Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki"

Transkrypt

1 Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Opracowanie z cyklu "Popularyzacja wiedzy" Małgorzata Szymańska-Brałkowska Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Wydawca: Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański Sopot

2 2 S t r o n a Wstęp Oznakowania ekologiczne umozliwiają konsumentom dokonania wybóru produktu proekologicznego oraz udzielają informacji odnośnie opakowania w zakresie możliwości jego powtórnego wykorzystania. Współczesny konsument kierując się występującymi na rynku ekoznakami, do których należą m. in. unijna Margaretka, Der Grüne Punkt, Der Blaue Engel, "Pętla Mobiusa" czy skandynawski Svanen, podejmuje decyzje w oparciu o uznaną markę omawianych znaków ekologicznych oraz ich długoletnią tradycję. Wypracowane przez lata kryteria przyznawania poszczególnych znaków oraz ich doskonalenie w kierunku minimalizacji negatywnego wpływu produktu i jego opakowania na środowisko naturalne są wyrazem stosowania zasady zrównoważonego rozwoju oraz umocnienia się świadomego ekologicznie społeczeństwa.

3 3 S t r o n a Margaretka inaczej zwana Stokrotką to istniejący od 1992 r. unijny znak ekologiczny Ecolabel określający proekologiczne produkty i usługi oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Funkcjonowanie systemu ekoznakowania w Unii Europejskiej oparte jest na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (tekst majacy znaczenie dla EOG). Jednym z podstawiwych założeń przyznawania omawianego znaku jest dostarczenie konsumentom informacji odnośnie wpływu produktów na środowisko naturalne oraz promocji produktów, które są przyjazne środowisku. Kryteria ekologiczne, w oparciu o które przyznawany jest omawiany znak ekologiczny, biorą pod uwagę cały cykl życia produktu od surowców i komponentów produkcyjnych, po recykling opakowania. Unijny ekoznak nadawany jest w ramach 33 grup produktów, obejmując m. in. kosmetyki, odzież, obuwie, spręt elektroniczny oraz usługi turystyczne związane z zakwaterowaniem. Według danych Komisji Europejskiej obecnie około produktów oznakowanych jest omawianym unijnym ekoznakiem.

4 4 S t r o n a Symbol zielonej kropki - Der Grüne Punkt to jeden z najbardziej znanych niemieckich znaków umieszczanych na opakowaniach. Stosowany jest on w 28 krajach w Europie a jego rozpoznawalność sięga w Niemczech ponad 98%. Der Grüne Punkt jest istniejącym znakiem firmowym przedsiębiorstwa Duales System Deutschland GmbH (DSD), które od 1990 r. stworzyło niezależny system recyklingu opakowań oraz doradztwa w zakresie systemu gospodarki odpadami, odzyskiwania surowców wtórnych z opakowań i ich powtórnego wykorzystania. Pojawienie się tego znaku na opakowaniach oznacza przystąpienie producenta danych wyrobów do systemu odzyskiwania materiałów z opakowań i ich recyklingu oraz powtórnego wykorzystania. Członkostwo w systemie Der Grüne Punkt wiąże się z opłatą pobieraną w zależności od wagi opakowań i materiału, z którego są wykonane. Niesie za sobą również szereg dodatkowych korzyści związanych ze wsparciem ze strony Der Grüne Punkt w zakresie proekologicznego projektowania opakowań i produktów. Producent może również skorzystać z wieloletniego doświadczenia organizacji w zakresie doskonalenia systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.

5 5 S t r o n a Der Blaue Engel w tłumaczeniu Błękitny Anioł, to ekoznak określający w jaki sposób dany produkt oraz jego opakowanie wpływają na środowisko naturalne. Jest on własnością Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Nuklearnego (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit). Przyznawany jest od ponad 35 lat przez niezależne grono ekspertów z zakresu ochrony środowiska, wywodzących się z organizacji konsumenckich, związków zawodowych, przemysłu, handlu, rzemiosła, władz lokalnych, środowisk akademickich, przedstawicieli kościołów oraz przedstawicieli Landów. Obecnie około produktów i usług w tym 1500 przedsiębiorstw otrzymało ten znak. Do najważniejszych kryteriów przyznania etykiety Der Blaue Engel należą m.in. oszczędność zasobów w tym energii, wody, materiałów produkcyjnych oraz dbałość o zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Istotnym kryterium przyznania omawianego znaku jest również wpływ danego produktu i jego opakowania na klimat. Symbol Błękitnego Anioła to jeden z najstarszych ekoznaków na świecie, określany mianem wyróżnienia za proekologiczne podejście w działalności gospodarczej.

6 6 S t r o n a "Pętla Mobiusa", to znak ekologiczny określający poziom recyklingu danego opakowania. Umieszczany jest on na opakowaniach, które można powtórnie wykorzystać. Wartości procentowe umieszczone wewnątrz znaku określają, jaki procent danego opakowania wykonany został z materiałów pochodzących z recyklingu.

7 7 S t r o n a Nordic Ecolabel Svanen, to system oznakowania ekologicznego produktów, funkcjonujący od 1989 r. w krajach skandynawskich (Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Islandia). Nadawany jest on produktom, na podstawie analizy cyklu życia produktu oraz śladu węglowego. Główne kwestie związane z ochroną środowiska pomocne przy tworzeniu podstawowych kryteriów omawianego ekoznaku to m.in. zużycie energii, ochrona klimatu, zużycie wody, surowce produkcyjne, substancje niebezpieczne, pakowanie oraz odpady. Wybierając produkty ze znakiem Svanen (Łabędź), konsumenci wybierają konsumpcję przyjazną środowisku naturalnemu i przyczyniają się do ochrony klimatu.

8 8 S t r o n a Podsumowanie Znaki ekologiczne dotyczące produktów i usług, jak również opakowań umożliwiają konsumentom podjęcie decyzji dotyczącej zakupu proekologicznego produktu bądź usługi. Dzięki istniejącym na rynku ekoznakom, które wypracowane zostały przez administrację unijną i administracje rządowe poszczególnych państw, konsumenci mogą dokonywać wyboru konsumpcyjnego opierając się na ekologicznym oznakowaniu. Symbole ekoznaków na opakowaniach oznaczają, iż dane opakowanie pochodzi z recyklingu i może być powtórnie wykorzystane. Jest to sygnał dla konsumenta, iż jego wybór przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

9 9 S t r o n a Bibliografia Die Marke der Grüne Punkt, EU Ecolabel for Consumers, EU Ecolabelled products and Services, Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (Text with EEA relevance), The Nordic Ecolabel the official Ecolabel in the Nordic Countries, Unser Zeichen für die Umwelt, https://www.blauer-engel.de/de/unser-zeichen-fuer-dieumwelt, data wejścia. Vergabegrundlagen,

II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE. Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002

II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE. Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 EWOLUCJA PODEJŚCIA EKOLOGICZNEGO W OCENIE JAKOŚCI WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH Maria BORKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013 ROZWÓJ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEAN DEVELOPMENT OF ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) IN THE EUROPEAN UNION Justyna SŁONIMIEC, Jakub ŚWITAŁA Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów

Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów Magdalena Wojnarowska * Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów Wstęp W miarę narastania negatywnych oddziaływań procesów masowej konsumpcji i produkcji istotny

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.5.2015 L 127/25 DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności

Bardziej szczegółowo

ETYKIETY ŚRODOWISKOWE JAKO ZNAKI TOWAROWE W MARKETINGU PRODUKTÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU W DOBIE GLOBALIZACJI

ETYKIETY ŚRODOWISKOWE JAKO ZNAKI TOWAROWE W MARKETINGU PRODUKTÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU W DOBIE GLOBALIZACJI Elżbieta Targosz-Wrona * ETYKIETY ŚRODOWISKOWE JAKO ZNAKI TOWAROWE W MARKETINGU PRODUKTÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU W DOBIE GLOBALIZACJI STRESZCZENIE W okresie coraz bardziej powszechnego pro-ekologicznego

Bardziej szczegółowo

PROEKOLOGICZNE STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO

PROEKOLOGICZNE STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 16-17.10.2000 PROEKOLOGICZNE STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO Joanna FLORKOWSKA

Bardziej szczegółowo

OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO

OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO Znaki ekologiczne Lp Znak Opis 1 OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla produktów przemysłowych. PCBC przyznaje Znak EKO polskim i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Nowe podejście do zamówień publicznych zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne Część II Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ Opracowanie: Grażyna Dębicka-Fobke Marta Jankowska ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...5 2. Ewolucja polityki

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać ze

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE Ministerstwo Środowiska, 2006 1 Wstęp Celem przygotowania Mapy Drogowej Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Anna Wiśniewska M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskichdoświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, 2004, Gdańsk, s. 91 98. Strategie

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako instrument kreowania wizerunku marki

Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako instrument kreowania wizerunku marki Artykuł pochodzi z publikacji: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005 Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako instrument kreowania

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS)

KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 61 Organizacja i Zarządzanie 2013 Dorota JAŹWIŃSKA * KORZYŚCI I KOSZTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU

Bardziej szczegółowo

4 WYDZIAŁY 4 SPECJALNOŚCI = 1 NOWOCZESNY KIERUNEK

4 WYDZIAŁY 4 SPECJALNOŚCI = 1 NOWOCZESNY KIERUNEK www.towaroznawstwo.p.lodz.pl 4 WYDZIAŁY 4 SPECJALNOŚCI = 1 NOWOCZESNY KIERUNEK 4 WYDZIAŁY 4 SPECJALNOŚCI = 1 NOWOCZESNY KIERUNEK www.towaroznawstwo.p.lodz.pl Wykład 1 Istota i cel i zakres towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Teresa Rucioska

Dr inż. Teresa Rucioska Dr inż. Teresa Rucioska Zielone Zamówienia Publiczne - Green Public Procurement (GPP) W Europie pojawiło się w ostatnim dziesięcioleciu wiele inicjatyw odnoszących się do problematyki zrównoważonego rozwoju,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera Wstęp Akredytacja i certyfikacja dotyczy szeroko rozumianej jakości działań i ma szczególne znaczenie w potwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów.

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. mgr inż. Marek Poterek Politechnika Częstochowska/Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA 4.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

EKOINNOWACJE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO

EKOINNOWACJE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO EKOINNOWACJE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO Hanna Kruk 1) Streszczenie: Ekoinnowacje są elementem łączącym konkurencyjność oraz rozwój zrównoważony. Ich tworzenie i wprowadzanie pozwala zarówno na poprawę

Bardziej szczegółowo