Materiały konferencyjne Konferencja Podsumowująca Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały konferencyjne Konferencja Podsumowująca Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych"

Transkrypt

1 Materiały konferencyjne Konferencja Podsumowująca Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Termin: 24 października 2011r. Miejsce: Warszawskie Centrum EXPO XXI, Ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa Patronat honorowy: Patronat medialny: Łączymy Partnerów Biznesowych

2 Konferencja zorganizowana w ramach projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych realizowany jest na podstawie umowy UDA-POKL /09-00 podpisanej pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Fundacją na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media. Udział w konferencji jest bezpłatny. Materiały konferencyjne dystrybuowane są bezpłatnie. Niniejsze materiały powstały dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 10:30-11:00 Rejestracja uczestników. Agenda 11:00-11:15 Wprowadzenie. Maciej Witkowski, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media, Kierownik Projektu pt.: Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych, Kierownik Projektu pt.: Science2Business Inkubator Innowacyjności. Oficjalne Otwarcie Konferencji. Podsumowanie projektu pt.: Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych. Maciej Witkowski. Od 2005 r. Prezes Zarządu Fundacji Nowe Media. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw, a także studiów podyplomowych w zakresie Informatyka w Zarządzaniu i Administracji. Były pracownik KPMG Audyt, obecnie biegły rewident prowadzący działalność consultingową. Członek Zarządu zakończonego już projektu Mentoring poprzez IT, finansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu audytu, due diligence, prowadzenia i audytowania projektów unijnych, sprawozdawczości inwestycyjnej oraz poszukiwania finansowania przedsięwzięć na różnym etapie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem projektów seed i start-up. Inicjator działań zmierzających do tworzenia spółek typu spin-off i spin-out. W ramach pełnionych w Fundacji Nowe Media obowiązków współpracuje z parkami naukowo-technologicznymi (Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Nickel Technology Park Poznań), klastrami innowacyjnych technologii (Klaster Lubelskie Drewno) oraz inwestorami prywatnymi, m.in. zrzeszonymi w sieci Lewiatan Business Angels. 11: Impact Factor, patent i,,pułkownik na drodze (do) komercjalizacji badań naukowychperspektywa naukowców. Edyta Borys, Ewaluatorka Projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych. Dr Edyta Borys jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Ogólnej UWM w Olsztynie. Jest pedagożką i feministką przekonaną, że najważniejszą dziedziną życia jest edukacja czyli to wszystko co służy rozwojowi człowieka (dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn). Wśród jej zainteresowań badawczych jest proces samorealizacji, który można rozumieć jako dążenie do wewnętrznej pełni. 1

4 11:30-11:45 Przerwa kawowa. Agenda 11:45-12:05 Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki, Współzałożyciel firmy Tomorrow, ekspert inkubatora Science2Business i Lewiatan Business Angels. Maciej Strzębicki posiada bogate doświadczenie z zakresu marketingu, brandingu i wsparcia biznesu, które zdobywał m.in. w dziale strategii w jednej z największych międzynarodowych agencji marketingowych. Planował działania marketingowe dla największych międzynarodowych podmiotów z sektora FMCG, finansów, oraz IT. W roku 2005 założył firmę doradczą specjalizującą się w brand consultingu i marketingu strategicznym. W zakresie brandingu doradzał takim firmom jak Aviva/Commercial Union, Grant Thornton czy Uniwersytet Warszawski. Od 2008 r. współpracuje z Lewiatan Buisness Angels, a od 2009 r. z Inkubatorem Przedsiębiorczości Science2Buisness. W obu tych projektach zajmuje się weryfikacją potencjału rynkowego i strategii marketingowych projektów inwestycyjnych. Prowadzi również szkolenia dla pomysłodawców z zakresu tworzenia i zarządzania marką oraz budowania strategii marketingowych. 12:05-12:20 Doświadczenia uczestniczek i uczestników związane z udziałem w Projekcie. Iwona Bogdan, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Anna Kiepas-Kokot, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 12:20-12:50 Zaproszeni goście. 12:50-13:35 Obiad w formie ciepłego bufetu. PRAKTYCZNY ASPEKT KOMERCJALIZACJI 13:35-14:05 Marketing (dla) Innowacji. Maciej Strzębicki. 14:05-14:35 Jak wygląda proces komercjalizacji? doświadczenie praktyka. Z laboratorium do biznesu Synthex Sp. z o.o. Marcin Pakulski, Prezes zarządu Synthex Sp. z o.o., absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Marcin Pakulski obecnie doktorant w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii. Wielokrotny uczestnik współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektów stypendialnych skierowanych dla doktorantów. Od 2009 roku współwłaściciel i współzałożyciel Synthex Sp. z o.o. ukierunkowanej na badania i syntezę wyspecjalizowanych substancji chemicznych. W ramach działalności Spółki współpracuje zarówno z ośrodkami akademickimi jak i z firmami sektora high-tech. Posiada doświadczenie w enancjoselektywnej syntezie organicznej. Od 2009 roku łączy wiedzę nabytą w trakcie studiów z zakresu chemii organicznej z praktyką w prowadzeniu przedsiębiorstwa i komercjalizacji wyników badań naukowych. 2

5 14:35-14:50 Przerwa kawowa. Agenda 14:50-15:20 Komercjalizacja nauki etap zawierania kontraktu z inwestorem. Marcin Żuraw, Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Marcin Żuraw od 2007 roku właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującej się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doradza między innymi Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu S.A. w Lublinie oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Lublinie. W ramach licznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej poza obsługą prawną prowadzi również wykłady uwzględniające w szczególności tematykę prawnych aspektów powstawania nowych przedsiębiorców, wykonywania działalności gospodarczej oraz zagadnienia własności intelektualnej.od lat zaangażowany także w doradztwo prawne dla mediów, w tym przede wszystkim w zakresie problematyki prawa prasowego. 15:20-15:50 Finansowanie start-upów w Polsce. Jacek Błoński, Wiceprezydent European Business Angels Network (EBAN). Jacek Błoński, prezes Lewiatan Business Angels, jako pierwszy Polak i przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej został wybrany wiceprezydentem Zarządu European Business Angels Network (EBAN) europejskiej organizacji Aniołów Biznesu. Do zadań Jacka Błońskiego należy wdrażanie strategii EBAN, która w głównej mierze koncentruje się na rozprzestrzenieniu idei Aniołów Biznesu i pozyskiwaniu nowych partnerów, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest on także odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy Venture Capitals i Early Stage Fund. The European Business Angel Network (EBAN) powstała w 1999 roku we współpracy z Komisją Europejską. Jest to organizacja non-profait typu think tank, która pracuje na rzecz odpowiedniego kształtu polityki Komisji Europejskiej wobec interesów sieci aniołów biznesu. Prowadzi także badania kierunków rozwoju i trendów na rynku. 15:50-16:30 Panel dyskusyjny. 3

6 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie Projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Kierownik Projektu Maciej Witkowski Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeostwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn W Projekcie wzięło udział ponad pół tysiąca uczestników: Konferencja otwierająca, 4 edycje Warsztatów, 4 Seminaria Informacyjne. 4

7 Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych to Projekt w którym do dzisiaj wzięli udział pracownicy nauki z ponad 25 ośrodków naukowych z całej Polski*, poznając tajniki udanej współpracy pomiędzy nauką i biznesem. * m.in. Akademia Obrony Narodowej, Polska Akademia Nauk, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski, Wojskowy Instytut Medyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Lubelska 10-dniowe Warsztaty I edycja Warsztatów II edycja Warsztatów III edycja Warsztatów IV edycja Warsztatów Kobiety Mężczyźni Łącznie: 4 edycje Warsztatów - 10 dni szkoleń podzielone na 2 zjazdy w każdej edycji; łącznie 74 godziny szkoleniowe na osobę 5

8 Osiągnięte wartości wskaźników Nazwa wskaźnika Liczba pracowników sektora B+R, którzy ukooczyli szkolenie w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych w ramach Projektu w tym co najmniej 58 Kobiet Założona wartość wskaźnika Wykonanie Stopień realizacji wskaźnika ,6 % ,3 % Liczba przeprowadzonych godzin warsztatów ,0 % Liczba przeprowadzonych dni warsztatów ,0 % Komplementarnośd Science2Bussines Inkubator Innowacyjności Aplikacja: pomysłów naukowych zgłoszonych do inkubatora pomysły poddane ścisłej analizie (preinkubacji) 6

9 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeostwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn 7

10 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Impact Factor, patent i półkownik na drodze (do) komercjalizacji badao naukowych perspektywa naukowców Ewaluatorka Projektu Edyta Borys Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeostwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Wprowadzenie Z punktu widzenia skuteczności działao ukierunkowanych na zwiększenie współpracy biznesu ze światem nauki warto poznad bariery jakie dostrzegają naukowcy na drodze do komercjalizacji prac badawczych. Niniejsze wystąpienie powstało w oparciu o materiał badawczy gromadzony w ramach realizacji ewaluacji i monitoringu Projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych. Jego bogactwo i waga skłoniły mnie do tego by poza raportem z ewaluacji i monitoringu (dostępnym w dokumentacji Projektu) zaprezentowad problem barier w drodze do komercjalizacji badao naukowych. Ze względu na jakościowy charakter danych, opracowanie nie stanowi podstaw do uogólniania i wyciągania generalnych wniosków. Niemniej jednak refleksje jakie się rodzą po zapoznaniu z nim, uznaję za wartościowe i stanowiące ważny głos w dyskusji wokół możliwości i warunków komercjalizacji badao naukowych. 8

11 Czyją jest to własnością? Bałabym się podpisywad umowę z osobą, gdzie może się odezwad uczelnia, w której ja pracuję, która mi daje narzędzia, więc nie do kooca te aspekty prawne, mi się wydaje, że tu jest przeważający procent sytuacji takich, gdzie to stwarza ogromną barierę i przeszkodę. (podkreślenie E.B.) Trzeba pamiętad też o specyfice niektórych działao, które my robimy. Na przykład jeżeli ja myślę o tym co naprawdę by mogło byd niezłym to ja to zazwyczaj robię to z pięciomadziesięcioma osobami. A jak już się jest dziesięd osób, to już jest, porozumienie się jest już naprawdę bardzo trudne. Droga przez mękę Bariera jest jeszcze w aspekcie ośrodków podejmowania decyzji, w świecie nauki to wygląda tak, że muszę mied zgodę, są jakieś dotacje, podpis dziekana, rektor, procedura jest bardzo przeciągnięta w czasie, natomiast biznes bardzo szybko podejmuje decyzje Znaczy to co pani mówiła, są teraz centra transferu technologii, które mają robid to o czym mówimy, ale te centra transferu technologii to są najczęściej wydmuszki. 9

12 Nie dośd, że się wymyśli, zrobi to trzeba dalej jeszcze iśd to wdrożyd To nie tędy droga to jest za duży wysiłek, to życie jest jedno i właściwie no co z tego, stworzyłam nową technologię, której nie można wdrożyd, bo tak naprawdę musiałabym sama dalej za tym chodzid i to nie jest takie proste. My same zamiast robid to, co nas interesuje musimy same rozgryzad prawo. Ale to jest uczelnia, znowu następna bariera, my jesteśmy dydaktykami też i kiedy czas na to pisanie, robienie badao własnych, to jest coś takiego, że to jeszcze nie jest poukładane jak ma byd. Za dużo się od nas wymaga wszystkiego. Dzisiaj mamy epokę półkowników My staniemy ( ) w przyszłym roku do oceny i się okaże, że co z tego, że jedne studia skooczone, drugie, projekt, wdrożenie, nie ma to żadnego znaczenia, nie nadajesz się do pracy na uczelni, bo nie masz publikacji iluś tam, dwudziestu, trzydziestu. Nikt nie zwraca uwagi na to, nawet jak ja mówię w swoim zakładzie, że to, co robię to da się skomercjalizowad, mnie pytają a ile ty punktów będziesz z tego miała w tej karcie oceny, zero to po co ty się tym zajmujesz. 10

13 Lubimy pracę na uczelni, kochamy dydaktykę Po prostu droga, jaką nam się proponuje pójśd do komercjalizacji to jest wybór, albo komercjalizacja i wyjście od razu z uczelni, ale to jest taki czarny transfer technologii, bo się wychodzi z pomysłem, albo rozwój naukowy i zostad na uczelni". Jeśli chodzi o ten brak czasu i myślę, że wielu z nas, ale może nie wszyscy, nie chcemy zrywad z uczelnią, bo lubimy pracę na uczelni, kochamy dydaktykę. W tym momencie nie ma też takich naukowców, którzy mogliby pogodzid pracę z przedsiębiorcą i jednocześnie wymagania na uczelni, żeby ten swój rozwój mied. Ci, którzy są kreatywni, ci którzy z przedsiębiorcami współpracują to często są odrzucani od tego środowiska No to jest opór środowiska na pewno, i bycie z tego środowiska wykluczonym *jak ktoś pójdzie biznes. Bez wątpienia jest to problem byd może jeden z najważniejszych. Dzisiaj jest to inaczej, chociaż wiem, że w różnych miejscach też to ludzie ukrywają, że robią, ale jest nadal właśnie to zagrożenie,* że się straci tą pracę. Środowisko naukowe musi współpracowad i teraz ten układ feudalny tak mocno wpływa na współpracę, że ci, którzy są kreatywni, ci którzy z przedsiębiorcami współpracują to często są odrzucani *od tego środowiska, które jakby zarządza pieniędzmi na uczelni, bo ty już pieniędzy uczelnianych nie potrzebujesz, ty już robisz biznes z przedsiębiorcą, a tak naprawdę dla przedsiębiorcy. * (podkreślenia E.B.) 11

14 Środowisko gospodarki boi się naukowców i odwrotnie też Dzisiaj naprawdę, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jakie doświadczenie w komercjalizacji badan naukowych mają nasi starsi koledzy, którzy dzisiaj spełniają, którzy dzisiaj mają władzę w ręku? Ich doświadczenia są złe albo ich nie ma. Albo są one negatywnie postrzegane właśnie na takiej fali, że biznesmen że my jesteśmy krową, którą oni wydoją. Inwestor z kolei boi się uczelni, jako jednostki administracyjnej, wymagającej dużo jakiejś tam pracy biurowej. ( ) Biznes boi się uczelni, bo może natrafid na przeszkody. Chyba mało osób zdaje sobie jeszcze sprawę z tego, że tak naprawdę jest win win, dwie strony mają takie swoje korzyści. Niewiadomo co z tym zrobid, niewiadomo, gdzie się z tym udad W głównej mierze jest to niewiedza, ja myślę, że niewiadomo co tym zrobid, niewiadomo, gdzie się z tym udad ( ). Dotychczas to chyba brak szerokiej wiedzy na temat możliwości komercjalizowania, brak informacji i takich spotkao, które naprawdę dużo dają, bo pokazują jakie są narzędzia do skorzystania z nich. Także niewiedza i brak doświadczenia to są te główne bolączki. Nie da się wchodzid głębiej jak nie ma tych podstaw. Mieliśmy patent i na jakiejś konferencji międzynarodowej, z której można mied publikację w dobrym czasopiśmie, punktowanym, z listy filadelfijskiej, bo to przecież takie się tylko liczą, wysłaliśmy publikację i w odpowiedzi przyszła zwrotna informacja, że musimy podad skład substancji ( )i musimy napisad dokładnie, jak to jest robione, czyli całą preparatykę tegoż urządzenia. No i co też niniejszym zrobiliśmy, nikt nie pomyślał, że to może byd w jakiś sposób zagrożone, patent mamy, nikt nie pomyślał, że to jest polskie, natomiast publikacja, która wyjdzie idzie po prostu w świat. Zupełnie niedawno wpadliśmy na to, że nasz pomysł jest wykorzystywany w Indiach, gdzie jest naprawdę duże zapotrzebowanie, tam jest kilkaset ton tego produkowane. 12

15 W stronę komercjalizacji nie mogę pójśd dlatego, że ( ) podsumowanie 1. - brak regulacji prawnych 2. - brak jasnych, prostych procedur, które umożliwiają nawiązanie współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, -rozbudowana, niejasna droga podejmowania decyzji w ramach uczelni; 3. - brak wsparcia ze strony jednostek i instytucji uczelnianych profesjonalnie zajmujących się transferem wiedzy i technologii,; 4. - brak możliwości efektywnego łączenia rozwoju kariery naukowej z biznesem, a w skutek tego koniecznośd podejmowania 5. - zasady rozwoju naukowego uniemożliwiające łączenie awansu w hierarchii naukowej z komercjalizacją badao, 6. - niechęd środowiska naukowego wobec osób podejmujących współpracę z biznesem 7. - wzajemne uprzedzenia i niechęd środowiska akademików i przedstawicieli biznesu, 8. - niewiedza naukowców oraz pracowników uczelnianych jednostek na temat możliwości i warunków współpracy z przedsiębiorstwami. Ostatnia sprawa, to są bariery ludzkie. Tego się nie ominie, znaczy jedną metodą jest właśnie omijanie przepisów, ale czasem nawet człowiek może wejśd tutaj, no i wtedy nic nie zrobimy z tym już. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeostwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn 13

16 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Warszawa 24 października 2011 Maciej Strzębicki 14

17 Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Patenty Kryzys Praca na uczelni Garaż Wdrożona idea Innowacje Komercjalizacja Globalizacja nauki Strategia innowacyjności Firmy farmaceutyczne Kreatywność Konkurencja B+R Przedsiębiorczość Pojazd księżycowy miara innowacyjności Potrzeba rynku Motywacja VC/PE Dofinansowanie rządowe Uczelnie jako źródło innowacji chałturzenie Wydatki na badania i rozwój Pracowitość Umowa o pracę Inwestor komunizm Bankructwo Etat sukces rynkowy Kubuś Liczba patentów W 2010 r. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej objęła ochroną patentową 164 tys. wynalazków 27% z USA 19% z Japonii 10% z Niemiec Polska znalazła się na 31. miejscu rankingu 0,12% wynalazków pochodziło z Polski 15

18 Źródło danych: Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, raport PKPP Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzień

19 Patenty jako miara innowacyjności Miarą innowacyjności nie powinna być liczba patentów, ale liczba pomysłów wykorzystanych w praktyce lub wartość przychodów uzyskana z patentów. Niestety, takie statystyki nie są obecnie dostępne. Procent przedsiębiorstw, które wskazują uczelnie jako źródło innowacji Dane GUS z roku 2009 Przemysł 5,4% Usługi 5,0% Źródło danych: GUS 17

20 Udział wydatków na badania i rozwój (B+R) w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) Według kryteriów stosowanych na świecie polska gospodarka nie jest innowacyjna. Udział wydatków na badania i rozwój (B+R) w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) klasyfikuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Źródło danych: GUS Źródło danych: Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, raport PKPP Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzień

21 Udział towarów high-tech w strukturze eksportu Według Banku światowego w 2008 r. high-tech stanowił zaledwie 5 proc. polskiego eksportu. Pod tym względem wyprzedziły nas nawet Ruanda, Burundi, Niger i Gambia. Źródło danych: GUS Dlaczego tak jest? 19

22 Brak przedsiębiorczości? Brak przedsiębiorczości? Instytut Gallupa zrealizował badanie poziomu przedsiębiorczości w UE. Na pytanie: Co zrobiłbyś z otrzymaną nieoczekiwanie dużą sumą pieniędzy?, większość Polaków odpowiedziało, że założyliby własną firmę. Przedstawiciele innych społeczeństw Europy, (szczególnie na zachodzie i południu kontynentu) deklarowali, że woleliby kupić większy dom lub spłacić kredyt. 20

23 Lenistwo? Lenistwo? W raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, skupiającej 34 najbardziej rozwinięte kraje, Polska zajmuje drugie miejsce pod względem długości czasu spędzanego w pracy. Pierwsza jest Korea Południowa. Polak pracuje średnio 40,7 godziny tygodniowo o 10 godzin dłużej niż Holender i 5 niż Niemiec. 21

24 Lenistwo? Co czwarty Polak wyraża zgodę na pracę po godzinach. Co piąty Polak pracuje w więcej niż jednym miejscu. Bagaż historyczny? 22

25 Historia/Kultura? W Polsce obowiązywał system gospodarczy zwany realnym socjalizmem. System planowania gospodarczego był zaprzeczeniem przedsiębiorczości. Jeśli ktoś miał pieniądze, to albo ukradł, albo współpracował Ucho igielne Brak odwagi? 23

26 Brak odwagi? Tworzenie innowacji oraz zakładanie własnej firmy jest związane z podejmowaniem ryzyka, a ryzyko oznacza gotowość na poniesienie porażki. W badaniach kulturowych Polacy plasują się wśród narodów, które charakteryzuje największa awersja do ryzyka (wynik 93/100 w skali opracowanej przez Geerta Hofstede a), Polacy bardziej niż wiele innych narodów na świecie boją się przegrywać. Brak zaufania do świata biznesu? 24

27 Brak zaufania do świata biznesu? European Social Survey (ESS) realizuje badanie wykazujące zmiany postaw, przekonań i zachowań swojej różnorodnej populacji. Badanie to pokazuje również jak mieszkańcy krajów UE ufają sobie wzajemnie. Jak ufamy innym w Polsce? 23 25

28 Jak to zmienić? Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn 26

29 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marketing (dla) innowacji Maciej Strzębicki Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Marketing (dla) innowacji Witamina czy lekarstwo? Warszawa 24 października 2011 Maciej Strzębicki 27

30 Czym jest marketing innowacji? Cykl życia projektu naukowego od idei do komercjalizacji Praca naukowa Mapa/weryfikacja/plan Sprzedaż efektów badań inwestorowi Skuteczna komunikacja Sprzedaż efektów badań klientom 28

31 Etap: Praca naukowa Na jaką potrzebę rynku odpowiadają moje badania? Etap: Praca naukowa Na tym etapie marketing powinien pomóc w: weryfikacji pomysłu właściwym ukierunkowaniu badań (skala innowacji) stworzenia planu komercjalizacji 29

32 Etap: Sprzedaż efektów badań inwestorowi Skuteczna komunikacja Etap: Sprzedaż efektów badań inwestorowi Podstawowe założenia: 1. Świat biznesu rządzi się innymi prawami niż świat nauki 2. Relacja pomiędzy tymi światami nie jest symetryczna 3. Relację tę zakłócają między innymi wzajemne stereotypy 30

33 Etap: Sprzedaż efektów badań inwestorowi Czynniki skutecznej komunikacji: 1. Dialog oparty na języku wzajemnych korzyści, wynikający z identyfikacji potrzeb inwestora 2. Zdolność przedstawienia swojego pomysłu w ciągu 3 minut lub na 4 stronach papieru Etap: Sprzedaż efektów badań odbiorcom końcowym Marketing prosprzedażowy 31

34 Etap: Sprzedaż efektów badań odbiorcom końcowym Ten etap nie jest najważniejszy Jeśli pierwsze dwa etapy są przemyślane, trzeci etap jest konsekwencją wcześniejszej strategii Niezbędne działania / wnioski Promocja wiedzy poprzez takie projekty jak Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Legalizacja przedsiębiorczości na uczelniach Podniesienie rangi komercjalizacji nauki Stworzenie FAQ 32

35 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn 33

36 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z laboratorium do biznesu Synthex Sp. z o.o. Marcin Pakulski Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Z laboratorium do biznesu Synthex Sp. z o.o. Warszawa

37 Problemy polskiej nauki Duże niedofinansowanie sektora badawczego. Znaczna część środków publicznych jest przeznaczana na utrzymanie przerośniętych struktur administracyjnych. Za mała część budżetu przeznaczana jest na rozwój pomysłów, które mają realne szanse zaistnieć w gospodarce. Niewiele projektów realizowanych jest we współpracy z podmiotami gospodarczymi. Jak wykorzystać wiedzę? Niedostateczny nacisk w procesie kształcenia na praktyczne umiejętności. Problemy polskich przedsiębiorców Częsty, obustronny brak wspólnego języka z naukowcami. Niezrozumienie sztywnych ram uniwersyteckich w jakich musi pracować naukowiec. Bariery biurokratyczne ze strony władz uczelni. Nierozumienie ze strony instytucji naukowych, że w sprawnej realizacji projektu liczy się również czas. Różnice w postrzeganiu celu. 35

38 Synthex Sp. z o.o. Czym jest Synthex? Synthex Sp. z o.o., jest spółką typu spin-out, która została powołana w celu komercyjnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie pracy na UMK w Toruniu. Zajmujemy się syntezą związków organicznych i metaloorganicznych na zlecenie dla wszystkich gałęzi przemysłu chemicznego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu elektronicznego. Założycielami firmy są czterej naukowcy wywodzący się z Katedry Chemii Organicznej UMK w Toruniu: dr Marek Krzemiński, dr Andrzej Wolan, dr Mariusz Bosiak i mgr Marcin Pakulski. tel.: kom.:

39 Członkowie zespołu Dr Marek Krzemiński Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1997 roku uzyskał stopień doktora chemii na Wydziale Chemii UMK. Po obronie rozprawy doktorskiej, w latach odbył staż po-doktorski w grupie prof. Herberta C. Browna w Purdue University, USA. Następnie po powrocie został zatrudniony w Katedrze Chemii Organicznej i rozpoczął badania w kierunku habilitacji. Tematyka prowadzonych badań związana jest z wykorzystaniem naturalnych monoterpenów zawartych w polskiej terpentynie do syntezy chiralnych ligandów, stosowanych z powodzeniem w asymetrycznych reakcjach redukcji ketonów i imin, oraz addycji związków cynkoorganicznych do aldehydów. Prowadzi również badania nad syntezą i wykorzystaniem związków boroorganicznych, reakcjami katalizowanymi związkami rutenu i palladu. Posiada duże doświadczenie w syntezie związków metaloorganicznych, wrażliwych szczególnie na wilgoć i tlen zawarty w powietrzu. 37

40 Członkowie zespołu Dr Andrzej Wolan Absolwent Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Od 2003 roku pracownik na Wydziału Chemii. W roku 2004 ukończył studia doktoranckie i rozpoczął badania w kierunku rozprawy habilitacyjnej. W latach odbywał we Francji w Institute de Chimie de Substances Natureles, CNRS, Gif sur Yvette staż pod kierunkiem prof. Yvan Six a, pracując nad organicznymi związkami tytanu. W swojej pracy badawczej zajmuje się syntezą i zastosowaniem acyklicznych i cyklicznych kwasów hydroksamowych. Związków będących doskonałymi ligandami dla metali takich jak żelazo, cynk oraz ruten, co wykorzystywane jest obecnie w medycynie. Znajdują również zastosowanie jako katalizatory oraz związki bardzo użyteczne w syntezie organicznej. Prowadzi również badania nad cieczami jonowymi, kwasami boronowymi oraz organicznymi związkami tytanu. 38

41 Członkowie zespołu Dr Mariusz Bosiak Absolwent Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Doktorat obronił w 2009 roku tego samego roku został zatrudniony w Katedrze Chemii Organicznej i rozpoczął badania w kierunku habilitacji. Po doktoracie odbył staż w grupie prof. dra hab. Karola Greli w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Od lat popularyzuje wykorzystywanie energii słonecznej do wytwarzania elektryczności. Prowadzi warsztaty z konstrukcji organicznych ogniw fotowoltaicznych typu DSSC na bazie naturalnych barwników pozyskiwanych z owoców. Obecnie prowadzi badania nad związkami organicznymi wykorzystywanymi w optoelektronice mającymi zastosowanie do produkcji urządzeń OLED (Organic Light Emitting Devices), m.in. diod i wyświetlaczy OLED, laserów barwnikowych. 39

42 Członkowie zespołu Mgr Marcin Pakulski Absolwent Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie na ostatnim roku Studiów Doktoranckich. Tematyka badawcza to synteza stereo kontrolowana w szczególności enancjoselektywne metody redukcji eterów oksymów z wykorzystaniem boranu oraz reagentów opracowanych na bazie naturalnych chiralnych związków. Obecnie pracuje nad aplikacją opracowanych metod redukcji w syntezie leku antyneurodegradacyjnego, rywastygminy. W trakcie Studiów Doktoranckich był stypendystą w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Na przełomie 2008 i 2009 roku był uczestnikiem szkolenia Biznes akademicki - kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki gdzie zdobył podstawową wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie jest zatrudniony na Wydziale Chemii UMK jako asystent koordynatora przy projekcie CHEMO-KOP Krótka historia Synthex 23 października 2009 podpisanie umowy spółki. Październik grudzień 2009 sprawy związane z organizacją działalności spółki. Microchem Inc. (Korea) opracowanie nowej metody otrzymywania wysokiej czystości TMG. Prochem Inc. (USA) synteza prekursorów do CVD. Sunnix Co. Ltd. (Korea) współpraca mająca na celu opracowanie metody syntezy i synteza związków cyrkonu i krzemu stosowanych w elektronice. Sigma-Aldrich synteza wysokiej czystości związku cyny do zastosowań w elektronice. ACN Inc. (Korea) synteza barwników stosowanych przy produkcji barwnikowych ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji. 40

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr1/011 MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Jak fundusze venture capital budują wartość spółek? Integer.pl: Receptą na sukces jest wiarygodność ISSN187-1

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo