» Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfi kacji S.A.» Str. 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "» Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfi kacji S.A.» Str. 11"

Transkrypt

1 Numer 2 (2) maj 2013 r. Edukacyjny poradnik o znakach i certyfikatach na produktach Znakowanie i certyfikacja Klasyfikacja znaków Eko znaki Który znak to ten właściwy Liczymy, że klienci zaczną poszukiwać produktów ze znakiem PN» Rozmowa z Anną Stankowską, dyrektor Wydziału Certyfi kacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego..» Str. 12» Oznaczenia i znaki można podzielić na obligatoryjne (normatywne, obowiązkowe) oraz nieobligatoryjne (dobrowolne, nieobowiązkowe).» Str. 4» Oznaczenia na produktach związane z ekologią stają się coraz popularniejsze ze względu na rosnącą świadomość konsumentów..» Str. 7» Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfi kacji S.A.» Str. 11

2 TEST Q cyjny wyroby na znak

3 Spis treści: Klasyfikacja znaków... 4 Oznaczenia normatywne... 5 Kiedy CE nie oznacza bezpieczeństwa... 5 Znakowanie elektroniki i AGD... 6 Ekoznaki... 7 Krajowe i zagraniczne... 7 Oznakowania techniczne... 7 Przegląd ważniejszych oznakowań i certyfikatów... 8 I co z ISO Oznaczenia przyznawane przez stowarzyszenia i organizacje Design też zasługuje na wyróżnienie Nagrody i wyróżnienia prasowe Jak łatwo spocząć na laurach W następnym wydaniu Już w czerwcu, trzeci numer poradnika InfoBiznes, a w nim temat: Energia odnawialna Numer 2 (2) maj 2013 r. Oznaczenia Energia odnawialna Autorzy: Anna Skwierzyńska Łukasz Sowiński Kontakt z redakcją: InfoMarket Sp. z o.o. ul. Trylogii 2/16, Warszawa tel./fax: (22) reklama: Prenumerata Chcesz co miesiąc otrzymywać pełną wersję magazynu InfoMarket wraz ze wszystkimi dodatkami, gadżetami oraz materiałami szkoleniowymi? Nic prostszego! Zamów prenumeratę InfoMarket! OK Stać Cię na wiedzę i bogactwo informacji! Prenumerata magazynu już od 199 zł. Szczegóły na Niniejszy Poradnik jest zastrzeżony patentowo i w całości chroniony prawem autorskim. Wszelkie komercyjne przytaczanie całości bądź wybranych fragmentów opracowania wymaga zgody Wydawcy. Materiały InfoMarket Sp. z o.o. zabezpieczone zostały specjalnym kodem endokryptowym. Powielony tekst lub jego wybrane fragmenty są łatwe i proste do wykrycia. W przypadku naruszenia dóbr intelektualnych bądź materialnych InfoMarket Sp. z o.o., poniesione straty będą egzekwowane prawnie. Zapraszamy do współpracy!»»»»»»» InfoBiznes_02_okladka.indd » Jesteś zainteresowany otrzymywaniem nowości, porad lub innych informacji rynkowych zgłoś się do nas! Przygotujemy materiał na potrzeby serwisów informacyjnych, stron WWW, sklepów internetowych, prezentacji czy szkoleń. Nie trać czasu! Zrobimy to za Ciebie szybko, tanio i solidnie! reklama nr 2 maj

4 Znakowanie i certyfikacja Fot. Fotolia.pl Na opakowaniach, a także na samych produktach znajdują się różnego typu oznaczenia. Jedne świadczą o zgodności z różnorodnymi normami, inne stanowią potwierdzenie dobrej jakości produktu, a jeszcze inne informują o tym, że dany produkt zdobył uznanie konsumentów czy też redaktorów różnorodnych fachowych pism branżowych. W niniejszym poradniku dokonaliśmy klasyfikacji oznaczeń, zarówno tych obowiązkowych, jak i nieobligatoryjnych, i postanowiliśmy przybliżyć ich znaczenie. Produkty znakowano już w czasach starożytnych. Z tego samego powodu co kilka wieków temu znakuje się produkty w czasach obecnych aby nadać zindywidualizowane cechy konkretnemu produktowi i dzięki temu wyróżnić go na tle innych konkurencyjnych wyrobów. Znakowaniem lub też oznakowaniem określa się system znaków stosowanych do rozróżniania, zidentyfi kowania oznakowanych rzeczy, a więc nazwę produktu, producenta (osobę, która bierze odpowiedzialność za towar) i zastosowanie, jeśli nie wynika z nazwy. Znak natomiast stanowi informację o czymś (trwałość cena skład), wyobrażenie czegoś grafi cznie, literowo, przez gest, obraz, opis, symbol lub piktogram. Funkcja każdego znaku umieszczonego bezpośrednio na produkcie lub jego opakowaniu polega na celowym przekazie informacji i dzięki temu znak stanowi środek do komunikowania się ludzi. W trakcie podejmowania decyzji o zakupie konsumenci, oceniając przydatność danego produktu, oprócz ceny bardzo często patrzą przez pryzmat różnorodnych symboli, certyfi katów i oznaczeń, które umieszczone są na wyrobie. Jeżeli wiemy, co dany symbol oznacza, daje to nam jasny i szybki przekaz odnośnie do jakości produktu, która jest ściśle związana m.in. z procesem jego wytwarzania. Klasyfikacja znaków Wszelkiego typu oznaczenia i znaki można podzielić ze względu na status prawny: na obligatoryjne (normatywne, obowiązkowe) oraz nieobligatoryjne (dobrowolne, nieobowiązkowe). Oznaczenia obligatoryjne to takie, bez których produkt nie może zostać wprowadzony do obrotu. Oznaczenia nieobligatoryjne natomiast są dobrowolnie stosowane przez producentów, głównie w celach kształtowania określonego wyobrażenia o produkcie czy fi rmie i zwiększenia jego wartości, m.in. pod względem jakości i bezpieczeństwa. Oznaczenia te są nadawane po przeprowadzeniu specjalistycznych badań przez uprawnione instytuty, np. OBR Predom. Do oznaczeń nieobowiązkowych zalicza się: certyfi katy krajowe (oznaczenia popularne głównie na polskim rynku, np. znak bezpieczeństwa B ), certyfi katy europejskie honorowane w krajach europejskich, np. ENEC, EMC, HAR oraz certyfi katy światowych organizacji do tej grupy zaliczamy oznaczenia przyznawane przez organizacje certyfi kujące spoza Europy (do najpopularniejszych należą te przyznawane przez Stany Zjednoczone i Chiny). Certyfi kacja obowiązkowa w Unii Europejskiej dotyczy znaku bezpieczeństwa CE, który muszą mieć wyroby, które mogą spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. Certyfi kacja nieobligatoryjna w Polsce obejmuje m.in. znak jakości Q, znak bezpieczeństwa B, znak ekologiczny, znak zgodności z polską normą (PN) oraz Rozmowa z mgr. inż. Zdzisławem Nosarzewskim, zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Instytutu Sportu. Redakcja: Jako Instytut Sportu zajmują się Państwo m.in. badaniami i certyfi kacją. Jakie znaczenie w tej dziedzinie ma certyfi kacja? znak zgodności z wymaganiami norm krajowych, międzynarodowych, dokumentów normatywnych oraz norm i dyrektyw organizacji regionalnych. Znaki klasyfi kować można również ze względu na przekazywane treści: związane z producentem (trwałość, skład), związane z opakowaniem (symbol PET, dotyczący materiału opakowania), dotyczące warunków przechowywania, transportu i użytkowania, ekologiczne, logistyczne (opakowania transportowe, etykiety logistyczne). Akredytacja potwierdza jakość Zdzisław Nosarzewski: Instytut Sportu w swej strukturze ma dwie jednostki, które zajmują się badaniami i certyfi kacją wyrobów użytkowanych w sporcie lub rekreacji. Są to Zespół Badawczy Sprzętu i Zespół Certyfi kacji. Instytut Sportu przeprowadza badania i certyfi kacje jako trzecia strona, gwarantująca bezstronność procesu oceny z wymaganiami norm. Certyfi kacja jest szczególnie ważna dla tych wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Dotyczy ona producentów, dostawców, sprzedawców, polskich związków sportowych, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, jednostek samorządowych oraz innych użytkowników takich wyrobów. Prowadzimy dwa typy certyfi - kacji: na zgodność z udzielonym certyfi katem akredytacji przez PCA oraz na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa w normie (oznaczona znakiem B z indeksem jednostki). Jakie korzyści, oprócz zwiększenia wiarygodności instytucji, daje posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, którym może pochwalić się Instytut Sportu? Ze względu na formę grafi czną wyróżnia się znaki grafi czne, czyli grafi ki (przedstawienie najczęściej przedmiotów lub czynności wywołujące określone skojarzenie), w postaci pisma, symbole obrazkowe lub symbole grafi czne. Symbole grafi czne, czyli znakowanie zbudowane z elementów geometrycznych, wyrażają w sposób umowny pojęcie lub przedmiot. Symbole obrazkowe (tzw. piktogramy) to znaki grafi czne w postaci uproszczonej. Wśród oznaczeń na produktach znajdują się także znaki zasadnicze, tj. nazwa produktu i producenta oraz zastosowanie wyrobu (jeżeli nie wynika to z nazwy). Znaki informacyjne informują o cenie i składzie produktu, terminie ważności lub dacie produkcji, warunkach przechowywania oraz masie, liczbie sztuk i pojemności. Znaki ostrzegawcze jak sama nazwa wskazuje ostrzegają, np. przed szkodliwością produktu, produktem łatwopalnym czy toksycznym. Wśród znaków manipulacyjnych znajdują się znaki: tu otwierać, chronić przed słońcem, chronić przed wilgocią lub ostrożnie kruche i inne. Ponadto można wyróżnić oznakowania i normy związane nie z samym produktem, a z funkcjono- Zespół Certyfi kacji ma wprowadzony system jakości zgodny z normą PN-EN 45011:2000 i posiada certyfi kat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji o numerze AC074. Dokument akredytacyjny potwierdza spełnienie przez Zespół Certyfi kacji europejskich i polskich wymagań jakościowych i kompetencyjnych. Stosowanie akredytowanych systemów zarządzania jakością zmusza do opisania sposobu postępowania, stosowania go i nadzoru nad nim. W razie wystąpienia niezgodności system nakazuje wprowadzić działania korygujące. Ważną cechą systemu jest jego nieustanne doskonalenie. Czym różni się typ certyfi kacji zgodny z udzieloną akredytacją PCA w stosunku do certyfi kacji na znak B? Zespół Certyfi kacji wydaje certyfi katy na znak B poza systemem akredytacji na zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa w normach, kryteriach technicznych itp. dla wymienionego oraz dla niewymienionego powyżej sprzętu sportowego i rekreacyjnego według identycznych wymagań jak te stosowane w akredytowanym systemie certyfi kacji. W tego rodzaju certyfi kacji stosuje się system 5, zgodny z PKN ISO/ IEC 67:2007. Szczegółowy opis systemu certyfi - kacji w Instytucie Sportu oraz wykazy certyfi katów przedstawione są na stronie 4 nr 2 maj 2013

5 waniem przedsiębiorstwa, które ten produkt wytwarza. Najpopularniejsze są normy ISO 9001 i Pierwsza z nich związana jest z systemem zarządzania jakością w fi rmie, a druga z jej proekologicznym działaniem. Można spotkać się ponadto z normą ISO 18000, która związana jest systemem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Nieco odmienną grupę stanowią oznaczenia przyznawane przez różnorodne organizacje i stowarzyszenia, takie jak EISA. Wyróżnienia, które przyznają, nie są następstwem ogólnie przyjętych norm czy procedur. Mają raczej charakter uznaniowy, choć uwzględniający jakość wykonania i funkcjonowania produktu. W Polsce i na świecie przez różne fi rmy i fundacje organizowane są różnego rodzaju plebiscyty, opierające się w dużej mierze na opiniach konsumentów, a więc bezpośrednio korzystających z dóbr podlegających ocenie. Zatem to właśnie te wyróżnienia powinny być najbardziej wiarygodne i obiektywne. Ale czy jest tak w rzeczywistości? Dla wielu klientów istotny jest także aspekt ekologiczności sprzętu, jak również jego designu. W Polsce i na całym świecie istnieje wiele organizacji, które nagradzają producentów za proekologiczne działania czy też wyjątkowe wzornictwo wytwarzanych produktów. Oznaczenia normatywne Jednym z najpopularniejszych oznaczeń należących do tej grupy jest z pewnością znak CE, którego skrót pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne, co oznacza: zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej. Znak CE jest swego rodzaju dokumentem tożsamości produktu bez niego nie jest możliwy swobodny przepływ towarów na terenie całej Unii Europejskiej. Znak CE stanowi deklarację producenta co do zgodności produktu z wymaganiami dyrektyw tzw. nowego podejścia Unii Europejskiej odnośnie do sprzętu elektrycznego, np. dyrektyw 2006/95/EC (LVD) czy 2004/108/EC (EMC). Dyrektywy nowego podejścia dotyczą bezpieczeństwa użytkowania produktu, ochrony zdrowia i środowiska. Wymóg oznakowania symbolem CE nie jest jednak obowiązkowy dla wszystkich produktów, tylko dla wybranych grup wyrobów, które bezpośrednio mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, takich jak wyroby elektryczne, elektroniczne czy zabawki. Aby produkt otrzymał znak CE, musi przejść odpowiednią procedurę oceny zgodności z dyrek- Rozmowa z Bogdanem Szczepańskim, dyrektorem ds. naukowo-badawczych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. Redakcja: Jakie zagrożenia powoduje stosowanie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych? W obecnych czasach cena jest nie tylko determinantem większości decyzji zakupowych konsumenta. Jest także sposobem na kupienie przez firmę znaku czy certyfikatu. Specjalista z certyfikatem producenta sekwencji. W zależności od produktu procedura może wymagać udziału tzw. strony trzeciej, którą w tym wypadku jest jedna z organizacji wyznaczona przez władze krajowe. Producent może sam dokonać wyboru organizacji (tzw. jednostki notyfi kowanej), która weźmie udział w ocenie zgodności, z całej Unii Europejskiej. Po pozytywnej ocenie producent wystawia deklarację zgodności CE. Deklaracja ta może być dołączona do produktu lub udostępniona na żądanie odpowiednich organów nadzorujących. Umieszczenie znaku CE na produkcie jest wbrew pozorom niezwykle odpowiedzialne. Umieszczając go, producent deklaruje, na własną odpowiedzialność, zgodność produktu ze wszystkimi wymaganiami prawnymi związanymi z jego otrzymaniem. Bogdan Szczepański: Powszechne stosowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła w szeregu dziedzin życia, od przemysłu poczynając, przez działalność handlową i usługową, a na gospodarstwach domowych kończąc, wiąże się z różnymi zagrożeniami typowymi dla obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji, ale także zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Zagrożenia te wiążą się głównie z właściwościami fi zycznymi i chemicznymi czynników chłodzących, w tym fl uorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz eksploatacją urządzeń i instalacji. Jak zapobiegać tym zagrożeniom? Taki stan rzeczy wymaga, aby osoby, które są odpowiedzialne za projektowanie, konstruowanie, montaż, nadzór, obsługę, konserwację, naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz operacje odzysku, ponownego użycia czynników, złomowanie instalacji i ich części, były kompetentne do wykonywania przypisanych im zadań i miały stosowne potwierdzenie (certyfi kat) kompetencji. COCH prowadzi certyfi kację kom petencji specjalistów wiednich dla niego wymagań, nie może być wprowadzony do obrotu ani użytkowany w krajach Unii Europejskiej. Za nadzór nad rynkiem i towarami sprzedawanymi w Polsce odpowiada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta we współpracy z Komisją Europejską. Produkt ze znakiem CE może być dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale także w krajach EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), czyli Islandii, Norwegii i Lichtensteinie, a także w Turcji. Należy pamiętać, że znak CE nie oznacza, że produkt został wytworzony na terenie Unii Europejskiej, lecz że spełnia wymogi prawne i został odpowiednio przetestowany, co pozwoliło na wprowadzenie go do obrotu na terenie wspomnianych państw. Umieszczone na produkcie oznakowanie CE musi mieć wielkość przynajmniej 5 mm. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe umieszczenie oznaczenia na produkcie, wówczas musi ono znajdować się na opakowaniu lub w dokumentacji produktu. Kiedy CE nie oznacza bezpieczeństwa Symbol CE, pod warunkiem, że jest oryginalny, daje gwarancję, iż dany wyrób przeszedł pozytyw- ZNAKOWANIE I CERTYFIKACJA w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła w trzech kategoriach: A konserwacja, obsługa, B konserwacja, obsługa, montaż, rozruch, naprawa i C projektowanie instalacji, konstruowanie, konsultacje techniczne, nadzór. Z kolei wyroby wprowadzane na rynek powinny być poddane obowiązkowej ocenie zgodności z dyrektywami UE i znakowane znakiem CE (jeżeli dyrektywa tego wymaga), zgodnie z ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Mając to na uwadze, opracowano w COCH programy certyfi kacji osób i wyrobów uwzględniające wymagania określone w przepisach UE, przepisach krajowych, normach oraz procedurach dobrych praktyk, m.in. przez prowadzenie certyfi kacji w obszarze nieregulowanym (certyfi kacja dobrowolna). Wymienione działania dają możliwość prowadzenia oceny i certyfi kacji równorzędnej do analogicznych procesów prowadzonych przez jednostki certyfi kujące w innych krajach UE. Jako uzupełnienie obowiązkowej oceny zgodności wdrożono w COCH również program certyfi kacji na znak towarowy gwarancyjny B07 (polski znak bezpieczeństwa). Wyroby zgłoszone do oceny zgodności/certyfi kacji w większości powinny być poddane odpowiednim badaniom. Nasze laboratorium prowadzi badania elektryczne, cieplne, optymalizacyjne, niskotemperaturowe, wytrzymałościowe i inne urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła oraz badania ATP samochodów i naczep chłodniczych. Czy system certyfi kacji osób i wyrobów gwarantuje zmniejszenie wspomnianych wcześniej zagrożeń? System certyfi kacji osób i wyrobów oraz badania laboratoryjne prowadzone przez niezależne akredytowane jednostki, tzw. trzecią stronę, dają gwarancję rzetelnej i bezstronnej oceny kompetencji osób zajmujących się naprawą i obsługą techniczną urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz oceny bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych na rynek, a tym samym zmniejszenia zagrożeń wynikających z eksploatacji tych urządzeń. System oparty na akredytowanych jednostkach certyfi kacyjnych sprzyja ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w tym w obszarze chłodnictwa i klimatyzacji, co umożliwia stosowanie reguł rynkowych w działalności certyfi kacyjnej z zachowaniem dobrej jakości oferowanych usług. niu i ma odpowiednie zabezpieczenia. Oznakowanie produktu znakiem CE jest swego rodzaju oświadczeniem wytwórcy, który gwarantuje zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi danego wyrobu lub grupy wyrobów i przestrzeganie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedur oceny zgodności. Nie na każdym produkcie można jednak znaleźć znak bezpieczeństwa. Przykładem są chociażby eksportowane na masową skale na rynki europejskie towary pochodzące z Chin. Nie mają one najczęściej znaku CE, ponieważ nie przeszłyby pozytywnie oceny zgod- Instytut Sportu reklama Znak China Export Ofi cjalny znak CE tywami właściwymi dla danego urządzenia. W tym celu producent lub wyznaczony przez niego podmiot dokonuje wspomnianej oceny przez działania przeprowadzone na podstawie odpowiednich modułów lub modułu, w zależności od przyjętej przez Niezwykle istotnym elementem oznakowania produktu symbolem CE jest brak możliwości zakazu jego wprowadzenia na rynek państwa członkowskiego. Jeżeli natomiast produkt nie może być oznakowany symbolem CE, gdyż nie spełnia odpo- nie specjalistyczne badania i spełnia przewidziane dla niego podstawowe normy jakości i bezpieczeństwa zawarte w tzw. europejskich dyrektywach nowego podejścia. Znak CE jest jasnym przekazem, że kupowany produkt jest bezpieczny w użytkowa- nr 2 maj

6 dr inż. Krzysztof Sieczkarek, kierownik Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytutu Logistyki i Magazynowania Laboratorium Urządzeń Elektronicznych działające w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu przeprowadza kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych na znak CE. ności z wymaganiami stawianymi przez europejskie dyrektywy. Wszystko dlatego, że najczęściej do ich produkcji używane są materiały szkodliwe dla zdrowia albo jakość wykonania produktów, co można łatwo zauważyć na przykładzie zabawek dla dzieci, jest bardzo zła. Chińczycy znaleźli jednak sposób, żeby Jakość i kompatybilność wprowadzić do obrotu na teren UE swoje produkty. Oryginalne logo certyfi katu europejskiego gwarantującego zgodność z normami Unii Europejskiej i gwarantującego bezpieczeństwo użytkowania dla klientów zastąpili wręcz bliźniaczo wyglądającym i składającym się z tych samych liter, które jednak Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) to zapewne dla większości czytelników nowe pojęcie. Jednak to nic innego jak zdolność urządzeń, instalacji lub systemów do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania dodatkowych zaburzeń elektromagnetycznych do tego środowiska lub do innych urządzeń, których poprawna praca mogłaby być z tego powodu zakłócona. Termin zaburzenie elektromagnetyczne oznacza przyczynę, czyli zjawisko elektromagnetyczne, które może powodować zakłócenie, czyli degradację pracy urządzenia. Każde pracujące urządzenie elektryczne jest źródłem zaburzeń elektromagnetycznych o różnych poziomach i charakterze i jest jednocześnie podatne na zaburzenia pochodzące ze środowiska elektromagnetycznego. Stan kompatybilności jest osiągnięty, gdy urządzenia pracują bez przeszkód w swojej obecności w danym środowisku elektromagnetycznym. By jednak znaleźć przyczynę braku kompatybilności, należy odpowiedzieć na pytanie, czy emisja zaburzeń pochodząca od pierwszego urządzenia przekroczyła dopuszczalny poziom, czy też może odporność na zaburzenia drugiego urządzenia jest zbyt mała. W Unii Europejskiej kwestie EMC są regulowane przez dyrektywę nowego podejścia nr 2004/108/EC, dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Spełnienie wymagań zasadniczych potwierdzane jest przez producenta urządzenia w deklaracji zgodności i przez umieszenie znaku CE. Najczęściej wybieraną formą wykazania spełniania wymagań zasadniczych jest wykonanie badań według norm zharmonizowanych z dyrektywą EMC. Listę norm zharmonizowanych określa Komisja Europejska, a same badania można wykonać w Laboratorium EMC Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. ILiM ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji spełniającą wymagania systemu jakości według PN-EN ISO/IEC na badania EMC już od 1996 roku i jest także notyfi kowane przez Komisję Europejską w zakresie dyrektywy nr 2004/108/EC (EMC), nr 1999/5/EC (RTTE) i nr 2006/95/EC (LVD), które są także powiązane ze znakowaniem CE. oznaczają: China Export. Stosowanie modyfi kowanego znaku CE, który świadomie ma za zadanie wprowadzać konsumentów w błąd, niesie za sobą sankcje karne dla producenta wyrobu. Ponieważ jednak nie istnieje instytucja odpowiedzialna za weryfi kację autentyczności logo CE umieszczanego na produktach, Znaki zgodności czyli jak wyróżnić produkt na rynku Tomasz Opaszowski, kierownik Sekcji Bezpieczeństwa i Jakości Wyrobów TÜV Rheinland Polska Dla sektora produktów konsumenckich nadchodzące lata przyniosą nowe wyzwania. Już teraz możemy obserwować zaostrzającą się walkę konkurencyjną wśród producentów, co skutkuje stopniowym obniżaniem marży. Równocześnie coraz bardziej świadomi konsumenci oczekują produktów, które spełnią ich rosnące wymagania. Tendencją rynkową stało się podążanie za gustem kupujących przy jednoczesnym poszukiwaniu sposobów optymalizacji procesu produkcyjnego oraz wyróżnienia swoich produktów. A do tego właśnie służą znaki, które mają usprawnić komunikację między producentem a konsumentem. Część z tych oznaczeń i symboli przekazuje w grafi czny i skrótowy sposób informacje o tym, iż dany wyrób ma określone cechy, został wyprodukowany w określony sposób. Może to także oznaczać, że produkt został przebadany przez niezależną stronę trzecią. Firmy, które chcą za pomocą niezależnych badań potwierdzić szczególne właściwości swoich produktów i podkreślić ich wyjątkowość, poddają swoje wyroby certyfi kacji dobrowolnej. Jej celem jest zwiększenie zaufania do oferowanych produktów i usług oraz podniesienie rangi producenta na rynku. Znak efektem badań i certyfikacji Znaki zgodności są zastrzeżonym znakami, przyznawanymi i stosowanymi zgodnie z zasadami ustalonego systemu certyfi kacji. Wskazują na to, iż oznaczony nimi wyrób, proces lub usługa wykazują zgodność z określoną normą. Aby móc posłużyć się znakiem symbolizującym zgodność produktu z normami technicznymi, przepisami prawa, czy ze ściśle określonymi wymaganiami i specyfi - kacjami przyjętymi przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, producent musi poddać wyrób badaniom i certyfi kacji. Wśród popularnych badań produktów konsumenckich znajdują się testy dotyczące trwałości, wytrzymałości, odporności na wstrząsy, stabilności, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, a także badania materiałów i powierzchni, oceny ergonomii oraz funkcjonalności, badania porównawcze i analizy jakościowe. Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych wyrobów, audytu warunków techniczno- -organizacyjnych (WTO) oraz merytorycznej oceny eksperta są podstawą do wydania certyfi katu dla poszczególnych produktów. Certyfi kat zgodności wystawiany jest na okres do 3 lat. Ważność certyfi - kat zachowuje pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z corocznego obowiązkowego przeglądu dokumentacji produktu oraz przeprowadzanej nie rzadziej niż raz w roku kontroli warunków techniczno-organizacyjnych zakładu produkcyjnego. Dobrowolne znaki zgodności TÜV Rheinland TÜV Rheinland Polska, bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz możliwości korzystania z pomocy specjalistów w 65 krajów świata, oferuje możliwość uzyskania międzynarodowych znaków. Do najbardziej rozpoznawalnych, międzynarodowych znaków zgodności można zaliczyć znak GS, który ma swoje korzenie w niemieckich regulacjach jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Jego literowe tłumaczenie GS (Geprüfte Sicherheit) oznacza sprawdzony pod względem bezpieczeństwa. Znak GS jest najczęściej nadawanym dobrowolnym znakiem certyfi kacyjnym i jest od dawna rozpoznawanym w Niemczech symbolem bezpieczeństwa produktów. Znak GS oznacza, że reprezentatywna próbka danego produktu została oceniona, przebadana i zatwierdzona pod względem bezpieczeństwa, a proces produkcyjny jest nadzorowany. Znak GS pojawia się tylko na zatwierdzonych produktach. Może być stosowany w odniesieniu do takich wyrobów jak urządzenia gospodarstwa domowego, wyposażenie laboratoryjne, oświetlenie oraz wyposażenie informatyczne i audiowizualne. Wyroby są oceniane zgodnie z niemiecką ustawą dotyczącą bezpieczeństwa wyrobów i urządzeń (GPSG). Ocena bazuje na ujednoliconych normach europejskich. Tam, gdzie dla wyrobów podlegających wymaganiom GS nie ma norm europejskich, certyfi kat zostanie udzielony w oparciu o normy IEC. Ważność certyfi katu wynosi maksymalnie 5 lat. Poza znakiem GS TÜV Rheinland nadaje także znaki bezpieczeństwa i jakości z odpowiednimi słowami kluczowymi, które określają zakres wykonanych badań bądź certyfi - kacji. Kod QR zastosowany przy znaku kieruje bezpośrednio do bazy, w której gromadzone są dane dotyczące badań oznakowanego produktu. Posługiwanie się certyfi katem oraz znakami jakości na wyrobach może wpływać na większą konkurencyjność oraz wzrost znaczenia producenta na rynku. Dobrowolny znak zgodności oraz związany z nim certyfi kat przyczynia się do podkreślenia znaczenia wyrobów i stanowi dodatkową gwarancję ich bezpieczeństwa i dobrej jakości. O jakości laboratorium, oprócz unikatowego sprzętu pomiarowego, świadczy jednak przede wszystkim jego wykwalifi kowany personel, który od lat wykonuje badania dla zadowolonych klientów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Pracownicy laboratorium ILiM uczestniczą w pracach Komitetu Technicznego nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, IEC TC 77 oraz CISPR. Instytut jest członkiem ETSI oraz ma liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Działalność normalizacyjna i badawcza oraz uczestnictwo w wielu konferencjach z zakresu EMC w kraju i za granicą pozwalają na pozyskiwanie aktualnej wiedzy, co jest szczególnie ważne w prowadzonych badaniach urządzeń dla przedsiębiorców. Oferowane przez laboratorium ILiM analizy wykonywane są na najwyższym poziomie technicznym i stanowią podstawę dla procesu certyfi kacji oraz uzyskania deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy. Umożliwiają również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej. Dodatkowo laboratorium wykonuje badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych zgodnie z wymaganiami dyrektywy LVD, tzw. dyrektywy niskonapięciowej. daje to możliwość nadużyć takich jak stosowanie znaku China Export. Jedynym sposobem, aby ustrzec się przed produktami niespełniającymi europejskich norm, jest nauczyć się odróżniać oba loga i wybierać produkty, co do których nie mamy wątpliwości, że zostały oznaczone zgodnie z unijnymi standardami. Fałszywy znak CE można rozpoznać po nieco mniejszej odległości pomiędzy znakami przypominającymi litery C i E w symbolu China Export w porównaniu do europejskiego znaku CE. Znakowanie elektroniki i AGD Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2006/95/WE na sprzęcie elektrycznym powinny być umieszczone podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie umożliwią bezpiecznie i zgodne z przeznaczeniem jego użytkowanie przez konsumenta. Jeśli ze względu np. na wielkość sprzętu nie jest możliwe zamieszczenie powyższych informacji, muszą być one przedstawione w instrukcji obsługi, na opakowaniu lub w innej dodatkowej dokumentacji. Konieczne jest również podanie nazwy fi rmowej towaru lub jego znaku towarowego, które powinny zostać wyraźnie wydrukowane na sprzęcie elektrycznym lub, jeśli brak jest takiej możliwości na opakowaniu. Na sprzęcie elektrycznym domowego użytku musi także znajdować się symbol CE, który umieszcza producent lub jego upoważniony przedstawiciel, tym samym potwierdzając zgodność sprzętu z normami europejskimi i krajowym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. Sprzęt elektryczny może również być oznakowany znakiem ENEC, którego obecność na wyrobie jest świadectwem, że został on oceniony pozytywnie przez organizację uznawaną przez wszystkie kraje europejskie i jest zgodny z normami europejskimi (EN). Wyrób taki nie wymaga potwierdzenia zgodności przez inne organizacje i jest uznawany za bezpieczny w całej Europie. Do tej pory wydano ponad 14 tys. certyfi katów ENEC, obejmujących 32 tys. produktów. Jednym z istotnych oznaczeń, jakie pojawiają się na produktach, zwłaszcza z branży AGD, są etykiety energetyczne. Etykiety energetyczne weszły na stałe do polskiej rzeczywistości w 1995 r. dzięki Dyrektywie Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego. Od tego czasu pojawiały się na coraz większej liczbie sprzętów AGD, zmieniał się także ich wygląd na bardziej czytelny i zawierający więcej informacji przydatnych konsumentom. System etykiet energetycznych na tyle sprawnie spełnił swoją funkcję, że w 2003 r. Komisja Europejska postanowiła wprowadzić dwie dodatkowe klasy energetyczne: A+ i A++ dla urządzeń chłodniczych. W 2010 r. kolejna unijna dyrektywa wprowadziła nowy wzór etykiety energetycznej. W lipcu 2011 r. dyrektywa 92/75/EWG została zastąpiona przez dyrektywę 2010/30/UE. Od czasu wprowadzenia etykiet energetycznych sprzęty AGD przeszły prawdziwą rewolucję, którą chociażby można zaobserwować w sektorze urządzeń chłodniczych, których zużycie energii na przestrzeni dekady zmniejszyło się o 20 proc., natomiast w wypadku pralek osiągnięto proc. oszczędności energii. Poprawiły się także znacznie parametry takie jak zużycie wody, poziom hałasu czy klasa prania i wirowania. Z energooszczędnością urządzeń idą w parze zaawansowanie techniczne i nowe funkcje, co doceniają konsumenci, którzy w swoim domu chcą mieć nie tylko nowoczesne, ale i przyjazne środowisku urządzenia. Ponieważ duże AGD odpowiada za ponad połowę zużycia energii w gospodarstwie domowym, warto wiedzieć, co znaczą i o czym informują etykiety energetyczne. Zaletami etykiet energetycznych są ich jednolitość (taka sama etykieta dla wszystkich krajów UE) i przejrzystość (czytelne symbole informujące o zużyciu energii, wody, poziomie hałasu etc.). Etykiety energetyczne w obecnym kształcie, co najważniejsze, informują konsumenta o tym, do jakiej klasy energetycznej zaliczane jest dane urządzenie. Wyróżnia się klasy od A do D, w tym A+, A++ oraz A+++, przy czym A+++ oznacza urządzenie najefektywniejsze pod względem energetycznym, D zaś najmniej efektywne. Klasę energetyczną wyznacza się ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami. Symbole literowe oznaczają poziom zużycia energii elektrycznej podczas eksploatacji sprzętu. Urządzenia, na których obowiązkowo umieszcza się etykietę energetyczną, to: chłodziarki, chłodziarkozamrażarki i zamrażarki, pralki bębnowe, suszarki i pralkosuszarki, zmywarki do naczyń, piekarniki elektryczne, źródła światła do użytku domowego, klimatyzatory. Na dostawcy sprzętu AGD spoczywa obowiązek dostarczenia urządzenia wraz z odpowiednią etykietą energetyczną. Jeśli ze względu np. na wielkość sprzętu nie jest możliwe zamieszczenie powyższych informacji, muszą być one przedstawione w instrukcji obsługi, na opakowaniu lub w innej dodatkowej dokumentacji. Dystrybutor zaś jest zobligowany zagwarantować widoczność etykiety eksponowanej w danym sklepie lub przy sprzedaży na odległość. Jedyną możliwością na oddzielenie wartościowych znaków od laurek, które nadają powstające jak grzyby po deszczu najróżniejsze, wątpliwe organizacje jest budowanie świadomości konsumentów o rzetelnych oznaczeniach i organizacjach je wydających. Podmiotowi, który nie wywiązuje się z obowiązku etykietowania sprzętu lub umieszcza na etykiecie niezgodne ze stanem faktycznym informacje, grożą wysokie kary fi nansowe. Na produktach z kategorii AGD czy RTV, oprócz obligatoryjnych znaków, znajdziemy także szczególne wyróżnienia takie jak np. Złoty Medal MTP, który jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku. Złoty Medal nadawany jest po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym produktom 6 nr 2 maj 2013

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo:

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki Technologie i biznes: INGLOT droga do jakości doskonałej 04, Bezpieczenstwo: Meble

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU Warszawa, marzec 2012 1 Opracowanie: Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Podstawy prawne kontroli i kompetencje

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera Wstęp Akredytacja i certyfikacja dotyczy szeroko rozumianej jakości działań i ma szczególne znaczenie w potwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Marek Salerno-Kochan Katedra Zarządzania Jakością Piotr Wojciechowski Medycyna Elektronika Systemy Sp. z o.o. Kraków System zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny 5-2007 Zeszyt 5 (23) DWUMIESIĘCZNK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. przewodnik

Warszawa 2006. przewodnik Warszawa 2006 przewodnik Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo