Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Analytical Chemistry, Vol. 80, No. 15, August 1, e6 8.0e6 7.5e6 7.0e6 6.5e6 6.0e6 5.5e6 5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Analytical Chemistry, Vol. 80, No. 15, August 1, 2008. 8.3e6 8.0e6 7.5e6 7.0e6 6.5e6 6.0e6 5.5e6 5."

Transkrypt

1 Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas HPLC-MS Magdalena Biesaga Historia spektrometrii mas 1912 J.J. Thomson otrzymuje widma mas 2, 2, C 2, C pierwszy spektrometr mas sektorowy, ogniskujący jony wg (A.J. Dempster) pierwszy komercyjny spektrometr mas 1953 opracowanie kwadrupola i pułapki jonowej (Paul & Steinwedel) 1956 pierwszy GC-MS 1958 pierwszy TF 1968 pierwszy komercyjny kwadrupol 1974 pierwszy spektrometr cyklotronowego rezonansu FTICR, pierwszy LC/MS 1975 pierwsze komercyjne GC/MS 1982 pierwsze widmo insuliny (575 Da) i pierwszy komercyjny QQQ 1987 MALDI (Karas&Hillenkamp) 1988 ESI MS dla białek >2 Da (Fenn) 2 MS makromolekuł >1 6 Da 25 - cyklotronowy ortbitrap(makorov) Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Analytical Chemistry, Vol. 8, o. 15, August 1, 28 Historia spektrometrii mas agrody obla Po co potrzebna jest spektrometria mas Rok Rozdzielczość Thomson Dempster Aston Aston Marshall Identyfikacja nieznanych związków Potwierdzenie obecności znanych związków (wykluczenie pomyłki z powodu koelucji) Informacje dotyczące związku, których nie dostarcza żaden inny detektor np. masa molekularna, skład atomowy, Selektywny i specyficzny detektor, która pozwala identyfikować i oznaczać ilościowo związki, które są nierozdzielone (skrócenie czasu analizy) Czuły detektor obniżenie LD graniczenia: drogi detektor również przy eksploatacji, wrażliwy na zanieczyszczenia (jednorazowe fiolki, septy, itp.), wymaga doświadczonego operatora Analytical Chemistry, Vol. 8, o. 15, August 1, 28 Zastosowanie LC/MS Profil izotopowy masa monoizotopowa Masa molekularna = średnia masa np. C8H632 M śr = 221,4 g/mol Masa monoizotopowa spektrometr mas pokazuje tylko masy monoizotopowe C8H632 M= Q1: 13 MCA scans from Sample 43 (2-4 D Q1) of wiff (Turbo Spray), Smoothed 8.3e6 8.e6 12 C 8 H Max. 8.3e6 cps. 7.5e6 7.e6 6.5e6 6.e6 12 C 8 H e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e6 12 C 8 H e e

2 Detector A, Channel 1 from Sample 5 (mix-55) of wiff Max TIC of MRM (13 pairs): Exp 1, from Sample 5 (mix-55) of wiff (Heated ebulizer) Max. 71 cps Q1: 3.94 min from Sample 16 (ferulic5) of DataSET1.wiff (Turbo Spray) 3.4e6 3.2e6 3.e6 2.8e6 2.6e6 2.4e6 2.2e6 2.e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e6 8.e5 6.e e e C 2 H Profil izotopowy 1 C 4 H 1 8 C 6 H e5 4.5e5 4.e5 3.5e5 3.e5 2.5e5 2.e5 1.5e5 1.e5 5.e4 Po co potrzebny jest MS? identyfikacja [MH] = [Ma] =317 [MK] = Q3: Exp 4, min from Sample 1 (red bull light) of kal.wiff (Turbo Spray), Smoothed C 9 H 8 C 1 H 8 C 12 H e5 1.e5 9.e4 8.e4 7.e4 6.e4 5.e4 4.e4 3.e4 2.e4 [M-H] - = Związek o masie Po co potrzebny jest MS? koelucja Po co potrzebny jest MS? koelucja H3C H H Detector A, Channel 1 from Sample 21 (pomidor21) of pestycydy.wiff Max. 2.5e4. 7 CH Pomidor linia niebieska Wzorce linia czerwona 45 4 AU/uV Identyfikacja 3 związków nierozdzielonych przez HPLC Czas retencji jak dla symazyny, ale widmo MS zupełnie inne!! Po co potrzebny jest MS? czułość Idea spektrometrii mas Kolumna: Luna C-18 (2) Eluent: octan amonuac Przepływ:,3 ml/min Próbka: 5 ng standard AU/uV UV 254 nm Jonizacja Fragmentacja Analiza masy Detekcja MS 2

3 MS versus MS/MS Widmo mas -Q1: 3.94 min from Sample 16 (ferulic 5) o f Da ta SET1.wiff (Turbo Spray) 3.4 e6 3.2 e6 3. e6 [M-H] e6 2.6 e6 2.4 e6 2.2 e6 2. e6 1.8 e6 1.6 e6 1.4 e6 H 3 C Kwas ferulowy CH e6 1. e6 8. e5 -C 2 6. e e5 2. e CH C 2 Widmo mas białek -cytochrom C Jak rozpoznać masę molekularną [M12H] 12 [M11H] 11 [M9H]9 [M8H] 8 -Q3: Exp 2, 7.53 min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) 9.7e5 9.e5 8.e5 7.e5 Tryb jonów ujemnych 69 Max. 9.7e5 cps e5 5.e5 4.e5 3.e5 2.e5 M n = M M 1 M = n 2 1 M 1 2 M 1 M 2 M1>M2 Masa cząsteczkowa M1 M2 Ładunek białka 153,7 136, , 1224, ,5 1113, ,3 12, ,7 942, ,2 875, ,1 816, ,8 765, ,9 72, ,8 68, ,8 645, ,1 613, ,2 584, e Q3: Exp 3, 7.81 min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) Max. 7.4e5 cps. 7.4e5 7.e5 6.e5 5.e5 4.e5 3.e5 2.e5 1.e5 Tryb jonów dodatnich Jak rozpoznać masę molekularną Schemat tandemowego układu MS/MSQ TRAP -Q3: Exp 2, min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) 3.3e6 3.e6 2.5e6 2.e6 1.e6 Tryb jonów ujemnych Max. 3.3e6 cps. 3,3x e Q3: Exp 3, 8.52 min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) Tryb jonów dodatnich 31.4 Max. 1.2e6 cps. 1,2x e6 1.1e e6 9.e e e e e e5 3.e5 2.e e Q3 może pracować jako kwadrupol lub liniowa pułapka jonowa

4 LC/MS Spektrometria mas rozwinęła się w narzędzie analityczne o bardzo szerokich możliwościach Sposóbwprowadzania próbki stanowi poważne wyzwanie w technice LC-MS Mechanizmy jonizacji zależą od rodzaju źródła jonów oraz warunków jonizacji a warunki jonizacji wpływają: Parametry pracy komory jonizacyjnej (potencjały elektryczne, temperatura, przepływ gazu) Parametry chromatograficzne (skład i pheluentu, przepływ, rodzaj dodatków) LC/MS w 7 krokach Krok 1: Rozpuszczalniki rozpuścić próbkę w odpowiednim rozpuszczalniku Krok2:Jak dostarczyć próbkę do źródła jonów? różne sposoby: tryb bezpośredni, FIA, HPLC Krok 3: Jonizacja Krok 4: Transport jonów do próżni jony przechodzą przezinterfejspomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a próżnią Krok5:Analiza mas Jony są analizowane zgodnie do wartości ( Q1; Q3 ), lub: jako fragmenty w komorze kolizyjnej ( Q2 ) Krok 6: Detekcja Jony wykrywane są przy zastosowaniu powielacza jonów Krok 7: Analiza danych Krok 1: Rozpuszczalniki zalecane (ESI/APCI): Wpływ składu eluentu na jonizację zawartość AC Mieszanina woda/ metanol lub woda/ac Dodatek lotnego buforu: ctan amonu lub mrówczan amonu (2-2 mm) W trybie jonów dodatnich: Dodatek kwasu mrówkowego lub octowego (.1-1%) ułatwia powstawanie jonów protonowanych dodatnich [MH] W trybie jonów ujemnych: Dodatek amoniaku (.1-1%) ułatwia oderwanie protonu -powstawanie jonów ujemnych [M-H] - R. Kostiainen, T.J. Kauppila / J. Chromatogr. A 1216 (29) Wpływ składu eluentu na jonizację dodatek octanu amonu In te ns ity, c ps -Q1: 2 MCA scans from Sample 2 (Myricetin Dp-2 -q1) of wiff (Turbo Spray) e5 [M-H] - = e5 1.7e5 1.6e5 1.5e5 1.4e5 1.3e5 1.2e5 1.1e5 1.e5 9.e4 8.e4 7.e4 6.e4 5.e4 4.e4 3.e4 bez octanu amonu Max. 1.9e5 cps. -Q1: 2 MCA scans from Sample 11 (Myricetin z octanem amonu Q1 DP-2) of wiff (Turbo Spray) 4.e7 3.5e7 3.e7 2.e e e7 In te n sity, cp s 9.9e7 9.5e7 9.e7 8.5e7 8.e7 7.5e7 7.e7 6.5e7 6.e7 5.5e7 5.e7 4.5e7 2.e7 1,9x ,9x1 7 H H z octanem amonu [M-H] - =317 Max. 9.9e7 cps. Krok 1: Rozpuszczalniki niezalecane Sole i nielotne bufory: ah 2 P 4, a, bufor fosforanowyetc. Kwasy nieorganiczne: Kwas solny, kwas siarkowyetc. Inne związki powszechnie stosowane w HPLC Kwas trifluorooctowy (TFA) -wysokie tło w trybie jonów ujemnych pochodzące od jonu 113 Trietyloamina(nielotna! i łatwo zanieczyszcza aparaturę, przylepia się do powierzchni)-wysokie tło w trybie jonów dodatnich pochodzące od e e e

5 Krok 2: Jak doprowadzić próbkę do źródła jonów Krok 3: trzymywanie jonów sposoby jonizacji Tryb ciągły: Ciągły przepływ z wykorzystaniem dodatkowej pompy Przepływ 5-1 µl/min ptymalizacja parametrów dla analitu Analiza przepływowa ( FIA ): Próbka jest wstrzykiwana do eluentu tłoczonego przez pompy HPLC ptymalizacja parametrów źródła LCMS: Składniki próbki rozdzielane są na kolumnie i wyciek wchodzi bezpośrednio do źródła jonów Rozdzielenie składników na kolumnie ułatwia identyfikację analitów przez selektywny detektor MS Elektrorozpylanie(ESI) Jonizacja poprzez zastosowanie wysokiego napięcia Jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) Jonizacja pod wpływem wyładowań koronowych Fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym (APPI) Jonizacja pod wpływem promieniowania UV Jonizacja przez desorpcję laserową z udziałem matrycy (MALDI) Źródło jonów, stożek (skimmer) i Q Mechanizmy jonizacji Kapilara Turbogas Ścieki ESI elektrorozpylanie APCI jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym APPI fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym Sposoby jonizacji Elektrorozpylanie (ESI) APPI ESI APCI Możliwe do uzyskania jony pseudomolekularne Tryb jonów dodatnich: Protonowane jony pseudomolekularne [MH] Addukty z Jonami metali alkalicznych[ma], [MK] Jonem amonowym[mh 4 ] Tryb jonów ujemnych: Deprotonowane jony pseudomolekularne [M-H] - Addukty [MHC] -, [MCH 3 C] - 5

6 Elektrorozpylanie (ESI) ajbardziej łagodny sposób jonizacji dla związków polarnych i jonowych LC ebulizer Gas Atmospheric pressure Vacuum High Voltage TurboV heaters Curtain Gas Jonizacja chemiczna pod cisnieniematmosferycznym (APCI) Jonizacja z wykorzystaniem wyładowań koronowych Trójstopniowy proces jonizacji: 1. Jonizacja cząsteczek gazu: 2, 2 Evaporation (TurboV heaters) Mass Analyzer 2. Zjonizowany gaz jonizuje cząsteczki rozpuszczalnika: H 3, CH 3 2 Exhaust Formation of charged droplets Coulomb- Explosion rifice Curtain Gas 3. CH 3 2 i/lubr H 3 przekazują proton docząsteczek analitu: [MH] Jonizacja chemiczna pod cisnieniematmosferycznym (APCI) Jonizacja przez desorpcję laserową z udziałem matrycy (MALDI) LC ebulizer Gas Atmospheric pressure Vacuum łagodny sposób jonizacji, Solvent Analyte powstają tylko jony jednokrotnie naładowane, 5 C Curtain Gas brak fragmentacji w źródle Corona Discharge eedle X X Ionization of solvent molecules Mass Analyzer M Exhaust Reaction with analyte molecules; Formation of clusters Curtain Gas Declustering Metoda dla związków średnio i mało polarnych Metoda dla związków nielotnych, głównie o dużych masach (białka, peptydy, oligosacharydy, oligonukleotydy) o masach do 1 kda Jak dobrać sposób jonizacji: ESI? Jak dobrać sposób jonizacji: APCI? AU/uV Detector A, Channel 1 from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff Max. 1.e6. 1.e6 8.e5 6.e5 4.e5 2.e TIC of -Q1: Exp 1, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Turbo Spray) Max. 1.1e8 cps. 1.e8 8.e7 6.e7 4.e7 2.e TIC of Q1: Exp 2, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Turbo Spray) Max. 4.6e8 cps. 4.6e8 4.e8 3.e8 2.e8 1.e8 UV 1 -ESI-MS ESI-MS??? ??? 4 2 3?? AU/uV Detector A, Channel 1 from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff Max. 1.e6. 1.e6 8.e5 6.e5 4.e5 2.e TIC of -Q1: Exp 1, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Heated ebulizer) Max. 7.6e7 cps. 7.6e7 6.e7 4.e7 2.e TIC of Q1: Exp 2, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Heated ebulizer) Max. 1.3e8 cps. 1.3e8 1.e8 5.e7 UV 1 -APCI-MS APCI-MS

7 Krok 4: Transport jonów do próżni - bez próżni nie ma spektrometrii mas! Krok 5: Analizatory mas Trzy stopnie próżni: Area R-Skimmer (ca. 1 to2 torr) Area Q (some Millitorr) Area Q1/Q2/Q3/CEM (ca..9 x 1-5 torr) Spektrometry sektorowe: magnetyczne, elektryczne Spektrometry kwadrupolowe, oktapolowe itd Pułapki jonowe (QIT oraz LIT) Spektrometry czasu przelotu (TF) Spektrometry rezonansu cyklotronowego (ICR) Krok 5: Analizatory mas Jony wyprodukowane w źródle jonów są analizowane przez analizator mas Kwadrupol może: Transportować jony (RF) Skanować jony (sortować pod względem wartości ) Wybierać jony (np. tylko jedną określoną wartość ) Pułapka jonowa może: Zatrzymać jony(zebrać) i skanować jony (MS) Zatrzymać, wyizolować, wzbudzić, fragmentować, skanować jony(ms/ms) Zasada działania analizatora kwadrupolowego Cztery idealnie równoległe pręty: do których przyłożone jest napięcie prądu stałego (DC) oraz nakłada się potencjał zmieniający się z częstością radiową (RF) Zmiana polaryzacji powoduje, że jony poruszają się pomiędzy prętami kwadrupola. Różnica potencjałów przyspiesza cyrkulujące jony wzdłuż kwadrupola detektor trajektoria stabilna trajektoria niestabilna źródło Prąd stały i przemienny Tandemowy analizator mas Q TRAP System Zasada działania liniowej pułapki jonowej Zatrzymanie jonów Jonywchodzą do pułapki i są utrzymane przez zmieniające się pole (RF); jony nie mogą opuścić pułapkibo są przyłożone odpowiednie potencjały na wlocie/wylocie Skanowanie owe jony nie mogą wejść do pułapki ze względu na barierę potencjału Jony opuszczają pułapkę zgodnie ze zmieniającą się częstotliwością Fragmentacja Można wybrać tylko jeden jon, który wejdzie do pułapki, zostanie poddany fragmentacji i określone zostaną produkty (MS n ) 7

8 Schemat liniowej pułapki jonowej Analizator czasu przelotu - TF Radial Trapping simultaneously Ramp EXB E k = qv= mv 2 /2 Axial Trapping Axial Trapping (EXB) v = (2qV/m) 1/2 t = L/v = L (m/2qv) 1/2 AF3 Ramped Radial Trapping Przykładowe czasy przelotu: 2 μsec μsec μsec Krok 5: Analiza jonów i fragmentacja Krok 6: Detekcja aładowany jon może rozpaść się na naładowany fragment i fragment obojętny: AB A andb AB - A - andb Może zachodzić dalsza fragmentacja Fragmentacja może zachodzić: W wyniku zderzeń jonów z gazem kurtynowym (osłonowym) w źródle jonów W komorze kolizyjnej (= Q2) zderzenia z gazem kolizyjnym W pułapce jonowej(= Q3 ) Ion Path CEM CEM Horn Voltage (-) CEM Bias Voltage () DF (Deflector) CEM (Continuous Electron Multiplier) Ion generates electron cascade in the horn DF 1 Mž 1 pf 1 kv Signal utput Signal Handling Board System Controller (in System Electronics Box) Droga jonów: kwadrupole i potencjały Typy skanowań za pomocą pojedynczego analizatora Single MS DP SK EP IQ1 Quad 1 (IE1) CEP CXP Quad 3 (IE3) EXB CEM ST LIAC (CE) DF Interface Lens DP = Declustering Potential (orifice plate) SK = Skimmer EP = Entrance Potential (Q lens) IQ1= Interquad Lens 1 Detector CEM = Continuous Electron Multiplier DF = Deflector Lens of the Quadrupole rail ST = Stubbies Quad 1 = First mass filter (IE1) CEP = Cell Entrance Potential LIAC = Collision cell (CE), Quad 2 CXP = Cell Exit Potential Quad 3 = Second mass filter (IE3) EXB = Exit Barrier 8

9 XIC of -Q1 MI (1 ion): amu from Sample 1 (TuneSampleame) of 2,4-D_DP_eg.wiff (Turbo Spray) 1.25e6 1.2e6 1.15e6 1.1e6 1.e6 9.5e5 9.e5 8.5e5 8.e5 7.5e5 7.e5 6.5e5 6.e5 5.5e5 5.e5 4.5e5 4.e5 3.5e5 3.e5 2.5e5 2.e5 1.5e5 1.e5 5.e4 Max. 1.3e6 cps DP, Volts Q1: 5 MCA scans from Sample 1 (2,4 D DP optimum) of wiff (Turbo Spray) 7.e6 7.2e6 6.5e6 6.e6 5.5e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e6 1.e6 5.e Max. 7.2e6 cps Q1: 5 MCA scans from Sample 2 (2,4 D DP 8) of wiff (Turbo Spray) 9.9e6 9.5e6 9.e6 8.5e6 8.e6 7.5e6 7.e6 6.5e6 6.e6 5.5e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e Max. 9.9e6 cps e e EMS: 4 MCA scans from Sample 5 (2,4 D DP optimum EMS) of wiff (Turbo Spray) 5.2e6 5.3e6 5.e6 4.8e6 4.6e6 4.4e6 4.2e6 4.e6 3.8e6 3.6e6 3.4e6 3.2e6 3.e6 2.8e6 2.6e6 2.4e6 2.2e6 2.e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e Max. 5.3e6 cps. 8.e e e e Q3: 5 MCA scans from Sample 4 (2,4 D DP optimum Q3) of wiff (Turbo Spray) 5.2e6 5.3e6 5.e6 4.8e6 4.6e6 4.4e6 4.2e6 4.e6 3.8e6 3.6e6 3.4e6 3.2e6 3.e6 2.8e6 2.6e6 2.4e6 2.2e6 2.e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e Q3: 5 MCA scans from Sample 4 (2,4 D DP optimum Q3) of wiff (Turbo Spray) 2.3e6 2.2e6 2.1e6 2.e6 1.9e6 1.8e6 1.7e6 1.6e6 1.4e6 1.3e6 1.2e6 1.1e6 1.e6 9.e5 8.e5 7.e5 6.e5 5.e5 4.e5 3.e Max. 2.3e6 cps. 2.e e Max. 2.3e6 cps. 8.e e e e Wpływ DP na widmo MS Rozdzielczość w MS Intensity, cps [M-H] - =219 Fragmentacja w źródle jonów In ten sity, cps Inten sity, cps DP=5 V DP=8 =125 [M-H] - =219 =161 [M-H] - =219 R s = masa szerokosc piku 5% m m Lowresolution Rs=5 co oznacza, że analizator rozrózniajony o 5 i 5,1 lub 5 i 51 (kwadrupol, pułapka jonowa) High resolution Rs=15, co oznacza, że można rozróżnić jony o 5 i 53 lub 5 i 533 (TF, orbitrap, ICRs) = Rozdzielczość - porównanie Pułapka jonowa versus kwadrupol I nt en sity, cp s IT =161 [M-H]-=219 I nt en sity, cp s Q [M-H]-=219 =161 I nt en sity, cp s =161 [M-H]-=219 Pojedyncze analizatory - porównanie Monitorowanie wybranego jonu (SIM) Kwadrupol: skanuje jony, wybiera jony, Rs 5-1 (masa nominalna) Pułapka: skanuje jony, wybiera jony, zatrzymuje jony, fragmentuje jony (MS/MS) Rs 1-2 (masa nominalna) TF: skanuje jony, określa dokładną masę Rs 5-3 (masa dokładna) rbitrap(ms-ftir) skanuje, wybiera jony, zatrzymuje jony, fragmentuje jony (MS/MS) Rs 5-3 (masa dokładna) XIC of -Q3: Exp 2, to amu from Sample 15 (mix odnosnik new ph2 4 Me) of wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 3.2e5 cps e5 2.5e5 2.e5 1.5e5 1.e5 5.e XIC of -Q3: Exp 2, to amu from Sample 15 (mix odnosnik new ph2 4 Me) of wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 1.9e6 cps e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e6 8.e5 6.e5 Kwas syringinowy Kwas kawowy 4.e5 2.e

10 -MS2 (219.) CE (-3): 21 MCA scans from Sample 1 (2,4 D MS2 CE 3) of wiff (Turbo Spray) 6.5e6 6.e6 5.5e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e6 1.e6 5.e Max. 6.6e6 cps MS2 (219.) CE (-5): 21 MCA scans from Sample 11 (2,4 D MS2 CE 5) of wiff (Turbo Spray) 4. 9e6 4. 8e6 4. 6e6 4. 4e6 4. 2e6 4. e6 3. 8e6 3. 6e6 3. 4e6 3. 2e6 3. e6 2. 8e6 2. 6e6 2. 4e6 2. 2e6 2. e6 1. 8e6 1. 6e6 1. 4e6 1. 2e6 1. e6 8. e5 6. e5 4. e5 2. e Max. 4.9e6 cps XIC of -MRM (57 pairs): Exp 1, 179./135. amu from Sample 14 (USe 3 min jablko mix) of wiff (Turbo Spray) Max cps Fragmentacja MS2 Fragmentacja jonów MS2 Intens ity, cps I nten sit y, c ps CE=3 ev CE=5 ev [M-H] - =219 [M-H] - = x x x1 5 1.x1 5 8.x1 4 6.x1 4 4.x1 4 2.x / / /89 219/ energia kolizyjna, ev Intensywność sygnału, cps 6.x1 5 H H C 2H 2 2 C 6H Da Da H C 6H x1 5 C C 6H Da C Da C H H C 5H H Da x Monitorowanie wybranych reakcji (MRM) (Multiple Reaction Monitoring) MRM herbicydów w ekstrakcie jabłka z dodatkiem wzorca H3C H Q1: SIM Q2: Fragmentacja Q3: SIM Intens ity, c ps Kwas kawowy H 179/135 utrata C 2 XIC of MRM (13 pairs): Exp 1, 22./132. amu from Sample 47 (jablko faszerowane pestycy 247) of wiff (Heated ebulizer) XIC of MRM (12 pairs) Max. 19 cps. H CH3 9 Redukcja szumu, dwukrotne filtrowanie mas wzrost S/ Analiza ilościowa poprzez definicję par MRM-( Q1/Q3 ) kreślanie jonu pseudomolekularnego jonu o 89 Tryb utrata obojętnej cząsteczki (L) Q1: Skan Q2: Fragmentacja Q3: SIM (filtrowanie jonów o określonym ) -Prec (89.): 1 MCA scans from Sample 29 (2 4 D Prec of 89 CE 3) of wiff (Turbo Spray) 2.e4 1.9e4 wskazuje jony z Q1, które 1.8e4dają określony fragment Jon o 89 powstaje z jonów o 125; 161; 218 In te n sity, cp s 1.7e4 1.6e4 1.5e4 1.4e4 1.3e4 1.2e4 1.1e4 1.e Max. 2.e4 cps Q1: Skan Q2: Fragmentacja -L (36.): 13 MCA scans from Sample 38 (2 4_D L 36 CE 1) of wiff (Turbo Spray) 1.e5 Q3: Skan równoległydo Q1 9.5e4 9.e4 Wskazuje jony, które utraciły cząsteczkę 8.5e4 obojętną w Q2 8.e4 7.5e4 7.e4 6.5e4 6.e4 5.5e4 5.e4 4.5e4 2,4-D utrata H(36): Jony 161 i 125 tracą H Max. 1.e5 cps e4 3.5e4 3.e e4 2.e4 1.5e4 1.e

11 -MS3 (219.),(161.): 16 MCA scans from Sample 21 (2 4-D MS3 DP optimum Ce 18 AF2 4) of wiff (Turbo Spray) 3.6e4 3.4e4 3.2e4 3.e4 2.8e4 2.6e4 2.4e4 2.2e4 2.e4 1.8e4 1.6e4 1.4e4 1.2e4 1.e Max. 3.6e4 cps MS3 (219.),(161.): 1 MCA scans from Sample 22 (2 4-D MS3 DP optimum Ce 18 AF2 6) of wiff (Turbo Spray) 2.5e4 2.4e4 2.3e4 2.2e4 2.1e4 2.e4 1.9e4 1.8e4 1.7e4 1.6e4 1.5e4 1.4e4 1.3e4 1.2e4 1.1e4 1.e Max. 2.5e4 cps MS3 (161.),(125.): 31 MCA scans from Sample 14 (MS4 2-4-D AF2 2) of wiff (Turbo Spray) MS3 (161.),(125.): 8 MCA scans from Sample 25 (2 4 D MS4 CE AF2 4) of wiff (Turbo Spray) Max. 4 cps Max cps MS3 QTrap MS4 QTrap Jon 1= 219 (Q1) Jon (Q2) Fragmentacja 161 w IT In ten si ty, c ps Intens ity, c ps AF2=4 ev AF2=6 ev Jon 1= 219 Jon 2=161 (źródło jonów DP-8) Fragmentacja 161 w komorze kolizyjnej Fragmentacja 125 w pułapce (IT) (Q1)-161(Q2)-IT (fragmentacja 125) Intens ity, c ps Intens ity, c ps AF2= 2eV AF2=3 ev LC- MS/MS Zastosowanie LC/MS analiza propolisu TIC: from Sample 2 (mix) of wiff (Turbo Spray) Max. 1.2e7 cps. Detector A, Channel 2 from Sample 2 (mix) of wiff Max. 3.2e4. 1.e TIC of -Q3: Exp 1, from Sample 2 (mix) of wiff (... Max. 1.e7 cps. 1.e TIC of -MS2 (233.) CE (-2): Exp 2, from Sample 2 (mi... Max. 1.7e6 cps. 1.7e6 1.e6 XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 232.9/125.1 amu from Sa... Max. 1.7e4 cps. 1.7e4 1.e4 XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 219./161. amu from Sa... Max. 1.3e5 cps. 1.e5 MRM 233/125 MRM 219/ AU/uV 3.2e Q3: Exp 1, min from Sample 2 (mix) of Max. 6.4e5 cps. 5.e MS2 (233.) CE (-2): Exp 2, min from Sample... Max. 5.3e5 cps. 4.e5 2.e XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 219./125. amu from Sa... Max. 1.6e4 cps. 1.6e4 1.e4 XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 232.9/161.1 amu from Sa... Max. 1.8e5 cps. 1.8e5 1.e5 -Q3 MS2 of 233 MRM 219/125 MRM 233/ ieznane związki o tych samych parach MRM!!! Zastosowanie LC/MS -ieznane związki o tych samych parach MRM Podziękowania MRM (285/151) Prec (151) ER (3) EPI (3) H H3C W wykładzie zostały wykorzystane materiały: z seminariów firm Agilent, Waters, Brucker, AppliedBiosystem z książek R.A.W.Johnstone, M.E. Rose Spektrometriamas E, de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant Spektrometria mas, Ch. Dass Fundamentals of contemporaty mass spectrometry Wyniki własne otrzymane w Laboratorium badań Strukturalnych Wydziału Chemii UW 11

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Mikro HPLC sprzężone z tandemowym spektrometrem mas. Maciej Stopa AB SCIEX sp. z o.o.

Mikro HPLC sprzężone z tandemowym spektrometrem mas. Maciej Stopa AB SCIEX sp. z o.o. Mikro HPLC sprzężone z tandemowym spektrometrem mas Maciej Stopa AB SCIEX sp. z o.o. Kiedy był początek? 1970 2 2011 AB SCIEX Definicja mikro HPLC HPLC @ 10 200 ul/min dla kolumn 0.3 1.0 mm Średnica kolumny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH. Copyright 2005 Witold Danikiewicz

PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH. Copyright 2005 Witold Danikiewicz PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH 1. Ustalanie masy cząsteczkowej Metody: widmo EI 7 ev i np. 12 ev; łagodne metody jonizacji (FAB, LSIMS, CI, ESI, APCI, MALDI, FI) w celu otrzymania jonu molekularnego.

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 3, 59-68 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Volatile

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych kopolimerów akrylowych

Bardziej szczegółowo

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydział

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego PRACE POGLĄDOWE Natalia ŻUK 1,2 Joanna DUBIS 1,2 Wojciech WITKIEWICZ 1,2,3 Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego The role of proteomics in prognosis and treatment

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna liczba godzin nauczania objętych programem 1 godzina zajęć = 45 minut. www.eu-chemlab.eu

Orientacyjna liczba godzin nauczania objętych programem 1 godzina zajęć = 45 minut. www.eu-chemlab.eu Obszar tematyczny Liczba godzin nauczania OT 7 Analiza wolumetryczna i grawimetryczna 100 OT 8 Analiza chromatograficzna 10 OT 9 Analiza spektroskopowa 80 OT 10 Określanie struktury związków organicznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRY MAS MODEL XEVO G2 QTOF SYNAPT G2-S MS SYNAPT G2-S HDMS PRODUCENT

SPEKTROMETRY MAS MODEL XEVO G2 QTOF SYNAPT G2-S MS SYNAPT G2-S HDMS PRODUCENT LABORATORIUM 5-6/2012 PRZEGLĄD SPEKTROMETRÓW MODEL XEVO G2 QTOF SYNAPT G2-S MS SYNAPT G2-S HDMS WYMIARY [cm] 68,5 x 152,0 x 92,5 72,0 x 150,0 x 153,0 72,0 x 150,0 x 153,0 WAGA [kg] 266 437 lub 538 z modułem

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Spektrum nowych możliwości

Spektrum nowych możliwości Spektrum nowych możliwości aparatura akcesoria serwis w w w. m s s p e k t r u m. p l 1 2 3 4 5 6 7 1A 2A 3B 4B 5 3 A 4A 5A 6A 7A 8A B 6 B 7B 8 1 B 2B H 6 7.784 3 13.4 2 2 49.77 3 7 1 67.8.2 4 5 26 1 93.2

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Alkoholizm i Narkomania, Tom 14, Nr l, ss. 151~163 ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Bogdan Sznka!ski Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie DRUGS OF AnUSE

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland.

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. PL9701686 RAPORT NR 1679/PS Badania Defektów Sieci Krystalicznej Metodą Anihilacji Pozytonów Jerzy Dryzek Instytut Fizyki Jądrowej 31-342

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo