SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (26) Kwiecień 2010 ISSN SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy Mieszkańcom powiatu przeworskiego najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, nadziei oraz wiosennego nastroju. Niech radość wielkanocnego poranka Zmartwychwstania Pańskiego wraz z nadzieją na przyszłość i pokojem ducha pozostanie na każdy dzień, który przed nami Wicestarosta Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Tadeusz Kiełbowicz Zbigniew Kiszka Marek Frączek

2 Strona 2 PRZEWORSKI Kwiecień 2010 Proinwestycyjny budżet Powiatu Przeworskiego na rok 2010 W dniu 8 stycznia 2010 r. uchwałą Nr XXXIV/258/10 został przyjęty budżet Powiatu Przeworskiego na rok 2010 i określa on dochody budżetu w wysokości zł a wydatki w kwocie zł. Deficyt budżetu wyniesie blisko zł, a zostanie pokryty z kredytów i pożyczek. Głównymi źródłami dochodów są: 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zł 2. Dochody własne zł 3. Subwencja ogólna zł 4. Dotacja rozwojowa zł 5. Dotacje celowe zł 6. Środki pozyskiwane z innych źródeł zł 7. Wpływy z pomocy udzielanej między jst zł 8. Wpływy z tyt. kar i opłat( PFOSiGW) zł Udział poszczególnych grup w dochodach ogółem przedstawia poniższy wykres: 7.Pomoc z jst 8% 6.Środki z innych źródeł 1% 5.Dotacje celowe 21% 4.Dotacja rozowjowa 10% 8Kary i opłaty PFOŚ igw 0,1% 1.Udział w PIT i CIT 10% 3.Subwencja ogólna 46% 2.Dochody własne 4% W budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2010 został ustalony limit wydatków w wysokości zł z czego na wykonanie zadań związanych z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą zostały zaplanowane środki wysokości zł. W ramach tego zadania finansowane będą między innymi: ZSZ w Przeworsku, ZSOiZ w Przeworsku, ZS w Kańczudze i w Sieniawie, ZSR w Zarzeczu, PPP w Przeworsku oraz wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Na realizacje zadań z zakresu transportu i łączności w projekcie budżetu została zaplanowana kwota zł z czego na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota zł. Na wykonanie zadania związanego z opieką społeczną oraz z zakresu polityki społecznej zostały zaplanowane wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności DPS, placówki opiekuńczo - wychowawczej w Lipniku prowadzonej przez Fundację Młodzieży Wzrastanie, utrzymywanie PCPR, zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, opiekę w rodzinach zastępczych oraz bieżące utrzymanie PUP. Na ochroną zdrowia została ustalona kwota zł, z czego na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł. Warto zaznaczyć, że w 2010 roku na realizację inwestycji zaplanowano zł. Mowa tu zarówno o dużych i kluczowych przedsięwzięciach jak i mniejszych mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju powiatu m.in.: Obrady Zarządu Powiatu zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont ciągu dróg powiatowych Nr P1546 Hadle Szklarskie - Tarnawka w km ;Nr P1629 R Widaczów - Świebodna - Pruchnik w km ; Nr 1630 R Zagórze - Hucisko Jawornickie w km , Nr P 1625 R Manasterz Rzeki : Nr 1616 R Hadle Szklarskie - Jawornik Polski w km wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów w ramach Wieloletniego N PP D L zł - przebudowa drogi powiatowej Przeworsk - Zarzecze - Siennów zł - przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawisłocze Trynieckie - Chodaczów - Tryńcza - Ubieszyn (dotacja dla Powiatu Leżajskiego) zł - przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujaca drogi: Przeworsk - Gać - Markowa (gr. powiatu, Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa - Husów - Rzeki zł - przebudowa ciągu dróg powiatowych Gniewczyna - Gorzyce Nr P1518 R, Gniewczyna - Świętoniowa, Nr P1579R Grzęska - Świętoniowa zł - przebudowa dróg powiatowych Nr R P R Sietesz - Siedleczka, Nr P R Siedleczka - Pantalowice, P 1 ^31 R Łopuszka Wielka - Hucisko Nienadowskie na terenie Gminy Kańczuga zł - wykonanie projektów technicznych na zadania pn. 1) Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujący drogi: P 1543 R Przeworsk - Gać (gr Pow.) - Markowa - odcinek 16,857 km, P 1582 R Nowosielce - Dębów - odcinek 3,451 km, P 1584 R Dębów - Wojciechówka - odcinek 1,950 km, P 1544 R Albigowa - Husów - (gr. Pow.) - odcinek 2,975, P 1543 R ul. Szpitalna - odcinek 0,580 km, P R ul. Studziańska - odcinek 0,804 km, zł 2) Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu przeworskiego obejmujący drogi: - P1 577 R Gniewczyna Łańcucka - Gorzyce w km P1 518 R Gniewczyna Łańcucka - Świętoniowa w km P R Grzęska - Świętoniowa w km zł 3) Wykonanie projektu technicznego drogi stanowiącej łącznik ulic Słowackiego i Kasprowicza w Przeworsku wraz z parkingiem, kanalizację burzową i oświetleniem zł zł - modernizacja dróg powiatowych

3 Kwiecień 2010 PRZEWORSKI Strona zł - zakup ciągnika, koparki oraz samochodów towarowo - osobowych i ciężarowych zł - dofinansowanie Podkarpackiego Systemu Administracji Publicznej PSeAp zł - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP zł - rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych ZSZ w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych zł - dofinansowanie inwestycji w SP ZOZ w Przeworsku: a) na realizacje Projektu PSIM zaplanowana kwota zł b) nadbudowa, przebudowa Bloku Operacyjnego i OA i IT zł Informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku Zima 2009/2010 na drogach powiatowych Sezon zimowy 2009/2010 charakteryzował się następującymi zjawiskami takimi jak: - pierwszy jej atak nastąpił w niespotykanym dotąd terminie tj. w dniach X 2009 r., - intensywne opady śniegu połączone z bardzo silnym wiatrem powodującym zawieje i zamiecie śnieżne spowodowały powstawanie na drogach olbrzymich zasp, 0 - spadki temperatur do poniżej -20 C powodowały oblodzenie dróg, szron, szadź, śliskość pośniegową, - długotrwałość (zima trwała nieprzerwanie od 27 XII z bardzo krótkimi przerwami), - bardzo wysokie koszty zimowego utrzymania dróg (duża ilość wyjazdów na akcję ZUD oraz duże zużycie materiałów uszarstniających). Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku. W zależności od warunków atmosferycznych wyróżniamy trzy stany dróg i związane z nimi utrudnienia, które mogą wystąpić na drogach: STAN A - temperatury w przedziale (0 C +5 C), lokalnie występujące opady deszczu lub śniegu z deszczem, nawierzchnie czarne mokre. Dyżury od godz. 7:00 15: STAN B - temperatury w przedziale (+3 C -2 C) z tendencją do obniżania, opady śniegu na znacznych obszarach działania PZD, na nawierzchniach dróg występuje błoto pośniegowe, warstwy zajeżdżonego śniegu, krótkotrwałe przerwy w ruchu. Dyżury od godz. 5:00 22:00 - STAN C - intensywne opady śniegu prognozowane w dłuższym przedziale czasowym, mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w komunikacji, na nawierzchniach c) zakup karetki reanimacyjnej z wyposażeniem (raty leasingowe) zł. Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji budżet powiatu przeworskiego przyjęty na ostatni rok tej kadencji Rady Powiatu, opracowany został pod kątem maksymalnego wykorzystania środków zewnętrznych, w tym unijnych. Zostały zabezpieczone udziały własne na realizowane i złożone wnioski do Regionalengo Programu Operacyjnego i gdyby wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji, to prócz inwestycji oświatowych i służby zdrowia zmodernizowanych zostanie około 60 km dróg powiatowych, co pozwoliłoby zakończyć 4-letnią kadencję z ilością ponad 200 km przebudowanych dróg na łączną długość w powiecie 320 km. Zbigniew Kiszka Starosta Przeworski zalegają warstwy śniegu. Dyżur całodobowy. Dyżury prowadzone są na bazie PZD w Niżatycach a całość prac nadzoruje zespół koordynacyjny i Dyrektor PZD. W akcji ZUD w obecnym sezonie bierze udział następujący sprzęt: - 3 pługopiaskarki P1 - własne - 2 pługopiaskarki P1- wynajem - 2 koparko - ładowarki - własne - 4 koparko - ładowarki - wynajem - 2 ładowarki Ł-34 - wynajem - 1 ciągnik z ładowarką TUR - własny Przebieg pracy sprzętu i ludzi w ramach ZUD przedstawia poniższa tabela: Nazwa sprzętu Kategoria własności Ilość zmian Pługopiaskarki Własne 293 Z wynajmu 69 Załadunek 101 Własne piaskarek Koparko ładowarki Odśnieżanie 51 Z wynajmu 6 Ładowarka Łk-34 Z wynajmu 22 Ciągnik z ładowarką TUR Własny 18 Pracownicy PZD (dyżury ZUD operatorzy sprzętu i pomocnicy operatorów robotnicy drogowi Zużycie materiałów Sól Piasek Żużel 947 osobo zmian 206 t 502 t 1258 t Uwagi Średnio na zmianie pracuje od 5 do 14 osób w zależności od sytuacji na drogach Zima na drogach powiatowych

4 POWIAT Strona 4 PRZEWORSKI Kwiecień 2010 Wstępne koszty ZUD (stan na 15 III br) przedstawiają się następująco: - Zakup materiałów do utrzymania dróg zł - Wynajem sprzętu i usług zleconych zł - Prace sprzętu własnego zł - Koszty osobowe (PZD) zł Razem: zł. Ogólna kwota ZUD jest jedną z najwyższych przeznaczonych na ten cel w 10leciu powiatu przeworskiego. Pracę sprzętu, sytuację na drogach ilustrują zamieszczone fotografie. Usuwanie zasp przez ładowarkę Praca pługu na drodze powiatowej Roztopy, powódź, podtopienia, przełomy, ubytki nawierzchni na drogach powiatowych Pomimo trwającej jeszcze zimy na drogach po krótkotrwałym ociepleniu można było zaobserwować bardzo niekorzystne dla dróg powiatowych zjawiska takie jak: - wysoki poziom wód gruntowych, - wysoki stan wód w rzekach, potokach powodujący miejscowe podtopienia, - duże ubytki nawierzchni (spękania i wyboje), - przełomy na odcinkach o gruntach wysadzinowych, - uszkodzone i zaniżone pobocza, - zniszczone znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu ochrony dróg przed ich dalszą dewastacją, PZD wprowadził z dniem 2 III 2010 tymczasowe ograniczenia nośności nawierzchni zarządzanych dróg, które trwać będzie do odwołania tj. do momentu ustabilizowania się podłoża drogowego. Pierwsze zaobserwowane zniszczenia ilustrują zamieszczone zdjęcia. Roztopy i uszkodzona nawierzchnia dróg

5 Kwiecień 2010 PRZEWORSKI Strona 5 Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych r. w PZD odbył się przetarg na wykonanie w ramach tego programu zadania pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr P 1546 R Hadle Szklarskie - Tarnawka w km : Nr P 1629 R Widaczów - Świebodna - Pruchnik w km ; Nr P 1630 R Zagórze - W przetargu udział wzięły: Hucisko Jawornickie w km ; Nr P 1626 R Hadle Szklarskie - Jawornik Polski w km ; Nr P 1625 R Manasterz - Rzeki Najkorzystniejszą ofertę na kwotę ,86 zł złożyła firma STRABAG i ona będzie wykonawcą zadania. Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, Pruszków kor. ul. Hanasiewicza 19, Rzeszów Cena ,86 Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A Jarosław, ul. Poniatowskiego , Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o Krosno, ul. Tysiąclecia 38 Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o Rudna Mała Głogów Małopolski 47b Skanska S.A. ul. Gen. J Zajączka 9, Warszawa kor: Oddział Budownictwa Drogowo Mostowego w Rzeszowie Rudna Mała 47, Głogów Małopolski Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, Leżajsk , , , ,90 Usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych Dzięki staraniom władz powiatu w br. otrzymano od MSWiA promesy na kwotę 1 mln zł na: 1) - remont drogi Nr P 1546 R Hadle Szklarskie - Tarnawka w km remont drogi Nr P 1623 R Pantalowice - Rączyna w km ; remont mostu w km w ciągu drogi powiatowej Nr P 1629 R Widaczów - Świebodna - Pruchnik 2) - remont drogi Dębów - Nowosielce w km W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym udział wzięły poniższe firmy wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Firmy Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś, Jarosław, Osiedle Pułaskiego 7/12. Numer oferty 01 Nazwa (firma) i adres wykonawcy Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, Pruszków kor. ul. Hanasiewicza 19, Rzeszów Cena , Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o Głogów Małopolski, Rudna Mała 47b ,95 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, Leżajsk ,82 Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A Jarosław, ul. Poniatowskiego ,27 05 Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 Oddział Rzeszów, ul. Przemysłowa7; Ropczyce ,05 06 Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś Jarosław, os. Pułaskiego 7/ ,79 Przetargi Powiat ogłosił przetarg na zakup dla Powiatowego Zarządu Dróg w formie leasingu operacyjnego następującego sprzętu: koparko ładowarka ciągnik do prac drogowych wraz z osprzętem takim jak: ramię hydrauliczne, głowica do traw i gałęzi, frezarka do poboczy, frezarka do rowów oraz pług wirnikowy. W/w sprzęt służyć będzie do wykonywania prac utrzymaniowych na drogach powiatowych czym przysłuży się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ich wyglądu estetycznego. Przetargi w PZD w Przeworsku W miesiącu lutym i marcu ogłoszono i rozstrzygnięto następujące postępowania przetargowe: a) na zakup emulsji asfaltowej, b) na zakup masy bitumicznej na gorąco, c) na przegląd mostów, d) na zakup materiałów kamiennych, e) na zakup paliw, f) na projekt techniczny na zadanie pn. Budowa odcinka drogi łączącej ulicę Słowackiego z ulicą Tkacką w Przeworsku wraz z parkingiem, g) na zakup wyrobów betonowych. W/w przetargi stanowią element przygotowania PZD do pozimowych prac remontowych. Tomasz Lenar Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

6 Strona 6 PRZEWORSKI Kwiecień 2010 II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata Wraz z wejściem do Unii Europejskiej Polska uzyskała dostęp do ogromnych zasobów finansowych funduszy europejskich. Każdego roku środki finansowe Unii gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu a następnie rozdzielane pomiędzy owe państwa. Otrzymane przez Polskę środki finansowe przekazywane są na program Narodowej Strategii Spójności, który ma na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy krajami słabiej a mocniej rozwiniętymi gospodarczo. Obecnie realizowany jest program Narodowej Strategii Spójności na lata Suma środków zaangażowanych w realizację tego programu wynosi około 85,56 mld euro. Środki te mają służyć zwiększeniu konkurencyjności gospodarki polskiej jak również wspierać ogólny rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych obszarów Polski. ok. 5 mln zł. Środki unijne na rozbudowę, budowę i modernizację dróg powiatowych udzielane będą do wysokości 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektów - nie przekraczając maksymalnej kwoty wsparcia, dlatego też pozostała część środków finansowych została zabezpieczona w budżecie powiatu jak również swoje zaangażowanie finansowe zdeklarowały: w przypadku drogi Przeworsk-Gać-Markowa (gr. powiatu), Nowosielce- Planowana przebudowa dróg wg II wniosku Planowana przebudowa dróg wg I wniosku W dniu 12 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata W dniu 26 lutego 2010 roku Powiat Przeworski złożył dwa wnioski w ramach ww. Programu operacyjnego, oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Schemat B - drogi powiatowe: pn. Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmująca drogi: Przeworsk - Gać - Markowa (gr. powiatu), Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa - Husów - Rzeki o długości 26,41 km z maksymalnym dofinansowaniem ze środków EFRR w wysokości ok. 10 mln zł oraz Przebudowa ciągu dróg powiatowych: Gniewczyna - Gorzyce, Gniewczyna - Świętoniowa, Grzęska - Świętoniowa o długości 19,89 km z maksymalnym dofinansowaniem ze środków EFRR w wysokości Dębów, Dębów-Wojciechówka, Albigowa-Husów-Rzeki - Powiat Łańcucki, Gmina Łańcut, Miasto Przeworsk, Gmina Przeworsk, Gmina Gać i Gmina Markowa natomiast odnośnie drogi Gniewczyna-Gorzyce, Gniewczyna-Świętoniowa, Grzęska-Świętoniowa - Gmina Przeworsk i Gmina Tryńcza. Przebudowa ciągu dróg powiatowych zrealizuje cele szczegółowe, które dla regionu należą do priorytetowych, są to: zwiększenie komfortu jazdy, bezpieczeństwa ruchu, skrócenia czasu podróży, rozwój sieci korytarzy transportowych integrujących region czy zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. Długofalową konsekwencją realizowanych projektów, wykraczającą poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych będzie podniesienie jakości życia ludzi mieszkających na terenach przyległych do planowanych inwestycji, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, rozwój aktywnych form wypoczynku (powstawanie gospodarstw agroturystycznych), aktywizacji drobnej przedsiębiorczości, podejmowaniu przez rolników indywidualnej działalności pozarolniczej. Realizacja projektów wpłynie na poprawę dostępu do: planowanej autostrady A-4, drogi krajowej nr 4 (międzynarodowej E 40) i krajowej nr 77 oraz dróg wojewódzkich: nr 835, 877 i 881, regionalnego centrum gospodarczego ważnego z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu przeworskiego jakim

7 Kwiecień 2010 PRZEWORSKI Strona 7 jest miasto Przeworsk, lokalnych firm, zakładów i sklepów w miejscowościach objętych wpływem projektów na terenie powiatów łańcuckiego i przeworskiego. Planowane inwestycje drogowe mają w szczególności za zadanie przyczynić się do poprawy powiązań komunikacyjnych oraz systemu komunikacji publicznej zarówno w skali powiatu przeworskiego i łańcuckiego jak i całego województwa podkarpackiego. Gabriela Duliban Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Ruszyły scalenia gruntów na terenie powiatu przeworskiego Starosta Powiatu Przeworskiego w dniu r. złożył w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 2 wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji pn: Scalenie gruntów wsi Łopuszka Mała gm. Kańczuga na obszarze ha" oraz Scalenie gruntów wsi Pełnatycze gm. Zarzecze na obszarze 533,89 ha, których celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia r. wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i została przyznana pomoc finansowa w kwocie ,43 zł (scalenie Łopuszka Mała w kwocie ,04 zł oraz scalenie w m. Pełnatycze w kwocie ,39 zł). Również pozytywnie wnioski scaleniowe zostały rozpatrzone dla powiatu: brzozowskiego, jarosławskiego, rzeszowskiego. W dniu 10 marca 2010 r. Starosta podpisał umowy z Podkarpackim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych na wykonanie prac scaleniowych w/ w miejscowościach. Wartość prac scaleniowych na obiekcie Łopuszka Mała, gm. Kańczuga została ustalona na kwotę ,00 zł, pozostała kwota w wysokości ,04 zł zostaje przeznaczona na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów /rekultywacje, odnowienie rowów, budowa dróg dojazdowych - 11,8 km/. Informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku Przemówienie Starosty Zbigniewa Kiszki Efekty prac scaleniowych w Krzeczowicach Wartość prac scaleniowych na obiekcie Pełnatycze gm. Zarzecze została ustalona na kwotę ,00 zł, pozostała kwota w wysokości ,39 zł zostaje przeznaczona na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów /rekultywacje, odnowienie rowów, budowa dróg dojazdowych 24,1 km/. Powyższe zadania będą realizowane w latach Natomiast wykonanie samych projektów scaleń w obu miejscowościach planuje się w połowie roku 2011 (po żniwach). Marian Sochacki Geodeta Powiatowy Na koniec grudnia ubiegłego roku przypadło w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku oficjalne otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej w części nowo wyremontowanych pomieszczeń przygotowanych dla obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Tym samym zamknęliśmy kolejny etap adaptowania całego piętra w budynku przy ul. Lwowskiej 16 na potrzeby działań Urzędu. Otwarcia CAZu dokonał Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku w obecności Wicestarosty Marka Frączka, Przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Kiełbowicza, Członków Zarządu i Radnych Powiatu, Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, Dyrektorów jednostek samorządowych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych zaproszonych Gości. W programie otwarcia uwzględnione zostało podsumowanie prac Urzędu w 2009r. oraz przedstawienie zasad i celu funkcjonowania Centrum Aktywizacji Zawodowej. Od początku stycznia br. CAZ prowadzi już pełną swoją działalność, tym samym więc wszystkie usługi pośrednictwa pracy są już świadczone w siedzibie urzędu przy ul. Lwowskiej. Zakres działania CAZu przedstawia artykuł poniżej. Nowy Rok nie przyniósł polepszenia trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Stopa bezrobocia wzrosła. Na koniec lutego liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła osoby, w tym kobiety. Zdecydowanie pogorszyła się sytuacja mężczyzn na rynku pracy w odróżnieniu do lat poprzednich, gdy jako bezrobotni pozostawali w mniejszości, obecnie stanowią większość zarejestrowanych w naszym urzędzie. Nie zmienił się natomiast procentowy stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych mieszkających w miastach powiatu do bezrobotnych ze wsi powiatu: 73% bezrobotnych to mieszkańcy wsi. Zwiększono jednak kwoty przyznane w tym roku

8 Strona 8 PRZEWORSKI Kwiecień Bezrobotni zamieszkali na wsi 4691 Bezrobotni zamieszkali w mieście Kobiety bezrob. mieszkające na wsi Bezrobotni na wsi Bezrobotni w mieście Kobiety bezrob. mieszkajace w mieście naszemu Urzędowi na podejmowaną działalność dofinansowanie wynosi obecnie: zł. Rozpoczęliśmy kierowanie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy na staże, podpisywanie umów z pracodawcami organizującymi prace interwencyjne, prowadzony jest także nabór wniosków dla bezrobotnych planujących rozpoczęcie czy rozwinięcie własnej działalności gospodarczej. Ponadto rozpoczęły się także nabory na szkolenia organizowane przez Urząd. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z planem szkoleń zamieszczonym w artykule poniżej. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy obfitości wszelkiego dobra w życiu osobistym i zawodowym. Adam Zabłocki Dyrektor PUP w Przeworsku Prezentacja prowadzona przez Dyrektora PUP Centrum Aktywizacji Zawodowej Zmiana Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nałożyła na samorząd powiatu obowiązek wyodrębnienia w PUP Centrum Aktywizacji Zawodowej CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną działającą w ramach Powiatowych Urzędów Pracy. Celem działania Centrum jest większe ukierunkowanie działalności PUP na realizację podstawowych usług rynku pracy i wzmocnienie prymatu działań aktywizujących nad pasywnymi oraz koncentracja na potrzebach coraz trudniejszych klientów. To właśnie w CAZie realizowane są wszystkie podstawowe usługi rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń. W ramach pośrednictwa pracy pomagamy bezro- Zaproszeni Goście botnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Doradcy zawodowi w ramach świadczonej usługi poradnictwa zawodowego udzielają bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia oraz ukierunkowują na dalszy rozwój zawodowy. Pracodawcom pomagają w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Doradcy zawodowi świadczą również usługi w zakresie udostępniania szeroko rozumianej informacji zawodowej, która wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej, a także umożliwia klientom dokładniejszą orientację w świecie pracy.

9 Kwiecień 2010 PRZEWORSKI Strona 9 1. PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE W tym roku na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą wnioskować o przyznanie dziesięciu rodzajów płatności: 1. jednolitą płatność obszarową (JPO), 2. uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym: - płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych, - płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej), - płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją, - płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa), 4. oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), 5. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM), 6. płatność cukrową, 7. płatności do krów i owiec (wsparcie specjalne), 8. przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata ), 9. płatności rolnośrodowiskowe (PROW na lata ), 10. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Przypominamy, iż przed złożeniem wniosku we Klub Pracy realizuje swe zadania poprzez trzy formy pomocy: - udostępnianie informacji i baz danych oraz literatury związanej z poszukiwaniem zatrudniania, - szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - jest to bezpłatny cykl spotkań, w ramach których bezrobotni i poszukujący pracy przez dwa tygodnie uczą się, a następnie przez tydzień praktycznie stosują nabyte umiejętności poszukiwania pracy. Celem zajęć jest aktywizacja i przygotowanie do samodzielnego aktywnego poszukiwania pracy lub podejmowania własnej działalności gospodarczej. - tematyczne zajęcia aktywizacyjne (2-3 dniowe). Ponadto, w Klubie Pracy bezrobotny może skorzystać z: bezpłatnego dostępu do komputera oraz Internetu, 1 poradników ułatwiających poruszanie się po rynku pracy, wzorów życiorysów oraz listów motywacyjnych, opisów 3 zawodów i testów predyspozycji, informatorów o szkołach wyższych i policealnych oraz filmów dotyczących poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjnej oraz otwarcia i pro-wadzenia własnej działalności gospodarczej. Specjaliści ds. rozwoju zawodowego prowadzą7 działania mające na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Działania te polegają na: - informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz promowaniu tych usług, - diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, - sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń, - zlecaniu przeprowadzania szkoleń instytucjom szkoleniowym, - kierowaniu na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń, - kierowaniu na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną, - monitorowaniu przebiegu szkoleń, - finansowaniu kosztów egzaminu, uzyskania licencji, - dofinansowaniu studiów podyplomowych, - udzielaniu pożyczki szkoleniowej, - prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń, - organizowaniu przygotowania zawodowego dorosłych. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2010 Nazwai zakres szkolenia Operator maszyn do robót drogowych: maszynydorozkładania mieszanek bitumicznych (rozściełacze), frezarki lub skrapiarki 15 osób, po 5 osób na każdą maszynę Nina Walkiewicz Z-ca Dyrektora PUP w Przeworsku Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Przeworsku Przewidywany termin realizacji I-II kw. 2 Prawo jazdy kat. C, C+E 18 osób I-II kw. Kurs kosmetyczny z wizażem, stylizacją oraz przedłużaniem i modelowaniem paznokci zakończony egzaminem czeladniczym 10 osób II kw. 4 3 Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwaniapracy do 14 osób II kw., III kw., IV kw. Operator maszyn do robótziemnych: operator koparki, operator ładowarki, operator koparko-ładowarki 15 osób, po 5 osób na każdą maszynę I - II kw. 6 Projektowaniestron internetowych i grafika komputerowa 10 osób II kw. 3 szkolenia ABC Przedsiębiorczości szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej po 10 osób II kw., III kw., IVkw. 8 Podstawy obsługi komputera z Internetem 15 osób II III kw. 9 ECDL 10 osób II-III kw. 10 Nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera 15 osób II III kw. 11 Kelner-barman z obsługąimprez okolicznościowych oraz obsługą kasy fiskalnej 10 osób III kw. 12 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 6 8 osób III kw. 13 Pisanie, wdrażanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi ześrodków UE 10 osób III kw. 14 Opiekun dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 8 10 osób III kw. 15 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 5 osób III kw. 16 Bukieciarz z obsługą kasy fiskalnej 10 osób III-IV kw. 17 Fakturzysta -handlowiec 10 osób III IV kw. właściwym miejscowo biurze powiatowym ARiMR, należy obowiązkowo zweryfikować poprawność danych zawartych we wstępnie wypełnionym wniosku ze stanem faktycznym. Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 10 różnych rodzajów płatności sprawi, że rolnik nie będzie musiał wielokrotnie podawać tych samych danych. Otóż rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych, którzy do 2009 roku składali cały dodatkowy wniosek o przyznanie takiej pomocy, od tego roku na wspólnym formularzu wystarczy, że uzupełnią w zakresie deklarowanych działek do płatności jedynie dodatkowe kolumny o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Dane szczegółowe dotyczące deklarowanych pakietów do płatności rolnośrodowiskowych będą podawane w załączniku do wniosku. Ponadto na jednym załączniku graficznym będzie wrysowane położenia działek rolnych, deklarowanych zarówno do płatności bezpośrednich, ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Tak więc, nie będzie już trzeba zwracać się do biur powiatowych o dodatkowe załączniki graficzne. Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym trzeba będzie złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą, w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po 17 maja 2010 r. ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2010 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%. Ponadto od roku 2010 rolnicy, którzy spełniają warunki do otrzymania jednolitej płatności obszarowej, będą mogli ubiegać się o dwa nowe rodzaje wsparcia specjalnego.

10 Strona 10 PRZEWORSKI Kwiecień 2010 W Polsce zaplanowane zostało wprowadzenie: - płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych; - płatności do krów i owiec. Specjalna płatność przysługuje rolnikom w całym kraju do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym, położonych na działkach rolnych, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa. Na takie wsparcie w roku 2010 przeznaczona zostanie kwota 10,8 mln euro, przy założeniu, że do płatności tych zostanie zakwalifikowana powierzchnia ok. 180 tys. ha. Stawka płatności do hektara tych upraw wyniesie ok. 60 euro. Rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe, do powierzchni których rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie specjalne to: koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, koniczyny zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna. Nowa płatność nie przysługuje do tych działek, które w roku 2010 objęte są płatnościami z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW ) lub płatnością rolnośrodowiskową (PROW ). Płatność do krów przysługuje rolnikom z pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub śląskiego. Rolnicy z tych regionów muszą złożyć wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i posiadać na dzień 31 maja 2010 r. nie więcej niż 10 krów w wieku co najmniej 36 miesięcy. Płatności będą przyznawane tylko do zwierząt, które są zarejestrowane w siedzibie stada położonej na terenie tych województw. Podkreślić należy, że wszystkie te zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane i zgłoszone do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację tej płatność w roku 2010 zostanie przeznaczona kwota 28,5 mln euro. Przy założeniu, że do takiego wsparcia kwalifikować się będzie ok. 200 tys. krów, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie ok. 142,5 euro. Płatność do owiec przysługuje rolnikom z pięciu województw południowej Polski: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Rolnik ubiegający się o takie wsparcie, poza złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, musi posiadać na dzień 31 maja 2010 r. co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 18 miesięcy, zarejestrowanych w siedzibach stad położonych na terenie tych województw. Zwierzęta te muszą być zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich prowadzonego przez ARiMR (system IRZ) i odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W roku 2010 na takie wsparcie zostanie przeznaczona kwota 1,5 mln euro. Przy założeniu, że do tych płatności kwalifikować się będzie ok. 50 tys. owiec, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie ok. 30 euro. Od 2010 roku, w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, o które ubiegają się polscy rolnicy, zaszły pewne zmiany. Jedna z nich polega na tym, że rolnikom prowadzącym uprawę zagajników drzew o krótkiej rotacji, takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa, wierzba, przysługiwały będą jednolite płatności obszarowe. Muszą oni jednak pamiętać, aby zadeklarować we wnioskach o dopłaty bezpośrednie tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne. Druga ważna zmiana dotyczy krajowych uzupełniających płatności obszarowych (UPO). Będą one przysługiwały do powierzchni, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, jeżeli grunty te są pokryte roślinnością, wysianą w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz); przez okres nie dłuższy niż jeden rok nie są przeznaczone do produkcji plonów. Dotychczas do takich gruntów przysługiwała jedynie jednolita płatność obszarowa. Na skutek uchylenia unijnych przepisów, od 2010 roku nie będą przyznawane płatności do upraw roślin energetycznych, a w związku ze zniesieniem tych dopłat nie będzie też przyznawana pomoc do rzepaku (była to pomoc de minimis). Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, od 2010 r. nie będą przyznawane także krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu w danym roku związanej z produkcją. Pozostaną jedynie tzw. historyczne dopłaty do powierzchni upraw chmielu. ARiMR przypomina, że rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pieniądze za zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, muszą bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymagania, które nakładają na rolników obowiązek: - W przypadku nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną, za pomocą deszczowni lub przy poborze wody powierzchniowej, lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę - obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego. - Zachowanie w obrębie działki rolnej charakterystycznych elementów krajobrazu (drzew będących pomnikami przyrody oraz rowów do 2 metrów szerokości). - Zakaz niszczenia siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, położonych na obszarach chronionych tzn. w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, zespołach przyrodniczo - krajobrazowych, stanowiskach dokumentacyjnych i pomnikach przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). 2. PROW W ARiMR trwają obecnie przygotowania do uruchomienia w tym roku kolejnych naborów wniosków o wsparcie udzielane ze środków z PROW Terminy w których będzie można składać odpowiednie dokumenty zostaną ogłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami i w większości przypadków odbędzie się to na dwa tygodnie przed uruchomieniem naboru na dane działanie. ARiMR planuje, że w 2010 r. beneficjenci PROW otrzymają łączne wypłaty w wysokości ponad 12 miliardów złotych. Będzie to więc o około 4 miliardy więcej niż w roku ubiegłym, który do tej pory był rekordowy. Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW pozwala mieć pewność, że tak jak to było w wypadku programów z lat , zostanie on zrealizowany w pełni o środki finansowe znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości. Jarosław Mróz Kierownik ARIMR w Przeworsku

11 Kwiecień 2010 PRZEWORSKI Strona 11 Informacje Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie UWAGA PRODUCENCI!!! Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie 1. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach pomocy de minimis w rolnictwie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Pomoc ta jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007. Ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 7500 euro dla jednego przedsiębiorstwa sektora rolnego (producenta rolnego) w okresie trzech lat obrotowych. Wnioski można składać już od r. we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania producenta OTARR. 2. Stawki dopłat do 1 ha gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych: zł - w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych zł - w przypadku roślin strączkowych zł - w przypadków ziemniaków 3. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Gatunki roślin objęte dopłatami i minimalne ilości wysiewu na 1 ha: - pszenica zwyczajna 150 kg - pszenica mieszańcowa 80 kg - żyto populacyjne 130 kg - żyto syntetyczne 80 kg - żyto mieszańcowe 60 kg lub 1,7 jednostki siewnej - jęczmień 130 kg - pszenżyto 150 kg - owies 150 kg - łubin 150 kg - groch siewny 200 kg - wyka 80 kg - bobik 270 kg - ziemniak 2000 kg - mieszanka zbożowa lub pastewna 140 kg 4. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon i poplon. 5. Dopłaty dotyczą materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużytego do siewu lub sadzenia, zakupionego w terminie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 roku, u przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym. Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać na stronie internetowej lub w Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie ul.. Piłsudskiego 32, Rzeszów pod nr tel. (017) w.17. Zmiany w programie Owoce w szkole W roku szkolnym 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej Owoce w szkole, do uczestnictwa w którym obok innych krajów Unii Europejskiej przystąpiła również Polska. Zadania związane z wdrożeniem w Polsce programu Owoce w szkole realizuje Agencja Rynku Rolnego. W ramach tego programu dzieci klas I-III szkół podstawowych bezpłatnie otrzymują porcje składające się z produktu owocowego i warzywnego. Są to: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, ogórki, papryka słodka, rzodkiewka, soki owocowe, warzywne lub owocowo - warzywne. Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W I semestrze roku szkolnego 2009/2010 zgodnie z zawartymi umowami programem zostało objętych dzieci klas I - III z szkół podstawowych, natomiast w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 umowami nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw objęto dzieci (tj. ok. 92 % więcej niż w poprzednim semestrze) z szkół podstawowych. ARR na bieżąco monitorowała realizację programu Owoce w szkole w I semestrze roku szkolnego 2009/2010, a zebrane uwagi i sugestie zgłoszone przez szkoły podstawowe oraz dostawców owoców i warzyw, przekazywane były na bieżąco do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Efektem tego są zmiany wprowadzone do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010, przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu r. Zmiana zapisów tego rozporządzenia umożliwi przyznanie pomocy zatwierdzonym podmiotom, którzy z przyczyn od nich niezależnych (np. złe warunki pogodowe, nieobecność dzieci z powodu choroby) zrealizowali dostawy owoców i warzyw do szkół podstawowych w niepełnej liczbie porcji wymaganej w danym semestrze. Oznacza to, że dostawcy, którzy nie dostarczyli w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 wszystkich przewidzianych zawartą ze szkołą umową 40 porcji owocowo warzywnych dla jednego dziecka, nie zostaną w ogóle pozbawieni pomocy, ale jej maksymalna wysokość będzie proporcjonalna do liczby dostarczonych porcji. Zrezygnowano z określania konkretnej liczby porcji zawierających dany produkt. Szkoły podstawowe i zatwierdzone przez ARR podmioty mają możliwość swobodnego wyboru owoców i warzyw (spośród katalogu określonego w rozporządzeniu), które będą otrzymywały dzieci w II semestrze roku szkolnego 2009/2010. Szkoła i dostawca mogą dowolnie ustalić, jakie produkty otrzymają dzieci, z uwzględnieniem m.in. ich podaży w danym regionie, optymalnej różnorodności, udziału produktów charakterystycznych dla regionu oraz upodobań i preferencji dzieci. W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 produktami objętymi programem są: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewka, papryka słodka, soki owocowe, warzywne lub owocowo - warzywne. Z katalogu produktów udostępnianych dzieciom usunięto ogórki ze względu na trudności, jakie mają dostawcy z zachowaniem ich świeżości. Wyeliminowano również konieczność krojenia warzyw w słupki i wprowadzono możliwość dostarczania ich w całości z zachowaniem zasady, że udostępniane dzieciom owoce i warzywa mają być gotowe do bezpośredniego spożycia.

12 Strona 12 PRZEWORSKI Kwiecień 2010 W ww. rozporządzeniu doprecyzowano również zapis zgodnie, z którym zarówno soki, jak i pozostałe produkty udostępniane dzieciom nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. W oczekiwaniu Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne życzenia. Niech radość i nadzieja płynące z przeżywania Wielkiej Nocy zaowocują dobrem, szlachetnością i miłością. Wielkanocne symbole odradzającego się życia niech napełniają optymizmem i pomagają przezwyciężyć trudy dnia codziennego. Mariusz Kawa Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Informacje Powiatowej Komendy Policji w Przeworsku Roczna ocena pracy przeworskiej Policji 27 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku odbyła się odprawa służbowa policjantów z udziałem I Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie i zaproszonych gości. Omówiono stan porządku publicznego na terenie powiatu oraz wyniki osiągnięte w 2009 roku. Na odprawie pożegnano również funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę oraz wręczono rozkazy policjantom awansującym na wyższe stanowiska. Naradę prowadził Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku - inspektor Wacław Mazur. Przedstawił on ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przeworskiego oraz omówił planowane przedsięwzięcia. W dalszej części głos zabierali zaproszeni goście. Policjanci usłyszeli wiele ciepłych słów oceniających ich pracę oraz potwierdzenie pozytywnego odbioru przez lokalne społeczeństwo. Wszyscy samorządowcy zgodnie zadeklarowali wolę dalszej, ścisłej współpracy Komendą Powiatową Policji w Przeworsku i podległymi jednostkami w Kańczudze i Sieniawie. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - inspektor Kazimierz Mruk oraz zaproszeni goście: ksiądz dziekan Stanisław Szałankiewicz, Mariusz Tworek - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Przeworsku, Zbigniew Kiszka - Starosta Przeworski, oraz przedstawiciele samorządów z miast, w których siedziby mają jednostki Policji: Jacek Sołek - Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, Adam Woś - Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Janusz Magoń - Burmistrz Miasta Przeworska. Na odprawie pożegnano policjantów, którzy z dniem 31 stycznia br. odeszli na emeryturę, są nimi: - mł. insp. Wiesław Bukowski - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku, - podinsp. Witold Gonciarz - ekspert Zespołu Kadr i Szkolenia KPP, - podinsp. Tadeusz Przewrocki - Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego KPP w Przeworsku, - asp. sztab. Józef Paśkiewicz - I Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku, - asp. sztab. Wiesław Szmul - I Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku, - mł. asp. Janusz Głąb - Zastępca Dyżurnego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku, - asp. sztab. Maciej Czajkowski - Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych KPP w Przeworsku, - asp. Henryk Konieczny - Dzielnicowy KP w Sieniawie, Policjanci ci swoją wieloletnią pracą dbając o bezpieczeństwo państwa, zdobywali zaufanie i sympatię społeczeństwa. Z rąk Komendantów przyjęli gratulacje i wyrazy uznania za wzorowo pełnioną służbę. Odprawa była również okazją do powierzenia obowiązków oraz wręczenia rozkazów funkcjonariuszom awansującym na wyższe stanowiska, są nimi m. in.: - podinsp. mgr Adam Jarosz - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku, - asp. sztab. Arkadiusz Szylar - Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Przeworsku, - asp. sztab. Wiesław Drzystek - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Przeworsku - kom. Robert Piątek - I Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku, - kom. Zbigniew Matuszko - II Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku, - podkom. mgr Andrzej Drzystek - Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego KPP w Przeworsku, - asp. Grzegorz Lis - Kierownik Posterunku Policji w Tryńczy, Starosta Zbigniew Kiszka podczas spotkania z policjantami

13 Kwiecień 2010 PRZEWORSKI Strona 13 Najlepszy dzielnicowy w powiecie przeworskim Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku ponownie realizuje konkurs na najlepszego dzielnicowego. W poprzedniej edycji wyłoniliśmy trzech kandydatów do wojewódzkiego etapu konkursu, który wygraliśmy. Dzielnicowym roku 2009 w województwie podkarpackim został policjant KPP w Przeworsku - asp. Grzegorz Lis. Na naszego policjanta zagłosowało 131 ankietowanych. Grzegorz Lis jest policjantem z 12 letnim stażem pracy, który dzielnicowym został w 2002 r., w chwili obecnej zajmuje stanowisko kierownika Posterunku Policji w Tryńczy. Realizowany przez KPP w Przeworsku konkurs ma na celu promowanie wizerunku dzielnicowych, jak również zmotywowanie samych policjantów do większego zaangażowania w pełnioną przez nich służbę. O wyborze najlepszych policjantów decyduje społeczna ocena ich pracy. Najważniejsza będzie więc Państwa opinia, którą można wyrazić wypełniając specjalnie przygotowaną ankietę. Głosować można do końca czerwca br. Ankieta dostępna będzie w formie drukowanej w jednostkach Policji na terenie powiatu przeworskiego, jak również w punktach przyjęć interesantów, poczekalniach i recepcjach urzędów miast i gmin. Tam będzie ją można wypełnić i złożyć w wyznaczonym miejscu. Elektroniczną formę ankiety można również pobrać ze strony: W w w. p o d k a r p a c k a. p o l i c j a. g o v. p l / s e r w i s - informacyjny/ art9364, spoleczna- ocena- pracypolicjantow-dzielnicowych.html. Po wypełnieniu ankiety należy ją zanieść do najbliższej jednostki Policji. Zachęcamy do obejrzenia naszej strony internetowej: która ma m.in. na celu ułatwienie kontaktu społeczności lokalnej z dzielnicowym. Uczestnicy zimowiska odwiedzili przeworską komendę 16 lutego br. uczestnicy zimowiska organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury zwiedzili Komendę Powiatową Policji w Przeworsku. Zarówno dzieci z klas zerowych, jak i młodzież z gimnazjum wykazała duże zainteresowanie codzienną służbą policjantów. Zwiedzanie przeworskiej komendy wzbudził monitoring pomieszczeń Komendy. Dzieci z niecierpliwością czekały na zwiedzenie pomieszczeń dla osób zatrzymanych, jednak ze względu na osadzone w aresztach osoby, ten punkt wycieczki został pominięty. Nie omieszkaliśmy jednak obejrzeć "Niebieskiego Pokoju", w którym dzieci czuły się bardzo swobodnie i z zachwyceniem spoglądały w "zaczarowane" - "weneckie lustro". Podczas wycieczki dzieci poznały także pracę technika kryminalistyki, chętni mogli uwiecznić na kartkach odbicie swoich linii papilarnych. Na zakończenie wycieczki dzieci obejrzały policyjny samochód. Wszyscy chętni mogli zasiąść za kierownicą radiowozu oraz przymierzyć czapkę policyjną. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia budynku Komendy. Na początek dzieci obejrzały prewencyjna gazetkę dotyczącą bezpieczeństwa podczas ferii, po czym wspólnie z funkcjonariuszką udały się na wycieczkę po najciekawszych zakamarkach budynku KPP w Przeworsku. Dużą ciekawość wśród zwiedzających wzbudziła praca oficera dyżurnego. Podczas wizyty na stanowisku kierowania dzieci z zafascynowaniem przyglądały się urządzeniom będącym na wyposażeniu oficera, w tym ogromne zainteresowanie Dzieci z zimowiska w radiowozie

14 Strona 14 PRZEWORSKI Kwiecień 2010 Policjanci w szkołach mówią o odpowiedzialności prawnej młodzieży Wielu młodych ludzi wchodzi w konflikt z prawem. Jak temu przeciwdziałać? Często nastolatkowie popełniając czyny karalne, nie są w pełni świadomi tego, że przekraczają ustalone normy prawne. Chcąc temu zapobiec Policja prowadzi zajęcia profilaktyczne z młodzieżą ze szkół gimnazjalnych i średnich pt. Odpowiedzialność prawna młodzieży. W styczniu oraz lutym bieżącego roku odwiedziliśmy Liceum w Przeworsku, gimnazjum w Tryńczy oraz w Grzęsce. "Trzeźwy poranek" w powiecie przeworskim 15 lutego br na drogach powiatu przeworskiego w godzinach rannych przeprowadzono akcję Trzeźwy poranek. Działania miały na celu wykluczanie z ruchu drogowego kierowców, którzy pomimo zagrożenia jakie stwarzają oraz konsekwencji karnych, prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu. Przeworscy policjanci w godzinach od 5 do 8 skontrolowali łącznie100 kierujących. Jak się okazało, nie wszyscy byli trzeźwi. Podczas kontroli ujawniono trzech kierujących pojazdami, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu, w tym dwóch w stanie nietrzeźwości. Wśród skontrolowanych użytkowników dróg ujawniono również kierowcę, który prowadził pojazd, pomimo orzeczonego zakazu. sierż. E. Siupik podczas prelekcji Na spotkaniu z policjantem uczniowie dowiadują się, kim jest osoba nieletnia, co kryje się pod pojęciem demoralizacji oraz czym jest czyn karalny. Poznają również konsekwencje prawne, które stosuje sąd rodzinny wobec niepokornych nastolatków. Na zakończenie zajęć omawiane są najczęściej spotykane przypadki łamania norm prawnych przez młodzież. Nastolatkowie wykazują duże zainteresowanie omawianą tematyką, mają wiele wątpliwości i pytań dotyczących zagadnień prawnych. Chłopców najczęściej interesuje tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie z policjantem jest okazją dla uczniów, by upewnić się co do zgodnych z prawem zachowań. Pod koniec minionego roku KPP w Przeworsku przyjęła dwa zgłoszenia o przypadkach oszustwa metodą na wnuczka. Osoby podające się za członków rodziny przedstawiają trudną sytuację w jakiej się znaleźli. Wykorzystując ludzką życzliwość i pomocną dłoń wyłudzają znaczne sumy pieniędzy. Osoby starsze i samotnie mieszkające, są szczególnie narażone na przestępstwo na wnuczka. Końcem listopada 2009r. nieznany sprawca zadzwonił do 73-letniego mieszkańca powiatu przeworskiego. W słuchawce telefonu mężczyzna usłyszał osobę podającą się za mieszkającego w Szwajcarii wnuka. Rozmówca oznajmił, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuje pieniędzy w kwocie 30 tysięcy franków. Starszy mężczyzna, w obawie o "swojego" wnuka, postanowił mu pomóc. Nie posiadał jednak gotówki, miał natomiast kolekcję złotych monet wydanych okolicznościowo przez mennicę polską w ostatnim dziesięcioleciu. Monety, w imieniu wnuczka miał odebrać przysłany przez niego kolega. Niedługo potem, przed domem pojawił się młody człowiek, któremu pokrzywdzony przekazał wartościowe przedmioty. Kilkanaście minut później starszy mężczyzna zadzwonił do swojej córki. Okazało się, że wnuk nie ma żadnych kłopotów finansowych, wtedy Oszustwa metodą na wnuczka Kontrola drogowa Przypominamy, że kodeks karny za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przewiduje karę grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku nie stosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustów. Pokrzywdzony poinformował Policję. Kolejny przypadek, tym razem usiłowania oszustw miał miejsce pod koniec grudnia. Do jednej z mieszkanek Przeworska, 58-letniej kobiety zadzwonił mężczyznę. Zwracając się do niej ciociu oznajmił, że pilnie potrzebuje pieniędzy w kwocie 20 tysięcy złotych. Kobieta w obawie o "swojego" krewnego, postanowiła mu pomóc. Zdecydowała, że uda się do banku i wybierze pieniądze. Przed wyjściem podała dzwoniącemu swój numer komórkowy. Gdy wybrała pieniądze "kuzyn" kilkakrotnie kontaktował się z nią telefonicznie i uzgodnił miejsce spotkania. Nieco później pod umówiony budynek przyszedł obcy mężczyzna. Nieznajomy oświadczył, że jest kolegą jej kuzyna, który wysłał go po odbiór gotówki. Pokrzywdzona zaniepokojona tym faktem zaproponowała, że odda mu pieniądze przy świadkach. Słysząc to mężczyzna pośpieszenie oddalił się. Po kilku godzinach kobieta zadzwoniła do swojego prawdziwego kuzyna. Okazało się, że nie zwracał się do niej z prośbą o pożyczkę, a nieznany mężczyzna usiłował ją oszukać. Pokrzywdzona poinformowała Policję. Policjanci ostrzegają: Oszuści stosują różne metody aby zyskać zaufanie. Często wykorzystują wrażli-

15 Kwiecień 2010 PRZEWORSKI Strona 15 wość i łatwowierność pokrzywdzonych. Dlatego nie wpuszczajmy do domu obcych. Pod żadnym pozorem nie przekazujmy pieniędzy nieznanym osobom. Dokładnie sprawdzajmy przekazywane nam informacje. Jeżeli mamy wątpliwości co do intencji tych osób, a zwłaszcza podejrzewamy, że mogą chcieć nas oszukać, dzwońmy pod numer pogotowia policyjnego 997. Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku 7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia Corocznie Światowy Dzień Zdrowia obchodzimy 7 kwietnia, zwracamy wówczas uwagę na zaniedbane problemy zdrowia publicznego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w 2010 hasło Kampanii Światowego Dnia Zdrowia: Człowiek i miasto. Hasło jest wynikiem zwrócenia uwagi na poprawę jakości naszego zdrowia, promowania zachowań zdrowotnych, projektowania przestrzeni zachęcającej do wzrostu aktywności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zgodnie z podpisaną umową ramową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przystępuje w 2010 roku po raz kolejny do realizacji projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim. Termin realizacji projektu to r r. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych osób bezrobotnych zameldowanych na terenie Powiatu Przeworskiego, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 50 r.ż., mężczyźni do 55 r.ż.), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a także osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń (usług, instrumentów) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowanych na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym na okoliczność projektu oraz wychowanków rodzin zastępczych (RZ) i placówek opiekuńczo - wychowawczych (POW), w wieku lat. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych ON i usamodzielniających się wychowanków RZ i POW, zwiększających ich szanse na aktywny udział w życiu społeczno - zawodowym. Projekt ma także służyć skutecznemu wsparciu procesu usamodzielniania ekonomicznego osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodziny zastępcze, poprzez zrealizowanie kontraktów socjalnych, indywidualnych programów usamodzielnienia. sierż. Elżbieta Siupik KP Policji w Przeworsku fizycznej. Wraz z rozwojem cywilizacji oraz wzrostem tempa urbanizacji, wzrasta również podatność na różnego rodzaju problemy zdrowotne. Zdrowie, to nie tylko brak choroby. To pełen dobrostan - fizyczny, psychiczny i społeczny. Zdrowie pojmowane w tak szerokim zakresie to potencjał, który pozwala nam osiągnąć nasze cele, satysfakcję i spełnienie w życiu. Wspierając działania profilaktyczne WHO, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Przeworsku organizuje w kwietniu IV edycje Festiwalu zdrowia. Festiwal skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych. Zachęcamy również Państwa do refleksji na temat własnego zdrowia, odpowiedzi czy wystarczająca jest nasza aktywność fizyczna, a może należy wzmocnić kondycję naszego organizmu uczestnicząc w wypoczynku na świeżym powietrzu.? PSSE Przeworsk Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 30 osób. Narzędzie zastosowane do realizacji projektu to kontrakt socjalny, indywidualne programy usamodzielnienia w przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze a w przypadku osób niepełnosprawnych umowa na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji takich jak: instrumenty aktywizacji edukacyjnej (kursy: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera, kucharz małej gastronomii z obsługą bankietów okolicznościowych, kelner - barman, kierowca wózków jezdniowych, stylizacja i metody przedłużania paznokci), instrumenty aktywizacji zdrowotnej (turnus rehabilitacyjny 2-tygodniowy w ośrodku położonym nad morzem) oraz instrumenty aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych, w formie wyjazdowej, trening pracy, zasiłki na usamodzielnienie w formie rzeczowej). Uczestnikom projektu w ramach kursów i warsztatów zapewniony będzie poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i promocyjne oraz badania profilaktyczne w zależności od specyfiki wybranego kursu. Ponadto w związku z wymogiem organizacyjnym, upowszechniania aktywnej integracji i świadczenia pracy socjalnej wobec uczestników projektu jak i innych klientów jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku kontynuuje zatrudnienie Doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych. Wartość projektu w 2010 roku wynosi ogółem zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to zł, a wkład własny zł. Ewa Rybczak Dyrektor PCPR w Przeworsku

16 Strona 16 PRZEWORSKI Kwiecień 2010 Dzień Babci i Dziadka z seniorami Spotkanie Noworoczne oraz z okazji Dnia Babci i Dziadka z seniorami 80 latkami odbyło się w dniu 27 stycznia 2010 r. zorganizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Przeworsku. Uroczystość tą zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście: Tomasz Kulesza - Poseł na Sejm RP Janusz Magoń - Burmistrz Miasta Przeworska Marek Frączek - Wicestarosta Powiatu Przeworskiego Lucjan Kuźniar - Radny Sejmiku Podkarpackiego Ewa Rybczak - Dyrektor PCPR w Przeworsku Jan Pieniążek - Radny Powiatu Przeworsk Stanisław Miara wraz z członkami Zarządu Koła Terenowego nr 1 PZERiI w Sieteszy Bolesław Buryło - Przewodniczący Koła Terenowego nr 2 PZERiI w Kańczudze W spotkaniu wzięło udział 47 członków Związku 80 latków. Gości i seniorów powitała bardzo serdecznie Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Przeworsku Pani Władysław Kula - Michno podkreślając zasługi i pomoc jaką otrzymuje nasz Związek od naszych gości. Słowami Biada temu kto choć na chwilę spróbuje zatrzymać czas rozpoczęła swoje wystąpienie, składając najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku i ukończonych 80 lat, wręczając dyplomy z życzeniami oraz paczki żywnościowe, które otrzymaliśmy dla tych osób z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. Zebranych seniorów witali także składając życzenia zaproszeni goście. Serdeczne słowa skierowane właśnie do ludzi w podeszłym wieku sprawiły duże wrażenie wprowadzając miły nastrój wśród uczestników. W części artystycznej dzieci z Miejskiego Przedszkola nr.3 wystąpiły z pięknie przygotowanymi jasełkami i z życzeniami wyrażonymi w wierszykach i piosenkach, dzieci wręczyły dla Babć i Dziadków oraz naszym gościom słodkie upominki. Występy artystyczne dzieci, przygotowały Panie nauczycielki: Stanisława Zagórska, Dorota Mróz i pracownica Pani Alicja Janusz. Pani Przewodnicząca Związku wręczyła podziękowania i dyplomy Paniom oraz na ich ręce Pani Dyrektor tej placówki Alicji Romankiewicz, a dzieci otrzymały słodycze. Po obiedzie, w części rozrywkowej do tańca uczestnikom przygrywał zespół No-Limit, a do ich muzyki wszyscy bawili się bardzo wesoło. Przewodniczący Koła w Sieteszy Pan Stanisław Miara wystąpił z monologami, które dostarczyły uczestnikom dużo humoru. Dla seniorki Pani Teresy Chmielewskiej, był to dzień szczególny, gdyż w tym dniu obchodziła 80 urodziny z tej okazji dla niej były życzenia i tradycyjne 100 lat. Na spotkaniu wystąpił także Chór Seniora działający przy naszym Związku wykonując kolędy i pastorałki. Chór ten istnieje dzięki życzliwości i pomocy Pana Burmistrza Janusza Magonia, który finansuje jego działalność. Cel spotkania został osiągnięty przybyli na nie ludzie w podeszłym wieku, którzy niejednokrotnie nie mają możliwości spotkania się w takim gronie, wyszli z swoich domów aby pobyć razem, a nam organizatorom dać satysfakcje z tego, że pomimo swojej jesieni życia chcą aktywnie spędzić czas. Byli bardzo zadowoleni i wzruszeni wyrażając podziękowanie z łzami w oczach. Należy dodać, że spotkanie to odbywało się przy suto zastawionych stołach i bogatym menu. Dziękujemy za to naszym darczyńcom, którzy dołożyli swoją cegiełkę by Przewodnicząca PZERiI Władysława Kula - Michno spotkanie to przyniosło wiele radości uczestnikom. Wśród naszych darczyńców byli Posłowie na Sejm RP Panowie Tomasz Kulesza, Andrzej Ćwierz i Piotr Tomański. Pan Burmistrz Przeworska Janusz Magoń, Panowie Starosta i Wicestarosta Powiatu Przeworskiego, Prezes Banku Spółdzielczego Pani Józefa Kozłowska, Dyrektor PCPR Pani Ewa Rybczak, Pan Lucjan Kuźniar, bardzo smakowały ciasta od właściciele Firmy Bamal, oraz torty specjalnie na tą okoliczność upieczone i przywiezione od naszych koleżanek i kolegów z Koła Terenowego w Sieteszy. Dzięki takiemu zaangażowaniu i pomocy mogliśmy sprawić naszym najstarszym emerytom tyle radości i przeżyć. Organizatorami tej imprezy były członkinie Zarządu PZERiI - Przewodnicząca Pani Władysława Kula - Michno oraz Panie Woźniak Krystyna i Mroczyńska Janina. Piękne dyplomy wykonał członek Związku Pan Jerzy Woźniak. Caritasowe Centrum Integracji Społecznej PZERiI w Przewrosku Dla osób pragnących wziąć udział w projekcie został zorganizowany stały punkt pomocy (Klub Integracji Społecznej), gdzie można skorzystać z bezpłatnej porady radcy prawnego, doradcy zawodowego, psychologa. Klubów Integracji Społecznej zlokalizowany jest w budynku Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej (koło Łańcuta) i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do17:00. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły zdobyć lub podnosić swoje kwalifikacje, a zarazem swoją wartość na rynku pracy, poprzez bezpłatne kursy i szkolenia zawo- Caritas Archidiecezji Przemyskiej przystąpił do realizacji projektu pod nazwą Caritasowe Centrum Integracji Społecznej, którego działania zaplanowane są na okres trzech lat tj r r. Do uczestnictwa w tym projekcie gorąco zapraszamy wszystkich tych, którzy są osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej, matkami samotnie wychowującymi dzieci, matkami powracającymi na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, osobami niepełnosprawnymi oraz młodzieżą w wieku lat zagrożoną wykluczeniem społecznym.

17 Kwiecień 2010 PRZEWORSKI Strona 17 dowe takie jak: *podstawa obsługi komputera; *pamiątkarstwo, rękodzieło wyroby z wikliny; *kucharz, kelner; *tynkarz, płytkarz, malarz; *Opiekuńczo - wychowawcze; *ogrodnictwo i pielęgnacja zieleni. Podczas przeprowadzanych szkoleń zapewniamy: *ciepły posiłek, a także kawę, herbatę i zimne napoje; *stypendium szkoleniowe w wysokości 4 zł(brutto) za 1 godz. udziału w szkoleniu; *subsydiowane zatrudnienie dla grupy uczestników szkolenia. Założony okres pracy dla osoby zakwalifikowanej do subsydiowanego zatrudnienia wynosi 12 miesięcy. Po zakończeniu kursów i szkoleń zawodowych, każdy uczestnik otrzyma certyfikat lub pisemne potwierdzenie ukończenia kursu lub szkolenia. Szeroką pomoc opiekuńczo - doradczą zapewnią animatorzy kierujący pracami Klubów Integracji Społecznej. Każdy uczestnik projektu będzie mógł korzystać ze znajdujących się w klubie w pełni wyposażonej pracowni komputerowej z dostępem do internetu. W ramach rekreacji zapewniamy możliwość twórczego spędzenia czasu w świetlicy socjoterapeutycznej wyposażonej w stół bilardowy, stół do ping-ponga, telewizor LCD, odtwarzacz DVD, CD, stół szachowy, itp. Bardzo ważnym celem realizowanego prze nas projektu jest zachęcenie do czynnego udziału w projekcie prawnych opiekunów i członków rodzin zajmujących się, na co dzień osobami wymagającymi wsparcia. Dlatego tez serdecznie zapraszamy wyżej wymienione osoby do wzięcia udziału w przygotowanych prze nas warsztatach dla opiekunów i członków rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przygotowane przez nas warsztaty dotyczą umiejętności radzenia sobie ze stresem, bólem, cierpieniem jak również mają na celu wykształcenie właściwego modelu zachowań w rodzinie. Przeprowadzimy także warsztaty dla wolontariuszy przygotowujących się do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji. Zarówno dla prawnych opiekunów i członków rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla wolontariuszy przygotowaliśmy: * materiały szkoleniowe (długopisy, broszury, notesy i inne) * catering podczas szkoleń (ciepły posiłek, kawa, napoje chłodzące). W związku z tym, że niejednokrotnie przeszkodą dla osób chcących wziąć czynny udział w projekcie jest zorganizowanie opieki dla dzieci w czasie gdy przebywają one na kursie lub szkoleniu albo korzystają z porady radcy prawnego, doradcy zawodowego, czy psychologa zadbaliśmy oto, aby państwa pociechy miały możliwość twórczego i bezpiecznego spędzenia czasu w naszej placówce. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym projekcie wszystkich chętnych zamieszkujących na terenie Podkarpacia. Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy W Pana Tadeusza świecie czarownym - wystawa ze zbiorów Czesława Drąga Galeria Magnez Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy, styczeń - marzec 2010 r. Czesław Drąg (z lewej) podczas otwarcia wystawy 16 stycznia 2010 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo - Parkowym została otwarta wystawa pt. W Pana Tadeusza świecie czarownym, która prezentuje fragment unikatowego bibliofilskiego zbioru Pana Czesława Drąga, długoletniego pracownika Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Kolekcjoner posiada 275 wydań dzieła Adama Mickiewicza, w tym wydania obcojęzyczne - na chwilę obecną 13 pozycji z 34 istniejących tłumaczeń Pana Tadeusza. Znaczną część kolekcji eksponujemy na wystawie w Galerii Magnez. Są tu wydania w języku angielskim, włoskim, białoruskim, litewskim, esperanto, rosyjskim, koreańskim, japońskim, wietnamskim, ukraińskim i dla niewidomych w języku brajla. Kolekcja Czesława Drąga nie jest zamknięta. Kolejne pozycje kolekcjoner pozyskuje poprzez kontakty z ambasadami, antykwariatami, wciąż prowadzi kwerendy. Zbiór ten zawiera również wiele trawestacji, parodii, pastiszów i podróbek, a więc: Mrówki czy XIII księga. Czesław Drąg Pana Tadeusza czyta codziennie - jest to niezwykła, żywotna pasja. Jest autorem kilku artykułów i felietonów, m.in. Soplica stał przed furtą i dymił z rury, O adaptacjach teatralnych Pana Tadeusza. Wystawa powstała przy współpracy z Panią Agnieszką Wajdą asystentem dyrektora i koordynatorem pracy artystycznej z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Otwarciu wystawy towarzyszył występ aktorów z rzeszowskiego teatru ze scenką zaręczyn głównych bohaterów dzieła Zosi (w tej roli: Joanna Baran) i Tadeusza

18 Strona 18 PRZEWORSKI Kwiecień 2010 (Łukasz Krzemiński). Na cymbałach zagrał Stanisław Tadla - cymbalista ze Szklar. Sygnały myśliwskie na sygnałówce myśliwskiej zaprezentował Michał Benbenek z przeworskiego koła łowieckiego Bażant. Po odegraniu sygnału na posiłek, przed Galerią Magnez odbyła się degustacja prawdziwego bigosu myśliwskiego podawanego z kotła i wyrobów wędliniarskich z dziczyzny - przygotowanych przez Zajazd Pastewnik Zbigniewa Mazurka oraz Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski Karola Benbenka z Przeworska a że mróz trzymał jak na styczeń przystało, uczestników rozgrzewało gorące, korzenne wino. Było miło i przyjemnie. W trakcie trwania wystawy zostały zorganizowane i przeprowadzone dwa konkursy: konkurs plastyczny na przedstawienie wybranego epizodu z utworu oraz konkurs recytatorski - recytacja wybranego fragmentu z utworu lub inscenizacja wybranej scenki z Pana Tadeusza A. Mickiewicza. Nagrody w konkursach ufundowali: Starosta Przeworski, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie i Muzeum w Przeworsku. Po dokonaniu przeglądu prac komisja nagrodziła: w kategorii szkół gimnazjalnych - Aleksandrę Krupa za pracę Zajazd z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku - nagroda Starosty Przeworskiego i Weronikę Kucab za pracę Zosia wśród żołnierzy z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku - nagroda Starosty Przeworskiego oraz wyróżnienie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dla Jagody Pelc za pracę Uczta z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nie przyznano nagród. Wyróżnienie otrzymała Patrycja Kulec za pracę To co oczy widziały - powrót Tadeusza do Soplicowa z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. W konkursie recytatorskim przesłuchanie odbyło się 7 marca o godz w sali balowej muzeum. Jury wysłuchało 11 prezentacji i przyznało nagrody: w kategorii gimnazjum - dla Piotra Hudeckiego - I nagroda Starosty Powiatu Przeworskiego, dla Michała Supersona - II nagroda Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz wyróżnienia - Muzeum w Przeworsku dla Anny Kanclerz i Karoliny Gileckiej. W kategorii liceum I nagrodę Starosty Przeworskiego otrzymała Agnieszka Balawender, zaś II nagrodę ufundowaną przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie otrzymała Joanna Dryś. Halina Superson fot. Jolanta Sagan-Thomas Wernisaż wystawy Witolda Śliwińskiego SZKŁO ARTYSTYCZNE Dnia 13 marca 2010 r. w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy o godz w Galerii Magnez odbył się wernisaż wystawy Witolda Śliwińskiego SZKŁO ARTYSTYCZNE. Chociaż pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu, na otwarcie wystawy i spotkanie z artystą i jego twórczością, przybyło nieliczne lecz szacowne grono miłośników sztuki współczesnej, do której niewątpliwie zalicza się szkło artystyczne. Witold Śliwiński pochodzi z Krosna. Jest absolwentem Polonez w wykonaniu Zosi (Joanny Baran) i Tadeusza (Łukasza Krzemińskiego) Wernisaż wystawy w Galerii Magnez. Pośrodku artysta z żoną Jolantą. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym, kierunek - formy użytkowe i wychowankiem znanego artysty rzeźbiarza Władysława Kandefera, ucznia Ksawerego Dunikowskiego. W swojej notce biograficznej towarzyszącej wystawie pisze: Szkło to dziwna substancja. Z jednej strony wymagająca - żądna skupionej uwagi i rozległej wiedzy. Z drugiej - wyrazista a zarazem chętna do zmian. Jako materiał może być poddana różnego rodzaju działaniom i technikom. Może być zabarwiane, wyciągane, stapiane, rozciągane, cięte, dmuchane, tłuczone i na nowo łączone. Idąc tym tropem rozpocząłem ostatnio eksperymenty z formami szklanymi łączonymi z innymi materiałami, zwłaszcza z przeciwstawnymi jak metal czy drewno. Cały czas poszukuję nowych rozwiązań w kształtowaniu form artystycznych i zdobienia ich nowymi, zaskakującymi elementami, wciąż na nowo testuję możliwości i kondycję szklanej materii. Bo

19 Kwiecień 2010 PRZEWORSKI Strona 19 szkło niezależnie od sposobu produkcji i obróbki, zawsze pozostanie materiałem na swój sposób magicznym, w który od wieków spoglądają wróżki i małe dziewczynki, pragnąc ujrzeć przyszłość. Projektuję nie tylko formy dekoracyjne, ale też użytkowe. Są to: świeczniki, lampy diodowe, patery, lustra i zegary a nawet drzwi wewnętrzne do mieszkań. Moje prace o charakterze użytkowym były wystawiane na Targach Szkła we Frankfurcie, w Nowym Jorku, Las Vegas, Brukseli, Lipsku, Poznaniu i in. Jestem laureatem wielu konkursów. Projektuję statuetki dla wielu renomowanych firm, instytucji i osób prywatnych: Adama Małysza, Otyli Jędrzejczak, Justyny Kowalczyk i in. Statuetki okolicznościowe, nagrody w konkursach oraz gadżety firmowe stanowią ważną część działalności, a każdy temat jest inspiracją do tworzenia nowych, unikatowych rozwiązań. Zapraszamy do zwiedzania wystawy, która prezentuje niewielki tylko wycinek z jakże bogatej twórczości uznanego w kraju i za granicą artysty, i do odwiedzenia strony internetowej artysty: Istnieje możliwość zakupu prac Witolda Śliwińskiego prezentowanych na wystawie. Ekspozycja czynna będzie do 25 kwietnia 2010 r. Halina Superson fot. Jolanta Sagan-Thomas II edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Fotograficznego p.t. Stąd pochodzę, o tym mówię... Muzeum w Przeworsku zaprasza do udziału w Międzywojewódzkim Konkursie Fotograficznym p.t. Stąd pochodzę, o tym mówię. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pasjonatów fotoamatorów z południowo wschodniej i wschodniej Polski (województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie, warmińsko mazurskie oraz podlaskie). Tematem są różnorodne obrazy promujące najwyższe wartości regionu, zachęcające do turystycznych penetracji i dociekań pasjonatów fotoamatorów. W szczególności oczekujemy na ciekawe zdjęcia ilustrujące zjawiska historyczne, kulturowe, dziedzictwo obszarów wschodnich naszego kraju oraz społeczności, które je tworzą i tworzyły na przestrzeni wieków. Fotografie można przesyłać do 12 maja 2010 r. Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej Halina Superson Ratujmy Kapliczki, Figurki i Krzyże przydrożne One należą nie tylko do folkloru ale stanowią ozdobę naszego krajobrazu. Są to modlitwy ludu wiernego, wyrzeźbione w drzewie, kute w kamieniu, malowane na płótnie. Stąd owe postacie są szczere proste jak dusza ich twórcy. Mimo że czas przyoblekł ich w platynę bądź obrosły mchem - ich oblicza jaśnieją dobrocią i zachęcają do modlitwy. Jedne były indywidualne, inne zbiorowego aktu wdzięczności za prośby uchronienia od zarazy, głodu lub klęski, by dobry Pan Bóg czuwał nad wsią, błogosławił ziemi i plonom. Jedne są otoczone miłością i codzienna troską drugie tak jak tak kapliczka, którą ujął w obiektywie Hubert, potrzebują odnowy. Kapliczka ta jest wybudowana przy drodze Krzeczowice Pantalowice, kilkanaście metrów dalej, jest krzyż który informuje na tabliczce że 40m dalej znajduje się cmentarz choleryczny z końca XVIII wieku. Pojedyncze światełka błyszczą tu i ówdzie w dowody pamięci, których już nikt nie pamięta. Kapliczka ta pochodzi z 1894r. Więcej nie udało mi się dowiedzieć o pochodzeniu owej Kapliczki. Czasem taka Kapliczka dziękczynna stawała się pokropkiem tzn. do tego miejsca trumnę zmarłego nieśli jego bliscy na ramionach. Przy pokropku stawiali ją, modlili się chwilę i przenosili na wóz zaprzężony w konia. Od pokropki już wozem jechał w swoją ostatnią podróż. Edward Pelc fot. Hubert Krauz Przydrożna kapliczka i krzyż w Krzeczowicach

20 Strona 20 PRZEWORSKI Kwiecień 2010 UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA, czyli przegląd szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Przebudowa Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku 1 lutego 2010 roku rozpoczęła się przebudowa Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku będąca jednym z etapów realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata oraz budżetu Powiatu Przeworskiego pt. Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych. Zadanie obejmuje przebudowę 6 pomieszczeń warsztatowych do nauki zawodu z przeznaczeniem na pracownie: 2 - samochodową o pow. 143,40 m oraz zaplecze o pow m ; 2 - przejazdową stację diagnostyczną o pow. 131,10 m z biurem; 2 - myjnię ręczną o pow. 34,61 m ; 2 - ślusarską o pow. 143,5 m. Zakres robót w każdej pracowni obejmuje roboty rozbiórkowe, murarskie i tynkarskie, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymianę grzejników CO z wykonaniem podłączeń, wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z separatorem substancji ropopochodnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek z żywicy oraz z płytek jak również wykończenie ścian płytkami. Pracownie otrzymają nowoczesne wyposażenie i stanowiska do praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z harmonogramem projektu prace potrwają do 30 czerwca 2010 r. Modernizacje te pozwolą na efektywniejsze i bardziej nowoczesne kształcenie w już istniejących zawodach, takich jak mechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz. Ponadto utworzony zostanie nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik mechanik pojazdów samochodowych, do którego nabór jest planowany już w roku szkolnym 2010/2011. Do połowy marca zmodernizowano układ zasilania i pomiaru energii elektrycznej, wewnętrzne linie zasilające wraz z zabezpieczeniami, wykonano nową instalację wodociągową, CO oraz instalację wodną hydrantów przeciwpożarowych wraz z wymianą hydrantów. Na bieżąco trwa wykonanie i wymiana elementów instalacji kanalizacyjnej. Obecny system kształcenia zawodowego i forma egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, jak również ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz sytuacja gospodarcza wymuszają niejako konieczność podjęcia działań zmierzających do likwidacji gospodarstwa pomocniczego i zmiany formy funkcjonowania Warsztatów Szkolnych w strukturze szkoły. Prowadzone obecnie prace modernizacyjne są doskonałą okazją do wprowadzenia zmian mających na celu jak najbardziej efektywne wykorzystanie bazy dydaktycznej i kształcenie młodzieży i dorosłych na najwyższym poziomie. Marek Tonia - Kierownik Warsztatów Szkolnych ZSZ w Przeworsku XVI rocznica Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria Młodzież z ZSZ podczs spotkania w MOK w Przeworsku roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyła się impreza profilaktyczno - edukacyjna z okazji XVI rocznicy istnienia Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria, działającego w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Mottem tegorocznego spotkania były słowa Matki Teresy z Kalkuty: Życie to szansa - nie strać jej, życie to miłość - raduj się nią, życie to błogosławieństwo - zasłuż na nie, życie to przygoda - nie bój się jej... Tematem wiodącym spotkania był problem narkomanii. W uroczystych obchodach udział wzięli: założycielka klubu p. Maria Leja, wójt Gminy Przeworsk pan Edward Pączka, wicedyrektor pani Grażyna Szwed oraz młodzież Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku wraz z opiekunami. W montażu słowno muzycznym, wzbogaconym o prezentację multimedialną młodzież ZSZ próbowała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki? Co sprawia, że właśnie ta grupa jest szczególnie podatna na uzależnienia? Co sprawia, że narkotyki stają się tak atrakcyjne dla nastolatków?

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach pomocy de minimis w rolnictwie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Bardziej szczegółowo

Scalenia gruntów w powiecie przeworskim

Scalenia gruntów w powiecie przeworskim Scalenia gruntów w powiecie przeworskim SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY (SPO) Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006 - scalenie gruntów w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w płatnościach

Zmiany w płatnościach aktualności 6 PROW 2014-2020. Nowe płatności bezpośrednie Zmiany w płatnościach W ostatnim dniu poprzedniego roku rząd przyjął projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich na 2015 rok. W tym roku czekają

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Starosta Zbigniew Kiszka Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz

Starosta Zbigniew Kiszka Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (28) Kwiecień 2011 ISSN 1509-4421 SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy Mieszkańcom Powiatu Przeworskiego najserdeczniejsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 20 listopada 2015r.

Rzeszów, 20 listopada 2015r. Województwo Podkarpackie - charakterystyka Ma najmniejszy wskaźnik urbanizacji w kraju - 41,3%, (średnia dla kraju 60%). Posiada zdywersyfikowaną strukturę gospodarki z dużym udziałem przemysłu (27%).

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Grażyna Szafrańska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Opracowali: Mikołaj Smyk Ewa Małek Joanna Piotrowska Wrocław, 28.05.2014

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Jakie będą dopłaty za 2017 rok? Nowe dane!

Jakie będą dopłaty za 2017 rok? Nowe dane! .pl Jakie będą dopłaty za 2017 rok? Nowe dane! Autor: Beata Kozłowska Data: 28 września 2016 1/6 .pl Wiemy już, że dopłaty bezpośrednie za 2017 r. będą się różnić od tych, które rolnicy otrzymają za 2016.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł B U D Ż E T P O W I A T U 127.213.390,47 zł DOCHODY BIEŻĄCE 110.893.984,85 zł A. DOCHODY WŁASNE 35.674.206,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 31.223.544,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wniosek o dofinansowanie projektu Priorytet: Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012

Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012 Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012 Departament Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi marzec, 2013 r. Jeden wniosek W kampanii 2012 r. na jednym

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt pt.: Od szkolenia do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady organizacji przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU Dział Prac Urządzeniowo - Rolnych PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH TRZEPOWO marzec 2016 Przygotował: Kierownik Działu mgr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2010

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2010 Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2010 Departament Płatności Bezpośrednich Dymaczewo Nowe, 25-26.01.2010 r. Przepisy prawa wspólnotowego obowiązujące w roku 2010 rozporządzenie Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Warszawa, 11 luty 2011 Niezbędne informacje do prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo