Materiały konferencyjne Konferencja Podsumowująca Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały konferencyjne Konferencja Podsumowująca Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych"

Transkrypt

1 Materiały konferencyjne Konferencja Podsumowująca Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Termin: 24 października 2011r. Miejsce: Warszawskie Centrum EXPO XXI, Ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa Patronat honorowy: Patronat medialny: Łączymy Partnerów Biznesowych

2 Konferencja zorganizowana w ramach projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych realizowany jest na podstawie umowy UDA-POKL /09-00 podpisanej pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Fundacją na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media. Udział w konferencji jest bezpłatny. Materiały konferencyjne dystrybuowane są bezpłatnie. Niniejsze materiały powstały dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 10:30-11:00 Rejestracja uczestników. Agenda 11:00-11:15 Wprowadzenie. Maciej Witkowski, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media, Kierownik Projektu pt.: Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych, Kierownik Projektu pt.: Science2Business Inkubator Innowacyjności. Oficjalne Otwarcie Konferencji. Podsumowanie projektu pt.: Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych. Maciej Witkowski. Od 2005 r. Prezes Zarządu Fundacji Nowe Media. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw, a także studiów podyplomowych w zakresie Informatyka w Zarządzaniu i Administracji. Były pracownik KPMG Audyt, obecnie biegły rewident prowadzący działalność consultingową. Członek Zarządu zakończonego już projektu Mentoring poprzez IT, finansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu audytu, due diligence, prowadzenia i audytowania projektów unijnych, sprawozdawczości inwestycyjnej oraz poszukiwania finansowania przedsięwzięć na różnym etapie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem projektów seed i start-up. Inicjator działań zmierzających do tworzenia spółek typu spin-off i spin-out. W ramach pełnionych w Fundacji Nowe Media obowiązków współpracuje z parkami naukowo-technologicznymi (Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Nickel Technology Park Poznań), klastrami innowacyjnych technologii (Klaster Lubelskie Drewno) oraz inwestorami prywatnymi, m.in. zrzeszonymi w sieci Lewiatan Business Angels. 11: Impact Factor, patent i,,pułkownik na drodze (do) komercjalizacji badań naukowychperspektywa naukowców. Edyta Borys, Ewaluatorka Projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych. Dr Edyta Borys jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Ogólnej UWM w Olsztynie. Jest pedagożką i feministką przekonaną, że najważniejszą dziedziną życia jest edukacja czyli to wszystko co służy rozwojowi człowieka (dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn). Wśród jej zainteresowań badawczych jest proces samorealizacji, który można rozumieć jako dążenie do wewnętrznej pełni. 1

4 11:30-11:45 Przerwa kawowa. Agenda 11:45-12:05 Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki, Współzałożyciel firmy Tomorrow, ekspert inkubatora Science2Business i Lewiatan Business Angels. Maciej Strzębicki posiada bogate doświadczenie z zakresu marketingu, brandingu i wsparcia biznesu, które zdobywał m.in. w dziale strategii w jednej z największych międzynarodowych agencji marketingowych. Planował działania marketingowe dla największych międzynarodowych podmiotów z sektora FMCG, finansów, oraz IT. W roku 2005 założył firmę doradczą specjalizującą się w brand consultingu i marketingu strategicznym. W zakresie brandingu doradzał takim firmom jak Aviva/Commercial Union, Grant Thornton czy Uniwersytet Warszawski. Od 2008 r. współpracuje z Lewiatan Buisness Angels, a od 2009 r. z Inkubatorem Przedsiębiorczości Science2Buisness. W obu tych projektach zajmuje się weryfikacją potencjału rynkowego i strategii marketingowych projektów inwestycyjnych. Prowadzi również szkolenia dla pomysłodawców z zakresu tworzenia i zarządzania marką oraz budowania strategii marketingowych. 12:05-12:20 Doświadczenia uczestniczek i uczestników związane z udziałem w Projekcie. Iwona Bogdan, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Anna Kiepas-Kokot, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 12:20-12:50 Zaproszeni goście. 12:50-13:35 Obiad w formie ciepłego bufetu. PRAKTYCZNY ASPEKT KOMERCJALIZACJI 13:35-14:05 Marketing (dla) Innowacji. Maciej Strzębicki. 14:05-14:35 Jak wygląda proces komercjalizacji? doświadczenie praktyka. Z laboratorium do biznesu Synthex Sp. z o.o. Marcin Pakulski, Prezes zarządu Synthex Sp. z o.o., absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Marcin Pakulski obecnie doktorant w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii. Wielokrotny uczestnik współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektów stypendialnych skierowanych dla doktorantów. Od 2009 roku współwłaściciel i współzałożyciel Synthex Sp. z o.o. ukierunkowanej na badania i syntezę wyspecjalizowanych substancji chemicznych. W ramach działalności Spółki współpracuje zarówno z ośrodkami akademickimi jak i z firmami sektora high-tech. Posiada doświadczenie w enancjoselektywnej syntezie organicznej. Od 2009 roku łączy wiedzę nabytą w trakcie studiów z zakresu chemii organicznej z praktyką w prowadzeniu przedsiębiorstwa i komercjalizacji wyników badań naukowych. 2

5 14:35-14:50 Przerwa kawowa. Agenda 14:50-15:20 Komercjalizacja nauki etap zawierania kontraktu z inwestorem. Marcin Żuraw, Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Marcin Żuraw od 2007 roku właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującej się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doradza między innymi Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu S.A. w Lublinie oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Lublinie. W ramach licznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej poza obsługą prawną prowadzi również wykłady uwzględniające w szczególności tematykę prawnych aspektów powstawania nowych przedsiębiorców, wykonywania działalności gospodarczej oraz zagadnienia własności intelektualnej.od lat zaangażowany także w doradztwo prawne dla mediów, w tym przede wszystkim w zakresie problematyki prawa prasowego. 15:20-15:50 Finansowanie start-upów w Polsce. Jacek Błoński, Wiceprezydent European Business Angels Network (EBAN). Jacek Błoński, prezes Lewiatan Business Angels, jako pierwszy Polak i przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej został wybrany wiceprezydentem Zarządu European Business Angels Network (EBAN) europejskiej organizacji Aniołów Biznesu. Do zadań Jacka Błońskiego należy wdrażanie strategii EBAN, która w głównej mierze koncentruje się na rozprzestrzenieniu idei Aniołów Biznesu i pozyskiwaniu nowych partnerów, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest on także odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy Venture Capitals i Early Stage Fund. The European Business Angel Network (EBAN) powstała w 1999 roku we współpracy z Komisją Europejską. Jest to organizacja non-profait typu think tank, która pracuje na rzecz odpowiedniego kształtu polityki Komisji Europejskiej wobec interesów sieci aniołów biznesu. Prowadzi także badania kierunków rozwoju i trendów na rynku. 15:50-16:30 Panel dyskusyjny. 3

6 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie Projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Kierownik Projektu Maciej Witkowski Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeostwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn W Projekcie wzięło udział ponad pół tysiąca uczestników: Konferencja otwierająca, 4 edycje Warsztatów, 4 Seminaria Informacyjne. 4

7 Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych to Projekt w którym do dzisiaj wzięli udział pracownicy nauki z ponad 25 ośrodków naukowych z całej Polski*, poznając tajniki udanej współpracy pomiędzy nauką i biznesem. * m.in. Akademia Obrony Narodowej, Polska Akademia Nauk, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski, Wojskowy Instytut Medyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Lubelska 10-dniowe Warsztaty I edycja Warsztatów II edycja Warsztatów III edycja Warsztatów IV edycja Warsztatów Kobiety Mężczyźni Łącznie: 4 edycje Warsztatów - 10 dni szkoleń podzielone na 2 zjazdy w każdej edycji; łącznie 74 godziny szkoleniowe na osobę 5

8 Osiągnięte wartości wskaźników Nazwa wskaźnika Liczba pracowników sektora B+R, którzy ukooczyli szkolenie w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych w ramach Projektu w tym co najmniej 58 Kobiet Założona wartość wskaźnika Wykonanie Stopień realizacji wskaźnika ,6 % ,3 % Liczba przeprowadzonych godzin warsztatów ,0 % Liczba przeprowadzonych dni warsztatów ,0 % Komplementarnośd Science2Bussines Inkubator Innowacyjności Aplikacja: pomysłów naukowych zgłoszonych do inkubatora pomysły poddane ścisłej analizie (preinkubacji) 6

9 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeostwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn 7

10 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Impact Factor, patent i półkownik na drodze (do) komercjalizacji badao naukowych perspektywa naukowców Ewaluatorka Projektu Edyta Borys Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeostwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Wprowadzenie Z punktu widzenia skuteczności działao ukierunkowanych na zwiększenie współpracy biznesu ze światem nauki warto poznad bariery jakie dostrzegają naukowcy na drodze do komercjalizacji prac badawczych. Niniejsze wystąpienie powstało w oparciu o materiał badawczy gromadzony w ramach realizacji ewaluacji i monitoringu Projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych. Jego bogactwo i waga skłoniły mnie do tego by poza raportem z ewaluacji i monitoringu (dostępnym w dokumentacji Projektu) zaprezentowad problem barier w drodze do komercjalizacji badao naukowych. Ze względu na jakościowy charakter danych, opracowanie nie stanowi podstaw do uogólniania i wyciągania generalnych wniosków. Niemniej jednak refleksje jakie się rodzą po zapoznaniu z nim, uznaję za wartościowe i stanowiące ważny głos w dyskusji wokół możliwości i warunków komercjalizacji badao naukowych. 8

11 Czyją jest to własnością? Bałabym się podpisywad umowę z osobą, gdzie może się odezwad uczelnia, w której ja pracuję, która mi daje narzędzia, więc nie do kooca te aspekty prawne, mi się wydaje, że tu jest przeważający procent sytuacji takich, gdzie to stwarza ogromną barierę i przeszkodę. (podkreślenie E.B.) Trzeba pamiętad też o specyfice niektórych działao, które my robimy. Na przykład jeżeli ja myślę o tym co naprawdę by mogło byd niezłym to ja to zazwyczaj robię to z pięciomadziesięcioma osobami. A jak już się jest dziesięd osób, to już jest, porozumienie się jest już naprawdę bardzo trudne. Droga przez mękę Bariera jest jeszcze w aspekcie ośrodków podejmowania decyzji, w świecie nauki to wygląda tak, że muszę mied zgodę, są jakieś dotacje, podpis dziekana, rektor, procedura jest bardzo przeciągnięta w czasie, natomiast biznes bardzo szybko podejmuje decyzje Znaczy to co pani mówiła, są teraz centra transferu technologii, które mają robid to o czym mówimy, ale te centra transferu technologii to są najczęściej wydmuszki. 9

12 Nie dośd, że się wymyśli, zrobi to trzeba dalej jeszcze iśd to wdrożyd To nie tędy droga to jest za duży wysiłek, to życie jest jedno i właściwie no co z tego, stworzyłam nową technologię, której nie można wdrożyd, bo tak naprawdę musiałabym sama dalej za tym chodzid i to nie jest takie proste. My same zamiast robid to, co nas interesuje musimy same rozgryzad prawo. Ale to jest uczelnia, znowu następna bariera, my jesteśmy dydaktykami też i kiedy czas na to pisanie, robienie badao własnych, to jest coś takiego, że to jeszcze nie jest poukładane jak ma byd. Za dużo się od nas wymaga wszystkiego. Dzisiaj mamy epokę półkowników My staniemy ( ) w przyszłym roku do oceny i się okaże, że co z tego, że jedne studia skooczone, drugie, projekt, wdrożenie, nie ma to żadnego znaczenia, nie nadajesz się do pracy na uczelni, bo nie masz publikacji iluś tam, dwudziestu, trzydziestu. Nikt nie zwraca uwagi na to, nawet jak ja mówię w swoim zakładzie, że to, co robię to da się skomercjalizowad, mnie pytają a ile ty punktów będziesz z tego miała w tej karcie oceny, zero to po co ty się tym zajmujesz. 10

13 Lubimy pracę na uczelni, kochamy dydaktykę Po prostu droga, jaką nam się proponuje pójśd do komercjalizacji to jest wybór, albo komercjalizacja i wyjście od razu z uczelni, ale to jest taki czarny transfer technologii, bo się wychodzi z pomysłem, albo rozwój naukowy i zostad na uczelni". Jeśli chodzi o ten brak czasu i myślę, że wielu z nas, ale może nie wszyscy, nie chcemy zrywad z uczelnią, bo lubimy pracę na uczelni, kochamy dydaktykę. W tym momencie nie ma też takich naukowców, którzy mogliby pogodzid pracę z przedsiębiorcą i jednocześnie wymagania na uczelni, żeby ten swój rozwój mied. Ci, którzy są kreatywni, ci którzy z przedsiębiorcami współpracują to często są odrzucani od tego środowiska No to jest opór środowiska na pewno, i bycie z tego środowiska wykluczonym *jak ktoś pójdzie biznes. Bez wątpienia jest to problem byd może jeden z najważniejszych. Dzisiaj jest to inaczej, chociaż wiem, że w różnych miejscach też to ludzie ukrywają, że robią, ale jest nadal właśnie to zagrożenie,* że się straci tą pracę. Środowisko naukowe musi współpracowad i teraz ten układ feudalny tak mocno wpływa na współpracę, że ci, którzy są kreatywni, ci którzy z przedsiębiorcami współpracują to często są odrzucani *od tego środowiska, które jakby zarządza pieniędzmi na uczelni, bo ty już pieniędzy uczelnianych nie potrzebujesz, ty już robisz biznes z przedsiębiorcą, a tak naprawdę dla przedsiębiorcy. * (podkreślenia E.B.) 11

14 Środowisko gospodarki boi się naukowców i odwrotnie też Dzisiaj naprawdę, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jakie doświadczenie w komercjalizacji badan naukowych mają nasi starsi koledzy, którzy dzisiaj spełniają, którzy dzisiaj mają władzę w ręku? Ich doświadczenia są złe albo ich nie ma. Albo są one negatywnie postrzegane właśnie na takiej fali, że biznesmen że my jesteśmy krową, którą oni wydoją. Inwestor z kolei boi się uczelni, jako jednostki administracyjnej, wymagającej dużo jakiejś tam pracy biurowej. ( ) Biznes boi się uczelni, bo może natrafid na przeszkody. Chyba mało osób zdaje sobie jeszcze sprawę z tego, że tak naprawdę jest win win, dwie strony mają takie swoje korzyści. Niewiadomo co z tym zrobid, niewiadomo, gdzie się z tym udad W głównej mierze jest to niewiedza, ja myślę, że niewiadomo co tym zrobid, niewiadomo, gdzie się z tym udad ( ). Dotychczas to chyba brak szerokiej wiedzy na temat możliwości komercjalizowania, brak informacji i takich spotkao, które naprawdę dużo dają, bo pokazują jakie są narzędzia do skorzystania z nich. Także niewiedza i brak doświadczenia to są te główne bolączki. Nie da się wchodzid głębiej jak nie ma tych podstaw. Mieliśmy patent i na jakiejś konferencji międzynarodowej, z której można mied publikację w dobrym czasopiśmie, punktowanym, z listy filadelfijskiej, bo to przecież takie się tylko liczą, wysłaliśmy publikację i w odpowiedzi przyszła zwrotna informacja, że musimy podad skład substancji ( )i musimy napisad dokładnie, jak to jest robione, czyli całą preparatykę tegoż urządzenia. No i co też niniejszym zrobiliśmy, nikt nie pomyślał, że to może byd w jakiś sposób zagrożone, patent mamy, nikt nie pomyślał, że to jest polskie, natomiast publikacja, która wyjdzie idzie po prostu w świat. Zupełnie niedawno wpadliśmy na to, że nasz pomysł jest wykorzystywany w Indiach, gdzie jest naprawdę duże zapotrzebowanie, tam jest kilkaset ton tego produkowane. 12

15 W stronę komercjalizacji nie mogę pójśd dlatego, że ( ) podsumowanie 1. - brak regulacji prawnych 2. - brak jasnych, prostych procedur, które umożliwiają nawiązanie współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, -rozbudowana, niejasna droga podejmowania decyzji w ramach uczelni; 3. - brak wsparcia ze strony jednostek i instytucji uczelnianych profesjonalnie zajmujących się transferem wiedzy i technologii,; 4. - brak możliwości efektywnego łączenia rozwoju kariery naukowej z biznesem, a w skutek tego koniecznośd podejmowania 5. - zasady rozwoju naukowego uniemożliwiające łączenie awansu w hierarchii naukowej z komercjalizacją badao, 6. - niechęd środowiska naukowego wobec osób podejmujących współpracę z biznesem 7. - wzajemne uprzedzenia i niechęd środowiska akademików i przedstawicieli biznesu, 8. - niewiedza naukowców oraz pracowników uczelnianych jednostek na temat możliwości i warunków współpracy z przedsiębiorstwami. Ostatnia sprawa, to są bariery ludzkie. Tego się nie ominie, znaczy jedną metodą jest właśnie omijanie przepisów, ale czasem nawet człowiek może wejśd tutaj, no i wtedy nic nie zrobimy z tym już. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeostwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn 13

16 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Warszawa 24 października 2011 Maciej Strzębicki 14

17 Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Patenty Kryzys Praca na uczelni Garaż Wdrożona idea Innowacje Komercjalizacja Globalizacja nauki Strategia innowacyjności Firmy farmaceutyczne Kreatywność Konkurencja B+R Przedsiębiorczość Pojazd księżycowy miara innowacyjności Potrzeba rynku Motywacja VC/PE Dofinansowanie rządowe Uczelnie jako źródło innowacji chałturzenie Wydatki na badania i rozwój Pracowitość Umowa o pracę Inwestor komunizm Bankructwo Etat sukces rynkowy Kubuś Liczba patentów W 2010 r. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej objęła ochroną patentową 164 tys. wynalazków 27% z USA 19% z Japonii 10% z Niemiec Polska znalazła się na 31. miejscu rankingu 0,12% wynalazków pochodziło z Polski 15

18 Źródło danych: Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, raport PKPP Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzień

19 Patenty jako miara innowacyjności Miarą innowacyjności nie powinna być liczba patentów, ale liczba pomysłów wykorzystanych w praktyce lub wartość przychodów uzyskana z patentów. Niestety, takie statystyki nie są obecnie dostępne. Procent przedsiębiorstw, które wskazują uczelnie jako źródło innowacji Dane GUS z roku 2009 Przemysł 5,4% Usługi 5,0% Źródło danych: GUS 17

20 Udział wydatków na badania i rozwój (B+R) w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) Według kryteriów stosowanych na świecie polska gospodarka nie jest innowacyjna. Udział wydatków na badania i rozwój (B+R) w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) klasyfikuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Źródło danych: GUS Źródło danych: Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, raport PKPP Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzień

21 Udział towarów high-tech w strukturze eksportu Według Banku światowego w 2008 r. high-tech stanowił zaledwie 5 proc. polskiego eksportu. Pod tym względem wyprzedziły nas nawet Ruanda, Burundi, Niger i Gambia. Źródło danych: GUS Dlaczego tak jest? 19

22 Brak przedsiębiorczości? Brak przedsiębiorczości? Instytut Gallupa zrealizował badanie poziomu przedsiębiorczości w UE. Na pytanie: Co zrobiłbyś z otrzymaną nieoczekiwanie dużą sumą pieniędzy?, większość Polaków odpowiedziało, że założyliby własną firmę. Przedstawiciele innych społeczeństw Europy, (szczególnie na zachodzie i południu kontynentu) deklarowali, że woleliby kupić większy dom lub spłacić kredyt. 20

23 Lenistwo? Lenistwo? W raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, skupiającej 34 najbardziej rozwinięte kraje, Polska zajmuje drugie miejsce pod względem długości czasu spędzanego w pracy. Pierwsza jest Korea Południowa. Polak pracuje średnio 40,7 godziny tygodniowo o 10 godzin dłużej niż Holender i 5 niż Niemiec. 21

24 Lenistwo? Co czwarty Polak wyraża zgodę na pracę po godzinach. Co piąty Polak pracuje w więcej niż jednym miejscu. Bagaż historyczny? 22

25 Historia/Kultura? W Polsce obowiązywał system gospodarczy zwany realnym socjalizmem. System planowania gospodarczego był zaprzeczeniem przedsiębiorczości. Jeśli ktoś miał pieniądze, to albo ukradł, albo współpracował Ucho igielne Brak odwagi? 23

26 Brak odwagi? Tworzenie innowacji oraz zakładanie własnej firmy jest związane z podejmowaniem ryzyka, a ryzyko oznacza gotowość na poniesienie porażki. W badaniach kulturowych Polacy plasują się wśród narodów, które charakteryzuje największa awersja do ryzyka (wynik 93/100 w skali opracowanej przez Geerta Hofstede a), Polacy bardziej niż wiele innych narodów na świecie boją się przegrywać. Brak zaufania do świata biznesu? 24

27 Brak zaufania do świata biznesu? European Social Survey (ESS) realizuje badanie wykazujące zmiany postaw, przekonań i zachowań swojej różnorodnej populacji. Badanie to pokazuje również jak mieszkańcy krajów UE ufają sobie wzajemnie. Jak ufamy innym w Polsce? 23 25

28 Jak to zmienić? Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn 26

29 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marketing (dla) innowacji Maciej Strzębicki Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Marketing (dla) innowacji Witamina czy lekarstwo? Warszawa 24 października 2011 Maciej Strzębicki 27

30 Czym jest marketing innowacji? Cykl życia projektu naukowego od idei do komercjalizacji Praca naukowa Mapa/weryfikacja/plan Sprzedaż efektów badań inwestorowi Skuteczna komunikacja Sprzedaż efektów badań klientom 28

31 Etap: Praca naukowa Na jaką potrzebę rynku odpowiadają moje badania? Etap: Praca naukowa Na tym etapie marketing powinien pomóc w: weryfikacji pomysłu właściwym ukierunkowaniu badań (skala innowacji) stworzenia planu komercjalizacji 29

32 Etap: Sprzedaż efektów badań inwestorowi Skuteczna komunikacja Etap: Sprzedaż efektów badań inwestorowi Podstawowe założenia: 1. Świat biznesu rządzi się innymi prawami niż świat nauki 2. Relacja pomiędzy tymi światami nie jest symetryczna 3. Relację tę zakłócają między innymi wzajemne stereotypy 30

33 Etap: Sprzedaż efektów badań inwestorowi Czynniki skutecznej komunikacji: 1. Dialog oparty na języku wzajemnych korzyści, wynikający z identyfikacji potrzeb inwestora 2. Zdolność przedstawienia swojego pomysłu w ciągu 3 minut lub na 4 stronach papieru Etap: Sprzedaż efektów badań odbiorcom końcowym Marketing prosprzedażowy 31

34 Etap: Sprzedaż efektów badań odbiorcom końcowym Ten etap nie jest najważniejszy Jeśli pierwsze dwa etapy są przemyślane, trzeci etap jest konsekwencją wcześniejszej strategii Niezbędne działania / wnioski Promocja wiedzy poprzez takie projekty jak Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Legalizacja przedsiębiorczości na uczelniach Podniesienie rangi komercjalizacji nauki Stworzenie FAQ 32

35 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn 33

36 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z laboratorium do biznesu Synthex Sp. z o.o. Marcin Pakulski Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Z laboratorium do biznesu Synthex Sp. z o.o. Warszawa

37 Problemy polskiej nauki Duże niedofinansowanie sektora badawczego. Znaczna część środków publicznych jest przeznaczana na utrzymanie przerośniętych struktur administracyjnych. Za mała część budżetu przeznaczana jest na rozwój pomysłów, które mają realne szanse zaistnieć w gospodarce. Niewiele projektów realizowanych jest we współpracy z podmiotami gospodarczymi. Jak wykorzystać wiedzę? Niedostateczny nacisk w procesie kształcenia na praktyczne umiejętności. Problemy polskich przedsiębiorców Częsty, obustronny brak wspólnego języka z naukowcami. Niezrozumienie sztywnych ram uniwersyteckich w jakich musi pracować naukowiec. Bariery biurokratyczne ze strony władz uczelni. Nierozumienie ze strony instytucji naukowych, że w sprawnej realizacji projektu liczy się również czas. Różnice w postrzeganiu celu. 35

38 Synthex Sp. z o.o. Czym jest Synthex? Synthex Sp. z o.o., jest spółką typu spin-out, która została powołana w celu komercyjnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie pracy na UMK w Toruniu. Zajmujemy się syntezą związków organicznych i metaloorganicznych na zlecenie dla wszystkich gałęzi przemysłu chemicznego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu elektronicznego. Założycielami firmy są czterej naukowcy wywodzący się z Katedry Chemii Organicznej UMK w Toruniu: dr Marek Krzemiński, dr Andrzej Wolan, dr Mariusz Bosiak i mgr Marcin Pakulski. tel.: kom.:

39 Członkowie zespołu Dr Marek Krzemiński Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1997 roku uzyskał stopień doktora chemii na Wydziale Chemii UMK. Po obronie rozprawy doktorskiej, w latach odbył staż po-doktorski w grupie prof. Herberta C. Browna w Purdue University, USA. Następnie po powrocie został zatrudniony w Katedrze Chemii Organicznej i rozpoczął badania w kierunku habilitacji. Tematyka prowadzonych badań związana jest z wykorzystaniem naturalnych monoterpenów zawartych w polskiej terpentynie do syntezy chiralnych ligandów, stosowanych z powodzeniem w asymetrycznych reakcjach redukcji ketonów i imin, oraz addycji związków cynkoorganicznych do aldehydów. Prowadzi również badania nad syntezą i wykorzystaniem związków boroorganicznych, reakcjami katalizowanymi związkami rutenu i palladu. Posiada duże doświadczenie w syntezie związków metaloorganicznych, wrażliwych szczególnie na wilgoć i tlen zawarty w powietrzu. 37

40 Członkowie zespołu Dr Andrzej Wolan Absolwent Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Od 2003 roku pracownik na Wydziału Chemii. W roku 2004 ukończył studia doktoranckie i rozpoczął badania w kierunku rozprawy habilitacyjnej. W latach odbywał we Francji w Institute de Chimie de Substances Natureles, CNRS, Gif sur Yvette staż pod kierunkiem prof. Yvan Six a, pracując nad organicznymi związkami tytanu. W swojej pracy badawczej zajmuje się syntezą i zastosowaniem acyklicznych i cyklicznych kwasów hydroksamowych. Związków będących doskonałymi ligandami dla metali takich jak żelazo, cynk oraz ruten, co wykorzystywane jest obecnie w medycynie. Znajdują również zastosowanie jako katalizatory oraz związki bardzo użyteczne w syntezie organicznej. Prowadzi również badania nad cieczami jonowymi, kwasami boronowymi oraz organicznymi związkami tytanu. 38

41 Członkowie zespołu Dr Mariusz Bosiak Absolwent Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Doktorat obronił w 2009 roku tego samego roku został zatrudniony w Katedrze Chemii Organicznej i rozpoczął badania w kierunku habilitacji. Po doktoracie odbył staż w grupie prof. dra hab. Karola Greli w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Od lat popularyzuje wykorzystywanie energii słonecznej do wytwarzania elektryczności. Prowadzi warsztaty z konstrukcji organicznych ogniw fotowoltaicznych typu DSSC na bazie naturalnych barwników pozyskiwanych z owoców. Obecnie prowadzi badania nad związkami organicznymi wykorzystywanymi w optoelektronice mającymi zastosowanie do produkcji urządzeń OLED (Organic Light Emitting Devices), m.in. diod i wyświetlaczy OLED, laserów barwnikowych. 39

42 Członkowie zespołu Mgr Marcin Pakulski Absolwent Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie na ostatnim roku Studiów Doktoranckich. Tematyka badawcza to synteza stereo kontrolowana w szczególności enancjoselektywne metody redukcji eterów oksymów z wykorzystaniem boranu oraz reagentów opracowanych na bazie naturalnych chiralnych związków. Obecnie pracuje nad aplikacją opracowanych metod redukcji w syntezie leku antyneurodegradacyjnego, rywastygminy. W trakcie Studiów Doktoranckich był stypendystą w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Na przełomie 2008 i 2009 roku był uczestnikiem szkolenia Biznes akademicki - kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki gdzie zdobył podstawową wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie jest zatrudniony na Wydziale Chemii UMK jako asystent koordynatora przy projekcie CHEMO-KOP Krótka historia Synthex 23 października 2009 podpisanie umowy spółki. Październik grudzień 2009 sprawy związane z organizacją działalności spółki. Microchem Inc. (Korea) opracowanie nowej metody otrzymywania wysokiej czystości TMG. Prochem Inc. (USA) synteza prekursorów do CVD. Sunnix Co. Ltd. (Korea) współpraca mająca na celu opracowanie metody syntezy i synteza związków cyrkonu i krzemu stosowanych w elektronice. Sigma-Aldrich synteza wysokiej czystości związku cyny do zastosowań w elektronice. ACN Inc. (Korea) synteza barwników stosowanych przy produkcji barwnikowych ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji. 40

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur PI Innowacje Przyszłością Regionu Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur - Celem głównym projektu jest ułatwienie powstawania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

ANIOŁY BIZNESU. nadajemy kształt marzeniom

ANIOŁY BIZNESU. nadajemy kształt marzeniom ANIOŁY BIZNESU nadajemy kształt marzeniom nadajemy kształt A n i o ł y B i z n e s u inwestują w ludzi Co łączy Google, Skype, Yahoo, Apple, Amazon.com, Starbucks, Cisco i Dell? Wielki sukces, stała obecność

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 15.10.2010r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie PAIP stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Członków Śląskiego Klastra Ekologicznego

Szkolenie dla Członków Śląskiego Klastra Ekologicznego Szkolenie dla Członków Śląskiego Klastra Ekologicznego OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, TARNSFER INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH. ZASADY KOMERCJALIZACJI I FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Termin: 18 19

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska SPINqbator ZDolnego Śląska Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs Cykl rozwoju biznesu Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość Pomysł Seed Start - up Ekspansja + CFs 0 Czas - CFs 1 2013-12-05 Finansowanie Środki własne, rodzina, przyjaciele Inkubatory

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 Tomasz Łasecki Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 1.Inwestycje Aniołów Biznesu 2.Sieci Aniołów Biznesu 3.Zasady współpracy z Siecią AMBER 4.Proces inwestycyjny 5.Błędy szukających finansowania Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Ł ć ł Maciej Witkowski

Ł ć ł Maciej Witkowski ć Ł ł Maciej Witkowski Plan prezentacji 1. Przygotowanie do procesu pozyskania kapitału 1.1 Od czego zacząd? Jak się przygotowad? 1.2 Cykl życia kapitałowego oraz źródła finansowania rozwoju pomysłu/firmy

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytetu Warmińsko sko-mazurskiego w Olsztynie UWM W OLSZTYNIE 17 Wydziałów 56 kierunków kształcenia ponad 31 tys. studentów ponad 1700 pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI AKADEMIA KOMERCJALIZACJI PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 9 czerwca 1 lipca 2016, Miejsce: Kraków Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25 A Godziny warsztatów: 10:00 18:00 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

KONKURS INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

KONKURS INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 Z przyjemnością zapraszamy do trzeciej edycji Konkursu Innowacyjny Pomysł 2008 połączonego z Programem szkoleniowo-doradczym. Organizatorami Programu są: Centrum Innowacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji Witamina czy lekarstwo? Warszawa 16 listopada 2011 Maciej Strzębicki Czym jest marketing innowacji? Cykl życia

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO WDRAŻANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH

Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO WDRAŻANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO WDRAŻANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe szkolenie dla naukowców:

Kompleksowe szkolenie dla naukowców: Kompleksowe szkolenie dla naukowców: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TRANSFER, KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI MARKETING INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH Jak zabezpieczyć swoje prawa do wynalazku?

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Anna Hejka Dyrektor Zarządzający HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP Arystoteles

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów W celu skorzystania z tej możliwości finansowania swojej działalności niezbędne jest zrozumienie jego idei, zalet i wad oraz związanych z nim procedur. W ciągu ostatnich kilku lat notujemy wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo