Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina Bliżyn luty 216

2 I. STAN BEZROBOCIA 1. Liczba bezrobotnych na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 397 6,84% 3. Stopa bezrobocia na dzień: ,3* 4. Stopa bezrobocia na dzień: ,9* 5. Stopa bezrobocia na dzień: ,9* II. STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Bezrobotni z prawem do zasiłku na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 68 6,95% 3. Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych 16,87% 4. Bezrobotne kobiety - ogółem na dzień Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 47,83% 6. Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 184 6,61% 7. Bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie kobiet bezrobotnych 16,48% III.OSOBY ZAREJESTROWANE 1. Bezrobotni zarejestrowani - narastająco od początku 86 w tym: kobiety 367 zarejestrowani po raz pierwszy Bezrobotni zarejestrowani - w miesiącu sprawozdawczym 86 w tym: kobiety 367 zarejestrowani po raz pierwszy 92 IV. OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY ogółem 5463 w tym: kobiety Do 3 życia 1431 w tym: kobiety w tym do 25 życia 66 w tym: kobiety Długotrwale bezrobotne 383 w tym: kobiety Powyżej 5 życia 1876 w tym: kobiety Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 133 w tym: kobiety Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 życia 872 w tym: kobiety Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 życia w tym: kobiety 8. Niepełnosprawni 299 w tym: kobiety 147 V. POSZUKUJĄCY PRACY Ogółem 84 w tym kobiety 44 w tym osoby niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu 48 * stopa bezrobocia obliczona przez Główny Urząd Statystyczny. Dane opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, opublikowane na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia: strona 2

3 Staż pracy Wykształcenie Wiek Czas pozostawania bez pracy w miesiącach VI. Bezrobotni wg wieku, wykształcenia i stażu pracy Stan na: Wyszczególnienie Lp liczba bezrobotnych ogółem udział liczba bezrobotnych kobiet do ,8% ,17% ,94% ,84% ,79% 533 pow ,46% ,65% ,93% ,11% ,68% ,17% lat ,46% 5 wyższe ,1% 564 policealne i średnie zawodowe ,7% 84 średnie ogólnokształcące ,31% 413 zasadnicze zawodowe ,72% 72 gimnazjalne i poniżej ,16% 449 do ,5% lat ,13% lat ,42% lat ,24% lat ,73% 29 3 lat i więcej ,61% 5 bez stażu ,81% 379 Ogółem: strona 3

4 VII. Procentowy udział osób bezrobotnych w poszczególnych gminach w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie. Stan na Gmina Bliżyn; 15,83% Gmina Łączna ; 6,56% Miasto Skarżysko-Kamienna; 53,41% Miasto i Gmina Suchedniów; 14,17% Gmina Skarżysko Kościelne; 1,4% VIII. Poziom bezrobocia rejestrowanego w powiecie w poszczególnych miesiącach 215r. i w styczniu 216r. strona 4

5 IX. Wykorzystanie środków : Funduszu Pracy, EFS, PFRON stan na dzień: ) Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wyszczególnienie Limit roczny Wykonanie Zaangażowanie Wolne środki /w złotych/ nowe umowy z 216 r. Liczba osób umowy przechodzące z 215 r. Planowane zatrudnienie FUNDUSZ PRACY Szkolenia W miesiącu x 2 915, x x , 2 915, 8 87, , Prace interwencyjne W miesiącu x 77 46,5 x x , 77 46, , , Roboty publiczne W miesiącu x 35 53,88 x x 1 3, 35 53, , , 37 Staż u pracodawcy W miesiącu x ,64 x x , , , , Stypendia z tyt. podjęcia nauki W miesiącu x ,9 x x , , , ,19 18 Jednorazowe środki dla bezrobotnego działalność gospodarcza W miesiącu x, x x 56,,, 56, Refundacja dla pracodawców miejsca pracy W miesiącu x, x x ,, 2, 98, Inne wydatki np.: refundacja składek ZUS, dopłaty itp. W miesiącu x, x x 1,, 5 6, 4 4, 1 Przygotowanie zawodowe dorosłych W miesiącu x, x x 2,,, 2, Prace społecznie użyteczne W miesiącu x, x x 3,,, 3, Zatrudnienie wspierane W miesiącu x, x x 15,,, 15, Środki na założenie spółdzielni socjalnej/przystąpienie W miesiącu x, x x 13,,, 13, Refundacja składki ZUS członków spółdzielni socjalnej W miesiącu x, x x x x 37 2,, 5 4, 31 8, x x Bon stażowy W miesiącu x 2 8,23 x x 18, 2 8, , , strona 5

6 Cd Tabeli - Wyszczególnienie Limit roczny Wykonanie Zaangażowanie Wolne środki /w złotych/ nowe umowy z 216 r. Liczba osób umowy przechodzące z 215r. Planowane zatrudnienie Bon szkoleniowy W miesiącu x 45,9 x x 65, 45,9 194,1 64 4, 1 Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych W miesiącu x 318,89 x x 1 1 1, 318, , , 1 1 Bon zatrudnieniowy W miesiącu x 2 795,34 x x 45, 2 795, , , 6 Koszty dojazdu na staż W miesiącu x 6 398,49 x x x x 1, 6 398,49 31, , x x Refundacja procodawcy kosztów poniesionych na skł. ZUS do 3 r. ż. W miesiącu x, x x 18 5,,, 18 5, Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie bezrobotnego 5 r. ż. W miesiącu x 6 591,67 x x 395, 6 591, , , 9 Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy W miesiącu x, x x 22 2,,, 22 2, Świedczenie aktywizacyjne W miesiącu x, x x 18 5,,, 18 5, Program Aktywizacja i Integracja W miesiącu x, x x 17 8,,, 17 8, Koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależną W miesiącu x 82, x x x x 2, 82, 8, 19 1, x x Bon na zasiedlenie W miesiącu x 3, x x , 3, 37 5, 75, 9 9 Środki przeznaczone na realizację Programu Regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 5+ Szkolenia W miesiącu x, x x 25,,, 25, Staż u pracodawcy W miesiącu x, x x ,, 15 4, 2936, 2 2 Środki na działalność dla bezrobotnego W miesiącu x, x x 6,,, 6, Doprowadzenie skierowanego bezrobotnego do zatrudnienia przez agencje zatrudnienia W miesiącu x, x x 56,,, 56, Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wyngarodzenie, nagrody oraz składki ZUS skierowanego bezrobotnego do 3 r.ż. Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wyngarodzenie, nagrody oraz składki ZUS skierowanego bezrobotnego do 3 r.ż. W miesiącu x, x x 2 159,,, 2159, strona 6

7 EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER I Bon stażowy W miesiącu x ,26 x x 345, , ,74 1, Bon szkoleniowy W miesiącu x 2 745, x x 2 93, 2 745, 185,, 2 Bon zatrudnieniowy W miesiącu x ,4 x x , , ,6, 16 Staż u pracodawcy W miesiącu x 997,4 x x 1 33, 997,4 332,6, EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER II Środki na działalność dla bezrobotnego W miesiącu x, x x 46,,, 46, 67 Bon stażowy W miesiącu x, x x 326,,, 326, Bon szkoleniowy W miesiącu x, x x 65,,, 65, W miesiącu x, x x 1 1 Bon zatrudnieniowy 1,, 8 4, 91 6, 1 1 Bon na zasiedlenie W miesiącu x, x x ,, 3, 12, 4 4 Staż u pracodawcy W miesiącu x, x x ,81, 15 5, , Prace interwencyjne W miesiącu x ,14 x , , ,6 61 5, strona 7

8 Cd Tabeli - Wyszczególnienie Limit roczny Wykonanie Zaangażowanie Wolne środki /w złotych/ nowe umowy z 216 r. Liczba osób umowy przechodzące z 215r. Planowane zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - RPO I Staż W miesiącu x ,35 x 425, , ,65 1 3, 12 Prace interwencyjne W miesiącu x ,94 x 47 67, , ,6, 25 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 5 r.ż. W miesiącu x 5 25, x x 65 51, 5 25, 6 26,, 9 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - RPO II Refundacja dla pracodawców W miesiącu x, x x 4,,, 4, Staż u pracodawcy W miesiącu x, x x ,15, 46 2, , Środki na dzialalność dla bezrobotnego W miesiącu x, x x ,15, 46 2, , Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 5 r.ż. W miesiącu x, x x 35,,, 35, Prace interwencyjne W miesiącu x, x x ,, 17 7, 61 5, 3 3 Ogółem FP + EFSy , , , , ) Zasiłki dla bezrobotny wypłacone w miesiącu styczniu 216r. narastająco od początku ,6 zł ,6 zł 3) Dodatek aktywizacyjny wypłacony w miesiącu styczniu 216r. narastająco od początku ,12 zł ,12 zł 4) Krajowy Fundusz Szkoleniowy wypłacony w miesiącu styczniu 216r. narastająco od początku, zł, zł strona 8

9 w tym : z ogółem : w tym : z ogółem : X. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: w styczniu 216 w miesiącu: narastająco od początku : ogółem praca subsydiowana - ogółem : 8 8 zatrudnienie lub inna praca zarobkowa w tym : subsydiowane miejsca aktywizacji zawodowej staże: przygotowanie zawodowe dorosłych: prace społecznie użyteczne: dla niepełnosprawnych: 6 6 ogółem w styczniu 215r praca subsydiowana - ogółem : zatrudnienie lub inna praca zarobkowa w tym : subsydiowane miejsca aktywizacji zawodowej staże: 24 przygotowanie zawodowe dorosłych: prace społecznie użyteczne: dla niepełnosprawnych: 5 5 Ogółem wyrejestrowani narastająco od początku 49 w tym: z tytułu podjęcia pracy 232 z braku gotowości do podjęcia pracy 78 rozpoczęcie szkolenia, stażu 2 rozpoczęcie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego i stażu w ramach bonu stażowego; rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej nabycie praw do emerytury, renty, świadzcenia przedemerytalnego 32 odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego inne przyczyny 46 Wyrejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 49 w tym: z tytułu podjęcia pracy; 232 z braku gotowości do podjęcia pracy; 78 rozpoczęcie szkolenia, stażu; 2 rozpoczęcie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego i stażu w ramach bonu stażowego; rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej; nabycie praw do emerytury, renty, świadzcenia przedemerytalnego; 32 odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy 1 lub innej formy pomocy; dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego inne przyczyny Zarejestrowano od początku 86 w tym miesiącu sprawozdawczym 86 Indywidualne plany działania przygotowane narastająco od początku 545 przygotowane w miesiącu sprawozdawczym 545 Profile pomocy bezrobotni z określonym profilem pomocy 6 45 w tym: PROFIL I 117 1,94% PROFIL II ,39% PROFIL III ,67% strona 9

10 I. STAN BEZROBOCIA 1. Liczba bezrobotnych na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 226 7,32% 3. Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie 53,41% II. STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Bezrobotni z prawem do zasilku na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 34 6,34% 3. Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych 17,2% 4. Bezrobotne kobiety - ogółem na dzień Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 48,85% 6. Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 85 5,54% 7. Bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie kobiet bezrobotnych 17,17% III. OSOBY ZAREJESTROWANE 1. Bezrobotni zarejestrowani - narastająco od początku 461 w tym: kobiety 191 zarejestrowani po raz pierwszy Bezrobotni zarejestrowani - w miesiącu sprawozdawczym 461 w tym: kobiety 191 zarejestrowani po raz pierwszy 61 IV. OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY ogółem 2895 w tym: kobiety Do 3 życia 744 w tym: kobiety w tym do 25 życia 343 w tym: kobiety Długotrwale bezrobotne 1987 w tym: kobiety Powyżej 5 życia 121 w tym: kobiety Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 122 w tym: kobiety Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 życia 487 w tym: kobiety Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 życia w tym: kobiety 8. Niepełnosprawni 191 w tym: kobiety 95 strona 1

11 Staż pracy Wykształcenie Wiek Czas pozostawania bez pracy w miesiącach V. Bezrobotni wg wieku, wykształcenia i stażu pracy Stan na: Wyszczególnienie Lp liczba bezrobotnych ogółem udział liczba bezrobotnych kobiet do ,67% ,54% ,94% ,99% ,2% 282 pow ,84% ,38% ,16% ,41% ,77% ,27% lat ,% 39 wyższe ,5% 338 policealne i średnie zawodowe ,91% 442 średnie ogólnokształcące ,95% 247 zasadnicze zawodowe ,2% 332 gimnazjalne i poniżej ,7% 26 do ,9% lat ,93% lat ,42% lat ,87% lat ,31% lat i więcej ,62% 29 bez stażu ,95% 196 Ogółem: strona 11

12 I. STAN BEZROBOCIA 1. Liczba bezrobotnych na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 41 7,4% 3. Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie 1,4% II. STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Bezrobotni z prawem do zasiłku na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 16 17,39% 3. Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych 17,34% 4. Bezrobotne kobiety- ogółem na dzień Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 45,91% 6. Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 1 3,62% 7. Bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku 5 8. Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie kobiet bezrobotnych 17,48% III. OSOBY ZAREJESTROWANE 1. Bezrobotni zarejestrowani - narastająco od początku 83 w tym: kobiety 36 zarejestrowani po raz pierwszy 2 2. Bezrobotni zarejestrowani - w miesiącu sprawozdawczym 83 w tym: kobiety 36 zarejestrowani po raz pierwszy 2 IV. OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY ogółem 552 w tym : kobiety Do 3 życia 155 w tym: kobiety w tym do 25 życia 61 w tym: kobiety Długotrwale bezrobotne 389 w tym: kobiety Powyżej 5 życia 165 w tym: kobiety Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 7 w tym: kobiety 6 6. Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 życia 1 w tym: kobiety Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 życia w tym: kobiety 8. Niepełnosprawni 23 w tym: kobiety 11 strona 12

13 Staż pracy Wykształcenie Wiek Czas pozostawania bez pracy w miesiącach V. Bezrobotni wg wieku, wykształcenia i stażu pracy stan na: Wyszczególnienie Lp liczba bezrobotnych ogółem udział liczba bezrobotnych kobiet do ,52% ,37% ,8% ,93% ,42% 58 pow ,68% ,79% ,82% ,79% ,11% ,51% lat ,98% 1 wyższe ,88% 61 policealne i średnie zawodowe ,32% 83 średnie ogólnokształcące ,19% 31 zasadnicze zawodowe ,19% 79 gimnazjalne i poniżej ,42% 32 do ,8% lat ,68% lat ,66% lat ,17% lat ,56% 18 3 lat i więcej ,21% 3 bez stażu ,91% 3 Ogółem: strona 13

14 I. STAN BEZROBOCIA 1. Liczba bezrobotnych na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 65 7,99% 3. Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie 14,17% II. STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Bezrobotni z prawem do zasiłku na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 12 8,22% 3. Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych 17,97% 4. Bezrobotne kobiety - ogółem na dzień Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 43,69% 6. Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 38 1,98% 7. Bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie kobiet bezrobotnych 16,15% III. OSOBY ZAREJESTROWANE 1. Bezrobotni zarejestrowani - narastająco od początku 11 w tym: kobiety 56 zarejestrowani po raz pierwszy Bezrobotni zarejestrowani - w miesiącu sprawozdawczym 11 w tym: kobiety 56 zarejestrowani po raz pierwszy 19 IV. ogółem 768 OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY w tym: kobiety Do 3 życia 212 w tym: kobiety w tym do 25 życia 95 w tym: kobiety 4 3. Długotrwale bezrobotne 535 w tym: kobiety Powyżej 5 życia 257 w tym: kobiety Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 3 w tym: kobiety 3 6. Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 życia 115 w tym: kobiety Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 życia w tym: kobiety 8. Niepełnosprawni 35 w tym: kobiety 13 strona 14

15 Staż pracy Wykształcenie Wiek Czas pozostawania bez pracy w miesiącach V. Bezrobotni wg wieku, wykształcenia i stażu pracy stan na: Wyszczególnienie Lp liczba bezrobotnych ogółem udział liczba bezrobotnych kobiet do ,6% ,74% ,33% ,95% ,18% 73 pow ,19% ,81% ,19% ,55% ,59% ,51% lat ,35% 4 wyższe ,13% 74 policealne i średnie zawodowe ,38% 141 średnie ogólnokształcące ,74% 42 zasadnicze zawodowe ,99% 87 gimnazjalne i poniżej ,77% 4 do ,9% lat ,73% lat ,81% lat ,38% lat ,17% 36 3 lat i więcej ,23% 9 bez stażu ,77% 61 Ogółem: strona 15

16 I. STAN BEZROBOCIA 1. Liczba bezrobotnych na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 52 5,59% 3. Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie 15,83% II. STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Bezrobotni z prawem do zasiłku na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 8 5,88% 3. Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych 14,66% 4. Bezrobotne kobiety - ogółem na dzień Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 49,49% 6. Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 33 7,28% 7. Bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie kobiet bezrobotnych 12,96% III. OSOBY ZAREJESTROWANE 1. Bezrobotni zarejestrowani - narastająco od początku 1 w tym: kobiety 5 zarejestrowani po raz pierwszy 6 2. Bezrobotni zarejestrowani - w miesiącu sprawozdawczym 1 w tym: kobiety 5 zarejestrowani po raz pierwszy 6 IV. OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTAUCJI NA RYNKU PRACY ogółem 894 w tym kobiety Do 3 życia 211 w tym: kobiety w tym do 25 życia 11 w tym: kobiety Długotrwale bezrobotne 672 w tym: kobiety Powyżej 5 życia 324 w tym: kobiety Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w tym: kobiety 6. Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 życia 111 w tym: kobiety Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 życia w tym: kobiety 8. Niepełnosprawni 37 w tym: kobiety 21 strona 16

17 Staż pracy Wykształcenie Wiek Czas pozostawania bez pracy w miesiącach V. Bezrobotni wg wieku, wykształcenia i stażu pracy stan na: Wyszczególnienie Lp liczba bezrobotnych ogółem udział liczba bezrobotnych kobiet do ,66% ,73% ,71% ,17% ,21% 95 pow ,52% ,2% ,37% ,85% ,25% ,65% lat ,68% 5 wyższe ,67% 65 policealne i średnie zawodowe ,79% 114 średnie ogólnokształcące ,59% 74 zasadnicze zawodowe ,23% 142 gimnazjalne i poniżej ,71% 91 do ,9% lat ,12% lat ,26% lat ,8% lat ,49% 3 3 lat i więcej ,44% 6 bez stażu ,53% 66 Ogółem: strona 17

18 I. STAN BEZROBOCIA 1. Liczba bezrobotnych na dzień Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 13 3,3% 3. Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie 6,56% II. STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Bezrobotni z prawem do zasiłku na dzień Spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca 2 2,9% 3. Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych 16,46% 4. Bezrobotne kobietry - ogółem na dzień Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 47,42% 6. Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca 18 1,29% 7. Bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie kobiet bezrobotnych 18,65% III. OSOBY ZAREJESTROWANE 1. Bezrobotni zarejestrowani - narastająco od początku 52 w tym: kobiety 34 zarejestrowani po raz pierwszy 4 2. Bezrobotni zarejestrowani - w miesiącu sprawozdawczym 52 w tym: kobiety 34 zarejestrowani po raz pierwszy 4 IV. OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY ogółem 354 w tym kobiety Do 3 życia 19 w tym: kobiety w tym do 25 życia 51 w tym: kobiety Długotrwale bezrobotne 247 w tym: kobiety Powyżej 5 życia 19 w tym: kobiety Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 1 w tym: kobiety 1 6. Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 życia 59 w tym: kobiety Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 życia w tym: kobiety 8. Niepełnosprawni 13 w tym: kobiety 7 strona 2

19 Staż pracy Wykształcenie Wiek Czas pozostawania bez pracy w miesiącach V. Bezrobotni wg wieku, wykształcenia i stażu pracy stan na: Wyszczególnienie Lp liczba bezrobotnych ogółem udział liczba bezrobotnych kobiet do ,55% ,27% ,74% ,23% ,71% 25 pow ,5% ,53% ,27% ,1% ,13% ,55% lat ,42% 1 wyższe ,7% 26 policealne i średnie zawodowe ,8% 6 średnie ogólnokształcące ,16% 19 zasadnicze zawodowe ,63% 62 gimnazjalne i poniżej ,34% 26 do ,99% lat ,83% lat ,% lat ,13% lat ,34% 15 3 lat i więcej ,44% 3 bez stażu ,27% 26 Ogółem: Skarżysko-Kamienna, styczeń 216 strona 21

20 Biuletyn opracowany w oparciu o Sprawozdanie MPiPS-1 oraz Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 216 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku Częstochowa, listopad 2016 r. 4572 6758 6178

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku Częstochowa, czerwiec 2016 r. 7286 6464 5601 11378

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Stan i struktura bezrobocia w powiecie skarżyskim. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu stan na 30.09.2011r. Opracował: Dział Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w... Wojewódzki Urząd Pracy w... Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy w u Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura robotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy w u Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura robotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo