dzięki pakietowi Microsoft Apps możesz korzystać z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w swoim telefonie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA centrali telefonicznej klasy IP-PBX Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 Wydanie 1.01.A SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo