Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Analytical Chemistry, Vol. 80, No. 15, August 1, e6 8.0e6 7.5e6 7.0e6 6.5e6 6.0e6 5.5e6 5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Analytical Chemistry, Vol. 80, No. 15, August 1, 2008. 8.3e6 8.0e6 7.5e6 7.0e6 6.5e6 6.0e6 5.5e6 5."

Transkrypt

1 Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas HPLC-MS Magdalena Biesaga Historia spektrometrii mas 1912 J.J. Thomson otrzymuje widma mas 2, 2, C 2, C pierwszy spektrometr mas sektorowy, ogniskujący jony wg (A.J. Dempster) pierwszy komercyjny spektrometr mas 1953 opracowanie kwadrupola i pułapki jonowej (Paul & Steinwedel) 1956 pierwszy GC-MS 1958 pierwszy TF 1968 pierwszy komercyjny kwadrupol 1974 pierwszy spektrometr cyklotronowego rezonansu FTICR, pierwszy LC/MS 1975 pierwsze komercyjne GC/MS 1982 pierwsze widmo insuliny (575 Da) i pierwszy komercyjny QQQ 1987 MALDI (Karas&Hillenkamp) 1988 ESI MS dla białek >2 Da (Fenn) 2 MS makromolekuł >1 6 Da 25 - cyklotronowy ortbitrap(makorov) Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Analytical Chemistry, Vol. 8, o. 15, August 1, 28 Historia spektrometrii mas agrody obla Po co potrzebna jest spektrometria mas Rok Rozdzielczość Thomson Dempster Aston Aston Marshall Identyfikacja nieznanych związków Potwierdzenie obecności znanych związków (wykluczenie pomyłki z powodu koelucji) Informacje dotyczące związku, których nie dostarcza żaden inny detektor np. masa molekularna, skład atomowy, Selektywny i specyficzny detektor, która pozwala identyfikować i oznaczać ilościowo związki, które są nierozdzielone (skrócenie czasu analizy) Czuły detektor obniżenie LD graniczenia: drogi detektor również przy eksploatacji, wrażliwy na zanieczyszczenia (jednorazowe fiolki, septy, itp.), wymaga doświadczonego operatora Analytical Chemistry, Vol. 8, o. 15, August 1, 28 Zastosowanie LC/MS Profil izotopowy masa monoizotopowa Masa molekularna = średnia masa np. C8H632 M śr = 221,4 g/mol Masa monoizotopowa spektrometr mas pokazuje tylko masy monoizotopowe C8H632 M= Q1: 13 MCA scans from Sample 43 (2-4 D Q1) of wiff (Turbo Spray), Smoothed 8.3e6 8.e6 12 C 8 H Max. 8.3e6 cps. 7.5e6 7.e6 6.5e6 6.e6 12 C 8 H e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e6 12 C 8 H e e

2 Detector A, Channel 1 from Sample 5 (mix-55) of wiff Max TIC of MRM (13 pairs): Exp 1, from Sample 5 (mix-55) of wiff (Heated ebulizer) Max. 71 cps Q1: 3.94 min from Sample 16 (ferulic5) of DataSET1.wiff (Turbo Spray) 3.4e6 3.2e6 3.e6 2.8e6 2.6e6 2.4e6 2.2e6 2.e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e6 8.e5 6.e e e C 2 H Profil izotopowy 1 C 4 H 1 8 C 6 H e5 4.5e5 4.e5 3.5e5 3.e5 2.5e5 2.e5 1.5e5 1.e5 5.e4 Po co potrzebny jest MS? identyfikacja [MH] = [Ma] =317 [MK] = Q3: Exp 4, min from Sample 1 (red bull light) of kal.wiff (Turbo Spray), Smoothed C 9 H 8 C 1 H 8 C 12 H e5 1.e5 9.e4 8.e4 7.e4 6.e4 5.e4 4.e4 3.e4 2.e4 [M-H] - = Związek o masie Po co potrzebny jest MS? koelucja Po co potrzebny jest MS? koelucja H3C H H Detector A, Channel 1 from Sample 21 (pomidor21) of pestycydy.wiff Max. 2.5e4. 7 CH Pomidor linia niebieska Wzorce linia czerwona 45 4 AU/uV Identyfikacja 3 związków nierozdzielonych przez HPLC Czas retencji jak dla symazyny, ale widmo MS zupełnie inne!! Po co potrzebny jest MS? czułość Idea spektrometrii mas Kolumna: Luna C-18 (2) Eluent: octan amonuac Przepływ:,3 ml/min Próbka: 5 ng standard AU/uV UV 254 nm Jonizacja Fragmentacja Analiza masy Detekcja MS 2

3 MS versus MS/MS Widmo mas -Q1: 3.94 min from Sample 16 (ferulic 5) o f Da ta SET1.wiff (Turbo Spray) 3.4 e6 3.2 e6 3. e6 [M-H] e6 2.6 e6 2.4 e6 2.2 e6 2. e6 1.8 e6 1.6 e6 1.4 e6 H 3 C Kwas ferulowy CH e6 1. e6 8. e5 -C 2 6. e e5 2. e CH C 2 Widmo mas białek -cytochrom C Jak rozpoznać masę molekularną [M12H] 12 [M11H] 11 [M9H]9 [M8H] 8 -Q3: Exp 2, 7.53 min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) 9.7e5 9.e5 8.e5 7.e5 Tryb jonów ujemnych 69 Max. 9.7e5 cps e5 5.e5 4.e5 3.e5 2.e5 M n = M M 1 M = n 2 1 M 1 2 M 1 M 2 M1>M2 Masa cząsteczkowa M1 M2 Ładunek białka 153,7 136, , 1224, ,5 1113, ,3 12, ,7 942, ,2 875, ,1 816, ,8 765, ,9 72, ,8 68, ,8 645, ,1 613, ,2 584, e Q3: Exp 3, 7.81 min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) Max. 7.4e5 cps. 7.4e5 7.e5 6.e5 5.e5 4.e5 3.e5 2.e5 1.e5 Tryb jonów dodatnich Jak rozpoznać masę molekularną Schemat tandemowego układu MS/MSQ TRAP -Q3: Exp 2, min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) 3.3e6 3.e6 2.5e6 2.e6 1.e6 Tryb jonów ujemnych Max. 3.3e6 cps. 3,3x e Q3: Exp 3, 8.52 min from Sample 3 (MIx flawonoli 1) of wiff (Turbo Spray) Tryb jonów dodatnich 31.4 Max. 1.2e6 cps. 1,2x e6 1.1e e6 9.e e e e e e5 3.e5 2.e e Q3 może pracować jako kwadrupol lub liniowa pułapka jonowa

4 LC/MS Spektrometria mas rozwinęła się w narzędzie analityczne o bardzo szerokich możliwościach Sposóbwprowadzania próbki stanowi poważne wyzwanie w technice LC-MS Mechanizmy jonizacji zależą od rodzaju źródła jonów oraz warunków jonizacji a warunki jonizacji wpływają: Parametry pracy komory jonizacyjnej (potencjały elektryczne, temperatura, przepływ gazu) Parametry chromatograficzne (skład i pheluentu, przepływ, rodzaj dodatków) LC/MS w 7 krokach Krok 1: Rozpuszczalniki rozpuścić próbkę w odpowiednim rozpuszczalniku Krok2:Jak dostarczyć próbkę do źródła jonów? różne sposoby: tryb bezpośredni, FIA, HPLC Krok 3: Jonizacja Krok 4: Transport jonów do próżni jony przechodzą przezinterfejspomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a próżnią Krok5:Analiza mas Jony są analizowane zgodnie do wartości ( Q1; Q3 ), lub: jako fragmenty w komorze kolizyjnej ( Q2 ) Krok 6: Detekcja Jony wykrywane są przy zastosowaniu powielacza jonów Krok 7: Analiza danych Krok 1: Rozpuszczalniki zalecane (ESI/APCI): Wpływ składu eluentu na jonizację zawartość AC Mieszanina woda/ metanol lub woda/ac Dodatek lotnego buforu: ctan amonu lub mrówczan amonu (2-2 mm) W trybie jonów dodatnich: Dodatek kwasu mrówkowego lub octowego (.1-1%) ułatwia powstawanie jonów protonowanych dodatnich [MH] W trybie jonów ujemnych: Dodatek amoniaku (.1-1%) ułatwia oderwanie protonu -powstawanie jonów ujemnych [M-H] - R. Kostiainen, T.J. Kauppila / J. Chromatogr. A 1216 (29) Wpływ składu eluentu na jonizację dodatek octanu amonu In te ns ity, c ps -Q1: 2 MCA scans from Sample 2 (Myricetin Dp-2 -q1) of wiff (Turbo Spray) e5 [M-H] - = e5 1.7e5 1.6e5 1.5e5 1.4e5 1.3e5 1.2e5 1.1e5 1.e5 9.e4 8.e4 7.e4 6.e4 5.e4 4.e4 3.e4 bez octanu amonu Max. 1.9e5 cps. -Q1: 2 MCA scans from Sample 11 (Myricetin z octanem amonu Q1 DP-2) of wiff (Turbo Spray) 4.e7 3.5e7 3.e7 2.e e e7 In te n sity, cp s 9.9e7 9.5e7 9.e7 8.5e7 8.e7 7.5e7 7.e7 6.5e7 6.e7 5.5e7 5.e7 4.5e7 2.e7 1,9x ,9x1 7 H H z octanem amonu [M-H] - =317 Max. 9.9e7 cps. Krok 1: Rozpuszczalniki niezalecane Sole i nielotne bufory: ah 2 P 4, a, bufor fosforanowyetc. Kwasy nieorganiczne: Kwas solny, kwas siarkowyetc. Inne związki powszechnie stosowane w HPLC Kwas trifluorooctowy (TFA) -wysokie tło w trybie jonów ujemnych pochodzące od jonu 113 Trietyloamina(nielotna! i łatwo zanieczyszcza aparaturę, przylepia się do powierzchni)-wysokie tło w trybie jonów dodatnich pochodzące od e e e

5 Krok 2: Jak doprowadzić próbkę do źródła jonów Krok 3: trzymywanie jonów sposoby jonizacji Tryb ciągły: Ciągły przepływ z wykorzystaniem dodatkowej pompy Przepływ 5-1 µl/min ptymalizacja parametrów dla analitu Analiza przepływowa ( FIA ): Próbka jest wstrzykiwana do eluentu tłoczonego przez pompy HPLC ptymalizacja parametrów źródła LCMS: Składniki próbki rozdzielane są na kolumnie i wyciek wchodzi bezpośrednio do źródła jonów Rozdzielenie składników na kolumnie ułatwia identyfikację analitów przez selektywny detektor MS Elektrorozpylanie(ESI) Jonizacja poprzez zastosowanie wysokiego napięcia Jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) Jonizacja pod wpływem wyładowań koronowych Fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym (APPI) Jonizacja pod wpływem promieniowania UV Jonizacja przez desorpcję laserową z udziałem matrycy (MALDI) Źródło jonów, stożek (skimmer) i Q Mechanizmy jonizacji Kapilara Turbogas Ścieki ESI elektrorozpylanie APCI jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym APPI fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym Sposoby jonizacji Elektrorozpylanie (ESI) APPI ESI APCI Możliwe do uzyskania jony pseudomolekularne Tryb jonów dodatnich: Protonowane jony pseudomolekularne [MH] Addukty z Jonami metali alkalicznych[ma], [MK] Jonem amonowym[mh 4 ] Tryb jonów ujemnych: Deprotonowane jony pseudomolekularne [M-H] - Addukty [MHC] -, [MCH 3 C] - 5

6 Elektrorozpylanie (ESI) ajbardziej łagodny sposób jonizacji dla związków polarnych i jonowych LC ebulizer Gas Atmospheric pressure Vacuum High Voltage TurboV heaters Curtain Gas Jonizacja chemiczna pod cisnieniematmosferycznym (APCI) Jonizacja z wykorzystaniem wyładowań koronowych Trójstopniowy proces jonizacji: 1. Jonizacja cząsteczek gazu: 2, 2 Evaporation (TurboV heaters) Mass Analyzer 2. Zjonizowany gaz jonizuje cząsteczki rozpuszczalnika: H 3, CH 3 2 Exhaust Formation of charged droplets Coulomb- Explosion rifice Curtain Gas 3. CH 3 2 i/lubr H 3 przekazują proton docząsteczek analitu: [MH] Jonizacja chemiczna pod cisnieniematmosferycznym (APCI) Jonizacja przez desorpcję laserową z udziałem matrycy (MALDI) LC ebulizer Gas Atmospheric pressure Vacuum łagodny sposób jonizacji, Solvent Analyte powstają tylko jony jednokrotnie naładowane, 5 C Curtain Gas brak fragmentacji w źródle Corona Discharge eedle X X Ionization of solvent molecules Mass Analyzer M Exhaust Reaction with analyte molecules; Formation of clusters Curtain Gas Declustering Metoda dla związków średnio i mało polarnych Metoda dla związków nielotnych, głównie o dużych masach (białka, peptydy, oligosacharydy, oligonukleotydy) o masach do 1 kda Jak dobrać sposób jonizacji: ESI? Jak dobrać sposób jonizacji: APCI? AU/uV Detector A, Channel 1 from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff Max. 1.e6. 1.e6 8.e5 6.e5 4.e5 2.e TIC of -Q1: Exp 1, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Turbo Spray) Max. 1.1e8 cps. 1.e8 8.e7 6.e7 4.e7 2.e TIC of Q1: Exp 2, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Turbo Spray) Max. 4.6e8 cps. 4.6e8 4.e8 3.e8 2.e8 1.e8 UV 1 -ESI-MS ESI-MS??? ??? 4 2 3?? AU/uV Detector A, Channel 1 from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff Max. 1.e6. 1.e6 8.e5 6.e5 4.e5 2.e TIC of -Q1: Exp 1, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Heated ebulizer) Max. 7.6e7 cps. 7.6e7 6.e7 4.e7 2.e TIC of Q1: Exp 2, from Sample 2 (RDPP2-6h) of wiff (Heated ebulizer) Max. 1.3e8 cps. 1.3e8 1.e8 5.e7 UV 1 -APCI-MS APCI-MS

7 Krok 4: Transport jonów do próżni - bez próżni nie ma spektrometrii mas! Krok 5: Analizatory mas Trzy stopnie próżni: Area R-Skimmer (ca. 1 to2 torr) Area Q (some Millitorr) Area Q1/Q2/Q3/CEM (ca..9 x 1-5 torr) Spektrometry sektorowe: magnetyczne, elektryczne Spektrometry kwadrupolowe, oktapolowe itd Pułapki jonowe (QIT oraz LIT) Spektrometry czasu przelotu (TF) Spektrometry rezonansu cyklotronowego (ICR) Krok 5: Analizatory mas Jony wyprodukowane w źródle jonów są analizowane przez analizator mas Kwadrupol może: Transportować jony (RF) Skanować jony (sortować pod względem wartości ) Wybierać jony (np. tylko jedną określoną wartość ) Pułapka jonowa może: Zatrzymać jony(zebrać) i skanować jony (MS) Zatrzymać, wyizolować, wzbudzić, fragmentować, skanować jony(ms/ms) Zasada działania analizatora kwadrupolowego Cztery idealnie równoległe pręty: do których przyłożone jest napięcie prądu stałego (DC) oraz nakłada się potencjał zmieniający się z częstością radiową (RF) Zmiana polaryzacji powoduje, że jony poruszają się pomiędzy prętami kwadrupola. Różnica potencjałów przyspiesza cyrkulujące jony wzdłuż kwadrupola detektor trajektoria stabilna trajektoria niestabilna źródło Prąd stały i przemienny Tandemowy analizator mas Q TRAP System Zasada działania liniowej pułapki jonowej Zatrzymanie jonów Jonywchodzą do pułapki i są utrzymane przez zmieniające się pole (RF); jony nie mogą opuścić pułapkibo są przyłożone odpowiednie potencjały na wlocie/wylocie Skanowanie owe jony nie mogą wejść do pułapki ze względu na barierę potencjału Jony opuszczają pułapkę zgodnie ze zmieniającą się częstotliwością Fragmentacja Można wybrać tylko jeden jon, który wejdzie do pułapki, zostanie poddany fragmentacji i określone zostaną produkty (MS n ) 7

8 Schemat liniowej pułapki jonowej Analizator czasu przelotu - TF Radial Trapping simultaneously Ramp EXB E k = qv= mv 2 /2 Axial Trapping Axial Trapping (EXB) v = (2qV/m) 1/2 t = L/v = L (m/2qv) 1/2 AF3 Ramped Radial Trapping Przykładowe czasy przelotu: 2 μsec μsec μsec Krok 5: Analiza jonów i fragmentacja Krok 6: Detekcja aładowany jon może rozpaść się na naładowany fragment i fragment obojętny: AB A andb AB - A - andb Może zachodzić dalsza fragmentacja Fragmentacja może zachodzić: W wyniku zderzeń jonów z gazem kurtynowym (osłonowym) w źródle jonów W komorze kolizyjnej (= Q2) zderzenia z gazem kolizyjnym W pułapce jonowej(= Q3 ) Ion Path CEM CEM Horn Voltage (-) CEM Bias Voltage () DF (Deflector) CEM (Continuous Electron Multiplier) Ion generates electron cascade in the horn DF 1 Mž 1 pf 1 kv Signal utput Signal Handling Board System Controller (in System Electronics Box) Droga jonów: kwadrupole i potencjały Typy skanowań za pomocą pojedynczego analizatora Single MS DP SK EP IQ1 Quad 1 (IE1) CEP CXP Quad 3 (IE3) EXB CEM ST LIAC (CE) DF Interface Lens DP = Declustering Potential (orifice plate) SK = Skimmer EP = Entrance Potential (Q lens) IQ1= Interquad Lens 1 Detector CEM = Continuous Electron Multiplier DF = Deflector Lens of the Quadrupole rail ST = Stubbies Quad 1 = First mass filter (IE1) CEP = Cell Entrance Potential LIAC = Collision cell (CE), Quad 2 CXP = Cell Exit Potential Quad 3 = Second mass filter (IE3) EXB = Exit Barrier 8

9 XIC of -Q1 MI (1 ion): amu from Sample 1 (TuneSampleame) of 2,4-D_DP_eg.wiff (Turbo Spray) 1.25e6 1.2e6 1.15e6 1.1e6 1.e6 9.5e5 9.e5 8.5e5 8.e5 7.5e5 7.e5 6.5e5 6.e5 5.5e5 5.e5 4.5e5 4.e5 3.5e5 3.e5 2.5e5 2.e5 1.5e5 1.e5 5.e4 Max. 1.3e6 cps DP, Volts Q1: 5 MCA scans from Sample 1 (2,4 D DP optimum) of wiff (Turbo Spray) 7.e6 7.2e6 6.5e6 6.e6 5.5e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e6 1.e6 5.e Max. 7.2e6 cps Q1: 5 MCA scans from Sample 2 (2,4 D DP 8) of wiff (Turbo Spray) 9.9e6 9.5e6 9.e6 8.5e6 8.e6 7.5e6 7.e6 6.5e6 6.e6 5.5e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e Max. 9.9e6 cps e e EMS: 4 MCA scans from Sample 5 (2,4 D DP optimum EMS) of wiff (Turbo Spray) 5.2e6 5.3e6 5.e6 4.8e6 4.6e6 4.4e6 4.2e6 4.e6 3.8e6 3.6e6 3.4e6 3.2e6 3.e6 2.8e6 2.6e6 2.4e6 2.2e6 2.e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e Max. 5.3e6 cps. 8.e e e e Q3: 5 MCA scans from Sample 4 (2,4 D DP optimum Q3) of wiff (Turbo Spray) 5.2e6 5.3e6 5.e6 4.8e6 4.6e6 4.4e6 4.2e6 4.e6 3.8e6 3.6e6 3.4e6 3.2e6 3.e6 2.8e6 2.6e6 2.4e6 2.2e6 2.e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e Q3: 5 MCA scans from Sample 4 (2,4 D DP optimum Q3) of wiff (Turbo Spray) 2.3e6 2.2e6 2.1e6 2.e6 1.9e6 1.8e6 1.7e6 1.6e6 1.4e6 1.3e6 1.2e6 1.1e6 1.e6 9.e5 8.e5 7.e5 6.e5 5.e5 4.e5 3.e Max. 2.3e6 cps. 2.e e Max. 2.3e6 cps. 8.e e e e Wpływ DP na widmo MS Rozdzielczość w MS Intensity, cps [M-H] - =219 Fragmentacja w źródle jonów In ten sity, cps Inten sity, cps DP=5 V DP=8 =125 [M-H] - =219 =161 [M-H] - =219 R s = masa szerokosc piku 5% m m Lowresolution Rs=5 co oznacza, że analizator rozrózniajony o 5 i 5,1 lub 5 i 51 (kwadrupol, pułapka jonowa) High resolution Rs=15, co oznacza, że można rozróżnić jony o 5 i 53 lub 5 i 533 (TF, orbitrap, ICRs) = Rozdzielczość - porównanie Pułapka jonowa versus kwadrupol I nt en sity, cp s IT =161 [M-H]-=219 I nt en sity, cp s Q [M-H]-=219 =161 I nt en sity, cp s =161 [M-H]-=219 Pojedyncze analizatory - porównanie Monitorowanie wybranego jonu (SIM) Kwadrupol: skanuje jony, wybiera jony, Rs 5-1 (masa nominalna) Pułapka: skanuje jony, wybiera jony, zatrzymuje jony, fragmentuje jony (MS/MS) Rs 1-2 (masa nominalna) TF: skanuje jony, określa dokładną masę Rs 5-3 (masa dokładna) rbitrap(ms-ftir) skanuje, wybiera jony, zatrzymuje jony, fragmentuje jony (MS/MS) Rs 5-3 (masa dokładna) XIC of -Q3: Exp 2, to amu from Sample 15 (mix odnosnik new ph2 4 Me) of wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 3.2e5 cps e5 2.5e5 2.e5 1.5e5 1.e5 5.e XIC of -Q3: Exp 2, to amu from Sample 15 (mix odnosnik new ph2 4 Me) of wiff (Turbo Spray), Smoothed Max. 1.9e6 cps e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.e6 8.e5 6.e5 Kwas syringinowy Kwas kawowy 4.e5 2.e

10 -MS2 (219.) CE (-3): 21 MCA scans from Sample 1 (2,4 D MS2 CE 3) of wiff (Turbo Spray) 6.5e6 6.e6 5.5e6 5.e6 4.5e6 4.e6 3.5e6 3.e6 2.5e6 2.e6 1.e6 5.e Max. 6.6e6 cps MS2 (219.) CE (-5): 21 MCA scans from Sample 11 (2,4 D MS2 CE 5) of wiff (Turbo Spray) 4. 9e6 4. 8e6 4. 6e6 4. 4e6 4. 2e6 4. e6 3. 8e6 3. 6e6 3. 4e6 3. 2e6 3. e6 2. 8e6 2. 6e6 2. 4e6 2. 2e6 2. e6 1. 8e6 1. 6e6 1. 4e6 1. 2e6 1. e6 8. e5 6. e5 4. e5 2. e Max. 4.9e6 cps XIC of -MRM (57 pairs): Exp 1, 179./135. amu from Sample 14 (USe 3 min jablko mix) of wiff (Turbo Spray) Max cps Fragmentacja MS2 Fragmentacja jonów MS2 Intens ity, cps I nten sit y, c ps CE=3 ev CE=5 ev [M-H] - =219 [M-H] - = x x x1 5 1.x1 5 8.x1 4 6.x1 4 4.x1 4 2.x / / /89 219/ energia kolizyjna, ev Intensywność sygnału, cps 6.x1 5 H H C 2H 2 2 C 6H Da Da H C 6H x1 5 C C 6H Da C Da C H H C 5H H Da x Monitorowanie wybranych reakcji (MRM) (Multiple Reaction Monitoring) MRM herbicydów w ekstrakcie jabłka z dodatkiem wzorca H3C H Q1: SIM Q2: Fragmentacja Q3: SIM Intens ity, c ps Kwas kawowy H 179/135 utrata C 2 XIC of MRM (13 pairs): Exp 1, 22./132. amu from Sample 47 (jablko faszerowane pestycy 247) of wiff (Heated ebulizer) XIC of MRM (12 pairs) Max. 19 cps. H CH3 9 Redukcja szumu, dwukrotne filtrowanie mas wzrost S/ Analiza ilościowa poprzez definicję par MRM-( Q1/Q3 ) kreślanie jonu pseudomolekularnego jonu o 89 Tryb utrata obojętnej cząsteczki (L) Q1: Skan Q2: Fragmentacja Q3: SIM (filtrowanie jonów o określonym ) -Prec (89.): 1 MCA scans from Sample 29 (2 4 D Prec of 89 CE 3) of wiff (Turbo Spray) 2.e4 1.9e4 wskazuje jony z Q1, które 1.8e4dają określony fragment Jon o 89 powstaje z jonów o 125; 161; 218 In te n sity, cp s 1.7e4 1.6e4 1.5e4 1.4e4 1.3e4 1.2e4 1.1e4 1.e Max. 2.e4 cps Q1: Skan Q2: Fragmentacja -L (36.): 13 MCA scans from Sample 38 (2 4_D L 36 CE 1) of wiff (Turbo Spray) 1.e5 Q3: Skan równoległydo Q1 9.5e4 9.e4 Wskazuje jony, które utraciły cząsteczkę 8.5e4 obojętną w Q2 8.e4 7.5e4 7.e4 6.5e4 6.e4 5.5e4 5.e4 4.5e4 2,4-D utrata H(36): Jony 161 i 125 tracą H Max. 1.e5 cps e4 3.5e4 3.e e4 2.e4 1.5e4 1.e

11 -MS3 (219.),(161.): 16 MCA scans from Sample 21 (2 4-D MS3 DP optimum Ce 18 AF2 4) of wiff (Turbo Spray) 3.6e4 3.4e4 3.2e4 3.e4 2.8e4 2.6e4 2.4e4 2.2e4 2.e4 1.8e4 1.6e4 1.4e4 1.2e4 1.e Max. 3.6e4 cps MS3 (219.),(161.): 1 MCA scans from Sample 22 (2 4-D MS3 DP optimum Ce 18 AF2 6) of wiff (Turbo Spray) 2.5e4 2.4e4 2.3e4 2.2e4 2.1e4 2.e4 1.9e4 1.8e4 1.7e4 1.6e4 1.5e4 1.4e4 1.3e4 1.2e4 1.1e4 1.e Max. 2.5e4 cps MS3 (161.),(125.): 31 MCA scans from Sample 14 (MS4 2-4-D AF2 2) of wiff (Turbo Spray) MS3 (161.),(125.): 8 MCA scans from Sample 25 (2 4 D MS4 CE AF2 4) of wiff (Turbo Spray) Max. 4 cps Max cps MS3 QTrap MS4 QTrap Jon 1= 219 (Q1) Jon (Q2) Fragmentacja 161 w IT In ten si ty, c ps Intens ity, c ps AF2=4 ev AF2=6 ev Jon 1= 219 Jon 2=161 (źródło jonów DP-8) Fragmentacja 161 w komorze kolizyjnej Fragmentacja 125 w pułapce (IT) (Q1)-161(Q2)-IT (fragmentacja 125) Intens ity, c ps Intens ity, c ps AF2= 2eV AF2=3 ev LC- MS/MS Zastosowanie LC/MS analiza propolisu TIC: from Sample 2 (mix) of wiff (Turbo Spray) Max. 1.2e7 cps. Detector A, Channel 2 from Sample 2 (mix) of wiff Max. 3.2e4. 1.e TIC of -Q3: Exp 1, from Sample 2 (mix) of wiff (... Max. 1.e7 cps. 1.e TIC of -MS2 (233.) CE (-2): Exp 2, from Sample 2 (mi... Max. 1.7e6 cps. 1.7e6 1.e6 XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 232.9/125.1 amu from Sa... Max. 1.7e4 cps. 1.7e4 1.e4 XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 219./161. amu from Sa... Max. 1.3e5 cps. 1.e5 MRM 233/125 MRM 219/ AU/uV 3.2e Q3: Exp 1, min from Sample 2 (mix) of Max. 6.4e5 cps. 5.e MS2 (233.) CE (-2): Exp 2, min from Sample... Max. 5.3e5 cps. 4.e5 2.e XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 219./125. amu from Sa... Max. 1.6e4 cps. 1.6e4 1.e4 XIC of -MRM (4 pairs): Exp 3, 232.9/161.1 amu from Sa... Max. 1.8e5 cps. 1.8e5 1.e5 -Q3 MS2 of 233 MRM 219/125 MRM 233/ ieznane związki o tych samych parach MRM!!! Zastosowanie LC/MS -ieznane związki o tych samych parach MRM Podziękowania MRM (285/151) Prec (151) ER (3) EPI (3) H H3C W wykładzie zostały wykorzystane materiały: z seminariów firm Agilent, Waters, Brucker, AppliedBiosystem z książek R.A.W.Johnstone, M.E. Rose Spektrometriamas E, de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant Spektrometria mas, Ch. Dass Fundamentals of contemporaty mass spectrometry Wyniki własne otrzymane w Laboratorium badań Strukturalnych Wydziału Chemii UW 11

Spektrometria mas (1)

Spektrometria mas (1) pracował: Wojciech Augustyniak Spektrometria mas (1) Spektrometr masowy ma źródło jonów, które jonizuje próbkę Jony wędrują w polu elektromagnetycznym do detektora Metody jonizacji: - elektronowa (EI)

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

FIZYKOCHEMICZNE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS

FIZYKOCHEMICZNE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS FIZYKOCHEMICZNE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa SPEKTROMETRIA MAS PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD II ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD II ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS ZASTSWANIA SPEKTRMETRII MAS W CHEMII RGANICZNEJ I BICHEMII WYKŁAD II ZASTSWANIA SPEKTRMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii rganicznej PAN Warszawa PYTANIA, NA KTÓRE MŻE DPWIEDZIEĆ

Bardziej szczegółowo

Co to jest spektrometria mas?

Co to jest spektrometria mas? Co to jest spektrometria mas? Jest to nowoczesna technika analityczna pozwalająca na dokładne wyznaczenie masy analizowanej substancji Dokładność pomiaru może się wahać od jednego miejsca dziesiętnego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białek za pomocą spektrometrii mas.

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białek za pomocą spektrometrii mas. Ćwiczenie 4. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białek za pomocą spektrometrii mas. Spektrometria mas jest narzędziem analitycznym stosowanym między innymi do pomiaru masy cząsteczkowej analitu. Dla dużych

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Czerwicka Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydział Chemii UG

dr Małgorzata Czerwicka Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydział Chemii UG dr Małgorzata Czerwicka Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydział Chemii UG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Podstawowe kierunki rozwoju spektrometrii

Bardziej szczegółowo

SCIEX 3200 QTRAP LC/MS/MS SYSTEM. Wydajność zaawansowanej liniowej pułapki jonowej oraz wyjątkowa czułość w niskiej cenie

SCIEX 3200 QTRAP LC/MS/MS SYSTEM. Wydajność zaawansowanej liniowej pułapki jonowej oraz wyjątkowa czułość w niskiej cenie SCIEX 3200 QTRAP LC/MS/MS SYSTEM Wydajność zaawansowanej liniowej pułapki jonowej oraz wyjątkowa czułość w niskiej cenie SCIEX 3200 QTRAP LC/MS/MS SYSTEM System 3200 Q TRAP LC/MS/MS firmy SCIEX oferuje

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYCH TOKSYN PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETREM MASOWYM (HPLC-MS)

OKREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYCH TOKSYN PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETREM MASOWYM (HPLC-MS) KREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYC TKSYN PRZY ZASTSWANIU TECNIKI CRMATGRAFII CIECZWEJ SPRZĘŻNEJ ZE SPEKTRMETREM MASWYM (PLC-MS) Dr inż.agata Kot-Wasik Dr anna Mazur-Marzec Katedra Chemii Analitycznej, Wydział

Bardziej szczegółowo

Metody desorpcyjne: DESIi DART. Analizator masy typu Orbitrap. Spektrometry typu TOF-TOF. Witold Danikiewicz. Copyright 2012

Metody desorpcyjne: DESIi DART. Analizator masy typu Orbitrap. Spektrometry typu TOF-TOF. Witold Danikiewicz. Copyright 2012 SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Podstawowe kierunki rozwoju spektrometrii

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS

SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Podstawowe kierunki rozwoju spektrometrii

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa HO 11/9/2015 ZAAWANSOWANE ETODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2015 styczeń 2016 SPEKTROETRIA AS

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

Techniki łączone w analityce chemicznej

Techniki łączone w analityce chemicznej Techniki łączone w analityce chemicznej dr inż. Andrzej Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk, 2004 Program Ograniczenia klasycznej analizy dwuwymiarowej i sposoby

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH. Copyright 2005 Witold Danikiewicz

PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH. Copyright 2005 Witold Danikiewicz PODSTAWY INTERPRETACJI WIDM MASOWYCH 1. Ustalanie masy cząsteczkowej Metody: widmo EI 7 ev i np. 12 ev; łagodne metody jonizacji (FAB, LSIMS, CI, ESI, APCI, MALDI, FI) w celu otrzymania jonu molekularnego.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

WIDMA W POLU MAGNETYCZNYM

WIDMA W POLU MAGNETYCZNYM WIDMA W POLU MAGNETYCZNYM S P E K T R OS K OP IA NMR Skąd się bierze magnetyzm materii? Każda cząstka elementarna, która posiada: 1. Ładunek elektryczny 2. Moment pędu POSIADA MOMENT MAGNETYCZNY Jednostka

Bardziej szczegółowo

Występowanie, toksyczność i problemy analityczne oznaczani chlorowanych parafin w środowisku Jacek Czerwiński

Występowanie, toksyczność i problemy analityczne oznaczani chlorowanych parafin w środowisku Jacek Czerwiński Występowanie, toksyczność i problemy analityczne oznaczani chlorowanych parafin w środowisku Jacek Czerwiński Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska j.czerwnski@wis.pol.lublin.pl Laboratorium

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Poł czenie techniki LC ze spektrometri mas

Poł czenie techniki LC ze spektrometri mas ń Poł czenie techniki LC ze spektrometri mas dr in. Andrzej Wasik dr in. Agata Kot-Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechniki Gda skiej ć Analiza dwuwymiarowa W typowym przypadku

Bardziej szczegółowo

Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas. Techniki pomiarowe

Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas. Techniki pomiarowe Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas Techniki pomiarowe Podstawy spektrometrii mas Spektrometria mas jest narzędziem znajdującym szerokie zastosowanie w badaniach fizycznych i chemicznych. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

SCIEX QTRAP 5500 SYSTEM. Najbardziej czuły i selektywny QTRAP obecnie

SCIEX QTRAP 5500 SYSTEM. Najbardziej czuły i selektywny QTRAP obecnie SCIEX QTRAP 5500 SYSTEM Najbardziej czuły i selektywny QTRAP obecnie SCIEX QTRAP 5500 SYSTEM W wyniku połączenia najczulszego na świecie potrójnego kwadrupola z innowacyjną technologią pułapki jonowej

Bardziej szczegółowo

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej 1. Jak wpłynie 50% dodatek MeOH do wody na retencję kwasu propionowego w układzie faz odwróconych? 2. Jaka jest kolejność retencji kwasów mrówkowego, octowego

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ANALITYCZNEJ

SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ANALITYCZNEJ SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII AALITYCZEJ Egzamin Porównanie analizatorów Rozdzielczość Interferencje spektralne (przykłady reakcji) Anna Ruszczyńska PRACOWIA TEORETYCZYCH PODSTAW CHEMII AALITYCZEJ SPEKTROMETRIA

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRY MAS MODEL XEVO G2 QTOF SYNAPT G2-S MS SYNAPT G2-S HDMS PRODUCENT

SPEKTROMETRY MAS MODEL XEVO G2 QTOF SYNAPT G2-S MS SYNAPT G2-S HDMS PRODUCENT LABORATORIUM 5-6/2012 PRZEGLĄD SPEKTROMETRÓW MODEL XEVO G2 QTOF SYNAPT G2-S MS SYNAPT G2-S HDMS WYMIARY [cm] 68,5 x 152,0 x 92,5 72,0 x 150,0 x 153,0 72,0 x 150,0 x 153,0 WAGA [kg] 266 437 lub 538 z modułem

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. ROZDZIAŁ 9 POŁĄCZENIE HPLC Z NMR I MS JAKO TECHNIKA POZWALAJĄCA NA OKREŚLANIE STRUKTURY CHEMICZNEJ NIEZNANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, OBECNYCH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Karsten Levsen 1), Alfred Preiss

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna Modyfikacja nr 1 Nr sprawy: ZP/3/2012 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na dostawę 1 kpl. spektrometru masowego w ramach realizacji zadania nr

Bardziej szczegółowo

HPLC? HPLC cz.1. Analiza chromatograficzna. Klasyfikacja metod chromatograficznych

HPLC? HPLC cz.1. Analiza chromatograficzna. Klasyfikacja metod chromatograficznych HPLC cz.1 ver. 1.0 Literatura: 1. Witkiewicz Z. Podstawy chromatografii 2. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej 3. Snyder L.R., Kirkland J.J., Glajch J.L. Practical HPLC Method Development

Bardziej szczegółowo

Spektrometria mas w badaniu. dr hab. Andrzej Kotarba mgr Piotr Legutko, inż.

Spektrometria mas w badaniu. dr hab. Andrzej Kotarba mgr Piotr Legutko, inż. Spektrometria mas w badaniu materiałów dr hab. Andrzej Kotarba mgr Piotr Legutko, inż. Spektrometria mas Technika analityczna, której podstawowym zadaniem jest dokładny pomiar masy pojedynczej cząsteczki.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Elżbieta U. Stolarczyk 1, Andrzej Kutner 2 1 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej 2 Instytut Farmaceutyczny,

Bardziej szczegółowo

HPLC_UPLC_PLC. Aparatura / problemy z aparaturą / sposoby ich eliminacji, minimalizacji (bez detekcji) 2/9/2014

HPLC_UPLC_PLC. Aparatura / problemy z aparaturą / sposoby ich eliminacji, minimalizacji (bez detekcji) 2/9/2014 HPLC_UPLC_PLC Aparatura / problemy z aparaturą / sposoby ich eliminacji, minimalizacji (bez detekcji) M. Kaminski Wiedzieć jaka jest przyczyna problemu, to najczęściej - potrafić samemu sobie poradzić

Bardziej szczegółowo

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Techniki immunochemiczne opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Oznaczanie immunochemiczne RIA - ( ang. Radio Immuno Assay) techniki radioimmunologiczne EIA -

Bardziej szczegółowo

Bezinwazyjne badania specjacji

Bezinwazyjne badania specjacji Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Bezinwazyjne badania specjacji prof. dr hab. Ewa Bulska rok akademicki 214 / 215 Przykład I Korozja atramentowa atramenty żelazowo-galusowe w zabytkach rękopiśmiennych

Bardziej szczegółowo

l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla

l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla l.dz. 239/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 17.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Selen, Se ŚLESIN. Toksyczność. Se 78.96. Konieczność. Niedobór

Selen, Se ŚLESIN. Toksyczność. Se 78.96. Konieczność. Niedobór Opracowanie metod analitycznych przeznaczonych do charakterystyki dodatków żywnościowych i pasz przygotowanych na bazie drożdży wzbogaconych w selen 2006 dr inż. Aleksandra Polatajko 1 15.05.06 Selen,

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Slajd 1 Spektrometria mas i sektroskopia w podczerwieni Slajd 2 Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Masa cząsteczkowa Wzór związku Niektóre informacje dotyczące wzoru strukturalnego związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna Nr sprawy: ZP/3/2012 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na dostawę 1 kpl. spektrometru masowego w ramach realizacji zadania nr 3 projektu POIG

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów Strona1 Sprawa Nr RP.272.79.2014 załącznik nr 6 do SWZ (pieczęć Wykonawcy) PRMTRY TNZN PRZMOTU ZMÓWN Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... zęść 1 hromatograf gazowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczenia substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

UDOSKONALONY SPEKTROMETR MASOWY

UDOSKONALONY SPEKTROMETR MASOWY E 2 M UDOSKONALONY SPEKTROMETR MASOWY OPIS PRZYRZĄDU 1/7 Opis E 2 M jest mobilnym, kompaktowym i odpornym systemem GC/MS do szybkiego i niezawodnego identyfikowania i określania stężenia substancji organicznych

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1:

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH

Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 48, 2011 r. Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH APPLICATION OF CHROMATOGRAPHIC

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie śladowych ilości materiałów wybuchowych za pomocą spektometrii jonów 1

Wykrywanie śladowych ilości materiałów wybuchowych za pomocą spektometrii jonów 1 Brunon Hołyst Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Uniwersytet Łódzki Wykrywanie śladowych ilości materiałów wybuchowych za pomocą spektometrii jonów 1 Uwagi wstępne W ostatnich latach materiały wybuchowe

Bardziej szczegółowo

Rafał Frański, Grzegorz Schroeder

Rafał Frański, Grzegorz Schroeder Rafał Frański, Grzegorz Schroeder Zastosowanie spektrometrii mas w chemii supramolekularnej SERIA: Chemia Supramolekularna Poznań 2003 Recenzent : Prof. dr hab. Władysław Boczoń Prof. dr hab. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Q0 High Pressure Cell. Curtain Gas TM Interface

Q0 High Pressure Cell. Curtain Gas TM Interface Wyższy stopień potwierdzania obecności związku w badaniach przesiewowych i analizie ilościowej pestycydów w próbkach owoców i warzyw dzięki systemom QTRAP LC/MS/MS Możliwości systemów QTRAP LC/MS/MS w

Bardziej szczegółowo

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1)

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1) Przykład sprawozdania z analizy w nawiasach (czerwonym kolorem) podano numery odnośników zawierających uwagi dotyczące kolejnych podpunktów sprawozdania Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) analiza Wynik przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRIA MAS GOLUS KATARZYNA FIZYKA TECHNICZNA SEM.VIII

SPEKTROMETRIA MAS GOLUS KATARZYNA FIZYKA TECHNICZNA SEM.VIII SPEKTROMETRIA MAS GOLUS KATARZYNA FIZYKA TECHNICZNA SEM.VIII TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS. I. ZASADA OGNISKOWANIA WIĄZEK JONOWYCH JEDNORODNYM POLEM MAGNETYCZNYM I RADIALNYM POLEM ELEKTRYCZNYM. Spektrometria

Bardziej szczegółowo

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia podstawa metod analizy laboratoryjnej GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia gr. chromatos = barwa grapho = pisze Michaił Siemionowicz Cwiet 2 Chromatografia jest metodą

Bardziej szczegółowo

Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner

Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner Wiązki Radioaktywne wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności Jan Kurcewicz CERN, PH-SME 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner Wstęp Nuklidy nietrwałe Przykład: reakcja fuzji Fuzja (synteza,

Bardziej szczegółowo

Chromatografia kolumnowa planarna

Chromatografia kolumnowa planarna Chromatografia kolumnowa planarna Znaczenie chromatografii w analizie i monitoringu środowiska lotne zanieczyszczenia organiczne (alifatyczne, aromatyczne) w powietrzu, glebie, wodzie Mikrozanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Procesowy Spektrometr Masowy

Procesowy Spektrometr Masowy Procesowy Spektrometr Masowy Thermo Scientific Prima PRO Strona 1 z 6 Z przyjemnością przedstawiamy Państwu analizator PRIMA PRO procesowy spektrometr masowy Spektrometr Prima produkcji Thermo Scientific

Bardziej szczegółowo

Inżektory i detektory w chromatografii gazowej

Inżektory i detektory w chromatografii gazowej SCHEMAT BUDOWY CHROMATOGRAFU GAZOWEGO Inżektory i detektory w chromatografii gazowej Regulator przepływu gazu Oczyszczalnik gazu nośnego Komora nastrzykowa Detektor Wzmacniacz sygnału detektora Kolumna

Bardziej szczegółowo

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka Wiązka elektronów: produkcja i transport Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Ruch cząstki w polu elektrycznym 2 Pole elektryczne powoduje zmianę energii kinetycznej mv 2 mv02 = q U 2 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja)

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja) Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja) Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Rodzaje błędów w analizie chemicznej, walidacja procedur

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ŁĄCZONE W ANALIZIE SPECJACYJNEJ PROBLEMY I WYZWANIA

TECHNIKI ŁĄCZONE W ANALIZIE SPECJACYJNEJ PROBLEMY I WYZWANIA TECHNIKI ŁĄCZONE W ANALIZIE SPECJACYJNEJ PROBLEMY I WYZWANIA R. MICHALSKI, M.JABŁOŃSKA-CZAPLA, S. SZOPA, A. ŁYKO, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS DO OZNACZANIA SŁODZIKÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS DO OZNACZANIA SŁODZIKÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS DO OZNACZANIA SŁODZIKÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH Agata Kot-Wasik, Andrzej Wasik, Jacek Namieśnik Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej, Warszawa, 23-24.10.2008

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE Kwadrupolowy spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS z wyposażeniem i oprogramowaniem model/typ.... *; producent.....*; rok produkcji

Bardziej szczegółowo

4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5

4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5 Wykonanie ćwiczenia 4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5 4A. Chromatografia adsorpcyjna Stanowisko badawcze składa się z: butli

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych.

Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych. Ewa Sabura, Renata Kulesza Zakład Analityczny Projekt MULTI-CHEM Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spektrometr ICP-AES 2000

Spektrometr ICP-AES 2000 Spektrometr ICP-AES 2000 ICP-2000 to spektrometr optyczny (ICP-OES) ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie (ICP). Wykorztystuje zjawisko emisji atomowej (ICP-AES). Umożliwia wykrywanie ok. 70

Bardziej szczegółowo

Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM

Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM Muzeum i Instytut Zoologii Polska Akademia Nauk Akademia im. Jana DługoszaD ugosza Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO.2800.4.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawę chromatografu gazowego wraz z zestawem komputerowym oraz oprogramowaniem dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe Spotkanie 3 Porównanie modeli rozpraszania do pomiarów na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC i przyszłość fizyki cząstek Rafał Staszewski Maciej Trzebiński

Bardziej szczegółowo

II. Kwadropulowy detektor masowy:

II. Kwadropulowy detektor masowy: Brzeźno, dnia 03.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Tewex-Repro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne

Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne 1) OZNACZANIE ROZKŁADU MASY CZĄSTECZKOWEJ POLIMERÓW Z ASTOSOWANIEM CHROMATOGRAFII ŻELOWEJ; 2) PRZYGOTOWANIE PRÓBKI Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup i dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP- MS z laserową ablacją. 1. WYMAGANIA TECHNICZNE 1.1. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA IZOLATOR DO ŹRÓDŁA JONÓW

FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA IZOLATOR DO ŹRÓDŁA JONÓW FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA IZOLATOR DO ŹRÓDŁA JONÓW Zastosowanie: Źródło ciężkich jonów Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99,7 Pierścienie metalowe z NiFeCo (Kovar / 1.3981) Elementy wykonane

Bardziej szczegółowo

Grupa Moniki Musiał. Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Chemii Teoretycznej

Grupa Moniki Musiał. Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Chemii Teoretycznej Wieloreferencyjna metoda sprzężonych klasterów w dwuwalencyjnych sektorach przestrzeni Focka oraz metoda równań ruchu w zastosowaniu do opisu stanów wzbudzonych Grupa Moniki Musiał Uniwersytet Śląski Instytut

Bardziej szczegółowo

Aparatura analityczna. Sprzęt laboratoryjny. Materiały eksploatacyjne GC, GCMS TOF PY, HS, DHS, P&T, AS POMIAR WILGOCI METODĄ KARLA FISCHERA

Aparatura analityczna. Sprzęt laboratoryjny. Materiały eksploatacyjne GC, GCMS TOF PY, HS, DHS, P&T, AS POMIAR WILGOCI METODĄ KARLA FISCHERA Aparatura analityczna Sprzęt laboratoryjny Materiały eksploatacyjne GC, GCMS TOF PY, HS, DHS, P&T, AS POMIAR WILGOCI METODĄ KARLA FISCHERA ANALIZA ŚLADOWYCH ILOŚCI SIARKI, AZOTU ANALIZATORY ŚLADOWYCH ILOŚĆI

Bardziej szczegółowo

Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin

Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin 1. Zapisz konfigurację elektronową dla atomu helu (dwa elektrony) i wyjaśnij, dlaczego cząsteczka wodoru jest stabilna, a cząsteczka

Bardziej szczegółowo

Mikro HPLC sprzężone z tandemowym spektrometrem mas. Maciej Stopa AB SCIEX sp. z o.o.

Mikro HPLC sprzężone z tandemowym spektrometrem mas. Maciej Stopa AB SCIEX sp. z o.o. Mikro HPLC sprzężone z tandemowym spektrometrem mas Maciej Stopa AB SCIEX sp. z o.o. Kiedy był początek? 1970 2 2011 AB SCIEX Definicja mikro HPLC HPLC @ 10 200 ul/min dla kolumn 0.3 1.0 mm Średnica kolumny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH 1 REAKCJA CHEMICZNA: TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH REAKCJĄ CHEMICZNĄ NAZYWAMY PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)

Bardziej szczegółowo

Ogólne cechy ośrodków laserowych

Ogólne cechy ośrodków laserowych Ogólne cechy ośrodków laserowych Gazowe Cieczowe Na ciele stałym Naturalna jednorodność Duże długości rezonatora Małe wzmocnienia na jednostkę długości ośrodka czynnego Pompowanie prądem (wzdłużne i poprzeczne)

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej pana Piotra Sosnowskiego Obrazowanie tkanek metodą spektrometrii mas MALDI-MSI.

Recenzja rozprawy doktorskiej pana Piotra Sosnowskiego Obrazowanie tkanek metodą spektrometrii mas MALDI-MSI. Recenzja rozprawy doktorskiej pana Piotra Sosnowskiego Obrazowanie tkanek metodą spektrometrii mas MALDI-MSI. Praca dotyczy nowatorskiej metody badawczej obrazowania molekularnego z wykorzystaniem spektrometrii

Bardziej szczegółowo

Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej

Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 1. Wstęp teoretyczny Zagadnienie rozdzielania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ (pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 1a do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 1 gimnazjum

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 1 gimnazjum Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 1 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Wstęp 1. Wprowadzenie chemia jako nauka przyrodnicza Szkło laboratoryjne Sprzęt laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Dr Marek Gołębiowski INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA CZŁOWIEKA ZAKŁAD ANALIZY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ CHEMII, UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Obliczenia stechiometryczne, bilansowanie równań reakcji redoks

Obliczenia stechiometryczne, bilansowanie równań reakcji redoks Obliczenia stechiometryczne, bilansowanie równań reakcji redoks Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Obliczenia stechiometryczne Podstawą

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 14 sierpnia 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 96/23/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji

DECYZJA KOMISJI. z dnia 14 sierpnia 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 96/23/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji DECYZJA KOMISJI z dnia 14 sierpnia 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 96/23/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 3044) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji i treści nauczania Termin Wymagania

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych Magdalena Jabłońska-Czapla Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ul. M.Skłodowskiej-Curie 34 Zabrze Mobility of arsenic

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo