FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r."

Transkrypt

1 FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Warszawa, 16 maja 2013 r.

2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi: 1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: a) miejsce zamieszkania, b) wyżywienie, c) odzież i obuwie, d) utrzymanie czystości; Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli: 2) znajdują się w nim następujące pomieszczenia: a) pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, b) pokoje dziennego pobytu, c) jadalnia, d) gabinet medycznej pomocy doraźnej,

3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) c.d Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli: 2) znajdują się w nim następujące pomieszczenia: e) pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, f) kuchenka pomocnicza, g) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, h) palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące, i) pokój gościnny, j) miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, k) inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli: 6) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków: a) mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy (dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie), co najmniej 4 posiłki dziennie, b) zapewnia się wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, c) dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18:00, d) podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę, e) mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, f) w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony;

5 Koszty wyżywienia mieszkańców warszawskich Domów Pomocy Społecznej

6 Dom Pomocy Społecznej Elementy składowe kosztu wyżywienia mieszkańca Domu Pomocy Społecznej - I kwartał 2013 r. Liczba osób zatrudnionych w tym liczba etatów (dot. obsługi wyżywienia) Koszt utrzymania personelu (wynagrodzenia + pochodne) Koszt zakupu środków żywności tzw. wsad do kotła Koszt utrzymania bazy (pomieszczenia kuchenne, sprzęt, media) Liczba mieszkańców Średni miesięczny koszt wyżywienia "Pracownika Oświaty" 5 (4,25) "dla Kombatantów" 6 (5,75) "Pod Brzozami" ,,Na Bachusa" Na Przedwiośniu" Centrum Alzheimera Chemik im. Matysiaków 8 (7,75) im. Św. Brata Alberta ul. Wójtowska 9 (8,5) Budowlani Syrena "Ośrodek Nowolipie" 7 (6,15) "Kombatant" Leśny

7 Elementy składowe kosztu wyżywienia mieszkańca Domu Pomocy Społecznej - I kwartał 2013 r.

8 Średni miesięczny koszt wyżywienia mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" "dla Kombatantów" "Pod Brzozami",,Na Bachusa" Na Przedwiośniu" Centrum Alzheimera Chemik im. Matysiaków im. Św. Brata Alberta ul. Wójtowska Budowlani Syrena "Ośrodek Nowolipie" "Kombatant" Leśny Liczba mieszkańców Średni miesięczny koszt wyżywienia

9 Ustawodawca określił warunki jakie ma spełniać Dom Pomocy Społecznej lecz to, w jaki sposób zostaną one zapewnione zależy od DPS.

10

11 Catering

12 Przetarg Catering - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93), - przepisy prawne w zakresie ochrony zdrowia i żywienia pacjentów. Co roku lub częściej inny dostawca usług. Przedmiot zamówienia: przygotowanie i dostawa dla określonej liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej całodniowego wyżywienia składającego się m.in. ze: Śniadania Obiadu składającego się z dwóch dań i napoju (zestawy do wyboru przez mieszkańców) Kolacji Diety zleconej przez lekarzy (diety mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu). Przygotowywanie i dostarczanie posiłków powinno się odbywać przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych w zakresie warunków produkcji i zatrudnienia personelu.

13 UWAGI koszt (nie zawsze dzienna stawka żywieniowa DPS jest wyższa od stawki zaproponowanej przez firmę cateringową), rezygnacja w DPS z : magazynowania produktów, kontroli sanepidu, mycia naczyń, zakup produktów, personelu (przy czym musi być zachowany odpowiedni wskaźnik zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie Domu Pomocy Społecznej), problemy z ustalaniem diet (brak odpowiednio wcześniej zgłaszanych potrzeb), jakość posiłków oceniana przez mieszkańców (smak, konsystencja, wygląd) małe porcje posiłków i brak dokładek (nie wszyscy mieszkańcy spożywają proponowane porcje-brak rezerwowych posiłków), potencjalnie zimne posiłki (dowóz posiłków nie zawsze gwarantuje zachowanie odpowiedniej temperatury), obniżony standard (osoba wybierająca DPS bierze pod uwagę również czy dom prowadzi samodzielnie kuchnię czy korzysta z usług firmy cateringowej), potencjalne skargi mieszkańców (na obsługę, jakość, estetykę). Catering

14 Umowy między jednostkami na prowadzenie wyżywienia

15 Umowy między jednostkami na prowadzenie wyżywienia jedna z jednostek prowadzi kuchnię i dostarcza posiłki do drugiej jednostki (za zgodą Urzędu), - jednostka musi być doposażona w niezbędny sprzęt umożliwiający transport posiłków, na konto dochodowe jednostki (w przypadku DPS ich brak) wpływają pieniądze i na tej podstawie dokonywane są kolejne zakupy, zapłata w formie przesunięcia środków między budżetami jednostek.

16 Umowy między jednostkami na prowadzenie wyżywienia Domy Pomocy Społecznej 1. dla Kombatantów 2. Syrena 3. Chemik 4. Budowlani 5. im. Matysiaków 6. Pod Brzozami 7. Pracownika Oświaty 8. ul. Wójtowska 9. Centrum Alzheimera 10. Kombatant 11. im, Św. Brata Alberta 12. Leśny 13. Na Przedwiośniu 14. Na Bachusa

17

18 Dyrektor jednostki ogłasza konkurs na prowadzenie wyżywienia (najem pomieszczeń kuchennych oraz przygotowanie posiłków). Forma: umowa najmu, dzierżawy. Oszacowanie kosztu najmu pomieszczeń kuchennych. Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu bloku żywienia jednostki, - protokół przekazania w użytkowanie sprzętu. Gwarancja zatrudnienia pracowników dotychczas zatrudnionych na umowę o pracę. Dzierżawca nie może podnająć innemu podmiotowi wynajmowanych pomieszczeń.

19 Zasady prowadzenia bloku żywieniowego 1. Posiłki przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w dzierżawionych od Domu pomieszczeniach. Ponadto muszą uwzględniać wszystkie rodzaje diet i dodatków żywieniowych według wskazań lekarskich. 2. Obowiązek najemcy przechowywania próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych posiłków. 3. Ustalone godziny wydawania posiłków (w zależności od typy Domu). 4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb. 5. Doposażenia na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu własnością wykonawcy).

20 Zasady prowadzenia bloku żywieniowego c.d. 6. Dzierżawca na własny koszt będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne, urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń oraz pomieszczeń zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb oraz dokonywał na własny koszt napraw dzierżawionego sprzętu. 7. W ramach prowadzonej działalności Wynajmujący przejmuje na siebie obowiązek opłacania podatków oraz innych należności związanych z prowadzoną działalnością jak i odpowiedzialność karną i skarbową z tego tytułu. 8. Wywóz nieczystości i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych wynajmujący może we własnym zakresie zawierać umowę z odpowiednią firmą.

21 UWAGI Jednostki nie mogły określić Kosztu utrzymania bazy (pomieszczenia kuchenne, sprzęt, media) z uwagi na posiadanie jednego licznika. Rozwiązanie: zwiększenia w budżecie na założenie podliczników. Głos w wyborze ajenta mógłby mieć wybrany przedstawiciel mieszkańców. W umowach może być również zawarta gwarancja zatrudnienia pracowników dotychczas zatrudnionych na umowę o pracę w DPS.

22 Koszty utrzymania personelu (dot. wyżywienia mieszkańców) średnia miesięczna z I kwartału 2013 r. Dom Pomocy Społecznej Liczba osób zatrudnionych w tym liczba etatów (dot. obsługi wyżywienia) Koszt utrzymania personelu (wynagrodzenia + pochodne) Centrum Alzheimera "Ośrodek Nowolipie" 7 (6,15) "dla Kombatantów" 6 (5,75) "Pracownika Oświaty" 5 (4,25) im. Św. Brata Alberta Chemik ,,Na Bachusa" Na Przedwiośniu" "Pod Brzozami" ul. Wójtowska 9 (8,5) im. Matysiaków 8 (7,75) Budowlani Leśny Syrena "Kombatant"

23 Koszty utrzymania personelu (dot. wyżywienia mieszkańców) średnia miesięczna z I kwartału 2013 r.

24 Diety Dom Pomocy Społecznej Diety Normalne posiłki (bez diety) Łącznie "Ośrodek Nowolipie" "dla Kombatantów" "Pracownika Oświaty" ul. Wójtowska Centrum Alzheimera Chemik im. Matysiaków Budowlani Na Przedwiośniu" ,,Na Bachusa" Pod Brzozami Leśny "Kombatant" Syrena im. Św. Brata Alberta

25 Diety

26 Dziękuj kuję za uwagę.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul.

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w budynku przy ul. Hożej 11/15 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 Konkurs ogłoszono: na stronie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) śniadanie: godz. 08:00 10:00 w Bielawie i w Niemczy, 2) obiad:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA.

PORADNIK. Instytucji Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej. www.pips.infor.pl MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA. PIPS Nr 8/2013 MIESIĘCZNIK ISSN 2080 7996 NUMER INDEKSU 256900 SIERPIEŃ 2013 Cena 39,90 zł (w tym 5% VAT) PORADNIK Instytucji Pomocy Społecznej DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 8/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( 81-348), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 8 UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH zawarta w Giżycku w dniu...2014 r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl ROLA NADZORU SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEGO NAD PLACÓWKAMI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Anna Tymoczko, Arkadiusz Chełstowski Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja tel. +76 8783108 fax.

1. Zamawiający - nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja tel. +76 8783108 fax. Oznaczenie sprawy: SP1/ZP/2/2012 Złotoryja, 20.08.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK Opracowano: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Spis treści I. WSTĘP... 1 II. ŻŁOBEK I KLUB DZIECIĘCY... 3 II.1. KTO I GDZIE MOŻE ZAŁOŻYĆ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Anna Smolarz WSSE w Warszawie Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej: Biała Podlaska 28.07.2015r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole Wyższej im.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z E S P Ó Ł O P I E K I Z D R O W O T N E J W Ą G R O W I E C 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077 Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI DLA DZIECI DO LAT 3

PLACÓWKI DLA DZIECI DO LAT 3 PLACÓWKI DLA DZIECI DO LAT 3 ŻŁOBEK KLUB DZIECIĘCY 1 OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Szczecinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ ZAKRES WYKONYWANIA USŁUG I. KOMPLEKSOWA USŁUGA ŻYWIENIA POLEGAĆ BĘDZIE NA: 1. Sporządzaniu i dostarczaniu odpowiednich diet dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Cel zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Operatora) do zarządzania segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo