PRACOWNIA INFORMATYKI I MATEMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA INFORMATYKI I MATEMATYKI"

Transkrypt

1 PRACOWNIA INFORMATYKI I MATEMATYKI ZABAWY GRAFICZNE I LOGICZNE instr. Wojciech Bogdański klasa I III 6 9 lat grupy podstawowe grupa 1. poniedziałek i środa grupa 2. wtorek i piątek grupa 3. czwartek i poniedziałek grupa 4. piątek i środa Chęć do pracy i dobrej zabawy, pomysłowość, pozytywne nastawienie. - Nie są wymagane zdolności plastyczne. myślenia. - Umiejętność pracy w grupie. - Podstawowa umiejętność pracy z systemem Windows. - Rozpoznawanie liter i cyfr (klasa I). - Umiejętność czytania i pisania (od klasy II). - Umiejętności manualne (wycinanie, klejenie, składanie estetyka pracy). Bez sprawdzianu - Nauka obsługi komputera. - Tworzenie grafiki komputerowej w programach Paint, TuxPaint, Corel Photo-Paint i innych, o tematyce m.in. historycznej, społecznej. - Wykorzystanie poznanej wiedzy w tworzeniu prac użytkowych (kartki okolicznościowe, laurki, kalendarze itp.), prace manualne. - Udział w konkursach logicznych, graficznych i wymagających wiadomości ogólnych ( nauczanie zintegrowane). - Poznanie różnych gier planszowych. - Tworzenie programów interakcyjnych i animacji. - Wstęp do pracy w sieci Internet. - Zagadki i zadania logiczne oraz planszowe i komputerowe gry edukacyjne. - Nauka układania łamigłówek oraz tworzenie gier planszowych. - Udział w imprezach ogólnopałacowych. Wychowanek zna techniki tworzenia i modyfikacji prac graficznych oraz potrafi zastosować je w rożnych dokumentach.

2 GRAFIKA 2D instr. Wojciech Bogdański klasa II III 7 9 lat grupy kontynuacyjne grupa 5. wtorek grupa 6. środa Nowi uczestnicy w miarę wolnych miejsc - Chęć do pracy i dobrej zabawy, pomysłowość, pozytywne nastawienie. myślenia. - Podstawowa umiejętność pracy z systemem Windows. - Umiejętność czytania i pisania. - Umiejętności manualne (wycinanie, klejenie, składanie estetyka pracy). Bez sprawdzianu - Tworzenie i modyfikacja grafiki komputerowej w pakiecie Corel Draw X3 i innych programach graficznych. - Tworzenie programów interaktywnych animacji komputerowych. - Poznanie zastosowań grafiki komputerowej (kartki okolicznościowe, laurki, kalendarze, wizytówki, plakaty itp.). - Praca w sieci Internet, podstawy tworzenia stron WWW. - Zagadki i zadania logiczne oraz planszowe i komputerowe gry edukacyjne. - Udział w konkursach logicznych, graficznych i wymagających wiadomości ogólnych ( nauczanie zintegrowane). - Tworzenie programów interakcyjnych i animacji. - Wstęp do pracy w sieci Internet. - Udział w imprezach ogólnopałacowych. Wychowanek zna techniki tworzenia i modyfikacji prac graficznych oraz potrafi zastosować je w rożnych dokumentach.

3 GRAFIKA z PROGRAMOWANIEM instr. Wojciech Bogdański klasa IV V grupy kontynuacyjne grupa 7. czwartek Znajomość obsługi komputera. - Zdolność logicznego myślenia. - Pomysłowość. - Zainteresowanie informatyką. - Znajomość szkolnego materiału matematyki. Bez sprawdzianu Nowi uczestnicy w miarę wolnych miejsc - Tworzenie grafiki i animacji komputerowej (m. in. w pakiecie Corel Draw). - Wykorzystanie grafiki w dokumentach użytkowych (strony WWW, plakaty, kalendarze, karty okolicznościowe, wizytówki, programy komputerowe). - Modyfikacja i korekcja zdjęć cyfrowych, fotomontaże (Corel Photo-Paint). - Projektowanie prostych stron WWW z wykorzystaniem własnej grafiki i animacji - Korzystanie z zasobów Internetu. - Umiejętność korzystania z urządzeń wspomagających projekty graficzne np. aparat cyfrowy, tablet, skaner, drukarka, rzutnik multimedialny). - Zagadki i zadania logiczne oraz planszowe i komputerowe gry edukacyjne. - Ogólne wprowadzenie do programowania, algorytmika. - Poznanie sposobu blokowego programowania wizualnego w Scratch u. - Tworzenie animacji interaktywnych i prostych gier w programie Scratch z wykorzystaniem własnej grafiki. - Udział w imprezach ogólnopałacowych. Wychowanek zna techniki tworzenia i modyfikacji prac graficznych oraz potrafi zastosować je w rożnych dokumentach i stronach WWW. Zna podstawy programowania blokowego w Scratch u.

4 PROJEKTOWANIE GRAFICZNE instr. Beata Bracławska grupy podstawowe klasa III-IV grupa 8. środa i piątek klasa IV-V grupa 9. wtorek klasa IV-V grupa 10. czwartek Sprawdzian: - Twórcza fantazja. - Wyobraźnia moralna. - Podstawowa znajomość programów graficznych. Sprawdzian odbędzie w s. 422: 4, 5, 9 września co 20 minut. 6 września co 20 minut. - Zajęcia dla uczestników lubiących rysować, kształtujące umiejętność tworzenia i prezentacji grafiki komputerowej oraz wykorzystania jej w sztuce zdobniczej (projektowanie logotypów, piktogramów, kart 3d, etykiet, plakatów, exlibrisów, ilustracji do tekstu, opakowań, folderów, teł do stron WWW). - Animacje. - Praca w programach: Gimp, Flash, PowerPoint, Publisher. - Wprowadzenie do projektowania stron WWW. - Uczestniczenie w wystawach, lekcjach muzealnych, wycieczkach tematycznych, udział w konkursach graficznych. Wychowanek wykonuje wybraną formę publikacji (biuletyn, ulotkę, folder, kalendarz itp. Z zastosowaniem własnej grafiki komputerowej.

5 PROJEKTOWANIE STRON WWW instr. Beata Bracławska grupy kontynuacyjne klasa IV VI lat grupa 11. Piątek grupa 12. Sobota grupa 13. Sobota Nowi uczestnicy w miarę wolnych miejsc Umiejętność tworzenia: - animacji w Gimpie (praca na warstwach) i w PowerPoincie (przypisywanie animacji, akcji i wyzwalaczy); - publikacji w programie Publisher; - oryginalnych haseł reklamowych. Bez sprawdzianu - Nauka języka HTML z elementami CSS. - Praca w programach Ked, Hotpotatoes. - Tworzenie grafiki dla potrzeb WWW w programie Gimp. - Pozyskiwanie materiałów z Internetu z uwzględnieniem prawa autorskiego. - Poznanie zasad typografii strony internetowej i elementów estetyki. - Tworzenie indywidualnych i wspólnych projektów tematycznych. Wychowanek wykonuje prostą witrynę internetową z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, krzyżówek, kwizów, animacji.

6 PROGRAMOWANIE Z ELEMENTAMI MATEMATYKI (Logo) instr. Anna Gałecka-Sulej grupy kontynuacyjne klasa IV V grupa 14. poniedziałek i środa grupa 15. piątek grupa 17. sobota klasa V VI grupa 16. sobota Nowi uczestnicy w miarę wolnych miejsc Sprawdzian: - Umiejętność obsługi komputera np. otwieranie i zapisywanie plików, szybkie pisanie na klawiaturze. - Bardzo dobre opanowanie szkolnego materiału matematyki i informatyki z klas 1-3. i abstrakcyjnego myślenia. - Umiejętność myślenia przez analogię oraz kojarzenia faktów. - Umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony. Sprawdzian odbędzie w s. 335: 4, 8 września co 20 minut. 6 września co 20 minut. - Korzystanie z podstawowych procedur języka LOGO grafika żółwia w Logomocji. - Tworzenie prostych animacji i gier w Logomocji wykorzystujących grafikę stworzoną za pomocą programów graficznych z pakietu CorelDraw X3. - Inne zastosowanie grafiki komputerowej stworzonej w pakiecie CorelDraw X3 (np. projekt własnego kalendarza i koszulki). - Pojęcia matematyczne potrzebne do pisania programów w środowisku Logomocji (np. kąty, własności figur, układ współrzędnych, system dwójkowy, potęgi i pierwiastki). - Zagadki i łamigłówki logiczne rozwijające wyobraźnię matematyczną. - Gry i zabawy edukacyjne. Wychowanek umie programować gry w programie Logomocja z wykorzystaniem własnej grafiki komputerowej.

7 PROGRAMOWANIE i GRAFIKA (Scratch) instr. Małgorzata Tarnachowicz grupy podstawowe klasa V VI lat grupa 20. poniedziałek grupa 21. środa grupa 22. czwartek grupa 23. piątek Sprawdzian: i algorytmicznego myślenia. - Znajomość szkolnego materiału z matematyki i przyrody. - Wyobraźnia geometryczna. - Umiejętność pracy z systemem Windows i znajomość klawiatury. Sprawdzian odbędzie w s. 423: 5, 8 września co 20 minut. 6 września co 20 minut. - Ogólne wprowadzenie do programowania, algorytmika. - Poznanie sposobu programowania obiektowego. - Tworzenie animacji interaktywnych i prostych gier w programie Scratch z wykorzystaniem własnej grafiki. - Tworzenie grafiki i animacji komputerowej m. in. w pakiecie Corel Draw. - Wykorzystanie grafiki w dokumentach użytkowych (strony WWW, plakaty, kalendarze, karty okolicznościowe, wizytówki). - Modyfikacja i korekcja zdjęć cyfrowych, fotomontaże (Corel Photo-Paint). - Projektowanie prostych stron WWW z wykorzystaniem własnej grafiki i animacji. - Korzystanie z graficznych, informacyjnych, edukacyjnych i rozrywkowych zasobów Internetu. - Zagadki i zadania logiczne oraz planszowe i komputerowe gry edukacyjne. Wychowanek umie programować gry w programie Scratch z wykorzystaniem własnej grafiki tworzonej w pakiecie CorelDraw.

8 GRAFIKA TRÓJWYMIAROWA instr. Małgorzata Tarnachowicz grupy kontynuacyjne od VI do I klasy gimn lat grupa 24. wtorek grupa 25. czwartek Nowi uczestnicy w miarę wolnych miejsc Sprawdzian: i algorytmicznego myślenia. - Znajomość szkolnego materiału z matematyki. - Wyobraźnia geometryczna. - Umiejętność pracy z systemem Windows. - Umiejętność programowania w programie Scratch. Sprawdzian odbędzie w s. 423: 4, 9 września co 20 minut. - Praca w programie Autodesk 3ds max. - Metody modelowania trójwymiarowego. - Kompozycja sceny i jej oświetlenie. - Animacje. - Tworzenie materiałów, systemy cząsteczkowe, efekty. - Korzystanie z zasobów Internetu z uwzględnieniem zagrożeń i praw autorskich, pozyskiwanie grafiki. - Tworzenie i modyfikowanie grafiki m. in. w pakiecie CorelDraw - Wykorzystanie tworzonej grafiki w dokumentach użytkowych. - Tworzenie gier w programie Scratch z wykorzystaniem grafiki trójwymiarowej. Wychowanek umie tworzyć grafikę i animację trójwymiarową w programie Autodesk 3ds Max.

9 PROGRAMOWANIE języki Pascal / Delphi instr. Marta Pronobis grupy podstawowe od VI klasy lat grupa 26. poniedziałek grupa 27. czwartek grupa 28. piątek Sprawdzian: myślenia. - Znajomość szkolnego materiału z matematyki. - Umiejętność pracy z systemem Windows, znajomość klawiatury. - Myślenie algorytmiczne. - Znajomość Logomocji, Scratch a lub Baltie. - Problematyka bezpieczeństwa w sieci. Sprawdzian odbędzie w s. 424: 4, 5, 8 września co 20 minut. - Ogólne wprowadzenie do programowania. - Obsługiwanie kompilatora i poznanie struktury programu. - Wykorzystanie typów danych, funkcji, procedur i bibliotek. - Programowanie wizualne w Delphi (pisanie programów wzbogaconych o graficzny interfejs użytkownika). - Wykorzystanie elementów matematyki w tworzonych programach. - Udział w konkursach matematycznych i informatycznych. - Wykorzystywanie gier logicznych, matematycznych i historycznych (przestrzennych, planszowych i komputerowych). - Poruszanie tematyki m.in. historycznej, obywatelskiej. - Udział w imprezach ogólnopałacowych. Wychowanek umie napisać i uruchomić aplikację w języku Pascal i programie Delphi.

10 PROGRAMOWANIE od Pythona do C++ instr. Marcin Wojnowski grupy podstawowe od VI klasy lat grupa 38. sobota Sprawdzian z matematyki - Znajomość szkolnego materiału z matematyki do V klasy. - Umiejętność myślenia algorytmicznego. - Zamiłowanie do matematyki. Sprawdzian odbędzie w s. 334: 4 września co 20 minut. - Poznanie zasad pisania programów w języku Pyton. - Rozwijanie myślenia algorytmicznego. - Opanowanie umiejętności tworzenia prostych aplikacji w języku Python. - Wykorzystywanie modułu turtle w grafice żółwia. - Tworzenie prostych gier z użyciem modułu pygame. - wprowadzenie do programowania w języku C++. Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w języku Python, rozwiązywać proste programy algorytmiczne oraz wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.

11 PROGRAMOWANIE język C++ instr. Marcin Wojnowski grupy podstawowe od I klasy gimn lat grupa 33. wtorek grupa 35. czwartek grupa 36. piątek grupa 37. sobota Sprawdzian z matematyki - Znajomość szkolnego materiału z matematyki do VI klasy. - Zdolność logicznego myślenia. - Zainteresowanie informatyką. Sprawdzian odbędzie w s , 8 września co 20 minut. 6 września co 20 minut. - Ogólne wprowadzenie do programowania. - Obsługiwanie kompilatora i poznanie struktury programu. - Zapoznanie z typami danych, funkcjami, procedurami i bibliotekami. - Wykorzystanie biblioteki graficznej przy tworzeniu prostych gier. - Podstawy programowania wizualnego (Builder C++). - Tworzenie projektów zespołowych na konkurs na aplikację. Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w języku C++, rozwiązywać proste problemy algorytmiczne i wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.

12 PROGRAMOWANIE zaawansowane język C++ instr. Marcin Wojnowski grupa kontynuacyjna od II klasy gimn lat grupa 34. środa Nowi uczestnicy w miarę wolnych miejsc Sprawdzian (tylko konsola) Podstawy programowania w języku C++: - zastosowanie wyrażeń warunkowych i pętli w zadaniach, - struktury, - znajomość podstawowych algorytmów. (np. sortowanie O(n*n), - wyszukiwanie liniowe, - max z n liczb, - operacje na tekstach. Sprawdzian odbędzie w s września co 20 minut. - Programowanie obiektowe w języku C++. - Zapoznanie z dynamicznymi strukturami danych. - Rozwiązywanie zadań konkursowych z wykorzystaniem biblioteki STL. - Wykorzystanie wybranej biblioteki graficznej przy tworzeniu prostych gier. - Wstęp do biblioteki OpenGL. - Tworzenie projektów zespołowych na konkurs na aplikację. - Programowanie wizualne. Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w języku C++, rozwiązywać różne problemy algorytmiczne oraz wykorzystywać poznane wiadomości w praktyce.

13 PROJEKTOWANIE GIER instr. Jarosław Branicki grupy podstawowe od I klasy gimn lat grupa 39. poniedziałek grupa 40. wtorek grupa 41. środa grupa 43. czwartek grupa 44. piątek Sprawdzian: - Znajomość matematyki na poziomie szkoły podstawowej. myślenia. - Znajomość systemu Windows 7. - Preferowana znajomość języka angielskiego i umiejętność programowania Zajęcia dla młodzieży zainteresowanej programowaniem i grafiką. Sprawdzian odbędzie w s , 8, 9, 10 września co 20 minut. - Projektowanie gier przy pomocy silników graficznych UDK, Unity i programu Autodesk 3ds max. - Tworzenie świata gry przy pomocy edytora map i terenu. - Korzystanie z gotowych elementów oraz tworzenie własnych modeli i materiałów. - Programowanie w module Kismet (UDK) i C# (Unity). - Tworzenie animacji na potrzeby gier. Wychowanek potrafi posługiwać się środowiskiem UDK w celu tworzenia map i prostych gier oraz potrafi tworzyć proste gry w Unity.

14 PROJEKTOWANIE GIER grupa zaawansowana instr. Jarosław Branicki grupa kontynuacyjna od II klasy gimn lat grupa 42. środa Sprawdzian: - Znajomość matematyki na poziomie szkoły podstawowej. myślenia. - Znajomość systemu Windows 7. - Umiejętność programowania. - Podstawy algorytmiki. - Znajomość języka angielskiego. Zajęcia dla młodzieży zainteresowanej programowaniem i grafiką, mającej doświadczenie w programowaniu. Sprawdzian odbędzie w s , 8, 9, 10 września co 20 minut. - Projektowanie gier przy pomocy silników graficznych UDK, Unity i programu Autodesk 3ds max. - Tworzenie świata gry przy pomocy edytora map i terenu. - Korzystanie z gotowych elementów oraz tworzenie własnych modeli i materiałów. - Programowanie w module Kismet (UDK) i C# (Unity). - Tworzenie gier na różne platformy (PC, Web, smartfony). - Tworzenie animacji na potrzeby gier. Wychowanek potrafi tworzyć aplikacje w Unity na różne platformy.

15 ZABAWY MATEMATYCZNE z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA instr. Marta Pronobis grupa podstawowa kl. I-II grupa 29. środa grupy kontynuacyjne (12) kl. II-III grupa 30. poniedziałek kl. IV-V grupa 31. środa kl. V-VI grupa 32. wtorek Nowi uczestnicy w miarę wolnych miejsc - Zainteresowanie matematyką. - Chęć do pracy i dobrej zabawy. myślenia. - Znajomość szkolnego materiału z matematyki. - Rozpoznawanie liter i cyfr (klasa I). - Umiejętność czytania i pisania (od klasy II). - Umiejętności manualne (wycinanie, klejenie, składanie estetyka pracy). - Umiejętność pracy z systemem Windows, znajomość klawiatury. - Myślenie algorytmiczne. Bez sprawdzianu - Rozbudzenie zainteresowania matematyką poprzez zabawę. - Wykorzystywanie gier logicznych i matematycznych przestrzennych, planszowych i komputerowych. - Popularyzowanie rozrywkowej matematyki poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju zagadek, łamigłówek, testów, zadań. - Zapoznanie z ciekawostkami matematycznymi. - Udział w konkursach logicznych, matematycznych, graficznych i wymagających wiadomości ogólnych (nauczanie zintegrowane dla klas l-iii). - Rozwiązywanie testów trzecioklasisty szkoły podstawowej. - Zastosowanie komputera w matematyce m. in. poprzez wprowadzenie elementów różnych języków programowania. - Matematyczne inspiracje wykonywanie prac plastycznych (kartki okolicznościowe, ozdoby świąteczne, kalendarze). - Poruszanie tematyki m.in. historycznej, obywatelskiej. - Udział w imprezach ogólnopałacowych. Wychowanek zna tajniki matematyki rekreacyjnej. Umie rozwiązywać różnego rodzaju łamigłówki, zagadki i zadania. Potrafi wykonać estetyczną pracę plastyczną zawierającą pierwiastek matematyczny. Umie tworzyć proste programy w różnych językach programowania.

16 ROZMAITOŚCI MATEMATYCZNE instr. Anna Gałecka-Sulej grupy podstawowe kl.i-iii gimn. grupa 18. czwartek kl.vi-i gimn. grupa 19. piątek Sprawdzian: - Zainteresowanie matematyką. - Chęć zdobywania nowej wiedzy. - Bardzo dobra znajomość szkolnego materiału matematyki i Informatyki. i abstrakcyjnego myślenia. - Umiejętność myślenia przez analogię oraz kojarzenia faktów. Sprawdzian odbędzie w s , 10 września co 20 minut. - Zajęcia dla młodzieży zainteresowanej matematyką chcącej poszerzyć swoją wiedzę, rozwiązując różne ciekawe zadania. - Rozbudzenie zainteresowania matematyką poprzez zabawę, zagadki, testy, gry. - Logika i jej znaczenie w matematyce i życiu codziennym. - Rozwiązywanie zadań o podwyższonym poziomie trudności. - Udział w konkursach matematycznych. - Zastosowanie komputera w matematyce, wykorzystania darmowych aplikacji pomocnych w wizualizacji pojęć matematycznych, gry edukacyjne. Wychowanek umie rozwiązywać zadania matematyczne o podwyższonym stopniu trudności

INFORMATOR O PRACOWNIACH

INFORMATOR O PRACOWNIACH INFORMATOR O PRACOWNIACH PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2014/15 08 1 SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE, OPIEKUNOWIE, UCZESTNICY aby zapisać się na zajęcia do Pałacu Młodzieży w roku szkolnym 2014/15

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o pracowniach Pałacu Młodzieży na rok szkolny 2012/2013

INFORMATOR o pracowniach Pałacu Młodzieży na rok szkolny 2012/2013 INFORMATOR o pracowniach Pałacu Młodzieży na rok szkolny 2012/2013 Czytelnia str. 2 Informatyka str. 3 Kluby i Uczestnictwo Modelarstwo Pływalnia str. 8 str. 16 str. 18 Sport Sztuki Plastyczne str. 22

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI INNOWACJA PEDAGOGICZNA metodyczno-organizacyjno -programowa JESTEM BEZPIECZNY W SIECI Autor: Aneta Kołakowska PROJEKT INNOWACJI Inspiracją do opracowania innowacji "Jestem bezpieczny w Sieci" stały się

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Program autorski - Zajęcia komputerowe w klasie V. 2. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Poniatowej.

Program autorski - Zajęcia komputerowe w klasie V. 2. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Poniatowej. . Nazwa przedmiotu: Zajęcia komputerowe w klasie V. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Poniatowej. 3. Liczba godzin: 30 godzin 4. Autor programu: mgr Rafał Pastwa 5. Założenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie Rok Szkolny 204-205 I rok nauki klasa I Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux

Bardziej szczegółowo