Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry."

Transkrypt

1 Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry. Stay foolish Steve Jobs

2 Trochę historii na początek zamiast agendy Nasze obietnice! Raport z Inwentaryzacji do 30 Czerwca 2011 Prace deweloperskie nad nową wersją SIIS 2.x uwzględniającą uwagi PT, Izb oraz UK i IŁ Spotkanie podsumowujące z Izbami i Operatorami Zmiany legislacyjne Prezentacja danych na mapach. Wykazanie że zebrane dane czemuś jednak służą!

3 Statystyka Statystyka procesu Inwentaryzacji Dane lub stosowane oświadczenia dostarczyło 4576 podmiotów, w tym: 1089 podmiotów przekazało dane z wykorzystaniem systemu SIIS, 191 podmiotów przesłało płyty CD z danymi, 3296 podmiotów przesłało oświadczenia dostępnymi sposobami (pisemnie, SIIS, ESP). Wobec pozostałych podmiotów UKE wszczął czynności wyjaśniające i wzywające do przekazania danych

4 Raport Zakres informacyjny raportu opublikowanego na stronie UKE po zakończeniu inwentaryzacji Zakończenia sieci światłowodowych, Obecność optycznych punktów styku pomiędzy publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi Węzły sieci telekomunikacyjnej Węzły dostępowe, Zasięgi działania sieci kablowych i bezprzewodowych, Penetracja przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach, Występowanie przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi, Obecność budynków umożliwiających kolokację, Inwestycje w sieć telekomunikacyjną ( światłowody i sieć dostępowa) Szczegółowe informacje przedstawione są w formie 98 załączników PDF w których w postaci tabel, wykresów i arkuszy Excel zaprezentowano wyniki inwentaryzacji. Dostępna jest wersja angielska raportu.

5 Raport Podsumowanie raportu Węzły sieci światłowodowych, Na miejscowości w 8233 miejscowościach występuje co najmniej jeden węzełświatłowodowy czyli jest to tylko 15% miejscowości. Węzły sieci telekomunikacyjnej, Liczba miejscowości w których PT zadeklarował węzeł telekomunikacyjny (szkieletowy, dystrybucyjny lub dostępowy) to (23%). Tylko w miejscowościach są węzły dostępowe (21%) Zasięgi działania sieci kablowych i bezprzewodowych, W miejscowościach PT zadeklarowali dostęp do Internetu. Tak dobry wynik jest spowodowany głównie przez sieci bezprzewodowe. (81%). W ponad 10 tys. miejscowości nie ma nic Penetracja przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach, Penetracja budynkowa zadeklarowana przez PT (praktyczna możliwość dotarcia z usługą) wynosi w Polsce 64,18 %. Występowanie przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi, Potencjalna penetracja usługą dostępu do Internetu na poziomie mieszkań wynosi 78,43%. Inwestycje w sieć telekomunikacyjną.

6 Wyniki Inwentaryzacji na mapie Miejscowości gdzie występują węzły dostępowe Miejscowości gdzie brak jest węzłów dostępowych

7 Wyniki Inwentaryzacji na mapie 4494 węzły WiFi 261 stacji Wimax

8 Wyniki Inwentaryzacji na mapie Węzły sieci dostępowej w technologiach kablowych Węzły sieci dostępowej w technologiach radiowych Liczba miejscowości 9397 Liczba miejscowości 10260

9 Wyniki Inwentaryzacji na mapie

10 Inwestycje w światłowody

11 Wyniki Inwentaryzacji na mapie Lokalizacje gdzie JST wykazało infrastrukturę W 174 gminach JST przekazało dane i infrastrukturze w 314 węzłach

12 Wyniki Inwentaryzacji na mapie

13 Wyniki Inwentaryzacji Porównanie penetracji budynkowej pomiędzy oba typami miejscowości wskazuje że penetracja w miejscowościach bez węzłów dostępowych jest osiągana radiem W przypadku miejscowości bez węzłów dostępowych z dużym prawdopodobieństwem można założyć że gro adresów jest osiągalne z sieci radiowych stąd nasycenie usługami np. powyżej 2M jest takie małe Stosunek nasycenia usługami do 2M do 2-8M wskazuje, że taki jest obecnie popyt lub możliwości sieci tworzą ograniczenia

14 Działamy wspólnie Warsztaty z Izbami i dużymi operatorami Podsumowanie inwentaryzacji Omówienie jakości przekazanych danych Modele sieci i ich reprezentacja w SIIS Nowa wersja SIIS2.x Generator XML Podjęcie dyskusji nad zmianami w rozporządzeniu Rada ds. Inwentaryzacji-inicjatywa Prezesa UKE Spotkania cykliczne Dedykowana skrzynka do wymiany informacji Zaproszenie dostawców systemów paszportyzacji do współpracy

15 SIIS2.0 Zamrożenie w dniu 30 czerwca wersji SIIS 1.x Rozpoczęcie prac nad wersją SIIS wydanie 2.x Rynki lokalne w SIIS Inwestycje w SIIS Kolejna inwentaryzacja w 2012 w nowej wersji systemu Definiowanie funkcjonalności dla wersji SIIS 3.0

16 Przejścia i statusy SIIS2.0 Wprowadzenie danych przed wysłaniem potwierdzenia Wezwanie o uzupełnienie danych 0 Wysłanie wezwania Brak potwierdzenia Wprowadzenie danych przed wysłaniem potwierdzenia Doręczenie wezwania Przekazanie oświadczeni a Wznowienie przekazywania danych Upłynął czas Dwa kanały wprowadzania Deklaracja danych zakończenia (XML i formularz elektroniczny przekazywania danych Upłynął czas D W Z K Work flow do śledzenia statusu procesu inwentaryzacji Adresat nie istnieje Wbudowany moduł czyszczenia danych Przechowywanie danych bieżących i historycznych Zagregowane i zgeopozycjonowane dane z inwentaryzacji prezentowane w aplikacji klasy GIS w portalu Polska Szerokopasmowa ORACLE 10g & BI

17 Geoportal SIIS Propozycja prezentacji danych z inwentaryzacji na mapach pochodzących z rejestru państwowego

18 Menu startowe Geoportal SIIS

19 Węzły szkieletowe Geoportal SIIS

20 Węzły dystrybucyjne Geoportal SIIS

21 Węzły dostępowe Geoportal SIIS

22 Węzły radiowe Geoportal SIIS

23 Radiolinie Geoportal SIIS

24 Geoportal SIIS Połączenia światłowodowe

25 Geoportal SIIS Połączenia światłowodowe do udostępnienia

26 Mapy topograficzne Geoportal SIIS

27 Geoportal SIIS Miejscowości kwalifikowane do 8.4

28 Mapy w różnej skali Geoportal SIIS

29 Ortofoto mapy Geoportal SIIS

30 Jak wykorzystujemy zebrane dane? Przykłady

31 Podstawy prawne udostępniania informacji Art. 29 punkt 6: Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, jest jawna i każdy ma prawo do wglądu do tej inwentaryzacji oraz otrzymania z niej wypisów i wyrysów, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwa państwa Rozporządzenie do Art. 29, określa system SIIS jako system w, którym będą prezentowane dane.

32 Raporty i nie tylko?

33 Wyrysy 1 Powiat

34 Wyrysy 2 Gmina

35 Wyrysy 3

36 Wyrysy 4

37 Wyrysy 5

38 Wyrysy 6

39 Opinie Wydawanie opinii przez Prezesa UKE Kwalifikowanie miejscowości dla działania 8.4 Ocena projektów w ramach działania 8.4 Sieci szerokopasmowe: Śląska Regionalna Sieć Szerokopasmowa, Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa, Rzeszów, Stalowa Wola, Elbląg, Kraków, Krosno, Majdan Królewski, Stargard Szczeciński, Tarnobrzeg, Wrocław, Kraśnik, Puławy. Wydawanie opinii z delegacji art. 4 Megaustawy w sprawie podjęcia działalności JST w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych.

40 Działanie nowe zasady Udostępniono miejscowości Udostępniono 10 tys. miejscowości, które nie miały klasyfikacji marszałkowskiej Udostępniono prawie 5.5 tys. miejscowości powtórnie o bardzo niskiej penetracji

41 Działanie nowe zasady Poziom miejscowości

42 Działanie analizy GIS Projekty 8.4 versus procent miejscowości bez węzła dostępowego

43 Wskaźniki MRR na potrzeby realizacji celu 2.2 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe. Na podstawie wybranych wskaźników w pięciu kategoriach usług (edukacyjnych, zdrowotnych, transportowych i społeczeństwa informacyjnego, komunalnych i kulturalnych) stworzone będą listy rankingowe. O pozycji na liście rankingowej danego powiatu/gminy będzie decydowała wartość syntetyczna wskaźnika dla określonej usługi. Następnie od pozycji na liście zależeć będzie wysokość alokacji środków finansowych przeznaczonych na działania wyrównawcze podejmowane w ramach kierunku 2.2 KSRR w poszczególnych regionach. UKE zaproponuje zestaw wskaźników na bazie zebranych informacji Podlaska Strategia Innowacyjności Budowa informatycznego systemu monitorowania regionalnych zjawisk społeczno-gospodarczych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego

44 Jak ważne są projekty inwentaryzacji infrastruktury? "Application of mapping and GIS-tools for implementation of broadband strategies at governmental/administration level" in Bonn, Germany on 30/11/2011. The Federal Network Agency is planning this workshop to promote and facilitate knowledge and discussion as well as an exchange of ideas amongst EU National Regulatory Authorities, the European Commission and other experts. Therefore a particular focus of the Workshop will be an exploration of the German Infrastructure Atlas and other successfully implemented national and international broadband mapping projects. Spotkanie zostało przełożone na inny dogodny termin

45 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylające decyzję nr 1336/97/WE oraz instrument Łącząc Europę W uzasadnieniu tego dokumentu znajdujemy: Wspieranie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową umożliwiające realizację Agendy Cyfrowej Budowa sieci szkieletowych o dużej przepustowości (Art. 4) W przypadku instrumentów finansowych realizacje projektów zostaną powierzona specjalistycznej instytucji finansowej, ale Komisja będzie decydować o ich kwalifikowalności. Państwa członkowskie będą współuczestniczyć w powyższych działaniach opracowując krajowe plany na rzecz szybkiego Internetu zgodnie z celami dotyczącymi dostępu szerokopasmowego podczas gdy jednoczesne tworzenie map infrastruktury szerokopasmowej oraz związanych z nią usług (na szczeblu unijnym i krajowym/regionalnym) umożliwi określenie obszarów nieposiadających dostępu szerokopasmowego i zachęci różnego rodzaju prywatnych i publicznych inwestorów do podejmowania stosownych inicjatyw. nowych możliwości wykorzystania synergii istniejących pomiędzy różnymi rodzajami infrastruktury, w tym infrastrukturą transportową i energetyczną. Komisja jest wspomagana przez grupę ekspertów,... której celem jest monitorowanie stosowania wytycznych oraz udzielanie wsparcia w zakresie planowania krajowych strategii dotyczących Internetu o wysokiej przepustowości, tworzenia map infrastruktury i wymiany informacji. (Art.7)

46 Zamiast podsumowania. W 2012 czeka nas kolejna inwentaryzacja 30 czerwca 2012 coroczny raport Prezesa UKE W lipcu 2012 MAiC wspólnie z UKE przygotuje raport dla Premiera

47 Dziękuję za uwagę Marek Ostanek Departament Rozwoju Infrastruktury UKE Analizy GIS zostały wykonane przez Joannę Antczak UKE

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie.

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Informacja nie przekłada się bezpośrednio na wiedzę. Musimy ją najpierw przetworzyć - dotrzeć do niej, przyswoić,

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan 1 Możliwości inwestycyjne jst w sieci szerokopasmowe 2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz nowelizacja Megaustawy You have to find something that you love enough to be able to take risks, jump over the hurdles and break through the brick

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 Eugeniusz Gaca - KIGEiT Przewodniczący Grupy Roboczej ds. procesów i barier inwestycyjnych Memorandum MAiC 1) Omówienie zakresu

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo