Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Analytical Chemistry, Vol. 80, No. 15, August 1, e6 8.0e6 7.5e6 7.0e6 6.5e6 6.0e6 5.5e6 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Analytical Chemistry, Vol. 80, No. 15, August 1, 2008. 8.3e6 8.0e6 7.5e6 7.0e6 6.5e6 6.0e6 5.5e6 5."

Transkrypt

1 Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas HPLC-MS Magdalena Biesaga Historia spektrometrii mas 1912 J.J. Thomson otrzymuje widma mas 2, 2, C 2, C pierwszy spektrometr mas sektorowy, ogniskujący jony wg (A.J. Dempster) pierwszy komercyjny spektrometr mas 1953 opracowanie kwadrupola i pułapki jonowej (Paul & Steinwedel) 1956 pierwszy GC-MS 1958 pierwszy TF 1968 pierwszy komercyjny kwadrupol 1974 pierwszy spektrometr cyklotronowego rezonansu FTICR, pierwszy LC/MS 1975 pierwsze komercyjne GC/MS 1982 pierwsze widmo insuliny (575 Da) i pierwszy komercyjny QQQ 1987 MALDI (Karas&Hillenkamp) 1988 ESI MS dla białek >2 Da (Fenn) 2 MS makromolekuł >1 6 Da 25 - cyklotronowy ortbitrap(makorov) Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Analytical Chemistry, Vol. 8, o. 15, August 1, 28 Historia spektrometrii mas agrody obla Po co potrzebna jest spektrometria mas Rok Rozdzielczość Thomson Dempster Aston Aston Marshall Identyfikacja nieznanych związków Potwierdzenie obecności znanych związków (wykluczenie pomyłki z powodu koelucji) Informacje dotyczące związku, których nie dostarcza żaden inny detektor np. masa molekularna, skład atomowy, Selektywny i specyficzny detektor, która pozwala identyfikować i oznaczać ilościowo związki, które są nierozdzielone (skrócenie czasu analizy) Czuły detektor obniżenie LD graniczenia: drogi detektor również przy eksploatacji, wrażliwy na zanieczyszczenia (jednorazowe fiolki, septy, itp.), wymaga doświadczonego operatora Analytical Chemistry, Vol. 8, o. 15, August 1, 28 Zastosowanie LC/MS Profil izotopowy masa monoizotopowa Masa molekularna = średnia masa np. C8H632 M śr = 221,4 g/mol Masa monoizotopowa spektrometr mas pokazuje tylko masy monoizotopowe C8H632 M= Q1: 13 MCA scans from Sample 43 (2-4 D Q1) of wiff (Turbo Spray), Smoothed 8.3e6 8.e6 12 C 8 H Max. 8.3e6 cps. 7.5e6 7.e6 6.5e6 6.e6 12 C 8 H e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e6 12 C 8 H e e

2 Detector A, Channel 1 from Sample 5 (mix-55) of wiff Max TIC of MRM (13 pairs): Exp 1, from Sample 5 (mix-55) of wiff (Heated ebulizer) Max. 71 cps Q1: 3.94 min from Sample 16 (ferulic5) of DataSET1.wiff (Turbo Spray) 3.4e6 3.2e6 3.e6 2.8e6 2.6e6 2.4e6 2.2e6 2.e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e6 8.e5 6.e e e C 2 H Profil izotopowy 1 C 4 H 1 8 C 6 H e5 4.5e5 4.e5 3.5e5 3.e5 2.5e5 2.e5 1.5e5 1.e5 5.e4 Po co potrzebny jest MS? identyfikacja [MH] = [Ma] =317 [MK] = Q3: Exp 4, min from Sample 1 (red bull light) of kal.wiff (Turbo Spray), Smoothed C 9 H 8 C 1 H 8 C 12 H e5 1.e5 9.e4 8.e4 7.e4 6.e4 5.e4 4.e4 3.e4 2.e4 [M-H] - = Związek o masie Po co potrzebny jest MS? koelucja Po co potrzebny jest MS? koelucja H3C H H Detector A, Channel 1 from Sample 21 (pomidor21) of pestycydy.wiff Max. 2.5e4. 7 CH Pomidor linia niebieska Wzorce linia czerwona 45 4 AU/uV Identyfikacja 3 związków nierozdzielonych przez HPLC Czas retencji jak dla symazyny, ale widmo MS zupełnie inne!! Po co potrzebny jest MS? czułość Idea spektrometrii mas Kolumna: Luna C-18 (2) Eluent: octan amonuac Przepływ:,3 ml/min Próbka: 5 ng standard AU/uV UV 254 nm Jonizacja Fragmentacja Analiza masy Detekcja MS 2

3 MS versus MS/MS Widmo mas -Q1: 3.94 min from Sample 16 (ferulic 5) o f Da ta SET1.wiff (Turbo Spray) 3.4 e6 3.2 e6 3. e6 [M-H] e6 2.6 e6 2.4 e6 2.2 e6 2. e6 1.8 e6 1.6 e6 1.4 e6 H 3 C Kwas ferulowy CH e6 1. e6 8. e5 -C 2 6. e e5 2. e CH C 2 Widmo mas białek -cytochrom C Jak rozpoznać masę molekularną [M12H] 12 [M11H] 11 [M9H]9 [M8H] 8 -Q3: Exp 2, 7.53 min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) 9.7e5 9.e5 8.e5 7.e5 Tryb jonów ujemnych 69 Max. 9.7e5 cps e5 5.e5 4.e5 3.e5 2.e5 M n = M M 1 M = n 2 1 M 1 2 M 1 M 2 M1>M2 Masa cząsteczkowa M1 M2 Ładunek białka 153,7 136, , 1224, ,5 1113, ,3 12, ,7 942, ,2 875, ,1 816, ,8 765, ,9 72, ,8 68, ,8 645, ,1 613, ,2 584, e Q3: Exp 3, 7.81 min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) Max. 7.4e5 cps. 7.4e5 7.e5 6.e5 5.e5 4.e5 3.e5 2.e5 1.e5 Tryb jonów dodatnich Jak rozpoznać masę molekularną Schemat tandemowego układu MS/MSQ TRAP -Q3: Exp 2, min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) 3.3e6 3.e6 2.5e6 2.e6 1.e6 Tryb jonów ujemnych Max. 3.3e6 cps. 3,3x e Q3: Exp 3, 8.52 min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) Tryb jonów dodatnich 31.4 Max. 1.2e6 cps. 1,2x e6 1.1e e6 9.e e e e e e5 3.e5 2.e e Q3 może pracować jako kwadrupol lub liniowa pułapka jonowa

4 LC/MS Spektrometria mas rozwinęła się w narzędzie analityczne o bardzo szerokich możliwościach Sposóbwprowadzania próbki stanowi poważne wyzwanie w technice LC-MS Mechanizmy jonizacji zależą od rodzaju źródła jonów oraz warunków jonizacji a warunki jonizacji wpływają: Parametry pracy komory jonizacyjnej (potencjały elektryczne, temperatura, przepływ gazu) Parametry chromatograficzne (skład i pheluentu, przepływ, rodzaj dodatków) LC/MS w 7 krokach Krok 1: Rozpuszczalniki rozpuścić próbkę w odpowiednim rozpuszczalniku Krok2:Jak dostarczyć próbkę do źródła jonów? różne sposoby: tryb bezpośredni, FIA, HPLC Krok 3: Jonizacja Krok 4: Transport jonów do próżni jony przechodzą przezinterfejspomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a próżnią Krok5:Analiza mas Jony są analizowane zgodnie do wartości ( Q1; Q3 ), lub: jako fragmenty w komorze kolizyjnej ( Q2 ) Krok 6: Detekcja Jony wykrywane są przy zastosowaniu powielacza jonów Krok 7: Analiza danych Krok 1: Rozpuszczalniki zalecane (ESI/APCI): Wpływ składu eluentu na jonizację zawartość AC Mieszanina woda/ metanol lub woda/ac Dodatek lotnego buforu: ctan amonu lub mrówczan amonu (2-2 mm) W trybie jonów dodatnich: Dodatek kwasu mrówkowego lub octowego (.1-1%) ułatwia powstawanie jonów protonowanych dodatnich [MH] W trybie jonów ujemnych: Dodatek amoniaku (.1-1%) ułatwia oderwanie protonu -powstawanie jonów ujemnych [M-H] - R. Kostiainen, T.J. Kauppila / J. Chromatogr. A 1216 (29) Wpływ składu eluentu na jonizację dodatek octanu amonu In te ns ity, c ps -Q1: 2 MCA scans from Sample 2 (Myricetin Dp-2 -q1) of wiff (Turbo Spray) e5 [M-H] - = e5 1.7e5 1.6e5 1.5e5 1.4e5 1.3e5 1.2e5 1.1e5 1.e5 9.e4 8.e4 7.e4 6.e4 5.e4 4.e4 3.e4 bez octanu amonu Max. 1.9e5 cps. -Q1: 2 MCA scans from Sample 11 (Myricetin z octanem amonu Q1 DP-2) of wiff (Turbo Spray) 4.e7 3.5e7 3.e7 2.e e e7 In te n sity, cp s 9.9e7 9.5e7 9.e7 8.5e7 8.e7 7.5e7 7.e7 6.5e7 6.e7 5.5e7 5.e7 4.5e7 2.e7 1,9x ,9x1 7 H H z octanem amonu [M-H] - =317 Max. 9.9e7 cps. Krok 1: Rozpuszczalniki niezalecane Sole i nielotne bufory: ah 2 P 4, a, bufor fosforanowyetc. Kwasy nieorganiczne: Kwas solny, kwas siarkowyetc. Inne związki powszechnie stosowane w HPLC Kwas trifluorooctowy (TFA) -wysokie tło w trybie jonów ujemnych pochodzące od jonu 113 Trietyloamina(nielotna! i łatwo zanieczyszcza aparaturę, przylepia się do powierzchni)-wysokie tło w trybie jonów dodatnich pochodzące od e e e

5 Krok 2: Jak doprowadzić próbkę do źródła jonów Krok 3: trzymywanie jonów sposoby jonizacji Tryb ciągły: Ciągły przepływ z wykorzystaniem dodatkowej pompy Przepływ 5-1 µl/min ptymalizacja parametrów dla analitu Analiza przepływowa ( FIA ): Próbka jest wstrzykiwana do eluentu tłoczonego przez pompy HPLC ptymalizacja parametrów źródła LCMS: Składniki próbki rozdzielane są na kolumnie i wyciek wchodzi bezpośrednio do źródła jonów Rozdzielenie składników na kolumnie ułatwia identyfikację analitów przez selektywny detektor MS Elektrorozpylanie(ESI) Jonizacja poprzez zastosowanie wysokiego napięcia Jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) Jonizacja pod wpływem wyładowań koronowych Fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym (APPI) Jonizacja pod wpływem promieniowania UV Jonizacja przez desorpcję laserową z udziałem matrycy (MALDI) Źródło jonów, stożek (skimmer) i Q Mechanizmy jonizacji Kapilara Turbogas Ścieki ESI elektrorozpylanie APCI jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym APPI fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym Sposoby jonizacji Elektrorozpylanie (ESI) APPI ESI APCI Możliwe do uzyskania jony pseudomolekularne Tryb jonów dodatnich: Protonowane jony pseudomolekularne [MH] Addukty z Jonami metali alkalicznych[ma], [MK] Jonem amonowym[mh 4 ] Tryb jonów ujemnych: Deprotonowane jony pseudomolekularne [M-H] - Addukty [MHC] -, [MCH 3 C] - 5

6 Elektrorozpylanie (ESI) ajbardziej łagodny sposób jonizacji dla związków polarnych i jonowych LC ebulizer Gas Atmospheric pressure Vacuum High Voltage TurboV heaters Curtain Gas Jonizacja chemiczna pod cisnieniematmosferycznym (APCI) Jonizacja z wykorzystaniem wyładowań koronowych Trójstopniowy proces jonizacji: 1. Jonizacja cząsteczek gazu: 2, 2 Evaporation (TurboV heaters) Mass Analyzer 2. Zjonizowany gaz jonizuje cząsteczki rozpuszczalnika: H 3, CH 3 2 Exhaust Formation of charged droplets Coulomb- Explosion rifice Curtain Gas 3. CH 3 2 i/lubr H 3 przekazują proton docząsteczek analitu: [MH] Jonizacja chemiczna pod cisnieniematmosferycznym (APCI) Jonizacja przez desorpcję laserową z udziałem matrycy (MALDI) LC ebulizer Gas Atmospheric pressure Vacuum łagodny sposób jonizacji, Solvent Analyte powstają tylko jony jednokrotnie naładowane, 5 C Curtain Gas brak fragmentacji w źródle Corona Discharge eedle X X Ionization of solvent molecules Mass Analyzer M Exhaust Reaction with analyte molecules; Formation of clusters Curtain Gas Declustering Metoda dla związków średnio i mało polarnych Metoda dla związków nielotnych, głównie o dużych masach (białka, peptydy, oligosacharydy, oligonukleotydy) o masach do 1 kda Jak dobrać sposób jonizacji: ESI? Jak dobrać sposób jonizacji: APCI? AU/uV Detector A, Channel 1 from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff Max. 1.e6. 1.e6 8.e5 6.e5 4.e5 2.e TIC of -Q1: Exp 1, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Turbo Spray) Max. 1.1e8 cps. 1.e8 8.e7 6.e7 4.e7 2.e TIC of Q1: Exp 2, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Turbo Spray) Max. 4.6e8 cps. 4.6e8 4.e8 3.e8 2.e8 1.e8 UV 1 -ESI-MS ESI-MS??? ??? 4 2 3?? AU/uV Detector A, Channel 1 from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff Max. 1.e6. 1.e6 8.e5 6.e5 4.e5 2.e TIC of -Q1: Exp 1, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Heated ebulizer) Max. 7.6e7 cps. 7.6e7 6.e7 4.e7 2.e TIC of Q1: Exp 2, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Heated ebulizer) Max. 1.3e8 cps. 1.3e8 1.e8 5.e7 UV 1 -APCI-MS APCI-MS

7 Krok 4: Transport jonów do próżni - bez próżni nie ma spektrometrii mas! Krok 5: Analizatory mas Trzy stopnie próżni: Area R-Skimmer (ca. 1 to2 torr) Area Q (some Millitorr) Area Q1/Q2/Q3/CEM (ca..9 x 1-5 torr) Spektrometry sektorowe: magnetyczne, elektryczne Spektrometry kwadrupolowe, oktapolowe itd Pułapki jonowe (QIT oraz LIT) Spektrometry czasu przelotu (TF) Spektrometry rezonansu cyklotronowego (ICR) Krok 5: Analizatory mas Jony wyprodukowane w źródle jonów są analizowane przez analizator mas Kwadrupol może: Transportować jony (RF) Skanować jony (sortować pod względem wartości ) Wybierać jony (np. tylko jedną określoną wartość ) Pułapka jonowa może: Zatrzymać jony(zebrać) i skanować jony (MS) Zatrzymać, wyizolować, wzbudzić, fragmentować, skanować jony(ms/ms) Zasada działania analizatora kwadrupolowego Cztery idealnie równoległe pręty: do których przyłożone jest napięcie prądu stałego (DC) oraz nakłada się potencjał zmieniający się z częstością radiową (RF) Zmiana polaryzacji powoduje, że jony poruszają się pomiędzy prętami kwadrupola. Różnica potencjałów przyspiesza cyrkulujące jony wzdłuż kwadrupola detektor trajektoria stabilna trajektoria niestabilna źródło Prąd stały i przemienny Tandemowy analizator mas Q TRAP System Zasada działania liniowej pułapki jonowej Zatrzymanie jonów Jonywchodzą do pułapki i są utrzymane przez zmieniające się pole (RF); jony nie mogą opuścić pułapkibo są przyłożone odpowiednie potencjały na wlocie/wylocie Skanowanie owe jony nie mogą wejść do pułapki ze względu na barierę potencjału Jony opuszczają pułapkę zgodnie ze zmieniającą się częstotliwością Fragmentacja Można wybrać tylko jeden jon, który wejdzie do pułapki, zostanie poddany fragmentacji i określone zostaną produkty (MS n ) 7

8 Schemat liniowej pułapki jonowej Analizator czasu przelotu - TF Radial Trapping simultaneously Ramp EXB E k = qv= mv 2 /2 Axial Trapping Axial Trapping (EXB) v = (2qV/m) 1/2 t = L/v = L (m/2qv) 1/2 AF3 Ramped Radial Trapping Przykładowe czasy przelotu: 2 μsec μsec μsec Krok 5: Analiza jonów i fragmentacja Krok 6: Detekcja aładowany jon może rozpaść się na naładowany fragment i fragment obojętny: AB A andb AB - A - andb Może zachodzić dalsza fragmentacja Fragmentacja może zachodzić: W wyniku zderzeń jonów z gazem kurtynowym (osłonowym) w źródle jonów W komorze kolizyjnej (= Q2) zderzenia z gazem kolizyjnym W pułapce jonowej(= Q3 ) Ion Path CEM CEM Horn Voltage (-) CEM Bias Voltage () DF (Deflector) CEM (Continuous Electron Multiplier) Ion generates electron cascade in the horn DF 1 Mž 1 pf 1 kv Signal utput Signal Handling Board System Controller (in System Electronics Box) Droga jonów: kwadrupole i potencjały Typy skanowań za pomocą pojedynczego analizatora Single MS DP SK EP IQ1 Quad 1 (IE1) CEP CXP Quad 3 (IE3) EXB CEM ST LIAC (CE) DF Interface Lens DP = Declustering Potential (orifice plate) SK = Skimmer EP = Entrance Potential (Q lens) IQ1= Interquad Lens 1 Detector CEM = Continuous Electron Multiplier DF = Deflector Lens of the Quadrupole rail ST = Stubbies Quad 1 = First mass filter (IE1) CEP = Cell Entrance Potential LIAC = Collision cell (CE), Quad 2 CXP = Cell Exit Potential Quad 3 = Second mass filter (IE3) EXB = Exit Barrier 8

9 XIC of -Q1 MI (1 ion): amu from Sample 1 (TuneSampleame) of 2,4-D_DP_eg.wiff (Turbo Spray) 1.25e6 1.2e6 1.15e6 1.1e6 1.e6 9.5e5 9.e5 8.5e5 8.e5 7.5e5 7.e5 6.5e5 6.e5 5.5e5 5.e5 4.5e5 4.e5 3.5e5 3.e5 2.5e5 2.e5 1.5e5 1.e5 5.e4 Max. 1.3e6 cps DP, Volts Q1: 5 MCA scans from Sample 1 (2,4 D DP optimum) of wiff (Turbo Spray) 7.e6 7.2e6 6.5e6 6.e6 5.5e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e6 1.e6 5.e Max. 7.2e6 cps Q1: 5 MCA scans from Sample 2 (2,4 D DP 8) of wiff (Turbo Spray) 9.9e6 9.5e6 9.e6 8.5e6 8.e6 7.5e6 7.e6 6.5e6 6.e6 5.5e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e Max. 9.9e6 cps e e EMS: 4 MCA scans from Sample 5 (2,4 D DP optimum EMS) of wiff (Turbo Spray) 5.2e6 5.3e6 5.e6 4.8e6 4.6e6 4.4e6 4.2e6 4.e6 3.8e6 3.6e6 3.4e6 3.2e6 3.e6 2.8e6 2.6e6 2.4e6 2.2e6 2.e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e Max. 5.3e6 cps. 8.e e e e Q3: 5 MCA scans from Sample 4 (2,4 D DP optimum Q3) of wiff (Turbo Spray) 5.2e6 5.3e6 5.e6 4.8e6 4.6e6 4.4e6 4.2e6 4.e6 3.8e6 3.6e6 3.4e6 3.2e6 3.e6 2.8e6 2.6e6 2.4e6 2.2e6 2.e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e Q3: 5 MCA scans from Sample 4 (2,4 D DP optimum Q3) of wiff (Turbo Spray) 2.3e6 2.2e6 2.1e6 2.e6 1.9e6 1.8e6 1.7e6 1.6e6 1.4e6 1.3e6 1.2e6 1.1e6 1.e6 9.e5 8.e5 7.e5 6.e5 5.e5 4.e5 3.e Max. 2.3e6 cps. 2.e e Max. 2.3e6 cps. 8.e e e e Wpływ DP na widmo MS Rozdzielczość w MS Intensity, cps [M-H] - =219 Fragmentacja w źródle jonów In ten sity, cps Inten sity, cps DP=5 V DP=8 =125 [M-H] - =219 =161 [M-H] - =219 R s = masa szerokosc piku 5% m m Lowresolution Rs=5 co oznacza, że analizator rozrózniajony o 5 i 5,1 lub 5 i 51 (kwadrupol, pułapka jonowa) High resolution Rs=15, co oznacza, że można rozróżnić jony o 5 i 53 lub 5 i 533 (TF, orbitrap, ICRs) = Rozdzielczość - porównanie Pułapka jonowa versus kwadrupol I nt en sity, cp s IT =161 [M-H]-=219 I nt en sity, cp s Q [M-H]-=219 =161 I nt en sity, cp s =161 [M-H]-=219 Pojedyncze analizatory - porównanie Monitorowanie wybranego jonu (SIM) Kwadrupol: skanuje jony, wybiera jony, Rs 5-1 (masa nominalna) Pułapka: skanuje jony, wybiera jony, zatrzymuje jony, fragmentuje jony (MS/MS) Rs 1-2 (masa nominalna) TF: skanuje jony, określa dokładną masę Rs 5-3 (masa dokładna) rbitrap(ms-ftir) skanuje, wybiera jony, zatrzymuje jony, fragmentuje jony (MS/MS) Rs 5-3 (masa dokładna) XIC of -Q3: Exp 2, to amu from Sample 15 (mix odnosnik new ph2 4 Me) of wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 3.2e5 cps e5 2.5e5 2.e5 1.5e5 1.e5 5.e XIC of -Q3: Exp 2, to amu from Sample 15 (mix odnosnik new ph2 4 Me) of wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 1.9e6 cps e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e6 8.e5 6.e5 Kwas syringinowy Kwas kawowy 4.e5 2.e

10 -MS2 (219.) CE (-3): 21 MCA scans from Sample 1 (2,4 D MS2 CE 3) of wiff (Turbo Spray) 6.5e6 6.e6 5.5e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e6 1.e6 5.e Max. 6.6e6 cps MS2 (219.) CE (-5): 21 MCA scans from Sample 11 (2,4 D MS2 CE 5) of wiff (Turbo Spray) 4. 9e6 4. 8e6 4. 6e6 4. 4e6 4. 2e6 4. e6 3. 8e6 3. 6e6 3. 4e6 3. 2e6 3. e6 2. 8e6 2. 6e6 2. 4e6 2. 2e6 2. e6 1. 8e6 1. 6e6 1. 4e6 1. 2e6 1. e6 8. e5 6. e5 4. e5 2. e Max. 4.9e6 cps XIC of -MRM (57 pairs): Exp 1, 179./135. amu from Sample 14 (USe 3 min jablko mix) of wiff (Turbo Spray) Max cps Fragmentacja MS2 Fragmentacja jonów MS2 Intens ity, cps I nten sit y, c ps CE=3 ev CE=5 ev [M-H] - =219 [M-H] - = x x x1 5 1.x1 5 8.x1 4 6.x1 4 4.x1 4 2.x / / /89 219/ energia kolizyjna, ev Intensywność sygnału, cps 6.x1 5 H H C 2H 2 2 C 6H Da Da H C 6H x1 5 C C 6H Da C Da C H H C 5H H Da x Monitorowanie wybranych reakcji (MRM) (Multiple Reaction Monitoring) MRM herbicydów w ekstrakcie jabłka z dodatkiem wzorca H3C H Q1: SIM Q2: Fragmentacja Q3: SIM Intens ity, c ps Kwas kawowy H 179/135 utrata C 2 XIC of MRM (13 pairs): Exp 1, 22./132. amu from Sample 47 (jablko faszerowane pestycy 247) of wiff (Heated ebulizer) XIC of MRM (12 pairs) Max. 19 cps. H CH3 9 Redukcja szumu, dwukrotne filtrowanie mas wzrost S/ Analiza ilościowa poprzez definicję par MRM-( Q1/Q3 ) kreślanie jonu pseudomolekularnego jonu o 89 Tryb utrata obojętnej cząsteczki (L) Q1: Skan Q2: Fragmentacja Q3: SIM (filtrowanie jonów o określonym ) -Prec (89.): 1 MCA scans from Sample 29 (2 4 D Prec of 89 CE 3) of wiff (Turbo Spray) 2.e4 1.9e4 wskazuje jony z Q1, które 1.8e4dają określony fragment Jon o 89 powstaje z jonów o 125; 161; 218 In te n sity, cp s 1.7e4 1.6e4 1.5e4 1.4e4 1.3e4 1.2e4 1.1e4 1.e Max. 2.e4 cps Q1: Skan Q2: Fragmentacja -L (36.): 13 MCA scans from Sample 38 (2 4_D L 36 CE 1) of wiff (Turbo Spray) 1.e5 Q3: Skan równoległydo Q1 9.5e4 9.e4 Wskazuje jony, które utraciły cząsteczkę 8.5e4 obojętną w Q2 8.e4 7.5e4 7.e4 6.5e4 6.e4 5.5e4 5.e4 4.5e4 2,4-D utrata H(36): Jony 161 i 125 tracą H Max. 1.e5 cps e4 3.5e4 3.e e4 2.e4 1.5e4 1.e

11 -MS3 (219.),(161.): 16 MCA scans from Sample 21 (2 4-D MS3 DP optimum Ce 18 AF2 4) of wiff (Turbo Spray) 3.6e4 3.4e4 3.2e4 3.e4 2.8e4 2.6e4 2.4e4 2.2e4 2.e4 1.8e4 1.6e4 1.4e4 1.2e4 1.e Max. 3.6e4 cps MS3 (219.),(161.): 1 MCA scans from Sample 22 (2 4-D MS3 DP optimum Ce 18 AF2 6) of wiff (Turbo Spray) 2.5e4 2.4e4 2.3e4 2.2e4 2.1e4 2.e4 1.9e4 1.8e4 1.7e4 1.6e4 1.5e4 1.4e4 1.3e4 1.2e4 1.1e4 1.e Max. 2.5e4 cps MS3 (161.),(125.): 31 MCA scans from Sample 14 (MS4 2-4-D AF2 2) of wiff (Turbo Spray) MS3 (161.),(125.): 8 MCA scans from Sample 25 (2 4 D MS4 CE AF2 4) of wiff (Turbo Spray) Max. 4 cps Max cps MS3 QTrap MS4 QTrap Jon 1= 219 (Q1) Jon (Q2) Fragmentacja 161 w IT In ten si ty, c ps Intens ity, c ps AF2=4 ev AF2=6 ev Jon 1= 219 Jon 2=161 (źródło jonów DP-8) Fragmentacja 161 w komorze kolizyjnej Fragmentacja 125 w pułapce (IT) (Q1)-161(Q2)-IT (fragmentacja 125) Intens ity, c ps Intens ity, c ps AF2= 2eV AF2=3 ev LC- MS/MS Zastosowanie LC/MS analiza propolisu TIC: from Sample 2 (mix) of wiff (Turbo Spray) Max. 1.2e7 cps. Detector A, Channel 2 from Sample 2 (mix) of wiff Max. 3.2e4. 1.e TIC of -Q3: Exp 1, from Sample 2 (mix) of wiff (... Max. 1.e7 cps. 1.e TIC of -MS2 (233.) CE (-2): Exp 2, from Sample 2 (mi... Max. 1.7e6 cps. 1.7e6 1.e6 XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 232.9/125.1 amu from Sa... Max. 1.7e4 cps. 1.7e4 1.e4 XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 219./161. amu from Sa... Max. 1.3e5 cps. 1.e5 MRM 233/125 MRM 219/ AU/uV 3.2e Q3: Exp 1, min from Sample 2 (mix) of Max. 6.4e5 cps. 5.e MS2 (233.) CE (-2): Exp 2, min from Sample... Max. 5.3e5 cps. 4.e5 2.e XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 219./125. amu from Sa... Max. 1.6e4 cps. 1.6e4 1.e4 XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 232.9/161.1 amu from Sa... Max. 1.8e5 cps. 1.8e5 1.e5 -Q3 MS2 of 233 MRM 219/125 MRM 233/ ieznane związki o tych samych parach MRM!!! Zastosowanie LC/MS -ieznane związki o tych samych parach MRM Podziękowania MRM (285/151) Prec (151) ER (3) EPI (3) H H3C W wykładzie zostały wykorzystane materiały: z seminariów firm Agilent, Waters, Brucker, AppliedBiosystem z książek R.A.W.Johnstone, M.E. Rose Spektrometriamas E, de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant Spektrometria mas, Ch. Dass Fundamentals of contemporaty mass spectrometry Wyniki własne otrzymane w Laboratorium badań Strukturalnych Wydziału Chemii UW 11

Spektrometria mas (1)

Spektrometria mas (1) pracował: Wojciech Augustyniak Spektrometria mas (1) Spektrometr masowy ma źródło jonów, które jonizuje próbkę Jony wędrują w polu elektromagnetycznym do detektora Metody jonizacji: - elektronowa (EI)

Bardziej szczegółowo

Proteomika. Spektrometria mas. i jej zastosowanie do badań białek

Proteomika. Spektrometria mas. i jej zastosowanie do badań białek Proteomika Spektrometria mas i jej zastosowanie do badań białek Spektrometria mas (MS) Metoda pozwalająca na pomiar stosunku masy do ładunku jonów (m/z) m/z można przeliczyć na masę jednostką m/z jest

Bardziej szczegółowo

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP)

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Inductively Coupled Plasma Ionization Opracowane z wykorzystaniem materiałów dr Katarzyny Pawlak z Wydziału Chemicznego PW Schemat spektrometru ICP MS Rozpylacz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, WYKORZYSTYWANEGO WNAJWAŻNIEJSZYCH METODACH SPEKTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedstawione niżej szczegółowe parametry zamawianej aparatury są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

JONY METASTABILNE I FRAGMENTACJA POD WPŁYWEM ENERGII ZDERZEŃ. Copyright 2003 Witold Danikiewicz

JONY METASTABILNE I FRAGMENTACJA POD WPŁYWEM ENERGII ZDERZEŃ. Copyright 2003 Witold Danikiewicz JNY METASTABILNE I FRAGMENTACJA PD WPŁYWEM ENERGII ZDERZEŃ Widmo EI kwasu octowego 100 Jony fragmentacyjne 43 45 Intensywność względna 50 15 C H 3 C M = 60 H Jon molekularny 60 0 29 18 31 5 10 15 20 25

Bardziej szczegółowo

FIZYKOCHEMICZNE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS

FIZYKOCHEMICZNE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS FIZYKOCHEMICZNE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa SPEKTROMETRIA MAS PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Detekcja spektrometrii mas

Detekcja spektrometrii mas Detekcja spektrometrii mas Schemat chromatografu gazowego MS Dozownik Detektor Kolumna kapilarna w metodach chromatografii System przetwarzania danych Butla z gazem nośnym Spektrometr mas Wlot próbki do

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD II ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD II ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS ZASTSWANIA SPEKTRMETRII MAS W CHEMII RGANICZNEJ I BICHEMII WYKŁAD II ZASTSWANIA SPEKTRMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii rganicznej PAN Warszawa PYTANIA, NA KTÓRE MŻE DPWIEDZIEĆ

Bardziej szczegółowo

Co to jest spektrometria mas?

Co to jest spektrometria mas? Co to jest spektrometria mas? Jest to nowoczesna technika analityczna pozwalająca na dokładne wyznaczenie masy analizowanej substancji Dokładność pomiaru może się wahać od jednego miejsca dziesiętnego

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Czerwicka Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydział Chemii UG

dr Małgorzata Czerwicka Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydział Chemii UG dr Małgorzata Czerwicka Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydział Chemii UG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białek za pomocą spektrometrii mas.

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białek za pomocą spektrometrii mas. Ćwiczenie 4. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białek za pomocą spektrometrii mas. Spektrometria mas jest narzędziem analitycznym stosowanym między innymi do pomiaru masy cząsteczkowej analitu. Dla dużych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Podstawowe kierunki rozwoju spektrometrii

Bardziej szczegółowo

JONY METASTABILNE I FRAGMENTACJA POD WPŁYWEM ENERGII ZDERZEŃ

JONY METASTABILNE I FRAGMENTACJA POD WPŁYWEM ENERGII ZDERZEŃ SPEKTRMETRIA MAS W CHEMII RGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BICHEMII WYKŁADY 7 i 8 Jony metastabilne i fragmentacja pod wpływem energii zderzeń GC/MS HPLC/MS Instytut Chemii rganicznej PAN, Warszawa JNY METASTABILNE

Bardziej szczegółowo

SCIEX 3200 QTRAP LC/MS/MS SYSTEM. Wydajność zaawansowanej liniowej pułapki jonowej oraz wyjątkowa czułość w niskiej cenie

SCIEX 3200 QTRAP LC/MS/MS SYSTEM. Wydajność zaawansowanej liniowej pułapki jonowej oraz wyjątkowa czułość w niskiej cenie SCIEX 3200 QTRAP LC/MS/MS SYSTEM Wydajność zaawansowanej liniowej pułapki jonowej oraz wyjątkowa czułość w niskiej cenie SCIEX 3200 QTRAP LC/MS/MS SYSTEM System 3200 Q TRAP LC/MS/MS firmy SCIEX oferuje

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYCH TOKSYN PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETREM MASOWYM (HPLC-MS)

OKREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYCH TOKSYN PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETREM MASOWYM (HPLC-MS) KREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYC TKSYN PRZY ZASTSWANIU TECNIKI CRMATGRAFII CIECZWEJ SPRZĘŻNEJ ZE SPEKTRMETREM MASWYM (PLC-MS) Dr inż.agata Kot-Wasik Dr anna Mazur-Marzec Katedra Chemii Analitycznej, Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O O

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O O Zastosowanie spektrometrii mas do określania struktury związków organicznych (opracowała Anna Kolasa) Uwaga: Informacje na temat nowych technik jonizacji, budowy analizatorów, nowych metod detekcji jonów

Bardziej szczegółowo

Metody desorpcyjne: DESIi DART. Analizator masy typu Orbitrap. Spektrometry typu TOF-TOF. Witold Danikiewicz. Copyright 2012

Metody desorpcyjne: DESIi DART. Analizator masy typu Orbitrap. Spektrometry typu TOF-TOF. Witold Danikiewicz. Copyright 2012 SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Podstawowe kierunki rozwoju spektrometrii

Bardziej szczegółowo

Spektrometria mas w badaniu. dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ mgr Piotr Legutko, inż.

Spektrometria mas w badaniu. dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ mgr Piotr Legutko, inż. Spektrometria mas w badaniu materiałów dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ mgr Piotr Legutko, inż. Spektrometria mas Technika analityczna, której podstawowym zadaniem jest dokładny pomiar masy pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD

Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Przemysław Malec Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa HO 11/9/2015 ZAAWANSOWANE ETODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2015 styczeń 2016 SPEKTROETRIA AS

Bardziej szczegółowo

Proteomika. 1. Definicja proteomiki i techniki stosowane w proteomice

Proteomika. 1. Definicja proteomiki i techniki stosowane w proteomice Proteomika 1. Definicja proteomiki i techniki stosowane w proteomice Przepływ informacji, złożoność, *mika DNA RNA Białko Funkcja Genomika Transkryptomika Proteomika Metabolomika Liczba obiektów ~+ ++

Bardziej szczegółowo

Techniki łączone w analityce chemicznej

Techniki łączone w analityce chemicznej Techniki łączone w analityce chemicznej dr inż. Andrzej Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk, 2004 Program Ograniczenia klasycznej analizy dwuwymiarowej i sposoby

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej euro Nr sprawy: WIW.AG.ZP na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej euro Nr sprawy: WIW.AG.ZP na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych. Katowice, dn. 2014-11-05 WIW.AG.ZP.272.23.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 134 000 euro Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.23.2014 na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych. Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii masowej w odlewnictwie

Zastosowanie spektroskopii masowej w odlewnictwie Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Odlewnictwa AGH Pracownia Ochrony Środowiska Zastosowanie spektroskopii masowej w odlewnictwie (Instrukcja do ćwiczenia) Opracowanie: prof.

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia chromatografii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH. Copyright 2005 Witold Danikiewicz

PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH. Copyright 2005 Witold Danikiewicz PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH 1. Ustalanie masy cząsteczkowej Metody: widmo EI 7 ev i np. 12 ev; łagodne metody jonizacji (FAB, LSIMS, CI, ESI, APCI, MALDI, FI) w celu otrzymania jonu molekularnego.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2003 Witold Danikiewicz ELECTROSPRAY IONIZATION (ESI)

Copyright 2003 Witold Danikiewicz ELECTROSPRAY IONIZATION (ESI) ELECTRSPRAY INIZATIN (ESI) NBEL 2002 John B. Fenn ur. 1917 r. Źródło jonów ESI skonstruowane przez J. Fenna Copyright 2003 M. Mann, S. Shen i J. B. Fenn Electrospray Mass Spectrometry w: Mass Spectrometry

Bardziej szczegółowo

Spektrometria Mas. Możesz skorzystać z gotowego programu sprawdzając powyższe parametry.

Spektrometria Mas. Możesz skorzystać z gotowego programu sprawdzając powyższe parametry. Spektrometria Mas Analiza jakościowa i ilościowa benzokainy za pomocą wysokorozdzielczego chromatografu gazowego sprzęgniętego ze spektrometrem mas z jonizacją elektronami (EI) Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska agawasik@pg.gda.pl ROZDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji)

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) Prowadzący: mgr inż. Anna Banel 1 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD II JONIZACJA CHEMICZNA (CI), JONIZACJA POLEM (FI) I DESORPCJA POLEM (FD), SPEKTROMETRIA JONÓW WTÓRNYCH (FAB, LSIMS) W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii INSTRUKCJA. Metody analizy związków chemicznych:

Politechnika Śląska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii INSTRUKCJA. Metody analizy związków chemicznych: Politechnika Śląska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii INSTRUKCJA Metody analizy związków chemicznych: UPLC-MS U/HPLC Wprowadzenie Chromatografia cieczowa, w swoich

Bardziej szczegółowo

WIDMA W POLU MAGNETYCZNYM

WIDMA W POLU MAGNETYCZNYM WIDMA W POLU MAGNETYCZNYM S P E K T R OS K OP IA NMR Skąd się bierze magnetyzm materii? Każda cząstka elementarna, która posiada: 1. Ładunek elektryczny 2. Moment pędu POSIADA MOMENT MAGNETYCZNY Jednostka

Bardziej szczegółowo

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC)

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC) Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC) Chromatografia jest fizykochemiczną metodą rozdzielania składników jednorodnych mieszanin w wyniku ich różnego podziału

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 6. Łukasz Berlicki

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 6. Łukasz Berlicki Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 6 Łukasz Berlicki Techniki elektromigracyjne Elektroforeza technika analityczna polegająca na rozdzielaniu mieszanin związków przez wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Masowo-spektrometryczne badania reakcji jonowo-molekularnych w mieszaninach amoniaku i argonu

Masowo-spektrometryczne badania reakcji jonowo-molekularnych w mieszaninach amoniaku i argonu ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XLVI/XLVII, 48 SECTIO AAA 1991/1992 Instytut Fizyki UMCS L. WÓJCIK, K. BEDERSKI Masowo-spektrometryczne badania reakcji jonowo-molekularnych

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej WPROWADZENIE Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest uniwersalną techniką analityczną, stosowaną

Bardziej szczegółowo

Występowanie, toksyczność i problemy analityczne oznaczani chlorowanych parafin w środowisku Jacek Czerwiński

Występowanie, toksyczność i problemy analityczne oznaczani chlorowanych parafin w środowisku Jacek Czerwiński Występowanie, toksyczność i problemy analityczne oznaczani chlorowanych parafin w środowisku Jacek Czerwiński Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska j.czerwnski@wis.pol.lublin.pl Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. ROZDZIAŁ 9 POŁĄCZENIE HPLC Z NMR I MS JAKO TECHNIKA POZWALAJĄCA NA OKREŚLANIE STRUKTURY CHEMICZNEJ NIEZNANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, OBECNYCH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Karsten Levsen 1), Alfred Preiss

Bardziej szczegółowo

Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas. Techniki pomiarowe

Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas. Techniki pomiarowe Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas Techniki pomiarowe Podstawy spektrometrii mas Spektrometria mas jest narzędziem znajdującym szerokie zastosowanie w badaniach fizycznych i chemicznych. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Produkty chemiczne. Ćw. W4. Oznaczanie składu chemicznego bio-oleju metodą GC-MS. Opracowane przez: Piotr Rutkowski

Produkty chemiczne. Ćw. W4. Oznaczanie składu chemicznego bio-oleju metodą GC-MS. Opracowane przez: Piotr Rutkowski Produkty chemiczne Ćw. W4. Oznaczanie składu chemicznego bio-oleju metodą GC-MS Opracowane przez: Piotr Rutkowski Wrocław 2014 Spektrometria mas sprzężona z chromatografia gazową jest techniką analityczną

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Analiza jakościowa auksyn metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). WPROWADZENIE

Zadanie 3. Analiza jakościowa auksyn metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). WPROWADZENIE Zadanie 3. Analiza jakościowa auksyn metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). WPROWADZENIE Chromatografia jest metodą rozdzielania składników jednorodnych mieszanin w wyniku

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRY MAS MODEL XEVO G2 QTOF SYNAPT G2-S MS SYNAPT G2-S HDMS PRODUCENT

SPEKTROMETRY MAS MODEL XEVO G2 QTOF SYNAPT G2-S MS SYNAPT G2-S HDMS PRODUCENT LABORATORIUM 5-6/2012 PRZEGLĄD SPEKTROMETRÓW MODEL XEVO G2 QTOF SYNAPT G2-S MS SYNAPT G2-S HDMS WYMIARY [cm] 68,5 x 152,0 x 92,5 72,0 x 150,0 x 153,0 72,0 x 150,0 x 153,0 WAGA [kg] 266 437 lub 538 z modułem

Bardziej szczegółowo

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej 1. Jak wpłynie 50% dodatek MeOH do wody na retencję kwasu propionowego w układzie faz odwróconych? 2. Jaka jest kolejność retencji kwasów mrówkowego, octowego

Bardziej szczegółowo

Poł czenie techniki LC ze spektrometri mas

Poł czenie techniki LC ze spektrometri mas ń Poł czenie techniki LC ze spektrometri mas dr in. Andrzej Wasik dr in. Agata Kot-Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechniki Gda skiej ć Analiza dwuwymiarowa W typowym przypadku

Bardziej szczegółowo

SCIEX QTRAP 5500 SYSTEM. Najbardziej czuły i selektywny QTRAP obecnie

SCIEX QTRAP 5500 SYSTEM. Najbardziej czuły i selektywny QTRAP obecnie SCIEX QTRAP 5500 SYSTEM Najbardziej czuły i selektywny QTRAP obecnie SCIEX QTRAP 5500 SYSTEM W wyniku połączenia najczulszego na świecie potrójnego kwadrupola z innowacyjną technologią pułapki jonowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna Modyfikacja nr 1 Nr sprawy: ZP/3/2012 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na dostawę 1 kpl. spektrometru masowego w ramach realizacji zadania nr

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr inż. Tymon Rubel

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr inż. Tymon Rubel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Tymon Rubel Wybrane metody analizy danych w proteomice. Promotor prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Bardziej szczegółowo

SPEKTOMETRIA MAS W POŁĄCZENIU Z CHROMATOGRAFIĄ GAZOWĄ

SPEKTOMETRIA MAS W POŁĄCZENIU Z CHROMATOGRAFIĄ GAZOWĄ SPEKTOMETRIA MAS W POŁĄCZENIU Z CHROMATOGRAFIĄ GAZOWĄ 1. Spektrometry mas Za ojca spektrometrii masowej uważa się J.J. Thomsona, który w 1913 r. rozdzielił izotopy neonu przy pomocy spektrometru, który

Bardziej szczegółowo

HPLC? HPLC cz.1. Analiza chromatograficzna. Klasyfikacja metod chromatograficznych

HPLC? HPLC cz.1. Analiza chromatograficzna. Klasyfikacja metod chromatograficznych HPLC cz.1 ver. 1.0 Literatura: 1. Witkiewicz Z. Podstawy chromatografii 2. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej 3. Snyder L.R., Kirkland J.J., Glajch J.L. Practical HPLC Method Development

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Techniki immunochemiczne opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Oznaczanie immunochemiczne RIA - ( ang. Radio Immuno Assay) techniki radioimmunologiczne EIA -

Bardziej szczegółowo

HPLC_UPLC_PLC. Aparatura / problemy z aparaturą / sposoby ich eliminacji, minimalizacji (bez detekcji) 2/9/2014

HPLC_UPLC_PLC. Aparatura / problemy z aparaturą / sposoby ich eliminacji, minimalizacji (bez detekcji) 2/9/2014 HPLC_UPLC_PLC Aparatura / problemy z aparaturą / sposoby ich eliminacji, minimalizacji (bez detekcji) M. Kaminski Wiedzieć jaka jest przyczyna problemu, to najczęściej - potrafić samemu sobie poradzić

Bardziej szczegółowo

l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla

l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Elżbieta U. Stolarczyk 1, Andrzej Kutner 2 1 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej 2 Instytut Farmaceutyczny,

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Slajd 1 Spektrometria mas i sektroskopia w podczerwieni Slajd 2 Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Masa cząsteczkowa Wzór związku Niektóre informacje dotyczące wzoru strukturalnego związku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ISTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka iewodniczańskiego Polskiej Akademii auk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2016/ Kraków, luty 2016 Raport r 2089/Ch Chromatografia cieczowa

Bardziej szczegółowo

Spektrometria masowa

Spektrometria masowa Rozdział 5 Spektrometria masowa 5.1. Wstęp Spektrometria masowa jest techniką analityczną, umoŝliwiającą dokładny pomiar masy. Nie jest to metoda nowa albowiem pierwsze instrumenty wprowadzono do uŝytku

Bardziej szczegółowo

Spektrometria mas w badaniu. dr hab. Andrzej Kotarba mgr Piotr Legutko, inż.

Spektrometria mas w badaniu. dr hab. Andrzej Kotarba mgr Piotr Legutko, inż. Spektrometria mas w badaniu materiałów dr hab. Andrzej Kotarba mgr Piotr Legutko, inż. Spektrometria mas Technika analityczna, której podstawowym zadaniem jest dokładny pomiar masy pojedynczej cząsteczki.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna Nr sprawy: ZP/3/2012 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na dostawę 1 kpl. spektrometru masowego w ramach realizacji zadania nr 3 projektu POIG

Bardziej szczegółowo

Bezinwazyjne badania specjacji

Bezinwazyjne badania specjacji Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Bezinwazyjne badania specjacji prof. dr hab. Ewa Bulska rok akademicki 214 / 215 Przykład I Korozja atramentowa atramenty żelazowo-galusowe w zabytkach rękopiśmiennych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Selen, Se ŚLESIN. Toksyczność. Se 78.96. Konieczność. Niedobór

Selen, Se ŚLESIN. Toksyczność. Se 78.96. Konieczność. Niedobór Opracowanie metod analitycznych przeznaczonych do charakterystyki dodatków żywnościowych i pasz przygotowanych na bazie drożdży wzbogaconych w selen 2006 dr inż. Aleksandra Polatajko 1 15.05.06 Selen,

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu Kreacja aromatów Techniki przygotowania próbek Identyfikacja składników Wybór składników Kreacja aromatu Techniki przygotowania próbek Ekstrakcja do fazy ciekłej Ekstrakcja do fazy stałej Desorpcja termiczna

Bardziej szczegółowo

Spektrometria mas MALDI-TOF/TOF

Spektrometria mas MALDI-TOF/TOF Spektrometria mas MALDI-TOF/TOF Warszawa, 16.04.2012 Kazimierz Dąbrowski Katedra Chemii i Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PW Najważniejsze odkrycia w historii spektrometrii mas Rok Odkrycie Nazwiska

Bardziej szczegółowo

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów Strona1 Sprawa Nr RP.272.79.2014 załącznik nr 6 do SWZ (pieczęć Wykonawcy) PRMTRY TNZN PRZMOTU ZMÓWN Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... zęść 1 hromatograf gazowy

Bardziej szczegółowo

OD HPLC do UPLC. Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik. Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

OD HPLC do UPLC. Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik. Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska OD HPLC do UPLC Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska 1 PREHISTORIA 1966 Chromatogram autorstwa L.R.Snyder Analiza chinolin LC-GC North America, 30(4), 328-341, 2012 2 PREHISTORIA

Bardziej szczegółowo

Rutynowa obsługa i konserwacja CRI, koszty pracy, inne zalety i akcesoria

Rutynowa obsługa i konserwacja CRI, koszty pracy, inne zalety i akcesoria Varian 810/820-MS Tematy Wprowadzenie na rynek modelu Varian 810-MS 90 lustro jonowe, 9 rzędów cyfrowego detektora, off-axis detektor Wprowadzenie na rynek modelu Varian 820-MS Teoria CRI, wydajność CRI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę dwóch wysokorozdzielczych spektrometrów mas dla IChO PAN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę dwóch wysokorozdzielczych spektrometrów mas dla IChO PAN 1. Informacje wprowadzające 1.1 Dane Zamawiającego: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk NIP: 525-000-89-33 REGON: 000325848 Dokładny adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 44/52, 01-224

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)-

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- - narzędzie dla poprawy jakości wyników analitycznych Jacek NAMIEŚNIK i Piotr KONIECZKA 1 Wprowadzenie Wyniki analityczne uzyskane w trakcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 5 Oznaczanie BTEX oraz n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, a także lipidów, fosfolipidów itp.. silanizowanyżel krzemionkowy

masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, a także lipidów, fosfolipidów itp.. silanizowanyżel krzemionkowy CHROMATOGRAFIA WYKLUCZANIA (dawniej ŻELOWA PC/SEC) Układy chromatograficzne typu GPC / SEC 1. W warunkach nie-wodnych - eluenty: THF, dioksan, czerochloroetylen, chlorobenzen, ksylen; fazy stacjonarne:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki SPR (pomiar rezonansu plazmonów powierzchniowych) w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych w czasie rzeczywistym

Zastosowanie techniki SPR (pomiar rezonansu plazmonów powierzchniowych) w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych w czasie rzeczywistym Zastosowanie techniki SPR (pomiar rezonansu plazmonów powierzchniowych) w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych w czasie rzeczywistym BIACORE SPR Detection Sensor Chips IFC Microfluidic Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

analiza chemiczna jakościowa ilościowa

analiza chemiczna jakościowa ilościowa analiza chemiczna jakościowa ilościowa analiza chemiczna klasyczna instrumentalna analiza elementarna, klasyczna analiza anionów i kationów, analiza wagowa, metody miareczkowe chemia = arx separatoria

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczenia substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH

Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 48, 2011 r. Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH APPLICATION OF CHROMATOGRAPHIC

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1:

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Chromatografia kolumnowa planarna

Chromatografia kolumnowa planarna Chromatografia kolumnowa planarna Znaczenie chromatografii w analizie i monitoringu środowiska lotne zanieczyszczenia organiczne (alifatyczne, aromatyczne) w powietrzu, glebie, wodzie Mikrozanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik

Bardziej szczegółowo

METODA OTRZYMYWANIA PREPARATU NATURALNEGO α- I β-karotenu Z MARCHWI

METODA OTRZYMYWANIA PREPARATU NATURALNEGO α- I β-karotenu Z MARCHWI ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 4 (59), 269 274 ARKADIUSZ SZTERK, EWA SOSIŃSKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI, PIOTR P. LEWICKI METODA OTRZYMYWANIA PREPARATU NATURALNEGO α- I β-karotenu Z MARCHWI

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1)

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1) Przykład sprawozdania z analizy w nawiasach (czerwonym kolorem) podano numery odnośników zawierających uwagi dotyczące kolejnych podpunktów sprawozdania Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) analiza Wynik przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 1 I. Substancje i ich przemiany 1. Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej zaliczam chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Analityka i fizykochemia. Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II

Analityka i fizykochemia. Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II Analityka i fizykochemia procesów w i materiałów Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II Katedra Chemii Analitycznej Zakład Mikrobioanalityki Zakład Chemii Fizycznej Sylwetka absolwenta Interpretacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 27 maja 2016 r. AB 1525 Nazwa i adres UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo